Viruscompetitie

Free Vector | Virus icons pack

‘Het is een bekend fenomeen dat verschillende soorten virussen met elkaar in competitie kunnen gaan. Als het ene virus er is, krijgt het andere minder kans. Dat kan allerlei redenen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat beide virussen gebruik willen maken van dezelfde ‘resources’ in de cel. Ook is het mogelijk dat het eerste virus bepaalde mechanismen in de cel uitschakelt die het andere virus nodig heeft. Tot slot kan een virus een antiviraal effect oproepen bij een cel, waardoor het andere virus snel wordt opgemerkt.’

‘Het is absoluut interessant om te onderzoeken wat er de komende herfst gebeurt als het aantal verkoudheden weer gaat toenemen en of dit ertoe leidt dat mensen minder gevoelig zullen zijn voor een infectie met het coronavirus’.

Verneem hier meer.

Coronavoorspelling werd werkelijkheid

Uitroepteken Gratis Pictogram van Ravenna 3D Icons

In 2014 gaf onderzoeker Anthony Patch, een interview dat ging over een corona virus, of de macht achter de politiek en over vaccins die van de bevolking slaven maakt. Hoe actueel!

De beeld- en geluidskwaliteit zijn niet best, de boodschap ook niet, maar het is wel schokkend en je kunt maar beter gewaarschuwd zijn. Of het allemaal waar is wat hij zegt is aan uw eigen beoordeling. In 2014 was de geloofwaardigheid van zijn verhaal voor de meeste mensen praktisch nul. Nu in 2020 klinkt het een stuk aannemelijker, voor wie oplet. Zijn verhaal is misschien bizar, maar wat hij dus 6 jaar geleden al vertelde is in grote lijnen waar we nu al in zitten. Nog bizarrer is dat de meeste mensen hiervan de ernst nog steeds niet in zien.

Duitse onheilsprofeten in paniek…

… muteert coronahysterie van pandemie naar verkoudheid?

Ondanks de in Duitsland stijgende positieve testresultaten (… met o.a. bewezen onbetrouwbare tests) gaan de overlijdenscijfers steeds meer achteruit. En dat is slechts nieuws voor de onheilsprofeten. De virologen staan voor een raadsel: ondanks stijgende besmettingen, minder slachtoffers? Een wetenschapper verbonden aan de universiteitskliniek Essen houdt het voor “mogelijk” dat het coronavirus gemuteerd is en de gevaarlijkheid ervan afneemt.

Prof. Dr. Ulf Dittmer meent een mogelijke kering te zien. Hij sluit niet uit dat het slinkende dodenaantal op een mutatie van het virus duidt: “Er zijn inderdaad aanwijzingen dat het virus verzwakt. En het zou ook kunnen dat het virus in de loop der mutatie slechts nog een verkoudheid uitlokt.” M.a.w. een corona-verkoudheid. En wat gebeurt er tijdens een verkoudheid? Verhoogde temperatuur, hoesten, niezen, ademhalingsproblemen, minder reuk- en smaakzin. En wat doe je dan? Neusdruppels, hoestsiroop, eventueel puffertje gebruiken, binnen blijven, rusten, je afzijdig houden vooral van kinderen en ouderen, handen wassen… Uitzieken. Het is – dan – slechts een “verkoudheid”, nietwaar?

Coronavirus zeigt Anzeichen der Schwäche

Zelfs het gerenommeerde Robert Koch Instituut moest in de dagelijkse onheilsberichten toegeven dat de mortaliteitscijfers opvallend klein zijn; bv. dinsdag ll. waren er welgeteld 4 (vier), maandag ll. 1 (één) en zondag ll. nul (0), die aan de gevolgen van covid-19 stierven. In totaal gedurende de week van 12-18 augustus: 35 doden. Ter vergelijking: de algemene overlijdenscijfers in Duitsland situeren zich tussen de ca. 16.000 en 22.000 personen per week. (Corona – die gekaufte Pandemie).

Wist u dat er in bepaalde Duitse ziekenhuizen zelfs gedeeltelijke werkloosheid moest ingevoerd worden? Een zelfde scenario in Oostenrijkse ziekenhuizen en bij begrafenisondernemers. (…) Daar ligt het percentage coronadoden sinds mei bij 0.33% van alle overlijdens.

Langzaam komt men tot de onthutsende erkenning dat de Merkel- en deelstatenregeringen zich door de onheilsprofeten (zgn. experten) en de dito media laten opjagen hebben en het land op de rand van het bankroet drijven. De zgn. lockdown, die miljoenen bedrijven en ondernemingen in hun pure voortbestaan bedreigt, was een paniekreactie. („Nächster Lockdown bereits beschlossen“ – Sensations-Video sorgt für Wirbel).

De voor de lockdown-verantwoordelijke minister in NRW gaf dit zelfs toe: “Als we midden maart geweten hadden wat we nu weten, dan hadden we geen lockdown bevolen.” ZDF-Talk-Show bei Maybritt Illner en de daar aanwezige viroloog prof. dr. Jonas Schmidt-Chanasit knikte instemmend…

“De politiek heeft zich door een hysterische pers en door professoren die zelfs een varkensgriep als een wereldondergang verkocht hadden, laten vooruit jagen en het land lop de rand van het faillissement gedreven.”

In het land b is men nog niet zo ver. Integendeel: experte Erika Vlieghe sluit niet uit dat de mondmaskerplicht op school heel het jaar door zal opgelegd worden.

Druppelsgewijs de coronatirannie doorbreken

De bronafbeelding bekijken

Denk er eens over na. Hoe lang heeft het bij jou geduurd, sinds het begin van de crisis, voor jij dacht zoals jij nu denkt, voor jij kritisch werd over de hele corona-crisis? Er zijn echter nog veel te veel mensen die nog steeds in angst leven en nog steeds geloven in wat ze door de mainstream media en de beleidsmakers ingelepeld krijgen. Deze mensen moeten ook overtuigd worden dat ze belogen worden en dat de waarheid bedolven wordt onder een hoop leugens en door allerlei kanalen van hun verborgen wordt gehouden.Iemand van gedachten laten veranderen is echter een langzaam en moeizaam proces. Dat gebeurt niet met één enkele discussie of één enkele post.

Wat wij moeten doen is ons verhaal zoveel mogelijk blijven herhalen. Als iemand een verhaal éénmaal hoort zal die dat niet zomaar geloven, maar als die persoon dat verhaal steeds maar opnieuw te horen krijgt, vanuit vele verschillende hoeken, dan gaat dat verhaal steeds meer aan geloofwaardigheid winnen.

Wat wij moeten doen is zoveel mogelijk ons verhaal blijven vertellen, blijven discussiëren, blijven posten en steeds opnieuw alles in vraag stellen, zo vaak mogelijk.

Elke discussie die we voeren is een druppel. Elke post die wij plaatsen is een druppel. Elke vraag die we stellen is een druppel. En we hebben heel veel druppels nodig. Als iemand lang genoeg in onze regen staat geraakt die uiteindelijk wel doorweekt.

De waarheid ligt op de bodem van de emmer en die waarheid moet naar boven gebracht worden. Hiervoor hebben we zoveel mogelijk van die druppels nodig. Met voldoende druppels krijgen we die emmer uiteindelijk wel vol. Dit is ons doel: de waarheid naar boven halen. Deze tactiek wordt nu ook gebruikt door de beleidsmakers en de pers. Let er maar eens op hoe de boodschappen over de besmettingen, de maskers, de anderhalve meter en andere maatregelen door de beleidsmakers en in de pers steeds weer herhaald en herhaald worden, tot in het oneindige.

“Als je een leugen 1 x vertelt is het nog steeds een leugen. Maar als je die leugen duizenden malen herhaalt wordt het de waarheid.”

Citaat van Joseph Goebels, propaganda-minister tijdens het Nazi-regime. Dit is waar we tegen moeten vechten.

Rien Vandenberghe

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Spanje:

Covid 19: valselijk opgeklopte en gemaakte crisis vol fraude en bedrog. Deze Spaanse spoedarts in het El Escorialziekenhuis in Madrid is een held door ronduit de realiteit te zeggen op de nationale televisie. Misleidende en valse cijfers, sensatiebeluste en angstzaaiende media, liegende virologen en artsen, 95% verkeerd toegeschreven doden, onnodig opgedrongen vaccin en vooral absurde politieke maatregelen.Dit moet iedereen gezien hebben.

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit het V.K.:

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Frankrijk:

Dr. prof. Didier Raoult stelt dat het virus sinds de uitbraak in China fel afgezwakt is, derhalve…

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Duitsland. Oorverdovend zwijgen door het “expertise” Robert Koch Instituut over onbetrouwbare uitslagen van tests, waarbij negatieve als positieve besmettingen gerapporteerd worden:

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit Nederland:

Kim van Oudenaarde, arts in opleiding tot medisch specialist (radiologie). Zij vertelt over haar ervaringen sinds de uitbraak van het coronavirus en deelt de twijfels over de proportionaliteit van de maatregelen. Na een heftige periode aan het begin van de pandemie lijken deze namelijk al lang niet meer gerechtvaardigd en kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij de wijze waarop behandelmethoden de kop worden ingedrukt ten faveure van het gedroomde vaccin. Van dichtbij heeft zij kunnen zien dat de schade die door het overheidsbeleid wordt veroorzaakt vele malen groter lijkt dan de impact van het virus zelf, wat haar er uiteindelijk toe heeft bewogen om ook naar buiten te treden met haar verhaal in de hoop dat anderen zullen volgen.

De bronafbeelding bekijken

Druppels uit dit onzalige land:

Is er wel sprake van een pandemie?

…Het dagelijkse sterftecijfer door de ziekte is wereldwijd al enkele weken vrij stabiel (zo’n 5.000 per dag), terwijl het aantal besmettingen blijft oplopen (3). De ziekte blijkt dus steeds minder dodelijk te zijn. Bij de bekendmaking van de cijfers geeft men evenwel geen uitleg. We krijgen het aantal bevestigde gevallen voorgeschoteld, maar men zegt er niet bij of die mensen ziek zijn, of zich kiplekker voelen. Men onderhoudt een sfeertje van angst, terwijl in België het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen niet spectaculair, ook al stijgt het aantal bevestigde gevallen significant.

Men onderhoudt de verwarring tussen bevestigde gevallen, goedaardige ziekte, opgenomen patiënten en intensieve zorg. Wetende dat maar een minderheid van de opgenomen patiënten (12%) intensieve zorg nodig heeft, en dat de meeste bevestigde gevallen er zonder veel erg doorkomen. Men dreigt met een tweede golf, maar verzwijgt dat die tweede golf, als ze er ooit komt, wellicht veel minder erg zal zijn. De nieuwe gevallen zijn jonger dan in de eerste golf, er zullen dus minder ernstig zieken zijn en minder doden. De huidige cijfers bewijzen dat de actuele opstoot van besmettingen niet meer is dan een rimpel in een waterplas die eerder veroorzaakt wordt door het stijgend aantal testen…

Voor meer duiding en vergelijkend cijfermateriaal – over- en ondersterfte, lees: “Waar blijft de oversterfte?”

Dr. Daniel Rodenstein in de Artsenkrant:

“… Er sterven elk jaar in ons land zo’n 110.000 mensen. Elke maand vallen er 9.100 doden. Dagelijks 300. Een beetje meer in de winter, wat minder in de zomer, het gemiddelde schommelt rond de 300 overlijdens per dag.

In 2020, op enkele dagen tussen 15 maart en 15 mei, zijn er wat meer mensen gestorven. Op de meest zwarte dag, 10 april, telden we 613 overlijdens. Dat is 151 meer dan op de zwartste dag in 2018 – 7 maart – bijvoorbeeld.

Als we 2020 globaal bekijken, dan zullen we in plaats van de gebruikelijke 110.000 doden, wellicht tussen 110.000 en 115.000 overlijdens registreren. En zoals elk jaar zullen de meeste van die doden in 2020 ouder zijn dan 64 jaar. En zoals elk jaar zullen de meeste van die overledenen gemist worden en zal hun familie een rouwperiode doormaken.

Als we die feiten als dusdanig bekijken, verklaart niets, maar dan ook helemaal niets, de psychose die België overspoelt en verlamt. Het leven is stilgevallen, versmacht door een paniekgolf waarbij iedereen plots een dodelijke bedreiging is geworden voor buren, naasten, vrienden en vooral ouderen. Een bedreiging waartegen we ons moesten beschermen door afstand te houden, ons op te sluiten, om zeker geen van de dodelijke partikels in te ademen die de mensen verspreidden. Want we kregen telkens opnieuw te horen dat de ziekte uiterst besmettelijk was en zeer dodelijk…”

De bronafbeelding bekijken

Afsluitend stellen wij ons de vraag, gaat dit onzalige land de gekochte onbetrouwbare tests gebruiken om ze vervolgens, zoals in Duitsland, mee in de statistieken te verwerken, goed wetende dat ze eigenlijk alleen maar goed zijn voor de vuilbak, opdat de coronahysterie kunstmatig opgevoerd kan blijven worden?

“België kocht 1 miljoen onbetrouwbare Covid-19-tests”

Wie meldt zich als testpersoon?

Iemand zin in een gratis hersenoperatie en chip-inplanting waardoor een computer uw denken en handelen kan overnemen?

Dit filmpje, met als ondertitel “Het einde van de mensheid” wil duidelijk maken welke gevaren eraan verbonden zijn: wat als het programma van die chip ons meer dan gewenst stuurt en leidt? Wie garandeert ons dat we nog zelfstandig kunnen denken en beslissen over àlle thema’s? Wat als het programma gehackt wordt? Misbruik ligt voor de hand: politiek, economisch, financieel, ecologisch, etnisch, sociaal… Wat als de chip stuk gaat? Of de bedrading? Mogen we nog mens(elijk) zijn? (Engels gesproken – geen vertaling, noch transcript mogelijk).

Het technologiebedrijf Neuralink werkt aan een chip die het menselijke brein aan computers kan koppelen. Volgens Elon Musk, de oprichter van het bedrijf, zal die chip ook toelaten om een gemoedstoestand te kiezen op basis van de hormoonspiegel. Dat moet onder meer toelaten verslavingen en depressies te bestrijden. Op 28 augustus zal Musk een en ander toelichten tijdens een persconferentie.

De Teslabaas richtte vier jaar geleden Neuralink op met het ambitieuze doel hardware te ontwikkelen om het menselijk brein te verbeteren.

Lees verder…

Dit filmpje van Neuralink moet de computergestuurde mens aanvaardbaar maken…

Overbodige kennis

U hoeft dit niet te lezen en nog minder te onthouden. Mocht u toch nieuwsgierig zijn dan kan u hier en nu te weten komen dat kanker sinds eeuwen – sinds honderden eeuwen, wat zeg ik, zo’n slordige 76 à 77 miljoen jaar – op aarde aanwezig is. En niet uitsluitend de mensheid teistert.

Canadese wetenschappers deden de wereldschokkende ontdekking. In een poot van een gehoornd beestje genaamd Centrosaurus apertus van de beruchte Triceratopsfamilie werd botkanker – osteosarcoma – ontdekt.

Voor meer details (in het Engels): klik hier.

Een open brief met “bedenkingen” van een bezorgde arts aan Jan Jambon

Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de ‘experts’ volgen.

Wij zien deze collega’s zelden of nooit.

Ik had soms het gevoel dat de periode van de collaboratie weer was aangebroken met het verklikken van je naaste gebuur.

Ondertussen zijn we dus vijf maanden verder met al die tijd meer dan 99, 5% van de Belgen die gezond waren en zijn

Ondertussen herhaal ik nog maar eens dat al die tijd minstens 99,5% niet ziek is.

Wanneer zien de burgers en de politici in dat deze mensen geen experts in deze zijn?

Het verhaal van de mondmaskers, opnieuw!

Dit toont nog maar eens wat het niveau van onze experts is!

Zou het stijgen van de besmettingen toch niet anders in zijn werk gaan? Voor de experts is het vijf voor twaalf, zo niet vijf na twaalf, maar objectief zien we weinig gebeuren in de ziekenhuizen. De besmettingen zitten ook bij andere leeftijdsgroepen. De meeste hebben milde symptomen of zelfs niets.

Ondertussen hebben we geen griepdoden geteld, zijn er in mijn specialiteit geen ischemische beroertepatiënten geweest en zo zijn er nog voorbeelden.

Even terug stelden diezelfde virologen en co. voor om bij een volgende lockdown dat alleen zij samen met enkele ambtenaren het voor het zeggen zouden moeten hebben, zonder de politici. Dit getuigt van een behoorlijke arrogantie als je al hun adviezen , uitspraken ed. overschouwt. Dit zou een echt technocratische dictatuur kunnen worden, een nieuwe orde, het nieuwe normaal.

Geachte mijnheer Minister-President Jan Jambon,

Graag zou ik tien minuten van uw tijd willen vragen om mijn mail of brief met enkele bedenkingen mijnentwege te lezen.

Allereerst zou ik me willen voorstellen. Ik ben werkzaam in het UZ Brussel sinds 1984 waar ik mij gespecialiseerd heb tot angiografist en interventionele neuroradioloog, een hele mond vol, maar het komt erop neer dat ik via lies of arm met zeer fijne katheters tot bv. in de hersenen ga om aneurysmata en arterio-veneuze malformaties te behandelen met bv. zeer kleine veertjes en spiraaltjes of soms zelfs lijm. Deze technieken zijn enorm geëvolueerd sinds de laatste 20 jaar en als zodanig draag ik de ervaring mee van meer dan 20 jaar om dergelijke pathologieën te behandelen alsook de complicaties of tekortkomingen van het materiaal dat we gebruiken. Ik durf mij toch voorzichtig een expert te noemen in mijn domein. Er zijn slechts weinig artsen in België die dezelfde expertise hebben en als voorzitter van de BSITN (Belgian Society for Therapeutical and Interventional Neuroradiology) ben ik samen met enkele collega’s ook gevraagd als expert in de commissies van het RIZIV ofschoon men hier veel minder naar onze expertise luistert bij het opstellen van de S2-stroke centra of bij het herzien van de terugbetaling van het zeer kostbare materiaal dat wij gebruiken, dan wel het geval is bij de virologen en co.

Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de ‘experts’ volgen.

Plots zie ik uit alle hoeken artsen, vooral professoren in virologie, microbiologie, epidemiologie, vaccinologie en zelfs biostatistici opduiken met allemaal hun ‘expertise’. In de eerste plaats zou ik willen stellen dat al deze mensen eigenlijk nooit met patiënten in contact komen tenzij voor de microbiologen de dagelijkse toer op de patiëntenafdelingen om de antibiotica aan te passen volgens de labo-resultaten. Ik wil maar zeggen dat de core business van deze artsen vooral in de laboratoria plaatsvindt met studies en testen meestal in het voorbereiden van papers of publicaties. Lees verder…

Tot zover de inleiding van deze brief, die via verschillende kanalen verspreid werd.

Wanneer komt de inenting tegen het coronavirus eraan?

Injectie, Vaccin, Schot, Medische, Naald, Geneeskunde

Hoe ver staat de zoektocht naar een vaccin op dit moment?


‘Er zijn in totaal 133 kandidaatvaccins in ontwikkeling. Daarvan zijn er nu een tiental die in fase 1 zitten (waarbij de veiligheid en het immuunantwoord op het vaccin worden getest op een groep gezonde deelnemers), een drietal die in fase 2 zitten (waarbij het vaccin wordt getest op een grotere groep gezonde deelnemers, eventueel in verschillende dosissen), en zijn er al een aantal die zich aan het voorbereiden zijn op fase 3 (waarbij het vaccin vaak op meer dan 1.000 gezonde vrijwilligers wordt getest om de werkzaamheid na te gaan).’

Lees bij EOS het volledige artikel ‘Nog nooit werd zo snel een vaccin ontwikkeld’

America First… ook voor een “griepje”

De VSA kochten quasi heel de productiehoeveelheid remdesivir voor de volgende drie maanden.

Het Amerikaanse ministerie van gezondheid maakte dinsdag bekend dat het 500.000 dosissen gekocht had voor gebruik in Amerikaanse ziekenhuizen. Het Amerikaanse pharmabedrijf Gilead* tekende in mei nog een licentieakkoord voor productie buiten de VSA, maar dit is nog ver van definitief. Remdesivir zou de genezing bevorderen, niet voorkomen.

Een behandeling zal in de VSA US$ 2.340 kosten.

Negen firma’s kunnen het medicijn onder licentie maken buiten de VSA voor verdeling in 127 andere – meestal armere landen – en daar ligt de behandelingsprijs lager. Echter… het project zit nog in de ontwikkelingsfase.

Noch het buitenland, noch wetenschappers zijn blij met deze Amerikaanse zet. Het zou de internationale samenwerking betr. covid-19 niet ten goede komen – niet alleen de VSA hebben immers onderzoek verricht, testen uitgevoerd, naar de werking van remdesivir, wat eigenlijk oorspronkelijk een anti-viraal middel tegen ebola was. Er wordt op gewezen dat de America First-zet gevolgen kan, resp. zal, hebben voor de ontwikkeling van een vaccin, waarbij een sterkere wereldwijde samenwerking nodig is.

In de VSA is er tevens kritiek op de prijs vermits de ontwikkeling van remdesivir ook met belastinggeld betaald werd. (…)

*Bij een poging meer te weten te komen over Gilead, verscheen er een mededeling: “Some content on this site is not intended for people outside the United States”. Daaronder “Accept“. Waardoor we bij het begin van dit artikel terugkomen.

Spoel het advies maar door

animated-toilet-image-0022

‘Het is belangrijk om het deksel van het toilet naar beneden te laten tijdens het doorspoelen’

… Stel dat er toch nog infectieuze virussen in de toiletpot zwemmen van een vorige bezoeker, dan rest de vraag hoe lang ze daar overleven. Spoelt de volgende persoon de toiletpot door met het deksel naar boven, dan kunnen deze virussen in het beste geval net boven de toiletpot uitspatten. Maar daarmee vliegen ze nog niet hoog genoeg om in te ademen, althans niet voor een volwassene. Eventueel voor een kind, dat net boven de toiletpot uitkomt, maar zo’n kind kan meestal niet aan de doorspoelknop…

… Doorspoelen met het wc-deksel naar beneden is daarom niet het strafste advies. Blijf vooral grondig je handen wassen na elk toiletbezoek…

Voor meer wetenschappelijke informatie: Moet het wc-deksel naar beneden bij het doorspoelen?