Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De relaties tussen de landen zijn wereldwijd grondig veranderd zonder dat het westen, onder leiding van de VS in staat is dit te erkennen en nog minder er zich aan aan te passen. De westerse geopolitiek na WO II was er een van overheersing, uitbuiting, plundering en vernietiging.

Dit gaat onverminderd voort. De VS, Turkije en de zionisten mogen zelfs openlijk Syrië plunderen en vernietigen. Inmiddels zijn er echter andere spelers op het wereldtoneel verschenen die een heel andere politiek voeren. Het Chinese en Russische model is er nu een van win-win relaties met andere landen. China, het rijk van het midden, dat de zijde, het porselein, de drukpers en het kompas heeft uitgevonden, heeft de opiumoorlog en de koloniale overheersing van 1839 tot 1949 goed in zijn geheugen geprent als “de eeuw van de vernedering”. Uncle Sam zal de draak niet meer op de knieën krijgen.

Tot de nieuwe zijderoute zijn niet minder dan 150 landen en internationale organisaties toegetreden in Azië, Afrika, Europa en Zuid-Amerika. De illegale sancties en vijandelijkheden van de VS en hun bondgenoten tegenover Iran worden openlijk afgewezen door China, Rusland en Indië alsook door de in 2001 gestichte organisatie van samenwerking van Shanghai (OCS). Het Aziatisch model van win-win verbetert het leven van miljarden mensen. Het is een menswaardig alternatief voor de westerse politiek.

Dit geeft ook hoop voor het nu woelige Libanon. Protesteren op zijn Libanees is altijd een beetje volksfeest, maar tevens ook tragisch en zonder veel uitzicht. De (Saoedische) eerste minister Hariri is afgetreden maar heeft van de VS een lijst van 50 namen gekregen met de opdracht een regering van technocraten te maken. Ondertussen is heel de wereld zich aan het moeien met de regering van Libanon. Hoewel de VS het klaar kregen in de jaren ’70 de christelijke meerderheid te veranderen in een meerderheid van soennitische moslims, om de zionisten te plezieren,  zijn de VS en hun supporters niet in staat de christenen en de Hezbollah uit te schakelen. President Michel Aoun (christen, maroniet) en Hassan Nasrallah (secretaris generaal van Hezbollah) hebben een sterk verbond in dienst van de soevereiniteit van het volk, tegen de andere leiders in, marionetten van de westerse mogendheden die slechts chaos willen zaaien om het land te onderwerpen. Rusland heeft al laten weten dat het geen ontwrichting van Libanon zal dulden en China heeft concrete hulp aangeboden. Al wat de VS en hun bondgenoten er doen is uiteindelijk als een slag in het water die  China,  Rusland en Iran een steeds grotere invloed geeft.

Zal Libanon uiteindelijk in staat zijn toch zijn soevereiniteit te heroveren? We hopen het en bidden er voor. Wanneer je in Libanon komt merk je (bijna) overal dat het land toegewijd is en blijft aan O.L.Vrouw. Heilige Maagd Maria, bescherm uw volk.

P. Daniel

Vrijdag 29 november 2019

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Orthodox bezoek

Zaterdag blijft onze wekelijkse poetsdag. We waren net klaar toen abouna Paisios, de Grieks orthodoxe priester van Deir Atieh ons kwam bezoeken met de Grieks orthodoxe bisschop Mgr. Saba Esbear van Horan, Suweida (Z. Syrië).  Het was een erg aangenaam bezoek. Deze bisschop is  goed  bekend met de kerk in Europa en ook in België, waar hij blijkbaar een aantal professoren kent. Hij zelf doceert Oud Testament. Hij vertelde over de sterke groei van de orthodoxe kerk. Enkele van zijn opmerkingen zijn blijven hangen. Wanneer Rusland  na de val van het communisme zulk een sterke heropleving kende, dan is dit volgens hem voor een flink deel te wijten aan de blijvende invloed van o.a. Serafim van Sarov (+ 1833), een van de grootste Russische mystici, die het christelijk geloof  beleefde in het licht van de vervulling van de heilige Geest.

En wanneer Rusland nu door het westen zozeer wordt gedemoniseerd is dit niet alleen omwille van het feit dat het terug een grootmacht geworden is, maar vooral omdat het zulk een sterk en vitaal orthodox christendom kent, wat door het decadente en goddeloze westen met alle middelen wordt bestreden. Ook de Katholieke Kerk, die een behoorlijke crisis doormaakt, zou veel kunnen leren van de vitale orthodoxe kerken en in het bijzonder van de “patriarchale” structuur (met behoud van het Petrusambt). De orthodoxe kerken zijn overigens in Syrië eveneens over het algemeen vitaler en sterker dan de katholieke kerken.

Arbeidsongeval en verzorging

Lees verder

Persmuskiet kan het niet laten

Afbeeldingsresultaat voor linkse journalisten

“Ik las deze week, mijnheer Van Langenhove, dat uw partij een actie had gepland voor de Warmste Week: u zou Vlaamse identiteitskaarten verkopen en de opbrengst schenken aan een vereniging die fotoreportages maakt van sterrenkindjes. Een plan dat momenteel ter discussie staat. Toch bracht het mij op een idee. Ik vind dat politici zich ver moeten houden van liefdadigheid, maar ik maak graag één uitzondering: u bekeert zich tot de medemenselijkheid en doet een inzameling om kerstcadeautjes te kopen voor alle asielzoekers in België. De partij voorziet een startbedrag van 30.000 euro, en u en al uw Schild & Vrienden stoppen voor elke racistische meme voortaan één euro in de pot. Een Hitlergroet telt dubbel.”

Joël De Ceulaer in De Morgen: Brief aan Dries Van Langenhove

Lees ook Johan Sanctorums visie op het “ongezond amateurisme van orakels als De Ceulaer“: “Is Joël De Ceulaer een gevaar voor de democratie?”

Klimaatontkenner NASA

Gerelateerde afbeelding

… ziet de wereld door een groene(re) bril en komt tot de verrassende conclusie dat de wereld groener geworden is in de loop van 20 jaar!

Vooral de voor hun klimaatzonden beruchte landen China en Indië hebben door het inzetten op landbouw voor een groot gedeelte tot de vergroening bijgedragen. (Meer info (Duits)…)

Je moet maar durven!

Abderrahim Lahlali, samen met Mohamed Ozdemir, advocaat voor de twee gerepatrieerde zwarte madammen van I.S., de terrorista’s Fatima en Rahma Benzemmian uit Borgerocco, moet nog bekijken of hij in beroep gaat tegen de veroordelingen bij verstek van vijf jaar hechtenis. Intussen wil hij dat zijn “cliënten” (wie betaalt zijn ereloon en eventuele proceskosten???) psychologische bijstand krijgen wegens de “problematische stress-situatie” die ze achter de rug hebben in de kampen, waar ze “in onmenselijke omstandigheden” zouden verbleven hebben. (…)

Bij de repressie was er geen sprake van psychologische bijstand. Integendeel.

De BBC maakte een parodie over de zwarte madammen “The Real Housewives of ISIS”. En dat viel niet in halal aarde…

Op vakantie in Mesen

Hoera! Het toerisme in West-Vlaanderen groeit en bloeit. Zelfs in het kleinste stadje van het land, Mesen, met 1062 inwoners kan men – opnieuw – spreken van een onverwachte groei. 100 gasten, 10% van de bevolking, komen naar Peace Village. In 2016 mocht Mesen ook al eens bewijzen hoe gastvrij het racistische Vlaanderen wel is. De burgemeester, Sandy Evrard, had toen nogal zijn bedenkingen…:

… en organiseerde alvast een rampoefening.

Dit en véél meer mogen de gasten verwachten in Peace Village:

Quo vadis, Syria?

Een week geleden meldden we de bevrijding van Musharifah Al-Shmaliyah in Z-Idlib. Het Syrische leger dringt de terroristen nu terug in de ZW-buurgemeenten. Het Syrische leger heeft nogmaals een groot konvooi ter versterking van de zuidelijke en zuidoostelijke grensstreek van Idlib gestuurd als voorbereiding van een te verwachten belangrijk offensief. Uiteindelijk wil de overheid de M5, de autobaan die Aleppo met Damascus verbindt, helemaal veilig maken. (…)

De autobanen die grote steden en regio’s met elkaar verbinden zijn van levensbelang voor de economie. Zoals de autobaan die Aleppo met Hasaka verbindt. Het Syrische leger (be)waakt…

Turkije laat het FSA, het terroristenlegioen onder Turkse bescherming, het vuile werk doen. Deze proberen steeds weer de noordelijke grensstreek helemaal te veroveren. (…) In de Hasaka-regio worden burgers ontvoerd; in ruil voor een losgeld vrijgelaten. Of huizen worden helemaal leeggeroofd, de buit naar Turkije in veiligheid gebracht, de bewoners verdreven zodat de terroristen er met hun sibbe kunnen intrekken. Enz. enz. I.S. met een andere naam. (…)

Des te onbegrijpelijker is de houding van de Koerden:…

De Syrische regering is niet langer van plan aan de zijlijn toe te kijken hoe de olie naar Turkije gesmokkeld wordt door… de Koerden, die ze ter hulp kwamen, toen deze door de Turken (en hun vreemdelingenlegioen) aangevallen werden, resp. worden. De Syrische luchtmacht vernietigde opslag- en transportfaciliteiten van Koerdische organisaties die de olie smokkelen via de door Turkije bezette “veiligheidszone” van Jarablous en de Iraakse Koerdische regio. Van hypocrisie gesproken.

De Britten vervoegen hun Amerikaanse kameraden-oliebeschermers bij de Al-Omar oliebronnen. (…)

De Russische vice-buitenminister Mikhail Bodganov veroordeelde de Amerikaanse “bescherming” en stelde dat dit de boel slechts meer doet escaleren. Het thema zal op de volgende Astana-vergadering (10-11 december) aan bod komen. (…)

Aan het NW-front in Latakia blijft het moeizaam. Het Syrische leger probeerde van de slechte weersomstandigheden gebruik te maken om vooruitgang te boeken in de heuvels van Kabani. Deze grensstreek is uiterst moeilijk te heroveren vermits er een gestage bevoorrading uit Turkije mogelijk is. (…)

Een interactieve kaart vindt u hier.

Het zgn. kleine comité voor de nieuwe Syrische Grondwet in Genève is sinds twee dagen technisch werkloos. Reden: de Ottomaanse delegatie weigert de “soevereiniteit, eenheid van het land, en territoriale integriteit” van Syrië te erkennen… Maar waag het vooral niet van een “Turkse bezetting” van de noordelijke grensstreek te spreken! (…) Vraag het maar eens in Cyprus!

Twee voorzieningsbedrijven/pompinstallaties van drinkbaar water werden helemaal hersteld in de provincie Aleppo, goed voor 100.000 m3 per dag:

En de bouw van een waterzuiveringsinstallatie voor de Damascus-regio:

Syrië heeft momenteel twee olieraffinaderijen: één in Homs en één in Banias. Overheids-privé vennootschapsakkoorden zullen worden geratificeerd in het parlement met deelname van het Ministerie van Petroleum en Minerale grondstoffen (min. van energie) en een prominente privé investeerder. Zij willen samen 2 nieuwe olieraffinaderijen bouwen. (Syrian Law Journal)

Men verwacht (hoopt?) dat de volgende vergadering van de Arabische Kamers van Koophandel – april 2020 – in Damascus zal plaats vinden. (Syrian Law Journal) Hopelijk komt de toegang tot het Suez-kanaal voor ladingen met een Syrische bestemming aan bod.

Viering van de Dag van de Cultuur in de opera van Damascus:

Sinds het begin van de appeloogst in Suweida werden 740 ton appelen uitgevoerd naar het buitenland, vooral naar Egypte. Verwachte totale oogst dit seizoen: ca. 21.000 ton. (…)

Moest het niet zo tragisch zijn, we zouden het ermee kunnen lachen. Bekijk de Fox-berichtgeving, resp. rechtzetting over de zgz. gifgasaanval te Douma en het bedrog van het OPCW (zie onze vorige berichten hieromtrent onderaan):

Terugblik

Donald Trump vergaarde zijn rijkdom met onroerend goed. Hier ziet u een 33-jarige veelbelovende immobiliën-zakenman met een niet-agressief taalgebruik zonder zijn gebruikelijke zelfverheerlijking als VSA-president.