Voor Jawehs aanhangers betekent landverdediging afstand doen van hun geloof

Je kan het ze niet kwalijk nemen. Jarenlang werden ze in de watten gelegd. Ze zijn naar verluidt met zo’n 63.000. Ondanks het verstrijken van de uitzonderingstermijn, kwamen er geen gevolgen. Een godsdienstonderzoeker (sic) krijgt meer geld van de staat dan een soldaat. Het Hooggerechtshof heeft – eindelijk! – gevonnist dat de vrijstelling van dienstplicht voor ultra-orthodoxe joden niet eerlijk is. Een probleem voor Netanyahu’s regering.

“In een unaniem besluit van het Hooggerechtshof staat dat er geen wettelijke basis was voor de vrijstelling waar veel ultra-orthodoxe joden al jaren van gebruikmaken. Zij moeten zich dus ook melden voor het leger.

Het gaat dan voornamelijk over studenten die zich heel hun leven lang bezighouden met religieuze studies. Volgens hen is die studie fundamenteel voor het Jodendom en net zo belangrijk als de verdediging van Israël.”Op dit moment is er geen juridisch kader dat onderscheid maakt tussen ultra-orthodoxe studenten en studenten die hun dienstplicht opnemen”, klinkt het in een besluit van het Hooggerechtshof.”

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/06/25/ultra-orthodoxe-joden-hooggerechtshof-israel-netanyahu-regering

Intussen wordt gezocht naar een inventieve oplossing, lees: een symbolische dienstplicht. Haaretz meldt dat een nieuw gevormd peloton van Haredi’s, die hun godsdienststudie combineren met militaire dienstplicht, ondergebracht werd in een aparte basis, weg van de “normale” dienstplichtigen. De vraag ligt voor de hand: wat mag er niet geweten worden?

In de Jerusalem Post publiceert David Weinberg een opiniestuk, waarin hij stelt dat de Haredi-wereld van de oorlogsrealiteit afgeschermd leeft en hij vraagt terecht hoeveel Haredi leiders van eender welke stroming aanwezig waren tijdens één van de talrijke begrafenissen voor gevallen soldaten. Hoeveel belangrijke Haredi’s zijn hun medeleven komen betuigen?

“How many haredi leaders of any stream (Lithuanian, Hassidic, Sephardic) have you seen at any one of the many funerals for fallen soldiers on Mt. Herzl? How many significant haredi figures have shown up at soldier shiva houses to pay condolences?”

Neem nota van onderstaande verklaring van rabbi Ephraim Luft:

“We kwamen hier om te demonstreren tegen het vonnis van de hoogste rechtbank die besliste dat 63.000 mannen die de Thora bestuderen het leger zullen ingegooid worden en daarmee kunnen wij het niet eens zijn. Israël wordt beschermd door deze mensen, die de Thora bestuderen, wij willen niet dat onze (klein)kinderen in het leger vechten, kapot gemaakt worden in het leger, zij willen er ongelovigen van maken. We moeten ons hiertegen met hand en tand verzetten; het betekent immers hen te doden. Erger zelfs.”

“Onze rol in de oorlog is om te studeren, niet om te vechten…”

Vorige bijdragen die meer duiding geven:

Hoe zal het salomonsoordeel luiden?

Er werd te lang en te veel toegegeven. Dat is duidelijk.

Hier botsen twee “culturen” op elkaar. Een moslima-personeelslid bij McDonalds in Berlijn weigerde de omkleedruimte met een zgn. “transvrouw” te delen. Het gaat hier om een Libiër die onder de naam “Kylie” in Duitsland verblijft. Een rechtbank moet nu beslissen wie er in het (on)gelijk zal gesteld worden.

Het proces om “Kylie”, die iedereen wil doen geloven dat hij een vrouw is, is dinsdag begonnen. Hij werkt sinds vier jaren in de McDonalds van het Hauptbahnhof Berlijn. Vroeger, toen het kakelbonte Berlijn nog een enigszins normaal aanzien had, beperkte Kylie zijn kostumering tot zijn vrije tijd en dragqueen-feestjes. Nu de abnormaliteit de normaliteit verdrongen heeft vindt hij dit niet meer voldoende en hij deelde zijn collega’s mee dat hij voortaan met “Kylie” wil aangesproken worden en in een vrouwenuniform zijn werk zal doen. De bazen en collega’s kozen de weg van de minste weerstand en deden alsof een geslachtsverandering even gemakkelijk was als kiezen voor een vegetarisch menu.

Tot een vrouwelijke collega dit niet pikte en hem vroeg de omkleedruimte voor vrouwen te verlaten en deze in de toekomst niet meer te gebruiken. Deze collega is een moslima. En nu wordt het spannend. Het dilemma is groot: ofwel is men ronduit racistisch- moslimvijandig, ofwel is men niet mee met de moderne tijd en wordt men van “transvijandigheid” beschuldigd.

De rechter (een vrouw) zal op eieren moeten lopen. Bij de opening van proces probeerde de rechter een neutrale toon en woordkeuze te bewaren. Eigenlijk kan men niet oordelen zonder de ene of de andere “minderheid” voor het hoofd te storen, te beledigen en/of te discrimineren. Twee woke-belangen staan frontaal tegenover elkaar.

Kylies advocate heeft het ronduit over discriminatie. Haar mandant zou nadeel ondervonden hebben omdat hij zich nu moet omkleden in een opberghok. Kylie is er het transhart van in. Hij wou eigenlijk niet persoonlijk verschijnen op de rechtbank, maar ja, voor 8.000 euro smartengeld moet men iets over hebben. Neen, daarover gaat het niet, stelt Kylie, hij wil gewoon zich kunnen omkleden in de vrouwenkleedruimte.

 • Maar er staat toch heel wat op het spel. Als Kylie wint, dan telt het vonnis voor alle McDonalds-filialen in Duitsland. En daarvoor moeten de betrokkenen, de transmensen dus, zelfs hun geslacht niet veranderen. Of dit op de identiteitsbewijzen te laten noteren. Dat heeft Kylie tenslotte ook niet gedaan. Te stellen dat men een vrouw is, moet volstaan.
 • Of als men tot een compromis komt, bv. een aparte ruimte voor transpersonen (die reeds geweigerd werd), dan moeten alle filialen in Duitsland aan die eis voldoen. Waarbij dan bij onze redactie de vraag rijst of een transvrouw al dan niet samen met een transman zich kan en mag omkleden. M.a.w. dat er eventueel nog meer ruimte moeten aangeboden worden voor de verschillende geslachten die heden ten dage furore maken.
 • Verliest Kylie het proces, dan is dit geen zege voor de realiteit, respect en gezond mensenverstand. Immers, Kylie kan vanaf november voor een paar euro (ca. 13 euro) zich legaal tot vrouw laten registreren en dan kan hij niet meer uit de vrouwenomkleedruimte geweerd worden zonder een nieuw proces uit te lokken. Welke dan onder andere voorwaarden zal gevoerd worden, vermits Kylie dan officieel een vrouw is.
 • Afsluitend: het vonnis kan ook als precedent aangevoerd worden bij andere bedrijven, die omkleedruimtes voor hun personeel voorzien.
 • In onderstaande video verneemt u hoe de protagonisten eruit zien:

Jouwatch

Als je denkt dat het niet erger kan worden

Een man “die zich diep van binnen vrouw voelt” wil toegang tot een fitnessruimte voor vrouwen of hoe zgz. “trans”mensen vrouwen kunnen belagen en hen niets in de weg mag gelegd worden. Mogen bv. fitnessstudio’s binnenkort een bewijs van de gynaecoloog eisen om zeker te zijn dat de persoon in kwestie wel degelijk tot het geslacht behoort waarvan de persoon vermoedt deel uit te maken?

Stomme vraag: vermits men hedentendage er niet mag aan twijfelen dat het geslacht bepaald wordt in het koppeke en niet in de geslachtsorganen. Een gynaecoloog die een dergelijk attest uitschrijft riskeert geschrapt te worden als arts. Een psycholoog daarentegen…

De uitbaatster van de fitnessstudio krijgt nu een schriftelijke waarschuwing van de zgn.”antidiscrimineringsoverheid”. Zij zou nl. handelen tegen de gelijke behandeling van de geslachten. En… als ultieme oplossing van het probleem… als zij de benadeelde partij 1.000 euro zou geven, dan zouden alle discriminerende plooien glad gestreken zijn. Daar bovenop kwamen dan ook nog de burgerlijke wetgevingseisen, nl. 2.500 euro smartengeld plus 5.000 euro boete als de man geen toegang krijgt tot de vrouwenfitness…”

Vroeger was alles veel eenvoudiger en duidelijker…

Berlijn, de verloren stad (25)

In Berlijn krijgt men sneller officiële papieren op de zwarte markt dan aan het loket van “Bevolking”. De Duitse hoofdstad heeft een florerende zwarte markt voor papieren. Ze zijn weliswaar vervalst, maar wie maalt erom? Of het nu gaat om identiteitskaarten, paspoorten, diploma’s, rijbewijzen en ja, zelfs om trouwaktes, de Turkse clans kunnen ze u bezorgen. Tegen een prijsje. En vooral zonder wachttijden die de Berlijnse ambtenarij – Ordnung muss sein – de brave burger oplegt.

Blijkt dat de politiek en justitie wakker geschoten is. Gisteren werd er een razzia gehouden in 38 woningen in 12 Berlijnse districten op zoek naar vermoedelijke kopers en/of vervalste papieren. De razzia breidde zich uit in 7 steden in Brandenburg. Enkele honderden federale agenten werden door de procureurs van Berlin en Frankfurt/Oder ingezet.

Volgens gegevens van agenten bij twee doorzoekingsplaatsen in Reinickendorf hadden de verdachten vervalste documenten, zoals identiteitskaarten, paspoorten, rijbewijzen en zelfs huwelijksoorkondes en verblijfstoelatingen, in Turkije gekocht bij een bende professionele vervalsers. Ze hadden hen gevonden via sociale media zoals Instagram. Daar boven ze hun waren aan, zelfs met video’s en foto’s, zodat de potentiële klanten de kwaliteit konden beoordelen. Verdere contacten liepen via WhatsApp en Telegram.

Naar verluidt zou de Turkse bende in 2021 en 2022 meer dan 2000 vervalste papieren alleen al naar Duitsland gestuurd hebben, waarvan zo’n 900 per post. Het onderzoek behelst meer dan 550 verdachte kopers. Tijdens de razzia’s werd bovendien meer dan 10.000 euro cash, gsm’s, boksbeugels, alarmpistolen en drugs in beslag genomen.

Mocht het tot een veroordeling van de verdachten komen, dan kunnen zij voor max. 2 jaar in de gevangenis belanden. Of als alternatief een boete. Niemand werd gearresteerd.

… Mogen we er nog aan toevoegen dat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niemand, die met valse papieren illegaal in het o zo democratische Duitsland verblijft, zal uitgewezen worden. Of indien toch, dan dit vonnis dan sowieso niet zal uitgevoerd worden.

Lieb Vaterland, magst ruhig sein…

https://www.bz-berlin.de/berlin/reinickendorf/razzia-kaeufer-urkunden

Is Duitsland Weltmeister bureaucratie?

Federaal justitieminister Marco Buschman (FDP) probeert een zgn. Bürokratieentlastungsgesetz IV op poten te zetten. Zeg maar een bureaucratieverlichtingswet. Eraan gekoppeld richtlijnen die 22 miljoen euro “verlichting” moeten opbrengen.

Eer het zo ver is, moeten de bedrijven nog steeds braafjes binnen de lijntjes kleuren. Oordeel zelf of Duitsland hiermee het kampioenschap absurde regelneverij gewonnen heeft.

 • aan huis broodjesleveranciers hebben een gevarenlicentie nodig met vooraf een opleiding van/tot gevaarlijke goederentransporteur
 • in ruimtes met bakovens moet elk uur de temperatuur van de koeltoestellen gecontroleerd en gedocumenteerd worden
 • bakkerijen moeten de bekers voor afhaalkoffie extra registreren
 • halve broden mogen slechts verkocht worden als ze eerst gewogen worden. Die weegschaal moet voor dit doel speciaal geijkt worden. Let wel: dergelijke weegschalen én de ijktaksen zijn niet goedkoop.
 • is een medewerker ziek, dan stuurt de arts hiervan het bewijs aan de ziekenkas; de werkgever wordt over het hoofd gezien.
 • bedrijven moeten mogelijke gevaren voor zwangere vrouwen nagaan, ook als er uitsluitend mannen werken. (… woke-maatregel?)
 • wie een nieuwe machine voor zijn bedrijf aanschaft is verplicht een gevarenbeoordeling indienen – ook al wordt een oude machine gewoon vervangen.
 • een schildersbedrijf moet de inzet voor gescheiden afval documenteren. In de praktijk betekent dit dat elke afvalton of -container zodanig moet gefotografeerd worden dat de stelplaats duidelijk zichtbaar is.
 • elk elektrisch apparaat (bv. radio, koffiezet) moet jaarlijks door een goedgekeurde elektricien nagezien worden. Die moet hiervan een verslag opstellen en een overeenkomstig etiket op het toestel kleven. Bij kleine bedrijven (tot 50 personeelsleden) ontstaan hierdoor kosten die ca. 10.000 euro per jaar bedragen.
 • schildersbedrijven gebruiken zand, zoals trouwens ook op de stranden ligt. Bij de schilders geldt dit zand echter als mogelijk “kankerverwekkend”. Derhalve moet alles opgezogen worden, stofmaskers zijn verplicht en er moet goed zichtbaar een affiche uithangen met de mogelijke gevaren…
 • de werkgever moet hoofdbedekking voorzien en erop wijzen dat deze buiten ook als zonnehoed kan gedragen worden.
 • als het vriest is de werkgever verplicht te waarschuwen voor ijzel
 • alle drie maanden moeten de rijbewijzen van werknemers die voertuigen besturen gecontroleerd worden.

buerokratie-irrsinn-selbst-die-muelltonne-muss-fotografiert-werden-

Vrouwe Justitia (ver)dwaalde

George Stinney [1] was het jongste Amerikaanse kind dat in de 20ste eeuw in de VSA op de elektrische stoel ter dood veroordeeld werd. Hij was 14 jaar jong. [2]

De aanklacht luidde twee blanke meisjes van 7 en 11 gedood te hebben. Hun lichamen werden in de buurt van zijn woning gevonden. George heeft vanaf het begin van zijn proces tot aan zijn executie volhouden onschuldig te zijn en had steeds een bijbel in de hand. Het proces duurde slechts 2 uur en het vonnis werd binnen de 10 minuten geveld. [3].

George’s ouders mochten hem niet bezoeken; elk contact was verboden. Bovendien werden zijn ouders nadien ook nog uit de stad verdreven. Na het vonnis werd George na 81 dagen al terecht gesteld zonder dat hij één enkele keer nog zijn ouders had mogen zien. Die tijd verbracht hij helemaal alleen in een isoleercel, op 80 km afstand van zijn thuisstad. Bij zijn verhoor waren noch ouders, noch een advocaat aanwezig. De dood volgde door een stroomstoten van in totaal 5.380 volt.

Het inzicht over de dwaling liet lang op zich wachten: na 70 jaar werd hij door een rechter in South Carolina onschuldig verklaard omdat het moordwapen (een hamer) 19.07 kg woog. Men stelde immers vast dat George onmogelijk deze hamer kon optillen* en hem herhaaldelijk op de hoofden van de slachtoffers slaan. “Iemand” wees met een beschuldigende vinger in zijn richting, hoewel hij onschuldig was.[4]

Stephen King liet zich door deze rechtsdwaling inspireren voor zijn boek The Green Mile, dat ook verfilmd werd.

*Er bestaat een duidelijk verschil tussen een 19 kg zware hamer slechts op te tillen of hem op te heffen, te dragen, twee meisjes ermee te achtervolgen en hem vervolgens meermaals met kracht te laten neerkomen om hen te doden.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

[1] In 1944, George Stinney was young, black and sentenced to die

[2] In 1944, George Stinney Jr., 14, Became the Youngest American Executed in the 20th Century When He Was Sent to the Electric Chair

[3] https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/18/the-rush-job-conviction-of-14-year-old-george-stinney-exonerated-70-years-after-execution

[4] The Green Mile (Film) – Wikipedia

Wat mag je nog zeggen in Nederland?

… waarschijnlijk even weinig als in dit apenlandje…

Raisa Blommenstijn, ex-presentatrice bij Ongehoord Nederland, moet zich op 19 augustus voor de meervoudige kamer verantwoorden voor aanklachten wegens groepsbelediging en smaad. De zaak van Blommenstijn past in een trend waarbij steeds meer criticasters van het bewind te maken krijgen met vervolging. Wat mag je nog zeggen in Nederland en hoe moeten we omgaan met een steeds repressievere staat?

Welke vreselijke misdaad heeft Raisa Blommenstaan begaan? We citeren de NOS:

In het bericht naar aanleiding van een mishandeling schreef ze: “Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoe veel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden? Talloze waarschijnlijk: de open grenzen-elite importeert dit volk met bosjes, met alle gevolgen van dien.”

Voor Duitse erfzonde nooit ofte nimmer absolutie

Voormalig VSA-president Trumps “America First”, is voor een Duitser met een zelfde patriottische boodschap een onvergeefbare doodzonde.

Björn Höcke (AfD) gebruikte in een toespraak “Alles für Deutschland” en dàt mag niet wegens – naar verluidt “een nazi-leuze”. Samen met nummerplaten, logo’s en afkortingen op reclame en kledingstukken met bv. HH of 88 of zelfs slechts Gotisch schrift worden zij naar de vergeetputten der geschiedenis verbannen. Het kenteken van Hamburg ontsnapt voorlopig nog steeds aan de Duitse mea-culpa-waanzin.

Drie verboden woorden met een prijskaartje van 13.000 euro. Alle media berichtten uitvoerig over de onverlaat en de strafmaat. Maar voor de SPD-er Daniel Wolski, die tieners misbruikte, zich te buiten ging aan het stockeren en zenden van kindernaaktfoto’s, amper een woord behalve in de schandaalkrant Bild (https://m.bild.de/regional/nordrhein-westfalen/luenen-nrw-jugendliche-missbraucht-haft-fuer-ex-vize-buergermeist).

Bild

Media hebben ook zo hun prioriteiten, nietwaar?

Het is maar de vraag hoe lang in ons land nog AVV-VVK op onze IJzertoren mag prijken en wanneer Raymond Van het Groenewouds “Vlaanderen Boven” verboden wordt…

Waarom het vertrouwen in justitie zoek is

Men vergelijke met de straffen die Vlaams-nationalisten boven het hoofd hangen, zoals bv. de 4 Voorposters met een spandoek of het vonnis dat over Dries en enkele vrienden uitgesproken werd wegens een “meme” en uitlatingen op een privé chatgroep. Wie gelooft nog dat “justitie” “just” oordeelt?

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/voorpost-uitspraak-is-verontrustend/10309353.htmlhttps://pal.be/2021/05/stop-islamisering-vonnis-voorpost-lees-hier-de-integrale-versie

Waarover de regimepers niet spreekt

Uit cijfers die fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas(Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Justitie Paul Van Tigchelt(Open Vld) blijkt dat onze overbevolkte gevangenissen op 1 januari 2024 11.631 gedetineerden telden en dat 5.181 of 44,54 procent daarvan niet de Belgische nationaliteit bezitten.

“Een gigantisch aantal, want het gaat niet eens om de mensen met een dubbele nationaliteit, en het aantal stijgt ieder jaar zelfs nog”, stelt Pas.“Het onderstreept alleen de noodzaak van het doen uitzitten van straffen in het land van herkomst.”

Vorig jaar vroeg Pas de cijfers van de samenstelling van de gevangenispopulatie op bij Van Tigchelts voorganger Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Op 1 januari 2023 bleken er 10.785 gevangenen te zijn, waarvan er 4.683 niet in het bezit waren van de Belgische nationaliteit. “Voor de gevangenispopulatie betekent dat dus op een jaartje tijd een stijging met 846, of van 7,8 procent”, aldus Pas. “En voor het aandeel vreemdelingen, een stijging met 498, of van 10,6 procent.”

“Criminele vreemdelingen dienen hun straffen in het land van herkomst uit te zitten”

 De fractievoorzitter merkt op dat de ‘top vijf’ van de vreemde nationaliteiten het voorbije jaar geen wijzigingen onderging. Deze lijst wordt nog steeds aangevoerd door de Marokkanen (937), gevolgd door de Algerijnen (548), de Nederlanders (382), de Albanezen (295) en de Roemenen (290).

“In de gevangenispopulatie blijven vreemdelingen dus een disproportioneel groot aandeel uitmaken”, gaat Pas verder. “De oplossing voor het structurele probleem van de overbevolking en het daaruit voortvloeiende geweld binnen de gevangenismuren ligt dus voor de hand. Ook al weigert de Justitieminister en met hem de hele federale regering dit in te zien. Criminele vreemdelingen dienen hun straffen in het land van herkomst uit te zitten. Het is de hoogste tijd dat op betrokken herkomstlanden hiertoe de politieke, diplomatieke en economische druk wordt opgevoerd.”

VB

Bovendien: Kwart Belgische gevangenen is illegaal

Lees ook: Gedetineerden, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond (22.8.23)