Lauren Southern presenteert: “Farmlands”

Verwijzend naar ons vorig artikel, waarbij – in het bruggetje – vermeld werd dat een Canadese journalist(e), de naam werd angstvallig verzwegen (… lees ook de reacties onderaan het artikel) vermits het om Lauren Southern gaat, die in het politiek correcte Westen uitgespuwd wordt, kan u hieronder de genoemde documentaire bekijken over de plaasmoorde in Zuid-Afrika, die zij met haar opnameploeg in 2018 gedraaid heeft.

De poco wereld kijkt weg: een blanke kan immers geen slachtoffer zijn van racisme. “Professoren” – quasi zonder uitzondering links georiënteerd- vinden de aandacht die het VB en ook de N-VA eraan besteden fel overdreven want “ze drijven op de fata morgana van een geordende, welvarende en op segregatie gebouwde apartheidsstaat.”

“Wij hoeven het blanke ‘broedervolk’ in de zuidelijke punt van Zuid-Afrika niet te verdedigen, alleen al omdat de Zuid-Afrikaners geen broeders en zusters zijn.” zo schreef professor Yves TSjoen (UGent) in Knack.

Lauren Southern behaalde met de documentaire een prijs in Australië en opende de ogen van menigeen. De Australische ABC-zender besteedde er vervolgens ook aandacht aan:

Waarschuwing: word geen minderheid in eigen land!

Voortrekkersmonument

Naar aanleiding van het bezoek van de Zuid-Afrikaanse ster Steve Hofmeyr aan Vlaanderen en Nederland had VBTV een gesprek met hem en de initiatiefnemers, de Europese parlementsleden Gerolf Annemans en Olaf Stuger van de Nedrlandse PVV. Het voornaamste doel van het bezoek van Hofmeyr aan Europa was de aandacht vestigen op het aanhoudende fenomeen van ‘plaasaanvalle’ (boerderijaanvallen) en ‘plaasmoorde’ op de Afrikaner boerengemeenschap in zijn land. Tegelijk had Steve Hofmeyr een waarschuwing uit Afrika mee voor ons:

‘Word geen minderheid in eigen land.’

Degenen die Afrikaans moeilijk verstaan kunnen de ondertiteling en eventuele vertalng naar het Nederlands inschakelen:

Gerolf Annemans vertelt over de ontmoeting van Zuid-Afrikaans zanger, acteur en cultuuractivist Steve Hofmeyr in het Europees parlement en het fenomeen ‘plaasmoorde’:

En dit is de inleidende video over de film waarvan sprake in bovenstaand gesprek met Gerolf Annemans: Treurgrond. Hoe toepasselijk kan een titel zijn…

De problemen in Zuid-Afrika zijn niet direct gerelateerd aan de teelt van gewassen of de veehouderij. Het heeft te maken met misdaad. Boeren in Zuid-Afrika worden namelijk op grote schaal vermoord. Al jarenlang.

‘Plaasmoorde’
De zogeheten plaasmoord (meervoud plaasmoorde) is een Afrikaans woord dat letterlijk erfmoorden betekent. Het betreft moorden op voornamelijk blanke boeren in Zuid-Afrika. Al sinds het afschaffen van de apartheid in 1990 zijn dergelijke misdaden bijna aan de orde van de dag.

Even wat cijfers op een rij. In de misdaadstatistieken van 2018/2019 zijn in totaal 47 boerderijmoorden opgenomen en 41 ‘incidenten’. Er werd gemiddeld elke dag een boerderij aangevallen en bijna elke week een boer (of zelfs heel gezin) vermoord. De boerenbevolking in Zuid-Afrika is in de afgelopen 2 decennia al ongeveer de helft gekrompen tot 30.000 boeren, mede doordat veel blanke boeren uit angst zijn geëmigreerd.

Landjepik
Volgens de blanke boeren zit er een politieke motivatie achter de vele moorden. Zo wordt er gewezen naar de corrupte Zuid-Afrikaanse ANC-regering die de grondwet wil wijzigen, zodat zij grond kunnen onteigenen van boeren om dit vervolgens terug te geven aan de niet-blanke bevolking. Bij deze vorm van landonteigening is er geen sprake van financiële compensatie.

De Zuid-Afrikaanse regering doet er echter al jaren over om dit beleid door te voeren in de grondwet. Daarom neemt een deel van de donkere bevolking het heft in eigen handen, zo stellen althans de blanke boeren. Er wordt gezegd dat de moorden en gewelddadige overvallen gebruikt worden om blanke boeren af te schrikken. De Zuid-Afrikaanse regering wil echter niet spreken van gerichte moorden op boeren en spreekt van ongerichte roofmoorden. De blanke boerenbevolking is een andere mening bedeeld, omdat van roofmoorden op de plaats delict meestal geen sprake is. (2.1.2020 …)

In de loop van ons bestaan hebben we herhaaldelijk de plaasmoorden, de discriminatie op allerlei gebieden, zelfs van de taal, het Afrikaans, en de genocide op de blanke bevolking aangeklaagd.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

TOEKOMST:  HOE DROMEN WE DIE?

Rond de jaarwende tracht iedereen welgemeende wensen rond te sturen.  Dat ze nu nogal betrekking hebben op een einde van de pandemie, is zeer menselijk.  Laat me dus beginnen met alle goedwillenden, diegenen die betrokken zijn met ons volk, en met de toestand in de wereld, de beste der toestanden toe te wensen.

In de beoordeling van wat we mogen verwachten, ben ik pessimist noch optimist, maar eerder realist.  Het belangrijkste woord wat hier gebruikt moet worden is : VRIJHEID en niet het woord gezondheid.  Nogmaals herhalen dat deze overval met het zgn. virus op de mensheid opzettelijk was en dat de echte focus niet ligt op de ziektetoestanden, maar op het regime dat men d.m.v. deze ziekte kan invoeren.  Deze massale psychose was en is het perfecte alibi om de meeste van onze grondrechten en vrijheden (mogelijk tracht men voorgoed) af te nemen.

Bij contacten, ook bij spraakmakers in de Vlaamse Beweging, blijkt dat men een niet-realistisch beeld heeft van de duurtijd van deze “staat van onvrijheid”.  Men zinspeelt op een grotendeels volledige terugkeer naar normaal, over een zestal maanden.  Als het van de veroorzakers van deze “derde W.O.” afhangt, zal dat NIET gebeuren.  De verklaringen zijn duidelijk, dat zelfs na uitgebreide vaccinaties er geen versoepeling van maatregelen zal komen, zoals beëindiging mondkapjes, uitgebreider feesten en reizen en terug toegelaten erediensten.

Over de vaccinaties is hier al uitgebreid gesproken.  De tegenstanders gelieven de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen.  Met verwijs naar het artikel op Doorbraak.be : “Niet zeker dat vrijwillige vaccinatie zal volstaan, zegt Raadgevend Comité voor Bio-ethiek”. Door Christophe Degreef.  Welk mandaat heeft dat Raadgevend Comité dan wel om te verklaren: “Immuniteit door vaccinatie wordt gezien als een ‘gemeenschappelijk goed waar een solidariteitsverplichting aan vasthangt”.  Zij zeggen ook (de kat komt uit de zak): “Vaccinatietwijfel even grote bedreiging als klimaatopwarming”.   Een groot deel van onze strijd zal dus in 2021 gaan om dwarsweg die dwangmaatregelen af te blokken, die juist onze gezondheid en toekomst bedreigen.

Al voor de maatregelen in maart werden ingevoerd, is in deze kolommen gewaarschuwd dat de vork anders in de steel zit, dan bvb. VRT en VTM voor 99,9% laten horen.  De Vlaamse Beweging en bewust Vlaanderen volgen in bewustzijn niet.  Nochtans zijn al de filmjes en documentatie van het WHO, Bill Gates, Anthony Fauci, Tedros e.d. beschikbaar, waar ze zelf zeggen wat hun bedoeling(en) zijn!

Voor het Nieuwe Jaar wens ik dan ook op te roepen tot verzet en bewustwording!  Het kan toch niet zijn wat Jean-Marie Dedecker nogmaals zegt in ’t Pallieterke 31.12 -: “Vlamingen zijn een leibandvolkje”.    Daardoor zullen het cruciale momenten van bewustwording zijn, waarop blijkt dat de vrijheidsberovingen niet meer teruggedraaid worden.  Met dit links-liberaal kabinet De Croo is dat meer dan waarschijnlijk.

Mijn wens is dan ook: UIT ZELFRESPECT OPKOMEN VOOR VRIJHEID!  

Jos Wouters, Boom, 31 dec. 2020

Aanbevolen info ter duiding:

“Ik geloof niet dat we het bewijs hebben voor een van de vaccins om er zeker van te zijn dat het zal voorkomen dat mensen de infectie daadwerkelijk krijgen en daarom in staat zijn om deze door te geven.’”

Dr. Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de WHO, in “WHO komt met grimmige eindejaarsboodschap : we zullen moeten leren leven met Covid-19“.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

KERST IN HET BEZETTE GEBIED VLAANDEREN

Wie denkt dat de “bezette Gebieden” alleen die van de Palestijnen zijn, vergist zich.  Vooral vanaf deze regering wordt het “belgicisme” manu militari terug ingevoerd als officieel dogma!

De kleinste vergrijpen daartegen worden met grof politioneel geweld beteugeld, zoals in Mechelen, Kortrijk en nu weer in de marge van een betoging van kappers/vrije beroepen te zien was.  Vele pientere Vlaamsgezinden worden wakker door de intentie de meer dan 100 jaar-actieve Vlaamse Beweging met harde hand te beëindigen: lees o.a. De rattenkoning van de Vlaamse B-partijen : rattenvanger gevraagd” van Jean-Pierre Rondas, Doorbraak.

Twee agenda’s komen hier samen: de corona-dictatuur (begin van de derde W.O.) tegen het ganse volk op wereldvlak en bij ons het uitschakelen van het Vlaams-nationaal verzet.  Men is nu aan de fase van de indoctrinatie pro vaccinatie.  Maar de Amerikaanse dienst tot controle van geneesmiddelen meldt al de gevolgen: lees “CDC stelt richtlijnen bij nu duizenden Amerikanen ziek zijn geworden na Covid vaccinatie”  Xander Nieuws.  De elites van “The Great Reset” hebben nu een nieuwe truc tevoorschijn gehaald: er is zgn. een mutatie opgedoken die zeventig procent gevaarlijker is: exact op het ogenblik dat de vaccinaties in Engeland begonnen. Heel het centrum van het land volledig gebarrikadeerd en de totale ban van het Kerstfeest (twee vliegen in één klap).  Lees : Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken en zaait nieuwe angst met Covid mutatie”; Xander nieuws.

Hetgeen hier moet benadrukt worden: als de vaccinaties weldra zullen doorgevoerd worden, dan betekent dit geenszins het einde van deze hele vrijheidsberoving : de gelaatsvermomming zal verplicht blijven, alsook de beperkte bubbels en de gecontroleerde bewegingsvrijheid.  Men zal de schuld daarvan steken op de vaccin-weigeraars, net zoals men nu mensen criminaliseert die dingen doen die eigenlijk niet extreem zijn.  Dit regime gebruikt daarvoor de politie om bvb. in Koopcentrum Wijnegem een 80-tal mensen te beboeten voor lichte vergrijpen  (koppels die samen zijn = 250 euro boete).  Een ander veel voorkomend voorbeeld zijn de huwelijken (normaal een hoogdag in het leven), waarvan men de feesten beëindigt, inbegrepen gigantische boetes.  De politie wordt hier en elders gebruikt om de onschendbaarheid van de woning(en) te schenden.

Deze hysterie is in die mate uit het verband gerukt, dat telkens weer de lage percentages en de beperkte groep werkelijke risico-gevallen worden verzwegen.  Daarom moeten we niet zwijgen, omdat het plan is deze uitzonderingstoestand nog JAREN te laten voortduren.  Men zal deze slechts opheffen als zowat iedereen in een “tracking-system” zit, waarbij alles en iedereen op elk ogenblik gecontroleerd kan worden.

Daarom de oproep tot de politieke Vlaamse Beweging: ga in het verzet tegen de totale opgave van elk recht van de burger.  Als voorbeeld kamerlid Van Haga  (FvD) in Nederland : “De hardste speech ooit. All-In tegen Lockdownkabinet”. 

Intussen zagen we op politiek vlak, dat het rioolblad Humo Bart De Wever aan het hart drukte.  Zijn uitspraak over de verhouding tot het Vlaams Belang zal hen zoeter als honing gesmaakt hebben.  Dit bevestigt mijn stelling dat er geen coalitie zal toegestaan worden: zolang de Vrijmetselarij het voor het zeggen heeft, wordt dit dus een eeuwig njet.  De mogelijkheden die ik aanwees waren: totale afwijzing, of de afscheuring van een deel van de N-VA, die wel tot samenwerking bereid is.

Noteer uiteindelijk dat al deze harde toestanden plaats vinden in de Adventsperiode: zowel in de Duitse als de Nederlandse gebieden vroeger een tijd van bezinning.  In deze landen werd op een uiterst brutale wijze de hele middenstand stilgelegd, waaruit blijkt dat o.l.v. Merkel de diabolische agenda tot afschaffing van de vrijheden wordt uitgevoerd  (met paladijnen Rutte en Kurz).

Voordat het thema van “VREDE” de bovenhand kreeg, in het Kerstgebeuren, lag de nadruk op de komst van de Heiland,  Immanuel,  die de mensheid weer hoop op redding bracht.  Het is ook de Cyclus van het Noordse zonnewiel*, dat steeds zijn tocht doorheen de hemel verder zet en garant staat voor nieuw leven en vruchtbaarheid.   “Het nieuwe leven” schenkt altijd nieuwe hoop en verwachting!  Voor al de steeds aangehaalde problemen, kunnen wij onze STANDVASTIGHEID  aanwenden, om te trachten de tirannie te verdrijven!

Toch mijn wens aan u allen: een Zalige Kersttijd tezamen met uw geliefden!

Jos Wouters, Boom, 21.12.2020 – Winterzonnewende*

*Nvdr: Voorpost organiseert jaarlijks een Joelfeest. Beelden uit gelukkiger tijden:

Aanbevolen literatuur:

Mein Weg als Freimaurer – Serge Abad-Gallardo – Media Maria (oorspronkelijk ook in het Frans) Dit is een boek door een ex-hogerang vrijmetselaar.
Preradovic und Dr. Claus Köhnlein: Therapie tödlicher als Krankheit? (video)
Kabinet negeert keihard bewijs dat mondkapjes zinloos zijn! BLCKBX – Pasquino Flavio (video)
Internationale Ärzte warnen dringend vor Corona-Impfung : Autoimmun-Defekte, Sterilität, irreversible Änderung des Menschlichen Erbguts!” Michael Mannheimer.net

Geschiedenisles van Paul De Ridder

MAAR WAAROM TOCH IS BELGIE ZO’N INGEWIKKELD LAND?

Tijdens de laatste jaren stellen steeds meer mensen vast dat in België doeltreffend beleid steeds moeilijker wordt. De tegenstellingen tussen Nederlands- en Franstaligen worden steeds groter. Het duurt dan ook ettelijke maanden eer er een federale regering tot stand komt. Ook de “Coronacrisis” (2020-) kan niet degelijk worden aangepakt.

Verlichte geesten hebben uiteraard snel de oorzaak van al die kwalen gevonden: het zou allemaal de schuld zijn van die vervloekte regionalisering. De analyse van deze populisten is zeer eenvoudig. Zij luidt als volgt: Vooral vanaf de jaren 1960’ hebben “domme politiekers” het unitaire België met één regering, één parlement, één administratie… ontmanteld. Zij deden dit enkel uit bekrompen eigenbelang. Zij waren er immers op uit bijkomende (minister) posten te creëren. Enkel daarom hebben de “politiekers” het land verdeeld in gewesten en gemeenschappen elk met eigen parlementen, regeringen en bijbehorende administraties.

Vooral de structuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het ontgelden. Daar zou – schrik niet ! – zelfs “apartheid” bestaan omdat Nederlands- en Franstaligen voor persoonsgebonden (onderwijs, cultuur, sociale zaken) aangelegenheden ressorteren onder eigen instanties.

Dat daar in Brussel meer dan gegronde redenen voor bestaan, is blijkbaar nog nooit tot die verlichte geesten doorgedrongen. Voorstanders van simpele oplossingen – en gaat niet enkel om MR-voorzitter Jean Louis Bouchez ! – hebben dan ook de oplossing gevonden: weg met de regionalisering en terug naar het zgn. “goede oude België” van weleer. De bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten moeten daarom terug in handen komen van België.

Dergelijke lieden denken dat zij “het warm water” hebben uitgevonden. Zij vergeten echter één ding: het systeem waarvoor zij zo hartstochtelijk pleiten… heeft in België gedurende ettelijke decennia bestaan. Het werkte echter niet en leidde tot eindeloze betwistingen. Men zat in een doodlopend straatje. Welnu: uitgerekend daarom werden een hele reeks bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten en gemeenschappen. Die konden voortaan naar eigen inzichten maatregelen treffen die beter aangepast waren aan hun concrete situatie.

Maar dit zijn sommigen blijkbaar vergeten. Het is dan ook geen overbodige luxe om eens te schetsen vanwaar wij komen. Dit vergt uiteraard een blik in de geschiedenis.VAN WAAR KOMEN WIJ? De (Zuidelijke) Nederlanden bestonden aanvankelijk uit afzon-derlijke territoria: Brabant, Vlaanderen en Loon (Limburg) elk onder een autochtone vorst. Vlaanderen en Brabant (net als Holland, Zeeland, Friesland…) komen ca. 1400 in handen van het huis van Boergondië. Dit zijn Franse vorsten uit het huis van Valois. Loon echter behoorde tot het Prinsbisdom Luik en kende dus een heel eigen geschiedenis. Vanaf 1482 nemen de Spaanse Habsburgers de macht over tot 1713. Daarna worden Vlaanderen en Brabant bestuurd door de Oostenrijkse Habsburgers (1713-1792/94). De bestuurstaal is Frans.

Onder invloed van de “Verlichting” (“Aufklärung”) raken tijdens de 18de eeuw democratische opvattingen verspreid. De burgers willen meer betrokken worden bij het bestuur van het land. Dit kan enkel in een taal die de mensen probleemloos verstaan.

Lees verder

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET ECHTE IJKPUNT VOOR DE VRIJHEID

In vorige Cyclus werd de kijk op de N-VA nader toegelicht.  Vergeet dat ik “a priori’s” heb of persoonlijk met iemand wil afrekenen.  Maar politici of politieke partijen moeten op hun resultaten worden beoordeeld.

Bart De Wever is voor de vierde keer tot partijleider benoemd.  Met een score van 97%.  Men kan gerust een gelijkheidsteken zetten: Bart De Wever = N-VA.  Ik ken zeer veel van de fauna en flora van de Vlaamse Beweging.  Mijn vrouw haar thuis was op enkele honderden meters van de familie De Wever.  Mijn schoonvader had altijd de grootste Leeuwenvlag in de voorhof, van uren in het rond.  Kontich was een eigenaardige gemeente, met zeer veel verschillende gedachten; ook nog eens intern binnen partijen.    De De Wevers behoorden zeker tot de orthodoxe kern van de Vlaamsgezinden: Bart en Bruno begonnen hun jeugd in de Vlaams-nationale jeugdwerking!  Maar vooral kan men hen beiden toeschrijven: torenhoge persoonlijke ambitie.

De N-VA is een geesteskind van Bart.  De positie waarin de partij nu staat op ideologisch vlak is duidelijk. Uit de regeringsvorming bij het vorige landsbestuur is gebleken dat de N-VA haar Vlaamsgezind programma terzijde moest leggen t.o.v. de echte krachten in dit land.  Dit blijkt ook nog altijd in een Vlaamse regering, die op sommige vlakken wel onder curatele van de federale regering lijkt te staan.  De keuzes zijn mogelijk gemaakt door de neo-liberale beleidslijn van de N-VA.  D.w.z. dat een groot deel van de beleidsopties overeenstemmen met deze van andere Europese (neo-liberale) leiders zoals Macron en Boris Johnson.  Enkele punten daaruit: streven naar een inclusieve samenleving, een versterking van een Europese (economische) integratie en een lekenstaat gericht op de idealen van de Franse Revolutie (Liberté, égalité, fraternité).

De kiezende N-VA leden staan hierin achter Bart De Wever.  In zogoed als geen enkele partij wordt overigens interne oppositie geduld!  Met de vorming van deze “Vivaldi”-regering is het slechtst-mogelijke voor Vlaanderen uit de bus gekomen: nl. de restauratie van de unitaire staat zal manu militari doorgevoerd worden!  Door het ontbreken van een fervent Vlaams-nationaal activisme in de N-VA dreigt dit bewaarheid te worden.  Door bijkomend de corona-dictatuur komen we – met onze strijd voor vrijheid – op een punt dat we moeten stellen: van de meeste Vlaams/Belgische politiekers moeten we nu grote schrik krijgen.  Vertrouwen is veranderd in huiver!

In deze kolommen werd vanaf het begin gestreden tegen de corona-aanpak.  Bijzonder blijft ons verzet tegen de mondmasker-plicht en de inperking van de familiale vrijheid (de bubbels).

Na de invoering op 11.7 is de zgn. 2e coronagolf steeds maar crescendo gegaan.  Bekijk daarover op “frontnieuws.com”: “Coronavirus is het grootste bedrog ooit begaan op een nietsvermoedend publiek” Dr. Roger Hodkinson. En What’s behind the Great Masking divide? – John Horvat” TFP America.  TFP is de vereniging Tradition-Family-Property.  In Nederland worden wellicht regels versoepeld, maar toch op 1.12.2020 het mondmasker ingevoerd.  Dit wijst op achterliggende betrokkenheid!  Bekend is nu dat Bill Gates een (herhaald) bezoek bracht aan premier Rutte (en andere leiders?).

Indien u zich afvraagt naar de titel van dit nummer: onze vrijheid is symbolisch het duidelijkst afgeschaft door de bedreigende maatregelen.  In zijn uitwerking zijn deze maatregelen satanisch van aard.  Een groot deel van de bevolking(en) staat achter de maatregelen: weldra zal blijken (tot onze en hun schrik) dat vele beslissingen voor lange tijd niet/nooit meer  teruggedraaid zullen worden.

Het verzet zal moeten groeien!  Verzwegen door de media is de grote weerstand in Berlijn van 18 november, waarbij tienduizenden een blokkade voor de Reichstag hielden (tegen verscherping corona-wetgeving) en de hevige rellen in vele Italiaanse streken tegen de lockdown.  Ook in Nederland scherpt de strijd zich aan rond Karel van Wolferen (blad Gezond Verstand), Willem Engel (Viruswaarheid) en Robert Jensen (show).

Verscheidene (oudere) mensen zijn bij ons aan corona overleden, zegt de pers.  Wellicht meer met corona.  Het Pallieterke titelde op het 1e blad: “overleden aan CORANA”.  De verwarring is dus groot.

Nogmaals de oproep aan de Vlaamse Beweging: indien u uw vrijheid van handelen wil behouden, ga mee in het verzet!  Overal in de wereld moeten de blinde krachten van politie overtuigd worden dat ze niet tegen maar met ons moeten staan voor de grondrechten en de vrijheid van woonst en meningsuiting.

Jos Wouters, Boom, 19.11.2020

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Ons weten is ons uitgangspunt.

Toch nog bruusk komt het bericht dat Mr. Biden tot winnaar is uitgeroepen van de verkiezingen.  Door huiselijke taken weerhouden werd het intussen avond.  In tegenstelling tot de lawine aan commentaren ga ik hier kort zijn.  Deze machtsaanname is een ramp.  Ik ken geen Europees dagblad dat niet aan de kant van Biden stond!  Maar ook Mr. Trump was geen vlekkeloos zieltje.  Het communisme is aan zet in de VSA.

De voorbije decennia hebben een eindaanval laten zien van de geheime krachten tegen de waarden van het christelijke Westen dat stond voor diep respect voor ieder individueel leven en voor de familie.  De drie grote offensieven zijn aan elkaar gekoppeld: ten eerste de onbeperkte immigratie in het Westen (van vnl. viriele jonge mannen); ten tweede het grote ecologie-offensief om via een vermeende aardopwarming tot een “groene dictatuur” te komen en als apotheose het misdadig lanceren van een virus-pandemie, om “the great reset” af te dwingen.  Dit alles is bij het “Comité van de 300” besproken en uitgevoerd door de Anthony Fauci’s en Bill Gates’ van deze wereld.

De misdadige leiders hebben de voorbije jaren niet stilgezeten.  Dit wordt treffend verwoord door “der Analyst” in het artikel op Pi-News.net: “Donald Trump – Der Sturz der letzten Bastion”.   Daarin beschrijft de auteur achtereenvolgens de drie manipulaties in Europa:

  • 1) Marine Le Pen die leidend was voor de presidentsverkiezing in Frankrijk (2017), werd van haar sokken geblazen door de “zgn. uit het niets opkomende” Emmanuel Macron.  Komende uit het logemilieu en als vlotte verschijning met “”En Marche” verkozen. 
  • 2)  In Oostenrijk was een regering van ÖvP en FPÖ aan het bestuur.  Partijvoorzitter H.C. Strache werd in een video-val gelokt (contacten met omkoping), zodat ÖVP man Kurz de regering kon opblazen en buitenlands-politieker Herbert Kickl (FPÖ) ontslaan.   De video blijkt achteraf niet zo bezwarend te zijn (video uit 2017, uitgebracht in 2019);
  • 3)  De chef van de Lega Nord, Salvini had zijn regering opgezegd om verkiezingen uit te lokken.  Met gehoopte winst!  Maar door tussenkomst van Merkel werd een coalitie tussen de Vijf-Sterren-Beweging en de Partito Democratico in de steigers gezet.  M.a.w. diegenen die de bovengenoemde agenda (drie offensieven) niet volgt(de) werd uitgerangeerd.

Heel Frankrijk, met president Macron op kop, deed lelijk over de moord op Samuel Paty.  Dit en het navolgende zijn gewoonweg de consequentie van de Europese politiek om onze landen te overspoelen met islamisten.  Dit is het doel van Merkel/Macron/Conte.  Bij elke aanslag duikt het volledig falen van elk veiligheidsbeleid op, zoals bv. recent in Wenen.  Omdat er steeds maar meer “islamitische enclaves” bijkomen, getolereerd door de voorgenoemde regeringen, is het wachten op het beslissende uur, waarbij het grote bloedbad losbreekt!

Eén der doelstellingen van de Covid-dictatuur is het volledig lamleggen/uitschakelen van de christelijke, vnl. de katholieke erediensten.  Men heeft nu een volledig verbod afgekondigd op het houden van plechtigheden – ik veronderstel dat in de moskeeën daarop niet te veel gelet wordt.  Nooit in de geschiedenis, zelfs niet bij het Frans bewind rond 1795, slaagde men erin het volledige christelijk leven stil te leggen.  Dit gaat in tegen art. 19 van de grondwet: de vrijheid van eredienst en de vrije openbare uitvoering ervan.  Wat nog erger is: de zowat gehele clerus van de Kerk zwijgt oorverdovend over deze maatregel.  Alleen bij Katholiek Forum vindt men dissidente geluiden, maar dat zijn dan ook maar christelijke fundamentalisten.

Het uitschakelen van elk “geestelijk leven” is de kroon op het werk van de satanisten die deze Covid-crisis hebben veroorzaakt en zij fêteren dat in hun geheime kringen voortdurend.

Het Pallieterke drukte, na.v. de aanslag in Nice, de telegram af die premier Alexander De Croo, naar zijn Franse collega’s stuurde.  Zij gaven wel geen commentaar op een deel van de tekst, die luidt : “Les Lumières nous ont appris que l’on répond au conflit par les mots et pas par la violence, que “du choc des idées jaillit la lumière”.  U mag eens twee keer raden waar dit taalgebruik van stamt.  Min of meer vertaald: “Het lichtgevende heeft ons doen inzien dat men conflicten met woorden en niet met geweld beantwoordt, want uit de botsing der ideeën ontspringt het licht”.

Is dit dan ook van toepassing op het meer dan brute geweld, dat dit regime heeft toegepast op 13 september in Mechelen; het toegangsverbod voor de VVB in Gent en weerom een politiemobilisatie in Kortrijk bij een aankondiging van een Vlaamse betoging?  Wordt nu in dit land de politie niet geïnstrumentaliseerd om, zoal de BfV (geheime dienst) in Duitsland,  Vlaamsgezind verzet met alle middelen uit te roeien?

Het verhaal over de regimewissels hierboven, is bedoeld als waarschuwing.  De wel of niet politieke Vlaamse Beweging moet een strategie ontwerpen, t.o.v. de aanname van de achter deze regering aanwezige krachten om hen te vernietigen.  Het is af te keuren Vlaamse militanten, die meestal volksmensen zijn, in de steek te laten als ze de kastanjes uit het vuur halen.

Men moet in die zin zijn strategie herzien, dat er nooit een echte coalitie tussen Vlaams Belang en N-VA zal komen.  Kortelings heb ik ingezien dat de N-VA één van de twee volgende wegen zal opgaan: a) als men een coalitie zou vormen met Vlaams Belang, dan volgt er een (voorbereide) implosie van de partij. Talloze bonzen dreigen daarmee. b) In het andere geval blijft de partij een neo-liberale partij, die de belgicistische agenda verder uitvoert.  De partij zal dan ook geleidelijk tot onbetekenend verschrompelen.  Bij dit laatste scenario blijven de nog aanwezige Vlaams-nationalisten de eeuwige gevangenen van het verraad.

Om dit te staven, publiceer ik uit “Knack” van 3.02.2015, uit het artikel “De man die premier had kunnen worden”: “De man die door de …oppositie aanvankelijk als een halve fascist werd weggezet, was…één van de weinigen die erin slaagden om Filip Dewinter …lik op stuk te geven. Siegfried Bracke zat tijdens het incident aan de zijde van Jambon :”Ik zag hem kwaad worden.  Ik hoorde hem vloeken.  Die ene keer dat ik Jambon emotioneel zag worden…. Werd hij eloquent.  Het kwam van diep”.  Dit incident ging over de islam en de commentaar van een logebroeder is niet slecht…..    Er kan dus enkel een coalitie ontstaan tussen Vlaams Belang en een afgescheurd deel van de N-VA.

Jos Wouters, Boom, 7.11.2020

Hélas… Vivaldi…

Er valt niets te vieren, ook al blijven de media ons met het ‘goede’ nieuws over de slagvaardige regering rond de oren slaan. En met het even slagvaardige, echter ‘slechte’ coronanieuws. Het lijken wel verbonden vaten.

                                                         VIVALDI !!!

In brand geschoten Grote Markt (links het Stadhuis, rechts het Belfort, uiterst rechts het Broodhuis)

“Il faut choquer les Flamands“ (1)

De ondertitel  “Il faut choquer les Flamands” dateert reeds van eeuwen geleden en heeft betrekking op de verwoesting van Brussel, door de Fransen, onder leiding van de maarschalk de Villeroy,  tussen 13 en 15 augustus 1695, waarbij het centrum herschapen werd in een laaiende vuurzee. Het was de bedoeling het moreel van de Brusselaars definitief te breken. Tal van waardevolle kunstschatten werden vernield.

De Franse koning  feliciteerde de Villeroy, die triomfantelijk antwoorde :

“Le désordre que nous avons fait dans cette ville est incroyable, le peuple nous menace de beaucoup de représailles, je ne doute pas qu’il en ait la volonté, mais je n’en devine pas les moyens” (1).

Een analyse over de ware aard van de Fransen:

“Frankrijk wil in Europa geen gelijken maar slechts ondergeschikten, geen vrienden maar enkel vazallen”. (1)

Het ging bij deze verwoesting dan ook volgens de huidige maatstaven om een “oorlogsmisdaad”. Zelfs Napoleon had het over: ”aussi barbare qu’initule”. (1)

(1) Bron: Paul De Ridder “De rechtvaardige rechters terug van weggeweest”, pagina’s 365 en 366

Kortom, het ging hier om een ”exploot” van het Franse “Race des Seigneurs”, waarvan onze voorouders ook al wisten “Wat Frans is, vals is”. Is het dan ook een toeval dat de grondlegger van de rassenleer te vinden is in Frankrijk, nl. de graaf de Gobineau??

Als we Vivaldi op zijn juiste waarde moeten inschatten, dienen we niet alleen rekening te houden met binnenlandse factoren maar ook met buitenlandse &  supranationale –   en zeker met het verleden. Het bombardement van Brussel is zeer leerrijk m.b.t. ware aard van de Fransen.

Vivaldi is immers een samenraapsel allerhande, een rariteitenkabinet, zo weggelopen uit een kermisrevue van laag allooi, dat niet samenwerkt, maar samenzweert tegen alles wat Vlaams is. Of een francofiele, paars-groene logemaffia pest voor Vlaanderen, waarachter de sporen lopen naar Parijs en die oorlog voert tegen diegenen op wiens kosten men ondertussen schurftig parasiteert. Een hond bijt de hand niet, die hem eten geeft… dit soort wel.

Dit samenraapsel, werd echter “samen gemetseld” in Brussel, met het Groot Oosten in een hoofdrol,  een Belgisch Groot Oosten dat fungeert als een filiaal van het Groot Oosten in Parijs in de Rue des Cadets, en dat sinds 1830 de werkelijke macht is in de Belgische kunstmatige constructie, die Vlaanderen bezet, plundert en saboteert.

Vivaldi is dan ook de verderzetting van wat al eeuwen gaande is.

De trieste waarheid dwingt ons wel vast te stellen, dat deze oorlog tegen Vlaanderen en de Vlamingen, alleen maar kan gevoerd worden, met behulp van verraders en collaborateurs aan Vlaamse kant, en verkozen door een meerderheid van de Vlamingen, zijnde een laf kruiperig klootjesvolk dat als honden staat te kwijlen, niet om gestreeld, maar om geschopt te worden, maar wel vecht op leven en dood, met diegenen die weigeren te kruipen.

Bij deze Vivaldi  is het ook van belang te kijken naar het taalgebruik. De Croo: “De oppositie moet onze verschillen niet op de spits drijven”

De Croo heeft het “over samenwerken….”. Gewoonlijk komt daar dan ook nog bij: “verbinden en inclusief ….”  . Typische logetaal, dat wat België betreft, neerkomt op een relatie tussen Vlamingen en Franstaligen,  die identiek is aan deze tussen een pooier en zijn hoer, met “les flamins” in de rol van de hoer, die dient als geldbron voor de pooier.  

We zien hier De Croo junior, dan ook als een adept van de oude PVV (= Pest voor Vlaanderen). Of een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Jos Wouters (auteur Cyclus) heeft hier dan ook gelijk om deze wolf in schapenvacht niet te onderschatten.

Om de ware doelstellingen te kennen van Vivaldi dient men te kijken naar deze van de logemaffia’s, en vooral dan naar de Franse, want als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel. Een recente bron: Spaanse vrijmetselaarsloge vol lof over encycliek, met hierin een reactie van Jules van Rooyen die verwijst naar een debat tussen Eric Zemmour en Alain Bauer, een kopstuk van de loge in Frankrijk. “Eric Zemmour face à Alain Bauer”, een aanrader vanaf minuut 19″! Met alle mogelijke gevolgen van dien “On veut la peau de Zemmour!”

Jules van Rooyen schreef:  7 oktober 2020 om 22:27 :

“…De doelstellingen van de vrijmetselarij zijn al langer bekend. Maar enkele dagen geleden werd dat in Frankrijk bevestigd, op video. De aap kwam uit de mouw. De populaire joodse colomnist Eric Zemmour (Le Figaro), bond de strijd aan met de bekende vrijmetselaar woordvoerder, en grootmeester, Alain Bauer. Zemmour kende zijn onderwerp. Na ongeveer een half uur, kwamen de heren op stoom, en Zemmour wierp zijn tegenstander, de subversieve, antikatholieke strijd van de loge voor de voeten, die Frankrijk beroofde van haar beschaving en identiteit.

Hij verweet hem de oeverloze immigratie van islamieten om de Kerk en het katholicisme en de beschaving, te vernietigen. De Eerste en Tweede Wereldoorlogen bleven helaas buiten schot. Maar de jongste FR geschiedenis, en vooral de 3de Republiek (tot 1940), is vooral bemand geweest door vrijmetselaars, joden en protestanten.

De grootste bevolkingsgroep, de katholieken, werden door de invloed van de loge in het maatschappelijk leven, systematisch gediscrimineerd : in het leger, in de ambtenarij en in de media. Veelal mondde dit uit in grote schandalen begin jaren 1900, zoals de affaire Dreyfus (die inderdaad verraad pleegde), de land uitzettingen van de Congregaties, de strijd om de kerk gebouwen en kerksluitingen, de scheiding van Kerk en staat, de laïcering van het onderwijs, of die van de “fiches” (namenlijst officieren die de H. Mis bijwonen).

Bauer kon er niet om heen, hij beaamde, hij ontkende niks. Hij was eerlijker dan aanvankelijk gedacht. De conclusie van beide heren was, dat, evenals de Franse natie, ook de Kerk, maatschappelijk aan de grond zit. Zemmour erkende, de vrijmetselarij heeft gewonnen, vooral door o.a., abortus, euthanasie, homo emancipatie, genderisme, losse leefverbanden, massa-immigratie en drugs.

Maar tegelijkertijd zei Bauer, dat de vrijmetselarij ook in crisis verkeert, omdat zij geen tegenstander meer heeft. Navelstaarderig en naar binnen gericht, leeft zij van carrièrisme, haat, onderlinge rivaliteit en corruptie.
We hebben de citaten van de katholiek bekeerde Emile Zola, ex-groot groot meester van de loge, eind 19de eeuw, niet meer nodig, om de ware aard van de vrijmetselarij te duiden. Hij brandmerkte de vrijmetselarij als, “de meest schaamteloze leugen en niets anders”, “…zij deinst voor niets terug”, zij is, “een religieuze sekte die alle godsdiensten wil vernietigen, om zich in hun plaats te stellen.” Een parlementaire “broeder” van Zola zei, dat, “culturele en maatschappelijke wetten passen in het plan om methodisch het Romeinse katholicisme aan te vallen, te doen capituleren, en te breken.”…

Aan dit citaat dient in feite niets meer toegevoegd te worden.  De analyse van beiden is verpletterend en vernietigend. Vooral Bauer steekt hier zijn nek uit! Zelden gezien, als hij het maar overleeft…

Deze logemaffia’s zijn dan ook een dodelijke kanker. Nog een bron over deze kanker: Freemasonry: Mankind’s Death Wish:

“Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union.  Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” (Ned. vert.: “De vrijmetselarij speelt dezelfde rol in de westerse maatschappij als de communistische partij in de Sovjetunie. Zonder lidmaatschap van de vrijmetselarij is er geen enkele kans op een snelle carrière, eender hoe getalenteerd men is.”

Van belang is ook de commentaar van Emile Zola over de loge: “de meest schaamteloze leugen en niets anders…”

Deze zin is dan ook logischere wijze van toepassing op Vivaldi.  Een dekmantel waarachter bedrog schuilt gaat, verpakt in mooie maar duivelse slogans zoals: “Gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, democratie, mensenrechten…enz..”(… niet beperkende opsomming).

Duivelse slogans die ons moeten voeren naar een communistische NWO dictatuur en waar Vivaldi actief aan meewerkt. (via Coudenhove Kalergi, Agenda 21 -30 en Covid 19).  Er wacht ons een “1984”  van George Orwell.

Duivelse slogans die hun wortels hebben bij Gramsci, de Frankfurter Schule, Alynski,  Cloward Piven, Richard Day… e.a. (… niet beperkende  opsomming).

En dan over de mensenrechten waarmee Vivaldi uitpakt: COVID Taught Us: We Have No Human Rights – Lesson in Powerlessness (Ned. vert.: Covid leerde ons: we hebben geen mensenrechten – een les in machteloosheid)

The MSM is always talking about “human rights.”   But only sexual and ethnic minorities have them, in order to sabotage and dispossess the majority”.  (Ned. vert.: de poco media hebben het altijd over “mensenrechten”. Echter alléén seksuele en etnische minderheden hebben ze opdat ze de meerderheid kunnen saboteren en ontmachten.)

De  over“beschermden” dienen zich echter geen illusies te maken.  Want als het uur van de waarheid eraan komt, zullen volgens Bezmenov“… liberals, “social justice warriors” and antifa will be lined up and shot because, when they realize they have been duped, they will represent a threat..” (Ned. vert.: “linksen, sociale rechtenstrijders en antifa zullen voor een vuurpeloton geplaatst worden omdat – nadat ze zich gerealiseerd hebben dat ze bedrogen werden – een bedreiging vormen.”

Vivaldi is dan ook een monsterachtige logesamenzwering tegen Vlaanderen. De rol van de logemaffia’s blijft, op enkele uitzonderingen na, onvermeld, ook bij de V – partijen en in de Vlaamse Beweging.    Als men de juiste en volledige diagnose van de logekanker niet wil en/of durft te stellen, dan ziet de toekomst er zeer somber uit.

De verwijzing naar Vivaldi met zijn sprankelende  muziek, is dan ook een belediging voor de componist. Het is verwonderlijk dat de Italianen nog niet geprotesteerd hebben.

Mozart: Requiem; Maurerische Trauermusik | Dodax.nl

Wat we nu horen is geen muziek, maar het luiden van de “doodsklokken” die de nakende ondergang van Vlaanderen aankondigen. Hierbij past beter het Requiem van ”broeder” Wolfgang Amadeus Mozart.

R. L.

.

Voorspelling

Hugo Portier lucht regelmatig zijn hart op facebook. Zoals deze:

Hugo Portier

6 d  · Zondag 27 september 2020. Onderwerp : Betoging tegen de Vivaldi regering. Plaats : De Heyzel. Alhoewel de betoging georganiseerd werd door een politieke partij met name het Vlaams Belang deed zich iets onwezenlijks voor, denkt men, neen, iets wezenlijks, een heugelijke realiteit. Er deed zich Godsvrede voor. De partij politieke verschillen werden opzij gezet en er werd een gemeenschappelijke strategie vertoond leidend naar een onafhankelijke Vlaamse staat. Want inderdaad, Vlamingen van andere partijen sloten aan , sloten de rangen in Godsvrede, in het overstijgen van de partij politieke grenzen. Wat een ontroerend en hoopvol schouwspel. Hoe is het mogelijk dat voormalige ‘ leiders’ uit de VVB en een partij voorzitter afwezig tekenden om samen met hun volk te tekenen voor Godsvrede en het weer de duizenden ‘ kleine ‘ Vlaamse militanten waren, in mijn ogen de echte vedetten op de Vlaams Nationale Zangfeesten die daar wel voor tekenden, zij wezen 1000 bedankt voor hun moed, belangloze opoffering en enthousiasme. Wat een deugddoende dag. Hugo Portier, ere voorzitter ANZ.

Hugo Portier

6 d  · Bart De Wever, heb je werkelijk een aanval op het VB in de Zevende dag gedaan? Het zijn ook Vlamingen, weet je, je gaat meemaken wat de Open VLD nu meemaakt namelijk dat lidkaarten worden terug gestuurd. Er zijn vele NV-A ers die je uitspraak niet nemen. Je was ook nooit aanwezig op de IJzerwake waar Godsvrede hoog in het vaandel staat. Hoe kan je eigenlijk nog het Gebed voor het vaderland zingen? Ik ben a partij politiek maar dat wil niet zeggen dat ik niet onderschrijf dat men geen kemphanen mag zijn maar wel kompanen. Als je niet toestemt dat bij het behalen van een N-VA-VB meerderheid in 2024 VB en N-VA s moeten samengaan met behoud van eigen accenten zal je het onderspit delven.

Hét voordeel van Vivaldi

…De Vlaamse partijpolitieke beweging loopt altijd op dezelfde vraag: kan je de ordelijke opdeling van België dichterbij brengen door deel te nemen aan de Belgische macht? De vraag is of de Vlaams-nationalisten een alternatief hebben voor Belgische machtsdeelname. Neen. Maar ze maken zich beter geen illusies. Bart Maddens schreef het hier treffend: Vlaams-nationalisten aanvaarden de Belgische staat niet en zullen daarom nooit ten volle aanvaard worden door het bestel.

‘Separatisten zullen er nooit echt bij horen. Als ze al worden toegelaten tot de Belgische machtscenakels, dan is dat enkel omdat men hoopt om ze op die manier sneller klein te krijgen. Iets wat overigens, zowel in het geval van de Volksunie als de N-VA, aardig is gelukt.’ Schreef Maddens. De recente geschiedenis gaf hem gelijk…

…Vivaldi zorgt voor een groot voordeel bij die verkiezingen in 2024. We zullen als kiezer een duidelijke keuze hebben. We zullen kunnen kiezen tussen toekomstprojecten voor dit land. Dan kunnen we kiezen tussen het project van Vivadli, het unitarisme van de PTB/PVDA, het confederalisme van de N-VA en de Vlaamse onafhankelijkheid van het Vlaams Belang.”…

Uit: Vivaldi heeft een groot voordeel, auteur Pieter Bauwens