Hector Van Oevelen, Vlaanderens “hofdichter” werd 85

“… De leerling van Anton van Wilderode bleef in zijn korte voordacht bescheiden en liet weten slechts te hebben gedaan waar zijn hart hem heeft toegeroepen. Hopende op toekomstige beleidsveranderingen liet Van Oevelen weten dat het op het moment vooral aan de politiek ligt dat de samenleving de verkeerde kant op gaat en niet aan de Vlamingen zelf… en natuurlijk aan ‘die domkop van een staat’.”

Hector is in de Vlaamse Beweging een monument. Dichter en schrijver, maar vooral Vlaams-nationalist. Zijn 85ste verjaardag werd afgelopen weekeinde gevierd: Gedichten van Hector hebben ons wakker geschud – ReactNieuws. Onze redactie sluit zich graag aan bij de gelukwensen!

Beelden van de 11-juliviering 2014 georganiseerd door de Gulden Sinjoren op het H. Conscienceplein, hartje Antwerpen: schuif tijdlijn door naar 1’32” voor de Hofdichter op het podium:

Aan mijn volk, om te onthouden
Onthoud mijn volk, onthoud uw recht is oud,
uw recht waaraan gij niet moogt laten raken!
word staat, mijn volk of beter nog – word stout
en kraak de onstaat die u in wil maken!

Laat de staat die nooit de uwe was,
het politieke kikkerdom maar kwaken.
Word stout en loop niet langer in de pas
van ‘t anti-Vlaamse regiment van Laken.

Was ooit dit krakend land uw vaderland?
Bestond er tussen ‘Herenvolk van ‘t zuiden
en ‘t volkje van het noorden ooit een band?
Jawel, zolang het noorden centen spuide…

Ziehier ons bloed, werd ooit aan ‘t front gezegd.
Ziehier ons bloed, vergoten voor ‘t belgieksken.
Ziehier ons Vlaamse bloed, wanneer ons recht?
Het antwoord is bekend: voor Vlaanderen… nikske.

Pas als gij stout wordt, volk, wordt gij een staat
die trots zijn eigen toekomst kan bepalen
die welvaart brengt in plaats van loze praat
van Leliaards die heulen met de Walen.

Wanneer een kleurpartij naar stemmen speurt
en reeds herkauwde woorden blijft herkauwen,
onthoud dan, volk, dat niks zo rap verkleurt
als ‘t woord van gelen, groenen, rooien, blauwen,
die belgisch zijn en dùs niet te betrouwen.

NSV organiseert lezing over de verengelsing van de Nederlandse taal

Evenement van NSV Antwerpen en NSV! – Nationalistische StudentenVereniging

Onze oprichter, Edwin Truyens, zet zich al zijn hele leven in voor de Nederlandse taal. Als scholier was hij promotor van de ABN-kernen. Later werd hij auteur voor meerdere tijdschriften. Zo schreef hij onder meer voor Dietsland Europa en het Zuid Afrika Magazine.

De laatste jaren komt het Nederlands echter steeds meer onder druk te staan. Het Engels verdringt eeuwenoude Nederlandse uitdrukkingen en deed haar intrede als lingua franca in het academisch onderwijs. In het dagdagelijks taalgebruik geldt de taal van Shakespeare als een genadeloze sluipmoordenaar.

De vervreemding van het Nederlands heeft bijzonder grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling van onze taal. Pro Senior Truyens zal ons een breder inzicht bieden in deze schadelijke evolutie. Waar komt de verengelsing vandaan en hoe kunnen we haar stoppen? Onze spreker zal een antwoord formuleren op deze pertinente vragen.

De lezing zal plaatshebben op donderdag 1 december. We ontvangen u graag in lokaal S.R. 008 op de Stadscampus.

(20+) Lezing Nederlandse taal: Verengelsing | NSV! Antwerpen | Facebook

Debat: Jong N-VA vs. Vlaams Belang Jongeren

De Debatclub nodigt u graag uit voor een debat tussen twee jongerenvoorzitters.

Is de kloof overbrugbaar?

JEROEN BERGERS Voorzitter Jong N-VA
FILIP BRUSSELMANS Voorzitter Vlaams Belang Jongeren

Moderator: Pieter Bauwens

Dinsdag 15 november, 20.00 uur  – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 45 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

https://debatclub.wordpress.com/

Voor wie haar soms geweld aandoet

We lenen een klein stukje uit Nederlands Landstaal nr. 8 van oktober 2022:

Een bloemlezing uit de teksten van Kerk en Leven nr.41 van 12/10/2022:

“Fair Trade, Repair Café, Honesty Boxes, Sabbatical Days, Godly Play, Human Rigths, Circels of Trust, We have the Choise, Cafaith …..“

De Kerk die opkomt voor discriminatie, maar niet voor discriminatie van de taal van de gelovige lezers!

Elke dag, zonder uitzondering élke dag, ergeren we ons aan het taalgebruik zowel in de media als bij politici.

Onderstaande taalregel werd inmiddels afgeschaft. Zou volgens de taalverhakselaars te moeilijk zijn… En daarom vrije keuze: “als” of “dan” …

In de lagere school van onze kleinzoon werden trouwens ook de rapporten afgeschaft, volgens het motto: “Als de ene leerling even slim is als de andere, dan is er geen discriminatie meer!”

Debat: Jong-N-VA vs. Vlaams Belang Jongeren

De Debatclub nodigt u graag uit voor een debat tussen twee jongerenvoorzitters. Is de kloof overbrugbaar?

JEROEN BERGERS Voorzitter Jong N-VA
FILIP BRUSSELMANS Voorzitter Vlaams Belang Jongeren

Moderator: Pieter Bauwens

Dinsdag 15 november, 20.00 uur  – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 45 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Het Bormshuis deelt mee

Op 1 november zal de inhuldiging plaatsvinden van de nieuwe grafsteen van het graf van Borms. De vorige werd vernield door links tuig.

Samenkomst aan het graf om 11uur. Van Heybeeckstraat Merksem.

Voor meer info en (of) het bestellen van een bloementuil kan men terecht bij Lieve Van Onckelen, lievevanonckelen@scarlet.be

Stad Antwerpen zorgde voor een nieuwe grafsteen.

Ter herinnering:

Wees waaks! Afspraak op de IJzerwake!

Luc Vermeulen: Oproep IJzerwake 2022

Vlaamse vrienden,

We staan vandaag een week voor de IJzerwake. De voorbije weken waren voor het bestuur van IJzerwake bijzonder turbulent met alles wat zich afspeelde rond de organisatie van Frontnacht en het optreden van een aantal identitaire groepen.

Na eerst toelating te hebben gekregen voor de organisatie van dit evenement op de vooravond van IJzerwake werd die toelating achteraf onder druk van heel de linkse kerk gesteund door de media terug ingetrokken. Er werd met drek gesmeten en met hele en halve leugens werd het stadsbestuur van Ieper onder druk gezet. Vooruit deed er nog een schep bovenop door te verklaren dat ze uit het stadsbestuur zouden stappen indien de toegekende goedkeuring niet zou ingetrokken worden. En zoals u hebt kunnen volgen in de media het stadsbestuur ging door de knieën en de vergunning werd ingetrokken. In de persmededeling van IJzerwake kon u lezen dat wij klacht zullen neerleggen bij de RvS.

Wij hebben een veldslag verloren en ik hoor nog een van de jongste bestuursleden tijdens de laatste bestuursvergadering van IJzerwake ontgoocheld zeggen ‘maar ik verlies niet graag’.

Niemand verliest graag wij dus ook niet. Dat wil zeggen, beste Vlaamse vrienden, dat wij er nu moeten voor zorgen dat we de oorlog winnen. Zeer concreet er voor zorgen dat we de IJzerwake behouden. Want het is duidelijk , en links steekt het ook niet onder stoelen of banken, de aanval op de IJzerwake is ingezet. De IJzerwake moet verdwijnen zoals alles wat nationalistisch en identitair is en opkomt voor ons eigen volk, opkomt voor dat Vlaanderen waarvan we houden.

Heel het bestuur van IJzerwake, dat een weerspiegeling is van ons volk, jong en minder jong, mannen en vrouwen, arbeiders en academici staan eendrachtig klaar om weerwerk te bieden aan de aanval op de IJzerwake. Wel wij rekenen ook op u. Ons antwoord op de verloren veldslag moet een geslaagde IJzerwake zijn. En ik hoop dat er zondag velen zullen reageren zoals die Vlaming van 80 jaar die me enkele dagen geleden, na de intrekking van de toelating voor Frontnacht me een mail stuurde met de korte boodschap ‘ik ben tachtig jaar ik ben nog nooit naar de IJzerwake geweest maar nu zal ik er staan!’

Wij hebben een veldslag verloren of we de oorlog gaan winnen hangt mee van u af!

Als slot van deze oproep nog twee puntjes. Het is niet uitgesloten dat men provocateurs zal sturen naar de IJzerwake. Vlaamse vrienden trap niet in die val en laat u niet provoceren.

Er staat u ook een verassing te wachten, onze gastspreker is een jongeling van…98 jaar! U zal verbaasd zijn over de kracht van zijn stem en de inhoud van zijn toespraak.

Met ongebroken moed en strijdvaardiger dan ooit tot zondag op IJzerwake!

Alle info vindt u hier: https://ijzerwake.org/