Sam laat niet over zich heen lopen

GIF mikey - animated GIF on GIFER - by Kazrasar

Sam Van Rooy is niet van plan zich als een gewillig schaap naar de slachtbank te laten leiden. Dat er een stukje uit zijn 11-julitoespraak geknipt en misbruikt werd, dat hij daardoor door de poco media-pennenlikkers beschuldigd wordt van racisme, dat moet nu maar eens eindelijk recht gezet worden, vindt hij. Dat een zgn. “factchecker”, een nieuwe-waarheid deskundige die onverlaten met een andere mening van kwalijke praktijken en leugens beschuldigt, dat moet en zal wereldkundig gemaakt worden, zegt hij. En hij heeft gelijk.

Sam van Rooy is Vlaams Parlementslid en Antwerps fractieleider voor het Vlaams Belang. In deze vrije tribune klaagt van Rooy een recent incident op Twitter aan, waarbij een citaat uit zijn 11 juli-toespraak van hem werd vervalst en volledig uit de context werd gerukt door activist Yassine Boubout. Van Rooy kondigt aan dat hij klacht zal indienen wegens laster. “Fake news is blijkbaar geen probleem wanneer het over politiek incorrecte politici gaat,” stelt hij.

Lees: Sam van Rooy (VB) dient klacht in tegen Yassine Boubout

Van zulke politici, verlos ons Heer

Fox News - In an interview, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez ...

U heeft het allicht wel vernomen, de “progressieve” volksvertegenwoordigster Alexandria Ocasio-Cortez, nam onze Pater Damiaan op de korrel als blanke onderdrukker. Is zij zo onwetend, dom of ziet ze haar heil in het neerhalen van alles wat blank, katholiek of gewoon een man is?

Deze “progressieve” gifkikker zou wel eens de toekomstige “running mate” van Joe Biden kunnen zijn… en, mocht Bidens gezondheid ingehaald wordt door zijn leeftijd, de toekomstige presidente der VSA: “Het is niet jouw leeftijd die telt, maar wel de leeftijd van je ideeën,” vindt ze.

Pater Damiaan stierf op 49-jarige leeftijd nadat hij zijn leven gewijd en opgeofferd had aan de melaatsen op Molokai. Waren zijn ideeën – christelijke naastenliefde en opoffering – “progressief” genoeg? Hij stelde immers dat ook het leven van leprozen ertoe deed. En handelde ernaar. Iets wat de voormalige cocktailserveerster zelfs in haar stoutste BLM-dromen nooit zal nadoen.

Bisschop Robert Barron is verontwaardigd en reageert:

Pater Damiaan in het Capitool: “Door juist zijn standbeeld te bekritiseren slaat Amerikaanse politica de bal mis”

“Zwart op wit”-pandemie

Steve Hofmeyr klaagt de eenzijdige BLM-beweging, -berichtgeving, poco -solidariteit aan.

Wat met de blanken in Zuid-Afrika? Als zij verdreven, beroofd, vermoord worden door de meerderheid – negers – is dat dan geen racisme? Doen die levens er niet toe?

Lees de reacties onderaan.

Gemiddeld wordt er om de vijf dagen een blanke boer vermoord.
Dagelijks of meerdere malen per dag worden er boerderijen met geweld in beslag genomen.

Wat in Zuid-Afrika gebeurt krijgt geen wereldaandacht, vermits het “slechts” om blanken gaat. En blanken kunnen niet lijden onder racisme, want je kan niet lijden door iets onbestaands. Hoe moeten we de slachtpartij met voorafgaande folteringen, die Elisabie en haar ouders Dani en Breggie meemaakten, dan noemen? Hopelijk heeft u een sterke maag…

Verneem meer…

Een moedige pastoor…

… werd door zijn bisschop buiten dienst gezet omdat hij kritiek uitte op het BLM-Antifa-straatgepeupel:

“The only lives that matter are their own and the only power they seek is their own,” Rothrock wrote. “They are wolves in wolves clothing, masked thieves and bandits, seeking only to devour the life of the poor and profit from the fear of others. They are maggots and parasites at best, feeding off the isolation of addiction and broken families, and offering to replace any current frustration and anxiety with more misery and greater resentment.”

“De enige levens die ertoe doen zijn die van henzelf en de énige macht die ze willen bereiken is hun eigen macht”, zo schreef Theodore Rothrock. “Ze zijn wolven in schaapsvacht, gemaskerde dieven en bandieten, ze zijn erop uit het leven van de armen te verslinden en ze groeien door de angst van anderen. In het beste geval zijn ze wormen en parasieten, gevoed door de isolatie van verslaving en gebroken gezinnen, gereed om elke verbolgenheid en spanning te vervangen door nog meer ellende en grotere haat.”

Zijn parochianen laten hem niet in de steek en willen dat pastoor Rothrocks eer hersteld wordt en hij zijn ambt terug kan opnemen. Een petitie werd opgestart. “Soms moet je de moed hebben een duidelijk standpunt in te nemen.”

https://www.americamagazine.org/politics-society/2020/07/01/bishop-doherty-suspends-priest-who-compared-black-lives-matter-maggots

Sinds het BLM-straatterreur de lakens uitdeelt in talrijke VSA steden worden christelijke gemeenschappen onder vuur genomen, heiligenbeelden besmeurd of beschadigd, erediensten gestoord en gebedsbijeenkomsten lastig gevallen. Een voorbeeld – dat in se niets met de verwijdering van pastoor Ted te maken had. Uitlokking… opdat de politie ingeschakeld wordt.

Er circuleren talrijke filmpjes over het BLM-straatterreur: maar dit spant toch wel de kroon. Vreedzaam protest tegen racisme, discriminatie, politiegeweld? En dan zou Trump lijdzaam moeten toekijken?

Londonistan wil censuur

Londonistan Rising: Why Britain Could Be The Next Pakistan ...

In Sadiq Khans multicultureel Londen zouden binnenkort voor de politie wel eens politiek-correcte taalregels kunnen ingevoerd worden. Tenminste… als aan de wens eis der moslim agenten voldaan wordt.

De moslim politie-unie (… bestaat er ook een r.k., een church-of-england, een boeddhistisch, een atheïstische politie-unie???) wil dat woorden zoals “islamitische terreur” of “djihadisten” door “geloofsgerelateerd terrorisme” of “volgelingen van de Osama bin Laden-ideologie” vervangen worden. Naar verluidt zouden de gangbare begrippen uitermate beledigend en stigmatiserend zijn.

Het thema stond op de agenda van de online-conferentie van de Nat. Unie van de moslimpolitie, die ca. 3000 leden telt. De conferentie werd door Neil Basu, (met “Aziatische wortels” zoals dat politiek-correct heet in het V.K.), plaatsvervangend commissaris voor terrorismebestrijding geopend.

De woordvoerders stelden dat de tot nu toe gebruikte begrippen tot negatieve waarneming, stereotypes, discriminatie en islamfobie zouden leiden. Bijgevolg moet er een “cultuurverandering” ingevoerd worden door zich af te wenden van begrippen die een directe verband met de islam of de djihad hebben. Immers: “deze hebben een negatieve werking zowel op de samenhang in de districten als op het publieke vertrouwen”.

Er werd voorgesteld het woord “djihadisten” (zgz. strijders gerelateerd met het geloof) te vervangen door het oer-Engelse “Irhabi”, إرهابي, wat in het M.O. zoveel betekent als mensen-met-extreme-visies, vrij vertaald: verwarde sukkelaars. In Arabische woordenboeken wordt het echter ook als “terrorist” geïnterpreteerd. In politiekringen is men niet zeker dat het tot een “versluierde” wijziging zal komen.

Sinds Sadiq Khan in 2016 als eerste moslim burgervader Londen leidt, bereiken de criminaliteitscijfers ongekende hoogtes én – omgekeerd evenredig – de strafmaatregelen, vervolging en rechtsspraak, ongeziene dieptes. Het budget van de politie werd – met corona als excuus – drastisch ingekort, nl. met £ 110 miljoen.

De politie is onderbezet en overbelast. Men houdt zich meer bezig met het opsporen van een “foute” mening dan met een vervolgen van criminelen.

Police may drop ‘Islamist’ term when describing terror attacks

Ook kunst mag niet meer blank zijn

chickenbonethrone:
“ Kerry James Marshall
A Portrait of the Artist As a Shadow of His Former Self, 1980
”

Over het gedwongen ontslag van een museumcurator voor zijn beweringen dat hij nog altijd kunst van ‘white men’ zou tentoonstellen en dat hij niet aan ‘reverse racism’ wou doen. Die twee uitspraken werden gezien als bewijs van racisme.

Gary Garrels, de curator van het San Francisco Museum of Modern Art gaf zaterdag zijn ontslag. Niet van harte. Hij werd gedwongen wegens vermeend racisme. Omdat hij de euvele moed gehad had te bevestigen dat er nog steeds kunst van blanke artiesten zou verzameld en ten toon gesteld worden. Tijdens een stafvergadering op 7 juli werd hij omwille van deze mededeling op de pijnbank gelegd. Hij stelde dat het verbod op kunst van blanke artiesten “omgekeerd racisme” zou betekenen. Prompt werd met een petitie gestart die zijn ontslag eiste wegens “giftige suprematistische overtuiging”, kortom: racisme. Na 180 handtekeningen besloot dhr. Garrels, na een carrière van meer dan 20 jaar, de pijp aan Maarten te geven.

San-Francisco-art-curator-resigns-colleagues-accused-toxic-white-supremacist.html

Na dagenlang rond de pot draaien…

The Undiscussables: How to Address the Elephant in the Room

… bleek het om een “sociologisch probleem” te gaan

Onze redactie besloot dàààgen geleden zich gedeisd te houden. Overlevingsinstinct. Maar nu is blijkbaar de olifant in de kamer in vol ornaat zichtbaar geworden.

  • Eerst werd er melding gemaakt van besmettingstoename bij de joods-orthodoxe gemeenschap in Antwerpen. Niet dat dit met zoveel woorden gezegd werd. Ho maar: er werd voorzichtig gemeld dat er nogal wat mensen teruggekeerd waren uit Israël. Waarop quasi onmiddellijk het verwijt volgde dat de joodse gemeenschap hierdoor gestigmatiseerd werd.
  • Vervolgens kregen we melding van de gemeenten met een opvallende toename. Dan werd er ons verteld dat het ging om mensen die moeilijk bereikbaar zijn. Moeilijk bereikbaar? Leven die op de achterkant van de maan?
  • Dan – voor wie het nog niet begrepen had – een verduidelijking: Antwerpen-Noord, Borgerhout, Deurne en nu ook het Kiel. En enkele plaatsen in Limburg, West-Vlaanderen en Henegouwen.
  • Laat dat nu net de gemeenten, de districten zijn waar de IJslanders zich neergelaten hebben.
  • En – als kers op de taart – een verontruste arts, verbonden aan het Stuivenbergziekenhuis, mocht zijn boodschap brengen in het tv-nieuws.
  • En nu gaan ze “influencers” inschakelen. Onze redactie wil een handje toesteken; kijk naar de video onderaan. En doe vervolgens het tegenovergestelde.
  • Om wat te doen? Voorschrift van een enkelband uitschrijven?
  • Wij wensen hen én de spionnenbrigade veel succes.
  • Beschermende kleding niet vergeten. En daarmee bedoelen we niet het mondmasker.
  • Volg dit bruggetje en vermaak u met de reacties van de lezers.

https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/-besmettingshaard-bij-marokkaanse-gemeenschap-is-sociologisch-probleem~a007554d/