Logisch, toch?

De Hongaarse regering wil in de grondwet laten opnemen dat “de moeder een vrouw is en de vader een man” en dat het geslacht gedefinieerd wordt als dat van bij de geboorte.

Lees verder (voor zover de betaalmuur u toelaat)…

We zijn er zeker van dat Orban opnieuw zal mogen spitsroeden lopen bij de versekste decadente maatschappij waarin alles mag en kan. In Hongarije krijg je – voorlopig toch – dergelijke toestanden niet. Trouwen mogen ze echter wel. Waarschijnlijk onder druk van de EU en de mensenrechtenlobby. De verduidelijkende tekst van Reuters zegt boekdelen over de “neutraliteit” van het persbureau. Onze redactie onthoudt zich wijselijk van enige commentaar op de stralende bruidjes. Het staat u vrij hun vreugde te delen en/of uw zakdoek boven te halen. Wij houden het bij een aperitiefje…

In de tweede video wordt de overtreffende trap van de ‘vooruitgang’ aangetoond: een vrouw die man werd, vervolgens een kind kreeg, is zij dan een moeder of een vader? De vrouw-man-vrouw-man wil dat zij/hij als vader geregistreerd wordt…

We zouden niet graag in de schoenen van de rechters gestaan hebben. Het vonnis luidde uiteindelijk: Als een kind geboren werd uit een mens, dan is dat de moeder en dat is nooit de vader.”

De rechter vond dus dat we eigenlijk – feitelijk – niet verschillen van de dieren – alleszins niet op dat gebied.

Wijze raad…

Culinair; Lot met 2 uitgaven van Victor Plancke & - Catawiki

… niet van tante Kaat, maar wel uit een “Huishoudschrift voor de huishoudscholen en de 4de lagere graad” (zonder vermelding van datum), prijs 42 frank. Het schrift moet ergens medio jaren ’30 in omgang gebracht zijn; er wordt immers verwezen naar dir.gen. Technisch Onderwijs, P. Vlaemminck. Het toenmalige leerprogramma zou erop gericht zijn kinderen van de lagere klasse van de straat te houden.

Geen idee hoe dit exemplaar – geheel blanco – in ons bezit is geraakt. Het ziet eruit zoals op de afbeelding; uitgave Desoer, Luik. We zullen u af en toe mee laten genieten…

Op blz. 2, onder een uitgebreid artikel over alcoholbestrijding, lazen we deze merkwaardige tekst:

“Het huishoudonderwijs is in de Verenigde Staten zoo belangrijk geworden, dat 42 op de 48 staten zelfs huishoudscholen voor jongens hebben opgericht. Daar groeien jonge mannen op, die later in het huishouden niet alleen nuttig werk zullen kunnen verrichten, maar in staat zullen zijn om met kennis van zaken te oordelen over de moeilijkheden, waarmee hun echtgenote bij haar talrijke huishoudelijke bezigheden zal te kampen hebben.”

Weet iemand wat we ons daarbij moeten voorstellen?

Drones, het nieuwe vuurwerk

De inzet en nuttig gebruik van drones lijkt oneindig. Van speelgoed tot oorlogstuig, van pakjesleverancier tot loeren-bij-de-buren. In Sint Petersburg werd het einde van WOII – 70 jaar geleden – herdacht met een spectaculaire lichtshow mét drones.

Ook deze gebeurtenis bleek zich te ontwikkelen tot een lucht’ruimte’wedloop Rusland-VSA. In Sint Petersburg wilde men met 2200 drones het wereldrekord der VSA breken. Die hadden in juli 2018 in Californië ‘slechts’ 2066 drones tegelijkertijd in de lucht.

Niet veel om het lijf

Als protest tegen de commercialisering en corruptie bij dé sportbeleving bij uitstek, hét Voetbal, werd in Wuppertal de nationale voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland in Adams tenue gespeeld onder het motto:

“Man darf seine Seele niemals verkaufen…”

Tja. Deze heren zullen er wel een andere mening op nahouden: De tien voetballers met het hoogste salaris ter wereld.

Wie neem het initiatief om dergelijke protestactie bij de partijploegen der regerings-onderhandelaars in gang te zetten? Onder het motto: niets in de zakken, niets in de mouwen, hocus-pocus-pats… “de inhoud” verdwijnt samen met de kleren van de keizer.