Eindelijk erkenning voor eeuwenoude roeping…

Hoewel de clown in zijn huidige vorm pas sinds enkele eeuwen bestaat, zijn allerlei vergelijkbare figuren terug te voeren tot de Oudheid. Reeds in het Oude Egypte, het Oude Griekenland, het Romeinse theater evenals in het oude China en India kende men vergelijkbare figuren.

In de middeleeuwen had de hofnar een belangrijke rol te vervullen aan het koninklijk hof. In Engeland kende men ten tijde van Hendrik I figuren als de Merry Andrew en de Jack Pudding, die met hun vermakelijke acts op straat kwakzalvers aan meer klanten moesten helpen. Ook de harlekijn, een van de hoofdpersonages uit de commedia dell’ arte, geldt als een belangrijke voorloper van de hedendaagse clown.

Meer…

von Münchhausen bataljon uitgeschakeld

U heeft eergisteren mogen vernemen dat Jürgen Conings en Yannick Verdyck geloofsgenoten hadden in de Bundesrepublik Deutschland. Met één dissonant: onze oosterburen hadden als nieuw opperhoofd een soortement “prins” – de toekomstige keizer Heinrich XIII – die het Duitse Rijk (voortaan “Reich” genoemd) nieuw leven moest inblazen. Het von Münchhausens bataljon zou naar verluidt het federale parlement, de Bundestag en enkele belangrijke ministeries bestormen en bezetten, waarop dan spontaan een volksopstand zou uitbreken om de overdracht van de macht te eisen.

Ter illustratie van de von Münchhausenfiguur…

Enkele merkwaardigheden hadden een hoog von Münchhausengehalte: zo werden de media blijkbaar uitgenodigd (Spiegel, Bild e.a.) om quasi zoals het Eurovisie-festival “live” te berichten over een staatsvijandige putsch. De minder regeringsvriendelijke media konden niet “vor Ort” over de staatsgreep berichten. Zij moesten iets langer wachten… Zou het kunnen dat de favoriete media op voorhand ingelicht waren over de gebeurtenissen? De vraag stellen is…

Volgens officiële berichten zouden op 7.12.22 bij 52 mensen de woningen doorzocht geweest zijn en 25 mensen gearresteerd. De regering geeft zichzelf een schouderklopje voor het snelle ingrijpen en de redding van de democratie. Tot zover de officiële versie. In elk geval hebben wij zo onze twijfels: ofwel is het gewoon dikke zever, of ofwel is het de waarheid, maar dan zijn de putschisten een allegaartje dromers met een overontwikkeld zelfvertrouwen.

Als we onze geschiedenisboeken erop open slaan, constateren we dat elke – gelukte – staatsgreep gesteund werd door de leiding van het leger. Een leger heeft wapens. Bij een succesrijke staatsgreep heeft het leger ofwel de regeringsbestrijders gedekt ofwel de staatsgreep zelf uitgevoerd. Als het leger de regering trouw blijft, dan wordt de staatsgreep onderdrukt. Punt.

Daar echter naar verluidt niemand uit het actieve Duitse leger gearresteerd werd – slechts enkele voormalige officieren – was de kans op slagen eerder onbestaand. Ze hadden eventueel in het parlement kunnen binnendringen en misschien enkele politici gijzelen, maar ze zouden sowieso snel uitgeschakeld geweest zijn… inderdaad zoals in “over en uit” als ze zich niet vrijwillig overgegeven hadden. In zover dat ze inspiratie voor hun euvele plannen gehaald hadden in de “bestorming” van het Capitool, getuigt dit niet van een overmaat aan nuchtere aanvalstactiek. Er zouden hoogstens, zoals in de VSA, enkele slachtoffers gevallen geweest zijn, maar de veiligheid van de Bundesrepublik zou geen ogenblik in gevaar geweest zijn. We krijgen echter de indruk dat heel het geval bewust gedramatiseerd wordt. En ja, we vergelijken weer met de heisa rond Jürgen Conings en Yannick Verdyck.

Vanzelfsprekend werd ook de Duitse erfzonde erbij gesleurd (tijdlijn 01′):

Komen we terug bij de media. We doen even alsof we geloof hechten aan het voorgekauwde melodrama der zgz.”putschisten” en/of “terroristen” verantwoordelijk voor “de grootste samenzwering sinds de oprichting van de Bundesrepublik”. Dan vragen we ons wel af waarom de overheid enkele selectieve media vooraf ingelicht had. Tenslotte zou men er kunnen van uitgaan dat geheimhouding bij een dergelijke actie, met de inzet van 3000 politieagenten, zeer belangrijk is!

Dat “Der Spiegel” waarschijnlijk vooraf ingelicht werd, merkt men aan het tijdstip van publicatie van het eerste uitvoerig artikel over de razzia’s, nl. om 10u28: „3000 Beamte im Einsatz – Ermittler heben rechtsextreme Terrororganisation aus“. Een artikel van die omvang schrijft men niet in een half uurtje. Zelfs als we aannemen dat de zes Spiegel redacteuren, die voor het artikel tekenden, allemaal om 8 uur ‘s morgens op de redactie waren, dan zou dat betekenen dat ze in amper 2.5 uur de informatie opgezocht, nagegaan, verwerkt, besproken… en vervolgens het artikel geschreven hebben. Theoretisch mogelijk, echter onwaarschijnlijk. Veel waarschijnlijker, en minder stresserend, is dat de informatie vooraf gelekt werd (opzettelijk of toevallig?), het artikel geschreven en dat op 7 december slechts nog enkele late aanpassingen dienden te gebeuren.

Vrije journalist en voormalig media redacteur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Stefan Niggemeier weet hoe de media werken; hij twitterde zijn twijfels bij de gang van zaken:

„Okay, also ungefähr jede größere Redaktion wusste vorab von dieser extrem gefährlichen Razzia und hat eigene Hintergrundstücke, Einordnungen, Exklusivrecherchen vorbereitet? Das ist aus Lesersicht ja ganz praktisch, aber für den Fahndungserfolg vielleicht doch problematisch?“

Met als reactie: “De razzia was sinds minstens een week een open geheim.”

En vanaf 07u40 kon Kontraste (ARD) “vor Ort” berichten:

Het is duidelijk dat de te vertrouwen media vooraf over de “geheime” politie-actie ingelicht waren, opdat de goegemeente quasi “live” de sensationele verijdeling van een staatsgreep mee kon volgen.

Vandaag wordt de zoektocht naar onfrisse elementen in Duits- en buitenland voortgezet. De bevriende media koppen uni sono “De bedreiging van rechts is groot…” De groen-rode-streepje-blauw-regering zal dit thema niet koud laten worden. Integendeel. Het rechtsprincipe dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen wordt, wil de rode binnenministerin Nancy Faeser niet langer toegepast zien. Zij en haar SPD zijn degenen die een putsch tegen de wetsgang, de grondwet en de democratie willen plegen. Zij en justitie-senatrice uit de verloren stad Berlijn, Lena Kreck (Linke), zetten rechters onder druk, maken hen duidelijk dat ze aan de deur belanden als ze niet vonnissen zoals de SPD of linkse kameraden het willen.

Er komen steeds meer signalen dat Nancy Faeser de bewijslast wil omgekeerd zien.

U krijgt de indruk dat Faesers antwoord van gisteren dateert. Niet zo. De datum, die u onderaan ziet, is de datum van de tweet, niet van het ingesloten filmpje. Het dateert reeds van maart 2022: Nancy Faeser will die Beweislast umkehren, wenn man einem Beamten eine rechte Gesinnung unterstellt. Wann kümmert sich der Verfassungsschutz um die Innenministerin? (weltwoche.ch). Ook de Merkur schrijft nu: „Maischberger“ zur Reichsbürger-Razzia: Faeser lobt „gute Idee“ zur Kündigung von Verfassungsfeinden

M.a.w. Faeser wil politieke zuiveringen doorvoeren bij de justitie, bij de rechters. Niet omwille van bewijs, maar wel omwille van een vermoeden, veroorzaakt door een niet bewezen beschuldiging. En dat betekent dat een rechtbank in Duitsland niets meer waard is, daar men moet vrezen dat een rechter “links” vonnist om te vermijden dat hij/zij/x uit zijn ambt ontzet wordt.

Je moet maar durven! Van de hoge toren blazen over de benoemingen van rechters in Hongarije, Polen, Turkije… maar zelf niet vies zijn van enig gemanipuleer.

Iemand ontslaan omwille van een vermoeden is tegen de Duitse grondwet. Ambtenaren worden benoemd volgens Artikel 33 Par. 2 GG, d.w.z. volgens het criteria-trio geschiktheid, machtiging en vakkundige prestaties. En die moeten beoordeeld worden volgens daadwerkelijke, te controleren en bewezen feiten, niet volgens wollige, ingestudeerde of geplande vermoedens.

Wie “putscht” dan tegen de grondwet, tegen de rechtstaat, tegen het vermoeden van onschuld tot het tegendeel bewezen werd?

Naar verluidt is was Nancy Faeser juriste.

https://de.euronews.com/2022/12/07/wollten-reichsburger-putsch-in-deutschland-polizei-nimmt-25-personen

Unieke factoren

Het zal u misschien verbazen dat Israël wereldwijd op de 5de plaats staat als een veilige toeristische bestemming, stelt de krant Jerusalem Post.

Enkele cijfers:

  • In 2020 stonden er in Israël 30.4 misdrijven per 1000 inwoners op de teller: van zakkenrollerij tot moord.
  • Vergelijking met westerse landen 2020-statistieken: Engeland 77.5 misdrijven, Duitsland 63.8 misdrijven per 1000 inwoners.
  • De zgn. witte-boorden criminaliteit zal uw veiligheidsgevoel niet beïnvloeden; moord echter wel. In 2019 bedroeg het aantal moorden, resp. doodslag, in Israël 1.47 per 100.000 inwoners.
  • Ter vergelijking de VSA: 5.07 (drie keer meer); England 1.12, Duitsland 0.75, Spanje 0.71 per 100.000 inwoners.
  • Zuid-Amerika: Mexico 26.6, Brazilië 23.6 per 100.000 inwoners.

De Jerusalem Post maakt dan volgende analyse:

Hoewel het aantal moorden per inwoners inderdaad hoger ligt in Israël dan in ‘enkele’ Europese landen, kan dit veroorzaakt zijn door verschillende unieke factoren zoals een hoog moordpercentage in de Arabisch-Israëlische sector en terreuraanvallen, waarvan Europese landen minder het slachtoffer zijn. Bv. werden er 7 mensen in 2019 gedood door “terreur aanvallen”. Als we die uit de statistieken filteren, dan daalt het moordcijfer met 0.06. Moord is in Israël vooral een fenomeen in de Arabische samenleving. Volgens politiegegevens zouden er sinds het begin van dit jaar in het land 62 mensen vermoord zijn in de Arabische samenleving. De politie heeft tot op heden slechts 12 moordgevallen kunnen oplossen.

Of u vrolijk en vrij, zonder zorgen, volgende vakantie naar Israël kunt trekken? Wie zijn wij, om u daarin raad te geven. Wel viel ons iets anders op: terwijl hier alle misdrijven, die door de “Arabische samenleving” begaan werden, quasi verkrampt verzwegen, verdoezeld (initialen bij allochtoon, volledige naam bij autochtoon), onder de mat geveegd en zelfs goedgepraat worden, doen de Israëlische media net het omgekeerde.

Unieke factoren…

www.jpost.com

Bye, bye Kiev. Hello Luilekkerland! (3)

Waar gaat alle militaire en humanitaire hulp naartoe?

Sommige westerse weldoeners hebben onlangs gemerkt dat het grootste deel van de militaire en humanitaire hulp nooit het Oekraïense leger of de gewone burgers bereikt heeft.

In een originele documentaire meldde CBS dat ongeveer 70% van de militaire hulp zijn weg niet gevonden naar de beoogde begunstigden en dat donorlanden vaak niet in staat zijn om het beoogde gebruik te controleren. Volgens de makers van het CBS-filmverslag wordt een deel van de wapens op de zwarte markt verkocht. Zoals Andy Milburn, veteraan van het US Marine Corps, bevestigde: “Ik kan je onomwonden zeggen dat deze dingen niet aan het front geraken: drones, stiletto’s, EHBO-pakketten. Ze zijn er gewoon niet, of kogelvrije vesten, helmen, noem maar op.”

De Grayzone schrijft dat wapens en humanitaire hulp die door het Westen aan het Oekraïense leger wordt verstrekt, onderweg worden gestolen en nooit de soldaten bereiken. Tegelijkertijd gaven Oekraïense parlementsleden zichzelf onlangs een loonsverhoging van 70%. De auteur van het artikel stelt dat miljarden dollars van de VS en de EU zijn weggesluisd.

Ukraine war veterans on how Kiev plundered US aid, wasted soldiers, endangered civilians, and lost the war – The Grayzone

Een Oekraïense soldaat genaamd Ivan vertelde journalisten over westerse fondsen die nooit het front bereikten: “Stel je voor dat je aan een Amerikaanse soldaat vertelt dat we hier onze persoonlijke auto’s in de oorlog gebruiken, en daar bovenop zijn we ook verantwoordelijk voor het betalen voor reparaties en brandstof. We kopen zelf onze eigen kogelvrije vesten en helmen. We hebben geen observatietoestellen of camera’s. Dus moeten soldaten hun hoofd naar buiten steken om te zien wat er op hen afkomt, wat betekent dat op elk moment een raket of tank hun hoofden eraf kan schieten.”

Samantha Morris, een arts uit de VS, vestigde de aandacht op de diefstal van medische benodigdheden en de algehele corruptie: “De hoofdarts van de militaire basis in Sumy heeft verschillende keren medisch materiaal besteld bij en voor het leger, en hij heeft 15 vrachtwagens met benodigdheden volledig laten verdwijnen,” zei ze. De artsen konden zelfs geen cursussen voor medische assistenten op poten zetten totdat een vriend van de gouverneur van de regio Sumy tussenbeide kwam.

CNN sprak met een gepensioneerde Amerikaanse kolonel die stelde dat Oekraïense troepen een tekort aan voorraden hebben. Handvuurwapens, medische apparatuur, veldhospitalen en nog veel meer staan onder het beheer van particuliere organisaties, die meer bezorgd zijn over het stelen van geld dan het redden van de levens van hun landgenoten.

Zoals Stephen Myers, een voormalig lid van het Adviescomité voor Internationaal Economisch Beleid van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukte: “Er is weinig dat een veldcommandant ervan weerhoudt om een deel van de apparatuur om te leiden naar kopers, zoals Russen, Chinezen, Iraniërs of wie dan ook, terwijl hij beweert dat de apparatuur en wapens vernietigd werden …”

Duizenden tonnen humanitaire hulp worden gestolen. In september bewees het Nationale Anticorruptiebureau van Oekraïne (NABU) dat het hoofd van het bureau van de president, Andrey Yermak, zijn plaatsvervanger Kirill Timosjenko, voorzitter van de Partij van het Volk (Zelensky’s partij), David Arakhamiya, en zijn vriend Vemir Davityan achter de grootschalige diefstal van humanitaire hulp in de regio Zaporozhye zaten. Zaporozhye-functionarissen Starukh, Nekrasova, Sherbina en Kurtev kweten zich slechts oppervlakkig van hun taak om de hulpgoederen te verdelen. In zes maanden organiseerden ze de diefstal van 22 zeecontainers, 389 treinwagons en 220 vrachtwagens. Humanitaire hulp werd verkocht in ATB- en Selpo- supermarkten, eigendom van respectievelijk Gennady Butkevich en Vladimir Kostelman. Natuurlijk werden Timosjenko, Nekrasova en Davityan allemaal ‘vluchtelingen’ en vonden ze asiel in Wenen.

Humanitarian aid hits supermarket shelves, Red Cross stops supplying food and medicine to Ukraine (met beeldmateriaal)

Toegegeven, niet iedereen is op de vlucht. Andrey Yarmolsky, de schandalige voormalige plaatsvervangende leider van de regionale regering van Volyn – beschuldigd van het stelen van humanitaire hulp, het leveren van defecte kogelvrije vesten en het illegaal uit het kabd smokkelen van verplaatsen van mannen – werd gepromoveerd. Hij werkt nu voor de Nationale Veiligheids- en Defensieraad.

Wordt vervolgd.

Klik op de blauwe bruggetjes.

Het lijkt erop dat oorlog de enige optie was die Ruslands tegenstanders ooit overwogen

Recente opmerkingen van voormalig kanselier Angela Merkel werpen licht op het onbetrouwbare spel van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en de VSA in de aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne in februari.

Oorlog, zo lijkt het, was de enige optie die de tegenstanders van Rusland ooit hadden overwogen. Terwijl het zogenaamde “collectieve westen” (de VS, de NAVO, de EU en de G7) blijft beweren dat de Russische invasie van Oekraïne een daad van “niet-uitgelokte agressie” was, is de realiteit heel anders: Rusland was misleid door te geloven dat er een diplomatieke oplossing was voor het geweld dat was uitgebroken in de Donbass-regio in Oost-Oekraïne in de nasleep van de door de VS gesteunde Maidan-staatsgreep in Kiev in 2014. In plaats daarvan kochten Oekraïne en zijn westerse partners gewoon tijd totdat de NAVO een Oekraïens leger kon bouwen dat in staat zou zijn de Donbass in zijn geheel te veroveren en Rusland van de Krim te verdrijven.

In een interview vorige week met Der Spiegel zinspeelde Merkel op het compromis van München uit 1938. Ze vergeleek de keuzes die de voormalige Britse premier Neville Chamberlain moest maken met betrekking tot nazi-Duitsland met haar beslissing om zich te verzetten tegen het Oekraïense lidmaatschap van de NAVO, toen de kwestie ter sprake kwam op de NAVO-top van 2008 in Boekarest. Door het NAVO-lidmaatschap uit te stellen, en later door aan te dringen op de akkoorden van Minsk, geloofde Merkel dat ze Oekraïne tijd kocht zodat het een Russische aanval beter kon weerstaan, net zoals Chamberlain dacht dat hij het VK en Frankrijk tijd kocht om hun krachten te bundelen tegen Hitlers Duitsland

De conclusie van deze terugblik is verbluffend. Vergeet even het feit dat Merkel de dreiging van het naziregime van Hitler vergeleek met die van het Rusland van Vladimir Poetin, en focus in plaats daarvan op het feit dat Merkel wist dat het uitnodigen van Oekraïne tot de NAVO een Russische militaire reactie zou uitlokken. In plaats van deze mogelijkheid helemaal af te wijzen, voerde Merkel in plaats daarvan een beleid om Oekraïne in staat te stellen een dergelijke aanval te weerstaan.

Oorlog, zo lijkt het, was de enige optie die de tegenstanders van Rusland ooit hadden overwogen. Zaai de wind, oogst de wervelwind.

Bij nader inzien was Merkel niet verkeerd om München 1938 te citeren als een antecedent voor de situatie in Oekraïne vandaag. Het enige verschil is dat dit geen geval was van nobele Duitsers die de brutale Russen wilden afhouden, maar eerder dubbelzinnige Duitsers (en andere westerlingen) die goedgelovige Russen wilden bedriegen.

Dit zal niet goed eindigen voor Duitsland, Oekraïne, of een van degenen die zichzelf hebben gehuld met de mantel van diplomatie, terwijl ze het zwaard achter hun rug verbergen.

Auteur: SCOTT RITTER: Merkel Reveals West’s Duplicity (consortiumnews.com)

Scott Ritter is een voormalig Amerikaanse Marine Corps Intelligence Officer, was actief in de Sovjet-Unie met als opdracht toe te zien op uitvoering van de wapenbeheersingsverdragen, in de Perzische Golf tijdens operatie Desert Storm en in Irak bij de ontwapening van de WMD (weapons mass destruction). Zijn meest recente boek is ontwapening in de tijd van Perestroika, gepubliceerd door Clarity Press.

In onderstaande video ziet u als inleiding van een gesprek met Scott Ritter, John Mearsheimer, die in 2015 reeds de politieke inmenging van het westen aankaartte, m.n. de beïnvloeding van Oekraïne om geen onderhandelingen en akkoord te sluiten met Rusland. Hij waarschuwde dat Oekraïne tot schroot zou geschoten worden en dat het westen dit aanmoedigde. Hij pleitte dan ook voor een neutraal Oekraïne…

Hoewel er traag en duidelijk gesproken wordt, kan u de ondertiteling, eventuele vertaling en geschreven tekst activeren via de icoontjes onderaan. In elk geval hoort u een ander geluid dan dat wat politici en media dagelijks uitkramen en uw goedgelovigheid tarten.

Pakistan kiest voor een stabiele energiebevoorrading …

… en wordt beloond met fikse korting

Rusland ging akkoord met een korting op de leveringen van ruwe olie en oliederivaten aan Pakistan. Vandaag begon het EU-embargo en de eraan verbonden maximum prijs van $ 60 per barrel voor ruwe olie, bedoeld om Ruslands inkomsten te doen slinken.

Talrijke grote Aziatische afnemers doen niet mee aan de maximumprijsbevelen maar verlangen in ruil – voor hun trouw of risico – een fikse korting.

Pakistan heeft dit jaar serieuze problemen gehad met de energievoorziening na de prijsstijgingen van olie, aardgas en kolen. Musadik Malik, Pakistaans energieminister trok verleden maand naar Rusland en mocht zich tevreden in de handen wrijven: “Ons bezoek aan Rusland verliep beter dan gepland.” Of er aan de $ 60-maximum prijs voldaan werd, welke korting hij kon bedingen, heeft hij niet kenbaar gemaakt. Pakistan wil nl. ook nog lange-termijncontracten afsluiten voor Russisch LNG-gas.

Dat zowel olie als gas meer dan welkom zijn, mag blijken uit een aankondiging van het petroleumministerie dan het land geen keuze had dan het aardgas deze winter te rantsoeneren. Pakistan lijdt bijzonder onder de energiecrisis omdat het zich de hoge prijzen voor geïmporteerde energieproducten niet kan veroorloven. De sterke dollar en de torenhoge LNG-gasprijzen hebben ‘s lands buitenlandse muntreserves flink doen slinken.

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Russia-To-Sell-Crude-Oil-And-Oil-Products-To-Pakistan-At-A-Discount.html