Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Van de heilige Norbert van Gennep, ook Norbert van Xanten genoemd, stichter van de orde van de Norbertijnen of van Prémontré, gaven we vorige maal de hoofdlijnen van zijn leven. Ziehier zijn laatste levensfase.

In juni 1126 hield koning Lotharius III in Spiers een rijksdag met de Duitse vorsten en benoemde Norbert tot aartsbisschop van Maagdenburg.

Deze “investituur” werd hem met geweld opgedrongen. Tegen wil en dank werd hij een van de machtigste kerkvorsten van het Duitse rijk. Toch blijft Norbert zichzelf. Blootvoets en met een schamele mantel komt hij aan in zijn aartsbisschoppelijk paleis. De portier wil deze zwerver wegjagen tot hij begrijpt dat het de nieuwe aartsbisschop zelf is. Ook hier zal hij gedurende acht jaar als boeteling en kloosterling een radicale hervormer zijn, wat allerminst in dank wordt aanvaard. Hij begint met het financieel beleid te zuiveren. Het kapittel van O.L. Vrouw van Maagdenburg wordt overgedragen aan Prémontré. Hij hervormt verder nog de seculiere kanunniken en een benedictijnerklooster. Twee moordaanslagen vanwege eigen huisgenoten kan hij overleven.  Dan volgt er een ware volksopstand van heel de stad tegen hem. Norbert wordt aangevallen maar blijft ongedeerd en kan te paard vluchten. Later kan hij toch de vrede herstellen. Norbert excommuniceert de opstandelingen en ze tonen berouw.

Norbert was veel van huis weg. Hij bemiddelde in de strijd tussen paus Innocentius II en Anacletus II, waarbij hij kiest voor de eerste. Hij trekt ook op met het leger van Lotharius III om Innocentius II in Rome te doen zetelen. De Romereis van 1133 heeft Norbert uitgeput en hij kon slechts met moeite terug in Maagdenburg geraken. Vier maanden lag hij ziek te bed en celebreerde op Pasen, 15 april voor het laatst, zittend, de Eucharistie. Wanneer hij op 6 juni 1134 stierf, waren er meer dan honderd norbertijnen gemeenschappen.

Hij was een voorvechter van de “gregoriaanse hervorming”, die ijverde voor de vrijheid van de kerk tegenover de burgerlijke macht en de hervorming van de clerus. Hij was kloosterstichter, vredestichter, monnik, bestuurder en diplomaat in de keizerlijke rijkskerk, asceet, wanderprediger. Tenslotte is hij ook de patroon van de mislukkingen. Zijn eigen  kapittel van Xanten kon hij niet hervormen en moest zijn toevlucht zoeken in N. Frankrijk. En als aartsbisschop in Maagdenburg moest hij met een ware revolutie tegen hem afrekenen.

Vrij algemeen wordt nog aanvaard dat de moderne tijd begon in 1500 met de ontdekkingsreizen en het kolonialisme, boekdrukkunst, Renaissance en humanisme, een terugkeer naar de klassieke oudheid… en dat de bekroning dan kwam in de 18e eeuw met de “Verlichting”. Steeds meer historici ontdekken dat de “Verlichting” vooral een verduistering was, die  onze oorsprong heeft afgenomen, ons eennieuwe moraal heeft opgedrongen en van ons ontwortelde wezens heeft gemaakt (Bertrand Vergely, Obscures lumières. La révolution interdite, Editions du Cerf, Parijs, 2018,). Vervolgens blijkt dat ook de moderne tijd al in de 12e eeuw, de tijd van Norbert werd voorbereid.  Er vonden toen belangrijke veranderingen plaats in de landbouw, de economie, de samenleving die op hun beurt de mentaliteit, cultuur en godsdienstbeleving beïnvloed hebben. Overigens, precies een eeuw na Norbert zal de heilige Franciscus van Assisi  (+ 1926) deze beweging van streven naar authentiek evangelisch leven uitbreiden tot alle gelovigen.

Lees verder

Vlaamse struisvogels

“… De neergang heeft zich vanaf het begin van deze eeuw ingezet, toen het begrip ‘inclusiviteit’ opgang maakte, als alternatief voor excellentie. Niet toevallig zaten toen socialistische onderwijsministers (Frank Vandenbroucke, Pascal Smet) aan de knoppen.

De regel van drie werd vervangen door de gelijkheidsregel: iedereen moest mee kunnen, en het welzijn van de leerling werd de alles bepalende factor. Deze pret- en pamperpedagogie werd vooral vanuit linkse hoek aangeprezen als een bezegeling van de diversiteit. Terwijl ze vooral een motor van de nivellering werd. De leerachterstand van allochtone kinderen en jongeren, meestal te wijten aan het feit dat hun thuistaal het Nederlands niet is, waardoor ouders soms niet eens een rapport kunnen lezen, creëerde een klasnorm die de middelmatigheid institutionaliseerde. Uitblinkers werden een probleem.

Soit, dat is allemaal oud nieuws, maar de malaise maakt dat we ondertussen steeds verder verwijderd geraken van toplanden als Singapore, Finland en Estland, landen die beseffen dat grijze hersencellen de belangrijkste grondstof vormen.  Ze koppelen cultureel identiteitsbesef aan gezonde principes van meritocratie (niet de afkomst telt, wel inzet en gedrevenheid), waarin persoonlijk initiatief wordt aangemoedigd….”

Enkele citaten uit het deprimerend opiniestuk van Johan Sanctorum: “Beste Jan Jambon, hoe ga je innoveren met quasi-analfabeten?” Hoewel quasi iedereen met een beetje gezond verstand weet wat de oorzaak is van de neergang van het Nederlandstalig onderwijs, mag dit niet gezegd worden… op straffe van excommunicatie. We willen hier niet op de man spelen, maar wat voor nut heeft een zgz. Vlaams-nationale partij aan het hoofd van de Vlaamse regering als die slaafs de marsbevelen en denkwereld van de linkse, politiek-correcte kerk overneemt en uitvoert? … Binnen tien dagen zingen we weer uit volle borst “Ze zullen hem niet temmen…” De huidige leeuwen hoeven niet getemd te worden, integendeel. Het lijkt wel alsof ze massaal op een groepsoperatie lobotomie ingeschreven hebben.

Willen we het nog eens over verloren stemmen hebben?

Pedagogische pareltjes

Een greep uit niet-confessionele zedenleer 6de leerjaar lager onderwijs – een school ergens in de Antwerpse Kempen

Evaluatieblad derde trimester, beoordelingen in te vullen door leerling en leerkracht, van te weinig, gaat wel, tot zeer goed

Thema: Gender in de blender

  • Ik kan stereotype denkbeelden kritisch benaderen en beseffen dat er geen ‘juiste manier’ is om een jongen of een meisje te zijn
  • Ik kan in eigen woorden de termen ‘gender’, ‘sekse’, ‘genderidentiteit’, ‘genderexpressie’ en ‘transgender’ uitleggen.
  • Ik ben bereid om mezelf en anderen de kans te geven om een fijne zoektocht naar zichzelf te beleven en er op een respectvolle manier mee om te gaan.

De kinderen uit verre landen, die hier aangespoeld werden, missen deze pareltjes pedagogie. Zij volgen uiteraard geen zedenleer maar de oud-vertrouwde godsdienst uit hun herkomstland. Zij kunnen bijgevolg geen “fijne zoektocht” ondernemen naar wat de westerse maatschappij hen zoal als geslachtencocktail te bieden heeft.

“Jongeren” werden “gemoederen”…

… en “controle” werd “sfeerbeheer”

DS zet in op politiek-correct taalgebruik. We citeren een stukje; de rest zit achter een betaalmuur. Doe niet de moeite de kwaliteitskrant te kopen… u verneemt jaar na jaar sowieso hetzelfde.

“Als de temperaturen stijgen, verhitten de gemoederen op zwemplekken

Verstrengingen in de toegangsregels worden stilaan de regel op de Vlaamse openluchtzwemplekken. In De Blaarmeersen in Gent probeert men de vrede te bewaren met ‘sfeerbeheer’.”

2021… zelfde “gemoederen”, zelfde problemen

Tot in Pakistan is Geert Wilders bekend… met alle gevolgen van dien

U zal zich de fatwa herinneren die tegen Salman Rushdie uitgesproken werd omwille van zijn boek ‘Satanic Verses’ of De Duivelsverzen in het Nederlands… Nu dus ook tegen Geert Wilders.

En de Tunesische president Saied wordt met de dood bedreigd omdat hij in de nieuwe versie van de grondwet, waarover de bevolking in een referendum mag beslissen, geen verwijzing naar de islam wil opgenomen zien. https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2022/06/24/Tunisia-s-interior-ministry-confirms-threats-to-President-Saied-s-life-foils-attack

Zie vorige berichten hierover: Een seculier Tunesië? (2) | Golfbrekers (klik onderaan voor (1)

Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Nederland: Volgens de laatste opiniepeilingen van Maurice de Hond heeft de stikstofwaanzin politieke gevolgen. De bevolking is het duidelijk niet eens met de aanpak van de door de EU gestuurde Nederlandse regering o.l.v. premier Rutte.

De Boer Burger Beweging (kort: BBB) stijgt snel:

Enkele tussenkomsten in het parlement:

Regenboogvlag heeft een probleem… te klein!

De wereld kijkt met grote ogen naar de bevlagging in het centrum van Londen. Alsof Londen zich verzet tegen een Blitzkrieg van normale hetero mensen. De Australische redactie vraagt zich af waarom. Het zou naar verluidt de meest inclusieve vlag ter wereld zijn. Als er intussen nog nieuwe geslachten ontdekt worden, dan moeten ze er wimpels aan hangen. Zou de Queen al een passende hoed gekocht hebben?

“Er worden blijkbaar ook driehoeksmensen opgenomen. En die cirkel dan? Eigenlijk weet niemand wat de betekenis ervan is. Gewoon ondergaan. Geen vragen stellen. Gewoon erin geloven en de regenboogwaanzin volgen. Er hangen er meer dan de nationale vlag. Homo’s en lesbiennes zouden ca. 2 à 3% van de bevolking uitmaken. Ze hebben overal dezelfde rechten. Op een bepaald ogenblik moet je je gewoon gedragen zoals iedereen, maar dat eindeloos aandringen dat alle andere mensen het raar overdreven gedrag van een klein percentage van de bevolking moeten verdragen, zal uiteindelijk een omgekeerd resultaat kennen…” *

*Omgekeerd resultaat: zoals men kan vaststellen in o.a. dit beeldmateriaal:

Ik drink op…

Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen
Die risico’s nemen
Die vol blijven houden
Met het geloof van een kind.
Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensen
Die met vallen en opstaan
Niet willen weten van van water in wijn.
Ik drink op de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van tevoren niet vragen
Voor hoeveel en waarom
Ik drink op de mensen
Die door blijven douwen
Van doe het maar wèl
En kijk maar niet om.
Ik drink op het beste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooiste waar ik van hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou.