Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

De unieke grootheid en originaliteit van Jezus Christus, zoals de Evangeliën beschrijven, worden nog te weinig begrepen. Tijdens onze recente vakantie in ons oorspronkelijk vaderland hebben we enkele keren het overbekende Evangelieverhaal van de overspelige vrouw aangehaald. Voor een enthousiast publiek heb ik echter de neiging om reeds een tweede zin te beginnen wanneer de eerste zin nog niet af is. Ziehier dan een goed geordende uitleg. Ik wil wijzen op twee manieren van samenleving: tegenover die van geweld en uitschakeling, openbaart en brengt Jezus een leven van verlossing.

Schriftgeleerden en farizeeërs zijn  jaloers op Jezus en willen Hem ten val brengen. Op een morgen brengen ze een vrouw bij Hem die op overspel betrapt is (Johannes 8, 1-11). Ze herinneren Jezus er aan dat deze vrouw volgens de Wet van Mozes (Leviticus 20, 10 en Deuteronomium 22, 22-24) moet gestenigd worden. Wat een geniale valkuil! De religieuze leiders beseffen dat Jezus niet erg geneigd is mensen te doen doden. Indien Hij zegt dat deze vrouw niet moet gestenigd worden, verzet Hij zich echter tegen de Wet van Mozes en kan Hij aangeklaagd worden als valse profeet. Indien Jezus zegt dat deze vrouw inderdaad moet gestenigd worden, overtreedt Hij een strikt verbod van de Romeinen, die de Joden het recht ontnomen hadden om een doodstraf uit te voeren. Ze kunnen Hem dan aanklagen bij de Romeinse bezetter. Jezus lijkt zich terug te trekken uit heel dit gebeuren. Zo dikwijls vermelden de Evangelies dat Jezus liefdevol kijkt naar de mensen die naar Hem toekomen. Hij kijkt vol liefde naar de rijke jongeling, naar de kinderen, naar de zieken, naar zijn  apostelen. En melaatsen, die zelf moeten roepen opdat niemand in hun buurt zou komen, raakt Hij zelfs aan! En nu kijkt Hij niet eens op, Hij zit met zijn  hoofd in het zand en schrijft met zijn vinger wat op de grond.  De farizeeërs blijven echter maar aandringen. Uiteindelijk richt Hij zich op en geeft dit geniale antwoord: “Wie van u zonder zonde is, moet dan maar het eerste een steen op haar werpen”. En weer wendt Hij zich af en schrijft op de grond. Alle aanklagers vertrekken, de oudsten het eerst. Jezus blijft met de vrouw alleen over en niemand heeft haar veroordeeld. Hij zegt: “Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer”.

De farizeeërs willen én Jezus én de vrouw veroordelen en uitschakelen. Jezus laat hen zichzelf oordelen en roept hen op tot bekering. Het straffen en uitschakelen van deze vrouw, zo maakt Hij duidelijk, is niet de oplossing, want het kwaad zit in je eigen hart. Daar moet de opruiming gebeuren door bekering. Dat is de nieuwe samenleven die Jezus openbaarde én bracht, zoals Hij ook aankondigde: Ik zal openbaren “wat verborgen was vanaf de grondvesting van de wereld” (cfr Mattheus 13, 35). Alle menselijke beschavingen zijn gebouwd op geweld, veroordelen en uitschakelen. Jezus brengt een beschaving van redding door bekering.

Om het originele en nieuwe hiervan te begrijpen, willen we aantonen hoe de menselijke beschavingen altijd gewerkt hebben. We doen dit op eigen wijze, gebruik makend van de twee grote ontdekkingen van de Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015): het mimetisch of nabootsend verlangen en de zondebok.

Alle menselijke samenlevingen vanaf de eerste archaïsche beschavingen zitten vol geweld, dat voortkomt uit na-ijver en jaloezie. Aristoteles wist al dat de mens het meest geneigd is tot navolging, na-apen. Wij verlangen niet naar de dingen die we zogenaamd willen, wij nemen in feite meestal het verlangen van een ander over. Wij verlangen wat een ander verlangt. En dit wordt een bron van spanningen. Een actrice wil het succes van een andere hebben. De andere is eerst model en wordt dan rivaal. De spanningen kunnen lang aanslepen wanneer men ver van elkaar leeft, maar in eenzelfde gezelschap kunnen ze vlug hoog oplopen. En dit “nabootsend verlangen” speelt bij iedereen en op alle vlakken. De na-ijver die hieruit voortkomt kan een hele gemeenschap aansteken. De jaloezie wordt epidemisch en iedereen wordt vijand van iedereen. Uiteindelijk groeit er een eensgezindheid over de oorzaak van het kwaad. Officieel wordt aangekondigd wie de boosdoener is. De spanningen vormen zich om tot een strijd van allen tegen één. Voor de bolsjewieken van de Sovjet-Unie was het de bourgeoisie, voor de Franse Revolutie was het iedere vertegenwoordiger van de troon en de godsdienst, voor de nazi’s waren het de joden en in de corona-hysterie waren het de niet-gevaccineerden, die net (nog) niet opgesloten werden.

Lees verder

Vol is vol!

Hierbij vindt u het citaat dat Tom Van Grieken aanhaalt:

Als je het Europees bekijkt, nemen we met België al heel wat verantwoordelijkheid op. Vol is vol.” Daarom wil Lachaert focussen op het beperken van de instroom, “ons land heeft meer dan voldoende plaatsen. Maar je kan niet aan elf miljoen Belgen vragen om iedereen op te vangen.”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/10/28/vol-is-vol-europa-moet-solidair-zijn-of-we-gaan-andere-maatre/

Zwart Afrika is een koele minnaar van de regenboogideologie

De Amerikaanse vice-presidente Kamala Harris trok naar Afrika als tegengewicht van de Chinese (… en Russische?) aanwezigheid op het continent. Politics/kamala-harris-arrives-historic-africa-trip-focused-investment/

Ze kon het niet laten zichzelf te prijzen voor haar levensopdracht, nl. verdediging van de mensenrechten, vooral dan van hen die aan en onder een seksuele verwarring lijden. Dacht ze nu echt daarmee in Afrika punten te kunnen halen?

Meer dan 30 Afrikaanse landen, Oeganda inbegrepen, verbieden relaties tussen hetzelfde geslacht.

https://www.hrw.org/news/2022/06/22/progress-and-setbacks-lgbt-rights-africa-overview-last-year

Oeganda: “We hebben onze morele principes. We zullen onze kinderen beschermen…”

Op dinsdag, 21 maart, keurde het Oegandees parlement een wet goed die de identificatie als LGBTQ-gelovige strafbaar maakt. (uganda-passes-bill-banning-identifying-lgbtq-2023-03-21/)

Ghana: “Er zal geen enkele geloofsvoorganger dergelijk huwelijk inzegenen. Laat u niet intimideren…”

Ghanees president: “Het parlement heeft het laatste woord…”

We durven betwijfelen dat ze in Tanzania en Zambia meer succes zal hebben met haar regenboogmissie.

Quo vadis, Syria?

Zonder verpinken of enige schaamte stelen de VSA, met de regelmaat van een klok, olie; vervoeren die met tankwagens via een illegale grensovergang naar hun bases in Irak. Stelen de graan- en gerstoogsten, vervoeren die eveneens naar Irak. Wat ze niet kunnen pikken, steken ze in brand. Ze maken er geen geheim van. Integendeel. Ze zijn er fier op. Voormalig president Trumps spontane uitbarsting van vreugde ging de wereld rond: “We’ve kept the oil!” Maar deze wereldvreemde negationist, Farhan Haq, woordvoerder van de vice secretaris-generaal bij de VN, “heeft geen weet van de aanwezigheid van VSA-troepen in Syrië.” Zoals de westerse media, die zich wel kunnen opwinden over het lot van een overreden wolf of de zgz. discriminatie der neo-geslachten, maar verder weigeren de bewuste en moedwillige uithongering van de Syrische bevolking, als westerse straf voor hun regeringskeuze, te erkennen.

Op 24 maart had dit absurde gesprek plaats tijdens de wekelijkse persconferentie van de VN. Een Chinese journalist besloot eens enkele kritische vragen te stellen.

 • Journalist: “Enkele vragen over Syrië. Gisteren gebeurde er een dronenaanval op een VSA-basis in het NO van Syrië, waarbij één dodelijk slachtoffer en zes gekwetsten vielen. Daarna hebben de VSA een luchtaanval uitgevoerd, waarbij elf mensen in Syrië gedood werden. Heeft de generaal-secretaris (van de VN) een reactie mee te delen over dit voorval?”
 • Farhan Haq: “Wij zijn vanzelfsprekend ongerust omwille van de toenemende spanning en zien verder wat er kan gedaan worden om de spanning bij de verschillende machten in Syrië te doen afnemen en wij zullen onze inspanningen voortzetten.”
 • Journalist: “Pleit u dan niet ervoor om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië te respecteren?”
 • Farhan Haq: “Euh… natuurlijk, dat spreekt vanzelf en natuurlijk is het belangrijk dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië gerespecteerd wordt. Tegelijkertijd kent U de complexiteit van het probleem der buitenlandse machten.”
 • Journalist: “Vindt u de aanwezigheid van VSA-troepen in Syrië illegaal of niet?”
 • Farhan Haq: “Euh… dat is niet iets waarmee wij te maken hebben… euh… er was daar een oorlog…”
 • Journalist: “Dat klinkt allemaal heel bekend want deze week wordt er veel gesproken over het VN-Charta, het volkerenrecht en de resp. resoluties. Maar de aanwezigheid van een buitenlandse militaire basis zonder daarvoor een uitnodiging gekregen te hebben… dat klinkt voor mij naar iets anders… begrijpt U?”
 • Farhan Haq: “Euh… ik laat de analyse voor uw rekening, maar nu… “
 • Journalist: “Wat is het verschil tussen VSA-troepen in Syrië en Russische troepen in Oekraïne?”
 • Farhan Haq: “… Er zijn geen VSA-gewapende troepen in Syrië. Dat is geen vergelijkbare situatie.”
 • Journalist: “Bent u zeker dat er geen VSA-troepen in Syrië zijn?”
 • Farhan Haq: “Ik ben zeker dat er daar militaire activiteit is, maar van bodemtroepen weet ik niets.”
 • Journalist: “OK, vijf VSA-soldaten werden bij de aanval gekwetst. Als er geen VSA-soldaten in Syrië zijn, hoe konden ze dan gekwetst worden?”
 • Farhan Haq: “Euh…”
 • Journalist: “Raar, nietwaar? Moet ik u dat vragen? En overigens, als we dan toch over het volkerenrecht spreken, dan is het internationaal volkerenrecht hier de resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad, voor zover ik weet. Daarin staat duidelijk vermeld: “Wij verzekeren onze diepe steun bij de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Syrische Arabische Republiek en de principes van de VN-Charta.”
 • Farhan Haq: “Ja, dat is mij bekend en zoals u kan zien werd het door de leden van de Veiligheidsraad zelf aanvaard.”
 • Journalist: “Opnieuw. Terug naar mijn vraag: is het illegaal dat de VSA een militaire basis in Syrië hebben? Volgens de resp. resolutie die ik juist voorgelezen heb?”
 • Farhan Haq: “Euh… de resp. resolutie eist dit en wij eisen dat alle landen dit respecteren. Euh… verder wil ik er nu niet op ingaan.”
B.g. vertaling van het over-en-weer gesprek met de Chinese journalist begint bij 09’14”

Ter herinnering en staving van het bovenstaande:

Dit is slechts één van de talrijke video’s die de diefstal van olie bewijzen.

Onderstaand videogesprek had plaats nadat de VSA uiterst aarzelend, omdat quasi heel de wereld Syrië ter hulp schoot na de aardbeving, de sancties tijdelijk en zeer miniem (Syrië wordt slechts toegelaten medische zorg op de internationale markt te kopen en betalen) opschortte.

“Ten eerste, de sancties opschorten voor 180 dagen is een grap. Het is een politiek spelletje dat de VSA proberen te spelen. Da’s één. Sancties zijn één ding maar het andere maakt de sancties compleet. Zelfs als ze ons met sancties straffen, als ze ons onze olie en graanoogsten laten in het oosten van Syrië, als de VSA het oosten van Syrië verlaten, de bezetting stoppen en ermee ophouden het graan, de olie en het gas te stelen, kan Syrië zichzelf (herop)bouwen, de fabrieken doen draaien, de ziekenhuizen laten werken, de auto’s, de ziekenwagens laten rijden. Immers, in 2010, voor de oorlog, importeerde Syrië praktisch niets. We waren zelfvoorzienend, we produceerden alles, ons voedsel. Maar door de sancties, door de oorlog, en omdat de VSA zich illegaal in het oosten van Syrië bevinden, de olie stelend, het gas stelend, het graan stelend… moet Syrië het graan voor brood invoeren, moet het olie en gas invoeren, gas om mee te koken en om elektriciteit mee te produceren en voor auto’s. We leven momenteel in Syrië met soms slechts 10 minuten elektriciteit… 5 minuten elektriciteit in 24 uren. Niemand in deze eeuw op deze planeet leeft met slechts 5 minuten elektriciteit per dag. Ik moest soms uren lopen om babymelkpoeder voor mijn eigen baby te vinden. Omwille van de sancties geraakt die niet meer gemakkelijk tot in Syrië. Hetzelfde met pampers, met medicijnen, met alles. Vroeger, voor de oorlogen, waren we in Syrië…”

En dan wordt de verbinding verbroken. Geen elektriciteit meer. De 10 minuten zijn verstreken. De journalist maakt verbinding via een batterij. En geeft antwoord op de vraag of er geen elektriciteit meer was.

“Ja, omdat er geen olie is voor de elektrische generatoren. De regering heeft niet genoeg olie. Indien we onze oliebronnen in het oosten van Syrië zouden hebben… we hadden vroeger 24/24 elektriciteit voor de oorlog. We moesten nooit leven zoals nu. We zijn in de 21ste eeuw en nu zijn er mensen die kaarsen moeten gebruiken omdat ze zich niets anders kunnen veroorloven. Syrische studenten studeren bij kaarslicht. Omdat het Witte Huis, in Washington D.C., en hun buitenlandse politiek niet kunnen verdragen dat er iemand “neen” zegt tegen hen en zij willen dat heel de wereld aan hun kant staat. Zij moeten niet weten van de regering in Damascus. Bijgevolg moeten 25 à 30 miljoen mensen lijden omwille van een andere politiek.”

Wordt “klimaatontkenning” strafbaar?

Ook in het rationele Zwitserland slaat de groene waanzin om zich heen. Zo wil Groene politica Valentine Python (… ze heet echt zo!… ) het ontkennen van de klimaatgevaren strafbaar maken. Reden: de teloorgang van de algemene kennis.

En omwille van die teloorgang moet de Zwitserse regering maatregelen nemen tegen “klimaatsceptische uitlatingen”. Zij vergelijkt die met het oproepen tot antisemitisme en racisme. En zij vindt dat de klimaatsceptici of zelfs -loochenaars onder dezelfde noemer vallen. Ergo: ze moeten bestraft worden. Want… klimaatontkenners verhinderen de indoctrinatie kennis van het goedgelovige publiek en staan bijgevolg “effectieve maatregelen” in de weg.

Blijkbaar mag men zelfs over het weer en het klimaat geen eigen mening meer hebben.