Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het internationaal recht en het Charter van de VN willen de vrede en de veiligheid in de wereld garanderen door o.m. eerbied te eisen voor de soevereiniteit en de territoriale integriteit van de afzonderlijke landen. Hiervoor moet de wereldorganisatie van de Verenigde Naties garant staan. Dit betekent dat een volk met zijn wettelijke regering het recht heeft zijn eigen land te besturen, zonder dat machtige staten daarin tussenbeide komen om hun eigenbelang op te eisen.

Verder heeft een vreemd land niet het recht om een stuk grond van een land met rijke bodemschatten in te palmen. Het zijn mooie principes die in onze wereld niet meer gelden. Het internationaal recht en de territoriale integriteit zijn dood en begraven en dit veroorzaakt o.m. de zware lijdensweg van het Syrische volk.

De VS bezetten het Z. van Syrië met de streek van Al-Tanf en een militaire basis, van waaruit zij terroristen opleiden en steunen tegen het Syrische volk. Bovendien stelen de VS nu de rijkste oliebronnen.

Naar verluidt wordt de helft van de opbrengst gebruikt door de CIA om allerlei criminele activiteiten te financieren zonder geld aan het congres te moeten vragen. Turkije bezet een ander deel van N. Syrië, organiseert volksverhuizingen, legt zijn taal en wetten op aan het volk en werft terroristen aan. De VS en Turkije hebben tijdens de voorbij oogst duizenden hectaren graanvelden afgestookt. Van deze ellende maken de zionisten (die de rijke Golan al bezetten en uitbuiten) misbruik om over heel het land ondertussen bombardementen uit te voeren, onder de meest huichelachtige voorwendsels. Tenslotte zijn er nog de massa’s terroristen, door hen en door de internationale gemeenschap gesteund. Bovenop komen dan nog de onmenselijke, illegale sancties van de EU en de VS.

Syrië kon voorheen ruimschoots voor eigen volk zorgen en heeft nu nood aan nagenoeg alles. Er is nood aan medicamenten, medisch materiaal, chirurgische instrumenten… Zelfs lege zakjes bloedplasma mogen nu niet aan Syrië geleverd worden! En nog is dit ten hemel schreiend onrecht niet genoeg. De Heer Lowcock , secretaris-generaal van het bureau van de coördinatie van humanitaire hulp van de UNO (OCHA) doet er alles aan om de echte humanitaire hulp aan de bevolking te boycotten. Er is mogelijkheid om aan de lijdende bevolking in het noorden humanitaire hulp te bieden langs de luchthaven van Erbil (Irak), van Damascus naar Qamishli of langs de overgangen aan de Iraakse en Jordaanse grens en de luchthaven van Aleppo. Daar is geen vergadering van de VN Veiligheidsraad voor nodig.

Op al deze voorstellen van Syrië antwoordt de heer Lowcock niet eens zodat eventuele hulpgoederen gewoon niet geleverd kunnen worden. En in deze situatie kwam onlangs België op het wereldtoneel met het geweldige voorstel humanitaire hulp te verlenen aan de lijdende bevolking van het noorden langs overgangen aan de Turkse grens, buiten iedere controle van Syrië. Over de echte oorzaken van de ellende wordt geen woord gerept. Het voorstel dient enkel om de soevereiniteit van Syrië nog meer te breken en onder de mom van “humanitaire hulp” de terroristen nog meer te helpen. Is er in België dan geen enkele politicus die nog een geweten en een hart heeft?

Sinds 2011 heeft Rusland Syrië in de VN Veiligheidsraad al met 16 veto’s beschermd (en China met 10 veto’s). Zondag heeft het Syrische leger een van de grootste wapen-opslagplaatsen van de terroristen in Idlib gebombardeerd,  ontdekte maandag in Deir Ezzor weer een massa wapens en communicatiemateriaal en woensdag een ongelooflijke hoeveelheid wapens, waaronder VS raketten en Israëlische mijnen ten Z. van Damascus. De bevolking en de stammen van Hassake en Deir Ezzor blijven protesteren tegen de illegale bezetting door VS en Turkije.

Het Syrische volk, leger en regering blijven zich heldhaftig inzetten om uiteindelijk heel het land van bezetters en terroristen te bevrijden. Dat zijn het lijden én de kracht van Syrië.

         * * * * * *

We tonen aan hoe de eerste christenen het heidense Romeinse Rijk grondig hebben veranderd en hoe we als christenen dit met onze wereld nu ook  kunnen doen: Terug naar de oorsprong (II)!

P. Daniel

Flitsen

Deze week overleed geheel onverwacht de vader van onze Chileense medezuster, weliswaar in de gezegende leeftijd van 86 jaar. Dank zij een smartphone en een internet met niet al te veel onderbrekingen, konden we voortdurend contact houden met de familie. Toen zij de bijzonder onaangename verrassing meldden dat er omwille van de corona geen priester ter beschikking was, hebben wij voorgesteld van op afstand alle diensten te doen. De priester kreeg geen toestemming van de Chileense  regering om naar het huis te komen. Zo verzorgden wij met de gemeenschap langs de smartphone alle gebeden, gezangen en zegeningen tot en met de begrafenis en dank zij een Spaans missaal zelfs gedeeltelijk nog in hun taal. De volgende dag celebreerden we de Heilige Eucharistie van de begrafenis. Het “Mystieke Lichaam van Christus” en de “Gemeenschap van de Heiligen” overstijgen tijd en ruimte.

Lees verder

Joe Biden deed het weer

In de Democratische Partij maakt men zich meer en meer zorgen om de geestelijke toestand van hun presidentskandidaat, die binnen twee weken officieel zal bevestigd worden. “Hij zegt wat hij niet bedoelt en bedoelt wat hij niet zegt.” Trump kan er alleen maar profijt uit halen.

En vergeet waar hij zich bevindt:

.Blijkbaar raakte de journalist met zijn vraag, of Biden een cognitieve test ondergaan had, een gevoelige snaar.. I rest my case… zouden we willen toevoegen:

Geen eenmalige uitschuiver: “Ik ben de echtgenoot van Joe Biden.”

Robin Williams, die zelf psychische problemen had en wellicht om die reden zelfmoord pleegde, nam Biden al meer dan 10 jaar geleden op de cognitieve korrel:

Wonen wij in Afrika?

Download free Retro open sign vector | Freepik

“Wij zijn open!” … “Open, zoals nooit tevoren”. Da’s de boodschap van een Coca-Cola reclamefilmpje dat om de zoveel uur op tv verschijnt.

Het zal wel aan ons begrensd samenlevingsmodel liggen dat we het heerschap niet kenden, niet herkenden. We hebben zijn naam moeten googelen om te weten te komen hoe erg het met onze onwetendheid gesteld is. De ster in het filmpje is niemand minder dan Dvtch Norris (°1993 in Antwerpen, België), “Dutch” voor de Groot-Nederlandse vrienden, een Engelstalige rapper uit Antwerpen, de stad die voorlopig slechts tot 23 u open mag blijven.

Hoopt Coca Cola omwille van deze (on)bekende Antwerpenaar meer omzet te draaien in Vlaanderen? Voelt u zich aangesproken door de boodschap of door de boodschapper? En… iets wat wij ons afvragen… snapt u de diepere inhoud van de slogan? Open: wat, hoe? Open: wie? Waarom?

BLM op strand van Blankenberge?

Toen wij gisteren de tv-beelden op het strand van Blankenberge bekeken – de klank stond af wegens inkomend telefoongesprek – dachten wij dat er daar een spontane BLM-betoging opgedoken was… Niet dus. Toch wel erg dat wij hen zelfs een plaatsje in de zon misgunnen. De Standaard wist te melden dat het om “dagjesmensen” ging met een kerfstok:

‘De meeste onruststokers zijn ondertussen gevat’…Bijna allemaal hebben ze een waslijst aan strafbare feiten. Ze zijn dus gekend bij het gerecht.’ (Voor duiding: klik op 2de bruggetje)

En daarom heeft de burgemeesteres van de stad Blankenberge beslist om vandaag àlle* dagjesmensen te weren. Niemand behalve de normale inwoners, de tweede verblijvers en meerdaagse hotelkamerbetalers mogen nog van zee en strand genieten. Groot gelijk, tenslotte heet “Blankenberge” niet zomaar “Blanken”berge…

*… naar analogie met de Kempenaars die massaal mee gestraft werden wegens het “onverantwoordelijk gedrag” van “moeilijk te bereiken Antwerpenaars met sociologische problemen”.

Blankenberge zondag afgesloten voor dagjestoeristen: ‘Time-out nodig’

Vechtpartij op strand Blankenberge: ‘Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens’

Hallucinante beelden tonen hoe jongeren agenten aanvallen op strand Blankenberge

Wanneer zeggen wij: “genoeg”?

Zie hoe Jezus daar loopt ppt download

In het hart van de Amsterdamse binnenstad bevindt zich een juweeltje: het museum Ons’ Lieve Heer op Solder, na het Rijksmuseum het oudste museum van de stad. Het is een 17de eeuws goed bewaard grachtenhuis met smalle gangen en trappen, die leiden naar historisch ingerichte woonvertrekken, keukens en bedstedes én – als kers op de taart – een kerk(je) op zolder.

De huiskerk van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder illustreert de wijze waarop men in de zeventiende eeuw omging met verschillende religies in Amsterdam. Katholieke Amsterdammers mochten de mis niet in het openbaar vieren, maar wel in de huiselijke kring. Ook lutheranen en doopsgezinden moesten hun toevlucht nemen tot verscholen gebedshuizen. De geschiedenis roept de vraag op hoe vrij je eigenlijk bent als je niet openlijk kunt uitkomen voor datgene wat je gelooft. En: hoe gaat dat in hedendaags Amsterdam?

Middenin de rosse buurt van de Wallen, tussen toeristen en rode lichtjes, vind je deze schuilkerk met oud-roze interieur. In 2018 vierde het museum nog het 130-jarig bestaan.

Echter, zoals we ook in Antwerpen gezien hebben met kleine musea die al jaren geen bezoek meer mochten ontvangen wegens te duur (‘t Stad geeft liever geld uit aan sportevenementen die heel de stad lam leggen), heeft dit merkwaardig gebouw geen waarde voor de stad Amsterdam. Dat blijkt uit de boodschap van het AFK, het fonds voor de kunsten, dat subsidies verstrekt omdat museum gefaald heeft in de diversiteitspolitiek. Het had nl. al lang personeel moeten aannemen van diverse culturen: ‘De commissie vindt dat de voornemens ten aanzien van de diversiteit van personeel overtuigingskracht en concreetheid missen.’ ‘Succesvol cultureel diversiteitsbeleid begint volgens de commissie bij inclusief denken en het onderkennen van de vooringenomenheden en blinde vlekken binnen de eigen organisatie’.

Het museum moet de deuren sluiten. De meest romantische trouwlocatie van Amsterdam zal verdwijnen.

Meer weten? Ga naar de webstek zolang die nog bestaat.

Verbijstering nu sluiting dreigt voor museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Schofterig Amsterdam trekt volledige subsidie in van museum Ons’ Lieve Heer op Solder wegens ‘te wit’ personeel

Macrons (zelf)hulpmissie in Beiroet

Napoleon, messias tegen wil en dank | Historiek

Aan wie deed Macron u denken toen hij daar als eerste EUropees staatshoofd in Beiroet opdook? Herinner u ene Vrfstdt, die onversaagd naar Oekraïne toog, om daar op het Maidanplein de aan-zijn-lippen-hangende-meute toe te spreken. Er zijn zo van die politici die zich de reïncarnatie van Napoleon of van Gideon beschouwen.

Het leek alsof Macron vergeten was dat Libanon niet langer een Frans protectoraat is. “Frankrijk zal Libanon nooit loslaten”, zegde hij. Het is al te gemakkelijk de jonge regering van technocraten, slechts een half jaar in ambt, de schuld te geven van de tekortkomingen van vorige corrupte regeringen, die met de “hulp” van o.a. Saoedi-Arabië en Golfstaten het land bleven ontwrichten en zichzelf verrijken.

De Franse banden met Libanon reiken terug tot in de 16de eeuw, toen de Franse monarchie onderhandelde met de Ottomaanse heersers over de bescherming van de christenen – en tegelijkertijd een stevige Franse voet neerplantte. Voor wat, hoort wat. Tegen de tijd dat Frankrijk Libanon onder zijn hoede – het beruchte Franse mandaat – kreeg waren er al talrijke Franse scholen. Ook nu nog wordt er frequent Frans gesproken in betere kringen en bij christenen. Macron wil zijn goede relatie met de Libanese machthebbers verstevigen.

Op het internet dook verrassend een petitie op waarbij Frankrijk “verzocht” werd tijdelijk terug te grijpen naar het verleden, Libanon onder Franse curatele, vermomd als een neo- mandaat, te stellen, want “de Libanese leiders hebben getoond niet in staat te zijn het land veilig en wel te besturen.”

Een onrealistische, zelfs absurde, suggestie? Macron vindt alvast dat de Libanese bevolking “zelf haar geschiedenis maar moet bepalen”. Intussen staan er zo’n 61.000 handtekeningen op de petitie. Talrijke daarvan zijn uitgeweken Libanezen, woonachtig in Frankrijk (ca. 250.000) en wanhopige burgers van Libanon die geen einde zien aan hun miserie.

Eigenlijk zou elk EUropees staatshoofd die met een zak vol beloftes landt in Beiroet een soortgelijk welkom gekregen hebben. Realisten zien Macrons bezoek eerder als een poging tot bevoogding, een neerbuigende uiting van vals medelijden. Terwijl Macron als een rockster door de verwoeste buurten trok, gevolgd door een meute journalisten, bezocht de minister van gezondheid van de door het Hezbollah gesteunde regering de veldhospitalen die door Rusland en Iran als eersten op het terrein opgebouwd werden voor de eerste-hulpverstrekking. Iets wat onze nieuwslezers helemaal over het hoofd gezien hebben…

Als aasgieren strijken ze neer, de hulpverlenende landen. Telkens een westers staatshoofd een ander land probeert te “redden”, glijdt het te redden land verder af in chaos. Zeker in het M.O. Vooral in het M.O. Oude wonden worden open gereten. Nieuwe wonden ontstaan. Macron is geen “redder”. Macron is een manipulator. Macron is geen weldoener, tenzij voor zichzelf en/of zijn entourage.

Ook in Frankrijk werd zijn reddings-citytrip door politieke tegenstanders, van uiterst links tot uiterst rechts, op kritiek onthaald: sluipend neo-kolonialisme en i.p.v. onbaatzuchtige hulp-in-nood, een reddingsplank ingesmeerd met groene zeep.
Ook al verklaarde hij in ware opofferingsdrang dat de bevolking “hem niet moest vragen om hun leiders te vervangen”, toch voegde hij er fijntjes aan toe dat hij van plan is terug te keren om na te gaan of de beloofde hervormingen tegen 1 september, de 100ste verjaardag van de Verklaring van de staat Groot-Libanon, het begin van het Franse mandaat, uitgevoerd werden. Van hoogmoedswaanzin gesproken!

President Aoun ziet de bui hangen en wil geen buitenlands onderzoek in zijn land. Via onze contacten in Libanon vernemen wij dat Erdogan zijn huurlingenleger uit Idlib, dat hij ook al naar Libië stuurde, in Libanon laat infiltreren om Hezbollah uit te dagen en vervolgens te kunnen beschuldigen van geweld.

Onze redactie probeert waarheidsgetrouw te berichten en een verschil te maken tussen feiten en vermoedens. We kregen meldingen binnen van complotten, van raketinslagen, zelfs van nucleaire bommen, die tot de ravage zouden geleid hebben. En wie de afzender van deze tuigen zou zijn moeten wij u – gezien de geopolitieke situatie en spanningen – niet uittekenen. Tot bleek dat de ingesloten foto’s en filmpjes door de CIA bij een vorig “breaking news” feit op CNN al gebruikt werden.

Ongelukkige omstandigheden. Oorzaak en gevolg. Wat niet wil zeggen dat het toeval geen handje geholpen zou kunnen geweest zijn…

Ter begeleiding dit filmverslag met Marwa Osman. Wie Engels begrijpt, moet de begeleidende tekst onderaan van Vanessa Beeley lezen… waarbij wij verwijzen naar de laatst geplaatste zin in ons artikel hierboven.

Frankenstein 2020?

Sinds mensenheugnis zijn we op zoek naar de eeuwige jeugd. Of naar zo gezond mogelijk van binnen, zo jong mogelijk van buiten, zo lang mogelijk te leven. De pharma-industrie, de schoonheidschirurgie, allerhande therapeuten en lichaamsmanipuleerders verdienen er hun boterham mee. Ook de medische sector doet zijn duit in het zakje met allerlei behandelingen zoals bloedtransfusies en -verrijkingen. Zo dook er enkele jaren geleden, n.a.v. de film ‘Fear and Loathing in Las Vegas’, de adrenochroombehandeling op door middel van toediening van “jong” bloed of door het slikken van een gedroogde bloedsubstantie in poedervorm.

Dat er op de wereld heel wat smeerlappen met perverse ideeën rondlopen is geen geheim. Dat zij omwille van de kick én als toegangskaartje van het eeuwige-jeugdloket daarvoor kinderen ontvoeren, martelen, doden, bloed aftappen en vervolgens drinken, dàt is iets dat zich ver buiten ons bevattingsvermogen afspeelt. Opvallend is trouwens ook het hoog aantal kinderen dat zich in lucht oplost, zoals minderjarige vluchtelingen die onderweg of na aankomst in het land van bestemming zomaar verdwijnen. En ja, die kunnen ergens ondergedoken zitten. Of zijn actief in zaken die het daglicht niet mogen zien. Of hebben een andere naam opgegeven… Of zitten nu in Brexitland… Of zijn misschien onvrijwillige donoren van organen of bloed…

Kla.TV besloot zich naar aanleiding van de uitspraken van artiesten over adrenochroom in de materie verdiepen. Het blijkt een bijproduct te zijn van adrenaline, dat in het lichaam wordt aangemaakt op het moment dat iemand gestrest is, veel pijn heeft, in shock verkeert of angstig is. Het wordt ook wel roze adrenaline genoemd. In de jaren vijftig toonden Abram Hoffer en Humphrey Osmond de hallucinogene werking van adrenochroom aan. De werking is vergelijkbaar met die van LSD.

Voormalig CIA-spion Robert David Steele bracht adrenochroom in 2017 in verband met ritueel kindermisbruik. Hij legde uit dat kinderen tijdens ceremonies worden gefolterd zodat hun lichaam veel adrenaline aanmaakt. Bovendien wordt het in begoede middens als een verjongingsmiddel beschouwd. (video)

Niets nieuws onder de zon

The Anti-Mask League of 1919: The Cultural Battle of an Enduring ...

Ook in 1918 tijdens de Spaanse Grieppandemie werd er geprotesteerd tegen de mondmaskersverplichting. Er werd zelfs een “Anti Mask League” opgericht.

San Francisco herfst 1918:

  • mondmaskerplicht in de publieke ruimte, bij drukte en bij dienstverlenende beroepen
  • uitzondering bij nuttigen van maaltijden
  • verbod op samenkomsten
  • scholen gesloten
  • theaters gesloten
  • 80% van de bevolking van San Francisco volgde de bevelen
  • bij overtredingen: eerst een waarschuwing wegens het storen van de “vrede”
  • vervolgens boete en zelfs gevangenis
  • en… kinine werd aanbevolen.

Na een maand liepen de aantallen zieken terug. De lockdown en mondmaskerplicht werd grotendeels teruggeschroefd….

… en opnieuw meer besmettingen. In januari 1919 werd de mondmaskerplicht terug opgelegd. Talrijke burgers verzetten zich en richtten de “anti-masker-liga” op: