Vakkrachten???

Van de recent aangespoelde vakkrachten in Oostenrijk kan slechts 30% lezen en schrijven. En dat is geen opruiende taal van de FPÖ, maar wel een vaststelling van het Integratiefonds. M.a.w. 70% is analfabeet, zonder enige opleiding.

We citeren het Österreichische Integrationsfonds:

“Die größten Gruppen unter den Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten sind gegenwärtig Personen aus Syrien sowie aus Afghanistan, bei den Neuzuerkennungen ist der Bildungsstand deutlich gesunken: 7 von 10 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten, die in den letzten 12 Monaten Asyl erhielten und einen Deutschkurs nach Integrationsgesetz besuchen, weisen einen Alphabetisierungsbedarf auf. In den letzten drei Jahren hat dieser Wert um die Hälfte zugenommen (2019: 48%), bei Männern sogar um 80% (41% gegenüber 73%).”

In het Nederlands:

“De grootste groepen bij de asiel- en de zgn. subsidiär Schutzberechrigte (degenen die in hun thuisland ernstig gevaar voor lijf en leden lopen) zijn tegenwoordig personen uit Syrië en Afghanistan. Bij de nieuwe erkenningen is het onderwijspeil duidelijk gezonken: 7 op 10 van de b.g. groepen, die tijdens de laatste 12 maanden asiel verleend kregen en een cursus Duits volgens de integratiewetgeving volgen, hebben een alfabetiseringsprobleem. Tijdens de laatste drie jaar steeg hun aandeel met de helft. (2019: 48%; bij de mannen zelfs met 80% (41% en nu 73%).”

Leg aan zo’n klas maar eens het gebruik van de verschillende naamvallen en de geslachten der zelfstandige naamwoorden uit. Daar bovenop komt dan nog een ander geschrift en het van rechts naar links lezen en schrijven. Het aantal analfabeten dat in Oostenrijk hun geluk zoekt is in slechts drie jaar met bijna 50% gestegen. Hoeveel kans hebben die op de arbeidsmarkt? Nochtans moeten zij toch wel over een speciaal talent beschikken: wij blijven ons verbazen dat zij instinctmatig, zoals trekvogels, hun bestemming kunnen vinden.

https://exxpress.at/deutliche-warnung-70-der-asylberechtigten-koennen-nicht-lesen-und-schreiben/

Leve de piraterij!

Volgens een maritieme beveiligingsfirma, Ambrey, zouden de VSA recent een lading Iraanse ruwe olie van een tanker op zee geconfisceerd hebben. De olieroof zou zich enkele dagen voor de Iraanse kaping van ruwe olie van Chevron op donderdag afgespeeld hebben.

Op donderdag werd een onder de vlag van de Marshalleilanden varende tanker met ruwe olie bestemd voor Chevron in beslag genomen door de Iraanse marine, zo berichtte de Amerikaanse marine. Volgens Teheran was de tanker betrokken geweest bij een aanvaring met een Iraans schip in de Golf van Oman, waarbij Iraanse bemanningsleden gewond geraakten en verschillende vermisten opgegeven werden. Iran zei ook dat de tanker gedurende acht uur radio-oproepen negeerde na de botsing.

Iran stelde dat het de Suezmax-tanker terugleidde naar Iran voor onderzoek. De Amerikaanse marine beschuldigde Iran echter van inmenging in navigatierechten in internationale wateren en verwees naar het incident als een “bedreiging voor de maritieme veiligheid en de wereldeconomie”.

Op vrijdag dook nieuwe informatie op van maritiem beveiligingsbedrijf Ambrey, dat beweerde dat het motief van Iran om de lading ruwe olie van Chevron in beslag te nemen, een vergelding was voor de Amerikaanse inbeslagname die nog geen vijf dagen eerder plaatsvond.

“Beide tankers waren Suezmax-formaat. Iran heeft al eerder met gelijke munt terugbetaald na inbeslagnames van Iraanse olielading,” zei Ambrey in een notitie aan klanten, volgens de Jerusalem Post.

Bronnen die terzake beslagen zijn stelden dat de VSA een tanker, de Suez Rajan, van de Marshalleilanden in beslag namen na het verkrijgen van een gerechtelijk bevel. De laatst bekende positie van de tanker was in de buurt van Zuid-Afrika.

Dit is niet de eerste keer dat de wereldwijde energiemarkten toekijken bij een geschil tussen de VSA en Iran over in beslag genomen olietankers. In 2019 nam de Iraanse Nationale Garde een Britse olietanker, de Stena Impera, in beslag omdat deze het zeerecht zou hebben overtreden. In 2020 nam Iran een onder Liberiaanse vlag varende olietanker in beslag in de Straat van Hormuz, hoewel het die uiteindelijk vrij liet.

Ook in de buurt van Griekenland namen de VSA in mei een Iraanse olielading in beslag.

Tanker Carrying Oil For Chevron Seized By Iran | OilPrice.com

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/US-Seizes-Iranian-Oil-From-Tanker.html

Hand in hand gaan ze door het Grüne land

In het Duits noemt men het begrip vriendjespolitiek “Vetternwirtschaft”. Vetter = neven, kozijns. Wirtschaft = economie.

Dat de Grünen met een communiezieltje aan politiek doen, dat ze propere handen hebben is een groot verzinsel. Integendeel. Tijdens de lessen boekhouding leerden we jaren geleden: “Hoe linker, hoe flinker. Hoe rechter, hoe slechter.” Dat ging over balans lezen en verlies-winst rekeningen. In de hedendaagse politiek is het krek hetzelfde. Balans lezen en winst vergaren kunnen ze als de besten. Ook en vooral in het economieministerie van Robert Habeck, de man die samen met zijn entourage bedrijven uit Duitsland wegjaagt.

Bij 01’04” op de tijdlijn ziet u een “stamboom” van Habecks ministerie. Staatssecretaris Patrick Graichen bracht zijn broer en zus mee. Die zus mocht haar echtgenoot ook een postje bezorgen. Kortom: twee staatssecretarissen brengen hun halve trouwboek en trouwgetuige mee.

Habeck geeft toe dat eventueel, misschien, die indruk kan ontstaan, maar hij vond en vindt dat Patrick Graichen dé juiste man op de juiste plaats was en is. En verder zal heel de benoemingspolitiek nog eens onder de loep genomen worden. Iets zegt ons dat genoemde personen gewoon een ander postje zullen krijgen… ergens, minder opvallend…

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100168002/vorwurf-der-vetternwirtschaft-robert-habeck-da-ist-ein-fehler-passiert-.html

Ironie

Wie het schoentje past, trekke het aan…

Een klein stukje uit de “democratietoespraak” in de film “The Dictator”:

“Deze grondwet is niets anders dan een toelating voor oliemaatschappijen en buitenlandse belangen om mijn geliefd Wadiya te vernietigen. Slechts een dictatuur zal er over blijven. Waarom zijn jullie eigenlijk zo anti-dictators? Stel u even voor, de VSA als dictatuur. 1% van de bevolking zou alle rijkdom bezitten, u zou uw rijke vrienden kunnen helpen nog rijker te worden door belastingvoordelen en hen vrij te pleiten als ze gokken en verliezen. U zou de noden van de armen i.v.m. gezondheidszorg en onderwijs kunnen negeren. Uw media zouden de illusie van vrijheid hebben, maar zouden in werkelijkheid door één persoon en zijn familie gecontroleerd worden. U zou telefoons kunnen afluisteren. U zou buitenlandse gevangenen kunnen folteren. U zou verkiezingen kunnen manipuleren. U zou kunnen liegen over de reden waarom u ten oorlog trekt. U zou uw gevangenissen kunnen vullen met een bepaald ras. En niemand zou erover klagen. U zou de media kunnen gebruiken om mensen zodanig bang te maken dat ze een politiek zullen steunen die tegen hun eigen belang is. Ik weet… het is voor jullie, Amerikanen, moeilijk voor te stellen maar doe toch maar een poging. Ik zal jullie uitleggen wat democratie is. Democratie is het allerergste. Alleen al het idee dat je naar elke belachelijke mening moet luisteren, dat elke stem telt – eender hoe inadequaat of gekleurd of vrouwelijk deze ook moge zijn. Democratie, democratie…”

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dictator_(2012_film)

Tennis: lijnrechters overbodig

Het ATP (Association of Tennis Professionals) zal vanaf 2025 lijnrechters, die moeten toezien of een bal wel binnen het speelveld landt, afschaffen. Ze worden vervangen door een elektronisch systeem.

Wanneer de tennisspelers zullen vervangen worden door robotten werd niet medegedeeld.