Al moeten we het van de daken schreeuwen…

Gerelateerde afbeelding

We schreven, schrijven en blijven erover schrijven: hoe het OPCW zich leende tot een aangepast verslag over een vermoedelijke gifgasaanval in Douma, Syrië, dat als alibi moest dienen om Syrië te bombarderen. Nu ook bij Café Weltschmerz:

In 1997 besloten vrijwel alle landen ter wereld chemische wapens te verbieden. Ze vormden samen de ‘Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens’ (OPCW). De OPCW is gevestigd in Den Haag en is de organisatie die daarop toeziet. De OPCW heeft het incident van 7 april 2018 in Douma Syrië onderzocht en stelde in haar rapport dat: “chloor, of een andere reactieve chloorhoudende chemische stof, waarschijnlijk is vrijgekomen”. Een interne OPCW e-mail in antwoord op dat rapport stelde dat die conclusie: “zeer misleidend is en niet door de feiten wordt ondersteund”. Schrijver en journalist Peter Hitchens uit Londen heeft het Syrische conflict en het Douma-incident op de voet gevolgd. Hij heeft onlangs de OPCW-klokkenluiders bezocht en bespreekt nu met Rico Brouwer in café Weltschmerz wat er is gebeurd in Douma en wat er op het spel staat met dit misleidende OPCW-rapport. Niet alleen in Syrië, maar ook met onze regeringen, de internationale rechtsorde en de geldigheid van de OPCW .

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Aan het handje van Uncle Sam

Afbeeldingsresultaat voor uncle sam i want you

Het V.K. heeft in november de door de VN voorgeschreven teruggavetermijn aan de oorspronkelijke bevolking van hun laatste Afrikaanse kolonie niet gevolgd. De Chagos-eilanden liggen midden in de Indische Oceaan, ver weg van het Afrikaanse vasteland.

In 1968 kreeg Mauritius de onafhankelijkheid van de Britten. Mauritius ligt meer dan 1300 mijlen ten zuid-westen van de Chagos-eilanden en behoorde tot hetzelfde koloniale territorium. Mauritius werd gechanteerd: in ruil voor onafhankelijkheid moesten ze afstand doen van de Chagos-eilanden.

Meer dan 2000 inwoners van Diego Garcia, het grootste eiland van de Chagos-archipel werden in 1973 gedwongen naar Mauritius en de Seychellen te verhuizen – “desinfecteren” volgens de VSA – om plaats te maken voor de Amerikaanse militaire basis. Sinds die verdrijving strijdt de bevolking van Chagos voor de terugkeer naar hun vader(ei)land.

In februari besliste het Internationale Gerechtshof in Den Haag dat de eilanden wettelijk deel uitmaken van Mauritius en dat het V.K. onterecht een stuk grondgebied afsplitste. In mei stemde de algemene vergadering der VN in met het vonnis en gaf het V.K. 6 maanden tijd om de eilanden terug te geven. 116 landen stemden voor deze beslissing – slechts 6 stemden tégen. Deze 6 waren de VSA, Groot-Brittanië, Israël, Australië, Hongarije en de Malediven.

Diego Garcia is slechts 38 mijlen lang. Het wordt in militaire jargon een “onzinkbaar vliegdekschip” genoemd. Vliegtuigen en oorlogsschepen die op het eiland gestationeerd zijn speelden een belangrijke rol in de eerste en tweede Golfoorlog, bij de invasie van Afghanistan en in de oorlog tegen Libië. De strategische ligging tussen Afrika en Indonesië geeft de VSA toegang tot het M.O., Centraal- en Zuid-Azië en tot de reusachtig grote Indische Oceaan. Diego Garcia is van onschatbaar belang voor de VSA-oorlog tegen Somalië, voor de luchtaanvallen in Irak, Syrië en desgevallend Iran. Geen olietanker, geen oorlogsschip, geen vliegtuig kan zich zonder hun weten bewegen. De start-en landingsbanen zijn tip-top in orde, geschikt voor de grootste vliegtuigen. De lagune werd omgebouwd tot een militaire haven, waar vliegdekschepen kunnen aanleggen. (Satellietkaart)

De VSA hebben er een stad gebouwd met fastfood-restaurants, bars, golfterreinen en bowlingbanen, amusement- en sportfaciliteiten, geschikt voor de ca. 3000 à 5000 militairen en burgers. Amerikaanse burgers, want voor een inboorling is het verboden gebied. Met filmpjes zoals deze exemplaren hieronder moet Diego Garcia aantrekkelijk gemaakt worden voor VSA militairen die eventueel bereid zouden zijn zich voor een lange-termijn buitenlandse missie kandidaat te stellen. De voordelen aangeboden aan de “Island residents” zijn zeer aantrekkelijk. “Island residents”… eilandbewoners maar niet voor de oorspronkelijke bevolking. De “footprint for freedom” welkomwoorden op de luchthaven zijn dan ook bijzonder cynisch…

De meeste Amerikanen hebben – met een goede reden – nog nooit van Diego Garcia gehoord: sinds meer dan 30 jaar werd daar geen journalist meer toegelaten en het Pentagon houdt de basis in een “nationale veiligheidscocon” gevangen. In 1966 verpachtte het V.K. de basis aan de VSA, zonder dat het Britse parlement of het VSA-Congress erover geïnformeerd werden.

Tot de verdediging der koloniale heerschappij gaf de Britse regering volgende verklaring: “Het V.K. twijfelt niet aan onze soevereiniteit over het Britse territorium in de Indische Oceaan, dat sinds 1814 onder ononderbroken Britse soevereiniteit staat.”

M.a.w. een opgestoken middenvinger. De VN-resolutie is tenslotte niet bindend en het V.K. zal de kolonie waarschijnlijk behouden… Immers, de VSA hebben nog een pachtcontract voor Diego Garcia, dat in 2016 verlengd werd met 20 jaar tot 2036.

De militaire basis op Diego Garcia werd naar verluidt door de CIA als “black site” (geheime gevangenis) gebruikt om vermoedelijke terroristen te verhoren… geen haan die er naar kraait. In 2015 verklaarde kolonel Lawrence Wilkinson, de voormalige stafchef van Colin Powell, , dat de CIA Diego Garcia voor “schandelijke activiteiten” gebruikt. (…)

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een geschenk van Sinterklaas of eerder een rapport van Zwarte Piet?

Een jaarverslag over de katholieke kerk in België, 2018. ‘n Half miljoen Belgen schijnen nog naar een  Kerstviering te gaan maar niet de helft daarvan gaat nog naar de wekelijkse zondagsviering of jaar na jaar steeds minder. Er is een drastische vermindering van het sacramentele leven (doopsel, vormsel, huwelijk, kerkelijke begrafenis…) en een sterke daling van het aantal priesters (nog 4347) en religieuzen (nog 9560, een priester-religieus telt dan nog in de twee mee!). De kerkafbraak wordt aldus mooi verwoord: aan de eredienst werden 31 kerken onttrokken en 39 parochies werden opgeheven. Ja, het wordt een “keuzechristendom” met een sterke “vervrouwelijking”. Steeds meer vrouwen delen in de pastoraal en nemen de leiding (niet vermeld wordt het “Jezebel-effect”, nl een vrouw die naast de verantwoordelijke priester staat en feitelijk onterecht de leiding neemt). Dan volgen de positieve aspecten in crescendo: de maatschappelijke rol van de kerk blijft overeind,  het museumbezoek aan de kathedralen blijft op peil en de zes Belgische abdijen die trappist brouwen blijven onverstoord hun edel vocht produceren en verkopen. Het eindresultaat is overduidelijk: onze zogenaamde “multireligieuze” maatschappij wordt in feite heel erg “mini-religieus”.

We kunnen de volgende jaren nog meer van dergelijke Sinterklaasrapporten verwachten, waarin haarfijn wordt berekend hoe sterk de vermindering weer verminderd is. Zal dit blijven zakken tot het nulpunt? Neen. Er is iets aan te doen, maar daarvoor heb je goede (geen uitzonderlijke!) hersens nodig, een stevige ruggengraat en een degelijk geweten, nl. de “gewone” eigenschappen van een mens die uit het karkas van het maatschappelijk “correcte denken” durft stappen.

Friedrich Nietzsche bestreed fanatiek het christendom. Dat was voor hem een godsdienst van zwakkelingen en verliezers, ieder mens op aarde onwaardig. Indien hij nu  nog zou leven en de ingestorte westerse beschaving overschouwen, zou hij met zijn scherpe geest opmerken dat alle kracht van de westerse beschaving juist uit dit katholieke geloof kwam. Mogelijk zou hij degene zijn die oproept tot een dringend herstel van het christelijk geloof (zie onze bezinning hierover verderop).

Terwijl bij ons de ene eeuwenoude kerk na de andere wordt gesloten, afgebroken, verkocht, omgebouwd tot museum of supermarkt, heeft de orthodoxe patriarch Kirill in 2011 beslist om in Moskou alleen al 200 nieuwe kerken en centra te bouwen om aan de nood van het zich uitbreidend  kerkelijk leven te voldoen. Eén vierde hiervan is  al voltooid,  tientallen zijn nog in opbouw!

*******

We geven  enkele eenvoudige berichten uit het dagelijkse leven van de gemeenschap. Daarna  bieden we een reeks merkwaardige berichten aan die je in onze media niet zult vinden of wat niet in de openbare opinie kan/mag gezegd worden.

Voor een zicht op de situatie in Syrië en in de  wereld kan ik weer (dank zij wat vrienden me toesturen) een uitgebreid gamma voorleggen van info en video’s, waaruit je rustig uw interesses kunt  kiezen. Er is ook flink wat bij in Nederlandse taal.

P. Daniel

Vrijdag 6 december 2019

Flitsen

Terwijl in de Latijnse liturgie de Advent begint, is de voorbereiding op de geboorte van Jezus in de byzantijnse liturgie al eerder begonnen en omvat ook een vasten zoals voor Pasen. Concreet nemen we daaraan deel door om beurt een dag persoonlijke “retraite” te houden: in eenzaamheid en stilte zich terugtrekken, met extra gebed, geestelijke lezing en handenarbeid. De fraters maken hierbij dankbaar gebruik van de kluis op het terrein, sommigen zelfs ’s nachts.

Iedere zaterdag komen een 15-tal “minder validen” uit het dorp een dag doorbrengen met ons. De grote mooie zaal aan de ingang is dan voor hen. Het zijn jongens en meisjes en wel van alle leeftijden. Er is een moslima bij die altijd even vriendelijk is en die haar kindje draagt dat niet kan gaan of staan. Ze is ook altijd bereid haar kindje, dat Maria heet,  te geven aan wie het wil koesteren. Deze vrouw en zovelen zoals zij, behoren tot  de eigenlijke “groten” in de geschiedenis van de mensheid: groot in toewijding en trouw, groot in totale gave van zichzelf. Zij beleven de authentieke waarden van onze westerse beschaving, die eens ontstaan is uit het christendom.  

Lees verder

Ieder zijn mening

Vragen aan Trumps landgenoten.

Vraag 1: Is “hate speech” zgn. opruiende taal, m.a.w. alles wat onder de poco noemer van UNIA staat, een gewelddaad? Antwoorden volgens pigmentatie-indeling: linkse tabel = zwart, midden = hazelnoot, rechts: blank.

Vraag 2: Moet de regering “hate speech” strafbaar maken? Hazelnoot neemt het roer over van zwart.

Wie stemden er tijdens de 8 laatste verkiezingen voor een Republikeinse presidentskandidaat? Daar laten de blanken hun gepigmenteerde landgenoten achter zich maar de resultaten zijn toch eerder merkwaardig te noemen.

In 2000 en 2004 won Bush (Rep) – in 2008 en 2016 Obama (Dem) – 2016 Trump (Rep). Merkwaardig toch: Bush en Trump haalden meer stemmen bij de zwarten dan Obama… De latino’s gaven Bush meer stemmen dan Obama en ook Trump kon hen overtuigen.

Wie zonder zonden is…

Joe Biden maakt gretig gebruik van het intussen beruchte beeldmateriaal van een ‘nabespreking’ door de roddeltantes van dienst:

Waarom iemand van 77 niet gewoon van het resterende leven wil genieten – geldgebrek kan hier niet de reden zijn – zonder heel de heisa, de zever, de problemen, de vermoeidheid, het reizen, de beschuldigingen, slapeloze nachten… In zijn plaats zou ik niet voortdurend over mijn schouder willen moeten kijken naar wat of wie er op mij afkomt. O.a. de seksuele beschuldigingen aan het adres van Trump kwamen als boemerang terug naar Biden. Het gaat er niet om of iets waar is, het gaat erom elkaars reputatie zo zwaar mogelijk te beschadigen. En af en toe verdampt het incasseringsvermogen en dan doet de zgz. onkreukbare Biden nét dat wat hij Trump verwijt.