Trutselsage

Murky Meg - YouTube | Dark sense of humor, Women in history, Funny jokes

Is Trump een vrouwenkenner of een racist? “I wish a lot of luck to Harry… he is going to need it!”

Nigel Farage had ook zo zijn bedenkingen. Hij stelt dat het Hollywood-trutsel met open armen ontvangen werd, door de monarchie, door de media, door het volk maar dat het volk stilaan de betweterige toon over “het klimaat”, over “het milieu” beu werd terwijl ze vrolijk rondvlogen over heel de wereld in privé jets. Farage vertolkt de mening van velen: nl. dat het trutsel de prinsessentitel misbruikt heeft (… waarom werd Oprah Winfrey überhaupt op het huwelijk uitgenodigd???) om de rode loper te doen uitrollen in Hollywood en de recente gebeurtenissen bevestigen dit.

En hier wordt hun “lichaamstaal” onder de loep genomen: terwijl Meghan “weinig dramatiek uitstraalt”, valt haar echtgenoot op door zijn “vijgenbladpositie”. Beiden stralen ze echter “minachting” uit. Klik hier voor meer uitleg.

Satire is een andere reactiemogelijkheid:

Intussen werd een Meghan Markle Helpline in het leven geroepen. Als u meent dat uw schoonfamilie niet genoeg eieren onder uw verwend achterwerk legt: aarzel niet, contacteer de hulplijn.

Quo vadis, Syria?

Wanneer “mogen” Syriërs terug naar huis? “Mogen”… inderdaad. Als het van de Syrische regering afhangt: liever vandaag dan morgen. Echter… het lijkt wel alsof de westerse gastlanden een beker behaald hebben bij een prijsuitreiking, een onderscheiding waarvan ze geen afstand willen doen. Wanneer is een “vluchteling” geen “vluchteling” meer? We meldden in een vorige bijdrage, Prijzenswaardig streven, dat er momenteel een internationale conferentie in Damascus loopt, waarop quasi heel de wereld uitgenodigd werd, met het doel de terugkeer van Syrische burgers mogelijk te maken. Syrië heeft hen nodig om het land herop te bouwen… en wij kunnen hen missen als kiespijn. Vinden wij. Echter… het politiek correcte denken, de slaafsheid aan de marsbevelen van de VSA, negeren elke logica. Rutte’s regering van onze noorderburen wil alvast geen afscheid nemen van hun “vluchtelingen”. En vanuit dit onzalige land hebben we helemaal geen reactie op de uitnodiging vernomen. Waarschijnlijk omdat “onze Syriërs” allemaal hun onmisbaar steentje bijdragen bij de ontwikkeling van een vaccin of het beste van zichzelf geven in de Zorg…

President Assad hield de openingstoespraak. U kan deze hier integraal in een Engelse vertaling lezen. Wij halen er enkele paragrafen uit, die we voor u vertalen naar het Nederlands.

… Als de “vluchtelingenkwestie” volgens de wereld vooral een humanitaire kwestie is, dan is het voor ons, bovenop het humanitaire, een nationale kwestie. We zijn er in de loop der recente jaren in geslaagd honderdduizenden vluchtelingen te laten terugkeren. En vandaag werken we er onophoudelijk aan opdat elke vluchteling die wil terugkeren en bijdragen aan de heropbouw van ons land, dit ook kan doen. De hindernissen zijn echter groot; immers bovenop de druk op Syrische vluchtelingen om hen te beletten terug te keren zijn er ook nog de onwettelijke economische sancties opgelegd door de VSA regering en hun bondgenoten, die de pogingen van de Syrische staat hinderen bij de herstellingen van de infrastructuur in de regio’s die door het terrorisme vernietigd werden, herstellingen die nodig zijn opdat de vluchtelingen terug kunnen keren en een waardig leven kunnen leiden in normale omstandigheden. Dit is de belangrijkste reden voor de terughoudende houding van talrijke vluchtelingen om terug te keren naar hun streek, naar hun dorpen, daar er ter plaatse het minimum aan basis leef-en woonnoodzakelijkheden ontbreekt….

… De Syrische overheidsinstellingen hebben aanvaardbare sprongen gemaakt – rekening houdend met hun potentieel en de voortdurende strijd tegen terrorisme – honderdduizenden vluchtelingen werden bij hun terugkeer geholpen via verschillende kanalen, zij het met een aanpassing van de wet – uitgestelde legerplicht – alsook het verstrekken van amnestie. Ondanks de illegale bezetting is de Syrische regering erin geslaagd een minimum van infrastructuur in talrijke streken te herstellen, zoals water- en elektriciteitsvoorziening, scholen, wegen en andere diensten…

… Krijgen we meer mogelijkheden dan zullen deze stappen sneller kunnen genomen worden. De toename hangt af van het slinken der hindernissen zoals de economische bezetting (olie-en gasbronnen, banktegoeden e.a.) en de sancties die de staat de allergewoonste middelen ontnemen voor de herconstructie en die een verslechtering van de economische en leefomstandigheden zodanig doen toenemen dat deze de bevolking een waardig leven en vluchtelingen hun kans op terugkeer ontzegt daar de jobaanbiedingen afnemen…

De conferentie wordt naar verluidt bijgewoond door 27 landen – fysisch of per video/internetverbinding – wordt geboycot door de VSA en hun bondgenoten. Als Assad Rusland, Iran en het Libanese Hezbollah buiten gooit, als hij zijn ziel verkoopt aan de VSA en Israël, als hij Syrië laat opsplitsen in drie mandaat gebieden – het zuiden aan Israël, het noorden aan Turkije, ten oosten van de Eufraat aan de Koerdische lakeien der VSA – dan kan er ergens in het centrum een “democratische Syrische regering opgericht worden met aan het hoofd een pop die de VSA/Israël naar hun pijpen kunnen laten dansen. Tenslotte, mag Assad zich dan ergens aan een zuil gaan ophangen. En dan zal de wereld juichen: de Syrische Lente is eindelijk aangetreden…

Sfeerbeelden… voorlopig zonder vertaling… we moeten wachten tot een behulpzame ziel dit onder zijn hoede genomen heeft; Arabisch hebben we niet op school geleerd… Dit verslag is verre van compleet; we vullen aan zodra we over meer details beschikken.

Keren we terug naar de werkelijkheid. Rusland beloofde tijdens de conferentie steun ten bedrage van 1 miljard dollar om het Syrisch elektriciteitsnet en basisdiensten te herstellen. Iran stelde de oprichting van een internationaal fonds voor om de herstelling van de infrastructuur mogelijk te maken.

Lees verder

Prijzenswaardig streven

“Syrische vluchtelingen moeten terug naar huis om hun land herop te bouwen”

President Poetin en Assad delen voor de camera een videoconferentie over de mogelijke terugkeer van Syrische vluchtelingen. Op 10 en 11 november vindt er immers in Damascus een internationale conferentie plaats die vooral de terugkeer van Syrische vluchtelingen moet voorbereiden en bewerkstelligen.

Poetin stelt dat de toestand ter plaatse* quasi genormaliseerd is, dat de terroristische broeihaarden uitgeroeid zijn, dat de vluchtelingen in grote meerderheid gezond van lijf en leden zijn, dat de druk vooral voor de buurlanden bijzonder groot is, en dat ze de plicht hebben hun land mee te helpen heropbouwen.

Assad antwoordt dat vooral de westerse sancties deze terugkeer beletten. Als burgers terugkeren naar huis, dan moeten ze daar elementaire zaken zoals water, elektriciteit, onderwijs en economische vooruitzichten kunnen vinden. Hét probleem zijn de door het Westen opgelegde sancties. Assad bevestigt dat zijn regering bijzonder enthousiast uitkijkt naar teruggekeerde Syrische burgers en hij hoopt dat de vluchtelingenconferentie het begin van de oplossing van deze humanitaire crisis zal zijn, een begin zoals de wereld sinds WOII niet meer gezien heeft. Hij hoopt erin te zullen slagen het fundament van de volgende etappe in het belang van de terugkeer der vluchtelingen te kunnen bouwen.

*In regeringsgebied. Het is een ander paar mouwen in het mini-Kalifaat Idlib, onder Erdogans beschermende vleugels, en ten oosten van de Eufraat, waar de VSA de olie beschermen: daar mogen de democratische Koerden onder het goedkeurend oog van de internationale coalitie hun ding doen.

De VSA volharden in de boosheid: niet alleen stelen ze de olie met medewerking van de Koerden ten oosten van de Eufraat, ze hebben bovenop de moordende sancties nu ook het Syrische ministerie van energie en de Syrische defensie op de te straffen lijst gezet. En als toemaatje negen bijkomende bedrijven en organisaties die met de raffinaderij van olie, met militaire constructies en farmaceutische productie te maken hebben. Het Syrische ministerie van toerisme stond al sinds september op de lijst. Dus zelfs de olie die gewonnen wordt op regeringsgebied en de medische sector – ook in coronatijden – moeten bestraft worden voor het verzet aan de Amerikaanse chantage en het gebruik in eigen land. De mededeling is als volgt:

“Today, as part of the U.S. government’s ongoing efforts to reach a peaceful political solution to the Syrian conflict, the Treasury Department is taking measures against the main enablers of the Assad regime.”

Ned.: “Vandaag, deel uitmakend van de voortdurende pogingen om tot een vreedzame politieke oplossing te komen in het Syrische conflict, heeft het Amerikaanse ministerie van financiën volgende maatregelen getroffen tegen de belangrijkste steunpilaren van het Assad regime.”

Dit ondanks het verslag van een onafhankelijke onderzoekscommissie van de VN dat bevestigt dat de VSA economische sancties de toestand in Syrië verergeren en kunnen leiden tot nieuwe conflicten in het land. (…)

59 miljoen vluchtelingen…

… werden sinds 2001 door de VSA-oorlogen veroorzaakt!

Free Uw ogen zip Stock Photo - FreeImages.com

Sommige studies worden gewoon verticaal geklasseerd omdat ze té veel ongewenste waarheid aan het licht brengen. Zoals deze van een Amerikaanse universiteit, die de gevolgen van de Amerikaanse oorlogen sinds 2001 analyseerde.

De Brown University uit Rhode Island (VSA) publiceerde een onderzoek met de titel “Costs of War. Creating Refugees: Displacement Caused by the United States’ Post-9/11 Wars” – Ned.: “De kostprijs van de oorlog. Het creëren van vluchtelingen: verdrijving, resp. volksverhuizingen, veroorzaakt door de VSA na 9/11 oorlogen”. De genoemde cijfers zijn ronduit schokkend. Wij plaatsen slechts de belangrijkste cijfers en feiten. U kan heel het onderzoek hier nalezen.


De post 9/11 oorlogen der VSA hebben minstens 37 miljoen mensen in en uit Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Somalië, de Filippijnen, Libië en Syrië verdreven. Dit aantal overtreft het totaal aantal verdrevenen van alle oorlogen sinds 1900, met uitzondering van WOII.

Daar bovenop: de miljoenen mensen die door andere conflicten na 9/11 mét deelname van VSA-legereenheden van en uit hun thuisland verdreven werden, o.a. in Burkina Faso, Kameroen, Centraal-Afrikaanse Rep., Tsjaad, Congo, Mali, Niger, Saoedi-Arabië en Tunesië.

De genoemde 37 miljoen verdrevenen zijn een zeer voorzichtige schatting. Het totaal der verdrevenen, veroorzaakt door de VSA post 9/11 oorlogen, zou eerder in de buurt van 48 tot 59 miljoen liggen.
25.3 miljoen mensen zijn na hun verdrijving teruggekeerd; alhoewel dit niet het trauma der verdrijving neutraliseert of betekent dat de verdrevenen in hun oorspronkelijk thuisland, resp. -regio, of in een veilig leven zijn kunnen terugkeren.
Geen enkel cijfer berekent echter de schade van de verdrijving: emotioneel, financieel, economisch, cultureel, psychisch, familiaal, sociaal, persoonlijk of als gemeenschap … men kan op talrijke domeinen verliezen.

Geen enkel land ter wereld heeft na WOII zo veel ongeluk over tientallen miljoenen mensen gebracht als de VSA tijdens de laatste twee decennia. Duitsland, dat de erfzonde met zich meezeult, voelt zich nochtans niet te beroerd de VSA-oorlogspolitiek te steunen. Zelfs de grootste Poetincriticasters kunnen de Russische regering hoogstens van ‘slechts’ 10.000 slachtoffers in Oekraïne en Syrië betichten. Bij de VSA moet men er ettelijke nullen bijvoegen… miljoenen… wie geeft erom? Tenslotte is men als ‘bondgenoot’ quasi verplicht zich achter de VSA te scharen als deze dit als een rechtvaardige strijd beschouwen, belijden… en opdringen… op straffe van trouweloosheid… én bijgevolg… sancties.

In het onderzoek kan u een uitgebreide analyse van 30 blz. lezen met vermelding van de auteurs en bronnen. Wij publiceren slechts de opvallendste resultaten. U vindt vergelijkingen met vorige en andere grote wereldconflicten en opsommingen met relatief cijfermateriaal.

Afghanistan: De Sovjet-invasie in 1979 zorgde voor 5.6 miljoen vluchtelingen in het land. Onder het Taliban-regime in de 1990-jaren stabiliseerde zich de situatie. Bij het begin van de VSA-inmenging waren er nog “slechts” 4.4 miljoen Afghanen op de vlucht of hadden asiel gezocht in andere landen. Sinds het begin van de VSA-oorlog zouden 2.1 miljoen Afghanen uit hun land gevlucht zijn; daar bovenop de 3.2 miljoen vluchtelingen in eigen land. De westerse oorlog in Afghanistan houdt gelijke tred met de vervloekte Sovjet-bezettingstijd.

Jemen: De universiteitsstudie bericht over 336 bevestigde Amerikaanse drone-aanvallen tussen 2002 en 2019, bij dewelke – bovenop het doelwit, de zgn. rebellen, tussen 1020 en 1389 burgers, kinderen inbegrepen, het leven lieten. Probeert u zich nu even voor te stellen dat Rusland, China of Iran met drones in een land aan de andere kant van de wereld onschuldige kinderen zouden doden… het huilen van de poco politici en media zou slechts kunnen geëvenaard worden door de moordzucht der daarop volgende sancties. Maar als de VSA dit doen wordt er in alle talen over gezwegen.
Bovendien heeft 80% der Jemense bevolking (24 van de 30 miljoen) humanitaire hulp nodig. Er zijn meer dan 4 miljoen vluchtelingen in eigen land. Reden: de VSA ondersteunen de Saoedi’s – het land werd herschapen in een woestenij.

Irak: Het onderzoek heeft het over bijna drie decennia, tijdens de welke de VSA-interventies het land in een “ononderbroken oorlog en verdrijving” gebracht hebben. In het bijzonder augustus 2014. In deze maand heeft de strijd der VSA tegen – dankzij de VSA-tussenkomst ontstane – I.S. 450.000 vluchtelingen geproduceerd.
Bij de poco media heerst – ook – hierover een absoluut stilzwijgen. Immers, toen werd ‘s werelds verontwaardiging over de Oekraïnecrisis en het neerhalen van de MH17 over de Donbass uitgeschreeuwd. M.a.w. een welgekomen toevallig accident dat de wereld moest afleiden van de oorlogsmisdrijven der VSA, die tegelijkertijd plaats vonden. De media declameerden unisono “Wie stopt Poetin?” – niemand kwam op het idee “Wie stopt Obama?” te scanderen. Obama kreeg zelfs de Nobel-Vredesprijs uitgereikt!

Libië: Ook over dit land vernemen wij in het onderzoek iets nieuws. De vluchtelingen uit Centraal-Afrika, die sinds de afzetting van Ghadaffi richting Europa stromen, zijn geen nieuw fenomeen. Het is intussen meer dan bekend dat Ghadaffi terecht poneerde dat Europa hem nodig had om de toestroom te verhinderen. Hoe wordt hier niet belicht. Uit het onderzoek blijkt dat de Libië de zwarte Afrikanen nodig had als arbeidskrachten en hen daarom verwelkomde. Libië was toen – vooraleer de westerse democratiën zich ermee gingen bemoeien – het welvarendste land van Afrika met een functionerend sociaal systeem en medische verzorging. Na de executie van de “dictator Ghadaffi” viel het land ten prooi aan westers-geleide destabilisering met geweld, racisme, stammentwisten en verdrijving”, zo luidt het in het onderzoek. En… de “gastarbeiders” trokken als “vluchtelingen” naar het noorden, naar Europa.

Syrië: Herinnert u zich hoe alle westerse democratieën, hoe alle poco media Rusland vervloekt en beschuldigd hebben toen zij samen met het Syrische leger Aleppo van I.S. bevrijdden? Toen vielen er – dit werd nooit geloochend – ook burgerslachtoffers. Rusland was voorzichtig bij de keuze van de te treffen doelwitten. Vanzelfsprekend werden er door de media “schokkerende” verslagen over de wreedheid der Russen gepubliceerd, echter zonder “schokkerende” slachtoffercijfers. Slechts wanneer door toeval of door de bewuste aanwezigheid van I.S.-milities in en bij burgerfaciliteiten burgerslachtoffers vielen, waren dat eerder uitzonderingen en geen regel of doelwit op zich. Integendeel.
In het onderzoek van de Brown universiteit kan u echter ook lezen hoe de VSA in 2017 de stad Raqqa van I.S. bevrijd hebben. We citeren:
“Een toonaangevend voorbeeld voor de verdrijving is de sinds 2017 door de VSA geleide strijd ter verovering van Raqqa op I.S., die ca.ot 470.000 verdrijvingen als gevolg had. Een groot gedeelte van de stad werd verwoest. Meer dan 1600 burgers konden niet ontkomen en stierven bij gevechten. Duizenden werden gekwetst.”
In Aleppo is na de bevrijding door de Russen het normale leven teruggekeerd – iets wat men van Raqqa niet kan bewerend. En als Rusland voor de verdrijving van honderduizenden vluchtelingen verantwoordelijk zou zijn, dan hadden de poco media ons dit met zekerheid niet verzwegen. I.d.v. herinnere men zich de verdrijving der Duitsers uit Midden- en Oost-Europa.

In het onderzoek kwamen nog andere landen aan bod, zoals bv. Pakistan, Somalië en de Filippijnen, waar de VSA met kleinere militaire tussenkomsten voor vluchtreacties gezorgd hebben. Onder de hoofding: “historische vergelijkingen” worden vluchtelingenstromen uit het verleden opgesomd en men zal merken dat zelfs bij gruwelijke oorlogen, zoals WOI met ca. 10 miljoen vluchtelingen of de Vietnam-oorlog met ca. 13 miljoen vluchtelingen, er geen gebeurtenissen voorkwamen die men kan vergelijken met de militaire operaties der VSA sinds 2001.

Als men de eerder voorzichtige schatting van het onderzoek – 37 miljoen vluchtelingen – niet handhaaft maar volgens het onderzoek realistische schatting van 48 à 59 miljoen vluchtelingen, dan is het door de VSA veroorzaakte leed te vergelijken met deze van WOII, met naar schatting 30 à 64 miljoen vluchtelingen.

Waarmee het onderzoek der Brown universiteit tot de conclusie komt dat de VSA m.b.t. de door hen veroorzaakte vluchtelingencijfers minstens in de buurt van de bereikte successen van het ‘nazimonster’, Hitler, komen. Hoewel de cijfers geen geheim , voor iedereen die wil en kan lezen toegankelijk zijn, worden ze in de poco media en bij de gewillige leibandpolitici doodgezwegen… ze slaan laffelijk “op de vlucht” voor de waarheid. Liever trekt men alle registers open om u volop te informeren over duivelse praktijken van China, Rusland, Iran, Noord-Korea, Venezuela, Cuba, Syrië…

Afsluitend: misschien moet de Brown universiteit een volgend onderzoek wijden aan de slachtoffers van de Amerikaanse sancties.

Eigenheid vs. integratie

Maak kennis met een 19de eeuws Duits stadje in het 21ste eeuws Brazilië: Pomerode, compleet met Fachwerkhäuser – zelfs nieuwbouw wordt in die stijl aangemoedigd. 90% der bevolking spreekt Duits, met een sterk Pommers accent. Het is doordrenkt met Duitse tradities zoals festivals, m.n. een uitbundig jaarlijks Oktoberfest, klederdracht, gerechten en dans. Opvallend genoeg neemt het vieren van die folklore in de afgelopen jaren alleen maar toe, en daarmee ook het toerisme. Ook de Duitse overheid vindt het belangrijk dat dit stukje Braziliaans Duits leven behouden blijft. Veel van de tradities en feestelijkheden zijn sterk beïnvloed door de Beierse cultuur uit het zuiden van Duitsland. En dat is wonderlijk, want de originele immigranten kwamen helemaal uit het Duitse noordoosten. De stad haalde niet alleen met het grootste paasei het wereldnieuws maar ook met een duidelijk fors hakenkruis dat een politiehelikopter ontdekte op de bodem van een privézwembad.

Das größte Osterei der Welt wurde auf dem Gelände des Kulturzentrums in Pomerode errichtet, ehemals standen hier die Industrieanlagen des bekannten Pomeroders Hermann Weege

Het grootste paasei ter wereld staat op het terrein van het cultuurcentrum. En daar laten ze het niet bij: een andere attractie is de paasboom, versierd met 100.000 eieren, een geschenk van de gemeentelijke overheid en plaatselijke ondernemers.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het aantal bezoekers aan ons klooster blijft geleidelijk toenemen:pastoors met hun parochianen, zowel katholieken als orthodoxen, schoolkinderen, families … Op gelijkaardige wijze blijkt het toerisme in Syrië toe te nemen. Vanuit Libanon zijn  inmiddels een kwart miljoen Syriërs teruggekeerd. In het Rukban kamp leven mensen in erbarmelijke omstandigheden, die door de VS als voorwendsel gebruikt worden om hun aanwezigheid en hun militaire basis  in Al-Talf te rechtvaardigen, zonder dat ze de mensen helpen. De vluchtelingen zouden nu toch de kans krijgen om het kamp veilig te verlaten. Het Syrische leger blijft grote hoeveelheden vinden van zware wapens, munitie, veldhospitalen, grondstoffen voor chemische wapens, communicatie materiaal … op verschillende plaatsen waar eens terroristen huisden en de strijd tegen de  terroristen gaat onverminderd verder.

Deze morgen kregen we bezoek van een jonge weduwe met twee kinderen. Haar man is als soldaat gestorven en die wordt daarom hier als martelaar erkend. In de eerste moeilijke periode hebben we haar lange tijd opgevangen, waarvoor ze steeds erg dankbaar blijft. Zij en haar kinderen zijn als het ware een deel van de  gemeenschap geworden.  Nu vertelt ze dat de broer van haar man eveneens in Idlib als martelaar is gestorven. De strijd gaat verder. Naast een grote hoop blijft er ook veel pijn en verdriet.

We  geven enig nieuws vanuit de gemeenschap. Daarna willen we nogmaals de Witte Helmen ontmaskeren. Tenslotte handelen we over de grondwettelijke commissie  die  voor een nieuwe constitutie moet zorgen. Ze biedt werkelijk mogelijkheden om het maatschappelijk leven opnieuw en versterkt op te bouwen. Bijgevoegd krijg je weer een overvloed aan informatie en video’s.

P. Daniel

Vrijdag 27 september 2019

Flitsen

Het lijkt hier nog steeds op een bouwwerf.  De ruwbouw van de nieuwbouw was net klaar toen de oorlog uitbrak. Tijdens de oorlog is er uiteraard niets aan gedaan. Nu krijgt de afwerking de nodige aandacht. Ook aan het oude klooster zelf worden nu vele noodzakelijke verbouwingen en veranderingen aangebracht. Bovendien moest het meubilair dringend  hersteld of opnieuw geschilderd  worden. Ook de andere bouwwerken gaan onverminderd door: het St. Jozefklooster,  de oude en nieuwe “médicinale”, het balkon boven de keuken… Het is ook volop oogsttijd. De granaatappels beginnen volop open te barsten en moeten dan geplukt worden. De ajuinen, de laatste vijgen, de druiven, de courgetten en augurken, de tomaten en de peterselie worden geoogst. En ondertussen zijn de ongeveer 80.000 kaarsen ook al bijna gemaakt. Wie doet een volgende bestelling?

Vleugel St. Jozef

Deze week spraken we uitvoerig met een man uit Qara die al twee decennia in Duitsland woont en nu op familiebezoek is. Zijn heimwee naar Syrië wordt steeds groter maar hij aarzelt om terug te keren. Hij heeft in Duitsland een goed betaald werk, wat hij in Syrië niet direct zal kunnen vinden. In Syrië voelt hij zich wel veel meer gedragen door de gemeenschap, familie en vrienden. Hij kent ieder plekje in Qara en ook de plaats van het klooster roept bij hem vele herinneringen op. Een zus van een van onze mensen is eveneens bij het begin van de oorlog naar Duitsland vertrokken. De ouders zouden graag terugkeren maar de kinderen, die het goed doen op school willen niet. Ziedaar de innerlijke strijd van sommige Syriërs om terug te keren. Het westen buit deze situatie handig uit door te beweren dat ze niet willen terugkeren omwille van “het regime van Assad”, een deuntje dat het westen al vanaf het begin van de oorlog probeerde ingang te doen vinden.

Nvdr: Neem nota van de suggestieve titel: “Starthulp in de dood?…” Duitsland wil de welgekomen “vakkrachten” behouden… hoewel 3 op 4 Syrische vluchtelingen er geen (of slechts gedeeltelijk) werk hebben en de staat voor hun onderhoud bijpast… De Duitse Gutmensch zal het wel betalen!

Nvdr: Niet alleen vanuit Duitsland, maar ook vanuit ons land keren “vluchtelingen” naar hun vaderland terug “voor de vakantie”. Vraag: moet hun asielstatus ingetrokken worden?

Lees verder

8 april: dag van de zigeuners

Afbeeldingsresultaat voor tag der roma sinti

… of in poco taal “Internationale Dag ter bescherming van een vervolgde minderheid, de Roma en Sinti.

In Europa leven ca. 12 miljoen Roma en Sinti. Quasi overal – behalve in Gent – zijn ze niet bepaald populair. Hun reputatie is in het huidige Europa niet verbeterd sinds WO II. In ZO-Europa gaat het hen vandaag zelfs minder goed dan tijdens de USSR-tijdperk.

Afbeeldingsresultaat voor gypsies map europe

Oorspronkelijk zijn ze uit Indië, resp. het huidige Pakistan, afkomstig. Ze trokken in de 8ste tot 10de eeuw door Perzië, Klein-Azië of de Kaukasus (Armenië), vanaf de 13de en 14de eeuw via Griekenland en de Balkan naar Midden-, West- en Noord-Europa, en verder naar Amerika. Of via Noord-Afrika naar Spanje. Waarmee aangetoond wordt dat zij de hedendaagse “vluchtelingen” van zowel de Balkan- als de Libië- en Marokkoroute, vooraf gegaan zijn. Evenals de “vluchtelingen” leden zij niet aan een onweerstaanbare trekkersdrang, maar hadden andere redenen zoals oorlogen en de bijhorende gevolgen of werden gelokt door de groenere weiden in onze gewesten.

Ook zij waren in Europa de onuitgenodigde vreemdelingen. Ze waren anders: uitzicht, cultuur, tradities, taal… alles aan hen werkte storend, vreemd, onbekend en derhalve onbemind. De moderne tijden met de verplichte verdraagzaamheid waren nog niet aangebroken. Naar gelang het uitverkoren gastland kregen ze verschillende benamingen. In N-Duitsland en Scandinavië noemde men hen “Tartaren“, in Engeland en Frankrijk “Egyptiërs“, ook “Bohemers“, of gemakshalve “heidenen“. Vanaf de 14de / 15de eeuw werden ze “cingari” (tsigani) over “volk van de farao” genoemd en ook “”Athinganoi” (= onaantastbaren), en uiteindelijk “zigeuners“. Dit begrip is algemeen bekend in het Hongaars, Roemeens, de Slavische, Romaanse en Germaanse talen. Al is het bijna-Brexiland al lang naar het poco “travellers” overgeschakeld.

Hun geschiedenis verschilt in de diverse Europese regio’s: in Oost-Europa werden ze dikwijls als lijfeigenen of slaven behandeld; in Midden-Europa werden de Sinti tegen het einde van de de eeuw vogelvrij verklaard, die zich verplicht moesten aansluiten bij reizende groepen.

“Zigeuner” wordt momenteel als een belediging ervaren. Men wordt verondersteld de woorden “Roma” en “Sinti” te gebruiken. Het woord “Sinti” zou verwijzen naar hun oude herkomstland, Sindh (Indus).

Hun taal, het Rom (of Romanes, Romani), is verwant met het Indische Sanskriet. Door hun omzwervingen ontstonden verschillende dialecten. Sommigen kennen hun taal zelfs niet meer. Vooral omdat het Rom vooral een mondelinge taal is met weinig geschriften. In de vroegere USSR bestonden er wel projecten om een soort eenheids-Rom te ontwikkelen, met weinig succes. Deels te wijten omdat de Roma, resp. Sinti, uiterst wantrouwig staan tegenover buitenstaanders. Met hun eigen dialect voelen ze zich onverstaanbaar voor niet-ingewijden. Geschiedenis en tradities worden mondeling overgeleverd.

Maatgevend is hun familie- en sibbesamenhang. De “vijandige” maatschappij rondom hen wordt buitengesloten gehouden.

Een eigen geloof hebben ze niet. Ze kunnen zowel moslim, christelijk (orthodox, protestant, katholiek), of een geloofsbuitenbeentje zijn. Eeuwenlang werden ze heidenen beschouwd, hoewel ze bij een verblijf in een christelijke samenleving hun kinderen lieten dopen. De Kerk zelf wist niet hoe met hen om te gaan; ze kregen er geen rol in te spelen en werden eerder als lastig beschouwd. Sinds de 19de eeuw probeerde de Kerk hen te bekeren en hen een rol als groep toe te zeggen. Eigenlijk begon alles als een misverstand op het einde van de 14de, begin 15de eeuw. Toen de zigeuners in Midden-Europa aankwamen werden ze als pelgrims verwelkomd. Zij kregen van de heersers vrijgeleidepapieren, die hun de doortocht mogelijk maakten, zelfs met steunverlening, maar met in het achterhoofd dat ze terug naar hun herkomstland zouden keren. Maar ze bleven – de weiden waren daar groener dan thuis – en de welwillende houding werd vervangen door een morrende afwijzing. Ook hier verwijzen we naar de huidige “vluchtelingeninvasie”: de geschiedenis herhaalt zich.

Zowel Martin Luther en in zijn zog protestante vorsten in Midden-Europa refereerden naar hen op dezelfde wijze als naar de joden: niet-christenen die vervolgd mochten en moesten worden. Het Katholieke Concilie van Trient besliste dat zigeuners niet geduld moesten worden. Tot in de 20ste eeuw zagen de christelijke kerken niet in wat een meerwaarde de zigeuners bij hun bekeringsmissie zouden kunnen spelen: ze werden liefst gewoon geïgnoreerd. Onder Hitler werden oude kerkregisters uitgepluisd om generatie-oude zigeunerherkomst vast te kunnen stellen. De protestantse noch katholieke Kerk protesteerde nauwelijks.

In het algemeen is de meerderheid van de Europese bevolking niet geneigd veel sympathie te koesteren voor de Roma en Sinti. Hun aanwezigheid schept wantrouwen en vrees voor diefstallen of onrechtmatige bezetting, overlast, vervuiling en vernieling. Met zijn allen zijn wij discriminerende racisten, vol van onszelf, gevoed door vooroordelen en onbegrip.

Enkele video’s ter illustratie. De eerste film toont hoe de inventieve zigeuners ons geld beleggen in Roemenië: