Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

VRIJHEID OF KLIMAAT- DICTATUUR

De jongerengolf in de klimaatbeweging moet onze grootste onrust opwekken.  De ware doelstellingen, die deze acties verbergen, liggen op heel andere terreinen!  De hoogste beslissingscentra in de wereld willen het kneedbare deel van de bevolking  voor hun specifieke doelen klaarstomen.

De absolute vrijheid wordt op twee terreinen bedreigd :

  1. Het is in de middens, die er toe doen (jongeren, heersende elite, partijen) niet meer toegestaan afwijkende standpunten over de milieu-problematiek op een duidelijke wijze te uiten.  Wat doet bvb. een leraar-klimaatscepticus in een school die volledig spijbelt?  Of wat doet een sceptisch journalist bij een krant, die zich volledig achter de klimaatacties schaart?  De vrijheid van meningsuiting is sterk bedreigd of  afgeschaft.
  2. Er worden harde eisen gesteld inzake de te halen klimaat.doelstellingen.  Deze zullen een enorme financiële inspanning vragen.  Men spreekt in dit verband over verscheidene miljarden euro. 

De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de gewone inkomens, hetzij van arbeid of van de lage middenklasse.  De belastingdruk bedraagt in dit land reeds tussen 45% en 50%.  Een voorzichtige schatting geeft een stijging van 3% extra belastingdruk.  De vrijheid van de verdieners-onder-mediaal om uit de armoedezone te blijven, zal afnemen.  Financiële krap leven of armoede betekenen, minder vrijheid.

De hamvraag of deze acties spontaan zijn, werd deze week door het Pallieterke behandeld.  Daarbij werd verwezen naar extreem-links, georganiseerd in en rond de PvdA.  De betoging van deze spijbelaars is het perfecte vervolg op de anti-rakettenbetoging van 23.10.1983.  Tijdens deze betoging werd eenzijdig betoogd tegen de Westerse kernraketten.  De misleide massa, 200.000 deelnemers groot, werd achter de schermen geleid door de neo-marxisten van mei ’68.  Ze kregen toen al veel steun in de media.  Kenmerkend was dat de jeugdbewegingen Chiro en Scouts en vele “christelijke standenorganisaties” als volleerde nuttige idioten de eenzijdige ontwapening van het Westen steunden.

De werkelijke bedoeling van de “intelligentsia” die de betogingen aansturen, is het kneden tot gewillige burgers.  Er moeten een aantal radicale voorstellen ingang vinden, op het vlak van nataliteitspolitiek,  controlesystemen, afschaffing contant geld, een intensere multicultuur.  In België komt daar nog in de 1e plaats de opdracht bij van het establishment om de Belgische structuren terug unitair te maken.  De partij die dit perfect zal/wil oplossen is de unitaire Groenen, samen met de VLD. De Waalse partijen zijn allemaal pro-klimaat-lobby, want als dit lukt halen ze alle trofeeën binnen.

De trofeeën die de Waalse partijen in dit geval binnenhalen zijn : het thema immigratie verdwijnt op het achterplan, de geldtransfers naar Wallonië blijven doorgaan, op ethisch vlak worden de progressieve voorstellen aangekaart (uitbreiding abortus, euthanasie, gender-diversiteit),  de macht van een naar onafhankelijkheid strevende Vlaamse Beweging wordt definitief afgeblokt.   Kassa-kassa op alle niveaus……

De bedreiging voor de vrijheid der Vlamingen, na 26 mei ’19 is immens.  Bijna alle (Vlaamse) partijen bieden geen weerwerk tegens deze klimaat-hysterie.  Is het echt alleen Jean-Marie Dedecker die duidelijk tegen is?  Hier moet dringend gesmeekt worden aan Vlaams Belang en N-VA om weerwerk te bieden en heel deze groen-dictatoriale putsch te weerstaan.

De regeringsvorming na 26.05 zal moeilijk zijn, maar de inzet die de unitaristen (vanuit de service-clubs en werkplaatsen van de Loge) gesteld hebben is een oorlogsverklaring aan Vlaanderen.    Daarvoor trommelen  de milieugoeroes zelfs kinderen van de pap-klassen op.  Wie gelooft er nog dat die jeugd (die niets weet van geschiedenis, heden en toekomst) op andere partijen dan Groen of extreem-links zal stemmen?

Een glimp van hun meedogenloosheid was al te zien, toen Arno Kempynck  met zijn sms-actie  Joke Schauvliege naar huis stuurde.  Dat is hetzelfde absolute gebrek aan enige goedwilligheid,waarmee de media nu al decennia lang de Vlaamse Beweging en zijn voormannen/vrouwen behandelt….  Daarom moet de politieke tak van de Beweging eindelijk radicaal in het verzet gaan.  Het is dat of door de tegenstander van het veld gespeeld  worden.

Het Westen staat op de rand van de ineenstorting die het met eigen handen heeft bewerkt” zei Alexander Solzjenitsyn destijds.  Maar toen waren er nog de sterke middenklasse en de arbeiders, die hun oren niet naar de neo-marxisten lieten hangen.  Nu trekt de rotverwende jeugd op, klaar om hun eigen ouders aan te geven, als het moet.  Solzjenitsyn zei daarop :” Ik heb als richtsnoer: liever dood dan schoft”.

Jos Wouters, Boom

Euro-roeping

De bronafbeelding bekijken

In Roemenië werd de hulp van priesters ingeroepen om de Roemenen te helpen overtuigen toe te treden tot de Eurozone. Deze religieus-politieke communicatiestrategie zal 12 maanden voor de officiële toetreding in 2024 van start gaan.

We vragen ons af of het verplicht gebruik van de euro als nationale munt in de 10 Geboden is opgenomen nadat van het eerste gebod al lang afstand genomen werd. (…)

Ook zonder kogels vallen er slachtoffers

Afbeeldingsresultaat voor united sanctions of america

De oneerlijke economische sancties tegen het Syrische volk waren de hoofdreden achter de vertraging en moeilijkheden bij de olie- en voedselimport. De Amerikaanse geplogenheden om unilaterale dwangmaatregelen op te leggen tegen landen, die weigeren zich te onderwerpen aan hun dictaten, zijn illegaal. Ze gaan in tegen het VN Charter, tegen de internationale wetgeving en het multilaterale handelssysteem en vergroot het menselijke leed van landen die door deze sancties getroffen worden. De Amerikaanse sanctiepolitiek wil regionale vrede en stabiliteit ondermijnen.

De unilaterale dwangmaatregelen tegen het Syrische volk moeten dringend stopgezet worden. Meer en meer worden de gevolgen voor de leefomstandigheden van de Syrische burgerbevolking duidelijk. (Pater Daniël berichtte in zijn wekelijkse nieuwsbrief over de stroomonderbrekingen.)

De economische oorlogsvoering, door het beletten van handel, beïnvloeding van de media of het bestraffen van degenen die Syrië willen helpen, heeft verschillende doelstellingen op korte en lange termijn. In se wil men economische problemen veroorzaken die verdeeldheid in de samenleving moeten veroorzaken, zodat Assad en zijn regering alsnog kunnen verwijderd worden, en investeerders afschrikken – deze zullen immers ook worden bestraft als ze het wagen zaken te doen met Syrische bedrijven of met de overheid.

De belangrijkste doelstelling van de sancties tegen Syrië is de plaatselijke productie van goederen te beletten en het land om te vormen tot een verbruikersstaat, afhankelijk van andere landen, in plaats van een zelfvoorzienende productieve onafhankelijke staat.

De effecten van economische sancties en het embargo op de leefomstandigheden van de bevolking zijn niet nieuw voor de Syriërs. Sinds westerse landen de olie-invoer uit Syrië verboden werden de staatsinkomsten hierdoor geraakt, met als gevolg dat de handen van de regering gebonden waren om de lokale markt te voorzien van nodige importwaren, zoals voor 2011. Andere maatregelen met een impact op de economische situatie is het beletten dat olietankers de Syrische wateren kunnen binnenvaren, ook al is dit illegaal, maar het gebeurt toch met als gevolg een tekort aan brandstoffen. Geen enkele reder wil riskeren dat zijn tanker aan de ketting gelegd wordt.

Met de EU-sancties tegen Syrische zakenlui wil de EU bereiken dat er goederen de Syrische markt bereiken; daar bovenop komen de verboden op geldtransfers door Syriërs in het buitenland met alle nadelige gevolgen. De EU verloor haar onafhankelijkheid, loopt braaf aan de Amerikaanse leiband, is medeverantwoordelijk voor het aanhoudend lijden van de Syrische bevolking.

De recente economische aanval is een wet, goedgekeurd door het Amerikaanse Congress, met de hypocritische titel “Caesar Syria Civilian Protection Act” (!), de wurgwet, ondanks het feit dat het effectief broodnodige goederen aan de Syrische bevolking ontzegt. Deze wil wet niet-Syrische bedrijven bestraffen, eender welke, zij het Russische, Chinese, Indische… , als zij Syrië met essentiële goederen bevoorraden. Het gaat hier bv. om medicijnen, om protheses, waarop talrijke zwaar gekwetste Syriërs zitten te wachten om hun plaats – na revalidatie en protheseplaatsing – in de samenleving opnieuw te kunnen opnemen.

De zgn. “Caesar Act” heeft eender welke potentiële bijdrage tot het financieren of uitvoeren van heropbouwprojecten, energievoorzieningsplannen, burgerluchtvaartbedrijven, en de financiële sector, de Nationale Bank van Syrië. De reden: men realiseert zich dat Syrië stilaan de overwinning mag opeisen, samen met de bevriende geallieerde landen op zowel politiek, economisch en militair gebied. De VSA huilen krokodillentranen over de ca. 10 miljoen Syriërs die humanitaire hulp nodig hebben, maar tegelijkertijd zien ze er geen graten in 23 miljoen Syriërs in de sanctietang te nemen, waardoor gevluchte Syriërs niet kunnen terugkeren naar hun vaderland, de Syrische Koerden ontraden worden tot een samenlevingsakkoord met de regering tekomen, de zgn. “gematigde rebellen” in Idlibistan en Erdogan mee de dans leiden. Verdeel en heers.

USA. De United States of America … of…de United Sanctions of America. Irak, Iran, Rusland, Noord-Korea, China, Libië, Syrië, Venezuela…en talrijke andere landen (zie lijst onderaan) kunnen ervan meespreken. Een smerige economische egoïstische oorlog, die bij uitbreiding ook andere landen – al dan niet noodgedwongen – medeplichtig maakt daar zij bij weigering mede gestraft zullen worden. In de omgekeerde richting kunnen de VN zoveel resoluties stemmen als ze willen, de USA vegen er dik hun “humanitaire” voeten aan. America’s Power & Profit blijft het eerste gebod.

Lees ook: America is addicted to sanctions.

En hier (Min. van Financiën!) vindt u een lijst met opgelegde sancties en betrokken landen. Verbaasd?

Tot slot: de conclusie en aanbeveling uit onverdachte bron:

Ons kent ons

Afbeeldingsresultaat voor vriendjespolitiek

De Gucht wordt vrijgesteld in zijn fraudezaak door een Gentse fiscale rechter die zijn carrière begon op het advokatenkantoor van Guy Verhofstadt. Gentse liberale wereldje. Geen grap. Wel grappig toeval!

Opnieuw voorkennis? Ditmaal van een ingefluisterd vonnis?…Karel De Gucht en vrouw Mireille Schreurs sluiten geen akkoord met fiscus in belastingzaak

Eveneens toevallig vonden wij deze video, begeleid met onderstaande verduidelijking, terug over een voorgaand “misverstand”, een vergetelheid, waarvoor ons aller Karel door justitie vrij gesproken werd:

Wat een grote verrassing toch: nadat de Kamer van Volksvertegenwoordigers al beslist had dat Karel De Gucht niet moest vervolgd worden voor de ‘vreemde’ verkoop van Fortis-aandelen in zijn familie, heeft nu ook de rechtbank in Gent dat bevestigd. Tussen haakjes: dezelfde rechtbank die destijds het Vlaams Blok veroordeelde na een politiek proces. Het is nu dus juridisch niet mogelijk om nog langer te zeggen dat De Gucht met Fortis-aandelen gesjoemeld heeft. Waarvan akte. Maar wij zullen blijven herinneren aan die belangrijke onthulling in de juridische nota van het gerecht, namelijk dat De Gucht aanvankelijk beweerde dat hij de dag voor de Fortis-crash geen enkel telefonisch contact had met zijn bankdirecteur, wat nadien een leugen bleek. Later beweerde de VLDer dat hij dat ‘vergeten’ was en dat het gesprek ging over een lening voor zijn zoon. Dat een minister vergeet dat hij de dag voor de grootste bankcrisis ooit belt met zijn bankdirecteur, is natuurlijk totaal ongeloofwaardig.

Afbeeldingsresultaat voor verhaal kikker schorpioen

Lees ook: De schorpioen in Karel De Gucht


De ene zijn dood, is de ander zijn brood

De bronafbeelding bekijken

Nederland profiteert volop van de Brexit. Het aantal bedrijven dat vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU naar Nederland is verkast, is afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat levert duizenden banen en honderden miljoenen euro’s aan investering op. En dat zijn nog maar de eerste boten van de Brexit-zilvervloot… Lees verder…

Honderden extra banen in Limburg bij Brexit. Lees verder…

Op de barricaden voor “democratie” en “vrijheid”?

Afbeeldingsresultaat voor usa love venezuela

In onderstaande video wordt een overzicht gegeven wat er zoal vooraf ging aan de huidige wanhopige roep naar democratie en vrijheid door de bevolking van Venezuela.

Guado deed nooit een gooi naar het presidentsschap. Hij had wel diplomatische gesprekken met westerse landen ter voorbereiding van zijn kroning. Hij is de leider van de oppositiepartij “Voluntad Popular”. Nadat hij zichzelf tot interim-president uitriep volgden met de snelheid van het licht hoera-kreten uit de VSA begeleid door de belofte van 20 miljoen dollar “humanitaire hulp” en de onderhuidse dreiging van militair ingrijpen. De zustermaatschappij in de VSA van het Venezolaanse oliebedrijf werd al quasi gegijzeld. In de video vraagt men zich af waarom er aan de “vraag van de bevolking” in bv. Frankrijk of de VSA niet voldaan wordt door een onverkozen interim-president te erkennen in plaats van hun gekozen president. Trump, die volgens hardnekkige “Democraten” door de Russen aan zijn presidentskroon geholpen werd, moet die dan niet verwijderd worden?

Let wel, wij spelen hier advocaat van de duivel. Wij pleiten er niet voor Trump af te zetten of Macron naar Elba te verbannen met de hulp van Poetins leger.

Als het om inmenging gaat in buitenlandse zaken, kunnen de VSA een behoorlijk palmares voorleggen. Op de een of andere manier hebben ze daar een kronkel in hun hersenen – je kan het ook dwangmatig gedrag noemen – die hen oproept de politie-agent en de politieke regisseur van het wereldgebeuren te zijn. Vooral dan als er geld te rapen valt… De grootste oliereserves ter wereld bevinden zich in Venezuela…

Trump is daar heel eerlijk over. Hij wil de olie: “We take the oil”. Hij wil dat de VSA er geld aan verdienen. Al de rest “democratie, vrijheid en mensenrechten” is een alibi om aan de grondstoffen te geraken. De VSA zijn nog nooit ten strijde getrokken om de groei van sojabonen of dadelpalmen te bevorderen. Sancties worden niet uitgevaardigd om de burgerbevolking te beschermen tegen hun leiders. De Venezolaanse olie moet en zal in privé handen terecht komen. Ook John Bolton windt daar geen doekjes rond.

Zijn wij bewonderaars van Maduro’s Venezuela? Neen, absoluut niet. Wij hebben het land in het verleden een “utopische socialistische nachtmerrie” genoemd. Maar is wel hùn nachtmerrie, hùn politiek, hùn beslissingen. Als zij een andere regering, een andere president willen, dan moeten zij daar zelf voor zorgen.

Bekijk heel de video. U kan de ondertiteling en vertaling onderaan inschakelen.

In de tweede video krijgt u een overzicht van de VSA bemoeienissen in Latijn-Amerika.

Naar verluidt werden in een magazijn van de internationale luchthaven Arturo Michelena in de Venezolaanse stad Valencia in de VSA geproduceerde wapens ontdekt: 19 geweren, 118 magazijnen met munite van een hoog kaliber, 60 zendantennes 6 gsm’s, vermoedelijk afkomstig uit Miami. Onderzoek loopt naar de bestemmeling.

GD Endes Palencia Ortiz‏ @PalenciaEndes Volgen @PalenciaEndes volgen Meer

19 fusiles 118 cargadores de fusil 4 porta fusil 3 miras para fusil 90 antenas de radio 6 teléfonos fueron hallados en el patio de almacenamiento del aeropuerto de Valencia los cuales ingresaron al país el #3Feb en el Air Bus N881YV procedente de Miami,EEUU #5Feb

Terugblikkend: Mogen we Hawaï in herinnering brengen?

Berlijn, de verloren stad (8)

Afbeeldingsresultaat voor berlin frauen feiertag

Berlijn is alles waar een poco mens voor staat: links profitariaat, Gutmenschenideaal, criminaliteitshemel, vreemdelingeneldorado en nu ook een feministische vesting. Berlijn is het énige Bundesland dat speciaal voor vrouwen een officiële feestdag uitgeroepen heeft op 8 maart, de zgn. wereldvrouwendag. Andere Bundesländer hebben ook nieuwe officiële feestdagen ingevoerd, zoals Thüringen een wereldkinderdag en de Noord-Duitse gewestregeringen de “reformatiedag”. Maar niemand heeft eraan gedacht de vrouwen een officiële erkenning d.m.v. een feestdag te bedelen.

Derya Caglar, SPD-woordvoerster voor de gelijke rechten in het Berlijnse parlement, vindt het een “bijzonder groot signaal dat we vooruitgang boeken op weg naar een totale gelijkschakeling van man en vrouw.”  (…)

Nochtans vindt niet iedereen die nieuwe feestdag een goed idee, zelfs vrouwen niet. Vrouwen strijden sinds eeuwen voor gelijke rechten – een feestdag is een “belediging”, want er moet volgens hen “iets in de hoofden veranderen – elke dag moet vrouwendag zijn. Als er vrouwen gelijke rechten hebben, dan hebben ze geen nood aan een dag om die rechten te doen neerdalen.”

Ook uit economische kringen klonk er kritiek: “Berlijn kan zich geen extra feestdag permitteren. Een verlies van 160 miljoen economische prestaties. Wie, zoals Berlijn, 4.4 miljard euro uit de gemeenschappelijke Bundeskas trekt via het solidariteitsmechanisme tussen de Bundesländer, zou zich beter bezig houden met alles uit de kan te halen om niet langer op de zak van andere Bundesländer te leven.” (volg bruggetje naar “Geber und Empfänger beim Länderfinanzausgleich 2018”)

Onze redactie vraagt zich af of er nu geen sprake is van discriminatie. Wat met een feestdag voor mannen, voor homo’s, voor lesbiennes, voor transgenders, voor mannen met snorren, voor vrouwen met baarden, voor smurfen…

EUSSR opnieuw in actie

De Oostenrijkse regering heeft de kindergeldbetalingen voor kinderen in het buitenland aan de levensstandaard van het resp. land aangepast.

Afbeeldingsresultaat voor eussr

De EUSSR protesteert: discriminatie. De regeling zou tegen EUropees recht indruisen.

De EU-Commissie heeft een inbreukprocedure tegen Oostenrijk ingeleid. Het land had verleden jaar beslist dat buitenlandse gezinnen, waarvan de kinderen in hun thuisland wonen, slechts nog kindergeld krijgen dat aangepast is aan de daar heersende kosten van het levensonderhoud. Vooral voor Hongarije en Slovakije zouden dit belangrijke besparingen als gevolg hebben. De Oostenrijkse ministerin voor het gezin, Juliane Bogner-Strauß (ÖVP), is eerder gelaten en gaat ervan uit dat hun beslissing conform de EUropese wetgeving is. Desnoods moet de EUropese rechtbank maar beslissen.

Marianne Thyssen: “In EU zijn geen kinderen tweede klasse”

Ook in Merkelland is het thema actueel. De kindergeldbetalingen zijn tijdens de laatste vijf jaar sterk gestegen: in 2012: ca. 75 miljoen euro – in 2018: ca. 402 miljoen euro. Goed voor 252.000 kinderen, waarvan de Poolse de grootste groep vormt met 123.855. De CSU had een soortgelijk voorstel als dat van de Oostenrijkse regering op tafel gelegd, maar dat werd voor onbepaalde tijd opgeschort wegens dezelfde kritiek als van de EU-Commissie. (…)

In het land b een gelijkaardig scenario, zonder dat de levensduurte in het ontvangende land in vraag wordt gesteld. Betalingen naar het voormalige Oostblok nemen toe:

2014: 100.475.550 euro – 2015: 106.204.040 euro – 2017: 121,4 miljoen euro