Regeringsverklaring vol instinkers

Sad Lion Wallpaper - KoLPaPer - Awesome Free HD Wallpapers

We probeerden de achterliggende betekenis van het bereikte regeerakkoord heel in het kort op punt te zetten. Opvallend zijn de onduidelijkheden, de “voorlopige maatregelen”, het “trachten van”…, de “op termijn”, de “tenzij”, de “studies”, de inbreuk op de Vlaamse bevoegdheden, enerzijds de dode mussen, anderzijds de geschenkenregen én de strop rond onze nek, zoals het streven naar de afschaffing van het contant geldgebruik. Eender hoe opzettelijk-warrig ze geformuleerd werd, één ding is duidelijk: wij zullen betalen. Wij, Vlamingen moeten bloeden voor het belgisch-ontrouwe kiesgedrag.

We fileren even de tekst (cursief) in het HLN:

 • Op termijn zal de regering – in overleg met de deelstaten – uitsluitend de verkoop van zero-emissiewagens toestaan. Daarbij is de voorwaarde opgenomen dat er “voldoende betaalbare wagens” op de markt moeten zijn.
 • Daar zal veel volk naar komen zien. Vlaanderen heeft een jaar geleden de premie afgeschaft wegens gebrek aan belangstelling. Ze zijn gewoon veel te duur.
 • Tegelijkertijd zal “bestudeerd” worden hoe de fiscaliteit klimaat- en milieuvriendelijker kan worden. “We vertrekken vanuit het principe van de vervuiler betaalt: het gebruik van fossiele brandstoffen zal zo veel mogelijk ontmoedigd worden door de invoering van een fiscaal sturend instrument.
 • Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie zijn woning nog verwarmt met olie, aardgas, houtpellets… krijgt die dan een “fiscaal sturende” aanslagbiljet in de bus?
 • Ook in de luchtvaart moet het principe van ‘de vervuiler betaalt’ ingang vinden, zonder dat er expliciet sprake is van een vliegtaks.
 • Vliegen moet alleen nog mogelijk worden voor de rijken. Het klootjesvolk moet zich zien te redden in een elektrische auto of de trein die ofwel niet rijdt, in panne gevallen is, of waarvan het personeel staakt. Onthoud dat die eventualiteit ook goed is voor het milieu.
 • Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd, tenzij in het kader van de begrotingsdiscussie.
 • Ach ja… tenzij… we kunnen meteen een voorspelling doen!
 • In het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen staat dat de regering resoluut kiest voor de herbevestiging van de kernuitstap. “De wettelijke kalender van de kernuitstap zal worden gerespecteerd, zoals voorzien.”
 • En de elektriciteit, wie moet die leveren? Invoer van kernenergiestroom uit Frankrijk? Iedereen verplichten tot het installeren van zonnepanelen en/of de verplichte aankoop van aandelen in windmolen en/of zonnepanelenparken? Noem het gewoon een belastingverhoging!
 • Er komt ook een energienorm voor burgers en bedrijven.
 • Wat is een energienorm? De energie die we volgens de regering mogen verbruiken? Met slimme meters die het non-gebruik moeten “aanmoedigen”. Een slimme meter voor stroom, voor water, voor gas… Wie te veel verbruikt, mag rekenen op een hogere prijs per eenheid met het verplicht dragen van een beschuldigende energiester op je jas?
 • Het wordt de ambitie om het inkomen van gezinnen in armoede te verbeteren. De uitkeringen zullen worden opgetrokken richting armoedegrens.
 • Zonder een open deur in te trappen… “gezinnen in armoede” met een talrijke kinderschaar… u weet wel wie er nog meer zal gepamperd worden.
 • Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan. In geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan. Een jaartal is echter niet vermeld.
 • Prijzenswaardig streven. Een vraag: wat is een “loopbaan”? Moet je bij een loopbaan daadwerkelijk werken of zijn er gelijkgestelde bezigheden? En wie gaat dat betalen?
 • De regering zal onderzoeken hoe de activering van het spaargeld in duurzame ecologische projecten, met een hoger rendement dan de spaarrekeningen, kan worden aangemoedigd. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van de groene banken.
 • “Groene banken”… en, neen, de regering “denkt” dan niet aan het groene appeltje voor de dorst-bank. Bereid u maar al voor op een verplichte herbelegging confiscatie van uw spaargeld.
 • De plafonds voor contactloos betalen worden verder opgetrokken. Het is niet de bedoeling om betalingen met cash geld volledig af te schaffen, maar “de regering wenst het aantal transacties dat cash betaald wordt, wel drastisch terug te brengen”.
 • Juist. Een streven dat de EU met volle gas vooruit drijft. Kwestie van Jan Modaal compleet te kunnen controleren. En de coronacrisis helpt daarbij een handje.
 • Tegen 2030 is de doelstelling om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bereiken. 
 • Blijkbaar hebben ze bij de zgz. regeringsonderhandelingen ook een komiek uitgenodigd. 80% werkzaamheidsgraad voor het land b. Wordt er met deze doelstelling verondersteld dat heel Vlaanderen voor 100% dan aan het werk is, terwijl het zuiden de hangmatcultuur volop kan blijven genieten?
 • Het verlof na een geboorte gaat van 10 naar 20 dagen.
 • Juist. Moet kunnen. Ligt voor de hand bij de gelijkschakeling der verschillende geslachten. Vaders en mensen van het onduidelijke x-geslacht moeten ook vergoed worden voor de geleden weeën en voor de beurtrol bij het borstvoeden.
 • Twee ministers, één van elke taalrol, zullen werken aan een nieuwe staatsstructuur, uiterlijk vanaf 2024, “met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling”. Ze zullen hiervoor de nodige steun zoeken in het parlement. De nieuwe staatsstructuur moet ertoe leiden dat “de deelstaten in hun autonomie en het federaal niveau in zijn slagkracht versterkt worden”.
 • Commentaar overbodig. De Vlaming moet terug in zijn kot.
 • De deelstaten zouden meer bevoegdheden krijgen inzake de organisatie van de zorg, terwijl de financiering federaal blijft.
 • Kennen we. Typisch voor het land b. Het verhaal van de krekel en de mier.
 • Voor gedeelde bevoegdheden, zoals werk of gezondheidszorg, zou de federale regering haar bevoegdheden op “asymmetrische wijze” kunnen uitoefenen. Met andere woorden: de federale regering zal voor deze bevoegdheden in Vlaanderen een ander beleid kunnen voeren dan in Wallonië of Brussel, “om tegemoet te komen aan de specifieke noden en dynamieken in de verschillende gebieden van het land”.
 • Zie bedenking bij vorig punt.
 • Nog een symbolisch “communautair” stukje uit het regeerakkoord: de deelstaten zullen de mogelijkheid krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. 
 • Akkoord… tenzij… mits… de 21ste juli afgeschaft wordt. Voor de Vlaming valt er weinig te vieren bij de eedaflegging van de eerste Coburger.
 • In het regeerakkoord hebben de Vivaldi-partijen nu afgesproken om de wetsvoorstellen voor een versoepeling van de abortuswet voorlopig niet te stemmen. Het abortusdossier zal verder besproken worden in de Kamercommissie Justitie, maar eerst zal een “onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maken van praktijk en wetgeving”.
 • Rubriek: “instinker”. En hiermee gaan de tsjeven dus akkoord? Dan toch de dweilen van de Wetstraat? Hersenverweking?
 • Er is wel beslist om geen gezinnen met kinderen meer op te sluiten in afwachting van hun terugkeer.
 • Laat ze maar los. Hoeveel gaan ze er nadien nog kunnen vangen om hen naar hun thuisland te deporteren? Met wat geluk steken ze de grens over naar een buurland of kiezen de slimmeriken voor een andere identiteit.
 • Daarnaast komen er ‘discriminatietoetsen’ (een andere naam voor ‘praktijktesten’) op de arbeidsmarkt. De erg strenge voorwaarden om die toetsen uit te voeren worden een stuk versoepeld.
 • M.a.w.: zwijg en slik. We zullen steeds vindingrijker moeten worden om te ontsnappen aan de stasipraktijken.
 • Het is daarnaast ook de bedoeling om gedetineerden zonder de Belgische nationaliteit een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar in hun land van herkomst te laten uitzitten.
 • Alsof die Prachtlanden op hun criminelen zitten te wachten… Bovendien als er in zo’n land nog de doodsstraf uitgesproken én voltrokken wordt, of als ze omwille van een geslachtskeuze problemen kunnen krijgen, dan mogen ze zelfs niet uitgewezen worden.
 • Jongeren mogen voortaan vanaf 16 jaar gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. Het gaat om een recht, de opkomstplicht geldt pas vanaf 18 jaar. 
 • Kwestie van het kiesgedrag door de komst van de “jongeren” te kunnen beïnvloeden.

Arm Vlaanderen!

Hét voordeel van Vivaldi

…De Vlaamse partijpolitieke beweging loopt altijd op dezelfde vraag: kan je de ordelijke opdeling van België dichterbij brengen door deel te nemen aan de Belgische macht? De vraag is of de Vlaams-nationalisten een alternatief hebben voor Belgische machtsdeelname. Neen. Maar ze maken zich beter geen illusies. Bart Maddens schreef het hier treffend: Vlaams-nationalisten aanvaarden de Belgische staat niet en zullen daarom nooit ten volle aanvaard worden door het bestel.

‘Separatisten zullen er nooit echt bij horen. Als ze al worden toegelaten tot de Belgische machtscenakels, dan is dat enkel omdat men hoopt om ze op die manier sneller klein te krijgen. Iets wat overigens, zowel in het geval van de Volksunie als de N-VA, aardig is gelukt.’ Schreef Maddens. De recente geschiedenis gaf hem gelijk…

…Vivaldi zorgt voor een groot voordeel bij die verkiezingen in 2024. We zullen als kiezer een duidelijke keuze hebben. We zullen kunnen kiezen tussen toekomstprojecten voor dit land. Dan kunnen we kiezen tussen het project van Vivadli, het unitarisme van de PTB/PVDA, het confederalisme van de N-VA en de Vlaamse onafhankelijkheid van het Vlaams Belang.”…

Uit: Vivaldi heeft een groot voordeel, auteur Pieter Bauwens

Wat heeft de coronacrisis met het voortbestaan van haaien te maken?

Taking Action To Save Sharks | Shark Allies

Dierenbeschermers slaan alarm!

Een half miljoen haaien moet voor het corona-vaccin afgemaakt worden. De Californische dierenbeschermingsorganisatie “Shark Allies” is in alle staten en organiseert een petitie om het uitsterven van de haaien te beletten.

Momenteel zouden er 34 kandidaat-vaccins in de klinische evaluatieperiode zijn en 142 in een voorgaand stadium (volgens WHO). Bij 17 van deze vaccins worden er aanvullende stoffen gevoegd; 5 van deze met haaiensqualeen (Shark Squalene in a COVID-19 Vaccine?).

In de lever van de dieren wordt de olie squaleen aangemaakt, die in vaccinstoffen gebruikt wordt omdat het de immuunreactie versterkt. Voor één enkele dosis van een inentingsstof met squaleen zouden voor de totale wereldbevolking reeds 250.000 haaien afgeslacht moeten worden. Onderzoekers gaan er echter vanuit dat elke mens minstens de dubbele dosis nodig heeft.

De dood van meer dan een half miljoen haaien zou een reusachtige impact op het voortbestaan van de soort hebben – mogelijk zelfs het uitsterven ervan veroorzaken.

Nochtans kan men squaleen ook uit andere bronnen winnen. Er bestaan duurzame, op planten gebaseerde alternatieven, zoals bv. rietsuiker, olijfolie enz.: de winning duurt wel wat langer, wat het prijskaartje van plantaardige squaleen de hoogte in drijft. Een handicap, die de pharma-industrie liefst wil vermijden… met als gevolg dat de haaien de gemakkelijkere, de goedkopere oplossing bieden. En dat voor een virus, die steeds meer onder vuur komt te liggen.

Dierenbeschermers eisen nu in een petitie dat bij de productie van Covid-19-vaccins op niet-dierlijke squaleen om te schakelen en zo de haaien te redden. En/of u weigert gewoon de vaccinatie.
U kan de petitie hier tekenen.

Veel te goed is half zot

Afbeelding Veel te goed is half zot bekijken - Stad Kortrijk

Regelmatig duiken er berichten op dat zgz. “onbegeleide minderjarigen” dan toch meerderjarig, zelfs tot tien jaar ouder zijn, dan dat ze bij hun asielaanvraag opgegeven hebben. O.a. was er het bekende schandaal van de groep zgz. “minderjarigen” uit de Jungle in Calais die tot het grondgebied van het V.K. toegang verleend kregen. Tot de beelden opdoken in de pers, waaruit duidelijk bleek dat de “jongeren” volwassen zwaar behaarde exoten, van midden 20 tot 30, waren.

Nu is er – weer – eentje door de mand gevallen. Door eigen toedoen, dan nog wel. Hij is het lieverdje dat in de buurt van het kantoor van Charlie Hebdo zijn hakbijl bovenhaalde om de Profeet te wreken op toevallige passanten.
Toen men de gsm van de zgn. Ali Hassan (18) uitpluisde, vonden de politiediensten een document waaruit blijkt dat het in werkelijkheid om Zaheer Hassan Mahmood, 25 jaar geleden geboren, gaat. Hij had dus nooit als “onbegeleide minderjarige vluchteling” Frankijk mogen binnenkomen mét de daaraan verbonden speciale gunstige voorwaarden. Als dank voor de hartelijke ontvangst, kapte hij als een waanzinnige op onschuldige mensen.

Steeds meer, in alle EU-landen die gastvrijheid (moeten) verlenen aan zgn. “beschermingszoekenden” komt de overheid tot de vaststelling dat vluchtelingen – voor zover nuttig – over meerdere identiteiten beschikken. In een lange-afstands-reisbus ontdekte de Beierse politie begin september in de buurt van Lindau nog een Algerijn die in de databank der vingerafdrukken niet minder dan 35 identiteiten had! Een andere “vluchteling” kon het zowaar tot 52 identiteiten schoppen mét daaraan verbonden 52 x sociale uitkeringen! En dan worden de daarbij horende echtgenotes met hun kinderschaar nog niet vermeld.

Men kan zich afvragen waarom de aanslagpleger niet op de lijst der gevaarlijke islamisten beland is. Onder geen enkele van zijn identiteiten. Nochtans viel hij reeds onder zijn nepnaam Ali Hassan bij de veiligheidsdiensten op toen hij enkele maanden geleden met een beenhouwersmes aan een Parijs’ treinstation zwaaide. Hij kreeg toen zowaar een proces aan zijn been wegens verboden wapenbezit. Wellicht plande hij toen reeds een aanslag. De papa van Ali, resp. Zaheer, begrijpt de heisa niet. Integendeel, hij is trots op zijn zoon, zo verklaarde hij in de Hindustan Times. Zoonlief zou “schitterend werk” verricht hebben en hij wil dat de Pakistaanse regering de niet zo ‘jonge’ held “met het hart van een leeuw” naar huis halen om hem met gepaste eer te ontvangen vermits hij “de zaak van de islam een dienst bewezen heeft” en als moslimland moet men dat weten te eren…

De stamhouder zou een boer zijn, ergens in het kleine stadje Mandi Bahauddin in Punjab. Zoonlief, de held van Parijs, zou twee jaar geleden naar Frankrijk vertrokken zijn; hij was toen dus reeds 23. Van de vijf zonen zijn er drie naar het buitenland getrokken, twee resideren in Frankrijk en eentje zit in Italië.

Dat Ali, resp. Zaheer, in werkelijkheid veel ouder is verrast niemand meer. Volgens een onderzoek in Duitsland bij zgz. “minderjarige migranten” geeft 2 van de 5 migranten een verkeerde leeftijd op. Bij het onderzoek werden 600 zgz. minderjarigen door RX-onderzoek van de handwortels, het kaakbeen of het sleutelbeen door de loep genomen. Het resultaat was duidelijk: ca. 40% heeft zonder scrupules gelogen om de asielkansen te doen stijgen en een gunstigere begeleiding te kunnen krijgen. En dit was een eerder voorzichtige schatting, stelt de Universiteit Münster. Immers: daar men de geboortedatum niet op een dag juist kan vaststellen, werden de “jonge” migranten een foutmarge toegekend, die telkens in hun voordeel uitvalt. Ergo: minderjarig.

We vragen ons af…

… wat de beschaafde volkeren uit de Prachtlanden dan allemaal komen zoeken in deze “meest geestelijk achtergestelde regio van gans Europa”?

“Als je de behandeling van moslims in België (of Frankrijk) uitlegt aan journalisten uit de beschaafde wereld, kunnen ze dat eenvoudigweg niet geloven. Ik kreeg ooit eens te horen: ‘How do you not have a civil rights movement?’. Hah.”

“Elke dag opnieuw verbaas ik me erover wat een ongeneselijk bekrompen, reactionair gebied Vlaanderen is. De meest geestelijk achtergestelde regio van gans Europa. Waar komt die primitieve woede, dat tribalisme, die ruwheid, die neiging tot samenzweringsdenken toch vandaan? Is het cultuur? Historisch? Mocht Vlaenderen ooit onafhankelijk worden, dan moeten we met Vilvoorde ervoor zorgen dat we bij Brussel komen. De rest mogen ze houden…”

Lees: El Hammouchi:” Vlaanderen is de meest geestelijk achtergestelde regio van gans Europa”

De man die stelt dat bewuste Vlamingen geestelijk achterlijk zijn, vindt dat, zoals bv. in Prachtland Afghanistan “vrouwen stenigen een collectieve afspraak is”. Niet te verwarren met “tribalisme, ruwheid, historische cultuur…” en de gebruiken bij de islam. De Afghaanse vrouwenbeweging heeft dat collectief goedgekeurd…

Opvoeden doe je zó!

Fisher-Price, de speelgoedgigant, speelt in op de actuele toestand. Ze hebben speciaal voor de kindjes van linkse ouders – Antifa en BLM-rakkers – een nieuwe speelgoedreeks ontwikkeld: “Mijn eerste vreedzaam protest”. We citeren de introductie van Fisher-Price:


“Wij, Fisher-Price, zijn onvermoeibaar bezig met sociale gelijkheid. We willen dat ouders hun kinderen duidelijk maken hoe democratie eruit ziet en er is geen beter voorbeeld van democratie-in-actie dan geweld, vandalisme en brandstichting. We hopen dat deze speelset een inspiratie mag zijn voor ouders met een toekomstgerichte visie.”

Als eerste in de reeks een doe-het-zelf kinderhuisje van karton dat geleverd wordt als set met o.a. sproeibussen verf voor strijdlustige slogans. En – als hun eisen niet ingewilligd worden – de mogelijkheid het huisje uiteindelijk tot as te herleiden. Inbegrepen bij de set: nep-tv’s, nep-gsmtoestellen, -juwelen en -kleding zodat de kindjes de winkelberovingen waarheidsgetrouw kunnen naspelen vooraleer het kot in de fik te steken. Prijskaartje: 399 US$.

Of ze verwachten er veel van te verkopen? “Allicht niet,” stelt de woordvoerder, “maar verkoopcijfers alleen zijn niet zaligmakend, we moeten tonen dat we aan de juiste kant van de geschiedenis staan.” (…)

De drie aartsengelen

G.K. Chesterton schreef: “Kunst wordt geboren waar het hedendaagse in aanraking komt met het oneindige.” Dit schilderij is daar een goed voorbeeld van. Deze drie aartsengelen waren drie speciale boodschappers die uitgezonden werden om een speciale taak op een speciale wijze te vervullen.

The Three Archangels and Tobias, by Francesco Botticini 1470 Uffizi Museum, Florence
De drie aartsengelen en Tobias, Francesco Botticini 1470 Uffizi Museum, Firenze

Vandaag vieren we de feestdag van de drie aartsengelen, Michaël, Gabriël en Raphaël. Aartsengel betekent een engel met een hogere rang, zoals een aartsbisschop een hoograngige bisschop is.

 • Michaël won het gevecht tegen Satan toen deze God uitdaagde. Zijn naam betekent “Wie is zoals God?” Met een impliciete antwoord dat niemand met God kan vergeleken worden, daar hij de Grootste is.
 • Raphaël (midden), wiens naam betekent “Kracht van God”, bracht Zacharias de aankondiging van de geboorte van Johannes, genas Tobit, de vader van Tobias (wiens hand hij vast houdt), van zijn blindheid. Tobias zelf draagt een vis, die hij gevangen had tijdens hun tocht om zijn toekomstige vrouw van demonen te verlossen.
 • Gabriël (rechts), met een witte lelie, kondigde Maria aan dat zij de moeder van Jezus zou worden. Zijn naam betekent “God is mijn kracht”.

Vermits er voorlopig van reisplannen richting Firenze geen sprake kan zijn, bieden wij u onderstaande video aan met een online bezoek aan het Uffizi museum.