Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

TERUGKEER VAN DE BELOKEN TIJD (Zoals bij Boerenkrijg)

Als ik met de fiets onderweg ben draag ik geen mondmasker (muilkorf).  Voortdurend moet men speuren naar politie-controle en kruist men bange-boze mensen… Dan neemt men maar een weg , langs haag en kant, sluipwegen, doorsteekjes, slopjes, zandwegen.   De beloken tijd is terug.

Tot mijn grote vreugde stond vandaag het volgende artikel op Doorbraak (13.8) : “Mondmaskerplicht in buitenlucht is wetenschappelijk onzinnig”, auteur Luc Bonneux, epidemioloog.

In deze bijdrage bestrijd ik virulent de volgende maatregelen, uitgevaardigd door gouverneur Cathy Berx, minister Pieter De Crem, de virologen-immunologen van VRT/VTM:

  • dragen van het mondmasker op de fiets en in natuurgebieden : zoals door meerdere specialisten vermeld is heeft het geen enkele zin. Het is enkel goed voor de repressie en het veroorzaken van pandemische angst.
  • De bubbels van vijf. Deze moet eigenlijk afgedwongen worden door invallen in private huizen. Dit betekent huisvredebreuk. Een zeer groot aantal families bestaat uit meer als vijf personen. Deze leven sporadisch samen, als familiaal contact. Het volstaat dat deze personen dicht contact vermijden en ontsmettingsstoffen gebruiken.
  • Het winkelen met meer dan één persoon is verboden. Talrijke mensen leven vrij intiem samen, vooral koppels. In de winkels mogen koppels/samenwonenden niet meer dicht bij elkaar komen. Wat een waanzin! Het heeft wel als effect dat de middenstand en horeca ernstige omzetproblemen hebben

Steve Brennan schrijft in een vrije bijdrage over de Covid-maatregelen op Henrymakow.com  (12.8).: “We are being punked”Vrij vertaald: “we worden tot waardeloze wezens herleid”.  Een zeer belangwekkend artikel (in het Engels).

Ik wil het nu kaderen in het opzet van de veroorzakers van deze wereldwijde plaag.  Helemaal tegengesteld aan wat men dacht is het (neo)-marxisme en het neo-liberalisme resp. kapitalisme niet tegengesteld.  Een voorbeeld daarvan zien we in de steile opgang van het kapitalistisch communisme van China!  Gedurende decennia hebben de rijkste bank-gemeenschap en de top van het kapitaal miljoenen bijna gratis arbeidsplaatsen overgeheveld van het Westen naar China (en Laos/Cambodja/Vietnam). 

Amazon.com: The Collapse of Communism: The Untold Story: Tennent H ...

In de top van de rijkste kringen is er goed overleg tussen de communistische top en de wereld-economie.  Wat meer is: in 1989 werd niet het communisme ten grave gedragen – ook niet met “the collapse” van de USSR.  De bekende dissident Wladimir Bukowski heeft daarover bijdragen geleverd dat de hele machtswissel al decennia door de KGB was voorbereid.  Dit brengt met zich dat op vele sleutelposities in de voormalige communistische gemeenschap zij nog steeds de macht uitoefenen.  Met de grootste tegenkanting heeft filmmaker Robert Buchar daarover een documentaire film gemaakt:  “The Collapse of Communism.  The untold Story.

Het meest afgrijselijke systeem dat ooit bestond, het marxisme, is dus via andere wegen verder gegaan.  Daaruit blijkt bvb. ook dat Angela Merkel  steeds de Stasi-medewerkster is gebleven, die een KGB opleiding heeft gehad.  Ze heeft gezegd: “Wir schaffen das”, waar mee bedoeld werd de afbraak van de volkskracht van de Duitse natie.  Dat laat ook verklaren waarom rijke Amerikaanse ondernemers, zonder problemen, met de Chinese autoriteiten samenwerken.  En er dus een virus in de wereld is gebracht, dat tot “the big reset” moet leiden.

Na dit artikel verwijs ik ook naar een aantal documentaire bijdragen uit Nederland.  In Nederland wordt maar een deel van de bij ons zo dictatoriale maatregelen gevoerd; dit komt o.a. door het verzet in brede, ook academische kringen.  Het bedroeft me ten zeerste (ook prof.  Luc Bonneux spreekt daarover) dat in de Vlaamse/Belgische  politiek nauwelijks enig grondig debat is gevoerd.  Het ging hier wel om grove schendingen van mensenrechten.  Een deel van de bevolking is daar (terecht) woedend over.  Het zou wel eens kunnen dat CD&V en VLD met de kiesdrempel zullen flirten…..

Maar ronduit verbijsterd ben ik door het grote gebrek aan reacties vanuit de Vlaamse Beweging.  Men slaapt daar toch niet, of kan men alleen maar in slogans denken?  Want laat ons wel wezen: de gebeurtenissen met de allochtone gemeenschappen zijn a-typisch.  Men kan die gemeenschappen toch niet verwijten dat ze altijd van hun voorkeursbehandeling zouden afzien.  Ze krijgen van alles op een presenteerblaadje: goedkeuring gebedshuizen en subsidies, voorrang huisvesting,  volledige OCMC’s en Unia’s ter beschikking.  Wat de Vlaams-nationale partij(en) wel zouden moeten doen is noteren welke personen en groepen onder de Vlaamse regeerders systematisch dit systeem van bevoordeling installeren. 

De “uitbraken” in die middens, veroorzaakt door onze medeplichtige politici en ambtenaren, leidden dan tot en politiestaat tot in de verste uithoeken van het grondgebied.  Tot en met een boer die zijn patatten ging uitdoen….

De Vlaamsgerichte politieke partijen en beweging, hebben verzaakt aan hun taak: er actief zijn voor de bedreigde/onderdrukte burger, die zonder enig verweer achterbleef.  Wellicht is het nog niet te laat:  ontwaak uit uw doornroosjes-slaap en doe iets!   Eis het einde van de beloken tijd!  Voer in de parlementen discussie over de vernietiging van economie en grondrechten!

Jos Wouters, Boom, 13.8.2020

Wijze woorden…

… van iemand waarvoor wij het grootste respect hebben: Luc Vermeulen

Corona en de Beweging

Zoals iedereen hier in Vlaanderen en ver daarbuiten weet heeft de corronacrisis een stevige inpakt op tal van politieke, culturele en sportieve activiteiten. Niemand ontsnapt aan de opgelegde regels en ook in augustus zien verenigingen zich genoodzaakt om belangrijke activiteiten te annuleren. De inpakt op de werking van vele verenigingen is dus groot laten we die zelf niet groter maken.

We stellen vast dat door de hele maatschappij een breuklijn loopt. Een breuklijn tussen diegenen die strikt de navolging eisen van alles wat ons wordt opgelegd door de politici om de coronacrisis te bedwingen en zij die de hele coronatoestand een uitvinding vinden om het volk aan banden te leggen en onze vrijheid te beperken.

Wat we vaststellen, zeker op de sociale media, is dat de twee standpunten fanatiek verkondigd en verdedigd worden. Tot daar aan toe. Het recht van vrije meningsuiting is ons heilig ook in deze zaak. Maar het begint fout te lopen wanneer de ene groep de andere verwijten begint te maken. Diegenen die fanatiek de opgelegde maatregelen noodzakelijk vinden zijn van oordeel dat het de enige methode is om zo vlug mogelijk van de ellende af te geraken en om zo snel mogelijk naar het ‘normale’ leven terug te keren en mensenlevens te redden. De andere groep vind al die maatregelen totaal overbodig en is van mening dat men dadelijk moet terugkeren naar de toestand van voor de crisis.

Op zich allemaal niet zo erg zolang men mekaar respecteert en de discussie op peil houd en niet met modder gaat gooien naar hen die er een andere mening op na houden. We beseffen dat de twee standpunten met elkaar botsen. Maar het mag geen tweespalt worden binnen de Vlaamse Beweging. Men is niet een meer of mindere goede nationalist als men voor de ene of andere stelling kiest. En het is niet omdat men kiest voor de strikte navolging van de regels dat men niet ‘wakker’ is. En het is niet omdat men vindt dat al die regels enkel dienen om ons van onze vrijheid te beroven dat men een moordenaar is die met mensenlevens niets in zit. Dat iedereen die begaan is met deze ellende gerust zijn standpunt verdedigt maar dat doet op een niet kwetsende wijze voor diegenen die er met even grote en eerlijke overtuiging een andere mening op na houden.

Laten we ons toespitsen op de strijd tegen deze regering die niet de onze is. Deze politici samen met virologen als MVR hebben in de strijd tegen het coronvirus volledig gefaald. Samen vechten we voor de toekomst van ons volk!

U kan de reacties nalezen op facebook.

Alle belgen gelijk voor de wet?

Want als wij dit land vandaag meer minachten dan gisteren, wil dat enkel zeggen dat we het gisteren onvoldoende verfoeiden.“*

Joachim, prins van het zoveelste Coburgerknoopsgat, moet maar de helft van zijn coronaboete betalen. Hij toonde berouw… Bijgevolg werd 10.400 euro herleid tot 5.200 euro.

Bovendien is er met het telsysteem iets misgegaan: 1+1=2… denkt u. Neen, hoor, 1 én 1 zijn twee onafhankelijke cijfers die niets met elkaar te maken hebben. De nietsvermoedende Joachim had zich naar twee verschillende feestjes verplaatst, elk met het aantal toegestane gasten, resp. 12 en 15. Niets aan de hand. Kom nu niet zeggen dat de invloed van de Coburgers daar geen rol in gespeeld heeft. (…)

Moet je eens aan de mannen van Voorpost uitleggen. Als een Coburger naar Spanje reist, zich daar onder de “mensen” begeeft, dan is dat een spijtige verkeerde inschatting. Als het straattuig in Brussel alles kort en klein slaat, brand sticht, de politie aanvalt, dan is daar niets mis mee. Geen boete. Niks. Noppes. Een drang waaraan men niet kan weerstaan. Veroorzaakt door jarenlange onderdrukking, discriminatie, gemiste kansen, racisme… u kent het riedeltje.

Als echter zes Voorposters braafjes op een afstand van 1.5 m met een spandoek een statische actie voeren, dan worden de zgz. coronaveiligheidsmaatregelen, zijnde elk een boete van 250 euro en urenlange opsluting, sito presto uitgevoerd. 250 euro die voor elk van de Voorpost-militanten een pak zwaarder wegen dan de oorspronkelijke boete van 10.400 euro voor feestvierende Joachim.

Eigenlijk moesten wij, Vlamingen, allemaal een boete krijgen omdat wij zulke lamme goedzakken zijn. We verdienen verdomme niet beter! Zijn wij masochisten?

*Citaat uit toespraak Wim De Wit, IJzerwake 2010

Cyclus

DE ANGST PANDEMIE

Deze reeks is niet steeds opmonterend: zij kaart op een ongewone manier de toestand aan.  Maar de bedoeling is inzichten te verspreiden, los van platgetreden paden (main-stream ideeën in de pers voor 99,9%).  Het doel is immers werkelijke beweegredenen aan te duiden en oplossingen aan te reiken.

Als men actief is in de Vlaamse Beweging merkt men de discrepantie (het niet overeen stemmen van werkelijkheid en intentie) in het voorkomen en de macht van voorgenoemde Beweging.   We hebben in de recente tijd de opkomst gezien van de dominante Vlaams-georiënteerde partij de N-VA.  Dit wordt vervolledigd door de hernieuwde opgang van het Vlaams Belang.

Men zou kunnen veronderstellen dat de tendens van weerbaarheid ook merkbaar is in onze samenleving!

stofwikkel

Maar er heerst (sedert langere tijd) verholen een angst onder de mensen.  Los van de Covid-19 plaag was deze al latent aanwezig.  Ik ben vrij laattijdig in de Vlaamse Beweging terechtgekomen (gelukkig later geboren, geen repressie beleefd).  Maar hetgeen ons vleugels gaf, ook nog in de 70-er en begin 80-er jaren was de durf, vermetelheid en zorgeloosheid waarmee de Vlaamsgezinden voor hun zaak uitkwamen. 

Lees de optimistische sfeer van Valeer Depauw  (1912-1994) in bvb. zijn werk “Kapelhoeve, laatste haven”  of  Jos Vinks (1920-2000) met het boek “Van repressie tot Egmont”. 

Boeken over repressie? Goedkoop tweedehands kopen! | Books in Belgium

Daarna is de generatie gekomen, die zich geestelijk heeft laten ombouwen, door de mei-68ers.  Denk maar aan de “grote anti-rakettenbetoging” op 23.10.1983, waar zowat heel de Vlaamse jeugdbeweging was, behalve het VNJ.  Alle midden-organisaties, en ook partijen zoals de PVV, hebben, volgens Antonio Gramsci (1891-1937)  voor zich een linkse  kerk opgericht  (zie bvb. Bart Somers (1964-…).  Deze kerk heeft niets meer met het christendom, behalve de afkeer en de haat daartegen.  Maar ze volgt specifiek de structuren van dogma’s, richtlijnen, ethische directieven en schuldbekentenis zoals de vroegere kerk(en).

In wezen heeft de strijdbare Vlaamse Beweging nooit geplooid voor het infiltratie-model.  Maar ze kreeg wel te maken met de doelgerichte strijd van heel het establishment, (ook nomenclatura te noemen), die daarvoor alle openbare organen in handen kreeg.  Het resultaat is dat de gemiddelde Vlaming, al laks en laf op zich, grote schrik heeft om gezien te worden in de omgeving van de Vlaamse Beweging.  In wezen kunnen we van een terreur spreken, die subtiel doorgevoerd wordt, via de media: in woordkeuze, mimiek van de reporters en het opvoeren van steeds weer dezelfde politieke-correcten.

Het resultaat wordt ook beïnvloed door het niet-uitvoeren van de basis-principes waarmee de zgn. V-partijen opkomen.  Toen ik in de 90-er jaren in de VVB actief was met de identiteits-actie keurden Jambon en De Roover mij en anderen nauwelijks een blik waardig.  Nu ziet men het volgende: ze worden op-leven-en-dood bestreden door de belgicistische culturo’s,  nadat ze voorzichtig gesnoeid hadden in hun vetpotten.  Als reactie laat de N-VA zo mogelijk correcties in de subsidiëring aanbrengen; wat deze culturo’s geen gram van hun Vlamingenhaat afbrengt.  Deze kruiperigheid en die t.o.v. Wilmès leverde Jambon zelfs het predikaat “Jan, apporte!” op (Ronny Vidts, Doorbraak)De VRT, één groot links broeinest, wordt niet gecorrigeerd door de aanwezigen van de V-partijen, zodat ze hun eenzijdig angstwerk verder zetten.  Er heerst dus een grote terughoudendheid bij Vlamingen, om datgene te zijn wat ieder volk is, bewust volksburger.  De angst is intussen terreur geworden!

De voorbije week/weken trof me de bijzonder gelijkgeschakelde commentaren over de “plaag” in specifiek Vlaams-nationale publicaties.  Commentaren op Doorbraak, ’t Pallieterke en zelfs Kort Manifest, met de gekende kritieken over de aanpak van de pandemie.  Geen enkele stem die zich afvraagt of de oorzaken, het ontstaan en de walgelijke actie van de top-300 in de wereld wel eens een criminele, doelbewuste omvorming van ons beschavings-model zou kunnen zijn.Zie daartoe op blog Guido Grandt het artikel : “Special Edition of Path Forward, with Bill and Melinda Gates” waarin woordelijk : “Der nächste Virus wird wirklich Aufmerksamheit erregen!”. En ook op Katholiek Forum “De globalisten kondigen de grote Reset van de wereld aan”, auteur Jozef Ivo.  Over deze reset is beslist op het World Economic Forum, Event 201.

De taak van de “Vlaamse leiders”, ook van de Vlaamse regering is: met alle middelen de angst en terreur bestrijden.  Beseffen dat  organisaties zoals BLM, o.a. via hun achterliggend orgaan: Southern Poverty Law Center” de taak uitvoeren (woordelijk gezegd): de ontvolking van de wereld en de afschaffing van de nationaal-staten.  Eén van de belangrijkste middelen daartoe, vanwege Gates, Soros e.a. is het opfokken van de virus-psychose.

Als u, verantwoordelijken van Vlaanderen, de angst niet kunt en wilt wegnemen, dan zullen al de kleinen vanaf nu, zoals uw kleinkinderen, nog slechts met walging over u spreken!!

Pas het voornaamste voor u zelf en voor uw volk toe: ZELFRESPECT !

Jos Wouters, Boom

Niets is heilig

Als het van Groen afhangt moeten we nog dieper door het stof kruipen:

Rzoska vroeg nog aan Jambon welke acties hij als minister-president zal nemen om van de Vlaamse feestdag een meer diverse feestdag te maken. ‘Uw voorganger, minister-president Bourgeois nam bijvoorbeeld deel aan een Iftar. Wat gaat u doen om de diversiteit om de Vlaamse feestdag te verbeteren?’. Jambon kaatste de bal terug. Hij suggereerde dat volgend jaar alle fractieleiders van het Vlaams Parlement de viering op de Groeningekouter zouden bijwonen. (…)

Om te beginnen zou de fiere Vlaamse Leeuw herdacht, herontworpen moeten worden. De afbeeldingen mogen we bij hoge uitzondering plaatsen – normaal zou hier schending van het auteursrecht* aangevoerd worden. We vragen ons af of dit een grap is, zo ja, dan is het een slechte. Waar in Duitsland gevangenisstraf en zware boetes staan op het beledigen, besmeuren, beschadigen, vernietigen, ridiculiseren… van de EU-vlag, ziet men in dit land er geen graten in een nationaal symbool te massacreren. De verschillende ontwerpen tonen een leeuw met een behoorlijk gemanicuurde staart, zelfs eentje met een hanenpluimstaart, een leeuw met zweetdruppels, een leeuw met een pint, een leeuwin met anorexia, maar geen enkele leeuw met ballen. Het is dan ook een Vlaamse leeuw, die werd in 1830 al gecastreerd. Het mag een wonder heten dat ze zijn klauwen niet getrokken hebben of dat hij geen regenboogtruitje of een fez draagt. De tanden? Ach, die zijn al jaren vervangen door een loszittend kunstgebit, dat au fur et à mesure in of uit de mond genomen wordt.

Ga naar https://www.vlaamsevlag.be/ voor meer info.

De Vlaamse leeuwenvlag krijgt een make-over: “Wij zijn ook fiere Vlamingen. Maar we durven dat niet te zeggen”

*Nvdr: Onze redactie heeft overwogen helemaal met Golfbrekers te stoppen. We zullen immers in de toekomst een pak voorzichtiger moeten zijn…De boetes zijn van een coronagehalte die wij niet kunnen ophoesten… Blijkbaar zijn toch niet alle “belgen” gelijk voor de wet… Als we zien wat anderen zich kunnen en mogen permitteren op sociale media, dan voelen we ons gediscrimineerd. Blijkbaar is het niet evident na te gaan wat er onder auteursrecht valt, ook al wordt de afbeelding zgz. “gratis” aangeboden. De mogelijkheid bestaat er er een obscuur iemand, bedrijf, krant, persbureau de rechten gekocht heeft, wat niet blijkt bij de info over de afbeelding. Of ook bij bewerkte (photoshop) of samengestelde (memes) is het oppassen geblazen; het gaat daar dan over de verhouding van originele afbeeldingen en de verwerking ervan. Men zal altijd wel een stok weten te vinden…

Nog dit: Daarentegen is de inclusieve Vlaamse Leeuw expliciet rechtenvrij: “Alle designs zijn rechtenvrij en mogen door iedereen vrijuit aan gevels, festivaltenten, mobilhomes en vlaggenstokken gehangen worden.” Die mogen we publiceren zonder dat er een boete voor onrechtmatig gebruik dreigt in de brievenbus te belanden. Voor hoe zot houden die ons?

Afsluitend: lees deze vrije tribune van twee jaar geleden nog maar eens. U herkent de neo-nieuwslezer bij de Vlaamse tv-zenders, ene prof. Van Ranst, die een trio vormt met de Apache-hoofdredacteur en de baas van de ABVV-studiedienst.

‘Wanneer herovert de Vlaamse Beweging de strijdvlag uit klauwen van uiterst rechts?’

Cyclus

bol.com | Horen zien zwijgen beeldjes | GerichteKeuze

MET MONDMASKERS OP WEG NAAR SLAVERNIJ

Verontschuldiging dat ik uw “vredige” rust verstoor.

Als een bliksem viel het nieuws, toen ik laat op de avond, 9 juli, nog eens de nieuwsfeiten nakeek.  Met een ongelofelijke haast werd beslist om, zowat overal op de openbare plekken, mondmaskers te verplichten.  Met achter de hand torenhoge boetes en een controle-systeem waar Stalin en Mao nog jaloers zouden op geweest zijn.  U beseft toch, beste lezer, dat nu iedereen elkaar moet gaan “bespitzeln” (spioneren), de winkeliers moeten de klanten aangeven en de klanten onderling kunnen dat ook doen.   De Crem, die al opviel door, geheel tegen de grondwet in, razzia’s te laten houden en woning-invallen te laten doen, heeft hier ook weer een kolfje naar zijn hand.  Er zijn veel geschikte “kapo’s”.

De grote spoed, waarmee men te werk ging, is ook te verklaren, door het feit dat het geen toeval is dat men dit op 11-juli in voege laat gaan.  Men geeft de handel en de mensen geen voorbereidingstijd.  De Vlamingen mogen niet enkel 11-juli niet vieren; ze worden ook nog gemuilkorfd!

Deze maatregel van nieuwe dwang kan niet anders dan bijzonder onpopulair zijn.  Ze voegt niets toe aan de veiligheid t.o.v. het virus.  Er zijn al de beperking van samenkomen, er is het afstandhouden en de eindeloze flesjes ontsmettingsstof.  Tot heden heeft de mondiale wetenschap nog geen juist idee hoe dat het virus “selectief” mensen ziek maakt en anderen niet.  Er zijn de meer dan verdachte “uitbraak-centra”, soms geheel plotsklaps, terwijl andere gebieden zo goed als ziekte-vrij zijn.  Bovendien is er bijna steeds een link naar andere ziekte-beelden bij aangetaste patiënten, zodat vele sterftes niet juist te benoemen zijn.

Deze maatregel, ziekmakend in zijn dictatoriale omvang, komt er op het ogenblik dat de “plaag” helemaal teruggedrongen is.  Het is echter onrustbarend te weten dat dit wellicht maar na zeer lange tijd zal afgeschaft worden.  De virologen, die hun werk op hun vakterrein zouden moeten doen, hebben zowat allemaal een extreem-linkse achtergrond.  De folder van de PvdA die in de bus viel, was kundig gesierd met allerhande figuren met muilkorven.  De virologen en immunologen nemen een totaal onaanvaardbaar beslag op het beleid in het land; op een veel breder terrein dan enkel de gezondheid.

Eenieder moet op zijn terrein trachten weerwerk te bieden tegen deze aanslag op onze vrijheid.  In weerwil van wat Wilmès zegt, is dit niet in de eerste plaats om de bekommernis voor de brave burger.  Reeds weken waren de regime-kranten dit al aan het oppoken – bewijs dat in de geheime sturings-centra daartoe de opdracht was gegeven.

Men schept een samenleving waar een voortdurende controle plaatsvindt over het niet meer onbezorgde leven van de mensen.  Diegenen die niet meewillen, worden uit de samenleving verbannen.  Daartegen waarschuwden Orwell en Huxley :alleen zij die zich permanent laten overheersen, kunnen nog een normaal leven leiden…..

Hier een oproep aan lezers : stuur dit bericht van hardnekkig verzet door naar de politiekers en stemmingmakers, vooral de V-partijen, die hun taak moeten doen.  De voornaamste taak, na het uitvoeren van het programma van een partij of beweging, is het zorgen voor de vrijheid van de landgenoten.  De Grondwet is opgesteld om de souvereiniteit en de vrijheden van de burger te bevestigen.  Alleen in ernstige oorlogs-toestanden of natuurrampen kan er (kort) ingegrepen worden.

Met deze maatregel is ook art. 19 van de grondwet weer geschonden: “de vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitvoering ervan”.  Er is een onvoorstelbare beperking van aanwezigheden bij religieuze diensten; men verhindert ook de correcte uitvoering van de eredienst.  Bij de katholieke eredienst bvb. :  hoe moet een lector de boodschap lezen met mondkapje? Hoe kan men met dat kapje de communie ontvangen?  Welk een zin heeft het gezamenlijk eren van de Godheid, als men geen onderlinge verbinding meer kan hebben?  Het ergste is nog dat de zgn. religieuze leiders niet wijzen op de dringende scheiding van Kerk en Staat.  Het komt de burgerlijke overheid niet toe de interne orde in religieuze gebouwen te regelen.

Deze 11-juli is geschonden we moeten met allen onze grondrechten verdedigen.  We kunnen noch willen zwijgen: als we zonder verweer alles aanvaarden , zal ons nageslacht ons vervloeken, als ze in een onomkeerbare slavernij zullen vervallen zijn.  We zien daar al tekenen van zoals de politie en sporters, die voor de communisten van BLM op hun knieën gaan. Elke buiging voor deze despoten brengt onze onderwerping dichterbij.  Voorlopig al door een muilkorf.

Jos Wouters, Boom

Verwijzing naar verscheidene afleveringen van “Robert Jensen show” en YT’s van Café Weltschmerz

Cyclus

GULDEN SPOREN

Sedert enige tijd schrijf ik de reeks Cyclus.  Hetgeen kritische lezers verkeerdelijk zouden denken is, dat ik slechts “flamingant van achter het toetsenbord” ben.  Geruime tijd, nu reeds minstens vier decennia lang wordt “de Vlaamse identiteit en symbolen” aktief gepromoot van hieruit.  Daarvoor heb ik ontelbare “mailings” gedaan, het begrip van “identiteit” als één der eersten naar voor gebracht in de tachtiger jaren en overal met de stand met Vlaamse artikelen gepost (Zangfeesten,11-juli bijeenkomsten, partij-bijeenkomsten, Ijzerbedevaarten en boekenstands).

https://www.voorpost.org/product/boek-roza-de-guchtenaere/

Dit in trouwe navolging van Roza De Guchtenaere  (1875-1942), die dit ook als haar opdracht zag.

Zoals Roza De Guchtenaere ervaar ik dit vaak ook als vernederend.  Met de beste wil der wereld kan men vele Vlamingen er zelfs niet toe brengen voor hun Vlaamse volksbewustzijn uit te komen.  Hoe dikwijls hebben Roza en ik er voor “spek en bonen” bij gestaan……

Het merkwaardige is dat de Vlaamse Beweging eind 60er jaren en begin 70er jaren veel meer impact leek te hebben dan nu.  In verkiezingen haalden ze slechts rond de 10 procent, maar de algemene invloed en het gebruik van Vlaamse symbolen was veel duidelijker.  Als men nu spreekt van kiezers voor V-partijen die rond de 50 % zou uitkomen, dan vraag ik me echt af waar die schuilen.  In het dagelijkse straatbeeld ziet men er in elk geval niets van.

Ter gelegenheid van onze Vlaamse feestdag (sic) schrijf ik toch deze vaststelling.   Graag zou ik eens die retorische vraag stellen aan die doorsnee Vlaming (tot in mijn meest nabije omgeving):  “Denkt u, al is het maar één keer per jaar,  aan Vlaanderen?”   Ik weet niet wat het antwoord zou zijn.

De Vlamingen zijn een volk met een dubbelzinnig profiel.  Zeer vaak heb ik al gezegd dat de doorsnee Vlaming laf en laks is.  Men komt ze vaak tegen in het buitenland, je krijgt ze al van ver in beeld door hun braafheid en kleurloosheid.  Als overtuigd Vlaming spreek ik hen dan volksbewust aan; meestal hebben ze het dan over “België”.  Ik vermoed dat een groot aantal Vlamingen een (verborgen) minderwaardigheids-complex hebben.  Ze stellen zich voor als een volk waar je geen etiket kunt opplakken.  Door de rijkdom zijn er nu ook een andere categorie Vlamingen: ze zijn niet arrogant, maar wel verwaand.  Dat is dan gebaseerd op hun materiële welstand, maar niet op hun culturele of volkse alertheid.

Hoe dan ook blijf ik , als Vlaams (eigenlijk Groot-Nederlands) veldwerker, inzetten op de bewustwording van dit volk.  Waar Wies Moens in zijn gedicht reeds over schreef: “het heeft mijn liefde….voor eeuwig”.  Daarvoor vraag ik, via talrijke wegen en ook hier, weer om steeds weer visueel op te komen voor uw Vlaming-zijn.  Door het gebruik van de VL-tekens op uw wagens, de fietswimpels, de leeuwen-speldjes, onze vlag.   Zoals de gelovigen weten: “Geloof zonder werken is dood!”

Tweeëndertig jaren had ik een kranten- en boekhandel in Sint-Amands.  Ik heb er steeds onze Vlaamse symbolen openlijk in de winkel aangeboden; en heb daar eigenlijk nooit negatieve commentaar op gekregen….  Zelfs niet van de Turkse gemeenschap, waarmee ik een goede relatie had.   We zijn als Vlamingen opgesloten in een kerker van complexen, zoals de Antwerpse volkszanger Wannes Van de Velde (1937-2008) al zong : “En de sleutel van zijn complexen ligt naast hem!”.(video onderaan)

Een heel leven lang hebben we ’s morgens fier de vlag gehesen; ’s avonds moesten we ze vaak binnenhalen met een aantal illusies rijker.  Het was zowat een standaard gebeuren, dat zgn. Vlaamse prominenten van een 11-juli toespraak misbruik maakten, om de Vlaming nog eens goed de les te spellen.  De Vlamingen, die al sinds 1830 in hun stoffelijke zaken afgeroomd worden; kregen dan de berisping bekrompen, onverdraagzaam en niet genoeg wereldburger te zijn.   Zangers zoals deze van groep Deus richtten dan concerten in om ons kond te maken: ’t stad en het land is van iedereen  (lees ook van het oneindig aantal nieuwkomers).    Het zou ook eens interessant zijn, of vroegere minister-presidenten van Vlaanderen op 11-juli wel vlaggen: ik denk speciaal aan Patrick Dewael, Bart Somers en Kris Peeters.

De belangrijkste onderwerpen, die in een 11-juli viering naar voor zouden moeten gebracht worden zijn primo: de hernieuwde inspanning voor het verwerven en gebruiken van correct standaard-Nederlands.  De pogingen om tussentaal aanvaardbaar te maken zijn zonder meer verwerpelijk.  Bovendien moet vooral in het noorden de woekering van het Engels aangepakt worden.   Secundo: de taak van de Vlaamse regering, instanties en de Vlaamse Beweging: het volksbewust maken van de doorsnee Vlaming.  Dit moet eigenlijk verplicht in het onderwijs en in de media aan bod komen.  Het is interessant dat de V.B. zo intens solidair is met Catalonië, Schotland enz., maar dit gaat ronduit ten nadele van de inzet voor onze eigen Vlaamse symbolen en volksliefde.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ooievaarvlaanderen.jpg
Auteursrecht exclusief bij Golfbrekers

Hoe hopeloos en verwarrend onze strijd soms ook is, we moeten GULDEN SPOREN trekken doorheen ons Vlaanderen; het land met het ijverigste en beleefdste volk ter wereld.

Ze geven zelfs een aanzienlijk deel van hun inkomsten aan de Walen/franstaligen in ruil voor wat beschimpingen.  Laat ons onze misleidende weelde niet afbrengen van het bereiken van ons einddoel!

Jos Wouters, Boom.

Vlaamse symbolen en documentatie vindt u bij de V.V.B., Vlaanderen Kleurt, het IJzerwake-secretariaat en vlaamsesymbolen.vlaanderen.*

*Nvdr: … én bij Voorpost, het VNJ, VB, Vlaamse studentenverenigingen zoals NSV en KVHV, de Gulden Sinjoren…

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE VOLGENDE COMMUNISTISCHE REVOLUTIE

De verscheidene golven die door de mensheid worden gejaagd zijn een onderdeel van de voorlopig nieuwste “communistische revolutie”.  Eerst de milieu-problematiek, dan de corona-waanzin en nu de “Black lives matter” beweging.

Alle communistische revoluties zijn mislukt en hebben ontelbare slachtoffers gemaakt.  We beginnen (kort) met (1) de Parijse Commune (1789), begin van de Franse revolutie, begonnen na de bestorming van de Bastille.  De beulen, zoals Robespierre, werden later zelf van kant gemaakt. Vervolgens (2) de Oktober Revolutie, begonnen in de stad Petrograd (Rusland), met een overwinning van de bolsjevistische communisten.  Gedirigeerd door Lenin, zorgde Stalin er later voor dat zowat alle leiders en Rode Gardisten, soms na show-processen vernietigd werden.  Resultaat van de 2e revolutie: tientallen miljoenen doden in Rusland, Balticum en Oekraïne (Holodomor).  (3)  De Grote Marsen en de Culturele Revolutie in China: de Grote Sprong Voorwaarts kostte onder Mao het leven aan 70 miljoen mensen.  (4)  de cultuur-marxistische revolutie, begonnen in 1968: ook bekend onder de Frankfurter Schule”.  Buiten al deze professoren, was de grote inspirator van de infiltratie in het burgerlijk milieu: Antonio Gramsci.  Deze revolutie heeft overal in de wereld veel slachtoffers gemaakt: Cambodja (ook maoistisch), Cuba, Latijns-Amerika en sedert twee decennia vooral in Zuid-Afrika  (volkerenmoord van de Boeren).

De werkelijke leiders achter deze revoluties zijn geen arbeiders of studenten, maar de machtigste geheime geldmachten in New York en Londen (de club van 300).  Om de schijn op te houden hebben ze zowat overal de onderscheiden tegenstanders in een conflict massief gesteund.  Alle dictators werden gul bedacht met geld uit de eindeloze pot van Wall Street; het geld vloeide daarna des te vlotter terug (oorlogsindustrie, wederopbouw).

Tot onze spijt werd er geen vertaalmodus voorzien.

Toch wil deze reeks “Cyclus” geen “klaagzang-reeks” zijn.  Hoe indrukwekkend de krachten zijn die ons tot “slaven” willen maken, toch kunnen we een stem geven aan HET MERENDEEL VAN goede mensen, die door bewustwording tegengas kunnen geven.  Dit jaar gedenken we ook de 190-jarige bezetting van Vlaanderen door België.  De “gestelde lichamen” hadden op een orgie van belgicisme gehoopt, o.a. dankzij het EK Voetbal.  Verdorven belgicisten hadden door uitspraken en houding al een voorzetje gegeven.  In de Belgische supermarkten is alles “belgisch gevlagd” wat de klok slaat.   Maar wij hebben het al lang opgemerkt, en we zullen dat niet zo laten.

Die benaming “Cyclus” is bewust gekozen; omdat zowel vanuit christelijk, als vanuit het oogpunt van de evolutie in de natuur en het universum, alles voortdurend evolueert en uit verdwijnend leven nieuwe levenswil en hoop ontstaat.  Alles vormt echter in de positieve geest een slingering van ongelooflijk evenwicht (zoals de Gulden Snede; de perfecte verhouding in het menselijk lichaam tot de hemellichamen). 

Achterzijde
Staat op achterkant Grootzegel VSA

Daartegenover staat de spreuk van onze tegenstanders: “Orde bereiken door chaos” door Novus ordo seclorum (de Nieuwe Wereldorde).  Deze chaos betekent ook de gruwelijkste aanspraken, zoals de decimering van de blanken.  Wat men in Zuid-Afrika ziet, met de moord op de ‘witmensen’, zal hier ook gebeuren als we niet wakker worden en ingrijpen..

Zelf als heel gelovig iemand, richt ik me ook tot de Bovennatuurlijke machten.  Dit betekent niet het vertrouwen stellen op “plaasteren beelden”; en nog veel minder de andere wang aanbieden.

Als we Maria in Fatima aanroepen en de hulp vragen van de aartsengel Michael, dan beperken we ons niet daartoe alleen!  We zien echter in politiek en maatschappij, hoe weinig moed de werkelijk leidinggevenden tonen.  Een overwinning, die door enkele rechtzinnige, zelfdenkende mensen kwam, was de weigering deze week om mondmaskers te verplichten in de winkels.  Ook diegenen die straatnamen en standbeelden durven verdedigen verdienen onze lof.

In Nederland is voor de tweede keer de betoging tegen de “viruswaanzin” verboden.  Er is daar een nieuwe verzetsman opgestaan, zijn naam is “Willem Engel”.  Red dus met hen het normale leven van voor de lockdown door zo normaal mogelijk te leven!

Jos Wouters, Boom

Documentatie:
– Robert Jensen show 181 tot 184 (YT)
– Nu.NL
– Lupocattivoblog.com : “dekadenz-von-michael-winkler”
– Blog Guido Grandt
– Berichten over/van Willem Engel
– Nieuwe YT’s op Café Weltschmerz.

Een klein gebed naar een groot adres

PLAASMOORDE!: GENOCIDE op WITTE BOEREN in ZUID-AFRIKA – CSTV

Een gebed, een smeekbede voor hulp, want op de EU, op de VN, op de Nederlandse, Vlaamse, belgische regering moeten ze niet rekenen. Onze redactie kloeg met de regelmaat van de klok het pesten, de verdrijving, de uitroeiing van de blanke bevolking in Zuid-Afrika aan (google “golfbrekers ons vir jou”). Onderstaande video’s zijn meerdere jaren oud. Er is niets veranderd… want anti-blank racisme bestaat immers niet…

Voorpost daarentegen vroeg enkele dagen geleden nog in Brugge aandacht (… en actie) voor de verzwegen genocide op de blanke Zuid-Afrikaners.

Voorpost