Hoe zal het salomonsoordeel luiden?

Er werd te lang en te veel toegegeven. Dat is duidelijk.

Hier botsen twee “culturen” op elkaar. Een moslima-personeelslid bij McDonalds in Berlijn weigerde de omkleedruimte met een zgn. “transvrouw” te delen. Het gaat hier om een Libiër die onder de naam “Kylie” in Duitsland verblijft. Een rechtbank moet nu beslissen wie er in het (on)gelijk zal gesteld worden.

Het proces om “Kylie”, die iedereen wil doen geloven dat hij een vrouw is, is dinsdag begonnen. Hij werkt sinds vier jaren in de McDonalds van het Hauptbahnhof Berlijn. Vroeger, toen het kakelbonte Berlijn nog een enigszins normaal aanzien had, beperkte Kylie zijn kostumering tot zijn vrije tijd en dragqueen-feestjes. Nu de abnormaliteit de normaliteit verdrongen heeft vindt hij dit niet meer voldoende en hij deelde zijn collega’s mee dat hij voortaan met “Kylie” wil aangesproken worden en in een vrouwenuniform zijn werk zal doen. De bazen en collega’s kozen de weg van de minste weerstand en deden alsof een geslachtsverandering even gemakkelijk was als kiezen voor een vegetarisch menu.

Tot een vrouwelijke collega dit niet pikte en hem vroeg de omkleedruimte voor vrouwen te verlaten en deze in de toekomst niet meer te gebruiken. Deze collega is een moslima. En nu wordt het spannend. Het dilemma is groot: ofwel is men ronduit racistisch- moslimvijandig, ofwel is men niet mee met de moderne tijd en wordt men van “transvijandigheid” beschuldigd.

De rechter (een vrouw) zal op eieren moeten lopen. Bij de opening van proces probeerde de rechter een neutrale toon en woordkeuze te bewaren. Eigenlijk kan men niet oordelen zonder de ene of de andere “minderheid” voor het hoofd te storen, te beledigen en/of te discrimineren. Twee woke-belangen staan frontaal tegenover elkaar.

Kylies advocate heeft het ronduit over discriminatie. Haar mandant zou nadeel ondervonden hebben omdat hij zich nu moet omkleden in een opberghok. Kylie is er het transhart van in. Hij wou eigenlijk niet persoonlijk verschijnen op de rechtbank, maar ja, voor 8.000 euro smartengeld moet men iets over hebben. Neen, daarover gaat het niet, stelt Kylie, hij wil gewoon zich kunnen omkleden in de vrouwenkleedruimte.

 • Maar er staat toch heel wat op het spel. Als Kylie wint, dan telt het vonnis voor alle McDonalds-filialen in Duitsland. En daarvoor moeten de betrokkenen, de transmensen dus, zelfs hun geslacht niet veranderen. Of dit op de identiteitsbewijzen te laten noteren. Dat heeft Kylie tenslotte ook niet gedaan. Te stellen dat men een vrouw is, moet volstaan.
 • Of als men tot een compromis komt, bv. een aparte ruimte voor transpersonen (die reeds geweigerd werd), dan moeten alle filialen in Duitsland aan die eis voldoen. Waarbij dan bij onze redactie de vraag rijst of een transvrouw al dan niet samen met een transman zich kan en mag omkleden. M.a.w. dat er eventueel nog meer ruimte moeten aangeboden worden voor de verschillende geslachten die heden ten dage furore maken.
 • Verliest Kylie het proces, dan is dit geen zege voor de realiteit, respect en gezond mensenverstand. Immers, Kylie kan vanaf november voor een paar euro (ca. 13 euro) zich legaal tot vrouw laten registreren en dan kan hij niet meer uit de vrouwenomkleedruimte geweerd worden zonder een nieuw proces uit te lokken. Welke dan onder andere voorwaarden zal gevoerd worden, vermits Kylie dan officieel een vrouw is.
 • Afsluitend: het vonnis kan ook als precedent aangevoerd worden bij andere bedrijven, die omkleedruimtes voor hun personeel voorzien.
 • In onderstaande video verneemt u hoe de protagonisten eruit zien:

Jouwatch

Cogito, ergo sum…

… krijgt geen gehoor bij dierenarts

Mama is verontwaardigd omdat zoonlief geen behandeling krijgt bij de …. dierenarts. Deze stelt dat zoonlief wel degelijk een menselijke anatomie heeft en dat hij niet gekwalificeerd is om mensen te behandelen. Mama vindt daartegen dat zoonlief ontegensprekelijk een kat is omdat hij zichzelf als een kat beschouwt. Ergo, zo poneert ze, duidelijk een geval van discriminatie, nietwaar?

Euh… over een kattenbak, chippen en castreren zullen we het een andere keer hebben.

Mogen we aan ons initieel artikel herinneren?

Op 21 oktober 2021 schreven we over de niet zo fraaie poging van een over het paard getilde zanger om de Duitse erfzonde te verzilveren: Calimero-rol als opstapje naar zangcarrière | Golfbrekers.

Vandaag, twee jaar later, werd er een afsluitend vervolg aan gebreid: Gil Ofarim gaf in de rechtbank toe dat heel zijn verhaal, alle beschuldigingen, uit zijn duim gezogen waren. Zijn “ego” als wereldster kon het niet verkroppen dat hij zoals iedereen zijn beurt moest afwachten aan de receptie. Zijn zgz. “verontschuldigingen” zijn larie en apekool. Het vonnis is een lachertje.

Wij hadden daar geen rechtbank, geen advocaten voor nodig. Antisemitisme kan in Duitsland àltijd op sympathie rekenen. Ook als het duidelijk een gefantaseerd verhaal is met het doel “Wiedergutmachung” te kunnen innen, media-aandacht te krijgen en zijn carrière een duw te geven..

Bon, vandaag is wat krom was, recht gezet. Hoewel… niet recht genoeg. Hopelijk leren politici en media er iets uit.

Bekijk onderstaande video en bekijk vooral de ondertiteling en bijhorende vertaling:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Seksisme?

Kan, màg, men de hieronder vermelde voorschriften seksistisch noemen? Dus discriminerend voor mannen? Of vallen onderstaande regels onder dezelfde hoofding als “racisme”, waarbij racisme ten opzichte van blanken als onbestaande, resp. onmogelijk, beschouwd worden?

Het blad FOCUS berichtte, dat de Duitse binnenministerin Nancy Faeser (SPD) tijdens een samenkomst met vrouwelijke politici voorschreef dat uitsluitend vrouwelijke journalistes aanwezig mochten tekenen. Volgens onze bescheiden mening is dit een inbreuk op de grondwet art. 3 par. 3.

Stel u nu eens voor dat het omgekeerde het geval zou zijn: partijgenoot Scholz houdt een conferentie met mannelijke politici en wil slechts mannelijke persmuskieten hiervoor uitnodigen. Het kot zou te klein zijn.

Tja. Bij nadere beschouwing kunnen de Duitsers hun grondwet ergens in een stilgelegde atoomcentrale begraven… iedereen kan zich immers volgens de nieuwe geslachtenleer tot vrouw verklaren!

Onwil, minachting, dikke nek???

Gelezen en geleend bij Luc Dhondts Nieuwsbrief VL²v nr. 525 (26.09.2023)

Het verhaal van Vlaanderen:

 • Nog maar eens een Waalse middelvinger naar de Vlaamse melkkoe: Op de officiële webstek  https://www.wallonie.be/fr  is het Nederlands afwezig. https://www.vlaanderen.be/ kan je wel in het Frans lezen… Dat de politiek correcten daar geen punt van maken ligt in de lijn van de verwachtingen maar ook voor onze Vlaams-nationalistische verkozenen is dat blijkbaar geen morzel aandacht waard, zelfs niet met woorden! Broekschijters!

Inderdaad, op de “Site officiel de la Wallonie” vindt u bovenaan een taalknopje waaronder de mogelijkheid van twee andere talen verstopt zit, nl. Duits en Engels. Zelfs een aanbod om via Artificiële Intelligentie alsnog de taal der Vlamingen in te schakelen wordt niet vermeld.

Is er dan niets veranderd sinds WOI? “Pour les Flamands la même chose…”

Kennismaking met het “uitverkoren volk”

De belevenissen van een Amerikaan in Israël. We citeren een stukje uit een verhit gesprek:

 • Amerikaan: “The Torah says to kill us?”
 • Israëli: “The Torah says that people who worship idols such as yourself when there is a Sanhedrin…”
 • Amerikaan: “To kill us?”
 • Israëli:” Yes.”
 • Amerikaan: “Okay so we know how the Jewish people feel about Christians…”

En dan gaat het hier nog om een gesprek tussen bewoners van twee bevriende naties. Hoe zou deze Israëli zich dan gedragen tegenover een Palestijn, die volgens zijn voorstelling het koninkrijk van David ingepalmd heeft?

Suprematisme heeft een zware prijs.

Radio Courtoisie interviewde de historicus Lucien Cerise enkele maanden geleden n.a.v. zijn boek “Ucraine la guerre hybride de l’ OTANvan juni 2022 uitgegeven bij “Culture et Racines”.

Als het over de ideologie van de coup-plegers van 2014 gaat, komt suprematisme ter sprake. Een term uit het Amerikaans. Witte suprematisme of blanke overheersing is een ideologie dat blanken superieur zijn aan andere etnische groepen en hen daardoor zouden moeten overheersen. Hier betekent dat dan blanke (West-)Oekraïners tegenover “Aziatische” Russen.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

En deel 2, dat we om een ons onbekende reden niet zichtbaar kunnen insluiten. Klik op:

https://youtu.be/Ra5KtDYB3ck

Volgens Cerise is voor suprematisme altijd een zware prijs te betalen en brengt dat de blanken in die streken zelf later in zware problemen. Hij toont dat aan de hand van voorbeelden aan: de voorhoede van de Afrikaanders, de Voortrekkers en de slag bij de Bloedrivier in 1838, de strekking die tot de Apartheid geleid heeft. Een ander voorbeeld is de Ku Klux Klan. Die wou na de Amerikaanse Burgeroorlog de  levenswijze van de blanken in het zuiden beschermen. Dat leidde tot de officiële segregatie die door Washington in het zuiden toegestaan werd (aparte plaatsen in woonwijken, scholen, transport..) en die is blijven bestaan tot in de jaren 1960.

De KKK is niet zonder meer behoudsgezind te noemen. In de beginjaren (1866-) was er een sterke aanwezigheid van vrijmetselaars. De bekendste is Albert Pike (1809-1891). Die ex-generaal van de zuiderlingen heeft zich na de burgeroorlog opgeworpen als de leider van de vrijmetselarij wereldwijd. Hij had zin voor symboliek en installeerde zijn hoofdkwartier in Charleston op de 33ste breedtegraad.. die ook door Palestina passeert. Hij coördineerde revolutionaire bewegingen in Europa: de Jong Italianen, de Jong Hongaren… Hij had meer titels dan de paus van Rome en met zijn praatjes over de verbetering van de mens is hij zonder meer de voorganger van Klaus Schwab, de GREAT RESET, transhumanisme en noem maar op.

Voor zijn praatjes zie:

Hoe zit het met het suprematisme in (West-)Oekraïne? Dmytro Dontsov (1883-1973) is de ideoloog. Hij begon net als Mussolini bij de revolutionaire socialisten maar raakte vlug in de ban van het romantische pan-Germanisme in Duitsland (het verenigen van alle Germaanse volken in één staat). Hij zag in de (West-)Oekraïners afstammelingen van de Germanen, meer bepaald de Vikings. Voor de (West-)Oekraïners was de strijd tegen de Russen (tsaristisch, communistisch enz.) DE existentiële strijd en dat was een strijd op leven en dood. (West-)Oekraïne was de laatste Europese dam tegen de Aziatische horden.

Die strijd is na de coup in 2014 in alle hevigheid los gebarsten met de “Anti-terroristische Operatie” (ATO) tegen de bevolking in het oosten. Al zijn de suprematisten een minderheid in (West-)Oekraïne de prijs die de hele blanke bevolking betaalt is uiterst zwaar en zal generaties lang worden meegedragen (bv. de buitenlandse schuld alleen al).

Hier de enige videolink die over die belangrijke figuur te vinden is:

Geen ondertiteling beschikbaar

Deze universitaire studie schetst de chaotische stromingen rond Dontsov en sleurt er ‘gender’ bij. Daardoor missen ze jammer genoeg de krachtlijnen.

Tenax