“Ik ben simpelweg een dochter…

… die het opneemt voor haar vader…

Silke Annemans

20 februari om 18:54  · 

“Beste mensen,

De titel die vandaag in het Nieuwsblad verscheen (Lieven Annemans zorgt opnieuw voor ophef met filmpjes over vaccins: “Wat kon hij nog meer doen om zijn geloofwaardigheid onderuit te halen?”) deed mij zelf in mijn pen kruipen. Een vaardigheid die ik eigenlijk niet bezit, maar voor deze gelegenheid wel uittest. Deze zoveelste publiekelijke uithaal naar mijn vader gaf me het bekruipende gevoel dat ik iets moest ondernemen. Gelijk wat, … iets … .

Het gemak waarmee men al weken, zelfs maanden mensen met bewezen academische kwalificaties publiekelijk aan de schandpaal nagelt, omdat ze durven een kritische noot te uiten, neemt steeds verdere (voor mij tot voor kort onmogelijk geachte) proporties aan. Wie zijn die mensen die gretig anti-vaxxers genoemd worden, bij de minste twijfel over hun loyaliteit naar deze vaccins toe? Zijn deze mensen ongeloofwaardig zoals het artikel ook over mijn vader durft te beweren? Is mijn vader plots een anti-vaxxer omdat hij een bericht deelt van Pierre Capel (een man die hoogleraar experimentele immunologie was aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde biochemie aan de faculteit Wiskunde en Natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een medisch immunologisch onderwerp)? Waarom en waaruit is deze publieke heksenjacht plots ontstaan? Wie is mijn vader echt? Weet iemand het eigenlijk? Van alle mensen die zonder blikken of blozen deze artikels uit de grond stampen… Weten ze over wie ze schrijven, wat ze aanrichten? Stellen ze zichzelf ook eens kritisch in vraag? Ik hoop het wel, ik weet het niet. Daarom vertel ik jullie graag zelf wie mijn vader is.

Hoe anders kan ik dit doen dan door mijn vader te omschrijven, de persoon die hij is voor mij. Een man waarnaar ik mijn hele leven al opkijk. Iemand die zich al zijn leven lang inzet om de wereld (niet alleen die van mij, maar die van de mensheid) een beetje beter en mooier te proberen maken. Iemand die niet tegen diep onrecht kan, een integer man en een ontzettend vriendelijke man. Hij is iemand die nooit naar rang of stand zal kijken, hij voelt zich goed bij ieder persoon en zal nooit een vriendelijk praatje uit de weg gaan. Iemand die niet te koop zal lopen met zijn verwezenlijkingen en verdiensten, een eenvoudig man. Een beleerd, intelligent persoon. Een uitzonderlijke intelligentie die hijzelf ook niet uit alle macht wil bewijzen. Een uitzonderlijk man, meestal geliefd door vriend en vijand. Een helpende hand, een steun, een familieman,… Iemand die mij heeft helpen uitgroeien tot een zelfstandige vrouw, een verdienste op zich.

Een man die zich nooit zal verlagen om iemand publiekelijk aan te vallen en diens geloofwaardigheid te grabbel te gooien. Dat uitgerekend deze fantastische mens datgene moet overkomen dat hij zelf nooit zijn ergste vijand zou aandoen, … dat steekt.

Ik kan het niet laten, ik wil toch nog iets kwijt over het artikel,…De titel van het artikel spreekt aan. Deze sensatie zoekende titel doet mensen klikken, spoort mensen aan om meer te lezen. Jammer dat de titel louter een parafrasering is van de woorden van 1 man die zijn ongenoegen over mijn vader uitspuwt met lasterende woorden. Tot daar aan toe, we zeggen toch steeds dat iedereen het recht heeft op vrije meningsuiting? Maar dat deze vrije meningsuiting van deze ene persoon voldoende is om een heel artikel rond te verzinnen, dat begrijp ik niet. Is dit journalistiek?

Het is een oprechte vraag… Kan men zomaar op deze manier een artikel uitwerken, waarmee men de wetenschappelijke geloofwaardigheid van een internationaal gelauwerde man met enkele zinnen probeert teniet te doen? Niet alleen bevat het artikel onjuistheden, het is naar mijn mening ook nog eens beneden alle niveau. Een niveau waarin men geen grondig onderzoek doet naar de oorsprong van deze laster, waar respect ver zoek is en al te gemakkelijk geschreven is en online gegooid wordt, zodat het daar gretig gedeeld en becommentarieerd kan worden. Al van jongs af aan leert men ons om steeds onze naasten met respect te behandelen. Om niet hetgeen te doen bij een ander wat je zelf ook niet graag zou hebben dat men bij jou doet. Om kritisch te zijn, maar niet onbeleefd, niet onvriendelijk. Om niet je eigen mening boven een ander te stellen. Om in dialoog te gaan bij onenigheid. Om niet achter elkaars rug lelijke dingen te vertellen over elkaar. Eigenschappen en die gedragingen die mij steeds ingeprent geweest zijn door mijn ouders.

Al deze sociale omgangsregels verdwijnen in het niets wanneer men op deze wijze aan journalistiek doet. Is dit het geworden? Ongefundeerde meningen gebruiken als basis voor een artikel? Uiteraard is dit ook een uiting van mijn vrije mening.

Ik hoop oprecht dat men in eigen boezem durft kijken, dat men terug op zoek gaat naar de essentie van goede journalistiek, dat men toch even het schaamrood op de wangen krijgt en beseft wat dergelijke publiekelijke vingerwijzingen teweeg brengen in een maatschappij, in een gezin, in een persoon,…

Hopelijk kunnen jullie mijn neergepende gedachten volgen. Alvast mijn excuses aan ieder van jullie die moeite hebben met mijn schrijfstijl en niet altijd samenhangende verwoordingen. Bedankt aan iedereen die de tijd genomen heeft om deze schrijfsels te ontleden.

Aan diegenen die zich aangesproken voelen door dit schrijven, ik wens jullie al het beste toe, ik koester geen wrok, geen boosheid, … . Ik ben simpelweg een dochter die het opneemt voor haar vader, omdat dit iets is dat hij niet snel zelf zal doen.”

U zal zich herinneren dat Lieven Annemans, voorzien van pek en veren, door de zgz. ‘experten’, door de politiek, door de betweterige poco media uitgespuwd werd omdat hij een ander geluid liet horen… Dit ging eraan vooraf:

Lieven Annemans

30 oktober 2020  · 

“Beste allen, eerder deze week ben ik uit de adviesraad ‘celeval’ gestapt. Ik wilde die beslissing discreet houden want er zijn veel meer belangrijke dingen. Maar omwille van speculaties, insinuaties en scheeftrekkingen in de media voel ik me verplicht mijn ontslagbericht – dat dateert van dinsdag 27/10 en gericht was aan de voorzitter van celeval, de coronacommissaris, de premier en de minister van volksgezondheid – publiek te maken. Aarzel niet om het te delen. Wie weet opent het bij sommigen de ogen. Dank voor alle steun.

‘Beste allen,

Met dit schrijven laat ik jullie weten dat ik heb besloten om mijn deelname aan de evaluatiecel ‘celeval’ stop te zetten. Dit omwille van een combinatie van gezondheidsproblemen en een hoogst onduidelijke situatie van de huidige adviesstructuur. Ik hoop dat jullie het me niet kwalijk nemen dat ik hierbij enkele beschouwingen geef. Ze kunnen nuttig zijn.

Ik werd eind augustus door het toenmalige kabinet verzocht om deel uit te maken van celeval met de vraag een meer brede visie uit te werken voor de aanpak van de coronacrisis. Maar het bleek zeer moeilijk in te gaan tegen wat Richard Horton in The Lancet ‘the narrow approach’ noemt, en vooral ook tegen de massavorming en de polarisatie (die laatste sterk gevoerd in de media maar ook mee gevoed door enkele experten). Ik stel vast dat ons land zich nu al meerdere maanden (sinds eind juli) in een problematische situatie bevindt. We zagen een combinatie van dagelijkse angstboodschappen in de media, gevoed met vaak onjuiste of slecht geduide cijfers, en maatregelen die hun doel of de doelgroep missen (en daardoor meer nadelen opleveren dan voordelen). En dat heeft geleid tot twee ongezonde evoluties.

– Meer angst, depressie, geweld, eenzaamheid, extreem veel slaapproblemen, veel zelfmoordgedachten – én pogingen (zie 4de gezondheidsenquête sciensano) en een verwachte toename van materiële ontbering;

– Een verlies aan motivatie om de basismaatregelen te volgen (het dieptepunt daarvan was bereikt midden augustus).In augustus deden velen een oproep tot een beter beleid met maatregelen die vooral als doel hebben de meest kwetsbaren optimaal te beschermen: de zogenaamde ‘omgekeerde lockdown’. Wetenschappers van o.a. Harvard, Stanford en Oxford noemen het ‘focused protection’ (gerichte preventie). Men heeft er niet naar geluisterd.

Men deed mij in september zelfs af als ‘corona-ontkenner’, terwijl ik enkel wilde wijzen op het verkeerdelijk rapporteren van het aantal besmettingen zonder de context (aantal tests, wie test men) te duiden. Ik heb bovendien zelf constructief meegewerkt aan een barometer gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames. Ik heb ook herhaaldelijk en al van begin september binnen celeval gewezen op het belang van de positiviteitsgraad bij ouderen als voorspeller van stijgende ziekenhuisopnames. Men deed mij ook af als ‘versoepelaar’ terwijl ik net ijverde tegen die maatregelen die meer schade toebrachten dan baten. De manier waarop ik geportretteerd werd en wordt weegt op mijn gezondheid en die van mijn gezin.

We zijn nu in een ernstige situatie beland. Uiteraard is het vandaag dan ook de prioriteit om de ziekenhuizen bij te staan met mensen en middelen, en de curve te doen keren. Laat ons vertrouwen hebben in de modellen die een buiging voorspellen op basis van de maatregelen van 23 oktober. Intussen is er al heel wat evidence dat een verdere lockdown veel meer schade bezorgt dan baten.

Maar het is evengoed de prioriteit om vanaf vandaag aan te vangen met een andere aanpak van de crisis om verder leed (COVID19 en niet-COVID19) optimaal te beperken. Ik geef vrijblijvend mijn advies. Ik laat het aan jullie over om er al dan niet iets mee te doen.

1. Werk samen met Sciensano aan betere cijfers en betere duiding. Geef hen daartoe ook de nodige middelen;

2. Stel maatregelen in vraag die meer kwaad doen dan goed. Voor alle duidelijkheid: dat is niet versoepelen maar verbeteren;

3. Leg meer nadruk op het houden van fysieke afstand: vraag aan de media om daar elke dag over te communiceren; gebruik ook de sociale media om dit te benadrukken;

4. Neem maatregelen om vooral de meest kwetsbaren te beschermen tegen besmetting, met behoud van sociale verbondenheid; gebruik hiertoe ook meer de (sociale) media;

5. Geef in alle hoeken en kanten van de samenleving duidelijke tips, adviezen en duiding omtrent hoe we 3. en 4. kunnen realiseren. Dit vraagt communicatie op maat naar verschillende doelgroepen (leeftijd, socio-economisch, etnisch-cultureel) via vertrouwenspersonen en -organisaties en via de media die zij volgen;

6. Zoek nog beter naar besmettingshaarden om deze meteen aan te pakken;

7. Voorzie in de gezondheidszorg minder administratieve last en verbeter de job-kwaliteit;

8. Promoot gezonde leefstijl (voeding, beweging, mentaal,…);

9. Doe iets aan de angstboodschappen en de polarisatie in de media;

10. Ontwikkel een motiverend perspectief voor de mensen.

Zij die me kennen weten dat ik me al mijn hele loopbaan inzet voor rechtvaardigheid en voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, in het bijzonder diegenen die het moeilijk hebben. Ik zal dat blijven doen zodra mijn gezondheid het toelaat. Ik wens jullie veel moed en sterkte de komende tijd en heb alle respect voor jullie engagement en inzet.

Gelieve dit bericht met de nodige discretie te hanteren en deze discretie ook bij de celeval-leden te vragen.

Met oprechte groeten, Lieven Annemans’ “

Ook in Duitsland werd de angst bij de bevolking door de regering opgeschroefd:

Duitse overheid zette wetenschappers in om angst voor corona te vergroten

“Ich nenne das: Regieren durch Angst”

Wie demokratisch ist die Corona-Politik noch? Der Forscher Wolfgang Merkel kritisiert einen Alarmismus der Regierenden und die Zurückhaltung des Parlaments. https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-10/corona-politik-demokratie-angela-merkel-regierung-pandemie-wolfang-merkel?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Als men de natuur te slim af wil zijn

Afbeeldingsresultaat voor coronavirus animated gif

Een 45-jarige man zou meer dan 154 dagen (vijf maanden) besmet en ziek geweest zijn tot hij er tenslotte aan overleed. Dit werd gepubliceerd in de „New England Journal of Medicine“. Tijdens die periode muteerde het virus meer dan 20 keer!

In de lente 2020 werd hij besmet en moest herhaaldelijk met een longontsteking naar het ziekenhuis. Zijn artsen stelden vast dat het niet om één gevolg van een covid-19-besmetting ging, maar wel dat de infectie nooit verminderd en telkens weer tot complicaties voerde. Hij zou heel de tijd levende virussen in zijn lichaam geherbergd hebben, zo citeert „NPR“ de infectiespecialist Jonathan Li, Harvard Medical School im Brigham and Women’s Hospital in Boston. Hij zou heel de tijd hoogst besmettelijk geweest zijn.

De oorzaak? De man had een zware auto-immuunziekte, waarvoor hij medicijnen moest nemen en die zijn immuunsysteem onderdrukten. Daarom kon zijn lichaam de infectie niet bestrijden. Ook niet met de toedoening van het antivirale Remdesivir en op de 143ste dag van zijn ziekte met Regeneron, waarmee Trump behandeld werd.

Tijdens die lange lijdensweg deden de artsen regelmatig virustests. Daarbij stelden ze vast dat het virus tijdens het verblijf in het lichaam van de man meer dan 20 keer muteerde!

Mann leidet 5 Monate an Covid-19 – dabei mutiert Virus 20-mal in seinem Körper – FOCUS Online

Nu is de inentingschaos compleet

Terwijl we hier nog zitten te smachten (… slik…) naar een eerste inenting, maakt Carsten Watzl, de secr. gen. van het Duitse gremium voor immunologie, bekend dat de voorgestelde twee inentingen met AstraZeneca, het levensreddende product van Johnson & Johnson, een beter effect zou hebben als men er nog een derde inenting bovenop geeft. Een derde inenting van een ander merk… Zeker is zeker. Het is naar verluidt een goed product… echter toch niet even goed als dat van de concurrentie.

We vatten samen: AstraZeneca is naar verluidt niet geschikt voor kinderen, tieners en iedereen die de kaap van 65 overschreden heeft. Het is ook niet geschikt voor exotische varianten. En neen, dat heeft niet met exotische danseressen of Thaïse masseuses te maken. Kortom: eigenlijk voor niemand, vermits men er “voor de zekerheid” nog een ander vaccin moet bovenop geven.

De aimabele Duitse versie van Marx Van Ranst, professor dr. Watzl, vindt dat een derde spuitje geen probleem kan vormen vermits “vanaf het vierde kwartaal meer vaccindosissen ter beschikking zullen staan als er nodig waren voor een tweede vaccinatie. Het is daarom geen probleem met een derde inenting d.m.v. een mRNA-vaccin op zeker te spelen.” Onze redactie wil erop wijzen dat u niet mag concluderen dat dit ook voor het land b van toepassing is. De prof spreekt voor zijn eigen toepassingsgebied.

Bovendien kan de regering dan met een derde inenting exotische varianten de kop indrukken.

De Duitse professor verzekert de goegemeente dat de AstraZeneca-bijwerkingen praktisch niet verschillen van de andere vaccins. Bij de mRNA-werkingsstoffen zijn de bijwerkingen meer en sterker na de tweede inenting; bij AstraZeneca is het het omgekeerde. Over de bijwerkingen na een derde vaccinatie, een MRNA- na de twee AstraZeneca-inspuitingen, wist hij niets te melden vermits er nog geen ervaring mee opgebouwd werd.

Intussen biedt Zuid-Afrika zijn AstraZeneca-flacons aan op E-Bay…

Focus

Een kennismaking:

In de brievenbus

Voor de paar nog-geïnteresseerden in het verloop van de vaccinatie in het land b: we staan bijna op nul deze week: https://covid-vaccinatie.be/nl

In november klonk het nog triomfantelijk:

Waarop mochten we VDB weer afrekenen? Citaat op de 7e dag: “‘Als dat niet lukt, moet u op mij schieten.’

Afbeeldingsresultaat voor frank vandenbroucke als dat niet lukt moet u op mij schieten

Het is niet van mogen, geachte criticasters, het is van moeten.

 • Als je dit ‘grondig’ leest, een een beetje de eenvoudige rekenkunde toepast (de regel van 3, niveau 6de leerjaar lager onderwijs), dan weet je waarom bij een kosten/baten-analyse, dit vaccin nooit de problemen kan oplossen. Integendeel, het schept heel wat meer problemen erbij.
 • Vergeet de 95% ‘relatieve’ effectiviteit.., dat is pure “PR” (verkoopspraatjes van een marktkramer…)
 • De ‘reële’ (absolute) effectiviteit in het verhinderen van een zware Covid-infectie (met mogelijke hospitalisatie), is slechts 0,016%. Je dient dan alle (volwassen) inwoners van een stad als Sint-Truiden of Vilvoorde te vaccineren, om 4 zware infecties van Covid te verhinderen.., (slechts 1 op 6.000 vaccinaties verhindert een zware infectie).
 • Naast de 0,016% werkzaamheid staan <0,5% ZWARE nevenwerkingen, die opname via spoed rechtvaardigen..(Onder meer”Bell’s Palsy”, een permanente gezichtsverlamming, auto-immuunaandoeningen zoals het Guillain-Barré Syndroom, et cetera et cetera.., inclusief overlijdens..)
 • Als alle Belgen gevaccineerd worden (op 10 miljoen afgerond), dan behoed je 1.600 mensen voor een zware Covid infectie..,.. en krijg je ongeveer 50.000 mensen met zware bijwerkingen, die een spoedopname (inclusief hospitalisatie) rechtvaardigen..(“Flatten the curve..?”)
 • En volgens de eerste resultaten van VAERS (Vaccin Adverse Effects Registration System), zijn 13 tot 19% van de ‘zware’ ongewenste nevenwerkingen “overlijdens”..
 • Volgens Pfizer/BioNech, volgens de CDC, volgens de FDA, volgens de EGA/EMA, en volgens onze media-virologen en media-bio-statistici, en onze ministers en staatssecretarissen van gezondheid, zijn dit uitstekende (95% effectiviteit, lees 0,016%), tot aanvaardbare cijfers (<0,5% zware bijwerkingen).
 • En vergeet ook al maar dat de maatregelen door vaccinatie kunnen teruggeschroefd worden, want het vaccin is NIET getest op transmissie van het virus via ‘asymptomatische’ dragers.
 • Dat laatste zullen we pas weten nà deze testperiode (test-fase III), die nog 2 jaar en 2 maanden zal duren…https://www.domusmedica.be/…/PfizerBioNtech%20covid…

Waarschuwing… nieuwe ijstijd op komst

IJsvermaak op de bevroren Schelde te Antwerpen, 1684 - Anonymous, A. Poessemiers — Google Arts & Culture
IJsvermaak op de bevroren Schelde te Antwerpen (1684)

Professor em. Ian Plimer, Australisch geoloog, maakt brandhout van de paniek over de opwarming van de aarde:

“We komen bij het eindpunt van een warme periode. De piek van de hitte was ongeveer 5000 jaar geleden en we zijn nu op weg naar het volgende onafwendbare ijstijdperk.”

Professor Plimer stelt dat ijsbergen telkens uitzetten en inkrimpen tijdens een periode “met meer kooldioxide in de atmosfeer dan nu het geval is”.

“Het gebruik van woorden zoals ‘zonder voorgaande’ of ‘nooit eerder gezien’ toont alleen maar aan dat de geschiedenis en geologie uitgewist werden uit de wetenschap.”

Luister naar zijn interessant betoog, te omvangrijk om helemaal te vertalen; u kan de ondertiteling en vertaling via de icoontjes onderaan inschakelen.

Afsluitend citaat: “It’s wonderful, we’ve led the world into suicide.”

Lees ook: Chapter 17 – The New Little Ice Age Has Started

Quo vadis, Syria?

Kerstmis in Syrië. Miserie in Syrië. Moed in Syrië. Wanhoop in Syrië. Bezetting in Syrië. Diefstal in Syrië. Stroomuitval in Syrië. Waterafsluiting in Syrië. Brandstichting in Syrië. Sabotage in Syrië. Koude in Syrië. Armoe in Syrië. En toch: Kerstmis in Syrië.

Een totaalpakket dat alles behalve een kerstgeschenk is en dat geen aandacht meer krijgt in de pers. Tenzij om te melden dat de VSA de sancties nogmaals uitgebreid hebben, zgz. om de Syrische overheid te dwingen zich te schikken naar de resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad. Zelfs de Syrische nationale bank moest eraan geloven. (…) Over de Amerikaanse bezetting van Syrisch grondgebied, over het stelen van olie, hullen de VSA zich in stilzwijgen.

Wie geloof hechtte aan de belofte de Amerikaanse soldaten terug te zullen trekken, zag zich bedrogen. Integendeel. Het Amerikaanse leger maakte plaats voor de Ottomaanse troepen en hun huurlingenleger; heel de noordelijke grensstreek staat op het verlanglijstje van Erdogan, die niet van plan schijnt te zijn zijn leger (ooit?) terug te trekken. De VSA verplaatsten zich, richting olievelden. Om de zoveel dagen worden er nieuwe Amerikaanse konvooien gemeld, die vanuit Irak Syrië binnen rijden met logistieke en militaire steun. 73 VSA voertuigen reden onder bescherming van de Koerden naar hun illegale basis te Khrab al-Jir (militaire luchthaven) in het NO van de prov. Hasakah. (…) In de andere richting vertrekken tankwagens met Syrische olie… Naar verluidt zou het om slechts 0.02% van de olie gaan die de VSA gebruiken. Pure pesterij. Met een enorme weerslag op de Syrische economie en grondstoffenbevoorrading. Met een bevolking die in de kou zit, die slechts sporadisch elektriciteit krijgt, die de dure prijzen voor gebruiksgoederen niet kan betalen… voor zover ze aangeboden worden. Dat er in de VN Veiligheidsraad ontelbare keren bevestigd werd per resolutie dat het grondgebied van Syrië soeverein en ondeelbaar is, dat de bezetting in strijd is met internationale wetten, schijnt niemand te deren.

Het mag duidelijk wezen: Syrië moet op de knieën, moet kapot. Volgens de Syrische buitenminister, Faisal Al-Miqdad, zouden er behoorlijk wat landen bereid zijn mee te helpen aan de heropbouw van Syrië. Zouden… moesten de VSA niet iedereen bedreigen met sancties. Zelfs de internationale conferentie die de terugkeer van vluchtelingen naar Syrië moest op gang trekken werd door de “Westerse hysterie” geboycot. Deelnemen aan een conferentie, waar iedereen wel zou bij varen – de gastlanden, de vluchtelingen én hun vaderland Syrië – stond gelijk met “hoogverraad” aan de Amerikaanse bevelen. Wie dit niet voor mogelijk houdt, moet zich maar eens beraden over de bedreigingen die de VSA geuit hebben t.o.v. “bondgenoot Duitsland” over Nord Stream 2.

Alsof de westerse sancties nog niet voldoende zijn, blokkeren de Turken en/of hun huurlingenleger regelmatig de waterbevoorrading naar de regio van al-Hasakah-stad. Opnieuw schreef Antonio Guterres een brief met de dringende bede aan Turkije om tussen te komen nadat ca. 1 miljoen mensen een maand zonder water zaten. Sinds een kleine week zou er weer water uit de kraan stromen. (…)

Peter Ford, de vroegere ambassadeur van het V.K. in Syrië (nu bestuurslid British-Syrian Society), heeft na zijn diplomatieke carrière, herhaaldelijk gewezen op wat er werkelijk gaande is. Hij stelt, in dit videogesprek, dat sinds een jaar de toestand op het terrein eigenlijk onveranderd is: de Syrische regering heeft ca. 70% van het grondgebied onder controle, er is het door de terroristen bezette Idlib en stukjes van de belendende provincies, en er is wat Ford “het wilde oosten” noemt, die driehoek grenzend aan Turkije en Irak, in realiteit een Amerikaans protectoraat met Amerikaanse troepen, gesteund door Koerdische milities, de zgn. SDF, die de opmars van het Syrische leger blokkeren. Met als resultaat dat het Syrische volk de olie en graanoogsten ontzegd wordt. De oorlog van de laatste 12 maanden was dus eerder een economische oorlog dan een militaire.

Peter Ford reageert op de Amerikaanse strategie – de wurging van het Syrische volk – opdat het in opstand zou komen tegen de eigen regering. En ja, de strategie heeft effect: er zijn lange rijen voor brood, voor benzine… de sancties hebben inderdaad effect, maar wat voor een politiek,een strategie, is dit? Het is een illusie te denken dat dit het beoogde resultaat zal geven. Het drukt een heel land in de miserie. Zelfs na tien jaar strijd is de Syrische regering verbazingwekkend veerkrachtig omdat ze de steun geniet bij het merendeel van de bevolking. Assad zal daardoor niet plooien en intussen veroorzaakt hun strategie verschrikkelijk lijden, te vergelijken met de situatie in Irak, die leidde tot de Iraakse oorlog. Twee VN coördinatoren noemden deze strategie toen zelfs “genocide” – ze werden gedwongen ontslag te nemen… Maar in het geval van Syrië hoort men geen protest of verontwaardiging, ook niet als artsen zelf onderdelen voor hun medische apparaten moeten binnen smokkelen. Ford stelt dat de westerse architecten van de sancties – vooral de VSA en het V.K. – wel beweren dat er medische uitzonderingen bestaan, maar dat is een cynische veronderstelling. Zij weten maar al te goed dat de praktijk er anders uitziet, dat de leveranciers afgeschrikt worden. Er is weliswaar geen duidelijk gespecifieerd punt in de wet (sanctie) die de handel in humanitaire goederen verbiedt, maar het heeft wel hetzelfde effect, vooral dan bij banken, die quasi verstijven, als ze in de buurt van een dollar-transactie met Syrië komen. Zelfs humanitaire instellingen, zoals bv. Amnesty International, die normaal gezien westerse landen steunen, klagen erover en noemen het een schandaal dat er beweerd wordt dat er medische uitzonderingen bestaan.

Volgende punt was de toegeving van James Jeffrey in november dat hij de president misleid had over het echte aantal soldaten in Syrië. Op de vraag wat nu buiten “het stelen van de olie”, zoals Trump triomfantelijk aan de wereld meedeelde, het geopolitieke doel is van de VSA stelt Ford dat zij een struikelsteen vormen – zelfs met een beperkt aantal militairen – mocht het Syrische leger willen oprukken over de Eufraat. Moest het Syrische leger zo onverschrokken zijn in die richting te trekken dan zou dit onmiddellijk een massale inzet van de Amerikaanse luchtmacht tot gevolg hebben. Ford vindt het merkwaardig dat de “chief executive” Jeffrey zijn baas, de Amerikaanse president Trump, om de tuin leidt over de aanwezigheid, het aantal, van het Amerikaanse leger in Syrië. Trump rekende met enkele honderden, waar het om duizenden ging. De afgang op elk gebied is voor mij – als voormalig ambassadeur en vertrouwd met het Britse systeem – totaal niet te vatten, zo verbazingwekkend… stelt Ford. Jeffrey heeft met zijn cynische vaststelling gelijk dat de aanwezigheid van deze militairen zorgt voor een groot geostrategisch plus voor de VSA en bijgevolg de Russische zege, en de normalisering van de leefomstandigheden in Syrië, beletten. Als echter het beëindigen van het conflict het doel is/was, dan wordt het tegenovergestelde bereikt. Ford voegt er nog aan toe dat wat Jeffrey in werkelijkheid zegde dat het plan A der VSA de verlenging van het conflict is om een ontstaan van een resolutie te beletten waarmee de VSA niet zo gelukkig mee zou zijn. Plan B bestaat erin een soort stroman-regering te installeren. Jeffrey gaf niet de minste aanduiding wie er in de plaats van Assad zou moeten benoemd worden. Niet moeilijk, want plan B is een lege doos. Er is geen soort Mandela in Syrië; er zijn slechts een hoop islamitische milities, die de VSA zogezegd bestrijden…

Op de vraag wat dan het doel was van de oorlog, waarom hadden de VSA & bondgenoten zoveel geld en energie over voor deze “proxy” oorlog (de CIA had hiervoor volgens de Washington Post een budget van 1 miljard dollar per jaar ter beschikking): Ford antwoordt: “ik zal zeggen waar het niet om ging. De VSA hadden niet tot doel een democratische regering op te richten. Er is immers geen enkel vooruitzicht daarop daar de VSA islamitische fanatici steunen. En bovendien feodale regimes in het M.O., zoals dat van Saoedi-Arabië, steunen. Het ging niet om democratie; het ging er enerzijds om Israël te helpen en anderzijds punten te scoren tegen Rusland. Israël omdat Syrië hardnekkig de teruggave van de Golan Hoogte eist en de Palestijnen steunt… Syrië kan deze zonden nooit vergeven worden… en sinds 50 jaar staan Syrië en Rusland elkaar na. Mocht Syrië op een ander paard (VSA) gewed hebben, dan zouden de VSA nu Assad steunen.”

De OPCW-onderzoekers, die hun bewijs – dat Syrië geen gifgasaanval in Douma uitgevoerd had in 2018 – moesten verdonkermanen – heel dit ingestudeerd verhaal, overgenomen door politici en media, dat een eigen leven ging leiden en dat leidde tot de luchtaanvallen der VSA & bondgenoten, tot de eindeloze oorlog, tot de onmenselijke sancties en leed der bevolking… wat vindt Ford daarvan? Hij antwoordt het is een herhaling van Irak. De wereld hanteert een amnesie over de zgz. aanwezigheid van massa-destructiewapens in Irak. Men herinnere zich het dossier van Colin Powell dat hij aan de VN presenteerde.*

*Lie by lie;: a timeline how we got into Iraq

Het is zoals Groundhog Day als je luistert naar de veronderstellingen over het gebruik van chemische stoffen door Assad. Het is totaal zinloos; hij zou in zijn eigen doel schieten. Het was een uitnodiging voor een massale militaire interventie. Je moet al behoorlijk krankzinnig zijn of aan waanvoorstellingen lijden om te geloven dat Assad zo stom zou zijn zijn eigen graf te graven. Puur bedrog. Of beter een reeks van bedriegerijen. Het is toch wel zeer onthullend dat geen enkele plaats door een VN of internationaal team onderzocht werd, behalve Douma, de plaats die onmiddellijk na de zgz. gifgasaanval, door het Syrische leger heroverd werd. De VSA konden dus de internationale onderzoekers niet tegenhouden maar dat belette hen niet Syrië te bombarderen. Ze wachtten zelfs niet op het resultaat van het onderzoek… en toen het rapport er was werd het verdonkermaand en moesten de onderzoekers liegen of anders…

Het wordt nog altijd misbruikt als rechtvaardiging van de onmenselijke sancties, de bezetting van NO Syrië en de wrede economische druk.

Op de vraag waarom de media zo stil zijn hierover, antwoordt Ford dat hij als voormalig diplomaat en ook werkzaam gedurende 8 jaar binnen de VN in het M.O., perfect weet hoe het daar draait en het hem niet verbaast. Hij heeft immers van binnenuit de VN “machinery” gezien hoe de westerse machten druk uitoefenen en vooral dan door de VSA. Je kan geen carrière maken bij de VN als je de VSA tot vijand maakt, door eerlijk te zijn. Een organisatie als de WHO is gemakkelijk te manipuleren door de VSA & bondgenoten, zijn eigen land inbegrepen. Gewoonlijk plaatsen ze hun poppetjes op die plaatsen, maar af en toe, glipt er eentje – een eerlijk persoon – door de mazen van het net en die maakt dan een rapport waarin staat dat een gifgasaanval geënsceneerd werd i.p.v; een echte gebeurtenis. En de campagne tégen de waarheid gaat voort en voort en voort…

Vervolgens gaat het over de Witte Helmen, hun rol bij de beschuldigingen van zgz. gifgasaanvallen. Ford stelt dat hun rol cruciaal is bij de westerse pogingen Syrië te ondermijnen. Westerse regeringen realiseren zich na het Iraakse débâcle dat ze een “smoking gun” nodig hebben om hun ingrijpen te rechtvaardigen en dat is de rol van de WH. Zij zorgen voor de gefotoshopte afbeeldingen, voor verzonnen incidenten die samengevat, hen de reden, het bewijs, geven – the smoking gun – van de beschuldigingen. Zij zijn het alibi voor de bombardementen, voor de eindeloze economische en militaire druk op Syrië. Zonder hen, zonder hun zgz. getuigenissen via geënsceneerde video’s geproduceerd door de WH, zou dit verhaal nog ongeloofwaardiger zijn dan het nu al is. Het is slechts een kleine investering voor de VSA en voor westerse regeringen. 50 miljoen dollar per jaar. Een peulschil in vergelijking met de voordelen als ze erin slagen Syrië op de knieën te krijgen. De sinistere kant – dat ze zonder schromen zij-aan-zij opereren met de terroristen – executies inbegrepen en het verhaal van hun medeoprichter, Le Mesurier, die zgz. zelfmoord pleegde, die zijn hand niet omdraaide voor een beetje fraude… wat denkt Ford daarover?

Er komt naar verluidt een film over… Misschien wil Tom Cruise wel de rol van Le Mesurier spelen? Ford doet er ook aan mee, speelt zichzelf. De dood van Le Mesurier is waarschijnlijk vervelend voor de Britse Veiligheidsdienst. Doel van de filmorganisatoren achter de schermen: het blazoen van Le Mesurier en van de WH van elke smet reinigen.

Peter Ford vindt het enigszins bemoedigend dat westerse regeringen zich uit de naad werken – via de BBC – om de inzet van Aaron Maté (YT-kanaal) en van hemzelf als zodanig beschadigend beschouwen voor het imago van de WH, cruciaal in heel hun verzonnen verhaal, dat zij een propagandakanaal zoals de BBC gebruiken om te beletten dat het WH-imago ineenstort als een kaartenhuisje. Kortom: het is een compliment.

Op de vraag wat te verwachten met Biden als president, antwoordt Ford dat hij niet optimistisch is. Hij verwacht dat de toestand eerder slechter dan beter zal worden. Waarschijnlijk een vervolg van de status quo; de politiek, zoals beschreven door Jeffries, zal voortgezet worden: het conflict laten voortduren, beletten dat Assad militaire vooruitgang boekt, het voortduren van de economische oorlog om Assad ten val te brengen en een zelfmoordbriefje te laten ondertekenen… in de vorm van het accepteren van verkiezingen, zoals voorgeschreven door de VSA. De vraag is of de toekomstige politiek niet avontuurlijker en invasiever zal worden. Met een bruggenhoofd van enkele duizend militairen, die nu al in Syrië bases opgericht hebben, vreest hij dat Biden dat aantal zou kunnen opdrijven om de militaire druk op Assad te doen toenemen en meer no-fly zones creëren. Er is immers nu al de facto een no-fly zone boven de driehoek ten oosten van de Eufraat, bezet door de VSA met hun paladijnen, de Koerden. Het zou kunnen dat dit nu ook in Idlib zal geprobeerd worden te realiseren…. Wat wel een ironisch zou zijn vermits het zou betekenen dat de Amerikaanse luchtmacht de air-wing van al-Qaeda zou worden… Dergelijke zaken hebben we al gezien. Hij is dus zeker niet optimistisch en Trump – met al zijn tekortkomingen – heeft – volgens Ford – verschillende pogingen gewaagd om het aantal troepen in Syrië te verminderen maar hij werd op de vingers getikt.

Nvdr: mocht u bovenstaande video niet kunnen bekijken (we ondervinden weer moeilijkheden bij het plaatsen), klik dan op: https://youtu.be/NbbjsMedCZg

Afsluitend: Kerstindrukken uit Syrië:

De alom tegenwoordige viruscommissaris (2)

In het eerste deel van dit artikel sloten we af met Van Ransts niet toevallige banden, resp. belangen, bij de big farma.

PROEFWERK GESCHIEDENIS

Wat betreft zijn sympathie voor de globalisten, verwijzen wij naar de laatste Cyclus van Jos Wouters. En de steun van het land b is ook geen toeval.

Het is nu bijna een jaar geleden dat een belgische delegatie naar Davos trok om deel te nemen aan wat nadien in heel de wereld zou bekend worden door de beruchte toespraak van voorzitter Klaus Schwab die ongegeneerd pleitte – of moeten we “aankondigde” zeggen? – voor een grote omvorming van de wereld: “The Great Reset” – iedereen even arm, iedereen… behalve de elite, die aan de touwtjes trekt! Onthoud deze namen: Alexander De Croo – niet toevallig premier van een Vlaanderenhatende regering – voormalig communicatiedeskundige Sophie Wilmès die waarschijnlijk vooraf een Prozac-kuur genomen had om te herstellen van haar stress als première – het echtpaar Schwab én last but not least de Coburgers. (foto hier)

We hebben het hier herhaaldelijk aangehaald hoe Klaus Schwab op een ijskoude wijze zijn perfide plan “The Great Reset” uit de doeken deed. Een plan dat niet zomaar ineens kwam aanwaaien. En net op dat tijdstip – wie gelooft er aan toeval? – hield Van Ranst zijn causerie in het Chatham House, waarbij hij zijn deel van de “reset” trachtte te verkopen, niet gehinderd door enige bescheidenheid of zelfrelativering. (zie deel 1) Voor een herprogrammering van de bevolking moet je zetbazen inhuren, manipulators, goochelaars, poppenspelers die ongehinderd door gewetenswroeging de mensen, ja zelfs de massa, psychologisch of emotioneel in de richting manoeuvreren die zij willen zonder dat de gemanipuleerden daar erg in hebben. Zij praten hun slachtoffers een belanghebbende rol aan of indien dat niet lukt een schuldgevoel. Zelfs het meest nuchtere slachtoffer krijgt, indien hij lang en/of diepgaand genoeg “bewerkt” werd niet alleen het gevoel, maar zelfs de overtuiging, dat hij zelf schuld heeft aan het probleem en dat hij daarom maar best moet gehoorzamen naar zgz. “experten”, die het zo mooi kunnen uitleggen… tenslotte komen ze quasi dagelijks op TV… dan zal het wel waar zijn, toch?

Klaus Schwab tekende dé grote communistische droom uit: één wereldregering met gehoorzame robotten, die niets zullen hebben en het niet erg zullen vinden dat ze niets hebben.

Keren we terug naar de belgische deelnemers van het complot:

“… Reeds in 2013 werd toenmalig minister van pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) voorgedragen als vicevoorzitter van de vergrijzingsdenktank van het World Economic Forum (WEF). De Global Agenda Council on Ageing, zoals de denktank voluit heet, is samengesteld uit experten uit de academische en politieke wereld en de bedrijfswereld. Ze focust op de bewustwording rond veroudering en de voorbereiding van de samenleving op de gevolgen van de wereldwijde demografische transformatie. Voorzitter van de denktank is John Beard, de directeur van het Department of Ageing and Life Course van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “

De onverbloemde reclame voor “voltooid leven”, voor een geregisseerde, door de regering gesteunde zelfmoord, is daarbij een schakel in de ketting der onproductieven, resp. overbodige ballast, die nuttig kan ingezet worden.

De Croo wist zich goed te omringen, o.a. door de intelligente en niet te onderschatten Van Quickenborne. Laten we niet vergeten dat hij deel uitmaakte van de Coudenberggroep, een denktank, die “wil bijdragen tot de politieke hernieuwing van dit land”. O.a. door te strijden voor belangrijke unitaire instellingen én – wat recent nog maar eens geopperd werd – een staatshervorming met vier gewesten, zodat Vlaanderen voor eens en altijd uitgerangeerd kan worden in een 3 vs. 1 minderheid. Als we Quickie’s c.v. doorlopen dan valt het op hoe hij als een volleerd schaker via uitgekiende zetten naar een hoger niveau de concours kan stijgen.

En dat bleef niet opgemerkt:

“In 2010 werd Vincent Van Quickenborne door het World Economic Forum geselecteerd als Young Global Leader.[21] Het Forum van Young Global Leaders is een platform van leidende figuren uit politiek, economie, technologie en internationale samenwerking. Van Quickenborne viel de eer te beurt door zijn successen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en de internationale promotie van België als investeringsland.[22] “(Bruggetjes naar bronnen bij Wikipedia)

We verwijzen i.d.v. naar vorige publicaties over Quickie als Frank, de neo-zonnekoning. Alle sporen leiden niet naar Rome, maar wel naar Londen. Is het dan ondenkbaar dat we vermoeden met een regering opgescheept te zitten, die ons in de pas wil doen lopen én tegelijkertijd elk streven naar meer Vlaamse autonomie in de kiem – voor eens en altijd – wil smoren? En wat is er dan geschikter dan de bevolking hun vrijheid, hun religie, hun job, hun inkomen, hun amusement, hun familie- en vriendenkring te ontzeggen? Zogezegd om ons te redden? Moeten daarvoor de middenstand, de KMO’s… opgeofferd worden? Een minder voorzichtig iemand zou zelfs een samenzwering kunnen vermoeden – actief dan wel passief – en al diegenen die daaraan hun medewerking verlenen vallen op zijn minst onder toepassing van art. 135 bis van het Strafwetboek; het bewijs hiervan kan met alle middelen geleverd worden cfr. art. 443, 3de lid.

Wat de buitenlandse vijandige beïnvloeding en bemoeinisssen betreft, werd hierboven het Chatham House genoemd, de zetel van het RIIA, het Royal Institute of International Affairs, naar verluidt een onafhankelijk strategisch instituut met hoofdzetel in Londen. Het zou naar verluidt als taak hebben gezaghebbende commentaar (… kritiek, voorstellen, marsbevelen…) te geven op mondiale gebeurtenissen en oplossingen aan te reiken voor dito problemen. Bij Wikipedia wordt u in het ongewisse gelaten betreffende het ontstaan van het RIIA.

In Robin Browns “The Secret Society: Cecil John Rhodes’s Plan for a New World Order” vernemen we:

“Na een ontmoeting met generaal Gordon van Khartoum in Zuid-Afrika in het jaar 1881, richtte Cecil John Rodes een geheime organisatie op, die tot doel had een nieuwe wereldorde te verwezenlijken. Deze organisatie, in lijn met de Jezuïeten-discipline, werd Rhodes levenslange obsessie. En na zijn dood leefde het voort en groeide onder de leidiing van zijn executeur, lord Alfred Milner. De organisatie speelde een belangrijke rol in de regering van Brittannië gedurende de Grote Oorlog en bij de controversiële vredesvoorwaarden om er een einde aan te maken; het was tevens betrokken bij verzoeningsinitiatieven met Hitler, de Hertog van Windsor en mevr. Simpson voor WOII. De geheime organisatie leeft voort tot op de dag van vandaag, daarbij inbegrepen het RIIA (Chatham House) en de Rhodes studiebeurzen.”

En zoals kringen van een steen in de kikkerpoel vinden we ook de Round Table Group (Milner Group) terug bij hun rol in de bloedige oorlog tegen de Boeren in Zuid-Afrika. De inleiding stelt duidelijk:

“The Royal Institute of International Affairs (RIIA or Chatham House) is nothing but the Milner Group “writ large.”*  It was founded by the Group, has been consistently controlled by the Group, and to this day is the Milner Group in its widest aspect. It is the legitimate child of the Round Table organization, just as the latter was the legitimate child of the “Closer Union” movement organized in South Africa in 1907.  “

*writ large betekenis: vetjes gedrukt, met hoofdletters geschreven

In het b.g. bruggetje leest u een uitgebreide uiteenzetting van de activiteiten van The Round Table – Milner group en het RIIA. Hieruit blijkt dat het dan ook heel wat meer is dan een loutere NGO. In feite is het een instrument dan wel wapen, in handen van The Crown – The City en de RKM in Londen, het machtscentrum van de wereld. Over de plannen verwijzen wij graag naar dit artikel (in het Engels dat u zo nodig via uw pc kunt laten vertalen): “Jacob R” – World Government Needed for World Currency (Encore) Of u zou ook kunnen wachten tot u het aan de lijve kan ondervinden… het einde van het leven dat we gekend hebben, het begin van de robotisering der mensheid:

goals098.jpeg

Kortom: als Van Ranst dan een toespraak houdt, mag houden,  georganiseerd door het RIIA,  m.b.t. de Covid 19(84) “maatregelen”, dan betekent dit op zijn minst dat zijn naam in het balboekje der intimi staat, dat hij bij de kleine kring van ‘experten” gerekend wordt die betrokken zijn bij de uitvoerende fase van deze Covid 19(84) samenzwering. 

Besluit:

Lijden we nu aan paranoia als we een samenzwering vermoeden, als we rekening houden met de internationale en supranationale aspecten, resp. aangereikte oplossingen voor deze Covid 19(84) “crisis”, zoals we ook gelijk kregen bij de uitvoering van het Calergi Plan en Agenda 21-30, als we vermoeden dat de sporen der gebruikte wapens lopen naar de “banksters” en zgz. weldadigheidsgoeroe’s met de welwillende hulp van regeringen en belanghebbenden zoals de loges?

Wees waakzaam. “Er gebeuren rare dingen rondom ons“. (Urbanus parafraserend: De wereld is om zeep)

Indien u het nog aankan, kijk dan naar deze film: Covid-19 Het Systeem. U wordt er niet vrolijk door.

H.P.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Nadat de vieringen van de Goede Week  en Pasen, de heiligste tijd van het liturgisch jaar, van regeringszijde werden verboden, heeft een ministerieel besluit de openbare Eucharistievieringen met Kerstmis eveneens verboden, tot half januari 2021, waarbij kerkelijke gezagsdragers zich gewoon neerleggen.  De gruwelijkste dictators uit de geschiedenis konden van een dergelijke terreur, opgelegd én aanvaard, niet eens dromen. Enkele joodse organisaties hebben een kortgeding aangespannen en op 8 december, het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft de Raad van State laten weten dat deze inperking van de  godsdienstvrijheid niet in verhouding is en tegen zondag moet aangepast worden. De minister van justitie reageert daarop door te zeggen dat hij denkt dat het “wellicht mogelijk is” om een Eucharistieviering  te houden “met 10 mensen!” Uiteindelijk komt hij met de regeling dat maximaal 15 mensen mogen deelnemen. Stel u even voor, in een kathedraal, die duizend of meer mensen kan bevatten en in onze grote kerken met hoge plafonds en alle ruimten! Zo wordt het volk in  angst en terreur gevangen gehouden zonder enige verantwoorde reden, in de hoop dat religieuze leiders en gelovigen er in blijven trappen.

De protesten van deskundigen over heel de wereld rollen nu als een vloedgolf over ons heen, maar worden radicaal uit in onze media geweerd (Karien Reiss & Sucharit Bhakti,  Corona, vals alarm? De Blauwe Tijger, 2020; vertaling van een Duitse bestseller; https://www.deblauwetijger.com/product/corona-vals-alarm/).

Nvdr: ook hier ondervindt onze redactie moeilijkheden om onderstaande video te plaatsen. Youtube wil immers geen ander klokje laten luiden. Mocht u hieronder geen gesprek in de BlueTiger Studio zien over het boek “Corona, vals alarm”, dan weet u dat Youtube het als ongeschikt voor uw ogen en gemoedsrust beschouwde.

Zij hebben het niet over détails maar over de grond van de zaak. De covid 19 is een seizoengriep en veel minder dodelijk dan verschillende griepen uit de voorbije jaren, waarbij de zieken extra werden verzorgd en aan de gezonde bevolking geen enkele dwangmaatregel werd opgelegd. Zij tonen met verpletterende bewijzen aan dat algemeen opgelegde mondmaskers meer kwaad dan goed doen (https://www.hpdetijd.nl/2020-10-12/stress-en-angst-zijn-voor-de-gezondheid-van-ouderen-gevaarlijker-dan-corona/) en voor kinderen ‘kindermishandeling’ is, dat afstand houden geen zin heeft en dat algemene afsluiting (lockdown) vernietigend is voor het maatschappelijke,  economische, sociale, culturele  en religieuze leven. De PCR testen, algemeen gebruikt, voeren de angst op maar zijn zeer  onbetrouwbaar (https://www.carineknapen.info/post/duitse-studenten-doorprikken-de-pcr-test). En de vaccins zijn gevaarlijk (https://www.ninefornews.nl/ierse-professor-waarschuwt-voor-risicos-coronavaccin-mensen-kunnen-heel-ziek-worden/).

Waarom mag de kern van de zaak niet openbaar besproken worden door onafhankelijke deskundigen?

Lees verder

Geluk bij een ongeluk?

Haastige spoed is zelden goed. - Nederlandse gezegden, spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions, proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Moeten we eigenlijk tevreden zijn dat de vaccinaties in dit onzalige land op zich laten wachten? Niet dat dit feit berust op verstandig bestuur – eerder het omgekeerde… In enkele landen zien ze wel degelijk liever eerst de kat uit de boom (verwijzing onderaan).

Waarom stellen we nu de vraag of het al bij al niet zo erg is dat het vaccinatieplan pas volgend jaar op gang zal komen?

Dit is de reden en misschien volgen er nog meer redenen naarmate andere landen “ervaring” opgedaan hebben.. tenzij er een geslaagde doofpotactie op volgt:

Vier proefpersonen die het Pfizer Covid-19-vaccin kregen, ondervonden gezichtsverlamming, volgens de Food and Drug Administration. De FDA zei dat het probleem moet worden gecontroleerd naarmate de prik op grotere schaal beschikbaar komt.

De mogelijk zorgwekkende gevallen werden onthuld nadat de Amerikaanse geneesmiddelenregulator een analyse van het Pfizer-BioNTech-vaccin had gepubliceerd voorafgaand aan een bijeenkomst om te overwegen om toestemming voor noodgebruik voor de prik in de Verenigde Staten te overwegen.

Volgens de documenten werd Bell’s verlamming, een vorm van tijdelijke gezichtsverlamming, gemeld door vier deelnemers tijdens fase 3-onderzoeken. De individuen hadden de prik toegediend gekregen en geen enkel lid van de placebogroep had vergelijkbare bijwerkingen.

Verneem hier meer…