Kunstmatige Intelligentie vervangt de stem van God

In Nürnberg vindt deze week de 39ste Duitse Evangelische Kirchentag plaats, de dag van de Evangelische Kerk in Duitsland, met als thema “Jetzt ist die Zeit”.

De preek op vrijdag werd niet door een voorganger, door een geestelijke, gehouden. De goddelijke boodschap werd immers door kunstmatige intelligentie geschreven en voorgelezen. Eén der thema’s van de Kirchentag is het probleem van de uittredingen en de beperkte instroom van voorgangers en gelovigen.

De automatisering van het menselijke denken dringt op alle vlakken van het leven door. Of het een goede zaak is dat we vrijwillig afstand doen van het menselijk voelen en denken??? Is de Kerk niet bij uitstek dé plaats voor menselijke empathie en liefde?

De b.g. preek werd door kunstmatige intelligentie, door een computerprogramma, geschreven en door een avatar op een beeldscherm uitgezonden. Bovendien is die avatar, die Beierse gelovigen moet inspireren, een neger… In plaats van een orgel, wordt een mengpaneel met IT-toepassingen bespeeld… Ach… Christus sterft elke dag… niet alleen aan het kruis…

Na de zgn. eredienst wordt er een gespreksronde georganiseerd om de reacties van de gelovigen te peilen.

Hieronder maakt u kennis met een vrouwelijke dominee die stressballetjes verdeelt…

Hoe veilig voelt u zich ‘s nachts op straat?

Een vraag die voorgelegd werd aan EU-burgers en buurlanden: hoe veilig voelen mensen zich als ze zich alleen ‘s nachts op straat bevinden?

Het land b bengelt helemaal achteraan de lijst van landen waar het ‘s nachts veilig is om alleen op straat te wandelen. 3de laatste plaats op lijst van 40 landen! Alleen Wit-Rusland en Frankrijk onveiliger…

De top 3 van de veiligste landen:

  • op 1: Kroatië
  • op 2: Slovenië
  • op 3: IJsland

In het algemeen worden de Oostbloklanden als het veiligst ervaren. Zou het iets met de immigratiecijfers te maken hebben? Voor wie het zich afvraagt: los van de oorlogssituatie, zijn er geen gegevens bekend over Zelensky’s corruptieparadijs. Hoogst waarschijnlijk gehackt door de Russen.

Let wel, lieve kijkbuiskinderen, het gaat maar om de perceptie, he! Het aanvoelen van een onveiligheidsgevoel dat op geen enkele wijze bewezen wordt.

In kaart gebracht op: (20+) Facebook

Bron: https://www.numbeo.com/crime/

Bovenstaande afbeelding werd door onze “Studio Ronny”-medewerker (zaliger) gemaakt naar aanleiding van de uitspraak van Keuls burgemeester Henriette Reker na de oudjaarsavond-aanvallen door geïmporteerd gespuis*.

*Gatz heeft geen exclusiviteit op het gebruik van “gespuis”

Voor de elite gelden speciale milieuregels

De wensen der EU-lidstaten negerend, verklaarde de Roemeense EU-verkeerscommissaris Adina Vălean dat ze absoluut niet van plan is voor het einde van haar mandaat nieuwe milieumaatregelen voor privéjets voor te stellen.

Ierland en het land b hadden op 1 juni tijdens een vergadering der EU-verkeersministers voor strengere milieuvoorschriften voor privé vliegtuigen gepleit en zich daarmee aangesloten bij Oostenrijk, Frankrijk en Nederland, om de CO2-emissies van de luchtvaart te verminderen.

Op de vraag of de EU-Commissie nieuwe maatregelen voor zakenvluchten zou voorstellen, antwoordde de EU-verkeerscommissaris, tijdens een persconferentie bijna provocerend “het korte antwoord is: neen… we zijn niet van plan bepaalde voorschriften uit te vaardigen…” Ze voegde er nog aan toe dat zij er de voorkeur aan geeft de luchtvaart in zijn geheel onder de loep te nemen i.p.v. zich speciaal op privé vliegtuigen te concentreren.

De verkeersministers der 27 EU-lidstaten hadden een ontmoeting op 1 juni in Luxemburg om een lijst met thema’s te bespreken, o.a. ook de milieu-belasting door privé jets. Voorafgaand aan deze vergadering hadden Oostenrijk, Frankrijk en Nederland samen een brief aan het EU-klimaatopperhoofd Frans Timmermans en zijn b.g. collega gericht, in dewelke zij aanvoerden dat het bij de strijd tegen de uitstoot der privé jets om klimaat-rechtvaardigheid gaat.

Misschien is het nu net dàt woord – rechtvaardigheid – waardoor de EU-verkeerscommissaris Adina Vălean niet geneigd was gevolg te geven aan de terechte vraag. Rechtvaardigheid staat niet in de EU-bijbel.

Ter herinnering: Méér dan 1500 privé jets brachten de elitaire gasten van het WEF naar Davos…

https://nos.nl/artikel/2460023-davos-wil-aanpak-klimaatcrisis-maar-deelnemers-komen-veelal-met-privejet

Meer info over de leugenachtige EU leest u (in het Duits):

Kweekmens voor medisch begeleide voortplanting

Het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek vindt dat we de uitbesteding en onderaanneming van een zwangerschap anders moeten noemen. Draagmoeder moet vervangen worden door draagvrouw. Waarmee ze in een conflict met de wokesekte komen. De omgebouwde man die zich vrouw noemt kan nog altijd niet moeder worden. Terwijl de zich man voelende vrouw wel nog moeder kan worden, ook al wil ze als “papa” aangesproken worden.

“… een kind krijgen via draagvrouwschap moet volgens het Comité voor iedereen toegankelijk worden, ongeacht geaardheid, burgerlijke stand, etnische afkomst, gender. Dus ook voor homoseksuele paren en voor alleenstaanden. Er mogen evenmin financiële belemmeringen zijn. Ravelingien: ‘We zien het als een medisch begeleide voortplanting, zoals de andere medisch begeleide voortplantingen, waar ook een terugbetaling voor bestaat.’”

Om alle discussie en gekwetste zieltjes te vermijden, stellen we voor dat er in de toekomst sprake is van een “kweekmens” of het dan gaat over een moeder, een vrouw of een ander – liefst menselijk – wezen van een onbestemd geslacht is bijkomstig. Hoofdzaak: er wordt gekweekt.

Lees meer: Zeg niet langer draagmoeder, zeg draagvrouw (Antwerpen) | Gazet van Antwerpen (gva.be)

Waarom Vlaams Belang?

Vlaams Belang is het enige alternatief

Interview Vlaams Belang Magazine juni 2023

Tom Vandendriessche is Europarlementslid, huisideoloog en hoofd van de strategische coördinatie- en studiedienst van de partij. Hij militeert sinds zijn vijftiende voor de partij en was tijdens zijn studies politieke wetenschappen en bedrijfseconomie drie jaar preses van KVHV Gent. Zijn professionele loopbaan begon tussen de dokwerkers bij Katoennatie. Hij werkte een tijd voor de Vlaamse overheid maar beschikt ook over een loodgietersdiploma. Dat kwam van pas toen hij zijn eigen loodgietersbedrijf ‘Verwarmslimmer’ oprichtte dat hij later verkocht aan Engie.

Tom, je bent van vele markten thuis, maar hoe kwam je terecht bij het VB?

“Tom Van Grieken en ik kennen elkaar al lang en toen hij naar mij kwam omdat hij hulp kon gebruiken bij het verder uitbouwen van het VB heb ik niet geaarzeld. Ik heb gekozen voor wat mij in mijn leven vanaf heel jonge leeftijd passioneerde: de politiek.”

Wat hebt u in dat Europees Parlement kunnen bijdragen intussen?

“In politiek gaat alles heel traag en in het Europees Parlement gaat het nog trager en abstracter. Onze rol is vooral dossiers die later in Vlaanderen of België op de politieke agenda komen voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan het EU-migratiepact of de beslissing over de verbrandingsmotoren of de Green Deal. Veel grote dossiers worden eerst Europees behandeld en resulteren eventueel in verordeningen die dan omgezet moeten worden naar nationale wetgeving.”

Kunt u invloed uitoefenen?

Wij leveren met VB drie van de twaalf Vlaamse Europarlementsleden op 700. Vlaanderen is een middelgroot land maar we moeten ons realiseren dat we voor uitdagingen zoals illegale migratie aan te pakken altijd Europese partners nodig hebben. We leveren met de ID-fractie ook de ‘chief-whip’ met Gerolf Annemans en Philippe Claeys is secretaris-generaal. We slagen er dus in om Europees flink boven ons gewicht te boksen.”

Hoe kijkt u vanuit Europa naar ‘horizon 2024’?

“Het allerbelangrijkste is dat we in Vlaanderen een sterk resultaat neerzetten. We moeten de grootste partij worden omdat dat de manier is om het slot dat het cordon-sanitaire op onze democratie legt open te breken. De strategie is om Vlaanderen los te trekken uit dat Belgisch carcan.”

Hoe kan u die strategie Europees ondersteunen?

Het Europees netwerk is belangrijk, in functie van het voorbereiden van de internationale gemeenschap op onze ambities naar een toekomstige Vlaamse staat. De internationale gemeenschap en diplomatieke kringen zijn lang door Franstaligen gedomineerd. We moeten duidelijk maken dat wij een Vlaamse meerderheid zijn die de dominante, politieke, financiële en economische kracht is in België die af wil van een parasiterende minderheid.”

Hoe schat u de vooruitzichten in?

“Overal in Europa winnen leden van onze ID-fractie aan sterkte. Denk maar aan Marine Le Pen die in Frankrijk 43% haalt bij de presidentsverkiezingen. Aan de rechtse regering in Italië waar ook de Lega Nord deel van uitmaakt. In Oostenrijk staan onze vrienden van FPÖ op bijna 30% en in Finland zijn de ware Finnen de tweede partij van het  land geworden. Overal in Europa gaan partijen als de onze erop vooruit om dezelfde reden. Dat is de economische hyper-globalisering die de Westerse middenklasse vermaalt door oneerlijke concurrentie en door de massamigratie die voor omvolking zorgt waardoor mensen de bescherming zoeken van hun natiestaat.”

We zitten opnieuw in een asielcrisis in Europa.

“Er zitten systeemfouten in de Europese Unie. De belofte was om de binnengrenzen af te breken om economische welvaart te creëren en de buitengrenzen te beveiligen. Die belofte komt Europa niet na omdat het asielrecht veel te ruim geïnterpreteerd wordt door wereldvreemde rechters bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens. De logische consequentie is je binnengrenzen opnieuw afsluiten om de controle over je eigen land niet te verliezen. Maar dat wil Europa dan weer niet. Dat willen ook de Vlamingen niet en dat is ook niet onze ambitie!”

Wat moet er gebeuren?

“De belofte die Europa gemaakt heeft moet ingevuld worden! Dat betekent dus de buitengrenzen hermetisch afsluiten. Het moet een ‘Fort Europa’ worden. Asielrecht wordt doelbewust misbruikt als kanaal voor migratie. Het is onaanvaardbaar dat je van gelijk waar ter wereld mensensmokkelaars betaalt om te komen naar het land met de beste sociale zekerheid. Want dat betekent dat we die vroeg of laat zullen moeten afschaffen.”

Hoe is de verhouding in Europa met die andere nationalistische partij, de N-VA?

“We proberen op een professionele manier met iedereen samen te werken, ook met de N-VA. Alleen merken we dat N-VA nooit thuis geeft als we hen uitnodigen om resoluties te ondertekenen. Een van de laatste resoluties die we hebben ingediend betrof de illegale immigratie, geïnspireerd op de Britse beslissing om wie illegaal het Verenigd Koninkrijk binnen komt per definitie het recht op asiel te laten verliezen. Parlementsleden van de ECR-fractie hebben dit mee ondertekend. Maar N-VA ondertekende  niet mee. Meestal stemmen ze tegen, of in het beste geval onthouden ze zich. (lacht) N-VA, dat zijn de nieuwe Tsjeven hé.”

Ook op Vlaams vlak lijkt N-VA en vooral dan voorzitter Bart De Wever niet open te staan voor samenwerking met Vlaams Belang. Dat liet hij onlangs nog verstaan op een lezing bij Pro Flandria.

“Ik betreur dat. De kern van het Belgisch probleem is dat de Vlamingen de meerderheid vormen, maar desondanks geen meerderheidspositie innemen. Vlamingen mogen ‘ritueel’ wel gaan stemmen, maar bepalen niet hoe het beleid er uit ziet. In Vlaanderen stemt maximaal 30% van de kiezers op linkse partijen. Het cordon-sanitaire is er om links in Vlaanderen en in België aan de macht te houden en aan België niets te veranderen. Want Vlaams Belang is een rechtse partij die Vlaamse onafhankelijkheid wil.”

Hoe geraak je daaruit?

“Door de kracht van onze democratie ten volle te gebruiken en naar de mensen te luisteren. Politici die dat weigeren zullen afgestraft worden. Politici begrijpen enkel de taal van de electorale afstraffing. Ruim 90% van de N-VA kiezers stemt voor die partij maar staat tegelijk open voor een compromis met Vlaams Belang. Als die partijtop zo’n compromis dan uitsluit dan moet men daar een politieke prijs voor betalen.”

“De Wever is groot geworden door mooie beloften te maken aan de Vlaams Belang kiezer. De Wever heeft tegen onze kiezers gezegd: ‘ik ben niet zo radicaal als jullie, maar ik veroordeel jullie niet en zal proberen een conservatieve en Vlaamse agenda te realiseren. Maar nooit is confederalisme een stap dichterbij gekomen. Als De Wever bestuurde kregen we meer van hetzelfde. Meer transfers, meer staatsschuld… Zijn strategie is, stem op mij, om vervolgens in het Belgisch moeras te duiken waar er niets kan veranderd worden omdat de Vlamingen er geen meerderheidspositie hebben.”

Welke strategie stelt u dan voor?

“Wij moeten vanuit onze meerderheidspositie in Vlaanderen vertrekken. Met een Vlaamse overheid die exclusieve bevoegdheden heeft. We hebben lokale besturen die autonoom kunnen besturen. Maar overal weigert de N-VA top, en De Wever in het bijzonder zo’n strategie. Ik vermoed uit persoonlijke rancune. De opgang van het Vlaams Belang bewijst zijn falen. De Wever heeft geen plan. Zijn enige politieke ambitie is nog eens zes jaar burgemeester van Antwerpen blijven.”

“In 2019 presenteerde hij zich aan de kiezer als kandidaat minister-president, maar de dag na de verkiezingen was hij dat al niet meer en werd Jan Jambon vooruitgeschoven.”

“De grote paradox van de geschiedenis is dat De Wever zelfs met 33% van de stemmen geen millimeter meer Vlaanderen gerealiseerd heeft, terwijl Hugo Schiltz, met de helft van de kiezers drie of vier staatshervormingen mee begeleid heeft.”  

“Strategie is boven uw gewicht boksen, hefbomen realiseren, zoals wij al jaren in het Europees parlement doen. En De Wever slaagt daar niet in. De kiezer heeft in 2019 geen ‘kracht van verandering’ gezien en sindsdien is Vlaams Belang de grootste partij in vrijwel alle peilingen. We scoren gemiddeld 25% en ik denk dat we nog een pak beter kunnen doen. De keuze in 2024 is simpel: meer van hetzelfde of Vlaams Belang. Het Vlaams Belang is de hamer om het slot van dat verroeste cordon-sanitaire te doorbreken.

Wat als dat effectief doorbroken wordt?

“Dan gaan we Vlaams in Vlaanderen besturen, Vlaams in Antwerpen besturen en overal waar we meerderheden kunnen vormen. Dat is waar de Franstaligen ongelooflijk veel schrik voor hebben. Want dan gedraagt de Vlaamse meerderheid zich niet meer als minderheid. Dan komen we niet op de knieën smeken om alsjeblieft nog wat meer bevoegdheden te krijgen voor een zak geld te krijgen. En dan is de cirkel rond.”

U gelooft dus niet in confederalisme als een tussenstap naar een onafhankelijk Vlaanderen?

“Neen daar geloof ik niet in. Ik geloof in de kracht van onze Vlaamse democratie. We moeten af van dat cordon-sanitaire en dat kan enkel door een massale stem op Vlaams Belang. En als we daar in slagen willen wij een eerbaar en verdedigbaar compromis maken binnen die bevoegdheden die we in Vlaanderen hebben. Bijvoorbeeld ons onderwijs, dat moet gefocust worden op excellentie in plaats van op middelmatigheid. Heel het diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid moet op de schop. Elke Vlaming moet gelijke kansen krijgen. Lokale besturen die dat toch per se willen moeten daar financieel zelf maar voor opdraaien.”

“Op Belgisch niveau doen we niet meer mee. Dat is een regering in lopende zaken. Laat het maar blokkeren. De enige onderhandeling die wij nog willen voeren is een onderhandeling vanuit de Vlaamse regering met de Waalse regering over de ordentelijke opdeling van België die geleidelijk en in fases zal moeten gebeuren.”     

En hoe gaat Europa reageren?

“Het buitenland is geïnteresseerd in stabiliteit. Ze zijn niet getrouwd met België. Vlaanderen kan stabiliteit bieden, België niet meer.”

We moeten dus niet vrezen voor Catalaanse scenario’s?

“De situatie tussen Vlaanderen en Catalonië is fundamenteel verschillend. Ten eerste zijn wij een meerderheid en zij een minderheid. Ten tweede ligt Vlaanderen in het hart van Europa. Samen met Rotterdam zijn wij de toevoerhaven voor de Duitse economie die het hart is van heel Europa. Vandaar heeft iedereen belang bij stabiliteit.”

“We gaan niet voor een emotioneel moment waar we met de vlag vooraan uit het parlement komen gestormd om te zeggen ‘nu zijn we onafhankelijk’. We verklaren ons soeverein, we gaan onze toekomst in eigen handen nemen. En wij nodigen de Waalse regering uit om die onderhandelingen te starten. Net zoals Tsjechië en Slowakije dat hebben gedaan. Belgische politici zullen dan verplicht worden die onderhandelingen aan te vatten. Wij Vlamingen moeten niet meer betalen voor socialistisch wanbeleid. We moeten ook stoppen met besparen op onze eigen mensen om het Belgisch overheidshuishouden onder controle te houden. Dat is de strategie van de N-VA die ervoor zorgt dat België blijft overleven.

Waar moet Vlaanderen volgens u als soevereine staat prioritair in investeren?

“We moeten investeren in onze toekomst, in infrastructuur. Er moeten nieuwe scholen gebouwd worden. Er moeten wegen aangelegd worden. Er moet nieuwe spoorweginfrastructuur komen, bijvoorbeeld de connectie met Nederland via Hasselt en Maastricht. Van het moment dat de Vlaamse regering die beslissing zou aankondigen slaan de internationale markten tilt. Want dat betekent dat Vlaanderen een betrouwbare factor wordt voor de hele Eurozone.”

Hoe gaat u De Wever overtuigen om toch met VB in zee te gaan?

“De Wever vecht voor zijn eigen politiek overleven. Zijn verhaal van confederalisme faalt al 20 jaar lang. Het Vlaams Belang is eigenlijk de goudstandaard van het Vlaams Nationalisme. Ons eerste punt blijft de Vlaamse onafhankelijkheid. De Wever zal tot aan de verkiezingen blijven zeggen dat hij nooit met ons zal samenwerken. De kiezer moet zich daar over uitspreken door een massale stem op Vlaams Belang. Ook als je misschien eerder N-VA kiezer bent. Want om delen van het N-VA programma gerealiseerd te zien stem je maar beter op Vlaams Belang. Wees gerust. De ordentelijke opdeling van België zal gecontroleerd en gefaseerd verlopen.”

Politieke tegenstanders zeggen dat Vlaams Belang te weinig ‘kennis’ in huis heeft om mee te besturen. Wat zegt u daarop?

“Hebben al die partijen die ons al veertig tot vijftig jaar lang besturen wel de kennis in huis om een beter sterker en veiliger Vlaanderen te bouwen? Want wat zien we? Altijd meer vreemdelingen, meer criminaliteit, meer schulden, meer belastingen? Zo’n beleid willen de Vlamingen niet. Waarom zouden traditionele partijen morgen doen, wat ze vandaag beloofden maar gisteren ook al niet konden of mochten doen? Vlaams Belang is de enige kracht die heel het vastgeroeste Belgische systeem kan openbreken. De Vlaamse kiezer beslist daar over. Een stem op Vlaams Belang is de enige stem waar alle andere partijen schrik van hebben. Omdat het een stem is die de dingen in beweging gaat zetten.”

——-

U kan Tom Vandendriessche hieronder aan het woord horen tijdens de conferentie, georganiseerd door de I & D conferentie over de wokedictatuur. Schiet niet op het gebruik van het Engels; het was immers een internationaal gebeuren.

Goed opgeleide mensen of intelligente machines?

De “homo sapiens sapiens” is genetisch gezien dezelfde gebleven van vóór de biologische evolutie sinds de neolithische periode. Echter, de culturele evolutie die hij ondergaan heeft en de door hem gevormde wereldwijde omgeving, het natuurlijke en het gecultiveerde landschap, zijn enorm veranderd. In het dagelijks leven van gewone mensen is in de 10.000 jaren van het neolithicum tot de jaren vijftig van de 20e eeuw minder veranderd dan in de daarop volgende decennia, vooral wat voeding, huisvesting en het dagelijks beroepsleven betreft.

Sinds het begin van de industrialisering in de 18e en 19e eeuw draait het rad van de technologische ontwikkeling steeds sneller. En de elektronische revolutie, de digitalisering, die de afgelopen drie of vier decennia heeft plaats had, heeft onvoorstelbare mogelijkheden voor de mensheid geopend.

En dit culmineert momenteel in de zgn. “kunstmatige intelligentie” (AI = artificial intelligence), die ons door middel van algoritmen en zeer gecompliceerde computerprocessen confronteert met de vraag of de mens nog steeds superieur is aan machines of dat ze al geruime tijd een bedreiging vormen voor diens zelfbeschikking.

Tijdens de voorbije decennia hebben de verschillende elektronische assistentiesystemen, zoals de mobiele telefoon, mensen veel werk bespaard. Een smartphone is tegenwoordig een kleine computer en een hulpmiddel voor taken waarvoor vroeger een kantoor met een secretariaat nodig was. Zelfs tijdens een korte autorit kan je nu met je smartphone werkprocessen beheren, contacten leggen, onderhandelingen voeren en projecten ontwikkelen waar er vroeger een aantal medewerkers met een wekenlange inzet van hele kantoorbezettingen voor nodig waren. En tegelijkertijd heeft dit hulpmiddel, deze smartphone, de intellectuele prestaties van zijn gebruiker weggenomen en zelfs tot op een bepaald niveau vernietigd. Een voorbeeld hiervan is dat ieder van ons vroeger tientallen, zo niet honderden, telefoonnummers van vrienden, familieleden en collega’s in zijn hoofd had, terwijl we nu vertrouwen op de gegevensopslag van onze mobiele telefoons. En waar je vroeger zonder grote problemen door heel Europa, zo niet wereldwijd, navigeerde met behulp van een kaart, is tegenwoordig iedere reiziger in de auto afhankelijk van zijn gps, en weet hij in veel gevallen nauwelijks waar hij eigenlijk is.

Kunstmatige intelligentie, in zijn verschillende vormen, is naar verluidt in staat om veel complexere intellectuele prestaties, die in het verleden voorbehouden waren aan mensen, te leveren. Verhandelingen kunnen worden geschreven, schilderijen gemaakt en muziekstukken kunnen worden gecomponeerd. Het is zogenaamd mogelijk om academische thesissen en uiterst ingewikkelde berekeningen te laten maken. En ja, het is zelfs mogelijk dat dergelijke kunstmatige intelligentie ook ingezet kan worden gebruikt om vèrdragende politieke beslissingen te nemen zonder dat de betrokkenen daar nog invloed op kunnen uitoefenen.

Het lijkt dus niet zomaar een dystopie om de vraag op te werpen of wereldheerschappij in de toekomst niet tot deze kunstmatige intelligentie zal behoren. De mens, met zijn kwetsbaarheid en onvolkomenheden, met zijn onvolledige kennis en onvoorspelbare emoties, zouden volgens de voorstanders van deze theorie simpelweg minderwaardig zijn in vergelijking met kunstmatige intelligentie.

Het énige dat pleit voor de superioriteit van de mens t.o.v. de hoogst ontwikkelde digitale machine-intelligentie en dat hij uiteindelijk ook controle over een machine zal behouden, is zijn gevoel, zijn emoties “de opvoeding van het hart”, zijn humor, zijn streven naar kennis en zijn geestelijke oriëntatie, de vraag naar de zin van het leven en de zoektocht naar God. De voorwaarde hiervoor is echter dat de persoon, of in ieder geval degenen die zoiets als een intellectueel aanspraak maken, daadwerkelijk streven naar onderwijs. Onderwijs in alomvattende zin, dat zich niet tevreden stelt met louter feitelijke kennis, maar zoekt naar contexten, achtergronden en de diepere essentie van fenomenen en ontwikkelingen.

Maar ook onderwijs dat het bij uitstek menselijke, zoals genegenheid, liefde, begrip en mededogen omvat. Allemaal emoties waar een machine nooit toe in staat zal zijn.

Kunstmatige intelligentie kan Goethe’s ‘Erlkönig‘ woord voor woord reciteren, maar het is meer dan twijfelachtig of het in staat is zich in te leven in de gevoelens van een vader voor zijn stervende kind. Volgens de compositieleer kan kunstmatige intelligentie ook geluiden zo aan elkaar te rijgen dat er daadwerkelijk een muziekstuk ontstaat. Het is echter even twijfelachtig of ze in staat is om Schillers “Ode an die Freude” op muziek te zetten zoals Ludwig van Beethoven deed en of ze in staat is om met haar toonzetting de gevoelens op te wekken die we hebben bij het beluisteren van deze Beethoven-compositie.

Dit vereist echter ook een educatieve canon die voldoet aan de eisen van een humanistische opvoeding, een opvoeding van het hart in de beste zin van het woord en de culturele identiteit van het betreffende culturele gebied. Met de al te uitgesproken rages van de afgelopen decennia, die deze canon van het onderwijs, zoals die zich in het Duitstalige Midden-Europa in de loop van generaties heeft ontwikkeld, grotendeels hebben vernietigd, zal deze aanspraak niet worden bereikt. ‘Cancel culture’ en ‘wokeness’ zijn bijvoorbeeld politiek correcte fenomenen die fundamenteel in tegenspraak zijn met het westerse streven naar kennis, transcendentie en onze traditionele canon van onderwijs. Het zal veeleer het streven zijn, ontstaan uit de tradities van de Griekse filosofie, het Romeinse recht, het Germaanse streven naar vrijheid, de christelijke theologie, het humanisme, de Verlichting en het Duitse idealisme dat de basis en dimensie van een dergelijke opleiding vormt.

Andreas Mölzer (FPÖ)

Vertaling: redactie Golfbrekers

Gebildete Menschen oder intelligente Maschinen | Auf gut Deutsch! (wordpress.com)

Elon Musk maakt de vergelijking met de aanleg van een straat met de inzet van bulldozers. Daar bevindt zich echter een mierenhoop…. De rest van het verhaal kan u zich wel indenken…

Omvolking aan de hand van dienstencheques

Vandaag ontvingen we een mailtje van het kantoor waarbij onze poetshulp aangesloten is. Daarin wordt een oproep gedaan om de betreffende poetshelpende dame/heer/x op 20 juni te bedanken voor de verleende schoonmaakdiensten. Moeten we – wij, Vlamingen – binnenkort een taalexamen afleggen eer we een poetshulp toegewezen krijgen??? Hierbij de integrale tekst:

Naar aanleiding van de 'Dag van de schoonmaak' op 20 juni, zetten we onze Sterren graag extra in de bloemen met een leuk geschenk. We willen jullie graag oproepen om jouw huishoudhulp op deze dag extra te waarderen door een bedankje te schrijven. Dit extra waarderingsmoment zal zeker en vast hard geapprecieerd worden! Hieronder kan je in enkele talen 'bedankt' terugvinden zodat jij je huishoudhulp kan verrassen met een simpel bedankje in zijn/haar eigen taal, bijvoorbeeld op een post-itje. Een kleine inspanning maar een groot gebaar! ;-)
Bedankt - Nederlands
Merci - Frans
Thank you – Engels
Danke - Duits
Gracias - Spaans
Obrigado - Portugees
Grazie - Italiaans
Mulțumesc - Roemeens
Dzięki - Pools
Спасибо – Russisch
Teşekkürler - Turks
شكرًا لك - Arabisch
Spreekt jouw huishoudhulp een andere taal? Klik hier.

Niet dat we dit initiatief afkeuren. Het lijkt ons nogal nutteloos. Wat we willen aankaarten is dat deze boodschap duidelijk maakt hoe onze samenleving aan het veranderen is. En dat sommige hulpverlening wel eens tot verwarring kan leiden, met of zonder post-itje.