Niets is wat het lijkt

Terwijl het klootjesvolk zich druk maakt om het killer-virus, lachen de machthebbers zich een ongeluk om het datzelfde klootjesvolk en datzelfde killervirus. Dat een complete mensheid zich zo mee laat slepen is een onbegrijpelijk fenomeen, maar het gebeurt. Keer op keer trapt de mensheid er in. Zelfs zo naïef dat men in de grootste val aller tijden trapt..Namelijk geloven dat wij ook nog eens zelf de schuldigen zijn van alle ellende op de wereld. Niets gebeurt zomaar. Niets is wat het lijkt. Alles heeft een reden. Dat is macht.

Luister naar Tucker Carlson van FOX News. MSM of niet. Dit missen wij in onze Nederlandse huiskamers. Excuses voor de matige ondertitels maar het maakt het verhaal niet onduidelijker.

We verwijzen graag naar:

Wat we zelf doen…

… had veel beter gekund!

“Dit is een hele dure prijs die we moeten betalen voor amateurisme.”

dixit Wouter Van Besien. We kunnen hem geen ongelijk geven.

Vlaanderen en de stad Antwerpen moeten samen zowat 50 miljoen euro extra betalen aan de aannemer van de werken op en rond de Antwerpse Leien. Het is een gevolg van een conflict dat al sinds het begin van de werken in 2016 aansleept. Lees verder…

Terugschakelend naar de woorden “Wat we zelf doen, doen we beter”, van Gaston Geens, de eerste voorzitter van de Vlaamse executieve (1981-1991), hét symbool voor de zelfgenoegzaamheid of zelfs de arrogantie van Vlaanderen. Terwijl Geens juist wilde zeggen dat een autonoom Vlaanderen het aan zichzelf verplicht was het beter te doen dan België. ‘We zullen moeten bewijzen dat we wat we zelf doen, ook beter doen’, waren letterlijk zijn woorden.

In Antwerpen is dat bewijs ondanks (of dankzij?) het bestuur van en met de Grote Manitou voorlopig niet te bespeuren. E fructu arbor cognoscitur.

Zwijgzame “Belg”???

...De Spaanse Guardia Civil heeft tijdens een verkeerscontrole een fortuin ontdekt in de kofferbak van een Belgische bestuurder. Daarin lagen twee valiezen bomvol met bankbiljetten, goed voor bijna 1,4 miljoen euro. De Belg wilde niet vertellen waar het geld vandaan kwam…

… In de wagen zat naast de Belg ook nog een man met de Turkse nationaliteit…

Lees: Politie ontdekt 1.3 miljoen euro in koffer van Belg op Spaanse autostrade

Averechts effect

Storytelling With Data Grabbing Hand Clipart Pointing - Shake Hands Clipart Png, Transparent Png

Alleen al tussen november 2018 en augustus 2019 legde de VSA vier grote sanctierondes op tegen Venezuela met het doel zo groot mogelijk economische schade te veroorzaken en hun overheersing van het land af te dwingen.
Toen Venezuela zijn goud naar Turkije exporteerde kwam het goudhandelsverbod. Het Venezolaanse staatsgoud, in bewaring bij de Bank of England, mag volgens het bevel van de VSA niet teruggegeven worden om Venezuela de mogelijkheid medicijnen en voedsel te kopen te ontnemen. De sancties tegen de Venezolaanse oliebedrijven waren als nagel aan de Venezolaanse oliekist bedoeld. Met de sancties tegen de Venezolaanse nationale bank werd het Venezolaanse kapitaal grotendeels bevroren, het land compleet uit het internationale financiële systeem gesloten zodat het geen goederen meer kan importeren. Ook geen levensmiddelen of medicijnen. Het economisch embargo van augustus 2019 verbiedt elk VSA-bedrijf eender welke vorm van handel met Venezuela.

De sancties zijn niet alleen wreed, ze schieten aan hun doel voorbij, nl. de bevolking massaal tegen de regering op te jutten. Volgens een onderzoek zou 82% der Venezolanen de VSA sancties afwijzen. Zelfs de belangrijkste opiniepeiler van de oppositie gaf toe dat de meerderheid der Venezolanen “de algemene, economische, olie- en financiële sancties – waaraan in hoofdzaak de bevolking het slachtoffer is – krachtig veroordelen”. M.a.w. de sancties hebben als resultaat dat zowel regeringsgetrouwen als de oppositie nader tot elkaar gegroeid zijn. Het in wilde-westen-stijl beloofde “dead or alive” geld – 5 miljoen US$ – dat de VSA veil hebben voor de uitlevering van Michael Moreno, voorzitter van de opperste rechtbank, had tot op heden geen succes. Hij was niet de eerste – en zal waarschijnlijk niet de laatste zijn – waarvoor de VSA een prijs willen betalen. In maart werd aangekondigd dat de kop van president Maduro 15 miljoen US$ waard is en voor de voorzitter van de grondwetscommissie, Diosdado Cabello, willen de VSA 10 miljoen US$ uitgeven.

De Maduro-regering heeft zich bovendien aangepast aan de situatie: ondanks de economische schade kon de Venezolaanse regering in het vierde kwartaal 2019 een groei aantonen en in 2020 de ergste gevolgen van de coronacrisis afwenden.*

Dit toont aan dat de VSA en hun slippendragers op de achtergrond, met al hun inspanningen er niet in slagen hun wil buiten het eigen territorium door te drijven. Het heeft slechts het resultaat dat de gesanctioneerde landen dichter bij elkaar rukken, elkaar steunen en andere oplossingen zoeken buiten de VSA-hegemonie.

Zo werd in Caracas, de Venezolaanse hoofdstad, eind juli 2020 de eerste ‘Megasis’ geopend, een Iraanse mega supermarkt, 25.000 m2 oppervlakte, met een assortiment van pakweg 2500 elementaire verbruiksgoederen van Iraanse en Venezolaanse makelij. Een supermoderne supermarkt, met een temperatuurmeting en ontsmetting in een sluis aan de ingang. Een supermarkt zonder overbodige versiering of franjes, maar met een duidelijke boodschap: we laten ons niet kelderen!

Iran leverde de laatste maanden ook benzine en materiaal om de olieraffinaderijen terug operationeel te maken nadat ze door de VSA sancties stil gelegd werden.

*In Syrië gaan de VSA nog een stap verder: ze bezetten de olie- en gasvelden, laten landbouwgronden afbranden, brengen ISIS-terroristen in veiligheid naar Irak…

Even stilstaan bij…

… deze uiteenzetting van Jules van Rooyen over de vrijmetselarij. Hij is tevens de auteur van “Sluiproutes van de macht”. (2010)

Achter de schijnwereld van de media en de politiek, ontdekte hij de grote leugen, de wereld van onbegrensde heerszucht en machtshonger; speelveld van geheime netwerken. Lees meer…

Een citaat uit het boek:

“Het ultraliberalisme heeft de grenzen vernietigd en de weg gebaand voor de heerschappij van enkele gigantische grootbanken, in handen van de Ashkenazische geldadel. Zij heerst met economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurrampenscenarios en culturele perversies. Zij heeft de media-industrie in handen. De mens moet zijn plaats vinden in de New World Order van geheime netwerken, grootbanken, multinationals en supranationale organisaties. Zij zijn uit op de vernietiging van de Europese natiestaten met hun bescherming biedende grenzen, wetten en regeringen. Het Europese Noodfonds is de nieuwste strop om de nek. De Euro verenigt onverenigbare economieën. Dit instabiele systeem zal vroeg of laat aan het wankelen worden gebracht door Anglo-Amerikaanse grootbanken. De eerste inleg zal bij de volgende gecreëerde crisis, vertienvoudigd moeten worden om verdere crises te voorkomen. De Europese landen zijn gedwongen hun kop steeds verder in de strop te steken. Uiteindelijk verliezen de volken hun souvereiniteit en werken enkel nog om de staatsschuld af te betalen. Opgejaagd op de weg van de zelfvernietiging, lijken de Europese volken niet meer aan de ondergang van hun cultuur en beschaving te kunnen ontsnappen.”

We zijn nu tien jaar na de publicatie. De voorspelling werd ingehaald door de werkelijkheid.

Fred van Gunst, psycholoog, had toen een gesprek met Jules van Rooyen. Duidelijk vervat in heldere begrijpelijke taal: een gesprek over de werkelijke macht in de wereld: klik hier.

Een blik achter de coulissen van de échte macht

Oud-bankier licht de sluier over het corrupte geldsysteem. Eigenlijk zou men minstens één keer per maand naar dit vraaggesprek moeten kijken.

Een helder interview van Irma Schiffers met oud-bankier Ronald Bernard. Hij legt in dit interview uit hoe de top van de machtspiramide in de wereld in elkaar steekt en hoe ons huidige geldsysteem daar de spil van is. Dit bankensysteem wordt door de elite aangestuurd vanuit de Bank of International Settlements ook wel bekend als de BIS in Basel, Zwitserland. Op zijn eigen kanaal staan veel meer interessante video´s met thema’s die liefst onder de mat geveegd worden.

Wat baten kaars en bril…

We zijn niet goed bezig. We realiseren ons niet dat zelfs de derde generatie nog altijd heimwee heeft naar het thuisland. Het wordt niet doorbroken omdat we subsidies geven aan de verkeerde mensen… Inderdaad! Met dat geld worden boetes betaald van Marokkaanse jongeren… Als de problemen opgelost geraken, dan hebben bepaalde welzijnwerkers geen baan meer. Vandaar dat ze liefst niet opgelost worden. En dat gaat z’n gangetje, al decennia. Alles wordt gebagatelliseerd.

We vergelijken àndere minderheden met hen, gepriviligeerde minderheden want zij hoorden vroeger tot het Nederlandse territorium en de Chinezen, ach, je hebt er geen last van maar zij horen wel tot de maffia… Marokkanen daarentegen…

Kijken! Als zelfs Marokkanen menen dat wij niet goed bezig zijn…

Toeval bestaat niet

Bill Gates Quote on “Moving people to Act” – Blog | Intellegens Inc.

Er is ‘absoluut geen belangenvermenging’…..

“Het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen ontvangt sinds 2011 jaarlijks schenkingen van de Bill & Melinda Gates Foundation. Ondertussen al meer dan 33.000.000 USD. Wie is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Tropische geneeskunde? De Gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx.

Het Rega Instituut ( Uz Leuven ) wordt gesponsord door de Bill & Melissa Gates Foundation. Bill Gates heeft in februari 2020 een grote corona studie besteld bij het Rega Instituut en 15.000 medicijn stalen geschonken met het oog op het vinden van een Covid19 vaccin.Wie is voorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Afdeling Virologie van Het Rega Insitituut? Marc Van Ranst (thans ook voorzitter van GEES die de Veiligheidsraad adviseert ter vervanging van Erika Vlieghe ).

De universiteit van Antwerpen heeft in 2015 van de Bill & Melissa Gates Foundation een schenking ontvangen van 3.095.518 USD en in 2016 nogmaals 9.016.127 USD voor een wetenschappelijk onderzoek ivm n-OPV2. Wie had de leiding van het onderzoek en heeft alle studies op zijn naam staan? Pierre van Damme.

Bronnen: Gates Foundation: Awarded Grants

Thierry Debels vroeg zich af: Is Gates dan toch de kwade genius? en deed wat onderzoek naar “toevalligheden”.