Turkse taalwetten moeten vluchtelingentoeloop doen stoppen

Volgens de verordening van het Turkse Normalisatie-instituut (TSE), moeten winkelborden in Turkije voor minstens 75 procent uit Turkstalige inhoud bestaan. De overige 25 procent van het uithangbord mag “vreemde” opschriften bevatten.

Istanbul Governorate to take action against store signs in Arabic

Turkije onderneemt actie tegen Arabische uithangborden

De stad Istanbul heeft honderden winkeluitbaters, resp. ondernemers, gewaarschuwd om de wetten na te leven en ervoor te zorgen dat het merendeel van hun uithangborden in het Turks is geschreven. De instantie zei in een persverklaring dat er volop wordt gewerkt om ervoor te zorgen dat de uithangborden ook in het Turks te lezen zijn.

De borden in alle 39 districten zullen worden aangepast en er zal een “proefproject” van start gaan in de districten Fatih, Zeytinburnu en Bayrampaşa, waar vooral inwijkelingen wonen.
“Zo’n 730 werklocaties werden aangemaand om de uithangborden binnen een redelijke termijn te corrigeren,” stond er in de verklaring. Winkeliers die zich niet aan de regelgeving houden, riskeren juridische sancties.

“Er zullen inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met het gouverneurskantoor, het provinciale veiligheidsdirectoraat, de kantoren van de districtsgouverneurs, de gemeenten en de immigratieautoriteit van Istanbul,” aldus de verklaring.
Het gouverneursbureau heeft laten weten dat deze praktijk overeenstemt met “Turkse normen” en wordt opgelegd door het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bron: Hurriyet

Het is duidelijk dat de taalmaatregel niet bedoeld is voor uithangborden die toeristen in de badplaatsen aan de Mid. Zee naar binnen moeten lokken. Eigenlijk is het een maatregel tegen de Arabisering, door de toestroom van Arabisch sprekenden in Istanbul, m.n. Syriërs. Ontradende maatregel, zoals de politiecontroles bij Syrische vluchtelingen, die in Istanbul niet aangemeld werden, maar wel in een andere Turkse gemeente. Zij moeten terug naar de opvangplaats die hen toegewezen werd. (…)

Gevallen sterren

Afbeeldingsresultaat voor vallende sterren animated gif

Deze maand trekken de Perseïden voorbij. Bij heldere hemel en weinig verlichting op aarde kan je de ene vallende ster na de andere zien. In New York viel er ook een ster – onzichtbaar achter gevangenismuren. We hebben het over de inmiddels beruchte Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein en zijn “Lolita-Express” heeft eigenlijk geen nieuwswaarde. Een dikke kluif van een schandaal, het vermoeden van misbruik van (te) jonge vrouwen en meisjes, dat grotendeels verborgen gehouden werd. Zoals ook het getuigenis van Jeffrey Epstein bij zijn toekomstig proces…

Het stond in de sterren geschreven dat Jeffrey Epstein ofwel ongeneeslijk ziek of gestoord zou verklaard worden, ofwel vermoord, met als alternatief de elegante oplossing: zelfmoord. Immers… Jeffrey Epstein wist te veel over de groten der aarde. Of…nog een mogelijkheid… werd hij via een achterdeur uit de gevangenis verwijderd en mag hij de rest van zijn leven – na een cosmetische ingreep – een tweede leven leiden onder een andere identiteit? Geen idee. De ene mogelijkheid is even valabel als de andere. Hij heeft genoeg geld om het te realiseren. Er wordt alvast met de mogelijkheid rekening gehouden dat het een dubbelganger was die in een ziekenwagen vervoerd werd:

epstein is dead comparison
epstein alive dead facial comparison
epstein death picture jim stone

De poco media en politiek hebben alles eraan gedaan om de voormalige president Bill Clinton uit beeld te houden en – als afleidingsmanoeuvre – het hoofd van de huidige president Trump te serveren. Ze “vergeten” daarbij dat Trump in tegenstelling tot Clinton het contact met Epstein niet alleen lang voor de eerste klacht afgebroken, maar bovendien als enige VIP bij de eerste klacht tegen Epstein de advocaten van de vermoedelijke slachtoffers hulp aangeboden heeft.

A propos: Bill Clinton. Het aantal keren dat deze sympathieke man (… voor iemand die het met Hillary Rodham zo lang uitgehouden heeft, hebben wij een onbedwingbare sympathie…) opnieuw “maagd” kan verklaard worden is legendarisch. Bill strijdt niet af dat hij ooit wel eens passagier in de Lolita Express geweest is, maar dat was echt wel meestal wegens filantropische doeleinden, zoals een reisje naar Afrika om de democratisering een handje te helpen… Fox News kon de logboeken van de piloten inzien: 26 keer staat Bill Clinton genoteerd, al dan niet met een lijfwacht (secret service), maar altijd met begeleidsters wiens namen door initialen of door “Tatyana” vervangen werden. Clinton moest echter buiten het vizier gehouden worden en liefst vervangen door een schandaal rond Trump. Dit mag blijken uit deze schermopname waarbij Wikipedia snel alle verbindingen tussen Epstein en Clinton verwijderde:

Bild auf Twitter anzeigen

Hoe men het ook draait of keert: Epstein schijnt de crème de la crème van ‘s werelds VIP’s – naar verluidt bv. Bill Clinton, prins Andrew, de Saoedische kroonprins… – met en in zijn vliegtuig of op een Caraïbisch eiland geamuseerd te hebben met al dan niet minderjarige prostitués. Het was trouwens een open geheim in deze kringen. Drie jaar vooraleer Epstein opnieuw aangeklaagd en gearresteerd werd verklaarde Trump op een vraag over Bill Clinton: “Toffe kerel… Volgens mij komen er een boel problemen op hem af in samenhang met een beroemd eiland en Jeffrey Epstein…” Zie video 22’50”:

Na Epsteins aanhouding en aankondiging van een publiek proces zullen een aantal niet meer goed geslapen hebben in afwachting van “een boel problemen”.

Dit zijn beelden van Epsteins privé eiland dat deel uitmaakt van de Maagdeneilanden!

Zoals te verwachten – het spreekwoord “hoge bomen vangen veel wind” – zou Epstein het proces niet beleven. Indien hij uit de biecht geklapt zou hebben – in de hoop op strafvermindering of een financiële regeling – dan zou het niet alleen in Washington een aardbeving uitgelokt hebben. En dan heb je de boven opgesomde “oplossingen” om te beletten dat Epstein als kroongetuige de poten onder heel wat stoelen zou kunnen wegzagen. Zelfmoord is proper. Een moord zou te veel aandacht én vragen opwekken. Zelfmoord… ach ja, die zal naar verluidt door de FBI onderzocht worden. Wat gaat de FBI onderzoeken in de zwaarst beveiligde gevangenis van de VSA? Epstein zou zich naar verluidt opgehangen hebben. Hij zou zaterdag om 06.30 uur gevonden zijn. Waarmee? Met wc-papier? In een gevangenis waarbij een cipier alle 30 minuten een kijkje neemt naar de gevangene, of zelfs alle 15 minuten bij een mogelijk gevaar voor zelfdoding? Epstein gold als zodanig vermits hij al een vorige poging op 23 juli overleefd had en de reden eerder toegenomen in plaats van verminderd was. Hij kreeg dagelijks psychiatrische behandeling, werd op 29 juli naar een speciale afdeling voor zelfmoordgewilligen verplaatst… en toch werd Epstein – zo zie je maar hoe doeltreffend de psychiatrische behandeling bleek te zijn – niet meer als een zelfdodingsrisico beschouwd.

Case closed, luidt het nu. Volgens de New York Times wordt er niets meer onderzocht. De betrokkenen kunnen weer rustig slapen. Lolita werd volwassen in de realiteit.

De heersers der wereld

Afbeeldingsresultaat voor keizerlijke attributen

In Syrië bv. wordt aangetoond hoe de VSA een vreedzame nieuwe wereldorde, die tot eigen machtsverlies zou leiden, met alle middelen bestrijden.

War by proxy – Plaatsvervangende oorlog. Een doen-alsof met een groter doel in het achterhoofd. Het misbruik van het territorium van kleine en relatief machteloze staten door wereldmachten, die daar hun conflict uitvechten. Ook in Syrië dienen zowel de VSA als Rusland hun eigen strategische belangen. Met één verschil: de VSA drijven het geschil tot een kookpunt en vegen hun voeten aan het volkerenrecht. Recent stelde de Russische vice Russische buitenminister zijn “concept voor een vreedzame onderhandelingsoplossing voor de regio” voor, met inachtname van het volkerenrecht. Maar het Westen gaf niet thuis…

De machtsverhoudingen op de wereld veranderen zich. De unipolaire wereldorde onder VSA-controle stuikt ineen; in de plaats komt een multipolaire wereldorde met verschillende machtsblokken. De VSA willen dit verhinderen. De VSA-partners in Europa en in de Arabische wereld wankelen tussen transatlantische trouw en de opbouw van een eigen machtblok. Nergens wordt deze ontwikkeling zo duidelijk gemaakt als in het Midden Oosten.

Bij het “Grote Spel” zijn talrijke acteuren met verschillende belangen betrokken. Het gaat om invloed en controle. Het gaat om de toegang tot olie en gas – en hun transportroutes. Na Irak werd Syrië het speelveld… of beter gezegd… het slachtveld. De strijd werd op verschillende niveaus uitgevochten.

Internationaal staan de VSA, China en Rusland tegenover elkaar. Regionaal concurreren Turkije, Iran, Saoedi-Arabië, Egypte en Israël. Locaal strijden naast het Syrische leger milities zoals de Hezbollah, Iraanse en Koerdische milities, de Moslimbroederschap en privé “veiligheids”ondernemingen (huurlingen), die op ‘s werelds strijdtonelen meer en meer populair worden. Daar bovenop komen talrijke locale onderling vervangende troepen, die voor de levering van wapens én voor geld de strijd voortzetten. De strijd wordt militair, economisch en politiek gestreden.

Het Westen levert manschappen en vooral wapens. Economisch nemen de VSA en de EU éénzijdig strafmaatregelen: de economische sancties tegen Syrië en diens bondgenoten. Politiek worden vooral door de VSA – maar ook door de EU – verdragen en akkoorden opgezegd. De dialoog verdwijnt. De confrontatie neemt toe.

Het volkerenrecht wordt op een zijweg geparkeerd; wordt slechts vernoemd als de tegenstrever mensenrechteninbreuken verweten worden. Zodra Rusland aan het volkerenrecht herinnert – mét bewijzen ter staving – bv. het veronderstelde gebruik van gifgas of de Syrisch-Russische militaire inzet tegen HTS (al-Nusra…al-Qaeda… internationaal erkend als terroristische organisatie) wordt dit door het Westen genegeerd, resp. ontkend.

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De islam zou zijn eigenlijke oorsprong vinden in de sekte van judeo-nazareners in N. Syrië, die Jezus als een politieke messias zagen. Samen met Arabische milities vallen ze in 638 Jeruzalem binnen en herbouwen de tempel onder kalief Umar. Zij beschouwen zich als de door God uitgekozenen om de wereld te onderwerpen en van alle kwaad te zuiveren. Ook het Arabische heilige boek zou ontstaan zijn in N. Syrië en niet in Mekka en Medina, als prediking van deze judeo-nazareners.

De koran  wordt opgebouwd gedurende meer dan 200 jaar door meer dan 30 schrijvers in een Syrisch Aramese context met elementen uit de midrash, joodse tradities, Tora, joodse heilige boeken, Evangelies en apocriefen, sprookjes en legenden, medische verhandelingen, historische verhalen en zo meer. Vanaf de 8e eeuw wordt een nieuwe islam opgelegd vanuit Damascus en Bagdad om met goddelijk gezag over heel de wereld te heersen. Mohammed wordt als profeet pas uitgevonden na 650. Alle vermeldingen van Mohammed in de koran zijn latere toevoegingen. De huidige islam zou rond de 10e eeuw vastgelegd zijn door kalief Abd al-Malik en de  bouw van de Rotskoepel in Jeruzalem.

De bronafbeelding bekijken

Zowel het joodse als het christelijk geloof worden veroordeeld, vooral de leer van de heilige Drie-eenheid. Alle verwijzingen naar de alliantie met de judeo-nazareners en naar de joodse en Aramese oorsprong van de koran worden uitgewist en iedere kritische interpretatie wordt verboden. Ziehier slechts enkele van de  boeiende resultaten van een boek waarvan de samenvatting me deze week werd toegestuurd.

Nvdr: het volledige boek is gratis te downloaden bij https://legrandsecretdelislam.com/telechargement/

Het is onmogelijk om daar nu dieper op in te gaan. Eén gedachte wil hier slechts aan toevoegen, nl. over de oorsprong van zovele ontwrichtingen van het geloof in Jezus. Deze judeo-nazareners zagen de taak van Jezus in  het herstel van een machtig politiek rijk. Omwille van de ontrouw van het joodse volk zou dit mislukt zijn en God zou Jezus op tijd teruggenomen hebben en in zijn plaats een andere de kruisdood laten sterven. Zij wilden met die flauwe joods-christelijke volgelingen van Jezus die zich rond de apostelen schaarden en geen enkele politieke macht hadden, niets te maken hebben. Door hun latere bliksemsnelle oorlogsoverwinningen wisten ze zich op de goede weg, gezegend door een almachtige politieke messias, vertegenwoordigd door de kalief.  En waarin bestaat de ontsporing van de zionisten anders dan in hun puur politieke, militaire wereldoverheersing als een satanisch vrijmetselaarsproject? Het verjagen en uitmoorden, bestelen en wurgen van een heel volk vinden ze allemaal terug in hun zogenaamde goddelijke roeping. En wat is de grote bekoring van zovele vrome gelovigen en katholieken in  onze  tijd? Ze willen zich niet alleen aanpassen aan de openbare opinie maar zij willen veel meer werelds en politiek succes van het geloof en de  Kerk. Ze rekenen op wereldlijke macht en burgerlijk gezag. Het wordt tijd dat we het al te menselijk streven laten varen om in te treden in Gods plan en volgeling van Jezus worden. Ziehier wat Jezus zegt in het Evangelie van de Eucharistie van vandaag: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn  kruis op te nemen” (Mattheus 16, 24)

P. Daniel

Vrijdag 9 augustus 2019

Flitsen

Vakantiedag met minder validen

Al jaren trachten we bijzondere zorg te dragen voor de gehandicapten van Qâra. Aanvankelijk bezochten we hen in het dorp. Nu komen ze iedere zaterdag bij ons doorbrengen en krijgen daarvoor de grote zaal aan de ingang van de poort ter beschikking. Vorige zaterdag werd er een echte vakantiedag van gemaakt. Het vertellen van stichtende  verhaaltjes scheen hen heel bijzonder te amuseren. ‘s Middags aten we samen met de gemeenschap onder de colonnade naast de grote zaal. Terwijl wij ‘s avonds de vespers zongen bleven zij nog lang zingen  en dansen onder elkaar.

Lees verder

Islamofobie?

Afbeeldingsresultaat voor hoofddoeken cartoon

Een meisje van 12 moet aan de gate op een Canadese luchthaven haar sjaaltje verwijderen. Wou dit slechts in een aparte kamer, zonder toeschouwers, doen. Mocht niet. Verontwaardiging alom: alsof ze verplicht werd met ontblote borsten een paaldans uit te voeren. Goede raad: vlieg niet naar Antalya (Turkije)… daar word je zelfs gefouilleerd (voor de derde keer) aan de gate en niemand, maar dan ook niemand, neemt daar aanstoot aan. Ook niet de moslims, resp. moslima’s, die meevlogen. Maar die hadden dan ook geen sjaaltje om hun hoofd gebonden. Je vraagt je dan af wat in zo’n moslimhoofd omgaat. Wat is er ingrijpender: een sjaaltje even van je hoofd nemen of gefouilleerd worden?

Quo vadis, Syria?

Bij de Astana-gesprekken werd een nieuw staakt-het-vuren afgesproken, met de gekende voorwaarden: terugtrekking van alle terroristen, van alle zware wapens uit de gedemilitariseerde zone rondom de grenzen van Idlib met het regeringsgebied. Voor de zoveelste keer toonde de Syrische regering en Rusland hun bereidheid tot medewerking. Voor de zoveelste keer gebruikten de terroristen de wapenrust om te hergroeperen, zich te bevoorraden en… om de afspraak aan hun oorlogslaarzen te lappen. Al-Julani, de beruchte leider van HTS (al-Nusra) gaf zelfs een interview waarbij hij duidelijk maakte dat er geen haar op zijn hoofd of baard eraan dacht zijn manschappen op het pad naar vrede en co-existentie te leiden. Integendeel. Hij zweerde het verloren terrein – de dorpen bevrijd door het Syrische leger – terug te zullen veroveren. Als bewijs dat hij zijn eed wel degelijk zal uitvoeren liet hij granaten afvuren op de dorpen Jourin, al-Jeed en Salimou in de Hama provincie onder regeringsbewind. Een meisje en een vrouw werden gedood, zes bewoners werden gewond.

Ook in al-Haffah en al-Qirdaha in de provincie Latakia kregen ze een aantal granaten op hun dak. Vijf burgers werden gewond. Grote materiële schade. (…)

Trouwens bij dezelfde gelegenheid prees hij de Witte Helmen als trouwe medestanders:

Een overzicht van de gebeurtenissen:

Erdogan deed er nog een schepje bovenop. Hij kondigde een offensief aan van het Turkse leger in het noorden en noordoosten tegen wat hij “terroristen” noemt, nl. de Koerden. Waarmee hij zijn droom, de uitbreiding van de Turkse grenzen, het alibi van beveiliging van de Turkse grenzen zal geven.

Kortom: het noorden van Syrië is één groot kruitvat. Middenin – als een zwerende puist – het allegaartje zwaar bewapende terroristen – in het noorden Turkije die Syrië willen opdelen en een stuk van de taart inlijven. Het Pentagon is tot de onthutsende vaststelling gekomen dat ISIS dan toch niet uitgeschakeld werd, uit de dood verrezen is, en pleit hiermee impliciet tégen Trumps terugtrekkingspolitiek en vooral voor de instandhouding van de VSA-“vredesmissie” tegen terrorisme… waarbij ze de terroristen van het al-Qaeda-gehalte ongemoeid laten.

IS in Syrien besiegt – Wie die USA einen Frieden in Syrien verhindern

Dat ISIS in regeringsgebied nog steeds actief is met ondergedoken cellen die aanslagen plegen – o.a. rond Palmyra, in de regio van Homs, in de grensstreek bij Deir Ezzor – dat is blijkbaar aan de aandacht ontsnapt. Daar bevinden zich dan ook geen oliebronnen waarvan de inkomsten eventueel in gevaar dreigen te komen.(…)

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

De Koerden kregen via de grensovergang met Irak een Amerikaanse levering van meer dan 200 vrachtwagens, militaire voertuigen en logistieke steun. Erdogans alibi voor de bezetting van noord-Syrië kreeg steeds meer vorm. (…) In een reactie stuurden de VSA een delegatie naar Ankara. De Turkse defensieminister is optimistisch: de gesprekken met de VSA over een zgn. “veiligheidszone” – een bufferzone met een Turks co-ordinatiecentrum – zouden positief verlopen. (…)

De Syrische regering weigert categoriek dergelijke bufferzone te erkennen. “Dit akkoord maakt de VSA-Turkije partners in crime, die de belangen van Israël en de expansiedrang van Turkije dienen.” En ook dat de Koerden misleid werden en een werktuig/alibi voor het VSA-Turkse project – het Ottomaanse sultanaat – zijn.

Het is overduidelijk: het is de Koerden absoluut niet toegelaten op een vredesvoorstel van Damascus in te gaan. De b.g. problemen zouden hoogstwaarschijnlijk al lang opgelost geraakt zijn indien de VSA niet in de weg zouden staan van een vredesakkoord tussen de Syrische regering en de Koerden. De VSA & co. willen Assad het Syrische volk zo lang mogelijk laten bloeden… leegbloeden…

De Syrische regering zag zich bijgevolg ontlast van de wapenstilstandsbelofte en is terug tot de actie overgegaan. al-Arbaeen en al-Zaka in het noorden van de provincie Hama werden na zware gevechten heroverd. Doel: de bevoorradingswegen van wapens onderbreken.

We schreven het al: het is moeilijk te veroveren terrein met tunnels, kelders, grotten. Dit graaf je niet uit met een pikhouweel:

Syrische en Iraakse legercommandanten verkenden samen de grensstreek vooraleer de grens weer geopend wordt tussen de steden Albukamal en Al-Qa’im. De heropening wordt verwacht binnen twee maanden. Niet onbelangrijk detail: de grensovergang is een belangrijke schakel bij de verbinding van de internationale autobaan tussen Iran-Bagdad-Damascus

We zouden bijna vergeten dat Israël nog maar eens een aanval uitgevoerd heeft op Syrisch grondgebied: in Tal Braiqa, Quneitra. Dit werd uitdrukkelijk veroordeeld door Stanislav Grospic, volksvertegenwoordiger en leider van een Tsjechische parlementaire groep voor vriendschap met Syrië: een flagrante schending van internationale wetten. Hij veroordeelde ook de Israëlische bezetting van de Golan Hoogte. (…)

Toen Asma, de echtgenote van president Assad, borstkanker kreeg, schakelde de poco pers een versnelling hoger. (zie art. in Bild). Ze zou nu genezen verklaard zijn. Heel de tijd van haar behandeling en herstel heeft zij niet stil gezeten. Graatmager, met hoofddoek, bezocht ze kinderen, scholen, ziekenhuizen, gewonde soldaten, weduwen en… ook kankerpatiënten. Nu gaat het beter met haar. Niet dat dit iets aan de situatie in Syrië verandert. En toch… kanker is universeel, spaart niemand, vriend noch vijand… en toch getuigt het van “menselijkheid” zelfs je vijand – en daar hoef je zelfs geen christen voor te zijn – een voorspoedige en gehele genezing te wensen i.p.v. pijn en de dood. Bilds publicatie bewees het tegenovergestelde. (…) Ziek Bild.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen

Afsluitend nog dit: zoek de verschillen. Links een Syrische vrouw in door de dictator Assad geleide gebied. Rechts, Alex Crawford, Sky News journaliste, grote supporter van de “rebellen”, in het door haar zo genoemde “laatste bastion van de vrijheid”, Idlib.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen en tekst

En deze foto van Syrische dames uit een tijdperk toen er nog geen sprake was van een Arabische Lente, het jaar 1958:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, staande mensen

Illegalen gebruiken kinderen als visum tot VSA

Trumps strijd tegen illegale immigratie, vooral dan uit Midden- en Zuid-Amerikaanse landen is perfect te begrijpen. In onderstaande video wordt een courante truc beschreven om een verblijfsvergunning in de wacht te slepen: kinderen. Kinderen worden geleend, gerecycleerd (… kind wordt meegebracht over de grens, vervolgens teruggestuurd en opnieuw gebruikt!), gekocht of desnoods ontvoerd. Een kind als visumstempel. Kostprijs: van minder dan 100 $ tot over 1000 $. Mensensmokkelaars geven alle benodigde info.

Ondertiteling en hieraan verbonden vertaling via icoontjes onderaan.

Finland wil alle schoolvakken afschaffen

Marjo Killonen, hoofd van het onderwijs in Helsinki, heeft verklaard dat zij niet meer gelooft in het huidige onderwijssysteem: een stijl die in het begin 20ste eeuw zijn nut had, maar die nu “noch relevant noch nuttig voor het huidige moderne onderwijssysteem” is. Zij is ervan overtuigd dat de leermethoden moeten aangepast worden aan onze nieuwe denkwijze en ontwikkeling.

De grote veranderingen bestaan eruit dat de vakken van het leerplan zullen verdwijnen – iets wat al langer aangeprezen wordt – en zullen vervangen worden door de studie van gebeurtenissen en fenomenen. Dat betekent geen vakken meer zoals wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, maar wel een “gebeurtenis” zoals bv. WOII bekeken vanuit het resp. perspectief wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde… Zo circuleert er ook een voorstel “werken in een café”, die de leerlingen vaardigheden in het Engels, economie en communicatie moet aanleren. Vanzelfsprekend blijven “geen huiswerk, geen evaluatie van toetsen, late beginuren” behouden.

Het nieuwe onderwijssysteem zou vanaf 2020 beginnen voor leerlingen vanaf 16 jaar. Dat betekent dat ze na het afsluiten van de brede vakken zelf zullen mogen beslissen welke “gebeurtenis” of “fenomeen” ze willen bestuderen, rekening houdend met hun interesses en toekomstvisie.

Achterliggend idee: we citeren “de scheiding van leerlingen te vermijden, die in verschillende klassen opgedeeld worden en vakken moeten doorworstelen die ze in hun later beroepsleven niet nodig hebben, maar hen wel vertrouwd te maken met individuele thema’s, verwerkt in een bepaald thema, en hen op deze manier dezelfde vaardigheden mee te geven op een productieve wijze, die voor hun individueel leren het meest voordelige is.”

Het Finse leersysteem zou ook de collectieve inzet voor een bepaalde opdracht aanmoedigen d.m.v. kleine discussiegroepjes i.p.v. elk voor zich achter een schrijftafel. Ca. 70% der leerkrachten in Helsinki zou al met de voorbereidingen begonnen zijn en mogen bijgevolg een loonsverhoging verwachten.

Ter herinnering: het Finse onderwijssysteem geldt als één der beste ter wereld, maar verliest de laatste jaren van zijn pluimen. (…)