Cultureel marxisme. De reden waarom we geen Vlaamse Natie hebben .

critism2 kritiek
Brecht Arnaert maakt een briljante analyse over de toekomst van Vlaanderen.
Neem vijftig minuten tijd en ga achterover zitten luisteren los van alle politieke vooroordelen.
Brecht Arnaert gelooft namelijk niet dat de oplossingen vanuit die hoek kunnen komen.
Nee, als Vlaanderen ooit een vrij en welvarende natiestaat wil worden, moeten we veel verder kijken dan dat alleen en zelf onze toekomst in handen nemen.
https://www.youtube.com/watch?v=D3Efa8wG4cg

Vrije meningsuiting staat onder zware druk.

CCCHHHHTTTT
Vrije meningsuiting is het onmisbaar werktuig voor het beschermen van alle andere mensenrechten. Het is een kernelement van de democratie en een onontbeerlijke factor voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Maar. De universaliteit van mensenrechten en het recht op vrije meningsuiting staan onder zeer zware druk.
Dat zeggen vier internationale experts in een gemeenschappelijke verklaring.

Aanvallen op de vrije meningsuiting steunen op verwijzingen naar culturele specificiteiten, traditionele of communautaire waarden, morele en religieuze opvattingen of nog vermeende bedreigingen van de nationale veiligheid of de openbare orde.

Een vrij debat over verschillen in cultuur, waarden, tradities, geloof en levenswijzen spelen een positieve rol in het bevorderen van wederzijds begrip en vrede.
Zo’n debat bestrijdt haat, discriminatie en geweld.
De vrije meningsuiting ondergraven, ondergraaft meteen zo’n noodzakelijk debat.
De stem van minderheidsgroepen en groepen die lijden onder discriminatie wordt niet gehoord in politieke, economische, sociale en culturele domeinen.
Wetten die religies beschermen tegen elke kritiek moeten de schop op. Hetzelfde voor wetten die een speciale bescherming garanderen tegen kritiek op ambtenaren van de Staat, op instellingen, op historische personages, op nationale of religieuze symbolen.
Dissidente religieuze groepen hebben recht op het beleven van hun geloof. Minderheden moeten de mogelijkheid hebben hun identiteit of hun persoonlijke waardigheid te uiten.

Dit is maar een greep uit de analyse en de aanbevelingen van de vier experts. Niet de minste: Frank LaRue is de Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van de vrije meningsuiting van de Verenigde Naties (VN); Dunja Mijatovic is de Vertegenwoordiger voor de vrijheid van de media bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE); Catalina Botero Marino is de Speciale Vertegenwoordigster over vrije meningsuiting van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS); Faith Pansy Tlakula is de Speciale Rapporteur over vrije meningsuiting van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE), meer bepaald van haar Afrikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en de Volkeren.

In dit rijtje ontbreekt een vertegenwoordiger of rapporteur van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC), die toch ook 57 landen vertegenwoordigt. Deze afwezigheid is vanzelfsprekend. In de Verklaring van de Rechten van de Mens in Islam die deze Organisatie heeft aangenomen in 1990 (de Caïro-Verklaring) wordt vrije meningsuiting onderworpen aan de sharia, de islamitische wet. In de Mensenrechtenraad van de VN voeren de Lidstaten van de OIC al decennia lang een hardnekkig strijd tegen universele mensenrechten.
Een vertegenwoordiger van de OIC is niet op zijn (haar ?) plaats in een rijtje mensenrechtenexperts die ijveren voor de universaliteit van mensenrechten.

Eén woord van kritiek op hun gemeenschappelijke verklaring. De tekst blijft algemeen. Niet één land, niet één concreet feit wordt genoemd. Toch blijft het een krachtig statement, dat wijde verspreiding verdient.
Wat de Vlaamse media (nog ?) niet hebben opgebracht.

Dit nog. Het initiatief voor deze tekst is de verdienste van Article 19, een Britse NGO die ijvert voor … vrije meningsuiting, zoals verwoord in artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Volledige tekst van de Gemeenschappelijke Verklaring te lezen (Engels, Frans, Spaans, Russisch, Arabisch) www.article19.org

Is de EU-kritische fractie een feit?

Sinds gisteren doen er geruchten de ronde over de geslaagde vorming van een EU-kritische fractie in het Europees Parlement.
Gerolf Annemans, hiernaar gevraagd in de Debatclub gisteren, kon noch bevestigen, noch ontkennen.  Discretie.

<br />
Fröhlich vereinte Rechtspolitiker in Brüssel: Matteo Salvini von der italienischen Lega Nord, FPÖ-Mann Harald Vilimsky aus Österreich, Front-National-Parteichefin Marine Le Pen, der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders und der Vlaams-Belang-Vorsitzende Gerolf Annemans aus Belgien (v.l.n.r.)</p>
<p>Op Twitter en nu ook in de Duitse en Oostenrijkse pers worden de geruchten echter wel bevestigd.  De goede verstandhouding tussen de vijf basispartijen, het FN, de PVV, het VB, Lega Nord en de FPÖ was al lang een feit.  Maar om te voldoen aan de EU-criteria – criteria die waarschijnlijk weer zullen ‘aangepast’ worden door de volgende commissie – voor de oprichting van een fractie, minimum 25 zetels uit minmum 7 lidstaten, moesten er nog vertegenwoordigers uit minimum 2 lidstaten bijkomen.

Volgens ‘Die Welt‘ zouden 2 lidstaten intussen de b.g. 5 vervoegd hebben: de Poolse ‘Nieuwe Rechtse’ en de partij ‘Orde en Justitie’ uit Litouwen.  Morgen zouden, nog steeds volgens de gefrustreerde krant (bovenaan de titel ‘Politik, Extremismus zegt alles), de laatste afspraken geconcretiseerd worden.   Ze  voldoen ruimschoots aan het minimum aantal zetels.

Marine Le Pen zou voorzitster worden.  Logisch vermits ze met haar FN goed is voor een vertegenwoordiging met 24 parlementairen, gevolgd door de Lega Nord met 5, de FPÖ, de PVV, de Poolse Nieuwe Rechtsen met elk 4, het VB 1 en de Litouwers 2 .

Nipt maar genoeg.  Hopelijk kunnen nog andere kleine partijen overtuigd worden aan te sluiten.

Vroeger werden onze VB-parlementairen bij de niet-ingeschrevenen gerekend.  Wie geen deel uitmaakt van een fractie ziet veel geld aan zijn neus voorbijgaan.  Ook heeft men als lid van een fractie meer spreektijd, kan men invloedrijke posten bezetten in parlementaire commissies, heeft men recht op meer medewerkers enz.

Zo is het toch een klein beetje feest op het hoofdkwartier van het VB.

Standard

Die Presse

Hadden wij maar zo een kritische pers.

Dan was de EU al opgedoekt.
Ambetant voor Eurocommissaris voor Buitenlandse Handel De Gucht in volle campagnetijd. De reputatie van deklucht kreeg de afgelopen maanden al een deuk door een rechtszaak over de schending van het beroepsgeheim door fiscale ambtenaren. Nu circuleert een filmpje waar De Zucht zwaar de mist ingaat door zijn beperkte dossierkennis over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten. Het diepte-interview met een journalist van de Duitse openbare omroep WDR draaide al snel uit tot een gênant gesprek.

graaienWanneer de goed voorbereide interviewer De Gucht onder tafel praat door te bewijzen dat hij de cijfers en procenten van het dossier beter onder de knie heeft, begint de politicus wat te zweten. Het gênante gevolg is dat een gesprek twee keer stilgelegd moest worden zodat De Klucht even de juiste cijfers kon doornemen.

Zelfs nadat de Eurocommissaris zijn geheugen had opgefrist, wilde het gesprek niet vlotten en antwoordde hij geregeld naast de kwestie. Het interview dateert al van januari, maar kwam vandaag in de belangstelling nadat Jean-Marie Dedecker het via social media deelde.
http://www.youtube.com/watch?v=00co6XpryXg

Planeconomie USSR overgenomen door de “EU”SSR

eu schulz1310Hoe de belastinggelden van de Europese burgers ook nog behalve de (bank)- reddingspakketten en bevolkingsverandering verspild worden.
Met de huidige Europese Unie hebben we een apparaat dat te groot, te duur, te vreemd, te beangstigend en ondemocratisch is, een kopie van de failliet gegane Unie van Socialistische Sovjet Republieken.
Gorbachov waarschuwde de EU-potentaten toen hij uitgenodigd werd voor een spreekbeurt,
“ik heb er alles aan gedaan om de Sovjetrepubliek op te doeken en jullie halen haar via de achterdeur binnen.”
Lees het vervolgverhaal dat ons allen mee de dieperik in zal zuigen.
http://ejbron.wordpress.com/2014/04/17/de-spilzucht-van-de-eu/

Akif Pirinçci: de nieuwe Hitler

“Ik wil mijn oude Duitsland weer hebben.”  Akif Pirinçci

Duitsland staat op zijn politiek-correcte achterste poten!  De linkse meute rolt over hem heen, schuimbekkend en bevend van woede en  verontwaardiging.  Over Akif Pirinçci, wiens boek  Deutschland von Sinnen“ (Vert.: “Gestoord Duitsland” of “Duitsland, compleet gek geworden”) op enkele dagen tijd een bestseller werd.

Wat heeft deze man misdaan dat menigeen zich door een wesp gestoken voelt?  De “Zeit” heeft het over een “krankzinnige cultus rond vrouwen, homo’s en immigranten” en plaatst het boek op gelijke hoogte met Hitlers “Mein Kampf”.

Pirinçcis tegenstanders weten zelfs niet waar te beginnen met de boekverbranding.  Het beste met de titel, zeggen sommigen, en ze stellen vast dat men daaraan al kan zien tegen wie deze kerel haat verspreidt.  Inderdaad staan er in het boek uitdrukkingen die niets aan de verbeelding overlaten.  Is dat een bewijs dat de auteur vrouwen, homo’s of immigranten haat?

Uit de inhoud blijkt dat hij van vrouwen houdt, dat homo’s hem Siberisch koud laten en immigranten… hij is zelf een immigrant: in 1969 als tienjarige met zijn Turkse ouders naar Duitsland geëmigreerd.

Dat hij zichzelf als vijand nummer één gepromoveerd heeft, ligt misschien aan het vijandsbeeld dat hij in zijn boek neergezet heeft.

Die ‘vijanden’ zet hij op een rijtje, door duidelijke taal te spreken:

Het zijn niet de kunstenaars, grote denkers of visionairen die hedentendage in het culturele leven en in het ‘feuilleton van de waarheid’ de toon voeren, maar wel enkele lesbiennes op ‘gender-mainstreaming-leerstoelen, verdedigers van gelijke kansen- en antidiscriminatiebeleid, organisaties zoals Pro Asyl of vluchtelingenverenigingen, zonnen- en windenergiebaronnen, Greenpeace & Co., sociologieprofs, goedkeuringsexperten van de migranten- en welzijnsindustrie (armoerapporten, criminaliteit bij vreemdelingen enz.), red-de-wereld-goeroe’s, onverbeterlijke communisten van de linksen, een staatsfetisjistische justitie, fascisten zoals de Antifa, en tot slot een door de Groenen 30-jarig “Gutmenschentum” (Nvdr.: niet letterlijk te vertalen.  Is intussen een begrip.  Het gaat om goedgelovige, nuttige idioten die zonder meer alles slikken wat de politiek-correcte, linkse pers en de aan touwtjes trekkende politici hen wijsmaken.)

In geen enkel ander land ter wereld bestaat er een politieke kaste, die haar eigen land veracht, ja, zelfs haat, behalve in Duitsland, zo stelt Akif Pirinçci.  En zijn mening over de media is niet minder mals.

Als dat alles waar is en als dat boek bij de Duitsers zo snel aanslaat, dan kan men zich toch afvragen hoe politiek en media zich zo vér van de mening en gevoelens van de Duitsers kunnen verwijderd hebben.

Angsthazen, lafaards, noemt de auteur de Duitse bevolking.  Of is die slechts schizofreen?

Bv. In een grote krant beklaagt een journalist zich over de onhoudbare toestand in Berlijn: roversbendes, inbraken, misdrijven met geweld.  Hij voelt zich omsingeld.  Bij de buren werd er al vijf keer ingebroken.  Bij bepaalde buslijnen wordt een gsm beter niet meer getoond wegens acuut berovingsgevaar.  En hij noemt nog enkele voorbeelden van de gevolgen der verrijkte samenleving.  Ontnuchterend.

En hoe noemt hij de daders?  “Jongeren“.  Juist.  Iedereen weet wie bedoeld worden.  Iedereen weet dat bepaalde segmenten van de bevolking ietwat meer in de statistieken opduiken dan andere.  En wie die nader durft te bepalen, die wordt aan de schandpaal gezet.  Omgekeerde wereld.  We weten er hier alles van.  Wilders, Dewinter, Le Pen, Strache…  En wie eist dat de politiek ingrijpt – minder, minder, minder… – wordt beschuldigd van… noem maar op, de gekende lieve woordjes… onverdraagzaamheid, xenofobie, nazisme, fascisme, racisme.

Ofwel is men niet geschikt van dit Gutmenschentum deel uit te maken, ofwel wordt men gek verklaard.  Inderdaad, men twijfelt of – beter gezegd, men stelt vast –  Pirinçci ze nog alle vijf op een rij heeft:  „Borderliner“ is een conclusie in een krant.  En in diezelfde krant wordt verklaard waarom Pirinçci zijn aanval niet ook tegen de Joden gericht heeft, nl. omdat “dit momenteel niet hoort”.   Pirinçci: een incognito antisemiet of een embryonale Jodenhater.

De meeste mensen zijn immers tolerant, nietwaar.  Wie is er nu tegen een multi-gekleurde samenleving, tegen open grenzen, tegen de bouw van nog een moskee waar de boodschap van de godsdienst van de vrede van alle daken en minaretten geschreeuwd wordt?

Lees ook  het artikel dat collega-blogger Xander eraan gewijd heeft.

Hierbij een uitgebreid interview met de auteur.

Het ZDF bevestigde zijn mening over de media “angsthazen, lafaards” door het  stukje interview met hem voor de mediatheek-video eruit te knippen.  Hier is het toch te zien:

Nvdr.: Wij kunnen onmogelijk deze video’s vertalen.  Onze verontschuldigingen.  U kan wel via het rechthoekje onderaan de ondertiteling en geautomatiseerde vertaling  of transcript inschakelen.

FT

Anti-blank racisme in Frankrijk

Waarom Le Pen nodig is.

In Frankrijk is het in moslim-gecontroleerde regio’s gevaarlijk blank te zijn.

U ziet in de video hoe blanke Fransen gemolesteerd worden door immigrantenbendes in the metro en op straat.   Moslim immigranten beschouwen het als hun territorium en wie het betreedt, doet dit op eigen risico.  No-go zones, opgegeven gebied.  Zonder politie, recht of orde.  Mini kalifaten in Frankrijk.  In handen van drugsdealers, bendes en imams (Guy Millière).

Volgens een Frans rapport heeft 1 op de 5 blanke Fransen wel al eens met racisme te maken gehad.  Blank racisme.

“Sommigen gebruiken de islam als reden.  Ze spreken soms zelfs geen Arabisch meer, maar toch geldt de “islam” als reden.”, zo stelt Tarik Yildiz, zelf van Turkse origine, een Frans socioloog en auteur van het boek “Anti-blank racisme”.   Zijn boek wordt als politiek-incorrect beschouwd.  Het breekt een taboe, het idee dat immigranten blanken zouden onderdrukken.

CBN interviewt Max (niet zijn echte naam).  Hij werd meer dan eens aangevallen door immigranten.  In de film heeft hij nog steeds een verwonding onder zijn oog als gevolg  van de laatste rammeling.  Hij is nu lid van Génération Identitaire, een jongerenbeweging die de Franse cultuur en identiteit verdedigt.  De leden oefenen zelfverdedigingstechnieken.  Uit noodzaak.

Het linkse multicul experiment is ook in Frankrijk mislukt.  De dreiging van islamisering, sharia, georganiseerd geweld tegen de blanke Fransen en tegen de politie is reëel, zo stelt Pierre Cassen van de webstek Riposte Laique en Christine Tasin of Résistance Républicaine.  Ze klagen de Franse staat aan, die de misdadigers niet straft én de politiek-correcte media, die de andere kant opkijken.   Het is hun schuld dat de blanke bevolking uiteindelijk racistisch zal worden.
De linkse partijen zien in de moslims hun verzekering voor een goed betaald politiek mandaat.  93% van hen stemden voor Hollande tijdens de laatste verkiezingen.

Voormalig moslim Pascal Hilout neemt CBN News mee naar een moskee in het Parijse district Barbes.  De renovatie wordt betaald door de Parijse overheid.  De naam van de moskee luidt      ‘Al-Fath’, de verovering, de overwinning.   Hilout zegt dat de moskee als een aparte natie in Frankrijk is: “libanonisering“, noemt hij het en  “De libanonisering of balkanisering van Frankrijk is begonnen met de hulp van Frankrijk.”

Libanon” wordt veelvuldig gebruikt om Frankrijks toekomst te beschrijven, een toekomst met een verdeelde natie, in de greep van een sektarisch conflict.                “Als er niet ingegrepen wordt, krijgen we een situatie zoals in Kosovo of Libanon… burgeroorlog!”

Cassen, Tasin en Hilout moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens “opruiïng” en” verspreiden van haat”.

Maar Marine Le Pen een ‘fasciste‘ noemen is dan weer toegestaan.  Da’s namelijk ‘een politieke mening’.

FT

CBN News

 

 

 

 

Onafhankelijk Vlaanderen onafwendbaar!

REUZENSTAP NAAR ONAFHANKELIJK VLAANDEREN ONAFWENDBAAR!

Paniek. Het “Belgisch Model” wordt bedreigd. Het B-model wordt steeds minder ervaren als een duurzaam concept. De staatsschuld is wurgend en de sociale zekerheid spoedig onbetaalbaar. Om schoon schip te maken komt zelfs een beslag op (Vlaams) spaargeld in de mogelijke beleidsopties van EU- en B-kringen. Het B-regime is daarom zeer verontrust en onzeker en roept alle hens aan dek… niet om de nodige veranderingen door te voeren maar om de noodzakelijke veranderingen te beletten. Men zoekt wanhopig naar het behoud van het status quo.

Om wat mist te spuiten – en daardoor weer wat tijd te winnen – wordt o.m. professor De Grauwe ingeschakeld. Zijn interventie draait echter uit op vragen rond de geloofwaardigheid van de interventie. Hoe kan De Grauwe Vlaanderen verwijten slechts zwakke resultaten neer te zetten na opeenvolgende (manke) staatshervormingen waarbij Vlaanderen niet eens alle hefbomen heeft verkregen om een sterk resultaat te kunnen bereiken… “grauwelijk”!
Bovendien negeert De Grauwe in zijn argumentatie de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in de samenstelling van het bruto binnenlands product (bbp). 12 procent van het bbp van Wallonië is afkomstig uit Vlaanderen. Zonder deze permanente financiële aderlating zou het bbp in Vlaanderen met 4 tot 5 procent stijgen. Vlaanderen zou niet eens moeten besparen op onderwijs of wetenschappelijk onderzoek, onze infrastructuur (o.a. wegen, spoor, gebouwen) zou er wel bij varen, de loonkostenhandicap zou snel weggewerkt kunnen worden, enz. Echter, de Belgische staatsstructuur zorgt ervoor dat Vlaanderen zolang en zoveel als mogelijk economisch kan worden uitgebuit. De gedegen observator Mark Grammens schrijft onomwonden dat de doelstelling van de Parti Socialiste Waals-nationalistisch is en niet socialistisch.

De B-staatsstructuur zit onze Vlaamse welvaart en welzijn duidelijk in de weg. Daarom wordt het onvermijdelijk dat het schadelijke B-model wordt vervangen door een model waarbij Vlaanderen en Wallonië volledig onafhankelijk de eigen toekomst bepalen zonder elkaar nog langer te hinderen. Het is uiterst belangrijk voor alle betrokkenen dat deze grondige verandering snel gebeurt zodat B niet langer onze plannen en onze welvaart kan schaden.

Iedere Vlaming krijgt op zondag 25 mei e.k. de kans om door slim stemgedrag een nieuwe en beloftevolle toekomst voor de Vlamingen mogelijk te maken.

Werkgroep Vlaanderen Onafhankelijk                                 Guido De Schuyteneer

Lees ook “Politiek activist De Grauwe neemt het over van de wetenschapper De Grauwe”

“De EU is de killer van Kiev”

kcm20120208-3774Ook Joost Niemöller ziet de toestand in Oekraïne ongeveer zoals onze hoofdredacteur, zij het vanuit een Nederlands oogpunt.

“Minister Timmermans verklaarde vandaag niet te willen dat de VN zou worden ingezet om het conflict in Oekraïne te lijmen. Dit nu is precies wat de VS wel wil. De VS heeft geen enkel vertrouwen meer in de EU, en daarom liet de Amerikaanse onderminister Victoria Nuland zich ook in dat gelekte telefoongesprek ontvallen ‘Fuck the EU.’ Timmermans spreekt over het ‘frame’ van de Russen. Er zou namelijk geen conflict bestaan tussen de EU en Rusland. Dat is een leugen. De EU voert al jaren een actief beleid om de Oekraïne los te weken van Rusland, en is dus partij, en geen neutrale speler.”      Lees verder bij De Nieuwe Realist

arizona