Immigranten moeten identiteit onderdrukken

Sinds 2004: bron: @Statbel_nl

Voor alle duidelijkheid: niet hun identiteit – die is meer dan welkom – maar wel de identiteit van de gastheren.

Toen na de verloren Algerije-oorlog in 1962 binnen een korte tijdspanne honderdduizenden Algerijnse Fransen en zgn. Harki’s, Arabische collaborateurs der Fransen, Frankrijk binnenstroomden, stelde zich het probleem van hun vestiging. Tegen de gewoonte in – pastoors, leraren en ambtenaren werden over heel het land verspreid opdat er geen nationalistisch verzet zich tegen het unitaire Frankrijk zou kunnen ontwikkelen, werden zij niet in heel Frankrijk opgenomen maar wel in het Duits-Franse grensgebied. Daar werden IKEA-nederzettingen voor hen gebouwd. Franse politici hadden immers vastgesteld dat in de grensstreek – vooral deze rond Saarland, dat tot 1959 geen grens met Frankrijk had, de Duitse taal veel langer stand hield dan elders waar er geen contact meer met Duitsland bestond. Daarom werden er juist daar, langs de grensstreek, IKEA-stadjes met woonkazernes zoals bv. Behren lès Forbach of Farébersviller (Pfarrebersweiler) bij Saargemünd voor deze immigranten gebouwd. In deze intussen berucht geworden nederzettingen – berucht voor geweld der moslim”jongeren” – moest de Duitse taal in de toen nog grotendeels Duitstalige Franse grensgebieden terug gedrongen worden. Liefst zo snel mogelijk, vooraleer deze maatregel tegen de geest van het in 1963 getekende akkoord tussen Adenauer en de Gaulle zou indruisen.

En nu krijgen we met een soortgelijke situatie te maken. Met de EU en onze eigen politici – volksverraders – op kop. Wie in het land b asiel krijgt, zal zich eerder als “Belg” integreren en manifesteren dan als “Vlaming”. Waarmee het doel duidelijk is. Niet alleen hier, maar overal in EUropa waar er nog patriottische sentimenten de overhand dreigen te krijgen. Onze identiteit moet verdund worden, verdund tot er niets meer overblijft dan een laagje EU-vernis.

Afbeeldingsresultaat voor immigration süd tirol

Ook in Italië, m.n. in Süd-Tirol is dit het geval. De karavaan landverhuizers trekt sowieso richting noorden. Wat is er dan voor de regering meer voor de hand liggend dan een zo groot mogelijk aantal immigranten in deze regio te vestigen? Het aantal asielzoekers is daar veel hoger dan in andere Italiaanse gebieden. Bij de ingewikkelde volks- en taalverhoudingen van Süd-Tirol, die in elke plaats apart vastgesteld worden, worden deze asielzoekers, hoewel ze geen Italiaans spreken, automatisch bij de ‘Italiaanse’ (bijgevolg niet Duitstalig) volksgroep ingedeeld. Zo wordt de positie van de Süd-Tirolers sterk verzwakt, tendens stijgend bij de toenemende immigratie.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Op 11 november 2019 werd de Armeense katholieke priester Hovsep Betoyan in Deir- Ezzor door IS vermoord (zie verder, onder “En dit nog”). De Armeense gemeenschap interpreteert deze moord als zijnde in opdracht van Turkije. De Ottomanen hebben met de hulp van de Koerden eind 19e en begin 20e eeuw al 1,4 miljoen Armeniërs vermoord, 200.000 Assyriërs en Griekse christenen en  50.000 Assyriërs in Perzië (1914-8) en nog eens 800.000 Armeniërs en Grieken (1919-25) (Statistics of Democide: Genocide en Mass Murder since 1900, R.J.Rummel, Transaction, 1988, 223-235). Daarom trekken de christenen weg uit N.O. Syrië.

De VS gloriëren dat ze Abou Bakr hebben uitgeschakeld, de leider van IS, die ze zelf gesteund en groot gemaakt hebben. Om de strijd tegen IS te bezegelen stelen de VS nu de rijkste oliebronnen van Syrië. Dit heeft niets met de strijd tegen terrorisme te maken. Het is een nieuwe wending van de  Amerikaanse cowboy politiek, die alleen maar militair geweld en onderdrukking kent in een krampachtige poging om hun wereldheerschappij te herwinnen: bezeten door de strijd tegen Syrië en zijn bondgenoten.

De oorlog tegen Syrië loopt ten einde, al is het met voortdurend nieuwe ellende. Abou Bakr is dood en de medeoprichter van de  Witte Helmen ook, James Le Mesurier* (zie verder). We hebben de indruk dat de VS en het westen de sporen van hun misdaden aan het uitwissen zijn.

Deze mensen wisten te veel en hun band met de CIA en de westerse geheime diensten willen ze liever verborgen houden

*Nvdr: Zijn dood was nauwelijks bekend geraakt of Wikipedia censureerde de informatie over Le Mesurier.

*******

We geven enkele flitsen uit het leven van de  gemeenschap. Daarna geven we een aantal gedachten uit het interview van de Syrische president, maar in de bijgevoegde info en video’s heb je een overvloed aan goede (ook Nederlandstalige) informatie over de toestand in Syrië.

Wel geef ik een uitgewerkte bijdrage over de “menselijke ziel” n.a.v. de huidige druk van sommige heethoofden om abortus nog meer te versoepelen.

P. Daniel

Vrijdag 15 november 2019

Flitsen uit de gemeenschap

S.O.S. Chrétiens…op bezinning

Vrijdag kwamen  8  jongeren van S.O.S. Chrétiens d’Orient **voor een vierdaagse bezinning, geleid door pater Louis-Marie de Blignières, stichter (1979), prior en generaal overste van de  broederschap van St Vincent Ferrier te Chémeré-le-Roi (Mayenne, Frankrijk), als pauselijk instituut erkend in  1988. Deze S.O.S. jongeren zijn verantwoordelijken voor de verschillende plaatsen in Syrië. Ze willen elkaar beter leren kennen en zich verdiepen. Geestelijke leiding krijgen ze van deze broederschap van St Vincent Ferrier***, die eveneens uit een soort creatieve, Kerk getrouwe, rebellen bestaat, gegrond in de traditionele Dominicaanse ritus. Deze groep had haar eigen gebeden en conferenties. Er was een boeiende uitwisseling met de gemeenschap voorzien op zondag na het middagmaal, waarbij ieder zichzelf even voorstelde. Tevens wilden ze iedere dag een tijd arbeiden met onze gemeenschap of spelen met de kinderen. Het werd én voor hen én voor ons een erg aangename en vruchtbare ontmoeting.

**Nvdr: beeldmateriaal van de hulp die de Chrétiens d’Orient geven in Mar Yakub – febr. ’19:

***Nvdr: Herdenking 600 jaar overlijden St Vincent Ferrier in Vannes

Begrafenis in Yabroed

Zaterdagnamiddag werd een schoonbroer van onze bisschop begraven in Yabroed. Hij had graag dat onze gemeenschap vertegenwoordigd was en zo reed ik met abouna Georges van Qâra mee. Het is een lange ceremonie. Eerst gaan de priesters en de mannen bidden bij de overledene in zijn  huis. Daarna wordt de kist overgebracht naar de kerk, in stoet gevolgd door familie en vrienden. In de kerk zijn er lange gebeden, zegeningen, bewieroking en een sermoen, gehouden door een pater Jezuïet uit Damascus, een zoon van de overledene. Dan volgt de begrafenis, waarbij alleen de mannen  aanwezig zijn. Daarna gaan priesters en mannen terug naar het huis voor enkele gebeden en zegeningen. Hierop volgt de maaltijd. Als we ’s avonds terugkeerden naar Qâra stonden er jongeren met schalen snoep, wat aan iedere voorbijganger en chauffeur werd aangeboden ter ere van de feestdag van de  geboorte van de islamstichter Mohammed. Moge de Heer hun goede bedoelingen zegenen opdat ze eens de volle waarheid mogen erkennen in Christus Jezus.

Lees verder

Hoogverraad

Open brief van de Duitse voormalige actrice Silvana Heißenberg aan Angela Merkel, intussen bijna 2 jaar geleden, maar nog even actueel. Silvana plaatste deze brief op het facebookprofiel van Merkel. Silvana werd prompt uit facebook gegooid.

“HOOGVERRAAD

U bent de meest verwerpelijke en criminele bondskanselier die het Duitse volk ooit heeft moeten verduren. U hebt het Duitse volk oorlog, armoede, dood en verderf gebracht door doelbewust illegale migranten – huurlingen, terroristen en andere harde criminelen – het land in te laten.
U hebt gezworen het Duitse volk veilig te houden, maar u heeft precies het tegenovergestelde gedaan.

U hebt de Duitsers willens en wetens tegen elkaar opgezet en gezinnen uit elkaar getrokken en vernietigd.
U blijft steeds maar zeggen dat de Duitsers het beter hebben dan ooit. ‘Dat is een leugen.’
Dankzij uw illegale gasten moeten evenementen nu worden bewaakt door mensen met automatische wapens en omgeven door hekken.
Vrouwen moeten bescherming zoeken in de hoop dat ze niet het slachtoffer zullen worden van seksueel misbruik.

Armoede onder ouderen en kinderen is hoger dan ooit. Bijna een miljoen Duitsers leeft op straat. Het helpen van deze mensen was uw mandaat, niet Europa overspoelen met indringers die ook nog eens miljarden belastinggeld krijgen. De indringers, voornamelijk criminelen, die in Duitsland mensen verkrachten en doden, worden vervolgens in bescherming genomen door de mainstream media en politie, en afgeschilderd als slachtoffers van extreemrechts.
Als u echt een geweten zou hebben, dan zou u zich voor uw misdaden verantwoorden in een rechtbank.
‘Ik wil maar één ding: dat u en uw hele entourage voor de rechter worden gesleept en dat u en uw cohorten minimaal een levenslange gevangenisstraf krijgen’.

Nog nooit in de geschiedenis is het Duitse volk zo erg verraden”.

Humor wordt gecensureerd

Afbeeldingsresultaat voor censuur tv

Britbox “Wonderful World of British TV”, de Britse concurrent van Netflix, zal afleveringen van ‘Fawlty Towers’ vertonen met een voorafgaande waarschuwing. Sommige afleveringen van ‘Only Fools and Horses’ worden gecensureerd of volledig geschrapt uit het aanbod. De serie “It Ain’t Half Hot, Mum”, wordt helemaal niet meer vertoond.
Reden: aanstootgevend voor een “modern publiek” want… racistisch, seksistisch, transfoob, beledigend… .
‘Only Fools and Horses’ werd in 2017 door het Britse publiek verkozen als de beste sitcom aller tijden. ‘Fawlty Towers’ kreeg dit jaar dezelfde prijs van een jury van specialisten. (…)

Herinnert u zich deze episodes nog?