Dienstmededeling

redactieWegens familiale omstandigheden zal u ons tot 15 juni moeten missen.  En neen, dit is geen blinde staking noch een vakbondsactie.  Binnen twee weken zien we elkaar weer.

Uw redactie.

‘Kerkleider’

Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen is niet aan zijn proefstuk, maar deze stunt is toch van een heel speciale orde.  Op 27 mei sprak zijn kudde toe (de video toont slechts enkele fragmenten) om hen te overtuigen de invasie van moslims te accepteren.  Op het plein voor de Keulner Dom, waar op nieuwjaarsnacht talrijke vrouwen aangerand werden door lieverdjes uit de Prachtlanden, liet hij demonstratief een ‘vluchtelingenboot’ neerpoten, die als altaar moest dienen.  Hij bestond het ons te verwijten dat ‘wie een man, een vrouw, een kind… laat verdrinken in de Mid. Zee, onze Lieve Heer laat verdrinken.  Elke dode is de dood van God.’

Niet te verwonderen dat de kerken leeg zijn…

Sacramentsviering met vluchtelingenboot in Keulen

Aartsbisschop, advocaat van de duivel

 

Volgens Erdogan zijn vrouwen broedmachines

storybild

Hier met echtgenote Emine in Istanbul n.a.v. de feestelijkheden ter herdenking van de val van Konstantinopel.

Recep Tayyip Erdogan heeft zijn mening geuit over anti-conceptie en gezinsplanning.  “Beide zijn tegen de moslim tradities”, meent hij.    “Ze zijn uitgesloten voor moslim gezinnen.  Ik zeg klaar en duidelijk: onze geboortes zullen toenemen.  Ze kwetteren over anti-conceptie en gezinsplanning.  Geen enkel moslim gezin kan zo een mentaliteit hebben.  Niemand kan Gods werk beïnvloeden.” 

Erdogan herhaalde hiermee zijn stelling.  Zo stelde hij dat Turkse vrouwen minstens drie kinderen moeten hebben en anti-conceptie veroordeelt hij als ‘verraad’.    Hij is vader van twee dochters en twee zonen.  Hij zet zich in voor een beperkt abortusrecht en tegen het gebruik van de ‘morning after pil’.  Turkije heeft een sterk groeiende bevolking van momenteel ca. 79 miljoen inwoners.  En dat kan beter, vindt Erdogan.  Tenslotte wil hij een deel van de Turkse bevolking uitsturen naar het westen om zijn  en Allahs denkbeelden daar ook te laten toepassen.
Lees ook: Wat de Turkse president denkt over vrouwen

20Min.onLine

Op de vlucht wegens de ‘vluchtelingen’

Duitsers die wegens de komst van ‘vluchtelingen’ op de vlucht gaan naar Hongarije…  Absurd?  Realiteit. 

Orbans politiek van gesloten grenzen trekt Duitsers aan.  Ze hebben in de oude Heimat schrik, schrik van de hordes jonge mannen die als een sprinkhanenplaag neergestreken zijn.  Er zouden er meer willen emigreren, maar niet iedereen kan het zich permitteren.  Slechts zij die een spaarcentje opzij gelegd hebben, kunnen een huisje  kopen in Hongarije.

In Hongarije zijn er weinig moslims.  Voor menig Duitsers een geliefd vakantieland.   Hier voelen ze zich veilig.  De bevolking is grotendeels christelijk.  Weinig migranten.  De levensstandaard ligt lager.  De mensen zijn er armer dan in de westelijke buurlanden.  Vele huizen staan leeg.  Huizen worden door immobiliënmakelaars voor een prikje aangeboden.  De meeste kopers spreken Duits.   Ze komen omdat het onroerend goed goedkoop is, maar recent spelen andere redenen mee: de vele ‘vluchtelingen’ en de stijging der kosten om hun opvang te financieren.

Van zulke immobilienprijzen kan je hier slechts dromen.  Een voorbeeld bij Immobilien am Balaton

CIMG6155 User comments

Bouwjaar 2000, 180 m2 woonoppervlakte, op een perceel van 1500 m2, 8 kamers,            € 149.900 (+ provisie)

Maar je vindt er ook die een pak goedkoper zijn: http://www.balatonhome.com/?old=list&ny=nl&saleID=13370

FT

 

 

En… stemmen maar op Geert Wilders

Onder sommige medewerkers van verpleeghuis De Lozerhof in Den Haag is onrust ontstaan omdat de directie van plan is lager opgeleid personeel te ontslaan en tegelijkertijd statushouders (Nvdr: erkende asielzoekers) vrijwilligerswerk te laten doen. Sommige personeelsleden denken dat deze samenloop van omstandigheden geen toeval is en asielzoekers worden ingezet om hun werk over te nemen.

De Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouder. ‘Het huisvesten van statushouders in De Lozerhof gaat ten koste van werkgelegenheid in het verpleeghuis. Het blijkt dat werknemers gewoon worden ingewisseld. Dit is een grof schandaal,’ aldus raadslid Arjen Dubbelaar.

De directie van De Lozerhof stelt in een brief aan het personeel echter dat er sprake is van een ‘ongelukkige samenloop’, maar dat het twee zaken zijn die ‘los staan van elkaar’. De directie: ‘Ook wanneer de statushouders geen vrijwilligerswerk zouden komen doen, moest het besluit de assistent-functies te laten vervallen, worden genomen.’

Kabinet ontkent
Eerder riepen de PVV-Kamerleden Fleur Agema en Machiel de Graaf het kabinet al ter verantwoording over de zelfde kwestie. Ook dat ontkent dat de huisvesting van statushouders in het verpleeghuis iets te maken heeft met het vervallen van de banen.

In een aparte vleugel van de Lozerhof worden dertig statushouders opgevangen. Dit is onderdeel van het plan om in heel Den Haag ruim 2000 asielzoekers met een verblijfsvergunning onderdak te bieden. Afhankelijk van wat de statushouders kunnen, gaan ze er aan de slag: onderhoud doen in de tuin, technische klussen of meehelpen met uitstapjes.

Functies vervallen
Recent werd echter ook bekend dat er banen gaan verdwijnen in de Lozerhof. De functies van voedings- en zorgassistent komen te vervallen. Dit omdat de organisatie krimpt en meer zwaardere zorg nodig is. Daarom zijn in de toekomst juist meer gediplomeerd verzorgenden en verpleegkundigen nodig.

De Groep de Mos gelooft deze redenering niet, stelt Dubbelaar. Volgens hem ‘zijn ze helemaal gek geworden’ bij de Lozerhof. ‘Dit stinkt als een hele grote beerput! De directie van De Lozerhof biedt de gemeente ruimte voor statushouders in een verpleeghuis, stelt als voorwaarde dat deze nieuwkomers vrijwilligerswerk moeten doen en wil nu mensen, die als assistent in de Lozerhof werkzaam zijn, op straat zetten. Dat Haagse werknemers worden ingewisseld voor statushouders is onacceptabel.’

Met dank geleend bij Omroepwest.nl