Cyclus

FATA MORGANA, deel 2: VACCINATIES GEVEN UW VRIJHEID TERUG.

Meermaals heb ik de indruk bekeken te worden door pro-vax Vlaamsgezinden als een verward iemand…..  Daarom beveel ik, naast de talloze bijdragen bij vorige “Cyclussen”  twee volgende artikelen aan :  “Die Leibeigenschaft ist zurück – und kaum einer merkt’s” auteur Dr. Gert Reuther enVaclav Klaus : de voortschrijdende zelfvernietiging van het Westen en haar versnelling door de Covid-pandemie” met ter begeleiding deze video:

Nvdr: haast u, bekijk bovenstaande video vooraleer deze de poco-(corona)-mist ingaat zoals bij de vorige Cyclus de video betr. de discussie van Gideon van Meijeren (pedofilie beschuldigingen) eveneens niet geschikt geacht werd voor uw gemoedsrust… en bijgevolg verwijderd werd.

Nog voor de grote paniekzetting toesloeg was ik al vastbesloten deze wereldwijde aanval op de vrijheid van mensen te bestrijden. (Voor maart ’20).  Ik blijf bij de mening dat de Vlaams-nationalisten die mee de dictatuur helpen installeren fout zijn, zoals Johan Sanctorum in zijn bijdrage op Doorbraak van 23.10.  Daarop valt hij de vrijheidsstrijders aan onder de titel: Is het recht op domheid een grondrecht?”Hetzelfde gebeurt op facebook waar gesteld wordt dat ongevaccineerden bij manifestaties een gevaar vormen voor gevaccineerden.  Dit is onrechtstreeks bekennen dat “vaccins” niet helpen…..

Bij het schrijven van dit artikel is het zo goed als zeker, dat de mondmaskers terug verplicht gaan worden in Vlaanderen….  Wat een klucht!!!!!!  Eerst zorgt men, ook middels bedreigingen, dat in “blank autochtoon” Vlaanderen minstens 90% gevaccineerd zijn – voldoende voor immuungarantie – en dan laat men weer iedereen de slavenmaatregelen volgen, aan de universiteiten eerst.  Figuren zoals Frank Vandenbroucke en Geert Molenberghs zijn echte booswichten, want ik twijfel er niet aan dat ze de ware toedracht van deze “Covid-terreur” kennen.  Wellicht zijn ze – horresco referens – Mark Van Ranst op kop, slechts gevaccineerd met een placebo.  Intussen komt wereldwijd, op allerhande platformen, een niet eindigende opsomming voor van (vaak jonge) mensen, die haast schielijk na de vaccinaties stierven.

In deze strijd tussen pro en contra is mijn standpunt onverzoenlijk met de “believers” van deze zgn. pandemie.  Ze sluit naadloos aan bij mijn levenslange strijd, als Vlaamsnationalist, om ieder mens en de Vlamingen vooral, te bevrijden van de op hen uitgeoefende tyrannie en poging tot verslaving.

De covid-passen zijn ongrondwettelijk en voeren een apartheid in.  Ze verstoten tegen het gelijkheidsbeginsel art. 10, het verbod op discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden art. 11 en de persoonlijke vrijheid art. 12 (allemaal van de Grondwet).  De Grondwet is, het weze herhaald, niet bedoeld om de machthebbers te bevestigen, maar om de burger te beschermen tegen de uitwassen van de Overheid.  Zelfs Philippe De Backer (VLD), ex-coordinnator van testen en mondmaskers, noemt in zijn boek “En nu is het oorlog de coronaberichtgeving in de media tot nu toe, obsessief.

Nvdr: het kleine duiveltje in ons “liet ons dit gewoon doen”, het plaatsen van deze begeleidende video:

De N-VA speelt een afwijzende rol in het opleggen van verdere corona-maatregelen (als het goed is zeggen we het ook).  Maar de Vlaamse Beweging moet daarover niet verder gesplitst worden; ze is dat al.  Aan al de “chicaneurs” tegen onze verzets-standpunten raad ik aan: lees ook de alternatieve media (op het einde nogmaals een opsomming!)  Waarom onze opwinding? Zelfs in Italië en Oostenrijk zijn de beschikkingen al getroffen dat men niet meer mag werken als men geen QR-code (bewijs van vaccinatie) heeft.  Deze codes, die naar een satanische controle-maatschappij leiden, zullen ook in de toekomst ingezet worden, voor onze ecologische voetafdruk, het aantal verplaatsingen, de contacten die we hebben  (!!!) en de toelating om nog op internet aan te sluiten (!!!!).   Dit verzin ik niet, maar zeggen de leidende figuren zelf van het WEF en de VN in hun boeken en publicaties. (het Forum van Young Global Leaders, zoals Alexander De Croo, Mark Rutten en Sigrid Kaag).

Het Vlaams Nationaal spectrum moet zich bevrijden van die infiltranten in hun kringen, die het onmogelijk maken een echte verzetspolitiek te voeren tegen de mondmaskers, de Covid-passen, het ontslaan van ongevaccineerden en het verzwijgen van de vax-doden.  Dat dit wel mogelijk is toont de ingewijde kennis in de Oostenrijkse FPÖ, bij de partijen aan de macht in Hongarije en Polen, bij het Forum voor Democratie in Nederland en de straatbeweging in Frankrijk die steeds maar groeit.

Tot slot: DENK ZELF NA en bewandel niet de platgetreden paden: zit niet ganse avonden zielloos de leugens te slikken van de MSM televisiekanalen.

Informeer u op: Frontnieuws.com;   Niburu.co;  Xander-nieuws.net;  ninefornews.nl;  Café Weltschmerz.nl; dailyexpose.co.uk; uncut-news.ch; uitgeverij De Blauwe Tijger Groningen; viruswaanzin.be; katholiek forum.net

De Nederlanden vochten een tachtigjarige Oorlog voor vrijheid en tolerantie.  We gaan ons dat niet op enkele maanden terug laten afnemen!

Jos Wouters, Boom, 25.10.21

Uit sympathie voor Luc & Zwarte Piet

We vernamen:

Voorpost Antwerpen-Kempen  Even melden dat onze vriend, Luc Vermeulen, de Zwarte Piet heeft uitgehangen en daardoor 30 dagen geblokkeerd is op smoelenboek. Hij is geblokkeerd voor het delen van Zwarte Pietfoto’s. Ooo neen, hier gaan we weer, pfff.”

Onze redactie doet er nog een schepje bovenop, met een knipoog naar de huidige vaccinweigeraars in “de grote steden”. Mocht u ons eerstdaags weer moeten missen, dan weet u alvast waarom!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.jpeg

Cyclus

HET FATA MORGANA VAN 2024

De laatste aflevering van Cyclus ging over het manipuleren van het denken, dat al langer aan de gang is.  Bijna gelijktijdig kwamen er ook berichten met gelijkluidende “inhoud”, zoals het op “Golfbrekers” gepubliceerde gesprek van Karel van Wolferen:  (“Verzet tegen de voorgeschreven werkelijkheid – Café Weltschmerz) en het bericht (podcast) van Dr. Vernon Coleman : “De ijzeren voorgeschreven werkelijkheid”.  Bij heel het verzets-spectrum is er voortschrijdend inzicht in het bestaan van een soort “digitale” Orwelliaanse spraak, waar iedereen verondersteld wordt aan te geloven.

Het onderwerp over de zgn. grote Vlaamse “Reset”, waarover in de fora oneindig wordt gedebatteerd, komt met deze wetenschap in een ander daglicht te staan.  Als men de verschillende debat-clusters volgt, dan is het onderwerp van de mogelijke Vlaams-radicale meerderheid in 2024 een top-onderwerp.   Een specifieke groep politiek bewusten voert daar een eindeloze discussie over.  Dan is er gelukkig ons aller “Standaard” (van zaterdag 9.10.21) die ons in de glazen bol van “den Grooten Leider” laat kijken.

Laat ons de zaak even brutaal op punt stellen.  In 2024 komt er, volgens de huidige verhoudingen, helemaal geen “Vlaams-nationale” paradigma wissel.  Deze moeilijke term verklarend: het denkkader waarin de leidende actoren handelen, zal niet doorbroken worden; te wijten aan het feit dat de heersende politieke klasse haar “voorgeschreven werkelijkheid” moet volgen vanuit de werkelijke macht, waartoe ze zich verbonden hebben.  Bart De Wever geeft zelf aan dat die toekomstige partners thuishoren op de “stortplaats van de geschiedenis”.

Ter verduidelijking wil ik nog eens de houding schetsen, zoals ik die in de N-VA zie.  De Wever vertolkt inderdaad de mening van velen (maar niet allen) in de partij.  Er heerst bij de heersende klasse een laaiende haat tegen het Vlaams Belang, maar ook tegen onafhankelijke Vlaamse Bewegers die niet in hun kraam passen.  Die houding kwam reeds tot uiting op 25 mei 1977, toen het Egmontpact werd bekendgemaakt, en ik ’s anderendaags mijn partijkaart terugstuurde. Degenen die ooit verzet pleegden tegen de “”alwetendheid” van de VU-Spirit-N-VA modellen moeten niet rekenen op vergiffenis van de resp. partijtop, niet in het huidige en niet in het volgende leven.  De ontmenselijking van tegenstanders is daar niet gestoeld op ethische of programmatorische basis, maar op blinde volgzaamheid van de Leider en diens organisatie.

Dit sluit sociologisch aan bij het denken, dat vanaf het VNV in bepaalde Vlaams-nationale kringen gold (geldt) : “Trouw aan den Leider tot in het oneindige”.  Een goed voorbeeld daarvan is Geert Bourgeois die zich breeddenkend voordoet, maar die nooit met echte Vlaams-nationalisten van buiten de partij zal willen “kersen eten”.

In de N-VA treffen we de nieuwe “progressieve Vlaming” aan: dat vond ik door te grasduinen in de plaatselijke besturen.  De trend is ronduit neo-liberaal, pseudo-conservatief of LGTB-gezind.  Men kan goed observeren dat bij de N-VA besturen de LGTB vlaggen een ereplaats krijgen en dat er zelfs voorrang wordt gegeven aan deze veelkleurige  vlaggen t.o.v. de Vlaamse kleuren.    De kennis van de plaats en geschiedenis van de Vlaamse Beweging en haar ontvoogding staat daarentegen op een laag pitje.

Het land Belgie wordt gekenmerkt door de ondubbelzinnige sturing van de politiek vanuit de achterliggende “geheime” conclaven.  Een klein voorbeeld daarvan was het beraad van Poupehan.  De sturing gebeurt door captains of industry, op plaatsen zoals de Cercle Lorraine” en bepaalde geheime etablissementen en vooral door “de Vrijmetselarij” en de daarrond cirkelende planeten.   Wat “De Wever” of wie ook (op voorhand) al verklaart, wordt vast ingeperkt door de taboes die een politieker niet mag overschrijden…Al diegenen die dromen van welwillende partijleiders, na duidelijke verkiezingsuitslagen, moeten weten: “Verkiezingen dienen enkel voor de show”.  Niet voor niets is top-verrader Jos Geysels tot minister van staat benoemd.

Leggen we ons daar dan bij neer?   De wereld-economische machten manipuleren ook de verkiezingen, zoals het voorbeeld van Joe Biden heeft laten zien.  Maar voor het eerst hebben “verzetskringen” uit onderscheiden middens, in vele landen, actie ondernomen.  Als het goed is kan het ook gezegd worden: in Vlaanderen is de Vlaamse regering niet meegegaan in de verdere uitrol van de “Corona-dictatuur”.  We raden Jan Jambon volhoudendheid aan. 

Dus we kunnen nu in 2021 al tot inzicht komen.  Men plant tenslotte ook een grandioze viering van 200 jaren Belgie in 2030.   Enkele vaststellingen:  de VLD heeft een dergelijk crimineel peil bereikt, dat deze geen enkele optie van verkiesbaarheid zou verdienen;  men kan geen fatsoenlijk mens blijven als men lid wordt of steun verleent aan de Vrijmetselarij;  de N-VA heeft nog niets verwezenlijkt voor Vlaanderen en is daar ook in de toekomst niet toe in staat;  op het hoogste machtsvlak vindt men het beleid van de PvdA (communisten) en VLD (liberals) vanuit dezelfde sofa.

In Nederland is nu de “afschuwelijkste rituele” kinder-misbruikzaak in de belangstelling gekomen.    Mijn diepe achting voor Huig Plug en vertegenwoordigers van PVV en FvD, die de zaak niet laten rusten.  Heel het occulte netwerk , ook in België, steunt op het misbruik en de wandaden van een gecombineerde elite uit politiek, gerecht en zakenwereld.  Ze voeren nu de “corona-psychosen” aan om de burgers helemaal tot slaven te maken.

Daarom de oproep, zolang de digitale wereld nog niet op slot is gedraaid : reageer, zelfs onder pseudoniemen consequent op de fora!  Laat horen dat we, ingewijden, niet alleen staan!

Om onderscheid te maken waar het op aan komt een citaat uit het boek Wijsheid, 7, 7-11:

“Ik heb derhalve gebeden en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij.
Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen
En ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar.
Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk.
Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit.
En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel en
onmetelijke rijkdom lag in haar handen.”

Hier staan wij dus : Strijders voor de vrijheid.

Jos Wouters, Boom, 11.10.2021

 • The Great Reset is gedoemd om te falen.  Willem Engel – Paul Frijters.: video
 • Dr. Vladimir Zelenko takes a big Risk by telling all:  video
 • Do Covid Vaccines replace the Soul?  By Pablo  (henrymakow.com
 • Standaard:artikel Bart De Wever, blz. 12, nummer van 9.10.21
 • Olifant in de kamer : sadistisch, ritueel kindermisbruik – Erik van der Horst en Gideon van Meijeren – café” Weltschmerz video

In een hogere versnelling? R.I.P. “Vrij & vrank”

‘t Pallieterke ligt vele Vlamingen nauw aan het hart. We schreven eerst “lag”, maar dat klopt niet. Dat we niet meer op ‘t Pallieterke geabonneerd zijn of wekelijks naar de krantenwinkel trekken om de nieuwste uitgave te kopen, dat we het niet meer lezen, behalve dan het stukje op facebook of op de webstek PAL NWS, wil niet zeggen dat we er niet meer mee begaan zijn. Integendeel. Mocht ‘t Pallieterke terug “vrij en vrank” verschijnen zoals we het van generatie op generatie gekend hebben, ermee vergroeid zijn, dan zouden we het als eerste terug omarmen. Geestelijk en financieel. Maar dat is echter niet het geval. Integendeel zelfs. Mogen we onze triestige stemming vertolken in onderstaand lied?

Vrije geest H.P. beschreef zijn frustratie en ontgoocheling in onderstaand stukje:

Het Pallieterke, mijn ex – lijfblad in woelige wateren!

Jarenlang was het Pallieterke de rots in de branding voor alles wat Vlaams en rechtsgezind was.  Ontstaan na WO II  tijdens de repressie-terreur van de Belgische bezetter,  tegen alles wat Vlaamsgezind was,   was het toen in zeer moeilijke omstandigheden,  een lichtstraal in de duisternis, en een steun voor de vele Vlamingen, slachtoffers van deze Belgische, tevens rode én loge-terreur. Het werd dan ook aangevallen op alle mogelijke manieren… Het was immers een rioolkrantje dat diende te verdwijnen, dixit Camiel Huysmans. Ondanks alles bleef het Pallieterke stand houden.  De Polderbizon had ten andere een gratis abonnement.  Een exemplaar werd trouwens vernield door een “bomaanslag” in zijn brievenbus

Toen de oude garde vertrokken was naar de eeuwige jachtvelden, draaide echter de wind.   Men moest immers met zijn tijd meegaan.   Dit bleek ten andere ook al uit de inhoud met bepaalde artikels, die eerder thuis hoorden in De Morgen en Humo.  Het slaafse meeheulen met de Covid 19(84) samenzwering en terreur,  deed dan ook definitief de deur dicht.  Over de 2 Olifanten in de kamer heerste er ook een oorverdovende stilte, in tegenstelling tot vroeger, toen de “Oude garde” hier wel durfde naar verwijzen.  Men had dus zijn ziel, zoals Faust, verkocht aan de duivel.  Deze Oude Garde moet zich dan ook elke dag in het graf omkeren. Door dit verraad spuwt men immers op hun graf. (vrij naar Boris Vian).

Ondertussen was er een nieuwe ploeg aan het bewind gekomen, met verruimers om het blad salonfähig te maken, een operatie die echter maar een kort leven beschoren was.

Een citaat uit een onverdachte bron van de hand van Bruno Struys, informeel medewerker (I.M.) van ‘tScheldt:

https://www.demorgen.be/nieuws/hoofdredacteur-t-pallieterke-de-laan-uitgestuurd-ook-columnist-vertrokken~bba296ad/

“Na een jaar komt een einde aan de vernieuwingsoperatie van Wim De Smet (51) aan het hoofd van het Vlaamsgezinde ’t Pallieterke. De Smet gaf een lange carrière bij Het Laatste Nieuws op toen hij in januari overkwam. Hij moest het 75 jaar oude weekblad afstoffen en er een volwaardig rechts-conservatief blad van maken dat op ieders salontafeltje kan liggen. ..

Tegelijkertijd kreeg ’t Pallieterke ook een verbeterde onlineversie, doordat de uitgeverij de nieuwssite SCEPTR liet vervellen tot PAL NWS…”

Dit citaat maakt al veel duidelijk. Als het op ieders salontafeltje kan liggen,  dan is het eerder een gratis reclameblaadje,  zonder inhoud, totaal ongevaarlijk voor het regime, maar ook nutteloos voor de Vlaamse zaak.

Ook anderen verlieten het gehavende schip, nog een citaat uit de voormelde bron :

“ Samen met De Smet vertrekt echter ook Alain Grootaers. De columnist had zijn lot aan dat van De Smet verbonden. Grootaers raakte bekend als manager van De Kreuners, journalist van Panorama en later ook hoofdredacteur van P-Magazine. “Ik was begin dit jaar gevraagd door oud-collega Wim De Smet die een nieuwe wind wou laten waaien”, zegt Grootaers. “Nu hij opstapt, heb ik ook mijn conclusie getrokken.” Grootaers heeft intussen al een column bij Doorbraak. Begin september heeft ‘t Pallieterke ook de samenwerking stopgezet met freelanceredacteur Kristof Luypaert. Volgens Van Camp staat zijn vertrek los van dat van Grootaers en De Smet. “Toeval”, klinkt het. “Mijn project liep daar af en ik heb intussen een nieuwe opdracht aanvaard”, bevestigt Luypaert. “Ik ben in alle vriendschap vertrokken.” Volgens Apache gaat Luypaert nu voor het Vlaams Belang werken, maar dat wil hij niet bevestigen noch ontkennen. Voor hij in de zomer van 2020 naar Pal NWS kwam, was Luypaert de communicatiemedewerker van N-VA-Kamerlid Michael Freilich.“

En hier stellen er zich  dan vragen over de verruimers (sic):

 • Wim De Smet, komende van het Laatste Nieuws, de logegazet bij uitstek
 • Alain Grootaers van de Kreuners (en Couscous kreten)
 • Luypaert medewerker geweest van Freilich.

Kortom, naar mijn bescheiden mening: een verzameling logemollen en hasbara trollen!  Het gaat mijn rechttoe-rechtaan verstand te boven hoe men dergelijke sujetten kan binnenhalen in een satirisch-kritisch Vlaams-nationaal weekblad met stamboom. Wie is verantwoordelijk voor de open toegang tot het Paard van Troje? Wie trok aan de touwtjes? Iemand die ervaring heeft met dergelijke “verruimers” zodat of opdat het Vlaams-nationale gedachtengoed versmacht wordt onder het dekbed van de raison d’état?

Moest daarbij onwillekeurig terugdenken aan professor Eric Defoort zaliger die de VVB ging vernieuwen. En of dat gebeurde: zowel hele afdelingen als trouwe leden gingen prompt op de loop nadat hij de actieve bewegers van de VVB als nuttige idioten had bestempeld die hun tijd aan bezigheidstherapie besteedden.

De VVB heeft nooit zoveel persaandacht gekregen als toen: https://www.hln.be/binnenland/defoort-neemt-ontslag-als-voorzitter-vvb~a68dedd5/ met titel en citaat: “Defoort neemt ontslag als voorzitter VVB – Redactie 27-08-09, 09:24 Laatste update: 26-09-15, 07:59 [X]

“Eric Defoort heeft woensdagavond ontslag genomen als voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB). De “linkse en veranderingsgezinde” voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging vond niet genoeg medestanders voor de verandering die hij beoogde, schrijven de kranten van Corelio. (belga/mvdb)”

Dit bracht de VVB dan ook op de rand van de afgrond. En kon zich nadien ook niet meer van het débâcle herstellen. Wie trok hierbij aan de touwtjes?

Deze verruiming heeft dan alle kenmerken van een operatie “beschadiging” via infiltratie van mollen onder de dekmantel van de “vernieuwing en modernisering”. Een dergelijke beschadigingsoperatie heeft zich de laatste tientallen jaren ook voorgedaan bij andere Vlaamse en rechtsgezinde organisaties. Het voorbeeld bij uitstek is het IJzerbedevaartcomité, nu een “Agitprop” in dienst van de Belgische bezetter.

Blijkbaar zijn er toch nog enkele mensen met gezond verstand bij het Pallieterke en werd er ingegrepen. Hebben deze uiteindelijk Golfbrekers gelezen? Toch wel eigenaardig vermits er in ‘t Pallieterke van verleden week nog extra bladzijden aangekondigd werden (… meer advertenties), waardoor het meer en meer op het ter ziele gegane zondagse bakkerskrantje zal lijken.

Wat het uiteindelijke resultaat zal zijn blijft af te wachten.  Ondertussen is er wel een haast onherstelbare schade aangericht.   Het vertrouwen is zoals de maagdelijkheid: die kan men  immers maar één maal verliezen… En dat zal ook de bedoeling geweest zijn. Het feit dat De Morgen en Apache er mee uitpakken, wijst op een de(r)gelijke “operatie beschadiging” door het regime: https://www.apache.be/paywall/10084?destination=/2021/09/29/t-pallieterke-ligt-op-apegapen. Slechts dit kon men lezen, de rest zit achter een betaalmuur:

“t Pallieterke ligt op apegapen “ 29 september 2021 Tom Cochez  –

Een jaar na de vernieuwings- en verruimingsoperatie rond ’t Pallieterke en de digitale variant PAL NWS blijft van de redactie van het extreemrechtse weekblad ‘voor mensen met een goed hart en een slecht karakter’ nauwelijks nog iets over.”

Beiden bronnen kunnen én willen hun leedvermaak dan ook moeilijk verbergen…

Zoals ik reeds vroeger al meermaals heb geschreven,  velen onderschatten nog altijd het gevaar van dit rot corrupte Belgische regime, dat nu met Vivaldi een tandje heeft bijgestoken. En als het met infiltranten niet lukt, dan zijn er nog de DDOS aanvallen om een “gevaar uit te schakelen”. Golfbrekers kan daar van meespreken.   Of een regelrechte vendetta, zoals momenteel tegen ‘tScheldt :https://www.tscheldt.be/nooit-geziene-totale-aanval-van-regimepers-op-tscheldt/?mc_cid=14e109a1ac&mc_eid=ace5ab94e5

Vrij en vrank, goed hart, naar eigen aanvoelen: geen slecht karakter,

uw trouwe H.P. “

Nvdr: Wie nog een authentiek Pallieterke wil (her)lezen, kan deze opvragen bij ADVN: hierbij twee voorbeelden uit 1947 en 1981:

https://pallieterke.advn.be/pdf/1981/19810528_037_022.pdf

VL2

Luc Dhondt is één der reizende vlaggers van Ivan Mertens zaliger. Hij schrijft nog steeds een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de voormalige “Vlaanderen Vlagt” nomaden, de Vlaamse Beweging, de stuiptrekkingen van het land b én de bemoeienissen der politici. Over de dadendrang der vlaggers is hij in het algemeen eerder ontgoocheld. Ondanks zijn herhaalde oproepen, blijft de inzet nogal magertjes. Steeds meer lijkt het erop alsof de wapperende leeuw vervangen werd door de Jupiler/Coca Cola-tricolore vlag van het land dat niet het mijne is. Ivan Mertens heeft zich waarschijnlijk al honderden keren omgedraaid in zijn graf!

Wij hebben in het verleden geprobeerd Lucs nieuwsbrief integraal over te nemen, kwestie van de vinger aan de pols te houden, maar de techniek – en/of onze beperkte kennis van “het a en o” der digitale communicatiemogelijkheden laten dit niet toe. Immers, als een document met andere software opgemaakt is, dan kunnen wij dit – gedeeltelijk – overnemen op voorwaarde dat we alle onderliggende opmaakprogramma’s verwijderen en de onze toepassen. Waarbij als gevolg dat het opzet van het origineel verdwijnt en men een chaotisch samenraapsel van tekst, afbeeldingen, tekeningen e.d. te voorschijn tovert.

Dit gezegd zijnde, selecteren we dit stukje – platte – tekst (technische beschrijving zonder bijbedoelingen) uit zijn bericht van gisteren, m.n. dat over Vlaanderen Vlagt, kortweg VL2.

De tijd van toen…

Is Vlaanderen Vlagt…” Vergangen, vergessen, vorüber L”?

Mag ik, ter info, voorzichtig en bescheiden, teen en tander corrigeren?

Neen, het was niet allemaal rozengeur en zonneschijn! Vlaanderen Vlagt had geen duizenden leden en honderden vooral vergaderende bestuursleden maar deed het met “een Special Force” van enkele tientallen min of meer vaste actievoerders. De meesten waren in de fleur van hunnen sleet. Hun aanvoerder, ene I. M., was gene gemakkelijke mensch! Hij eiste veel discipline van zijn vlaggers maar nog veel meer van zichzelf.  Zijn naam én geesteskind VL² zijn blijkbaar uit de “officiële” geschiedenis van de Vlaamse Beweging geschrapt. Toen wij in de beginperiode door politiek en media geviseerd werden en nog slaag kregen, meestal van Vlaamse “andersdenkenden”, ging hij steeds voorop en incasseerde de eerste klappen. Van 2002 tot 2007 presteerde Vlaanderen Vlagt gemiddeld 120 actiedagen per jaar. Zelf heb ik zo een 300 keer ergens met een vlag gestaan, tot ik in 2008 een knieprothese en het jaar daarop ook een heupprothese moest laten “monteren”… Ik keek vooral op tegen die lange acties met een zwerfwagen… Velen dachten dat het een plezierreisje was maar twee weken, met z’n zessen in zo een kleine ruimte, was heel belastend! Na één zulke actie wou ik al anderen het “voorrecht” geven maar die moeilijke mensch kon zo overtuigend uit de hoek komen… In al die jaren werd er bij mijn weten maar twee keer vergaderd L… (“Vergaderen kunnen wij nog altijd als Vlaanderen onafhankelijk is!” – I. M.).

Dat alles zonder één frank/eurocent subsidie van de Vlaamse Gemeenschap maar met de sponsoring van goedgezinden, van “de penning van de arme Vlaamse weduwe” en de verkoop van vlaggen!

Blijkbaar stonden wij toen ((en nu nog steeds J) aan de verkeerde kant van de geschiedenis van de  deftige Vlaamse Beweging en mogen/moeten wij nu met recht en reden doodgezwegen worden!

In “Runners World” van januari 2003 (toen onder de redactie van Ivan Sonck!) deed “top”journalist Maarten Michielsen ons boekje eens goed open over het schandalig misbruik van de sport voor politieke doeleinden: 

“Opgepast, dit zijn professionele huurlingen van het Vlaams Blok! Gepatenteerde vechtersbazen bovendien! Niks dan miserie met die gasten! Zowel de bestuurslui als de sympatisanten komen uit extreemrechtse hoek! Sluw en gewetenloos!” zegt een organisator uit de atletiek die liever anoniem blijft! Voor onze tegenstanders waren wij “Professionele huurlingen van het Vlaams Blok!” (Reporter Maarten Michielsen in Runners World, januari 2003).

Volgens Stefaan De Clercq, de toenmalige voorzitter van de CD&V, werd  het imago van Vlaanderen erdoor geschaad! Politieke propaganda via de sport kan en mag niet! Maar hij zou eens een briefje schrijven naar de Vlaamse Volksbeweging: Dat zijn goede vrienden van ons! J

Benno Barnhard vond ons maar “Vlaamse boerenlullen die in de Royal Albert Hall met hun onbegrijpelijke leeuwenvlaggen stonden te zwaaien!” (Knack 11.01.2006).  

Ivan Sonck noemde ons niet lovend “de loopjongens van Vlaanderen Vlagt”! (De Standaard van 18.12.2004).

De goede Vlaming Siegfried Bracke vond die Vlaamse vlag maar een vod…  

Bert Anciaux beweerde zelfs dat wij hem tijdens het WK wielrennen in Zolder hadden uitgefloten en hem een vuistslag hadden verkocht! Ik heb hem één keer ontmoet. Dat was in Athene tijdens de Olympische Spelen. Hij was toen minister van Cultuur en Sport. Toen hij aankwam met een ottoke van het IOC gingen wij hem gewoon goede dag zeggen (zonder goedendag!). Hij begroette ons met: “Ha, zijde gullie d’er ook?J. Als ’t goed is zeg ik het ook!

Toen I. M. ook de officiële leeuwenvlag (met rode tong en dito klauwen, ”de janet” J) te koop aanbood was bij de harden van de Vlaamse Beweging het kot te klein maar I. vond dat een kat zwart of wit mag zijn… als ze maar muizen vangt!

Hendrik Conscience leerde zijn volk lezen; wij leren het vlaggen!” (Erik Hebbelinck zaliger, vlagger van het eerste uur – De Morgen, 02.04.2011).

De actievoerders werd niet naar hun politieke voorkeur gevraagd en zelf groenen hebben ooit meegedaan! Uiteraard waren de meesten VB’ers en N-VA’ers.”

Tot zover Luc Dhondt in zijn nieuwsbrief “Vlaanderen Vlagt Verder”, nr. 473 van 28 september 2021. Wie deze graag zou ontvangen, stuurt een mailtje naar luc.dhondt2@telenet.be.

Over het verleden en Ivan Mertens gesproken: enkele maanden voor zijn overlijden werd hij door het 11 julicomité, de Gulden Sinjoren, uitgenodigd als gastspreker. Wellicht de langste toespraak die Ivan in zijn leven gehouden heeft… Het was snikheet en het publiek smachtte naar verfrissing… De vaten bier stonden te wachten… Achteraf bezien was het een mooi huldebetoon aan Ivan. En – belangrijk – Ivan kon er zelf mee van genieten. Angeltjes publiceerde na zijn overlijden dit in memoriam.

DCF 1.0

Cyclus

DE OPGELEGDE WAARHEID

Als we het passief ondergaan van het corona-scenario bekijken kunnen we enkel verbijsterd zijn!  Het is dus aangewezen naar de oorsprong daarvan te kijken, middels een snuif filosofie.

De meerderheid van de mensen aanvaardt het beleid dat tot grote wetsovertredingen en vrijheidsberoving leidt!  Dit is maar mogelijk omdat hen, meestal via de media en overheid, een aantal premissen (vastgelegde aannames van een werkelijkheid) worden aangeduid, waaraan niet mag/kan getwijfeld worden.  De aanloop tot deze toestand begint niet bij de start van het corona-tijdperk, maar wordt al decennia lang verbreid.

Hier dienen we te herhalen wat het diabolische als uitgangspunt heeft: de realiteit dient opgevat zoals een individu dit vanuit zijn zelfstandig denken ziet.  Er is dus een tweedeling, die niet enkel religieus versus ongelovig is; het komt erop neer dat de mens wilsbekwaam zelf de lijnen van zijn handelen en ethiek vaststelt.  De andere zijde, waaronder diegenen die in transcendente wezensvormen gelooft, stelt dat de “waarheid” en “werkelijkheid” apart van de persoonlijke mening bestaan.

De bron van de overtuiging, die de “mens” voorhoudt dat hij in het universum zijn enige meester is, komt uit het marxisme  (beïnvloed door de Verlichting).  Het communisme heeft getracht, met geweld en tientallen miljoenen doden, haar theorie op te dringen.  Dit begon heel duidelijk voor ingewijden: Karl Marx was een satanist.  Hij liet zich, zoals alle revolutionairen steunen en onderhouden door het grootkapitaal uit New York en Londen.  Er was niet enkel zijn steun Friedrich Engels, maar de aanstichters van de Russische Revolutie Vladimir Lenin en Leon Trotski werden vanuit de satanische bankerskringen uit New York naar Rusland gestuurd, voorzien van steun.  Om hun revoluties te doen slagen, hebben ze aan de lopende band bloedbaden aangericht, zoals Josef Stalin met de Grote Zuivering en de Holodomor en Mao-Tse-Toeng met de culturele revolutie.

In tegenstelling tot wat de massa gelooft, is na de mislukkingen van hun beleid het communisme blijven voortwoekeren.  Zoals we nu weten, is aan de wereldtop een coalitie actief van de rijksten der wereld, via het neo-liberalisme tot aan het (Chinese en Cubaanse en Venezolaanse) communisme.  In de realiteit zijn de grootste ijveraars voor een communistisch systeem exact de rijksten op de aarde  (de Rotschild’s bezitten ongeveer de helft van alle waarden in de wereld en samen met de andere Bill Gates’ en Georges Soros’ willen ze eigenlijk alles tot hun bezit maken.   Dit d.m.v. de “kritische theorie” waarmee de Frankfurter Schule vanaf 1968 alle waarheden via het nihilisme wilden leiden naar de communistische dialectiek  (de uitleg van de maatschappij vanuit marxistisch standpunt).

Een belangrijke mijlpaal voor de verdwazing en de stuitende tirannie die we nu beleven ligt dus in het welslagen van het programma van deze Frankfurter Schule  (enkele auteurs : Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse en Jean-Paul Sartre).  De mars door de instellingen heeft heel het middenveld opgepeuzeld en zelfs de “Kerken”, waaronder de Katholieke Kerk grotendeels in haar macht gekregen.  Een goed voorbeeld daarvan in Vlaanderen zijn de “jeugdbewegingen”, waar geen snippertje geheel gebleven is van de oorspronkelijke religieuze overtuiging of inzet voor de vrijheidsemancipatie van Vlaanderen.  Om te begrijpen dat zaken zoals de “corona-strijd” blindelings geïntroduceerd kunnen worden bij deze jeugd, maar ook aan de universiteiten, moet men weten dat er een volledige leegte heerst omtrent het besef in vaste ijkpunten.

De (deels ondergrondse) strijd van het wereld-communisme heeft zich geopenbaard door de strijdpunten, waarmee het vermolmde Westen, volledig kan verpulverd worden.  (De woke – cancel culture, de ongebreidelde immigratie, de vroegseksualisering van de jeugd, de strijd tegen de traditionele familie).  Als we, met een aantal vrije geesten, dan ook opperst verzet plegen, dan is het zoals bij een voetbal- of tennismatch: we spelen steeds in opperste verdediging op eigen speelveld.  Zelfs de meest onverdachte denkers laten zich in die dialectiek insluiten, zoals een Luc Pauwels, die in een nieuw boek stelt dat Joris van Severen toch geen fascist was….. Bij elke uitspraak die we doen, moeten zelfs “Germaanse heidenen”, zich eerst positioneren als niet-racistisch en vrij van antisemitisme.  Alsof eender welke hoeveelheid van “Pilatus-houdingen” ook maar enige invloed heeft op de “talmoedische dwang” om eender wie, op welk moment ook, als antisemiet te betitelen.

De strijd om het louter overleven van ons duizendjarig denkkader is uiterst summier geworden.  Hoewel er veel verzet losbreekt, hebben de satanische machten (bv. Democrats in de VSA, La République en Marche in Frankrijk) de teugels vast in handen.  Ze hebben daartoe het voordeel de media al ruim op voorhand ingepalmd te hebben.  Een ander voorbeeld zien we aan de verkiezingsuitslag in Duitsland: de AfD gaat daar achteruit : dit is m.i. te wijten aan de wankelmoedige houding van de partij inzake het bestrijden van de coronadictatuur en het uitrangeren van volksnationale figuren.  Ze hebben ze wel succes in Saksen en Thüringen met een volksverbonden opstelling!

Juist deze houding wijst erop dat het Rassemblement National in Frankrijk geïnfiltreerd is en op een schandelijke wijze de corona-dictatuur laat links liggen.  Dit zal leiden tot een grote afkalving van deze partij.  Hetzelfde zien we in Vlaanderen, waar noch het Vlaams Belang noch de N-VA een halt durven toeroepen aan de terreur tegen eigen volk (ook niet inzake de behandeling van de Vlamingen in Brussel).  Gaan deze Vlaamsgezinde krachten zo geen deel van hun aanhang zien verdwijnen?

Het is heuglijk nieuws dat de muilkorven/slavenmaskers (voorlopig?) worden afgeschaft, maar wat gaan onze vertegenwoordigers doen als de pandemie zijn verwoesting  gaat beginnen, door de vernietiging van het natuurlijk immuunsysteem door de vaccinaties?  Gaan ze mee alle ongevacccineerden en critici opsluiten of tot paria’s maken?

Tot slot: pleeg verzet.  Aanvaard de zgn. realiteit niet  en storm in het wilde (Ernest Van der Hallen)!  De neo-liberale dictatuur van de vrijmetselarij moet beëindigd worden!   Geen Judassen in ons midden!  Wat één bende aan verwoestingen kan aanrichten bewijst de familie Anciaux die er dan nog een boek over geschreven heeft  (Over generaties). Doorbraak-recensie: “In het utopisch universum van de gewezen Vlaamse minister van Cultuur kunnen allochtonen aan de Brusselse lokketten in het Arabisch worden bediend.

Tot slot nog enkele uitspraken:

 • Onnadenkend respect voor de overheid is de grootste vijand van de waarheid.  Albert Einstein.
 • Ik ben een diep religieuze ongelovige.  Dit is een enigszins nieuwe religie.  Albert Einstein.
 • We weten nog steeds niet één duizendste van één procent van wat de natuur ons heeft geopenbaard.  Albert Einstein.
 • De tegenstelling tot liefde is niet haat.  Het is onverschilligheid.   Nazijager Elie WieseL.

Dat laatste citaat van Elie Wiesel is bestemd voor de grote massa van Vlamingen die absoluut onverschillig zijn t.o.v. hun vaderland Vlaanderen, hun symbolen en vooral het lot van hun nageslacht.

Jos Wouters, Boom, 27.9.21

R.I.P. “Vrij en vrank”

Met de stille hoop dat het tij nog gekeerd wordt heeft onze redactie nog steeds op de startpagina het logo van ‘t Pallieterke laten staan. We zijn echter al geruime tijd geen abonnee meer. En neen, we kopen het ook niet in de gazettenwinkel. Ergens, in de loop der laatste jaren, heeft ‘t Pallieterke dàt verloren, of bewust opzij gezet, wat juist de aantrekkingskracht ervan uitmaakte: “Vrij en vrank”.

We gaan hier niet in detail uit de doeken doen waarom we deze mening toegedaan zijn… een goede verstaander heeft maar een half woord nodig! Of misschien toch een heel woord, nl. “mening”. En ja, zoals de meeste van onze tijdgenoten vinden wij dit een zeer spijtige zaak. ‘t Pallieterke… hoorde bij ons, bij onze ouders. Je had het gevoel dat een kameraad in het weekblad verborgen zat, een kameraad die met een vlotte pen schreef wat wij dachten en voelden. Nu niet meer. Al geruime tijd niet meer. Ergens, nadat ene BDW het scherm en de kiezers veroverde, zette ‘t Pallieterke de zeilen naar de wind. Met af en toe een oploefkoers kwestie van de oude garde-abonnees te vriend te houden, om vervolgens terug af te vallen en met de wind vanachter de koers van de minste weerstand te varen.

Dit Pallieterke is niet meer…

Waarom we dit nu schrijven? Wel, omdat Luc Vermeulen, een dierbare vriend, een werkpaard als geen ander voor de Vlaamse Zaak, een soortgelijke ontgoocheling uitte i.v.m. de berichtgeving over de IJzerwake in ons voormalig lijfblad. We citeren:

“Aan de redactie van ‘t Pallieterke. Het weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter.

Geachte redactie,

Zoals elke week, voorbije donderdag trouw mijn Pallieterke gaan kopen bij de plaatselijke dagbladhandelaar en dadelijk op zoek gegaan naar het verslag over één van de grootste Vlaams-nationale manifestaties, de IJzerwake.

Wel de ontgoocheling was groot. Ik ben even gaan kijken of ik wel het juiste weekblad gekocht had.

Ik kan me natuurlijk vergissen maar ik denk, en ik ben niet alleen, dat de auteur PVB zelf geen voet gezet heeft op de IJzerwakeweide.

Het komt mij over dat schrijver geen voeling had (heeft) met het gebeuren op de IJzerwakeweide, noch met de bezoekers van de manifestatie.
Het is een ‘koud’ verslag dat niet de sfeer meegeeft die heerste tijdens deze manifestatie. Van een Vlaams-nationaal weekblad dat ‘tPallieterke toch is, en hopelijk ook blijft, had ik toch iets meer inleving en meeleven verwacht.

Het hele artikel bleef in feite beperkt tot het beklemtonen dat de opkomst het laagste aantal deelnemers kende sinds het ontstaan van IJzerwake. Ik ben de laatste om die cijfers te betwisten maar er was meer volk dan de organisatoren hadden verwacht rekening houdende met het feit dat IJzerwake vorig jaar niet is kunnen doorgaan omwille van de coronaregels en die regels hebben ook dit jaar voor een aantal Vlamingen nog meegespeeld over al dan niet deelnemen aan de Ijzerwake. Ook de weersvoorspellingen waren niet echt gunstig om volk voor een openluchtmanifestatie te mobiliseren. Verder enkele uittreksels uit de spreekbeurten van de gastspreker en de voorzitter van IJzerwake. En daarmee moesten de lezers het stellen.

Geen vermelding van de staande ovatie die de ‘4 van Mechelen’ te beurt viel toen voorzitter Wim De Wit hen met het bewuste spandoek ‘stop de islamisering’ op het podium riep. Inhoudelijk toch wel een belangrijke politieke stellingname .

Geen woord over de succesvolle nevenactiviteiten zoals het IJzerwakedorp en IJzerfolk. Geen woord over het feit dat na de IJzerwake bij de deelnemers enkel maar positieve geluiden te horen waren over zowel inhoud als organisatie van de manifestatie.

Op het einde van zijn artikel wijst PVB nog eens naar de verdeeldheid in de Vlaamse beweging (ik ken geen enkel volk dat een gelijkaardige strijd voert waar geen verdeeldheid is waar geen verschillende strekkingen tegen elkaar opbotsen). Maar de fantastische samenwerking van meerdere verenigingen en vele vrijwilligers waaronder Voorpost, VNJ en S&V bij de opbouw van het hele IJzerwakegebeuren is PVB volledig ontgaan.

Voor mij alleszins een wat teleurstellend verslag dat helemaal niet de sfeer van de voorbije IJzerwake weergeeft.”

IJzerwake 2021

Met een dag vertraging bieden wij u deze korte terugblik over de IJzerwake van gisteren – zodra we over meer info beschikken, zullen we deze ook plaatsen.

“Zonder samenwerking met N-VA geen onafhankelijk Vlaanderen”

Het Vlaams Belang kan zich volledig vinden in de oproep van zowel IJzerwake-voorzitter Wim De Wit als Vlaamse Volksbeweging-voorzitter Hugo Maes tot Vlaamse frontvorming. “Om tot een vrij Vlaanderen te komen, waarin we baas zijn over onze eigen centen, is het inderdaad absoluut noodzakelijk dat N-VA en Vlaams Belang tot samenwerking komen”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Zeker naar de verkiezingen van 2024 toe mag ik hopen dat de beide oproepen gisteren op de IJzerwake, bij N-VA niet in dovenmansoren zijn gevallen.”

Wim De Wit en Hugo Maes zien samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA als essentieel om de gemeenschappelijke Vlaamse doelen en de Vlaamse onafhankelijkheid te kunnen realiseren. “En ze hebben absoluut gelijk”, reageert Van Grieken. “Om diezelfde reden en met hetzelfde hoger doel voor ogen, steekt onze partij sinds jaar en dag de hand uit naar N-VA. Ook op 11 juli, de Vlaamse feestdag, was onze boodschap het laten varen van elke animositeit tussen onze beide partijen.”

“Als N-VA echt streeft naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen, kan ze de oproepen voor samenwerking niet naast zich blijven neerleggen.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat Franstalige politici er steeds opnieuw wel in slagen de belangen van hun gemeenschap te laten primeren op onderlinge ideologische geschillen of persoonlijke aversies. “Ook de N-VA-kiezers willen niets liever dan dat”, aldus Van Grieken. “Die vragen heus niet om de PS gratis bij hun N-VA-stem te krijgen. Nochtans is dat wat dreigt te gebeuren, gelet op de verkondigde keuze van N-VA-voorzitter Bart De Wever om onze partij op voorhand uit te sluiten en een samenwerking met de PS voorop te stellen.”

“Bart De Wever stelde reeds meermaals dat de N-VA, die sinds jaar en dag deel uitmaakt van het beleid, artikel 1 van haar statuten nooit vergeten is. Het artikel dat het streven van zijn partij naar een onafhankelijke republiek Vlaanderen verwoordt”, besluit Van Grieken. “Als dat artikel inderdaad geen vergeten, loze belofte is, moet De Wever het geweer nu van schouder veranderen. Ofwel slagen beide partijen samen in hun gemeenschappelijke doelstelling, ofwel zullen we falen. En dan draagt Bart De Wever een immense verantwoordelijkheid….

Toespraak Hugo Maes op de IJZERWAKE 2021

Het kan verkeren (Bredero)… vorig jaar gaven we hier nog allemaal forfait. Vandaag staan we er weer, maar dan wel al zittend met mondkapje en min of meer in eigen bubbel.

“Tous ensemble als één team”, mijnheer De Croo, maar dan wel één team namens en in het belang van zes en een half miljoen Vlamingen. 

Geachte aanwezigen,

Daar is maar één land, dat mijn land kan zijn,
Daar rukt niet de Rhône, daar stroomt niet de Rijn,
Daar vloeit maar de Leie en de Schelde die brandt,
Daar is maar één Vlaanderen, ‘t is mijn land!

En dat land dat de dichter René De Clercq beschrijft, vrienden, is ook dat land van u en van mij. Want de wereld is wel van iedereen, maar Vlaanderen is van ons

Er is dan ook nog zo iets dat “België” heet...

… Maar als het om DE ONAFHANKELIJKHEID VAN VLAANDEREN gaat, moet aan één zeel getrokken worden, want onafhankelijkheid is prioritair, overschrijdt de partijgrenzen of ideologieën en is dus de facto kleurloos.

Eenmaal in een onafhankelijke Vlaamse staat kunnen jullie nadien naar godsvrucht en vermogen voor eigen groot gelijk gaan. Dan bepalen de Vlaamse kiezers wel of er links, rechts of averechts geregeerd moet worden…

… Het probleem heet België. En de oplossing bestaat in de afschaffing ervan. Sinds 1830 had het de kans om te bewijzen wat het waard is en dat is bitter weinig. Het heeft geen toegevoegde waarde meer voor Vlaanderen. In 2030 viert deze mislukte staat zijn 200e verjaardag. Laat ons hopen (en er alles aan doen) dat het niet zover zal komen en dat we ons in 2030 met iets vrolijker en iets zinvoller bezig kunnen houden. Bijvoorbeeld met de vijfde verjaardag van de Vlaamse republiek…”

Lees hier de volledige toespraak.”

Voorzitter IJzerwake pleit voor samenwerking met N-VA

IJzerwake: “N-VA en Vlaams Belang moeten ego’s en vetes opzijschuiven om grotere doel te dienen”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/29/2-000-aanwezigen-op-ijzerwake-horen-pleidooi-voor-samenwerking-n/

Wim De Wit, voorzitter van de IJzerwake, pleit voor samenwerking met N-VA

Cyclus

VOORUITZIEN NAAR DE HERFST

Lepralijder
met ratel

Het leven is heel ongezond en het kan tot een overlijden leiden”……   Dit zou een gezegde kunnen zijn van de aanhangers van de nieuwe corona-religie die overal de meerderheid van de bevolking uitmaken.  Het is onder deze meerderheid, dat er actieve steun is, om op basis van een Covid-paspoort de vaccin-weigeraars uit de samenleving te sluiten.

Er zijn enige lichte versoepelingen gebeurd in dit land en betekenisvolle in bvb. Nederland en Denemarken, waar mondkapjes en vormen van quarantaine teruggeschroefd zijn.  Maar bij ons worden de muilkorven niet afgeschaft; een overtal van gemeenten (bvb. Mechelen en Boom) handhaven zelfs de strengste regels in hun centra!!!  Dit ondanks de (niet of wel juiste) aankondiging in de pers dat 90% van de Vlamingen gevaccineerd zijn…..   Dit leidt dus niet tot versoepelingen!

Zoals uit ervaring blijkt, telt de niet-politieke Vlaamse Beweging (om van de politieke maar te zwijgen) ook nog vele “gelovigen” in het officiële verhaal.  Men neemt van de politieke overheid en de wereld-hegemonie in de regel weinig aan; maar men staat wel achter het officiële beleid van deze wanstaltige staat inzake corona.  Dit geeft me aanleiding een schot voor de boeg af te vuren: het wel of niet geloven in de corona-dictatuur moet niet op één lijn gesteld worden met de verscheidenheid aan wijsgerige overtuigingen van mensen :  hier gaat het om de compromisloze verdediging van de vrijheid.  Welke overtuiging u / iemand ook heeft: het is niet aanvaardbaar zomaar iemands huis binnen te vallen zonder toelating, mensen op weg naar hun (tweede) verblijf terug te sturen, de toegang tot religieuze plaatsen zo in te perken dat zelfs echtparen (die normaal samen slapen) op anderhalve meter moeten gaan zitten, het recht om vreedzaam vergaderen / samenzijn op willekeurige wijze af te schaffen.  De lijst van mensenrechtenschendingen is uitgebreid.

Als het goed is dient het ook gezegd: MP Jan Jambon wil nu voor Vlaanderen aparte, veel soepelere maatregelen.  Wettelijk behoren de bevoegdheden blijkbaar niet tot Vlaanderen; en de virologen / immunologen die, naast corona-dictators ook strijdende Belgicisten en aanhangers van geheime genootschappen zijn, blokkeren iedere ernstige stap.

Alhoewel de zomerse stemming de alertheid doet verslappen, dient rekening worden gehouden, met zgn. nieuwe varianten, die de kop zullen opsteken.  De vraag is of er inderdaad een “abnormale” sterfte zal ontstaan, onder gevaccineerden.  Men zal dit aangrijpen om hernieuwd lockdowns en andere vrijheidsbeperkingen in te voeren.  Maar even belangrijk is dat “de nieuwe olifant in de kamer” het klimaat-alarmisme is.  Doorheen Europa, in alle denkbare kranten en uitgaven, staan constant grote doem-verhalen over het feit dat deze planeet nu reddeloos verloren is.  Bijkomend aan de corona-religie zal men een klimaat-alarm willen invoeren, met verregaande vrijheidsbeperkingen.

Ik beschouw mezelf niet als “de brenger van onheilsberichten”: het zijn juist de officiële instanties die nu al permanent vanaf 03.2020 elke dag de angst en terreur aanwakkeren.  Er is maar één weg uit deze impasse – daarom ben ik een hoopbrenger – en dat is onvoorwaardelijk voor de oude vrijheden gaan.  Dat de toestand door de WHO en het WEF juist schrikbarend is gemaakt ziet men aan de situatie in Australië, waar zelfs seks als gevaarlijk wordt gereguleerd en mensen worden aangemaand met niemand te spreken als ze buiten komen!  Het zijn juist de landen die vast onder de terreur van de Vrijmetselarij zitten, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Frankrijk, die de experimentele Nieuwe Orde het verste toepassen.

Dit land heeft de voorbije weken een ontstellend voorbeeld gegeven van gebrek aan een minimum fatsoen.  Er werd een grote belgicistische campagne gevoerd rond het voetbalkampioenschap en de Olympische Spelen.   De nationale voetbalploeg, Nafi Thiam, Wout van Aert en de Belgian Cats, werden als nieuwe heiligen opgevoerd.  Een hele inktfabriek werd besteed aan het ophemelen van de “helden”.  Het enige en uitsluitende doel daarvan is de promotie van België en zijn instellingen, zoals het koningshuis.

Tegelijkertijd zag men hoe deze natie de slachtoffers van de watersnood in de steek heeft gelaten.  Nu is glashelder dat de Waalse besturen uitsluitend een maffia-achtige uitstraling hebben.  Er bestonden gewoon geen structuren noch de wil om in te grijpen bij een dergelijke ramp van eerste orde.  Het zijn zelfs (vnl. Vlaamse vrijwilligers) die bijstand hebben verleend, voor zover ze al toegelaten werden.  Di Rupo voert zwijgplicht in.  Tegelijk wordt de verjaardag van het Dutroux schandaal  herdacht met dezelfde platitudes.  De zaak Dutroux ging niet enkel om enkele maniakale zotten, maar gaat om massaal kindermisbruik en heeft connecties met de Roze Balletten en de Bende van Nijvel.  Men is erin geslaagd in dit land niemand van de Bende van Nijvel te vinden, na een gecoördineerde actie van het gerecht.   Dit land – België – voert een walm van de ergste verrotting mee!

In het najaar moeten we de zwendel van de klimaatverandering bestrijden, ons voorbereiden op de aanval op ongevaccineerden en mensen die een alternatieve waarheid over corona durven verkondigen.  De Vlaamse Beweging zou de onverenigbaarheid moeten stellen tussen lidmaatschap van de Beweging en deze van de vrijmetselarij.  Deze heeft de opdracht, vanuit de top, de integere volksgemeenschappen uit te wissen en te vervangen door een mengbevolking.

Spijtig genoeg houdt de waanzin nog niet op.  Dus blijven we alert en blijven onze vrijheid opeisen.

Jos Wouters, Boom, 14.8.21