In het verzet tegen Covid 19(84)? (3)

Poster Covid-1984 | tostadora.fr

Met verwijzing naar de vorige bijdragen – intro en deel 2 – over b.g. thema, gaat de auteur verder onder de hoofding:

Om dit na te gaan dient men te weten wat de juiste oorzaak is van het probleem en het gevaar, en hoe hierop dient gereageerd te worden: 2. “Biologisch wapen, afkomstig uit een labo”:

6. Er dient ook gekeken worden naar de internationale context en de buitenlandse vijanden, die achter deze biologische oorlogsvoering schuil gaan. In dit verband is er het Rockefeller plan, dat tot op heden quasi volledig uitgevoerd werd, hetgeen het vermoeden van de juistheid ervan versterkt.: “Rockefeller Lockstep 2010 was Blueprint for 2020 COVID-19 Pandemic”. Raadpleeg ook de bronnen onderaan het artikel vermeld in bruggetje.

7. Wat werd er door België getekend  in het kader van de “UNO psyop exercise” ? Wie heeft hier wat getekend? Waar zijn de documenten?

Als overheden meewerken aan een dergelijke samenzwering – “BULLETIN: — Covid/19 is NOT AIRBOREN… Its a psyop dectpion, a United Nations “PSYOP Exercise”, planned 15 yrs ago –to TAKEOVER THE WORLD with contrived propaganda” – zijn dat daden van hoogverraad.  Al diegenen die meewerken  aan deze samenzwering zijn    eveneens  schuldig aan dit hoogverraad.  (dus ook de lakeien in de MSM en de pseudo deskundigen). Gezien punt 6 en 7, moeten de overheden dan ook vooraf op de hoogte geweest zijn van de geplande biologische oorlogsvoering.  Er werd niet alleen gezwegen en niets gedaan om deze biologische aanval af te slaan. Wel integendeel, men werkt er blijkbaar nog aan mee!

In 2005 zaten we opgescheept met Verhofstadt II – twee toenmalige ministers maken nu ook deel uit van de huidige regering; ze moeten dan ook meer weten over dit pact met de UNO. Of is het een toeval dat die twee nu als minister in Vivaldi zitten op sleutelposten m.b.t. Covid 19??

8. Het afsluiten van een dergelijk pact met de UNO, is eveneens in strijd met de verplichte neutraliteit van België,  opgelegd in het scheidingsverdrag van 1839, art. 7.

9. Er stellen zich ook vragen over de wettelijke kracht van de genomen beslissingen,  gezien er aanwijzingen zijn dat Koning Filip niet op een rechtsgeldige manier op de troon terecht gekomen is. (Monarchismen… anachronismen…).

10. Er stelt zich ook de vraag, of België in staat was de NBC procedures toe te passen ??  Er zijn meer dan twijfels. Het leger stelt niets meer voor. De brandweer en burger-bescherming zijn onvoldoende in aantal,  het daartoe nodige materiaal ontbreekt of is ook totaal onvoldoende. De Rijkswacht bestaat ook niet meer en met de huidige politie (sic) kan men zeker het land niet afsluiten en een massale ontsmettingscampagne mee organiseren. Kortom, we staan met lege handen, ten gevolge van een jarenlange bewust georganiseerde afbraak van het veiligheidsapparaat – een sabotage die zich nu wreekt.

11. De aantallen: deze worden gemanipuleerd in functie van het beoogde doel. In een open brief kwam dit ook al aanbod.

DE DATA EN FRAMING Tijdens de eerste lockdown werd de focus gelegd op de ziekenhuis (IC)-opnames en de overlijdens. Nu er in verhouding nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames te melden zijn wordt de communicatie gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen. Besmettingen die op zich niets zeggen. Uit een overzichtsstudie blijkt duidelijk dat ‘positieve tests’ kunnen voorkomen bij eerder doorgemaakte ziektes of bij patiënten die niet-infectieus zijn (5E). Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona)-virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.”

De overwegingen in het M.B. bevestigen het voormelde:

“Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen gestegen is tot 5976 bevestigde positieve gevallen op 16 oktober 2020; dat op 13 oktober 2020 meer dan 10.000 besmettingen op één dag plaatsvonden;
Overwegende dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnamen in één week bijna verdubbeld is;………………

Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds 13 maart 2020; dat het aantal overlijdens in België momenteel gemiddeld 25 per dag bedraagt; dat één op vijf overlijdens in Europa vandaag veroorzaakt wordt door COVID-19;…. 

Men goochelt met cijfers.  Besmettingen: hoe getest, weten dat de testkitten onbetrouwbaar zijn…. Verdubbelingen: van wat.. wie en voor wat?? Overlijdens: dagelijks sterven er per dag in België tussen 250 à 350 personen.

Lees verder

Mozambique dankt de Vlaamse belastingbetaler (2)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Niet alleen de ‘technische ondersteuning voor resultaatsgericht management van de overheidsfinanciën aan het ministerie van gezondheid in Mozambique’ stond met een subsidie van 913.000 euro in de wilde weldoenersboeken ingeschreven.

Daar bovenop komt nog een leuke bijdrage – in ons aller naam – van 600.000 euro, ook aan het ministerie van gezondheid in Mozambique, voor het project ‘uitbreiden van de snelle tuberculose-detectie naar Covid-19 detectie in Mozambique’.

Immers, naar verluidt zou Mozambique problemen hebben met de testcapaciteit… Rinkelt er ook bij u een belletje? Is dat niet nét het probleem dat wij hier, in dit vrijgevige land, ook ondervinden? Is het niet nét om die reden dat er niet meer volle bak getest wordt?

Bron: Ministerraad van 23 oktober 2020. Apopo vzw: subsidie project snelle COVID 19 detectie in Mozambique – 23 oktober 2020 op voorstel van minister-president Jan Jambon

https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/

Ook Merkelland heeft een maskerprobleem

Inderdaad, echter van een heel andere orde dan het beruchte probleem in het land b. In Duitsland hebben ze te veel maskers. Ze staan opgeslagen in magazijnen her en der in de Bundesrepublik, o.a. in de buurt van Düsseldorf: honderden dozen met miljoenen maskers. Besteld door de Duitse overheid. Echter, de leverancier kan ze niet leveren wegens een “capaciteitsprobleem”. 70 vrachtwagens reden naar de losplaats; slechts 1 vrachtwagen werd gelost, de andere 69 moesten ergens naar een opvanglosplaats.

De factuur werd tot op heden niet betaald. Er werd intussen een advocaat ingeschakeld met de opdracht ervoor te zorgen dat de rekening eindelijk vereffend wordt. De advocaat werd ook door andere leveranciers, met hetzelfde probleem, ingeschakeld. Het zou in totaal – alleen al bij de vertegenwoordiging van deze advocaat – gaan om een uitstaande schuld van het federale Min. van Gezondheid van ca. 380 miljoen euro. Alle schuldvorderingen voor bestelde maskers samen zouden ca. 1 miljard euro beslaan.

Minister Spahn zou nl. “vergeten” hebben een maximum totaal aantal maskers te specifiëren. Hij liet aan iedereen die wou en kon leveren binnen een bepaalde termijn weten dat elke hoeveelheid naar goedkeuren van de leverancier aanvaardbaar was.

Eigenlijk een omgekeerde situatie van deze hier in het land b. Kijk even mee. Ook de prijsindicatie is een lachertje. Met één levering van 70 vrachtwagens kan je een behoorlijk lange tijd op je lauweren rusten. En nu wordt geprobeerd de maskers te laten afkeuren…

Kan Femen nog dieper zakken?

quantité négligeable - de betekenis volgens Kramers woordentolk

Aan hysterische wijven met blote borsten die zich per se willen belachelijk maken om te protesteren tegen alles wat volgens hun feministische agenda niet door de beugel kan, zijn we inmiddels wel gewend geraakt. Bij de verkiezingen zondag ll. in Kiev, had een Femenista een nieuwe invalshoek gevonden: zij wilde haar nieuw groengekleurd zonder-‘schaam’te-kapsel aan president Selenskij tonen. Naar verluidt om diens seksistische uitlatingen t.o.v. vrouwen aan te klagen. Verloren moeite. Quantité négligeable.

Uit de commentaren pikken we er een pareltje uit:

“Wenn Frauen nicht weiter wissen dann ziehen sie sich aus. Auch leiden moderne Frauen zu oft unter Uterusleerstand.”