Malawi dankt de Vlaamse belastingbetaler (4)

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

Naar aanleiding van een heropvoedingscursus voor mannen, besliste de Vlaamse regering in al haar wijsheid, de vrouwen in Malawi een steuntje in de rug te geven. Een serieuze steun van 500.000 euro. En om geen taalmisverstanden te creëren werd dit – obviously – in het Engels geuit en overgemaakt als “‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’. Ook als u de taal van Shakespeare niet machtig bent, dan moeten u onmiddellijk – instantly – de woorden ‘inclusive, progressive en sustainable’ opvallen. Kortom: “onze” Vlaamse regering wil het “we-laten-niemand-achter, vooruitgangsaanmoedigend grondbeheer voor duurzame kostwinning” aanmoedigen opdat de Malawezen zich bewust zouden worden van de kadastrale verworvenheden zowel voor mannen als vrouwen. Van het derde geslacht is voorlopig geen sprake; daarvoor moeten we eerst nog cursussen organiseren.

En neen, de Malawese boerinnenbond is niet de ontvanger van een half miljoen Vlaamse belastinggelden. Het is nl. de CEPA (niet verwarren met de CEPA van de dokwerkers) een poco centrum voor milieu- en aanverwante problemen.

Er moet nog e.e.a. recht gezet worden. Alle vermoedens, beschuldigingen van corruptie in het Prachtland Malawi zijn volledig uit de lucht gegrepen. Dat de hoeveelheid toegekende maïs per inwoner gerantsoeneerd werd is niets minder dan een maatregel van het min. van gezondheid die bekommerd is om de zwaarlijvigheid en bijhorende fysische problemen.

Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA): subsidie project ‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’ Op voorstel van minister-president Jan Jambon
De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 500.000 euro aan het Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA), voor het project ‘Promoting Inclusive and Progressive Land Governance for Sustainable Livelihoods’. Het project wil de bevolking in Malawi via bewustwordingscampagnes vertrouwd maken met de nieuwe landwetgeving, om zo de bevolking te informeren over haar landrechten en het cultureel aanvaardbaar te maken dat vrouwen ook land kunnen bezitten. De subsidie kadert in de uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2019-2023, afgesloten tussen Vlaanderen en Malawi.

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering

Wij volgen de Vlaamse inzet in de wereld op de voet. Google “Golfbrekers, …. dankt de Vlaamse belastingbetaler” en u verneemt waar u in de toekomst met open armen zal ontvangen worden omwille van uw genereuze bijdragen.

“1984” in Shanghai

1984 - Luisterboek - George Orwell - Storytel

“1984” is natuurlijk een verwijzing naar het boek van George Orwell, u allen bekend. Bekijk deze beelden. Dit is wat opgeklopte groepsangst met ons doet.

Op de luchthaven van Shanghai moet en zal iedereen op de coronabesmetting getest worden. De beelden in de video zijn een samenraapsel van verschillende opnames met smartphones die gedeeld werden. Niet veel later waren deze filmbeelden plotseling van de smartphones verdwenen. De filmbeelden bij de ontvangers – die aan het bijna alziend oog van de Chinese Big Blothel ontsnapten – werden verzameld. De video hieronder is het resultaat. Angstaanjagend… die angst…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Terwijl de sociale en economische crisis, vooral in het westen, spectaculair toeneemt met als gevolg een dramatische toename van armoede en ziekte, zoals nooit voorheen, is er tevens een groeiend volksprotest tegen de dictatoriale maatregelen. Ontelbare geneesheren, onderzoekers, wetenschappers,  advocaten uit alle landen zijn  het er over eens dat de gedwongen afzondering, afstand houden, verplichte mondmaskers voor iedereen en overal, wetenschappelijk onverantwoord zijn, buiten alle verhoudingen, onwettig, een flagrante inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en immens meer schade toebrengen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mensen dan het coronavirus.

Van al deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten komt er geen woord in onze media, die dag na dag de valse resultaten van de PCR test blijven opdrijven en een vaccin als het reddingsmiddel blijven promoten. Er zijn massa’s “gevallen”, geregistreerde “besmettingen” en “positieve tests” waarvoor draconische maatregelen gelden van quarantaine en behandelingen, maar er schijnt nauwelijks een zieke gevonden te worden. En de schrijnende toestanden in sommige ziekenhuizen hebben blijkbaar niets te maken met het coronavirus maar met wanbeleid. Gedurende jaren werden bedden afgeschaft, het personeel beperkt en onderbetaald terwijl er duizelingwekkende  bedragen gingen naar de nieuwste en duurste apparaten zodat niet de goede zorg voor de zieken centraal stond maar de Big Tech. Ondertussen worden wetenschappers die opkomen voor de waarheid ontslagen of de mond gesnoerd. Vele mensen zijn zo ver misleid dat ze angstig de onverantwoorde maatregelen ook strikt willen naleven en naar een vaccin verlangen.  In Frankrijk weerklinkt inmiddels een oproep tot staatsgreep, vredevol en wettelijk. Het is een oproep om samen de opgelegde dictatuur af te schudden, het land terug in handen te nemen en de onvervreemdbare waarden van de samenleving te herstellen (Rémy Daillet-Wiedemann, 1e oproep:

2e oproep:

Nu verschijnt een “open brief” vanwege een coalitie van Belgische dokters en experten, waarin  het onmiddellijk beëindigen gevraagd wordt van deze politiek van noodtoestand en bovendien een grondig onderzoek naar de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) die deze “pandemie” heeft uitgevonden en die nauw betrokken is bij de vaccinindustrie. Zij stellen dat er geen enkele “medische verantwoording” is voor een lockdown en het dragen van maskers, het verplicht geïsoleerd leven en het verbod op reizen. Deze zijn nefast.  Zij waarschuwen ook voor een vaccin “waartegen we ons niet kunnen beschermen”. Overigens heeft de WGO in 1948 zelf bepaald: “Gezondheid is een toestand van alomvattend welzijn op fysisch, mentaal en sociaal gebied…”.  De corona, zo stellen de schrijvers van de open brief is in feite een gewone griep: “De evolutie van covid 19 verloopt zoals een normale infectie en een seizoengriep”. De maatregelen die dwingend worden opgelegd zijn vele malen erger dan het corona virus (Ethan A. Huff, 14 november 2020: des-experts-belges-de-la-sante-demandent-une-enquete-approfondie-sur-loms-pour-avoir-fabrique-la-pandemie-de-la-covid-19). Is het verwonderlijk dat er noch in onze media noch in de regering enig kritisch geluid aan bod komt, wanneer onze elite, die het land leidt,  dik betaald wordt door Bill Gates (“Wiens brood men eet…” in Nieuws brief Tegenstroom)?

Deze grove misleiding onder voorwendsel van een virus, is geheel vergelijkbaar met wat we meemaakten met de oorlog tegen Syrië. Horden koppensnellers uit de hele wereld werden door westerse grootmachten geronseld, betaald, getraind om in Syrië te komen moorden en verwoesten. Vooral de Syrische soldaten werden eerst gruwelijk gemarteld en dan vermoord. Een christelijk gezin uit Qâra, waarmee we goed bevriend zijn, heeft zo twee zonen verloren. Ondertussen had de CIA al lang een nauwkeurig verhaal voorbereid: de Syrische president onderdrukt met zijn verschrikkelijk leger de vreedzame protesten van het volk en martelt eigen mensen. In heel de Atlantische pers verschenen spotprenten van een president die tot zijn enkels in het bloed stond terwijl hij kinderen aan het wurgen was. Een geheel onbekende president werd plots de verschrikkelijkste dictator ter wereld. Geen enkele van onze mainstream journalisten vroeg zich af wat de werkelijkheid was. Integendeel, zij deden – en doen tot heden – in hun fantasie er nog een schepje bovenop, allemaal in dienst van de oorlogsindustrie. Het doel is dat de openbare opinie een oorlog tegen Syrië blijft goedkeuren en de westerse obsessie (“Syrië moet vernietigd worden”!) toejuichen. Zo blijven de westerse landen een onschuldig volk, dat hen niets misdaan heeft wurgen, met een verpletterende militaire macht en niet aflatende  sancties. De mensen lijden steeds meer gebrek, op velerlei gebied. Toch zal het Syrische volk stand houden, dankzij de onderlinge samenhorigheid van volk, leger, regering en president, terwijl het westen nog steeds niet in staat is zijn criminele illusie in te zien.

Lees verder

Hoe Trump president zou kunnen blijven

Donald Trump Icon - Free Download, PNG and Vector

Ik heb net een e-mail ontvangen waarin gevraagd wordt of ik een petitie wil tekenen waarin ik eis dat President Trumps advocaten worden geschorst in hun verdediging. Dat is McCarthyisme. Advocaten hebben het recht om alle redelijke en ethisch toelaatbare strategieën te bepleiten die het belang van hun cliënt dienen.

Laten we niet vergeten dat Joe Biden nog niet de verkozen president is. Hij is gekroond door de media, door politici en door de meeste Amerikanen. Maar om officieel verkozen te worden, vereist het op zijn minst een certificering door genoeg Staten om hem de 270 vereiste kiezers te geven. Dat is nog niet gebeurd.

Biden is de vermoedelijke gekozen president, de waarschijnlijke president, zelfs de meest waarschijnlijke president, maar hij is officieel niet de verkozen president voor de juridische en constitutionele doeleinden.

President Trump heeft maar één weg naar de overwinning, en dat zou een perfecte storm vereisen, die op dit moment onwaarschijnlijk lijkt. Het doel van het Trump juridische team is niet om 270 electorale stemmen voor hun cliënt te krijgen. Dat lijkt buiten het bereik van alle mogelijkheden. Het doel is om vicepresident Biden de 270 te betwisten die hij nodig heeft voor het Electorale College om hem te kiezen als president. Aangezien dit een nulsom spel is, hoe is het dan mogelijk dat Biden dan de 270 wordt ontzegd zonder dat Trump dat getal bereikt?

Lees: Trumps enige weg naar de overwinning

“Moeten papaja’s en geiten ook in afzondering?”

The Blackwing Diaries: My goat, gotten

De president van Tanzania, John Magufuli, had zo zijn twijfels bij de mondiale reactie op de coronacrisis en besliste een merkwaardige controle op de testprocedures van Covid-19 in zijn land te laten uitvoeren. Hij liet monsters nemen van planten, dieren en zelfs motorolie. Voorzien van menselijke namen en persoonlijke gegevens, liet hij die naar laboratoria sturen en testen op Covid-19. De gedeeltelijk positieve testresultaten bewijzen zonder twijfel de legitimiteit van zijn ongewone onderzoeksopdracht. Daarom vraagt Magufuli zich af, wat het betekent, dat sommige van deze monsters positief getest werden: “Moeten papaja’s en geiten nu ook in afzondering?” Hij concludeert, dat met deze testen een smerig spel wordt gespeeld en dat er ongelooflijke dingen in zijn land en wereldwijd gaande zijn. Daarom roept hij nu wetenschappers en specialisten in zijn land, maar ook wereldwijd op, hun onomkoopbaarheid te bewijzen, om zo alle “onzinnigheden” te ontmaskeren.

Het Coronavirus bereikte, zoals bijna elk land ter wereld, ook de eilandstaat Madagaskar in de Indische Oceaan met zijn 26 miljoen inwoners. Maar er worden inspanningen gedaan om het Covid 19-virus te bestrijden. Opdat er niet zou gebeuren wat in het vanouds bekend kampvuurlied wordt bezongen: “We lagen voor Madagaskar en hadden de pest aan boord […] en dagelijks ging er één overboord”, werd de Madagassische president Andry Rajoelina actief.

Hij verzocht te zoeken naar inheemse geneesmiddelen tegen Covid-19 op zijn eiland, dat door de 400 km brede Straat van Mozambique van het Afrikaanse vasteland gescheiden is. Trots verkondigde Rajoelina eind april dat Afrika een preventief en curatief geneesmiddel tegen Covid-19 gevonden en met succes gebruikt heeft: Covid-Organics. Covid-19 zou dus niet zoals de pest in het lied, maar wel beheersbaar zijn met natuurlijke middelen!

In plaats van het werk voor het algemeen belang te eren en Afrika te promoten, straffen de WHO en de Europese gezondheidsverenigingen Rajoelina en Afrika nu met desinteresse en een catalogus van verplichtingen. Het medicijn moet allereerst klinische testen doorlopen hebben, voordat het ook maar serieus genomen kan worden. De westerse media in hun functie als hun kruiwagen verklaren Covid-Organics daaropvolgend als een “toverdrankje” of “kruidenthee” en Rajoelina zelf als een niet serieus te nemen, naïeve “missionaris” en “corona loochenaar”. De WHO, Pharma & Co laten namelijk hun controle en de zaken met Covid-19 in Afrika niet zo eenvoudig bederven door een natuurlijk, bijwerkingsvrij en goedkoop geneesmiddel. Is het dan nog verwonderlijk, dat Rajoelina de Europese daden ziet als een poging van het Westen, Afrika te hinderen in zijn streven naar onafhankelijkheid? Daarom treedt Rajoelina met Madagaskar uit de WHO. Hij roept ook alle andere Afrikaanse naties ertoe op, uit de internationale organisaties te treden, zodat de Afrikaanse landen een zelfstandige en onafhankelijk gezondheidssysteem kunnen opbouwen.

Klik hier voor de bijhorende Nederlandstalige video, die wij momenteel niet kunnen insluiten daar Youtube niet bepaald vriendelijk is voor Kla.TV. Wie buiten de coronalijntjes kleurt moet en zal gecensureerd worden. Pas als er genoeg tijd overheen gegaan is, als het niet meer hoogactueel is, kan de betreffende informatie ingesloten worden. En dan nog bestaat er steeds het risico dat het verwijderd wordt na een klacht van de pharmalobby.

Wat betreft het geneesmiddel Covid-Organics waarvan bovenaan sprake: het heeft als hoofdbestanddeel de plant artemisia, ook door pater Daniël vermeld als natuurlijk middel tegen malaria en de gevolgen van de coronavirusinfectie. Artemisia shows ‘promise’ against Covid-19 in lab tests, say researchers

O.a. in Congo wordt volop artemisia geplant, ook al zijn de “wetenschappers” uiterst sceptisch, resp. afwijzend:

Voor degenen die het zeemanslied waarnaar verwezen wordt (nog) niet kennen, plaatsen wij deze opname. En neen, ook dit lied heeft niets met nazisme te maken, zoals trouwens talrijke Duitse (volks)liederen die men massaal in de doofpot gestoken heeft… vooral in Merkelland waar vaderlandsliefde samen met het hakenkruis verboden werd. Nochtans zou dit volgens de huidige “normen en waarden” aangeprezen moeten worden vermits het door de Gestapo met argusogen gevolgd werd daar het in het liederenboek der Edelweisspiraten vermeld stond.

Bij de reacties onderaan prijkt: “2020: …. und hatten Covid an Bord 😅“, verwijzend naar de talrijke scheepsbemanningen die maandenlang vast zaten, resp. zitten, omdat ze nergens aan land mogen gaan en kunnen vervangen worden.

Quo vadis, Syria?

De vluchtelingenconferentie in Damascus toonde de EUropese eensgezindheid: geen enkel EUropees land nam eraan deel. Ze willen allemaal hun kansenparels behouden. En de bevolking juicht opgelucht: “Ze mogen blijven. Hoera!”

De voorzitter van de Tsjechische parlementaire groep voor vriendschap met Syrië, Stanislav Grospic, klaagde dit aan en stelde dat het boycotten van de conferentie bewijst dat de westerse landen wel beweren de menselijkheid te verdedigen, maar in werkelijkheid het omgekeerde doen door te weigeren Syrië te helpen de crisis op te lossen. “De landen die de conferentie boycotten zijn dezelfde die de crisis veroorzaakt hebben, een crisis die Syrië sinds jaren doet lijden en die begon met een buitenlandse samenzwering en een terroristische agressie die leidde tot de grote tragedie voor de Syriërs.” Hij verwees naar de impact van de sancties opgelegd door de EU en de VSA op de heropbouw van Syrië en de terugkeer van ontheemde Syriërs mogelijk te maken én klaagde de agressieve en chanterende rol van Turkije aan. (…)

Russische buitenminister Lavrov tapte uit hetzelfde vaatje; hij vond dat de landen, die opzettelijk de vluchtelingenconferentie boycotten, een zware fout begingen. Bij de afsluitende verklaring van de conferentie werd door iedereen de soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit van Syrië bevestigd en alle pogingen om de soevereiniteit te ondermijnen afgewezen. (…)

Afsluitend concert met muziek van buitenlandse componisten:

Gisteren stond een bezoek van de VN speciale afgevaardigde voor Syrië, Pedersen, op de agenda van bij Lavrov in Moskou om de situatie in Syrië te bespreken. Het laatste bezoek dateert van september. (…) Of ze het ook over de voortdurende Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied zullen hebben?

Woensdag werden er weer raketten afgevuurd vanuit de door Israël bezette Golanhoogte – ditmaal viel de zuidelijke regio van Damascus in de prijzen. Een aantal raketten werden uit de lucht gehaald, verschillende andere troffen doel. Drie soldaten zouden gedood zijn, één gewond en aanzienlijke materiële schade. En zoals steeds zwijgt de wereld. Israël daarentegen gaat er prat op en verspreidde zowel een video als ander beeldmateriaal. (…) en (…) Als uitleg gaf Israël nog mee dat het nodig was om “terreursamenzweringen” van Iran te voorkomen. Het zou logischer zijn te vermoeden dat Tel Aviv nog zo veel mogelijk schade wil berokkenen aan buurland Syrië vooraleer de grote beschermheer zich voor altijd aan zijn golfhobby kan wijden. (…) En dat Israël uitsluitend “pro-actief” Hezbollahafdelingen in Syrië wil uitschakelen, mag men ook met een dikke korrel zout nemen. Ten bewijze: de commandopost van de Syrische 7de Divisie, o.l.v. maj. gen. Akram Hawija, werd van de kaart geveegd. Hawija is één van de vijf belangrijke legerleiders die recent door Israël persoonlijk bedreigd werden. Voor meer details hierover: klik hier. Pompeo trok zelfs woensdag persoonlijk naar de Golan Hoogte om daar te oreren dat de Syrische Golan Hoogte wel degelijk voor eeuwig en altijd Israëlisch eigendom is en verketterde de “salons in Europa en de elite instituten in Amerika” die durfden de teruggave van de bezette Golanhoogte (sinds 1967) aan Syrië te eisen”.

Lees verder

Hoe lang nog…

… kunnen we nog naar kritische filmpjes kijken op Youtube?

Onze redactie merkt het al een jaar of twee. We plaatsen een filmpje en na een week of zo is het filmpje plotseling weg, een zwart scherm. Zomaar. Omdat het niet past in het politiek-correcte verhaal. Of omwille van de reacties. Jensen ligt nu onder vuur. Hij vreest dat het niet bij een gecensureerde video blijft, maar dat hij heel zijn YT-kanaal kwijt raakt.

In de toekomst te beluisteren en bekijken bij: http://jensen.nl/.

Los van het bovenstaande – we zijn het inhoudelijk met je eens – maar er moet ons toch iets van het hart: Jensen…. wil je aub ophouden met die Amerikaanse woorden! Wat is de meerwaarde ervan? Je doet jezelf tekort!