Kennismaking met het “uitverkoren volk”

De belevenissen van een Amerikaan in Israël. We citeren een stukje uit een verhit gesprek:

  • Amerikaan: “The Torah says to kill us?”
  • Israëli: “The Torah says that people who worship idols such as yourself when there is a Sanhedrin…”
  • Amerikaan: “To kill us?”
  • Israëli:” Yes.”
  • Amerikaan: “Okay so we know how the Jewish people feel about Christians…”

En dan gaat het hier nog om een gesprek tussen bewoners van twee bevriende naties. Hoe zou deze Israëli zich dan gedragen tegenover een Palestijn, die volgens zijn voorstelling het koninkrijk van David ingepalmd heeft?

Suprematisme heeft een zware prijs.

Radio Courtoisie interviewde de historicus Lucien Cerise enkele maanden geleden n.a.v. zijn boek “Ucraine la guerre hybride de l’ OTANvan juni 2022 uitgegeven bij “Culture et Racines”.

Als het over de ideologie van de coup-plegers van 2014 gaat, komt suprematisme ter sprake. Een term uit het Amerikaans. Witte suprematisme of blanke overheersing is een ideologie dat blanken superieur zijn aan andere etnische groepen en hen daardoor zouden moeten overheersen. Hier betekent dat dan blanke (West-)Oekraïners tegenover “Aziatische” Russen.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

En deel 2, dat we om een ons onbekende reden niet zichtbaar kunnen insluiten. Klik op:

https://youtu.be/Ra5KtDYB3ck

Volgens Cerise is voor suprematisme altijd een zware prijs te betalen en brengt dat de blanken in die streken zelf later in zware problemen. Hij toont dat aan de hand van voorbeelden aan: de voorhoede van de Afrikaanders, de Voortrekkers en de slag bij de Bloedrivier in 1838, de strekking die tot de Apartheid geleid heeft. Een ander voorbeeld is de Ku Klux Klan. Die wou na de Amerikaanse Burgeroorlog de  levenswijze van de blanken in het zuiden beschermen. Dat leidde tot de officiële segregatie die door Washington in het zuiden toegestaan werd (aparte plaatsen in woonwijken, scholen, transport..) en die is blijven bestaan tot in de jaren 1960.

De KKK is niet zonder meer behoudsgezind te noemen. In de beginjaren (1866-) was er een sterke aanwezigheid van vrijmetselaars. De bekendste is Albert Pike (1809-1891). Die ex-generaal van de zuiderlingen heeft zich na de burgeroorlog opgeworpen als de leider van de vrijmetselarij wereldwijd. Hij had zin voor symboliek en installeerde zijn hoofdkwartier in Charleston op de 33ste breedtegraad.. die ook door Palestina passeert. Hij coördineerde revolutionaire bewegingen in Europa: de Jong Italianen, de Jong Hongaren… Hij had meer titels dan de paus van Rome en met zijn praatjes over de verbetering van de mens is hij zonder meer de voorganger van Klaus Schwab, de GREAT RESET, transhumanisme en noem maar op.

Voor zijn praatjes zie:

Hoe zit het met het suprematisme in (West-)Oekraïne? Dmytro Dontsov (1883-1973) is de ideoloog. Hij begon net als Mussolini bij de revolutionaire socialisten maar raakte vlug in de ban van het romantische pan-Germanisme in Duitsland (het verenigen van alle Germaanse volken in één staat). Hij zag in de (West-)Oekraïners afstammelingen van de Germanen, meer bepaald de Vikings. Voor de (West-)Oekraïners was de strijd tegen de Russen (tsaristisch, communistisch enz.) DE existentiële strijd en dat was een strijd op leven en dood. (West-)Oekraïne was de laatste Europese dam tegen de Aziatische horden.

Die strijd is na de coup in 2014 in alle hevigheid los gebarsten met de “Anti-terroristische Operatie” (ATO) tegen de bevolking in het oosten. Al zijn de suprematisten een minderheid in (West-)Oekraïne de prijs die de hele blanke bevolking betaalt is uiterst zwaar en zal generaties lang worden meegedragen (bv. de buitenlandse schuld alleen al).

Hier de enige videolink die over die belangrijke figuur te vinden is:

Geen ondertiteling beschikbaar

Deze universitaire studie schetst de chaotische stromingen rond Dontsov en sleurt er ‘gender’ bij. Daardoor missen ze jammer genoeg de krachtlijnen.

Tenax

Wie zijn nu de onverdraagzamen?

Geweld tegen christenen in Israël verspreidt zich van Jerusalem naar Haïfa.

Na de Palestijnen zijn nu ook de christenen en de christelijke heilige plaatsen in Haïfa het doelwit van joodse ultra-orthodoxe extremisten. Voorheen werden er ook al dergelijke incidenten gemeld in Jeruzalem.

Israëlisch president Isaac Herzog bezocht woensdag het Stella Maris klooster in Haïfa om zijn solidariteit te betuigen met de plaatselijke christelijke gemeenschap nadat deze herhaaldelijk het slachtoffer werd van aanvallen door joodse ultra-orthodoxe extremisten. (Israel’s Christians horrified by hate crimes in Jerusalem – Al-Monitor: Independent, trusted coverage of the Middle East)

“Tijdens recente maanden hebben we een heel ernstig fenomeen t.o.v. de christelijke geloofsgemeenschappen,” zo stelde Herzog. “Onze broeders en zusters, christelijke burgers, die aangevallen worden in hun gebedsruimtes, op het begraafplaatsen, op straat. Ik vind dit fenomeen extreem en onaanvaardbaar in eender welke vorm. Dit fenomeen dient uitgeroeid te worden en ik ben dankbaar dat de Israëlische politie en de wetshandhavers dit ernstig nemen.”

Tijdens de laatste drie maanden doken tientallen leden van de chassidische Breslov sekte op bij het 17-de eeuws klooster, vooral op zondag, en reciteerden daar hun gebeden bij de ingang. Bij minstens twee gelegenheden ontstonden relletjes tussen de chassidische sekte en de christelijke gelovigen die daar de zondagse mis bijwoonden. Enkele mensen geraakten gekwetst. Het klooster zag zich gedwongen bewaking in te zetten en een hek te plaatsen.

De Breslov sekte stelde dat zij slechts wilden bidden in de nabijheid van de plaats waar volgens bepaalde joodse tradities de profeet Elisha begraven is. De christenen van Haïfa vinden dat de joden confrontatie zoeken en hen opzettelijk uitdagen. Er zou volgens hen immers geen sprake zijn van een joodse traditie die hen laat bidden in het iconische Stella Maris klooster. Zij vinden dat het sociale klimaat in Israël veranderd is sinds de oprichting van de extreemrechtse regering o.l.v. Netanyahu die acties tegen niet-joden aanmoedigt. De christelijke gemeenschap vreest dat de confrontaties de delicate samenleving in de gemengde joods-Arabische stad zal bemoeilijken.

De leiders van de christelijke geloofsgemeenschappen in Israël zijn uiterst bezorgd over de toename van het aantal verbale en fysische aanvallen tegenover kerkvoorgangers en gelovigen én over de ontheiliging van christelijke heilige plaatsen. De eerste van dergelijke aanvallen hadden plaats in Jeruzalem in het begin van het jaar.

Volgens een databank over geloofsvrijheid, werden in juni en juli minstens 30 haatmisdrijven tegen christenen genoteerd in Jerusalem. Zoals het spuwen naar christenen en naar hun heiligdommen, het vandalizeren van heilige plaatsen, roepen en verwensen van bedevaarders, de toegang beletten, diensten weigeren en het betreden van christelijke kerken om er joodse gebeden te houden. Sommige christenen werden zelfs aangevallen met pepperspray. Dit alles gebeurde bij verschillende christelijke geloofsgemeenschappen, vooral in Oud-Jeruzalem.

Herzog veroordeelde de aanvallen in Jeruzalem tijdens zijn toespraak op 9 juli voor de herdenking van Theodor Herzl.

“Ik veroordeel geweld, in eender welke vorm, uitgevoerd door een kleine en extreme groep, tegenover de heilige plaatsen van het christelijk geloof en tegenover christelijke voorgangers in Israël in het algemeen en meer specifiek in Jeruzalem,” zo stelde hij. “Spuwen, het ontheiligen van graven en kerken inbegrepen. Een ernstig fenomeen van de laatste weken en maanden. De staat Israël moet er een eind aan maken.”

Read more: https://www.al-monitor.com/originals/2023/08/anti-christian-violence-israel-spreads-jerusalem-haifa#ixzz89zYxNeRK

Anti-blank racisme op universiteiten

De universiteiten zijn te blank, en er moeten rassenquota ingesteld worden om een vermeende historische schuld recht te zetten. Dat is de teneur van een wereldvreemde essay uit de bundel ‘Doorwerking van slavernijverleden‘, opgemaakt voor niemand minder dan de Nederlandse Rijksoverheid. Zo stond te lezen in ScienceGuide.

In een essay overladen met seksisme en anti-blank racisme klaagt onderzoekster Patricia Schor de Nederlandse universiteiten aan als een “bastion van witte mannen” en roept de overheid op om een radicaal diversiteitsbeleid te voeren. Inclusief quota’s voor allochtonen.

Lees verder: https://www.v-nieuws.be/10764-2-anti-blank-discours-nederlandse-universiteiten/

Seksisme in de schaakwereld

Je kan het zo gek niet bedenken of er wordt een of ander verwijt gelanceerd die betrekking heeft met het intussen beruchte geslacht. Je moet al bijzonder moedig zijn om in een gezelschap iemand aan te spreken met een aanspreekvorm die het vermoedelijke geslacht bevestigt.

En ja hoor, ook de schaakwereld ontsnapt niet aan de geslachtenwaanzin. Blijkt dat er nogal wat schaakspelende madammen zich belaagd voelen door mannelijke spelers, zgn. trainers en/of scheidsrechters. En dat ze om die reden miskend worden waardoor ze niet kunnen doorstoten (sic.) naar de top.

“Wij schaakspeelsters, -trainerinnen, -scheidsrechteressen en dito manageressen hebben seksistisch of seksueel geweld ervaren van schaakspelers, -trainers, -scheidsrechters of -managers.”…

… luidt de aanklacht die gelanceerd werd door 14 Franse schaakspeelsters; intussen sloten zich nog 56 madammen uit heel de wereld erbij aan.

Er zou ons toch eens iemand moeten verklaren waar de redenen van b.g. klachten plaats vinden. We zien het schaakgebeuren als een over elkaar zittend duel, in een bijna sacrale stilte, gescheiden door een tafel en een schaakbord. Geschiedt de belaging soms telepathisch?

Of is de aanklacht op iets fundamenteler, op de spelregels zelf, gebaseerd? Tenslotte, zeg nu zelf, een spel waarbij de dame mag geslagen worden, dàt kan toch niets anders zijn dan seksistisch geweld? Komt er nog bovenop dat de koning belangrijker is dan de dame. Zou in de huidige #MeToo-eeuw moeten verboden worden… Afschaffen dat boeltje!

https://www.bild.de/sport/2023/sport/schach-sexismus-vorwuerfe-ueber-70-frauen-aeussern-sich-oeffentlich-84940670.bild.html

Anti-blank racisme in Britse scholen

Blanke kinderen worden in een school in Noord-Londen uitgesloten van bijspijkeringslessen. De extra lessen op zaterdag zijn voorbehouden voor de donker-gepigmenteerde leerlingen, m.a.w. voor negertjes. Bedoeling is hen duidelijk te maken dat de blanken sowieso een bevoordeeld worden en dat negertjes bijgevolg recht hebben op een aparte, lees: bijkomende lessen, onderwijsaanpak.

Alsof hiermee de bewierookte “inclusiviteit” zou bevorderd worden. Net het omgekeerde. Als men ervan uitgaat, dat negerleerlingen extra onderwijs nodig hebben, dan betekent dit dat men hen als minderwaardig, minder intelligent, minder slim, beschouwt.

Vrouwen… wat kan je d’r mee aanvangen?

“Ik kan me nog de goede ouwe tijd herinneren, toen er uitsluitend mannen op mijn afdeling werkten en we dergelijke problemen niet hadden…”

Een film – een vroege aanklacht tegen vrouwendiscriminatie – zou vandaag niet gedraaid of getoond kunnen worden. Ten eerste omdat slechts een minderheid de zin ervan zou snappen, ten tweede omdat al de andere veronderstelde achtergestelde groepen zich nog meer benadeeld zouden voelen daar zij niet in beeld kwamen. Immers: als je de verdediging opneemt van één groep, worden daardoor alle anderen gediscrimineerd.

Ons vir jou, Suid-Afrika

Voortrekkersmonument

De eerste de beste of slechtste uit een willekeurig zandbakland, enkele duizend km hier vandaan, kan naar onze contreien “vluchten” … maar als blanke Zuid-Afrikaners naar Nederland vluchten, dan worden ze met argusogen bekeken. Blank en vluchteling???

Hier worden boeren weggepest. In Zuid-Afrika worden ze vermoord. Een voorbeeld:

Wijken worden in “gated communities”, in eigen-maak gevangenissen veranderd, met privé beveiliging, om zich te beschermen: 3 x meer privé beveiligers dan politie en leger samen. Het leven speelt zich binnen af. Buiten is het te gevaarlijk. Neem een kijkje hoe zo’n woning eruit ziet.

Cricket… aan de schandpaal genageld

Cricket ligt nu ook al onder vuur van de racisme-speurders. Waarschijnlijk komen de vogelpikkers volgende maand aan de beurt. Institutioneel racistisch. Erger kan niet. Of toch? Jawel hoor, want cricket wordt wel met nog meer zonden beladen. De spelers zijn naar verluidt ook vrouwenhaters en verder staan ze uiterst wantrouwig t.o.v. de blauwe knoop– en Mo-aanhangers.

‘De slag bij Waterloo werd gewonnen op de cricketvelden van Eton College.’ Het is een bekend citaat van de hertog van Wellington, al is het er eentje dat hij nooit echt uitsprak. De zin droeg bij aan de mythevorming rond de laatste strijd die Napoleon verloor op de weilanden van Brabant op 18 juni 1815. Het droeg ook bij aan het imago van de Britse public schools en aan de meest Britse aller sporten: cricket. Maar uitgerekend die sport krijgt nu de wind van voren. 

Lees verder: Cricket onder vuur want institutioneel racistisch, seksistisch en elitair – Doorbraak.be

Anti-diefstalmaatregelen zijn racistisch

Walgreens heeft in een van haar winkels in Chicago omwille van de uitdeinende winkeldiefstallen het verkoopmodel veranderd: slechts twee gangen zijn nog met zelfbediening. Voor alle andere artikelen moet men de aankoopdrang kenbaar maken aan een kiosk en die worden dan door een verkoopster/verkoper/x uit de voorraad gehaald en naar wens verpakt. Ten slotte is de winkel geen liefdadigheidsinstelling. Hun camerabeelden tonen immers het bewijs dat vooral negers “zelfbediening” wel al te letterlijk interpreteren.

Nu moet Walgreens spitsroeden lopen wegens “racisme”. Ze zouden immers hiermee tonen dat ze hun klanten wantrouwen. De “nieuwe” verkooptactiek wordt als “racial profiling” verweten. Alsof de camerabeelden speciaal op huidkleur geprogrammeerd werden…

Walgreens is niet de enige die maatregelen te nam om de diefstalrage een halt toe te roepen. Walmart besloot gewoon een aantal verkooppunten te sluiten: