Het andere klokje

Filip DW kreeg in de media nog maar eens (negatieve) aandacht. Onderhuids werd de lezer duidelijk gemaakt dat Filip een arme sukkelaar uitgescholden en aangevallen had. Zomaar. Omdat u zo verondersteld wordt de mening van de poco media te laten insijpelen, nl. dat Filip een notoir racist is die elke dag op weg naar kantoor of elders speurend door de straten tuurt of hij ergens een gepigmenteerde neo-Antwerpenaar het leven kan zuur maken.

Dit geeft een ander beeld (dank aan Jean Goris):

“Het Laatste Nieuws is er als “neutrale” gazet als de kippen bij als er negatief nieuws te rapen valt over het Vlaams Belang .Ditmaal was het Filip Dewinter die een meningsverschil had met een dertigjarige man (sic) zoals HLN hem omschreef. Nu, de juiste feiten kennen wij niet. Het gerecht zal wel uitmaken wie tenslotte over de schreef is gegaan.*

Wat mij (weer eens) enorm stoorde aan het artikel was het volgende.”De VB- topman werd eerder al aangeklaagd (…) Eerder waren er klachten over uitspraken die zouden aanzetten tot haat en geweld tegen moslims of allochtonen”. Klachten ! Geen vervolgingen!

Wat mij stoorde is dat men niet gaan kijken is naar de andere persoon betrokken in de schermutseling namelijk Oussama. S. Die man zijn naam of foto mogen wij niet zien want het is een persoon van allochtone afkomst .

Dat Oussama in 2015 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van vijf jaar waarvan 30 maanden effectief, wegens ernstige zedenfeiten met elf jongens tussen de 13 en 16 jaar oud daar werd zedig over gezwegen maar werd bevestigd door Parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Oussama die zich op sociale media “Raquel” noemde liet minderjarige jongens masturberen en strippen voor de camera.

Dat Oussama PVDA militant is vergat HLN ook even te vermelden. De bron van HLN is (PLA/JVDS/BJM) . Als dat drie journalisten zijn moeten ze eens af en toe hun kont opheffen en uit hun stoel komen en beide partijen onder de loep nemen. Met subsidies van de belastingbetaler zou men eens echt neutraal mogen zijn.”

Knack heeft het over “een andere man”. Het Nieuwsblad over een “voorbijganger”. ATV suggereert de gebeurtenissen met een vraag.

https://www.hln.be/antwerpen/oussama-dient-klacht-in-tegen-dewinter-na-vechtpartij-aan-partijlokaal-vlaams-belang-maar-parlementslid-weerlegt-cowboyverhaal-hij-heeft-mij-geprovoceerd~acd98525/

En het andere klokje: https://palnws.be/2021/06/pvda-militant-die-dewinter-belaagde-is-in-2015-veroordeeld-tot-5-jaar-cel-wegens-zedenfeiten-met-minderjarige-jongens/

Wisselbeker racisme gaat naar Hilde Crevits

Dries fileert de woke-cultuur…

Verbaas u samen met ons over het Dallila’feit’ dat negerinnentetten leiden tot racistische moorden en dat het Israël-Palestinaconflict uit het nieuws moet verdwijnen om plaats te maken voor de racismeproblematiek…

Zou Dallila zich realiseren dat zij, dat juist zij, door haar belachelijke racismeklachten, onze afkeer voor bepaalde exoten aanwakkert? Haar wapenfeiten staan gepubliceerd bij Wikipedia.

Mocht u bij de preek van Dallila een taalprobleem ondervinden, schakel dan de ondertiteling en vertaling naar het Nederlands in…

Als kers op de taart, krijgt u van ons nog het recept van… roffel… jawel: negerinnentetten!

Duitse Grünen verwerpen racistische naam van gemeente

Het gaat om de gemeente van Negernbötel in het noorden van Duitsland, in Sleeswijk-Holstein. Wie enigszins met het land en met de taal vertrouwd is, weet dat het Plattdüütsch*, de volkstaal is die veel gelijkenissen heeft met het Nederlands.

De groene jongeren, nog niet helemaal droog achter hun oren, willen nu dat de gemeente haar naam verandert, want… alle vormen van racisme moeten consequent verbannen worden.

De naam van de gemeente ontstond in 1306 en betekent “dichter bij de nederzetting”. Daar hebben de groene jongens en meisjes geen oren naar want door de geliefde multicul worden dialecten niet of nauwelijks begrepen met als gevolg dat zij zich op hun mondiale tenen getrapt voelen als zij merken dat zelfs in het “wir schaffen das”-importland bij uitstek een gemeente de onderdrukking van gepigmenteerde mensen in het blazoen draagt.

Zo zit dat. Bovendien vrezen de groene jongens en meisjes dat eventuele bedrijven die zich in de toekomst, na de coronacrisis, zich ergens in de regio willen vestigen Negernbötel links (sic.) zullen laten liggen omdat zij op hun adreskaartje liever een minder stigmatiserende plaatsnaam, zoals bv. Grünhausen, willen gedrukt zien. Maar… tegelijkertijd mag niet de indruk ontstaan dat ze de bevolking van Negernbötel willen stigmatiseren:

„Natürlich bedeutet das nicht, dass die Einwohner*innen des Dorfes rassistisch sind, aber es bedeutet, dass wir ein Wort, welches für Rassismus, Unterdrückung und Mord an Black, Indigenous, People of Color steht, ehren und uns keine Gedanken darüber machen.“

Zoals u ziet hebben de groene jongens en meisjes niets tegen de verbastering van de Duitse taal, zolang het maar niet-kwetsend is voor de importburgers.

*https://www.plattdeutsches-woerterbuch.de/

PP

To be (black) or not to be

Dagelijks zoekt men, ontdekt men, verzint men, nieuwe vormen van racisme. Hoe ver in de geschiedenis wil men teruggaan? Welk domein is zonder racismezonden? Blijkbaar heeft Shakespeare ook boter op zijn hoofd.

In Stratford-upon-Avon is er veel werk aan de winkel. Alle reclame, alle toeristische activiteiten moeten “gedekoloniseerd” worden. Ontdaan van blanke overheersing. Shakespeare op ‘t schavot.

Zijn boeken moeten verbrand worden. Zelfs zijn woordkeuze ligt onder vuur: zoals bv. het woord “fair”. Dat het gewoon “mooi” betekent willen de BLM-activisten niet geweten hebben.

“Een noodzakelijk kwaad”

Necessary Evil

Onderstaand vraaggesprek circuleert op verschillende sociale media. Het geeft weer hoe joden zich onaantastbaar voelen dankzij de etnische zuivering tijdens het nazitijdperk. Indien je de daden der zionisten aan de kaak stelt, dan word je beschuldigd van antisemitisme.

Een journaliste vraagt aan een New Yorker van Long Island waarom hij naar Jeruzalem, naar de wijk waar Arabieren wonen, resp. woonden, verhuisd is:

Welk recht heeft u hier te wonen?

“Omdat de Eigenaar (met hoofdletter!) wil dat ik hier woon, omdat hij wil dat er joden in dit huis wonen… “

Dus, waarom woont u hier?

“… omdat het belangrijk is, omdat deze buurt niet mag verdrinken in een toekomstig vredesakkoord… “

Dus je neemt een politieke positie in om Palestijnen buiten te houden?

“Niet om Palestijnen buiten te houden, maar om joden erin te houden.”

Palestijnen die hier al waren?

“Neen, neen, dat is een noodzakelijk kwaad en zij komen er niet terug in. Nooit. Maakt niet uit wie hier is, ik, of iemand anders of een ezel. Als ik vertrek, dan wordt hier onmiddellijk iemand anders in geplaatst….”

Cyclus

ZELF NADENKEN OVER HET EINDE VAN VRIJHEID!

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Met de deur in huis vallen:  de vaccinatie-paspoorten worden ingevoerd en de facto verplicht gesteld.  Gedurende al de voorbije maanden, waarbij men ons steeds weer voorloog, was er hier geen enkele twijfel dat ze het ondenkbare zouden opleggen.  Evenals het permanent maken van de mondmaskers, het controleren en beperken van bijeenkomsten en het totaal ongepast overal willen testen afnemen.

Deze vaccinatie-paspoorten zijn volledig ongrondwettelijk en in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.  Maar een oen die daarover valt……  Voor de Belgische grondwet is het in elk geval strijdig met art. 10 van de grondwet  (het gelijkheidsbeginsel, wat ernstig wordt geschonden omdat niet-gevaccineerden niets meer mogen); art. 11: het verbod op discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden  (alleen gevaccineerden wordt toegang verleend tot activiteiten, buitenlandse reizen en evenementen);  art. 12: de persoonlijke vrijheid: het wel of niet aanvaarden van vaccinaties moet volkomen vrij door ieder individu kunnen beslist worden.  Sluitstuk van dit alles is art. 187:  “De grondwet kan noch geheel noch gedeeltelijk worden geschorst.

Bovendien verhoudt het zich op duidelijke wijze, met de regels van de medische privacy.  Er is geen enkel beletsel, om, indien men hier een eenmalige en weldra een resem aan injecties vraagt te bewijzen, om dan ook evtl. andere gezondheidstoestanden op de app van uw mobieltje te laten zetten.  Deze dictatoriale maatregel, die in elk land gecoördineerd lijkt van kracht te worden, is duidelijk op bevel van de Wereld-Kabal, de Illuminati, ingevoerd.  Onze lokale machthebbers, denken we hier aan het land België en Nederland, passen op een luciferiaanse wijze de besluiten toe, die Klaus Schwab en Bill Gates in alle vrankheid al aangekondigd hebben.

In de alternatieve verzets-media bulkt het van oproepen, om ieder persoonlijk in het verzet te gaan, zoals door Mike Yeadon, ex-voorman van Pfizer.  We moeten voorkomen dat het project van Klaus Schwab wordt ingevoerd (wef-project: Known Traveler digital Identity”).  Indien we echter realist blijven, dan merken we dat de meerderheid van politiekers en wetsgeleerden verzuimen om hun bevoegdheid tegen deze afschaffing van vrijheden te gebruiken.

Hier moet ook nog eens de rol van de media beklemtoond worden:  deze laten niet enkel één kant van het verhaal horen; bovendien liegen ze met het publiceren van polls waarbij de meerderheid van de mensen deze paspoorten ten zeerste toejuichen.  Het onomkeerbare punt is gekomen: hier moet ik alle zelfstandig denkende mensen uitdrukkelijk vragen hun informatie niet meer bij deze media te halen.  Meer en meer word ik razend als ik zie hoe men op onze zenders, door allerhande flut-programma’s mensen hersenspoelt, waar ze bij zitten.  Voor uw geestelijke gezondheid, vergeet VRT en VTM een talloze andere Europese zenders!

In alle bescheidenheid geef ik toe, dat ik hier in deze column, maar ook persoonlijk tussen de vele contacten, niet veel succes heb, als ik hoor (maar klopt dit wel?) dat in Vlaanderen 98% van de 65+ers zich liet vaccineren.  Toch merk ik op dat de gevaccineerden ook de strijd moeten voeren, samen met de anti-vaxers, omdat de planning is, dat er voortdurende, elk seizoen herhalende vaccinaties zullen verplicht blijven.  Telkens pleegt men inbreuk tegen de Nürnberger Kodex van 1947, die medische en psychologische experimenten bij mensen verbiedt.

We zien enige hypothetische voorvallen aan de top van de Wereld-satanici:  Bill Gates leek goede contacten met Epstein te hebben onderhouden.  Deze Epstein is m.i. niet gezelfmoord, hij behoorde tot de meest ondoorgrondelijke slechtheden, nl. de Mossad, waar zelfs de duivel jaloers op is (video).  Het lijkt dat de echte opdrachtgevers, nl. het comité van 3  (de drie beslissende families), vlak onder de troon van Lucifer, de zaken willen bespoedigen met de Chinese machten aan de overwinning te helpen!   Heel de vrijheidslievende wereld zou ten zeerste afstand van alle Chinese machtsgrepen moeten nemen!

Twee nummers geleden werd onze gewaardeerde Pater Daniël aangevallen in een artikel in ’t Pallieterke.  Ondanks reacties, ook van hemzelf, werd er geen rechtzetting gepubliceerd (Nvdr: slechts een korte reactie bij de rubriek lezersbrieven kreeg publicatietoelating).  Pater Daniël speelt met zijn informatie een sleutelrol, ook zijn identieke houding als de onze t.o.v. corona, omdat wat zich in en rond Syrië afspeelt, mee bepalend zal zijn, of we de strijd kunnen winnen of niet.  Dat vraagt wel een waarheidsgetrouwe steun, hier in het voorlopig nog oorlogsvrije Westen.

Hiermede vraag ik een strijd op twee fronten: verzet door persoonlijk en openbaar getuigen in het dagelijkse leven en geestelijke verdieping  (voor de christenen het gebed) om de weerbaarheid te ondersteunen.  Hetgeen nu gebeurt is zelfs zo’n aanslag op de wetten van het universum, dat dit niet zonder respons kan blijven.  Eén van de voornaamste zeges van de satanici is het volledig in puin schoppen van de christelijke samenleving, met zijn trouw aan de Tien Geboden.  Deze Geboden zijn de natuurwetten, die in ieder oprecht hart zijn gegrift!!

Laat ons dan ook als hoogste norm onze families in ere houden,  de heiligheid van onze kinderen beschermen tegen pedofilie en de onaantastbaarheid van het menselijk leven blijven verdedigen!!

Jos Wouters, Boom, 20.5.2021

PS:  Er is een klopjacht bezig (actueel) op een corona-tegenstander : Jürgen Conings.  Deze had Marx van Ranst bedreigd.  Is het normaal dat een natuurdomein van 12.000 hectaren nu al dagen wordt afgesloten om een mensenjacht te voeren?  Dit is gewoonweg een walgelijke drijfjacht waarbij de gezochte mag gedood worden.  Wat zou de wereld zeggen indien dit tegen een pro-Palestina of een Black-Lives-Matter betoger zou gevoerd worden?

Dit is de herinvoering van de repressie tegen dissidente personen op het scherp van de snee.

Aangeraden literatuur:

Dries waarschuwt voor coronapaspoort

Dries refereert naar expert-trouwfeesten-in-coronatijden: Conner Roussau:

Gerolf Annemans@gannemans

We kunnen het moeilijk geloven maar zou dat daar echt Conner Rousseau zijn vorig weekend in Saint Raphaël aan de Azurenkust op een duur feestje dat model staat voor de omstandigheden die Vlaanderen nu in Coronaproblemen brengen?12:03 a.m. · 26 jul. 202046977Tweet-URL kopiëren

Ophef over video van feestende SP.A-voorzitter Conner Rousseau:

Huwelijksfeest van miljonairsbroer brengt SP.a voorzitter Conner Rousseau in moeilijke papieren

Is de kruik onherstelbaar gebarsten?

Als je het lappendeken op de kaart van Israël bekijkt, het lappendeken met de enclaves waar de Palestijnen nog tot nader order wonen, dan vraag je je als nuchter denkend mens toch af hoe die twee-staten module er kan tot stand komen. Louter praktisch, geografisch, sociaal-menselijk is dit toch niet uitvoerbaar, of zien wij dat verkeerd? Wij uiten deze bedenkingen niet uit jodenhaat, waarvan sommigen ons verdenken, of omwille van enige andere politieke invalshoek. U kent zonder enige twijfel de evolutie, vervat in deze kaarten:

File:Palestinian-loss-of-land-1946-2010.jpg - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Palestinian-loss-of-land-1946-2010.jpg

Politici kwamen en gingen, maakten beloftes die ze niet hielden. Het énige resultaat ziet u in de tijdkaarten hierboven.

Gideon Lévy, journalist, analyseerde de toestand als volgt:

“De twee-statenoplossing heeft het station al lang verlaten. Je zou kunnen zeggen dat ze stierf, maar ze is nooit geboren. Laten we daar eerlijk over zijn. Ze is nooit geboren. Gedurende jàren geloofde ik erin. Ik pleitte er al voor toen nog slechts heel weinig Israëli’s er voorstander van waren. Ik vond het een moedig, een prachtig idee: twee volkeren die één land delen… Laten we gezamenlijk, twee volkeren, het land delen… Wat kan er eerlijker zijn dan dat?

Het enigste wat ik niet wist was dat niemand in Israël ervoor wil gaan. Nooit. Nooit. Nooit. Nooit. Nooit… D’r was niet één Israëlische premier, geen enkele Israëlische regering, die het voornemen had voor de twee-statenoplossing te gaan. D’r was nooit een Israëlische premier, een Israëlische regering met het kleinste voornemen de bezetting te doen beëindigen.

Ze hadden alle mogelijke trucs om tijd te winnen, om de bezetting te versterken, om de nederzettingen verder uit te bouwen. De piek werd bereikt ten tijde van het Oslo-akkoord – dat ik trouwens ook gesteund heb – ik weet het nog – misschien ben ik te emotioneel. Ik herinner het me: ik dacht “Dàt is het! We hebben een stadium bereikt waarbij de weg naar vrede en gerechtigheid open ligt.” Maar het was een truc, dat weet ik nu, om tijd te winnen, om de bezetting te versterken…

En hoe weet ik dat? Omdat Oslo – zelfs dat moedig proces dat zelfs een Nobel vredesprijs voor sommigen opbracht… zelfs dit proces vermeldde niet de toenmalige doelstellingen, zijnde de nederzettingen. En als je niet aan de nederzettingen komt, dan maak je geen einde aan de bezetting. En als je het er niet mee eens bent dit crimineel proces te bevriezen en de nederzettingen te evacueren, dan zijn er geen twee staten.

Weet je, al die voorwaarden, luister naar de taal van hen die een twee-statenoplossing steunen… “

Verder gaat het betoog niet. Waarschijnlijk omdat de TikTok-tijd overschreden werd.

Gideon Levy is een gerenommeerd journalist (Haaretz). Hij heeft een eigen talkshow en is regelmatig te gast in tv-opinieprogramma’s. In april schreef hij: “We kunnen onszelf blijven voorliegen over “apartheid”, maar Israël heeft de rode lijn overschreden.”

Op 12.5.21 met videogesprek op France24: Haaretz columnist Gideon Levy offers his analysis on the escalating Israeli-Palestinian violence: “Je kan doen dat je de olifant in de kamer niet ziet, maar de olifant gaat niet vanzelf weg.”

A Conversation with Gideon Levy – Haaretz Columnist and Member of Editorial Board

We verwijzen in dit verband naar het vorig artikel waarin een gelijkaardige mening vervat zit, een mening van een jood, die zich verzet tegen de onrechtvaardige Israëlische politiek: