Schorsing KVHV

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

KVHV-Gent12 december om 21:35 ·

Ceci n’est pas une suspension.

Twee maand schorsing. Vijf maand zelfs, indien we niet online door het stof kruipen. Het is een sanctie die het Politiek-Filosofisch Konvent gepast vindt. Volgens het Konvent hebben wij vermeend geholpen bij het aanmoedigen van verkrachting en het normaliseren van geweld tegen vrouwen.

De feiten zijn intussen alombekend. Wij nodigden dokter Hoeyberghs uit naar aanleiding van enkele spraakmakende en uiterst controversiële quotes gedaan via de media de voorbije jaren. Eén daarvan was een heel scherp citaat over de MeToo-beweging. Het was een citaat geuit in TV-Familie in 2017, waarop er toen zelfs niet gereageerd werd. Wij kozen ervoor het evenement te promoten met dit citaat. Het was uiterst controversieel, reeds geuit in het publieke debat, niet uitgelegd noch weerlegd en zou marketinggewijs dit evenement in de kijker zetten. De reden waarom wij Hoeyberghs een relevante spreker achtten is meervoudig. Ten eerste is Jeff een succesvol plastisch chirurg en dit heeft hem financieel vermogend gemaakt. Die financiële vermogendheid zorgt ervoor dat Jeff zich kan uitspreken over de problematiek op een uiterst unieke wijze. Actoren in de bedrijfs-, juridische en academische wereld zullen eerder gehinderd worden door een zekere impliciet verwachte politieke correctheid. Academici kunnen ontslagen worden, spelers in het private bedrijfsleven geboycot. Jeff is een arts, die zich op zijn quasi-pensioen begeeft en met een ongeëvenaarde vrijheid zich kan uiten over zijn controversiële uitspraken.

Het doel was om Hoeyberghs uitleg te laten verschaffen over citaten die eerder in de media schijnbaar passeerden. De verwachting hierbij was dat verscheidene citaten wetenschappelijk zouden gestaafd worden en getoetst aan recente bevindingen. Dit alles overgoten in de klassieke en voorheen geliefde no-nonsense, over the top, stijl van Hoeyberghs. Tijdens de lezing echter werden er uitspraken geuit die op zichzelf staand ridicuul seksistisch waren, en in zijn context beschouwd ten minste getuigden van een slechte stijl en smaak.

In haar gemonteerde filmpje van enkele minuten probeerden linkse organisaties dit als het grote bewijs te zien dat wij seksisme goedkeuren en er een avond gingen van maken waar we de nieuwste tips over vrouwenonderdrukking zouden uitwisselen met een zogezegde notoire seksist. Hadden wij echt een anti-vrouwen conferentie willen oprichten, waarom maakten we de lezing dan publiek? Waarom hebben we de lezing in zijn geheel gelivestreamd op Facebook? Was er een betere blootstelling van mogelijks ongure denkbeelden mogelijk?

De redenen waarom wij ons niet genoodzaakt voelden om ons te distantiëren van zijn uitspraken zijn voor de hand liggend. Ten eerste hebben wij geen controle over de inhoud. We laten de spreker vrij zich te uiten op elke manier hij genoodzaakt voelt, en zorgen niet voor talking points, scripts of een gedragscode qua houding of stijl. Ten tweede achtten wij het verplicht distantiëren als organisator een gevaarlijk precedent. Impliceert dit dat elke mening geuit aan de UGent waar er geen afstand van wordt gedaan, de hare is? Is een organisator verantwoordelijk voor de uitlatingen van een spreker en sterker nog, moet hij dezelfde uitlatingen delen? Indien dit het precedent is dat de UGent wil scheppen, zijn er wel een lijst van evenementen waarvoor niet alleen UGent, maar ook Stad Gent zich dient te verantwoorden.

Had het format met dokter Hoeyberghs zich beter afgespeeld in debatvorm? Misschien. Impliceert het feit dat wij een spreker met ongecontesteerde uitspraken in de media een vrij podium geven dat wij het eens met hem zijn? Zeker niet. Wat wel duidelijk is, is dat dit een ideale stok is waarmee het KVHV eindelijk van de universiteit verdreven kan worden. We zijn sinds het Dries Van Langenhove-debacle al langer een doorn in het oog van de rector, en die ziet deze heisa nu als een ideale manier om te doen wat hij al langer wou. Zij die op de barricade stonden voor #JeSuisCharlie dragen nu zelf het geweer. Wanneer het doel de middelen heiligt, zijn principes slechts situatiegebonden. Want vergis u niet, dit gaat niet louter om vermeend seksisme. KVHV zal als rechts-conservatieve vereniging wel vaker botsen met bepaalde academici. Dat is ook de reden waarom niet alleen het rectoraat, maar ook proffen op deze heisa springen. Extreemlinks houdt morgen een protestactie en proffen van de UGent stellen hun lessen uit om zelf mee te kunnen marcheren.

Daarom is dit niet zomaar een schorsing. Iets wat iedereen zonder irrationele haat voor het KVHV hopelijk begrijpt. Het is een beredeneerde actie van iedereen die het KVHV al langer weg wil van haar universiteit. Het is uw goed recht om bepaalde uitlatingen Hoeyberghs misselijkmakend seksistisch te noemen. Het is uw goed recht om de gehele lezing onwetenschappelijke onzin te noemen. Het is uw goed recht de keuze van sprekers van KVHV bedenkelijk te vinden. Maar stel uzelf wel de vraag waar het grootste gevaar schuilt: een studentenvereniging die een lezing organiseerde waar toog-seksisme werd geuit, of een administratieve overheid met de slogan ‘Durf denken’ die actief meningen verbiedt en het bestaansrecht van zij die die meningen faciliteren opheft.

https://gent.kvhv.org/

Duitse selectieve kliklijn voor “radicalisering”

Afbeeldingsresultaat voor RechtsEX

Het Bundesamt für Verfassungsschutz, kort BfW, (Duitse federale binnenlandse veiligheidsdienst) heeft sinds 28 oktober een telefoonlijn, de “RechtsEX”, geactiveerd voor de melding van rechtsextremistische activiteiten of gezinningen. De Merkellanders moeten o.a. melden als zich personen uit hun omgeving op deze wijze radicaliseren. Het BfW raadt echter af de contactlijn te gebruiken voor verklikking. Kwestie van het recht op vrije meningsuiting, zoals vastgelegd in art. 5 van de grondwet, die de vrije meningsuiting garandeert, niet te misbruiken. Ach…

Welke zijn zoal de kenmerken van rechtse radicalisering? De Duitse vlag laten wapperen. “Deutschland über alles” meezingen. Blond, blauwe ogen. Geen exotisch-samengesteld gezin. Meewarige blikken op regenboog- of geslachtsveranderende mensen werpen. Immigratie afwijzen. Hard werken. Een nagelknipper op zak hebben. Kritische mening over de media uiten. Duidelijke afwijzing van vroeg-seksualisering der kinderen… enz. en… een affiche van de AfD aan je raam hangen.

Wat met de Antifa en andere linkse stoottroepen? Die worden zelfs betaald om de boel op stelten te zetten.

Zogezegd

“Herinner u de manier waarop Yves Leterme aan Franstalige kant gediaboliseerd werd in 2007. Maar verduiveld, wat zouden de Franstaligen blij zijn als ze vandaag konden praten met iemand als hij! Vervolgens is De Wever gekomen, en weer moest hij gediaboliseerd worden. Daarna Francken, zelfde verhaal. De volgende keer zult u met Tom Van Grieken aan tafel zitten, de voorzitter van het Belang. Zo eenvoudig is het. (…) Het is een zware fout aan Franstalige kant om telkens het verkiezingsresultaat in Vlaanderen weg te moraliseren. Dat zal het gedrag van de kiezer niet veranderen.”

Prof. staatsrecht en grondwetspecialist Hendrik Vuye, in Le Soir, 7 december 2019.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Aan het handje van Uncle Sam

Afbeeldingsresultaat voor uncle sam i want you

Het V.K. heeft in november de door de VN voorgeschreven teruggavetermijn aan de oorspronkelijke bevolking van hun laatste Afrikaanse kolonie niet gevolgd. De Chagos-eilanden liggen midden in de Indische Oceaan, ver weg van het Afrikaanse vasteland.

In 1968 kreeg Mauritius de onafhankelijkheid van de Britten. Mauritius ligt meer dan 1300 mijlen ten zuid-westen van de Chagos-eilanden en behoorde tot hetzelfde koloniale territorium. Mauritius werd gechanteerd: in ruil voor onafhankelijkheid moesten ze afstand doen van de Chagos-eilanden.

Meer dan 2000 inwoners van Diego Garcia, het grootste eiland van de Chagos-archipel werden in 1973 gedwongen naar Mauritius en de Seychellen te verhuizen – “desinfecteren” volgens de VSA – om plaats te maken voor de Amerikaanse militaire basis. Sinds die verdrijving strijdt de bevolking van Chagos voor de terugkeer naar hun vader(ei)land.

In februari besliste het Internationale Gerechtshof in Den Haag dat de eilanden wettelijk deel uitmaken van Mauritius en dat het V.K. onterecht een stuk grondgebied afsplitste. In mei stemde de algemene vergadering der VN in met het vonnis en gaf het V.K. 6 maanden tijd om de eilanden terug te geven. 116 landen stemden voor deze beslissing – slechts 6 stemden tégen. Deze 6 waren de VSA, Groot-Brittanië, Israël, Australië, Hongarije en de Malediven.

Diego Garcia is slechts 38 mijlen lang. Het wordt in militaire jargon een “onzinkbaar vliegdekschip” genoemd. Vliegtuigen en oorlogsschepen die op het eiland gestationeerd zijn speelden een belangrijke rol in de eerste en tweede Golfoorlog, bij de invasie van Afghanistan en in de oorlog tegen Libië. De strategische ligging tussen Afrika en Indonesië geeft de VSA toegang tot het M.O., Centraal- en Zuid-Azië en tot de reusachtig grote Indische Oceaan. Diego Garcia is van onschatbaar belang voor de VSA-oorlog tegen Somalië, voor de luchtaanvallen in Irak, Syrië en desgevallend Iran. Geen olietanker, geen oorlogsschip, geen vliegtuig kan zich zonder hun weten bewegen. De start-en landingsbanen zijn tip-top in orde, geschikt voor de grootste vliegtuigen. De lagune werd omgebouwd tot een militaire haven, waar vliegdekschepen kunnen aanleggen. (Satellietkaart)

De VSA hebben er een stad gebouwd met fastfood-restaurants, bars, golfterreinen en bowlingbanen, amusement- en sportfaciliteiten, geschikt voor de ca. 3000 à 5000 militairen en burgers. Amerikaanse burgers, want voor een inboorling is het verboden gebied. Met filmpjes zoals deze exemplaren hieronder moet Diego Garcia aantrekkelijk gemaakt worden voor VSA militairen die eventueel bereid zouden zijn zich voor een lange-termijn buitenlandse missie kandidaat te stellen. De voordelen aangeboden aan de “Island residents” zijn zeer aantrekkelijk. “Island residents”… eilandbewoners maar niet voor de oorspronkelijke bevolking. De “footprint for freedom” welkomwoorden op de luchthaven zijn dan ook bijzonder cynisch…

De meeste Amerikanen hebben – met een goede reden – nog nooit van Diego Garcia gehoord: sinds meer dan 30 jaar werd daar geen journalist meer toegelaten en het Pentagon houdt de basis in een “nationale veiligheidscocon” gevangen. In 1966 verpachtte het V.K. de basis aan de VSA, zonder dat het Britse parlement of het VSA-Congress erover geïnformeerd werden.

Tot de verdediging der koloniale heerschappij gaf de Britse regering volgende verklaring: “Het V.K. twijfelt niet aan onze soevereiniteit over het Britse territorium in de Indische Oceaan, dat sinds 1814 onder ononderbroken Britse soevereiniteit staat.”

M.a.w. een opgestoken middenvinger. De VN-resolutie is tenslotte niet bindend en het V.K. zal de kolonie waarschijnlijk behouden… Immers, de VSA hebben nog een pachtcontract voor Diego Garcia, dat in 2016 verlengd werd met 20 jaar tot 2036.

De militaire basis op Diego Garcia werd naar verluidt door de CIA als “black site” (geheime gevangenis) gebruikt om vermoedelijke terroristen te verhoren… geen haan die er naar kraait. In 2015 verklaarde kolonel Lawrence Wilkinson, de voormalige stafchef van Colin Powell, , dat de CIA Diego Garcia voor “schandelijke activiteiten” gebruikt. (…)

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Sinterklaas heeft nieuwe helpers… en ze zijn niet zwart!

Dries Van Langenhove

5 december om 21:25 · Vanavond samen met Schild & Vrienden, Huizen Van Vlaamse Solidariteit en Voorpost maar liefst 310 voedselpakketten gemaakt voor Vlaamse gezinnen in armoede. Zo kan iedereen genieten van een warme Kerst. Dankzij de verkoop op www.schildenvrienden.com/shop konden we met S&V ook €750 financieel bijdragen. Fier op dit werk en dankbaar aan allen die dit mee mogelijk hebben gemaakt. Alles Voor Vlaanderen!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, staan
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, zittende mensen