De witte vlag – de aftocht der blanken

Enkele overpeinzingen over de meest waarschijnlijke toekomst van Europa.

Haïti was ooit de financieel vruchtbaarste kolonie van Frankrijk.  De ca. 20.000 à 40.000 Fransen hebben echter zoveel Afrikaanse slaven geïmporteerd dat ze in de kortste tijd in de minderheid waren.  De slavenopstand begon in nasleep van de Franse revolutie, waardoor de slaven in Haïti – ver weg van Frankrijk – volledige burgerrechten kregen. 

De blanken werden regelrecht afgeslacht.  In slechts enkele jaren was 60% dood.  De rest vluchtte naar de VSA en Europa. 

Sindsdien is Haïti 100% zwart en één der armste landen ter wereld – dit ondanks verschillende tussenkomsten om scholen, ziekenhuizen, wegen e.d. te bouwen en de economie op gang te brengen.  Binnen enkele jaren bleef er van de nieuwe infrastructuur niet veel meer over.  Alles loopt via een corruptielijn.

Detroit was ooit de rijkste stad der VSA.  Daar bevond zich het hart van de handel voor alle goederen uit het koude noorden, zoals goud, pelsen e.d.  Daar bovenop kwam dan de auto-industrie van Ford.   Het geld kwam grotendeels de 80% blanke bevolking met de eerste elektrificatie en de vele culturele instellingen ten goede.  Samen met de fabrieken en in het zog daarvan de verhoogde productienood tijdens WOII kwamen steeds meer zwarten naar de stad.  Als gevolg van de anti-discriminatiewetten (civil rights act) voor zwarten, werden de blanken tot “samen-leven” gedwongen met de zwarten (diversiteit), naar dezelfde scholen te gaan e.d. .  En werd er veel geld gepompt over de balk gegooid in het algemeen welzijn der zwarten. 

Met de typisch Amerikaanse rechtsspraak, bij dewelke straffen, boetes en compensatiebetalingen voor “geleden discriminatie” uitgesproken werden, die in de xxx miljoenen belopen, werd de stads- en staatskas geplunderd – de bedrijven wachtte een zelfde lot.   Met als resultaat dat de blanken met hun bedrijven de stad verlieten, wat meteen een sterke vermindering van de bevolkingscijfers inhield, zodat Detroit nu bevolkt is met ca. 90% zwarten.  Sinds het midden van de ’70-er jaren wordt de stad uitsluitend door – de een al wat minder of meer – corrupte zwarten geleid.  De stad heeft de hoogste criminaliteitscijfers van de VSA en is permanent bankroet.

Soortgelijke catastrofale ontwikkelingen in Venezuela, ooit geregeerd door etnische Spanjaarden (1512-1823), die daarna door militante Hispanos (Hispanics) verdreven werden.  De Spanjaarden blonken voordien ook niet uit door een hoffelijke omgang met de oer-bewoners.  Tot 1958 regeerden verschillende militaire junta’s.  Tijdens de olie-opgang – tot in de ’80-er jaren – immigreerden ook weer talrijke Spanjaarden en Zuid-Europeanen.  Maar vanaf ’98 kwam Chavez op het toneel, met grote onteigeningen en… opnieuw vluchtten de blanken, resp. Europeanen, uit het land.

Washington, D.C., was in de ‘40–jaren voor 70% blank en in 1970 voor 70% zwart.  Vandaag is de situatie ca. 50:50 zwart-blank.  De oorzaken: dezelfde als in Detroit: gedwongen desegratie – de blanken werden gedwongen de zwarten proportioneel volgens hun bevolkingsaandeel in overheidsinstellingen en privé bedrijven te integreren.

Rhodesië (Zimbabwe) was een Britse kolonie in Afrika.  De Britten begonnen met de mijn- en landbouw daar het klimaat in het hoger gelegen land eerder vergeleken kan worden met het Europese dan met het tropische of kurkdroge Afrikaanse.  Vanaf het begin van de 18de eeuw kwamen zwarten naar Rhodesië om als “gastarbeiders” op de Britse, resp. Europese, boerderijen te werken .   Niet als slaven, maar als werknemers.   En waar het hen een pak beter ging dan in hun stammen in hun eigen vaderland.   Echter de linkse betweters der wereld staken hun belerend vingertje op en dwongen de Rhodesische (puur Europese regering) de zwarte “gast”arbeiders als burgers te accepteren en hun kiesrecht te geven (1965-1979).  Toen waren er nog 5% blanken en 95% zwarten.  De door buitenlandse krachten gefinancierde burgeroorlog eindigde met het verlies van alle rechten, van alle gronden en eigendommen der blanken, die ofwel systematisch vermoord of tot de vlucht gedwongen werden.

In 1979 werd de “democratie” ingevoerd, die – vanzelfsprekend – door de zwarten gedomineerd werd, wat meteen tot gevolg had dat de economie binnen de kortste tijd ineen stuikte.  Nog meer gevolgen: hoge criminaliteitscijfers, de levensverwachting daalde met 15 jaar, hyperinflatie, corruptie en een 20% HIV besmetting.

Zuid-Afrika: met andere namen, maar in se de b.g. geschiedenis van Rhodesië.

Iran is een eerder merkwaardig geval, daar het land sinds de 7de eeuw islam-gedomineerd is, maar zich echter nooit volledig van zijn Perzische identiteit los gemaakt heeft.  De Perzische levenswijze verschilt aanzienlijk van de Arabische.  Men noteert op de tijdlijn steeds weer zeer vrijheidskenmerkende fases tijdens dewelke de religie minder belangrijk was.  De voortdurende strijd tussen soenni- en shia-islam heeft waarschijnlijk ook een etnische reden.  Het zoroastrisme was immers de dominante religie in deze regio vooraleer de islam overnam.  En juist in Iran waren er steeds weer periodes van grote verdraagzaamheid t.o.v. andere religies en ook t.o.v. een Europese levenswijze. 

Waarom wordt Iran dan onder de hoofding “Blanke vlucht” opgelijst?  Afhankelijk van de – grove of fijne – kam die je gebruikt om de rassen te definiëren, horen de Perzen tot het Kaukasische ras en niet tot het Aziatische of zwarte.  Daar voltrekt zich sinds eeuwen een steeds opduikend conflict op tussen een “vrije” en een zeer “gesloten” levenswijze.  De “vrije” Perzen verliezen steeds weer omdat ze tijdens hun machtsperiode nooit de moed hadden autoritair genoeg te zijn om hun vrijheden duurzaam te verzilveren.  Ook al lijkt het in tegenspraak met elkaar… denk er maar eens over na.

Wat hebben b.g. scenario’s met elkaar gemeen?  Dat een meerderheid der heersende klasse hun over het paard getilde liberale ideologie volgens hun eigen normen wil doen implementeren en bijgevolg de stabiliteit der verhoudingen en de welvaart ten gronde richt.

Vanzelfsprekend pleiten wij niet voor een terugkeer van de slavernij.  De hedendaagse “Gutmenschen” berekenen met hun smartphone hoeveel geld ze méér kunnen verdienen met méér mensen op historisch blank grondgebied, met gekleurde immigranten.  De Sorossen en Schwabs van deze wereld, de “drenkelingenreddende” NGO’s, de banksters, de beursgoeroe’s, het WEF, de toppolitici … gaan over lijken.

De humanistische aspecten van “vluchtelingenhulp” worden uitsluitend voor propagandistische doeleinden gebruikt.  Het gaat slechts hierom dat jaarlijks minstens 20 à 30 miljard euro aan bijkomende omzet gegenereerd wordt.  “Mutti” Merkel gaf de toon en de marsrichting aan in 2015 met de oprichting van een nieuw concern: de vluchtelingenhulpindustrie.

Dit concern produceert niet, verkoopt zelf ook niets, biedt slechts een massa arbeidsplaatsen aan, die al dan niet gedeeltelijk onmiddellijk door belastinggeld betaald worden of door royale winstmarges die het geld in de kassa van de multicul-propagandisten doen stromen. 

Zoals meestal zit er een relatief kleine groep bij de kassa, die gevuld wordt door de belastingbetaler.  Ook de kerken – met de huidige paus op kop – spelen mee door de gelovigen een schuldgevoel aan te praten en te herinneren aan de 7 werken van barmhartigheid.

De Amerikaanse zwarten hebben te pas en onpas ongebreideld geweld gebruikt tegen blanken.  Hun offensief beperkt zich niet tot vreedzame betogingen, maar wordt gekenmerkt door straatblokkades, brandstichting, plunderingen, verkrachtingen, doodslag, moord en bewapende gevechten tegen de politie.   En ze kregen geld, veel geld.  En via de anti-discrminatie-dictatuur macht, veel macht.

Een zelfde strategie tekent zich nu in ons Europa af.  Moslims eisen, eisen, eisen.  Voelen zich steeds weer verongelijkt.  Ze vluchten hun achterlijke regimes om hier een soortgelijke samenleving op te dringen, weliswaar met de steun van de blanke belastingbetaler.  Als het eventjes stil rondom hen wordt, dan wordt er wel een blaar op een lange teen gevonden.  Of gaat er ergens een bom af.  En dan hebben we het nog niet over de randverschijnselen zoals verkrachtingen, zakkenrollerij, inbraken gehad.  Dan doen ze zolang tot de blanken zich terugtrekken: eerst uit wijken (Borgerhout, Molenbeek…), dan uit steden (stadsvlucht).   Daardoor krijgen grote steden een moslimmeerderheid.  Slechts de minder vermogende blanken blijven omdat ze niet de financiële middelen hebben om te kunnen vluchten.  Mogen we het een etnische zuivering noemen?

En dan komt het voorbeeld Detroit weer op de proppen met alle gevolgen van dien.  De infrastructuur verrot.  Door de hoge uitgaven (verschillende alternatieve inkomens: OCMW, huisvesting, onderwijs, ziekenzorg… enz… ) gaan de steden bankroet.   Door voortplantingsdrang der immigranten wordt de omvolking nog versterkt. 

Wat de blanke Gutmensch zich niet realiseert is dat hij zelf de tak doorzaagt waarop hij zit.

Wackeres Deutschland

De Duitse federale regering heeft haar eerste “Queer-Beauftragten”: de mens Sven Lehmann (m/v/x/?). Hij is Groen, maar geen groentje, hij komt uit Keulen, waar niemand opkijkt van kleurrijke kledingdracht, zetelt in de Bundestag en wil nu in sneltreinvaart werk maken van een Duitsland dat “de leiding neemt in de strijd tegen discriminatie”. Dat de titel een knipoog is naar de geprezen woke-status van de maatschappij had u wellicht al begrepen.

Wat is nu een “Queer-Beauftragter”? Volgens onze bescheiden mening: iets dat je kan missen als kiespijn. Het is een parlementaire staatssecretaris verbonden aan het federale ministerie van het gezin. De opdracht van de mens Lehmann: de aanvaarding van seksuele en geslachtelijke meervuldigheid door de strot van de Duitsers duwen. Geïmporteerde “vakkrachten” krijgen uitstel tot voortschrijdend inzicht hen doet afstand nemen van hun ouderwetse levensstijl.

Svens motto: “Ieder mens moet vrij veilig en evenwaardig kunnen leven.” Hij wil een nationaal actieplan uitrollen tegen LGBTQ…(vul aan….)-vijandigheid. En dat reikt tot ver over de grenzen… zelfs tot in Afghanistan. Hij wil nu dringend werk maken dat lesbiennes, homo’s, biseksuele, transgenders en intergeslachtswezens binnen de kortste tijd voorrang krijgen in het opnameprogramma voor Afghanistan, waaraan groene buitenministerin Annalena Baerbock, nu de laatste hand legt. Waarmee twee vliegen in een klap gevangen worden: méér moslims én regenboogadepten. Duitsland schafft es.

Duitsland staat nog meer te wachten: Sven wil “het gezin” hervormen. Hij wil “de kinderen beter beschermen”. En daarvoor moet het familierecht aangepast worden. Het zorgrecht moet in de toekomst naar vier personen, vier ouders uitgebreid worden. Hiervan zou niet alleen het kind profiteren maar ook de zgn. regenboog- maar ook de lapwerk-gezinnen.

En hij wil de grondwet aanpassen aan de moderne geslachtenwetenschap. Volgens Sven bestaat de geslachtenjojo en heeft die altijd bestaan. Hoogste tijd dat de grondwetspecialisten dit eindelijk inzien.

Ter illustratie krijgt u van ons dit filmpje van enkele jaren geleden in de Bundestag over “geschlechtliche Vielfalt”:

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sven-lehmann-wird-queer-beauftragter-der-bundesregierung-a-1bb2895b-76e6-4cf3-a755-34984ceeac77

Hoge Babeltoren in Australië

Als je denkt dat het niet gekker kan worden, dan doet de Australische premier Mark McGowan er een serieuze poging toe om je van gedacht te doen veranderen.

Hij had een boodschap voor de aboriginals, de oorspronkelijke bevolking, van West-Australië en hij liet zich daarvoor bijstaan door een inboorlinge (aboriginal) voor de vertaling vanuit het Engels… naar het Engels… Of eerder: vanuit de grotemensen- naar de kleutertaal.

Mochten wij niet de inleiding vooraf bekeken hebben, we zouden er voorwaar van uitgegaan zijn dat het een mislukte grap was op de kap van de inboorlingen. Niet alleen is zijn taalgebruik geschikt voor peuters die moeten leren hun behoefte op het potje te doen, maar bovendien laat hij zich assisteren door een tolk die in schabouwelijk Engels zijn heilsboodschap moet vertalen in plaats dat ze dit kan, resp. mag doen in hun eigen inheemse taal, resp. talen. Hun lichaamstaal, hun verschil in lengte doet er nog een schep bovenop.

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2021/Quick_Guides/IndigenousParliamentarians2021

https://www.aihw.gov.au/reports/australias-welfare/profile-of-indigenous-australians

AfD in ‘t verzet

Terwijl de nieuwe Duitse kanselier op uitnodiging van de Bundestag aan zijn rede wil beginnen, toont de AfD-fractie haar mening over de huidige politieke gang van zaken:

“Freiheit statt Spaltung” – Vrijheid in de plaats van verscheurdheid

De Bundestagvoorzitster (m/x/?) is er niet mee opgezet…

Wat ging eraan vooraf? Men wil daar de Duitse Gründlichkeit indachtig, ongevaccineerde Bundestagsverkozenen uit het halfrond verbannen naar de bezoekerstribune zodat voor het oog van de wereld duidelijk is hoe men in het hedendaagse politieke Duitsland met ongehoorzamen omgaat. Hoe lang is het geleden dat het motto geldig was: “Führer, befiehl, wir folgen Dir… “? Misschien moet de Duitse regering het Münchner Hofbräuhaus af en toe huren om de bevolking te overtuigen?… Is het ondenkbaar dat ongevaccineerde verkozenen in de toekomst hun mandaat kwijt geraken?

Wat ging er vooraf aan de verzetsdaad der AfD? Kort voor het begin van het debat moest een parlementsakela al ingrijpen en de AfD-volksvertegenwoordigers berispen opdat ze hun masker correct zouden dragen. Eerst zitten er zes, vervolgens 19 op de parlementaire strafbank. De Bundestagsvoorzitster (m/x/?) Bärbel Bas (SPD) had nl. met toestemming van de meerderheid der fracties de coronaregels in de Bundestag nogmaals aangescherpt. Dus toen kanselier Olaf Scholz (SPD) zijn schaapkes wilde toespreken was de stemming al op een klimaatverhitte temperatuur gestegen.

In het parlement gelden de 2G spelregels. De volksvertegenwoordigers mogen het halfrond slechts betreden als ze dubbel gevaccineerd, resp. genezen zijn en daar bovenop een recente negatieve sneltest kunnen voorleggen. Het elegante FFP2-masker is bovendien een verplicht accessoire – ook als ze braafjes op hun plaats blijven zitten. Slechts twee uitzonderingen: de voorzitster (m/x/?) en de degene die achter de microfoon de kudde toespreekt. Volksvertegenwoordigers die zich hebben laten opfrissingsvaccineren (booster) zijn vrijgesteld van de sneltest. Wie niet luistert, moet in de hoek, resp. wordt verbannen naar de bezoekerstribune… maar… ook daar moet de stouterik een negatieve test voorleggen. En als dat niet helpt de moedwilligen te overtuigen dan kunnen ze altijd nog naar strafkampen verwezen worden… (sic)

U bent wat u drinkt

Arvid Haag nam de Zweedse Stockholm universiteit in het ootje met zijn “Black and white drinks” dat hij neerpende onder de hoofding “rekenschap geven over de gebeurtenissen vanaf het begin van de 20ste eeuw in de strijd tussen koffie en melk”.

Zijn werk werd alom geprezen als toonaangevend over hoe racisme zelfs de drinkers van zwarte koffie moest overtuigen er een scheutje melk bij te voegen om de donkere kleur te verdrijven en witter te maken. Hij beschrijft erin hoe de kolonisator het oerproduct, koffie, aanvaardbaar wilde maken op het witte front door er melk aan toe te voegen en de oorspronkelijke smaak te verdoezelen.

De man kreeg een als beoordeling “zeer goed”, met de verklarende opmerking dat Arvid Haag met het thema van zijn geschriften “een opwindend thema” aangesneden had dat getuigde van “creatieve gedachten”, waarbij het uitkijken was naar een meer uitgediepte versie.

Arvid Haag veroorloofde zich met zijn koffie-met-melk opstel een grap, ten koste van de toenemende woke-rage. Zijn prof had het echter zo niet begrepen.

“De grap ging een heel eigen leven leiden. De enige kritiek was dat ik geen bronnen vermeld had bij de bijgevoegde foto’s. Ik schreef het in pakweg 3 uur en voegde er bruggetjes naar boeken bij… boeken die ik niet gelezen had!”

https://www.friatider.se/arvid-27-skrev-uppsats-om-den-vita-mjolkens-rasism-mot-det-svarta-kaffet

Nvdr: onderstaande video heeft niets met Arvid Haag te maken, maar wel met de woke-waanzin die ons stilaan de strot uitkomt! Worden witte truffels of bechamelsaus binnenkort verboden?

“Transformatieve” Belle en het Beest

Raises Belle to a new level“, bewierookte The Washington Post“Tilt Belle op naar een nieuw niveau”…

… maar ze schrijven er niet bij hoeveel man hiervoor nodig zijn.

In Maryland werd een hedendaagse versie van “Belle en het Beest” opgevoerd, waarbij het publiek mag raden wie de mooie Belle en wie het lelijke Beest is.

Voor de vrouwelijke hoofdrol van het jonge meisje Belle, dat door haar goedheid en liefde een monster uit zijn gedaante – een vloek – bevrijdt werd bewust gekozen voor het gepigmenteerde, lesbische XXXXL-model Jade Jones.

De linkse cultuurbono’s en poco media verdringen elkaar met superlatieven:

https://www.msnbc.com/know-your-value/there-s-new-belle-town-she-s-shattering-all-kinds-n1285221

New Gorgeous Disney Belle Breaks All Standards

Zij kan alleszins wel zingen, maar is de rol van Belle haar nu echt op het lijf geschreven?

Het “Beest” ziet er in werkelijkheid zo uit:

In 2017 speelde Emma Watson de Belle-rol in de muzikale Disneyfilm:

Manirambona denkt ook…

… dat het een goed idee is om ook “professoren en artsen van kleur” les te laten geven over bepaalde thema’s.

Artsenkrant ging in gesprek met Bella Manirambona en Rosalien van der Vorst, studentes geneeskunde aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen. Zij stichtten de organisatie AfroMedica die aandacht wil vestigen op diversiteit in de gezondheidszorg en bij medische opleidingen. 

“In navolging van de internationale Black Lives Matter beweging, wilden we in ons land graag iets op poten zetten om een licht te werpen op discriminatie en diversiteit in de gezondheidszorg.”

Lees: Allochtone studenten geneeskunde willen meer diversiteit in opleiding

Oef! De 3 zijn weer Kompleet!

We geven het toe: we hebben naar geen enkele aflevering van de naar verluidt nagelbijtende, spannende selecties van een nieuw 1/3 van Vlaanderens zingende trio gekeken. Ten eerste omdat we hier geen kleuter meer in huis hebben rondlopen. Ten tweede omdat we in de kwaliteitsmedia al genoeg ingelicht werden over de inclusieve keuze aan al-dan-niet-blonde, hyperactieve zangpersonen (… v/m/?…) En ten derde omdat we onze buik vol hebben van de muzikale, culturele, spel- en zeverprogramma’s die ons massaal moeten herprogrammeren in een verklote multicolor geseksualiseerde schijnwereld.

Dit gezegd zijn, konden we er niet omheen – het was ten slotte Groot Nieuws én niet alleen op de kleuterzender – de keuze voor een mooi, blond, rank, lenig, dansend en zingend meisje viel op … een mooi, blond, rank, lenig, dansend en zingend meisje. Dat ze de Nederlandse nationaliteit heeft is mooi meegenomen voor de winstcijfers gegenereerd bij onze noorderburen.

Blijkbaar was de kandidatuurbeschrijving toch niet helemaal duidelijk. Er dienden zich immers ook kandidaten aan die niet helemaal voldeden aan de b.g. specificaties. Zoals dit (ge)blond(eerd) geval:

En deze haremkandidaat met bruine brosse:

Of deze jong-dementerende optimist:

Geert Verhulst liet zich door mediaprofessor Sofie Van Bauwel  (UGent) niet van de wijs brengen: “Hadden we blonde meisjes dan moeten discrimineren?” vroeg hij zich af.

Britse overheid moet “Kerstmis” vermijden

Hoe ver kan een land zich laten (af)drijven door de woke-golf?

De Britse overheid heeft het woord “Kerstmis” in het woke-verdomhoekje verbannen. In een poging een nieuwe winter-coronacrisis te vermijden werd een waarschuwingscampagne gelanceerd bij de studenten, waarin aangeraden wordt zich te laten testen vooraleer ze naar huis gaan. De campagne zou van start gaan met de slogan: ‘Don’t take Covid home for Christmas (Neem covid niet mee naar huis met Kerstmis) en loopt van 3 tot 17 december. Dit stootte echter op het veto van het kabinet omdat het niet “inclusief” genoeg zou zijn. Men vreest dat “minderheden” zich hierdoor beledigd zouden voelen. Een suggestie: “festive seasons”, het feestseizoen, werd niet weerhouden. Niet iedereen viert dan immers feest. De waarschuwing zal lopen met de titel ‘Don’t take Covid-19 home for the holidays’ waarmee in één klap alle mogelijke vakantiedagen, die een verband hebben met een of andere feestdag, onder dak gebracht werden.

Saqib Bhatti, een moslim volksvertegenwoordiger (Conservative Party) noemde de verplichte ban “belachelijk”: “Als moslim vind ik het belachelijk dat we deze speciale tijd van het jaar niet kunnen genieten. Ik kijk ernaar uit mijn recent geboren zoontje zijn eerste kerstboom te laten zien. Het idee dat men “Kerstmis” niet mag vermelden is absoluut belachelijk. Het is tijd om te feesten, ongeacht je achtergrond. Het is een stukje Britse cultuur waarvan ik houd. En het vieren door alle culturen maakt dit het meest gastvrije land ter wereld…”

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10249975/Ministers-warned-using-word-Christmas-jab-drive-offend-minorities.html

Ook hier werd kerstmis in allerlei aankondigingen verbannen in de catacomben van de christelijke gebruiken, geloof en cultuur. U kent ze intussen: wintermarkt, lichtfeest… Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar werd Prettige Feestdagen…

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/31/opinie-illias-marraha-moslim-en-veranderen-van-naam-kerstmarkt/

“Experten” en politici krijgen ruggendekking door juristen

Politiek Duitsland kijkt bewonderend naar Oostenrijk en overweegt een zelfde tactiek toe te passen. Of – om het met een Duits gezegde uit te drukken:

De voorstanders van een algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus krijgen nu ook ruggendekking door juristen. Gerenommeerde juristen vinden dat die in overeenstemming is met de grondwet. In Oostenrijk is het vanaf februari zo ver: verplichte vaccinatie… zo niet… belangrijkje burgerrechten kwijt. Meerdere premiers van de Duitse Länder zijn eveneens voorstander.

De regeringsleiders van Baden-Württemberg en Beieren, Winfried Kretschmann (Grüne) en Markus Söder (CSU) schreven in een gezamenlijk opiniestuk in de “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (dinsdag):

"Een vaccinatieplicht is geen inbreuk tegen de vrijheidsrechten.  Integendeel, zij is een voorwaarde opdat we onze vrijheid terugwinnen." 

Dàt hebben we hier in dit onzalige land ook – zelfs meermaals – gehoord…

Volgens beide heren en hun raadsmannen is dit helemaal in lijn met de grondwet. Er bestaat immers ook een vaccinatieplicht tegen mazelen. Een soortgelijk instemmend geluid van Hessens regeringsleider Volker Bouffier (CDU), Schleswig-Holsteins baas Daniel Günther (CDU) en Sachsen-Ahlts’ Reiner Haseloff. Hendrik Wüst (CDU) van Nordrhein-Westfalen wil dat dit eerst grondig onderzocht wordt. Stadstaat Bremens leider Andreas Bovenschulte (SPD) vindt dat de vaccinatieplicht te laat komt om de vierde golf op te houden, maar houdt alle opties open “voor de toekomst”.

Antistemmen uit het Saarland door premier Tobias Hans, gezondheidsminister Jens Spahn en FDP-fractie vice-voorzitter Michael Theurer.

Een algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus zou volgens specialist staatsrecht Ulrich Battis, verbonden aan de Humboldt Universiteit, Berlijn, gedekt worden door de grondwet en verwees naar art. 2 die de bescherming van andere mensen bepaalt. “De persoonlijke onaantastbaarheid, eveneens bepaald in art. 2, wordt dan ondergeschikt.”

Prof. Hinnerk Wißmann, specialist bestuursrecht, verbonden aan de universiteit Münster, vindt dat “de vaccinatieplicht het mindere kwaad is t.o.v. het alternatief, een eindeloze lockdown-herhaling”. En prof. Uwe Volkmann, publiek recht aan de Goethe-univ. Frankfurt, meent dat “de ingreep minder zwaar is dan de in het andere geval nodige vrijheidsbeperkingen”.

Prof. Franz C. Mayer, eveneens professor rechten, is het met b.g. “rechtsgeleerden” eens: “de vrijheid van het individu stopt daar waar vrijheid en gezondheid van anderen in gevaar komen – en dat is hier het geval als de vaccinatiecampagne niet lukt.” Mayer voegde er spitsvondig aan toe dat het om een vaccinatieplicht en niet om een vaccinatiedwang gaat.

Immers… voor vaccinatieweigeraars zou een boete of een wettelijke regeling zoals het verlies van de wettelijke ziekteverzekering een mogelijke piste zijn… Maar niemand zou in de gevangenis belanden of door de politie – met geweld – afgehaald worden!!!

Allgemeine Impfpflicht vom Grundgesetz gedeckt sagen Experten – FOCUS Online