San Francisco… niet langer de hipp(i)e bloemenstad

Afbeeldingsresultaat voor san francisco flower power

Tucker Carlson, anker van Fox News, stelt dat de Amerikaanse betrokkenheid in het buitenland zoals in Afghanistan, Irak, Syrië, Iran, Venezuela, Oekraïne….enz… de aandacht afleidt van de problemen thuis. Tucker Carlson wil de Amerikaanse regering aan hun basisplichten herinneren: het leven van de Amerikaanse burger te verbeteren.

En die problemen zijn er, zoals deze in San Francisco, erger dan je je kunt voorstellen. Met wijken die smeriger en meer vervallen zijn dan krottenbuurten in Bombay. Geweld, criminaliteit, drugs, prostitutie, daklozen, vuil, hopeloosheid. En het linkse bestuur staat erbij en kijkt ernaar.

Wordt vervolgd.

Quo vadis, Syria?

Sinds een week werd het bijzonder heet in Idlib. Het terroristenalagaam doet er alles aan om hun shariaparadijs in noordelijk Syrië, te behouden, met de behulpzame steun van Turkije en het Westen.

Verschillende bronnen meldden tientallen dode Syrische soldaten bij heroveringsaanvallen door de terroristen. Sinds 9 januari – en ondanks het staakt-het-vuren vielen de terroristen niet minder dan 30 keer aan met 638 raketaanvallen op de burgerbevolking in regeringsgebied. Volgens het Russische verzoeningscentrum werden daarbij 55 Syrische soldaten en 71 burgers gedood, 94 soldaten en 149 burgers gewond. Overdag levert het Russisch verzoeningscentrum humanitaire hulp: 2.74 ton voeding aan de Jebab nederzettingen in Daraa, Qantara in de Aleppo provincie en Hneyz al-Shimaliya in de Raqqa provincie. (…)

Het Syrische leger liet meer tanks aanvoeren naar de Idlib-grensstreek:

De terroristen slaagden erin enkele dorpen te heroveren. De situatie verandert van dag tot dag: al-Samaka is intussen weer in handen van het Syrische leger. (…)

Er zouden naar verluidt (info verstrekt door plaatselijke bevolking aan Russische militairen) verschillende bomauto’s in Ma’aret al-Nu’aman en/of omgeving geplaatst worden. Ergens. Liefst waar er kinderen rondlopen. Kwestie van pakkend beeldmateriaal te kunnen leveren.

Terwijl de bemiddelingsgesprekken in Berlijn zijn beloop hadden, werd Erdogans huurlingenleger naar Libië gevlogen voor een volgende vredesmissie. Wie weigerde te vertrekken krijgt minder “loon”.

Nog steeds worden burgers door de terroristen tegen gehouden als zij zich via de humanitaire corridors in veiligheid willen begeven:

Niet voor het eerst hebben Amerikaanse soldaten een Russische patrouille tegengehouden. Het kwam zelfs al tot een regelrechte vechtpartij, waarbij Russische militairen verzorging nodig hadden. Een aanwezige tolk vertaalde de boodschap der VSA aan de Russische patrouille: “Dit is Amerikaans grondgebied; wij beschermen de olie.”

Dat de Turkse bezetters voorlopig niet van plan zijn snel hun biezen te pakken mag blijken uit de verhuis van 1500 familieleden van het terroristische huurlingenleger naar de woningen van de oorspronkelijke bewoners, die verdreven werden in al-Kharabat en al-Hawarneh in de stad Ras al-Ayn.

Nochtans had de speciale afgevaardigde van de VN voor Syrië, Geir Pedersen, slechts felicitaties voor de inzet van Rusland om d.m.v. de Astana-gesprekken tot een duurzame vrede te komen.

Aleppo. Het is en blijft een belegerde stad. De afstand tussen regerings- en terroristengebied is te klein en te kwetsbaar. Nog steeds, elke dag, worden burgers belaagd met raketten. Dinsdag stierven er na een raketinslag 2 vrouwen en een kind, 3 burgers werden gewond in de Jamiet al-Zahraa-wijk. (…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: staande mensen en buiten

In de westerse rand werd een scherpschuttersnest van de terroristen in een vervallen (door burgerbevolking verlaten) gebouw met de grond gelijk gemaakt:

Dit maakt deel uit van het te verwachten grondoffensief – de luchtmacht in de voorhoede (…) – dat de stad moet ontzetten uit de wurggreep van de terroristen. (…) We schreven het herhaaldelijk: Aleppo is na Damascus de belangrijkste stad van Syrië, het kloppende industriële hart.

Bij monde van de Amerikaanse speciale gezant voor Syrië, James Jeffrey, lieten de VSA weten dat ze nieuwe sancties voor president Assad in petto hebben. Volgende week gaan ze die met hun bondgenoten in Brussel bespreken. Nog meer… een pakketje zoals voor Soleimani? (…)

In schril contrast met… Hilarion van Volokolamsk, voorzitter van de afd. externe kerkelijke relaties van de Russische orthodoxe kerk, liet weten dat de Kerk van plan is een nieuw centrum te openen dat hulp wil bieden aan gekwetste kinderen in Syrië. Hij hoopt dat het dit jaar nog zal lukken – het wil protheses en fysiobehandelingen aanbieden. Bovendien wil het kinderen, die medische hulp nodig hebben, die in Syrië niet mogelijk is, in Moskou laten behandelen. Hij hoopt dat zijn initiatief steun en sponsors zal aantrekken; in 2019 hielp de Kerk 10 Syrische kinderen aan protheses en medische behandeling in Moskou.

Een eerste biogas-leverancier wordt gebouwd in Homs:

Tot slot: het weekoverzicht van Syria Insider met kleine en grotere nieuwtjes met Engelse ondertiteling:

In de EU-wachtkamer: Albanië

Toetreding Albanië tot de Europese Unie

Afbeeldingsresultaat voor albania country of criminals thieves

Albanië is sinds juni 2014 kandidaat-lidstaat van de EU. De Europese Commissie heeft verschillende keren duidelijk gemaakt te willen beginnen met de toetredings-onderhandelingen, maar er zijn nog enkele struikelblokken.

Om toe te mogen treden tot de Europese Unie moet Albanië voldoen aan de Criteria van Kopenhagen en de voorwaarden in de Stabilisatie- en Associatie-overeenkomst. Ieder jaar rapporteert de Europese Commissie daarom over de vorderingen en aandachtspunten van Albanië.

Het voortgangsrapport van 2019 stelt dat Albanië vorderingen heeft gemaakt op het gebied van corruptie- en misdaadbestrijding en verbetering van het openbaar bestuur. Verdere economische en bestuurlijke hervormingen zijn nodig. Ook heeft het land nog steeds weinig grip op de uitstroom van Albanese migranten naar andere Europese landen. In mei 2019 adviseerde de Europese Commissie om toetredingsgesprekken met Albanië te beginnen. In oktober 2019 besloten de verantwoordelijke EU-ministers de gesprekken verder uit te stellen. Dit werd bekrachtigd door de Europese Raad. (…)

Afbeeldingsresultaat voor eigendom is diefstal

Onderstaande video laat blijken hoe ver Prachtland Albanië van de EUropese handel en wandel, van de rechtstaat, normen en waarden nog staat. Heeft Uw Mercedes U onverwacht verlaten? Grote kans dat hij de lokroep van het Albanese wagenpark niet kon weerstaan. Ca. 70% der auto’s zouden – vermoedelijk, volgens de commissaris – in het buitenland gestolen zijn, hebben geen wettige boordpapieren of nummerplaten. Bij een gemiddeld loon van 200 dollar of euro per maand is het quasi uitgesloten dat ze zich een auto op rechtmatige wijze kunnen aanschaffen. Wie zei er ook weer: eigendom is diefstal? In Albanië werd de spreuk omgekeerd: diefstal = eigendom.

Afbeeldingsresultaat voor google streetview durres albania

Vanuit Brindisi of Bari in Zuid-Italië worden ze verscheept naar de havenstad Dürres; noch de Italiaanse, noch de Albanese douane doen moeilijk. Chassis- of motornummers worden niet gecontroleerd. De chauffeur laat een papiertje zien, afgestempeld in San Marino, dat hij daar zijn autopapieren verloren heeft. Vervolgens toont hij nog zijn paspoort en laat hij zijn wagen- en kofferinhoud controleren. Hop naar de volgende “controle”. Weer een potentiële Albanese autokoper gelukkig gemaakt. Maar niet elke auto voldoet aan de strenge normen van de Albanese automarkt. De automakelaar (lees: lid van de dievenbende) wil kwaliteit: de wagens mogen niet ouder zijn dan één jaar. Maar stelen, neen hoor, dat wil hij niet gezegd hebben. Zijn organisatie bepraat mogelijke verkopers hun auto af te staan voor 20.000 à 30.000 euro. En ze mogen hun auto pas als “gestolen” melden als hun auto in Albanië in veiligheid is. Da’s dan toch geen diefstal? In Duitsland hebben ze hun contacten, maffiabendes, die niets anders doen dan mogelijke bestolen kandidaten te vinden. Of… onbemande wagens die op een liefhebbende nieuwe eigenaar wachten.

Na het lossen in Dürres worden de geadopteerde wagens naar een in heel de Balkan gerenommeerde helermarkt gereden. Deze geniet in heel de Balkan naam en faam en fungeert slechts als transitveiling. Een groot gedeelte heeft als uiteindelijke bestemming Montenegro of Noord-Macedonië. De Albanese overheid heeft het status van stille vennoot. Pottenkijkers zijn ongewenst. En riskeren hun gezondheid. Te veel aandacht is slecht voor de zaakjes.

Intussen – ergens in Noord-Albanië – geeft de Duitse politie les aan hun Albanese evenknie. Daar moeten ze leren autodieven te herkennen… Zonder veel succes. De leerling-agenten en officieren wisselen om de haverklap – dat telkens opnieuw moet herbegonnen worden. Logisch. Bij 200 dollar of euro loon… Nadat je van de Duitse politie – uit het land waarvan de meeste “geïmporteerde” auto’s vandaan komen – geleerd hebt hoe je als dief herkend en opgespoord kan worden ligt een carrièreswitch voor de hand.


Doofland

Afbeeldingsresultaat voor doofland

Merkelland heeft naar verluidt te weinig vluchtelingen. De asielindustrie heeft te veel open plaatsen voor gewillige wereldreizigers die bereid zijn Duitsland te helpen afschaffen.

Dit is de tweet van de dag, (met een kleine taalcorrectie: Farsi, niet Arabisch) uit het Duits-Perzische kanaal van de WDR, met de onmiskenbare boodschap in het Farsi: “we hebben niet genoeg vluchtelingen!”. Duitsers lijden méér dan alle andere Europese volkeren aan het Gutmenschen-syndroom met als diepliggende oorzaak de 80 jaar oude erfzonde, die met geen enkele penitentie te vergeven valt… behalve de éne, de ultieme oplossing, het uitwissen van de Duitsers zelf… Ze hebben daar geen euthanasiewetgeving voor nodig… ze doen het helemaal zelf zonder psychologen, adviezen, medische begeleiding of goedkeuring, en eventuele inmenging van justitie.

Tegelijkertijd getuigt het niet van nederigheid – ook al heeft het die schijn – het getuigt van een betuttelende “vluchtelingenmoraal”, alsof het om een vakantieplannetje gaat… een waar genoegen is zijn vaderland te verlaten, zowel voor het achtergelaten vaderland als voor de vluchtenden. Het genoegen aan heel dat exodusverhaal ligt uitsluitend bij degenen die eraan verdienen – de reisbegeleiders, de NGO’s, de immobiliënsector, de huisjesmelkers, de staatsomroep, de tv-zender, die zich als het Merkelse propagandasysteem tégen de nazitsunami onontbeerlijk wil maken.

Men kan zich ook de vraag stellen – met de erfzonde in het achterhoofd – of vluchtelingen het doekje voor het bloeden zijn opdat Gutmenschen zich ook “betere” mensen kunnen voelen? Eigen kweek-Samaritanen.

Vandaar de oproep: “meer vluchtelingen”? Of zit er een ratio-addertje onder het poco gras? “Meer vluchtelingen” opdat het laatste bed, de laatste stoel, van de opvangplaatsen lucratief bezet kunnen worden? Waarbij dan de stralenkrans rondom het hoofd van de helden der Gutmenschlichkeit uitbundig blijft schijnen?

… Je zou – mits een uitgesproken slecht karakter – ook kunnen stellen: “Er zijn te weinig misbruikslachtoffers”, omdat er te veel studenten “Psychologie” afstuderen, of “Er zijn te weinig verkrachte vrouwen”… Of… “Productie messen moet ingekrompen worden” wegens… het onoordeelkundig, impulsief, excessief gebruik . Retorische vraagstelling en oplossing. Noch grappig, noch beledigend bedoeld. Wij verontschuldigen ons op voorhand bij degenen die zich op hun tenen getrapt voelen.

De dag waarop W.O.III had kunnen beginnen

Afbeeldingsresultaat voor soleimani cartoon

Op 3 januari 2020 heeft Amerika bij een opzienbarende terreuraanslag in Bagdad de wereldberoemde Iraanse elitegeneraal Ghassem Soleimani vermoord samen met zes van zijn begeleiders. Soleimani was hoofd van de elitetroep “Quds-Brigade” en in Washington en Tel-Aviv de meest gehate soldaat van Iran. Het Iraanse nieuwsportaal ParsToday spreekt met de partijvoorzitter van Neue Mitte (Nieuw Midden), Christoph Hörstel, over achtergronden, gevolgen en details van deze Amerikaanse misdaad. Lees verder…

De EUSSR dreigt nu al met sancties

Afbeeldingsresultaat voor eu sanctions

De EU dreigt met boetes of handelssancties als het V.K. niet voldoet aan de voorwaarden van het Brexit-akkoord.

Sajid Javid, kanselier (min. van financiën), verklaarde tijdens het weekeinde dat “er geen aanpassing” volgens de EU-regels zal zijn na de Brexit.

De EU wil boetes opleggen of zelfs handelsvoordelen opschorten mocht het V.K. niet volledig de voorwaarden van het geplande post-Brexit akkoord volgen, dixit EU-Commissie 20.1.20. De relatie met het V.K. moet in de toekomst scherp in het oog gehouden worden door “efficiënte en effectieve maatregelen qua management, toezicht, implementatie en nazicht”. Met name in de domeinen milieu-, sociale en concurrentieregels. De uitlating van Sajid Javid deed de wenkbrauwen fronsen.

Deze grafiek moet duidelijk maken hoe de EU-Commissie elke stap buiten de voorgeschreven lijntjes wil ontmoedigen.

https://i2.wp.com/g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/Governance-EU-UK-deal.jpg?resize=395%2C601&ssl=1

Zo zal er een gemeenschappelijke commissie opgericht worden, die als verzoener moet fungeren of naar de rechtbank zal stappen als de berispende woorden niet helpen. In het laatste geval zou een scheidsrechterlijke sub-commissie moeten vaststellen of het probleem iets de met EU-wetgeving te maken heeft – dan wordt de zaak aanhangig gemaakt bij CURIA, de EUropese rechtbank in Luxemburg voor een “bindend vonnis”, of zelf beslissen wie de koek krijgt of de roe. Zo ver hoeft het echter niet te komen, de zondaar krijgt een periode waarbij hij tot inkeer kan komen. Als hij echter deze ultieme kans tot berouw laat schieten, dan zal de scheidsrechterlijke sub-commissie een financiële straf opleggen. En vervolgens – horresco referens – als de overtreder “niet betaalt binnen de maand of betaalt maar de zonde niet afzweert”, dan mag de in het gelijk gestelde partij sancties opleggen. Dat kunnen de schorsing van bv. voordelen, onderhandeld bij het Brexit-akkoord, zijn, echter met uitzondering van mensenrechten (!), of de schorsing van hangende EU-V.K. onderhandelingen, bv. tariefkortingen en/of andere voordelen behandeld in een toekomstig akkoord.

Politico

Douma… Wanneer officiële rechtzetting OPCW-verslag?

Afbeeldingsresultaat voor opcw fraude

… En verontschuldigingen van de VSA en co voor hun wraakacties?

U ziet een video-verklaring van Ian Henderson, voormalig hoofd van een OPCW inspectieploeg, in die functie als expert chemisch onderzoek gedurende 12 jaar. Hij werd officieel uitgenodigd door de Chinese afvaardiging bij de informele vergadering van de VN Veiligheidsraad om te getuigen tijdens de zitting van gisteren. Hij kon echter – onverwacht (!) – niet aanwezig zijn wegens “problemen” met zijn ESTA Visa Waiver Program (… wie na 1.3.2011 al eens naar Iran, Irak, Soedan, Syrië, Libië, Somalië en Jemen reisde wordt geweigerd), m.a.w. de OPCW-specialist mocht gewoon niet getuigen over zijn werk in b.g. landen…

Hij diende dan maar een schriftelijk getuigenis in; de video moet dienen als inleiding.

Hij wil duidelijk maken dat hij geen klokkenluider is; hij houdt niet van die benaming; hij is een voormalig OPCW specialist, die bezorgd is om zijn vak en hij vindt dit – vermits hij niet persoonlijk mocht getuigen wegens de visumweigering – een wettelijke en passende manier om zijn bezorgdheid uit te drukken. Verder benadrukt hij dat hij het OPCW én de kundigheid der medewerkers (nog steeds) respecteert.

Zijn bezorgdheid gaat over specifieke managementpraktijken in bepaalde gevoelige missies, m.n. de FFM (fact finding mission), het feitenonderzoek van de zogenaamde chemische aanval op 7 april in Douma, Syrië. Zijn bezorgdheid, die hij deelde met een aantal andere inspecteurs, gaat over de daarop volgende vergrendeling, resp. doofpot, en de latere analyse en samenstellingspraktijken, gedocumenteerd in het definitief verslag.

“Er waren twee ploegen ingezet; één, waarvan ik deel uitmaakte, ging naar Douma, Syrië; de andere ploeg ging naar land X. Mijn grootste bezorgdheid gaat over de aankondiging dd. juli 2018 van een nieuw concept, het zgn. “FFM core team” (kernploeg feitenonderzoek), wat erop neerkwam dat alle inspecteurs die ingezet werden op locaties in Douma, ontslagen werden samen met hun gevonden feitenmateriaal en bijhorende conclusies. Het uiteindelijke rapport kreeg een draai van 360° ten opzichte van de feiten en conclusies die de inspectieploeg – collectief – vastgesteld had tijdens en na de Douma-missie.

Ikzelf deed nog gedurende 6 maanden ontwikkelings- en ballistisch onderzoek in de cylinders – wat ertoe leidde dat de conclusie “geen chemische aanval” bevestigd werd.”

Afbeeldingsresultaat voor douma boy den haag
Syrisch jongetje vertelt het ware verhaal: volg bruggetje.

Ca. 300 burgers van Douma werden ondervraagd; niemand bevestigde een chemische aanval. Men trok zelfs met zgz. “slachtoffers” naar Den Haag om te getuigen dat er géén gifgasaanval had plaats gehad (u herinnert zich het jongetje? – foto boven paragraaf)… en de wereld keek weg, lachte ermee, zag een samenzwering van Moskou, en… verkoos te zwijgen. Intussen werden de ware scenaristen, al-Qaeda’s reclamebureau en filmstudio, de Witte Helmen, verder gekoesterd en gefinancierd.

OPCW official ordered removal of report disproving Syria chemical attack claims: Wikileaks

Het definitieve verslag werd opgemaakt door een andere ploeg, die nooit ter plaatse was geweest, die zelf nooit vaststellingen en bewijzen had verzameld…. maar die gewillig haar pen leende aan de opdrachtgever(s)! We zullen op een later tijdstip nog hierop ingaan. Douma is geen alleenstaand geval. Schaamteloos… “de VSA zijn bezorgd dat Rusland met de Douma-locatie geknoeid heeft…” !

Afbeeldingsresultaat voor opcw usa

Komen we terug op de vergadering. Deze werd maandag op verzoek van Moskou gehouden om de situatie en onregelmatigheden te bespreken. Waarop de VSA & co. Rusland ervan beschuldigden “de hoog gewaardeerde OPCW en hun medewerkers in diskrediet te willen brengen”. Moskou stelt echter dat de doelstelling, net het omgekeerde is, nl. het vertrouwen in de OPCW te herstellen. “Waarom is het chemische incident in Douma zo belangrijk? Omdat het de verrechtvaardiging was van raketaanvallen door de VSA, Frankrijk en het V.K. in april 2018, die onmiddellijk de Syrische regering schuldig verklaarden,” meent de Russische permanente vertegenwoordiger bij de V.N.

Heb je geen bewijzen, dan fabriceer je ze, of noemt ze “geheim”, of … “hoogst waarschijnlijk”.

Hierbij nog wat beeldmateriaal uit de speciale vergadering van de VN-veiligheidsraad van gisteren. De Syrische VN-afgevaardigde Bashar Jaafari schetst andere gesaboteerde gifgasonderzoeken…

Onze redactie schreef keer op keer over de gefabriceerde verontwaardiging en wraak van het Westen: