Het Hongaarse baken

“Wij hebben moeten strijden tegen de sterkste machten, tegen nationaal Links, tegen internationaal Links, tegen de bureaucraten van Brussel, tegen de organisaties van het Soros imperium, tegen de grote internationale media en tenslotte tegen de Oekraïense president, nog nooit hadden wij zoveel tegenstanders. Beste vrienden, wij hebben een buitengewone overwinning behaald- een overwinning die zo groot is, dat zij waarschijnlijk vanop de maan zichtbaar is en in elk geval zeker vanuit Brussel.

Viktor Orban na zijn triomf bij de Hongaarse verkiezingen.

Lees verder: Een klinkende overwinning voor het Gezin en voor het Recht op Leven in Hongarije

N-VArrogantie

Volgens Theo Francken mag Vlaams Belang geen lijsten indienen en moeten we allemaal gehoorzaam op zijn N-VA stemmen. Alsof de stem van onze mensen eigenlijk zijn eigendom is, wat een arrogantie.

Dat zou volgens hem namelijk de enige ‘nuttige’ stem zijn. Andere stemmen zijn dan ‘weggesmeten’ stemmen. Die bestaan trouwens niet in een democratie. Een regering moet ook gecontroleerd worden. Dat doet de oppositie.

Eigenlijk willen ze zeggen dat uw stem van geen tel is en je helemaal geen keuze hebt, laat staan moogt beslissen. We hebben dat trouwens al eens gezien in 2014. Hun kracht van verandering bleek gewoon meer van hetzelfde te zijn. Dat komt omdat ze Belgisch willen besturen. Dat kan maar door de Vlamingen te negeren en het ondemocratisch cordon te handhaven waardoor de PS in Vlaanderen, zelfs tot de kleinste gemeente, bepaalt wie mag besturen en wie niet. Wat een onderdanigheid en kruiperigheid voor een ministerpostje van Defensie.

De N-VA-strategie in zijn geheel is er één die Vlaanderen onderwerpt aan linkse en Waalse dominantie. “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”.

Daarom moeten we dat Belgisch besturen laten zijn voor wat het is en een assertieve Vlaamse regering tot stand brengen die van gemeenschap tot gemeenschap onderhandelt over de ordentelijke opdeling van België. Zoals ze ook in Tsjechoslovakije gedaan hebben. Daarom moet Vlaams Belang de grootste partij worden. Zodat we het initiatief in handen kunnen nemen. Zodat Vlaanderen volwassen kan worden en het beleid kan teruggeven aan de Vlamingen waar we al zo lang voor stemmen. Dat is onze missie 2024. Met jouw steun zullen we daarin slagen. Want het is genoeg geweest. Het is méér dan genoeg geweest. Tijd voor iets anders. Tijd voor Vlaams Belang!

Tom Vandendriessche

https://www.knack.be/nieuws/belgie/theo-francken-vraagt-vlaams-belang-niet-deel-te-nemen-aan-federale-verkiezingen-in-2024/

Van Grieken na oproep van Francken om federale verkiezingen te laten vallen: “Ze hebben schrik”

Bormsherdenking, zondag 24 april 2022

Gedicht van Wouter van Doorn, voorgedragen in de kerk:

Je hart was te groot, en wij zijn te klein allemaal!
Zo onogelijk klein als een kogeltje is.

Er tellen er twaalf zo in dertien geweren
Waar de staat zijn wraak mee stilt.
Er tellen er twaalf zo in dertien geweren,
En toch van die twaalf schiet de dertiende raak.
Die de staat in zijn laders niet legt… – Die leggen wij zelf,
Wij die je volgen.

Je hart was zo groot, Borms, en je geest was zo trouw…
Je hart was het Belgisch salvo te groot.
Het schot van ons, het schot van Vlaanderen dat zoveel diepere wonden
boort, slechts dat schot schoot jou dood.

En nog niet dat schot elke dag naar je paal.
Jij was te groot, Borms, hun salvo alleen kon jou niet treffen.
Ze schoten met twaalven maar hun staatsdecoratie
Scherp in je hart – net zo vurig rood als het lint dat je verdiende.
Maar wij, de onzalige dertiende, wij schieten met lood.

En o.a. dit Marialied werd gezongen door het koor:

Achteraf gezien

Zo’n 6 jaar geleden werd Poetin, de recente Russische politieke geschiedenis, door Evert van der Zweerde onder de loep genomen. Een verdienstelijke poging. Hij stelt in zijn inleiding dat hij noch aan Poetin-verkettering of aan -verheerlijking zal doen. Hij stelt dat het iets heel anders is een mening te hebben of iets te begrijpen.

Vandaag mag je zelfs dat laatste, het proberen te begrijpen, niet meer doen. Zeker niet, of beter, vooral niet, als het om de Russische president Poetin gaat. Je moet gewoon de stroom volgen. Zoals met alles het geval is als je even stil staat, achterom kijkt, sommige zaken in twijfel trekt of er even wil over nadenken. Màg niet!

Wie de poco marsorders niet blindelings wil volgen, u doet het op eigen risico.

“De Russische president Poetin is voor velen die ondoorgrondelijke man die zo nu en dan de confrontatie met het Westen opzoekt. Onder zijn leiding claimt Rusland zijn eigen plek op het wereldtoneel, met een beleid waarin de Russische wereld en Eurazië centraal staan. De inmenging in het conflict in Syrië, de annexatie van de Krim, een nationaal pro-gezin, anti-Westers en anti-homo – beleid, zijn slechts een paar voorbeelden van deze “eigen” weg.”

Op 48′ gaat het over Oost-Oekraïne en de wens bij Rusland te horen. We verwijzen hierbij naar ons vorig artikel:

Het Grote Immigratiedebat

Uitstel is geen afstel. Na lang wachten kan het debat eindelijk doorgaan:

De Debatclub nodigt u graag uit voor

het grote immigratiedebat

Twee eminente deskundigen met een tegengestelde visie:
SAMMY MAHDI Staatssecretaris voor asiel en migratie
TOM VAN GRIEKEN Voorzitter Vlaams Belang

Moderator: Pieter Bauwens

Dinsdag 3 mei, 20.00 uur  – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 45 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium.

Rechtstreeks te volgen via Youtube.

Bormsherdenking 2022

Dr. August Borms werd vermoord door de Belgische staat door zijn onuitputtelijke en gedreven inzet voor het nationalistisch ideaal. Een bijzonder man, een monument, die niet mag vergeten worden. Op zondag 24 april vind de 76ste Bormsherdenking plaats te Merksem, met als programma:

  • 11u30 – Eucharistieviering met E.P. Herman Dupré in de Sint-Franciscuskerk, Bredabaan 547, te Merksem.
  • 12u30 – Plechtigheid op het kerkhof aan de Van Heybeeckstraat met samenzang, bloemenhulde en gelegenheidsrede door Gaëtan Claeys, Senior Seniorium van de NSV!
    Eveneens is er de ruimte om het graf van Dr.Borms te groeten.
  • Nadien is er mogelijkheid om het Bormshuis (antiquariaat, tentoonstelling, museum en bibliotheek) te bezoeken tot 16 uur.

Oude reportage over het leven van dr. August Borms van de nullenzender:

Beelden van de Bormsherdenking uit 2015:

Cyclus

Meer Vlaams-nationale helderziendheid

De inval van Rusland begon op 24 februari ll.  Sindsdien heeft dit medium op een beschaafde wijze getracht evenwichtige informatie te brengen, als antwoord op de oorlogstrommen van de gezamenlijke media.

Slechts bijzonder moedige einzelgänger durven tegen de stroom oproeien, zoals op het discussie-platform Café Weltschmerz, of bij de podcasts van Karel van Wolferen (Gezond Verstand).  Dit heeft ertoe geleid dat in Vlaams-nationale hoek de grootst mogelijke ontkenning van enige sympathie voor Poetin de regel is.  Hoor maar even Tom van Grieken!  Vanuit politiek standpunt is dat ten zeerste te begrijpen; zoals met de corona-oppositie, loert op de achtergrond de verzamelde bende hyena’s van de pers en politiek.  Maar het doet toch wat aan de verloochening van Petrus denken aan het hof van de hogepriesters.

Indien men een aantal stabiele afwijkende nieuwsbronnen raadpleegt, komt men samenvattend tot het besluit dat deze oorlog de specifieke faze is in de agenda van het WEF (World Economic Forum), samen met de geheime diensten van de VS en het V.K., om de geplande wereldheerschappij  te consolideren.  Primordiaal is het besef dat het lot van  de gewone Oekraïner de Bidens en Johnsons niet het minst interesseert, tenzij door fake reportages alle krachten op één lijn te krijgen om Poetin te verslaan.

In plaats van te anticiperen op onze dreigende economische en maatschappelijke instorting, houden onze Vlaams-nationale sprekers zich dan ook bezig met de agenda te volgen van de Illuminati.  De ware bedoeling van dit Rothschild-Rockefeller machts-imperium is dan ook de verarming, de bevolkings-reductie, het in chaos storten van wat nog van de vrijheden overblijft.  De vrijheidsbeperkingen nemen toe en de tekorten/embargo’s bedoeld voor Rusland treffen vooral de Europese landen, met voedseltekorten en galopperende inflatie.

Bij het observeren met alternatieve blik, kan men vaststellen :

  • Blijkbaar wordt het massale vluchten uit Oekraïne doelbewust bevorderd.  Het lijkt erop dat men met een vrijwillige uittocht zoveel mogelijk mensen het land wil uit krijgen.  Zou dit niet goed uitkomen in de planning van een Khazaarse staat, waarbij veel van de eigendommen van dit immense land in de handen van een specifieke groep zouden komen?
  • Dit plan spoort met de uitspraken van Zelensky dat Oekraïne volledig op de lijn zitten van de planning van de “Great Reset”.
  • De coördinatie van dit gestook (gevaar voor een nucleair conflict) vertrekt vanuit het Commonwealth.  Precies ook die landen waar de meest onmenselijke vrijheidsbeperkingen tijdens corona plaatsvonden.
  • Men volgt de verborgen agenda (sinds W.O.I) om het Duitse volk en de Duitse belangen zo veel mogelijk te schaden.  Sinds W.O.II is de bezettingsstatus van de geallieerden (o.a. militaire basissen) niet opgeheven.  Door het opleggen van allerlei economische sancties en het bevriezen van Russische tegoeden wordt het Duits bedrijfsleven in crisis gebracht.

Intussen worden de plannen om het voortzetten van de WEF-WHO dictatuur verder uitgewerkt.  Met de invoering van een verplichte “digitale Pas”, vanaf de zomer, zal men de basis trachten te leggen voor de “Central Bank Digital Currency”.  Door het controlesysteem middels GSM-controle zal niet enkel de medische status, maar ook inzicht in financiële verrichten kunnen ingevoerd worden.  De moeilijke term over Currency wil zeggen dat de centrale banken van de staten, liefst wereldomvattend, de rol van controle op alle financiële stromen en eigendomskwesties zal overnemen.  In Canada is overigens al gebleken dat de staat de inbeslagname vordert van personen/instanties die niet voldoen aan de opgelegde morele graadmeter.  Dit dreigt overigens in Europa op het vlak van gedwongen onteigening voor het logeren en instandhouden van de vluchteling-stromen.

Zoals in bijlage de moedige Dr. Vernon Coleman zegt in zijn thema-uitzending “De dodenfase” (Frontnieuws.com) moeten we het standpunt volgen dat de plannen van de Great Reset ten alle prijze moeten bestreden worden.  In het blad De Zondag” van 10 april kondigde dictator Frank Vandenbroucke trouwens aan dat een veralgemeende Covid Digital Pass zijn voorkeur heeft i.p.v. de vaccinatieplicht.  Dat komt trouwens op hetzelfde neer: ongevaccineerden zullen van alle maatschappelijke lijnen afgekoppeld worden!

Ieder moet verzet plegen: daarom zijn de verkiezingsuitslagen, zoals in Frankrijk zo teleurstellend.  Uit het artikel vandaag in Ouest-France.fr blijkt dat extreem-links met J.L. Mélenchon in vele middelgrote steden in Frankrijk de grootste is, en daar Macron ook een score van rond de 30 procent haalt.  Hieruit moeten onze Vlaams-nationale krachten leren: bij alle opiniepeilingen blijft hun gezamenlijke score rond de 48% liggen (onderling inwisselbaar).

Dit duidt erop dat er een groep van iets meer dan de helft van de Vlamingen resoluut staat voor de belgicistische sirenenzangen.  De schuld ligt grotendeels bij de Vlaamsnationalen: zij doen geen inspanning om de rol en de positie van België t.o.v. de Vlamingen te kaderen.  Zij zijn fout, met den grooten leider op kop, door een identiteitsstrijd uit de weg te gaan en op dit vlak volledig afwezig te blijven op het discussieforum.

Indien men niet inzet op wat ons bindt tot een Vlaamse natie, zal de verrassing van de volgende verkiezingen wel zijn dat de grote winnaar de PvdA is, de communisten.  Het merkwaardige echter, wat alles zegt, is dat hun voornaamste actiepunt de onvoorwaardelijke strijd is voor de eenheid van België en de belgitude.  Daaraan ziet men ook dat bij de occulte, geheime top van dit land, alles op de lijn van de neo-liberalen zit.  

Een verwittigd Vlaming moet achteraf niet komen zeuren!

Jos Wouters, Boom, 12.4.2022

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

In het Europees Parlement effent men momenteel het pad voor een nieuwe Europese Kieswet. Na één Europese economie, na een Europese eenheidsmunt, na één Europese gezondheidszorg, wil men nu naar één Europese “democratie”. Hopelijk zal de Europese Raad nog stokken in de wielen steken. Om hieraan de nodige ruchtbaarheid te geven, hield ik over dit onderwerp de voorbije week een conferentie in het Europees Parlement in Straatsburg.

Als het van het Europees Parlement afhangt, moeten bij de volgende Europese verkiezingen de kiezers twee keer hun stem uitbrengen: een keer op een nationale lijst en een keer op een zogenaamde transnationale, Europese lijst die in alle EU-landen zal neerliggen om 28 extra volksvertegenwoordigers te verkiezen. Deze nieuwe kieswet is een compromis tussen de traditionele politieke families. Voorts hoopt men in de toekomst greep te krijgen op de verkiezingsvoorwaarden, de leeftijd en de manier waarop in de lidstaten zal gestemd worden. Zo wil men dat er in 2024 op donderdag 9 mei wordt gestemd, terwijl het bij ons de traditie is om op zondag, gewoonlijk gelijktijdig met Vlaamse en/of federale verkiezingen, naar de stembus te trekken. Er komt ook een Europese verkiezingsautoriteit die hierop toezicht zal houden.

Als lid van de bevoegde commissie Constitutionele Zaken, voer ik binnen het parlement oppositie tegen deze nieuwe Europese kieswet, de zogenaamde ‘European Electoral Law’. Het is een droom van de centralistische en federalistische elite binnen het Europees Parlement om het grondgebied van de Europese Unie als één kiesomschrijving met slechts één algemene kieslijst – de transnationale lijst te ontwerpen. De nationale politieke partijen worden geleidelijk vervangen door transnationale Europese politieke partijen, die later logischerwijs uiteraard maar één programma zullen en mogen hebben: het programma van de verdere integratie van deze Europese Unie. Idealiter worden volgens hen de lidstaten afgeschaft.

Het Europees Parlement zal wellicht in mei over deze nieuwe kieswet en de herintroductie van het mislukte experiment van de ‘Spitzenkandidaten’ stemmen, waarbij de Europese partijen hun topkandidaat naar voren schuiven om commissievoorzitter te worden. Ik stel mijn hoop op de Raad en de lidstaten, want in het Europees Parlement lijkt het een uitgemaakte zaak, waar christendemocraten schoorvoetend de liberalen, socialisten en groenen achternahollen.

Uiteraard moet er alles aan gedaan worden om te verhinderen dat de eurofielen de bevoegdheid van de organisatie van verkiezingen stelselmatig uithollen en weghalen bij de lidstaten.

8.4.2022, Gerolf Annemans

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/124973/GEROLF_ANNEMANS/home