Polen, opnieuw belaagd,…

... ditmaal door “bondgenoten”!

Drie jaar geleden nam Gerolf Annemans reeds de verdediging van Polen op zich: “Bent u niet beschaamd???”

… “De situatie van Polen tussen 1938 en 1940, met de constante agressie van nationaal-socialistisch Duitsland tegen dat land, doet mij onwillekeurig denken aan de brutale ultimatums van de Europese Commissie aan het huidige Polen. Het nieuwe Europa verwijdert zich zienderogen van haar oorspronkelijke doelstellingen: een economische Europese Gemeenschap, een vrijhandelszone, een vrije markt. Het ontpopt zich steeds meer tot een soort imperium, dat kost wat kost een links-liberale ideologie wil opdringen aan alle Staten, die er deel van uitmaken…”

… “Niet voor niets is een zekere Verhofstadt, éminence grise” van de liberale fractie in het Europees parlement, gekend om zijn scheldpartijen en zijn agressieve, bijna ziekelijk brutale optredens, de pleitbezorger van de Europese superstaat. België wordt voor die houding cash beloond met gouden postjes, zoals dit hoort in een corrupt bestel. Charles Michel en Didier Reynders, allebei liberaal, zijn er de beste voorbeelden van…”

Twee paragrafen uit een zeer lezenswaard opiniestuk met een gedeeltelijke Nederlandstalige vertaling uit de Poolse eerste ministers toespraak in het EU-parlement: klik op onderstaand bruggetje

Ultimatum van de Europese Commissie aan Polen: herhaalt het Dantzig van 1940 zich?

De volledige plenaire zitting in Straatsburg kan u hier bekijken (… meer dan 4 u politieke zelfaanbidding…)

De I & D fractie verdedigde Polen:

Gerolf Annemans: ‘Ook Angela Merkel wil een politiek Europa, en geen juridisch’ – Doorbraak.be

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak steunt Poolse soevereiniteit

U zal intussen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de zgn. Poolse crisis. Polen heeft de durf gehad haar eigen grondwet boven die van de EU te plaatsen. Mogen wij herinneren aan het gewoonlijk volgzame Duitsland dat in het verzet ging tegen de gedwongen goedkeuring van het opkopen van Zuid-Europese schulden door Noord-Europese lidstaten.

Enkele andere reacties:

Slovenië heeft een eigen Orban

Afbeelding
Ingesloten afbeelding bij tweet van Janez Janša – Mark Demesmaeker wordt blijkbaar ook tot het Soros-leger gerekend

De door de linkse kerk als ‘s werelds mecenas bejubelde multimiljardair George Soros is niet overal in de voormalige Oostbloklanden zo populair als hier in het begripvolle, verdraagzame westen. In Hongarije staat hij met stip op plaats één der staatsvijanden. De Sloveense premier Janez Janša is daarentegen één der beste vrienden van collega Viktor Orbán en deelt grotendeels diens politieke wereldvisie.

Wat in de EU-cenakels als de voorbode van een fascistische dictatuur beschouwd wordt, geldt in de hoofden van Janša en Orbán als een nuchtere opsomming van feiten. De EU heeft immers een justitiecommissie naar Slovenië uitgezonden om daar de toestand van de rechtsstaat en de mediavrijheid te gaan analyseren. Janša reageerde op twitter als door een horzel gestoken

Vida Kocjan op Twitter: “@roktus @ZKorsika @SophieintVeld @RenewEurope Ne samo to. George Soros je njen mecen. https://t.co/Imqqkral0o” / Twitter

Een greep in ons archief over Soros’ lange arm in de EU leert ons dat de Sloveense premier Janša niet zomaar wat uit zijn mouw schudt: (neem nota van het inmiddels gedeeltelijk gecensureerd beeldmateriaal):

Poco Prize – poco vrede

Dat journalisten voor hun onverdroten ijver om de “waarheid” naar boven te brengen, het onrecht aanklagen en zich inzetten voor een betere wereld is prijzenswaardig. En ja, ze mogen ook voor die moed beloond worden. Eventueel zelfs met een Nobel prijs… waarom niet, zelfs die van de vrede. We vragen ons echter af wie de lijst met in aanmerking komende kandidaten opgesteld heeft, wat de voorwaarden waren, wat daarbij in het oog sprong. We kunnen ons er iets bij voorstellen… U zal zich herinneren dat o.a. de EU en Barack Obama als vredesduiven gelauwerd werden.

En we vragen ons af waarom er gekozen werd voor een Russisch en een Filippijnse journalist(e) – twee nobele onbekenden – en niet voor bv. Julian Assange of Edward Snowden. Misschien omdat ze té moedig waren of omdat er druk werd uitgeoefend?

Assange heeft met Wikileaks talrijke schandalen en oorlogsmisdaden der VSA vanonder de mat gehaald. Niemand ontkent dit feit en de zgn. kwaliteitsmedia zijn er toen wel bij gevaren. Assange heeft ook Edward Snowden bij zijn vlucht uit Hongkong gesteund, nadat Snowden bekend gemaakt had dat de Amerikaanse geheime diensten tegen de eigen grondwet ageren door de eigen bevolking systematisch af te luisteren en te bespioneren. Dat daarbij ook aan het licht kwam dat en hoe de Amerikaanse geheime diensten in alle andere landen ter wereld op dezelfde wijze werken, was mooi meegenomen.

Assange werd voor zijn moed echter niet geëerd. Integendeel. Hij werd vogelvrij verklaard door de VSA en “bondgenoten-landen” werden aangemoedigd een strafbaar feit te verzinnen opdat Assange zou kunnen gearresteerd en berecht worden. De zgz. Zweedse verkrachting werd al lange tijd geleden verticaal geklasseerd. Deze aanklacht was de aanleiding van Assanges arrestatie in het V.K.; aan de vervolging kon hij 7 jaar ontsnappen door zich in de Ecuadoriaanse ambassade te verstoppen tot Ecuador niet langer de Amerikaanse druk weerstond, zich liet omkopen, en vervolgens Assange aan de deur zette waarop de Britse politie hem arresteerde. Sindsdien zit Assange in hechtenis; de VSA eisen zijn uitlevering, waar hem 175 jaar gevangenis boven het hoofd hangt.

Intussen verblijft Assange de facto sinds negen jaar in een gevangenis. De VN spreken zelfs over psychologische folter. In januari oordeelde een Brits rechter dat hij niet mocht uitgeleverd worden. De VSA gingen in beroep en kregen gelijk. Assange moet opnieuw voor een Britse rechtbank verschijnen.

Het lijkt wel alsof er in westerse politieke kringen en media een Assange-omerta afgesproken werd. En ook over de belangrijkste getuige die de klacht van de VSA moest onderbouwen, wordt in alle talen gezwegen. Deze berust op de getuigenis van een bedrieger, Sigurdur Ingi Thordarson, die inmiddels verklaard heeft dat zijn verklaringen, het fundament van de Amerikaanse aanklacht, door de FBI bedacht zijn. In ruil voor zijn gefantaseerd getuigenis kreeg hij immuniteit verleend door de FBI. Intussen zit de man in IJsland in de gevangenis wegens seksueel misbruik van negen kinderen. (Meer info: klik hier)

In plaats van Assange kregen een Russisch en een Filipijnse journalist(e) de vredesprijs. Wat zij gepresteerd hebben – we weten het niet. Het is echter duidelijk dat de Rus die niet kreeg voor zijn prestatie, maar uitsluitend en alleen omdat hij een criticus is van Poetins politiek. En die Filipijnse? Ach, we willen niet oneerbiedig zijn, volgens onze bescheiden mening heeft zij haar gedeelde prijs verdiend omwille van het feit dat ze een vrouw is. Geen van de beide nobele onbekenden zit in de gevangenis, is op de vlucht, wordt gefolterd en/of lijdt honger. Hoe moedig, hoe baanbrekend zij zijn, zal blijken als zij het podium betreden en hun toespraak houden. Of ze de wereld in de ogen willen kijken én het schandaal van Assanges negen jaar opsluiting zullen aanklagen…???

Examens volgens pigmentatie

Professor weigert gemakkelijkere examenvragen op te stellen voor zwarte studenten.

Een UCLA professor, die geschorst werd nadat hij geweigerd had zwarte studenten te bedienen met gemakkelijkere examenvragen na de dood van George Floyd, trekt naar de rechtbank tegen de onderwijsinstelling en beschuldigt hen van laster en eerroof en het verlies van financiële kansen.

Gordon Klein, een prof bij de UCLA’s Anderson School of Management, die daar al tientallen jaren doceerde, wil zijn gelijk halen voor de rechtbank en beschuldigt de decaan (rector), Antonio Bernardo, de University of California Board of Regents, in die capaciteit tevens gastheer van anonieme “co-samenzweerders”.

“Ik deed dit omdat de school nog steeds wraak op mij wou nemen; ook andere leerkrachten mogen zich hieraan verwachten. Ik dacht dat het belangrijk was dat iemand zich hiertegen verzet en “genoeg” zegt. Ik heb de wettelijke capaciteit en achtergrondkennis om mij hiertegen te verzetten: dus doe ik het!”

Decaan Bernardo & co hebben daadwerkelijk een lastercampagne tegen prof. Klein op gang gebracht toen hij een studentenverzoek om zwarte studenten in zijn vak een “onschuldig” eindexamen (lees: een examen waarbij je niet kan buizen) te laten afleggen omwille van de emotionele mallemolen die Floyds dood zou kunnen veroorzaakt hebben, zo staat er te lezen in de aanklacht.

Decaan Bernado weigerde commentaar te geven. De UCLA zelf verstopt zich achter “algemene procedures en principes die de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van intelligent onderzoek en het bieden van een omgeving dat leren, werken en wonen aanbiedt vrij van discriminatie, intimidatie of wraak”. Na Floyds dood in mei 2020 begon aan de UCLA een georganiseerde campagne “Letter Writing for Finals Accomodations for Black Students,” in dewelke bij professoren aangedrongen werd een voorkeurbehandeling aan zwarte studenten te geven. Op 1 juni 2020 ontving prof. Klein een waarschuwing van de administratie dat de juni campagne in gang gezet werd en hij kreeg reeds de volgende dag een (e-mail)verzoek hieromtrent van een student.

Prof. Klein antwoordde dat hij niet met zekerheid kon zeggen welke studenten er zwart (of iets anders) waren vermits hij omwille van de covid-maatregelen online les gaf. En hij wees het verzoek af. Hoewel de student zich achteraf verontschuldigde voor zijn schandelijk verzoek (… geef me carte blanche want ik ben zwart!) en zich zelfs voor een volgende cursus bij prof. Klein inschreef, werd de email-correspondentie vlijtig gedeeld en prof. Klein werd daarin beschreven als een ongevoelige hypocriet.

Een petitie op Change.org werd gelanceerd met de eis voor zijn ontslag. De Anderson-hogeschool gaf toe aan de BLM-druk. Decaan Bernardo haastte zich om steun voor het ontslag van prof. Klein te vinden. Op een hoger niveau bij de UCLA  werd dit geweigerd – dus trok Bernardo op solo-tour en schorstte prof. Klein waarbij hij zijn contact met de desbetreffende student “kwetsend” noemde.

Prof. Klein stelde dat hij het lam was dat moest opgeofferd worden op het altaar van de Anderson Hogeschool, die daardoor zichzelf de status van modelstrijder tegen racisme toekende. Iets wat blijkbaar hoogdringend was vermits er slechts één zwarte professor op de ca. 200 faculteitsleden daar les geeft.

Hoewel prof. Klein steun kreeg van de Foundation for Individual Rights in Education (Stichting burgerrechten in het onderwijs) en sindsdien zijn volledige uurrooster terug toegewezen kreeg, zijn de gevolgen voor zijn buitenschoolse carrière niet van de baan. Hij werd nl. regelmatig opgeroepen als expert bij rechtszaken – nu niet meer. Bovendien kreeg prof. Klein niet de opslag die hij verdient en zou gekregen hebben, ware het voorgaande niet gebeurd, nl. dat hij de principes van gelijke behandeling, gelijke rechten en plichten zoals georeerd in de UCLA bijbel, niet zou toegepast hebben. We citeren prof. Klein:

Dit zal misschien de eerste keer zijn dat mensen, betrokken in de woke-cultuur, voor de rechtbank gedaagd worden. Zij handelen en voelen zich straffeloos als zij vanuit hun toetsenbord (pc) strijders kunnen optrommelen en ervan uitgaan dat er geen gevolgen zullen zijn. Misschien zal dit uiteindelijk veranderen.”

Gordon Klein, professor suspended for refusing to give Black students easier final exams, sues UCLA – Washington Times

Noem het probleem bij de naam

U kent de poco beschrijving van landverhuizers: het zijn volgens politici en media “mensen zonder papieren“.

Wie hen durft te noemen voor wat ze zijn, voor de status die ze volgens ons en het EUropees rechts- en asielsysteem bekleden, zijn het “ILLEGALEN“.

Dries legt de vinger op de bepleisterde wonde:

Een oud probleem:

Ping, ping… Pinxten

Hoe de boswachter stroper werd…

Doorbraak schrijft: Zelfverrijker Pinxten komt er goedkoop vanaf

Niks terugbetalen en maar deel van toekomstig pensioen kwijt

De Limburgse politicus Karel Pinxten is schuldig bevonden aan zelfverrijking en belangenvermening door het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het vonnis staat in het Nederlands online. Half miljoen euro verduisterd Pinxten verliest slechts een deel van zijn pensioenrechten en komt er heel mild vanaf. Als voormalig lid van de Europese Rekenkamer die de correcte besteding van EU-geld moet nakijken en fraude moet zien op te sporen had hij een voorbeeldfunctie. Van de meer dan een half miljoen euro… (de rest zit achter een betaalmuur)

www.curia.europa.eu
Pers en Voorlichting
Hof van Justitie van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 169/21
Luxemburg, 30 september 2021
Arrest in zaak C-130/19
Europese Rekenkamer / Karel Pinxten


Het Hof oordeelt dat een voormalig lid van de Europese Rekenkamer in strijd heeft
gehandeld met de verplichtingen die uit zijn taak bij die instelling voortvloeien. Hij
verliest twee derde van zijn pensioenrechten. Klik hier voor volledige tekst van het vonnis.

Mocht u willen nagaan wat de taak en verplichtingen zijn van de EUropese Rekenkamer, dan kan u onderstaand kennismakingsfilmpje bekijken:

VSA: Besparen op politie heeft niet het gewenste effect

De FBI meldde gisteren dat het aantal moorden in de “Buitengewone” VSA in 2020 met 29.4% gestegen zijn, m.a.w. één van de grootste stijgingen ooit.

21.570 moorden = 4.901 méér dan in 2019. Het totale misdaadcijfer, moorden, aanvallen, verkrachtingen, berovingen…, steeg met ca. 5% – eigendomsdelicten daalden met 8%. En dat in hét coronajaar met lockdowns, thuiswerken, schoolsluitingen e.d. Dat de eigendomsdelicten daalden lijkt logisch: de mensen bleven meer thuis, dieven hadden minder gelegenheid.

“In 2020 waren er naar schatting 1,277,696 gewelddadige misdrijven, zo verklaarde de FBI. “Vergeleken met 2019 verminderde het geschatte diefstalmisdrijven met 9.3% en het geschatte aantal verkrachtingen (volgens de herziene definitie) met 12%. Verspreid over heel het VSA grondgebied waren er naar schatting 6.452.038 eigendomsmisdrijven, een vermindering met het vorig jaar. Het aantal voertuigendiefstallen steeg echter met 11.8%.” Criminaliteitsexperten verwachten dat de dalende trend bij de eigendomsdelicten geen blijvertje is. Noteer dat in poco jargon men het steeds over een schatting heeft, kwestie van een slag om de arm te houden.

Wat betreft de stijgende moordcijfers durven sommige politie-groeperingen de vinger op de wonde te leggen: de BLM-activiteiten, de straffeloosheid en de inkrimping van financiële middelen zijn een niet te verwaarlozen effect op de criminaliteitsdrang der bevolking. Burgemeesters moeten een einde maken aan de wetteloosheid die criminelen een blanco pas geeft. Ook zou er veel te laks omgegaan worden met gewelddadige criminelen die tegen borgtocht vrijgelaten worden in afwachting van hun proces – waarna ze kunnen onderduiken – en hun activiteiten in de argeloze maatschappij kunnen voortzetten.

Niet getreurd: het justitieministerie heeft aangekondigd een speciale “werkgroep” (task force in modern Nederlands) op te zullen richten om wapenhandel te traceren. (…)

Wij stelden ons de politiek incorrecte vraag of er ook cijfers beschikbaar zijn die een indeling geeft wie er verantwoordelijk is voor de criminaliteit. Een indeling volgens ras, dat hier in onze gewesten niet mag bepaald, laat staan genoemd worden. Bij Prison Legal News dat zich baseert op officiële statistieken van het justitieministerie vernemen we het volgende:

Publicatie van januari 2021 – cijfers van 2018:

De zwarte bevolking = 13% van de VSA bevolking = 33% van gearresteerde personen voor niet-dodelijk geweld, zoals verkrachting, beroving, gewelddadige aanvallen en dergelijke en goed voor 36% van ernstig niet-dodelijk geweld.

Latino’s = 18% van de VSA bevolking = 21% van gearresteerde personen voor niet-dodelijk geweld.

Blanken = 60% van de VSA bevolking = 46% van gearresteerde personen voor niet-dodelijk geweld en goed voor 39% van ernstig niet-dodelijk geweld.

Randbemerking: de kleurdefinitie “zwart” of “blank” omvatte dikwijls niet degenen die men als latino’s beschouwt. In 9% van de solo-misdrijven en 12% van de bende-misdrijven kon (of werd dringend afgeraden…) het slachtoffer niet zeggen of het de dader een latino was.

En dan zijn er nog de misdrijven die niet in de officiële statistieken opgenomen worden omdat de slachtoffers “aangemoedigd” worden geen aangifte te doen. In 86% van de gevallen konden de slachtoffers het ras, resp. huidskleur van de dader vaststellen. Opvallend fenomeen: de Aziatische bewoners der VSA zijn ondervertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers, met als uitzondering deze in de seksuele context, zoals verkrachting of misbruik. Hier zijn ze aanwezig met 5%, wat ongeveer gelijk staat met hun percentage van de bevolking, 5.7%.