Men zegge het voort

Vandaag 85 jaar geleden werd Freddy Van Gaever geboren, een man met een uitgesproken mening en met veel durf. Hij was een gesmaakt auteur van zijn pittige, soms zelfs nijdige, opiniestukjes waarin hij heilige huisjes met de grond gelijk maakte. Steevast eindigde hij met “Men zegge het voort”.

Hij overleed op 15 december 2017 na een slopende ziekte, tevens de datum waarop bij ons het laatste “Men zegge het voort” verscheen.

Waarmee kunnen we hem beter eren dan met een schrijfsel van zijn hand?

Aankondiging Freddy

30 maart 2014

Schaf nu a.u.b. een reeks idiote wetten af !!!

We zijn er van overtuigd dat vele kandidaat beroepspolitiekers die het a.s. 25 mei nog eens willen proberen om verkozen te geraken véél meer succes zouden hebben bij de kiezers indien ze zouden beloven geen enkele nieuwe wet meer te stemmen maar beloven  er alleen te zullen voor ijveren om tientallen idiote bestaande wetten en gebruiken af te schaffen.

Hoe dikwijls hebben we de laatste tijd niet gehoord dat koppels niet huwen en gewoon maar samenwonen omdat een huwelijk hen financieel zou bestraffen! Kan het nog gekker?

Zo lezen we vandaag dat werknemers van Ford Genk voor een  moeilijke keuze staan. Indien ze een nieuwe job aanvaarden verliezen ze een riante opzegpremie en indien ze de premie  aanvaarden zijn ze niet zeker dat de job die ze nu kunnen krijgen er nog zal zijn op latere datum.

Leg aan een buitenlander maar eens uit dat een chirurg in ons land véél meer mag  operatie als de patient op een eenpersoonskamer ligt. Dit is net hetzelfde of een garagist zou voor een herstelling tot driemaal méér mogen aanrekenen indien de klant thuis over een garage beschikt !!!

Het zijn al die zotte en destijds goedgekeurde wetten die onze samenleving meer en meer verzuren.
Ook op gebied van de verkiezingen zelf loopt er veel verkeerd en hebben onze verkiezingen nog weinig  met democratie te maken. Een handvol partijbonzen kunnen, dankzij het bestaande systeem en dit weken voor de verkiezingen, reeds vooraf beslissen wie er het grootste gedeelte van de beschikbare mandaten zal
kunnen in de wacht slepen. En zo bestaan er nog reeksen voorbeelden die heel onze samenleving steeds meer en meer onrechtvaardig maken.

Stem daarom een volgende maal eens op mensen met een gezond boerenverstand en op kandidaten die tot op de dag van vandaag nog nooit iets hebben mogen beslissen. Een vernieler van bestaande domme wetten kan veel nuttiger zijn voor de samenleving dan een parlementair die zijn stem  geeft voor het goedkeuren van een zoveelste nieuwe ramp!

Het is allemaal te zot voor woorden!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Wijze woorden… men zegge ze voort…

Een analyse van de politieke toestand… beschamend gewoon!

Men zegge het voort…

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, inclusief Filip Dewinter, lachende mensen

Terecht eerbetoon voor Freddy Van Gaever in de eregalerij van de Antwerpse luchthaven. Hij verkondigde wekelijks tot hij te ziek werd zijn visie op de politiek en samenleving in de gekende rubriek “Men zegge het voort”. Onze redactie wil hem huldigen met een eerder gepubliceerde bijdrage (28.11.16) van Freddy op Golfbrekers. Nog steeds even actueel als toen:

Leve de “VRIJE SENIOR”!

Reeds vele jaren stellen we vast dat er met de regelmaat van een klok domme wetten worden gestemd door onze beroepspolitiekers. Vele van die wetten moeten na verloop van enige tijd worden aangepast of soms zelfs afgeschaft omdat ze het beoogde doel niet hebben bereikt of soms zelf een totaal onverwacht resultaat hebben opgeleverd. Vandaag willen wij nu eens zelf een wetsvoorstel voorstellen waarvoor wij ons in de toekomst en dit gedurende de laatste jaren van ons leven willen inzetten.

Bij een volgende verkiezing willen we ons nog eens kandidaat stellen en indien verkozen gaan inzetten voor de ouderen. We hebben de indruk dat onze beroepspolitiekers deze groep zeer onheus hebben behandeld in het verleden. Onze senioren hebben gedurende hun hele leven belastingen betaald en aanbetalingen gedaan voor hun toekomst. Nu echter moeten ze vaststellen dat steeds meer en meer van die gelden verbrast worden ten voordele van vreemdelingen die hier niets hebben verloren en zonder ooit iets te hebben bijgedragen blijkbaar kunnen profiteren van allerlei uitkeringen. Onze eigen senioren zijn het grootste slachtoffer van dit onrecht.

Onze overheid betaalt nu aan vele hier aangespoelde buitenlanders allerlei sommen uit en neemt allerlei onkosten voor haar rekening die samengeteld niet zelden een hoger bedrag vertegenwoordigen dan wat onze eigen autochtone senioren als pensioen wordt uitbetaald. Is het nog normaal te noemen dat voor de talrijke buitenlandse criminelen die in onze gevangenissen zitten per maand en per gevangene veel grotere sommen worden uitgegeven dan aan eigen mensen die hier hun hele leven hebben gewerkt en belastingen betaald wordt uitgegeven voor hun pensioen? Is het nog normaal dat vele van die asielzoekers gratis met ons openbaar vervoer mogen rondrijden terwijl onze eigen mensen moeten betalen? Het aantal misbruiken blijft toenemen en onze senioren blijven in de kou staan. Wij willen trachten aan deze onbillijkheid iets te veranderen. Daarom willen we in de toekomst ijveren voor een nieuw wetsvoorstel en wel het volgende:

Het is onze mening dat landgenoten die hun hele leven hebben gewerkt en belastingen betaald ook eens verdienen om naar iets te kunnen uitkijken.

Daarom stellen we voor dat iedereen vanaf zijn 65ste verjaardag de titel krijgt van “VRIJE SENIOR”. Bij een steeds ouder wordende bevolking kan die lat van 65 eventueel later verhoogd worden. Een “VRIJE SENIOR” hoeft geen belastingbrief meer in te vullen. Indien een “VRIJE SENIOR” nog wil werken hoeft hij geen cent belastingen meer te betalen op zijn geleverde prestatie. Een werkgever die een “VRIJE SENIOR” in dienst neemt of laat verder werken betaalt hierop geen cent RSZ meer. NIETS. Het netto-loon is gelijk aan het bruto-loon. Ook hoeft de “VRIJE SENIOR” geen kadastraal inkomen meer te betalen op de woning of het appartement dat hij bewoont en waarvoor hij misschien het grootste gedeelte van zijn leven heeft gewerkt. Verder blijft hij alle andere belastingen wel betalen zoals BTW op zijn aankopen; rijbelasting enz. Maar van belastingen op zijn arbeid is de “VRIJE SENIOR” eindelijk verlost.

Op deze wijze hebben onze ouderen die nog steeds willen verder werken nog iets om naar uit te kijken.

Het stemmen van de wet op de “VRIJE SENIOR” is billijk, getuigt van respect en dankbaarheid voor onze ouderen en zal slechts een fractie kosten vergeleken met de dozijnen stupide wetten die reeds bestaan.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Afscheid van Freddy Van Gaever

Afbeeldingsresultaat voor freddy van gaeverWie van Freddy nog even afscheid wil nemen kan terecht in het Uitvaartcentrum Eugène Timmermans, Antwerpsestraat 49, 2640 Mortsel, morgen, maandag 18 december tussen 18 en 19 uur.

De begrafenis vindt plaats in de Carolus Borromeuskerk op het H. Conscienceplein, Antwerpen, om 10 uur, zaterdag 23 december.

U vindt hier het overlijdensbericht; waar u ook uw deelneming kan betuigen.

Ter herinnering: op 19 maart schreef hij een laatste maal zijn wekelijks opiniestukje:

Men zegge het … een laatste maal… voort

Freddy Van Gaever (79) overleden: “Zoals hij waren er geen drie”

Oud-parlementslid en ondernemer Freddy Van Gaever overleden

“Hij was speciaal, maar wat een talent”

Beelden uit het verleden:

 

Men zegge het voort

Freddy’s opiniestukjes waren geliefd bij onze lezers.  Hij schreef zoals hij het zag, zonder goedpraten of huichelarij.  Nam geen blad voor de mond, of het je het er nu mee eens was of niet.  Telkens hij het woord “beroepspolitiekers” schreef, wist iedereen wat en wie hij bedoelde.  Verdere uitleg overbodig.

Freddy was al een hele tijd ziek.  Toen we hem laatst ontmoetten schrokken we van de achteruitgang.  Hij leek in niets meer op de steeds actieve, plannen makende, assertieve man.  Kanker verslindt je.  Onze redactie bleef in contact met zijn echtgenote; zelf wilde hij liever geen bezoek, tenzij van familie.    Hij liet vragen een mailtje te sturen, die zijn vrouw hem dan voorlas.

Zodra we vernemen waar en wanneer de uitvaart plaats vindt, zullen we dit mededelen.  Een laatste “men zegge het voort” en een oprecht gemeende “we zullen je missen”, Freddy!

Men zegge het … een laatste maal… voort

Belgie heeft geen enkele toekomst meer!

Onze graaiende beroepspolitiekers “à la Publifin” hebben van ons land een soort circus gemaakt waar niets maar dan ook niets meer op normale wijze werkt en huichelarij en bedrog de norm geworden zijn.
We geven U, en vandaag voor de laatste maal, enkele voorbeelden en eindigen met enkele, eveneens laatste,voorspellingen.

We zouden honderden voorbeelden kunnen geven van allerlei gebeurtenissen die dag na dag onze samenleving aan het vernietigen zijn maar beperken ons nu tot enkele zeer recente voorbeelden.

1. Tot onze stomme verbazing lazen we in de pers dat in Gent een familie vreemdelingen in een huis waarmede ze niets te maken hebben zijn binnengetrokken. Ze gebruiken er water en elektriciteit op kosten van de eigenaars die in het buitenland vertoeven. In een normaal land moet men die nutsvoorzieningen onmiddellijk kunnen stoppen; de indringers uit het huis halen en bestraffen voor hun ontoelaatbaar gedrag en ze laten opdraaien voor de gemaakte onkosten en aangerichte schade. Maar in ons land blijkt dat niet meer te kunnen. We stellen dan ook vast dat onze samenleving stilaan onleefbaar aan het worden is en onze overheden geen benul meer hebben van wat ze allemaal uitspoken.

2. Enkele weken geleden bleek dat noch mijn echtgenote noch ikzelf nog met onze eigen wagen de Stad in kunnen. De overheid heeft beslist voor “propere lucht” te gaan zorgen. Onze voertuigen zijn weliswaar ongeveer 15 jaar oud maar zijn steeds prima onderhouden geweest en zien er nog steeds prima uit. Moeiteloos geraken ze ieder jaar door de technische controle. Wij rijden niet veel meer maar voelen ons nu totaal onrechtmatig bestraft . Onze Mercedes en Peugeot 607 hebben een roetfilter maar wegens hun ouder- dom mogen ze toch niet meer de Stad in. Anderzijds vernemen we dat de zware dieseltreinen van de N.M.B.S. of de talrijke oudere politievoertuigen WEL verder mogen blijven rijden!!! Een overheid die aan de burgers wetten oplegt die ze zelf niet hoeft te volgen is geen overheid meer maar een soort misdaadorganisatie. PURE SCHANDE.

3. Enkele dagen geleden zat ik aan tafel met een zakenvriend uit Brussel. “Freddy,” zei hij, “ik ben verlegen wanneer ik vaststel wat er in dit land allemaal mogelijk is. Vorig jaar vernamen we tot onze grote verwondering van onze jonge zoon dat hij zijn job had opgezegd en gedurende maanden de wijde wereld wou intrekken. Hij vertrok en bezocht een reeks wereldlanden. Enkele maanden geleden kwam hij terug naar huis. Vorige week ontving hij ruim 3500 euro werklozensteun! Zijn vakbond heeft het kunnen regelen dat hij voortaan maandelijks circa 1200 euro gaat ontvangen en het betaalde bedrag was als betaling met drie maanden terugwerkende kracht!!! Ik vind dit niet kunnen maar het is nu eenmaal zo. Ik weet niet of hij nu nog wil gaan werken of eerstdaags opnieuw op reis vertrekt!”  Tot daar mijn gesprekspartner.

Toen besefte ik plots dat ik tot mijn 72 jaar heb gewerkt en mijn eerste pensioen op 73 jarige ouderdom heb ontvangen. Mijn echtgenote die,voor ons huwelijk, jaren in het onderwijs heeft gestaan, heeft nooit pensioen getrokken omdat ik nog was blijven werken. Nu ontvangt ze 288,33 euro min 41,04 euro bedrijfsvoorheffing PER JAAR zodat we samen gemiddeld minder ontvangen dan die wereldreiziger.
PURE SCHANDE. Hemeltergend.

Ik ben het de laatste dagen plots moe geworden en ben dit land beginnen haten. Gedurende vele jaren schreven we hier bijdragen en maakten regelmatig voorspellingen die inmiddels bijna allemaal reeds zijn uitgekomen.

Vanaf heden stoppen we met onze bijdragen want het heeft geen enkele zin meer om verder te gaan.
Vele van onze spaarcenten hebben we gedurende jaren gestopt in “de Vlaamse zaak”. Enkele jaren geleden stelden we vast dat duizenden kiezers het Vlaams Belang verlieten en naar het N-VA trokken. Het bleek dat er geen “cordon” was rond N-VA zodat die partij méér kansen bleek te hebben om tot een Vlaamse Onafhankelijkheid te kunnen komen. Eens de buit binnen stak het N-VA dat streven in de ijskast en begonnen haar manda-tarissen samen met de andere beroepspolitiekers mee te graaien in de staatskas.
Ik heb nu medelijden met die overgelopen en bedrogen kiezers. Nu kan ik alleen maar vaststellen dat door dit huichelen van de N-VA er waarschijnlijk geen enkele kans meer is dat Vlaanderen nog ooit onafhankelijkkan worden. DURA LEX SED LEX, zou Bart De Wever zeggen.

Bovendien is de kans groot dat gelet op het binnenhalen van tienduizenden moslims enerzijds en hun nataliteitscijfer anderzijds we in de nabije toekomst ons land gaan verliezen. Al wat onze grootouders en ouders en wijzelf hebben verworven zal ons gewoon “afgepakt” worden. Voor de moslims zijn we ongelovigen en zullen we zwaar gestraft worden. Ik huiver bij de geachte wat onze kinderen en kleinkinderen misschien nog zullen moeten meemaken. Ik ben het moe. Doodmoe.

Ik wil eindigen met het allerbeste toe te wensen aan mijn lezers. Ik hoop dat ze begrip willen opbrengen voor mijn beslissing maar ik kan werkelijk niet verder. De ontgoocheling is te groot.

Men zegge het een laatste maal voort,

Freddy Van Gaever

Men zegge het voort

De laatste maanden lezen we bijna dagelijks over allerlei normvervagingen bij ambtenaren en beroepspolitiekers in ons land. Zoals het steeds is geweest zijn het de hardwerkende arbeiders, bedienden en zelfstandigen die het grootste gedeelte van hun verdiensten zien verbrast worden door een bende profiteurs aan wie ze de macht via de stembus hebben overgedragen. Jaar na jaar groeien de misbruiken en het profitariaat tot op de dag dat de hele boel zal ontploffen.

De dag is aan het naderen dat men plots zal overtuigd zijn dat onze papieren euros niet méér waarde hebben dan het papier waarop ze gedrukt zijn en heel ons banksysteem zal instorten. Inmiddels blijven onze beroepspolitiekers de mensen een rad voor de ogen draaien. Neem nu als voorbeeld de boekhouding van onze overheid. Iedere firma weet nogal vrij nauwkeurig te berekenen hoeveel de winsten of verliezen zijn en wat het jaar- resultaat van de onderneming is. Maar het budget van de overheid is NOOIT juist. Steeds zijn de geschatte inkomsten lager en de voorgenomen uitgaven hoger dan wat aan de kiezer werd medegedeeld.
In werkelijkheid zijn de cijfers steeds vervalst en is de werkelijke toestand véél erger dan wat de opgegeven cijfers laten vermoeden.

We willen aan de hand van één voorbeeld duidelijk maken hoe een “corrupt” land in elkaar steekt; hoe sommige ambtenaren en beroepspolitiekers aan die toestand meewerken en hoe uiteindelijk de brave burger steeds de rekening zal moeten betalen. Hier gaan we dan.

Bijna 20 jaar geleden hebben we de N.V. Koninklijk Berchem Sport opgericht. Deze nam het stamnummer over van de VZW tegen duidelijk afgesproken financiële voorwaarden. De beheerders van de VZW zouden zelf nog eventuele tekorten aanvullen. Om zeker te zijn dat dit correct zou gebeuren hadden we geëist dat we zelf als vereffenaar van de VZW zouden worden aangeduid zodat we alles zouden kunnen blijven volgen.

Wat daarna gebeurde tart iedere verbeelding. Het bleek snel dat de vorige voorzitster van de VZW , Suzy Coeck, gedurende jaren met ambtenaren en politiekers de gek had ge- houden. Gedurende jaren liepen allerlei overheidsschulden met miljoenen op. De Stad Antwerpen eigenaar van het stadion had in geen jaren huurgelden ontvangen, BTW en belastingen stonden jaren achter, RSZ werd nooit aangegeven; alles gebeurde blijkbaar 100% “in het zwart”. Toen we de boekhouding opeisten kwamen er steeds uitvluchten. Uiteindelijk legden we klacht neer op het justitiepaleis wegens het verdwijnen van de totale boekhouding. Volgens de toenmalige boekhouder zou deze in brand zijn gestoken of met de reinigheidsdienst zijn meegegeven en ergens op de “Hoge Maai” te vinden zijn!

We konden het niet meer geloven wat in ons land allemaal mogelijk was. De betrokken politiekers en ambtenaren waren steeds verwend geweest door Suzy Coeck met etentjes en gratis kaarten voor de eretribune enz.

Ook bij justitie bleek Suzy Coeck over relaties te beschikken. Voor zover we weten werd ze nooit ondervraagd. Telkens ik ging informeren naar de stand van zaken kreeg ik te horen dat het onderzoek “lopende ” was. Na vele jaren lieten de schuldeisers zich niet meer horen. Tientallen miljoenen schuld aan de overheid bleken als sneeuw voor de zon te smelten. Een vijftal jaar geleden ontving ik een vraag om mijn vereffening te sluiten! Hoe kon ik dat nu doen.” Ik heb ze nog niet kunnen openen,” was mijn antwoord.

Enkele jaren geleden vernam ik dat het onderzoek naar VZW Kon. Berchem Sport geseponeerd was! Einde verhaal.

Maar vorige week kreeg ik plots een reeks dwangbevelen van de BTW administratie. Die verwijzen naar een akkoord dat Suzy Coeck op 15 januari 1998 heeft ondertekend voor drie verschillende dossiers en eisen nu in 2017 die sommen op plus intresten! Ongeveer 20 jaar nadat ik aan diezelfde overheid gevraagd had me te willen helpen met mijn zoektocht naar de boekhouding.

Ik begaf me naar de BTW-administratie op de Italiëlei om te vragen hoe zoiets nu mogelijk is maar vernam dat ze het te druk hadden en vroegen om in de maand maart nog eens terug te komen!

Als overheidsdiensten op deze wijze werken is het vijf voor twaalf.

Arm “corrupt” land.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Men zegge het voort

Beroepspolitiekers maakten van ons land een “failed state”!

Het is om niet meer te geloven. Niets werkt er nog in dit land! Justitie laat criminelen vrij wegens “procedurefouten”. Duizenden andere wetten, besluiten, reglementen en decreten zorgen ervoor dat men niet meer naar behoren kan ondernemen. De huichelaars van beroepspolitiekers roepen steeds maar jobs, jobs en jobs maar zijn de grootste vernietigers van de werkgelegenheid. De vereiste toelatingen voor de bouw van het Eurostadion blijven uit. Het project van U-Place dat de verlaten gronden van Renault Vilvoorde opnieuw tot leven zouden brengen blijft in de lade steken. De fortuinen die door de overheidsinstelling BAM reeds gedurende vele jaren werden verbrast hebben nog geen schop in de grond gekregen en laten het file-probleem in Antwerpen verder toenemen!

Al deze projecten die onmiddellijk aan duizenden werk zouden verschaffen blijven geblokkeerd. Neem nu op kleinere schaal een ander voorbeeld namelijk dit van het failliet gegane luchtvaartbedrijf VLM in Antwerpen. Vele jaren geleden waren wij nog de stichter van dit bedrijf. Toen we eind 2015 vaststelden dat het bedrijf in handen was gekomen van oplichters hebben we de ene na de andere overheidsinstantie op de hoogte gebracht. Niemand maar dan ook niemand schonk enige aandacht aan onze duidelijke verklaringen.

In plaats van in te grijpen hielp Justitie de bedriegers nog door ze te beschermen tegen hun schuldeisers en het bestaande bedrog nog met miljoenen te laten oplopen. We bezochten het Bestuur der Luchtvaart en toonden aan dat vele wetten werden over- schreden maar men wou geen enkele rekening houden met verklaringen van iemand die geen rechtstreeks belang had bij deze onderneming. Toen men enkele vliegtuigen begon te kannibaliseren en onveilig begon te vliegen trokken we opnieuw naar Brussel. We gaven een reeks voorbeelden van toestanden die rechtstreeks verband hielden met de veiligheid wiens naleving onder de verantwoordelijkheid van dit Bestuur valt. Men deed niets. Gelukkig stopte eindelijk een faling het risico op een ongeval.

Toen we VLM opnieuw wilden in handen nemen hadden we het geluk om onmiddellijk een akkoord te kunnen bereiken met Aviation Factory van Carl Legein. We zouden direct kunnen doorstarten met een vijftigtal personeelsleden en hadden van de eerste dag een rendabele onderneming. Belangrijk was om zeer snel te kunnen doorstarten.

Als een donderslag bij heldere hemel vernamen we enkele dagen later in Brussel bij het Bestuur der Luchtvaart dat een batterij ambtenaren maanden zou nodig hebben om na te kijken of mijn project wel haalbaar zou zijn! Pure waanzin. Door de belastingbetaler duur- betaalde ambtenaren die bij mij les zouden kunnen volgen op gebied van transportkennis en die zelf nooit aan één enkele persoon werk hadden verschaft, laat staan een idee te hebben van hoe een luchtvaartmaatschappij kan rendabel gemaakt worden, zaten daar te grinniken en herhaalden dat het lang zou duren om een beslissing te nemen in verband met de exploitatietoelating!

Wij beslisten toen om onmiddellijk onze verdere pogingen om VLM terug tot leven te brengen te staken.

Carl Legein bleef echter hopen dat iemand anders snel zou doorstarten om zijn talrijke opdrachten, hij is de belangrijkste huurder van vliegtuigen in dit land, uit te voeren.

En toen verscheen Harm Prins met enkele aandeelhouders op het toneel. Juist na de zomer nam hij alle vliegtuigen en wat activa van VLM over van de curatoren,huurde burelen en begon de doorstart voor te bereiden met een dozijn personeelsleden. Ook hij bereikte snel een overeenkomst met Aviation Factory van Carl Legein. Maar de “bende van Brussel” zoals wij het Bestuur der Luchtvaart reeds sedert vele jaren noemen deden opnieuw hun bijnaam alle eer aan. Ze hebben nooit kunnen verteren dat het bedrijf dat hen gedurende enkele generaties had vertroeteld met gratis vervoer in “first class” voor familieleden; vrienden en vriendinnen is failliet gegaan. SABENA zal nooit terugkomen en dus is iedere nieuwe luchtvaartonderneming in dit land een soort vijand geworden.

Daarom lazen we gisteren in de pers dat Carl Legein het wachten moe is geworden en na vele maanden trouw te hebben willen blijven aan VLM een akkoord heeft ondertekend met het Poolse Sprintair dat voortaan voor dit Antwerps bedrijf zal gaan vliegen.

Inmiddels blijven de nieuwe eigenaars van VLM reeds vele maanden wachten op hun AOC of “Airline operating License”. Hoe lang zullen die nieuwe eigenaars die onmiddellijk tientallen medewerkers extra zouden aanwerven het nog uithouden? Maandelijks lopen de verliezen met belangrijke bedragen op. De reeds in dienst genomen medewerkers moeten betaald worden, de huur loopt verder, de Fokkervloot, die binnenkort reeds één jaar aan de grond staat, kost bakken geld om de vliegtuigen in luchtwaardige toestand te houden; de verzekeringen en andere onkosten lopen steeds maar door en de nieuwe eigenaars mogen nog geen ticket verkopen zolang de “bende” de toestemming niet geeft. Maandelijks blijven de inkomsten nul en de uitgaven worden ondraaglijk! Op deze wijze moet ieder bedrijf uiteindelijk in faling gaan!

Wij hebben in dit land dringend een soort Donald Trump nodig. Iemand die er enkele uren na zijn aanstelling voor zorgt dat het volledige Bestuur der Luchtvaart aan de deur wordt gekieperd, dat de nieuwe eigenaars van VLM onmiddellijk mogen beginnen te verkopen en aan te werven, dat het file-probleem in Antwerpên prioriteit krijgt en men de werken over enkele maanden  gaat starten, dat Uplace direct mag beginnen om de verlaten gronden in Vilvoorde tot leven te brengen en duizenden jobs te creeren; dat Ghelamco met de werken van het Eurostadion een aanvang mag nemen en dat er op zijn eerste werkdag duizenden nieuwe jobs uit de bus zijn gevallen!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr: Meestal is onze redactie het eens met Freddy, maar zijn visie over U-Place of het Eurostadion is absoluut niet de onze.

Volg Eurostadion bij http://vernieuwing.org/

“Bouw dat Eurostadion maar in Brussel”

https://www.golfbrekers.be/eurostadion-hoort-thuis-in-brussel-niet-op-parking-c-in-grimbergen/

https://www.golfbrekers.be/eurostadion-hoort-thuis-in-brussel-niet-op-parking-c-in-grimbergen-bis/

https://www.golfbrekers.be/in-de-brievenbus-geen-stadion-op-parking-c/

https://www.golfbrekers.be/anderlecht-krijgt-voetbalstadion/

 

 

 

 

Men zegge het voort

Stof tot nadenken voor onnozelaars !

Het is vandaag KERSTMIS. In de toekomst moeten we misschien gaan schrijven WINTERFEEST!

We worden vreselijk ongelukkig door steeds meer en meer te moeten vaststellen dat ons land naar de haaien gaat.

Onze beroepspolitiekers enerzijds en onze levenslang benoemde en ontoerekenbare rechters anderzijds hebben van Vlaanderen gedurendede laatste twee generaties een soort circus gemaakt.

De eersten stemmen met de regelmaat van een klok nieuwe wetten die, zoals ze zelf verklaren, onze samenleving zouden moeten verbeteren terwijl de laatsten ervoor moeten zorgen dat die wetten worden nageleefd. Beiden falen ze in hun opdracht.

De beroepspolitiekers beloven wetten te stemmen die alles “eerlijker” maken en aan iedereen dezelfde kansen geven. Zo moeten er op de kieslijsten nu evenveel vrouwen als mannen staan; Werkgevers worden verplicht een minimum aantal vrouwen; gehandicapten en vreemdelingen in dienst te nemen enz. De bekwaamheid van een kandidaat krijgt steeds minder belang; we mogen niet meer zeggen of schrijven wie de “eerste” van de klas is. Het volstaat te weten dat hij “boven de mediaan” zit. In Frankrijk spreekt men van “le nivellement vers le bas”. Maar het ergst van al is dat al deze wetten blijkbaar alleen moeten nageleefd worden door het “eigen volk”. Deze gouden regels zijn blijkbaar niet van toe- passing op de tienduizenden moslims die hier met de regelmaat van een klok aanspoelen. Deze houding danken we aan politiekers van het slag van een Philippe Moureau, oud-burgemeester van Molembeek, die dit snel groeiende onrecht mogelijk maakten. In plaats van aan die lui een riant pensioen uit te betalen had men hen beter opgesloten voor misdaad aan het eigen volk.

Hoe is het toch mogelijk dat allochtonen die hier NOOIT hebben gewerkt; die NOOIT één cent hebben bijgedragen tot onze belastingen in vele gevallen reeds voorrang krijgen voor het bekomen van een sociale woning ten nadele van eigen mensen? Terwijl wij de ene kerk na de andere afbreken of een nieuwe bestemming geven mogen zij de ene na de andere, en voor ons volksvreemde moskee, bouwen. We geven hen gratis onderwijs, gratis me- dische verzorging, gratis openbaar vervoer en krijgen daarvoor stank voor dank. Bovendien stoppen we hen nog maandelijks allerlei bedragen toe waarvoor ze nooit de minste in- spanning hebben moeten leveren.

Ons land geeft aan die steeds groter wordende groep in steeds meer gevallen méér uit dan aan vele van onze eigen weduwen en weduwnaars. WRAAKROEPEND is dit !

Door het enorm hoog nataliteitscijfer van deze moslims wordt die vernietigende tsunami met de dag groter en onhoudbaarder. Zonder overdrijving mag men nu aannemen dat indien we niet razend snel deze situatie nog trachten te veranderen we ten dode zullen op- geschreven zijn. De voor ons totaal vreemde en ondraaglijke levenshouding van deze groep zal hier meer en meer gaan overheersen, onze kinderen en kleinkinderen zullen nog de keuze hebben tussen hen te onderwerpen en te laten overheersen of ons eigen Vlaanderen te moeten verlaten. Dat zal de toekomst zijn en niets anders. Wij begrijpen niet dat niet méér kiezers dat reeds hebben begrepen.

Indien men morgen op wereldniveau een prijskamp zou organiseren voor het “meest onnozele” land dan gaan we in Vlaanderen zonder de minste twijfel onmiddellijk voor GOUD !

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever, 25 december 2016

 

 

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyLeve de “VRIJE SENIOR”!

Reeds vele jaren stellen we vast dat er met de regelmaat van een klok domme wetten worden gestemd door onze beroepspolitiekers. Vele van die wetten moeten na
verloop van enige tijd worden aangepast of soms zelfs afgeschaft omdat ze het beoogde doel niet hebben bereikt of soms zelf een totaal onverwacht resultaat hebben opgeleverd. Vandaag willen wij nu eens zelf een wetsvoorstel voorstellen waarvoor wij ons in de toekomst en dit gedurende de laatste jaren van ons leven willen inzetten.

Bij een volgende verkiezing willen we ons nog eens kandidaat stellen en indien verkozen gaan inzetten voor de ouderen. We hebben de indruk dat onze beroepspolitiekers deze groep zeer onheus hebben behandeld in het verleden. Onze senioren hebben gedurende hun hele leven belastingen betaald en aanbetalingen gedaan voor hun toekomst. Nu echter moeten ze vaststellen dat steeds meer en meer van die gelden verbrast worden ten voordele van vreemdelingen die hier niets hebben verloren en zonder ooit iets te hebben bijgedragen blijkbaar kunnen profiteren van allerlei uitkeringen. Onze eigen senioren zijn het grootste slachtoffer van dit onrecht.

Onze overheid betaalt nu aan vele hier aangespoelde buitenlanders allerlei sommen uit en neemt allerlei onkosten voor haar rekening die samengeteld niet zelden een hoger bedrag vertegenwoordigen dan wat onze eigen autochtone senioren als pensioen wordt uitbetaald. Is het nog normaal te noemen dat voor de talrijke buitenlandse criminelen die in onze gevangenissen zitten per maand en per gevangene veel grotere sommen worden uitgegeven dan aan eigen mensen die hier hun hele leven hebben gewerkt en belastingen betaald wordt uitgegeven voor hun pensioen? Is het nog normaal dat vele van die asielzoekers gratis met ons openbaar vervoer mogen rondrijden terwijl onze eigen mensen moeten betalen? Het aantal misbruiken blijft toenemen en onze senioren blijven in de kou staan. Wij willen trachten aan deze onbillijkheid iets te veranderen. Daarom willen we in de toekomst ijveren voor een nieuw wetsvoorstel en wel het volgende:

Het is onze mening dat landgenoten die hun hele leven hebben gewerkt en belastingen betaald ook eens verdienen om naar iets te kunnen uitkijken.

Daarom stellen we voor dat iedereen vanaf zijn 65ste verjaardag de titel krijgt van “VRIJE SENIOR”. Bij een steeds ouder wordende bevolking kan die lat van 65 eventueel later verhoogd worden. Een “VRIJE SENIOR” hoeft geen belastingbrief meer in te vullen. Indien een “VRIJE SENIOR” nog wil werken hoeft hij geen cent belastingen meer te betalen op zijn geleverde prestatie. Een werkgever die een “VRIJE SENIOR” in dienst neemt of laat verder werken betaalt hierop geen cent RSZ meer. NIETS. Het netto-loon is gelijk aan het bruto-loon. Ook hoeft de “VRIJE SENIOR” geen kadastraal inkomen meer te betalen op de woning of het appartement dat hij bewoont en waarvoor hij misschien het grootste gedeelte van zijn leven heeft gewerkt. Verder blijft hij alle andere belastingen wel betalen zoals BTW op zijn aankopen; rijbelasting enz. Maar van belastingen op zijn arbeid is de “VRIJE SENIOR” eindelijk verlost.

Op deze wijze hebben onze ouderen die nog steeds willen verder werken nog iets om naar uit te kijken.

Het stemmen van de wet op de “VRIJE SENIOR” is billijk, getuigt van respect en dankbaarheid voor onze ouderen en zal slechts een fractie kosten vergeleken met de dozijnen stupide wetten die reeds bestaan.

Men zegge het voort,

Gerelateerde afbeeldingFreddy Van Gaever

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyVAKBONDEN MOETEN DRINGEND RECHTS-PERSOONLIJKHEID KRIJGEN!

Een van de grootste fouten die de beroepspolitiekers ooit gemaakt hebben is om aan de vakbonden toe te laten te werken zonder rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kunnen deze  organisaties straffeloos de grootste stommiteiten uithalen. Wij hadden destijds het geluk in ons land om vele grote assemblage fabrieken te hebben in de auto-industrie. Maar de vakbonden hebben ze inmiddels bijna allemaal door reeksen stakingen kapot gekregen.

Enkele maanden geleden kregen ze op deze manier ook Caterpillar in Gosselies kapot. De Amerikaanse eigenaars hadden nog maar enkele jaren geleden belangrijke investeringen gedaan in deze fabriek. Maar de reeksen stakingen bleven met de regelmaat van een klok aanhouden. Na meer dan 160 stakingsdagen op minder dan 6 jaar hielden de Amerikanen het voor bekeken. Nog liever hun investeringen in die fabriek te zien verloren gaan dan verder te gaan met deze lijdensweg moeten ze gedacht hebben.

Bijzonder smerig van onze premier en vele beroepspolitiekers waren hun verklaringen nadat het nieuws over de sluiting bekend was geraakt. Over de werkelijke reden werd met geen woord gerept. Wel bleek men woest, verbolgen, of zogezegd sprakeloos over de schandalige beslissing van de aandeelhouders van Caterpillar. Zo hoorde men allerlei nonsens uitkramen zoals “de nadelen van het kapitalistisch systeem”,”Amerikanen hebben geen normbesef en zien alleen naar hun centen”, “Regering moet Caterpillar dagvaarden!” en ander moois.

Wij dachten nogmaals aan Caterpillar toen we gisteren verklaringen hoorden van de vakbonden in verband met een belangrijke bestelling van “De Lijn”.

Huichelaars“, dachten we. Ook bij Bombardier in Brugge, de producent van trams en treinen, weet men wat stakingen willen zeggen. Door destijds regelmatig aan de eisen van de vakbonden toe te geven heeft men daar loonkosten die merkelijk hoger liggen dan bij andere buitenlandse producenten. Eén van die producenten is het Spaanse CAF.  Bombardier, dat nu blijkbaar een bestelling van niet minder dan 146 nieuwe trams aan haar neus ziet voorbijgaan, is de klos.
De bestelling heeft een waarde van niet minder dan 320 miljoen euro en was bijna van levensbelang voor de Brugse fabriek. Maar niemand van onze persmedia wijst met een beschuldigende vinger naar de vakbonden.

Integendeel De vakbonden steunen nu de directie van Bombardier om een rechtsgeding aan te spannen via de Raad van State tegen deze zogezegd onwettelijke bestelling! Dergelijke acties tonen steeds meer duidelijk aan dat onze instellingen niet meer werken.

Er moet nu dringend een einde komen aan de straffeloosheid van de vakbonden. Vele vakbondsleiders hebben zich de laatste jaren gedragen als echte dictators en schromelijk misbruik gemaakt van de artificiële macht die de politiekers hun hadden geschonken. Niet omdat men meende dat dit een goede zaak was maar alleen omdat men rekende op de stem van de vele kiezers die bij deze bonden zijn aangesloten. Wij blijven herhalen dat gedurende de laatste decennia de grootste vijand van de arbeiders en bedienden feitelijk de vakbonden zijn geweest die uitsluitend verantwoordelijk zijn geweest voor het verlies van tienduizenden jobs! Dat is de waarheid en niets anders.

Juist zoals vele godsdienstleiders vanalles beloven voor het hiernamaals beloven de vakbonden vanalles voor het latere hiernamaals. Van al deze beloften werd feitelijk nog nooit iets tastbaars gerealiseerd. Vele vakbondsleiders leven zoals vele kerkleiders een prinselijk bestaan. Maar hun gelovigen en aanhangers blijven meestal in de kou staan.

Laat ons beginnen met de lat voor iedereen gelijk te leggen en te eisen dat iedere organisatie zonder uitzondering over een rechtspersoonlijkheid moet beschikken.
Iemand toelating geven om beslissingen te mogen nemen zonder dat hij ooit voor de mogelijke rampzalige gevolgen kan verantwoordelijk gesteld worden is roepen op miserie. En dat we steeds meer in de miserie geraken is nu reeds voldoende malen bewezen.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever