Als zelfs de PVDA moet vluchten…

“… Vrijdag j.l. werd de 12-jarige Aaron Boers in Deurne/Antwerpen in elkaar geslagen door een tiental ‘jongeren’ die het Suikerfeest aan het vieren waren. Een etnische context die door geen enkele krant wordt overgenomen, daar gaat het dus enkel over ‘jongeren’. Maar papa Steven Boers, in een vorig leven lid van de Antwerpse muziekband Katastroof en nu districtsraadslid voor de PVDA in Borgerhout, is serieus kwaad en heeft het in een tweet over ‘krapuul’... “

Uit Acta Sanctorums: Katastroof te Deurne: PVDA-gezin op de loop voor moslim-‘krapuul’

We geven het toe, we moesten toch wel even grijnzen bij de verontwaardiging geuit door een PVDA-districtsraadslid, die de ambitie had “de straat naar de raad te brengen”, over de mishandeling die zijn zoon te beurt gevallen was op een pleintje in de omvolkte Antwerpse districten. Let wel, ons leedvermaak betrof de papa, niet de zoon die aan den lijve de multiculturele verrijking mocht ondervinden. Papa Boers vroeg zich hardleers af of “de jongeren zich verveelden”. Het is wachten op de imam die zich in naam van de “gemeenschap” komt verontschuldigen…

Toch wel straf, papa Boers had naar eigen zeggen veel succes met zijn anti-oorlogslied. En hij bracht ook een cd uit “Tegen de bierkaai”, waarbij hij voor de hoes geschminkt werd alsof hij in elkaar werd geslagen.

En de media, ach, die hebben het over “zinloos geweld”: Zoon (12) van ex-lid Katastroof slachtoffer van zinloos geweld: “Is dit een nieuwe hype onder jongeren die zich vervelen?

We wensen de familie Boers veel sterkte…

Brandstichting graf Borms

De Bormsherdenking was niet meer zoals vroeger. De kerk is geen kerk meer. Bijgevolg was er ook geen eredienst. Maar wel een herdenking aan het graf. Met muziek, toespraken én bloemen. Een mooie herdenking, schreef Luc Vermeulen op facebook: (14) Luc Vermeulen | Facebook

Vandaag vernemen we dat alle bloemstukken, die pas eergisteren op het in enkele jaren twee keer vernielde graf van August Borms gelegd werden, in brand gestoken zijn. Foto’s: (14) Voorpost Actiegroep | Nederland | Facebook

Ter herinnering aan vorige jaren sluiten wij deze video in. Hoe het ooit was.

https://bormshuis.wordpress.com/

IJzerwake-nieuws

We ontvingen onderstaande mededeling:

Steun het verdedigingsfonds vrije meningsuiting!

Vorig jaar wou de IJzerwake een muziekfestival ‘Frontnacht’ organiseren. Verschillende overheden adviseerden positief maar op bevel van socialist Conner Rousseau werd de toelating op het laatste moment ingetrokken. Zo behaalde de linkse censuur helaas een tijdelijke overwinning op de vrije meningsuiting.

Wij lieten het daar niet bij en trokken naar de Raad van State.

De procedure loopt en onze argumenten zijn sterk. In de overtuiging van ons gelijk vragen wij om uw steun, want procederen is een dure zaak. Daarom starten we nu een ‘verdedigingsfonds vrije meningsuiting’. Samen maken we een vuist voor de vrije meningsuiting en tegen de censuur van Conner Rousseau.

Stort nu jouw bijdrage op het rekeningnummer van IJzerwake: BE33 7330 1128 2746, met als mededeling “vrije mening”.

Wij garanderen dat elke gift goed gebruikt wordt voor de verdediging van ook JOUW vrijheid!

Steun ons eigen volk

Als u één enkel initiatief wil steunen, doe het dan voor de Huizen van Vlaamse Solidariteit. Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom.

Laat solidariteit onder Vlamingen geen ijdel woord zijn. Steun Huizen van Vlaamse Solidariteit en bied samen met ons hulp aan het eigen volk!

Om onze solidariteitsactie tot een succes te brengen hopen we op voldoende financiële steun. Wenst u deze actie te ondersteunen?
Dit kan door uw financiële bijdrage te storten op het rekeningnummer :
BE56 9792 3976 3288
BIC: ARSPBE22
Ten name van Huizen van Vlaamse Solidariteit

Meer info: https://voorpost.org/steun-huizen-van-vlaamse-solidariteit/

I.M. Hugo Portier

Wie kent hem niet, de aimable man, die met het Zangfeest opstond en ermee ging slapen? Hugo overleed, gisteren, in zijn slaap, zo maakte zijn zoon bekend. Enkele dagen geleden nog op de begrafenis van Lidwina Van Onckelen. Hugo was overal aanwezig waar de Vlaamse zaak aan bod kwam, probeerde boven de geschillen te staan. Quasi dagelijks publiceerde hij op facebook zijn vreugde en verdriet, deelde zijn bekommernis en zijn liefde voor ons Vlaanderen.

Zangfeest en Hugo Portier: een siamese tweeling. Jarenlang vrijwilliger, dan voorzitter, vervolgens weer vrijwilliger. We keken telkens weer uit naar zijn anekdotes over het Zangfeest. Hopelijk heeft hij er een aantal op papier gezet zodat we ze gebundeld nog eens kunnen doorbladeren.

Het ga je goed, Hugo. We zien elkaar weer, daar in het stukje Vlaanderen in de hemel!

Doodsbrief en mogelijkheid tot betuigen deelneming, klik hier. We zullen jou in onze herinnering en in ons hart blijven dragen. Dit lied is voor jou, Hugo:

Hector Van Oevelen, Vlaanderens “hofdichter” werd 85

“… De leerling van Anton van Wilderode bleef in zijn korte voordacht bescheiden en liet weten slechts te hebben gedaan waar zijn hart hem heeft toegeroepen. Hopende op toekomstige beleidsveranderingen liet Van Oevelen weten dat het op het moment vooral aan de politiek ligt dat de samenleving de verkeerde kant op gaat en niet aan de Vlamingen zelf… en natuurlijk aan ‘die domkop van een staat’.”

Hector is in de Vlaamse Beweging een monument. Dichter en schrijver, maar vooral Vlaams-nationalist. Zijn 85ste verjaardag werd afgelopen weekeinde gevierd: Gedichten van Hector hebben ons wakker geschud – ReactNieuws. Onze redactie sluit zich graag aan bij de gelukwensen!

Beelden van de 11-juliviering 2014 georganiseerd door de Gulden Sinjoren op het H. Conscienceplein, hartje Antwerpen: schuif tijdlijn door naar 1’32” voor de Hofdichter op het podium:

Aan mijn volk, om te onthouden
Onthoud mijn volk, onthoud uw recht is oud,
uw recht waaraan gij niet moogt laten raken!
word staat, mijn volk of beter nog – word stout
en kraak de onstaat die u in wil maken!

Laat de staat die nooit de uwe was,
het politieke kikkerdom maar kwaken.
Word stout en loop niet langer in de pas
van ‘t anti-Vlaamse regiment van Laken.

Was ooit dit krakend land uw vaderland?
Bestond er tussen ‘Herenvolk van ‘t zuiden
en ‘t volkje van het noorden ooit een band?
Jawel, zolang het noorden centen spuide…

Ziehier ons bloed, werd ooit aan ‘t front gezegd.
Ziehier ons bloed, vergoten voor ‘t belgieksken.
Ziehier ons Vlaamse bloed, wanneer ons recht?
Het antwoord is bekend: voor Vlaanderen… nikske.

Pas als gij stout wordt, volk, wordt gij een staat
die trots zijn eigen toekomst kan bepalen
die welvaart brengt in plaats van loze praat
van Leliaards die heulen met de Walen.

Wanneer een kleurpartij naar stemmen speurt
en reeds herkauwde woorden blijft herkauwen,
onthoud dan, volk, dat niks zo rap verkleurt
als ‘t woord van gelen, groenen, rooien, blauwen,
die belgisch zijn en dùs niet te betrouwen.