Wanneer volgt een klacht wegens discriminatie van de regenboogadepten?

Gisteren op het journaal – na het verplichte sportbad van 5 à 10 minuten – het huiveringwekkend nieuws dat de EU beslist heeft verschillende pigmenten te verbieden wegens ongezond. Hoe kan men dan nog tegemoet komen aan de regenboogkleuren die niet alleen de seksuele beleving, de politiek, de media, zelfs het verkeersreglement, veroverd hebben? Zeg nu zelf, een zwart-wit regenboog is toch geen zicht, heeft geen uitstraling, laat in het ongewisse of men aan een acute kleurenblindheid lijdt!

Europa verbiedt verschillende kleuren tatoeage-inkt, Fabrizio: “Het moet een keuze blijven” | Binnenland | hln.be

De waarheid wordt veroordeeld

Volgens de Parijse openbare aanklager is Éric Zemmour schuldig aan haatverspreiding geuit tijdens een toespraak met “publieke beledigingen i.v.m. de herkomst of de verbondenheid, resp. niet-verbondenheid tot een bepaalde etnische groep, natie, ras of religie” en “publieke uitdaging tot discriminatie, haat of geweld”. Het onderzoek werd toevertrouwd aan het BRDP (Brigade de Répression de la Délinquance faites aux Personnes) – de Franse gerechtelijke collega’s van ons Spionnencentrum – dat zich bezig houdt met “de strijd tegen haat”, ergo: ideologische strafdaden.

Waaruit bestond nu dat “misdrijf” van Zemmour? Hij stelde de sluipende islamisering van Frankrijk en de etnische verdringing van Fransen, de omvolking door Afrikaanse en moslimimmigranten aan de kaak.

Hoewel in Frannkrijk statistieken over ras- en/of religiebanden sinds vele jaren verboden zijn, tonen inofficiële gegevens dat het aandeel zwart-Afrikaanse of Maghreb-afkomstige bevolking meer dan 1/5 van het totaal der burgerbevolking (1ste, 2de en 3de generatie inbegrepen) bedraagt. In de Parijse banlieus draagt meer dan de helft van de personen in de bevolkingsregisters een islamitische naam. In Frankrijk wordt de publieke (en omstreden) voorstelling van deze gegevens echter als een “haatmisdrijf” beschouwd. M.a.w. men mag niet over antropologische veranderingen in de Franse bevolkingssamenstelling spreken – en indien toch, dan uitsluitend in de positieve zin!

Nu staat Zemmour dus bekend als “verdachte”. Daar bovenop heeft de journalistenvakbond van “Le Figaro”, de krant waarvoor Zemmour sinds 1996 schrijft, publiek de opzegging van zijn arbeidscontract geëist en meer dan 400 handtekeningen van collega-journalisten tégen hem verzameld omdat – naar verluidt – “de grote meerderheid der Figaro-journalisten niet met deze provocaties in verband gebracht wil worden.”

Wanneer volgt een massale opstand met als motto “Je suis Zemmour!”???

Ongezond verstand in de VSA

Met een knipoog naar het vorige artikel, willen we hier aandacht besteden aan de “woke”rage en de ermee verbonden poco censuur die zich tot in het absurde ontwikkelt.

Verwendet US-Unabhängigkeitserklärung eine „verletzende Sprache“?

In de VSA stopt de poco waanzin zelfs niet bij de inhoud van de oprichtingsdocumenten. Als men op webstek van het nationaal archief surft naar de onafhankelijkheidsverklaring, de grondwet en de zgn. “Bill of Rights” – in dewelke de grondrechten van de Amerikaanse burgers verzekerd worden – krijg je de waarschuwing te zien dat je “mogelijk kwetsende taal” zal moeten incasseren.

Volgens het Nationaal Archief gaat het bij de “mogelijk kwetsende taal” om een weerspiegeling van “racistische, seksistische, mensen-met-speciale-noden-vijandige, vrouwenvijandige, zwarte vrouwenvijandige, vreemdenvijandige meningen en houdingen” of die “verschillende meningen over seksualiteit, geslacht, geloof e.d. uitsluit”.

De b.g. oprichtingsdocumenten der VSA stammen uit de laat 18de eeuw. Toen was politieke correctheid nog niet aan de orde. En – niet te vergeten – de onafhankelijkheidsverklaring, de grondwet en de Bill of Rights werden door blanke mannen geschreven… jawel, dé vijanden bij uitstek van de (s)linkse wereldverbeteraars van de radicaal-cultuurmarxistische beweging “Black Lives Matter”.

Lauren Boebert, Republikeins Congresslid van Colorado, vermoedt dat er achter de zgz. schadelijke, kwetsende inhoudswaarschuwing een dieper liggende strategie van de vrijheid- en democratievijanden schuilgaat. Zij twitterde: “De waarschuwing werd zelfs bij de grondwet geplaatst. Wij (… de Rep. partij) hebben geprobeerd u duidelijk te maken dat de linksen van de grondwet af willen!” Ze heeft geen ongelijk. De grondwet verhindert dat de (s)linksen heel de VSA hun “woke”ideologie kunnen opdringen zonder rekening te houden met de democratisch wettige meerderheden.

Probeer het zelf even: surf naar: https://www.archives.gov/founding-docs, vervolgens klikt u bv. op The Declaration of Independence: https://www.archives.gov/founding-docs/declaration

U zal dit scherm dan te zien krijgen: https://catalog.archives.gov/id/1419123

Met dank aan Zur Zeit van Andreas Mölzer (FPÖ)

Blanke kandidaten mogen niet solliciteren aan de univ. van Berlijn

De zgn. „Referent_innenrat“ (AStA) (spreekbuis van de universiteit Berlijn) heeft een vacature uitgeschreven voor de uitdagende (challenging!) job van anti-discriminatieraadgever.

Probleem: blanken mogen zich niet aanbieden.

Reden: de raadgever moet “een ruimte” scheppen “in dewelke slachtoffers van racistische discriminatie zich goed voelen en hun ervaringen kunnen delen”. Zo staat het in de aankondiging. En dat lukt het beste “met een zwarte of gekleurde raadgever die racisme aan den lijve ondervonden heeft”. Bijgevolg: verzoekt men “blanke mensen” om aub “niet te solliciteren”.

De verloren generatie

Vanessa Beeley heeft een gesprek met een Turks oppositie-volksvertegenwoordiger, Ilay Aksoy, over de 2.5 miljoen Syrische kinderen in Turkije, waarvan er talrijke uitgebuit en misbruikt worden – op een onvoorstelbare schaal. Velen van hen gaan niet naar school, kinderhuwelijken zijn schering en inslag, kinderen worden “verhuurd” door hun ouders aan het amalgaan moslimterroristen in Idlib als kanonnenvoer.

Aksoy is tevens mede-oprichter van het S-Generation Platform dat zich concentreert op de noden van Syrische vluchtelingen in Turkije in de hoop om geen volledige generatie te verliezen. De meeste westerse NGO’s behandelen slechts de symptomen en niet de oorzaak. Een pleister op een houten been.

Schakel ondertiteling, vertaling en/of geschreven tekst in via icoontjes onderaan.

The wall will fall: The Lost Generation: the abuse and exploitation of Syrian refugee children in Turkey

Nochtans betalen wij met z’n allen via de kassa van de EU (de beruchte door Merkel op gang gebrachte Turkey-deal xxx miljoenen aan de Turkse regering voor de opvang van de Syriche vluchtelingen. Blijkt dat het geld durft te verdwijnen… Telkens Erdogan meer geld wil, laat hij enkele duizenden landverhuizers los richting Europa.

“Arm” Afrika

De Amerikaanse econoom professor Jeffrey Sachs onthult hoe Amerika, zijn westerse bondgenoten, de CIA en de defensie-industrie het systeem hebben gemanipuleerd om te voorkomen dat Afrika welvarend wordt. Het is een verbluffende ontmaskering en berisping van de huidige wereldorde. Jeffrey David Sachs is een Amerikaanse econoom, academicus, beleidsanalist en voormalig directeur van The Earth Institute aan de Columbia University, waar hij de titel van universiteitshoogleraar draagt. Hij is ook een gerenommeerd leider in duurzame ontwikkeling, een senior VN-adviseur en een bestsellerauteur.

“In plaats van dat onze drie miljardairs de ruimte in gaan, zouden ze de ruimte in kunnen gaan en daar blijven en hun geld achterlaten. Dat zou pas een idee zijn…

… Nu weet ik uit een goede bron: je hebt niet meer dan een miljard dollar nodig om comfortabel te kunnen leven. Maar ze hebben een overschot van 11 biljoen dollar méér dan de 1 miljard. Dus we zouden dat moeten belasten en een beschaafde wereld moeten hebben…”

  • We hebben een wereldvoedselsysteem.
  • Het is gebaseerd op grote multinationals.
  • Het is gebaseerd op privéwinsten.
  • Het is gebaseerd op een zeer lage mate van internationale overschrijvingen om arme mensen te helpen. Soms helemaal geen.
  • Het is gebaseerd op extreme onverantwoordelijkheid van machtige landen met betrekking tot het milieu.
  • En het is gebaseerd op een radicale ontkenning van de rechten van arme mensen, zoals we net hoorden.

Cyclus

VOORUITZIEN NAAR DE HERFST

Lepralijder
met ratel

Het leven is heel ongezond en het kan tot een overlijden leiden”……   Dit zou een gezegde kunnen zijn van de aanhangers van de nieuwe corona-religie die overal de meerderheid van de bevolking uitmaken.  Het is onder deze meerderheid, dat er actieve steun is, om op basis van een Covid-paspoort de vaccin-weigeraars uit de samenleving te sluiten.

Er zijn enige lichte versoepelingen gebeurd in dit land en betekenisvolle in bvb. Nederland en Denemarken, waar mondkapjes en vormen van quarantaine teruggeschroefd zijn.  Maar bij ons worden de muilkorven niet afgeschaft; een overtal van gemeenten (bvb. Mechelen en Boom) handhaven zelfs de strengste regels in hun centra!!!  Dit ondanks de (niet of wel juiste) aankondiging in de pers dat 90% van de Vlamingen gevaccineerd zijn…..   Dit leidt dus niet tot versoepelingen!

Zoals uit ervaring blijkt, telt de niet-politieke Vlaamse Beweging (om van de politieke maar te zwijgen) ook nog vele “gelovigen” in het officiële verhaal.  Men neemt van de politieke overheid en de wereld-hegemonie in de regel weinig aan; maar men staat wel achter het officiële beleid van deze wanstaltige staat inzake corona.  Dit geeft me aanleiding een schot voor de boeg af te vuren: het wel of niet geloven in de corona-dictatuur moet niet op één lijn gesteld worden met de verscheidenheid aan wijsgerige overtuigingen van mensen :  hier gaat het om de compromisloze verdediging van de vrijheid.  Welke overtuiging u / iemand ook heeft: het is niet aanvaardbaar zomaar iemands huis binnen te vallen zonder toelating, mensen op weg naar hun (tweede) verblijf terug te sturen, de toegang tot religieuze plaatsen zo in te perken dat zelfs echtparen (die normaal samen slapen) op anderhalve meter moeten gaan zitten, het recht om vreedzaam vergaderen / samenzijn op willekeurige wijze af te schaffen.  De lijst van mensenrechtenschendingen is uitgebreid.

Als het goed is dient het ook gezegd: MP Jan Jambon wil nu voor Vlaanderen aparte, veel soepelere maatregelen.  Wettelijk behoren de bevoegdheden blijkbaar niet tot Vlaanderen; en de virologen / immunologen die, naast corona-dictators ook strijdende Belgicisten en aanhangers van geheime genootschappen zijn, blokkeren iedere ernstige stap.

Alhoewel de zomerse stemming de alertheid doet verslappen, dient rekening worden gehouden, met zgn. nieuwe varianten, die de kop zullen opsteken.  De vraag is of er inderdaad een “abnormale” sterfte zal ontstaan, onder gevaccineerden.  Men zal dit aangrijpen om hernieuwd lockdowns en andere vrijheidsbeperkingen in te voeren.  Maar even belangrijk is dat “de nieuwe olifant in de kamer” het klimaat-alarmisme is.  Doorheen Europa, in alle denkbare kranten en uitgaven, staan constant grote doem-verhalen over het feit dat deze planeet nu reddeloos verloren is.  Bijkomend aan de corona-religie zal men een klimaat-alarm willen invoeren, met verregaande vrijheidsbeperkingen.

Ik beschouw mezelf niet als “de brenger van onheilsberichten”: het zijn juist de officiële instanties die nu al permanent vanaf 03.2020 elke dag de angst en terreur aanwakkeren.  Er is maar één weg uit deze impasse – daarom ben ik een hoopbrenger – en dat is onvoorwaardelijk voor de oude vrijheden gaan.  Dat de toestand door de WHO en het WEF juist schrikbarend is gemaakt ziet men aan de situatie in Australië, waar zelfs seks als gevaarlijk wordt gereguleerd en mensen worden aangemaand met niemand te spreken als ze buiten komen!  Het zijn juist de landen die vast onder de terreur van de Vrijmetselarij zitten, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Frankrijk, die de experimentele Nieuwe Orde het verste toepassen.

Dit land heeft de voorbije weken een ontstellend voorbeeld gegeven van gebrek aan een minimum fatsoen.  Er werd een grote belgicistische campagne gevoerd rond het voetbalkampioenschap en de Olympische Spelen.   De nationale voetbalploeg, Nafi Thiam, Wout van Aert en de Belgian Cats, werden als nieuwe heiligen opgevoerd.  Een hele inktfabriek werd besteed aan het ophemelen van de “helden”.  Het enige en uitsluitende doel daarvan is de promotie van België en zijn instellingen, zoals het koningshuis.

Tegelijkertijd zag men hoe deze natie de slachtoffers van de watersnood in de steek heeft gelaten.  Nu is glashelder dat de Waalse besturen uitsluitend een maffia-achtige uitstraling hebben.  Er bestonden gewoon geen structuren noch de wil om in te grijpen bij een dergelijke ramp van eerste orde.  Het zijn zelfs (vnl. Vlaamse vrijwilligers) die bijstand hebben verleend, voor zover ze al toegelaten werden.  Di Rupo voert zwijgplicht in.  Tegelijk wordt de verjaardag van het Dutroux schandaal  herdacht met dezelfde platitudes.  De zaak Dutroux ging niet enkel om enkele maniakale zotten, maar gaat om massaal kindermisbruik en heeft connecties met de Roze Balletten en de Bende van Nijvel.  Men is erin geslaagd in dit land niemand van de Bende van Nijvel te vinden, na een gecoördineerde actie van het gerecht.   Dit land – België – voert een walm van de ergste verrotting mee!

In het najaar moeten we de zwendel van de klimaatverandering bestrijden, ons voorbereiden op de aanval op ongevaccineerden en mensen die een alternatieve waarheid over corona durven verkondigen.  De Vlaamse Beweging zou de onverenigbaarheid moeten stellen tussen lidmaatschap van de Beweging en deze van de vrijmetselarij.  Deze heeft de opdracht, vanuit de top, de integere volksgemeenschappen uit te wissen en te vervangen door een mengbevolking.

Spijtig genoeg houdt de waanzin nog niet op.  Dus blijven we alert en blijven onze vrijheid opeisen.

Jos Wouters, Boom, 14.8.21

“Niemand was van plan een muur te bouwen…

… doch dan werd op 13 augustus – inmiddels 60 jaar geleden – deze Muur door Berlijn en later door heel Duitsland opgetrokken.

Niemand was van plan een vaccinatiedwang op te leggen, maar dan werd kort voor de verjaardag van de Muur-bouw door de conferentie der ministerpresidenten en door kanselier Angela Merkel deze vaccinatiedwang toch ingevoerd.

De Muur richtte zich in de propaganda niet tegen de eigen bevolking, die met hun voeten de SED-politiek veroordeelde, maar was een “antifascistische beschermingswal”. Een hierbij passende grap luidde: Vraagje aan zender Jerewan*: “Waarom zijn de staalpunten bovenop de Muurkroon** naar binnen gericht, terwijl ze toch de fascistische indringers van buitenuit zouden moeten tegenhouden?” Antwoord: “De fascist komt er weliswaar in, maar geraakt er niet meer uit!”

Wat de vaccinatiecampagne van de regering betreft, werden er drie redenen om zich te moeten laten inenten, opgelijst:

  • er zijn genoeg vaccins voorradig
  • het duurt meerdere weken eer men daardoor volledig beschermd is
  • er worden “toegevingen” voor gevaccineerden in het vooruitzicht gesteld.

Dit is de samenvatting van een vaccinatiecampagne die door de fed. regering op facebook gepubliceerd werd. Wie krijgt hierdoor lachkrampen? We moeten ons laten inenten omdat de fed. regering over te veel vaccins beschikt… en over te veel mondmaskers… de reden waarom de mondmaskerplicht tot ergens in het volgende jaar verlengd wordt. En vervolgens wordt men gaar gekookt met “toegevingen”. We moeten onze vrijheidsrechten “verdienen” door ons te laten inenten. Wie een dergelijke regering heeft, heeft geen vijand meer nodig!

Ongeveer zoals de mensen in de DDR door hun vlucht uit de dictatuur konden ontsnappen, verdedigt zich 1/3 van de bevolking tegen een zich te veel permitterende staat door de vaccinatie te weigeren. In beide gevallen reageert de staat met druk. Wie in de arbeiders- en boerenstaat erbij betrapt werd een vlucht te plannen, belandde voor verschillende jaren in de gevangenis; wie zich in de buurt van de grens ophield, werd neergeschoten.

Wie vandaag de vaccinatie weigert, wordt onverbiddelijk uit de maatschappij geweerd. De door de politiek uitgevonden 3-G-regel stelt immers dat vanaf 23 augustus slechts nog gevaccineerden, genezen of geteste burgers aan het openbare leven mogen deelnemen. De laatste genoemde G-categorie moet hiervoor vanaf oktober de kosten betalen. Hoeveel? Er worden bedragen tot 250 euro genoemd. De geldigheid van de test zou van 24 uur, resp. 48 uur, op 4 tot 6 uur herleid kunnen worden. Kortom: wie zich in de voormiddag laat testen, kan ‘s avonds dan toch niet naar een restaurant, theater of concert. Spontaan ergens een koffietje gaan drinken of bij de kapper binnenstappen wordt voor niet-gevaccineerden onmogelijk.

De regering heeft de controle hierop uitbesteed aan de uitbaters van bioscopen, theaters, fitness-studio’s, restaurants, kapsalons enz… die zich zelf aan vervolging bloot stellen als ze bij deze controletaak tekort schieten.

Met deze dwangmaatregelen wordt 60 jaar na de bouw van de Muur een nieuwe, onzichtbare Muur in Duitsland opgericht. De grens loopt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Dat het in Duitsland mogelijk is hele groepen uit het openbare leven te verbannen, hen te stigmatiseren en hen hun vrijheidsrechten af te nemen – m.a.w. tweede-klasse-mensen te scheppen – toont aan dat er geen lessen geleerd werden uit de dictaturen. Bijkomende toespitsing is dat deze dwangmaatregelen in een tijd opgelegd worden waarin de pandemie eigenlijk nog slechts in de propaganda bestaat.

Andere landen, zoals G.B. en Denemarken, keren terug naar de normaliteit.

Tegelijkertijd duiken steeds meer twijfels aan de werkzaamheid der vaccins op – van dewelke nog geen enkele over een normale toelating beschikt. In G.B., IJsland, Malta of Israël wordt bovendien aangetoond dat de groepsimmuniteit door vaccinatie niet bereikt wordt. Integendeel, in de landen met een hoge vaccinatiegraad is de zgn. incidentie het hoogste.

Dat bewijst dan weer dat deze politiek-willekeurig vastgelegde criteria over het werkelijke ziekteverloop weinig bewijst. Ook staat intussen vast dat er in 2020 door covid-19 geen oversterfte was. In 2020 zijn niet meer, maar de facto minder mensen gestorven. Zo is verleden jaar de doorsnee sterfteleeftijd in Duitsland van 79.03 (lente) op 79.34 gestegen!

Wat de empirische toestand betreft is corona bijgevolg niets meer dan een natuurlijk levensrisico dat in een vrije maatschappij elke mondige burger voor zichzelf kan en moet uitmaken.

De coronamaatregelen dienen voor de bescherming van onze gezondheid even weinig als de Muur 60 jaar geleden, die de fascisten moest tegenhouden de DDR binnen te dringen. De maatregelen dienden in beide gevallen slechts om het veiligstellen van de Macht.

Vera Lengsfeld schreef n.a.v. de herdenking van de bouw van de Muur dit opiniestuk. Onze redactie zorgde voor de Nederlandse vertaling en toevoeging van beeldmateriaal.

Elke gelijkenis van de Duitse politiek met deze van de Vivaldi-miskleun is niet toevallig…