Wat nu, Israël?

“… De Arabische landen die vriendschap sloten met Israël dachten zo meer invloed te kunnen uitoefenen op de Israëlische regering om zo de Joodse kolonisering van de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem te verminderen, en racistische maatregelen tegen de Palestijnen te reduceren, maar dat is een illusie gebleken. Vervelend, want Israël heeft die Arabische landen nodig voor het front dat het wil vormen tegen Iran. De Emiraten hebben al aangekondigd hun diplomatieke aanwezigheid in Israël te reduceren, en een geplande wapenaankoop in Israël uit te stellen… “

Lees: Israël : hervorming rechtssysteem opgeschort, instabiliteit blijft

Trans-genocide??? Trans-wraak!!!

U hebt waarschijnlijk wel de berichtgeving over een zoveelste schietpartij in een school, ditmaal in Nashville, gevolgd. Bleek uiteindelijk dat de schutter – Audrey Elisabeth Hale – een voormalige leerlinge was, die zich ontwikkeld had in haar, resp. zijn ware “ik”. Kortom: een trans-persoon.

Blijkt dat de trans-wereld zich nu belaagd voelt. Men spreekt zelfs over “de dag van de wraak” – Vengeance… Want, zo luidt de omgekeerde redenering, de schutter deed dit puur omdat zij/hij zich miskend voelde. Bijgevolg: wraak.

Dat een christelijke school – drie kinderen, drie volwassenen – het mikpunt van de trans-wraak waren ligt eraan dat de schutter zich tijdens de schooltijd beledigd, miskend, zelfs gefolterd voelde en met die pijn niet kon leven.

Nu ervaart men tot wat de woke-religie kan leiden. Op de nationale radiozender werd een aankondiging gedaan dat “de wereld gevaarlijk is” en dat trans-mensen zich best zouden voorzien van een wapen. Tucker uit zich cynisch over de gevaren die de trans-mensen belagen. Hij ziet eerder de voordelen die er momenteel uit de trans-rage te halen zijn. “Het is gemakkelijker om op Harvard toegelaten te worden, een job te krijgen bij de City-Bank, uitgenodigd te worden in het Witte Huis. Als je een vlieger de lucht in krijgt, zal het Pentagon je hoogstwaarschijnlijk een job als F-35 piloot aanbieden… Blanke mensen worden veracht, maar trans-personen worden aanbeden…

En toch slagen de woke-legionairen erin heel het verhaal om te draaien. Oorzaak: christelijke school weigert woke-religie te erkennen. Gevolg: onhoudbaar lijden dat tot een psychologische kortsluiting leidt. Conclusie: de christelijke school moet veroordeeld worden voor schuldig verzuim en aanzetten tot moord. Feitelijk een soortgelijke conclusie die door de linkse kerk misbruikt wordt voor het wegkijken bij het plunderen van winkels en andere misdrijven.

Zelfbediening

In de “exceptional” Joe-Es-Eej is de zelfbedieningswind vanuit de westkust overgewaaid naar het oosten. Cash of met een kaart betalen? Overbodige vraag. Er wordt gewoon niet betaald. In Oregon, Portland, San Francisco, Los Angeles sluiten winkelcentra hun deuren wegens de diefstallen die door de politiek der linkse besturen sowieso straffeloos blijven.

Toen dacht men – even – nog dat de klanten zouden kunnen overschakelen op aan-huis-leveringen van bv. Amazon. Tot de rijdende treinen met de bestelde pakketten ook geplunderd werden.

De “straat” is baas:

Hier ziet u beelden vanuit de oostelijke staten, nl. Buffalo en Philadelphia.

U vindt tientallen video’s op YT: zoek op “looting USA”.

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie (3)

Verwijzend naar vorige bijdragen, hierbij wat cijfermateriaal voor de toestand in Duitsland, waarop groene Ricarda Lang: “Dat is de weg naar de toekomst!”

  • Een gewone lucht-warmtepomp kost ca. 15.000 euro.*
  • Een gesofisticeerde-aardwarmtepomp ca. 30.000 euro*
  • Een nieuwe olie-/gasverwarming ca. 10.000 euro.**
  • Indien de warmtepomp ook effectief moet verwarmen in oude gebouwen, worden isolatiemaatregelen verwacht met bijkomende kosten.***
  • Een warmtepomp verbruikt heel wat meer stroom dan een gasverwarming: bij een huis met ca. 150 m2 woonoppervlakte: ca. 2.000 euro per jaar.
  • Verhuurders mogen hun kosten gedeeltelijk doorrekenen; ergo: de huurprijzen zullen stijgen.****

Ter vergelijking prijzen bij ons: – *https://www.centraleverwarmingcv.be/warmtepomp/warmtepomp-lucht-water

**https://www.centraleverwarmingcv.be/gas **https://www.centraleverwarmingcv.be/mazout/mazoutketel

***https://zoofy.nl/prijsgidsen/kosten-huis-isoleren/

****slechts bij hernieuwing van huurcontract; indexaanpassingen huurprijs zijn afhankelijk van EPC

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie (2)

Blijkbaar heeft een professor voor woningbouw een zelfde analyse gemaakt als onze redactie. Wij plaatsten in het vorig artikel hoe de DDR-visie en de daaruit volgende maatregelen op de huidige woning-energie-asiel-toestand er zou kunnen uitzien. Blijkt dat die hypothetische gedachtengang toch niet ver ernaast zat. Het verschil is dat de professor er voorstander van is.

Prof. Andreas Hild, die aan de TU München de leerstoel ontwerpen, ombouw en monumentenzorg bezet, deelde aan MDR Aktuell mee dat er in heel de Bundesrepubliek ca. 16 miljoen gebouwen ondergebruikt worden. Er zouden volgens hem te weinig mensen op veel te grote oppervlaktes leven. En ja, hij is zich ervan bewust dat een aanzienlijk aantal eigenaars zich een doeltreffende energiebesparende renovatie niet kunnen veroorloven. Daarom sloeg hij voor de één- en/of tweegezinswoningen te vergroten. Hij bedoelt niet uitbreiden. Hij bedoelt die te splitsen zodat uit één woning twee woningen kunnen gemaakt worden.

In die Welt on Line kreeg hij applaus. Een reactie:

“Ik deel de mening dat we niet te weinig woonruimte hebben maar dat die ongelijkmatig verdeeld is. Waarom moeten alleenstaanden op 90 m2 of meer wonen? De Bundesregering zou er goed aan doen een wet op te stellen die dit duidelijk regelt. Eén persoon heeft recht op 45 m2. Een gezin van twee personen: 70 – 75 m2.”

Mooie vooruitzichten in Duitsland: buiten de marsbevelen hoe lang ze mogen douchen, hoe warm het in hun woning mag zijn, hoe ze zich mogen voort verplaatsen, wat ze nog mogen eten, wat ze nog mogen denken (liefst niet), krijgen ze misschien ook nog voorgeschreven hoeveel “Lebensraum” ze mogen innemen!

Schwab krijgt gedeeltelijk gelijk: we zullen niets hebben en doodongelukkig zijn!

Een Heer van Stand is niet meer

We vernamen dat Wim De Bie op 83-jarige leeftijd in Den Haag overleden is aan een slepende ziekte. Legendarische programmamaker, onvergetelijk onderdeel van Van Kooten & De Bie en auteur. Een scherpe waarnemer van het reilen en zeilen boven de Moerdijk, briljante taalvirtuoos, ad rem en heerlijk ironisch zonder ooit grofgebekt te worden in tijden toen er nog ongehinderd met alles en iedereen mocht worden gelachen. Een Heer van Stand in het comedy-landschap die de milde spot tot kunst had verheven. Rust in vrede, heer De Bie!

Een voorbeeld van een Van Kooten en De Bie-sketch die aansluit op de actualiteit:

Als tijd bepaald wordt door religie…

… dan krijg je een toestand zoals in Libanon.

U heeft het ongetwijfeld vernomen: in Libanon heeft de dd. premier Nadjib Mikati beslist dat de zomertijd pas binnen vier weken ingaat. Blijkbaar heerst er nog niet genoeg chaos. Nu zijn er zelfs twee tijdzones: de islamitische en de christelijke.

Mikati wou de moslims gunstig stemmen door rekening te houden met de ramadan. Door de wintertijd een maand langer te handhaven kunnen ze een uur vroeger de vasten onderbreken. In het armlastige Libanon speelt blijkbaar een uur meer daglicht geen rol voor de beleidsmakers.

De rest kan u raden. De christenen volgen de islamitische tijd niet. Media en katholieke scholen negeren de beslissing van de premier. Ook satellieten laten zich niet manipuleren. De door hen aangedreven klokken schakelden gewoon over naar zomertijd. Op de luchthavens hangen er twee tabellen met vluchten: eentje met zomertijd en eentje met wintertijd. Het voordeel: als uw vlucht vertraging heeft, kan men de tijdverwarring de schuld geven.

Een taxichauffeur draagt gewoon twee polshorloges…

Alcohol, justitie, oorlog…

In Letland heeft men een nieuwe straf verzonnen voor zondaars die met een glaasje-op achter het stuur kruipen. Bij 1.5 promille alcohol in het bloed kan de auto in beslag genomen worden. En die wordt dan verkocht of momenteel als oorlogssteun aan Oekraïne geschonken.

De BBC berichtte dat Letse alcoholzondaars in de toekomst de troost hebben dat zij, weliswaar ongewild, de strijd voor de vrijheid van het westen, ergo ook voor Letland, steunen. Want nadat hun auto in beslag genomen is, heeft justitie de keuze: de auto te verkopen of te schenken aan het Oekraïense leger of de Oekraïense gezondheidszorg. En dat is allemaal wettelijk geregeld. Eind 2022 werd dit in een wet gegoten.

En blijkbaar zijn de Letten wel bijzonder solidair met Oekraïne. 3500 personen op een bevolking van ca. 1.9 miljoen inwoners, worden per jaar door de politie betrapt met te hoge alcoholwaarden in bloed. Naar verluidt worden er momenteel elke week ca. 24 auto’s aan Oekraïne geschonken.