De EU bedreigt vijf lidstaten:

Digitising EU law production | ISA²

Bulgarije, Finland, Polen, Zweden en zelfs… het land b om een EU-kaderbesluit van 2008, dat “manifestaties van racisme en vreemdelingenhaat” strafbaar verklaard heeft, zo snel mogelijk volledig in de nationale wetgeving op te nemen.

De brandbrief herinnert eraan dat deze tekst, dat door de Europaraad op 28 november 2008, onder de titel VI van het EU- verdrag aangenomen werd, eist dat elke lidstaat “de nodige maatregelen treft” om te verzekeren dat “de publieke opruiing tot haat of geweld tegen een groep van personen of een lid van een dergelijke groep met een max. straf van minimum 1 – 3 jaar gevangenis” wel degelijk omgezet wordt.‘ En niet uit exclusief de b.g. terminologie, maar ook refererend naar “ras, huidkleur, religie, afstamming, nationale of etnische oorsprong”, maar ook “de publieke verheerlijking, logenstraffing of grove banalisering van genocidemisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.”

De tekst verlangt ook dat de lidstaten in geval van een strafdaad “racistische of vreemdelingenvijandige motivatie als verzwarende omstandigheid beschouwd wordt” en eist dat deze regels “ten laatste tegen 28 november 2010” dienden vervuld te worden.

Kortom: een goede verstaander begrijpt dat dit “kaderbesluit” onder de dekmantel van “racismebestrijding” in werkelijkheid tot doel heeft al degenen in Europa tot zwijgen te brengen die het wagen de invasie van ons continent en diens islamisering aan te klagen – dit met de vriendelijke hulp van de EU als bondgenoot.

In de brandbrief aan de b.g. vijf landen stond vermeld dat de Bulgaarse en belgische wetgeving het niet toelieten “racistische en vreemdelingenvijandige motieven als verzwarende omstandigheden voor een misdrijf in overweging te nemen”. Tevens vindt de EU-commissie dat Bulgarije, Finland, Zweden en Polen in verschillende mate de “criminalisering van de verheerlijking, de ontkenning en de grove banalisering van internationale misdrijven en van de holocaust” niet correct in de eigen wetgeving omgezet hadden en had bijzondere kritiek op Finland, dat nagelaten had te besluiten dat racismemisdrijven zonder een tussenkomst van het slachtoffer onderzocht en vervolgd kunnen worden. Polen kreeg ook een oorvijg omdat het “de voorschriften over de opruiing tot racistische en vreemdelingenvijandig geweld niet correct in de eigen wetgeving omgezet had.”

Tenslotte heeft de EU-commissie hen allemaal een ultimatum van twee maanden gesteld om de b.g. punten te verduidelijken en te beantwoorden. Indien hieraan niet voldaan wordt, behoudt de EU-Commissie zich het recht hen tot de orde te roepen, die tot een klacht bij het EUropees Gerechtshof zou kunnen leiden.

 Présent 

Soort zoekt soort

Jean Marie Dedecker op Twitter:

Jogan is ideale advocaat voor Kibi. Weet alles over fraude, oplichting, subsidies, belangenvermenging… Electrawinds, Groenkracht, E-Port, Zilverfonds, ABX, RMT, Vismijn, SDVO… en over managementvennootschappen: Mabuspo, Spoiano, Rising Sun, Zon aan Zee, Ghent Public Law…

18: 17 – 22/02/2021

https://www.hln.be/binnenland/sihame-el-kaouakibi-verdedigt-zich-met-rapport-vande-lanotte-wou-op-boerentoren-kruipen-en-onschuld-uitschreeuwen~aa0d0b746/

Amnestie kwam er niet… nooit…

Afbeeldingsresultaat voor amnestie nu volksunie
Afbeeldingsresultaat voor zwartboek der zwarten

Het gedicht gaat over een boek, ‘Uit het Zwartboek der Zwarten’ dat in 1945, net voor het einde van de oorlog werd uitgegeven en dat de uitspattingen aanklaagt van de repressie na de bevrijding in 1944, uitspattingen die ook vanuit onverdachte hoek werden aangeklaagd of veroordeeld, zoals onder meer door Kardinaal Van Roey in zijn Vastenbrief van 1945. Hij besluit deze brief: “… dat Duitse methoden, die wij tijdens de bezetting verafschuwden, onder een Belgisch regime in voege zouden blijven.”
Het is het boek over dit aspect van de geschiedenis dat de dichter Wies Moens, zelf als collaborateur veroordeeld tijdens de repressiejaren, inspireerde tot dit aangrijpend gedicht dat hier ook door hemzelf gelezen wordt en dat er wel een speciale dimensie door krijgt.

Opname gemaakt bij de dichter thuis in Nederland in het jaar 1968.

Uit het Zwartboek der Zwarten

Waarom een krulkonijn?

Afbeeldingsresultaat voor white rabbit money cartoon

“Je ademt die diversiteit uit op een heel positieve manier.”

“Jij bent voor mij het Vlaanderen van morgen.”

Het krulkonijn bleek toch niet zo’n goede zet van diversiteitspredikant Somers.

Een job zonder sollicitatie: in Mechelen kan het… (… bij uitbreiding ook in politiek Vlaanderen) Stad Mechelen kreeg van het Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen om het project ‘een job zonder sollicitatie’ te lanceren en is daarmee koploper in Vlaanderen. Geen traditionele selectieprocedure waarbij ervaring, diploma, afkomst of leeftijd telt, wel motivatie. (…)

Hett filmpje is wel al gedateerd, maar we wilden het u toch nog eens tonen.

Slechte vooruitzichten…

Afbeeldingsresultaat voor corona money

… voor sjaaltjesmadammen

De regering van deelstaat Sachsen is blijkbaar helemaal ondergedompeld in de coronawaanzin. Roland Wöller (CDU), binnenminister, verduidelijkte de “beschermingsmaatregelen”:

“Verbod als gevolg van de nieuwe corona-beschermbevelen. Sinds maandag is het dragen van een chirurgisch masker in de auto verplicht als zich personen uit meerdere huishoudens (in experten-Nederlands: “bubbels”, in het voertuig bevinden. Het dragen van een zonnenbril of muts (… of andere hoofdbedekking) is niet toegelaten als een mond-neus-bedekking gedragen wordt.

Reden: de stratenverkeerswetgeving. Chauffeurs mogen hun gezicht niet zodanig verhullen dat het niet meer herkenbaar is. Deze herkenbaarheid moet bijzonder tijdens het flitsen gegarandeerd zijn. Als een algemene regel geldt dat gezichtskenmerken in elk geval moeten herkenbaar zijn”.

De politie is het er niet helemaal mee eens. Je mag een zonnenbril en een hoofdbedekking dragen samen met het voorgeschreven masker… Je mag… maar niet als je geflitst wordt!!! En hoe moet de chauffeur dat weten? Waarschuwingen op je gps voor flitscamera’s zijn immers ook verboden in Merkelland!

De coronakassa rinkelt en blijft rinkelen…

Mund-Nasen-Schutz, Sonnenbrille und Mütze im Auto – doch alles erlaubt? | MDR.DE

De beerput gaat open

Heeft Open Vld nog ergens 10.000 euro liggen die Sihame El Kaouakibi ontvreemd heeft van deze heren?

Image

“Erika Xuan Nguyen leidde ons rond en vroeg ons een voorschot van 10.000 euro te betalen in cash, in briefjes dus. Wettelijk max. is 3000€. Dus zwart=fraude vanwege de JJ-House sjoemelaarsters.

Na faillissement JJ House: “Ze hielden ons aan het lijntje e… (Antwerpen) – Gazet van Antwerpen (gva.be)

Audit toont verdachte transacties aan met subsidies voor Sihame El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban | Binnenland | hln.be

Over de (on)zekerheden bij het Belgisch gerecht

Afbeeldingsresultaat voor biased lady justice

Iedereen gelijk voor de wet???

Toen Marx Van Ranst op 23.08.2020 in het station van Mechelen werd geconfronteerd met een “Hitlergroet” hield het land de adem in. De Belgische kunstmatige constructie trilde op haar grondvesten en balanceerde op de rand van de afgrond door de voormelde gruweldaad.  Een gespierde reactie drong zich dan ook op. Het Antwerpse parket pakte de stier bij de horens, en organiseerde, bij nacht en ontij, de klopjacht op de dader, waarbij kosten noch moeite werden gespaard en Stachanov danig werd overklast. Uiteindelijk werd de politieke vijand gevat, vervolgd en veroordeeld.

“Een 57-jarige Mechelaar is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij afgelopen zomer de Hitlergroet bracht voor de ogen van viroloog Marc Van Ranst. Op 23 augustus zag Luc D. Marc Van Ranst op de trein zitten in het station Mechelen-Centraal. De man begon allerlei verwensingen naar het hoofd van de viroloog te slingeren. “Hij riep onder meer ‘vuile communist’, ‘linkse rat’, ‘ze moesten u kapot maken’ en ‘ik ga op uw bakkes motten’ naar Marc Van Ranst. Nadat de betrokkene de trein had verlaten, zette hij op het perron zijn mondmasker af en bracht tot twee keer toe de Hitlergroet in de richting van de viroloog”, zei de openbare aanklager. Van Ranst bleef rustig bij het hele gebeuren en maakte er zelfs foto’s van, die hij later ook op sociale media plaatste. Luc D. zei dat hij veel te impulsief had gereageerd. “Ik heb mijn mening verkondigd. Meneer Van Ranst heeft nadien zelf gezegd dat ik de Hitlergroet moest brengen en heb dat dan ook gedaan”, reageerde de man op het voorval. “Gelukkig is er geen geweld gebruikt en bleef het incident beperkt tot verbale bedreigingen”, pikte advocaat Marc Hendrickx in namens D. “Ik wens wel te benadrukken van Marc Van Ranst zijn middenvinger heeft opgestoken naar mijn cliënt en zelfs tot twee keer heeft verhinderd dat de deuren van de treinwagon konden sluiten.” Rechter Suzy Vanhoonacker legt Luc D. nu een voorwaardelijke straf op. De belangrijkste maatregel is dat de man zich moet laten begeleiden voor zijn psychosociale problematiek.  “ (GVA)

Over de rol van Marx Van Ranst bleef het parket Antwerpen gelukkiger wijze discreet.   De straf is echter wel wat laag, een dergelijke straf wordt immers gewoonlijk gegeven aan misdadigers met bloed aan hun handen. Voor de politieke vijanden zijn er zwaardere tarieven.  Men kan immers niet voorzichtig genoeg zijn met dergelijk exemplaar. Hopelijk gaat het Antwerpse parket in beroep.  De eer van Marx Van Ranst is intussen wel gered.  

Een dergelijke bovenmenselijke inspanning laat echter zijn sporen na, bij het Antwerpse parket, waar de boog dan niet altijd kan gespannen blijven staan. Dit bleek o.a. uit het drama van Vilvoorde, waarin in een vorige publicatie, “Gerechtigheid à la façon oubliette”, al werd naar verwezen.

Over dit drama (moord en zelfmoord) blijft het verdacht stil in de media – in  de politiek en  bij de (pseudo) deskundigen. Er is een artikel in het Nieuwsblad met de reactie van de moeder en een foto van het vermoorde meisje: “Moeder van vermoorde Cassandra (6) getuigt over het drama op viaduct Vilvoorde: “Het laatste wat ik zei, was: ‘I love you’” In de tekst blijft men echter zeer discreet blijft over de oorzaak van het drama.

In het volgende artikel is er al een klein beetje meer licht: ““Hij heeft haar vermoord. We waren er doodsbenauwd voor. Maar we hebben onze kleindochter niet kunnen beschermen. We hebben haar moeten meegeven met de man die haar vermoord heeft.” Voor het eerst reageert de grootmoeder van het zesjarig slachtoffertje van de viaductmoord op de gruwelijke feiten van woensdagochtend.” (NB)

De grootmoeder legt hiermee de vinger in de wonde: “we moesten haar meegeven….”.  Dit wil zeggen dat er geen contactverbod werd opgelegd door het parket Antwerpen.   De laatste seconden van het meisje, voor zover ze al niet dood was voor de sprong, moeten dan ook hartverscheurend geweest zijn, door enerzijds de panische doodsangst en anderzijds door het zich verraden voelen door de enige persoon van wie men zoiets nooit kan en mag verwachten: de vader!!    Een kind van die leeftijd denkt niet aan de dood en is er dan nog minder op voorbereid.   Alleen diegenen die de dood in de ogen hebben gekeken, kunnen dit begrijpen.

Het parket Antwerpen had dit kunnen voorkomen of ten minste een poging kunnen doen hebben om dit te voorkomen via een contactverbod. Door dit niet op te leggen werd een belangrijke hulp verleend aan de dader, en hier is artikel 66 S.W. 2de lid van toepassing:

Art.66. “Als daders van een misdaad of een wanbedrijf worden gestraft:
……..  Zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd…”

Dit artikel is klaar en duidelijk. Het voormelde werd via mail ter kennis gebracht van verschillende bevoegde instanties, waar het ook oorverdovend stil blijft. Deskundigen vragen een onderzoek vanaf de geboorte van het kind:

Experts na gezinsdrama Vilvoorde: “Zaak moet uitgespit worden vanaf dag dat kind geboren was” (28/01/2021 – HLN).

De tekst in de voormelde bron is echter niet meer beschikbaar. Dit is naast de kwestie, enkel het feit waarom geen contactverbod werd opgelegd is van belang.

Dienen we hier te besluiten met de vraag: Is de eer van Marx Van Ranst belangrijker dan het leven van dit meisje???

H.P.

Is diefstal en heling niet meer strafbaar?

Afbeeldingsresultaat voor usa thief free icon

De VSA kaapten verleden jaar – met de hulp van buitenlandse partners – o.a. 4 olietankers, varende in internationale wateren, met bestemming Venezuela, de M/T Bella, de M/T Bering, de M/T Pandi en de M/T Luna, samen goed voor ca. 1.116 miljoen barrels. (1 barrel = 158.99 liter). De VSA eigenen zich dat recht toe vermits zij de Iraanse regering als een internationale sponsor van terrorisme beschouwen. (…) Dus eigenlijk “beschermen” ze ook daar, in internationale wateren, zoals in Syrië, de olie tegen het terrorisme…

De opbrengst – miljoenen dollars – gaat naar het “U.S. Victims of state-sponsored terrorism fund”, een fonds ten bate van o.a. de slachtoffers van de Amerikaanse Ambassade-gijzeling in Teheran (1979-1981) en iedereen die een proces won tegen “state sponsors of terrorism’, zoals daar zijn Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië (niet exclusieve lijst). Soedan werd recent van de lijst verwijderd omdat het zijn relaties met Israël genormaliseerd had. Tot de VSA eruit zijn wie er allemaal – en voor welke som – aanspraak kan maken, wordt het geld beheerd door de VSA-overheid.

Om u duidelijk te maken hoe ver de VSA dit doordrijven, neem hier een kijkje bij een voorbeeld van zo’n sanctie, opgelegd aan de verzekeringsmaatschappij Allianz voor het uitreiken van reisverzekeringen vanuit Canada naar Cuba. Het werd als volgt gemotiveerd: “By insuring non-Cuban travelers to Cuba, AGR Canada enabled travel to Cuba by persons that might otherwise not have traveled to the country, thereby bringing revenue and funds to Cuba, including the Cuban government that may not have otherwise flowed at a time when such activity was prohibited.”

Ned. vert.: “Door niet-Cubaanse reizigers naar Cuba te verzekeren, heeft de AGR (Allianz) reizen naar Cuba mogelijk gemaakt voor personen die anders wellicht niet naar dat land zouden gereisd zijn en daardoor opbrengsten en fondsen naar Cuba brachten, inbegrepen de Cubaanse regering, hetgeen anders niet zou gebeurd tijdens een periode waarbij dergelijke activiteit verboden was.”

Perfect herkenbaar zoals ook de strategie is bij de Nord Stream 2 pijpleiding. Ook de verzekeraars werden daarbij als “hulpverleners” beschouwd. Het hoeft helemaal niets met terrorisme te maken te hebben… hoofdzaak anderen het leven zuur te maken en de VSA kassa te laten rinkelen. Volgens het motto: “America First”, waarbij het geen eurocent uitmaakt wie er net de presidentiële scepter zwaait.

Het Internationaal Hof stelt dat de VSA niet te beslissen hebben over b.g. sancties. De VSA vegen er dik hun voeten aan. Het recht van de sterkste primeert…