“Unwoke” rechter…

… fulmineert tegen advocaat van crimineel, die ‘s nachts betrapt werd in een buurt waar hij niet woont, die zich vervolgens verstopt, met een holster op zijn lichaam, waarop de politie het vuur opende… “Kom niet af met je onzin dat hij een zwarte is die op de loop ging voor politiebrutaliteit… daar gaat het niet over… ik laat niet toe dat je deze zaak gaat vergiftigen door iets aan te voegen dat er helemaal niets mee te maken heeft…”

Nord Stream 2: bijna af

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Ook al blijven de gewestregering Mecklenburg-Vorpommern en de Duitse federale regering Nord Stream 2 onverminderd steunen, toch geven de VSA de hoop – of eerder de aanval – niet op.

VSA buitenminister Blinken blijft in naam van de zgn. verdediging van het westen (lees: eigenbelang) ten opzichte van de opgewarmde koude vijand Rusland de afwerking van de gaspijplijn afkeuren en iedereen die eraan meewerkt bedreigen. Hij trok speciaal hiervoor naar de EU-Commissie in de hoop daar bijval te krijgen en/of verdeeldheid te zaaien. IJdele hoop: Mainstream parties block ECR resolution to force vote on Nord Stream 2. Twee Duitse milieuredders kregen in de rechtbank geen gelijk. Einsprueche-abgelehnt-Nord-Stream-2-kann-weitergebaut-werden. En de EU moet schoorvoetend toegeven dat het licht snel zal doven als men rekent op “duurzame” energie; d.w.z. zonder fossiele brandstoffen of gebruik van kernenergie. De EU beschouwt elektriciteitsopwekking d.m.v. gas nu als een “tijdelijke oplossing in een overgangsfase”. Grüne Investitionen: neue Hintertür für Gaskraftwerke? Zelfs kernenergie zou het etiket “groen” kunnen krijgen: Europa soll mit alter energie grün werden. Hierop komen we later terug.

Zonder enige twijfel zal het project op de EU-US-Future-Forum agenda van de Atlantic Council staan: https://www.atlanticcouncil.org/

Het is bijna hilarisch dat de VSA zich zorgen maken over de corruptiemogelijkheden die door Nord Stream 2 geboden worden aan Duitse politici. De Atlantic Council is niet te beroerd om als conclusie te poneren: dat er geen enkel positief effect te noteren valt, maar daarentegen wel zes negatieve. Het te dure, vervuilende Amerikaanse fracking gas wordt met geen punt, zelfs geen gedachtenstreep, vermeld.

Een overzicht en gesprek met Karin Kneissl, voormalig Oostenrijkse buitenminister (FPÖ) over noodzaak, economie, energie én Amerikaanse sancties:

Hoe ver staan de werken?

De Fortuna kreeg intussen steun van een tweede pijplijnlegger, de Akademik Cheskiy, die ter hulp geschoten is in Deense wateren bij het eiland Bornholm. In december 2020 werd bekend gemaakt werd dat de pijpleiding in Duitse wateren al afgewerkt is. https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-12/nord-stream-2-pipeline-abschnitt-deutsche-gewaesser-fertiggesttellt

Volg bruggetjes naar de posities van de Fortuna en de Akademik Cheskiy. Beide worden begeleid door bevoorradingsschepen en sleepboten. Men rekent erop in juni in Duitse wateren – zo’n 85 km tot de kust- aan de afwerking, resp. verbinding, te kunnen beginnen.

Second Russian vessel begins Nord Stream 2 pipelaying in Danish waters: developer | S&P Global Platts (spglobal.com)

De Amerikaanse bemoeienissen hebben wij regelmatig beschreven. Dit waren niet de enige moeilijkheden die dienden overwonnen te worden. Men moest rekening houden met de buurlanden, (lees: toestemming krijgen), met de internationale wateren, de regionale wateren, meteo, impact op de natuur, de bodemgesteldheid én met oorlogstuig op de bodem van de zee.

U vindt al deze gegevens (in het Engels) terug op https://www.nord-stream2.com/

Om u een idee te geven van de immens-grote werken die ermee verbonden zijn:

We krijgen waarschijnlijk een nieuwe, bijzonder onderlegde, grondwetspecialiste…

… die “niet alleen spoken ziet”

“Dit gaat niet over cadeaus, het Grondwettelijk Hof is een heel belangrijke instelling. De beslissing over de benoeming ligt uiteindelijk bij de Senaat.” (dixit Joachim Coens)

Volgens Joachim Coens, de voorzitter van CD&V, voldoet ex-minister Joke Schauvliege (CD&V) aan alle criteria om deel uit te maken van het Grondwettelijk Hof. Schauvliege wordt genoemd als nieuwe rechter aan het Hof. Maar haar kandidatuur kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. Schauvliege moest in 2019 ontslag nemen als Vlaams minister na omstreden uitspraken over de klimaatmarsen en de Staatsveiligheid. Lees verder… en volg bruggetjes naar vorige artikels onderaan.

U bent wat u eet

FPÖ-Rauswurf wegen Hitler-Eiernockerl-Posting - Burgenland | heute.at

Een politie-agent uit Burgenland (Oostenrijk) werd geschorst en tot een boete van 6300 euro veroordeeld omdat hij op 20 april 2020 Eiernockerln mit grünem Salat gegeten had en dit misdrijf op de sociale media kenbaar gemaakt had.

Zo u weet waarom én de menukeuze van de man én b.g. datum de aanleiding konden zijn van een veroordeling, dan zit u waarschijnlijk in hetzelfde verdachte schuitje als de agent.

Voor degenen, die nog steeds naar een verborgen raadsel zoeken – zalig zijn de simpelen van geest – de bewuste datum is tevens de geboortedag van de man, wiens initialen in Duitsland verboden werden – AH – én de gekozen maaltijd hoorde naar verluidt tot zijn lievelingseten. In se ging het niet om de “Eiernockerln”, het had even goed Sachertorte of Apfelstrudel kunnen geweest zijn, het ging erom dat het moreel niet verantwoord is – gewild of toevallig – sympathie te tonen zij het voor het gerecht, zij het voor de verjaardag van de betroffen persoon. Een rechtgeaard persoon zet op 20 april geen Eiernockerln op het menu… en nog minder op sociale media.

De agent moest zich voor een misdrijf tegen dé Verbodswet verantwoorden. De jury vonniste hem met 5 tegen 3 stemmen schuldig. Bovendien sloot de FPÖ hem uit haar rangen.

https://www.derstandard.de/story/2000125761703/zehn-monate-bedingt-fuer-polizisten-im-burgenland-wegen-eiernockerl-posting

… Men herinnere zich de hetze tégen Filip Dewinter omdat hij een voorkeur heeft voor Duitse herders (… de honden… niet te verwarren met schapenhoeders…)

Voor wie zich aan het recept wil wagen:

Klimaatvonnis met vèrreikende gevolgen

Graphics Judge Illustration PNG, Clipart, Aggression, Angry, Arm, Cartoon,  Cartoon Judge Free PNG Download

Klimaatdoeleinden niet bereikt? Oplossing: de vrijheid nog meer beperken!

Het Duitse Grondwettelijk Hof (BVerfG) heeft een vonnis uitgesproken dat de deuren wijd open zet voor zng. “lockdowns” met een onbepaalde duur, noodtoestanden die omwille van een klimaatalarm ons kunnen doen opsluiten in onze woning, straat, gemeente, land…, ons dagelijks leven aan banden legt, tot het klimaat-fata-morgana bereikt wordt.

Inderdaad, het gevaar loert om de hoek. Als de EU dit als richtlijn copieert en de EU-lidstaten dwingt dit in de eigen wetgeving op te nemen, dan is het klimaathek helemaal van de dam.

Het vonnis van de hoogste Duitse rechtbank werd uitgesproken n.a.v. de klacht van enkele klimaatapocalypsvoorspellers die nu hun doemdenken bevestigd zien. De Duitse klimaatwetgeving (dd. 2019) is veel te beperkt, zo oordeelt het BVerfG, omdat de Duitse federale regering vanaf 2031 te weinig maatregelen voor de vermindering van de CO2-uitstoot voorzien heeft.

Om de vrijheidsrechten van de jongere generatie vanaf 2031 te beschermen, zou de Duitse federale regering voor eind 2022 een concreter uitstootverminderingsdoel moeten voorschrijven. We citeren: Künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein; gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müssen.“ (Ned. vert.: In de toekomst kunnen zelfs zwaar ingrijpende vrijheidsbeperkingen om het klimaat te beschermen, redelijk en grondwettelijk gerechtvaardigd zijn; juist daarom dreigt dan het gevaar dat aanzienlijke vrijheidsbeperkingen zullen moeten aanvaard worden.”) Zie persmededeling: Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich

Ingrijpende vrijheidsbeperkingen voor de nu levende bevolking worden dus met een mogelijk toekomstig scenario gemotiveerd. Of simpel uitgedrukt: beter nu de mensen opsluiten opdat de volgende generatie(s) niet van alles moeten afstand doen. Great Reset-bevolkingstemmers, zoals Klaus Schwab, worden hiermee een handje geholpen.

“Voor de bescherming van het klimaat” is in elk geval een formulering die zeer veel speelruimte voor de wetgever open laat: tegen wat moet men een steeds veranderend klimaat beschermen? En hiermee ontbreekt elke redelijkheid bij het vonnis:  „Die Möglichkeiten, von dieser Freiheit in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden ist, stoßen an verfassungsrechtliche Grenzen, weil CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand weitestgehend irreversibel zur Erwärmung der Erde beitragen, der Gesetzgeber einen ad infinitum fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos hinnehmen darf.“ (Ned. vert.: De mogelijkheden van deze vrijheid op een wijze gebruik te maken, die direct of indirect met CO2-uitstoot te maken heeft, botsen tegen grondwettelijke grenzen, omdat CO2-uitstoten momenteel uiterst onomkeerbaar tot de opwarming van de aarde bijdragen; de wetgever mag volgens de grondwet een oneindig-ontwikkelende klimaatverandering niet zomaar, zonder tegenactie, laten gebeuren.”)

Zouden de grondwetrechters weten dat ook mensen CO2 uitademen? Dit zou men immers ook als een “directe of indirecte” bijdrage tot de klimaatverandering kunnen interpreteren. Komt er ooit een adembelasting? De klimaatsekte zal het vonnis toejuichen; zij denken er niet aan dat het ook om hun vrijheidsrechten gaat, vrijheidsrechten op wiens graf ze dansen…

Quo vadis, Syria?

Hoed u voor een Turkse tortel

In Afrin, het uiterste noordwesten van Syrië hebben de Turken de touwtjes vast in handen. In 2018 trok het Turkse leger over de grens en bezette heel de regio, waar voorheen de Koerden in de meerderheid waren, onder het motto “Operatie Olijftak”.

Mr. President, prevent ethnic cleansing in Afrin

Ze verdreven Koerden, christenen en andere minderheden. Erdogan wou “een veilige grensstreek”; m.a.w. de Koerden moesten er weg. Zij werden vervangen door de islamitische extremisten die – toen ze in midden en noord-Syrië in het nauw zaten – de keuze kregen – zonder dat ze door het Syrische leger een haar gekrenkt werden – het vrijgeleide naar het noorden te aanvaarden of zich over te geven aan het Syrische en Russische leger. De meesten kozen ervoor met vrouw en kinderen naar het noorden te trekken waar ze de woningen van de verdreven oorspronkelijke bewoners innamen.

Zelfs graven van Koerden moesten eraan geloven:

Sindsdien wordt Afrin bestuurd door een bonte mengeling van verschillende soennietisch-islamistische extremisten onder de paraplu van vadertje Erdogan. Stilaan wordt heel de regio verturkst: het onderwijs, de munt, de tewerkstelling in openbare diensten, de toewijzing van woningen e.a. hand-en spandiensten.

Systematisch wordt heel de regio gezuiverd van alles wat aan de vroegere samenleving herinnert. Het westen protesteerde met krokodillentranen … “Het mag niet blijven duren”… en hult zich sindsdien in stilzwijgen…

NO WAR peace dove vs grenade bomb Men's T-SHIRT freedom fun graphic tee sk  S-XL | eBay

Operatie Olijftak begon op 20 januari 2018 tot 18 maart 2018 toen de Koerdische YPG de strijd opgaf. De Turken namen het boeltje over. Meer dan 200.000 Koerden vluchtten weg – of werden verdreven – zo niet volgde een gewisse dood. Van de oorspronkelijke 350.000 Koerden zouden er nu nog zo’n 150.000 wonen.

Door het immens groot aantal verdreven en/of gevluchte Syriërs (van de 22 miljoen zielen tellende vooroorlogse bevolking zouden ca. 13.5 miljoen hun woning verlaten hebben tijdens de laatste tien jaar) valt de etnische zuivering van Afrin niet op. Weinig of geen journalisten besteden er aandacht aan, hebben er trouwens ook geen toegang. Het gaat immers niet om een verdrijving in gang gebracht door een “dictatoriaal regime” of een erkende terroristische groepering. Het gaat om een massale verdrijving van een bevolking op gang gebracht en uitgevoerd door een NAVO-lidstaat en VSA-bondgenoot.

Nadat meer dan de helft van de Koerdische bewoners van Afrin verdreven waren, organiseerde Turkije de hervestiging van de moslim terroristen met hun gezinnen uit de Ghouta (nabij Damascus), Deir Ezzor en uit de Aleppo regio. Ca. 100.000 van hen hebben zich in de Afrin-regio gevestigd sinds het afsluiten van de Olijftak-operatie.

De in Afrin gebleven Koerden en Yezidi’s hebben het bijzonder moeilijk. Zij moeten leven volgens de opgelegde regels van het Turkse leger en de islamistische milities, die zich het SNA (Syrian National Army) noemen om hun bont crimineel allegaartje een ietwat officiele titel te geven. Onze redactie verwijst er in publicaties naar als het “Turks huurlingenleger”.

Recent rapporteerde ACAPS (Assessment Capacities Project), een onafhankelijke NGO, het volgende: “De Koerdische bevolking wordt voortdurend belaagd door lokale extremistische milities… waardoor hun job, inkomen, woning kunnen ontnomen worden. De Koerdische bevolking van Afrin wordt persoonlijk bedreigd, is het slachtoffer van chantage, van ontvoering door plaatselijke SNA milities in de regio. Koerdische bewoners van Afrin zijn bijzonder kwetsbaar wat betreft onderdak. Ze worden herhaaldelijk en systematisch bestolen en beroofd van hun bezittingen. Degenen die in 2018 uit hun huizen gevlucht zijn, konden na hun terugkeer vaststellen dat hun woningen bezet waren door de door Turkije hervestigde terroristen en hun gezinnen die uit het Syrische regeringsgebied verdreven waren.”

In de vluchtelingenkampen vindt men hen – de verdreven bewoners van Afrin – terug. Een getuigenis van een man die wil dat de bezetters én Turkije voor een internationale rechtbank verantwoording afleggen voor hun oorlogsmisdaden:

US State Department (min. buitenl. zaken) schreef in een verslag over mensenrechten, “2020 Country Report on Human Rights Practices: Syria” dat “de VN onderzoekscommissie over Syrië herhaaldelijke patronen van systematische plundering en toe-eigening van eigendom door SNA-leden in Afrin en Ra’s al-Ayn bevestigd zag” en dat “nadat burgerbezittingen geplunderd waren, de SNA strijders en hun gezinnen huizen bezet hadden nadat burgers gevlucht waren of zelfs burgers, vooral Koerden, dwongen, uit hun huizen te vluchten door praktijken zoals bedreigingen, afpersing, moord, ontvoering, foltering en gevangenisschap”.

De bewijslast voert aan dat – op een systematische wijze – zeer ernstige inbreuken van mensenrechten plaats vinden in de Afrin regio. Bij deze situatie wordt grotendeels weggekeken door de wereldpers en westerse regeringen.

Het ACAPS rapport geeft een speciale vermelding van confiscatie van landbouwgronden. De komst van de islam terroristen – vervat in het zgn. SNA – heeft ertoe geleid dat natuurlijke grondstoffen en/of inkomstenbronnen misbruikt werden. Een voorbeeld aangehaald door het Voice of America rapport: niet minder dan 8 miljoen van Afrins 26 miljoen olijfbomen werden omgehakt door SNA-strijders om hen te voorzien van brandhout of om dit als zodanig te verkopen. Afrin was een regio met traditioneel veel olijfboomgaarden.

Nogmaals – we blijven het herhalen – het SNA (Syrian National Army) – is ondanks zijn naam geen onafhankelijke Syrische militaire formatie. Integendeel: het is een constructie van 70.000 Soenni-islamitische gewelddadige extremisten, die een vrijgeleide kregen vanuit heel het grondgebied Syrië, en die vandaag georganiseerd, bewapend, gefinancierd en geleid worden door de Turkse overheid. Onze benaming “Turks huurlingenleger” is met geen letter overdreven.

Jiger Hussein, een vluchteling uit Afrin, die nu een onderzoeksploeg – https://missingafrinwomen.org – leidt die zich toelegt op met ontvoeringen en verdwijningen in N-Syrië: “Wij hebben sterk bewijs dat de Turkse autoriteiten en hun extremistische milities betrokken zijn bij internationale misdrijven in het Turks-bezette Afrin, inbegrepen verkrachting, smokkel, foltering en moord.”

Op b.g. webstek vindt u gedetailleerde info, namen van verdwenen meisjes/vrouwen in beeld gebracht op een kaart.

Koerdische en Yezidi vrouwen worden systematisch als slachtoffer gekozen. Dit wordt ook vermeld in het b.g. verslag van het VSA min. van buitenlandse zaken; het publiceert namen van milities als “Sultan Murad*, Faylaq al-Sham**, Firqat al-Hamza***, al-Jabha al-Shamiya****, en de SNA militaire politie*****”. Tevens wordt vermeld “slachtoffers van ontvoeringen door TSO’s (Turks gesteunde bewapende oppositiegroepen = islamitische milities) zijn dikwijls van Koerdische of Yezidische oorsprong of het zijn mensen die kritiek hebben op de huidige gang van zaken, of mensen waarvan vermoed wordt dat ze de voormalige Koerdische overheid van Afrin genegen zijn.”

De VN onderzoekscommissie stelde de verplaatsing vast van personen, door de SNA milities gevangen gehouden, naar Turkse gevangenissen, waarmee “samenwerking en gezamenlijke acties tussen de Turkse regering en het SNA en de criminele verantwoordelijkheid van (Turkse) bevelhebbers aangetoond worden”.

Het zal niemand verbazen dat de Turkse overheid alles ontkent.

Er werd een speciale NGO in het leven geroepen om de situatie der vrouwen in Afrin in beeld te brengen. Deze noteerde in 2020 de ontvoering van 88 vrouwen door het Turks huurlingenleger. In januari 2021 wist men nog steeds niets over het lot en verblijfplaats van 51 van deze vrouwen. Deze NGO kwam te weten dat 14 van de gevallen over foltering ging en 3 over verkrachting door het huurlingenleger onder het commando van Turkije. 2 slachtoffers hiervan worden nog steeds vermist. Met name de Hamza en de Sultan Murad Divisions zouden bij deze betrokken zijn.

Het VN – Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten heeft Turkije verzocht deze beschuldigingen te onderzoeken. Tot op heden werd geen enkel onderzoek – zelfs geen begin – bekend gemaakt.

* Sultan Mourad Division: Dé chouchou van Turkije, krijgt de meeste steun van alle terroristische milities. En de VSA leverde hen zelfs BGM-71 TOW anti-tank raketten. “Turks huurlingenleger” mag u letterlijk interpreteren: zij werden geronseld door Turkije voor bemoeienissen in Libië en Azerbeidjan.

** Faylaq al-Sham: Een alliantie van zo’n twintigtal milities, waarvan ook de Moslimbroeders deel uitmaken.

***Firqat al-Hamza: uit Daraa afkomstig, samengesteld uit 6 sub-milities. Kregen ook BGM-71 TOW anti-tank raketten toegespeeld.

****al-Jabha al-Shamiya: een ingewikkeld kluwen, een zooitje ongeregeld, voorheen actief in verschillende regio’s: o.a. in Aleppo, Damascus, Oost-Ghouta, werden door de CIA goedgekeurd voor de levering van BGM-71 TOW anti-tank raketten

*****SNA militaire politie: moet het huurlingenleger een vorm van legitimiteit geven. De video moet aantonen dat alles volgens de wet verloopt. Noteer dat een terroristische militie, de Hamza Division, afkomstig uit de Aleppo provincie, getraind, gesteund en bewapend door de VSA en Turkije, hier de baas speelt.

Bronnen: talrijke video’s, waarvan u hierboven een beperkte selectie kan bekijken

Violations by SNA… Who to blame?

Turkey Creates a Humanitarian Catastrophe in Occupied Syria

Vlaamse Regering pompt ruim 3 miljoen euro in “Verleumdungsagentur”

Cartoon muis verdrietig blootgesteld aan gratis kaas in een muizenval |  Premium Vector

Joren Vermeersch, volgens eigen zeggen “Jurist, historicus, auteur, columnist De Standaard, eerste opvolger op de Kamerlijst voor N-VA West-Vlaanderen” plaatste gisteren dit opmerkelijk opiniestuk op facebook. Bruggeling Joren Vermeersch, “adviseur ideologie bij en voor de N-VA”, is blijkbaar niet helemaal gelukkig met de recente poco bocht van de Vlaamse Regering, onder de leiding van partijgenoot Jan Jambon:

De Tijd berichtte gisteren dat de Vlaamse regering 3.150.000 euro gaat pompen in het sturen van valse sollicitaties naar werkgevers, om zo discriminatie in aanwervingen in kaart te brengen.

Ik heb het daar als conservatief zeer moeilijk mee en ik ga u zeggen waarom: Ondernemers belasten met fake-sollicitaties is vooreerst onrespectvol. De tijd die zij verkwisten aan het beantwoorden daarvan gaat immers ten koste van hun bedrijf en hun gezin.

Maar het is bovenal onethisch, want dit komt neer op het bedotten van de burger. Ik vraag me dan ook af hoe wettelijk dit alles wel is. Extra zuur hierbij is de vaststelling dat veel ondernemers al jarenlang valse sollicitaties ontvangen als gevolg van ondoordacht overheidsbeleid. Ik heb het dan over sollicitaties afkomstig van langdurige werklozen die deze brieven en mails louter versturen omdat ze per maand een aantal sollicitaties moeten kunnen voorleggen aan hun sociaal assistent, willen ze hun werkloosheidsuitkering behouden, terwijl ze in werkelijkheid totaal niet van plan zijn die job te aanvaarden.

De hamvraag die we ons hierbij moeten stellen gaat evenwel verder dan het onethische aspect van de methodiek.

Meer fundamenteel moeten we ons durven afvragen of het wel opportuun is dat de overheid zich bemoeit met het aanwervingsbeleid van private ondernemingen. Ikzelf vind van niet. Een ondernemer moet in alle vrijheid en naar best vermogen zijn team aan medewerkers kunnen samenstellen. Tenslotte is hij het die hun loon betaalt én heeft hij als werkgever ook een sociale verantwoordelijkheid naar zijn andere werknemers toe. Zonder bloeiend bedrijf, geen brood op de plank voor hen en geen nieuwe vacatures voor anderen.

Binnen de politiek heerst er een grote angst om dat punt klaar en duidelijk te stellen, hoewel velen het stiekem denken. Dat komt omdat je zo al snel geframed wordt als iemand die “discriminatie goed praat”.

Ik durf het in deze blog wél aan, omdat dit raakt aan de verhouding tussen staat en burger. Als we iemand heel dringend terug in zijn kot moeten jagen dan is het wel de staat, die veel te invasief bezig is met het regelen en controleren van de burgers en daar jaar na jaar driester in wordt. Discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat uiteraard en ja, het is onethisch. Maar de overheid zelf zal dat euvel niet kunnen oplossen. Dat moet vanuit de samenleving en de bedrijven zelf komen.

Ik geloof ook dat we op dat vlak spontaan op de goeie weg zijn. Laat dit onzalige project dus voor wat het is. Dank!”

Meer duiding over Joren Vermeersch:

“… Vanaf 1 augustus wordt Joren Vermeersch (38 j.) adviseur ideologie bij de N-VA. Van opleiding jurist en historicus werkte hij eerst bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en was hij parlementair medewerker van Jean-Marie Dedecker. In 2010 gaat hij aan de slag bij de N-VA-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers… ”

Uit: https://affverzet.wordpress.com/2020/07/06/nieuwe-n-va-ideoloog-joren-vermeersch-mistrapt-zich-al/