Zivilcourage in Berlijn (2),… in Londen, in Frankrijk

Ongelooflijk dat dit in het volgzame Merkelland mogelijk is!!!…

Dat de politie de massabetoging stopzette, wegens de weigering te voldoen aan de “hygiënische regels”, stond in de sterren geschreven. Ten eerste: een masker dragen als je ertegen protesteert, lijkt ons niet logisch en zou de boodschap van het verzet te niet doen. Ten tweede, de verplichte afstand kon niet gehouden worden omdat de betogers niet mochten optrekken door de straten en het aantal deelnemers van uur tot uur toenam, ze bijgevolg dichter op elkaar moesten rukken omdat ze verplicht werden ter plaatse te blijven. Wat dan weer leidde tot het verwachte verbod. Een groot aantal betogers werd opgepakt.

De berichtgeving over de zgz. “bestorming” van de Reichstag, het Duitse parlement, is pure paniekzaaierij. Alsof het over een gelijkaardig feit als de bestorming van de Bastille gaat! Naar verluidt zou men in Duitsland nog steeds met angst en afschuw aan de brand van de Reichstag terugdenken. Vandaar… Dat het ging om enkele (tientallen?) betogers die op de trappen van de Reichstag geraakt waren kan men zelfs niet met heel veel dramatiek een “bestorming” noemen…

Beelden van de “bestorming”. Vooral veel hysterie van een blonde dame (journaliste?):

Ook vandaag betoogt men verder: brave wandelaars – geen rechtsextremisten, de meesten hebben slechts een rugzakje bij – die zich verzetten tegen wat ze noemen de nieuwe dictatuur. Ze scanderen: vrijheid, vrede, waarheid. Ze zijn uitgeput maar gaan door. Sommigen hebben verzorging nodig. Heel de wereld kijkt toe. De Duitse poco media krijgen alle vijf minuten een orgasme: de beschrijving der betogers is bekend: nazi’s, oproerkraaiers, rechtsextremen…

De neef van de voormalige president Kennedy, Robert Kennedy Jr., nam het woord. Ter info: zijn hese stem heeft niets met een coronabesmetting te maken. Hij refereert naar zijn oom, Jack Kennedy, die naar Berlijn kwam, de frontlinie tegen totalitarisme, en sprak daar de legendarische woorden “Ich bin ein Berliner!”… “Vandaag is Berlijn opnieuw de frontlinie tegen mondiaal totalitarisme… “

Londen:

Frankrijk:

De IJzerwake blijft waken…

Trouw aan het IJzertestament, nu meer dan ooit:

Zelfbestuur: Meer dan ooit werd duidelijk dat het Belgische staatsbestel niet werkt, dat we nood hebben aan een eigen Vlaamse staat die in het belang van haar bevolking en haar gezondheid kan handelen.

Nooit meer oorlog: Meer dan ooit werd duidelijk dat de conflicten die de multiculturele samenleving met zich meeneemt niet thuishoren op onze Vlaamse bodem. De Vlaming wil in harmonie kunnen leven, met haar verleden, in het heden en in de toekomst. De Vlaming wil in Vlaanderen zichzelf kunnen zijn.

Godsvrede: Meer dan ooit werd duidelijk dat een regering vormen op federaal niveau opnieuw tot mislukken gedoemd is. Het blijft daarom noodzakelijk dat Vlaams-nationalisten over partij- en verenigingsgrenzen heen de krachten bundelen en samenwerken voor het gemeenschappelijke doel: een mooi en krachtig onafhankelijk Vlaanderen, waar Vlamingen thuis zijn.

Ook al gaat er dit jaar geen fysieke IJzerwake door om 11 uur kan u niettemin via de facebookpagina (www.facebook.com/ijzerwake) of via Youtube de digitale uitzending volgen.

Want Vlaanderen staat dit jaar voor grote uitdagingen: krijgen we een links-Waalse regering opgedrongen, zonder draagvlak in Vlaanderen?  Gaat de afbraak van onze cultuur en ons erfgoed verder?  Wordt bewustzijn van onze geschiedenis verdrongen in ruil voor schuldcomplexen?  We zullen daarom wel degelijk de essentie van elke IJzerwake (een politieke boodschap van de Voorzitter, een hulde aan de Frontsoldaten…) verwerken in een digitale uitzending, want het is nodig.  Neem dus vandaag, 30 augustus om 11 uur, waar u zich ook bevindt, in veilige omstandigheden plaats en woon de allereerste ‘digitale IJzerwake’ ooit bij!

Hoeveel “laatste dictators” zijn er?

Is het u ook opgevallen hoe we door de media klaargestoomd worden voor een westerse “beïnvloeding” van Wit-Rusland volgens het model “Oekraïne”? In alle berichtgevingen wordt bij het vermelden van president Loekasjenko er de gratuite beschrijving “de laatste dictator van Europa” bijgevoegd.

Ver van te willen beweren dat hij een doetje is – integendeel zelfs – moet ons toch van het hart dat men met twee maten en gewichten meet. Is men in het westen bekommerd om het democratische gehalte van Wit-Rusland? Of probeert men het land van Rusland te vervreemden, een opstand aan te moedigen, te sturen, de NAVO uit te breiden? We hebben gezien wat het resultaat was in Oekraïne. Alleen de wapenindustrie en de oligarchen zijn er beter van geworden.

Niet elk voormalig USSR-land krijgt dezelfde aandacht; het lijkt wel alsof een gemeenschappelijke grens met Rusland de maatstaf is voor de westerse drang de zgn. democratie uit te dragen. Over Montenegro rept men met geen woord. Ook al worden bisschoppen, priesters en gelovigen gearresteerd. Kan niet. Mag niet: immers… Montenegro is sinds 2010 kandidaat EU-lid en sinds 2017 lid van de NAVO.

Daar waar in Wit-Rusland geloofsvrijheid geen probleem vormt, is de huidige president van Montenegro een andere mening toegedaan. Hij heeft de Servische Orthodoxe Kerk tot mikpunt genomen, wil kerken en kloosters onteigenen, tot eigendom van de staat verklaren “om de Servische en Russische invloed te weren”. En – om de beschuldiging van christenendiscriminatie te weerleggen – een eigen Montenegrijnse kerk steunen. Nochtans is ruim 70% van de bevolking Servisch-Orthodox-gelovig.

Dit gezegd zijnde – u dacht toch niet dat het land b het énige land was met een ingewikkelde geschiedenis en een quasi onmogelijke staatsstructuur? – bij het pas in 2006 internationaal erkende Montenegro, moet u toch ook even een stap terug zetten in het verleden eer u er enige kijk op hebt.

Wikipedia: “De Montenegrijnen staan qua geschiedenis, taal en religie dicht bij de Serviërs. Het verschil is dat Montenegro onafhankelijk bleef in de tijd dat Servië tot het Ottomaanse Rijk behoorde en de Montenegrijnen een eigen Kerk voor 1918 hadden genaamd Montenegrijns-Orthodoxe Kerk (Crnogorska Pravoslavna Crkva). De Serviërs hebben hun eigen Kerk de Servisch-Orthodoxe Kerk (Srpska Pravoslavna Crkva). Tegenwoordig zijn er veel Montenegrijnen die zichzelf als Serviër beschouwen (de politieke Serviërs) omdat ze tegen de onafhankelijkheid van Montenegro zijn. Deze personen identificeren zichzelf ook als de Montenegrijnse Serviërs (Crnogorski Srbi).

75,77% van de bevolking is christelijk (ongeveer 72,07% Servisch/Montenegrijns-orthodox en 3,44% katholiek).[1][2] Moslims maken 19,11% uit van de bevolking. Hiertoe behoren de etnisch Albanese minderheid, die vooral langs de grens met Albanië woont, en de Bosniakken en andere Slavische moslims (samen ook met de nationaliteit ‘Moslim‘ aangeduid) in Sandzak.

In Montenegro is er ook de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Servisch-orthodoxe Kerk bestaat in Montenegro sinds 1918. Hiervoor was dit de Montenegrijns-Orthodoxe Kerk. De Montenegrijnse Kerk werd door het regime van koning Aleksandar Karadjordjevic van het koninkrijk Joegoslavië opgeschort en pas na het uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 werd deze weer door de Montenegrijnen volgens oude traditie hersteld met Metropoliet Antonije Abramovic als leider.[9]Deze kerk is niet canoniek en wordt daarom niet erkend door de andere orthodoxe kerken.

M.a.w. De oorspronkelijke reden voor het ontstaan van de Montenegrijnse-Orthodoxe Kerk, de scheuring van de Servisch-Orthodoxe Kerk, was dat de geloofsbroeders bezet waren door de Ottomanen, die – zoals bekend – niet zo begripvol waren voor het christelijke geloof en de belijders. Zelfs Metropoliet Antonije Abramovic (overleden 1996) op de vraag of er verschillen bestaan wat betreft geloof of liturgie tussen de orthodoxe kerken, heel verbaasd: ,,Nee, natuurlijk niet. Maar daar gaat het ook niet om. Zonder kerk geen staat, zonder kerk geen volk. Dit is Montenegro, de kerk van een andere natie heeft hier niets te zoeken.”, het inspirerende voorbeeld van schisma-gangmaker en ervaringsdeskundige in Oekraïne, Mykhailo Antonovych Denysenko, indachtig.

Als we deze gedachtengang volgen, dan zou de Rooms-Katholieke Kerk eigenlijk slechts bestaansrecht hebben in Italië, in Rome, in Vaticaanstad. En de islam in Mekka of Medina – daar kan men ook nog over redetwisten.

En dan wordt in het door het westen omarmde Montenegro (… wat trouwens een prachtig-mooi landje is…) een zelfverklaarde atheïstische president verkozen, Milo Đukanović, die eerder al een termijn als president en vier periodes als premier had opzitten. Heeft hier iemand mogelijke verkiezingsfraude vermoed?

Dàt echter wordt in de westerse media pas opgemerkt en aangeklaagd als het om staatsleiders gaat die niét de westerse goedkeuring genieten. En die man wil een nieuwe wet, die “de geloofsvrijheid moet garanderen”, waarmee alle gebouwen, toebehorend aan de Servisch-Orthodoxe Kerk, gebouwd voor 1918, genationaliseerd moeten worden. Het zou gaan om ca. 650 heiligdommen, kloosters, kerken, bedevaartplaatsen e.d. De in beslag genomen eigendommen zouden vervolgens toegewezen worden aan de “nieuwe Montenegrijns-orthodoxe kerk”, onder de leiding van een hoogbejaarde uitgetreden (… uit de kerk gezette) priester, Miras Dedeic (geb. 1938), een man die talrijke geloofswatertjes doorzwommen heeft en overal voor opschudding zorgde. (…) Zijn kerk wordt noch door lokale orthodoxe geloofsgemeenschappen, noch door het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel erkend.

Zelfs het beroemde Ostrog klooster én toeristisch hoogtepunt zou aan de nieuwe eigenaar toegewezen worden:

En we komen terug op het uitgangspunt, nl. dat u hier in de media niets te zien krijgt over de protestbetogingen tegen de inbeslagnames van kerkelijk goed in opdracht van de atheïstische president en uitvoerende regering van Montenegro.

De EU dringt aan op een vreedzame en EUropese oplossing. Moskou is bezorgd.

Zivilcourage in Berlijn

Betoging tegen de beperking van de vrijheid, tegen de coronamaatregelen, verboden door de politiek, door een rechter alsnog toegestaan. U ziet hier en nu de beelden van de toestromende massa. Naar verluidt zou Antifa onderweg zijn, resp. infiltreren, vermomd als QAnon. Opvallend het groot aantal rood-wit-zwart vlaggen van het Kaiserreich.

Heel de wereldpers is getuige. In alle kranten, op alle continenten, trok de aankondiging, het verbod, de toestemming van de rechtbank… de aandacht.

Merkel zal niet goed gezind zijn…

De Juso’s, de jongsocialisten ook niet. Ze staan hier met een mini-groepje beteuterd te kijken naar de voorbijtrekkende massa die hen uitlacht:

Let wel: dit is een “live stream”. Straks valt dit stil. Morgen kunt u heel het relaas bekijken.

Actuele stand: 15 u 45″: de betogers mogen niet verder trekken, omsingeld door de politie, kunnen niet vooruit of achteruit. Ze moeten gaan zitten op de grond. Reden: ze houden niet genoeg afstand van elkaar, ze moeten een mondmasker opzetten en ze mogen geen muziek meer spelen, resp. maken. Alles verliep tot dan vreedzaam. Veel witte ballonnen. Men scandeert: “sluit jullie aan”. Tussen de betogers: oproerpolitie…

U bekijkt hieronder een filmfragment van een regeringszender, die de betogers beschrijft als o.a. Querdenkensympathisanten, neo-nazi’s uit het Roergebied, coronacritici, corona-ontkenners, rechtsextremisten, Reichsbürger, ontevredenen met de regeringspolitiek, hooligans uit verschillende Oost-Duitse Länder… maar eigenlijk overwegend vreedzame burgers die hun ontevredenheid uitdrukken… én.. in het algemeen “zeer mediavijandig”… waarop: “Verstehe… das klingt sehr explosiv, das Ganze…” alsof hij er zit op te wachten dat de vlaggen zullen geruild worden voor wapens…

“Waarom zelf het warm water uitvinden…

… als het voorbeeldland al bestaat…

Koen Ooms (@OomsKoen) | Twitter

… In zowat alle rankings staat Nederland boven België of Vlaanderen. Waarom zelf het warm water uitvinden als het voorbeeldland al bestaat. Laat ons in 2024 stemmen over de heraansluiting van Vlaanderen bij Nederland. Dat heeft veel voordelen. In plaats van een wankele pasgeboren regio van 6 miljoen, zijn we samen met Nederland een land van bijna 25 miljoen inwoners. Zo kunnen we invloed uitoefenen. We kunnen bovendien meesurfen op de sterke internationale reputatie van Nederland én we hebben een aansporing om het als regio nog beter te doen. Infrastructuur, mobiliteit, langetermijnstrategie of internationaal beleid – we kunnen als Vlaanderen veel leren van de Nederlanders.

In 2030 is het 200 jaar geleden dat onze wegen en die van Nederland definitief scheidden. Misschien kunnen we 200 jaar later die vergissing ongedaan maken. Onhaalbaar? Utopisch? Beide beschrijvingen gelden net zozeer voor elke poging de afgelopen jaren om België structureel sterker te maken. Laten we kiezen voor een aansluiting bij Nederland. Beter de lat te hoog leggen en ze niet halen, dan de lat te laag leggen en ze wel halen… 

Lees: België is in zijn huidige vorm politiek uitgewoond. Laten we ambitieus zijn en aansluiting zoeken met Nederland.

De Pontius Pilatusshow (2)

Telkens een artikel niet achter een betaalmuur zit kan je er gif op nemen dat er iets achter de (muur)vrijgevigheid zit…

Het eerste artikel dat “de Vrienden van Doorbraak” zomaar gratis-voor-niks in hun goedertierendheid aan de be’vriend’e lezer – echter geen abonnee – schonken was dat van Karl Drabbe. Onmiddellijk ging er bij onze redactie een belletje rinkelen. Of beter gezegd: een beiaard. “Gratis” mag men niet verwarren met “je hoeft niet te betalen”. Bij het tweede wordt er wel iets in ruil verwacht. Begrip. Beïnvloeding. Waarschuwing. Terechtwijzing…

En ons argwaan wordt vandaag bevestigd met het vervolg op Drabbe’s “Na Jambon, een daadkrachtige Vlaamse regering”. Noteer de woordkeuze: “Na…”. Drabbe heeft zich bij zijn retoriek blijkbaar laten inspireren (copiëren??? twitterbericht incluis!) door onze steen-in-de-kikkerpoel Pontius Pilatusshow om daaruit vertrekkende de suggestie van een tactische terugtocht door Jan Jambon op de “Vrienden” los te laten. Een ingestudeerd nummertje (in opdracht van?) om te peilen naar de mening van de “Vrienden” voor het geval Jambon moet geslachtofferd worden op het altaar van het partijbelang? Of zien wij dat verkeerd? Echter: waarom Jambon? Waarom niet Joy Donné? In dit verband verwijzen we naar de laatste paragraaf:

Je kan je ook afvragen of en hoe de N-VA van binnenuit uitgehold wordt. Hoeveel voormalige liberalen werden op een N-VA-lijst verkozen? Maken bijgevolg deel uit van de partijraad? Of van het partijbestuur? (En ja hoor, ene Joy Donné, heeft daar een zitje.) Bepalen mee de politieke koers? Wie heeft de deur voor de vijfde kolonne open gezet?

Onze redactie wilde eigenlijk wachten op de beloofde persmededeling van Jan Jambon, ergens vandaag, vanuit zijn thuisbasis, Brasschaat. Het tweede artikel, ook geschonken door de “Vrienden”, geschreven door Pieter Bauwens, trok echter nu al onze aandacht. Vandaar deze beschouwingen. Ook daar is de woordkeuze opvallend, een waarschuwende toon: “Jambon en N-VA onder druk… Wankelt de troon van Vlaams minister-president Jan Jambon?”..” En deze bedenking is er eentje dat we niet gewoon zijn van een doorgaans voorzichtige Pieter Bauwens:

“Dat conflict wordt intern op de spits gedreven door de Belgische kabinetscultuur die Jambon meebracht naar het Martelarenplein. Zijn eerste aanwerving was zijn oude kok van op Binnenlandse zaken. Andere Vlaamse cabinettards ergeren zich dood aan de bourgondische cultuur ‘met een ander werkethos dan we op het Vlaamse niveau gewoon zijn’. Met daarbovenop een saus van Belgisch politiek cynisme. Van ‘da gade gij nie bepale’ tot ‘de cijfers liggen op mijn bureau, maar ik ga ze niet geven’.”

En dit dan, waarbij ook hier ons geuite vermoeden bevestigd wordt:

“Dat Jambon er dan nog voor zorgde dat zijn kabinetschef, Joy Donné, een verkiesbare plaats kreeg op de lijst, en ook verkozen is én in het partijbestuur zit, deed in — en buiten — Limburg veel N-VA-wenkbrauwen fronsen.”

Met als conclusie:

Collega Karl Drabbe zou wel eens gelijk kunnen hebben als er een herschikking van de regering wordt voorbereid. Zeker nu de N-VA zelf onder druk staat.

Mogen we, moeten we, n.a.v. heel de historie ervan uitgaan dat er ergens aan touwtjes getrokken wordt die niets met de al-dan-niet voorafgaande kennis van het Chovanecdossier te maken hebben maar alles met het ongeschonden blazoen én blijvende aanwezigheid van geïnfiltreerde Logeleden?

Honi soi qui mal y pense.

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen! (Friedrich  Schiller) | Friedrich schiller, Zitat des tages, Friedrich

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

“Frankrijk, oudste dochter van de Kerk, ben je trouw aan de beloften van je doopsel?” Zo vroeg paus Johannes – Paulus II bij zijn bezoek aan het land in Bourget op 1 juni 1980. Zoals in vele andere Europese landen wordt de revolte tegen God en de Kerk steeds brutaler met wetten die de waardigheid van het leven, van de mens en van samenleving afbreken. Precies 40 jaar later hebben enkele leden van de “Confrérie Notre-Dame de France” een spectaculair antwoord georganiseerd.

Bij het YT kanaal M de Marie kunt u heel de route volgen

Op 1 juni 2020 vertrok een huifkar met een 2 m groot Mariabeeld met Kind vanuit La Salette (waar Maria verscheen in 1846) en een gelijkaardige huifkar met beeld vanuit Lourdes (waar Maria verscheen in 1858). Beide pelgrimeerden respectievelijk naar Parijs en naar Pontmain. Ze zullen dan afdalen en na 100 dagen en 2000 km op  12 september (gedachtenis van de heilige Naam van Maria!) samen komen in Pellevoisin (waar Maria verscheen in 1876) zodat ze op de landkaart van Frankrijk de grote hoofdletter M van Marie zullen getrokken hebben. Dank zij een groep vrijwilligers en de medewerking van de parochies ter plaatse, zijn hierbij vele duizenden pelgrims betrokken van alle lagen van de  bevolking en alle leeftijden, van 6 maanden tot 96 jaar. 

Er zijn  indrukwekkende getuigenissen. Coline, 15 j. heeft de 800 km afgelegd vanaf La Salette en mee gestapt van Lyon naar Ars. Ze zegt nu met nog meer overtuiging de rozenkrans te willen bidden.

Elisabeth, 22 j. wilde drie dagen meestappen maar het heeft haar zo geboeid dat ze bleef gaan. Ze wil Maria bedanken omdat ze blindgeboren is en na vijf maanden kon zien.

Op 12 augustus trok het Mariabeeld van de oostelijke route, na een nachtaanbidding in de basiliek van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de lezing van het geestelijk testament van Saint Louis door de straten van Parijs onder een massale belangstelling.

Op 15 augustus werd het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria gevierd in de basiliek van het Heilig Hart van de Montmartre met een toewijding aan de Onbevlekte Harten van Jezus en Maria. Het verdere verloop van de  bedevaart kun je volgen op: “Planning quotidien”.

In onze tijd blijken alle menselijke én christelijke waarden vernietigd te worden. We beleven de apocalyptische strijd van het rijk van Satan en zijn machtige trawanten wereldwijd tegen het Rijk Gods. Iedere dag  is er een nieuwe aanval op het leven en het geluk van de mensen en het geloof in God. Initiatieven zoals deze M van Maria over heel Frankrijk zijn een creatief antwoord dat kracht geeft om te blijven volharden.

* * * * * *

De oproep tot hulp aan de mensen van Beiroet heeft meteen ruim 16.000 € opgebracht. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Het geld zal gebruikt worden voor de meest noodzakelijke herstellingen van de huizen van de christenen, zodat ze kunnen terugkeren en blijven.

P. Daniel

Flitsen

Zondag in de late namiddag trokken we met de tractor naar de bergen om een grote hoeveelheid  Arabische artemisia** te knippen. Inmiddels heeft een bevriende Syrische arts die goede contanten in het buitenland heeft de kwaliteit daarvan laten onderzoeken in buitenlandse laboratoria. (Een grondig onderzoek in Damascus zou ons nu te veel geld kosten). Volgens de resultaten van de universiteit van Algiers* schijnt deze artemisia als gedistilleerd water of als kruidenthee verbazingwekkende kwaliteiten te hebben tegen kanker, tegen allergieën, tegen corona… Eén slokje ’s morgens nuchter volstaat. Dit zal nog verder worden uitgezocht. Deze vrijdagnamiddag zijn we samen met een groepje uit Qâra opnieuw Arabische artemisia (Chih) gaan verzamelen maar dan nog dichter tegen de bergen aan. Het is de bedoeling vele flesjes te kunnen maken en te geven aan mensen die ziek zijn of denken ziek te zijn en te kijken wat het doet.

Lees verder