Hoogmoedswaanzin of realiteitsverlies?

Auto’s met een verbrandingsmotor zijn in Ethiopië niet meer gewenst. Ze zullen in de toekomst niet meer mogen geïmporteerd worden. Voor een land zonder voldoende elektriciteitsaanbod is dit zonder meer een gewaagde keuze… of eerder… een nogal onrealistische gok. De klimaataanbidders in de regering zetten hiermee de economische ontwikkeling van het arme land op het spel.

Immers, Ethiopië is niet bepaald het meest welvarende Afrikaanse land dat steeds weer door droogte- en hongercatastrofen geplaagd wordt. Het ca. 128 miljoen inwoners tellende Oost-Afrikaanse land staat op de 159ste plaats qua BNP per inwoner. Niet moeilijk dat er slechts 10 auto’s per 1000 inwoners* geregistreerd staan. Ter vergelijking: 628 in Duitsland, 908 in de VSA. Nog een opmerkelijk cijfer: slechts 54% der bevolking heeft toegang tot elektriciteit.

En toch wil de regering in het kader van een tienjarenplan voor de CO2-terugstoot alle verbrandingsmotoren (ver)bannen.

*Auto’s per land

https://twitter.com/