Investeren doe je best in…

… Rusland!

Niet onze raad. We kennen er te weinig van en hebben bovendien niet de financiële middelen ertoe. We investeren in de (klein)kinderen, in ons huis, onze tuin en zodra het kan in een gemiste vakantie.

Het Amerikaanse Bloomberg noemde Rusland de aantrekkelijkste markt voor investeringen en voorspelde een duidelijke groei van de Russische economie. Waarmee heel de sanctiespolitiek als nutteloos bewezen is.

Een analyse waarop deze mededeling berust:
Een wereldwijde energiecrisis zorgde voor nieuwe inzichten betreffende de energie-exporterende landen. Het gaat meer dan slechts om olie en gas. Van alle exportlanden was Rusland tijdens de tweede semester bijzonder succesrijk i.v.m. economische vooruitzichten. De prognoses voor rentabiliteit der Russische bedrijven tonen een stijgende tendens. (cijfers in video)
Rusland hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over het welzijn van het financieel systeem; het land heeft een aanzienlijke goud- en deviezenvoorraad en een lage staatsschuld. Bloomberg gaat ervan uit dat de Russische markt sterk ondergewaardeerd wordt. Voor degene die iets van financiële zaken kent, vertelt Bloomberg niets nieuws. De wereldwijd populairste VSA aandelenmarkt heeft in de laatste vijf jaar een doorsnee jaarlijkse winst van 16.87% bereikt; de Russische aandelenmarkt toonde tijdens dezelfde periode een doorsnee jaarlijkse winst van 19.35%, één der beste mondiale winstcijfers.

Stel u dus nu eens voor indien Rusland zonder sancties op het wereldplatform had kunnen werken…

Bloomberg komt d.m.v. de positieve prognose tot de conclusie dat heel de sanctiespolitiek niet tot de gewenste resultaten geleid heeft.

.Tien jaar geleden beschreef de toenmalige VSA president, Barack Obama, Rusland als “Een regionale macht met een tankfunctie en een in scherven liggende economie…”
Na zeven jaren sancties en isolementexperimenten zijn buitenlandse investeerders verrast door de prestaties die Rusland tijdens deze periode geleverd heeft. Ver van uitsluitend olie en gas, maar ook een zich ontwikkelende markt, en een toekomstige rol in de digitale economie voor de versterking van de financiële sector en duurzaam verbruik, en daarbij zonder de “groene” economie uit het oog te verliezen.

Het uitgestrekte land beschikt over heel het spectrum van begeerde zeldzame aardmetalen, mineralen en grondstoffen, zonder dewelke de groene transformatie gewoon niet mogelijk is. De Russische landbouwexport schiet de hoogte in (… mede dankzij de EU-sancties… u zal zich o.a. aan onze perenexport herinneren…). In kernenergie is Rusland wereldleider.

Over het algemeen is Rusland een economisch sterk land. Ooit zal het bewustzijn der onbeperkte mogelijkheden doordringen bij de politieke besluitvorming in het westen.

Niemand in Rusland is zo naïef in een onmiddellijke stopzetting van de sancties te geloven. Het land staat echter open voor succesrijke samenwerking met buitenlandse investeerders..

We zetten Bloombergs voorafgaande 2021-verslaggeving hieromtrent op een rijtje:

Jan. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-20/investments-into-russia-slump-to-lowest-level-since-1994-chart

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-13/hedge-fund-that-never-lost-in-a-decade-piles-into-russian-stocks

Febr. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/russia-s-pandemic-winners-drive-10-billion-share-sale-pipeline

Aug. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/russia-s-fight-against-inflation-is-winning-over-bond-investors

Sept. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-19/russia-s-markets-are-booming-despite-putin-s-political-crackdown

Okt. ’21: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-10/world-s-energy-chaos-turns-russia-into-top-emerging-market-pick

Oekraïne appelleert aan VSA’s leiderschap…

Zowat alle mogelijke argumenten worden uit de onderste schuif van de faillissementskast gehaald:

  • Oekraïne is bekommerd om de EUropese wetgeving
  • Oekraïne is bekommerd om de EUropese veiligheid
  • Oekraïne is bekommerd om de EUropese concurrentiekracht
  • Oekraïne is bekommerd om de eventuele militaire gevolgen, resp. oorlog in Oekraïne met uitdeinende kringen
  • Kortom: gezien het feit dat Angela Merkel de Duitse belangen voorrang gegeven heeft op de Oekraïense, verwacht Oekraïne meer leiderschap van de VSA
  • Want volgens de heer Vitrenko* gaat het niet – zoals Duitsland herhaalt en blijft herhalen – om een economisch project, neen hoor, het gaat om “world order change” volgens de wens van Poetin
  • Op de vraag waarom de VSA zouden moeten ingrijpen – tenslotte maken de VSA geen deel uit van EUropa – antwoordt de heer Vitrenko* doodleuk: omdat Rusland de regels moet respecteren, het gaat immers niet alleen om de energie-zekerheid maar ook om de veiligheid van de hele wereld.

Voilà, het gaat er dus niet om dat Oekraïne niet langer heel de gastoevoer naar West-Europa naar hun hand kunnen zetten en er dik aan verdienen… dààr gaat het absoluut niet om. De Oekraïense nationale gasmaatschappij is slechts bekommerd om ons welzijn. Echt waar!

*Duiding over de heer Vitrenko vindt u in voorgaande artikels:

Aftalibanstan voor kenners

Met z’n vijven trok een Talibandelegatie naar Moskou voor overleg om uiteindelijk te komen tot de betrachtingen: de geboorte-aankondiging van een  “onafhankelijke, neutrale, verenigde, democratische en vreedzame staat, vrij van terrorisme, oorlog en drugs”, en met een inclusieve regering “met vertegenwoordigers van alle etnische, religieuze en politieke groepen.”

Zo ver zijn ze nog niet, nog lang niet: Lavrov, als gastheer, zette de toon van de vergadering, nl. “Afghanistan te verenigen met alle buurlanden, zonder uitzonderingen”. Onaangedaan vermeldde hij de Amerikaanse olifant in de kamer – of eerder het gebrek ervan: “Onze Amerikaanse collega’s kozen ervoor om niet deel te nemen“, eigenlijk “voor de tweede keer, een uitgebreide trojka-achtige vergadering ontwijken.”  Naar verluidt verontschuldigde Washington zich omwille van niet duidelijke “logistieke redenen”. U kan heel het relaas hierover in onderstaande video volgen.

Schakel ondertiteling, vertaling / geschreven tekst in via icoontjes

De trojka, die vroeger in Doha bijeenkwam, bestaat uit Rusland, de VS, China en Pakistan. De uitgebreide trojka in Moskou deze week bestond uit Rusland, China, India, Iran, Pakistan en alle vijf Centraal-Aziatische ‘stans’. Dat maakte het in wezen tot een bijeenkomst van de Shanghai Cooperation Organization (SCO), op het hoogste niveau.

De gezamenlijke verklaring die na de vergadering werd afgegeven, was misschien niet bepaald een thriller. Maar dan, helemaal aan het einde, biedt paragraaf 9 de echte bom:

“De partijen hebben voorgesteld om een ​​collectief initiatief te lanceren om zo snel mogelijk een brede internationale donorconferentie onder auspiciën van de Verenigde Naties bijeen te roepen, zeker met dien verstande dat de kernlast van de economische en financiële wederopbouw en ontwikkeling van Afghanistan moet worden gedragen door op troepen gebaseerde actoren die de afgelopen 20 jaar in het land waren.”

Het westen zal vanzelfsprekend argumenteren dat er al een soort donorconferentie heeft plaatsgevonden: dat was de speciale top van de G20 via videoconferentie eerder in oktober, waar ook VN-secretaris-generaal Antonio Guterres bij aanwezig was. Vervolgens werd vorige week veel gezegd over een Europese belofte van 1 miljard euro aan humanitaire hulp, die in zijn huidige vorm uiterst vaag blijft, zonder concrete details. Misschien moeten onze EU-parlementairen eens hun licht opsteken…

Op de G-20 gaven Europese diplomaten achter gesloten deuren toe dat de grootste kloof was tussen enerzijds het westen “dat de Taliban wilde vertellen hoe ze hun land moesten besturen en hoe ze vrouwen moesten behandelen” als noodzakelijke voorwaarden in ruil voor hulp, en anderzijds het pragmatische Rusland en China die verkiezen zich niet te mengen in de Afghaanse interne keuken.

De buurlanden van Afghanistan, Iran en Pakistan, waren niet uitgenodigd voor de G-20, en dat is in de gegeven omstandigheden wellicht niet heel verstandig. Het is een open vraag of de officiële G-20 in Rome, op 30-31 oktober, ook Afghanistan zal behandelen, samen met de voor het westen belangrijkste thema’s: klimaatverandering, Covid-19 en een nog ongrijpbaar wereldwijd economisch herstel.

Dus, argumenteert Lavrov, is de Moskou-vergadering, hét forum om de Afghaanse problemen aan te pakken. En daarmee komen we bij de kern van de vergadering: de economische en financiële heropbouw. Lees nog even paragraaf 9, bovenaan vermeld. Laat het tot u doordringen. Het idee alleen al dat de vroegere “op troepen gebaseerde actoren”, dus de internationale (NAVO) bezettingsmacht, het Prachtland Afghanistan, na het militaire débâcle, de ondankbaarheid der Afghanen, het verraad van het Afghaanse leger, er bovenop zou helpen… wie gelooft dat? Iemand? Niemand?

De VS doen niet aan natievorming – zoals heel de derde en vierde wereld uit ervaring weet. Zelfs het deblokkeren van de bijna $ 10 miljard van de Afghaanse Centrale Bank die door Washington is geconfisqueerd, zal een zware dobber zijn. Het IMF voorspelde dat zonder buitenlandse hulp de Afghaanse economie met 30 procent kan krimpen.

De Taliban, onder leiding van tweede premier Abdul Salam Hanafi, probeerden een moedig gezicht op te zetten . Hanafi betoogde dat de huidige interim-regering al inclusief is: meer dan 500.000 medewerkers van de voormalige regering hebben immers hun baan behouden.

Maar nogmaals, er gingen veel kostbare details verloren in de vertaling en de Taliban misten een frontlijnfiguur die de Euraziatische verbeelding kon boeien. Het mysterie blijft bestaan: waar is Mullah Baradar?

Baradar, die het politieke bureau in Doha leidde, werd alom getipt als het gezicht van de Taliban naar de buitenwereld toe na de overname van Kabul door de groep op 15 augustus. De geruchten dat hij effectief buitenspel is gezet zijn zeer hardnekkig.

Op de achtergrond van de Moskou-vergadering lieten diplomaten doorschemeren dat de sfeer gespannen was. Rusland moest op eieren lopen om te bemiddelen bij de grieven van Indië en de zorgen van Tadzjikistan. Het was op voorhand geweten dat Rusland de Taliban niet zouden erkennen als de nieuwe Afghaanse regering – nog niet. Prioriteit: de Taliban mochten geen veilige haven bieden aan jihadisten, die “derde landen, vooral de buurlanden” zouden kunnen aanvallen, benadrukte Lavrov.

Als president Poetin terloops de officiële informatie laat vallen dat er zich minstens 2.000 ISIS-K-jihadisten in Noord-Afghanistan ophouden, betekent dit dat de Russische inlichtingendienst precies weet waar ze zijn en eventueel de mogelijkheid heeft / resp. aanbiedt ze te onderdrukken, mocht de Taliban een seintje geven dat ze hulp nodig hebben.

Voorlopig blijft het bij “oefeningen”… De boodschap is duidelijk!

De NAVO daarentegen, nog steeds niet bekomen van de Afghaanse vernedering, bij monde van Jens Stoltenberg, vindt dat de Taliban verantwoording verschuldigd zijn aan de NAVO voor het aanpakken van terrorisme en mensenrechten.

En daar bovenop als achtergrondweetje: Rusland weigerde botweg het Amerikaans verzoek om hun inlichtingenapparaat in Centraal-Azië in te zetten… een goede verstaander begrijpt: om Afghanistan te bespioneren. Als Rusland dit doet, dan zal het wel zo verstandig zijn het niet aan de neus van de VSA te hangen. Eerst wilden ze een “tijdelijke” militaire basis in Oezbekistan of Tadzjikistan: Poetin-Biden besprak het zelfs op de top van Genève. Poetin bood half voor de grap een tegenaanbod aan om de Amerikanen te huisvesten in een Russische basis, waarschijnlijk in Tadzjikistan! Moskou speelde dit tweederangs schouwtoneel een paar weken mee om uiteindelijk tot de conclusie te komen: er is geen plaats voor Amerikaanse ‘contraterrorisme’–theaterstukjes in Centraal-Azië.

Kortom, Lavrov in Moskou hield niet alleen zijn eigen hoofd koel. Hij benadrukte dat de deelnemers van de Moskou-vergadering alle kansen willen benutten om de Taliban de kans te geven “opgenomen” te worden via verschillende multilaterale instanties, zoals de VN, de SCO – waar Afghanistan een waarnemer is – en, cruciaal, de Collective Security Treaty Organization (CSTO), een militaire alliantie.

Laatste nieuws: de VSA proberen nu Pakistan te overtuigen om het Pakistaanse luchtruim te mogen gebruiken om te spioneren in Afghanistan.

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak steunt Poolse soevereiniteit

U zal intussen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de zgn. Poolse crisis. Polen heeft de durf gehad haar eigen grondwet boven die van de EU te plaatsen. Mogen wij herinneren aan het gewoonlijk volgzame Duitsland dat in het verzet ging tegen de gedwongen goedkeuring van het opkopen van Zuid-Europese schulden door Noord-Europese lidstaten.

Enkele andere reacties:

Gasprijs: van $ 2000 naar pakweg $ 1000…

… Hoe kan dat???

Nadat de gasprijs in Europa bijna tot $ 2000 steeg, daalde hij spectaculair naar iets onder $ 1000. Nog altijd historisch hoog, maar in elk geval een even historische daling. Wat heeft de gasprijs gehalveerd?

Uitgerekend ‘s werelds grootste boef heeft aan de speculaties op de gasprijs aan Europese en mondiale beurzen voorlopig een einde gemaakt. En dat was meer dan nodig: de prijs in Europa steeg tot een onbetaalbare hoogte, nl. het tienvoudige van de doorsnee gasprijs van 2020.

De idiote beslissingen van voormalige EU-Commissies, met bv. de Let Andris Piebalgs als energiecommissaris en de daarop volgende commissarissen met een soortgelijke politiek, hebben ertoe geleid dat de prijzen van energie-opwekkers – gas, kolen, brandhout – naar een ongezien niveau gestegen zijn. Indien iemand een half jaar geleden zou beweerd hebben dat hij een prijsstijging voor gas naar $ 2000/m3 vooruit zag, men had hem als onruststoker of krankzinnige gekwalificeerd. Intussen bleek dat er geen bovengrens was.

We citeren Poetin:

“Ik herinner me de discussies in de EU-Commissie. Ik was immers zelf in Brussel. En het was buitengewoon moeilijk met de zgn. “experten” te spreken omdat ze vanuit hun ivoren toren handelen. Hun mening is de énige juiste. Iets anders willen ze niet horen.”

En net op dat ogenblik komt Poetin en de koersen dalen alsof hij een toverstaf hanteerde. Nadat hij met de Russische regering overleg had gepleegd, daalde de gasprijs in Europa binnen de 10 minuten al met $ 200. Hij, ‘s wereld boef, werd gehoord en begrepen. Hij verklaarde dat Rusland aan alle verplichtingen zou tegemoet komen, verder bestellingen vanuit Europa zou noteren en honoreren, dat Rusland niet de wens had zich als een wraakengel te gedragen, dat er immers genoeg gas is en dat de pijpleidingen gebouwd en operatief zijn. Men moet gewoon het ventiel open draaien.

De hoge gasprijzen waren één der hoofdthema’s voor het Internationale Gasforum in St. Petersburg. We citeren Gazprom:

“Sedert vele jaren wordt in Europa de wijsheid opgedrongen dat het Russische pijplijngas, in tegenstelling tot het flexibele vloeibaar gas, de afhankelijkheid t.o.v. de leverancier verhoogt. De realiteit heeft echter aangetoond dat het flexibele gas voor de dollar gestemd heeft, naar de hoogste bieder gegaan is en Europa in de steek heeft gelaten.”

Dat het flexibele vloeibaar gas, hoofdzakelijk uit de VSA komt, wist u al, vermits het tijdens de lange constructiejaren van Nord Stream 2 herhaaldelijk bij het pokeren met chantagechips gebruikt werd.

We citeren Poetin tijdens b.g. conferentie:

“Rusland was en is een betrouwbare gasleverancier voor de afnemers wereldwijd, zowel in Azië als in Europa. Rusland heeft steeds aan zijn verplichtingen voldaan – voor de volledige afgesproken hoeveelheid. Alle verplichtingen. Dat wil ik beklemtonen.”

“Het voorstel voor de gasaankoop naar de beurs te trekken voor korte termijnhandel werd toen vooral door Britse experten gelanceerd. Waar die Britse experten nu zijn en wat er intussen n.a.v. hun voorstel gebeurd is, is duidelijk: vooral voor de gasverbruikers in Europa…”

Zoete wraak voor de stigmatisering, de haat, het wantrouwen door en van politici en media. Zoete wraak voor de huidige patstelling in Duitsland: Nord Stream 2 is gereed maar kreeg nog geen uitbatingstoestemming. Iets waardoor de overheden allerhande in eigen voet schieten, vermits het Nord Stream 2-gas aan $ 200 naar Duitsland kan stromen, terwijl nu de goedkoopste beursprijs bij ca. $ 1000 ligt.

Staatsschulden-carrousel in een notendop

Een staat, een land heeft geld nodig om de staat draaiende te houden, een project e.d. te financieren. De staat zal dan een lening uitschrijven waarop staat dat die lening een bepaalde som waard is, die uiteindelijk op dag x moet terugbetaald worden en waarop jaarlijks een bepaalde intrest moet betaald worden. Dit waardepapier zal door een financier gekocht worden en die kan het bijhouden of doorverkopen. Eén keer per jaar komt de eigenaar van het waardepapier naar de staat en verlangt de uitbetaling van de intrest. En op het einde van looptijd zal de uiteindelijke eigenaar van het waardepapier naar de staat trekken en de terugbetaling van het totaal geleend bedrag vorderen.

Klinkt eenvoudig en zo is het in feite ook. Maar er kunnen haken aan zitten.

Een simpel voorbeeld: u bent een staat en uw gemeente, omliggende gemeenten en steden zijn de wereldwijde markt. U heeft geld nodig. U neemt een blad papier en schrijft: “Deze lening heeft een waarde van 1000 euro en loopt 10 jaar. De eigenaar van deze lening (waardepapier) betaal ik telkens op 1 oktober 1% intrest”.

Iemand koopt dit waardepapier en betaalt u 1000 euro. Vervolgens moet u jaarlijks, op 1 oktober, degene die het waardepapier voorlegt, 1% intrest, 10 euro dus, betalen en dan bent u weer een jaar gerust.

Na de looptijd, 10 jaar dus, als de terugbetaling van de lening aan de orde is, heeft u echter geen 1000 euro. Dus… u schrijf enkele dagen voor de vervaldatum opnieuw een dergelijk stuk papier en u laat zich door iemand anders de 1000 euro geven die u op 1 oktober voor de eerdere lening moet terugbetalen.

Eigenlijk hoeft u die 1000 euro nooit terug te betalen. U moet echter één keer in het jaar de 10 euro intrest betalen en alle 10 jaar iemand vinden die u opnieuw 1000 euro geeft opdat u de oude lening kunt terugbetalen. Niets aan de hand, denkt u dan, aan geld geraken is een fluitje van een cent.

Stel u nu even voor dat u 35.000 euro netto per jaar verdient. Bijgevolg is een betaling van 10 euro intrest per jaar geen probleem. U ziet dat zo en de geldleners ook. Maar als u zo veel leningen uitschrijft zoals het in het westen de gewoonte geworden is, en uw schulden op deze wijze xxx aantal keer uw jaarinkomen bedragen, dan ziet de toestand er heel anders uit.

We gaan uit van de veronderstelling dat uw schulden 3 keer uw jaarinkomen bedragen en u heeft al 100 van b.g. waardepapieren (leningen) verkocht. Dan moet u al 1000 euro aan intrest betalen. Nog altijd geen echt probleem. Maar… u moet ook voortdurend nieuwe waardepapieren (leningen) verkopen om deze, die elk jaar voor terugbetaling voorgelegd worden, uw oude leningen dus, terug te kunnen betalen… En dan komt de kat op de koord.

De kat is in deze wat men in het echte leven een ratingagentschap noemt. Deze kat komt elke dag in uw stamcafé en vertelt iedereen wie (leninguitschrijver) vermoedelijk, eventueel, zijn leningen niet meer zal kunnen terugbetalen. Hij toont daarbij lange tabellen waarbij duidelijk gemaakt moet worden hoe hij de financiële situatie berekend heeft. En uit die tabellen blijkt dat u eigenlijk niet meer financieel te vertrouwen bent. Kortom: wie van u in de toekomst nog een waardepapier (lening) koopt, doet er goed aan niet aan 1% intrest per jaar te verlangen, maar 5%. Als u nu bij de vervaldatum van een lening een nieuwe lening moet afsluiten om de oude terug te kunnen betalen, dan moet u het vijfvoudige aan intresten betalen. En vermits uw inkomen niet gestegen is, komt u stilaan in de problemen.

Een ongeluk komt nooit alleen. De kat is nl. uw buurman, juist degene waarmee u al jaren overhoop ligt over een appelboom die al dan niet op de grens van de beide tuinen groeit. Deze buurman – de kat – merkt dat hij een stapje verder kan gaan en vertelt nu regelmatig in uw stamcafé dat het u – tot zijn spijt – echt niet goed gaat en dat men eigenlijk beter 10% zou moeten intrest te verlangen bij een volgende lening.

En uw probleem wordt groter. U moet immers nieuwe leningen opnemen om de intresten te kunnen betalen. En dan komt de dag dat u niet slechts 100 leningen lopende hebt die in totaal jaarlijks 1000 euro intrest kosten, maar het zijn er intussen 120, waarvoor u bij 10% intrest 12.000 euro intrest per jaar moet ophoesten.

Uw buurman realiseert zich dat hij de duimschroeven kan aandraaien en verlangt nu van u dat u de appelboomkwestie in zijn voordeel oplost. Indien niet, laat hij de geruchtenmolen verder draaien met het risico dat uw volgende lening 15% intrest zal kosten. M.a.w. u bent chanteerbaar geworden, niet alleen door degenen die uw leningen gekocht hebben maar ook door uw buurman die door uw stamcafé-vrienden geloofd wordt… U betaalt immers zonder morren de hogere intrest! U heeft immers geen andere keuze.

De kat hoeft niet perse uw buurman te zijn en het meningsverschil hoeft niet over een appelboom te gaan, maar dat snapte u al. Het is voldoende dat uw buurman beter bevriend is met de stamcafé-klanten dan u. En dan kan het alleen maar bergaf gaan. Stel nu dat iemand een oogje op uw huis geworpen heeft. Als iemand met de kat (ratingagentschap) een goede relatie heeft, dan kan hij de kat waarschijnlijk overtuigen (voor een bepaald makelaarscommissie) de slechte prognoses over uw financiële toestand zodanig aan te dikken dat uw schulden en bijhorende intresten op zulk niveau stijgen dat niemand u nog vertrouwt en geen lening meer wil geven omdat men vreest het nominaal bedrag van 1000 euro niet zal terugbetaald te krijgen op de vervaldag.

Om ten minste een gedeelte van hun geld terug te krijgen, zijn uw schuldeisers nu bereid de waardepapieren (leningen) voor de helft van hun nominale waarde te verkopen… en op dat ogenblik slaat degene toe die uw huis voor een prikje wil verwerven. Hij koopt de waardepapieren en komt op de vervaldatum bij u aankloppen. U kan niet betalen omdat niemand u nog een een nieuwe lening wil geven. Volgende stap: gerechtsdeurwaarder. U wordt uit uw huis gezet en u zit tot over uw oren in de schulden.

Een voorbeeld van b.g. scenario: uw huis is 100.000 euro waard. Na het vernietigen van uw reputatie heeft u bijkomende leningen uitgeschreven en u heeft momenteel een totale schuld van 120.000 euro. De koper van uw huis had deze leningen voor de helft van de waarde gekocht, dus 60.000 euro. Uiteindelijk verwerft hij uw huis, dat 100.000 euro waard is, voor 60.000 euro. De kat krijgt wat hem toekomt voor zijn bemiddeling. U bent geruïneerd: u heeft niet alleen uw huis verloren, maar bovendien zit u nog op een schuldenberg van 20.000 euro. Uw schulden bedroegen 120.000 euro, het huis is slechts 100.000 waard, u moet hem nog 20.000 euro bovenop geven.

Zo loopt het ook bij staten en de kat is in het werkelijke leven de ratingagentschappen, die beslissen welk risico bij welke staat past en wat daarvoor de passende financiële conclusie is. Daar de ratingagentschappen in de VSA zitten, moeten de VSA slechts beperkte intresten betalen, ook al zitten ze tot over hun oren diep in de schulden. De VSA torsen een schuldenlast van ca 27 biljoen dollar – hun belastinginkomsten bedragen ca. 6.4 biljoen. En desondanks betalen de VSA voor 10-jaar durende leningen slechts een beetje meer dan 1% intrest.

https://www.usdebtclock.org/

Ter vergelijking: Rusland heeft een staatsschuld van ca. 50 miljard euro – de belastinginkomsten bedragen ca. 270 miljard euro. Desondanks wordt er op de beurs ca. 7% intrest gerekend voor Russische staatsleningen.

Daar bovenop hebben de VSA quasi geen noemenswaardige reserves; Rusland heeft bij de nationale bank en staatsfonds meer dan 600 miljard dollar.

U kan vaststellen dat de berekende intrest voor leningen, die zich in de eerste plaats baseert op de ratingagentschappen, een machtinstrument is met hetwelke elke staat, die niet naar de pijpen van de VSA danst, kan gestraft worden.

In de onderdanige EU-staten bedraagt de schuld per inwoner ca. 28.000 euro – in Rusland ca. 1000 euro. En toch krijgen de EU-staten een betere rating dan Rusland en moeten bijgevolg minder intrest betalen voor hun leningen.

Ter info: De staatsschuld van België stijgt met 507 euro per seconde.

Dat Griekenland boven zijn stand leefde, staat vast. Het kon goedkoop aan geld (euro’s) geraken en gaf het met milde hand uit. Niemand tikte hen op de vingers… tot de bom barstte. Toen de ratingagentschappen hun duim naar beneden richtten over Griekenland, lag de nationale schuld bij 110% van het BNP. Griekenland werd door de ratingagentschappen de facto bankroet verklaard en de staatsleningen waardeloos. Deze leningen werden vervolgens door de EU voor de nominale waarde gekocht. M.a.w. de volle prijs werd betaald aan de eigenaars van de leningen, de banken dus, hoewel de leningen niets meer waard waren. Dat was geen Griekenlandredding, maar een bankenredding. Vervolgens heeft de EU Griekenland gezegd dat het land slechts vers geld krijgt als het ‘s lands parels privatiseert. (Luchthaven, haven, staats-energieleveranciers enz.) Daar het snel moest gaan, zat Griekenland in een slechte positie om te onderhandelen en kreeg bijgevolg een slechts prijs. Buitenlandse concernen konden zo zaakjes doen en de crème van de Griekse economie voor weggeefprijs bekomen.

Vandaag beweren de ratingagentschappen dat Griekenland gesaneerd is. In werkelijkheid explodeerde de schuldenlast dankzij de “redding” van 110 op meer dan 200%. Griekenland werd niet gesaneerd maar leeggeroofd.

https://www.statista.com/statistics/270413/national-debt-of-greece-in-relation-to-gross-domestic-product-gdp/

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:General_government_debt,2019_and_2020(%C2%B9)(General_government_consolidated_gross_debt,%25_of_GDP).png

https://tass.com/economy/1296557