Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE VOLGENDE COMMUNISTISCHE REVOLUTIE

De verscheidene golven die door de mensheid worden gejaagd zijn een onderdeel van de voorlopig nieuwste “communistische revolutie”.  Eerst de milieu-problematiek, dan de corona-waanzin en nu de “Black lives matter” beweging.

Alle communistische revoluties zijn mislukt en hebben ontelbare slachtoffers gemaakt.  We beginnen (kort) met (1) de Parijse Commune (1789), begin van de Franse revolutie, begonnen na de bestorming van de Bastille.  De beulen, zoals Robespierre, werden later zelf van kant gemaakt. Vervolgens (2) de Oktober Revolutie, begonnen in de stad Petrograd (Rusland), met een overwinning van de bolsjevistische communisten.  Gedirigeerd door Lenin, zorgde Stalin er later voor dat zowat alle leiders en Rode Gardisten, soms na show-processen vernietigd werden.  Resultaat van de 2e revolutie: tientallen miljoenen doden in Rusland, Balticum en Oekraïne (Holodomor).  (3)  De Grote Marsen en de Culturele Revolutie in China: de Grote Sprong Voorwaarts kostte onder Mao het leven aan 70 miljoen mensen.  (4)  de cultuur-marxistische revolutie, begonnen in 1968: ook bekend onder de Frankfurter Schule”.  Buiten al deze professoren, was de grote inspirator van de infiltratie in het burgerlijk milieu: Antonio Gramsci.  Deze revolutie heeft overal in de wereld veel slachtoffers gemaakt: Cambodja (ook maoistisch), Cuba, Latijns-Amerika en sedert twee decennia vooral in Zuid-Afrika  (volkerenmoord van de Boeren).

De werkelijke leiders achter deze revoluties zijn geen arbeiders of studenten, maar de machtigste geheime geldmachten in New York en Londen (de club van 300).  Om de schijn op te houden hebben ze zowat overal de onderscheiden tegenstanders in een conflict massief gesteund.  Alle dictators werden gul bedacht met geld uit de eindeloze pot van Wall Street; het geld vloeide daarna des te vlotter terug (oorlogsindustrie, wederopbouw).

Tot onze spijt werd er geen vertaalmodus voorzien.

Toch wil deze reeks “Cyclus” geen “klaagzang-reeks” zijn.  Hoe indrukwekkend de krachten zijn die ons tot “slaven” willen maken, toch kunnen we een stem geven aan HET MERENDEEL VAN goede mensen, die door bewustwording tegengas kunnen geven.  Dit jaar gedenken we ook de 190-jarige bezetting van Vlaanderen door België.  De “gestelde lichamen” hadden op een orgie van belgicisme gehoopt, o.a. dankzij het EK Voetbal.  Verdorven belgicisten hadden door uitspraken en houding al een voorzetje gegeven.  In de Belgische supermarkten is alles “belgisch gevlagd” wat de klok slaat.   Maar wij hebben het al lang opgemerkt, en we zullen dat niet zo laten.

Die benaming “Cyclus” is bewust gekozen; omdat zowel vanuit christelijk, als vanuit het oogpunt van de evolutie in de natuur en het universum, alles voortdurend evolueert en uit verdwijnend leven nieuwe levenswil en hoop ontstaat.  Alles vormt echter in de positieve geest een slingering van ongelooflijk evenwicht (zoals de Gulden Snede; de perfecte verhouding in het menselijk lichaam tot de hemellichamen). 

Achterzijde
Staat op achterkant Grootzegel VSA

Daartegenover staat de spreuk van onze tegenstanders: “Orde bereiken door chaos” door Novus ordo seclorum (de Nieuwe Wereldorde).  Deze chaos betekent ook de gruwelijkste aanspraken, zoals de decimering van de blanken.  Wat men in Zuid-Afrika ziet, met de moord op de ‘witmensen’, zal hier ook gebeuren als we niet wakker worden en ingrijpen..

Zelf als heel gelovig iemand, richt ik me ook tot de Bovennatuurlijke machten.  Dit betekent niet het vertrouwen stellen op “plaasteren beelden”; en nog veel minder de andere wang aanbieden.

Als we Maria in Fatima aanroepen en de hulp vragen van de aartsengel Michael, dan beperken we ons niet daartoe alleen!  We zien echter in politiek en maatschappij, hoe weinig moed de werkelijk leidinggevenden tonen.  Een overwinning, die door enkele rechtzinnige, zelfdenkende mensen kwam, was de weigering deze week om mondmaskers te verplichten in de winkels.  Ook diegenen die straatnamen en standbeelden durven verdedigen verdienen onze lof.

In Nederland is voor de tweede keer de betoging tegen de “viruswaanzin” verboden.  Er is daar een nieuwe verzetsman opgestaan, zijn naam is “Willem Engel”.  Red dus met hen het normale leven van voor de lockdown door zo normaal mogelijk te leven!

Jos Wouters, Boom

Documentatie:
– Robert Jensen show 181 tot 184 (YT)
– Nu.NL
– Lupocattivoblog.com : “dekadenz-von-michael-winkler”
– Blog Guido Grandt
– Berichten over/van Willem Engel
– Nieuwe YT’s op Café Weltschmerz.

Een klein gebed naar een groot adres

PLAASMOORDE!: GENOCIDE op WITTE BOEREN in ZUID-AFRIKA – CSTV

Een gebed, een smeekbede voor hulp, want op de EU, op de VN, op de Nederlandse, Vlaamse, belgische regering moeten ze niet rekenen. Onze redactie kloeg met de regelmaat van de klok het pesten, de verdrijving, de uitroeiing van de blanke bevolking in Zuid-Afrika aan (google “golfbrekers ons vir jou”). Onderstaande video’s zijn meerdere jaren oud. Er is niets veranderd… want anti-blank racisme bestaat immers niet…

Voorpost daarentegen vroeg enkele dagen geleden nog in Brugge aandacht (… en actie) voor de verzwegen genocide op de blanke Zuid-Afrikaners.

Voorpost

Cyclus

VLAANDEREN IS LEENROERIG AAN FRANKRIJK

De Franstalige politici volgen van nabij de gevolgde lijn in het grote moederland.  Zelfs als ze “in feite” in Vlaanderen wonen, zoals Sophie Wilmès, denken ze toch in termen als één groot Frans geheel.  Er is meer overeenkomst,tussen het totale verlies aan gezag in Brussel (de socio’s die de islamisten alles toelaten) en de situatie van Frankrijk, met talrijke no-go zones.

Cowardly Lion The Wizard Industriales, Scared Lion s, mammal, cat ...

Men leest verontwaardigde artikels over de Franse regering, die geen orde op zaken stelt bij het verlies van gezag in de wijken.  Zopas met het voorbeeld van Dijon, waar Tsjetsjeense en Noord-Afrikaanse benden burgeroorlog voerden.  Maar Macron en, met hem, heel de top van de Franc-Maçonnerie zijn perfect op de hoogte : ze voeren hun plan uit tot totale destabilisatie van Frankrijk.  Zelfs gewapende incidenten tussen eender wie zijn inbegrepen!   In dit land schreeuwt men zich (o.a. in het Parlement) allang schor over de feiten in Brussel, Molenbeek e.d.  Merkt u ook op dat er niets verandert en de nationale regering niets doet?

Of we nu Georges-Louis Bouchez of Robert Colignon beoordelen, ze zijn met zijn allen trouwe dienaren van de “francité”.  Zelfs de Groenen van Ecolo.  Als nieuw verschijnsel hebben we deze week gezien dat G.-L. Bouchez en Egbert Lachaert een aan elkaar gesmeed stel zijn; het lijkt wel een koppel!  Lachaert in opdracht van grote baas Alexander De Croo.  Door zich vast te klinken aan de (vaak ééntalige) franstaligen; en hun strijd voor belgicisme, steunen de Noord-Belgen de leenroerige situatie van Vlaanderen t.o.v. Frankrijk.  “Leenmannen beloven/beloofden trouw aan de leenheer”.  Ze stellen zich dus als dienaren op.

Intussen wordt er in Vlaanderen verder gefocust op nieuwe verkiezingen.  In haar boek “Het coronablunderboek”  hoopt Barbara Pas dat in 2024 het paradijs zal openen, met het sneuvelen van het cordon sanitaire.  Tot mijn allergrote teleurstelling klinkt er in het discours in de politieke Vlaamse beweging amper tot helemaal  niets door van de aanslag op onze vrijheid door deze Covid-crisis.  Wel zoekt men met een vergrootglas naar fouten, die beleidsmensen in de aanvang van deze crisis gemaakt hebben.  Dit zijn vijgen na Pasen.  Als de Vlaamsgezinden een onderzoekscommissie voor dit alles opeisen, dan zal daar veel volk naar komen kijken…

Daarom herhaal ik nog eens de 2 punten, die van de Vlaams-nationale politiek werkelijk vereist worden. Primo: zet alles in op het leren identitair denken van de doorsnee Vlaming; men gebruikt al de nieuwe media!  Secundo: werk intensief aan het solderen van banden met gelijklopende Bewegingen / landen in Europa: de Viségrad-landen, de volksnationale krachten.

De grote inzet na volgende verkiezingen (nu of 2024) is niet of het Vlaams Belang of N-VA grootse resultaten zullen halen.  Het essentiële is dat er een rotsvast besef is dat ze hun voornaamste politiek doel nadien niet mogen verloochenen!  Indien wel, zullen ze afgaan als een gieter!

We moeten intussen ook de dreigingen van deze Covid-crisis voor ogen houden.  De politici moeten overtuigd worden, zich tegen de massa-vacinatie te verzetten vanwege Bill Gates en zijn WHO.  Bovenddien moet het tracking- en contact-controle systeem verworpen worden omdat het een opstap is naar een slaven-controle-systeem door de satanische oppermachten.

In Nederland zijn vele kleine/grote initiatieven, om de burgers in te lichten.  Zo is er de 78-jarige C.W. Faasse uit Doetinchem, die Nederland rondrijdt met een “sandwich-aanhangwagen” tegen de verplichte maatregelen.  En de klacht-indiening van dhr Wouter Raatgever, tegen Bill Gates en de daaruit voorvloeiende maatregelen in NL*.

Wat u ook  van deze rubriek denkt, ik waarschuw en handel vanuit het besef dat onze zo kostbare vrijheid ten zeerste bedreigd wordt.  Mijn ontzetting kan ik slechts uitspreken over het gebrek aan reactie en de alles-overheersende middelmatigheid in de huidige Vlaamse Beweging.   Zien maar enkelen dat we sterker dan ooit in een machtsgreep van Frankrijk zitten?  Laat de Vlaamse beweging toe dat al haar verworvenheden één voor één terug in vraag worden gesteld?

Een belangrijke taak is de “trollen” in onze partijen te ontmaskeren.  Om bvb. te zien dat N-VA al voor de vorige regeringsdeelname haar volksnationaal programma afzegde onder invloed van de neo-liberale en Voka mollen.  Om te zien dat leiders – sommige briljant maar omstreden – de richtlijnen volgen van de hoge Heren met het schootsvel.    Indien het de (sommige gevierde) leiders in de partij(en) ernst is, dan moeten ze de particratie in eigen rangen afschaffen.  Geen “grote leiders” die uiteindelijk handpoppen van andere machten blijken, terwijl het gros van de partij moet zwijgen.

Tenslotte nog het schrijnend verhaal uit Rechts Actueel:  in het voormalig Vlaamsgezind pand Tap en Tepel  hebben allochtonen een nachtelijke inval gedaan bij een meer dan 80-jarige weduwe van Vlaamsgezinde (overleden) dierenrechten-activist Hendrik Keuleer. Deze moedige Hendrik was al 20(!) jaren mikpunt van geweld omwille van de slogans aan zijn raam.

Jarenlang systematisch ruiten ingegooid en fysieke bedreiging: wat doet het neo-liberaal-communistisch geïnspireerd bestuur van Gent? Niets. Zoals Solzjenitsyn zegde: “In het communisme worden de criminelen geëerd en maken ze de dienst uit.  Onder dat communisme worden de brave burgers vervolgd en belanden ze in de Goelag”.  In het huidige Gent  merkt men dat dit marxistisch dogma goed wordt opgevolgd!

Jos Wouters, Boom

YT : “Onze vrijheid in het Nieuwe Normaal”, gesprek met C.W. Faasse.
YT : Wouter Raatgever doet aangifte tegen coronamoordbestuurders en richt nieuwe beweging op”
Uncut-news.ch, speciaal de artikels over de wereldwijde bewakingsmaatschappij in ontwikkeling, vooral dinsdag 16.06
De afleveringen van Robert Jensen show, nu al tot nr 181.
Amerikaans forum : stillnessinthestorm.com over de opgezette onlusten.
Interview met Barbara Pas, de Zondag 14.06.20

In de brievenbus

De Afspraak

Vorige nacht het eerste gedeelte van De Afspraak van woensdag 17 juni op de webstek van de vrt gezien.

Vraagt Phara de Aguirre aan Ivan de Vadder hoe het nu eigenlijk komt dat de partijen er maar niet in slagen om een federale regering te vormen. De Vadder verwijst naar de persoonlijke tegenstellingen tussen een aantal partijvoorzitters, naar het feit dat ze allen jong en onervaren zijn en hij zwamt zo nog lekker door. De belangrijkste reden die intussen nagenoeg iedereen ziet, vermeldt hij echter niet: dat de kloof tussen Vlamingen en Walen zo groot is dat het volstrekt onmogelijk is geworden om de grootste twee partijen samen in een regering te krijgen en dat Vlaanderen en Wallonië hoe dan ook kiezen voor een tegengestelde sociaal-economische aanpak.

Dat soort ‘journalisten’ moet ons inzicht brengen in de politieke realiteit? Puur tijdverlies om naar zoiets te kijken en te luisteren. Dat er geen regering meer kan gevormd worden is duidelijk. Tegelijk moeten zowel Vlaanderen als Wallonië bestuurd worden. De gezondheidscrisis is niet voorbij en de economische crisis begint nog maar. Politieke daadkracht is noodzakelijk. We gaan het alleen redden als de Vlaamse politici bereid zijn om buiten de lijntjes te kleuren. Een fluwelen revolutie zeg maar. Het Vlaamse Parlement moet bereid zijn om alle noodzakelijke maatregelen te treffen ook in die materies waarvoor men niet bevoegd is. En ja, dat zal dan wel gepaard gaan met een onafhankelijkheidsverklaring. Ik weet uiteraard dat daarvoor momenteel geen meerderheid voorhanden is. Zij die niet bereid zijn om hieraan mede te werken, moeten zich wel bewust zijn dat hun houding er een is van schuldig verzuim. Men moet de belangen van het eigen volk behartigen en niet die van een staat die we nooit gewild hebben en ook niet die van een naburig volk. En ja, als illustratie koos ik voor een zelfklever uit de late jaren zeventig van NSV. Toen wisten we al wat moet.

Edwin Truyens

Nvdr: De zelfklever naar dewelke Edwin verwijst, konden wij niet laden en publiceren. We vervangen hem door deze foto, van een jonge – zeer gedreven – NSVer die nu aan het roer staat van het VB.

Wie doet mee met de NSV? - Apache

… en dit filmpje krijgt u er nog bovenop:

Cyclus

Datei:1819 Denker-Club-Restauration.jpg – Wikipedia

EEN ONDERKOELDE ZOMER?

We bevinden ons sinds 13 maart in de Covid-19 tijd.  In mijn eerste artikel daarover zegde ik al dat de markt van Wuhan niet in het spel was.  Nu, bijna drie maanden later, geven specialisten toe dat men nog steeds geen uitspraak kan/durft doen over de oorsprong. Wel is het onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst met het predicaat van geheimhouding bedacht.

In elk geval sponsorde o.a. president Obama het lab in Wuhan, alsook Bill Gates (e.a.?)  President Trump voert er koude oorlog over met China, maar alles wordt toch in de doofpot gestopt.  Het is voor ons, vrijheidslievenden, een opdracht om te ijveren dat de immense lijst aan maatregelen steeds maar teruggeschroefd worden.  Lesgeven, een restaurant uitbaten, uitgebreidere samenkomsten houden…. Het wordt anders bijna onmogelijk te organiseren.

Intussen is het “racisme-virus” ook weer uitgebroken.  Ik geloof heel oprecht dat de meeste (Amerikaanse) zwarten een positieve bijdrage aan de samenleving (willen) geven.  Maar het voorval in Minneapolis heeft tot aanleiding gediend voor extreem-links om de strijd tegen het mannelijke blanke mensbeeld te hervatten.  In eerste linie het doen verdwijnen van Trump.

Bij ons zijn de extreem-linksen, met goodwill vanwege de overheid, ook gaan manifesteren.  De enorme rechtsongelijkheid valt op tussen het ongemoeid laten van hun oproer en de vreedzame protesten van groepjes tegen de Covid-terreur.  Ik haal de repressie tegen Voorpost aan in Mechelen (betoging Grote Markt) en de repressie tegen de groep van Martijn Koops  in Den Haag (interview Koops met Ab Gietelink op Weltschmerz).  In beide gevallen aanhoudingen en hoge boetes.  In Europa wordt het volkse verzet overal aangepakt, door de politie in te zetten tegen ons.  Zoals in Stuttgart, Leipzig en elders, de politie samen met het Antifa-uitschot, tegen weerloze burger-activisten.

In mijn verscheidene “cyclussen”” heb ik aandacht gevraagd voor de christen-onderdrukking.

Dit valt blijkbaar in onze fora op een koude steen.  Pieter Bauwens van Doorbraak verdedigt heel moedig het religie-aspect.  Ongepaste en grove opmerkingen tegen hem zijn niet afwezig.  Ik heb steeds grondig in de Vlaamse strijd gestaan met deelgenoten met diverse opinies.  Dit is de basis van onze Vlaamse strijd; deze kan niet gewonnen worden door de impact van ons, christenen, te verloochenen.

Bij deze Covid crisis heeft de officiële Kerk weer van haar zwakte getuigd.  Daarvoor stel ik een strijder sedert decennia voor,nl. Peter Helmes*, die evengoed de strijd voert voor een identitair Europa met christelijke wortels.  Het voornaamste beeld is er één van buitengewone onverschilligheid t.o.v. de ongemeen rijke christelijke eigenheid, die Europa/Vlaanderen maakte tot wat ze geworden zijn.  Bij de duizenden commentaren op allerhande blogs komt het kenmerk van de huidige debater tot uiting: een geïmpregneerde onverschilligheid en een ver doorgeslagen relativisme t.o.v. het christendom.  Naarmate ons christendom verdwijnt neemt de islam en het anti-racisme de plaats in.

Men vergelijkt de huidige generatie die er-toe-doet met het heidendom.  Maar het bewuste heidendom van noordelijke oorsprong , met al haar symbolen, valt niet te vergelijken met het bodemloze nihilisme van de opgroeiende generaties.  Dit komt door het gebrek aan kennis van de meest elementaire aanknopingspunten van ons christelijk-avondlandse wereld.  In het onderwijs wordt met omgekeerde “zeloten-ijver” alles uitgebannen wat ons verbindt met meer dan duizend jaren christelijk Europa.  Types zoals Herman Van Goethem, Bart Somers en hun aanhang willen in de eerste plaats dat alles toegespitst wordt rond het idee van de holocaust. 

Kindercoaching - De website van praktijkvogelvlucht!

Nu dat ons volk nieuwe muilkorven opgelegd wordt (anti-racisme, Covid) wordt daardoor de geest van weerstand aangetast.  Langs vele zijden komen alarmerende berichten over een depressieve golf (zie Levensgevaarlijke masssahysterie gaat fout volgens het boekje; Michaëla Schippers en Ramon Bril – Weltschmerz).  Het standvastige geloof van de voorvaderen, de christelijke heilsleer, kan niet terzijde gelegd worden.  Enkele elementen zijn zeer wichtig: het idee van de eeuwige onveranderlijke heilsboodschap: “de mens leeft van geslacht tot geslacht in eeuwigheid” en “het antwoord op een centraal thema van het menselijk zijn: de inherente eenzaamheid van ieder mens”.  Ons geloof geeft via de centrale boodschap van het Nieuwe Testament een vooruitzicht op die dingen, die anders tot het absurde en onoplosbare behoren: zin geven aan menselijk leven en strijden in crisisperiodes zoals nu.

Verleden week was ik in mijn “symbolisch vaderland” Nederland.  Bij mijn kleinkinderen kon ik ervaren dat alles veel meer relax en vrijheidslievend dan hier is.  De terrassen, het watertoerisme, de kleinhandel : alles valt weer in de plooi.  Opdat hier bij ons in Vlaanderen de krampachtige toestanden ook vlug verdwijnen…..  Vlaamse Beweging, voer in uw strijd de geest van Uilenspiegel weer mee!!

Jos Wouters, Boom

 • Webstek van Peter Helmes: www.conservo.wordpress.com
 • Die Spaltung Europas ist nicht mehr aufzuhalten – Der Islam und die christlichen Wegducker.
  Peter Helmes. PI-News.net
 • Via Google : doodsbedreigingen voor Sander Slijver, alternatief voor betoging tegen “Black Lives Matter” in Leeuwarden/Ljouwert
 • Aanklacht Jeff Hoeyberghs tegen de Belgische staat (corona-regels)
 • De Zondag 7.6: “Theo Francken wil een historisch huwelijk tussen V.N’s en socio’’s.”

Somers wil geen Antifatoestanden in Mechelen

Luc Vermeulen deelt ons en de rest van Vlaanderen mee hoe zijn dag eruit ziet:

Mijn programma voor vandaag donderdag 4 juni. Met dank aan de beste burgemeester van heel de wereld de onvervangbare Bart Somers van Mechelen.

Zoals men ondertussen al weet werden voorbije zaterdag 4 voorpostmilitanten tijdens een actie op de Grote Markt te Mechelen opgepakt. Hun actie was dan ook ongezien brutaal en hun agressiviteit kende geen grenzen en was uiterst gewelddadig. Want stel je voor zij hebben het aangedurfd zeker een kwartier een spandoek open te trekken met de slogan ‘stop islamisering’.

Onder het goedkeurend oog en in opdracht van de wereldburgemeester maakten een half peloton politieagenten een einde aan deze revolutionaire actie.Van coronamaatregelen hadden deze agenten nog nooit gehoord van een masker of handschoenen geen spoor en ze bleven ook niet op anderhalve meter afstand.

De 4 revolutionairen werden afgevoerd naar het politiebureel waar de ordehandhavers niets aan het toeval overlieten. Zakken leeegmaken tot en met je zakdoek, broeksriem uit en dan 7 volle uren in eenzame opsluiting. Tijdens die 7 uur opsluiting werden de 4 een voor een naar een gesofistikeerd toestel gebracht waar van elk vingerafdrukken werden genomen. Eerst vier vingers van elke hand dan van elke vinger nog eens apart dan van de handpalm en nog eentje van de zijkant van de handpalm.

Neen, nog niet gedaan we staan nu in het grote fotoboek van de politie. De nodige foto’s werden genomen van het gezicht links, rechts, recht voor en ten slotte van wat mij betreft de hele 1meter en 76 cm. Natuurlijk heeft men overschot van gelijk om die 4 revolutionairen zo te behandelen want geef toe beste lezer een kwartier een spandoek opentrekken met zulke slogan kan echt niet. Dat is veel erger dan een geradicaliseerde moslim die na zijn veroordeling rustig een kind kan kidnappen dan een Abou ha ha die oproept tot geweld.

Om 12u30 den bak in om 18u30 werden we ‘gelost’. We kregen wel twee documenten mee. We moesten 2 afspraken maken voor twee ondervragingen: één zal gaan over onze ongeziene revolutionaire actie, een tweede zal gaan over het overtreden van de coronawetgeving.

Dus zo dadelijk naar onze advocaat om ons voor te bereiden op de beide ondervragingen en deze namiddag met advocaat naar Mechelen om de ondervragingen te ondergaan.In het slechtste geval krijgen de vier militanten een coronaboete van elk €250 en worden de 4 voor de correctionele rechtbank gedaagd.

In alle ernst beste lezer tijdens de hele actie van een kwartier deed zich geen enkel incident voor! Naar men zegt is in België (woord dat ik moeilijk geschreven kan krijgen) iedereen gelijk voor de wet.

Voorpost laat zich niet muilkorven: gisteren niet, vandaag niet, morgen niet:

Voorpost - Објаве | Фејсбук

Na het gedogen van de verboden linkse manifestaties in Gent door Campagne Rosa en in Brussel door Black Lives Matter wil Voorpost nogmaals de proef op de som nemen en dient een aanvraag in om op exact dezelfde manier onze boodschap te brengen. Wij geven niet op en eisen ook ons recht van vrije meningsuiting op.

Meer bij facebook.

Cyclus

Mythe Ontkracht – We gebruiken 100% van onze Hersenen »

ANDERS  DENKEN

Naarmate de tijd vordert veranderen de regels enigszins.  Maar het bestrijden van “samenzwerings-theoriekers” gaat volop verder.  Daarstraks hoorde ik zowaar een bisschop hen veroordelen.  Het is frappant hoe dat een allergrootst front (vooral in Vlaanderen) alle onderzoeken naar het veroorzaken van de plaag verwerpt.  De (extreem)-linksen, de tsjeven, de ultra-liberalen, de Loge: allen zeggen dat we fout zijn, maar zelf weten ze de oorzaak van het uitbreken van Covid hoegenaamd niet.

Vergis u niet: de opheffing van grondrechten is niet ten einde.  Getuige daarvan het gesteggel dit weekend over de opening van de grenzen.  Frankrijk, dat het meest repressief systeem heeft, vervolgt nog steeds onze landgenoten.  Speciale aandacht ook voor artikel 19 van de Grondwet: de vrijheid van eredienst.  In vele landen van Europa moeten eerst rechtszaken worden aangespannen; in België verwerpt de raad van State zelfs een versoepeling.

Ik geloof niet dat het volledig uitschakelen van de “godsdienst-beoefening” een toevalstreffer is.  De regeringen in Europa – bijna overal bestaande uit vrijmetselaars – nemen de gelegenheid te baat om hun natte droom te verwezenlijken: totale lamlegging.  Het is zelfs niet mogelijk op een fatsoenlijke manier een huwelijk, doop of begrafenis in te richten.  Want vergeet niet: meer dan tien eeuwen lang waren o.a. deze rituelen een uiting van een sociale interactie (het samen de belangrijke dingen des levens vieren).  Dus beschuldig ik nu de regeringen ronduit van christen-vervolging.

Men wil daarbij een systeem invoeren, zoals diensten met mondmaskers op, de communie-reiking met een pincet, het beperken toegankelijkheid van kerken; kortom allemaal machtsovernames door de lekenstaat.  In het eerbiedige ware geloof zijn deze zaken een gebrek aan eerbied voor de Allerhoogste.  Ik citeer 1 Kor 13:12 : “Want nu zien we nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht”…..

Ik ken de opmerking ook dat ik tamelijk uitvoerig ben.  Eerstens gaat het om een vrij uitgebreid onderwerp; met vertakkingen naar o.a. de staatsstructuur en onbehoorlijk bestuur.  Tweedens gebeurt dit ook omdat dissidente stemmen in Vlaanderen zeldzaam zijn.  Ik verwijs ook naar de YT-film van Kees van der Pijl – Karel van Wolferen van 27 mei die meer dan een uur duurt  (Prof. Raoult geeft de resultaten weer van hydroxychloroquin behandeling).  Zij spreken in hun debat over een “technocratische tirannie”. (Nvdr: de video kreeg intussen 1061 reacties!)

Nu we zopas een jaar voleindigd hebben na de verkiezingen, dienen we te zeggen dat een federale regering eigenlijk in dit land niet meer nodig is.  De ononderbroken verbinding met het Elysée is de hele tijd open, en de vrijmetselaars-dictaten worden door PS, MR en hun slaafjes VLD, Groen en PvdA goed beheerd.  Als een nationale regering met volmachten ons onder de knoet moet houden, is het een bezettings-regering.

Ik haal voor het onwettig bestaan van dit land nog eens Prof. A.K. Evrard* aan uit zijn boek over Willem I: “Jarenlang hebben de geschiedenisboeken op school ons voorgehouden dat de Brusselse opstand werd uitgelokt door La Muette de Portici. Van een spontane oproer was evenwel geen sprake….Aan de opstand waren onderhandelingen met de Franse regering voorafgegaan……De Frankrijk-gezinden hadden immers de inlijving bij Frankrijk op het oog….  Frans geld en Franse wapens waren kwistig uitgedeeld….”.    Dat nu, 190 (!) jaren later Frankrijk ons nog steeds in zijn greep wil houden, is klaar en duidelijk.  Het beëindigen van deze “de facto” bezetting is dus geen revolutionaire daad, maar een terugkeer naar een normale toestand.

Daarom, op dit Pinkstermoment, de oproep aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers : Denk anders!  Verwerp het belgicistische offensief; door eindelijk de Vlaamse burgers eens correct voor te lichten!  En om ditmaal te eindigen, een denkwissel met “Lovenaar”: het is inderdaad juist dat de Europese volks-nationale, populistische partijen geïnfiltreerd zijn.  Spijtig genoeg zitten er zo ook in Vlaams Belang en nog meer in de N-VA.   Maar aan de echte volksnationalisten: gooit deze figuren eruit.  Het best merkt men dat in de AfD die in rep en roer staat nadat men Andreas Kalbitz (Thüringen) uit de partij zette, en Björn Höcke “Die Flügel” moest opgeven.  Volksnationale figuren die door een volks-patriotische partij bestreden worden…..  Toch terug de oproep om front te vormen met de volksgezinde krachten in Europa!

Het belangrijkste voor de nabije toekomst is : leiders die opstaan om stoutmoedige wegen te gaan: het resultaat van zelf te denken.  Dit moet o.a. mogelijk zijn in een Vlaanderen, waar nu al decennialang massa’s universitairen afstudeerden en in onze samenleving terechtkwamen.

Jos Wouters, Boom

P.S. :

 • Even een korte hulde aan Koen Meulenaere, die nu bij “De Tijd” op pensioen is gegaan. Algemeen bekend als “Kaaiman”.
  De gezags-kritische journalistiek in Vlaanderen oogt steeds meer als de hooggelegen woestijn in de Andès in Chili : er groeit werkelijk niks op en onder het maaiveld.
 • YT Kees van der Pijl – Karel van Wolferen, 27.5 café Weltschmerz
 • De show van Robert Jensen
 • *Boek A.K. Evrard: Willem I – Een Gentse visie.
 • Artikelen Uncut-news.ch en PI-News.net

Terugblik…

Zichem/Laakdal "Opendeurdag Huize Ernest Claes" (Laakdal) - Het ...

Sinds we het bevel kregen “in ons kot” te blijven, zijn we begonnen de boeken van Ernest Claes te herlezen. Om de zoveel jaar halen we ze uit de boekenkast en genieten – soms weemoedig – van Nests diepmenselijke beschrijving van wat er rondom hem gebeurt. Soms waarheidsgetrouw, soms verzonnen, maar altijd met een zeer herkenbare insteek. Talrijke verhalen geven tevens de tijdssfeer én Nests politieke én persoonlijke bekommernissen weer. Momenteel hebben we “Uit de dagboeken van Ernest Claes” voor ons liggen. Dit fragment willen we met u delen:

24.1.1935: In “De Standaard” kan men tegenwoordig elke dag een ganse reeks klachten lezen over de niet toepassing van de taalwetten door ministers, over de achteruitstelling van het Nederlands bij alle gelegenheden, over benoemingen van Vlaamsonkundige ambtenaren, enz.: de grieventrommel van vóór de Eerste Wereldoorlog. Vlaamse Verenigingen als K. Vl. Landbond, Davidsfonds, e.a. zenden moties aan de ministers en volksvertegenwoordigers. En er is geen minister, die zich daar iets van aan trekt. Ze zijn er heel gerust in. Geen mens zal hen daarvoor doen aftreden. De Vlamingen komen er niet op die manier. Het partijbelang speelt de grote rol. Eerst katholiek, socialist, liberaal. Daarna pas Vlaming. We moeten naar een scheiding, een absolute, radicale scheiding.”

Moest Nest nog leven, wat zou hij dan schrijven? Dat niet alleen ministers de Vlamingen in de steek laten, maar ook de voormalige “Vlaamse Verenigingen”. Het Davidsfonds zou er zelfs niet over peinzen een motie te schrijven of misschien toch over hedendaagse poco “uitdagingen”. Zelfs bij het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen wordt het “overleg” onder de politiek-correcte loep gehouden… kwestie van niet te streng te zijn voor de belgische onstaat, kwestie van nog op subsidies van de zgz. Vlaamse regering te kunnen rekenen, kwestie van niet te willen opvallen als “te extreem”-Vlaams-patriottisch. Als voorzitter Willy De Waele een tekst aan de alg. vergadering ter goedkeuring voorlegt, dan moet hij op tricolore eieren lopen. Zoals bij deze, die voor enkele OVV-leden, een Vlaamse brug té ver ging: “Een gestrand land dat wegzinkt in chaos en verdampt. Tijd voor Vlaanderen om uit te stappen.”

Verschillende boeken van Ernest Claes werden verfilmd, op tv getoond. Op Youtube kan u er enkele terugvinden. In de reeks “Ten huize van…” bezocht Joos Florquin hem. U kan hier het gesprek met dhr. en mevr. Claes lezen.

Mariamaand in mineur (4)

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Zoals maandag laatstleden, wil onze redactie met dit lied, het laatste in de reeks, de verbondenheid met ons volk tot uitdrukking brengen. En ja, er staan talrijke kwalitatief betere versies ter beschikking, echter, met deze opname zijn we een heel klein beetje bij het Zangfeest aanwezig. Wij hebben een schat aan liederen, die nauwelijks – of nooit – aan bod komen bij de muziekprogramma’s van “onze” radiozenders… Christelijk en Vlaams worden immers geweerd als de pest.

De tekst is van priester August Cuppens (1862-1924) en werd getoonzet door Lodewijk de Vocht (1887-1977).

Liefde gaf u duizend namen

Liefde gaf u duizend namen, groot en edel, schoon en zoet.
Maar geen één die ‘t hart der Vlamen even hoog verblijden doet.
Als de naam, o Moedermaagd, die Gij in ons landje draagt,
schoner klinkt hij, dan al d’ and’ren:
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Onze Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, oude hoeve, huis of tronk,
komt men u, Maria, tegen, staat uw beeltenis te pronk.
Lacht ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen.
Moge ‘t nimmer hier verand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren
O, Gij Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Blijf in ‘t Vlaamse harte tronen als de hoogste Koningin,
als de beste moeder wonen in elk Vlaamse huisgezin.
Sta ons bij in alle nood, nu en in het uur der dood,
ons Uw kind’ren, en ook d’ and’ren:
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren
Liefste Lieve Vrouw van Vlaand’ren

Aansluitend en afsluitend deze beelden en de vrome wens, het gebed, in de huidige coronatijd: Inderdaad… “Waar men gaat langs Vlaamse wegen….”