Gewestvorming in Oekraïne?

Les Polonais d’Ukraine réclament plus d’autonomieDe sympathieke Oekraïense regering heeft het niet gemakkelijk.  Na de afscheuring van de Krim, de autonomie-eis van het oosten, krijgen ze er een nieuw probleem bovenop.

Ook de Poolse minderheid eist erkenning.  Ze willen een referendum over meer zelfbeschikkingsrecht, de Poolse taal op gelijke voet met het Oekraïens, onderwijs in het Pools, nieuw op te richten eigen scholen enz.  Ze worden gesteund door de Poolse regering.

Voor de Polen blijft de herinnering aan de slachtpartij van Volhynie in 1943 en de aanhechting bij Oekraïne een oud zeer.  Oekraïne zou begin 1943 tussen de 60.000* en 100.000* Polen gedood hebben.

FT

*Verschillende bronnen

Nieuw mestdecreet in Duitsland?

En ik ben tegen stront… Tegen rechtse stront.

https://i0.wp.com/www.pi-news.net/wp/uploads/2014/04/gruen.jpg?resize=299%2C394

Zijn naam is Michael Kellner en hij is een Groene.  Niet zomaar een nachtvlinder-tellende of zeldzaam onkruid-in-kaart-brengende-autist maar een echte voorzitter van een Groene volksvertegenwoordigers commissie.  De man moet men links van de extreemlinkse vleugel van de Duitse Groenen situeren.

PI

 

Termontstad-nieuws

Termontstad-nieuws

Gent mag als schoolvoorbeeld tellen van pro-actief handelen. Ook al stelt het probleem zich niet, toch wil men daar de koe bij de niet voorhanden zijnde horens vatten.

Het OCMW heeft daar, zoals elders, een beleidsplan uitgedokterd met daarin verwerkt een hoofdstuk over de problematiek rond ouderen-met-een-migratieachtergrond. Niet dat er een problematiek te bespeuren valt, maar voor het geval dat…

Het OCMW maakt zich pro-actief zorgen, want het onderwerp van de bezorgdheid laat zich van geen kanten zien in de rusthuizen. Zelfs niet op bezoek. Alsof ze zich hier niet goed voelen. Geen enkele jadda of baba heeft voor een gelukkige oude dag in een Gents rusthuis gekozen. Zeg nu zelf, dan moet er toch iets mis zijn?

Zou het aan de verpleging liggen? Hebben ze geen bidtapijtje op de kamer? Of – Allah-beware – geldt er een hoofddoekenverbod?
En toch maken ze deel uit van het Gents gekleurd seniorenrijk. Waar zitten ze?

“Bovendien weten we dat senioren-met-een-migratieachtergrond vroeger ‘oud’ zijn. Ze vertonen nl. op jongere leeftijd dan ‘normaal’ (Nvdr: Het is verheugend te mogen lezen dat de oorspronkelijke bevolking als ‘normaal’ beschouwd wordt) ouderdomsverschijnselen.”
Dus telt het OCMW de 50-plussers erbij om zo tot een totaal van ca. 7000 importoudjes te komen die het OCMW allemaal graag zou willen verwelkomen.

Wij willen een stapje verder gaan. Moet er niet onderzocht worden om welke reden deze geliefde bevolkingsgroep eerder versleten is? Ligt het aan een te rigide leefstijl? Vijf keer per dag door de knieën gaan en bijhorende stretchoefeningen kunnen hun tol eisen. Ligt het aan hun dieet? Welke voedingstekorten hebben zij opgebouwd? Op de duur wreekt zich dat. Ligt het aan hun zelfopgelegde werkdiscipline? Open vragen.

Het OCMW stelt dat het probleem eventueel de taal zou kunnen zijn. Hoe ze daarop komen, snappen wij niet. Ze hebben immers al die jaren probleemloos hun weg naar de kassa’s der verschillende uitbetalingsinstellingen gevonden. Of ligt het aan de voeding? Het kan toch niet moeilijk zijn alle maaltijden halal te bereiden. De oorspronkelijke Gentenaars moeten maar eten wat de pot schaft; die zijn het immers gewoon zich aan te passen aan de verrijkte samenleving.  De importoudjes hebben vanzelfsprekend hun eigen taal en cultuur behouden. ‘Assimilatie‘ staat binnenkort ook op de Gentse verboden woordenlijst. Op termijn zal dit zonder enige twijfel opgelost geraken vermits het gebruik van de eigen taal in de scholen voortaan toegelaten wordt. Als overgangsmaatregel moeten er middelen vrij gemaakt worden om het personeel taallessen Turks, Arabisch… te laten volgen. Quasi als omgekeerde inburgeringstest. De Vlaamse regering zal daar wel oren naar hebben om subsidies uit te trekken.

De cafetaria kan zonder veel kosten omgebouwd worden tot moskee. Bedlegerige rusthuisbewoners-met-een-moslim-migratieachtergrond kunnen bovenop het onderlaken een wasbaar bidtapijtje ondergeschoven krijgen om aan hun religieuze noden te voldoen. Uiteraard moet er nog gesleuteld worden aan het opdelen van de beschikbare accomodaties in een gescheiden vrouwen- en een mannenafdeling met dito personeel.

Wij hebben toch nog enkele vragen. Hoe zit het met de gezinshereniging? Baba heeft misschien in zijn migratieachtergrond-land echtgenote nummer twee en drie zitten. Wat met de psychische kwelling, waaraan ze bloot gesteld kunnen worden: een kerstboom in de inkomhal, een carnavalfeestje, paaseieren… Zullen de toebedeelde kamers wel naar Mekka gericht zijn? Jong-maar-voortijdig-versleten-senioren-met-migratieachtergrond zullen de ramadan willen volgen. Is het voor hen geen kwelling dat de ongelovigen overdag zitten te schransen?

Gent mag niet op zijn lauweren rusten.  Het is nog een lange weg naar de volledige integratie.

FVE

 

 

Gevluchte criminelen lachen zich een breuk

Marokkaanse criminelen vrijuit. Gevluchte bendeleden vieren ‘heerlijk’ vakantie in Marokko

Ze worden verdacht van inbraken, mishandeling, intimidatie en het veroorzaken van overlast.

,,Steeds als ik van een paar aanhoudingen hoor, weet ik dat ik nog niet moet teruggaan..”

De PVV stelde vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over vakantievierende bendeleden:

1. Kent u de berichten: ‘Bendelid schuilt in Marokko’, ‘In het tweede thuisland zijn ze moeilijk te volgen’ en ‘Berensteinlaangroep: zo’n 50 inbraken’?

2. Klopt het dat tussen de vijf en tien jongens naar Marokko zijn gegaan om daar te schuilen voor de politie?

3. Zijn deze ‘jongens’ in beeld bij de politie als verdachten van inbraken, mishandeling, intimidatie en het veroorzaken van overlast? Zo nee, waarom niet? Ze zijn per slot van rekening niet voor niets Nederland ontvlucht.

4. Zo ja, zijn er rechtshulpverzoeken aan Marokko gedaan? Zo nee, waarom niet?

5. Waarom wordt een rechtshulpverzoek door Marokko vaak niet gehonoreerd?

6. Bent u bereid deze ‘jongens’ de toegang tot Nederland te ontzeggen indien Marokko weigert een rechtshulpverzoek te honoreren of weigert de verdachten zelf te vervolgen? Zo nee waarom niet?

7. Klopt het dat alleen de ‘kleintjes’ zijn opgepakt en er nog genoeg grote jongens rondlopen? Zo ja, wat gaat u eraan doen om ook die achter slot en grendel te zetten?

8. Bent u met de PVV van mening dat het schandalig is dat deze straatterrorist doodleuk (lachend) in de krant meldt dat hij nu rust heeft en het voor hem wel een vakantie lijkt? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe gaat u ervoor zorgen dat familieleden en wijkbewoners die profiteren van de buit en helpen bij het schuilen worden aangepakt?

Spitsnieuws

Telegraaf

PVV

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyGAZET VAN ANTWERPEN….foei….foei….duizendmaal  FOEI  !!!

In onze vorige bijdrage vestigden we de aandacht op een beslissing van EUROPA die ons veel plezier had gedaan.
Het ging erover dat we na ongeveer 35 jaar gelijk kregen in verband met een domme wet waardoor honderden vrachtwagenchauffeurs in Europa jaarlijks het leven lieten omdat ze met onveilig materiaal de baan werden opgestuurd.

Aangezien sommigen mij reeds jaren aanspreken met “Mijnheer Langsnuit” enerzijds en omdat we nu zo blij waren dat er nu uiteindelijk licht waarneembaar is aan het einde van de tunnel anderzijds, wilden we deze beslissing in de verf zetten. We dachten aan een advertentie in een krant waarbij wij voor zo een “langsnuit” staan waarmede we trouwens de laatste dagen in Vlaanderen rondtoeren. Onder die foto kwam een tekst waarin we ons genoegen over die nieuwe wet uitdrukten en onder die tekst:  Freddy Van Gaever, lijstduwer kamer Vlaams Belang.

Nergens in deze advertentie vragen we op ons te stemmen; nergens staat er een logo van mijn partij. De hele advertentie gaat over de Europese beslissing in verband met het wegvervoer en de vele mensenlevens die nu zullen gered worden.

Aangezien ik reeds méér dan 60 jaar een trouwe lezer ben van de GAZET VAN ANTWERPEN (thuis hadden we destijds “de frut” en de Libre Belgique) en we op dit ogenblik nog steeds een abonnement op deze krant hebben, beslisten we om die advertentie alleen in de GAZET VAN ANTWERPEN te plaatsen.

We namen dus contact met de advertentiedienst en legden duidelijk uit waarover het ging. Men zou terugbellen maar niemand belde terug. Toen we opnieuw contact opnamen vernamen we dat de dienst waarmede we hadden gepraat enkel bevoegd was voor “kleine advertenties” en dat wij dienden te onderhandelen met mevrouw Vicky Vinck die de verantwoordelijkheid heeft van de hele groep over “grote advertenties”. We voelden ons vereerd dat onze eerste advertentie reeds als “groot” werd beschouwd.

Die mevrouw Vinck bleek een uiterst vriendelijke dame te zijn en ze beloofde ons snel te zullen reageren. En ze hield woord en we kregen snel een mail met het financiële plaatje. Voor ons was het voorstel OK en we bevestigden aan mevrouw Vinck dat we de advertentie zouden nemen.

Toen we dit toevallig aan een vriend vertelden gaf deze ons de raad toch duidelijk door de krant te laten bevestigen dat ze die laatste vier woordjes “lijstduwer Kamer Vlaams Belang” niet zouden weglaten. En zo gebeurde en nam ik opnieuw contact op met de vriendelijke dame. Deze bleek geen probleem te zien maar zou voor alle zekerheid contact opnemen met de hoofdredacteur en me na het week-end op maandag bericht laten. Aangezien ik gisteren maandag om 17u nog niets had vernomen nam ik terug contact op. Het bleek dat de dame op het punt stond me op te bellen aangezien ze juist uit vergadering kwam. Tot haar groot ongenoegen diende ze me te vertellen dat mijn advertentie niet kon opgenomen worden. “Waarom“? “

“Ze wist het ook niet maar kon er jammergenoeg niets aan veranderen!”

Zo ver is het dus gekomen met die krant die ik domweg zovele jaren lang ben trouw gebleven. Dat er de laatste jaren niet veel  “christelijks” meer was van overgebleven wist ik reeds. Maar dat  men zo laag gevallen was kon ik niet begrijpen.
Wat heeft die gesubsidieerde krant nog met democratie te maken? Wat voor manipulators hebben nu het roer in handen? Is het steeds maar verliezen van meer en meer lezers een nieuw doel geworden? Wat kan een directie, van een krimpende krant die steeds maar geld blijft verliezen, bezielen om advertenties te weigeren tenzij haat en lafheid?

Nooit zal ik nog één cent betalen aan deze, zogezegd politiek correcte, bende.  Integendeel. Waar en wanneer ik de mogelijkheid zal hebben om de aandacht van velen te vestigen op hun wansmakelijk gedrag zal ik het niet laten.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever