Bormsherdenking, zondag 24 april 2022

Gedicht van Wouter van Doorn, voorgedragen in de kerk:

Je hart was te groot, en wij zijn te klein allemaal!
Zo onogelijk klein als een kogeltje is.

Er tellen er twaalf zo in dertien geweren
Waar de staat zijn wraak mee stilt.
Er tellen er twaalf zo in dertien geweren,
En toch van die twaalf schiet de dertiende raak.
Die de staat in zijn laders niet legt… – Die leggen wij zelf,
Wij die je volgen.

Je hart was zo groot, Borms, en je geest was zo trouw…
Je hart was het Belgisch salvo te groot.
Het schot van ons, het schot van Vlaanderen dat zoveel diepere wonden
boort, slechts dat schot schoot jou dood.

En nog niet dat schot elke dag naar je paal.
Jij was te groot, Borms, hun salvo alleen kon jou niet treffen.
Ze schoten met twaalven maar hun staatsdecoratie
Scherp in je hart – net zo vurig rood als het lint dat je verdiende.
Maar wij, de onzalige dertiende, wij schieten met lood.

En o.a. dit Marialied werd gezongen door het koor:

Het Grote Immigratiedebat

Uitstel is geen afstel. Na lang wachten kan het debat eindelijk doorgaan:

De Debatclub nodigt u graag uit voor

het grote immigratiedebat

Twee eminente deskundigen met een tegengestelde visie:
SAMMY MAHDI Staatssecretaris voor asiel en migratie
TOM VAN GRIEKEN Voorzitter Vlaams Belang

Moderator: Pieter Bauwens

Dinsdag 3 mei, 20.00 uur  – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 45 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium.

Rechtstreeks te volgen via Youtube.

Bormsherdenking 2022

Dr. August Borms werd vermoord door de Belgische staat door zijn onuitputtelijke en gedreven inzet voor het nationalistisch ideaal. Een bijzonder man, een monument, die niet mag vergeten worden. Op zondag 24 april vind de 76ste Bormsherdenking plaats te Merksem, met als programma:

 • 11u30 – Eucharistieviering met E.P. Herman Dupré in de Sint-Franciscuskerk, Bredabaan 547, te Merksem.
 • 12u30 – Plechtigheid op het kerkhof aan de Van Heybeeckstraat met samenzang, bloemenhulde en gelegenheidsrede door Gaëtan Claeys, Senior Seniorium van de NSV!
  Eveneens is er de ruimte om het graf van Dr.Borms te groeten.
 • Nadien is er mogelijkheid om het Bormshuis (antiquariaat, tentoonstelling, museum en bibliotheek) te bezoeken tot 16 uur.

Oude reportage over het leven van dr. August Borms van de nullenzender:

Beelden van de Bormsherdenking uit 2015:

Cyclus

Meer Vlaams-nationale helderziendheid

De inval van Rusland begon op 24 februari ll.  Sindsdien heeft dit medium op een beschaafde wijze getracht evenwichtige informatie te brengen, als antwoord op de oorlogstrommen van de gezamenlijke media.

Slechts bijzonder moedige einzelgänger durven tegen de stroom oproeien, zoals op het discussie-platform Café Weltschmerz, of bij de podcasts van Karel van Wolferen (Gezond Verstand).  Dit heeft ertoe geleid dat in Vlaams-nationale hoek de grootst mogelijke ontkenning van enige sympathie voor Poetin de regel is.  Hoor maar even Tom van Grieken!  Vanuit politiek standpunt is dat ten zeerste te begrijpen; zoals met de corona-oppositie, loert op de achtergrond de verzamelde bende hyena’s van de pers en politiek.  Maar het doet toch wat aan de verloochening van Petrus denken aan het hof van de hogepriesters.

Indien men een aantal stabiele afwijkende nieuwsbronnen raadpleegt, komt men samenvattend tot het besluit dat deze oorlog de specifieke faze is in de agenda van het WEF (World Economic Forum), samen met de geheime diensten van de VS en het V.K., om de geplande wereldheerschappij  te consolideren.  Primordiaal is het besef dat het lot van  de gewone Oekraïner de Bidens en Johnsons niet het minst interesseert, tenzij door fake reportages alle krachten op één lijn te krijgen om Poetin te verslaan.

In plaats van te anticiperen op onze dreigende economische en maatschappelijke instorting, houden onze Vlaams-nationale sprekers zich dan ook bezig met de agenda te volgen van de Illuminati.  De ware bedoeling van dit Rothschild-Rockefeller machts-imperium is dan ook de verarming, de bevolkings-reductie, het in chaos storten van wat nog van de vrijheden overblijft.  De vrijheidsbeperkingen nemen toe en de tekorten/embargo’s bedoeld voor Rusland treffen vooral de Europese landen, met voedseltekorten en galopperende inflatie.

Bij het observeren met alternatieve blik, kan men vaststellen :

 • Blijkbaar wordt het massale vluchten uit Oekraïne doelbewust bevorderd.  Het lijkt erop dat men met een vrijwillige uittocht zoveel mogelijk mensen het land wil uit krijgen.  Zou dit niet goed uitkomen in de planning van een Khazaarse staat, waarbij veel van de eigendommen van dit immense land in de handen van een specifieke groep zouden komen?
 • Dit plan spoort met de uitspraken van Zelensky dat Oekraïne volledig op de lijn zitten van de planning van de “Great Reset”.
 • De coördinatie van dit gestook (gevaar voor een nucleair conflict) vertrekt vanuit het Commonwealth.  Precies ook die landen waar de meest onmenselijke vrijheidsbeperkingen tijdens corona plaatsvonden.
 • Men volgt de verborgen agenda (sinds W.O.I) om het Duitse volk en de Duitse belangen zo veel mogelijk te schaden.  Sinds W.O.II is de bezettingsstatus van de geallieerden (o.a. militaire basissen) niet opgeheven.  Door het opleggen van allerlei economische sancties en het bevriezen van Russische tegoeden wordt het Duits bedrijfsleven in crisis gebracht.

Intussen worden de plannen om het voortzetten van de WEF-WHO dictatuur verder uitgewerkt.  Met de invoering van een verplichte “digitale Pas”, vanaf de zomer, zal men de basis trachten te leggen voor de “Central Bank Digital Currency”.  Door het controlesysteem middels GSM-controle zal niet enkel de medische status, maar ook inzicht in financiële verrichten kunnen ingevoerd worden.  De moeilijke term over Currency wil zeggen dat de centrale banken van de staten, liefst wereldomvattend, de rol van controle op alle financiële stromen en eigendomskwesties zal overnemen.  In Canada is overigens al gebleken dat de staat de inbeslagname vordert van personen/instanties die niet voldoen aan de opgelegde morele graadmeter.  Dit dreigt overigens in Europa op het vlak van gedwongen onteigening voor het logeren en instandhouden van de vluchteling-stromen.

Zoals in bijlage de moedige Dr. Vernon Coleman zegt in zijn thema-uitzending “De dodenfase” (Frontnieuws.com) moeten we het standpunt volgen dat de plannen van de Great Reset ten alle prijze moeten bestreden worden.  In het blad De Zondag” van 10 april kondigde dictator Frank Vandenbroucke trouwens aan dat een veralgemeende Covid Digital Pass zijn voorkeur heeft i.p.v. de vaccinatieplicht.  Dat komt trouwens op hetzelfde neer: ongevaccineerden zullen van alle maatschappelijke lijnen afgekoppeld worden!

Ieder moet verzet plegen: daarom zijn de verkiezingsuitslagen, zoals in Frankrijk zo teleurstellend.  Uit het artikel vandaag in Ouest-France.fr blijkt dat extreem-links met J.L. Mélenchon in vele middelgrote steden in Frankrijk de grootste is, en daar Macron ook een score van rond de 30 procent haalt.  Hieruit moeten onze Vlaams-nationale krachten leren: bij alle opiniepeilingen blijft hun gezamenlijke score rond de 48% liggen (onderling inwisselbaar).

Dit duidt erop dat er een groep van iets meer dan de helft van de Vlamingen resoluut staat voor de belgicistische sirenenzangen.  De schuld ligt grotendeels bij de Vlaamsnationalen: zij doen geen inspanning om de rol en de positie van België t.o.v. de Vlamingen te kaderen.  Zij zijn fout, met den grooten leider op kop, door een identiteitsstrijd uit de weg te gaan en op dit vlak volledig afwezig te blijven op het discussieforum.

Indien men niet inzet op wat ons bindt tot een Vlaamse natie, zal de verrassing van de volgende verkiezingen wel zijn dat de grote winnaar de PvdA is, de communisten.  Het merkwaardige echter, wat alles zegt, is dat hun voornaamste actiepunt de onvoorwaardelijke strijd is voor de eenheid van België en de belgitude.  Daaraan ziet men ook dat bij de occulte, geheime top van dit land, alles op de lijn van de neo-liberalen zit.  

Een verwittigd Vlaming moet achteraf niet komen zeuren!

Jos Wouters, Boom, 12.4.2022

Cyclus

TWEEDE BEDRIJF VAN EEN SLECHT THEATER

De oorlog rond Oekraïne is dan toch losgebarsten.   Bij ons is het opvallendste dat weer een opgelegde algemene te volgen lijn is afgeroepen.  Omdat geen zinnig mens voor oorlog kan zijn, bespeelt men met dezelfde intensiteit (als bij de corona-dictatuur) de gevoelens van de mensen.  Dit heeft zelfs tot gevolg dat in de kern van de Vlaamse beweging actief wordt opgeroepen met de hetze tegen al wat niet pro-Zelensky is.  Vooral het Pallieterke bezondigt zich daaraan; ze biedt haar kolommen aan een vertegenwoordiger van het regime in Kiev aan.  Ook in de Vlaamse Volksbeweging  is de immer aanwezige Catalaanse vlag vervangen door de Oekraïense.

Men kan een toenemende hetze en haat, waarnemen tegen alles wat Russisch is.  Er circuleren al oproepen om de grootse Russische auteurs Dostoievsky en Tolstoï  in de ban te doen.  Russische dirigenten, sportlui en zakenmensen worden ontslagen of gecanceld.  Dit heeft in niet geringe mate te maken met de grote onkunde over de Russische geschiedenis en het lijden van het Russische volk onder decennia grote terreur van Stalin/Molotov/Trotski.

Vanaf de jaren tachtig van vorige eeuw konden we in dit land een vergoelijking van het Russische communisme vaststellen.  Dit bleek o.a. uit de grootste betoging uit de geschiedenis in Brussel op 23.10.1983 tegen de plaatsing van kernraketten van de NAVO (niet deze van het Oostblok).  Tijdens deze betoging met 400.000 deelnemers waren zo goed als alle Chiro en Scoutsgroepen aanwezig, alsmede het door gramsciaanse tactiek ondergraven christelijke middenveld.  Onder auspiciën van de sluikse extreem-linkse BRT-VRT en later ook extreem-links-liberale VTM werden de communistische agitprops de laatste drie decennia goed bediend!!  Hoe merkwaardig toch dat Rusland sinds meer dan een half jaar het absolute kwade op aarde is.

Om de achtergrond van het denken in Oekraïne goed te begrijpen, dient men zijn blik te werpen op de Holodomor (1932-1933).  Dit was de eerste genocide die methodisch gepland was.  Het betrof een uitgelokte hongersnood bij diegenen die het voedsel produceerden (de Koelakken, de miljoenen kleine boeren).  Er is sprake van 3,5 tot 7 miljoen (dodelijke) slachtoffers.  Deze feiten werden niet georganiseerd door het Russische volk, maar door de kliek geleid door Stalin en Molotov.  Verwijzende artikels ernaar zijn : Holocaust and genocide studies, University of Minnesota, (trefwoord holodomor), en Holodomor – Facts, Definition and Death Toll – Anne Applebaum.  Door de uitroeiing van de intellectuele en zakelijke klasse werd een grote tegenstelling geschapen tussen Rusland en Oekraïne.  Men moet in dit kader de verbetenheid zien van het Oekraïense verzet tegen deze Russische invasie, die ook tijdens W.O.II leidde tot grootschalige collaboratie met de Duitsers.

Deze oorlog, die een tweede faze lijkt, op weg naar het inpalmen met een wereldregering door het World Economic Forum, stoelt in zijn quasi unanieme (pers)-campagne op hoge ethische beginselen van het Westen.  Heel de Verenigde Staten en de internationale instellingen preken al jaren de hetze tegen de invasor.  Zoals bij corona stond de Westerse pers met ethische banbliksems klaar: dit ging toch even anders bij de Irak-oorlog in 2003.   Daar ging Amerika even de democratie terugbrengen in Irak; grote verontwaardiging bleef grotendeels uit.  Zowel de Republikeinen als Democraten (twee zijden van één verhaal) stoken nu de wereld op.  Ze zijn wel vergeten dat Amerika is kunnen ontstaan, door hun land systematisch te ontdoen van de Indianen.  Op de tijdspanne van de kolonisatie daalde het aantal Indianen van ca. 15 miljoen, tot enkele honderdduizenden  (Erken ook de grootste genocide, die op de Indianen, Trouw, Serv Wiemers 22.3.2018).

Het gevaar dreigt dat onafhankelijke stemmen – ook ik en andere critici willen het einde van de oorlog – worden weggezet als landverraders.  In tegenstelling met de Oostfronters destijds, wordt  er nu welwillend gekeken naar de vrijwilligers die ginder met Zelensky gaan meevechten.  Een ander schadelijk effect is, dat de binnenlandse strijd tegen corruptie van de Vivaldisten, en het voortzetten van de Vlaamse Beweging zo goed als stilgevallen zijn.  Iedereen denkt dat het scenario van Klaus Schwab, Anthony Fauci en de regeringslakeien van onze regeringen, de juiste weg zijn.  Een speciale aandacht moet hier ook gaan naar de ontdekking van meer dan twintig bio-laboratoria in Oekraïne, die door de geheime diensten van de VSA (tegen Rusland) met dodelijke virussen op het toekomstige programma stond.

Als Vlaamse activisten moeten we een neutrale houding aannemen.  De verwaarloosde belangen in ons eigen land; o.a. de veroorzaakte prijsstijgingen en dreigende (bedoelde) ineenstorting van onze economie dienen onze aandacht te hebben.  Zoals collega’s in bevriende pers, dienen we de geprovoceerde vluchtelingenstroom kritisch te bekijken.  Het is het verhaal van het verkeersbord in Frankrijk : “un train peut en cacher un autre!”.  In het kielzog van deze massale volksverplaatsing, wordt mogelijk nog een grotere instroom geregeld uit Afrika en het Midden-Oosten (bevolking verarmd door veroorzaakt wereld-conflict).

Het wordt tijd dat er denkers in Vlaanderen/de Vlaamse Beweging zijn, die de slogans van dit door en door corrupte land (onderdeel van het WEF) doorprikken.  Dit is niet hetzelfde als steun aan oorlogshandelingen door Rusland of wie dan ook.  Vlamingen dienen in de eerste plaats het belang van hun land, hun kinderen en kleinkinderen (op lange termijn) in het oog te houden.

Jos Wouters, Boom, 11.3.2022

Cyclus

BIJ DE BRON BLIJVEN

Indien we ons herinneren hoe het voor maart 2020 was, dan is er het besef hoe groot onze taak is.  Het raakt me diep dat er zo weinigen respons geven op het gegeven dat “niets doen” geen optie is.  En dit kan ook onder pseudoniemen!

De gemiddelde Vlaming heeft in zijn achterhoofd, zich uitsluitend om zijn eigen zaken te moeien.  Dat duidt al op de afwezigheid van veel verzet.  De mensen die, uit idealisme of andere drijfveer, toch tegenstroom roeien kiezen uit de opties politiek of buitenpolitiek.  De Vlamingen, vnl. de gewone man, is al altijd kopschuw geweest, om zich voor de “grote” politiek te engageren.  De tegenstanders (belgicisten) van de strijd tegen de terreur door de Vlaamsgezinden, zijn de grote taak gelukt ook de Vlaams-nationale partijen mee onder verdenking te plaatsen.  Ondanks alles, zoals op belangrijke ogenblikken in de historie, hebben we  nu de taak om deze (Corona)-dictatuur en terreur te bestrijden.  Een kleine welomschreven groep doet dat ook (Rechtsactueel, Golfbrekers, individueel op Doorbraak).

Met verwijzing naar de titel, gaat het hier om de versoepelingen/terugkeer naar vroeger, die o.a. in Nederland en het V.K. aan de orde zijn.  Let op: in Nederland zijn er in maart (gemeentelijke) verkiezingen.  Maar in deze volg ik de lijn van Karel van Wolferen,  met zijn blad Gezond Verstand.  Deze scherpzinnige verzetsman, op jaren, stelt dat de enige optie die openblijft de onvoorwaardelijke verdwijning van de “corona-pass, de muilkorven en andere controle-apparatuur” is.  Het lijkt hier meer te gaan om tijdelijke versoepelingen, om de druk van de ketel te halen.  Scherpe observatie of men bij ons ook naar afschaffing gaat, zal ons veel leren omtrent de ware bedoelingen.

Men kan zich afvragen: is auteur van de artikels vooral niet actief achter het toetsenbord.  Maar de zwaarte van de dagelijkse strijd is – elke dag weer – de samenleving in te duiken, zoals ik doe, en op de grens van wat mogelijk is zoveel mogelijk de verklikkers-samenleving uit te dagen.  Wat ik herhaaldelijk in Nederland kan doen, is hier quasi onmogelijk.  Altijd voelt één of andere onbenul zich steeds weer geroepen om u te corrigeren.  In deze kruipers-mentaliteit, die ik ten diepste veracht, gelijken we sterk op de Duitsers.  Een onderzoek vandaag in de Duitse “main-stream” (dus verdacht) geeft aan dat de helft de mondmaskers zou blijven dragen, ook zonder verplichting!

Het spijt me het te zeggen, en het is niet uit pan-germanisme, maar de Vlamingen kunnen zo gecatalogeerd worden bij de Duitsers/Oostenrijkers.  Men is erin geslaagd Duitsland 75 jaren na de oorlog nog steeds in een bezettings-modus (door de Amerikanen/Britten) te houden. Tegelijk is er een permanente schuld-cultus t.o.v. de derde en vierde generatie na de oorlog, opdat ze zouden beseffen dat ze een fascistische onderlaag vormen.  Identiek voor Vlaanderen, waar “elke hond met een hoed op”, ons lessen in schuldcultuur komt geven, zodra we over werkelijke autonomie, over de rechten van blanken en over het niet-in-het-bezit zijn van Vlaanderen door de hele wereld, spreken.    Zoals hoofdredacteur van Knack Bert Bultinck het onlangs verwoordde: “Het racisme zit de Vlamingen in de genen”. Het is dan ook kenschetsend dat bijna 95 procent van de Vlamingen zich heeft laten vaccineren.  Dat ze ook allerhande – onwettige – maatregelen, zoals het verbieden van de toegang zonder Covid Pass, allerslaafs aanvaarden.  Vooral vanwege de horeca……  En dan nog zijn politici bezig om de verplichte vaccinatie af te dwingen bij die enkelingen die nog overblijven!!  (Conner Rousseau, Wouter Beke, e.a.).

Columnist Johan Sanctorum bekloeg er zich onlangs terecht over dat de roep om Vlaamse onafhankelijkheid volledig is stilgevallen.  Niet onlogisch als Alexander De Croo, rond corona uitspraken komt doen, in naam van elf miljoen Belgen.  Bij het Olympisch brons voor Hanne Desmet en goud voor Bart Swings ontstond er weer een collectief “orgasme” in alle media.  Niet de personen die een medaille behalen zijn in wezen belangrijk; wel de golf van patriotisme (sic) dat ze teweegbrengen is wat echt telt!!   Men slaagt er zo in het volledige falen n.a.v. de overstromingsramp aan de Vesder af te schuiven op klimaatproblemen en het quasi-faillissement van Wallonië en Brussel te behandelen als een fait-divers.

Dit alles staat op conto van de kruiperigheid van de Vlamingen, waar de uitspraak bij past (daar neem ik een patent op), dat ze niet éénmaal per jaar aan Vlaanderen denken.  De partijen met “een Vlaamse agenda” zouden primordiaal de boodschap moeten brengen, dat de Vlamingen fier mogen zijn op hun land/volk.  Ze laten dat volledig na.  Met mijn actie voor de “Vlaamse symbolen”, wat ik als mijn kerntaak beschouw, lijd ik een miezerig bestaan in de marge……   Men is erin geslaagd, zoals in Duitsland, dat heel velen beschaamd zijn zich volksverbonden te noemen en te tonen.

Als er dan een actie voor vrijheid komt i.v.m. corona , dan noemt men dat “Belgians for Freedom”.  De woordvoerder woont in de gemeente Gooik, waar de burgemeester het klaar heeft gekregen, vaccinaties in de kerk te laten doorgaan…..

We benodigen lef en standvastigheid.  Zowel op het vlak van de draad der Vlaamse Beweging terug oppakken, als het bestrijden van de digitale dictatuur.  Hiermee een oproep aan de volksnationale politiekers, om een programma te omschrijven om de banken en de NGO’s te beteugelen!!   Vlaams-nationalisten, neem een voorbeeld aan Forum voor Democratie en de Oostenrijkse FPÖ !  De banken zijn onderdrukkings-instituten geworden en de niet-gouvernementele organisaties moet hun macht en inmenging afgepakt worden.

Jos Wouters, Boom, 21.2.22

 • Jeder Christ muss Widerstand leisten gegen die Freimaurer-Religion – Weihbh. Anasthasius Schneider    kath-zdw.ch

Pyrrusoverwinning?

Als Whoopi Goldberg vindt dat joden een ras (apart!) zijn, dan moet ze het hoofd deemoedig buigen, zich met asse bestrooien, luidop mea culpa snikken en hopen dat de erfzondestorm snel voorbij raast. Joden zijn geen ras, het is een religie. Domme Whoopi!

Als Voorpost (… de 4 van Mechelen) zich afzetten tegen de islamisering van het Avondland, dan is dat volgens een Somerse rechter een uiting van intense haat, het oproepen tot een Kristallnacht 20., een vlammenwerper met discriminatie als brandstof en een absoluut gebrek aan goed burgerschap. Islam is in deze geen religie, maar een ras.

Niet waar, vindt het Hof van Beroep, en verklaarde zich meteen “onbevoegd”. Het zou “slechts” om een ‘gedrukt geschrift met een meningsuiting’ gaan en kan bijgevolg alleen een volksjury een oordeel vellen, m.a.w. assisen. En de beschuldiging “racisme” zou ook geen steek houden. Islam is immers een geloof, geen ras.

Maar… het belgisch systeem houdt een slag om de arm: de 4 van Mechelen worden immers niet vrij gesproken. Slechts de Somerse rechter krijgt een tik: hij heeft zijn taak niet naar behoren volbracht. Bijgevolg werd het proces nietig verklaard.

Wat nu? Komt er een nieuw proces of heeft men bij justitie bevel gekregen zich koest te houden? Zouden de opiniepeilingen er iets mee te maken hebben? Durven de 4 van Mechelen het aan het belgische justitie-apparaat te tarten? Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee totaal verschillende zaken. Bijgevolg bij onze redactie: geen hoera- stemming bij de pyrrusoverwinning.

Ter illustratie: nog wat beeldmateriaal:

Cyclus

STANDVASTIG TEGEN DE VERDRUKKING

Ontdaan van alle franjes; naar de kern toegespitst, is de Vlaamse Beweging eigenlijk een strijd tegen de terreur (die ons het hart doorwondt) en voor de grootst mogelijke vrijheid.  Niet te verwisselen met het libertaire waarbij alles mag, alles kan.   Ik ben echt geen zwartkijker, laat staan een pessimist.   De plots uitbundige versoepelingen, het toestaan door hunne Hoogheden (aka Mark Van Ranst) van nieuwe (normale) vrijheden, betekent niet dat hun programma stopgezet is, nl.de uitrol van de Nieuwe Wereld Orde.  We zullen dus met nog meer geluid de stopzetting van alle maatregelen moeten eisen!

Ter herinnering breng ik nog eens een aantal uiteindelijke doelstellingen, achter de uitrol van de corona-angst-pandemie :

 • Een verzwakking van nationale staten
 • Een afbreuk van het traditionele rechtsbeginsel (bvb.  Romeinse recht), vervangen door gepolitiseerd recht
 • Een omvattende controle over media, culturele en politieke groepsvorming
 • Een bewaking van de bevolking op het vlak van internetgebruik
 • Het installeren van een “cultus van gehoorzaamheid”, verwezenlijkt door het periodiek toedienen van (waardeloze) vaccins en absurde vrijheidsbeperkingen.

Heel het scenario van de corona-politiek van de regeringen en het antwoord daarop van de bewust geworden burgers wordt door de top-Illuminati opgevat als een kat-en-muis-spelletje.  Zij zijn zo verdorven dat zelfs Satan beschaamd zou zijn voor hen.  Ter verduidelijking : ik denk niet dat bv. onze binnenlandse en vele buitenlandse protestbewegingen getriggerd worden door deze Illuminati.   Maar het spel van provocaties tijdens betogingen (bvb. de laatste Brusselse), de onderscheiden regels in de landen (quasi volledige vrijheid in het V.K. versus vaccinverplichting in Oostenrijk) duiden erop dat de WHO/WEF spelletjes speelt.  Klaus Schwab heeft trouwens al voor “corona” toegegeven dat ze controle uitoefenen over de meeste regeringen in de wereld.  Dit heeft de fractie van Forum voor Democratie, aan de hand van documenten, trouwens in NL op tafel gebracht.

Met alle goede bedoelingen van deze betogingen: waarom zeggen organisatoren vooraf dat ze niet tegen een aantal maatregelen zijn?  Er is ronduit ingevoerde dwang die zonder compromissen van tafel moet, zoals het CSTicket, de mondmaskers en de dwangbesluiten tegen de middenstand.  Indien men dit tot onderwerp van geven/nemen maakt, dan zullen een aantal dwangprocedures niet meer verdwijnen.   M.i. zouden de betogingen, dan ook niet in de eerste plaats tegen een aantal afgekondigde besluiten moeten gaan; maar ronduit en rechtstreeks voor de afzetting van de regeringen en zgn. specialisten die eenzijdig alles opleggen.

Speciale aandacht verdient de verlenging van het “Covid Safe Ticket” op 26.1.22.  De indieners waren Katrien Schryvers (CD&V), Freya Saeys (Open VLD) en Lorin Parys (N-VA)!!  In het Pallieterke van 27.1 bleek nochtans dat Vlaams Belang tegen dit ticket is en dat Peter De Roover zegt : “Over het Covid Ticket, want de safe is eruit gehaald, is ons standpunt ook duidelijk.  Wij geloven niet in de effectiviteit van die maatregel”…….”Want het gaat hier over een vrijheidsbelemmering”.   Kunt u nog volgen lezer?  Lorin Parys doet het omgekeerde wat Peter De Roover zegt.  Het oordeel over N-VA is ronduit vernietigend : men kan hen toch enkel nog beschouwen als “gecontroleerde oppositie”.  Dat ziet men ook aan de strenge corona maatregelen, ook in het verleden, in een aantal N-VA bestuurde gemeenten!

Retrospectief kan men zeggen dat de voorbereiding tot dit “Endspiel” reeds lang geleden voorbereid werd.  De geheime organisaties, met hun “eerbiedwaardige elite”, hebben het vuile werk als “Gojim”-leden gedaan, door de systematische afbouw van de oorspronkelijke waarden van Europa.  Ze hebben de media, het onderwijs en zelfs de “Kerken” ingepalmd om de volkse idealen van familie-verbanden, bescherming van de jeugd en besef van de burgerlijke vrijheden te vernietigen.  Enkele symbolische voorbeelden van de ondergang van Europa: in 2019 werd middels een spectaculaire kraak in het museum “das Grüne Gewölbe” in Dresden de mooiste diamanten sieraden uit de Duitse geschiedenis gestolen (waarden plusminus 115 miljoen euro).  Na hardnekkig onderzoek werden een viertal daders gepakt , afkomstig uit het milieu van de Arabisch-Europese clans in Berlijn.  De gestolen schat is spoorloos, zoals ook uit een vorige kraak van onschatbare munten.  Nu is het proces : de beschuldigden beschikken over de beste advocaten van Duitsland.  Hier gaat het niet om de intrinsieke waarde van deze schat van keurvorst August von Sachsen, maar om de opgestoken middelvinger van de talrijke clans die in de Duitse steden heer en meester zijn.  Identiek hier voor het niet kunnen uitzetten van de haatprediker uit Maaseik.  Europa op zijn knieën voor het uitschot van de wereld, dat hier “pünktlich” door de neo-liberale orde is binnengehaald.

Intussen worden hernieuwd een aantal gebruiken uit de volkscultuur en de Vlaamse Beweging afgeschaft.  Als voorbeeld gelden de vele carnaval-vieringen, maar ook het Zangfeest dat in maart moest doorgaan.  In het perspectief van het vroegere Europa zouden de christelijke kerken één van de voornaamste verzetshaarden tegen het verbieden van de vrijheid zijn geweest!  De acties bij “de slag van Lepanto” en “”het beleg van Wenen door de Osmanen” toont de kracht van geestelijke sterkte!  Vergeet niet dat het wereldrijk Rome destijds overgenomen werd door een sekte uit Palestina, die dan nog vreedzaamheid predikte.  Onze plicht is dan ook een geestelijk verweer op te bouwen en de progressieve staatskerken de wacht aan te zeggen!

Om te eindigen een gedachte van de onschatbare Karel van Wolferen:  “de betogingen zijn  wellicht niet het plan dat het meeste indruk maakt op de WEF-heersers.  Maar letterlijk iedereen moet zo veel mogelijk niet participeren in de maatregelen die men voor ons in petto heeft.”

Jos Wouters, Boom, 29.1.2022

PS :  Hierbij wil ik me verontschuldigen t.o.v. “Katholiek Forum” van de beschuldiging van censuur.  Mijn reactie op een artikel van een gevaccineerd lid werd veel later geplaatst, zodat ik voorbarige conclusies trok.

Het Zangfeest gaat weer NIET door!

We vernamen zonet van Luc Vermeulen dat gisteravond tijdens een vergadering beslist werd dat het Vlaams Nationaal Zangfeest, gepland op 20 maart, NIET zal doorgaan.

Reden: talrijke coronamaatregelen die van toepassing blijven en het feit dat meerdere groepen, die moesten optreden, afhaakten daar ze al bijna twee jaar niet meer hebben kunnen repeteren.

Waarmee de Vivaldiregering weer een steek heeft kunnen geven aan de brede Vlaamse Beweging. Hopelijk kan het ANZ zich nog herstellen na de gelukte sabotage.

Beelden uit heuglijker tijden: