Veelzeggende opiniepeiling

De Jerusalem Post berichtte over een opiniepeiling waarin de Israëlische burgers gevraagd werden of terroristen – nadat ze geen bedreiging meer vormen – moeten gedood worden.

Hierbij de resultaten:

Het lijkt erop dat de wens van de meerderheid der Israëlische bevolking zal vervuld worden met Ben Gvir aan het hoofd van Israëls politie. In het Engels is er een gezegde: “Be careful what you wish for”...

Israël: terechte ongerustheid over nieuw kabinet

“With all the votes counted and the coalition talks starting, a far-right, racist and corruption-tolerating government is about to take office.”

Ned:“Met alle stemmen geteld en beginnende coalitiebesprekingen, is een extreemrechtse, racistische en corruptie-duldende regering in de maak.”

Citaat van Alon Pinkas in Haaretz die er geen twijfel laat over bestaan dat hij een koele minnaar is van de te verwachten nieuwe Israëlische coalitie: “Israel Election: A Quasi-fascist, Ultra-religious Government for a Country That Deserves Better”

Gideon Levy in Haaretz geeft in zijn opiniestuk “Ben-Gvir’s Army in the West Bank” meer duidelijkheid over de coalitiepartner van Bibi:

“2 op 10 soldaten stemden voor Religieus Zionisme van Itamar Ben-Gvirs Otzma Yehudit partij. 2 op 10 soldaten zijn Kahanisten*. 2 op 10 soldaten zijn voor verwijdering, annexatie, dood voor terroristen, dood voor Arabieren.”

  • Itamar Ben-Gvir
  • *Kahanisme (כהניזם) is een extreme joodse ideologie volgens de stellingen van rabbi Meir Kahane, stichter van de Jewish Defense League en de Kach partij in Israël. Kahane vertradt de stelling dat de meerderheid der Arabieren, woonachtig in Israël, vijanden zijn van de joden en Israël zelf. Hij vond dat Joodse theocratische staat, in dewelke niet-joden geen stemrechten hebben, gevormd zou moeten worden.[1] De Kach partij werd in de ban van de Israëlische regering geslagen en de VSA hebben de partij op de lijst van Buitenlandse terroristische organisatiesoreign Terrorist Organization.[2][3] geplaatst.
  • Kahanisme berust op vier pijlers: 1) geografisch: Eretz Israël, volgens Bijbelse grenzen, niet alleen omwille van een “historisch recht” maar ook omdat het een “goddelijk gebod is. 2) het recht van de joodse bevolking. Arabieren hebben geen enkel recht op dit grondgebied en dienen het te verlaten. 3) Religieuze staat: een joodse staat met een joodse wetgeving: de la Halakha, terug te vinden in der Torah. 4) Geweld is toegestaan om de eenheid van Israël te bewerkstellingen/houden.
  • https://fr.wikipedia.org/wiki/Kahanisme#Groupes_kahanistes

Zouden de joodse Kahanisten zich realiseren hoe zeer zij lijken op islamisten?

Onderstaande video dateert van drie jaar geleden. Reacties zijn soms nog interessanter dan de inhoud zelf. Bij Stella Maris vindt u een c.v. van rabbi Kahane, met o.a. zijn wetsvoorstellen. In het kort: hij wou dat Israël zou geregeerd worden volgens de joodse wetten van Maimonides.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Blijkbaar staan we niet alleen met onze voorzichtig geuite mening…

“Deze ultra-extremistische politicus doet extreemrechtse Amerikaanse haviken verbleken tot brave lammetjes…”

Ondertiteling en vertaling via icoontjes

Dit is de realiteit.

Docent vlucht voor studerende trans-stoottroepen

Waar is de tijd dat jonge mensen naar de universiteit trokken om iets te leren, om te studeren? Dat ze respect hadden voor degene die zijn vak, zijn kennis wou overdragen? Dat ze hun lectoren niet de les lazen, beledigden en ja, zelfs bedreigden?

Aan de Leipziger universiteit hebben studenten een docent wegens zgz. “transvijandigheid” van de campus verjaagd.

Het begon met een bericht in de univ-krant waarbij de vraag gesteld werd of de geplande bijeenkomst met de titel „Historisch-genetische Theorie der Geschlechterbeziehungen“ (historisch genetische theorie der geslachtsrelaties) eventueel “transvijandig” zou zijn. Met als gevolg – zo meldde de Frankfurter Allgemeine – dat ca. 30 studenten het filosofieseminarie bestormden, de privé docent toebrulden en bedreigden en in grote letters „Transfeindlichkeit tötet” (transvijandigheid doodt) op het bord schreven.

Vervolgens werd een verklaring voorgelezen dat “het niet de bedoeling was de filosoof in diskrediet te brengen of de deur te wijzen, maar dat ze zowel in het kader van deze cursus als ook mensenvijandigheid als discussiepunt niet dulden”. De docent ergerde zich over de geslachtspolitie en de beperking van onderwijsvrijheid. Na deze vruchtbare ondermijning van de lessen verlieten de meeste studerenden de aula.

Bovengenoemde ongelukkige Filosofie docent Javier Alvarez-Vazquez:

“Tot mijn spijt kan ik niet veel zeggen over dit thema. In mijn cursus gaat het immers niet om geslachtsstudies of dergelijke. Ik denk dat de reacties van de studerenden*op een treurig, ongelukkig misverstand berusten.”

*(… Neem nota van het woordgebruik: “studerenden” i.p.v. “studenten”… dit om alle mogelijke geslachten te omvatten en niemand voor het hoofd te stoten!)

Sindsdien biedt hij zijn cursus slechts nog via het internet aan.

De ‘studerende’ trans-stoottroepen gaven als reden voor hun actie dat dhr. Alvarez-Vazquez “transvijandig articuleert” in zijn cursusbeschrijving. Bovendien is er nog de literatuurlijst die deel uitmaakt van de cursus. En daarbij wordt de filosoof Christoph Türcke genoemd, die in zijn boek „Natur und Gender. Kritik eines Machbarkeitswahns“ (natuur en geslacht. Kritiek op een maakbaarheidswaan) waarschuwt voor de motieven van de geslachtsbeweging. Fay Uhlmann, zelfverklaarde feminisme-experte bij het congres van de Saxische studentenbewegingen (KSS) stelde dat “de literatuurlijst der b.g. filosofiecursus homogeen cis-mannelijk en bij Cristoph Türcke zelfs transvijandig is.”

Het incident, de heksenjacht en quasi karaktermoord op Javier Alvarez-Vazquez is geen alleenstaand geval. Ook prof. Bernd Lucke (voormalig AfD voorzitter) moest zelfs met politiebescherming les geven.

Misschien moeten professoren met ongeliefde cursussen liefst niet meer persoonlijk verschijnen en altijd via het internet proberen de leerstof te duiden. Liefst vanuit het buitenland, zonder opgave van adres. Een universiteit-op-afstand. Tijdens corona in het leven geroepen opdat studenten niet naar de universiteit dienden te komen. En nu zouden ze nuttig zijn opdat de docenten niet meer op de campus hoeven te verschijnen.

Dozent flieht von Campus: Rufmordkampagne an Uni

“Mensen met de mogelijkheid professor m/v/? te worden” lezen politici de les

Tijdens een hoorzitting in de VSA Senaat over het thema abortus, vermeldde de zelfingenomen Berkeley-professores Khiara Bridges o.a. “mensen met de mogelijkheid zwanger te worden”. Toen Josh Hawley (senator voor Republikeinen) verduidelijking vroeg of ze daarmee “vrouwen” bedoelde”, kreeg hij een preek te verduren én de beschuldiging dat zijn vraag transfoob is en dat hij het bestaan van transmensen ontkent.

Kijk even mee. Hij blijft rustig en vraagt na haar verwijtend betoog of ze ook op deze manier les geeft… of studenten geen vragen mogen stellen…

“Eigen volk eerst” mag in … Nigeria!

In Europa worden we overspoeld met reclame waarin duidelijk gemaakt wordt hoe onze toekomst er moet uitzien. Bv. in het V.K., waar donkergetinte mensen ca. 3% van het totaal der bevolking uitmaken, is hun tegenwoordigheid in tv-reclamefilmpjes ca. 50%. Ook in het land b. Af en toe doen we ‘s avonds bij de tv de moeite hun “inclusiviteits- en diversiteitsstreven” eens op te tellen: laatst een opdringerig filmpje waarin 5 van de 8 acteurs geen blanken of mensen uit het Verre Oosten waren. 5 van de 8. Zou het kunnen dat de koopkracht van een minderheid – negers en Arabieren – dermate groot is, dat zij om die reden oververtegenwoordigd zijn in reclamefilmpjes?

In Nigeria houden ze zich niet met politieke correctheid bezig. Waarom zouden ze ook? Wordt er één doos waspoeder of een ijskast meer verkocht omdat blije blanke gezichten het te verkopen product mee aanprijzen?

In het filmpje ziet u op 0’51” een officiële aankondiging van de Nigeriaanse regering, van het ministerie van informatie & cultuur, waarin bekend gemaakt wordt dat buitenlandse modellen en mensen die reclameboodschappen inspreken vanaf 1 oktober niet meer zullen toegelaten worden. Hadden wij maar eenzelfde fierheid… of gewoon ouderwets gezond verstand.

Lees ook de reacties onderaan… bv. deze over de Titanic…

Hoe erg moet je nog wakker liggen als je ‘racist’ wordt genoemd?

“… Francisco van Jole, een links NPO-baasje en subsidieslurper die aantoonbaar een vrouw verkrachtte (er zijn audio-opnames van), noemde ondergetekende een racist. Toen Udo Kelderman om bewijs vroeg, was het antwoord “hij associeert zich met FvD en dat is een racistische partij”. Links behoeft geen bewijs meer om iedereen maar als racist te kunnen afdoen. Tegelijk verschuift de totale wereldorde. China bouwt een nieuwe zijderoute en BRICS landen versterken elkaar economisch. Chinese bedrijven exploiteren Afrikaanse arbeiders op manieren die niet onderdoen voor die van koning Leopold in Congo. Dus kom maar op met je racisme beschuldigingen – de wereld stevent af op een economische megacrisis: alles zal verbrokkelen tot tribale organisatievormen. Dan zorg je allereerst voor je directe naasten.

Die beschuldigingen van racisme moet je van je laten afketsen en Orbán zal hetzelfde doen. Zelf heeft uw auteur vrienden en vriendinnen van alle kleuren en rassen. Zij kennen mij persoonlijk, en als ze op een dag niet meer met me omgaan omdat de druk vanuit de links-identitaire buitenwacht te sterk wordt – so be it. Velen worden geroepen, weinigen zijn uitverkoren…”

Sid Lukassen in  ‘Viktor Orbán krijgt het Avondland op de kast met het onderwerp ras’

Moeten we maar gewoon zelfmoord plegen?

In Londen werden bovenstaande borden geplaatst . Ze werden ontworpen door een links-geknuffelde kunstenares, Nadina uit Marseille, een gepigmenteerd soort mens dat zichzelf verschillende treden boven het klootjesvolk ziet. En Nadina heeft dit allemaal aan zichzelf te danken: zij heeft dankzij haar zelfontwikkeling het tot dit niveau gebracht. Ze rees als het ware uit het niets op een wolk der zelfverheerlijking…

Een zgz. kunstnetwerk organisatie, gefinancierd met middelen van de overheid, is verantwoordelijk voor de campagne. Er wordt nu massaal op gereageerd. Maar dat mag blijkbaar niet; ze zijn in hun regenboog-gepigmenteerd g*t gebeten! Blanken moeten hun plaats kennen in de wokewereld.

Lees: https://www.spectator.co.uk/article/why-should-straight-white-men-pass-the-power-

EU-racisme-commissariaat in de maak

Onverstoord timmert de EU voort aan het pad der absolute controle. De gaskraan open draaien krijgt intussen bijna een macaber geschiedenistintje. De Duitse groene minister Habeck helpt zijn EU-presidentin von der Leyen een handje; hij heeft haar dringend verzocht de EU-lidstaten bindende spaardoeleinden op te leggen.

Wie niet de EU-marsbevelen volgt, zij het privé of als bedrijf, moet in geval van nood ertoe gedwongen worden. Los van het feit dat verschillende EU-lidstaten ronduit geweigerd hebben, vindt Habeck dat zijn wens – een absoluut maximum gasverbruik – ook moet gecontroleerd kunnen worden.

Maar, zo luidt de Habeck-boodschap, er zal geen “gaspolitie” komen. Alsof dat nodig is bij de huidige gasprijzen… Alsof de bevolking het nog niet begrepen heeft: je gelooft warempel dat de Stasi aan een tweede leven begonnen is! Vooral dan in de Bundesrepublik Deutschland, zoals bv. in NRW (Noordrijn-Westfalen), aan de andere kant van de grens, waar het ministerie voor kinderen, jeugd, gezin, gelijkheid, vlucht en integratie – naast de vier reeds bestaande “controle- en meldplaatsen” nog meer rapporteerplaatsen georganiseerd heeft voor de bezorgde burger, die inbreuken en vijandigheid kan melden tegen de gekende belaagde mensensoorten… zoals racisme tegen “queersoorten, tegen moslims , tegen zigeuners (… oeps, macht der gewoonte, lees: anti-rondtrekkende reizigers), tegen negers (… mea culpa, tegen donkerhuidigen) tegen Aziaten…” en alle andere soorten racisme die u zich kan inbeelden en waartegen u zich plaats vervangend kan verzetten.

De Stasi heeft in de toenmalige DDR serieus steken laten vallen. De strijd tegen discriminatie wordt voorwaar een feest van de verklikking!

In Essen (NRW) bestaat er bv. een loket voor inbreuken tegen “corona-beschermingsordonnanties”. In Baden-Württemberg is er voor uw gemak een open contactpunt (LADS) voor “iedereen die zich gediscrimineerd voelt”. In Brandenbiurg bestaat er zoiets als een adviespunt voor “alle betrokkenen van racistische discriminatie, ook voor hun familie en ondersteuners/*innen”. De stad München beschikt over een “voorbeeldcentrum voor klachten over seksuele intimidatie en huiselijk geweld, waarbij in alle gevallen door stedelijke diensten een onderzoek geopend wordt”.

Soortgelijke instellingen, die naar eigen zeggen een alom tegenwoordige discriminatie moeten bevechten, bestaan niet uitsluitend in de Duitse Bundesländer (gewesten). Vanzelfsprekend staat de Bund, de federale staat der Duitsers en aangespoelde andere nationaliteiten, vooraan als lichtend voorbeeld. In de hoofdstad Berlijn is er het meldbureau der regering, die zich achter deze doelstellingen verenigd voelt:

“In Duitsland leven naar schatting meer dan 5 miljoen moslims*. Velen van hen worden tijdens hun dagelijks bezigheden geconfronteerd met racisme in woord en beeld, met discriminaties, met aanvallen, mishandelingen. Een federaal agentschap wil dergelijke euveldaden nu systematisch in kaart brengen.”

*Illegalen niet meegerekend.

Geen enkel gewest, geen enkele regio, geen enkele stad kan nog ontsnappen aan de druk die hen dwingt klachtenbureaus of dito initiatieven op te richten, vooral omdat de eventueel te lauwe politieke inzet dikwijls door privé verenigingen hierdoor aangestoken wordt. Waarmee we dan bij de stasi-praktijken – verklikking – beland zijn. Historici denken dan ook aan het goede voorbeeld van ene Joseph Fouché, die de Franse Revolutie een handje toestak.

En dan is de agressie van de staat en van NGO’s slechts een deel van het kwaad.

Als men een blik werpt op de mensen die naar verluidt op een dergelijke wijze moeten beschermd worden dan stelt men vast dat het uitsluitend om bepaalde minderheden gaat. Erger… het voorbeeld van de moslims toont aan dat deze als een vervolgde minderheid voorgesteld worden. In werkelijkheid ziet het er enigszins anders uit. Het Bundeskriminalamt (Duits federaal ministerie van justitie) meldt voor het jaar 2021 onder de rubriek „Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit“ (strafbare feiten tegen het leven, tegen de seksuele voorkeur, gewelddaden en strafbare feiten tegen de persoonlijke vrijheid) 40.593 Duitse slachtoffers, waarbij een immigrant (of meerdere) als verdachte(n) genoteerd werd. Omgekeerd tonen de cijfers: 11.107 import-slachtoffers van niet nader genoemde verdachten/daders. Als we dit dan nog eens zouden omrekenen naar het % dat de importburgers uitmaken in vergelijking met het totaal van de Duitse bevolking, dan zou de slachtofferstand niet 4 vs. 1 maar een heel ander percentage tonen.

In elk geval wekt heel die discriminatiehetze de indruk dat de officiële bestrijdingspolitiek vanuit een zeer eenzijdig standpunt behandeld wordt. Waar kan de “oude, blanke man” tegen de huidige weg-met-ons politiek klacht indienen? Waar blijft de bescherming van het traditionele gezin die door een bepaalde kanselier/in bij het huisvuil geplaatst werd? Waar vinden de talrijke christenen hulp, die ook in westerse landen door moslims getreiterd en vervolgd worden? Wie durft aan te voeren dat er in moslimlanden christenen vervolgd worden, die riskeert een klacht voor racisme.

Of, een simpele vraag. In zwembaden allerhande – in heel gastvrij Europa waar de exotische invasie een feit geworden is – is er telkens weer sprake van gevechten die meestal door Arabische, of andere gepigmenteerde groepen veroorzaakt worden. Waar zijn de klachtenloketten, de meldplaatsen voor anti-blank racisme, voor haat t.o.v. christenen, voor onze vrijheden en cultuur? Sinds de opkomst van de slimme telefoons worden de beelden quasi à la minute verspreid. De media en politiek kunnen de “verhitte toestanden” in de zwembaden niet meer onder de mat schuiven, kunnen niet meer ontkennen wie er in zwembaden, treinen, stations, op stranden, en allerhande samenkomsten met veel publiek degenen zijn die heibel schoppen, die meisjes en vrouwen lastig vallen, die ouderen weg treiteren…

En toch laten wij het allemaal maar gebeuren.