Zijn wij intolerant ?

 

Als we wachten tot die volwassen zijn is het te laat.

Als we wachten tot die volwassen zijn is het te laat.

Nee, we zijn het beu, we hebben er genoeg van. Moorden, verkrachtingen, diefstallen en altijd gerelateerd aan de godsdienst van de vrede, van de tolerantie.

Eén dag zonder de namen mohamed, achmed en islam op het nieuws en al de daaraan  gekoppelde malvesaties zou al een verademing zijn.

http://www.youtube.com/watch?v=urs4DeyannU&list=TLwTQfsIhi-hc

Of moeten we wachten tot heel Europa zal worden zoals alah het bedoelt heeft, het toppunt van een harmonieuze samenleving, zoals deze.
http://www.youtube.com/watch?v=gI3o1HGaE6Q&feature=em-subs_digest
Er is nog veel werk aan de winkel om overal de wereldvrede te introduceren;
http://www.youtube.com/watch?v=nl6g6h2pJf0

 

 

“interfederalisering” van de gedachtepolitie

De gekleurde jozef

De Senaat keurde vrijdag 19 juli, in zijn laatste zitting voor het reces, de “interfederalisering” van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding goed. Dit ontwerp moet nog naar de Kamer. Tegelijkertijd stemde de Senaat in met een nieuw centrum voor migratiestudies, vreemdelingenrechten en de strijd tegen de mensenhandel. Die wet werd eerder al door de Kamer goedgekeurd. De “splitsing” van het huidige Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in een interfederaal en in een federaal centrum is nodig omdat ons land anders niet meer in orde is met de richtlijnen van de Europese Unie. Alleen had het ook anders gekund en bovendien gebeurde de hervorming van het huidige CGKR fantasieloos en zonder discussie over de rol van deze instellingen en over de wetten die zij toepassen. Een overzicht van het debat.

http://www.gva.be/nieuws/experts/johndewit

3. BEDENKINGEN

3.1. De (wetgevingstechnische) manier van werken is erg gebrekkig.

Jarenlang gebeurde er niets. Dan kwam er een samenwerkingsakkoord, dat een half jaar na goedkeuring door alle acht overheden door de Raad van State fors werd bekritiseerd. Het is op zich al onbegrijpelijk dat de acht verantwoordelijken voor het gelijke kansenbeleid blijkbaar niet wisten op grond van welke wetten, decreten en ordonnanties burgerlijke partijstelling mogelijk was in de huidige regeling.

Maar goed. Na deze kritiek van de Raad van State werd het akkoord van de acht overheden op heel wat punten (o.a. met betrekking tot de burgerlijke partijstelling) gewijzigd zonder verdere uitleg.

Het ontwerp tot goedkeuring van het interfederaal centrum ging daarna naar de Senaat, het ontwerp tot goedkeuring van het nieuwe federale centrum naar de Kamer. Dat is een eigenaardige werkwijze, die discussie over de werking van het huidige CGKR bemoeilijkt en die tot contradicties kan leiden. Een echte discussie was er dan ook in geen van beide assemblees. In de bevoegde commissies van binnenlandse zaken werd het debat in een uurtje afgehaspeld, in de plenaire zitting was er helemaal geen debat! Men kan dus rustig zeggen dat er op federaal niveau amper parlementaire interesse is voor de strijd tegen discriminatie.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken veranderde een aantal bevoegdheden van het inter-federaal centrum in het ontwerp over het federaal centrum (o.a. met betrekking tot burgerlijke partijstelling, de wet-Dupont over de rechtspositie van gedetineerden, het tuchtstatuut van de politie), maar moet de discussie over dat interfederaal centrum zelf nog beginnen.

Als in de toekomst iemand iets wil wijzigen aan dit IFC, dan moeten acht “regeringen” en acht “parlementen” die verandering goedkeuren. Behalve als het de exclusieve bevoegdheid van één van deze acht betreft. Zo’n verandering zou nodig kunnen zijn na arresten van één of ander Hof of na de evaluatie van de antidiscriminatiewet. Een wijziging van het akkoord binnen de drie jaar zal hierdoor zo goed als onmogelijk zijn. Men kan zich bovendien afvragen of de Franstalige minderheid in het land geen buitensporige vinger in de pap krijgt. Want in Vlaanderen vallen gewest en gemeenschap samen en is dat dus één orgaan. In Franstalig België zijn dat allemaal verschillende organen, die allemaal hun akkoord moeten betuigen.

3.2. Vooral het samenwerkingsakkoord dat het IFC opricht, roept structurele vragen op:

Lees verder

In Turkije wordt de vrijheid van meningsuiting nog meer aan banden gelegd

De Kalief van het Ottomaanse Rijk wil elke proteststem in de kiem smoren.
En hij doet dat door studieleningen af te pakken van een studenten, die het zouden wagen hun ontevredenheid – op welke manier ook – te uiten.

Banners in support of the Gezi protests were opened during this year's graduation ceremony at the Middle East Technical University (ODTÜ) campus in Ankara.

Spandoeken ter ondersteuning van de Gezi Park-protesten werden ontvouwd tijdens de diploma-uitreiking op de M.O. Technische Universiteit campus in Ankara.

Studenten die zich durven verzetten tegen bepaalde toestanden,  die zaken proberen te verhinderen, die slogans scanderen of zich bezighouden met soortgelijke activiteiten, zullen door het KYK, Instituut Hoger Onderwijs voor Leningen en Studentenkamers, geen leningen meer kunnen krijgen voor hun studies.
In de voorwaarden voor een studielening staat duidelijk gespecifieerd dat degenen die zich engageren in “verzet, boycot, bezettingen, schrijven, schilderen (op publieken plaatsen), slogans scanderen en soortgelijke daden” niet in aanmerking zullen komen voor studieleningen omdat deze activiteiten “een inbreuk op het recht op onderwijs” vormen.

En zo staat er ook (onze verontschuldigingen voor het gezwollen taalgebruik; wij hebben slechts de originele tekst vertaald):

“In de onderwijsinstellingen waar  hij / zij les volgt, in uitbreiding de studentenkamer waar  hij / zij woont, buiten de onderwijsinstelling of het studentenhuis, hetzij alleen of gezamenlijk, in welke vorm dan ook, degenen die betrokken zijn bij gebeurtenissen in verband met terrorisme of anarchie of een gedrag tonen dat het recht op onderwijs (verzet, boycot, beroep, schrijven, schilderen, slogans scanderen enz.), hetzij gedeeltelijk of helemaal, schendt” komen evenmin in aanmerking voor een lening als degenen die een vuurwapen of een scherp voorwerp met zich meedragen.”

Deze voorwaarden werden op 29 juli gepubliceerd en meteen rezen er vragen en kwam er kritiek, waarbij men de conclusie trok dat de verbanning van zulke studenten rechtstreeks het gevolg was van de Gezi Park protesten.  De voorwaarden stonden sinds 2000 wel op papier, maar pas nu heeft het KYK de maatregelen voor het eerst uitdrukkelijk kenbaar gemaakt voor het volgende academisch jaar.  Op hun officiële webstek ontbreekt echter elk spoor terwijl de algemene voorwaarden om in aanmerking te komen van de vorige jaren wel te raadplegen zijn.

Men kan er niet naast kijken: Turkije wordt een islamitische dictatuur.  Wie meent dat de relatieve rust een teken is van berusting, zou wel eens kunnen geconfronteerd worden met een Turkse Lente.

http://www.hurriyetdailynews.com/no-loans-for-students-who-engage-in-protests-chant-slogans-loan-board.aspx?pageID=238&nID=51732&NewsCatID=341

In 1968 kenden we de Praagse Lente

MM900236531[1]De Praagse Lente

De opstand van 1953 in Berlijn was spontaan gegroeid vanuit het protest van arbeiders tegen de communistische dictatuur. De Praagse Lente was merkwaardig genoeg begonnen aan de top van de partijhiërarchie.

In 1945 werd Tsjecho-Slowakije door het Rode Leger bezet, maar pas in 1948 pleegden de communisten met steun van de Sovjets een staatsgreep. Het land werd een stalinistische éénpartijstaat en een satelliet van de USSR. De destalinisering, die in de Sovjetunie al in 1956 begon, werd in Tsjecho-Slowakije pas in de jaren ’60 ingezet, en dan nog zeer langzaam. De echte liberalisering begon pas in 1967, in de hoogste regionen van de communistische partij. De hervormer Alexander Dubček trachtte de oude stalinistische partijsecretaris Novotny tot een voorzichtige liberalisering te bewegen. Novotny riep de hulp in van de Sovjetunie, maar Breznjev, toen de sterke man in het Kremlin, verklaarde dat hij zich niet met interne partijtwisten wilde bemoeien. Het is nog steeds niet duidelijk waarom.

Novotny moest aftreden en Dubček voerde hervormingen door, die al snel “de Praagse Lente” genoemd werden. De communisten bleven aan de macht, Tsjecho-Slowakije bleef lid van de Comecon en het Warschaupact en Dubček bleef lippendienst bewijzen aan de marxistische ideologie. Hij was overigens nog steeds een echte marxist. Maar de censuur werd afgeschaft en – oude gewoonten sterven slechts langzaam – de media werden nu ingeschakeld om propaganda te maken voor de hervormingen. Er werd “een nieuw socialistisch model” voorgesteld, dat democratisch en “nationaal” moest worden. Daarmee nam men afstand van de internationalistische retoriek van het leninisme en van het extreme centralisme waarin het bestaan van Tsjechië en Slowakije als afzonderlijke entiteiten gewoon werd ontkend. Eerst was dit een interne omwenteling geweest binnen de communistische partij, maar nu kreeg de hervormingsbeweging in heel de maatschappij de wind in de zeilen.

De vrijheid van vereniging en de vrijheid van meningsuiting werden in de grondwet verankerd. Er kwam veel meer culturele vrijheid en de contacten met het westen werden soepeler. Het stalinisme werd veroordeeld en de regering kondigde een pragmatischer economisch beleid aan, al bleef men officieel heel voorzichtig binnen de marxistische krijtlijnen. Er werden wetten voorbereid om het land in federale zin te hervormen. Het land leefde in een euforie van vrijheid. Maar voor de Sovjets en de harde communisten in Tsjecho-Slowakije gingen zelfs deze voorzichtige veranderingen al veel te ver.

Lees verder

Dag Vlaamse boerkes met uw zeer lokaal taaltje

Onze Golfbrekersvriend Rene lukte het een en ander niet om onderstaande waalse affiche door te sturen. En zoals hij er zelf bij zegt “een beeld zegt soms meer dan een hele tekst”

At your service Rene

Vlaamse taaleisenVertaling : Gedaan met Vlaams taaleisen, een beetje bescheidenheid aub als je maar zo’n lokaal taaltje spreekt.
PS : voor eventuele buitenlandse vrienden : het Nederlands wordt wereldwijd door meer dan 33 miljoen mensen gesproken !!!
Enne, de Vlamingen maken 64% uit van de Belgische bevolking. Als kaakslag kan dit wel tellen. Maar tegelijkertijd blijven zij eisen dat wij blijven betalen om dat volkje te onderhouden en vet te mesten ..

Rene

Ramadan-nieuws

Ramadan-nieuws

Kwestie van in de juiste geestelijke gemoedstoestand te blijven tijdens de heilige maand van de Ramadan, zenden Arabische televisiestations anti-semitische miniseries uit. Het gaat om grote producties met professionele acteurs, die in verschillende Noord-Afrikaanse en Arabische landen in de ether gaan.

 

Hij werd gezien: Wouter Van Besien

camera_cartoon_CA01P021Dat was schrikken.  Onze “embedded” verslaggever aan het Syrische front, kwam net terug van een sanitaire stop in niemandsland tussen de stouteriken en de democratische vrijheidsstrijders, toen hij bij de cocktailbar “لحم الخنزير الحرة” een moedige rebel kon ontwaren, die een ongelooflijke gelijkenis toonde met de onvolprezen politicus Wouter Van Besien.

z1 Wouter Van Besien

Onversaagd, de blik op oneindig…
@ studio Rony

Niettegenstaande het de rebellen niet voor de wind gaat en zij alle hulp kunnen gebruiken en bovendien zeker de helft van Wouters kiezerskorps daarheen getrokken is om de broeders en zusters van de الإرهابيين ter zijde te staan, kunnen wij het bijna niet geloven dat hij als djihadist naar Syrië is vertrokken.  Zou het om een dubbelganger gaan of brengt Wouter zijn zomervakantie aan het front door?

Mocht hij echter toch ginds de martelarendood nastreven, gunnen wij die hem uit het diepste van ons hart.  Succes, Wouter!

 

 

 

Wat hebben de 104 gevangenen die Israël zal vrijlaten op hun kerfstok?

israeliprisoner.jpg

Protest bij de bekendmaking van de geplande vrijlating van Palestijnse gevangenen met rode verf om het bloed te symboliseren

Wie zijn de 104 ‘politieke’ gevangenen die worden vrijgelaten?

Vannacht begonnen in de VS onderhandelingen tussen Israel en de PA over de agenda van eventuele vredesonderhandelingen. Dat Israel 104 gevangenen gaat vrijlaten om de PA zover te krijgen, is overal te lezen, en ook dat sommige van die gevangenen al lang vastzitten, en dat de vrijlating voor Israel pijnlijk is. Het Israelische kabinet nam dit besluit zondag 28 juli na een verhit debat, met 13 stemmen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen. Om wat voor gevangenen gaat het eigenlijk? Een paar feiten.

De lijst met namen van de 104 gevangenen die de PA wil laten vrijlaten werd gisteren gepubliceerd door de Palestijnse gevangenisdienst en ook doorgegeven aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Op de lijst staan namen van gevangenen die al vastzaten voor de Oslo-akkoorden uit 1993.

Israel agrees to free 104 Palestinian prisonersAls vervolg op de Oslo-akkoorden werd het Gaza-Jericho-akkoord gesloten, waarin in artikel 20 werd opgenomen dat Israel ruim 5000 Palestijnse politieke gevangenen zou vrijlaten in drie fasen. Vandaar dat de PA veelvuldig spreekt van het vrijlaten van ‘politieke gevangenen’, hoewel volgens de akkoorden de laatste politieke gevangenen zouden worden vrijgelaten na de start van onderhandelingen over de permanente status. Die permanente status-onderhandelingen zijn echter nog ver weg.

De 104 ‘politieke gevangenen’ waarnaar de PA verwijst, zijn bij elkaar verantwoordelijk zijn voor de dood van 55 burgers, 15 soldaten, één vrouwelijke toerist en tientallen Palestijnen die verdacht werden van collaboratie met Israel. Van de 104 komen 25 gevangenen uit de Gazastrook, 55 van de Westelijke Jordaanoever en 10 uit Oost-Jeruzalem, en 14 van hen hebben het Israelische staatsburgerschap.

Lees verder

Nieuwe site: “Meldpunt Linkse Censuur”

Hebt u zich ook weer geërgerd aan de eenzijdige, linkse berichtgeving van uw eigen belastingcenten? Aan de verdraaiingen en de censuur van de staatsmedia?

Bent u kriegel van praatprogramma’s met zorgvuldig geselecteerde gasten die met hun antwoorden keurig binnen de lijntjes van de gevestigde orde blijven?

Vindt u dat u er recht op heeft te weten wat er bij de EU gebeurt, waar uw geld naartoe gaat en welke minachting men in Brussel voor de Nederlandse identiteit heeft?

Wordt u moe van de politiek correcte berichtgeving over klimaatverandering, ‘islamofobie’, ontwikkelingshulp, mensenrechten, immigratie en internationale ontwikkelingen?

Bent u aangewezen  op Golfbrekers, GeenStijl en E.J. Bron voor echte informatie over de multiculturele samenleving en de corruptie bij de VN?

Hier ga je naar PopNedhttp://www.popned.nu/

En hier naar Tegenwindhttp://ejbron.wordpress.com/2013/04/17/tegenwind/


Hier is uw kans op weerwoord:

 http://www.meldpuntlinksecensuur.nl/