Reconquista Menorca

17/1/1287: “Menurka” van de Arabische bezetting bevrijd


Tegen het einde van de 7e eeuw veroverden de Moren Noord-Afrika op de Byzantijnen en de Balearen bleven onbeschermd achter. Het duurde dan ook niet lang of de Balearen worden ingenomen door de Moren. Menorca werd nu Menurka genoemd en in 913 bij het kalifaat Córdoba ingelijfd. In 1015 werd Menorca opgenomen in het deelrijk Denia van de Almohaden. Zij deelden het eiland in vier districten op en legden irrigatiesystemen en fruitplantages aan. In deze periode nam de bevolking toe en leefden verschillende religies vreedzaam naast elkaar.
In de 13e eeuw voltrok zich een radicale verandering in de heerschappij over het westelijke Middellandse-Zeegebied door de opmars van de Catalaans-Aragonese troepen. Mallorca werd door de legers van Jaume I op de Moren veroverd, en de Arabische heersers krijgen in 1232 toestemming om op Menorca zijn leenmannen te worden.

Alfonso III of Aragon - Wikipedia
Alfonso III

Het eiland behield deze status tot 1287, toen Menorca werd veroverd door Alfons III met een leger bestaande uit Sicilianen, Mallorcanen, Catalanen en Aragonese soldaten en huurlingen. De Moren werden als slaven opgepakt of na betaling van losgeld verbannen. Velen werden ook simpelweg op volle zee overboord gegooid. Alleen de rijke Arabieren konden blijven en vermengden zich uiteindelijk met de Menorcaanse bevolking. Het christendom werd weer in ere hersteld en Alfonso verdeelde Menorca onder zijn aanhangers. In 1291 sterft Jaume I en Menorca wordt vanaf die tijd geregeerd door de koningen van Mallorca en het Catalaans wordt de voertaal.
In 1349 kwam het koninkrijk van Mallorca aan zijn einde en werd Menorca ingelijfd bij Aragón, dat zich in 1492 verenigd met Castilië en Granada waardoor het Spanje van nu vorm begint te krijgen.

https://www.menorca.org/es/historia-de-menorca/islam-menorca/

Bij 1′ op de tijdlijn ziet u het standbeeld van Alfonso III op de Plaza de la Conquesta in Mahon

Cisterciënsers* bouwen nieuwe abdij

*Trappisten

Zisterzienser – Wikipedia

Een commissie van de Duitse deelstaat Brandenburg heeft donderdag groen licht gegeven voor de verkoop van het voormalige boswachtershuis in Treppeln, vlakbij de historische cisterciërabdij van Neuzelle, ten zuiden van de stad Eisenhütterstadt in de deelstaat Brandenburg. Volgens de commissie kan het nieuwe klooster de rol van Neuzelle op het vlak van cultuur en onderwijs versterken en een impuls geven aan de authenticiteit en het charisma van de cisterciënzerorde in Duitsland.

De Duitsers kennen de abdij van Neuzelle vooral dankzij het uitstekende bier dat er nog altijd volgens eeuwenoud cisterciënzerrecept wordt gebrouwen.

Een belangrijk argument voor de overdracht was het feit dat de Stasi, de gehate geheime politie in de voormalige DDR, er een thuisbasis had. Meteen wordt op die manier ook bijgedragen tot verzoening met het verleden. Het domein in Treppeln omvat een landgoed van 75 hectare. De zes cisterciënzers die het klooster zullen bevolken, zijn afkomstig van de abdij van Heiligenkreuz. Sinds 2017 wonen zij op vraag van de plaatselijke bisschop op het historische kloosterterrein van Neuzelle, een van de enige volledig bewaard gebleven cisterziërsabdijcomplexen in Europa en het meest noordelijke voorbeeld van de Boheemse barok.

Bron: Kathpress.at

Marx VR laat steken vallen

In Dresden plant men een corona-instelling voor de “gedwongen onderbrenging” van hardnekkige quarantaine-ontsnappers en dito weigeraars. In 2017 werden de faciliteiten voor de niet te misachten som van 30 miljoen euro opgericht om “vluchtelingen” op te vangen en nu moet de “corona-gevangenis” omgebouwd worden om “derden wegens de koppigheid van de toekomstige gasten” te beschermen.

De corona-hechtenis zal van kracht worden, zo deelt het min. van sociale zaken mee, na een verzoek van het min. van gezondheid en na een genegeerde “dringende vermaning” en de niet-betaling van een (of meerdere) boete(s).

Reeds in de lente 2020 begon men erover na te denken, waar men quarantaine-ontsnappers en dito weigeraars zou onderbrengen. …. De ministerin van gezondheid, Petra Köpping (SPD), stelde toen voor hen in de psychiatrie op te sluiten; een voorstel dat omwille van verschillende redenen niet weerhouden werd, evenmin de optie hotels en/of ziekenhuizen.

Wij konden niet achterhalen hoe men daar in Saxen de verschillende minderheden – die niet bepaald uitblinken door burgerzin en gehoorzaamheid – samen wil huisvesten “met respect voor hun cultuur, gebruiken, religie en mensenrechten”. Da’s dan wel een dikke boterham voor de psychiatrie…

Ons verbaast dat Marx VR nog geen goelag-overlegcomité opgericht heeft.

Brussel, een bruisende stad…

🌋 vulkaan - Emoji Betekenis

Bij de recente “incidenten” (sic) op 13 januari 2021 kregen we eens te meer een voorsmaakje van wat er Brussel te wachten staat als de bruisende vulkaan ontploft.

Positief was echter wel dat de “Flup” er nu ook tussen zat. Toch wel raar dat we door de experten thuiswerk – quasi met een enkelband – opgedrongen krijgen. Waarom màg onze geliefde Coburger meer dan zijn onderdanen? We moeten er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren …

“Zelfs de veiligheid van de koning was niet meer gegarandeerd tijdens de rellen van woensdag, 13 januari 2021 in Brussel… “(…)

Zoals gewoonlijk speelde het linkse en vreemde schuim van de straat de hoofdrol.  Dit werd cfr. de onverwoestbare tradities dienaangaande, met fluwelen handschoenen aangepakt.  Dit soort fungeert immers als de stoottroepen van de communistische logemaffia’s. De vergelijking met Duitsland is treffend, waar Antifa ook door het regime wordt beschermd en gesteund, en geen strobreed in de weg gelegd.

Het geknoei bij het politieoptreden is dan ook niet te wijten aan onkunde maar aan onwil van de politionele leidinggevenden, die immers schatplichtig zijn aan hun politieke zetbazen.  Tal van leidinggevenden bij de politie zijn trouwens ook logemaffiosi.  De politieke zetbazen zijn dan op hun beurt bezig met het “soigneren” van hun kiesvee.   Door de politiehervorming misvorming via het Octopus akkoord is er geen Rijkswacht meer, en blijft er alleen de lokale politie over (lees: een kopie van de vroegere gemeentepolitie), waardoor de burgemeesters nu als middeleeuwse baronnen alleen baas zijn in hun baronnie.

Een lokale politie die dan uitblinkt door partijdigheid, selectiviteit, onkunde, onwil en onbetrouwbaarheid in handen van corrupte politici,  waardoor deze omgevormd is van een “force de police” naar een “farce de police”.  Alleen tegen “les sales flamins” en “zgn. (extreem) rechts – lees nazi’s – ” werkt het repressieapparaat nog feilloos.  Dit werd recent nog bewezen op de parking C om Vlaamse vlaggen in beslag te nemen.  Een politie die dan op de koop toe, via de “diversiteit”,  geïnfiltreerd is door de 5de colonne en het Paard van Troje.

De grondslag van de handhaving van de openbare orde en veiligheid heeft dan ook niets meer te maken met de bedreigingen hiervoor, maar alles met het bevechten van politieke vijanden omwille van hun opinies, ook al vormen deze geen enkele bedreiging voor wat dan ook.  Ondertussen wordt dan de rode loper uitgerold voor de misdaad en het krapuul.

Dit is kenmerkend voor een communistisch & marxistisch systeem:

Fundstelle des Tages: "Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es  die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert"  (Alexander Solschenizyn) | Michael Mannheimer Blog

En met Vivaldi zitten we volop met een communistische logemaffia-regering die oorlog voert tegen alles wat Vlaams en rechts gezind is.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij dan naar de “boodschappers” met de gevaarlijke waarheden, die de neo-scherprechter Van Quickenborne op alle mogelijke manieren gaat bevechten. “Boodschappers”, zoals de moedige mannen van Voorpost, die het lef hadden, corona-gewijs met een spandoek, geweldloos, te protesteren tegen de islamisering. “In het parlement kan een politicus alles zeggen”, aldus de minister. Maar buiten het parlement is dat volgens hem anders. (…) Zijn nieuw voorstel tot aanpassing van de grondwet “Aanzetten tot haat en geweld naar correctionele rechtbank” is een zoveelste beperking van onze vrijheid. Wie zal bepalen wat aanzetten tot haat en geweld inhoudt? Juist. Het vonnis is bij voorbaat uitgesproken als het om een actie gaat die onze eigenheid wil beschermen.

In Brussel vormt het voormelde dan ook een explosief mengsel, met daarbij een bevolking die voor 80% van vreemde afkomst is. Ook al spelen tv-zenders handig in op deze cijfers; voor Vlaanderen zien ze zowaar op de eerste plaats onze noorderburen als grootste minderheid der immigranten. U herkent hen in het straatbeeld aan hun traditionele klederdracht met soepjurken en sjaaltjes.

De samenstelling zal dan verder evolueren en bij de volgende  gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zal de allochtone machtsgreep in tal van Brusselse gemeenten een feit zijn.

Dit heeft dan ook gevolgen voor de ordehandhaving in het Brusselse Gewest. Op 13.01.2021 kregen we hiervan al een staaltje gepresenteerd met de toegestane betoging door de burgemeester Kir van Sint Joost ten Node, gevolgd door een tergende laksheid bij de ordehandhaving.   De milde kritiek van justitieminister Van Quickenborne gaat hier totaal voorbij aan de grond van de zaak:

Minister van Justitie Van Quickenborne legt verantwoordelijkheid bij burgemeester Emir Kir.   – De kritische stemmen bij de politie krijgen alvast steun uit politieke hoek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), zelf waarnemend burgemeester van Kortrijk, verklaarde donderdag op de radio dat “de burgemeester die betoging beter niet had toegestaan”(…)

De grond van de zaak is immers: Wie heeft er voor gezorgd dat die burgemeester daar ongehinderd kan blijven?? En dan komen we terecht bij de communistische logemaffia’s waartoe Van Quickenborne ook behoort. En of de betoging al of niet werd toegestaan, doet er niet toe. Het schuim van de straat wordt immers toch beschermd.

Gezien de voormelde elementen, gaat de politie dan ook evolueren naar een “knokploeg” tegen politieke vijanden en , met als bijkomende invulling van hun takenpakket, als handlangers van het schuim van de straat.   Men dient dan ook geen enkele illusies te koesteren over de veiligheid in Brussel en dit geldt vooral voor de Vlamingen die er nog vertoeven.

We gaan dan ook naar een burgeroorlog zoals ook elders in de EUSSR.

Wat Brussel betreft is het eenvoudig. Als de straatterreur begint op een vrijdagavond voor een lang weekeinde, men blokkeert een 20 à 25 strategische kruispunten en men saboteert het treinverkeer naar Brussel, dan is tegen de maandagavond de klus geklaard.

De vraag is dan ook : Wat doen de Vlamingen nog in Brussel?  Wachten tot de vulkaan ontploft?  Er is dan ook maar één raad te geven: verlaat Brussel zo vlug mogelijk.  Dit geldt voor alle Vlamingen en de overheidsinstellingen plus bedrijven die er zich bevinden.  Verhuis de maatschappelijke zetels. Geef uw personeel werk in eigen streek. Laat de belastingen in eigen kas stromen. Gun de middeleeuwse stadstol voor toegang tot Brussel geen enkele euro.   U beperkt hiermee de macht van Brussel als kruispunt van belgische belangen. Bovendien ligt de luchthaven van “Brussels-Bruxelles-Brussel” Zaventem in Vlaanderen. Ze hebben tenslotte hun zgn. “Bruxelles-Sud”: Charleroi. De nuttige idioten die er willen blijven, moeten dan ook maar voelen, als ze niet willen horen. Zet er dan ook een muur rond, want als het ontploft, gaan ze niet stoppen aan de grens met Vlaams Brabant. Ga hiervoor ten rade bij Israël – daar hebben ze de expertise in huis.

Wacht niet langer op Godot – de tijd speelt in het nadeel van Vlaanderen – ook al ligt dergelijke beslissing uiterst gevoelig. Soms moet men een stuk opofferen om de rest te redden: Duitsland heeft afstand moeten doen van een behoorlijk deel van het grondgebied in het oosten om de eenmaking erdoor te krijgen.

Men kan natuurlijk blind blijven voor de werkelijkheid en wachten tot men op een blauwe maandag wakker wordt in het bloed.

“Indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.” Mattheüs 18:8-9

H.P.

De media noemden dit een “wake”

Hoe is dit mogelijk…Agente Kelly werd bijna lam geschopt tijdens rellen: “De burgemeesters laten het allemaal toe”

BRUSSEL – De beelden lieten het ergste vermoeden. Politieagente Kelly (37), van de federale reserve werd woensdag neergeslagen en geschopt door betogers tot ze niet meer bewoog. De vrouw werd met verlammingssymptomen opgenomen in het ziekenhuis maar is goed herstellende. “Dit had ik met de dood kunnen bekopen. Mijn collega’s en een Marokkaanse man die tussenkwam hebben me gered”.

Eén dag na de feiten gaat het beter. “Ik ben net uit het ziekenhuis ontslagen. Afgelopen nacht is het tintelende gevoel in mijn benen verdwenen. Het doet allemaal nog pijn al helpen de pijnstillers wel. Ik sta vol blauwe plekken maar ik ga wellicht helemaal herstellen”, doet ze haar relaas.

Kelly is een politievrouw uit Lanaken, moeder van een zoontje van 9. “Mijn dienst zat er eigenlijk op toen we ter versterking naar Schaarbeek moesten, voor de rellen op het Liedtsplein. Daar probeerden mijn collega’s en ik de weg te beveiligen, toen die bende op ons afkwam”.

Kelly viel en werd door verschillende jonge kerels vol op de romp en in het gelaat geschopt. “Ik ga die kerels hun blik nooit vergeten: vol haat”. Ze heeft de beelden van de schoppartij – die op sociale media veelvuldig gedeeld worden – al vaak herbekeken.

“Ik krijg wel dertig schoppen. Ik hoorde plots ook een man schreeuwen. Hij riep dat ze moesten stoppen, dat ik een vrouw was, geen man”. Het was een bewoner uit de buurt. “Een Marokkaanse man dacht ik, op zijn sloffen. Hij heeft me van die jongeren gered door ze letterlijk van me af te trekken. Mijn collega’s hebben dan ook hun belagers kunnen afschudden en hebben me meteen in bescherming genomen en naar achteren getrokken waarna ik afgevoerd ben. Ik ben die Marokkaanse man en mijn collega’s heel dankbaar. Had ik mijn robocoppak niet aangehad, had ik het waarschijnlijk niet kunnen navertellen”.

De collega’s zijn enorm terneergeslagen. “Dit kan niet meer zo, vinden ze, en ik ook. En we vrezen dat het nog erger gaat worden, tot er een politieman echt lam geschopt wordt, of dood. Verschillende jongeren van onze dienst vertrekken voor een job in de privé. Oudere collega’s zien dit ook met lede ogen aan en kijken uit naar hun pensioen. Zij hebben de tijd van de rijkswacht nog gekend, toen gebeurde dit niet. Er was ontzag. Nu zijn we een schopbal van boze jongeren. Wie wil nog agent worden in Brussel, op deze manier?”.

“En de burgemeesters laten het allemaal toe. En het parket vervolgt amper en de rechters delen flutstrafjes uit. We worden niet gesteund. We zijn nog gemotiveerd maar meer dan ooit voelt het aan alsof we er helemaal alleen voorstaan, in de steek gelaten door politiek en gerecht. Deze betoging had nooit toegelaten mogen worden”.

Volgens haar zijn wel tien gewonde collega’s binnengebracht in het ziekenhuis.Haar zoontje wil ook politieman worden. “Maar ik heb hem al meermaals gezegd dat hij daar beter nog eens over nadenkt. Ook mijn man wil dat ikzelf stop met de job. Voorlopig doe ik het nog te graag. We zien wel”.

Kelly zal klacht indienen tegen relschoppers. “Ik hoop dat we ze kunnen identificeren en dat ze een echte straf krijgen. Maar ik ben niet heel optimistisch”.

(Het Nieuwsblad- Dirk Coosemans

882 opmerkingen

Geplukt van facebook.

Verveelt u zich?

Misschien een ideetje. Graaf een bewaarplaats voor aardappelen onder je huis. Lyova (Levon) Arakelyan, bouwvakker van beroep, was al 44 jaren jong toen zijn vrouw, Tosya, hem vroeg om een aardappelkelder uit te graven onder hun huis in Arinj, Armenië.

Levon begon eraan en kon niet meer ophouden. Slechts met een beitel en een hamer ontplooide hij deze onderaardse gewelven tot een diepte van 21 m. Zijn vrouw kon zagen wat ze wilde, dat ze geen geld had om eten te kopen, dat ze de kinderen niets extra’s kon bieden, dat ze amper kon herinneren hoe hij eruit zag; hij bleef met hamer en beitel verder grotten uitgraven. Het aanbod van familie en buren om elektrische of pneumatische apparaten te gebruiken, wees hij af. En moest hij in 2008 niet gestorven zijn, hij was toen 67, dan zou nu nog bezig zijn. Vandaag is het een aantrekkingspunt voor toeristen.

Quo vadis, Syria?

Met deze Quo Vadis nemen we vandaag slechts twee thema’s onder de loep:

  1. De oproep van een VN-rapporteur om de sancties te beëindigen.
  2. Het ongelooflijke lef van Israël en de VSA om Syrië zo zwaar mogelijk te treffen.

De VSA zijn er trots op: “Assads Syria is starting to starve like Saddam’s Iraq” (Ned. Assads Syria begint uitgehongerd te geraken zoals Saddams Irak”. Hoe kan je dit als mens durven uiten? Verheugd te zijn dat ze mensen tot de hongerdood gedreven hebben…

Alena Douhan, speciale rapporteur van de VN over de impact van eenzijdig opgelegde sancties, klaagt deze aan in haar verslag over Syrië: zij stelt onomwonden dat ze de mensenrechten van het Syrische volk op talrijke gebieden schenden. Veel mensen worden in de armoede gedreven, hebben geen woning, geraken moeilijk aan voeding, medicijnen, kortom aan basisbehoeften. De bevolking wordt bijgevolg afhankelijk van humanitaire hulp en de samenleving kan zich niet herstellen of ontwikkelen. Geld overwijzen naar Syrië is onmogelijk omdat de Nationale Bank ook op de sanctieslijst staat. Degenen die willen helpen zijn uiterst voorzichtig, terughoudend, ze vrezen immers voor onrechtstreekse sancties. Ook de NGO’s. Is het nog normaal dat een arts een onderdeel van een kapotte CT-scanner in zijn land moet binnensmokkelen? Is het normaal dat tandpasta gemeld staat als een te sanctioneren artikel met als verklaring geschikt voor – “dual use” – iets dat zowel een gebruik in de burgermaatschappij als voor militaire doeleinden kan gebruikt worden? Het is pure boosheid “evil” – het Kwade – andere landen te dwingen mee te werken aan de VSA-sancties. Iedereen heeft de daver op het lijf om niet meegesleurd te worden in een neerwaartse spiraal eens de VSA een vloek uitgesproken heeft. En dat is het geval door de sancties, waarbij andere landen, die met Syrië op de een of andere manier handel drijven, hulp verlenen zoals bv. een nierdialyse-apparaat leveren, geld overmaken aan familieleden… mee door de VSA bestraft worden. Enz… enz…

U kan heel het gesprek ondertitelen en vervolgens vertalen via de icoontjes onderaan.

Zij klaagde in oktober ook al de sancties die Iran treffen aan; diabetici sterven omdat ze niet aan insuline geraken. Zelfde scenario voor kankerpatiënten. De VSA zeggen wel dat medicijnen vrijgesteld zijn van sancties; de banken echter niet. Als je de in te voeren medicijnen niet kan betalen, omdat de banken te bevreesd zijn om mee te werken, dan kan je de medicijnen ook niet invoeren.

Voor westerse media zijn de herhaalde Israëlische luchtaanvallen op Syrische grondgebied slechts bij uitzondering het mededelen waard. Sinds het begin van het jaar niet minder dan vier keer. In de Deir Ezzor regio was het de zwaarste ooit.

Israël krijgt daarbij hulp van de VSA, die ten oosten van de Eufraat “de olie beschermen” samen met hun vriendjes, de Koerden. Dezelfde Koerden, die in het noorden van Syrië in de steek gelaten werden, door dezelfde “bondgenoten, de VSA”, om plaats te maken voor een andere bondgenoot, Turkije. Toen riepen de Koerden, zoals een tijdje geleden weer het geval was in de grensstad Ain Issa, de hulp in van het Syrische leger. De Israëlische raketaanvallen van woensdag ll. op de Deir Ezzor grensstreek tillen de aanvallen naar een heel ander niveau, zowel op militaire als op burgerdoelwitten. Talrijke slachtoffers, zowel reguliere soldaten als burgerwachten. Zowel Syriërs, als Iraki’s en Iraniërs. Israël kreeg informatie over de doelwitten doorgespeeld van de VSA, die daar hun aanwezigheid zowel qua manschappen als qua materiaal opgedreven hebben. Intussen blijft Trump wel herhalen dat hij “onze jongens” naar huis wil halen...

Deze Israëlische webstek herinnert aan de inmiddels wereldwijd bekende voorspelling van Wesley Clark:

Stel u nu even voor dat enig ander land zich dit zou permitteren…