Aan het Griekse front (7)

Image

Wie meent dat alles (weer?) koek en ei is tussen Griekenland en Turkije mag zich bezinnen over het onderstaande:

Turkije blijft provoceren door gevechtsvliegtuigen het Griekse luchtruim te laten binnendringen. De NAVO en de EU houden zich gedeisd. Een boot van de Turkse kustwacht pest een EU Frontex grenspatrouilleschip én een Griekse vissersboot in de Egeïsche Zee. Turkse F-16 vliegen rondjes boven de Griekse eilanden – ze worden weggejaagd door Griekse gevechtsvliegtuigen. De vrees is reëel dat dit wel eens slecht zou kunnen aflopen. Niet moeilijk dat de Griekse defensieminister vindt dat men momenteel niet van goed nabuurschap kan spreken.

Turkije heeft de spanning doen stijgen door een akkoord met Libië te ondertekenen die de territoriale wateren der Mid. Zee tussen hen verdeelt.(zie vorig artikel onderaan) Turkse schepen zijn al naar olie of gas aan het boren in Cypriotische wateren, ze zijn van plan hetzelfde te ondernemen in de buurt van Kreta en ze uiten territoriale eisen in de wateren rond enkele Griekse eilanden.

Bovendien wordt verwacht dat Turkije opnieuw zal proberen immigranten over de noordelijke landgrens met Griekenland, bij de Evros rivier, te sturen. En – laten we niet vergeten dat er nog steeds, zonder rekening te houden met het pact dat gesloten werd met de EU – mensenhandelaars niets in de weg gelegd wordt die “vluchtelingen” en immigranten naar de Griekse eilanden smokkelen.

Trapped into Fantasies: On the recent escalation of Greco-Turkish ...

De verwachting – of beter gezegd – een gerechtvaardigde vrees dat de toestand aan de Evros opnieuw zou kunnen escaleren – wordt bewezen door de “bezetting” van een gebied langs de Evros, waar de meute illegalen in februari verbleef, die met een hardhandig duwtje in de rug van de Turkse politie, wekenlang geprobeerd heeft de Griekse grens over te steken. De Evros heeft naargelang het seizoen een hoger of lager waterpeil – de oevers veranderen dan in moerasgebied. De rivier meandert afwisselend op Grieks en Turks territorium. Dàt moerassig gebied in Feres wordt nu volgens verschillende bronnen door Turkije opgeëist. 35 Turkse soldaten zouden op de oostelijke oever van de Evros, op Grieks grondgebied, tenten neergepoot hebben, met duidelijk zichtbaar een Turkse vlag aan een boom. Zij verhinderen dat het Griekse leger een bijkomend grenshekwerk opricht. De Griekse regering heeft Turkije verzocht de soldaten terug trekken – men wil een escalatie zoals in 1996 omwille van de Imia-eilandjes in de Egeïsche Zee voorkomen. (…) Turkije weigert.

Mariamaand in mineur (4)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Zoals maandag laatstleden, wil onze redactie met dit lied, het laatste in de reeks, de verbondenheid met ons volk tot uitdrukking brengen. En ja, er staan talrijke kwalitatief betere versies ter beschikking, echter, met deze opname zijn we een heel klein beetje bij het Zangfeest aanwezig. Wij hebben een schat aan liederen, die nauwelijks – of nooit – aan bod komen bij de muziekprogramma’s van “onze” radiozenders… Christelijk en Vlaams worden immers geweerd als de pest.

De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Aansluitend en afsluitend deze beelden en de vrome wens, het gebed, in de huidige coronatijd: Inderdaad… “Waar men gaat langs Vlaamse wegen….”

Tot spijt van wie het benijdt

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): "Samenwerken met N-VA? Op sociaal ...

Tom Van Grieken vandaag op de 7de Dag. Lang gepraat van de andere partijen, maar eensgezind beginnen roepen als Tom Van Grieken langer dan 20 seconden spreekt. Gelukkig heeft hij niet meer dan 20 seconden nodig om de échte taboes van het land b aan te kaarten: immigratie en de Vlaamse transfers naar het zuiden van het land (… goed voor 2000 euro per Vlaming)

Enkele citaten:

“Ik wil dit debat beginnen met een complimentje aan Joachim Coens. Hij heeft wel de democratische moed om een debat aan te gaan met de oppositie. Het weglopen van dit soort debatten getuigt van heel weinig moed.”

“Er zijn verkiezingen geweest op 26 mei. Men schijnt dat vergeten te zijn. Vroeger zeiden ze ‘het is maar een peiling’ en de systeempartijen deden verder. Ik heb het idee dat ze op 27 mei hebben gezegd ‘het is maar een verkiezing’ en we doen voort.”

“De winnaars van de verkiezingen komen niet aan bod (Vlaams Belang en PvdA). De grootste partij van dit land (de N-VA) komt ook niet aan zet. Je moet dan niet verbaasd zijn dat mensen genoeg hebben van die systeempartijen.”

“Waar een voorstel vandaan komt, maakt mij niet uit. Als het een goed voorstel is, dan stemmen we dat mee. Want ik wil échte verandering, geen politieke spelletjes.”

“Toen de Coronacrisis uitbrak en mensen bezorgd waren over hun gezondheid, was de politiek met dit bezig. We zien Meyrem Almaci wuiven. Want ze was er ook bij hé. Jullie waren niet bezig met de gezondheid van de mensen, maar met politieke spelletjes.”

“Soms denk ik dat er zuurstoftekort in het parlement is. Er is 1 niveau waar niets werkt. Zelfs mondmaskers bestellen lukt niet. En hun oplossing is herfederaliseren. Dat is de automobilist overtuigen met de stiptheidscijfers v/d NMBS. Dit is flauwekul.”

“De staatsstructuur is een koterij. Maar dat kan u toch ons niet verwijten? Wie heeft deze structuur in elkaar gestoken? De traditionele partijen. Wij zijn duidelijk: onafhankelijkheid, en als dat niet direct kan tenminste homogene bevoegdheidspakketten.”

“We moeten stoppen met facturen te betalen waar de Vlaming nooit heeft voor gekozen. Ik noem er twee: de immigratiefactuur en de miljardentransfers naar Wallonië. Maar blijkbaar kunnen we die ‘luxe’ veroorloven volgens de andere partijen hier aan tafel.”

U kan de twee uur durende ‘talkshow’ hier (her)bekijken.

Genocide op bevel van de EUSSR

Waaraan veelal voorbij gegaan, weggekeken, wordt is de perfide rol die de EU speelt bij de bevolkingssamenstelling der lidstaten. Wij weten dat immigratie hierbij bijzonder hulprijk is, maar we realiseren ons te weinig – dankzij de selectieve berichtgeving der poco media – dat de EU door middel van de zelf-ontworpen EU-wetgeving, door EU-richtlijnen, die de resp. ondergeschikte rechtbanken, de lidstaten, blindelings worden geacht de marsrichting te volgen. Zo werd in het EU-parlement – meerderheid tegen minderheid – in september 2019 gestemd over het onderstaande:

  • immigranten uit Afrika moeten meer, sneller, gemakkelijker toegang tot EUropa kunnen krijgen omdat ze “in de loop der eeuwen een opmerkelijke grote bijdrage aan de opbouw van de EUropese maatschappij geleverd hebben”
  • waaruit de EUSSR besluit dat we de verplichting hebben hen – zonder een bovengrens – bij ons welkom te heten,
  • hen tegen eender welke vorm van discriminatie te beschermen
  • o.a. door hen op een veilige en wettelijke manier naar onze contreien te halen
  • waarbij positieve discriminatie – woningmarkt, werkverschaffing, scholing, cultuuraanbod – aangeraden wordt.

Bij een toename van “vreemde” invloeden zijn de gevolgen zijn desastreus: nationalistische gevoelens worden gedecimeerd, eigen-culturele fierheid wordt gedoofd en – niet onbelangrijk bij het streven naar een memlingenprogrammering – het groeps-IQ zakt jaar na jaar naar een lager peil. Waarmee de cirkel rond is om te eindigen bij brood-en-spelen.

Dat hierbij weer een stuk van onze eigen beslissingsmacht weggenomen wordt kan zelfs de goedgelovigste Gutmensch niet ontkennen.

De EUSSR heeft nog een bijkomend door’slag’gevend argument om de omvolking te doen slagen. Wie zich hiertegen verzet, protesteert, kritiek uit… wordt beschuldigd van opruiing, discriminatie, haatverspreiding en vervolgens vervolgd en bestraft. Alle middelen voor het bereiken van het vooropgesteld doel zijn hierbij veroorloofd.

Zwijgen is toestemmen.

Oud werd nieuw

Geen historische beelden, geen getrukeerde film. De Pruisen leidden het Chileense leger op en dat kan men vandaag nog vaststellen. Paradepas en feldgraue uniformen. Misschien is het tijd dat de Chilenen de Duitsers een wederdienst leveren en hen terug een vaderlandsgevoel bijbrengen. Huidige EU-voorzitster von der Leyen heeft dit deskundig – de erfzonde nietwaar? – tijdens haar passage als defensieministerin kapot gemaakt.

Voor de geïnteresseerden: elk jaar viert men in Chili de Legerdagen, op 19 september in Santiago en overmorgen – 21 mei – de Marinedagen in Valparaiso.

We kunnen het niet laten… vergelijk even met “onze” parade. Het land b is internationaal beroemd voor de chocolade, de wafels, bier, de talenkennis der politici én de paraatheid der strijdkrachten:

Mariamaand in mineur (3)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

We schreven het al: niet alleen is deze meimaand, Mariamaand, in mineur, ook alle herdenkingen en vieringen georganiseerd door de Vlaamse Beweging werden op non-actief gezet. Met dit Marialied denken we met weemoed terug aan een IJzerwake, die dit jaar niet mogelijk is.

Emiel Hullebroeck componeerde, Clem De Ridder zorgde voor de tekst:

Lieve Vrouw der Lage Landen

Hoge Vrouwe in de hemel, ‘s Heren Moeder, reine Maagd.
Hoor het volk der Lage Landen, dat U ned’rig bijstand vraagt.
‘t Heeft al oude adelbrieven, van zijn godsvrucht, deugd en eer.
Wil, zo smeken wij U, Vrouwe, voor ons bidden bij de Heer.

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zo was Vlaand’ren, hoofs, eenvoudig en devoot.
Kersten van geloof en zeden, bleef het in zijn hoogste nood.
‘t Bouwd’ U tempels en kapellen, van de zee tot in de hei;
‘t Schilderd’ U in pracht van kleuren, ‘t zong U lied’ren in de mei !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Lieve Vrouwe, zie de wonde, die Uw dierbaar volk ontwijdt;
‘t Slaat de hand aan eigen broeders, ‘t is vol wraak en snarre nijd.
Dolend langs onveil’ge wegen, dwaalt het verder van U af.
‘t Zoekt de wellust en vindt schande, dreigend gaapt het open graf !

Lieve Vrouwe in de hemel, die der Vlamen Moeder zijt,
Red Uw volk uit diepe noden, maak het tot de deugd bereid.

Cyclus

POTENTIE VLAAMSE PARTIJEN OM MET CRISIS OM TE GAAN

Samizdat (mission) | Deus Ex Wiki | Fandom

Sedert deze plaag begon schrijf ik hier Samizdat berichten.  Zeer vroeg werd hier gemeld dat er schuldigen aan te wijzen zijn, nu te identificeren als de Chinese communisten en enkele rijkste “filantropen” van de wereld.  De onderzoeken naar gedachtenbeheersing van de meest misdadige geheime diensten van de wereld heeft zijn vruchten opgebracht.  Door angst verlamd zijn de mensen als lemmingen overal onder een regime van staat van beleg gegaan.

Intussen groeit er de fervente kamp, van vrijheidsbewuste burgers, om de grondrechten terug te eisen.  Vooral in de VSA, Duitsland, Zwitserland en Nederland.  Zoals op verslagen van Junge Freiheit en PI-News wordt gemeld, worden ze beschimpt als samenzwerings-theoriekers, extreem-rechtsen en nazi’s.  Antonio Guterres, secr.-gen.  van de  VN roept op tot strijd (lees wereld-censuur) tegen fake-news over de pandemie. 

In Antwerpen trachtten ook enkele tientallen te betogen voor de burgerlijke grondrechten; ze werden in de media beschimpt en De Morgen vond het uiteraard goed dat in heel de stad jacht op hen werd gemaakt.  Dertien van hen werden aangehouden (zelfs voordat dat ze een betoging konden vormfen).  Dit is de puurste dictatuur en is burgemeester De Wever daarvoor verantwoordelijk?

Eindelijk schrijft er een auteur op “Doorbraak” : Nooit meer lockdown (Frederik Ceyssens 11.5).  De eerste auteur na bijna twee maanden gepalaber.  Maar hier wil ik tot de kern komen: de Vlaamse politieke partijen hebben de weerloze burger in de steek gelaten, wanneer deze van de meest essentiële grondwettelijke rechten werd ontheven; ze verzuimden te spreken wanneer zeer zware boetes aan in wezen onschuldige burgers werden uitgedeeld.  Er heerste en heerst de stilte van het graf, wanneer het gaat om het feit dat de politie (met of zonder haar wil) wordt ingezet om een repressie te voeren tegen de onderdanen van dit land.  Nergens vernam ik een originele, moedige kijk, behoudens van Jean-Marie Dedecker.

In Nederland, dat sinds de 16E eeuw een cultuur heeft van tolerante verdediging van dissidenten, is er georganiseerd verzet o.a. van Robert Jensen en mensen van Café Weltschmerz  o.l.v. Karel van Wolferen (verwijzing op einde).  Kan men in politiek Vlaanderen dan niet meer zelf denken?  Of is de particratie zo almachtig?

Eigenlijk moet men deze “plaag” nog steeds beschouwen als een nachtmerrie-achtig intermezzo in de geschiedenis!!  Terwijl heel de wereld aan dat thema gekluisterd wordt, gaan de machten achter de schermen door om hun plannen uit te voeren.  Akkoord dat dit allemaal niet in Belgie bedisseld werd; maar de constellatie van een regering die absoluut Vlaams-vijandig is wordt verder uitgewerkt.  Magnette blijft met zijn oekazes aan het commando van de operatie.  Is dat even fijn geregeld dat er geen politieke meetings of betogingen kunnen gehouden worden……

Men heeft terecht Gwen Rutten in het vizier genomen, om haar obsessie om terug tot een unitaire staat te komen.  Maar één van de vooraanstaande leiders, achter de schermen en in de Loge zelfs wereldwijd, is Alexander De Croo*.  Denkt hij wellicht anders dan vader Herman De Croo?  Hij wil inhakend op de kritieken (over 5 gezondheids-ministers) terug tot één unitaire gezondheidszorg komen.  Dit is maar één staaltje uit de volledige ommezwaai, waarmee de VLD politiek-zelfstandig Vlaanderen wil uitschakelen.  Als men deze dagen de balans opmaakt van 75 jaar kleurpartijen-politiek na de oorlog, dan kan men enkel stellen dat deze Vlaanderen zware schade hebben toegebracht.  Zelfs N-VA heeft daaraan meegedaan, door vier jaren volkomen nutteloos mee te regeren.

Zowel op het vlak van de mensenrechten, als op het vlak van de schade die aan economisch en cultureel Vlaanderen wordt toegebracht, moet de Beweging en zelfstandige denkers dringend een offensief starten.  Men besteed bvb. veel tijd aan het goed-in-de-markt liggende thema van immigratie.  Maar zelfs als het VB reusachtige stemmenwinst boekt, dan nog liggen de bevoegdheden om daar iets te veranderen bij de federale regering en de EU.  We hebben met het Nationalistisch Verbond, met echte topdenkers, 25 jaren gepoogd om primo het thema Vlaamse zelfstandigheid prioritair te krijgen en secundo N-VA en VB tot een werkelijke eenheid te bewegen.  Aan Tom van Grieken dient dan ook gezegd : al de pogingen tot verzoening zijn steeds op de meest categorische wijze verijdeld!!!  Vanwege vooral de N-VA.

Men kan het bijna niet diabolischer ineen steken.  Door de massale psychose, die overigens nog vele slachtoffers zal eisen, is het praktisch niet mogelijk de thematiek van het dreigende kalltstellen van 120 jaar Vlaamse Beweging onder het publiek te brengen.  De leiders van de politieke Vlaamse Beweging zullen dra moeten kiezen: trouw aan de duizenden Vlaamse strijders die ons zover brachten of het trouweloos verraden van de mogelijkheden die de kiezers ons evtl. zullen schenken.

Deze auteur is geen fatalist : op jonge leeftijd heb ik op 25 mei 1977 ontslag genomen uit de VU omwille van Egmont; werden we in de woelige dagen van 1988 uit het Vlaams Blok verwijderd omwille van hun nieuwe koers (onafhankelijkheid in mineur)  en werd de tocht verdergezet langs de niet-politieke Vlaamse Beweging.  Veel smaad en weinig vreugde!

Vandaag staan we er nog steeds, uit liefde voor ons volk.  Diegenen die ons telkens doen afwijken van het einddoel dienen andere heren: deze van de 33- graads Vrijmetselarij en de immer wakende krachten in jacobijns Parijs. 

Het is niet mogelijk, zoals Bart Maddens is gaan inzien, met de hoge Belgische heren kersen te eten.  Een Vlaams-nationalist wordt voor het absolute niets, het onwezen aanzien.  Dat bewustzijn moet men meenemen, als men een verder Vlaams-nationaal beleid maakt.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen:
– “Wie wist wat op welk moment?” Karel van Wolferen en Ramon Bril. Café Weltschmerz**
– Junge Freiheit en PI-News : artikels over het verzet in Duitsland. Vooral Stuttgart, Nürnberg, Berlin en München.
– Artikels op: Uncut-news.ch
– Katholiek Forum: oproep You Tube: Prominent clergy, laity issue statement exposing…” van John-Henry Westen***. Oproep van kerkleiders voor aandacht voor de basisrechten van de mensheid.

*Nvdr: Ter illustratie enkele “staatsmanschappelijke” ideetjes van De Croo Jr. – wie zoekt vindt er nog wel meer, soms als kleine quasi verborgen speldenprik, steeds meer als duidelijke betrachting, vermomd onder de wens “goed bestuur”:

“België werkt niet, tijd voor ‘PLAN BE'” (Knack, 14.7.16)

‘Ik wil dit land opnieuw meer federaal maken, maar dan in de authentieke betekenis van het woord’ (Knack, 13.12.17)

Voorstel De Croo om federale kieskring is natte droom van het FDF (VB 28.7.18)

Het waarschuwingssalvo van de herfederalisering (De Tijd, 6.8.18)

**Nvdr: Kijk en verbaas u (niet):

***Nvdr: u kan de video waarnaar verwezen wordt, hier bekijken:

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan

“We moeten onze plan leren trekken…”

Reisadvies Ghana | Ministerie van Buitenlandse Zaken | Ghana ...

De Ghanese president windt er geen doekjes om: “We moeten af van de ontwikkelingshulpinfuus. We moeten ervoor zorgen dat onze jonge mensen hier blijven, hier hun toekomst opbouwen. We moeten stoppen met het bedelen aan de poort van de westerse wereld…”

De president wil een slogan: “Wij willen een Ghana opbouwen zonder hulp (van buitenaf), een onafhankelijk, zelfvoorzienend land, een Ghana dat op zijn eigen benen kan staan.”

Een zeer opmerkelijke toespraak. Nu nog in daden omzetten.

Hoewel Ghana één der minst corrupte Afrikaanse landen is, zou het land jaarlijks 3 miljard dollar verliezen. Eén der redenen is de energiesector. De elektriciteitsvoorziening werd met goedkeuring van de president grotendeels aan het buitenland verkocht. Met een opmerkelijk resultaat: vijf jaar geleden werd elektriciteit nog gerantsoeneerd, nu … een overcapaciteit, die niet gebruikt wordt maar waar wel degelijk moet betaald worden! Goed voor een factuur van 500 miljoen dollar ongebruikte stroom. Een zelfde scenario voor de gasvoorziening: of het gas nu gebruikt wordt of niet, de factuur blijft even hoog. Goed voor 550 miljoen à 850 miljoen dollar per jaar voor ongebruikt gas… Dure bevoorradingszekerheid. Dure energie. En dan heeft de regering zelfs nog twee LPG-gas contracten in 2017 geannuleerd. (…)

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. In 2017 werd uit hetzelfde vaatje getapt.

Ach, we durven er niet mee spotten. Doen wij het beter? Verkopen aan de Fransen, kerncentrales verdoemen, vervolgens Franse stroom opgewekt met kerncentrales invoeren, overal het landschap verpesten met windmolens, de stroomopwekking in de schoenen van de burgers schuiven (dure bouwvoorschriften, zonnepanelen, zonneboiler, warmtepompen…). We worden elke dag meer betutteld én meer belast, zonder dat de dienstverlening er beter van wordt.