Waanzin is het nieuwe normaal

Reinhard Mey zong jaaaren geleden (1999) het lied “Das Narrenschiff”, een cynische knipoog naar de politiek. Vandaag even actueel als toen: de namen van de protagonisten mag u er zelf bij verzinnen:

Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken.
Und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken.
Die Mannschaft lauter meineidige Halunken.
Der Funker zu feig‘ um SOS zu funken.
Klabautermann führt das Narrenschiff.
Volle Fahrt voraus und Kurs auf‘s Riff.“

De stuurman liegt, de kapitein is beschonken. En de machinist in afgestompte lethargie verzonken. De bemanning: louter meinedige boeven. De marconist te laf om SOS te seinen. De watergeest stuurt het narrenschip. Volle kracht vooruit en koers op ‘t rif.

De volledige tekst kan u hier vinden; vertaalmodus onderaan.

Het Zangfeest gaat weer NIET door!

We vernamen zonet van Luc Vermeulen dat gisteravond tijdens een vergadering beslist werd dat het Vlaams Nationaal Zangfeest, gepland op 20 maart, NIET zal doorgaan.

Reden: talrijke coronamaatregelen die van toepassing blijven en het feit dat meerdere groepen, die moesten optreden, afhaakten daar ze al bijna twee jaar niet meer hebben kunnen repeteren.

Waarmee de Vivaldiregering weer een steek heeft kunnen geven aan de brede Vlaamse Beweging. Hopelijk kan het ANZ zich nog herstellen na de gelukte sabotage.

Beelden uit heuglijker tijden:

Realpolitik

Filip Dewinter 

26 januari om 16:10  · Ontmoeting in #VlaamsParlement met de Russische Consul-Generaal Gregory Kuznestov in #Antwerpen. “#Rusland is de derde belangrijkste havenpartner van #Antwerpen. De anti-Rusland-hetze en de economische boycot van Rusland schaadt ook onze stad. Goede relaties met Rusland zijn politiek belangrijker en vooral economisch nuttiger voor Antwerpen dan de anti-#Poetin campagne die momenteel gevoerd wordt door de #MSM-media en de traditionele partijen.”

Foto’s van de ontmoeting vindt u op FDW’ facebookprofiel.

En zo werd in Rusland reclame gemaakt voor de Haven van Antwerpen:

Nieuwe vertegenwoordiger voor Rusland

Na een succesvolle handelsmissie naar Moskou en Sint-Petersburg in 2018, rijpte het idee om de aanwezigheid van Port of Antwerp in de regio te vergroten. De benoeming van Andrey Daskovskiy kadert in de internationale ambities van Port of Antwerp en de verdere uitbouw van de handelsbetrekkingen met Rusland. Meer…

Wat als de VSA, de EU (met op de achtergrond de NAVO) sancties uitspreken t.o.v. Rusland en iedereen die erbij betrokken is (… zoals met Syrië het geval is), wat zijn dan de gevolgen voor onze economie? Het peren-importverbod valt dan compleet in het niets…

Ter illustratie over de Russische verankering in Antwerpen:

https://belgium.mid.ru/nl_NL/kontakty

Kwam “Eureka” te vroeg?

Blijkt dat de triomfantelijk aangekondigde coronapil dan toch niet dé oplossing voor de coronabesmettingen biedt. Als we het goed begrepen hebben, mag je eigenlijk – liefst zo weinig mogelijk of niet – combineren met andere medicijnen. Laat het nou net de groep zijn – bijzonder kwetsbare personen – die sowieso allerhande medicijnen slikt voor bloeddruk-, cholesterol-, reuma-, bloedsomloop-, hart-, ademhalings- bewegings-, slaap-, suikerziekteproblemen….

En opnieuw werd een medicijn, in dit geval de coronapil, “wegens een noodtoestand” met de natte vinger goedgekeurd en zou deze volgens “experten” een oplossing bieden voor de bescherming “bijzonder kwetsbare personen”… Misschien wordt ze binnenkort aangeboden als “thuis-euthanasie”?

Zogezegd

Beste wokes, het systematisch uithalen naar blanken, mannen, hetero’s, cis-mensen, Israel etc, kan volgens de bestaande wet ook gezien worden als aanzetten tot haat en zelfs geweld. Terecht of onterecht. De dag dat dit gebeurt zal ik ook uw vrijheid van meningsuiting verdedigen.”

Dyab Abou Jahjah op twitter

Het kan verkeren… zucht… Op welke verkiezingslijst zien we hem bij de volgende verkiezingen verschijnen?

Taalpurisme

Nooit gedacht dat we de dag gingen meemaken dat Amerikanen zich bewust zijn van taaloorsprong…

Hier wordt duidelijk gemaakt dat de Britten eigenlijk taalbarbaren zijn en dat zij, de “great Americans”, de juiste uitspraak hebben van woorden met een Franse oorsprong. De Battle of Hastings, vond die plaats aan de Hudson?

Blijkt dat onze West-Vlamingen dan toch niet zo speciaal zijn: ook zij zien de “h” over het hoofd.

Een algemeen bekend kenmerk van het West-Vlaams is de verwarring tussen g en h. In de West- en Oost-Vlaamse dialecten komt de h niet voor (hoe wordt als oe uitgesproken), maar West-Vlamingen spreken bovendien de g- (als in geven) uit als een (stemhebbende) h– (dus heevm), waardoor de verwarring compleet wordt.