Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

De crisis en de noodverordeningen etteren voort.  Het is uiterst moeilijk om de doorsnee mensen ervan te overtuigen dat heel het plaatje anders in elkaar zit.  Juist nu kreeg ik een artikel voor me dat nogmaals verhelderend is (Duits maar de moeite om te vertalen):

Der Corona-Schlachtplan gegen die Menschheit (Was sie uns antun werden in den kommenden Wochen….) 

Vanuit ons bewustzijn willen we wijzen op :

  • Zelfs als er zeer uitgebreide vaccinaties plaatsvinden, zullen noch hier noch elders, de maatregelen ingetrokken worden (mondmaskers, bubbels, e.d.)
  • Eensklaps komt er een Engelse variant te voorschijn.  Dit geeft regeringen (bv. Duitsland en Nederland) een vrijgeleide om nieuwe onmenselijke maatregelen op te leggen.  Mutaties zijn zeker mogelijk, maar het is toch wel toevallig dat deze opduikt op de dag dat in Engeland de vaccinaties van start gaan.  Dit is m.i. een misdadige manipulatie.
  • De echte leiders van onze landen, en de raadgevende medici, weten volgens mij zeer zeker de ware toedracht van deze virus-verschijning;  Mark Van Ranst  ging er in 2019 al een voordracht over geven in Engeland.  De leiders van WEF en Bill Gates zeggen het zelf!!!)

Intussen zijn zelfstandige denkers, aan de (vroegere) linkerzijde ook wakker geschoten :  zie artikel van 2.1.2021 van Jan Van Duppen:  “Links probeert al decennialang mensen zo afhankelijk mogelijk te maken” waar hij op het einde schrijft : “Het virus “verpletteren” is je reinste wetenschappelijke onzin…….Als mensen bouwen we vanaf onze geboorte ons afweersysteem geleidelijk op”.  En:  “Een aantal virologen….. is dit soort aanpak zeker niet ongenegen  (vaccinplicht), en dat zou ons zeer ongerust moeten maken”.

Ook een reactie van de linkse Sarah Wagenknecht : “Corona-Impfzwang?  Nein Danke”.

Intussen groeit de bewustwording toch in een aantal landen: in Wenen was er op 16.1 een zeer grote betoging tegen de corona-maatregelen (veel jonge mensen); het voorbije weekend in Amsterdam  (17.1) tegen Rutte en de corona-verordeningen.

Intussen regeert de “ploeg van 11 miljoen” voort.  In hun pagina-grote belgicistische advertentie van 28.11 dierven ze schrijven: “Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan”.  Het is daarom dat ze elke week strengere maatregelen treffen.  Daarom zeg ik nogmaals dat ik slechts muilkorven draag, als het werkelijk niet anders kan.  En dat het verbod voor ouders om met hun uithuizige kinderen samen te komen onmenselijk is.

Onze waarschuwingen dat we met deze links-liberale regering naar een stevige repressie tegen de Vlaamsgezinden gaan, wordt nu bewust in bredere Vlaamse kring.  In wezen vormen al de deelnemende partijen één en dezelfde ideologisch profiel.  Allen volgen een links-liberaal profiel, politiek-correct en repressief inzake de corona-noodtoestand.  Een goed voorbeeld daarvan is Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken), weliswaar Cd-V maar resoluut belgicistisch.

Een goed overzicht en achtergrond geeft daarvan auteur H.P. in de Golfbrekers (16.1), wat niet genoeg kan benadrukt worden (Brussel, een bruisende stad….).

Daarom de oproep aan de leiders van Vlaams-nationale actiegroepen: pleeg overleg om een antwoord te vinden op de brutale onderdrukking door deze belgicistische schurken-regering. De recente aanvallen op Theo Francken passen trouwens ook in dat plaatje.

In het besef dat de machtige media-groepen ons trachten te vernietigen, zullen we wellicht gedwongen zijn een SAMIZDAT-pers te ontwikkelen.  Terug naar gedrukte, soms vrij primitieve vormen van informatie, om de massa te bereiken.  De voornaamste taak van het (Vlaams-nationaal) verzet is trouwens de samenhang aantonen tussen alle vormen van onderdrukking en de belgicistische golf die over ons rolt.

Jos Wouters, Boom, 19.1.2021

Pope Francis’s New book is the Catholic Reset – Dr; Taylor Marshall (video)


Bijzonder aanbevolen:
Tussen hoop en vrees – Pieter Stuurman en Karel van Wolferen – Weltschmerz video)
Nummers van tijdschrift “Gezond verstand”: info@gezondverstand.eu
Viruswaanzin.be

Democratie

De Wereld is een Fout Toneel |

Ter illustratie deze citaten uit De Afspraak:

Annemans geeft antwoord op vraag “moderator” over het verloop van de kiesverrichtingen: zonder kieslijsten, zonder bevestiging dat er iemand gestemd heeft e.d….. als wij dergelijke zaken meemaakten in Azerbeidjan of in Kroatië na de val van de muur, dan maakten wij een vreselijk rapport… Wordt onderbroken door moderator… Annemans: ik mag toch mijn zin afmaken…Moderator: neen, neen, ik wil eerst begrijpen wat u zegt, zegt u ook dat er gefraudeerd is, ja of neen?… Annemans: neen, ik zeg dat de manier waarop de verkiezingen in de VSA zijn georganiseerd, daar zijn bedenkingen bij te maken en… Wordt onderbroken door moderator: op basis waarvan?… Annemans: nog maar één vaststelling, dat er geen kieslijsten bestaan… Wordt onderbroken door Rutten:… die hebben ook geen identiteitskaart, he!…”

Voilà, simple comme bonjour! Geen identiteitskaarten, dan is het voor Rutten dik in orde. De illegalen, de doden mogen ook stemmen, of de Democraten zelfs twee keer. Een zelfde redenering zoals bij de “vluchtelingen” die hun paspoorten verliezen maar nooit hun smartphone. Die moet u op hun woord geloven. U kan de uitzending van De Afspraak hier (her)bekijken.

We hebben het echter over democratie: bij Wikipedia vernemen we:

“De oudst bekende democratie was die van Athene in de Griekse oudheid (6e tot 4e eeuw v. Chr.). Alle vrije burgers van Athene stemden in een centrale volksvergadering op gelijke voet over wetgeving en benoemingen voor belangrijke posten; via een schervengericht konden ambtsdragers die te veel macht naar zich toetrokken, weer worden afgezet. Het stemrecht was wel zeer beperkt: vrouwen, slaven en metoiken (vreemdelingen, “medebewoners”) mochten in Athene niet meebeslissen.”

K.A. Vlaanderen schrijft in “De democratie moet worden gerespecteerd”:

De scènes in het Capitool in Washington, DC – woensdag – toen demonstranten, die president Donald Trump steunden, de congresvergadering verstoorden, leken erg op die in Belgrado in oktober 2000. Dezelfde scènes herhaalden zich later in Oekraïne – twee keer, in 2004 en 2014 – in Georgië, Moldavië, Wit-Rusland en in verschillende Centraal-Aziatische voormalige Sovjetrepublieken. Bij elke gelegenheid steunden de VS de ‘democratische volksmacht’ door middel van de actieve betrokkenheid van Amerikaanse ngo’s en ambassades.

Hetzelfde gebeurde in 2011 met de ‘Arabische lente’ die begon in Tunesië en zich vervolgens een weg baande door Noord-Afrika en de Perzische Golf. Op sommige plaatsen is het “gelukt”, waarbij decennia-oude regimes omver werden geworpen. In andere landen faalde het project en veroorzaakte de ‘Arabische lente’ de oorlogen in Libië (met bommen uit Frankrijk, het VK en het België van minister Pieter De Crem!) en Syrië en het bloedvergieten in de straten van Bahrein. Nogmaals, de VS juichten deze revoluties toe als een ‘feest van de democratie’ – behalve dan in Bahrein waar de VS een grote marinebasis huisvesten.”

Lees verder

De wonderen zijn de wereld niet uit…

Tom Van Grieken “kreeg” gisteren aandacht en tijd van Terzake.

Niet dat de nullenzender tot inkeer gekomen is, maar als àlle partijvoorzitters een beurt krijgen (sic), dan mag Tom ook zijn mening uiten – ook al probeert de journalist met allerlei instinkers hem tot uitlatingen te forceren waarop ze hem vervolgens kunnen afrekenen…

Een vrij nieuwjaar…

… wenst het Vlaams Belang

… een jaar waarbij ieder vrij en vrank zijn gedacht mag zeggen, waarbij ieder zijn eigen ding mag doen, waarbij het nieuws niet geteisterd wordt door de Vivaldi-potentaten, door Marxen en Vranckxen, een jaar waarin we elkaar weer op het Zangfeest kunnen ontmoeten, een jaar waarbij we onze Vlaamse feestdag kunnen vieren, we weer massaal naar de IJzerwake kunnen gaan, naar zangavonden, een jaar waarin de N-VA zich bevrijdt van hun Vlaams-Belangfobie en zich keert tegen de échte vijanden van Vlaanderen…

… en tevens een jaar zonder vervolging voor Vlamingen die de voortschrijdende onwaarden en opgelegde normen volgens de godsdienst van de vrede aanklagen (… we vervangen een woord dat waarschijnlijk verboden wordt op straffe van…)

Luc V. deelde gisteravond mee:

“Proces over gebruik van de slogan ‘ stop islxxxxxxxing’ op spandoek. Vandaag eerste procesdag te Mechelen. Zoals meegedeeld heeft onze advocaat uitstel gevraagd om de zaak grondig te kunnen voorbereiden. Proces zal plaatsvinden op 10 februari. De 4 beklaagden moeten dan aanwezig zijn wat vandaag niet het geval was. Zij zullen dan, zo goed als zeker, ondervraagd worden door de voorzitter. Omwille van de coronamaatregelen mag niemand het proces bijwonen behalve uiteraard de beklaagden hun advocaat en de pers.”

In Boedapest wordt de bouw van een kerk gepland

Niet zomaar een kerk. Enkele dagen geleden werd op de Hongaarse zender HírTV afbeeldngen van een der laatste ontwerpen van de vermaarde architekt Imre Makovecz, nl. de Sint Michael kathedraal getooond.

Imre Makovecz is één der grote intellectuele figuren van het “andere Hongarije”, één der belangrijkste architecten van de vorige eeuw, wiens naam verbonden is met de Hongaarse organische architectuur, vooral op het platteland. Hij geloofde sterk aan de nationaal-christelijke-burgerlijke waarden, wat hem tijdens het communistisch tijdperk behoorlijk in de problemen bracht.

Niettegenstaande werd Makovecz een dominant figuur, wiens werk, zoals zoon Pál het in de tv-presentatie uitdrukte, “architectuur tussen hemel en aarde” is. “Hij heeft waarden niet zo dooreen geklutst, zoals vandaag mode is. Goed was goed en slecht was slecht”. Punt.

In Boedapest, waar hij werd geboren en ook stierf, staat geen enkel publiek gebouw dat hij ontworpen heeft. Tot aan het einde zijner dagen, werkte Makovecz aan de plannen van een speciale kerk, de Sint Michael kathedraal. De definitieve vorm kreeg de kathedraal pas na zijn dood door zijn vriend Ervin Nagy, die het ontwerp volgens de modernste methoden afwerkte.

De kerk, die de grootheid van God moet symboliseren, wordt door velen als nog indrukwekkender als Gaudi’s Sagrada Familia in Barcelona beschouwd.

En dat groots plan zou nu eindelijk verwezenlijkt worden.

Bron: Vasarnap.hu

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

TOEKOMST:  HOE DROMEN WE DIE?

Rond de jaarwende tracht iedereen welgemeende wensen rond te sturen.  Dat ze nu nogal betrekking hebben op een einde van de pandemie, is zeer menselijk.  Laat me dus beginnen met alle goedwillenden, diegenen die betrokken zijn met ons volk, en met de toestand in de wereld, de beste der toestanden toe te wensen.

In de beoordeling van wat we mogen verwachten, ben ik pessimist noch optimist, maar eerder realist.  Het belangrijkste woord wat hier gebruikt moet worden is : VRIJHEID en niet het woord gezondheid.  Nogmaals herhalen dat deze overval met het zgn. virus op de mensheid opzettelijk was en dat de echte focus niet ligt op de ziektetoestanden, maar op het regime dat men d.m.v. deze ziekte kan invoeren.  Deze massale psychose was en is het perfecte alibi om de meeste van onze grondrechten en vrijheden (mogelijk tracht men voorgoed) af te nemen.

Bij contacten, ook bij spraakmakers in de Vlaamse Beweging, blijkt dat men een niet-realistisch beeld heeft van de duurtijd van deze “staat van onvrijheid”.  Men zinspeelt op een grotendeels volledige terugkeer naar normaal, over een zestal maanden.  Als het van de veroorzakers van deze “derde W.O.” afhangt, zal dat NIET gebeuren.  De verklaringen zijn duidelijk, dat zelfs na uitgebreide vaccinaties er geen versoepeling van maatregelen zal komen, zoals beëindiging mondkapjes, uitgebreider feesten en reizen en terug toegelaten erediensten.

Over de vaccinaties is hier al uitgebreid gesproken.  De tegenstanders gelieven de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen.  Met verwijs naar het artikel op Doorbraak.be : “Niet zeker dat vrijwillige vaccinatie zal volstaan, zegt Raadgevend Comité voor Bio-ethiek”. Door Christophe Degreef.  Welk mandaat heeft dat Raadgevend Comité dan wel om te verklaren: “Immuniteit door vaccinatie wordt gezien als een ‘gemeenschappelijk goed waar een solidariteitsverplichting aan vasthangt”.  Zij zeggen ook (de kat komt uit de zak): “Vaccinatietwijfel even grote bedreiging als klimaatopwarming”.   Een groot deel van onze strijd zal dus in 2021 gaan om dwarsweg die dwangmaatregelen af te blokken, die juist onze gezondheid en toekomst bedreigen.

Al voor de maatregelen in maart werden ingevoerd, is in deze kolommen gewaarschuwd dat de vork anders in de steel zit, dan bvb. VRT en VTM voor 99,9% laten horen.  De Vlaamse Beweging en bewust Vlaanderen volgen in bewustzijn niet.  Nochtans zijn al de filmjes en documentatie van het WHO, Bill Gates, Anthony Fauci, Tedros e.d. beschikbaar, waar ze zelf zeggen wat hun bedoeling(en) zijn!

Voor het Nieuwe Jaar wens ik dan ook op te roepen tot verzet en bewustwording!  Het kan toch niet zijn wat Jean-Marie Dedecker nogmaals zegt in ’t Pallieterke 31.12 -: “Vlamingen zijn een leibandvolkje”.    Daardoor zullen het cruciale momenten van bewustwording zijn, waarop blijkt dat de vrijheidsberovingen niet meer teruggedraaid worden.  Met dit links-liberaal kabinet De Croo is dat meer dan waarschijnlijk.

Mijn wens is dan ook: UIT ZELFRESPECT OPKOMEN VOOR VRIJHEID!  

Jos Wouters, Boom, 31 dec. 2020

Aanbevolen info ter duiding:

“Ik geloof niet dat we het bewijs hebben voor een van de vaccins om er zeker van te zijn dat het zal voorkomen dat mensen de infectie daadwerkelijk krijgen en daarom in staat zijn om deze door te geven.’”

Dr. Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de WHO, in “WHO komt met grimmige eindejaarsboodschap : we zullen moeten leren leven met Covid-19“.

Nieuwjaarswensen

Vlaamse beelden (Frans Nijs)

‘k Wens u dit, en ik zie het naken,
‘t Onheil zal aan ‘t einde raken,
‘t Duistere wordt nog eenmaal klaar … Telgen uit de Vlaamse streken
En we wensen ieder van u
een heilrijk jaar!

Vlaamse telgen, taalgenoten
Hoe miskend en verstoten
Als Griezels verweten hier en daar… We willen u nu allen groeten:
En we wensen ieder van u
een gelukkig jaar!

Maar U niet valsaards die de natie
Slechts uit winst en speculatie,
als een onverzaad barbaar
zou verraden en verkopen
om uw schatten op te hopen.

We wensen u een ellendig jaar!

Noch aan u, die ons wetten
Taal en zeden komt verpletten
Met de Gallomanen schaar
En het Vlaamse volk zou kelen
Om ‘t verfranste hof en vreemden te strelen

We wensen u een ellendig jaar!

Flandria Nostra

Nieuwjaarsbriefje aan Ray

Ray van website 'Angeltjes' overleden – ReactNieuws

Vandaag zou je jarig geweest zijn, Ray. Twee dagen voor je verjaardag, acht jaar geleden, overleed je. Plotseling. Nog altijd herinner ik me je spitsvondige humor, je gedrevenheid, je levenslust, je taalgevatheid, de lange telefoongesprekken doorspekt met hedendaagse frustraties en grappige anekdotes uit onze gouden jaren. In jou zat in één verpakking een politiek-analist, een dichter, een charmeur, een muziekliefhebber en kunstkenner, een romanticus en een realist, een historicus en toekomstvoorspeller, een levensgenieter… en vooral een vriend.

En waarmee kan ik je beter gedenken dan met je eigen schrijfsels op Angeltjes? Op 30 oktober 2007 schreef je n.a.v. ‘Cipiers hoeven niet langer Belg te zijn’:

Arabische cipiers

Het is altijd dubbelzinnig als Vlaams-nationalist te pleiten voor de Belgische identiteit.  Maar ja, zolang we weten waar we het over hebben, overleven we deze kleine ramp.

Er zijn zo massaal veel buitenlanders in dit land binnengestroomd, van wie een overdreven hoog percentage in de gevangenis verblijft, dat het beheer van die instellingen een ware wanhoopsopdracht is.  In het land B. bevinden zich 9147 personen in staat van vrijheidsberoving.  Het percentage vreemdelingen ligt rond de 50% maar is in werkelijkheid aanzienlijk hoger, gezien de talrijke nieuwe en jonge belgen die met hun gemoed vastgehaakt blijven aan het moederland.  Een bruggetje  :

http://www.nationmaster.com/country/be-belgium

De loodzware en ingewikkelde staatsadministratie staat vaak een modern en efficiënt beleid in de weg.  De voorbeelden bij het mistroostige justitiedepartement zijn hilarisch, schrijnend en dramatisch.  Elke staatsambtenaar wordt behandeld als een klein kind,  gekneld tussen een veelheid aan reglementen en syndicale dienstbaarheden. Er worden aan mensen grote verantwoordelijkheden opgelegd maar ze beschikken over een blikken trommeltje, een griffel  en een lei om hun taak te vervullen.  Niet alleen bij justitie en in het gevangeniswezen maar ook bij het beschamende departement van financiën is het afstempelen van documenten vaak de enige taak die men kan volbrengen zonder in materiaalschaarste te vallen.   De verouderde computers staan in de kelder te roesten omdat ze niet geschikt zijn voor de aangekochte programma’s. En men moddert verder aan.

Hoe dit alles blijft draaien ?  Omdat er elke dag geld binnenstroomt en geld wordt door de staat verslonden als de koene ridder door de zevenkoppige draak.  De economie wordt dagelijks uitgemolken door dit schrokkige  land, zonder toekomst, met een lafhartig,  manipuleerbaar parlement en een groep toppolitici die eigenlijk stuk voor stuk levenslang verdienen, wegens misbruik van vertrouwen.

Er zal afstand gedaan worden van een van de ijzeren wetten van de dienaar van de staat : zijn nationaliteit.  Het begint met  de aanwerving van niet-Belgische cipiers, zodat er kan gecommuniceerd worden met het rapalje.  U ziet waartoe dit zal leiden, naar nog meer verwarring, onduidelijkheid en mogelijkheden tot misbruik, spanningen tussen het personeel, het betrekken van anderstaligen in gevangeniscomplotten, enz. 

Men is bezig deze staat uit te kleden en de greep van vreemdelingen en moslims wordt groter met de dag.  Wie dit vaststelt of beaamt, is een racist, ik weet het.  Alle wegen die tot hiertoe bewandeld zijn geworden, hebben nergens toe geleid in multikul land. Men gaat weer een stap verder in de afbouw van zekerheden.

Een poging om het land B iets positiefs te laten verrichten voor de eigen mensen, hebben wij niet gezien.  Al was het maar om ons pro-forma proberen mild te stemmen. Behalve het halfslachtige voorstel voor 11 juli, een onbetaalde feestdag.  Aan dat soort zaken zie je de wereldvreemdheid van die knapen in hun onderhandelingen.

Ray

Het is er niet beter op geworden, Ray. Integendeel. We hebben nu een oppercipier, je kent hem nog wel, Frank Vdb, de man die geld in de stoof wou steken om te beletten dat zijn partij op de blaren moest gaan zitten, een neostasi, die van ons allemaal spionnen wil maken zodat onze buren voor cipier kunnen spelen. Hij is er na zijn sabbatjaren niet milder op geworden, Ray, integendeel.

Het is er niet beter op geworden, Ray. Integendeel. Blijkt dat ons onderwijs dag na dag verder aan kwaliteit verliest. Maakt niet uit of het om talen of exacte wetenschappen gaat. Nochtans werd de lat al tot net boven de dorpel gelegd. En in de kranten raadselt men naar de oorzaak. Alsof hun lezers allemaal achterlijk zijn. Blijkt dat de kranten dag na dag minder lezers aantrekken, Ray. Omdat de lezers niet achterlijk zijn. We hebben nu zgn. ‘factcheckers’, Ray, leugenaars die de waarheid willen geweld aandoen door het verkondigen van de waarheid te willen verbieden. Uit bovenstaande tekst van jouw pen zouden een aantal woorden moeten geschrapt worden; zo niet klacht wegens racisme, opruiing, verketteren van een bepaalde volksgroep, enz. Ik kan me voorstellen hoe jij hierop zou gereageerd hebben, Ray…

Toen ik op 11.3.2011 onderstaande invulling van mijn vaste rubriek Wurlitzerdromen schreef, reageerde je verheugd. Je was immers als flamingant bovendien een man van de wereld – een Heer werd je door ingewijden genoemd – die ook kon genieten van een Franstalig lied.

Goede morgen lieve dromertjes,

Zijn we dat geworden?  Zijn we zodanig aan het afstand nemen van de fata morgana van de multiculturele werkelijkheid dat we ons mentaal terugtrekken in herinneringen en dromen?  Gedeeltelijk wel – al was het maar uit geestelijk zelfbehoud.  Als ik door de straten loop, dan heb ik dikwijls de indruk dat ik enkele eeuwen geslapen heb en wakker geworden ben in een griezelfilm. 

Ik ga vandaag even wat verder terug in de tijd dan verleden vrijdag.  De zangeres van vandaag, Lucienne Henriette Delache, werd geboren op 16 april 1913 in Parijs en overleed, veel te jong, op 48jarige leeftijd op 10 april 1962.  Van opleiding was zij apothekeres en ze zong slechts in haar vrije tijd, gewoon voor haar plezier.  Toch zou ze onder de artiestennaam “Lucienne Delyle” de populairste Franse zangeres van de vijftiger jaren worden. 

Jacques Canetti, artistiek directeur van Radio Cité, ontdekte haar in 1939 tijdens een zangwedstrijd voor de radio en nam haar onmiddellijk onder contract.  Een jaar later trouwde ze met Aimé Barelli (1917-1995), een jazztrompettist en schrijver van arrangementen, die haar carrière zou begeleiden.  Ze hadden samen een dochter.  Ze nam vanaf 1939 regelmatig plaatjes op maar pas in 1942 had ze haar grootste succes met “Mon amant de Saint-Jean”.  In 1953 stond ze samen met de jonge Gilbert Bécaud op de planken bij de heropening van de Olympia.  Tevens speelde ze in enkele filmen.  Tegen het einde van de vijftiger jaren ging het snel bergafwaarts met haar gezondheid: ze leed aan leukemie en haar laatste concerten dateerden van 1960.  Twee jaar later overleed ze in Monaco. 

Zoveel mooie liedjes heeft ze gezongen: Un ange comme ça, Domino, Mon coeur est un violon, Judas, Le Rififi, Paname, Tu n’as pas très bon caractère, On n’as pas tous les jours vingt ans, Parlez moi d’amour, J’attendrai…

Graag applaus voor Lucienne Delyle met “Je suis seule ce soir”

Tot volgende week. 

Kusje van Lolita

Gelukkige verjaardag, Ray!

Lolita

Brengt 2021 eindelijk gas via Nord Stream 2?

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Voor degenen die onze artikelenreeks over de gaspijplijn Nord Stream 2 niet gevolgd hebben, wie nog niet weet hoe een “bondgenoot”, een bevriende natie, en alle andere personen, bedrijven, overheidsinstellingen…bedreigt die van ver of dichtbij iets te maken heeft met de voltooiing van de pijpleiding, plaatsen wij dit filmoverzicht en verwijzen naar de meest recente publicatie over dit thema:

Zowel Duitse als Russische bronnen melden vooruitgang bij de werken aan de Nord Stream 2 pijpleiding. Zo zouden de werken in Duitse wateren inmiddels voltooid zijn. De Fortuna ligt nu in de haven van Wismar. Het schip zal vanaf midden januari in Deense wateren de activiteiten – nog zo’n 100 km pijpleiding – weer opnemen. De Fortuna wordt bijgestaan door de Baltic Explorer en de Murman. De Akademik Cherskiy zou voor anker gegaan zijn in de baai van Kaliningrad (bestemming wordt niet bekend gemaakt op desbetreffende informatiebronnen… geef hen eens ongelijk!…)

Hoewel Duitsland hoopt op een betere relatie met de VSA, is men niet van plan zich te laten chanteren… ook niet door Biden, die wat betreft Nord Stream 2 de mening van Trump deelt.

Met de zuidelijke pijpleiding, de zgn. Turkstream, gaat alles naar wens. Lees: Servië ontvangt eerste gas uit megaproject TurkStream en voorafgaand Europa gaat gas via Turkije afnemen met TurkStream