Regenraketten i.p.v. regendans

De VSA hebben een regenaanmoedigende campagne van een maand gestart ten bate van de regenval in het land.

Het National Centre of Meteorology (NCM -meteo-instituut) werkt hiervoor samen met Spec Incorporated, een klimaatonderzoeksbedrijf in de VSA. Het zgn. Cloudix initiatief – met wolken-aerosol-elektrische stroom-interactie – een experiment, dat méér regen moet uitlokken. Het eigen NCM vliegtuig en dat van Spec’s Int’l zullen uitgerust worden met vooruitstrevende instrumenten en sensoren om de gegevens – al dan niet met elektrische impulsen – te verzamelen. De testvluchten zullen tot eind september duren.

De VAE trekken al tientallen jaren het voortouw om bijkomende regenval uit te lokken om de landbouw en de watervoorziening in het algemeen te ondersteunen.

De zon is de boosdoener – niet de mens!

“De opwarming van de aarde is duidelijk een probleem, hoewel niet op de catastrofale schaal die wordt geportretteerd in de films van Al Gore of de films van de milieualarmisten”, zei Shaviv. “Klimaatverandering is er altijd geweest en zal waarschijnlijk niet verdwijnen. Maar de CO₂-uitstoot speelt niet de hoofdrol. De periodieke zonneactiviteit wel.”

“Alleen mensen die de wetenschap niet begrijpen, nemen de statistiek van 97% serieus”, antwoordt Shaviv. “Enquêteresultaten zijn afhankelijk van wie u het vraagt, wie antwoordt en hoe de vragen zijn geformuleerd. Wetenschap is in ieder geval geen democratie. Zelfs als 100% van de wetenschappers iets gelooft, kan een persoon met goed bewijs van het tegendeel toch gelijk hebben.”

Laat u geen oor aannaaien, is de boodschap van Nir Shaviv, Israëlisch astrofysicus en voorzitter van de afdeling Natuurkunde aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Zijn onderzoek en dat van zijn collega’s geeft aan dat stijgende CO₂-niveaus slechts een ondergeschikte rol spelen in het klimaat op aarde in vergelijking met de invloed van de zon en kosmische straling.

Lees: Gerenommeerde Israëlische astrofysicus: de zon bepaalt het klimaat op aarde, niet CO₂

Worden onze genen binnenkort gemanipuleerd?

Een recent gepubliceerd onderzoek uit Zwitserland toont aanj dat onze genen eerstdaags met de hulp van elektrische stroomstoten doelbewust gemanipuleerd zullen kunnen worden. Eventueel interessant voor de medische wetenschap, maar evenzeer uiterst gevaarlijk wegens misbruikmogelijkheden.

Volgens een recent onderzoek kunnen draagbare apparaten gebruikt worden om menselijk DNA elektrisch te manipuleren en genen te programmeren opdat specifieke medische behandelingen kunnen uitgevoerd worden. De onderzoekers konden de insulineproductie in menselijke cellen verhogen d.m.v. een elektrogenetische koppeling die elektrische stroomstoten zendt om bepaalde genen te activeren.

De wetenschappers geloven bijgevolg dat, door het gebruik van een dergelijke techniek, het uiteindelijk mogelijk zal zijn genezende hoeveelheden van bepaalde stoffen voor een aantal medische problemen, zoals bv. diabetes, toe te dienen door het menselijk DNA met elektriciteit te manipuleren.

Momenteel wordt vooral draagbare apparatuur gebruikt, bekend als medische “wearables”, bv. de zgn. fitness-trackers, biosensoren, bloeddrukmeters en en draagbare ECG-apparaten. Deze worden intelligente “wearables” genoemd omdat ze zodanig geprogrammeerd kunnen worden dat ze medicijnen volgens noodzaak voorschrijven, resp. verstrekken, zonder dat een arts hiervoor geraadpleegd moet worden.

Jinbo Huang, een moleculaire bioloog verbonden aan de ETH Zürich, en zijn team hebben een apparaat, “Direct Current actuated Regulation Technology” (kortweg DART) ontwikkeld. Deze koppeling op batterijen gebruikt elektrische stroom om bepaalde reacties der genen te activeren. Huang en zijn collega’s geloven dat DART een belangrijke vooruitgang is die het in de nabije toekomst mogelijk zal maken draagbare technologie bij de controle van genen in te zetten.

Elektronische en biologische systemen functioneren op een totaal verschillende manier en zijn grotendeels niet verenigbaar omwille van een gebrek van een functionerende communicatiekoppeling, zo wordt in het onderzoek verklaard. Terwijl biologische systemen analoog zijn, door de genetica geprogrammeerd worden, zich langzaam door de evolutie actualiseren en door ionen gestuurd worden die door geïsoleerde membranen vloeien, zijn elektronische systemen digitaal, via gemakkelijk te actualiseren software geprogrammeerd en worden door elektronen gestuurd, die door geïsoleerde leidingen vloeien.

Het onderzoek gaat over de noodzaak voor elektrogene koppelingen om een complete compatibiliteit en interoperabiliteit tussen elektronische en genetische systemen te bereiken. Het onderzoeksteam had als doel een directe verbinding tussen het natuurlijke DNA van het menselijk lichaam en elektronische systemen te verwezenlijken. Ze hebben daarbij de mogelijkheid aangetoond genen en DNA elektrisch te activeren en hun recent onderzoek gebruikt een aangepaste technologie om menselijke pancreascellen in muizen met type-1 diabetes in te planten.

De onderzoekers gebruikten hiervoor elektrisch stimulerende acupunctuurnaalden om de juiste genen te activeren die deelnemen aan de regeling van insuline, m.a.w. het hormoon dat onmisbaar is voor de behandeling van diabetes. (Vice) De bloedsuikerconcentraties der muizen schakelden terug op normale cijfers. Bijgevolg geloven Huang en zijn team erin dat hun uitvinding in de toekomst de mogelijkheid biedt de genen door elektriciteit te controleren én manipuleren. En in een verdere toekomst dat medische behandelingen met het internet verbonden kunnen zijn. Afsluitend de conclusie: “Wij geloven dat simpele elektrogenetische koppelingen, zoals DART, die analoge biologische systemen functioneel met digitale elektronische apparaten verbinden, een groot potentieel bieden voor verschillende toekomstige gen– en celgebaseerde therapieën.”

Allemaal goed en wel, maar wat als deze technologie in foute handen geraakt? Welk misbruikpotentieel is dan denkbaar? Vragen die momenteel niemand stelt en die bijgevolg – alleszins voorlopig – onbeantwoord blijven. Nochtans zou iemand zich wel degelijk zorgen moeten maken. Men zou nl. in de toekomst aan onze genen kunnen prutsen. Iets wat in een duister verleden ook geprobeerd werd. U herinnert zich de gevolgen.

ETH Zürich, Using electrical stimulus to regulate genes

Nature: An electrogenetic interface to program mammalian gene expression by direct current

Klimaat? Welk klimaat?

Het lijkt erg op propaganda…

De Amerikaanse wetenschappelijke organisatie NOAA publiceerde in mei onrustwekkende klimaatkaarten die de gemiddelde temperatuur in april over heel de wereld tonen in vergelijking met “normale” temperaturen. Niet alleen wijken ze af van de cijfers die de resp. landen noteerden – april was kouder dan normaal – maar ze spreken elkaar ook tegen hoewel ze zich beroepen op dezelfde meetcijfers. De New York Times zette er zijn tanden in en ontdekte dat men twee parallelle kaarten hanteert: één voor wetenschappers en één voor het domme klootjesvolk.

Lees (in het Engels) de analyse:

FREE SPEECH

One map for the public, another man for the scientists. Both these global temperature maps covers the same period, April 2023. Both were created by the US state science organization NOAA and published in May, but for different audiences. The deceipt is clear. Images: NOAA

Climate Maps Manipulated to Mislead the Public

The US state science organization NOAA released in May very revealing climate maps that show the average temperature across the world in April compared to the climate normal. Not only do they markedly deviate from countless countries’ official temperature data for April, showing the spring month was cooler than normal, but they also contradict each other even though they originate from exactly the same measurement data. The New Times here reveal how the figures are distorted and that there are two parallel maps, one for scientists and one grossly deceptive one shown to the public.

De “Wetenschap” deelt mee

Wie ‘s nachts zweet is mogelijk besmet met Corona BA.5.

Een der rondom de wereld trekkende Sars-CoV-2-mutatie is BA.5. Het gaat om een ondervariante van de zwakke en quasi ongevaarlijke Omikron-mutatie. Samen met zuster BA.4 verkent het gezwind de wereld, zonder reis- of vaccinatiepas en bekijkt de mensen hun binnenkant. Wereldwijd zou BA.5 vandaag voor 65% der “gevallen” verantwoordelijk zijn.

Daarbij is het professor Luke O’Neill van het Trinity College Dublin opgevallen dat met BA.5 besmette “gevallen” dikwijls ‘s nachts zweten. Volgens de professor is zoiets eerder zeldzaam.

Tja, daar moet je een “expert”, een professor, voor zijn om niet te weten dat men in de zomer wel eens meer zweet dan anders. Of als men een of ander verkoudheidje onder de leden heeft.

Van Ranst heeft een kans gemist om in het nieuws te komen…

(Omicron and its Subvariants, Yale Medicine).

Is deodorantgebruik ook racistisch?

Raar en tegelijkertijd verhelderend. “Wetenschappers” (… wat dit vandaag ook mag betekenen) zouden naar verluidt tot de conclusie gekomen zijn dat mensen die zich storen aan slechte lichaamsgeur, urine, zweet e.d. ook eerder “rechtse” meningen hebben: “De reden dat mensen die afstand houden van slechte lichaamsgeuren is dat ze eigenlijk willen vermijden besmet te worden door een of andere door vreemdelingen gedragen ziekte.”

En daarom, lieve kijkbuiskinderen, bestaat de neiging vreemdelingen te discrimineren, die niet per se politieke, maar minstens gedeeltelijk biologische oorzaken met zich meedragen. Te vergelijken met de evolutieversie van het coronamasker. Een onderzoek door wetenschappers heeft geen bestaansreden als hieraan niet tegelijkertijd een politieke conclusie in verweven zit, in dit geval dat rechtse en linkse inzichten genetisch en erfelijk bepaald worden.

Dit zou, volgens de “wetenschappers” opheldering geven over het feit dat een bepaalde vreemdelingenvijandigheid tegelijkertijd een strategie inhoudt om ziektes te vermijden en dat men mensen, hun afkomst, hun ziektes ook aan de geurverspreiding herkennen kan. En dat deze smetvrees veroorzaakt wordt door de grote toeloop uit de prachtlanden wordt bewezen door het aloude spreekwoord “naar de mutsaard rieken”. Mutsaard = brandstapel. En wie werd er op de brandstapel gezet: ketters, heksen, rondtrekkende dievenbendes…

Voor alle duidelijkheid, onderstaande “wetenschapper” wordt niet bedoeld bij de b.g. groep:

Windmolens: een bijzonder slechte investering

In een halfuurtje krijgt u meer te horen dan u in alle poco media tezamen zal mogen vernemen:

In onze derde aflevering gaat Alain Grootaers met Kees de Lange naar een windmolenpark in de buurt van het bergstadje Casares. We citeren een deel uit dit artikel:

In oktober van 2022 was de Tegenwind opnameploeg interviews aan het filmen in een windmolenpark nabij Casares in Andalusië. Een megawindmolenpark leek ons een mooie locatie voor een boeiend gesprek met Prof. Dr. Kees de Lange over de efficiëntie van windmolens. Op dat moment wisten we niet wie dit specifieke windmolenpark in beheer heeft, maar na wat zoekwerk achteraf lijkt het te gaan om ‘Acciona Energia’. Hoedanook, we raakten in gesprek met twee onderhoudstechnici van het windmolenpark. Zij vertelden spontaan dezelfde verhalen. Volgens hun relaas waren de windmolens in het park van Casares klaar om afgebroken en vervangen te worden. Maar vanwege de hoge kosten van die hele operatie, met nog bijkomende enorme kosten om dat allemaal ook nog eens ecologisch te doen, (wat eigenlijk nagenoeg onmogelijk is), liet de beheerder het park nog 8 extra jaren draaien. De hoeveelheid olie die nodig was om de molens draaiende te houden, steeg elk jaar en er waren heel duidelijke sporen te zien van olie die in het rond vloog. Vlakbij was trouwens al eens een windmolen afgebrand. De brand was veroorzaakt doordat olie uit de turbine vuur had gevat. De resten lagen nog op de grond en waren nog niet opgeruimd. Stukken vleugels waren al stevig aan het roesten. Ook de werkdruk voor de arbeiders ging de hoogte in, vertelden de werknemers. Het werd meer en meer een kwestie van ‘behelpen en schade beperken’ in plaats van de problemen echt op te lossen. Ze zeiden ook dat het rendement van de windmolens sterk achteruitging en dat vervanging eigenlijk de enige goede oplossing was. Dit was iets wat buiten beeld gebeurde, toen we klaar waren met de opnames.

In het gesprek over de windmolens komen echter veel van deze thema’ s terug. In het tweede deel van de documentaire gaat Prof. de Lange in op de problematiek van zonne-energie. Uit verder en dieper onderzoek naar deze ‘groene’ energie kunnen we besluiten dat zonne-en windenergie onze energievoorziening niet gaan oplossen in de toekomst. Laat ons hopen dat deze documentairereeks de politieke ideologieën kan doorbreken en ruimte maken voor open debatten. Veel kijkplezier met de derde aflevering!

Gletsjers inpakken??? Echt???

Een wakkere kijker zal merken dat de ondertiteling op de tijdlijn 1’23” een slordigheidje inhoudt. De spreker stelt dat de zeespiegel tegen “dat hij oud is met minstens 50 cm gestegen zal zijn” – de ondertiteling heeft het over 50 meter…

Nadat je braafjes heel de wetenschappelijke uitleg bekeken hebt, kan je niet anders dan – zoals het hoort – helpen het klimaat te redden.