Quo vadis, Syria?

Tien jaar na het begin van de oorlog in Syrië, heeft meer dan de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig. Uni sono beschrijven de Syrische Rode Halve Maan (SARC), het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC) dit als het “leed” van een gehele bevolking. De toestand werd donderdag tijdens een online persconferentie besproken met SARC voorzitter Khaled Hboutbati, Rode Kruis voorzitter Peter Maurer, en IFRC voorzitter Francesco Rocca.

Naar schatting werden er een half miljoen Syriërs gedood en werd ca. de helft van de 20 miljoen Syriërs (totaal bevolking in 2011) gedwongen hun huis te verlaten, te vluchten naar het buitenland of elders in eigen land. Hboubati herinnerde aan het leed dat miljoenen Syriërs dagelijks lijden, veroorzaakt door een nooit geziene economische crisis die verergerd wordt door internationale sancties en de gevolgen veroorzaakt door de pandemie. Hoewel covid-19 wellicht één van de laatste bezorgdheden is van menig Syriër.

Volgens SARC, ICRC en IFRC hebben 13 miljoen mensen in Syrië nood aan humanitaire hulp en slagen 8 miljoen er niet in hun basisnoden i.v.m. voeding, medische verzorging en basis onderwijs te vervullen. Hboubati stelt dat mondmaskers en ontsmettende middelen voor menig Syriër luxeproducten zijn. Rocca voegde eraan toe dat de anti-corona maatregelen, zoals afstand houden, quasi onmogelijk te handhaven zijn in talrijke Syrische omgevingen. En dat de economische crisis het aantal Syriërs, dat niet dagelijks aan voldoende voedsel kan geraken, heeft doen toenemen: “vandaag zijn er meer behoeftige Syriërs dan vijf jaar geleden.” Hboubati pikte hierop in met “voedselprijzen zijn de laatste jaren met 236% gestegen” en dat dit gegeven “11 miljoen Syriërs tot op de rand gedreven heeft terwijl zij – voor de economische crisis – het probleem van voedseltekort niet kenden”. Een half miljoen kinderen in Syrië zou ondervoed zijn. “In Syrië wordt elke dag een kwestie van leven of dood. “ Zelfs een basisvoorziening als drinkbaar water is niet vanzelfsprekend. Opnieuw, en opnieuw, en opnieuw sloot het Turkse huurlingenleger de watervoorziening af in de Manbij regio.

En de VSA weten dit maar al te goed. Ze weten het, ze willen het. En het kan niet erg genoeg worden. Zo hopen ze op een volksopstand om Assad te verdrijven. Zo hopen ze een “puppet”, een stroman, te kunnen aanduiden om “de democratie te herstellen”. Er zijn nog moedige politici in de VSA die durven opkomen voor de Syriërs. Los van haar partij (Democraten), bleef en blijft Tulsi Gabbard het bedrog, de onmenselijkheid, aanklagen. Zij deed dit onder het presidentschap van Republikein Trump, zij blijft dit doen onder de president van haar partij:

Ook senator Rand Paul (Rep.), die stelt dat oorlogsfluisteraar John Bolton vervangen werd door eenzelfde creatuur van de Democraten, dat het bombarderen, de toename der VSA-konvooien in Syrië zonder toestemming van het Congress gebeurde, dat er niets goed kan voortkomen uit de aanwezigheid der VSA in Syrië:

De VSA zijn vrijgevig… met sancties én met bommen. Zoals een week geleden. Samen met kompaan Israël bestookte de VSA het grondgebied van Syrië. Enerzijds als wraak omdat er naar verluidt een Amerikaanse basis in Irak vanuit Syrië aangevallen werd, anderzijds een pro-actieve actie als zelfbescherming.

Lees verder

Soort zoekt soort

Jean Marie Dedecker op Twitter:

Jogan is ideale advocaat voor Kibi. Weet alles over fraude, oplichting, subsidies, belangenvermenging… Electrawinds, Groenkracht, E-Port, Zilverfonds, ABX, RMT, Vismijn, SDVO… en over managementvennootschappen: Mabuspo, Spoiano, Rising Sun, Zon aan Zee, Ghent Public Law…

18: 17 – 22/02/2021

https://www.hln.be/binnenland/sihame-el-kaouakibi-verdedigt-zich-met-rapport-vande-lanotte-wou-op-boerentoren-kruipen-en-onschuld-uitschreeuwen~aa0d0b746/

Zuid-Afrika dankt de Vlaamse belastingbetaler

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Wist u dat wij met z’n allen de meteorologische dienst van Zuid-Afrika subsidiëren? Wij wisten het ook niet. En wel met een bedrag waarvoor men behoorlijk veel Vlaamse kleine zelfstandigen een beetje steun zou kunnen geven om deze coronawaanzin te overleven. Onze Vlaamse regering is op 18 december 2020 ingegaan op het voorstel van Jan Jambon om zomaar, omdat we in Afrika naam willen maken als geciviliseerde weldoeners, de luttele som van 2.35 miljoen euro over te maken zodat men daar een ‘geïntegreerd vroegtijdig waarschuwingssysteem voor diverse klimaatgebonden weersrisico’s kan ontwikkelen en operationeel maken.’ En zoals het hoort wordt dit in het Engels vertolkt als volgt: South African Weather Service (SAWS): subsidie project ‘An Integrated Climate-driven Multi-Hazard Early Warning System’.

In ruil verbindt de Zuid-Afrikaanse regering zich ertoe de blanke boeren te onteigenen… of erger.

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Waarom een krulkonijn?

Afbeeldingsresultaat voor white rabbit money cartoon

“Je ademt die diversiteit uit op een heel positieve manier.”

“Jij bent voor mij het Vlaanderen van morgen.”

Het krulkonijn bleek toch niet zo’n goede zet van diversiteitspredikant Somers.

Een job zonder sollicitatie: in Mechelen kan het… (… bij uitbreiding ook in politiek Vlaanderen) Stad Mechelen kreeg van het Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen om het project ‘een job zonder sollicitatie’ te lanceren en is daarmee koploper in Vlaanderen. Geen traditionele selectieprocedure waarbij ervaring, diploma, afkomst of leeftijd telt, wel motivatie. (…)

Hett filmpje is wel al gedateerd, maar we wilden het u toch nog eens tonen.

Slechte vooruitzichten…

Afbeeldingsresultaat voor corona money

… voor sjaaltjesmadammen

De regering van deelstaat Sachsen is blijkbaar helemaal ondergedompeld in de coronawaanzin. Roland Wöller (CDU), binnenminister, verduidelijkte de “beschermingsmaatregelen”:

“Verbod als gevolg van de nieuwe corona-beschermbevelen. Sinds maandag is het dragen van een chirurgisch masker in de auto verplicht als zich personen uit meerdere huishoudens (in experten-Nederlands: “bubbels”, in het voertuig bevinden. Het dragen van een zonnenbril of muts (… of andere hoofdbedekking) is niet toegelaten als een mond-neus-bedekking gedragen wordt.

Reden: de stratenverkeerswetgeving. Chauffeurs mogen hun gezicht niet zodanig verhullen dat het niet meer herkenbaar is. Deze herkenbaarheid moet bijzonder tijdens het flitsen gegarandeerd zijn. Als een algemene regel geldt dat gezichtskenmerken in elk geval moeten herkenbaar zijn”.

De politie is het er niet helemaal mee eens. Je mag een zonnenbril en een hoofdbedekking dragen samen met het voorgeschreven masker… Je mag… maar niet als je geflitst wordt!!! En hoe moet de chauffeur dat weten? Waarschuwingen op je gps voor flitscamera’s zijn immers ook verboden in Merkelland!

De coronakassa rinkelt en blijft rinkelen…

Mund-Nasen-Schutz, Sonnenbrille und Mütze im Auto – doch alles erlaubt? | MDR.DE

Mozambique dankt de Vlaamse belastingbetaler (3)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Onze redactie vraagt zich af welke band de Vlaamse regering heeft met Mozambique. We meldden op 26 oktober 2020 een subsidie van 600.000 euro en op 13 oktober 2020 een overschrijving van 913.000 euro aan hetzelfde Oost-Afrikaanse land dat ooit – tijdens het Portugese koloniale tijdperk – tot één der welvarendste oorden van Afrika behoorde. Sinds de onafhankelijkheid zijn ze nog nooit zo afhankelijk geweest…

Op 11 december besliste de Vlaamse regering – op voorstel van Jan Jambon – de “humanitaire sector te versterken” door 489.000 euro van het zuurverdiende belastinggeld der Vlamingen door te sluizen aan Oxfam Solidariteit vzw, u allen bekend voor de onbaatzuchtige inzet in den vreemde. Oxfam maakt deel uit van het humanitair consortium COSACA, dat “wil inzetten op een geïntegreerd trainingsaanbod met aandacht voor gender, borging en bescherming”.

Op drie maanden tijd werd er dus meer dan 2 miljoen euro aan Mozambique overgemaakt! Wat wil de Vlaamse regering hiermee bereiken? Een aandeel in de gasbronnen? Of wil Jambon – als quasi uitgebluste politicus – zich van een zitje in een VN-vehikel verzekeren?

Beslissingen van de Vlaamse Regering | Vlaanderen.be

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/coronavirus-de-toestand-mozambique

Dat Oxfam e.d. linkse weldadigheidsorganisaties, die vooral “wel doen” voor hun eigen portemonnee, niet onbesproken zijn (…kindermisbruik, kinderhandel d.m.v. illegale adopties) mag blijken:

De beerput gaat open

Heeft Open Vld nog ergens 10.000 euro liggen die Sihame El Kaouakibi ontvreemd heeft van deze heren?

Image

“Erika Xuan Nguyen leidde ons rond en vroeg ons een voorschot van 10.000 euro te betalen in cash, in briefjes dus. Wettelijk max. is 3000€. Dus zwart=fraude vanwege de JJ-House sjoemelaarsters.

Na faillissement JJ House: “Ze hielden ons aan het lijntje e… (Antwerpen) – Gazet van Antwerpen (gva.be)

Audit toont verdachte transacties aan met subsidies voor Sihame El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban | Binnenland | hln.be

Is diefstal en heling niet meer strafbaar?

Afbeeldingsresultaat voor usa thief free icon

De VSA kaapten verleden jaar – met de hulp van buitenlandse partners – o.a. 4 olietankers, varende in internationale wateren, met bestemming Venezuela, de M/T Bella, de M/T Bering, de M/T Pandi en de M/T Luna, samen goed voor ca. 1.116 miljoen barrels. (1 barrel = 158.99 liter). De VSA eigenen zich dat recht toe vermits zij de Iraanse regering als een internationale sponsor van terrorisme beschouwen. (…) Dus eigenlijk “beschermen” ze ook daar, in internationale wateren, zoals in Syrië, de olie tegen het terrorisme…

De opbrengst – miljoenen dollars – gaat naar het “U.S. Victims of state-sponsored terrorism fund”, een fonds ten bate van o.a. de slachtoffers van de Amerikaanse Ambassade-gijzeling in Teheran (1979-1981) en iedereen die een proces won tegen “state sponsors of terrorism’, zoals daar zijn Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië (niet exclusieve lijst). Soedan werd recent van de lijst verwijderd omdat het zijn relaties met Israël genormaliseerd had. Tot de VSA eruit zijn wie er allemaal – en voor welke som – aanspraak kan maken, wordt het geld beheerd door de VSA-overheid.

Om u duidelijk te maken hoe ver de VSA dit doordrijven, neem hier een kijkje bij een voorbeeld van zo’n sanctie, opgelegd aan de verzekeringsmaatschappij Allianz voor het uitreiken van reisverzekeringen vanuit Canada naar Cuba. Het werd als volgt gemotiveerd: “By insuring non-Cuban travelers to Cuba, AGR Canada enabled travel to Cuba by persons that might otherwise not have traveled to the country, thereby bringing revenue and funds to Cuba, including the Cuban government that may not have otherwise flowed at a time when such activity was prohibited.”

Ned. vert.: “Door niet-Cubaanse reizigers naar Cuba te verzekeren, heeft de AGR (Allianz) reizen naar Cuba mogelijk gemaakt voor personen die anders wellicht niet naar dat land zouden gereisd zijn en daardoor opbrengsten en fondsen naar Cuba brachten, inbegrepen de Cubaanse regering, hetgeen anders niet zou gebeurd tijdens een periode waarbij dergelijke activiteit verboden was.”

Perfect herkenbaar zoals ook de strategie is bij de Nord Stream 2 pijpleiding. Ook de verzekeraars werden daarbij als “hulpverleners” beschouwd. Het hoeft helemaal niets met terrorisme te maken te hebben… hoofdzaak anderen het leven zuur te maken en de VSA kassa te laten rinkelen. Volgens het motto: “America First”, waarbij het geen eurocent uitmaakt wie er net de presidentiële scepter zwaait.

Het Internationaal Hof stelt dat de VSA niet te beslissen hebben over b.g. sancties. De VSA vegen er dik hun voeten aan. Het recht van de sterkste primeert…