Toekomstsperspectief

IJskristallen dansen over het oppervlak van een bevriezende zeepbel.

We schrijven winter 2030. Het land ligt plat. Stormwind, heftige sneeuwval en vrieskou. Omgevallen bomen, weggewaaide en ingestorte daken. Openbaar vervoer werd herleid tot openbare stilstand. Verkeerslichten werken niet. Zonnepanelen onder dikke laag sneeuw. Windmolens niet actief wegens dikke laag ijs, die het draaien der wieken verhindert. Stroom uit kernenergie verboden. De gasvoorziening gerantsoeneerd wegens sabotage van de Russische pijpleidingen. Open haarden, kachels, auto’s met verbrandingsmotoren… verboden. Op zout strooien staan effectieve gevangenisstraffen tot 20 jaar. Mannen, vrouwen en alle andere intussen ontdekte geslachten tussen 18 en 70 worden verplicht te werk gesteld om sneeuw te ruimen.

Op de snelwegen overal kilometerlange files van elektrische voertuigen, die ‘s nachts niet konden opladen. Ook de reddingsdiensten… Ook zij hebben geen stroom. En als het weder terug vriendelijker wordt, dan moeten de voertuigen weggesleept worden. Iets wat zelfs het leger niet kan, vermits ook hun voertuigen in de kazernes gedwongen stil staan. Raffinaderijen produceren noch benzine noch diesel wegens gebrek aan vraag. Slechts in streng beveiligde legeropslagplaatsen – zoals in atoomschuilkelders bij de Amerikaanse kernkoppen – nog te vinden voor noodsituaties.

De regering werkt met verklikkers. Wie weet er nog ergens een verboden voertuig met verbrandingsmotor – verstopt – staan met een blik benzine, resp. diesel? Welke technieker krijgt die nog aan de praat? Alleen Rusland en Iran kunnen nog dergelijke voertuigen én hun brandstof leveren. Wat echter onmogelijk is vermits dit niet zal toegestaan worden door de VSA. Ziekenhuizen, scholen, bevoorrading van levensmiddelen en industrie-onderdelen liggen plat.

Maar dat alles is bijzaak. We hebben de klimaatdoelstellingen bereikt: koeien, varkens… werden een bedreigde diersoort. Wie zich nog een biefstuk of varkensworst kan permitteren wordt verdacht van burgerlijke ongehoorzaamheid en belastingontduiking. De datum van voltooid leven wordt jaar na jaar vervroegd. Obesitas is uitgeroeid. Abortus overbodig: conceptie en zwangerschap onmogelijk wegens ondervoeding. Natuurpunt werd hofleverancier. Hoera: we sterven van de honger of van de kou … maar dan wel in propere lucht!

Hypocriete Greta-aanbidders

Afbeeldingsresultaat voor greta how dare you eyes

Terwijl de klimaat-doemdenkers in het V.K. de puffertjes voor astma-patiënten het liefst zouden willen verbieden, zijn hun collega’s in San Francisco, een stad berucht voor de slechte luchtkwaliteit, niet te beroerd om 700 spraybussen met verf en gas, (omgerekend 2650 liter) te gebruiken om Greta’s woorden “how dare you” kracht bij te zetten. De artiest moest daarbij een gasmasker dragen…

Zelfs de lege spraybussen moeten bij ons bij het gevaarlijk afval gesorteerd worden…

Inderdaad: how dare you!

EU-landen doen pathetische oproep

Afbeeldingsresultaat voor vliegtaks cartoon

In hun beste Engels hebben deze twee Nederlanders een gesmaakt onderhoud waarbij de geografisch-links-in beeld Nederlander – Menno Snel – een oproep doet aan de geografisch-rechts-in-beeld EU-Nederlander om toch aub – “we gaan anders met z’n allen naar de verdommenis” snel een vliegtaks in te voeren, kwestie van het klimaat, het milieu, ons geweten te redden. Naar verluidt zouden 9 EU-lidstaten met Nederland op kop dringend een nieuwe belasting in het leven willen roepen. De EU moet hiervoor de leiding nemen. Deze lidstaten zijn de ruggengraat van de EU: Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, Luxemburg, Denemarken, Nederland, het land b en goede leerling-tovenaar Bulgarije.

Als we het goed begrepen hebben wordt met zo’n taks de opwarming van de aarde, het smelten van de gletsjers, de stijging van het zeewater een halt toegeroepen. Hebben wij geluk, met zo’n leiders. We hoeven geen airco, we kunnen nog altijd gaan skiën, koeien mogen nog winden laten, een verhoging van de stormwering is overbodig en onze laatste aankoop van winterkleding is geen weggegooid geld.

De andere kant van de medaille: als met een vliegtaks het klimaat gered wordt, dan worden milieureddende conferenties in aller windstreken overbodig. Hoeveel scheelt dat aan inkomsten van resp. politici (reis-en verblijfkosten), van luchtvaartmaatschappijen, van hotels, restaurants, drankgelegenheden en ander vertier? Hoeveel BTW en inkomstenbelastingen vallen dan weg?

Gerelateerde afbeelding

Klimaatreligie onderuit gehaald door échte wetenschapper

Afbeeldingsresultaat voor klimaatreligie

Prof.dr. C.A.( Kees ) de Lange spreekt op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie voor Economie en Klimaat in de Tweede Kamer over nut en noodzaak van de Klimaatwet. Kees is emeritus hoogleraar chemische fysica aan beide Amsterdamse universiteiten, gespecialiseerd in atmosferische chemie en fysica en complexe modellering. Zijn oeuvre omvat enige honderden publicaties en bijdragen op honderden internationale wetenschappelijke congressen.

Na de koeien…

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

… zijn de astmapatiënten kop van jut

In een blijk van verstikkende arrogantie heeft een nieuw Brits overheidsrapport voorgesteld dat astmapatiënten hun negatieve invloed op het klimaat kunnen verkleinen door over te schakelen naar “groenere” medicijnen. De suggestie valt niet goed bij de publieke opinie.

Van de 50 miljoen voorgeschreven puffertjes in het V.K. (cijfers 2017) voor de pakweg 5 miljoen astmapatiënten, bevatten 7 op 10 hydrofluoroalkane, als aandrijfkracht om het werkbare medicijn in de longen te transporteren.

Een nieuw medisch onderzoek, uitgevoerd door de univ. van Cambridge, concludeert dat indien alle luchtwegenpatiënten zouden overschakelen naar een “groene” puffer, het klimaat even veel zou gebaat zijn als wanneer deze vegetariërs zou worden. Met in de kantlijn dat men dit niet lichtvaardig mag beslissen: eerst doktersadvies inwinnen.

De milieu-terroristische puffers zijn goed voor 4% van de broekasgassen van het NHS (National Health Services – publieke gezondheidszorg) en de experten stellen dat indien men slechts 1 op 10 van deze puffers zou vervangen door een droge poeder-variante de CO2-uitstoot met ca. 58 kiloton zou doen krimpen of – ter vergelijking – 180.000 autoritten van Londen naar Edinburgh (650km).

Per persoon zou het neerkomen op het compleet verzaken aan het eten van vlees; waarmee de Aarde 150 à 400 kg broeikasgas bespaard blijft.

Afbeeldingsresultaat voor bbc dry powder inhalers

De verontwaardigde reacties op sociale media logen er niet om: “Zullen we maar meteen gewoon stoppen met ademen?” Velen toonden hun boosheid “zieke mensen behandelen zoals multinationale bedrijven” is er vèr over! “Gaan we nu achter astmapatiënten aan om de aarde te redden?” Of: “Moet ik me nu verontschuldigen omdat ik met deze xxx longen geboren ben?”
Immers: wie zo’n puffer gebruikt, nodig heeft, nooit de deur uitgaat zonder puffer in zijn zak of handtas, die weet dat dit geen luxe hebbeding is zoals een gsm of een lippenstift. En dat overschakelen op de poedervariante, waarbij men heel diep moet inademen om de poeder in zijn longen te krijgen, niet voor de hand liggend is. Als je geen adem meer kan halen, dan kàn je gewoon niet meer de kracht opbrengen om het poeder in je longen te krijgen. Meestal blijft die ergens in je keel of in je luchtpijp zitten, wordt je ademgebrek juist groter omdat je moet hoesten. Hoesten dat weer kracht vraagt, kracht die je niet hebt omdat je luchtwegen dichtgeknepen worden.

Wereldwijd zouden 339 miljoen mensen aan astma lijden. In het V.K. noteerde men een stijging met 20% gedurende de laatste vijf jaren; 65% had kunnen voorkomen worden met de juiste behandeling. (…) Een behandeling die liefst afgeschaft wordt.

Volgens de klimaatbollebozen zijn de egoïstische astmapatiënten (ongewild?) mee verantwoordelijk voor de ondergang van de aarde.

Gelukkig krijgen de klimaatmeisjes op hun zeilboot genoeg frisse lucht…

Bij nader inzien…

… kunt u het best het gepubliceerde V.N.-onderzoek eens onder de loep nemen

Afbeeldingsresultaat voor STEAMING BRAIN

Er werd nl. nog een ander onderzoek uitgevoerd. Niet door de V.N., die hebben daar de ballen niet voor. Een onderzoek naar de intelligentie van staten en/of bevolkingsgroepen. En hoe de werking van de hersencellen beïnvloed wordt door externe factoren, zoals nationale politiek, poco media én geografische woonplaats. Blijkt dat een warm klimaat een merkbaar slechte invloed heeft op het I.Q. der inwoners. Er wordt echter benadrukt dat dit absoluut niets met ras of erfelijke factoren te maken heeft. Een blanke oorspronkelijke Mechelaar zou, na langdurig verblijf in Botswana even minder intelligent zijn als een geboren en getogen Bosjesman.

En dàt is bijzonder verontrustend bij de komende opwarming van de aarde. Of niet? Iedereen even slim dom. Als je niet weet dat je iets niet weet…

Raadpleeg hier de I.Q.-cijfers ingedeeld volgens land, inkomen, onderwijsbudget en temperatuur.

Rood tot donkerrood: het laagste I.Q./ blauw tot donkerblauw: de bollebozen der wereld