Ze komen voor de “Europese levensstijl”

De bronafbeelding bekijkenEentje verbleef al 10 jaar in Oostenrijk.  Verbleef.  Werd asiel geweigerd en vervolgens gedeporteerd.  Werkte hij?  Neen, hoor.    Nu is hij terug.  Voorlopig in de Balkan tot hij kan doorreizen.  Van Balgladesh kost de reis 9000 euro.  Als we goed kunnen rekenen – bij een maandloon van 55 euro voor bv. een textielarbeider (2017) – heeft de brave man 163 maandelijkse loonfiches gespaard om terug te kunnen keren naar onze gewesten.  Zeggen en schrijven: 13.5 jaar.

Een terugberekening: 10 jaar in Oostenrijk + 13.5 jaar sparen (en dan moet hij gedurende die periode van de hemelse dauw geleefd hebben) maakt samen 23.5 jaar.  Hoe oud schat u hem?  Ongeveer 30?  Dan is hij als kleuter vanuit het verre Bangladesh naar de Oostenrijkse Gemütlichkeit getrokken…, werd als jonge tiener uitgewezen naar zijn thuisland, waar hij vervolgens 13.5 jaar hard gewerkt heeft, zonder enige onderhouds-uitgaven, tot hij op zijn spaarboek 9000 euro bijeen gespaard had voor een ticket EUropa.

Alle gekheid op een stokje: hoe komen die zgn. sukkelaars aan dat geld???  Voor hoe dom houden ze ons???

Nog meer gekheid: ze zijn ervan overtuigd dat wij allemaal heel gelukkig zijn met hun komst.  En we gaan nog véél gelukkiger worden want ze willen hun families allemaal meebrengen eens dat ze hier een inkomen, een woning en onze Gutmenschlichkeit verworven hebben.  “We love you, Angela Merkel!”

In de brievenbus

Gisteren heeft men ontdekt dat Filip De Winter een Chinese spion is.   De gefabriceerde  constructie ligt er vingerdik op.  De zaak is aanhangig gemaakt door Siegfried Bracke, de notoire logeman.  Dezelfde die nu heel hard pleit voor een groen bestuur in Gent….

Er komt geen opruiming van het cordon sanitaire; in geen jaren.  De misdadiger Jos Geysels kan gerust zijn;

De echte reden van het cordon sanitaire is het streven naar separatisme van het Vlaams Belang.  De acties worden goed geco-ordinneerd vanuit de Vrijmetselarij, die wil dat de Vlaamse Beweging, wel en niet partij politiek, opgeruimd worden.  Zie de onbestrafte reacties van Herman De Croo  (Vlaamsnationalisten zijn geestelijk gehandicapten) !!

De geheime parallelle macht in ons land is grondig in de N-VA geïnfiltreerd.  Daarom staat de Groote Leider De Wever onder de ergste bedreiging om het cordon te blijven handhaven.

Het is echter zoals medestrijder Luc D’hondt (Nvdr: Vlaanderen Vlagt – I.M. Ivan Mertens) in andere columns zegt :   …als de politici maar een minimum aan vechtlust en zelfrespect hadden, zou het daarmee rap afgelopen zijn.  Deze lafheid zit niet enkel bij de kleurpartijen en N-VA, maar ook bij sommige Vlaams Belangers.  Men wil ten alle prijze meebesturen, zelfs het volledige programma mag ervoor op de schop gaan!…

Jos Wouters, Boom

Herinneringen aan 11.11.2017

De bronafbeelding bekijkenBrusselse beloftes…

Wie herinnert zich nog 11 november 2017, het straatgeweld in Brussel na de voetbalmatch Marokko – Ivoorkust?  En dan hadden de Marokkanen zelfs nog gewonnen…

Onze redactie mocht een persmededeling ontvangen van de eigenaars der gebouwen, waarin o.a. de Galeries du Meuble en privé appartementen van burgers ondergebracht zijn,  die tevergeefs wachten op de beloofde integrale schadeloosstelling door de hoofdstad van Europa.   Zij organiseerden een persconferentie in hun winkel op 9 november ll.  U vindt hieronder de tekst:

 • 11/11/2017: voetbalmatch Marokko-Ivoorkust: om de overwinning te vieren: vernieling en plundering met brandstichting van de winkel.
 • PV dd. 30.11.2017: hierin staat 2x vermeld dat de burgemeester in het bijzijn van getuigen heeft verklaard dat de stad alle kosten zou betalen die niet door de verzekering zouden zijn gedekt, en dat de stad ze zou verhalen op de daders.
 • (Nvdr: M.a.w. wij, de belastingbetalers en niet die relschoppers, want zoals bekend kan men een kei niet stropen.)
 • Er is geen verzekering tegen diefstal, wegens te duur. Men kan immers ook niet ongemerkt de winkel leeghalen. Maar wie denkt dat zoiets zou kunnen gebeuren. De videobeelden bewijzen duidelijk dat de politie gedurende 47 minuten heeft moeten toekijken. Er stond nochtans een volledig peloton, gewapend met helmen, schilden, traangas en waterkanon op minder dan 150m van de winkel!
 • Omwille van de hoge schade hebben we een onafhankelijk expert aangesteld om het schaderapport op te stellen.
 • De totale schade bedroeg 53.700 €. Na aftrek van de tussenkomst van de verzekering bleef nog 24.900 € over. In mei ontvingen we via Entreprendre.brucity 1.049 € vanwege federaal minister Ducarme, en 6.900 € vanwege de stad Brussel. Er blijft dus nog 16.900 € over, saldo dat de stad niet wil betalen.
 • Door de stad worden we van het kastje naar de muur gestuurd. In augustus bezoek bij burgemeester Close. Die zal de schepen van middenstand aanspreken. Geen antwoord. In oktober, na aandringen: 2 bezoeken bij de stadssecretaris Symoens, die zich zeer arrogant heeft opgesteld.
 • Symoens (een stadssecretaris beslist toch niet over de uitgaven van de stad!): tijdens deze bezoeken zegt hij dat er geen verliezen worden terugbetaald, en dat er geen facturen zijn van de betwiste posten. Gisteren kwam de zaak terug voor op het schepencollege. Vandaag wist Symoens aan de telefoon te vertellen dat reeds in november door het schepencollege werd beslist om enkel de materiële schade te vergoeden, en geen morele. Maar er werd géén morele schade in rekening gebracht!
 • De 16.900 € die de stad weigert terug te betalen:
  1) De kosten van het dringende eigen werk (bewaking, beplanking van de etalages, opruimen zware glasstukken, opkuiswerk, herstellingen deuren);
  2) De tijdelijke onbruikbaarheid van de winkel gedurende 32 werkdagen (à 290 €/dag huurwaarde);
  3) De bedrijfsschade (permanente algemene kosten + winstverlies (à slechts 150 €/dag);
  4) De voorlopige advocaatkosten.
 • Er werden dus absoluut géén morele kosten aangerekend, alhoewel dit zeer zware morele schade heeft aangericht, en ook geen kosten voor de zeer vele extra uren die nodig waren (inventarisatie, offerten aanvragen, enz.). Stadssecretaris Symoens beweert nu tegenover de pers (HLN) dat de eigenares/uitbaatster winkel ook eist dat ze zou vergoed worden voor haar vele extra werk alsook voor haar rondritten met de auto. Dit is effenaf schandalig!
 • En dan moet u ook nog weten dat we op elke schadevergoeding nog 34% belastingen moeten betalen( !!
 • Het stadsbestuur komt dus duidelijk zijn beloftes niet na!
  Nochtans is het stadsbestuur verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn burgers en hun bezittingen.
 • Wat betreft de daders (allen Marokkanen of van Marokkaanse afkomst): er werden slechts 12 herrieschoppers vervolgd. 4 kregen een vrijspraak, 5 werden veroordeeld tot 220 u werkstraf + 251,20 € boete. Geen schadevergoeding!! 3 anderen komen voor in resp. december en februari. Van snelrecht gesproken. (Zelf hebben we uit de verkregen videobeelden 35 daderfoto’s!)

Welkom in het land b, waar Vlamingen slechts geduld worden om belastingen te betalen.  (…)

Zware rellen en niemand gearresteerd in Brussel: “Wij mochten niet”, zegt politie

 

 

“Vlaamse” Jeugdraad… arm Vlaanderen!

Anderhalf jaar geleden voorspelde ik het al. De democratische legitimiteit van de overgesubsidieerde Vlaamse Jeugdraad is nihil. Wisten jullie trouwens dat ze 25 betaalde medewerkers hebben, betaald met ons belastingsgeld?

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, tekst

De sneeuwbal die ik aan het rollen bracht over de VJR is intussen een lawine geworden. Één van de allochtonen die ter vervanging werden geselecteerd blijkt niet eens over Belgische nationaliteit te beschikken én amper Vlaams te spreken. Het antwoord van de VJR op de kritiek: ” JULLIE ZIJN ALLEMAAL RACISTEN!”

Wat een lachwekkend hoopje subsidieslurpers!

Dit is wat de nieuwe, onverkozen ‘Vlaamse’ jongerenvertegenwoordiger in de ‘Vlaamse’ jeugdraad te zeggen heeft: «Vlamingen zijn extreem racistisch en dat zijn ze altijd al geweest» en «racistische allochtonen bestaan niet». Waarom pompt onze overheid elk jaar miljoenen euro’s belastingsgeld in een orgaan dat enkel Vlamingenhaat verspreidt? Deel dit bericht als je vindt dat de regering de subsidies voor de Vlaamse Jeugdraad moet stopzetten!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Op de eerste foto ziet u de vier democratisch verkozen vertegenwoordigers in de Vlaamse Jeugdraad die illegaal werden afgezet omwille van hun verbondenheid met Schild & Vrienden. Op de tweede foto ziet u de vier NIET-verkozen mensen die vandaag werden aangesteld om hen te vervangen. No further comment.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, baard en tekst

…”Weer heeft het een link met de islam…”

Salafisten heb je in alle maten en soorten.  In se zijn het bebaarde vredestichters.  Het verschil zit ‘m in het normatieve en het incidentele.  Islamitische messentrekkerijen zijn incidenteel.  Slachtoffers zijn incidenteel – ze moesten maar niet in de weg lopen.  Of in hedendaagse mediataal “collateral damage” bij hun zendelingenwerk.

Een verzameling dure woorden om duidelijk te maken dat salafisme niets met de islam te maken heeft.  En… een doordenkertje over de sharia… er zijn ook tegenstrijdigheden in de Nederlandse en Chinese wet.  Duidelijk toch?

 

 

 

11.11.1918: de andere kant van de wapenstilstand

De bronafbeelding bekijkenAan de gevolgen voor het Duitse Rijk na de wapenstilstand van 11 november 1918 wordt weinig aandacht besteed in de media.  De in 1870-1871 veroverde Frans-Duitse grensgebieden worden opnieuw Frans grondgebied.  De Rijnregio wordt bezet.

De bronafbeelding bekijkenFrankrijk wil de Rijnregio losweken van het Duitse rijk, stimuleert separatisten die een eigen staat voor ogen hebben (Een overzicht bij Wikipedia:  Rheinische Republik).

Der Waffenstillstand

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan.

Niets kan ons nog verbazen…

De bronafbeelding bekijkenDe  “vluchteling”, Said K., “bekend” bij de autoriteiten, sloeg eerst het vensterglas van vluchtelingen-ontvangstbureau in, vervolgens het beeldscherm op de schrijftafel van de inmiddels gekwetste dd. ambtenaar, molesteerde auto’s en bedreigde verschillende personen met houten latten voorzien van nagels en schroeven, probeerde een vrouw uit haar auto te trekken, wou op haar gezicht timmeren met de spijkerlatten, kreeg 20 maanden hechtenis (max. straf 4 jaar).

De rechtbank stelde vast dat Said toerekenbaar is en bijgevolg schuldig aan de b.g. feiten – Said lachte er eerst mee maar de straf zint hem niet, want hij wil dat er in de gevangenis een vrouw ter zijner beschikking gesteld wordt.  Hij zag zich immers al genoodzaakt een andere gevangenisgast te verkrachten, nadat deze hem “niet liet tv kijken”.

Zijn asielaanvraag werd al in 2016 geweigerd, maar hij kon niet gedeporteerd worden vermits de man geen “papieren” had.  De Pakistaanse overheid heeft het blijkbaar nogal druk, want de nieuwe “papieren” zouden nog wel een jaartje of zo op zich kunnen laten wachten.  Bovendien zou de man na een taalonderzoek eigenlijk uit het prachtland Afghanistan afkomstig kunnen zijn.  Of… of… Zo kunnen ze dan heel het Arabische firmament aflopen om zijn thuisland te vinden, dat hem sowieso niet terug wil.

Waar hij ook vandaan komt, het maakt op zich geen wezenlijk verschil : binnen een groot jaar loopt hij weer vrolijk rond in Merkelland… Hij wordt dan “geduld”, zoals dat heet in vakjargon.

Justitie in het rijk der Saoedi’s

De bronafbeelding bekijken

S.A. Min. van Justitie

Israëls en VSA’s beste vriendje in het M.O., het onvolprezen land dat genoemd werd naar de heersende zgn. monarchie, heeft zo zijn eigen stijl qua staatsveiligheid en justitie.

Kashoggi… en Tuti Tursilawati.  Deze laatste is u allicht onbekend.  En zo moest ze – het is een Indonesische vrouw – blijven… onbekend, vergeten, in de doofpot.

De bronafbeelding bekijkenTuti Tursilawati is niet meer.  Tuti was een meid, een Indonesische uitzendkracht in de Saoedische welvaartstaat.  De Saoedi’s hebben haar terechtgesteld.  Noteer de verborgen boodschap in het woord.  “Terecht”?  Geëxecuteerd lijkt ons een passender beschrijving.  Het was de Jakarta Post die erover berichtte.  De verontwaardiging ging niet over de uitvoering van de doodstraf, maar over het feit dat de familie, resp. regering, er niet op voorhand van op de hoogte was gesteld.  Indonesië kàn ook niet heiliger zijn dan de paus, vermits er ook daar 18 doodvonnissen voltrokken werden sinds 2015.

De Indonesische president diende zelfs een klacht in bij de Saoedische buitenminister, de Indonesische buitenminister eiste een gesprek met de Saoedische ambassadeur in Bali.  Kortom “een betreurenswaardige toestand”… nogmaals, niet de executie, maar wel het gebrek aan respect voor de Indonesische regering, “een inbreuk op de normen van internationale relaties”. 

Bekijk ook even deze video uit 2011 met krek dezelfde feiten en pro forma protesten.

Tuti zou haar werkgevers vader doodgeknuppeld hebben omdat hij “probeerde” haar te verkrachten.  Toen zij nadien wegvluchtte werd ze door een posse ingehaald, die haar allemaal – 9 Saoedische mannen – “een beurt gaven”.  Pas toen (?) kon de politie haar inrekenen.   De Saoedische justitie deed vervolgens haar werk: alle 9 mannen kregen een afzonderlijk proces, waarvan het vonnis ons onbekend gebleven is.

Ook Tuti : zij werd beticht van vooraf geplande moord.  En daarop staat “terecht” de ghillah, de absolute dood.

Haar familie werd vervolgens door de Indonesische autoriteiten verwittigd; die zag het niet aankomen, vermits Tuti nog op 19 oktober met haar moeder een videogesprek had gevoerd waarbij ze stelde dat ze gezond en wel was; de executie werd zelfs niet vernoemd.  En dan haalden de Indonesische autoriteiten bakzeil want zij ontkenden de (poging tot?) verkrachting, het zou slechts om wat pesterijen gaan, maar niet tijdens het tijdstip dat Tuti’s overdreven reactie uitlokte.

Saoedi-Arabië, het Prachtland, dat geen “vluchtelingen” uit oorlogsgebieden, geloofs-genoten zelfs, opneemt omdat dit de “nationale veiligheid” zou in het gedrang brengen.  Met buitenlandse onderbetaalde werknemers is echter niets mis.  Geen haan die kraait naar hun lot.  Geen moskee die bidt voor hun ziel.  Geen Halve Maan die hen hulp biedt.

En het wereldschokkende democratiseringsproces – vrouwen hebben geen last meer van hun eierstokken als ze achter het stuur zitten – is slechts een klein doekje voor een niet te stelpen slagaderlijke bloeding.

Tuti is niet de eerste en zal zeker niet de laatste zijn.  Wie op YouTube “sex slaves Middle East” intikt, krijgt tientallen videobruggetjes.

 

 

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Terwijl sommige wereldleiders alles trachten te doen om in hun onbezonnenheid een wereldoorlog uit te lokken, zijn er ook kleine tekens van hoop.

De bronafbeelding bekijkenIn 1891 schreef paus Leo XIII in zijn revolutionaire encycliek “Rerum novarum” (video)dat hij die een maatschappij in verval wil doen herleven, haar moet terugbrengen naar haar wortels.

Hongarije is op dit gebied goed bezig. Dertig jaar geleden dachten zij, zoals velen, dat Europa de toekomst van Hongarije was, nu zien we dat Hongarije de toekomst van Europa is. Sinds Viktor Orban als eerste minister in 2010 zijn regering vormde, zijn abortus en echtscheiding specta-culair gedaald terwijl de huwelijken met 42 % gestegen zijn. De regering voert een erg dynamische en soepele gezinspolitiek waardoor vooral jonge ouders geholpen worden om hun kinderen op te voeden.

WelkomstfotoInmiddels, ben ik veilig van het klooster Mar Yakub, Qâra, Syrië in de abdijgemeenschap van Postel beland, waar ik nog ruim twee weken zal verblijven. Dinsdagavond om 20.00 u heb ik de gelegenheid om een eerste getuigenis te geven in de hoofdkerk van Sint Niklaas, op uitnodiging van het Davidsfonds én de parochie. Een tweede getuigenis mag ik geven in de kathedraal van Groningen (Radesingel 4) volgende vrijdag om 20.00 u.

Ziehier nog wat nieuws uit Mar Yakub toen ik nog daar was. Over de situatie in Syrië en de wereld krijg je de nodige informatie en video’s, die ik zelf toegestuurd kreeg.

P. Daniel

Vrijdag 9 november 2018

Patriarchaal bezoek

Zondag kwam de Grieks-orthodoxe patriarch John X Yazigi op bezoek in Deir Atieh en deze streek.  Zijn broer, die bisschop is, werd al jaren geleden gekidnapt. Hij heeft nog een zuster die religieuze is. Hij zelf is burgerlijk ingenieur. Hun centrum hier is Deir Atieh met abouna Paisios.

Lees verder

Het zelfmoordverdrag (+)

Afbeeldingsresultaat voor zelfmoordEr wordt nu quasi dagelijks geschreven, getwijfeld, geraadseld, voorspeld, geopperd over welke landen al dan niet het zelfmoordverdrag  van de VN zullen tekenen.

Francken deed na zijn uitstapje met Jambon in Marrakesh er eerder lacherig over.  “Het gaat toch maar om wensdromerij, het is niet bindend, we zullen er geen last van hebben, we doen toch ons goesting… ”

Oh ja?

Als het pact niet bindend is, hoe komt het dan dat in het document meer dan 80 keer de woorden voorkomen: “wij verplichten ons”? Daar komt nog bij dat een niet bindend document geen handtekening nodig heeft.  En toch moeten zoveel mogelijk landen dit zelfmoordverdrag ondertekenen.  Wie tekent verplicht zich de voorwaarden die in het verdrag opgetekend zijn uit te voeren.  Weg zelfbeslissingsrecht, weg soevereiniteit.

Wat dacht u van deze zgz. “niet bindende” verdragsregels:

– Migranten hebben geen duidelijke vluchtreden meer nodig. Zeggen dat ze in een slechte situatie zitten is voldoende.

– Illegale migratie wordt door het pact tot legale migratie gemaakt, wat inhoudt dat iedereen gewoon zelf kan beslissen waar hij of zij heen zal gaan. Dat kan er toe leiden dat in de komende jaren tussen de 100 en 300 miljoen migranten uit Afrika en het Midden Oosten naar Europa kunnen komen.

– Migranten die Europa bereiken hebben het recht op identiteitspapieren en krijgen toegang tot de sociale stelsels. Financieel gezien zal dit een ramp worden, waarvan we nu al voorbeelden in Zweden en Denemarken kunnen zien. Verder krijgt men ook recht op huisvesting en gezondheidszorg. Moeten we er tekening bij maken?

– Het pact geeft ook aan dat er hard opgetreden gaat worden tegen iedereen die het document en de implicaties durft te bekritiseren. Merkel is hier in Duitsland al mee bezig. Dit betekent dat door het pact de vrijheid van meningsuiting nog meer aan banden zal gelegd worden.  Je zou voorwaar heimwee hebben naar het Sovjettijdperk.

– De meeste nieuwkomers zullen armoemigranten zijn zonder scholing, onproductief in onze maatschappij.  Bovendien zal een groot aantal moslim zijn, waardoor de islamisering van Europa binnen één generatie een feit is.

Europa zal nooit meer hetzelfde zijn.

Volgens de huidige stand van zaken met de tekst van het zelfmoordverdrag in een niet aangepaste vorm hebben onderstaande landen te kennen gegeven zo hun twijfels te hebben, resp. het pact niet te zullen ondertekenen, of eventueel toch na aanpassing van de tekst.

Oostenrijk
Polen
Hongarije
Tsjechië
Griekenland
Kroatië
Denemarken
Italië
Noorwegen
Israël
Australië
VSA
China
Japan
Korea
Canada

Het land b is samen met Duitsland ervan overtuigd dat we gerust onszelf mogen moeten wegcijferen ten voordele van miljoenen armoezaaiers.

Mijn land zal in december het globaal migratiepact tekenen in Marrakesh”, verzekerde Michel, “we zullen tonen dat we het vertrouwen waard zijn”.  Francken en zijn N-VA zitten in nauwe schoentjes – hij is immers al de intentieverklaring gaan tekenen.  We schreven het op 5 oktober: het is geen toeval dat het land b een zitje in de VN-Veiligheidsraad toegeschoven kreeg… we zijn immers “te vertrouwen”.

+ We vernamen net dat er binnen de regering “een perceptieprobleem” opgedoken is.  Experten gaan de tekst, die naar verluidt onherroepelijk is, nog eens bestuderen.  De N-VA zou nooit enig voorbehoud te kennen gegeven hebben.  (…)

In Merkelland heeft men nog niet genoeg vakkrachten.  Het zal dan ook het zelfmoord-verdrag met heel veel masochistisch plezier ondertekenen.

Het gezond verstand keert bij enkele landen terug, maar nog lang niet overal

Gefundenes Fressen voor Filip Dewinter in het parlement:

“Niets aan de hand?”  Lees wat V &W erover denken.

Juncker is razend dat de EU-lidstaten een eigen mening durven hebben:.