Schimmelpaniek

Het WHO en hun gedienstige lakeien hebben weer een dodelijke ziekte ontdekt waaraan wij allemaal ten onder zullen gaan als we niet eerst door onze regeringen tot de bedelstaf en hongerdood veroordeeld worden. En zie, de oorzaak hebben ze ook al gevonden: de klimaatverandering! Deze laatste is eigenlijk de oorzaak van de “alarmerend snelle uitbreiding”. De dooddoener (sic) is een gistschimmel, de Candida Auris, die naar verluidt quasi niet uit te roeien is. Het WHO eist dat we deze schimmel de hoogste prioriteit geven.

Eens dat deze schimmel je overvallen heeft, kan het de dood veroorzaken. In percentages uitgedrukt: tussen 29 en de 53% der zieken overleven de schimmelaanval op het hart, het centrale zenuwsysteem, ogen, skelet en organen niet. En dat hebben we aan onszelf, resp. de klimaatverandering, te danken.

Naar verluidt lopen gezonde mensen geen risico. Slechts moedwilligaars met een onderliggende ziekte maken kans de onheilsvoorspellingen van het WHO ingevuld te zien.

Het WHO speelt echt wel kort op de bal en wil snel kunnen ingrijpen. De Guardian gaf onderstaande cijfers over bekende gevallen die jaar na jaar catastrofaal stegen.

  • 2018: 330
  • 2019: 476
  • 2020: 756
  • 2021: 1471 – waarop de CDC (Amerikaanse Gezondheidsoverheid) een dringende waarschuwing kond maakte: “Candida Auris ist een ernstige globale gezondheidsbedreiging”.

Het CDC vindt dat het absoluut nodig is dat de nieuw ontdekte ziekte voortdurend onder de loep genomen wordt, dat laboratoria best nu al hun capaciteiten uitbreiden en dat er snel en adequate tests moeten uitgevoerd worden. Verder wordt een wereldwijde meldplicht aangeraden om de uitbreiding te kunnen opvolgen. Kortom: een nieuwe testpandemie is in de maak.

De bewuste gistschimmel werd voor het eerst ontdekt in het jaar 2009 in het oor – vandaar de Latijnse naam “auris” – bij een 70-jarige Japanse in een ziekenhuis in Tokio. Maar de allereerste – men was zich toen nog niet bewust van het wereldwijde gevaar – werd in het bloed van een kind in Zuid-Korea gevonden. Blijkbaar ontstaan allerlei dodelijke epi- of pandemieën ergens in het Verre Oosten. En nog een toevalligheid: ook dit schimmeltje kon zich blijkbaar onverwacht, heimelijk, op de mens storten. Hoed u voor vleermuizen!

Oorzaak: Arturo Casadevall van de John Hopkins University in Baltimore ziet een oorzakelijk verband met de klimaatverandering. We geven u in mensentaal mee wat in 2021 in het vakblad “mBio” door een microbiologenploeg neergepend werd als hypothese. Daar de aarde opwarmt, stijgt ook de lichaamstemperatuur van de mens. En de schimmel beschikt over een hogere temperatuurtolerantie; hij kan nl. tot 42° C overleven. Eigenlijk komt de energiecrisis als geroepen: u zet de thermostaat lager en u behoedt zichzelf voor een agressieve schimmel. Kortom: u redt het klimaat en u redt zichzelf.

Andere te mijden ziektes zijn de apenpokken, de vogelgriep en allerhande woke-besmettingen.

https://www.rtl.de/cms/ausbrueche-in-den-usa-behoerden-warnen-vor-candida-auris-darum-ist-der-pilz-lebensgefaehrlich-4802114.html

https://www.t-online.de/gesundheit/aktuelles/id_100148146/usa-toedliche-pilzinfektion-candida-auris-breitet-sich-rasant-aus.html

Natuurlijke oplossingen? Niet als het van de Big Pharma afhangt.

Hoe kunnen we de toename van chronische ziekten en de dalende levensverwachting te lijf gaan? In deze aflevering van Tegenwind nodigt immunoloog Carla Peeters de kijker uit om te zoeken naar natuurlijke oplossingen.

Omdat mensen de laatste vijftig jaar steeds ouder werden, kwamen er ook steeds meer chronische ziekten. Tijdens de coronajaren is dat aantal nog eens flink toegenomen, ook onder jongeren. Voor het eerst in decennia begint de gemiddelde levensverwachting nu te dalen – in Engeland en de Verenigde Staten zette die daling al in voor corona. Hoe kan dat? In een meeslepend gesprek met journalist Alain Grootaers wijst Peeters onder meer op de toename van chemische stoffen, zoals medicijnresten, die het ecosysteem uit evenwicht brengen. Deze stoffen komen niet voor in de natuur en worden daarom moeilijk afgebroken. Wanneer ze zich opstapelen in het lichaam, kunnen ze het immuunsysteem verstoren. Volgens Peeters ligt de oplossing dichterbij dan veel mensen denken: in onszelf. “Voor een gezondere wereld is het belangrijk dat we beseffen dat we eigen keuzes kunnen maken voor een gezonder lichaam,” zegt ze. Bekijk deze inspirerende aflevering van Tegenwind, waarin Peeters uitlegt hoe je je immuunsysteem op natuurlijke wijze veerkrachtig maakt.

Menselijke couveuse

Een Noorse filosofie-professeuse, Anna Smajdor, (univ. Oslo), raadt aan vrouwenlijken te gebruiken om embryo’s te laten groeien tot ze voldoende ontwikkeld zijn. We citeren de vooruitziende Anna:

“We kunnen de baarmoeder als instrument van de voortplanting van de dierensoort “mens” nog altijd niet helemaal opgeven, maar wat we wel kunnen is de risico’s van en bij de geboorte overzetten op degenen die geen schade meer berokkend kunnen worden.”

Haar hersenkronkels werden in vaktijdschriften Theoretical Medicine en Bioethics gepubliceerd. Eerst moet echter de (hersen)dood vastgesteld worden en als men er dan snel bij is kan men het nutteloze lichaam toch nog een bestemming geven door de bloedsomloop en de beademing met de hulp van machines actief te houden. Eens dit vervuld, kan een dode vrouw er toch niets meer tegen hebben draagmoeder te zijn. Ze kan dan behandeld worden met hormonen om de eisprong te stimuleren en op de “gunstige” dagen kunstmatig bevrucht worden. Of men kan een levend embryo inplanten en de gewillige draagmoeder tijdens haar zwangerschap kunstmatig in leven houden… tot ze “verlost” wordt door middel van een keizersnee. Is het lichaam dan nog in goede staat, staat zou een volgende zwangerschap overwogen kunnen worden of… indien er baarmoedermoeheid opgetreden is kan men ook nog de optie overwegen gezonde organen te oogsten voor wachtende zieken.

Anna Smajdor maakt zich geen illusies: feministisch-ingestelde vrouwen zouden zich hierin kunnen verslikken daar zij zich dan als een verpakking voor kindjes zullen zien zonder hogere functies. Anna Smajdor, activiste voor gelijke rechten voor alle geslachten, vindt echter ook dat mannen bij haar vooruitziende blik niet tekort komen. Ook mannen, zegt Anna, dode mannen, kunnen kinderen baren. Dàt ze geen hersenen (meer) hebben is geen bezwaar: maar een lever, die is absoluut noodzakelijk. Want een lever, zou naar verluidt ook kunnen dienen als baarmoeder. We citeren:

“Bij de heel-lichaam-donorschap-ten-bate-van-de-zwangerschap kunnen ook mannen meedoen. Een zwangerschap kan ook buiten de baarmoeder opgewekt worden. De lever is omwille van de excellente doorbloeding veelbelovend inplanteringsmateriaal. Voor een levende mens, die de foetus draagt, kan het riskant, zelfs dodelijk zijn. Echter, voor hersendode donors is het begrip “dodelijk” zonder betekenis.”

Kortom, vanuit Anna’s filosofisch zicht bekeken, zou men – als het ongezond is te leven – een deel van zijn levensfuncties kunnen afstaan aan de doden. Weliswaar wordt dit (voorlopig) nog in geen enkel land toegestaan. Onterecht vindt Anna, want zij keert zich af van dat wat men “excessieve morele gevoeligheid” noemt.

Voor de homowereld gaat er een wereld open. Eindelijk een voortplanting zonder dat vrouwen er een rol in moeten spelen. Zonder levende vrouwen. Draagmoeders zijn niet voor ieders beurs weggelegd. Een vrouwenlijk zal minder kosten en zal bovendien de prijs van levende draagmoeders doen dalen. De markt van vraag en aanbod. Concurrentie, nietwaar? En een dode zal nadien niet op haar beslissing kunnen terugkomen.

Anna laat zich niet ontmoedigen. Zij vindt dat empathie – mede’leven’ – geen plaats heeft in de gezondheidszorg. Dat is westerse muggenzifterij.

Huxley’s “Oh Wonderful New World” komt weer een stapje dichterbij. Letterlijk, want Anna krijgt eventueel concurrentie door artificiële baarmoeders in de voortplantingslaboratoria.

https://thepostmillennial.com/brain-dead-women-could-be-used-as-surrogates-under-norwegian-philosophers-new-plan

https://www.indy100.com/identities/brain-dead-women-pregnancy-surrogates

Tony Blair, WEF, totale controle, big pharma, big plans, big money

Eigenlijk merken we nauwelijks nog iets van de coronahysterie. Onze oosterburen, die het langst onder de coronaknoet van onheilsvoorspeller Karl Lauterbach leefden, verbranden hun maskervoorraden: 17 miljoen stuks. Hoeveel energetische warmte zouden die produceren? Retorische vraag. Voor de WEF-elites is de “Great Reset” van Klaus Schwab ver van voorbij. Integendeel. Ze maken daar volop plannen voor de volgende “pandemie”.

Vooral WEF-vermoedelijke-kroonprins Tony Blair drong zich op het voorplan:

“We moeten weten wie er gevaccineerd is en wie niet. Sommige van de toekomstige vaccins vereisen verschillende injecties. Bijgevolg, niet alleen voor het welzijn van de publieke gezondheid, maar in het bijzonder voor een pandemie, moeten we een goed georganiseerde digitale infrastructuur hebben. En talrijke landen, of beter, de meeste landen, hebben die infrastructuur niet.”

Bijgevolg mag men ervan uitgaan dat de digitale vaccinatieregistratie, die gedurende de corona”pandemie” de centraal-geleide mogelijkheid gaf aan de bevolking om zich “vrij” te bewegen, sudderend ligt te wachten op een heropleving. De “global patient classification system IDC-11” – een globaal systeem dat alles registreert wat met uw al dan niet vermoedelijke gezondheid te maken heeft – zal deze functie in de toekomst overnemen.

Bill Gates liet zich ook horen i.v.m. dit thema. Hij beklemtoonde dat de huidige vaccins de infectie niet kunnen voorkomen en dat ze geen effect hebben tegen nieuwe varianten of dat ze kwetsbare groepen beschermen. En voor zover dat ze een effect hebben, dat dit slechts van korte duur is.

Gates was gastspreker bij het Lowy Institute, een Australische denktank. Indien u er zin in heeft, kan u hier zijn discours bekijken en beluisteren. En vertrekkende vanuit bovenstaande drie punten, maakte hij van de gelegenheid gebruik om reclame te maken voor méér vaccinaties. Realisten voorspelden reeds drie jaar geleden dat dit geen einde zou nemen. Het vooruitzicht op eindeloze vaccinaties werd bevestigd in een onthullend rapport in hetwelke een Pfizer bestuurder toegaf dat zijn bedrijf aan het experimenteren was met muterende virussen met het doel meer vaccins te kunnen verkopen.

Het gaat om deze Jordon Trishton Walker, een man met de ronkende titels: “Pfizer Director of Research and Development, Strategic Operations – mRNA Scientific Planner. We citeren even dit korte zinnetje: “either way, it’s going to be a cash cow, Covid is going to be a cash cow for us for a while going forward – like obviously”. Vrije vertaling in het Nederlands: “in elk geval is dit voor ons de kip met de gouden eieren. Covid zal nog lang door ons kunnen uitgebuit worden – nogal wiedes.”

Neem nota van de lacherige toon alsof hij er blij om is dat Pfizer zo veel mensen in het ootje kon nemen en daar absoluut een vervolg wil aan breien:

Intussen wordt er een welles-nietes spelletje gespeeld: https://pnws.be/pfizergate-daily-mail-haalt-schokkend-interview-jordon-trishton-walker-weg/

Project Veritas liet zich niet zomaar in de leugenhoek drummen:

“We’ve obtained internal Pfizer docs verifying Jordan Walker…”… “Wij ontvingen interne Pfizer documenten die Jordan Walker identificeren als Pfizer Director, Research & Development Strategic Operations. Afgestudeerd aan Yale 2013. dr. medicijnen univ. Texas Southwestern medical school. Zijn baas staat onder Mikael Dolsten, die vervolgens werkt onder Albert Bourla, CEO.”

Klik op dit bruggetje, u kan dan meteen ook de hiërarchie met foto’s bekijken: https://medika.life/video-of-jordon-walker-supposed-pfizer-researcher-goes-viral/

Free West Media

Zal Afrika in twee delen opgesplitst worden?

In 2005 verscheen er een scheur in de Ethiopische woestijn. Volgens seismologische onderzoeken zou de scheur zich voortzetten richting zuiden. De tektonische platen van Afrika en Arabië botsen op elkaar en zouden op lange termijn tot de vorming van een nieuwe oceaan kunnen leiden. Zoals trouwens ook de Rode Zee ontstond.

Zambia en Oeganda zullen een kuststrook krijgen. Madagaskar zou aan het oostelijke afgescheurde deel van Afrika vastgehecht worden. De Perzische Golf zou verdwijnen als de Arabische plaat botst op de Euraziatische plaat.

Wij zullen het niet meer beleven. Onze kinderen ook niet. Het zou pas binnen 50 miljoen jaren kunnen gebeuren. Stilletjes hopen wij dat Afrikaanse plaat opschuift naar het zuiden zodat de Middellandse Zee, ergens ten zuiden van Malta, tien keer zo breed zal worden. Maar dan liefst in de nabije toekomst, niet pas binnen 50 miljoen jaar. Dan is het te laat…

Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tektonische_plaat

Waarom een man geen vrouw kan zijn…

De metalen bol stelt een hoofdje van een boreling voor die door het bekken de weg naar buiten zal volgen

De aap werd uit de virusmouw gehaald

De wereldgezondheids-allesweters – m.n. het WHO – wil niet langer dat apen gestigmatiseerd worden. De Engelse benaming “monkeypox” moet in de toekomst “Mpox” genoemd worden. In het Nederlands krijgen de apenpokken waarschijnlijk dezelfde “Mpox” beschrijving. Waar het enigszins kan wordt Nederlands sowieso afgeschaft. Mondialisering, nietwaar…

https://www.who.int/news/item/28-11-2022-who-recommends-new-name-for-monkeypox-disease

Blijkt dat het WHO niet bekommerd was om de slechte reputatie van apen, maar wel omdat de benaming zou leiden tot stigmatisering en racisme van… (zie mogelijkheden hieronder).

Wat racisme te maken heeft met de regenbooggeslachten is ons een raadsel… Wij zien alvast geen oorzakelijk verband.

Het WHO wil niet dat bepaalde landen, regio’s of dieren verbonden worden met een of andere ziekte. Volgens die redenering moet dan het “Westnijlvirus” ook een andere, minder beladen, benaming krijgen. De ziekte komt immers al geruime tijd voor in de Verenigde Staten, het zuidoosten van Europa en in het Middellandse zeegebied. De afgelopen jaren breidde de ziekte zich uit richting Centraal-Europa, waaronder het centrale deel van Duitsland. In 2020 is de eerste besmetting in Nederland vastgesteld. Suggestie: het immigratievirus?

En… moet Giorgia Meloni niet protesteren tegen het gebruik van het “capripokkenvirus“? Is dit geen belediging voor het prachtige Capri?

Politiek bepaalt de bevindingen van de wetenschap

Dr. Rogier Louwen was ruim 20 jaar actief als onderzoeker en universitair docent aan het Erasmus MC Rotterdam. Hij deed onderzoek naar de werking van de PCR-test en kwam tot de conclusie dat die zinloos is, zoals nu wordt gebruikt. Dit leidde tot zijn ontslag. Fiona Zwart dook in het dossier dat pijnlijk aantoont hoe het wetenschappelijke debat is gegijzeld door de politiek.

Hoe de PCR-test een positief resultaat moét tonen:

Dr. Rogier Louwen is niet de eerste of de enigste professor die na kritiek, of zelfs maar opbouwende commentaar, ontslagen wordt. Hij geeft meer duiding vanaf 1’35”:

Dit ging eraan vooraf:

Doen windmolens de opwarming van de aarde toenemen?

Windmolens die de opwarming doen toenemen? Een indianenverhaal dat de “green deal” op de korrel neemt? Of… alarmerende studies die bewijzen dat windturbines de klimaatverandering verergeren en droogtes veroorzaken

De milieuvriendelijkheid van windturbines wordt door de laatste bevindingen aanzienlijk in twijfel getrokken. Blijkbaar verwarmen windparken het regionale klimaat en verhogen ze het risico op droogte. Voor Duitsland kan dit een enorm probleem worden.


Windturbines lijken het klimaat aanzienlijk op te warmen. In ieder geval zijn tal van studies tot de conclusie gekomen dat er minder neerslag valt in de buurt van windturbines, er over het algemeen een hogere temperatuur wordt gecreëerd en daardoor het risico op droogte toeneemt.

Bij de wisselwerkingen tussen windmolens en luchtlagen worden de warmte- en vochtigheidsstromingen tussen oppervlakte en atmosfeer in hoge mate beïnvloed. De luchtstroom wordt voor de wieken afgeremd en erachter rondgedraaid. Bij elk groot windpark wordt vooral in de zomer vocht uit de atmosfeer onttrokken en de bodem extra verwarmd. De turbulenties veroorzaakt door het complexe luchtuitwisselingsproces kunnen ook het uitdrogen van velden en weiden versnellen.

Kortom: in de buurt van windturbines regent het minder en neemt het risico op droogte toe. In technische termen wordt dit het “wake-effect” genoemd. Dit effect treedt vooral sterk op in de zomermaanden, omdat de bodem indirect sneller opwarmt, vooral bij blootstelling aan zonlicht. Hoe hoger de individuele windmolens en hoe groter de wieken, des te sterker het effect.

Een in 2018 gepubliceerde, van meteorologen der Harvard University, getiteld “Climatic impacts of wind power” – (in PDF), onderzocht de klimatologische effecten van windparken op het land in de VS. Volgens de onderzoekers werden de aantoonbaar verhoogde gemiddelde temperaturen en de lagere bodemvochtigheid in de directe omgeving van de bestudeerde windparken veroorzaakt door een circulatie van de natuurlijke temperatuurlagen. Door het turbine-effect van de wieken wordt koudere lucht overdag vanuit hogere luchtlagen naar beneden verplaatst en warmere lucht, vaak vochtige bodemlucht, omhoog, de atmosfeer in. Een precies tegenovergestelde effect zou ‘s nachts moeten optreden – in een geïntensiveerde vorm. Het komt erop neer dat een aanzienlijk hogere gemiddelde temperatuur op 2 meter boven de bodem blijft, waar de temperaturen officieel worden gemeten.

In 2019 gingen circuleerden er berichten in de media dat de 1300 op zee geïnstalleerde en 29.000 aan land geplaatste windenergieparken in Duitsland de daarvoor afgelopen vijf jaar al een extra temperatuurstijging van 0,27 graden Celsius hadden veroorzaakt. Ze baseerden zich op studies van de Nederlandse Universiteit van Wageningen. In 2004 hadden Amerikaanse wetenschappers al bewezen dat windparken het plaatselijke weer kunnen beïnvloeden.

In plaats van de door de politiek gewenste vermindering van de aarde-opwarming, warmen windmolens blijkbaar het lokale klimaat op. De Harvard-studie poneerde ook effecten op het hele klimaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekers kunnen windparken ook grotere bovenregionale luchtstromingen beïnvloeden, wat kan leiden tot buitengewone perioden van droogte, zware regenval en veranderingen in flora en fauna.

Vooral voor Duitsland lijken deze bevindingen te worden bevestigd door de jaarlijkse droogtemonitor die is samengesteld door het Helmholtz Climate Initiative. De laatste jaren is er een opvallende overeenkomst tussen bijzonder droge gebieden op de kaart en de regionale verdeling van het gebruik van windenergie. (Klik hier voor afbeeldingen op de kaart)

Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Hessen vallen hierbij negatief op, waar veruit de meeste windparken neergeplant werden en tevens waar de droogte het ergst is. Het kleinste aantal windmolens staan in Mecklenburg-Voor-Pommeren en hier is de bodem niet zo droog als in de rest van het land. Maar je ziet ook dat andere lokale factoren een grote rol spelen: bv. in Beieren waar relatief weinig windparken staan en toch is de bodem dit jaar deels erg droog. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat Beieren het meest zuidelijke deel van het land is, zeer ver van de zee en / of andere meer gecompliceerde redenen.

Tot nu toe zijn waren het de slachtoffers van de draaiende wieken – vogels, vleermuizen en insecten – de grote slagschaduw, de impact op de gezondheid door het infrageluid en het recyclingprobleem (windmolenwieken worden “begraven” vermits ze niet recycleerbaar zijn) de bekendste argumenten tegen windturbines geweest. Daarnaast is er ook het optische perspectief. Windturbines zijn geen lust voor het oog en veel burgers vinden het niet leuk als prachtige natuurlandschappen in hun omgeving ooit moeten wijken voor gigantische betonblokken. Daar bovenop komt nu de veronderstelde bijdrage van windenergie aan het minimaliseren van de opwarming van de aarde onder vuur te liggen.

Het is een feit dat als je kijkt naar de milieubeschermingsproblemen in zijn geheel, d.w.z. het afvalprobleem en de aantasting van fauna en flora, dan kan je niet anders concluderen dat windenergie een twijfelachtige technologie is. Recent onderzoeken suggereren ook dat zelfs de veronderstelde kleine vermindering van temperatuurstijging (door minder kooldioxide-emissies) meer dan teniet wordt gedaan door het zgn. wake-effect in de windparken.

Intussen zijn de voordelen van een CO2-reductie als gevolg van de energietransitie, inbegrepen windenergie, twijfelachtig, omdat Duitsland met zijn speciale energiebeleidspolitiek volledig irrelevant is in mondiale context – mensen, vee en industrie in Duitsland vertegenwoordigen slechts ongeveer 2% van de wereldwijde door de mens veroorzaakte kooldioxide-uitstoot, die op zijn beurt slechts 10 tot 15 procent van de totale kooldioxide-uitstoot vertegenwoordigt. En hoewel windenergie een onbetrouwbare energiebron is en de technologie de afgelopen jaren steeds meer onder kritiek is komen te staan vanuit het milieuperspectief, wil de Duitse federale overheid windenergie ijverig blijven uitbreiden en er wettelijke vereisten hiervoor vastleggen. In 2026 moet 1,4% van de landoppervlakte beschikbaar zijn voor windmolens.

Deze zomer was de warmste en droogste sinds vele jaren. Als de aangehaalde studies op de lange termijn kloppen en de uitbreiding van windenergie in Duitsland doorgaat zoals voorheen, dan kan de zomerhitte in de toekomst verwoestend zijn. Gezien de reeds bestaande graantekorten en de noodlijdende Duitse landbouw zijn dit allesbehalve goede vooruitzichten.

Windkraft, Klimakiller: Windparks verstärken Klimawandel (deutsche-wirtschafts-nachrichten.de)

Zo ‘goedkoop’ is windenergie: 133 € per MWh tegenover kernenergie met 33 € per MWh – Doorbraak.be

Nog dit: we schreven in het verleden herhaaldelijk over de kaalslag der Duitse bossen. Bij het oproepen van een vorig artikel valt het ons eens te meer op dat systematisch video’s, die bij de poco procureurs der vrije meningsuiting in ongenade gevallen zijn, verwijderd werden. Neem een kijkje en schakel onderaan door naar vorige publicaties over het zelfde thema.