Cyclus

Voor Outer en Heerd - YouTube

VOOR VRIJHEID EN RECHT…..  ONGEKNECHT!

De titel is een onderdeel van een lied dat bij zangstonden gloedvol meegezongen wordt.  Intussen zie ik, in mijn eigen “bubbel”, maar ook bij velen in de Vlaamse Beweging, dat men probleemloos begint aan een “eindeloze” serie van vaccinaties.  Geen argumenten helpen, ook niet bij mijn meest dierbaren….

Even het kaderwerk even beschrijven, zoals ik de uitzonderingstoestand zie.  Enerzijds is er dus de coronatirannie.  De maatregelen worden zonder kans van beroep doorgevoerd; tegenstanders worden gecriminaliseerd.  Parallel daarmee zijn de eindeloze reeks schandalen, om even te beperken tot Nederland/Vlaanderen/België:

 • In Nederland : de toeslagenaffaire (verkeerde en dwangmatige taxatie door belastingsdiensten); de totaal onvoldoende aanpak van de woningnood (o.a. veroorzaakt door de hoge immigratie); het project in uitvoering om NL van het (o.a. eigen) gas af te koppelen: een bodemloos miljardenproject en de invoering van een politiestaat door gewetenloze aanpak van manifestanten en corona-zondaars door de ME/politie.
 • In Vlaanderen/België : het schandaal Tony Coonen, de Voorzorg SpA;  de affaire Sihame El Kaouakibi met elke dag nieuwe afleveringen met bodemloze steun vanwege Somers en VLD, N-VA via stadsbestuur, provincie en Vlaamse Regering, de werkelijk volledige sjoemeltoestand in Luik vanwege de PS en aanverwanten, de bodemloze steun aan de 2 (rijke) media-organen Mediahuis en DPGMedia, waardoor die o.a. alle kranten konden opkopen in Nederland en de niets ontziende corona-repressie tegen de bevolking d.m.v. terzake volledig onwettig handelende viro-, immuno-en quarantainologen.

En dit is enkel een momentopname!

Het sluitstuk moet echter elders liggen?  De vraag moet gesteld worden, waarom vele van deze toplui (steeds weer in de media) met dergelijke psychopatische werkwijze handelen?  Een constante in de optredens, zowel in het noorden als bij ons, is de ijskoude, volstrekt inadequate, zonder enig democratisch kader, manier van handelen.  Geen zweem van emotie bij het vernietigen van de middenklasse, het leven van jongeren tot een hel maken en het sterk medisch af te keuren verplichten van mondmaskers.  Bovendien ontdekt men de geheime instructies die in achterkamers naar politie(k) gegeven worden.  Men sluit bvb. de boekhandels in NL omdat deze niet meegingen in de eis om Gezond Verstand en  Blauwe Tijger Groningen te censureren

Men sluit nu al meer dan 2 maanden de grens in België, alhoewel dit aan de cijfers niets verandert  (te weten de grens met NL maar niet die met Frankrijk: oogje dichtknijpen).  De conclusie is, zonder namen te noemen: hoeveel van onze toplui staan er in de versleutelde berichten van de SKY ECC diensten? Hoe kan het dat er nog maar enkel een aantal “kleine visjes” gevat zijn?   En de retorische vraag:  hoe is het mogelijk dat de beleidsmakers in NL/B dergelijke psychopatisch beleid voeren: met de hulp van welke roesmiddelen doen ze dat?

De reacties hier op dit forum van “de Graaf van St.Germain” en verschillende andere correspondenten staat op een enorm hoog niveau (lees reactie op laatste bericht Pater Maes). Alhoewel m.i. natuurlijk Marx Van Ranst een hoofdverantwoordelijke is, zou het goed zijn ook het doopceel te lichten van Steven Van Gucht, Herman Goossens, Marc Noppen (VUB) ,Erika Vlieghe, Dirk De Vroey (VUB EN VLD) en Geert Molenberghs.  Alsmede van Maarten Boudry (UGent) de nieuwe ALVA van Vlaanderen en Joël De Ceuleer, de beulsknecht van het regime.  Hoeveel van hen behoren tot de geheime machten achter de schermen?

Dit is ook een appel aan de trollen die overal de artikels meevolgen.  Het laagste dat er onder mensen bestaat zijn verklikkers. 

 • Gelieve daartoe het artikel te lezen : “”Mike Stone – Why do People Snitch?” Henrymakow.com. 
 • Ik beveel nogmaals de literatuur van Alexandr Solzjenitsyn aan: “Eén van de meest abjecte dingen was, hoe het Russische volk bereid was elkaar aan te geven, voor onschuldige zaken, waarin niemand kwaad werd aangericht”. 
 • Lees ook “The great terror : Stalin’s purges in the Thirties” van Robert Conquest.  Waarin verhaald wordt hoe Stalin en zijn satanische beulsvrienden ieder lieten verdwijnen, inbegrepen de oorspronkelijke comrades uit de Revolutionaire Periode. 

Willen we in de Lage Landen ook naar zulke toestanden, te beginnen met de invoering van een vaccinatiepaspoort ???

Als laatste opmerking over de corona-problematiek: talrijke verwanten/kennissen/Vlaamse Bewegers zeggen vol overtuiging i.v.m. de vaccins die ze gaan halen: “Nu gaan we onze vrijheid terugkrijgen!”   VERGEET HET !!!!!  

De cruciale periode is nu deze waarop ongeveer iedereen zal gevaccineerd is, die niet fervent geweigerd heeft (zoals ik).   Er zijn tal van wetenschappers die nu waarschuwen dat de gevaccineerden door hun gewijzigde immuunafweer een nieuwe golf zullen veroorzaken.  De schuld zal bij de ongevaccineerden gelegd worden maar de maatregelen zullen behouden blijven, zoals verplichte mondkapjes, beperking familiebijeenkomsten en religieuze diensten, de afschaffing van vrij reizen en de dwang (het meest angstaanjagende van alles) van overal getest te worden.

Daarvoor een citaat (vertaald) van Ben Franklin:  “Al diegenen die de basis-vrijheden willen opgeven, om enige tijdige veiligheid na te streven, zullen noch vrijheid noch veiligheid oogsten”.

TOP 25 BENJAMIN FRANKLIN QUOTES ON LIBERTY | A-Z Quotes

Er vindt een zeker “ontwaken” plaats: een aantal mensen begint heel het beleid verdacht te vinden.  De cruciale vraag die ik uit idealisme steeds ontweken heb nl.  “Politiek is rot tot op het bot” wordt in de achterhoofden van velen actueel.  Alhoewel ’t Scheldt hele scherpe Vlaamse satire is, moet ik toch naar de cartoon verwijzen van 10 april  “O-VLD kakt op Vlaanderen!”  (één beeld zegt meer dan duizend woorden).

Daarom Vlamingen gedenk de liederen, zoals in de titel, die u allen zo manhaftig meegezongen hebt.   Wie wil er dat zijn (klein)-kinderen zullen zeggen:  mijn voorouders/grootouders waren lafaarden.

Jos Wouters, Boom, 14.4.21

Aanbevolen:

 

Marieke wordt gecensureerd door…

Censorship Vector Art & Graphics | freevector.com

.. de woke-imbecielen die waarschijnlijk nog een aantal liederen onder de censuurguillotine zullen laten sneuvelen.

Blijkt dat enkele wakkere studenten (?) nu plots ‘ontdekt’ hebben dat het vertrouwde “Wel Annemarieke, waar gaat gij naartoe?” over ‘uithuwelijking en verkrachting’ gaat…

Studentensteden passen codex aan: “Annemarieken mag haar vele bedpartners houden, maar huiselijk geweld zal verdwijnen ” | VRT NWS: nieuws

Deze opname dateert van het tweede jaar van WOII. Wat zou Wim Sonneveld bedoeld hebben? Is het een verhulde verwijzing naar Marieke’s Bekanntschaften?

De 4 van Mechelen

Chris Impens @ Valvas: De kleuren van de Vlaamse Leeuw
De miniatuur stelt een ridder met de Vlaamse kleuren voor, in een ongunstige apocalyptische context. (Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 0422 (0397 bis), f. 020, hier.)  

Luc Vermeulen (https://www.voorpost.org/) deelt mee:

Deze procesdag is voorbij. Onze beide advocaten hebben samen 1u en 15min. een schitterend pleidooi gehouden. Het is nu wachten op een vonnis. Op 12 mei kunnen onze advocaten het parket telefonisch contacteren met de vraag of er al een vonnis is. Is er een vonnis dan weten we op 12 mei uiteraard ook de uitslag. Is er nog geen vonnis dan is het wachten tot het parket klaar is met zijn werkzaamheden en overleg. Voorpost wenst alleszins iedereen te bedanken die tot op heden, op welke wijze ook, zijn solidariteit betuigd heeft.

U weet allicht wat eraan vooraf ging:

Juridische kant van een onafhankelijk Vlaanderen

… belicht door prof. Matthias Storme

In het Witboek Vlaamse Staatsvorming wordt er nagedacht over ‘de vijf grote werkplaatsen’.
Dat zijn: Brussel, de staatsschuld, de juridische houdgreep, de faciliteiten, en de sociale zekerheid.
Vandaag belichten we de juridische kant van een onafhankelijk Vlaanderen met als gast Matthias Storme, jurist, hoogleraar. Tijdens de eeuwwisseling leidde Matthias als OVV-voorzitter mee het verzet tegen het Lambermontakkoord van de paars-groene regering. Als lid van de denkgroep In de Warande schreef hij mee aan het Warandemanifest.

Free Microphone Icon #14753 - Free Icons Library

Voor audio-opname “De juridische houdgreep” klik hier.

Cyclus

GEKRUID DOOR CHARLES DE MONTESQUIEU  (1689-1755)

Montesquieu: 51 Citaten, quotes en wijsheden - Citaten.NET

Extreme gehoorzaamheid veronderstelt onwetendheid bij degene die gehoorzaamt.
Een onrechtvaardigheid jegens een enkeling begaan is een bedreiging voor allen.
Diegenen die de wetten handhaaft, moet er ook aan onderworpen zijn.

Een eerste van een reeks uitspraken van een man, die enigszins een voorloper van de Verlichting was, maar niet heeft kunnen voorspellen dat de Verlichting gekaapt zou worden door de “Wereldsamenzwering” tegen de eigenheid en het welzijn van de volkeren.  (Franse Revolutie gefinancierd door de bankiers van de Londense City).

In vorig artikel werd gewaarschuwd voor de infiltratie in de “gezonde” oppositie, door de diabolische krachten in de wereld.  Wilt u nog een voorbeeld?   Als preludium van de voorbije Nederlandse verkiezingen, konden we de poging tot implosie van het Forum voor Democratie vaststellen.  Uit het niets doken daar poco-incorrecte tweets en boodschappen op, ontdekt in de partijcorrespondentie tussen tienduizenden andere berichten.  De actoren stonden al direct recht om de zaak aan te wakkeren!  Ei zo na volgde inderdaad de ineenstorting van het Forum.

Wel opvallend is dat Thierry Baudet de enige was, bij de Nederlandse partijen, die frontaal tegen de coronawaanzin optreedt  (samen met briljant kamerlid Van Haga).  Een oen die geen verband ziet tussen de verschillende factoren.  De implosie ging echter niet door: Baudet en zijn partij vochten terug.  Ze behaalden de grootste winst in zetels t.o.v. de andere partijen.   Nochtans zijn de verkiezingen voorspelbaar nefast verlopen met een grote steun van vele Nederlanders voor de invoerders van de grootste dictatuur in NL sinds de 80-jarige oorlog met Spanje.

Voor eenieder die het niet volgt: wekelijks zijn er nu betogingen in Amsterdam en elders om de burgerlijke vrijheden te herstellen en de stupiditeit van het RIVM (identiek met ons virologendictaat) te benadrukken.  Daarbij wordt er ongemeen hard opgetreden door de ME  (Mobiele Eenheid) wat op termijn tot dodelijke slachtoffers kan leiden.  Men treedt daarbij op de brutaalste wijze op tegen geïsoleerde betogers, vaak vrouwen of ouderen.  Een groot contrast met de rellen van de anarchisten gedurende de zestiger jaren in Amsterdam!

In dit land Belgie is dat alles niet nodig!  Het recht op (vreedzaam) manifesteren is er wel zeker afgeschaft.  Niet te verwonderen als men weet dat alle virologische deskundigen een extreem-linkse achtergrond hebben: zo ze zelf niet bekend staan als trotskist (zoals ene Frank Vandenbroucke) dan kan men hen allen situeren in een door het cultuur-marxisme geïmpregneerde omgeving.  Men heeft nu terug een aantal draconische maatregelen uitgevaardigd, waarbij het aantal absurde vrijheidsberovingen exponentieel toenemen  (sluiten van stations (voorstel gouverneur Decaluwé), reserveren om te winkelen in groothandel of een eredienst in de kerk bij te wonen.  Met een ijzig fanatisme drijft men de horeca verder in de vernieling. 

De bedoeling van de Great Reset was, d.m.v. maatregelen een enorme terreur onder de bevolking te creëren.  Exact deze agenda wordt door de Vivaldi-regering gevolgd. 

Waarom ik in deze aflevering De Montesquieu aanhaal, is omdat deze filosoof een systeem op poten wilde zetten om rechtsbescherming en een beveiligd leven voor de burgers mogelijk te maken.  Nu, 275 jaren na zijn dood, lijken we terug naar af te gaan.  Net zoals toen moeten we de gedragingen van de machthebbers in B/NL duiden als DESPOTISME.  Om achtergronden te vinden verwijs ik naar een gezegde van Rik Torfs over Marx Van Ranst (in ’t Pallieterke van 25.3):  “de viscerale afkeer t.o.v. Vlaams-nationalisten van Van Ranst”.  Of Erika Vlieghe die over de felgeteisterde volksmensen zegt “dat ze zo niet moeten zeuren”.

We raden de mainstream Vlaamsgezinden, wiens commentaren men o.a. kan lezen bij artikels op Doorbraak, is na te denken over hun ellenlange commentaren over Jef Elbers, maar anderzijds het quasi-volledige stilzwijgen over het beroven van ons volk van elk echt vrijheidsrecht.  Een goede aflevering daarvoor is Jensen Show aflevering Nr 321.

Intussen zal het voor de christenen NIET mogelijk zijn Pasen te vieren.  Dit was voor de Germanen het feest van het ontwaken en herleven van natuur en vruchtbaarheid.  Voor christenen is het een sluitstuk dat uit de donkerste wanhoop toch een stralende opstanding kan ontstaan.  Kanselier Merkel wilde in Duitsland alles volledig platleggen, doch zij is ijlings op haar plannen moeten terugkomen na oorverdovende opstandigheid.  Mag ik aan onze katholiek/protestante schaapachtigen ook eens wat opstandigheid aanbevelen?  De vrijheid van eredienst, art. 19 van de grondwet terug herstellen!

Nog enkele citaten van De Montesquieu:

Vrijheid is het kunnen doen wat men zou willen en niet gedwongen kunnen worden dat te doen wat men niet zou willen.
Wat niet nuttig is voor de zwerm, is niet nuttig voor de bij.
Het gaat er niet om dat wordt aangezet tot lezen, maar tot denken.

Intussen lijden we elke dag door onze nieuwszenders, waarvan ik niet wist dat ze een dergelijke combinatie van hersenspoeling en overvloed aan slechte smaak konden combineren.  Met mijn opvatting over schoonheid, wellevendheid, erbarmen en empathie, ben ik als Vlaming beschaamd wat er dagelijks op het scherm van VRT/VTM vertoond wordt.  Ik voeg mijn raad bij de stemmen om afstand te nemen van deze gesproken en gelezen” hersenbeschadigingen”.  Het leidt zelfs tot fatale daden.  Eén van de zelfmoorden is die van de Rijselse clavecinist François Grenier. Hij is geen alleenstaand geval: een stortvloed aan depressies en wanhoopsdaden vindt plaats.

Wij blijven daarom activist (in woord en daad) voor het recht op een vrij en onbezorgd leven, speciaal voor ons jongeren en kinderen!

Jos Wouters, Boom, 25.3.21

Aanbevolen:

Terugblik

Terugspoelen Vector Pictogram Geïsoleerd Op Transparante Achtergrond Rewind Transparantie Logo Ontwerp Stockvectorkunst en meer beelden van Abstract - iStock

Hugo Portier grijpt even terug naar zijn herinneringen op facebook: 22 maart 2017:

Aanstaande zondag heeft het Vlaams Nationaal Zangfeest plaats. Voor de eerste keer doe ik enkele onthullingen over chantage.

Het ANZ had een bloeiende koorfederatie. Deze federatie kreeg het meer en meer moeilijk met de toespraken op het Zangfeest. Mede onder impuls van B. Anciaux en vooral na mijn ” nooit ” om pardon te vragen aan de Belgische staat scheurde de koor federatie zich af tijdens een memorabele bestuursvergadering. Ze zouden wel overwegen toch te blijven maar daarom moest ik elk lid van de koorfederatie schriftelijk laten weten wat het ANZ van plan was inzake doelstellingen.

Ik heb de heren laten weten dat ik de statuten van het ANZ respecteerde en ook het ANZ streven naar een Vlaamse staat. Een voor hen haakten ze af.

In het Vlaams parlement viel Anciaux het ANZ frontaal aan, de coup was mislukt,, dan maar de subsidies afnemen en ook dat is mislukt want zondag komen we alweer samen.

Een hoofdredacteur van De Standaard zei me dat hij over het Zangfeest en niet tegen het Zangfeest zou schrijven indien ik het VB zou afkraken in de toespraak. Ook dat mislukte want ik antwoordde hem dat op het Zangfeest alle Vlamingen welkom zijn. Ook denk ik aan de Vlamingen die me nu en dan geld toegestopt hebben om het ANZ drijvend te houden. Als ik zondag weer al die Vlamingen zal zien , moeders en vaders, jonge mensen, oudere mensen, alleenstaanden, weduwen, weduwnaars: VLAMINGEN en denken aan allen die ons verlaten hebben dan is er het deugddoend besef van een unieke uiting van inzet, geloof en en hoop. Ik hoop dat vele Vlamingen zondag zullen komen zingen voor een Vlaamse staat.”


En op 10 oktober 2021. Zingen en luisteren naar de toespraak van onze voorzitter.

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

BELGISCH REGIME WORDT DICTATUUR.

Steeds weer worden we in Vlaanderen geconfronteerd met incidenten, die over een inperking van de vrijheid van opinie gaan.  Zonder over de inhoud te gaan is er bvb. de zaak Jef Elbers, de rechtszaak tegen Voorposters in Mechelen, de schuld-betichting naar Vlaams Belang (Bart Somers) i.v.m. de afgrijselijke moord op David Polfliet, de herhaalde aantijgingen t.o.v. Theo Francken.   Het lijstje kan aangevuld worden…

Het basisidee achter deze beperkte lijst is, dat er een nieuw “woke”-denken ingang moet vinden, door de links-liberale machthebbers voorgesteld als vaststaand!  Als er ergens iemand het oude normaal aanhaalt, wordt direct heel de pravdiaanse eenheidspers ingeschakeld.  Pravda is trouwens het Russische woord voor waarheid.

De levensbeschouwelijke sfeer is intussen in Vlaanderen zo geëvolueerd dat alle partijen ongeveer dezelfde eenheidsworst aanhangen: een links-liberalisme dat opkomt met cultureel-marxistische denkbeelden.  In heel deze nomenclatura zijn waakhonden, zoals Bart Somers en Vincent Vanquickenborne trouwens enkel maar de uitvoerders van het vuile werk.  De opdrachten en het waken komen vanuit de echte machten boven de politiek, waarvan Alexander De Croo echter een machtig kopstuk is!

Nu kunnen we in Vlaanderen dus eigenlijk van een “eenheidsbeweging” spreken, te zien in het regeringsproject Vivaldi en de collabo’s N-VA en PvdA.   Er schiet dan nog één “tegenkracht” over zou men zeggen.  Toch even kijken naar wat de Illuminati-top sedert meer dan honderd jaren in de wereld uitvoert: ze voert ergens een bewind in en vervolgens scheppen ze ook een oppositie die ze subtiel manipuleren.  Ik wil dit in dit belgisch geval niet expliciet insinueren, maar wat leert ons het overstag gaan van de krachten-binnen-een-stalen-cordon, telkens er moet gekozen worden?   Niet enkel bestaat er een eeuwigdurend cordon, bovendien worden ze ook nog eens gemaand op die wezenlijke dingen te verzaken, die hen tot een unieke oppositie maakt.

Voor diegenen, die uit terechte partijtrouw, nu steigeren, heb ik de grondprincipes van het Vlaams Blok nog eens bovengehaald; in een gestencilde vorm, vlak nadat ze van VNP tot Vlaams Blok waren geworden.  Daar is een bladzijde-lange verhandeling onder de titel : “ethische waarden”.  Ik ga heel beperkt opsommen:

 • Eerbied voor de individuele mens, met al zijn gegeven vrijheden.
 • Voorrang voor “familie en gezin”, iets anders dan toevallig mekaar ontmoetenden en specifiek daarbij aandacht voor de zorg voor een kinderrijk gezin.
 • De staat is geen “schoolmeester”, ook niet via de media, van zelfstandige mensen.
 • Volstrekte afwijzing van liberalisering van vruchtafdrijving en het toelaten van euthanasie
 • Bescherming van de jeugd tegen misdadigheid, bandeloosheid en pornografie.

Wat maakt een partij tot opponent van een regime dat ALLE vrijheden wil afschaffen?  Men wil zelfs de vrijheid van jonge mensen afschaffen, om elkaar van aangezicht tot aangezicht te leren kennen.  Dit wordt dan vervangen door allerhande vormen van digitale seksbeleving en pornografie.  Voor eenieder die vindt dat ik te hard oordeel: de grootste fout die het georganiseerd Vlaams-nationalisme het laatste jaar gemaakt heeft is zonder enig verzet de corona-dictatuur laten invoeren!

Nu verschijnen, na een jaar, geeïsoleerde reacties van ontwaken, omdat een Mattias Desmet, een Hendrik Vuye, een Stefan Sottiaux ook aan de alarmbel beginnen te trekken.  Ik waarschuw de Vlaams-nationale Beweging al jaren voor de plannen tot onze vernietiging.  Hetgeen deze regering onderneemt, vnl. op het vlak van afschaffing van alle burgerlijke vrijheden, is niet een spel simpelweg bestuur en oppositie.  Men wil de totale “Vernichtung” van elke zelfstandige Vlaamse volkswil.

Vandaag verscheen in dS een fervente opinie van benoemd bisschop Johan Bonny, die het standpunt van het Vaticaan afwijst betreffende homo-wijdingen.  Als Godbeminnende christen heb ik hem nog geen enkele maal gehoord, over het dicht-barricaderen van de Kerken.  Geholpen door een ontzaglijk heir van zijn schapen zorgt men er goed voor dat er geen muis teveel in de kerk komt, terwijl in federaties zoals Rupel en Klein-Brabant de kerken gewoon op slot blijven.  Dat zijn dus de grote medestanders van dit belgicistisch regime.

Het is natuurlijk verheugend dat het Vlaams Belang zeer in de gunst is van het publiek.  Men moet echter de “trollen” in eigen rangen het zwijgen opleggen.  Al hetgene wat duizenden jaren schoonheid, edelmoedigheid, geborgenheid en veiligheid was, mag men nu niet verloochenen.  Ik wil hier duidelijk wijzen op het “debâcle” van de AfD bij twee verkiezingen in de “Länder” Nordrhein en Württemberg (dit weekend).  De partij is de ENIGE die een echt alternatief vormt voor de Stasi-partijen.  Hun uitslag was een schamele elf procent.  Dit kwam er nadat partijleider Jörg Meuthen een liberaal-conservatieve koers wenste (uit schrik voor de Bundesverfassungsschutz) en een aantal volksnationalisten uitgerangeerd had.  Nochtans zijn vele “einzelne-AfD” figuren echte strijders tegen de corona-dictatuur (zoals de Oostenrijkse FPÖ).

Samenvattend komt de richtingstrijd ook bij ons daarop neer: nu bepaalt het Vivaldi-kabinet heel de regie en alle standpunten.  Er was een tijd – weliswaar veel gunstiger voor ons – dat de Volksunie met zijn karakterfiguren heel de richting van het politieke spektakel bepaalde.  Het is aan het volks-nationalisme om dat terug in handen te nemen!  Hoe absoluut de macht van een Frank Vandenbrouckie  is… zou men hem in de gloriejaren van onze strijd niet aangepakt hebben?

Intussen heeft de Europese Vergadering beslist dat er corona-paspoorten komen; dit is volstrekt illegaal.  Men koppelt het inenten met een experimenteel middel; wat ingaat tegen de Codex van Nürnberg, aan de toelating om normaal te reizen en te leven.  Dit als makaber slot van het artikel: men zal zeggen wat kunnen we nog doen?   Laat me er fijntjes aan herinneren dat Jezus en zijn twaalf discipelen (samen 13) de wereld helemaal omspannen hebben.  Ga buiten en kijk naar het universum en de natuur: niet aangetast door de corona-wandaden en gedenk dat het Kwade niet altijd zal winnen.  Dat ligt mede aan ons!

Jos Wouters, Boom, 17.3.2021

Aanbevolen:

Coronapaspoort is illegaal.
De Grote Reset: een nieuwe vorm van economische slavernij
Feminism is a poisoned apple. Henrymakow.com 16.03.
Frontnieuws.com

Terugblik: 16 maart 1946

Intussen werd de IJzerbedevaart naar de geschiedenisboeken verwezen. Sinds het IJzerbedevaartcomité zijn werking “verruimde”, zelfs probeerde de Vlaamse Leeuwenvlag van de toren te verwijderen, blijven Vlaams-nationalisten op hun honger zitten. Onze “Toren” vervelde tot “het Museum aan de IJzer”. De uitgestoken hand van het IJzerwakebestuur wordt telkens hooghartig geweigerd… logisch, vermits “godsvrede” vervangen werd door “nuance en verdraagzaamheid”.

IJzerbedevaart begraven

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

HET VACCIN… EEN OPSTAP NAAR VRIJHEID???

Toen ik in maart vorig jaar mijn reeks “Cyclus” begon te wijden aan de corona-verschijning was dat in de traditie van de vrijheidsstrijd van een Vlaams-nationalist.  Vanuit mijn “daensistische” bekommernis voor de doorsnee Vlaming besefte ik, als ingewijde, dat dit een dodelijk-foute boel was.  De missie was en is de continuïteit van de Vlaams-nationale strijd te voeren, naargelang de wisselende uitgangspunten.

Men speelt intussen een psychopatisch spel met de mensen.  Als nieuwe versoepeling kon Frank Vandenbroucke melden, dat het toegelaten zou zijn om via een gangetje of doorgang naar de tuin te gaan.  Wat een toppunt van psychopathie!   Worden de mensen echt niet wakker?  Je mag nu ook met tien mensen gelijk buiten (zonder dat men jacht op u gaat maken). Het is echter ten strengste verboden dit samenzijn een “buitenbubbel” te noemen.

“Er bestaat geen buitenbubbel van tien personen” zegt Van Ranst.

Ik ben ervan overtuigd dat de booswicht Frank Vandenbroucke en heel het zootje viro-specialisten goed genoeg weten waar ze mee bezig zijn!  Tevens ben ik ervan overtuigd dat een aantal regeringsleiders, genre Netanyahu, geen echte vaccins laten toedienen, maar dat het telkens om een surrogaat gaat.  Laat het voor iedereen duidelijk zijn: ECHTE versoepelingen zullen er slechts zijn als de mondmaskerplicht (muilkorven) wordt opgeheven, families terug in hun normale samenstelling mogen samenkomen en ook vooral dat de middenklasse met hun bedrijven terug volledig (onbelemmerd) kunnen functioneren.   DAT ZIT ER NIET AAN TE KOMEN!

Op uncut-news.ch is op 5 maart één van de twee belangrijkste argumenten besproken om het vaccin te weigeren: deze is de Nürnberger Kodex 1947, wat een richtlijn* is i.v.m. de uitvoering van medische en psychologische experimenten bij mensen.  Ik citeer: “Tatsache ist, dass alle Covid-Impfstoffe  EXPERIMENTELL sind und nicht die üblichen Zeitrahmen  (Phase I bis Phase IV) und unabhängingen Testprotokolle durchlaufen haben und somit den Nürnberger Kodex von 1947 gebrochen haben.   Vertaald: Hoofdzaak is, dat alle vaccin-stoffen EXPERIMENTEEL zijn en niet de vereiste tijdspannen (4 fasen) doorlopen en onafhankelijke testprocedures uitgevoerd werden, zodat de Nürnberger Kodex hiermee overtreden is.  Het tweede argument dat u bij weigering kunt aanvoeren is dat ALLE producenten van vaccins een afspraak met de regering(en) gemaakt hebben, om op generlei wijze (financieel of juridisch) verantwoordelijk te zijn voor bijwerkingen van het vaccin zelfs met de dood als gevolg.

Enkele verzetsplatformen brengen vaak ronduit deprimerend nieuws.  Maar het verzet in Europa neemt steeds toe (volledig doodgezwegen door de MSM).  In Wenen was op 5 maart weer een grote manifestatie, o.a. toegesproken door Herbert Kickl (vice voorzitter FPÖ).  De FPÖ staat volledig in het verzet tegen de corona-dictatuur, alsmede vele leiders van de AfD in Duitsland.  In Nederland is die taak voor de FvD van Thierry Baudet.  Men gaat daar ook elke zaterdag “koffiedrinken” op het Museumplein (Amsterdam) of het Malieveld (Den Haag).

Samengevat zijn de verzetsgroepen te vinden in: de vrijheidslievende libertairen genre Jeff Hoeberghs, de strikte katholieken (Vatikaan-afvallig), de evangelisch-protestanten (verscheidene kleinere kerken) en de volksnationalisten in de Germaanse landen.  Ook in Vlaanderen is de franje van radicale nationalisten intussen bewust van onze stellingen.

Welk is echter de toekomst voor politiek Vlaanderen, dat zo strikt in de pas loopt?  In de Zondag van 28.2 verscheen een dubbel-interview met Barbara Pas en Bart Maddens.  Bij de vraag over het voor sommigen “magische” jaar 2024 zegde Maddens: “CD&V wordt een cruciale actor.  Zij zitten op de wip tussen het Vlaams-nationale blok en het Belgische blok…..  Naar welke kant zal CD&V kantelen?”.   Maar met al mijn groot respect voor prof. Maddens: het is de N-VA die de kern is waarbij de richting bepaald wordt.

De N-VA heeft de erfenis en het DNA van de Volksunie overgenomen.  Is in de ban geraakt van een Grooten Leider genaamd Bart De Wever.  Bij hun regeringsdeelname vanaf 2014 hebben ze het Vlaams-nationale programma volledig lamgelegd (onder invloed van de krachten achter de schermen) en hebben met een neo-liberaal programma geregeerd.  Dat Vlaams-nationaal Blok komt er NIET in 2024!  De N-VA is grotendeels aangelijnd bij het programma van de links-liberale krachten in de wereld: ze hebben zich wellicht achter de schermen vastgeklonken aan de uitrol van een inclusieve en gender-divers gerichte samenleving.

Vlaamse PM  (prime minister) Jan Jambon was in 2020 in Davos, samen met MSM-bezitter Thomas Leysen (dossier Davos de Tijd 24.1.2020).  Dit verklaart al veel, waarom onze “prime minister” zo SLAAFS heel de corona-dictatuur heeft mee ingevoerd.  Waarom zovele N-VA “MAYORS” ingevoerd hebben dat ook in open lucht muilkorven  moeten worden gedragen.

Ik citeer uit het hoofd in mijn omgeving dan nog maar: Kontich, Edegem, Lint, Lier, Aartselaar, Boom en Willebroek).

Dan verwijs ik even naar het Poolse PiS  (in Sammelstelle für Gedrucktes(9) – Sezession.de:

“Weshalb beschädigt die führende politische Kraft (PiS) im Land ihre Popularität nachhaltig, nur um in einer Einzelfrage  (Lebensschutz gegen Abtreibung).  En het antwoord is : “Lebensschutz ist für genuine Konservative …..nichts, was man für ein, zwei Prozentpunkte in Wahlumfragen opfert”.  

De boodschap aan N-VA en Vlaams Belang, hier vooral in de kwestie van de pandemie-wet die een corona-dictatuur van ongekende omvang zal worden: zoals de PiS in Polen abortus voor alles andere verwerpt, verwachten de Volksnationalisten hier dat de nog zelf nadenkende Vlaamsgezinden de VRIJHEID vooraan stellen, boven de corona-kadaver-discipline.  (Met dank aan de correspondenten, zoals de Graaf van St.Germain en vele gewaardeerde anderen).

Als politiek Vlaams-nationalisme niet begrijpt, wat er nu werkelijk op het spel staat, dan eisen we hier dat ze uit ZELFRESPECT eens uit hun luie zetel komen en enig onderzoek doen hoe deze corona-stupiditeit kan voortduren???

Daarom tot afsluiting twee (brandhete) voorwaarden om het ontij te keren:

 • In de Vlaamse Beweging, zowel politiek als activistisch, is er een vereiste onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de Beweging en de Loges.
 • Steeds weer moet de oproep herhaald worden naar de politie-eenheden (individuele leden) dat zij absoluut geen handhavers mogen zijn van wetten, die de Rechten van de Mens op een schandelijke wijze met de voeten treden.  Uit de dagelijkse praktijk moet ik hen zeggen dat vele politie-, resp. legermensen een geweten en een HART hebben, en velen zeer gematigd optreden.  We moeten eisen dat de razzia’s, de vervolging van onschuldige meningsuitingen en de huisvrede-overtredingen ophouden.

Jos Wouters, Boom, 8.3.21

*https://www.aerzteblatt.de/archiv/193008/Nuernberger-Kodex-Die-Folgen-fuer-die-Prinzipien-des-aerztlichen-Handelns

*https://uncut-news.ch/begehen-gates-schwab-ein-verbrechen-gegen-die-menschlichkeit/

Aanbevolen: