Op de vlucht wegens de ‘vluchtelingen’

Duitsers die wegens de komst van ‘vluchtelingen’ op de vlucht gaan naar Hongarije…  Absurd?  Realiteit. 

Orbans politiek van gesloten grenzen trekt Duitsers aan.  Ze hebben in de oude Heimat schrik, schrik van de hordes jonge mannen die als een sprinkhanenplaag neergestreken zijn.  Er zouden er meer willen emigreren, maar niet iedereen kan het zich permitteren.  Slechts zij die een spaarcentje opzij gelegd hebben, kunnen een huisje  kopen in Hongarije.

In Hongarije zijn er weinig moslims.  Voor menig Duitsers een geliefd vakantieland.   Hier voelen ze zich veilig.  De bevolking is grotendeels christelijk.  Weinig migranten.  De levensstandaard ligt lager.  De mensen zijn er armer dan in de westelijke buurlanden.  Vele huizen staan leeg.  Huizen worden door immobiliënmakelaars voor een prikje aangeboden.  De meeste kopers spreken Duits.   Ze komen omdat het onroerend goed goedkoop is, maar recent spelen andere redenen mee: de vele ‘vluchtelingen’ en de stijging der kosten om hun opvang te financieren.

Van zulke immobilienprijzen kan je hier slechts dromen.  Een voorbeeld bij Immobilien am Balaton

CIMG6155 User comments

Bouwjaar 2000, 180 m2 woonoppervlakte, op een perceel van 1500 m2, 8 kamers,            € 149.900 (+ provisie)

Maar je vindt er ook die een pak goedkoper zijn: http://www.balatonhome.com/?old=list&ny=nl&saleID=13370

FT

 

 

7 gedachten over “Op de vlucht wegens de ‘vluchtelingen’

 1. IK KAN DEZE MENSEN HELEMAAL BEGRIJPEN, HET IS JAMMER DAT IK GEEN GELD HEB ANDERS WILDE IK OOK EMIGREREN.

  • Heeft U er reeds aan gedacht,dat U, geld hebbend of niet, met het “emigreren” ook een misprezen indringer wordt in een ànder land, beste Maria ?

 2. ‘De bevolking is grotendeels christelijk’

  En in tegenstelling tot den belgique en andere geliberaliseerde westers landen, blijft het Hongaars episcopaat de bevolking ook steunen.
  In die westerse landen is het ooit anders geweest. Ik denk aan de Duitse bisschoppen tijdens WOI en aan de Franse clerus.

  Waar Lovenaar al de hele tijd op hamert, namelijk het aanwijzen van de ware schuldigen, dat deden de aartsbisschop van Kamerijke Jean-Louis Chollet, Mgr. Ernest Jouin, protonotaire apostolique, en anderen OPEN EN BLOOT in de jaren twintig.

  Ik haal even hun eindconclusie van hun studie ter zake aan:
  ‘Ce qui ressort de cette longue étude c’est que la Judéo-Maçonnerie est la contre-église. Nous avons déja dit qu’il ne faut compter ni sur la converstaion des juifs, ni sur l’assagissement des communistes. Nous ajouterons aujourd’hui que les groupements nationalistes, fascistes ou autres, sont impuissants à détruire le mal qui nous envahit. LA GUERRE EST RELIGIEUSE; si vous voulez vaincre, mettez-vous d’abord sur le terrain combat.
  Comment l’opérer.
  Enlevez le liberalisme qui amène la decomposition du sang et met en agonie nos peuples civilsés.
  Personne ne vous reprochera de ne pas croire aux ‘Protocols’ mais votre incredulité ne vous autorise pas à fermer les yeux et à nier ce qui est visible au grand jour’
  (Conclusie: wat uit deze lange studie naar voor komt is dat de joodse-vrijmetselarij de contra-kerk is. We hebben al gezegd dat je niet moet rekenen op de conversatie van de joden, noch op bezadigdheid van de communisten. We voegen er vandaag aan toe dat nationalistische groeperingen, fascistische of anderen, machteloos zijn om het kwaad dat ons overweldigt te vernietigen. DE OORLOG IS RELIGIEUS: als je wil overwinnen, plaats je dan op het strijd terrein.
  Hoe handelen?
  neem het liberalisme weg dat het vergaan van het bloed veroorzaakt en onze geciviliseerde volkeren in een doodstrijd plaatst.
  Niemand zal je verwijten niet te geloven in de ‘Protocollen’ maar je ongeloof geeft je niet het recht om de ogen te sluiten en te ontkennen wat vandaag de dag zichtbaar is)
  Ze haalden ook een passage aan uit het boek Juifs et Catholiques van Marcus Elie Ravage – blz 60 (Persoonlijk vind ik zijn dat zijn achternaam niet beter gekozen kan worden)
  ‘Vous chrétiens n’avez pas encore compris toute la profondeur de notre culpabilité. Nous sommes des intrus. Nous sommes des destructeurs. Nous sommes des révolutionaires. Nous nous sommes emparés de votre monde, de vos idéals, de votre destin. Nous les avons foulés aux pieds. Nous avons été la cause première non seulement de la dernière guerre, mais de presque toutes vos guerres; non seulement de la révolution russe, mais de toutes les grandes révolutions de votre histoire. Nous avons apporté la dissension et le désordre dans votre vie privée et dans votre vie publique. Nous le faisons encore aujourd’hui. Personne ne peut dire combien de temps nous continuerons à agir de la sorte.’
  Gij christenen hebt nog steeds de ganse diepte van onze schuld niet begrepen. Wij zijn indringers. Wij zijn de vernielers. Wij zijn revolutionairen. We maken ons meester van uw wereld, uw idealen, uw lot. We vertrappen ze met de voeten. Wij zijn de hoofdoorzaak geweest, niet alleen van de laatste wereldoorlog, maar van praktisch al uw oorlogen; niet alleen van de Russische revolutie, maar van alle grote revoluties in uw geschiedenis. Wij hebben de verdeeldheid gebracht en de wanorde in uw privé leven en in uw openbaar leven. We doen het vandaag nog. Niemand kan zeggen hoe lang we nog verder gaan met op deze manier te handelen).

  Om te besluiten: les pays catholiques en sont infectés. La France en meurt>…< le Supergouvernement israélite possède la Russie et menace l'Allemagne, l' Angleterre et les Etats-Unis. Comment peuvent-ils se défendre contre cet envahissment du 'Komintern'?
  Ce n'est pas assurément par la politique et la diplomatie. Politique et diplomatie sont aujourd'hui des impuisances que les Rathenau, les Schanzer, les Trotsky réduisent à néant. Elles sont aux mains des Juifs comme tout l'or du monde.
  (de katholieke landen zijn geïnfecteerd. Frankrijk sterft. het super-gouvernement israeliet bezit Rusland en bedreigt Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten. Hoe kunnen ze zich verdedigen tegen deze overweldiging van 'Komintern'?
  Zeker niet door de politiek en de diplomatie. Politiek en diplomatie is vandaag de machteloosheid die de Rathenau's, de Schanzer's en de Trotsky's verminderd hebben naar het punt nul)

  Bovenstaande is geen vertelseltje, er was een tijd dat vooraanstaanden op die manier durfden spreken.

  • Anna,
   Enkele recente reacties :
   http://henrymakow.com/veteransdayrequires.html
   met citaat :
   “May 30, tomorrow, is Memorial Day in the USA
   If central bankers start wars
   for profit, to kill the goyim
   and extend Luciferian world
   tyranny, are veterans really “heroes”?
   With Zionist sock puppets
   –the US and NATO- now
   preparing WWIII, should we
   continue the deception
   that wars are honorable? “(=einde citaat).

   http://henrymakow.com/310702.html
   met citaat :
   “The Only Game in Town
   The medium of exchange (money, currency, credit) has no intrinsic value. It is a coupon created in the form of a “debt” to a cartel of Masonic ( Cabalist, Satanist) Jewish bankers. This is something government could do itself interest and debt-free. Your “money” is really government IOU’s to these central bankers. No matter which bank you use, you’re dealing with them.
   History and current events are nothing but the attempt to protect this crooked monopoly by extending it to every aspect of human life by degrading and enslaving humanity through war, terrorism, migration and occult entertainment/social engineering. “We corrupt in order to control,” said Giuseppe Mazzini. Zionism, Socialism, Communism and Freemasonry are merely tools. “(=einde citaat).

   http://henrymakow.com/masons_run_world_charade.html
   met citaat :
   “Freemasons Stage Our Political Charade
   May 16, 2016
   Politics is a charade. All politicians are members of a satanic cult, Freemasonry. Politics is basically Masonic factions vying for ascendancy.
   Just as World War Two was a charade, so will World War Three,
   with Putin cast as the opponent of Jewish banker hegemony instead of Hitler. (=einde citaat).

   Over de protocollen :
   http://www.rense.com/general45/protodd.htm
   met citaat uit de tekst van Henry Makow :
   Makow – Protocols Forgery Argument Is Flawed By Henry Makow PhD 12-14-3
   “In different ways, both Zionists and Nazis have made it synonymous with virulent anti Semitism and genocide. But surely Jews should not be blamed for the machinations of a tiny secret society. The vast majority of Jews would disavow this master plan if they believed it existed. Surely one can condemn all racism and genocide in the strongest possible terms and still believe the Protocols are authentic. In my opinion, the equation of the Protocols with anti Semitism is really a ploy to divert attention away from this master plan. The plagiarism claim is part of a propaganda campaign waged by conscious and unconscious collaborators in academia and the media. “(=einde citaat)

   Over het verzet uit Joodse kringen :
   http://henrymakow.com/2016/05/are-there-any-good-jews.html
   met citaat :
   “With anti Semitism growing, it is important to discern which Jews are part of the Illuminati (Sabbatean) conspiracy.
   In a 15-minute lecture, Allan Brownfeld describes Zionism as “a subversive force” which has corrupted Jewish life in America.
   He says the silent majority of US Jews are Americans first and regard Judaism in religious rather than national terms.There is a tendency in the “Truth Movement” to think all Jews are part of the satanist Jewish banker conspiracy. Life is simpler if you can say a whole race is congenitally damned and regard exceptions as “gatekeepers.” People with grievances often are quick to victimize others. While satanist Jews and Freemasons are indeed responsible for subverting humanity, many other Jews are not part of organized Jewry. In a poll, 69% defined being Jewish in terms of “leading a moral life” while only 43% referred to “caring about Israel.” (=einde citaat).
   De voormelde citaten komen allemaal uit Joodse bronnen en zijn recent. Zij maken een duidelijk onderscheid tussen enerzijds de samenzweerders en anderzijds diegenen die er geen deel van uitmaken.
   Ter illustratie een voorbeeld van een Joods verzetsman :
   http://henrymakow.com/henry_h_klein_jewish_martyr_fo.html
   met citaat :
   “In his courageous defence of American patriots in
   the wartime sedition trials, Klein exposed the cancer
   that is devouring the world today.
   Klein said: “Communists control not only our government but our politics, our labor organizations, our agriculture, our mines, our industries, our war plants and our armed encampments….Anti semitism is a racket…”
   (Revised from Nov. 9, 2008)
   by Henry Makow Ph.D.
   Shortly before his “suicide” in 1955, Henry H. Klein, a righteous Jew, uttered these prophetic words:
   “Zionism is a political program for the conquest of the world…Zionism destroyed Russia by violence as a warning to other nations. It is destroying the United States through bankruptcy, as Lenin advised. Zionism wants another world war if necessary to enslave the people. Our manpower is scattered over the world. Will we be destroyed from within or will we wake up in time to prevent it?” (Pamphlet “Zionism Rules the World”) “(=einde citaat).
   Deze woorden , juist voor zijn “zelfmoord”(sic) zijn brandend actueel.
   PS : Anna ,
   Iets anders : een video over het geheim van Nagasaki :
   http://kavlaanderen.blogspot.be/2016/05/the-secret-of-nagasaki.html

 3. Pingback: Opde vlucht naar Hongarije vanwege de ‘vluchtelingen’. | Silvia's Boinnk!!!

 4. @ Lovenaar,

  in het bruggetje http://www.rense.com/general wordt 1921 genoemd voor het publiceren van de Protocollen.
  Ze verschenen reeds in 1905. Sergei Niloes, mystiek schrijver verbonden aan het klooster Optina, publiceerde ze in dat jaar. Op 10 augustus 1906 werd een exemplaar overhandigd aan het British Museum in Londen, waar het gecatalogeerd werd onder het nr. 3926-D17. Het ging hier om een tweede uitgave.
  In zijn introductie aan het Brits museum schrijft Sergei Niloes:’ ongeveer 4 jaar geleden (1901) werd me dit document overhandigd door Alexis Nikolajevitch Souchotine ( Maréchal de la Noblesse en later vice gouverneur van de provincie Stavropol in 1909) met de verzekering dat het een exacte kopie was van het originele document, dat door een vrouw gestolen werd van één van de invloedrijkste chefs met de hoogste graad in de vrijmetselarij. De diefstal voltrok zich op het einde van een vergadering van geinitieerden in Frankrijk.

  Er verliepen heel wat jaren vooraleer men probeerde om een vervalsing uit te spelen. La Ligue Israëlite Suisse deed dit op 26 juni 1933 in Bern. Vijf Zwitsers werden beschuldigd voor het verspreiden van de brochure, waaronder
  de musicus Silvio Schmell en de architect Theodor Fischer. Het proces duurde meer dan vier jaar, waarbij uiteindelijk de Ligue in het ongelijk werd gesteld en de proces kosten diende te betalen.

  • p.s als je op Wikipedia naar het Berner Proces zoekt zal je merken dat het daar enkel over de Hauptverhandlungen gaat van oktober 1933 en november 1934. Waarin de beklaagden inderdaad door de joodse voorzitter van de rechtbank, Meyer, veroordeeld werden In cassatie werd dit oordeel verbroken en in beroep werden de beklaagden vrij gesproken. Wikipidia vergeet het vervolg te melden en is zeer summier met haar uitleg

Reacties zijn gesloten.