We passen ons aan

Onze steden werden zodanig verrijkt dat hun historische en culturele eigenheid verloren is gegaan. Een treffend voorbeeld is een protestantse kerk in Berlijn die haar deuren opent voor het vrijdagse gebed der moslims. De drogreden: er is te weinig plaats in de moskee om de corona-afstand te respecteren. Citaat van een “gelovige”: “Dit is het huis van God en die zijn allemaal hetzelfde.” Goed voor een Bond zonder Naam-uitsmijter. Onze niet-dezelfde God heeft in de 12 Geboden alleszins niet onderstaande richtlijnen vervat:

Mohammed, het grote voorbeeld . . . | E.J. Bron

Opvallend is wel dat vooral vrouwelijke dominees de uitverkoop van het christelijke geloof aanprijzen onder het motto: begrip, verdraagzaamheid, co-existentie. Uitverkoop vooral aan de vrouwonvriendelijke islam, die we met liefde moeten omarmen – corona of geen corona. Mevrouw de dominee, Monika Matthias, heeft blijkbaar nog nooit van de soera’s uit de Koran gehoord die de omgang met vrouwen regelen. Integendeel, ze vindt het gebed in haar kerk een grote verrijking – wij vinden haar houding op z’n Duits “zum Kotzen”!

In een vorig leven schreven we bij Ray’s Angeltjes in de satirische, echter waarheidsgetrouwe, rubriek “Balsem voor uw prangend geweten door Awoe Rimram”. Misschien is het nuttig als we deze nog eens publiceren.

Fatwa over de vraag hoe de islam de ongelovigen beoordeelt (maart 2012)

De islam is de superieure religie – fatwa nr. 13759 – door de geëerde Saoedische juridische expert en islamverkondiger Mohammed Salih al-Munajjid

Vraag: “Hoe beoordeelt de islam de ongelovigen?”

Antwoord: “De islam heeft ons bevolen om barmhartig te zijn voor elkaar. Tegenover de ongelovigen moeten we neerbuigend en hard zijn. Allah beschreef de metgezellen van Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – als volgt: ‘Mohammed is de boodschapper van Allah. En degenen, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen maar barmhartig tegenover elkaar.’ (Soera 48, 29). De islam staat ons, moslims, toe te trouwen met de vrouwen van de joden en de christenen. Omgekeerd mogen deze niet huwen met onze vrouwen, want joden en christenen zijn inferieur. Onze vrouwen zijn superieur aan hen. De lagere mag niet boven de hogere staan. De islam is superieur. Niets mag boven de islam staan. Wij geloven aan hun profeten, maar zij geloven niet aan onze profeten.

De islam heeft ons bevolen de joden en christenen van het Arabische schiereiland te verdrijven. Zij mogen daar niet blijven, want het Arabisch schiereiland is het land van de boodschap van de islam. Daarom mag het land niet verontreinigd worden door onreine joden en christenen. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde: ‘Verdrijf de polytheïsten van het Arabische schiereiland’ (Sahih al-Bukhari 2932 en Sahih Muslim 3089).

De islam heeft ons verboden hetzelfde eetgerei te gebruiken als de joden en de christenen, tenzij dit onder dwang gebeurt. In dit laatste geval moet het eetgerei grondig afgewassen worden. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – zegde hierover: ‘Als jullie ander eetgerei krijgen, gebruik het niet. Indien er geen andere keuze is, dan eet ervan, maar was het eerst grondig.’ (al-Bukhari 5056 en Muslim 3567).

De islam heeft ons verboden ons zoals de ongelovigen te kleden of te eten en drinken. Want wij zijn superieur aan hen en de ongelovigen zijn inferieur aan ons. De superieure zal de inferieure niet nabootsen. Allahs profeet – Allahs zegen en heil wezen met hem – heeft degene, die de ongelovigen imiteert de hel belooft: ‘Wie een volk nadoet, wordt één van hen.’ Deze verklaring werd door Aboe Dawoed (3412) aan ons overgeleverd. Al-Albani bevestigde de authenticiteit van de overlevering. Men kan deze onder Sahih Aboe Dawoed (3401) terugvinden.

Onze profeet heeft ons bevolen tegen de ongelovigen ten strijde te trekken als we in staat zijn hun landen te veroveren en hen voor de keuze te stellen:

 • zich te bekeren. In dit geval zullen de ongelovigen zoals de onzen beschouwd worden met gelijke rechten en plichten.
 • jizyah (soort belasting voor kafirs) te betalen
 • tegen ons oorlog te voeren. In dit geval zullen na onze overwinning hun bezittingen, hun vrouwen, kinderen en gronden ons toebehoren. Ze gelden dan als oorlogsbuit.”

Awoe Rimram, de Zjeik-van-het-Kiel

Tot spijt van wie het benijdt

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): "Samenwerken met N-VA? Op sociaal ...

Tom Van Grieken vandaag op de 7de Dag. Lang gepraat van de andere partijen, maar eensgezind beginnen roepen als Tom Van Grieken langer dan 20 seconden spreekt. Gelukkig heeft hij niet meer dan 20 seconden nodig om de échte taboes van het land b aan te kaarten: immigratie en de Vlaamse transfers naar het zuiden van het land (… goed voor 2000 euro per Vlaming)

Enkele citaten:

“Ik wil dit debat beginnen met een complimentje aan Joachim Coens. Hij heeft wel de democratische moed om een debat aan te gaan met de oppositie. Het weglopen van dit soort debatten getuigt van heel weinig moed.”

“Er zijn verkiezingen geweest op 26 mei. Men schijnt dat vergeten te zijn. Vroeger zeiden ze ‘het is maar een peiling’ en de systeempartijen deden verder. Ik heb het idee dat ze op 27 mei hebben gezegd ‘het is maar een verkiezing’ en we doen voort.”

“De winnaars van de verkiezingen komen niet aan bod (Vlaams Belang en PvdA). De grootste partij van dit land (de N-VA) komt ook niet aan zet. Je moet dan niet verbaasd zijn dat mensen genoeg hebben van die systeempartijen.”

“Waar een voorstel vandaan komt, maakt mij niet uit. Als het een goed voorstel is, dan stemmen we dat mee. Want ik wil échte verandering, geen politieke spelletjes.”

“Toen de Coronacrisis uitbrak en mensen bezorgd waren over hun gezondheid, was de politiek met dit bezig. We zien Meyrem Almaci wuiven. Want ze was er ook bij hé. Jullie waren niet bezig met de gezondheid van de mensen, maar met politieke spelletjes.”

“Soms denk ik dat er zuurstoftekort in het parlement is. Er is 1 niveau waar niets werkt. Zelfs mondmaskers bestellen lukt niet. En hun oplossing is herfederaliseren. Dat is de automobilist overtuigen met de stiptheidscijfers v/d NMBS. Dit is flauwekul.”

“De staatsstructuur is een koterij. Maar dat kan u toch ons niet verwijten? Wie heeft deze structuur in elkaar gestoken? De traditionele partijen. Wij zijn duidelijk: onafhankelijkheid, en als dat niet direct kan tenminste homogene bevoegdheidspakketten.”

“We moeten stoppen met facturen te betalen waar de Vlaming nooit heeft voor gekozen. Ik noem er twee: de immigratiefactuur en de miljardentransfers naar Wallonië. Maar blijkbaar kunnen we die ‘luxe’ veroorloven volgens de andere partijen hier aan tafel.”

U kan de twee uur durende ‘talkshow’ hier (her)bekijken.

Genocide op bevel van de EUSSR

Waaraan veelal voorbij gegaan, weggekeken, wordt is de perfide rol die de EU speelt bij de bevolkingssamenstelling der lidstaten. Wij weten dat immigratie hierbij bijzonder hulprijk is, maar we realiseren ons te weinig – dankzij de selectieve berichtgeving der poco media – dat de EU door middel van de zelf-ontworpen EU-wetgeving, door EU-richtlijnen, die de resp. ondergeschikte rechtbanken, de lidstaten, blindelings worden geacht de marsrichting te volgen. Zo werd in het EU-parlement – meerderheid tegen minderheid – in september 2019 gestemd over het onderstaande:

 • immigranten uit Afrika moeten meer, sneller, gemakkelijker toegang tot EUropa kunnen krijgen omdat ze “in de loop der eeuwen een opmerkelijke grote bijdrage aan de opbouw van de EUropese maatschappij geleverd hebben”
 • waaruit de EUSSR besluit dat we de verplichting hebben hen – zonder een bovengrens – bij ons welkom te heten,
 • hen tegen eender welke vorm van discriminatie te beschermen
 • o.a. door hen op een veilige en wettelijke manier naar onze contreien te halen
 • waarbij positieve discriminatie – woningmarkt, werkverschaffing, scholing, cultuuraanbod – aangeraden wordt.

Bij een toename van “vreemde” invloeden zijn de gevolgen zijn desastreus: nationalistische gevoelens worden gedecimeerd, eigen-culturele fierheid wordt gedoofd en – niet onbelangrijk bij het streven naar een memlingenprogrammering – het groeps-IQ zakt jaar na jaar naar een lager peil. Waarmee de cirkel rond is om te eindigen bij brood-en-spelen.

Dat hierbij weer een stuk van onze eigen beslissingsmacht weggenomen wordt kan zelfs de goedgelovigste Gutmensch niet ontkennen.

De EUSSR heeft nog een bijkomend door’slag’gevend argument om de omvolking te doen slagen. Wie zich hiertegen verzet, protesteert, kritiek uit… wordt beschuldigd van opruiing, discriminatie, haatverspreiding en vervolgens vervolgd en bestraft. Alle middelen voor het bereiken van het vooropgesteld doel zijn hierbij veroorloofd.

Zwijgen is toestemmen.

Cyclus

Shackle Stockvectors, rechtenvrije Shackle illustraties ...

DE TYRANNIE VERDRIJVEN……

Stilaan zullen we het onderwerp van “de Covid-plaag” wat moeten afbouwen.  Veel van wat kon en moest gezegd worden, hebben we gedaan.  In ’t meervoud want er zijn toch enkele onafhankelijke denkers uit de Vlaamse Beweging  (bv. op Doorstroming) die tegengeluiden verspreid hebben.

Ik reken het tot het palmares van de hardnekkige Vlaamse Beweging, dat er juist bij ons dissidente stemmen zijn gehoord.  Zelden werd er zo’n verpletterende censuur gepleegd, als in de Belgische pers (99,9 % voor de officiële versie).  Ondanks enkele versoepelingen gaat de dictatuur aan maatregelen; de staat van beleg; gewoon door.  Voorbeelden zijn het verbod om aan zee te komen; de grens met Nederland en Frankrijk te overschrijden en het dragen van muilkorven tezamen met de 1,5 meter.

We zullen echter ook niet zwijgen; er zijn bvb al. 100.000 boetes uitgedeeld.  Benieuwd hoeveel in Wallonië en hoeveel in Vlaanderen.  Een groot aantal zijn uitgevoerd als grove schendingen van de grondwet.  Hierover zegt bvb. Wim Voermans, specialist recht Univ. Leiden : “Uitzonderingsmaatregelen kunnen slechts uiterst beperkt in tijd een omvang uitgevoerd worden (en niet maandenlang) en ze moeten onder parlementaire controle staan”. (Gesprek Ab Gietelink met Wim Voermans Café Weltschmerz). 

Bij de oppositie tegen al deze vrijheidsrechten is gebleken hoe zwak het verzet van politieke partijen daartegen was, niet enkel in België.  Het doet de vraag stellen naar de exacte staat van de democratie in partijen.  Enkel in Oostenrijk (FPÖ) en zwakjes in Duitsland (AfD) zijn partijen in het verweer!  Het schouwspel van onze V-partijen in deze doet ook de vraag rijzen naar het vermogen om een intellectuele discussie over grondproblemen aan te gaan.  Men moet toch beseffen dat op wetenschappelijk vlak bepaalde zekerheden maar kunnen veroverd worden door de mogelijkheid tot tegenspraak.  Stellingen moeten de toets van kritiek doorstaan.  Zo niet belanden we terug bij oekazes, zoals de aarde die vlak is.  Over de evolutietheorie van Darwin mogen overigens ook geen twijfels geuit worden. 

België Archives - Wicked Truths

Intussen bereidt men achter de schermen in dit land de verdere “coup” van Magnette voor.  Slechts zijn uitgangspunt is het vertrekpunt.  Ik zie los van de opiniepeilingen (bv. nu 23.5 dS) twee ontwikkelingen: eerstens het sluipende offensief van de belgicisten, dat al lang bezig is.  Ze bedienen zich daarbij van takiyya, het bedrieglijk ageren dat ze geleerd hebben bij de islam en de Loge.  Met Egbert Lachaert, de stropop van Alexander De Croo zal er geen vermindering van belgicistisch ageren komen.  Men moet daarbij zelfs vaststellen dat dit streven naar unitarisme het eerste programmapunt van VLD en Groen geworden is.  Kristof Calvo wordt op dit vlak in Groen niet tegengesproken!  Tweedens is er de bijna-meerderheid voor de V-partijen, bij verkiezingen en peilingen. 

De volgende vaststellingen zijn daarbij te maken: de 2 V-partijen lijken communicerende vaten.  Maar er is amper winst vanuit de andere helft van het electoraat.  De V-partijen hebben grotendeels verzuimd een campagne te voeren om de Vlamingen volksbewust te maken.  Bvb. door de hopeloze situatie van het Belgisch feit uit te leggen. Ondanks een schijnbaar blok van Vlaamsbewusten, ziet men sinds de verkiezingen daar nergens in Vlaanderen enig effect van.  Door de verplettering van de “Lügenpresse” staan de Vlamingen elke dag bloot aan unitaire cliché’s.  Daarbij valt op met welke toon we door de nieuwsredactie van VRT worden toegesproken: Martine Tanghe en Goedele Wachters  spreken precies tot papkinderen.  De VTM is niet beter: een commerciële zender (neo-liberaal) met extreem-linkse nieuwsredactie.

Er waart dus een “parfum van tyrannie” door Vlaanderen.  Dit maakt dat in bedrijven, scholen, instellingen Vlamingen angstvallig verbergen Vlaamsbewust te zijn.  Zoals bij een regering in september de kleurpartijen Vlaanderen zullen verraden, zo zijn de V-partijen schuldig aan het feit dat Vlamingen geen enkele moed van overtuiging hebben.  Eén van de lichtgevende punten is dat op de blogs een aantal mensen eindelijk begrijpen dat de Vlaming in België als een soort “Untermensch” aanzien wordt.  Hier wordt dan ook herhaald dat Bart De Wever verscheidene belangrijke verklaringen deed zoals: “De Vlaamse Beweging is overbodig geworden” en “De Vlaamse symbolen zijn gans besmet!”.  Hij heeft dat nooit herroepen.  Het Vlaams Belang van haar kant, staat sinds midden tachtiger jaren, in het teken van de vreemdelingen-problemen.  De andere thema’s zoals Vlaamse onafhankelijkheid stond daar steeds voor in de schaduw en de ethische standpunten zijn grotendeels afgeschaft.    De manier waarop heeft hen in een cordon sanitaire (dat kennen we nu allemaal) geplaatst, waardoor niemand van weldenkend Vlaanderen in hun gezelschap wil gezien worden.

Dus nogmaals mijn aanbeveling doen: de Vlaamse partijpolitiek moet inzetten op het identitair Vlaamsbewust maken van de massa.  Vooral de jongeren komen daarvoor in aanmerking!  Tweede punt is dat ze dringend hun echte medestanders moeten “verzorgen”, zijnde vrijheidslievend midden-Europa, de identitaire partijen in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Nederland.  Derde punt is dat ze, tegen hun particratie in, durven opstaan tegen de schendingen van mensenrechten en het francofoon etnoracisme en de zaken met name benoemen.

Velen zullen het woord “tyrannie” in de titel gezwollen taal vinden.  Maar de Vlamingen zijn, net als de inwoners van de “Ostgebieden” in Duitsland, meermaals slachtoffer van “decimering” geworden (het uitdunnen van de bevolking).  Paul Beliën schreef ooit in een artikel in Doorbraak 2003: “Tussen 1850 en 1950 verlieten één miljoen Vlamingen hun vaderland.  Dat was een enorme aderlating voor een volk dat gedurende deze periode slechts een vijf miljoen leden telde.”  Daaraan ging vooraf  de massale uittocht, tijdens de periode van Alva en de Reformatie (16e euw), waarbij handelaars en vaklieden massaal wegvluchtten.  Maar ook de etnische schandplek, die ons Brussel is, heeft in de Belgische periode honderdduizenden Vlamingen van volksgenoten tot volksvijanden gemaakt.

Elke moedige stem heeft zijn gewicht!  Vooral bij de voortdurende schending van de vrijheden in dit land nu!  In Nederland, waar veel harder verzet geboden wordt, zijn de maatregelen bijlange zo zwaar niet.  Met excuses moet ik de meeste bronnen van verzet, weer uit de Duitse, Zwitserse en Nederlandse hoek komen.  Met medestander Lovenaar  hoop ik ook uit de aanbevolen lectuur, de geheime achtergronden verder mee te duiden.

Jos Wouters, Boom

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Volgens de officiële cijfers van de UNO én de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) stierven er de laatste vier maanden (van 1 jan. tot 1 mei 2020) wereldwijd 237.469 mensen aan het coronavirus, 327.267 aan malaria, 357.785 door zelfdoding, 450.388 in een verkeersongeval, 2.740.193 aan kanker, 3.731.427 aan ondervoeding, 4.331.251 aan infectieziekten en 14.184.388 door abortus. (…)

décès dans le monde 1er janvier-1er mai 2020

Zijn er in onze wereld duistere krachten werkzaam die het leven en het geluk van de mensen veranderen in dood en ongeluk door abortus en euthanasie, oorlogen, dodende sancties juist voor volken en landen die al door terroristen werden uitgemoord en vernietigd, hevige angst waardoor zelfmoord verhoogt, algemeen verplichte lockdown  waardoor hongersnood en ondervoeding spectaculair toenemen, vereenzaming van ouderen door bezoek van hun kinderen te verbieden, vereenzaming van grootouders die hun kleinkinderen niet mogen ontvangen, door het verhinderen van alle gezonde menselijke relaties en tenslotte door een eenvoudig, goedkoop en efficiënt middel tegen corona te verbieden?

Kortom, het is het tegendeel van wat we de bescherming van de burgerbevolking noemen.

Door het creëren van angst met monsterleugens in de media (“er zullen miljoenen doden vallen…!) kon de wereldbevolking als in een ijzeren harnas worden opgesloten met afschaffing van de meest elementaire rechten. Wordt de wereld na deze mensonwaardige militarisering voorbereid voor een algemeen verplichte en nog gevaarlijkere vaccinatie? Het is tijd voor een opstand van volkeren die zich bewust zijn  van hun burgerrechten  en menselijke waardigheid.

De goed gefundeerde en dringende noodkreet van dr Pascal Sacré i.v.m. de algemene mobilisatie voor een vaccin tegen het coronavirus, vatten wij (te) kort aldus samen: Terwijl de rijken ziek worden van vaccins, sterven de armen van honger!

Onze media bezorgen ons weer een straf staaltje van genderpropaganda.

Hierop heb ik een passend antwoord geschreven: Pandemie van de genderideologie. Al zullen deze klanken in de openbare opinie deskundig gedoofd worden, het lijkt me beter    dergelijke tegenstemmen meer te laten horen en te verspreiden.

Onder “En dit nog” krijg je weer een gevarieerde rijkdom aan degelijke informatie.

P. Daniel

Flitsen

Op de zesde Paaszondag zet de oosterse liturgie de genezing en het vrijmoedig getuigenis van de blindgeborene in het volle licht. De Latijnse liturgie benadrukt  de openheid voor de komst van de hl Geest. Vorige week hielden we de grote processie rond de gebouwen en het terrein om de bescherming van allerlei plagen en de beestjes-plaag af te smeken.  Het is niet aangenaam als ’s avonds de vloer van uw kamer zwart ziet van beestjes, ook al heb je de deur dicht en is er geen elektriciteit. Na twee dagen waren alle beestjes weg uit Mar Yakub, uit Qâra en uit Syrië. Vo vertrouwen hielden we maandag-dinsdag-woensdag  de kruisdagen om zegen te vragen voor een goede oogst. Eerst gingen we naar de grote velden aan het einde van het terrein, daarna naar het andere uiteinde, de oude boerderij en waterbassin en tenslotte naar de kruidentuinen, waarbij we ook de kluis zegenden. We volgden niet helemaal de Latijnse liturgie door de processie te beëindigen met de passende eucharistie. Neen, we blijven de dag beginnen met de ruim 2 uur gebed: eucharistie, stille aanbidding en lauden. Overigens, een lange processie door deze rots- en woestijngrond is vermoeiend. Gelukkig, de kleine Yakub zorgt voor passend vervoer: de ezel. Woensdagmorgen zongen we voor het laatst de plechtige lauden met alle paasgezangen om ’s avonds, na de laatste kruisprocessie de feestelijke vespers  van O.H. Hemelvaart te zingen. Het is de triomf van Jezus die, één met de Vader en de  Geest, mét zijn verheerlijkt Lichaam plaatst neemt op de Troon van zijn Glorie. Door onze éénheid met de Verrezen Heer vormen wij het Mystiek Lichaam van Christus. Zo is zijn Hemelvaart ook voor ons een dag van triomf. Wij moeten het “volgeling zijn” en de vorming van het beeld van de gestorven en verrezen Christus op aarde in ons eigen leven echter nog (laten) voltooien. Onze uitnodiging ligt echter klaar en we worden verwacht bij Hem.

Nvdr: De Chrétiens d’Orient plaatsten deze video op hun YT-kanaal. Het geeft u een idee – voor zover nog nodig – wat er in Mar Yakub zoal gaande is. Zuster Claire-Marie leidt u rond.

Vaccinatiehysterie voor de rijken,  hongerdood voor de armen

Ziehier de noodkreet van een Belgische arts specialist Pascal Sacré, met grondige verantwoording van al zijn beweringen: Vaccinaties voor iedereen, maar aan watergebrek wordt niets gedaan.

Lees verder

Coronabonds-XXXL

Drawing Europe': 28 leading cartoonists comment | Comment ...

Over het twijfelachtige voorstel van het “dynamische duo” Merkel-Macron om de Europese Unie na de pandemie uit het economische moeras te trekken:

Is dit de volgende fundamentele bocht van de kanselierster? Maandag ll. verkondigen Merkel en Macron een initiatief “ter economische redding van Europa na de coronacrisis” (… zij bedoelen de Europese Unie en misbruiken bewust “Europa”). Beide protagonisten stellen concreet voor dat de EU en de financiële markten 500 miljard euro voorzien om daarmee een fonds te spijzen ten voordele van de sterkst getroffen sectoren en regio’s.

Dikke adder onder het gras: in tegenstelling tot de huidige maatregelen voor noodlijdende staatshuishoudens in de EU en in de Euro-zone moeten deze financiële middelen niet als krediet uitgereikt worden, maar wel als een niet terug te betalen subsidiecheque. En zo wordt de corona-pandemie als een economische natuurramp behandeld, waarbij de getroffen nationale economieën ‘zonder eigen schuld’ in nood geraakt zijn. Inderdaad dringen opnieuw bepaalde landen op een “EUropese oplossing” aan… bepaalde landen, die sinds jaren hun financies niet in toom konden, resp. wilden, houden, die niet als een goede huisvader “de tering naar de nering zetten” en bij elke passende gelegenheid (… hun fantasie kent zoals hun schuldenput hierbij geen grenzen) op “gemeenschappelijke schulden” aandringen, kwestie van solidair mee te gaan in het “kan-niet-op”-verhaal.

Tot de dag dat het Merkel-Macron-duo uit een ander vaatje tapte, had de Duitse kanselierster Merkel de boot voor alle hiervoor uitgetekende voorstellen – in huidige jargon “coronabonds” – ver van de Duitse kust gehouden. Merkel kon deze ogenschijnlijk harde koers aanhouden daar de resp. landen door het staatsleningen-opkoopprogramma van de ECB nog altijd aan het nodige geld konden geraken. Echter, na het vonnis van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat ging dwars liggen bij de uitvoering van het ECB-plan, is deze financieringsmogelijkheid in troebel water geraakt. Of de Merkel-Macron démarche ermee samenhangt? Het is niet onwaarschijnlijk. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit.
Of het Duitse Grondwettelijk Hof hierin dan geen graten zal zien? In elk geval is het in strijd met de EU-akkoorden waarbij een lidstaat niet kan verantwoordelijk gehouden worden voor de schulden van een andere lidstaat… In het land b is dit echter sinds jaar en dag schering en inslag voor de inter-gewestelijke solidariteit.

Union-partner, CSU, blies koud en warm tegelijk: een gekende tjeventruk: “hou me tegen of…”

Moest het fonds inderdaad tot leven gewekt worden, dan weegt die véél zwaarder dan de “coronabonds” ooit zouden gedaan hebben. Die hadden ten minste nog de hypothetische kans dat het geleende geld ooit zou terugbetaald moeten, resp. kunnen worden. Maar als de 500 miljard euro zomaar – als gift – overhandigd worden, wie van de EU-lidstaten ziet zich dan nog verplicht zich aan de financiële discipline (max. tekort op lidstaat-balans) te houden? Logisch dat Oostenrijk, Nederland, Zweden en Denemarken er ronduit tégen zijn. Die zijn voor leningen en niet voor geschenken.

Wie of wat bezielt Merkel tot deze zeer merkwaardige bocht met niet te overziene gevolgen? Bij Macron stellen we ons die vraag niet, bij Merkel echter… Duitsland zit tenslotte aan de betalende kant. En eender hoeveel er als fonds, als bonds, als giften, als leningen… uitgereikt wordt… het zal nooit genoeg zijn. Vlaanderen als grootste netto betaler, waar geen Waalse haan of EUrofiel naar kraait of bezwaar tegen uit, heeft daar ervaring mee. Dat zowel Michel als Reynders de hoogste EU-ambten mochten bekleden, dat we een blauw franstalig konijn als première voorgeschoteld kregen, is geen toeval.

Waar eindigen de ‘speciale volmachten”…

… van de rest-coronaregering-met speciale bevoegdheden-zonder lastige inmenging van het parlement?

Réalisations — CARTE BLANCHE

Prof. Grondwettelijk Recht (UA) waarschuwde: “Heel de grondwettelijke orde wordt omgekeerd bij een bijzondere machtenwet; .. Ze kunnen beleid voeren dat nog jaren zeer zwaar op onze begroting kan wegen en de economie en volksgezondheid ingrijpend kan regelen. Maar, en dat is een beetje typisch Belgisch, het is grondwettig… Het hangt er ook vanaf wat er in die bijzondere volmachten gaat staan…” (klik hier voor uitgebreider info)

‘Dit zijn geen bijzondere machten, dit is de installatie van een voorzittersbewind. De particratie regeert het land, openlijker dan ooit tevoren’, schreven Veerle Wouters en Hendrik Vuye over de volmachtenwet. (Meer hier)

Viktor Orban werd als het ware door de zelfverklaarde democratische politici, door de EU-bollebozen en de media als een landsmenner beschreven en verwenst omdat ook hij tijdelijke volmachten in de strijd tegen de coronaverspreiding vroeg en kreeg. Een korte bloemlezing van de balk-in-eigen-oog-ontkenners:

 • Hongaarse premier Orban maakt handig gebruik van coronacrisis om macht te verstevigen, Europa reageert bezorgd (…)
 • Orban gebruikt coronacrisis voor machtsgreep (…)
 • Ook Johan Leman kroop in zijn pen: Orbans volmachten voor onbepaalde tijd. Hallo, commissaris Reynders? (…)

Terwijl in bijna elk andere EU-lidstaat gelijkaardige maatregelen genomen werden is Orban, met zijn volwaardige gekozen regering, de staatsleider die sneller dan de criticasters de speciale bevoegdheden zal teruggeven aan het parlement. (…)

EU ontwikkelt zich tot dictatuur

Autor David Engels über den Untergang der EU - VN Heimat

David Engels is afkomstig uit de Duitstalige Gemeenschap en is onderzoeksprofessor aan het Instytut Zachodni in Poznań. In 2013 publiceerde Engels een cultuurkritische monografie over de huidige identiteitscrisis van de Europese Unie, geworteld in de historisch-filosofische traditie van Oswald Spengler en Arnold J. Toynbee en gericht op een breed publiek. De monografie draagt de titel Le déclin. Aan de hand van twaalf indicatoren vergelijkt Engels verschillende aspecten van de identiteitsconstructie van de Europese Unie met de crisissymptomen van de ondergaande Romeinse Republiek. In 2014 gaf Europa Verlag Berlin een aanzienlijk uitgebreide door Engels in het Duits vertaalde versie van de monografie in boekvorm uit. Het boek heet Auf dem Weg ins Imperium en werd door de Süddeutsche Zeitung en de Norddeutscher Rundfunk tot het beste non-fictieboek van september 2014 uitgeroepen. In 2017 werd het boek in het Kroatisch en Hongaars vertaald. Sinds 2013 geeft Engels ook voordrachten voor verschillende maatschappelijke, wetenschappelijke en politieke instanties waaronder de Europese sociaal-democraten en de Europese Volkspartij. (Meer over prof. David Engels: klik hier en op zijn YT-kanaal)

Bij de verschijning van de vertaling van ‘Op weg naar het imperium’ interviewt Henk-Jan Prosman prof. dr. David Engels. Prosman redigeerde de vertaling en was verbijsterd over de originaliteit van het boek en de verbluffende synchroniteit tussen de Romeinse Republiek en de EU van onze jaren.

In dit verband schreef ook Gerolf Annemans het boek “De ontvoering van Europa”:

De prijs voor “optimisme” gaat naar…

Gisteren heeft de partij van bijna ex-voorzitster Rutten onze dag enigszins opgefleurd met de bijna voorzittersverkiezingen die op een niet gewone doe-wijze georganiseerd werden. Vandaag herkansing, op hoop van zegen. Of – misschien onderschatten we de liberalen – is het een strategie om de spanning op te drijven?

Tijd om even terug te schakelen naar pre-verkiezingstijden: