Cyclus

Voor Outer en Heerd - YouTube

VOOR VRIJHEID EN RECHT…..  ONGEKNECHT!

De titel is een onderdeel van een lied dat bij zangstonden gloedvol meegezongen wordt.  Intussen zie ik, in mijn eigen “bubbel”, maar ook bij velen in de Vlaamse Beweging, dat men probleemloos begint aan een “eindeloze” serie van vaccinaties.  Geen argumenten helpen, ook niet bij mijn meest dierbaren….

Even het kaderwerk even beschrijven, zoals ik de uitzonderingstoestand zie.  Enerzijds is er dus de coronatirannie.  De maatregelen worden zonder kans van beroep doorgevoerd; tegenstanders worden gecriminaliseerd.  Parallel daarmee zijn de eindeloze reeks schandalen, om even te beperken tot Nederland/Vlaanderen/België:

 • In Nederland : de toeslagenaffaire (verkeerde en dwangmatige taxatie door belastingsdiensten); de totaal onvoldoende aanpak van de woningnood (o.a. veroorzaakt door de hoge immigratie); het project in uitvoering om NL van het (o.a. eigen) gas af te koppelen: een bodemloos miljardenproject en de invoering van een politiestaat door gewetenloze aanpak van manifestanten en corona-zondaars door de ME/politie.
 • In Vlaanderen/België : het schandaal Tony Coonen, de Voorzorg SpA;  de affaire Sihame El Kaouakibi met elke dag nieuwe afleveringen met bodemloze steun vanwege Somers en VLD, N-VA via stadsbestuur, provincie en Vlaamse Regering, de werkelijk volledige sjoemeltoestand in Luik vanwege de PS en aanverwanten, de bodemloze steun aan de 2 (rijke) media-organen Mediahuis en DPGMedia, waardoor die o.a. alle kranten konden opkopen in Nederland en de niets ontziende corona-repressie tegen de bevolking d.m.v. terzake volledig onwettig handelende viro-, immuno-en quarantainologen.

En dit is enkel een momentopname!

Het sluitstuk moet echter elders liggen?  De vraag moet gesteld worden, waarom vele van deze toplui (steeds weer in de media) met dergelijke psychopatische werkwijze handelen?  Een constante in de optredens, zowel in het noorden als bij ons, is de ijskoude, volstrekt inadequate, zonder enig democratisch kader, manier van handelen.  Geen zweem van emotie bij het vernietigen van de middenklasse, het leven van jongeren tot een hel maken en het sterk medisch af te keuren verplichten van mondmaskers.  Bovendien ontdekt men de geheime instructies die in achterkamers naar politie(k) gegeven worden.  Men sluit bvb. de boekhandels in NL omdat deze niet meegingen in de eis om Gezond Verstand en  Blauwe Tijger Groningen te censureren

Men sluit nu al meer dan 2 maanden de grens in België, alhoewel dit aan de cijfers niets verandert  (te weten de grens met NL maar niet die met Frankrijk: oogje dichtknijpen).  De conclusie is, zonder namen te noemen: hoeveel van onze toplui staan er in de versleutelde berichten van de SKY ECC diensten? Hoe kan het dat er nog maar enkel een aantal “kleine visjes” gevat zijn?   En de retorische vraag:  hoe is het mogelijk dat de beleidsmakers in NL/B dergelijke psychopatisch beleid voeren: met de hulp van welke roesmiddelen doen ze dat?

De reacties hier op dit forum van “de Graaf van St.Germain” en verschillende andere correspondenten staat op een enorm hoog niveau (lees reactie op laatste bericht Pater Maes). Alhoewel m.i. natuurlijk Marx Van Ranst een hoofdverantwoordelijke is, zou het goed zijn ook het doopceel te lichten van Steven Van Gucht, Herman Goossens, Marc Noppen (VUB) ,Erika Vlieghe, Dirk De Vroey (VUB EN VLD) en Geert Molenberghs.  Alsmede van Maarten Boudry (UGent) de nieuwe ALVA van Vlaanderen en Joël De Ceuleer, de beulsknecht van het regime.  Hoeveel van hen behoren tot de geheime machten achter de schermen?

Dit is ook een appel aan de trollen die overal de artikels meevolgen.  Het laagste dat er onder mensen bestaat zijn verklikkers. 

 • Gelieve daartoe het artikel te lezen : “”Mike Stone – Why do People Snitch?” Henrymakow.com. 
 • Ik beveel nogmaals de literatuur van Alexandr Solzjenitsyn aan: “Eén van de meest abjecte dingen was, hoe het Russische volk bereid was elkaar aan te geven, voor onschuldige zaken, waarin niemand kwaad werd aangericht”. 
 • Lees ook “The great terror : Stalin’s purges in the Thirties” van Robert Conquest.  Waarin verhaald wordt hoe Stalin en zijn satanische beulsvrienden ieder lieten verdwijnen, inbegrepen de oorspronkelijke comrades uit de Revolutionaire Periode. 

Willen we in de Lage Landen ook naar zulke toestanden, te beginnen met de invoering van een vaccinatiepaspoort ???

Als laatste opmerking over de corona-problematiek: talrijke verwanten/kennissen/Vlaamse Bewegers zeggen vol overtuiging i.v.m. de vaccins die ze gaan halen: “Nu gaan we onze vrijheid terugkrijgen!”   VERGEET HET !!!!!  

De cruciale periode is nu deze waarop ongeveer iedereen zal gevaccineerd is, die niet fervent geweigerd heeft (zoals ik).   Er zijn tal van wetenschappers die nu waarschuwen dat de gevaccineerden door hun gewijzigde immuunafweer een nieuwe golf zullen veroorzaken.  De schuld zal bij de ongevaccineerden gelegd worden maar de maatregelen zullen behouden blijven, zoals verplichte mondkapjes, beperking familiebijeenkomsten en religieuze diensten, de afschaffing van vrij reizen en de dwang (het meest angstaanjagende van alles) van overal getest te worden.

Daarvoor een citaat (vertaald) van Ben Franklin:  “Al diegenen die de basis-vrijheden willen opgeven, om enige tijdige veiligheid na te streven, zullen noch vrijheid noch veiligheid oogsten”.

TOP 25 BENJAMIN FRANKLIN QUOTES ON LIBERTY | A-Z Quotes

Er vindt een zeker “ontwaken” plaats: een aantal mensen begint heel het beleid verdacht te vinden.  De cruciale vraag die ik uit idealisme steeds ontweken heb nl.  “Politiek is rot tot op het bot” wordt in de achterhoofden van velen actueel.  Alhoewel ’t Scheldt hele scherpe Vlaamse satire is, moet ik toch naar de cartoon verwijzen van 10 april  “O-VLD kakt op Vlaanderen!”  (één beeld zegt meer dan duizend woorden).

Daarom Vlamingen gedenk de liederen, zoals in de titel, die u allen zo manhaftig meegezongen hebt.   Wie wil er dat zijn (klein)-kinderen zullen zeggen:  mijn voorouders/grootouders waren lafaarden.

Jos Wouters, Boom, 14.4.21

Aanbevolen:

 

RIP Nederland

nl-rip | eunmask

Gisteren meldde Tom Zwitser (uitgeverij en studio van De Blauwe Tijger) het volgende:

Tom Zwitser

19u  · #FreeRypke#RypkeZeilmaker is zojuist klemgereden door 6 politieauto’s, zijn auto kapot, ruit ingeslagen, met pepperspray bespoten en minutenlang zwaar mishandeld op straat. Hij zit nu vast op een bureau in Leiden. Reden: de #politie wilde namelijk ‘even’ Rypkes DNA ophalen.

Het was niet voor het eerst:

Waarom, vraagt u zich af? Hij stapt nl. niet mee in het spoor van GG, van zgn. planeetredders, milieuactivisten… die hij “klimazi’s noemt:

De 4 van Mechelen

Chris Impens @ Valvas: De kleuren van de Vlaamse Leeuw
De miniatuur stelt een ridder met de Vlaamse kleuren voor, in een ongunstige apocalyptische context. (Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 0422 (0397 bis), f. 020, hier.)  

Luc Vermeulen (https://www.voorpost.org/) deelt mee:

Deze procesdag is voorbij. Onze beide advocaten hebben samen 1u en 15min. een schitterend pleidooi gehouden. Het is nu wachten op een vonnis. Op 12 mei kunnen onze advocaten het parket telefonisch contacteren met de vraag of er al een vonnis is. Is er een vonnis dan weten we op 12 mei uiteraard ook de uitslag. Is er nog geen vonnis dan is het wachten tot het parket klaar is met zijn werkzaamheden en overleg. Voorpost wenst alleszins iedereen te bedanken die tot op heden, op welke wijze ook, zijn solidariteit betuigd heeft.

U weet allicht wat eraan vooraf ging:

AfD wil terugkeer naar een normale samenleving.

Wie de schoen past, trekke hem aan. - Nederlandse gezegden, spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions, proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Tijdens het afgelopen weekeinde hield de AfD in Dresden haar partijdag met als slogan: “Deutschland. Aber normal.” Er werd o.a. beslist dat de gezinshereniging voor vluchtelingen compleet uit het partijprogramma moet verdwijnen en het streven – de EU te verlaten – werd in het programma opgenomen. Het journaille had er geen goed woord voor over. De slogan vond men totaal ongepast. Alsof de AfD wou aantonen dat er nogal wat abnormalen rondlopen in het politieke schouwtoneel. O.a. de regenboogpopulatie voelde zich zwaar beledigd… Wie het schoentje past, trekke het aan.

O.a. de Frankfurter Rundschau was hoogst verontwaardigd dat de AfD beslist had de gezinshereniging voor zgn. vluchtelingen totaal te verwerpen; voorheen werd deze gedoogd onder de noemer “voor erkende vluchtelingen uitsluitend onder strenge voorwaarden”.

Sinds gisteren staat in het partijprogramma van de AfD dat “elke gezinshereniging voor vluchtelingen geweigerd wordt”. Björn Höcke stelde duidelijk dat “Duitsland geen immigratieland is”.

Refererend naar het VN-migratiepact, die de EU-Commissie bereidwillig ondersteunt en aanmoedigt, formuleerde de AFD het uiteindelijk doel, nl. de EU te verlaten. “Wij vinden dat een uittrede van Duitsland uit de EU en de oprichting van een nieuwe Europees economische en belangengemeenschap noodzakelijk.”

Cyclus

pasen christelijk - Google zoeken | Pasen, Kerstgroeten, Christelijk

SYMBOLEN EN PASEN

Op deze Witte Donderdag denken we al aan Pasen.  De dag van het Laatste Avondmaal.  Hoe ver gezocht het ook mag zijn, we beleven met alle lieve, oprechte, goedmenende mensen in de wereld ook een Laatste Avondmaal.   Onze verraders zijn onder ons.  Verklikken viert hoogtij.  De opperste elite beschouwt alle gewone mensen als nog minder dan “vee”; het zijn nutteloze eters.

Als diepgelovig iemand zeg ik nogmaals hoe belangrijk PASEN is.  Hoe uitzichtloos men onze situatie wil maken; achter het figuurlijke Golgotha gloort het nieuwe licht!  In dit kort nummer van Cyclus wil ik een proficiat en dank sturen aan Pater Daniël* en het lijdende volk van Syrië.

Enige korte statements: nogmaals herhalen dat de veroorzaakte crisis uit 2 delen bestaat:

 • Het veroorzaakte corona–leed wordt angstaanjagend opgevoerd; de echte agenda zijnde het tot slavernij brengen van de vrije mensen is HET ULTIEME DOEL.  Dus tracht maximaal zo normaal mogelijk te leven! 
 • Ten tweede: door de gigantische focus op dit coronaprobleem neigen de mensen naar een houding om dit nog enkel als belangrijk te vinden; alles wordt bijkomstig.  Zo moeten we dringend vragen de Vlaams-nationale (groot-Nederlandse zaak) prioritair voorop te blijven stellen. 

In een vorig artikel brengt H.P. een briljant zicht op de SihamagateHier wil ik kort al wijzen op twee andere verdachte dossiers, waarvan de ontcijfering van een “Sky  berichtendienst” van de drugswereld er eentje is.  Zoals enkele tussenfiguren al meldden, werd de schade in hun milieu al “beperkt”.  Dit kan ook niet anders, vermits uit staalafnames blijkt dat Antwerpen van boven tot onder vergeven is van de verdovende middelen.  Alhoewel Bart De Wever de strijd aangaat, zal hij toch beseffen dat hij met veel judassen aan de tafelen zit.  Overvalwagens in de wijken geven een mooie indruk!  Het tweede is de “zonnenpanelen-saga” van de VLD, die men ook Tommel-gate” kan noemen, naar analogie van de Turteltaks.  Heel dit dossier kadert eigenlijk weer in de “ecologie-waanzin” waarvoor de links-liberalen bereid zijn een communistisch bewind te installeren (het invoeren van allerhande absurde milieu-dictaten).

Mag ik alle gewaardeerde lezers/lezeressen aanbevelen Pasen warm te vieren, het samenzijn met diegenen die zo belangrijk zijn.  De vrees is dat we voor “the great disaster” staan, oorlog dreigt in Oekraïne en voedselgebrek wordt bij ons aangekondigd (kunstmatig gecreëerd).  Zoals de meerderheid van de mensheid uiteindelijk zeer goed van inborst is, zo zijn de Logebanksters en de machtselite psychopatisch en satanisch slecht.

De Rechtbank van 1e aanleg in Brussel heeft de corona-maatregelen voor onwettig verklaard (31.3 klacht van Mensenrechtengroepen).  Nog nooit was men zo snel om beroep aan te tekenen (Annelies Verlinden, Binnenlandse Zaken).  Dit wijst erop dat de maatregelen zoals sluiting van horeca, het verbieden van de godsdienstbeleving, verplichting mondmaskers, ongrondwettelijk is!!  (Zie commentaar Prof. Vuye).   Door de manier waarop ze de bevolking terroriseren zouden figuren zoals Frank Vandenbroucke en Marx Van Ranst eigenlijk voor een uitzonderingstribunaal moeten gebracht worden, een Nürnberg 2.0.

Onze wens is: veel moed om een normaal leven op een ongedwongen manier te beleven!  Zorg mee dat in onze streken geen GOELAG mogelijk wordt!

Jos Wouters, Boom, 1.4.21

Europa stevent door corona maatregelen op voedselcrisis en torenhoge prijzen af. 

Klar zur Wende?  Heino Bosselmann

Kerk enkel voor journalisten?  Dominiek Spinnewyn-Sneppe: 

“… Maar goed, aan het einde van de coronatunnel schijnt het licht van Pasen, want we hebben immers Kerstmis opgeofferd om Pasen te kunnen vieren. Dàt was de belofte. Maar ook aan die belofte wordt niet voldaan…”

*Wekelijkse nieuwsbrief, gedocumenteerd door Golfbrekers-redactie: “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril”

Cyclus

GEKRUID DOOR CHARLES DE MONTESQUIEU  (1689-1755)

Montesquieu: 51 Citaten, quotes en wijsheden - Citaten.NET

Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
Een onrechtvaardigheid jegens een enkeling begaan is een bedreiging voor allen.
Diegenen die de wetten handhaaft, moet er ook aan onderworpen zijn.

Een eerste van een reeks uitspraken van een man, die enigszins een voorloper van de Verlichting was, maar niet heeft kunnen voorspellen dat de Verlichting gekaapt zou worden door de “Wereldsamenzwering” tegen de eigenheid en het welzijn van de volkeren.  (Franse Revolutie gefinancierd door de bankiers van de Londense City).

In vorig artikel werd gewaarschuwd voor de infiltratie in de “gezonde” oppositie, door de diabolische krachten in de wereld.  Wilt u nog een voorbeeld?   Als preludium van de voorbije Nederlandse verkiezingen, konden we de poging tot implosie van het Forum voor Democratie vaststellen.  Uit het niets doken daar poco-incorrecte tweets en boodschappen op, ontdekt in de partijcorrespondentie tussen tienduizenden andere berichten.  De actoren stonden al direct recht om de zaak aan te wakkeren!  Ei zo na volgde inderdaad de ineenstorting van het Forum.

Wel opvallend is dat Thierry Baudet de enige was, bij de Nederlandse partijen, die frontaal tegen de coronawaanzin optreedt  (samen met briljant kamerlid Van Haga).  Een oen die geen verband ziet tussen de verschillende factoren.  De implosie ging echter niet door: Baudet en zijn partij vochten terug.  Ze behaalden de grootste winst in zetels t.o.v. de andere partijen.   Nochtans zijn de verkiezingen voorspelbaar nefast verlopen met een grote steun van vele Nederlanders voor de invoerders van de grootste dictatuur in NL sinds de 80-jarige oorlog met Spanje.

Voor eenieder die het niet volgt: wekelijks zijn er nu betogingen in Amsterdam en elders om de burgerlijke vrijheden te herstellen en de stupiditeit van het RIVM (identiek met ons virologendictaat) te benadrukken.  Daarbij wordt er ongemeen hard opgetreden door de ME  (Mobiele Eenheid) wat op termijn tot dodelijke slachtoffers kan leiden.  Men treedt daarbij op de brutaalste wijze op tegen geïsoleerde betogers, vaak vrouwen of ouderen.  Een groot contrast met de rellen van de anarchisten gedurende de zestiger jaren in Amsterdam!

In dit land Belgie is dat alles niet nodig!  Het recht op (vreedzaam) manifesteren is er wel zeker afgeschaft.  Niet te verwonderen als men weet dat alle virologische deskundigen een extreem-linkse achtergrond hebben: zo ze zelf niet bekend staan als trotskist (zoals ene Frank Vandenbroucke) dan kan men hen allen situeren in een door het cultuur-marxisme geïmpregneerde omgeving.  Men heeft nu terug een aantal draconische maatregelen uitgevaardigd, waarbij het aantal absurde vrijheidsberovingen exponentieel toenemen  (sluiten van stations (voorstel gouverneur Decaluwé), reserveren om te winkelen in groothandel of een eredienst in de kerk bij te wonen.  Met een ijzig fanatisme drijft men de horeca verder in de vernieling. 

De bedoeling van de Great Reset was, d.m.v. maatregelen een enorme terreur onder de bevolking te creëren.  Exact deze agenda wordt door de Vivaldi-regering gevolgd. 

Waarom ik in deze aflevering De Montesquieu aanhaal, is omdat deze filosoof een systeem op poten wilde zetten om rechtsbescherming en een beveiligd leven voor de burgers mogelijk te maken.  Nu, 275 jaren na zijn dood, lijken we terug naar af te gaan.  Net zoals toen moeten we de gedragingen van de machthebbers in B/NL duiden als DESPOTISME.  Om achtergronden te vinden verwijs ik naar een gezegde van Rik Torfs over Marx Van Ranst (in ’t Pallieterke van 25.3):  “de viscerale afkeer t.o.v. Vlaams-nationalisten van Van Ranst”.  Of Erika Vlieghe die over de felgeteisterde volksmensen zegt “dat ze zo niet moeten zeuren”.

We raden de mainstream Vlaamsgezinden, wiens commentaren men o.a. kan lezen bij artikels op Doorbraak, is na te denken over hun ellenlange commentaren over Jef Elbers, maar anderzijds het quasi-volledige stilzwijgen over het beroven van ons volk van elk echt vrijheidsrecht.  Een goede aflevering daarvoor is Jensen Show aflevering Nr 321.

Intussen zal het voor de christenen NIET mogelijk zijn Pasen te vieren.  Dit was voor de Germanen het feest van het ontwaken en herleven van natuur en vruchtbaarheid.  Voor christenen is het een sluitstuk dat uit de donkerste wanhoop toch een stralende opstanding kan ontstaan.  Kanselier Merkel wilde in Duitsland alles volledig platleggen, doch zij is ijlings op haar plannen moeten terugkomen na oorverdovende opstandigheid.  Mag ik aan onze katholiek/protestante schaapachtigen ook eens wat opstandigheid aanbevelen?  De vrijheid van eredienst, art. 19 van de grondwet terug herstellen!

Nog enkele citaten van De Montesquieu:

Vrijheid is het kunnen doen wat men zou willen en niet gedwongen kunnen worden dat te doen wat men niet zou willen.
Wat niet nuttig is voor de zwerm, is niet nuttig voor de bij.
Het gaat er niet om dat wordt aangezet tot lezen, maar tot denken.

Intussen lijden we elke dag door onze nieuwszenders, waarvan ik niet wist dat ze een dergelijke combinatie van hersenspoeling en overvloed aan slechte smaak konden combineren.  Met mijn opvatting over schoonheid, wellevendheid, erbarmen en empathie, ben ik als Vlaming beschaamd wat er dagelijks op het scherm van VRT/VTM vertoond wordt.  Ik voeg mijn raad bij de stemmen om afstand te nemen van deze gesproken en gelezen” hersenbeschadigingen”.  Het leidt zelfs tot fatale daden.  Eén van de zelfmoorden is die van de Rijselse clavecinist François Grenier. Hij is geen alleenstaand geval: een stortvloed aan depressies en wanhoopsdaden vindt plaats.

Wij blijven daarom activist (in woord en daad) voor het recht op een vrij en onbezorgd leven, speciaal voor ons jongeren en kinderen!

Jos Wouters, Boom, 25.3.21

Aanbevolen:

Terugblik

Terugspoelen Vector Pictogram Geïsoleerd Op Transparante Achtergrond Rewind Transparantie Logo Ontwerp Stockvectorkunst en meer beelden van Abstract - iStock

Hugo Portier grijpt even terug naar zijn herinneringen op facebook: 22 maart 2017:

Aanstaande zondag heeft het Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Voor de eerste keer doe ik enkele onthullingen over chantage.

Het ANZ had een bloeiende koorfederatie. Deze federatie kreeg het meer en meer moeilijk met de toespraken op het Zangfeest. Mede onder impuls van B. Anciaux en vooral na mijn ” nooit ” om pardon te vragen aan de Belgische staat scheurde de koor federatie zich af tijdens een memorabele bestuursvergadering. Ze zouden wel overwegen toch te blijven maar daarom moest ik elk lid van de koorfederatie schriftelijk laten weten wat het ANZ van plan was inzake doelstellingen.

Ik heb de heren laten weten dat ik de statuten van het ANZ respecteerde en ook het ANZ streven naar een Vlaamse staat. Een voor hen haakten ze af.

In het Vlaams parlement viel Anciaux het ANZ frontaal aan, de coup was mislukt,, dan maar de subsidies afnemen en ook dat is mislukt want zondag komen we alweer samen.

Een hoofdredacteur van De Standaard zei me dat hij over het Zangfeest en niet tegen het Zangfeest zou schrijven indien ik het VB zou afkraken in de toespraak. Ook dat mislukte want ik antwoordde hem dat op het Zangfeest alle Vlamingen welkom zijn. Ook denk ik aan de Vlamingen die me nu en dan geld toegestopt hebben om het ANZ drijvend te houden. Als ik zondag weer al die Vlamingen zal zien , moeders en vaders, jonge mensen, oudere mensen, alleenstaanden, weduwen, weduwnaars: VLAMINGEN en denken aan allen die ons verlaten hebben dan is er het deugddoend besef van een unieke uiting van inzet, geloof en en hoop. Ik hoop dat vele Vlamingen zondag zullen komen zingen voor een Vlaamse staat.”


En op 10 oktober 2021. Zingen en luisteren naar de toespraak van onze voorzitter.