Twee vragen

Te pas en te onpas verwijst de VRT in het journaal en andere programma’s naar de Zelfmoordlijn 1813. Waarom nu niet? Hongerstaking is toch een vorm van zelfdoding. Dus?

Tweede vraag: zullen de kerkelijke en universitaire instanties die meehelpen aan deze pogingen tot zelfdoding worden vervolgd voor medeplichtigheid? In een rechtsstaat moet dat de regel zijn. Toch?

Lees: De enige humane oplossing voor de hongerstakers: repatriëring

Berouw komt na de zonde

Muriel Bowser, burgemeesteres van Washington DC is een bewonderaarster en trouwe volgelinge van BLM. Zij liet niet alleen het wereldberoemdeberuchte “BLM” op de straten, die naar het Witte Huis voeren, aanbrengen maar knipte ook voor 15 miljoen dollar in de politiebudget voor 2021. In de nasleep van de BLM-hysterie n.a.v. de dood van George Floyd kwam het in de VSA tot een regelrechte kruistocht tegen de zgz. racistische politie.

Bij alles wat met BLM te maken heeft, vind je Hollywoods chouchou Whoopi Goldberg

De budgetinkrimping in Washinton leidde ertoe dat in dit jaar slechts 42 nieuwe agenten aangeworven werden – ter vergelijking: in een normaal jaar 250 nieuwe aanwervingen.

Muriel Bowser is – zoals u allicht vermoedde – lid van de partij van de huidige president: de Democraten. Zij eist nu een bijkomende 11 miljoen dollar om dit jaar nog 20 bijkomende agenten te kunnen aanwerven, op te leiden en … 150 nieuwe agenten in 2022. Of het stadsbestuur hiermee zal instemmen is onwaarschijnlijk.

Onaanvaardbaar, zegt de politiebaas, verleden jaar werden er 922 mensen neergeschoten, 198 mensen vermoord…

De burgemeesteres gaf als reden dat ze het licht gezien had… Grapje, ze gaf het niet als zodanig toe, maar het komt in feite wel op hetzelfde neer: zij moest erkennen dat “het systeem niet meer met volle capaciteit functioneert”. Vooral en in het bijzonder wordt de regeringshoofdstad der VSA geteisterd door hoge moordciijfers. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar telde men officieel 112 moorden – ter vergelijking in vorige jaren: 108 in dezelfde tijdspanne. In een brief aan het stadsbestuur eiste ze “een sterke duurzame politie-aanwezigheid” en refereerde naar de “voortdurende toename van wapengeweld”. Klein detail: vooral de wijken met een meerderheid van “afro-Amerikanen” viert de criminaliteit hoogtij. (…)

Wat de oorzaak is? Bowser tast in het duister… BLM kan ook staan voor “Black Lives Murders”…

Niet grappig

Het is helemaal niet grappig hoe de EU zich bemoeit met futiliteiten. Blijkbaar is het streng verboden de afbeelding van een hond met een zonnebril te publiceren...

Voor wie nog niet besefte dat een internet-afbeelding van een hond met een zonnebril een gevaarlijke uiting van extremisme kan zijn, heeft de Europese Commissie nu een rapport laten opstellen: “It’s not funny anymore. Far-right extremists’ use of humour”. Humor wordt als een gevaarlijke wapen beschouwd in handen van “ultra-rechtse extremisten”. Vermits de linksen geen greintje humor in hun DNA hebben, moet iedereen als extreem rechts geklasseerd worden die niet voor “anders gaan leven” te vinden is, voor 1 x in de week een wasbeurt in een zinken teil voor heel het gezin, voor verplichte bedtijd samen met de kippen, voor de terugkeer van de bakfiets, de afschaffing van TUI, de verplichte recyclage van de eigen-brei-trui, voor een Big Brother-dictatuur….

Het is helemaal niet grappig hoe de EU zich bemoeit met futiliteiten. Onder het motto “Radicalisation awareness” (Bewustwording van radicalisering) heeft de EU-Commissie het nodig geacht de EU-bevolking te waarschuwen voor rechtse humor.

Blijkbaar is het streng verboden de afbeelding van een hond met een zonnebril te publiceren…

Mocht u willen weten in welke mate u het verboden grappigheidsgehalte overschrijdt: klik dan hier. (Engels)

De Morgen en HLN zijn helemaal mee: Rechts-extremisme wint zorgwekkend snel terrein, met sociale media als brandversneller | De Morgen

OCAD waarschuwt: Sociale media spelen sleutelrol bij verspreiding van rechts-extremisme | Binnenland | hln.be

In Zwitserland moeten priesters hun geloof opzij zetten

Als in Zwitserland priesters weigeren homo’s en/of lesbiennes* te trouwen, dan kunnen ze voor de rechtbank gedaagd worden.

Sinds een jaar is het verboden homo’s en lesbiennes* omwille van hun seksuele voorkeur te discrimineren. De Zwitserse bevolking heeft hiervoor met een volksraadpleging met meer dan 60% haar goedkeuring gegeven. In feite draaide het om scheldpartijen die zij vaak over zich moeten laten gaan op straat of op sociale media en die dus aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging. Over de gevolgen in de kerk en de religieuze geloofsbelevenis werd weinig of niet nagedacht.

In een analyse, waarover in de «NZZ am Sonntag» bericht werd, komen drie wetspecialisten tot de conclusie dat de kerkgemeenschappen naar manoeuvreerruimte moeten zoeken “om homoseksuele koppels* een huwelijk of ten minste een zegening die erop lijkt mogelijk te maken”.

Want, volgens de uitgebreide racisme-strafnorm maakt degene zich strafbaar die iemand een dienst, bestemd voor het grote publiek, omwille van seksuele belevenisvoorkeur* weigert. De drie wetspecialisten, Felix Hafner, Nadine Zurkinden en Martin Reimann, staven hun conclusie met het argument dat het bij een kerkelijke trouw wel degelijk om een dergelijke dienstverlening gaat, daar deze principieel open staat voor alle gelovigen van de resp. religie. Ergo: als priesters weigeren homo’s* te trouwen dan zouden er wel eens juridische stappen kunnen ondernomen worden. LOS, een organisatie van en voor lesbiennes, ziet het ook zo. De rechtbank zal bij een weigering moeten beslissen of de resp. priester strafbaar is.

Tot nader order – bij de huidige paus is dat vaak een vraagteken – geldt in de RK kerk homoseksualiteit als zonde. De Zwitserse bisschoppenconferentie heeft nog geen commentaar gegeven. De gereformeerde kerk daarentegen raadt aan trouwlustige koppels van hetzelfde geslacht* hun zin te geven.

De jodengemeenschap, de Schweizerisch Israelitische Gemeindebund (SIG), die zich tijdens de volksraadpleging nog sterk ingezet had voor de racisme-uitbreidingsnorm, voelt zich niet verplicht aan deze “extreme” huwelijksvoltrekking toe te geven. Immers: een joodse huwelijksceremonie richt zich tot de leden van een geloofsgemeenschap en is niet voor het brede publiek bestemd. Bijgevolg is een strafzaak niet van toepassing. De SIG wordt in haar argumentatie gevolgd door andere juristen.

*(… en bij uitbreiding heel het regenboogalfabet)

Pfarrern drohen Klagen, wenn sie Schwule nicht segnen – Blick

“Ik wil die zieke ideologie niet naar hier brengen.”

Citaat van Sebastian Kurz, Oostenrijks regeringsleider, refererend naar de te verwachten exodus van Afghanen nu de VSA & bondgenoten daar hun democratieproject verlaten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Niets-te-doen-met-de-islam2-Brilleke-nodig-1024x723.jpg

Volgens VN-statistieken zijn Afghanen de laatste tijd de grootste groep onder zandbakparels, tendens stijgend. Naar schatting zouden er zich momenteel ca. 300.000 Afghanen in Duitsland bevinden, in Oostenrijk 45.000, in het land b waren Afghanen met 21% (mei ’21) de grootste groep internationale beschermingaanvragers. Om een idee te geven hoe snel dit aantal groeit: In 2000 telde Antwerpen ongeveer tweehonderd Afghanen. Twintig jaar later zijn er dat ruim 7.500. De Afghaanse gemeenschap is daarmee uitgegroeid tot de vijfde grootste nationaliteit in de stad, na de Belgen, de Nederlanders, de Marokkanen en de Turken. Maar de recente instroom van veelal jonge mannen – opvallend hierbij het aantal “onbegeleide minderjarigen” – houdt bepaalde uitdagingen in…

“Uitdagingen”… poco synoniem voor problemen.

– Ich will diese kranke Ideologie nicht nach Europa bringen“, zegde Sebastian Kurz, die zich – terecht – zorgen maakt over de verspreiding van een extremistische islamitische ideologie en die naar verluidt, ondanks de terugtrekking van buitenlandse militairen uit Afghanistan, toch Afghaanse vluchtelingen zal blijven afwijzen en uit het land zetten, ook al zou de Taliban heel Afghanistan onder controle krijgen. . Enkele dagen nadat zelfs “Mutti” Merkel gesteld had dat de vluchtelingencrisis van 2015 niet voor herhaling vatbaar is, uitte Kurz een zelfde mening. Hij vindt dat ze niet naar Europese staten zoals Oostenrijk, Duitsland, Zweden…e.a…. moeten komen; ze kunnen immers ook hun heil zoeken in de buurlanden. Immers “de opname van voor de Taliban vluchtende burgers in Oostenrijk of Duitsland zal de problemen van Afghanistan niet oplossen”.

De Bild-journalist provoceert Kurz, probeert hem erin te luizen door hem de sharia van de Taliban onder de neus te wrijven, en vraagt: wil Kurz echt die mensen in de steek laten? Alsof Kurz persoonlijk verantwoordelijk is voor de shariapraktijken der Taliban…

En… Kurz stelde ook dat met de toename van Afghaanse vluchtelingen het gevaar op een stijging van de criminaliteitscijfers reëel is. Immers “heeft de overheid nu met gevallen te maken die voor de grote migrantentoestroom niet voorkwamen en cijfers over bepaalde misdrijven, zoals geweld tegen vrouwen e.d. stijgen.”

Onze redactie vond dit interessant artikel, waarbij de vraag gesteld werd of Afghanen in de Oostenrijkse crminaliteitscijfers oververtegenwoordigd zijn: “Faktencheck: Sind Afghanen in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert?” Het antwoord: “Ja, maar…”

Ja, maar, dat is normaal bij een groep die overwegend uit jonge mannen bestaat… Ja, maar, dat is normaal omdat buitenlandse daders sneller aangeklaagd worden… Ja, maar, dat ligt aan hun patriarchale structuur, geweld als socialiseringsvorm, een “hyperseksualisering omwille van het sex-taboe” en ook wegens een “niet ter zake doende conditionering van geweld tegen vrouwen voor migratiepolitieke doeleinden”… m.a.w. het mes wordt omgekeerd: de dader wordt als slachtoffer uitgeroepen!

Zelfs Merkel gaf toe dat de laatste tijd de veiligheid in heel Europa door de migrantentsunami verslechterd was. “Historische Kehrtwende” kopt Bild, een “historische ommekeer” daar miljoenen Afghanen in de startblokken staan om Duitsland (en andere West-Europese landen) te overspoelen. Op de vraag of de Duitse regering een gelijkaardige welkomcultuur zal handhaven t.o.v. de te verwachten vluchtelingenstroom uit Afghanistan, antwoordde Merkel dat Duitsland reeds veel Afghanen onderdak verschaft had en dat de Afghanen van een tocht naar Duitsland moesten afzien. Van “Wir schaffen das” naar… “wij kunnen niet iedereen opnemen“. Maar zo ver als de Oostenrijkse regering wil ze het niet drijven: voorlopig worden geen Afghaanse vluchtelingen uitgewezen. En de Afghanen die sinds 2013 voor de Duitse Bundeswehr, actief in Afghanistan, gewerkt hebben en door de Taliban hiervoor waarschijnlijk de rekening gepresenteerd zullen krijgen, die mogen naar Duitsland komen. Desnoods wil ze zelfs hiervoor chartervluchten inzetten.

Magyar Nemzet

Abschied von der Willkommenskultur

Ter illustratie van de verhuisbereidschap der Afghanen:

Orban wil zich niet laten omkopen of chanteren

Escudo de armas de hungría austria-hungría bandera de hungría, húngaro,  bandera, país png | PNGEgg

Orban stelt voorwaarden voor de aanvaarding van EU-coronahulp. Tot op heden heeft de EU Hongarije’s plan voor de besteding van de EU-coronasubsidies niet goed gekeurd. Orban vermoedt dat de EU-commissie politieke druk op zijn regering wil zetten.

Orban heeft duidelijk gemaakt dat Hongarije geen steungeld uit het corona-heropbouwfonds zal aannemen als de EU dit van de afschaffing van de regenboog-kinderbeschermingswet laat afhangen. Dit werd in een decreet gegoten dat vrijdag in het staatsblad verschenen is. De EU is al weken aan heet uitpluizen hoe men wettelijk kan optreden tegen de Hongaarse wet, die volgens EU-bollebozen “zich richt tegen niet-hetero’s”.

De EU schuift de goedkeuring van het Hongaarse corona-heropbouwplan voor zich uit “wegens de politieke afkeuring van de Hongaarse kinderbeschermingswet”, zo vermeldt het decreet. Hongarije zal in verband hiermee slechts een akkoord accepteren in hetwelke “de EU-Commissie Hongarije geen voorwaarden stelt die niet geldt voor andere EU-lidstaten”.

De Hongaaarse kinderbeschermingswet krijgt bakken vol kritiek omdat het voor kinderen de toegang tot niet-hetero belevingsvormen verbiedt. Orban plant nu een volksraadpleging. (…)

En opnieuw bleek een minderjarige “vluchteling” meerderjarig

Österreich: Vergewaltiger lockten Leonie (†13) über Insta in Falle

U herinnert zich waarschijnlijk nog de moord op de 13-jarige Leonie die door vier Afghaanse geweldenaars (sommigen met een strafblad) gedrogeerd, uren lang zwaar mishandeld, verkracht en vervolgens gewurgd en als een stuk vuil weggegooid werd. (zie artikel onderaan).

Het is niet voor het eerst dat pas bij een misdrijf blijkt dat een geïmporteerde tiener uit de zandbaklanden in werkelijkheid verschillende jaren ouder is dan hij aan de overheid opgegeven heeft… en waaraan de “bevoegde” instanties niet durven te twijfelen.

Ook nu werd dit weer vastgesteld – volgens een medisch onderzoek zou een zgz. 16-jarige Afghaanse puber, die samen met drie andere Afghanen, verdacht wordt van de moord op de 13-jarige Leonie, een pak ouder zijn dan door hemzelf aangegeven toen hij “bescherming” vroeg in Oostenrijk. Na een medisch onderzoek zou op 14 juli 2019 blijken dat één van Leonie’s beulen een leeftijd van 20.6 jaar opgekleefd gekregen hebben. Zijn advocaat ontkent; op hem maakt het lieverdje niet de indruk al de volwassen leeftijd van 18 of 20 bereikt te hebben.

En waarom is dit belangrijk? Wel omdat jonge criminelen mogen rekenen op meer begrip én op een lagere straf. Als de b.g. niet-minderjarige in juli 2019 al 20 jaar oud was, dan is hij nu – tijdens de Leonie-moord – 22 jaar en zou theoretisch levenslang kunnen krijgen. Zou.

De moord op Leonie herinnert aan de moord op Mia die op 27 december 2017 in Kandel door een zgz. 15-jarige Afghaan – eveneens een “beschermingzoekende parel” met talrijke messteken vermoord werd. Mia’s vader liet na de moord optekenen: “Nooit ofte nimmer is hij slechts 15 jaar oud. Wij hopen dat wij nu, n.a.v. het proces, zijn echte leeftijd te weten komen.” De asielaanvraag van Mia’s moordenaar werd maanden voor de moord al afgewezen. De dader kreeg slechts 8 1/2 hechtenis…

Een soortgelijk scenario speelde zich af in Freiburg, oktober 2016, met de moord op de 19-jarige studente medicijnen Maria Ladenburger door nog een beschermingszoekende zandbaklander, Hussein Khavari, eveneens door de Duitse overheid erkend als minderjarige asielzoeker. De rechtbank van Freiburg veroordeelde hem in maart 2018 tot levenslang. In dit geval kon door een medisch onderzoek elke twijfel omtrent zijn leeftijd weggenomen worden: toen hij Mia vermoordde was hij minstens 22 jaar oud. Zijn vader gaf immers tijdens een telefoongesprek met de rechtbank toe dat zijn zoon in 1984 geboren was… wat betekent dat Hussein in de herfst 2016 zelfs ouder dan 30 was!

Zijn ze bij de jeugdinstellingen bij de “goedkeuring” der minderjarige vluchtelingen-zonder-papieren ziende blind?

Door als “minderjarige onbegeleide vluchteling” geregistreerd te worden krijgen de zandbaklanders niet slechts een zeer omvangrijk pakket steun, ze krijgen ook de mogelijkheid te studeren en nemen zelfs gegeerde studieplaatsen van bio-Duitsers af. Je kan je ook de vraag stellen of ze met hun toekomstig slachtoffer überhaupt kennis gemaakt zouden hebben als ze hun echte leeftijd zouden opgegeven hebben. Al te dikwijls weigeren instanties vluchtelingen op hun leeftijd te onderzoeken – u kent het riedeltje “inbreuk privé sfeer” – met als logisch gevolg dat er misbruik van gemaakt wordt. Pas als ze een ernstig misdrijf begaan, dan wordt er plotseling wel naar hun leeftijd gekeken omdat die de strafmaat bepaalt.

Hoeveel er onder de radar blijven is niet bekend. In Oostenrijk werd bv. in het jaar 2016 de helft der asielzoekers, die zich als minderjarig meldden, onderzocht en dat waren afgerond 2300 personen. De testresultaten gaven aan dat 40% van hen ouder was dan oorspronkelijk aangenomen werd.

Of de zoveelste moord op een jong meisje of vrouw tot een bedachtzamer asielbeleid zal voeren… ???

Compact

Als u de twee onderstaande artikels over de moord op Mia en Maria opent, zal u merken dat de hierop betrekking hebbende video’s en afbeeldingen door een onzichtbare hand verwijderd werden. Het wordt met de dag erger…

Omgekeerde wereld

Lang geleden schreven wij iets over een waarschuwing die diende geplaatst te worden bij zwembaden en vijvers opdat indringers in je tuin niet zouden kunnen verdrinken. Blijkt dat dit nu ook aan de orde is bij anti-klimstrips. Knettergek, inderdaad!

PAS OP Valgevaar - Verbodsborden, parkeerborden, veiligheidsborden en meer

Dries heeft dit niet verzonnen – doet hij eigenlijk nooit – maar de werkelijkheid tart dan ook elke verbeelding. Zelfs de poco media hebben het opgepikt:

Politie waarschuwt voor gebruik van ‘anti-klimstrips’: als een inbreker gewond raakt, riskeren bewoners ervoor op te draaien

U kunt ze trouwens vlot kopen bij o.a. grote online-bedrijven, bij doe-het-zelvers, bij sloten-en veiligheidsadviseurs en ze zijn bovendien niet duur.

bol.com | Catshi - Anti Klim Strips - 10-Pack - Vogels - Katten - Inbraak

Dat de werkelijkheid soms de verzonnen verhaaltjes overstijgt, bleek hier ook in onze Kempen. Een privé paadje tussen een bos en een paardenweide bleek in de loop der jaren een geliefde sluikweg om sneller naar een achterliggende straat te geraken. De nieuwe pachter van de paardenweide was dit beu vermits deze “wandelaars” ook hun afval in de paardenweide dropten en zo de dieren ziek maakten. Hij trok naar het gemeentebestuur, keek de plannen in en kreeg de verzekering dat het paadje noch een servitudeweg, noch openbaar eigendom was en dat het wel degelijk tot het grondgebied van zijn weide behoorde. En kreeg de raad het paadje af te sluiten. Zo gezegd, zo gedaan. De paardenliefhebber bracht een draad aan van een boom in het bos tot aan zijn weide-omheining. Tot de politie dit vaststelde en hem de verwittigende boodschap gaf, dat hij op deze manier, niet alleen sluikwandelaars, maar ook sluikfietsers en dito motards dodelijk zou kunnen doen verongelukken. Die draad bleek niet het probleem, maar wel dat hij daar een waarschuwingsbordje moest aan hangen…

BLM – Black Lies Manipulation

OP-ED: Candace Owens, Black Lies Matter! | by FashNerd | Medium

BLM – Black Lives Matter – werd zgz. opgericht als protest tegen het lukraak doden van ongewapende gepigmenteerde burgers door de politie. De beweging zou deze “onschuldige slachtoffers van blank politiegeweld” een stem moeten geven, de wereld wakker schudden, en dwingen “in eigen hart te kijken” niet alleen voor “even” voor het slapen gaan.

Ami Horowitz doorprikt het poco ballonnetje van onschuldige burgers die smeken niet neergeschoten te worden, de handen braafjes in de lucht. Integendeel!

De materiële schade, de faillissementen, gekwetsten, de dodelijke slachtoffers veroorzaakt door deze uiting van “vrijheidsrechten” lijkt eerder op een niet eindigende veldslag, een oorlog opgehitst door…

Bij de reacties onderaan de video, vindt u deze:

And in Chicago who are they protesting against? The black mayor,? Black police chief? Black D.A.? Black Attorney general? Black States Attorney? Black Congressman? Black Alderman? Mostly minority police department? Black Chicago Transit Authority? The Black Chicago Housing Authority? Black Chicago Board of Education ? Black County D.A.?

We vertalen even b.g. opmerking en plaatsen er het antwoord bij.

Tegen wie protesteren ze eigenlijk in Chicago?

De zwarte burgemeester? Lori Lightfoot. De zwarte politieleiding? David Brown. De zwarte procureur-generaal? Kim Foxx. Zwarte volksvertegenwoordiger? Bobby L. Rush… enz.

We voegen er nog eentje bij: de eerste persoon die zich in Chicago vestigde was zelfs geen blanke: Jean Baptiste DuSable, geboren in Haïti, opgevoed in Frankrijk, een succesrijk zakenman en boer.

Enkele vorige bijdragen over de BLM-catastrofe: