Beleggingsadvies

… Volgens de statistieken van de VN – wat die ook waard zijn – is praktische alle heroïne Afghaans en gaat die voor 95% naar Europa. Met steun dus van ons Belgisch leger!! Vraag is wat nu gaat gebeuren. In 2000 stopten de Taliban met de drugsproductie. Waarna de VS kwam. Gaan de Taliban dit – zoals Laos in 1975 – stoppen?

Elk moreel besef missend individu – en zo zijn er heel wat – kan maar best de nu nog goedkope heroïne opkopen en bewaren tot de prijzen door het plafond schieten? Of gaat de VS een nieuw land als slachtoffer uitkiezen voor de productie van dit gif? Je weet nooit…

Lees: De VS en Afghanistan–Drugs en salafistische terreur op Willy Van Damme’s Weblog

https://www.ninefornews.nl/vs-afghanistan-binnen-heroine-industrie/

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-de-oorlog-in-afghanistan-heroinehandel-alle-ruimte-geeft~b59787d9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Voor “Regime Change” in Syrië…

… mocht de Britse belastingbetaler meer dan £ 350 miljoen ophoesten

Kevork Almassian, Syriër van Aramese afkomst, haalt een onthullend artikel aan van Mark Curtis in “Declassified“. Onze redactie heeft het in grote lijnen voor u vertaald. Vanaf 5’55” wordt Vanessa Beeley, onafhankelijke journaliste, erbij betrokken.

schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan

Het zgn. CSSF, het Conflict, Stability and Security Fund (Ned Conflict, stabiliteit en veiligheidsfonds), een omstreden regeringsinstelling, heeft grote sommen van het Britse hulpbudget overgemaakt als steun aan de oppositie in Syrië.

Declassified maakt voor het eerst duidelijk hoe omvangrijk de steun wel was en berekende dat de Britse regering minstens £ 350 miljoen heeft uitgegeven aan de zgn. oppositie en hun “projecten”. M.a.w. de Britse regering steunde de zgn. “gematigde rebellen”, zijnde de Syrische tak van al-Qaeda en soortgenoten sinds 2015, maar geeft geen inzage in details.

Alleen al in de laatste vijf jaar werden 13 projecten – goed voor £ 215 miljoen overgemaakt aan zgn. Syrische “rebellen” en hun “activiteiten”. De Britse regering weigert echter mee te delen om welke “oppositiegroepen” het gaat. Sommige hulpprojecten zaten vervlochten met “gewapende groeperingen” en dienden om hen te helpen “de controle te handhaven”. Minstens £ 162 miljoen werd overgemaakt uit het hulpbudget, dat volgens de regering dient om “armoede te verslaan, instabiliteit tegen te gaan en voorspoed te creëren in ontwikkelingslanden”. Deze fondsen moet men apart zien van het Britse humanitaire hulpprogramma in Syrië.

In april 2018 deelde de Britse regering het parlement mee dat het CSSF “enkele projecten waarbij bepaalde gewapende groeperingen van de Syrische gematigde oppositie betrokken waren van financiële steun voorzien had.”

O.a. “Security Strand” zou “technische steun en uitrusting” verlenen aan de “gematigde gewapende oppositie” om te helpen bij “het onder controle houden van het grondgebied tégen extremisten en de regering (onder Assad)”. Eén van de vooropgestelde doeleinden was het “sterker maken van de “gematigde gewapende oppositie in Zuid-Syrië om het grondgebied, onder hun controle, beter te besturen.” Enkele documenten tonen aan dat extremistische groeperingen van de Britse hulp konden profiteren. Eentje kreeg zelfs een “hoog risico” factor wegens de belangrijke aanwezigheid van gewapende groeperingen”.

Het “Strengthening governance structures in Syria”, onder de leiding van het DFID, de Britse internationale ontwikkelingsafdeling, moest het de “oppositie mogelijk maken broodnodige nutsvoorzieningen te voorzien als alternatief voor deze van de regering en extremistische groeperingen”. Dit project behelsde vier provincies in NW Syrië, het platteland rond Damascus, Aleppo, Idlib en Dara’a, die als “bezette regio’s” beschouwd werden waar de “gewapende groepen druk uitoefenden”. Het project moest “met gewapende groepen coördineren om het verlenen van diensten te vergemakkelijken”. In september 2017 botste dit met de heropstanding (sic) van HTS (Hay’at Tahrir al-Sham), voorheen al-Nusra, voorheen al-Qaeda, in Idlib.

De Britse regering maakte zich vooral zorgen dat de jihadisten de pluimen (steun) op hun hoed zouden steken…

Zoals hier herhaaldelijk geschreven, beschreven en aangeklaagd is een gedeelte van NW Syrië, m.n. de prov. Idlib, goed voor 4 miljoen inwoners, onder controle van de extreme islamisten van HTS & co., die moeten leven volgens de wetten van de sharia. We verwijzen naar: The living hell of Syrians under the jihadi ideology of HTS, al-Qaeda copycat (alaraby.co.uk)

De Britse regering is maar al te goed op de hoogte van de toestand ter plaatse en van het feit dat het CSSF programma hoog controversieel is en noemt het in een rapport “politiek gevoelig”. Ze verstopt zich achter “veiligheidsredenen” om de namen der steunkrijgende rebellengroepen niet bekend te maken. Met reden. Volgens in 2016 ontdekte documenten zou de Britse regering zowel Harakat al-Hazm (beruchte jihadisten) en Jaish al-Islam (door Saoedi-Arabië gesteunde salafisten die een Soennitische theocratie in Syrië wilden oprichten) als “gematigd” beschouwd hebben. In 2015 werd een proces nietig verklaard nadat Bherlin Gildo, Zweeds staatsburger beschuldigd van terrorisme, kon aantonen dat hij voor feiten vervolgd werd die in feite door de Britse regering actief gesteund werden… Feiten… hij maakte deel uit van een terroristisch trainingskamp, kreeg wapens om in Syrië te vechten en “werkte” samen met al-Nusra. (Terror trial collapses after fears of deep embarrassment to security services | UK news | The Guardian )

Het begrip “gematigd” is meer dan omstreden. Zoals Peter Ford, de Britse ambassadeur in Syrië 2003 – 2006, aan een parlementaire onderzoekscommissie mededeelde: “het bestaan van gematigde groepen in Syrië is vooral een hersenspinsel!”

De Britse regering ziet het enigszins anders: gematigd is een beschrijving van noch vis, noch vlees, noch terroristen-, noch regeringssympathisanten. Het CSSF liet optekenen dat als zij de oppositie kunnen laten samenwerken dit zou aantonen dat zij een alternatief zijn voor Assad en de terroristen. Een hulpproject, genaamd “Syria Resilience”, goed voor £ 26.9 miljoen gedurende de jaren 2017-2020, o.l.v. Buitenlandse Zaken, was bedoeld om “geloofwaardigheid te geven aan de gematigde oppositie” door hen in staat te stellen diensten te verlenen aan plaatselijke gemeenschappen.

Het CSSF heeft vele jaren de “oppositie” van steun voorzien. Zoals blijkt een uit rapport van december 2015 voorzag de Britse regering raadgevers, opleiding, logistieke steun aan het “oppositie” secretariaat en mediacentrum in Istanboel en bood ook “onderhandelings- en communicatiesteun” aan. Dit opdat de “oppositie samenhangende politieke posities zou ontwikkelen, verspreiden en in staat is om beter te onderhandelen”.

Een uitermate omstreden CSSF project was de Britse steun aan de zgn. “Free Syria Police”, bedoeld als een soort gemeentelijk veiligheidscorps, of burgerwacht, in oppositie-gecontroleerde regio’s zoals Idlib, in Aleppo en Oost-Ghouta, voordat deze laatste twee door het Syrische leger bevrijd werden. Deze Britse steun kwam er via een programma, genaamd AJACS (kort voor Access to Justice and Community Support), ofwel een privé firma Adam Smith Int’l, een niet onbelangrijke Britse hulpverlener. AJACS werd tijdelijk op non-actief gezet in dec. 2017 na een BBC programma met de alles verhullende naam “Jihadis You Pay For”, over corruptie en hulpfondsen die in de handen van terroristen belanden. Hierin wordt gesuggereerd dat Adam Smith Int’l maar al te goed wist dat hij terroristen financierde en / of dat hij tekort schoot toen hij “ontdekte” dat er gelden bij de terroristen beland waren. Het programma onthulde banden tussen twee Free Syria Police eenheden en rechtbanken onder de leiding van al-Nusra; het onthulde dat sommige agenten gedwongen werden fondsen te overhandigen aan de islamitische extremisten die de controle hadden over de regio. (UK-Syria aid scandal prompts questions about risk in conflict zones | Devex)

Zowel de Britse regering als Adam Smith Int’l ontkenden en hervatten het project begin 2018. In juni 2016 had de Britse regering nochtans getoeterd dat “begunstigden zeer voorzichtig uitgezocht werden om te verhinderen dat er uitrusting bij extremisten zou belanden.” Echter met het voorbehoud: “Het risico van een afleidingsmanoeuvre is reëel.” M.a.w. de Britse regering was/is zich maar al te goed bewust dat er gelogen en bedrogen werd/wordt.

De Free Syria Police mocht zich gedurende vier jaar verheugen over de Britse financiering; er kwam een einde aan in september 2018. Uit CSSF documenten blijkt dat het V.K. minstens £ 8 miljoen eraan gespendeerd had (training, communicatietoestellen en voertuigen). Uit een document blijkt dat ook het ZW van Syrië gesteund werd tot het Syrische leger medio 2018 de regio heroverde.

De Britse regering zag er geen graten in het parlement voor te liegen. In maart 2018 werd het parlement medegedeeld dat de financiering via het CSSF tijdens de periode 2011-2017 £ 32 miljoen bedroeg (politieke steun en niet-dodelijk materiaal inbegrepen).

Enkele maanden daarvoor, in sept. 2017, verklaarde buitenminister lord Ahmad dat de CSSF Syrië-financiering opliep tot £ 199 miljoen voor de drie jaren tot 2017/18. Hij zegde dat fondsen besteed werden aan “zowel verzetsgroepen tegen ISIS en Assad als Syrische burgers en gemeenschappen”.

En twee jaar daarvoor, in dec. 2015, verklaarde de regering dat het “meer dan £ 67 miljoen aan de Syrische oppositie gegeven had, daarbij inbegrepen de gewapende oppositie, de zgn. Syrische nationale oppositie en media activisten”.

Declassified heeft e.e.a. opgeteld en kwam tot de volgende conclusie: het CSSF heeft 13 projecten voor een bedrag van £ 215 miljoen belastinggeld besteed als steun aan de zgn. Syrische oppositie en de voorziening van hun “diensten” in de door extremisten bezette regio’s.

Het V.K. was al lang een belangrijke media-poppenspeler ten bate van de zgn. Syrische oppositie. Journalist Ian Cobain bracht in 2016 aan het licht dat de Britse regering een “informatie oorlog” voerde in Syrië door media activiteiten van bepaalde rebellenstrijders te financieren. De Britse regering financierde vijf geheime programma’s in Syrië, die begonnen in 2012, waarbij een netwerk van burger-journalisten op poten gezet werd om een bepaalde perceptie van het conflict te creëren. Het V.K. “leidde” heimelijk de zgn. Syrische oppositie, het “beloonde” mediabedrijven die welbespraakte oppositieleden uitzocht en opleidde, nam hun resp. persbureaus onder Britse hoede en ontwikkelde hun profielen op sociale media. Volgens Ian Cobain waren deze heimelijke propagandaprogramma’s “slecht gepland, waarschijnlijk onwettelijk en ze kostten bovendien mensenlevens”. (EXCLUSIVE: British propaganda efforts in Syria may have broken UK law | Middle East Eye)

De CSSF documenten tonen aan dat de Britse regering trachtte de wereldopinie te misleiden.

Sommige van deze projecten zijn waarschijnlijk nog steeds actief. Het zgn. “Future Syria Programme”, goed voor £ 6.96 miljoen gedurende 2019-2021, heeft als doel een tegengewicht te zijn voor de “Russische / regeringsmededelingen en disinformatie”. Het dienaangaande document maakt duidelijk dat het “de waarheid en de mening van de gematigde Syriërs wil verspreiden”. Het project loopt onder Buitenlandse Zaken maar de namen van de verantwoordelijken werden “aangepast” – lees geheim gehouden – derhalve is het niet bekend wie uiteindelijk voor deze campagne verantwoordelijk is.

In dec. 2015 gaf de Britse regering toe dat het £ 5.3 miljoen uitgegeven had aan de opleiding van “meer dan 300 Syrische journalisten en activisten… met het doel een onafhankelijk Syrische pers te ontwikkelen”. Hierbij moest een “netwerk van onafhankelijke media verspreid over Syrië” opgericht worden om de Syrische bevolking te bereiken via radio, tv en gedrukte pers.

De Britse rol in de Syrische oorlog werd opvallend onderbelicht en foutief beschreven in de poco pers van het V.K. Terwijl de pers uitgebreid aandacht besteedde aan de Britse inzet tegen ISIS, bleef het opvallend stil over de heimelijke acties tegen de Assad regering én over de eveneens heimelijke steun aan de zgn. oppositie groeperingen. De zgn. wreedheden van de Assad regering werden herhaaldelijk uitvergroot , maar de “gematigde rebellen” kregen een gratis rittenkaart. In de meeste artikelen of verslagen over Syrië wordt er geen gewag gemaakt van het feit dat de “gematigde rebellen” in feite grotendeels of helemaal gedomineerd of beïnvloed worden door islamitische extremisten.

Bewijsmateriaal doet vermoeden dat het V.K. eind 2011 of begin 2012 geheime acties voerde tegen de Assad regering. De Britse geheime dienst MI6 was naar verluidt betrokken bij wapenleveringen, trainingen en het organiseren van de oppositie tijdens een geheime operatie met hun bondgenoten uit de VSA en het M.O.

Het staat als een paal boven water dat de geheime en open politiek ter ondersteuning van de zgn. “rebellen” door buitenlandse protagonisten, zoals het V.K., het conflict tot een oorlog hebben laten ontploffen en aan het voortduren ervan bijgedragen hebben.

En toch blijven kranten beweren dat het V.K. zich grotendeels afzijdig houdt in Syrië. Een opiniestuk in de Observer was helemaal erover met de titel The Observer view on Syria and the west’s shameful failure to act | Observer editorial | The Guardian (… Het Westen moest zich schamen voor het wegkijken…) en de beschrijving van westerse regeringen die de oorlog negeren…

Waarmee we bij het uitgangspunt gekomen zijn: de door het CSSF betaalde media acties.

Revealed: The UK has spent £350-million promoting regi… (dailymaverick.co.za)


Afsluitend laten we Peter Ford nog eens aan woord over de leugens, het bedrog, van westerse landen in het M.O. die tot oorlogen, enorme materiële schade, voedseltekort en talrijke slachtoffers geleid hebben. Vanaf 35′ komt Syrië en de VSA aan bod. Hij stelt dat er ongeacht de politieke partij van de president en nooit veel verandert. “Slechts Trump – bless his soul – wou een andere koers varen. Twee keer zou hij bevel gegeven hebben dat de VSA troepen Syrië dienden te verlaten. Twee keer werd hij teruggefloten door de échte machthebbers: de wapenindustrie, het Pentagon, de geheime diensten, de diplomatische regelneven, het Washington establishment… en dat zal zo blijven. Biden lijkt me niet de man met de constitutie of de hersenen om de boel op zijn kop te zetten. Och… we zullen wat meer over mensenrechten horen… en andere nonsens… “

Op de vraag hoe hij terugkijkt op 10 jaar oorlog in Syrië, hoe die begon: “Het was op voorhand gepland door een goddeloze alliantie. De westerse mogendheden hadden die gepland vanuit Jordanië, hadden voor jihadisten gezorgd en aan de andere kant had je de Moslimbroederschap die al sinds vele jaren actief was in Syrië en die zat te wachten op een uitgerekende kans, die eraan kwam met de Arabische Lente… Ze kregen wat burgers op hun hand, die met een betoging begonnen, de Syrische veiligheidsdiensten overreageerden een beetje en zo kreeg je het vuur aan de lont met agents-provocateurs, met sluipschutters die in de menigte schoten…en de boel ontplofte.”

Over de huidige toestand: “het is een stilstand. Assad controleert 70% van het land; er zijn slechts twee verzetshaarden in het noorden en het noordoosten. De ene onder controle van al-Qaeda in Idlib, gesteund door het westen, de andere is onder controle van de VSA in samenwerking met enkele Koerdische milities. Laat dat nu toevallig het gebied zijn waar de Syrische olie zit en waar de meeste vruchtbare graanvelden zich bevinden. Zij ontzeggen de rest van Syrië zeer belangrijke grondstoffen. Dit gecombineerd met de sancties heeft Syrië het bijzonder zwaar. Alles zit muurvast….”

Schakel vooral de ondertiteling en vertaling in. Peter Ford schopt tegen zere schenen. Zo verklaart hij dat hij tegen de monarchie is, heeft hij zijn ongezouten mening over de coronacrisis, stelt dat wij schapen zijn, dat wij “onze meesters” liefhebben… Zou er in dit ongeliefd land een oud-diplomaat zich zo laagdunkend over de Coburgers durven uitlaten? Lijkt ons een moedig man, die Peter Ford.

Zwitserse luchtvaartmij. wil vrijwillig ontslag aanmoedigen

Swiss Air Lines | Brands of the World™ | Download vector logos and logotypes

Swiss (International Air Lines) wil van oudere personeelsleden af. Zij kosten te veel aan de maatschappij. Wie vrijwillig op pre-pensioen wil gaan, krijgt 100.000 Zw. Fr. als men tegen eind december zijn biezen pakt.

Klinkt goed, denk je dan. Naar verluidt is het enthousiasme bij het personeel klein… Te weinig om te overtuigen, zegt men. Het pre-pensioen is te gering om ervan te leven. In afwachting van de normale pensioengerechtigde leeftijd moet men sowieso nog gaan werken.

20Min.

Orban wil zich niet laten omkopen of chanteren

Escudo de armas de hungría austria-hungría bandera de hungría, húngaro,  bandera, país png | PNGEgg

Orban stelt voorwaarden voor de aanvaarding van EU-coronahulp. Tot op heden heeft de EU Hongarije’s plan voor de besteding van de EU-coronasubsidies niet goed gekeurd. Orban vermoedt dat de EU-commissie politieke druk op zijn regering wil zetten.

Orban heeft duidelijk gemaakt dat Hongarije geen steungeld uit het corona-heropbouwfonds zal aannemen als de EU dit van de afschaffing van de regenboog-kinderbeschermingswet laat afhangen. Dit werd in een decreet gegoten dat vrijdag in het staatsblad verschenen is. De EU is al weken aan heet uitpluizen hoe men wettelijk kan optreden tegen de Hongaarse wet, die volgens EU-bollebozen “zich richt tegen niet-hetero’s”.

De EU schuift de goedkeuring van het Hongaarse corona-heropbouwplan voor zich uit “wegens de politieke afkeuring van de Hongaarse kinderbeschermingswet”, zo vermeldt het decreet. Hongarije zal in verband hiermee slechts een akkoord accepteren in hetwelke “de EU-Commissie Hongarije geen voorwaarden stelt die niet geldt voor andere EU-lidstaten”.

De Hongaaarse kinderbeschermingswet krijgt bakken vol kritiek omdat het voor kinderen de toegang tot niet-hetero belevingsvormen verbiedt. Orban plant nu een volksraadpleging. (…)

Kaviaarsocialist heeft overgewicht…

… en waarschijnlijk verstopte kransslagaders, suikerziekte en hart-, longproblemen. Gewetensproblemen? Onbestaande: bij de laatste scan kon geen geweten gevonden worden.

10, 11, 12주차. 오되부르와 에피타이저(Hors d' Oeuvre & Appetizer)의 이해와 실습 1, 2,3 :  ckjumpup

PvdA Frans Timmermans, de “Klimaatpaus”

Zo sociaal: 30.317 euro salaris per maand , 13.700 euro pensioengeld plus 9.000 euro onkostenvergoeding. Totaal 53.017 euro. Per jaar: 636.204 euro!

Woont gratis, dineert gratis, vliegt met privé jet, BMW-7 met chauffeur vh werk, BMW X-5 privé.

Werkzaam voor een Arbeiderspartij, socialist. Opgegroeid in de partij van Joop den Uyl, die niet zou rusten voor ‘iedere arbeider ook een auto voor de deur had staan’.

Timmermans doet er alles aan om deze groep weer op de fiets, in de bus en trein te krijgen en te laten betalen voor de stokpaardjes van de Linkse Elite. Bovendien moeten we “anders gaan eten”… om de gezondheidszorg niet op kosten te jagen … Plan Timmermans: Europeanen moeten anders gaan eten

Zichtbaar aan obesitas lijdende Frans Timmermans wil dat u gezonder gaat eten, want obesitas en milieu

Zo worden Turkse Lira omgezet in USD

Turkey's lira sinks to 8 against US dollar for first time

Turkije beloofde deze week een lening voor een bedrag van 500 miljoen US dollar aan het door Turkije bezette Noord-Cyprus, de zgn. Turkse Republiek van Noord-Cyprus (KKTC), alleen als dusdanig erkend door Turkije.

Turkije verleent deze lening in Turkse Lira (TL), maar Noord-Cyprus moet dit terugbetalen in US dollars. Iets wat voor de Turks-Cyprioten bijzonder lastig wordt gezien de waardevermindering van de Turkse Lira t.o.v. de US dollar.

Reden van de lening: herstructurering van de publieke en financiële sector van Noord-Cyprus. Zowel de leningverstrekking als de terugbetaling zullen in termijnen gebeuren; ingang 36 maanden na de goedkeuring van de lening, verdeeld over 14 beurten alle zes maanden. De koers? Deze die de Turkse Centrale Bank op de dag van de lening, resp. terugbetaling goedkeurt.

Hoewel de Turkse regering vooropstelt dat de lening zal gebruikt worden voor infrastructuur en gezondheidsgerelateerde uitgaven, wordt algemeen verwacht dat de gelden in werkelijkheid zullen besteed worden aan financiële uitgaven, zoals salarissen, die Noord-Cyprus boven het hoofd groeien. Logisch, vermits Turkse Cyprioten voornamelijk afhangen van het verblijf van toeristen, slechts een heel kleine minderheid mogen ontvangen gezien de internationale boycot nadat Turkije Noord-Cyprus bezette in 1974.

Niettemin – typisch Erdogan – raadde hij de bouw van een presidentieel paleis aan op een perceel van 5.000 m2 “omdat zulke gebouwen de perceptie van het buitenland veranderen.”(…) Men vermoedt dat de lening eigenlijk bedoeld is om dit door Erdogan aanbevolen paleis te financieren.

“Perceptie van het buitenland”??? Juist. Maar niet helemaal zoals hij het bedoelt. (zie vorige bijdragen onderaan)

Terwijl de economische toestand in Turkije eerder lamentabel mag genoemd worden, heeft Erdogan – hoewel aangekondigd werd dat de uitgaven aan buitenlandse operaties zouden beperkt worden – plannen geuit over Turkse inzet in het hiaat dat in Afghanistan optreedt na het vertrek van de VSA.

https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210714-turkey-offers-help-securing-afghan-airport-but-has-erdogan-bitten-off-more-than-he-can-chew

Quo vadis, Syria?

Sinds dagen proberen we de humanitaire hulppuzzel ineen te passen. En zijn er nog steeds niet in geslaagd er enige logica in te vinden. Als alle partijen met tegengestelde doelstellingen juichen, is er minstens eentje die komedie speelt. Of werden er achter de coulissen andere afspraken gemaakt??? Jarenlang beperkten Rusland en China de aanvoer van zgn. “hulpgoederen” via de grensovergangen met Turkije omdat dit de aanvoerlijn was van wapens en munitie verstopt tussen de noodhulp. En nu roepen alle protagonisten hoera… Ook de Syrische regering. Bovendien is er een duidelijk interpretatieverschil van de duur van het akkoord: Rusland zegt 6, de VSA 12 maanden.

Bovendien functioneerde de grensovergang van Bab al-Hawa ook als smokkelroute van Syrische olie en historische artifacten naar Turkije.

China maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals te pleiten voor de opheffing van de unilaterale sancties die de bevolking wurgen:

Nederlandse vertaling van het standpunt der Syrische regering:

Fayssal Mikdad, min. van buitenlandse zaken en Syr. in het buitenland, stelt dat resolutie 2585 in zijn huidige vorm tegemoet komt aan alle aspecten die westerse landen weigerden in te voegen en legde de nadruk dat humanitaire hulp vanuit Syrië moet komen en niet via de grensovergangen. Mikdad stelt dat de resolutie het sterke vertrouwen in de territoriale integriteit van Syrië hernieuwt en dat dit tot gevolg heeft dat de Turkse en VSA regering, die de separatisten (Koerden) steunt in N-Syrië niet tevreden zijn. Het betekent ook dat de milities en terroristen het onderspit moesten delven in deze resolutie, die in alle paragrafen m.b.t. de hulpvoorziening aan Syrië, duidelijk maakt dat deze vooral vanuit Syrië moet komen. De VN resolutie betekent dat de overgangen aan de buitengrenzen niet langer de hoofdzakelijke toegangen zijn waarvan het westen gebruik maakte om hulp aan Syrië te verlenen, en dat het centrum (… regering) de basis wordt.

Hij liet optekenen dat het westen drie grensovergangen wilde heropenen maar dat het er slechts in slaagde een halve grensovergang te openen, nl. Bab al-Hawa, en dat zij ook de duur voor 1 jaar wilden verlengen, maar dat de vrienden (Nvdr: Rusland en China) slechts voor 6 maanden akkoord gingen. Het zou bijgevolg betekenen dat de Syrische staat alles moet weten over datgene wat het land binnenkomt en waarheen voedsel en humanitaire bevoorrading geleverd wordt. Bijgevolg zou het moeilijk worden voor westerse landen wapens aan terroristen te bezorgen, dixit Mikdad. Hij stelt dat de Russische en Chinese vrienden en anderen in de Veiligheidsraad erin slaagden de vrije toegang van westerse en Turkse hulp aan de terroristen en gewapende bendes te beperken, en voegde eraan toe, dat dit een nodige stap is om tot de sluiting van Bab al-Hawa te komen … immers: respect voor de Syrische soevereiniteit wordt bereikt door respect voor ‘s lands grenzen.

Mikdad liet verstaan dat de nieuwe resolutie talrijke beperkingen op het vervoer van goederen gelegd heeft en ook op de westerse staten, die lak hadden aan de internationale grenzen en die de grensovergangen gebruikten om de eenheid van het Syrische land en volk te beschadigen. “De grensovergangen werden gebruikt door westerse landen, de VSA en degenen die het terrorisme ondersteunen om zo terroristen en milities te voorzien van wapens.” en voegde eraan toe dat de VN tekort geschoten was bij haar opdracht de goederen te controleren. Bovendien zou de VN én de westerse landen gefaald hebben in de échte hulpverlening aan het Syrische volk, daar de noodhulp geleverd werd aan grenzen, vervolgens aan gewapende groepen en hun organisaties om deze te verdelen onder de terroristen of deze aan hoge prijzen te verkopen aan de bevolking.

Mikdad gaf verder nog mee dat drie grensovergangen al-Ramtha, Bab al-Salam en al-Yarubiyah gesloten werden en dat nu nog slechts Bab al-Hawa open blijft nadat de VSA, zgn. onderzoekscentra, westerse landen & politici, er een grote campagne rond gevoerd hebben alsof de wereld geen andere problemen kent dat de Bab al-Hawa grensovergang.

Tot zover de reactie vanuit de VN Veiligheidsraad en de Syrische regering. Onze redactie heeft meermaals de wantoestanden in Idlib (… en de Bab al-Hawa grensovergang) beschreven. We verwijzen o.a. naar:

Officieel worden terroristische groeperingen in Syrië niet (meer) gefinancierd door externe bronnen (*).

Investeringen en handel stagneren in noord-Syrië. Nadat HTS de grensovergang van Bab al-Hawa onder controle kreeg, werd de handel en wandel verboden, behalve dan voor goedgekeurde “handelaars”. HTS heeft de volledige controle, het monopolie, op de handel, o.a. van suiker, kippen, bananen, benzine en diesel en andere dagelijkse verbruiksgoederen.

De Kamer van Koophandel staat machteloos. Protesteren leidt er slechts toe dat alles dichtgetimmerd wordt. HTS gebruikt de Kamer van Koophandel voor interne administratieve en organisatorische taken. HTS werkt ook aan hun imago: vrienden vallen in de prijzen, krijgen bv. de toelating voor de opening van een restaurant, waarbij de toevoer van de nodige producten gegarandeerd wordt, krijgen een job aangeboden, waarvoor een minder geliefde bewoner moest plaats ruimen. HTS houdt de tankstations en grote stroomvoorzieners onder controle in ruil voor “lidgeld”. HTS legde beslag op overheidsgronden nabij de Syrisch-Turkse grens en verkocht deze als bouwgronden aan vrienden.

HTS is de noodzakelijke partner bij de grensovergangen vanuit de Idlib provincie naar het regeringsgebied en legt douanetaxen op bij de invoer van producten. Morek is de belangrijkste grensovergang; HTS laat Huras al-Din, die voorheen daar de alleenheerschappij had, delen in de inkomsten. De Bab al-Hawa grensovergang wordt met niemand gedeeld. Geld stinkt niet.

HTS richtte de Watad Company op voor het beheer, verkoop, verspreiding van brandstoffen in Noord-Syrië. Zogezegd onafhankelijk, met Abu Ragheb al-Nabhan als alg. directeur, een oud-gediende brandstoffenverkoper in de regio. Even onafhankelijk als de Idlib regering. (…)

Intussen werden quasi alle andere terroristische groeperingen in Idlib opgeslokt door HTS. Hoog tijd dat HTS herdoopt wordt, een ander visitekaartje uitgereikt krijgt als loyale partner van NAVO-lidstaat Turkije en uiteindelijk kan vervellen tot een geëerde “oppositiepartij” aan de onderhandelingstafel. Het is tenslotte niet voor het eerst dat deze moslimterroristen vervellen: van al-Qaeda naar al-Nusra naar Hay’at Tahrir al-Sham, kortweg HTS. Als een boef een hoge hoed opzet, blijft hij nog steeds een boef.

Via de illegale grensovergang(en) naar Irak blijven de VSA wapens binnensmokkelen en olie, resp. graan, buitensmokkelen. En daar kijkt de VN Veiligheidsraad gefascineerd naar als een sterrenwichelaar naar een komeet. Opnieuw trok op 12 juli een konvooi van 37 vrachtwagens, geladen met wapens, munitie en logistieke bevoorrading, en 3 opleggers met nieuwe bewapende voertuigen, 8 opleggers met een onbekende inhoud verpakt in reusachtige kratten en 3 4×4 voertuigen met machinegeweren via de al-Walid grensovergang van Irak naar Syrië, naar de zgn. “autonome zone”, dat enkele jaren geleden nog stemde tegen de afscheuring van Syrië. Zeg nu niet dat de VSA daar aan proactieve landverdediging doen. Op onderstaand kaartje ziet u de drie door de VSA grensovergangen voor import van wapens/munitie/logistiek en export van gestolen olie/graan.

Het verschil tussen Trumps en Bidens “humanitaire” handelingen in Syrië: Trump liet graanvelden met hete luchtballons afbranden; Biden daarentegen laat eerst het graan oogsten en steelt het vervolgens uit de graansilo’s.

Op 7 juli was het VSA konvooi een beetje groter met 44 voertuigen, olietankwagens, koelwagens, bulldozers… Alsof de Amerikaanse bezetting van Afghanistan vervangen wordt door de Syrische.

US coalition sends 25 trucks of weapons and logistics equipment to Syria –  IWN

Zoals gebruikelijk plaatsen we ook bij deze aflevering een positief einde: Syrië is zoveel meer dan terrorisme, oorlog, armoe en honger.

“Syrië is méér dan een land, het is een beschaving”. Een analyse:

Zenobia (240-274 AD) op een kleine rots in de Mid. Zee voor de kust van Latakia.

Nadat Damascus bevrijd werd van ISIS werd het standbeeld van Zenobia met haar koets voor vier dagen opgericht op het Omayyad plein in Damascus samen met dat van Palmyra’s conservator, Khaled al-Assaad, die publiekelijk onthoofd en opgehangen werd door ISIS op 18 juli 2015. (…)

En een hymne voor de koningin van Palmyra, Zenobia:

Zwartrijden verboden

Pin van Ria Zirkzee op Grappige plaatjes en Teksten | Grappige plaatjes,  Grappig, Spreuken

Nou en? Was altijd toch het geval? Hoewel… voor zwarten wordt dikwijls een oogje toegedrukt.

Het gaat bij dit verbod niet om het “rijden”, maar wel om het begrip “onbetaald rijden”, de taalnuance die bijzonder kwetsend is voor iedereen die van nature een donker velletje heeft.

De Duitse taalpolitie waakt opdat de samenleving anti-racistischer wordt. Berlijn en München leiden de dans. „Schwarzfahren“ (… zwartrijden) is vanaf nu een racistisch begrip. De Berlijnse gewestregering heeft beslist dat het begrip “zwart” in het publieke domein niet meer in een negatieve context mag gebruikt worden. Ergo: het is een teken van racisme.

In München is men goed op weg om Berlijn in de retoriek te volgen: men is er bij de openbaar vervoerinstanties “diep van overtuigd dat in een tijd, waar het rechtsextremisme tot een grote bedreiging voor het land geworden is, het taalgebruik ook aan banden moet gelegd worden”. Wie vanaf nu nog de woorden “zwartrijden” of “zwartrijder” gebruikt toont hiermee zijn verachting voor de welgekomen zwarte parels, zelfs al zijn deze niet afkomstig uit Zwart-Afrika, maar uit het midden of verre oosten.

Darf man „Schwarzfahren“ noch sagen?

De affiches met de racistische slogan, die elke openbaar vervoergebruiker moet wijzen op zijn burgerplicht, nl. zijn vervoerticket te betalen, worden verwijderd. Ze zullen waarschijnlijk vervangen worden door een lachende ebbenhouten neo-Duitser die goedgezind zijn ticket betaalt…

https://www.svz.de/deutschland-welt/panorama/Kein-Schwarzfahren-mehr-Muenchen-und-Berlin-entfernen-Plakate-id32862537.html