Brussel, een bruisende stad…

🌋 vulkaan - Emoji Betekenis

Bij de recente “incidenten” (sic) op 13 januari 2021 kregen we eens te meer een voorsmaakje van wat er Brussel te wachten staat als de bruisende vulkaan ontploft.

Positief was echter wel dat de “Flup” er nu ook tussen zat. Toch wel raar dat we door de experten thuiswerk – quasi met een enkelband – opgedrongen krijgen. Waarom màg onze geliefde Coburger meer dan zijn onderdanen? We moeten er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren …

“Zelfs de veiligheid van de koning was niet meer gegarandeerd tijdens de rellen van woensdag, 13 januari 2021 in Brussel… “(…)

Zoals gewoonlijk speelde het linkse en vreemde schuim van de straat de hoofdrol.  Dit werd cfr. de onverwoestbare tradities dienaangaande, met fluwelen handschoenen aangepakt.  Dit soort fungeert immers als de stoottroepen van de communistische logemaffia’s. De vergelijking met Duitsland is treffend, waar Antifa ook door het regime wordt beschermd en gesteund, en geen strobreed in de weg gelegd.

Het geknoei bij het politieoptreden is dan ook niet te wijten aan onkunde maar aan onwil van de politionele leidinggevenden, die immers schatplichtig zijn aan hun politieke zetbazen.  Tal van leidinggevenden bij de politie zijn trouwens ook logemaffiosi.  De politieke zetbazen zijn dan op hun beurt bezig met het “soigneren” van hun kiesvee.   Door de politiehervorming misvorming via het Octopus akkoord is er geen Rijkswacht meer, en blijft er alleen de lokale politie over (lees: een kopie van de vroegere gemeentepolitie), waardoor de burgemeesters nu als middeleeuwse baronnen alleen baas zijn in hun baronnie.

Een lokale politie die dan uitblinkt door partijdigheid, selectiviteit, onkunde, onwil en onbetrouwbaarheid in handen van corrupte politici,  waardoor deze omgevormd is van een “force de police” naar een “farce de police”.  Alleen tegen “les sales flamins” en “zgn. (extreem) rechts – lees nazi’s – ” werkt het repressieapparaat nog feilloos.  Dit werd recent nog bewezen op de parking C om Vlaamse vlaggen in beslag te nemen.  Een politie die dan op de koop toe, via de “diversiteit”,  geïnfiltreerd is door de 5de colonne en het Paard van Troje.

De grondslag van de handhaving van de openbare orde en veiligheid heeft dan ook niets meer te maken met de bedreigingen hiervoor, maar alles met het bevechten van politieke vijanden omwille van hun opinies, ook al vormen deze geen enkele bedreiging voor wat dan ook.  Ondertussen wordt dan de rode loper uitgerold voor de misdaad en het krapuul.

Dit is kenmerkend voor een communistisch & marxistisch systeem:

Fundstelle des Tages: "Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert" (Alexander Solschenizyn) | Michael Mannheimer Blog

En met Vivaldi zitten we volop met een communistische logemaffia-regering die oorlog voert tegen alles wat Vlaams en rechts gezind is.

Een bijzondere aandacht gaat hierbij dan naar de “boodschappers” met de gevaarlijke waarheden, die de neo-scherprechter Van Quickenborne op alle mogelijke manieren gaat bevechten. “Boodschappers”, zoals de moedige mannen van Voorpost, die het lef hadden, corona-gewijs met een spandoek, geweldloos, te protesteren tegen de islamisering. “In het parlement kan een politicus alles zeggen”, aldus de minister. Maar buiten het parlement is dat volgens hem anders. (…) Zijn nieuw voorstel tot aanpassing van de grondwet “Aanzetten tot haat en geweld naar correctionele rechtbank” is een zoveelste beperking van onze vrijheid. Wie zal bepalen wat aanzetten tot haat en geweld inhoudt? Juist. Het vonnis is bij voorbaat uitgesproken als het om een actie gaat die onze eigenheid wil beschermen.

In Brussel vormt het voormelde dan ook een explosief mengsel, met daarbij een bevolking die voor 80% van vreemde afkomst is. Ook al spelen tv-zenders handig in op deze cijfers; voor Vlaanderen zien ze zowaar op de eerste plaats onze noorderburen als grootste minderheid der immigranten. U herkent hen in het straatbeeld aan hun traditionele klederdracht met soepjurken en sjaaltjes.

De samenstelling zal dan verder evolueren en bij de volgende  gemeenteraadsverkiezingen in 2024 zal de allochtone machtsgreep in tal van Brusselse gemeenten een feit zijn.

Dit heeft dan ook gevolgen voor de ordehandhaving in het Brusselse Gewest. Op 13.01.2021 kregen we hiervan al een staaltje gepresenteerd met de toegestane betoging door de burgemeester Kir van Sint Joost ten Node, gevolgd door een tergende laksheid bij de ordehandhaving.   De milde kritiek van justitieminister Van Quickenborne gaat hier totaal voorbij aan de grond van de zaak:

Minister van Justitie Van Quickenborne legt verantwoordelijkheid bij burgemeester Emir Kir.   – De kritische stemmen bij de politie krijgen alvast steun uit politieke hoek. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), zelf waarnemend burgemeester van Kortrijk, verklaarde donderdag op de radio dat “de burgemeester die betoging beter niet had toegestaan”(…)

De grond van de zaak is immers: Wie heeft er voor gezorgd dat die burgemeester daar ongehinderd kan blijven?? En dan komen we terecht bij de communistische logemaffia’s waartoe Van Quickenborne ook behoort. En of de betoging al of niet werd toegestaan, doet er niet toe. Het schuim van de straat wordt immers toch beschermd.

Gezien de voormelde elementen, gaat de politie dan ook evolueren naar een “knokploeg” tegen politieke vijanden en , met als bijkomende invulling van hun takenpakket, als handlangers van het schuim van de straat.   Men dient dan ook geen enkele illusies te koesteren over de veiligheid in Brussel en dit geldt vooral voor de Vlamingen die er nog vertoeven.

We gaan dan ook naar een burgeroorlog zoals ook elders in de EUSSR.

Wat Brussel betreft is het eenvoudig. Als de straatterreur begint op een vrijdagavond voor een lang weekeinde, men blokkeert een 20 à 25 strategische kruispunten en men saboteert het treinverkeer naar Brussel, dan is tegen de maandagavond de klus geklaard.

De vraag is dan ook : Wat doen de Vlamingen nog in Brussel?  Wachten tot de vulkaan ontploft?  Er is dan ook maar één raad te geven: verlaat Brussel zo vlug mogelijk.  Dit geldt voor alle Vlamingen en de overheidsinstellingen plus bedrijven die er zich bevinden.  Verhuis de maatschappelijke zetels. Geef uw personeel werk in eigen streek. Laat de belastingen in eigen kas stromen. Gun de middeleeuwse stadstol voor toegang tot Brussel geen enkele euro.   U beperkt hiermee de macht van Brussel als kruispunt van belgische belangen. Bovendien ligt de luchthaven van “Brussels-Bruxelles-Brussel” Zaventem in Vlaanderen. Ze hebben tenslotte hun zgn. “Bruxelles-Sud”: Charleroi. De nuttige idioten die er willen blijven, moeten dan ook maar voelen, als ze niet willen horen. Zet er dan ook een muur rond, want als het ontploft, gaan ze niet stoppen aan de grens met Vlaams Brabant. Ga hiervoor ten rade bij Israël – daar hebben ze de expertise in huis.

Wacht niet langer op Godot – de tijd speelt in het nadeel van Vlaanderen – ook al ligt dergelijke beslissing uiterst gevoelig. Soms moet men een stuk opofferen om de rest te redden: Duitsland heeft afstand moeten doen van een behoorlijk deel van het grondgebied in het oosten om de eenmaking erdoor te krijgen.

Men kan natuurlijk blind blijven voor de werkelijkheid en wachten tot men op een blauwe maandag wakker wordt in het bloed.

“Indien uw oog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u. Het is u beter, maar een oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.” Mattheüs 18:8-9

H.P.

Quo vadis, Syria?

Met deze Quo Vadis nemen we vandaag slechts twee thema’s onder de loep:

 1. De oproep van een VN-rapporteur om de sancties te beëindigen.
 2. Het ongelooflijke lef van Israël en de VSA om Syrië zo zwaar mogelijk te treffen.

De VSA zijn er trots op: “Assads Syria is starting to starve like Saddam’s Iraq” (Ned. Assads Syria begint uitgehongerd te geraken zoals Saddams Irak”. Hoe kan je dit als mens durven uiten? Verheugd te zijn dat ze mensen tot de hongerdood gedreven hebben…

Alena Douhan, speciale rapporteur van de VN over de impact van eenzijdig opgelegde sancties, klaagt deze aan in haar verslag over Syrië: zij stelt onomwonden dat ze de mensenrechten van het Syrische volk op talrijke gebieden schenden. Veel mensen worden in de armoede gedreven, hebben geen woning, geraken moeilijk aan voeding, medicijnen, kortom aan basisbehoeften. De bevolking wordt bijgevolg afhankelijk van humanitaire hulp en de samenleving kan zich niet herstellen of ontwikkelen. Geld overwijzen naar Syrië is onmogelijk omdat de Nationale Bank ook op de sanctieslijst staat. Degenen die willen helpen zijn uiterst voorzichtig, terughoudend, ze vrezen immers voor onrechtstreekse sancties. Ook de NGO’s. Is het nog normaal dat een arts een onderdeel van een kapotte CT-scanner in zijn land moet binnensmokkelen? Is het normaal dat tandpasta gemeld staat als een te sanctioneren artikel met als verklaring geschikt voor – “dual use” – iets dat zowel een gebruik in de burgermaatschappij als voor militaire doeleinden kan gebruikt worden? Het is pure boosheid “evil” – het Kwade – andere landen te dwingen mee te werken aan de VSA-sancties. Iedereen heeft de daver op het lijf om niet meegesleurd te worden in een neerwaartse spiraal eens de VSA een vloek uitgesproken heeft. En dat is het geval door de sancties, waarbij andere landen, die met Syrië op de een of andere manier handel drijven, hulp verlenen zoals bv. een nierdialyse-apparaat leveren, geld overmaken aan familieleden… mee door de VSA bestraft worden. Enz… enz…

U kan heel het gesprek ondertitelen en vervolgens vertalen via de icoontjes onderaan.

Zij klaagde in oktober ook al de sancties die Iran treffen aan; diabetici sterven omdat ze niet aan insuline geraken. Zelfde scenario voor kankerpatiënten. De VSA zeggen wel dat medicijnen vrijgesteld zijn van sancties; de banken echter niet. Als je de in te voeren medicijnen niet kan betalen, omdat de banken te bevreesd zijn om mee te werken, dan kan je de medicijnen ook niet invoeren.

Voor westerse media zijn de herhaalde Israëlische luchtaanvallen op Syrische grondgebied slechts bij uitzondering het mededelen waard. Sinds het begin van het jaar niet minder dan vier keer. In de Deir Ezzor regio was het de zwaarste ooit.

Israël krijgt daarbij hulp van de VSA, die ten oosten van de Eufraat “de olie beschermen” samen met hun vriendjes, de Koerden. Dezelfde Koerden, die in het noorden van Syrië in de steek gelaten werden, door dezelfde “bondgenoten, de VSA”, om plaats te maken voor een andere bondgenoot, Turkije. Toen riepen de Koerden, zoals een tijdje geleden weer het geval was in de grensstad Ain Issa, de hulp in van het Syrische leger. De Israëlische raketaanvallen van woensdag ll. op de Deir Ezzor grensstreek tillen de aanvallen naar een heel ander niveau, zowel op militaire als op burgerdoelwitten. Talrijke slachtoffers, zowel reguliere soldaten als burgerwachten. Zowel Syriërs, als Iraki’s en Iraniërs. Israël kreeg informatie over de doelwitten doorgespeeld van de VSA, die daar hun aanwezigheid zowel qua manschappen als qua materiaal opgedreven hebben. Intussen blijft Trump wel herhalen dat hij “onze jongens” naar huis wil halen...

Deze Israëlische webstek herinnert aan de inmiddels wereldwijd bekende voorspelling van Wesley Clark:

Stel u nu even voor dat enig ander land zich dit zou permitteren…

Duitsland, mecenas der jihadisten

De wonderen zijn de wereld niet uit. De Duitse Bundesanwaltschaft (federale procureur) heeft een onderzoek opgestart naar de steun aan een jihadistische terroristische organisatie, die de facto profiteert van de Syriëpolitiek der Duitse federale regering.

Further down the Abyss – 4 more years of Merkelism — Steemit

In het oog van de storm zit een internationaal netwerk dat Hayat Tahrir al Sham (HTS) financiert; HTS is zoals tot vervelens toe herhaald, het Syrische filiaal van al-Quada (nadien al-Nusra), die aan de knoppen zit van de zgn. “rebellenregering” in het minikalifaat Idlib.
HTS moet qua wreedheden en schending der mensenrechten niet onderdoen voor ISIS. Wie van echtbreuk (meestal vrouwen) of godslastering beschuldigd wordt, hoeft zelfs geen advocaat te nemen. Weggegooid geld: het oordeel staat bij voorbaat vast.

Duitsland heeft steeds weer druk op Syrië en Rusland uitgeoefend om HTS niet aan te vallen. En HTS ziet hierin een goedkeuring door het laffe Westen. Het onderzoek van de Bundesanwaltschaft tegen HTS is niet het eerste van deze aard: in 2016 werden “strijders” van een andere terreurmilitie door een Duitse rechtbank veroordeeld, een terreurmilitie die de huidige president en de toenmalige buitenminister, Frank-Walter Steinmeier, absoluut bij de vredesonderhandelingen wou betrekken.

Wij hebben van HTS op 13 maart 2019 de doopceel gelicht; het bijhorende beeldmateriaal heeft Youtube intussen verwijderd. Zoals zoveel video’s die men schadelijk acht voor uw ontvlambaar gemoed…

HTS deelt dus in Idlib de lakens uit. Andere milities zagen zich gedwongen (u mag dat woord letterlijk interpreteren) aan te sluiten.

Ze noemen zich zonder verpinken het “Syrian Salvation Government”: “De Redders van het Syrische Vaderland”. In Idlib wonen ca. 3 miljoen mensen, waarvan ca. 1 miljoen vluchtelingen uit andere Syrische regio’s – vooral salafisten en jihadisten – die na de bevrijding door het Syrische leger de keuze kregen zich over te geven of vrijwillig met vrouwen en kinderen naar het noorden te trekken, naar het jihadistisch paradijs Idlib.

Een imam, een b.g. “Redder van het Syrische Vaderland”, met beeldrijke taal tijdens de vrijdagse sermoen:

De in Londen gevestigde denktank Chatham House stelt dat “de belangrijkse machtsstructuren in Idlib hoofdzakelijk uit HTS-figuren” bestaan die “bij alle strategisch-politieke beslissingen het voor het zeggen hebben”. Bovendien beslist HTS over leven en dood, over slapen in een woning of onder de blote hemel, over werk of bedelen, over onderwijs en rechtsspraak, over energie- en voedselbedeling. HTS heeft een lange arm bij justitie, zodat concurrenten niet te gematigd of te eigengereid worden.

Aan het woord “vluchtelingen” uit Idlib die naar Raqqa konden ontsnappen (Engels)

De controle over Idlib door HTS heeft directe gevolgen voor de bevolking. Zo liet Human Rights Watch twee jaar geleden al weten dat HTS regelmatig personen arresteert die verdacht worden het HTS-credo niet volledig te steunen. Velen van hen werden gefolterd. Verleden jaar bevestigde een onderzoeksverslag van de VN dat HTS burgers, met een afwijkende mening, gevangen zet, foltert en vermoordt. Zoals bv. journalisten. Vrouwen en kinderen zouden volgens dit verslag “systematisch gediscrimineerd” worden en van hun vrijheid beroofd. In november bevestigde de VN deze aanklachten en stelde zelfs dat HTS o.a. verantwoordelijk is voor de terechtstelling van mensen die het zgz. met de huwelijkse trouw niet zo nauw namen of waarvan vermoed werd dat ze niet voor de volle 101% Allahs richtlijnen volgden. M.a.w. praktijken die karakteristiek zijn – zoals bv. ISIS, voor jihadistische regimes.
Verleden week nog bevestigden Syrische mensenrechtenorganisaties dat HTS minstens 32 gevangenissen in Idlib opgericht heeft, waarin ontelbare mensen in hechtenis verblijven met als bijkomend rantsoen “foltering”. Ook andere drukmiddelen zoals verkrachting of moord werden vermeld.

Midden verleden week heeft de Bundesanwaltschaft de woningen van 14 personen laten doorzoeken; zij worden ervan verdacht giften voor HTS te verzamelen. Zij behoren tot “een internationaal netwerk dat de terroristische activiteiten van HTS in Syrië vanuit Europa over verschillende landen verspreid door financiële giften gesteund heeft”, zo deelde het Bundesanwaltschaft mee. Er is sprake van een mogelijk misdrijf, nl. “financiering van terrorisme” en “steun aan een terroristische vereniging in het buitenland”: HTS zou… “tot doelstelling hebben de Syrische regering door geweld te doen vallen en te vervangen door hun op hun ideologie gesteunde ‘Goddelijke Staat” op te richten.
Eén der beschuldigden hield naar verluidt contact vanuit Turkije met een tussenpersoon in Syrië, die daar “een platform in het internet” onder zijn hoede had, waarop verzocht werd gelden te storten als “giften voor de terroristische organisatie en de financiering van hun bewapende jihad”. Daarbij werd bijzonder in de verf gezet dat “het HTS-lid zich vooral en uitdrukkelijk zou inzetten om met de giften wapens en toebehoor te zullen aanschaffen en te zorgen voor het levensonderhoud van de bewapende strijders”.
Drie van de in beschuldiging gestelde Duitsers (? duo-nationaliteit ? ) werden vrijdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid en zitten nu in onderzoekshechtenis.

Dit onderzoek, deze inleiding naar een proces, is niet het eerste dat in Duitsland naar steun aan terreurorganisaties, bedrijvig in Syrië, gevoerd word.
In 2015 vond bij het Stuttgarter Oberlandesgericht een proces plaats tegen vier mannen die ijverden voor een andere djihadistische militie, Ahrar al Sham. Zij werden op 6 oktober 2016 veroordeeld; na hun beroepsprocedure van 22 november 2017 werd het vonnis uitgevoerd. Het proces kreeg toen nogal wat aandacht omdat de toenmalige buitenminister Frank-Walter Steinmeier, de huidige Bundespresident (SPD), zich opvallend én officieel ingezet had om de jihadistische militie, Ahrar al Sham, bij de vredesonderhandelingen te betrekken.

Volgens toenmalige berichten in de media heette het dat Steinmeier met dit doel “in de gevangenis van Stammheim” tijdens het proces “alom tegenwoordig” was – tenslotte werd de vraag gesteld of de minister inderdaad de vervlechting van een djihadistische terreurorganisatie bij de vredesonderhandelingen wenste… Het antwoord op die vraag was overduidelijk: het Stuttgarter Oberlandesgericht bevestigde dat Ahrar al Sham “aan alle voorwaarden van een terroristische organisatie… voldeed”.

Zonder verdere gevolgen voor de carrière van dhr. Steinmeier. Hij werd zelfs beloond met het presidentschap.

Voor de huidige buitenpolitiek van Duitsland, onder de leiding van Heiko Maas (eveneens SPD) zal de steun aan HTS ook geen gevolgen hebben. Maas heeft zich tijdens de afgelopen jaren steeds weer ervoor ingezet militaire offensieven tegen HTS, die het Syrische leger met Russische steun, uitgevoerd heeft te beëindigen. Maas hamerde steeds weer op “humanitaire” bedenkingen.
Noch de huidige buitenminister, Maas, noch de Duitse regering hadden enige “humanitaire” bedenking toen de anti-IS-coalitie – mét deelname van het Duitse luchtmacht – tijdens de oorlog tegen ISIS de steden Mossoel, Raqqa en andere Irakese of Syrische steden en dorpen bombardeerden en daarbij waarschijnlijk zware oorlogsmisdaden begingen. Mogen we aan de bombardementen op Dresden herinneren?

Het werkelijke, het échte doel is de Syrische regering dwarsbomen bij haar streven heel het land terug te kunnen verenigen. En daarvoor zijn alle middelen goed, zelfs bij de duivel te biechten gaan door de de facto rugdekking van een terreurorganisatie te accepteren. (…)

De Slag van het Capitool

Linkse pennenslijpers maakten snel de vergelijking met de brand van de Reichstag in 1933. Die vond plaats tijdens de kiescampagne voor de volksvertegenwoordigers in de Reichstag. (Nvdr: het Duitse federale parlement – voor de schone slaapsters (m/v/x) onder u, klik hier voor meer geschiedkundige kennis) Een vergelijking die men omgekeerd evenredig moet interpreteren. Men was immers – volgens getuigenissen – tot in de hoogste kringen van de NSDAP overtuigd dat er een opstandspoging van de KPD zou gebeuren Anderen hielden de brand – zoals nu algemeen geaccepteerd – voor een actie van de nieuwe machtshebbers om de geplande politieke sancties te wettigen.

De geschiedenis herhaalt zich… niet… geeft evenwel een verwrongen spiegelbeeld. Op facebook circuleren beelden van bij het begin van de zgn. “stormloop”, waarbij duidelijk getoond wordt dat de zgn. Capitoolpolitie gewoon de deuren opende en de zgn. meute, voorzien van professionele camera’s binnen liet. Nadien ziet u diezelfde capitoolpolitie als een erehaag links en rechts in de gangen staan. Alsof het om een officiële ontvangst ging waarbij de pers voorrang kreeg om zich in positie te zetten voor de mooiste plaatjes. De YT-film is een stukje uit een privé filmpje van één der aanwezigen, die wij echter niet kunnen plaatsen (software ontbreekt hiervoor).

Deze video toont wat een groep toeristen zouden kunnen zijn bij een bezoek aan de beeldengalerij van het Capitool.

Ter vergelijking de stormloop van 1983, een bomaanslag van linkse extremisten. Mededader, Susan Rosenberg, werd toen tot 58 jaar hechtenis veroordeeld. Op 29-jarige leeftijd stond zij bij de FBI op de “most wanted list”. Bill Clinton verleende haar in 2001 gratie. Zij is nu “activiste” en organisatrice van en bij BLM (Black Lives Matter).

Vragen die onze poco media niet stellen, vaststellingen die niet gemaakt worden:

 1. Hoe kon dit gebeuren? Hoe kan het zijn dat een groep min of meer ongeorganiseerde halfgaren in een regeringsgebouw – hét belangrijkste van de VSA – binnendringt? Normaal gezien is zelfs het betogen in de buurt ervan verboden, houden barricades en politie mogelijke binnendringers tegen. Wat als een groep zwaar bewapende terroristen daadwerkelijk een putsch zou willen proberen, of gericht heel het parlement de lucht willen injagen? Wie of wat krijgt dan de schuld? Twitter?
 2. Wie is verantwoordelijk voor het falen van de rechtsstaat… voor zover het om een falen en geen geënsceneerde actie ging?
 3. Cui bono? Wie heeft hier voordeel bij? Trump met zekerheid niet. Integendeel. Wie heeft een motief? De media spelen het spelletje mee: in plaats van hun job te doen zoals het hoort, onderzoeksjournalisten “onderzoeken” wie er profijt uit trekt. In de plaats daarvan worden “veronderstellingen” geuit en fel overdreven, zoals met de gratuite bewering dat het om een “aanslag op de democratie” zou gaan”!
 4. De échte aanval op de democratie bestaat eruit dat men dit voorval misbruikt om censuur tot hoogste goed te laten gebeuren. Immers, zo begint het bij dictaturen. Censuur wordt veralgemeend; anders denkenden worden veroordeeld.
 5. Wie het heeft over een putschpoging, moet maar eens kijken naar de deelnemers: een opgejutte bende gekken die willen opvallen, geen enkele moeite doen om onherkenbaar te zijn. Geen enkele politicus werd gedood, verwond of gegijzeld. Pas dagen nadien werd beweerd dat men Pence wou ophangen.
 6. 4 van de 5 slachtoffers zijn betogers. 2 stierven aan een hartaanval, resp. hersenbloeding, 1 vrouw werd onder de voet gelopen. Een putsch ziet er toch enigszins anders uit.
 7. Wie vertrouwd is met de werkwijzen van de geheime diensten weet dat dergelijk gemakkelijk te beïnvloeden fanatiekelingen, niet gehinderd door een hoog IQ, psychologisch “bewerkt” worden om ze vervolgens voor eigen doelstellingen in te zetten, o.a. voor “false flag”acties. Het is daarom niet onmogelijk dat de zgn. bestorming geënsceneerd en aangemoedigd werd waarbij opzettelijk de nodige politie-aanwezigheid vermeden, resp. niet ingezet werd of zelfs verboden werd.
 8. De burgemeester van Washington D.C. is Muriel Bowser, een zwarte Democrate. Zij eiste in het verleden al meermaals de ontwapening van de politie – die zelfs gedeeltelijk gerealiseerd werd. Zij gaf onderstaande orders m.b.t. de inzet van de nationale garde (DCNG) ter bescherming van het Capitool:

“Tijdens de inzet mag niemand van het DCNG-personeel bewapend worden en op geen enkel ogenblik zal het DCNG-personeel of hun uitrusting met de bewaking, fouillering of in beslagname van US-burgers in het binnenland belast worden.”  Newsweek

Schuldig verzuim, als u het ons vraagt. Vermits de burgemeester niet blank is, gaat zij vrijuit.

Karel van Wolferen formuleert het als volgt:

Digitale oligarchie

De vraag is of de zgn. Big Tech zich niet in eigen voet geschoten heeft door stelselmatig alles wat niet in hun linkse kraam past – al dan niet tijdelijk – te blokkeren, te censureren of gewoon helemaal tot het einde der tijden buiten te gooien.

Moeilijke tijden vragen om inventieve oplossingen. En die komen er. Dat miljardenverdienende bedrijven het lef hebben de massa hun wil op te leggen m.b.t. woordkeuze, themabehandeling, ideologische en/of politieke mening vraagt om een reactie. De digitale terechtstelling van Trump was de druppel van een tendens die van kwaad naar erger ging.

Onze redactie heeft de bewuste keuze gemaakt dat Golfbrekers niet verschijnt op facebook. Het is nu al verd. oppassen bij bepaalde thema’s, landen, bevolkingsminderheden, religies, terminologie, politieke toestanden om te vermijden in de poco vergeetput te belanden. Dus hebben we nooit de verbinding naar facebook geactiveerd, wat meteen een pak minder potentiële lezers tot gevolg heeft.

Het www-spionnencentrum gaat in overdrive

Van ‘aanstootgevende’ beelden naar historische kunstobjecten. Van Zwarte Piet naar Trump. Van Trump naar kritische partijen in Europa.

Image

Over het machtsmisbruik der high-tech reuzen schreef Tom Vandendriessche in november in ‘Facebook en Google ondermijnen democratie’ o.a. het volgende:

… Bij elke technologische innovatie hebben machthebbers geprobeerd burgers tegen te houden hun recht op vrije meningsuiting te benutten. De boekdrukkunst werd geconfronteerd met de Index Librorum Prohibitorum van de Kerk. De radio werd geconfronteerd met verplichte licenties en restricties. Idem voor de televisie. Tot de komst van VTM in 1989 was er bijvoorbeeld een staatsmonopolie op televisie in België…

… De machthebbers beweerden dat via allerhande ‘nepnieuws’ op sociale media burgers gemanipuleerd werden waardoor ze verkiezingen verloren. Dit is een mythe waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Nepnieuws bestaat natuurlijk wel, en dat wordt door het vrij debat en de vrije informatiegaring weerlegd…

… Het eigenaarschap van de informatie en dus ook de censuur is echter verschoven van de wetgever naar private bedrijven. Het zijn zij die nu censureren los van de wetgever. Big Tech-bedrijven zoals Facebook, Google, Twitter, etc. zijn cruciaal in de hedendaagse informatiestromen tussen burgers en hun volksvertegenwoordigers. Ze zijn een platform. Net zoals het internet zelf zijn internetmultinationals niet verantwoordelijk voor wat erop staat. Als strafbare zaken gepubliceerd worden op een website bijvoorbeeld, dan treedt de staat op, daardoor gemandateerd en gelegitimeerd door de wetgever. Maar nu treden de internetmultinationals in de plaats van die wetgever op…

… De monopoliepositie van deze internetmultinationals en de wijze waarop ze ermee omgaan bedreigt steeds meer onze vrijheden, de normale marktwerking en dus onze democratie. De Europese Unie heeft alle instrumenten om op te treden. Waar wachten ze op?…

Het Vlaams Belang start officieel een eigen Telegram-kanaal.