Over het einde der illusies en het nakende kantelpunt

Het liberalistische model heeft ons altijd verteld dat wij dankbaar en gelukkig horen te zijn; dankbaar omdat wij rechten en vrijheden hebben, die men in andere delen van de wereld niet heeft. Dankbaar omdat wij in een welvaart leven, die men in andere delen van de wereld niet kent. Dankbaar omdat ons bestuurssysteem democratisch is, waar dat in andere delen van de wereld niet zo is. Dankbaar omdat onze overheid plichtsbewust en verantwoordelijk is, omdat zij integerheid hoog in het vaandel draagt. Dankbaar omdat ons gerechtssysteem werkt, omdat het rechtvaardig, onpartijdig en efficiënt is. Dankbaar en gelukkig horen wij te zijn, om dit Utopia, dit Eden waarin wij leven en vertoeven mogen……maar… het is een illusie, een leugen en boerenbedrog.

Reeds vele jaren broeit en groeit in steeds meer mensen in deze maatschappij het gevoel dat er iets niet klopt. Wij horen dankbaar en gelukkig te zijn, maar we zijn het niet – getuige alleen maar het massale gebruik van antidepressiva en narcotica, getuige de zelfmoordcijfers, getuige de veelvuldige sociale drama’s, de depressies, de burn-outs en ga maar door…

Wat wij ‘horen’ te voelen, stemt niet overeen met wat wij écht voelen. Wat onze maatschappij voorgesteld wordt te zijn, strookt niet met wat wij haar ervaren te zijn.

De rechten en vrijheden die wij horen te hebben, zijn jaar na jaar meer uitgehold. Wanneer opmerkingen gemaakt worden dat het beleid in strijd is met de grondwet, dan worden deze opmerkingen door bepaalde politici afgedaan als ‘semantisch’, alsof die waarborg voor burgerlijke rechten en vrijheden louter folklore is, een sentiment van nostalgie zonder verdere waarde…

Zagen wij sinds de ‘War on Terror’ (post-2001) de burgerrechten betreffende de privacy uitgehold worden en de macht van overheid stappen nemen richting een totalitair regime; de voorbije twee jaar werd deze machtsverschuiving van Volk naar Staat exponentieel versneld onder het banier van ‘volksgezondheid’.

De realiteit is voor iedereen zichtbaar: QR-codes, pasjesmaatschappij, tracering, monitoring, gegevensvergaring -en opslag, boetes, drukuitoefening, vervolging, isolatie… ‘Vrijheid en Recht’ zijn vervangen door ‘Gehoorzaamheid en Gunst’ in een wereld waarin de Burger gedegradeerd is tot onderdaan, tot onder-danigheid…

Wij horen dankbaar te zijn om onze welvaart… welke welvaart? Het BNP? Daarmee voeden moeders hun kinderen niet. Het gemiddelde vermogen van ‘de belg’, een cijfer dat gruwelijk vertekend wordt door het aandeel van een handjevol superrijken? Daarmee heeft de dakloze geen dak boven het hoofd.

Lees verder

In de brievenbus

Voor de paar nog-geïnteresseerden in het verloop van de vaccinatie in het land b: we staan bijna op nul deze week: https://covid-vaccinatie.be/nl

In november klonk het nog triomfantelijk:

Waarop mochten we VDB weer afrekenen? Citaat op de 7e dag: “‘Als dat niet lukt, moet u op mij schieten.’

Afbeeldingsresultaat voor frank vandenbroucke als dat niet lukt moet u op mij schieten

Het is niet van mogen, geachte criticasters, het is van moeten.

 • Als je dit ‘grondig’ leest, een een beetje de eenvoudige rekenkunde toepast (de regel van 3, niveau 6de leerjaar lager onderwijs), dan weet je waarom bij een kosten/baten-analyse, dit vaccin nooit de problemen kan oplossen. Integendeel, het schept heel wat meer problemen erbij.
 • Vergeet de 95% ‘relatieve’ effectiviteit.., dat is pure “PR” (verkoopspraatjes van een marktkramer…)
 • De ‘reële’ (absolute) effectiviteit in het verhinderen van een zware Covid-infectie (met mogelijke hospitalisatie), is slechts 0,016%. Je dient dan alle (volwassen) inwoners van een stad als Sint-Truiden of Vilvoorde te vaccineren, om 4 zware infecties van Covid te verhinderen.., (slechts 1 op 6.000 vaccinaties verhindert een zware infectie).
 • Naast de 0,016% werkzaamheid staan <0,5% ZWARE nevenwerkingen, die opname via spoed rechtvaardigen..(Onder meer”Bell’s Palsy”, een permanente gezichtsverlamming, auto-immuunaandoeningen zoals het Guillain-Barré Syndroom, et cetera et cetera.., inclusief overlijdens..)
 • Als alle Belgen gevaccineerd worden (op 10 miljoen afgerond), dan behoed je 1.600 mensen voor een zware Covid infectie..,.. en krijg je ongeveer 50.000 mensen met zware bijwerkingen, die een spoedopname (inclusief hospitalisatie) rechtvaardigen..(“Flatten the curve..?”)
 • En volgens de eerste resultaten van VAERS (Vaccin Adverse Effects Registration System), zijn 13 tot 19% van de ‘zware’ ongewenste nevenwerkingen “overlijdens”..
 • Volgens Pfizer/BioNech, volgens de CDC, volgens de FDA, volgens de EGA/EMA, en volgens onze media-virologen en media-bio-statistici, en onze ministers en staatssecretarissen van gezondheid, zijn dit uitstekende (95% effectiviteit, lees 0,016%), tot aanvaardbare cijfers (<0,5% zware bijwerkingen).
 • En vergeet ook al maar dat de maatregelen door vaccinatie kunnen teruggeschroefd worden, want het vaccin is NIET getest op transmissie van het virus via ‘asymptomatische’ dragers.
 • Dat laatste zullen we pas weten nà deze testperiode (test-fase III), die nog 2 jaar en 2 maanden zal duren…https://www.domusmedica.be/…/PfizerBioNtech%20covid…

“Milde bijwerkingen” (5)

Ook in Frankrijk neemt de twijfel bij de bevolking over de Pfizer-Biontech-inentingsstof toe. (In het land b is elke twijfel bij Frank Vdb-decreet verboden.) Niet zonder reden. Opnieuw werden er overlijdens gemeld enkele dagen na de inenting van de eerste dosis bij RVT-bewoners. Drie der gevaccineerden zijn overleden in een RVT in Nancy, één in Perpignan en één in Tours.

De Franse regering is er zelfs ongerust door geworden: het gezondheidsministerie wil dat er meer overlijdens onderzocht worden, maar waarschuwt voor te snelle conclusies… Een soortgelijk scenario zoals bij een aanslag waarna de regering en poco pers prompt waarschuwen dat het niet ondenkbaar is dat blanke rechtse mannen de schuld in de babouches van neo-Fransen willen schuiven. Nochtans moest de gezondheidsminister Olivier Véran toegeven dat er in Frankrijk intussen 139 geregisteerde gevallen van zware bijwerkingen* opgetekend werden.

De bevolking werd, zoals gebruikelijk in andere landen met soortgelijke problemen, gesust dat het in hoofdzaak om “oude of zeer oude mensen ging met onderliggende problemen”. De dood van b.g. gevaccineerde RVT-bewoners moet “grondig onderzocht worden”, zo stelt de gezondheidsminister, waarbij “vastgesteld moet worden of het niet om een ongelukkige samenloop van omstandigheden” gaat en bijgevolg… de doodsoorzaak aan iets anders te wijten is.

Zo heb je natuurlijk altijd gelijk: sterft een bejaarde – zonder vaccinatie – dan is hij/zij heengegaan “aan de gevolgen van corona”. Sterft een bejaarde – mét vaccinatie – dan is hij/zij heengegaan “aan onderliggende medische problemen”. Dit laatste sluit echter niet uit dat dergelijk overlijdens alsnog in de statistieken bij de “coronadoden” geteld worden. (…)

*Nvdr: het bruggetje werd intussen gedeactiveerd. Wij laten het staan om aan te tonen dat onaangenaam nieuws door de poco media gelijk gesteld wordt met “fake news”.

Rechtbank bevestigt verzet tegen mondmaskerplicht

Een Franse rechtbank heeft de algemene plicht tot het dragen van een mondmasker in Straatsburg en 12 kleinere gemeentes in de Elzas ongedaan gemaakt. Met de beoordeling dat de vrijheid der burgers hiermee in het gedrang zou komen en derhalve een te grote invloed van de politiek op het leven der burgers. De mondmaskerplicht omvatte nl. ook het dragen ervan in de open lucht. En dat ging volgens de rechtbank te ver.

Twee artsen trokken naar de rechtbank om te protesteren tegen de algemene mondmaskerplicht. De rechtbank oordeelde dat de gemeentes moeten uitzonderingen voorzien voor gemeenschappen en periodes die niet “door een grote bevolkingsdichtheid” gekenmerkt worden.

… Wat zijn wij toch makke schapen geworden… Het volstaat dat een zgn. expert, zoals Marc Van Ranst, als een deux ex machina de tv-zenders verovert om heel het land in zoutzuilen te laten veranderen.

In de brievenbus

Que sait-on de l'agression d'Augustin à Lyon ? - Libération -

Op 24 augustus 2020 werd Augustin, een 17-jarige Fransman, halfdood geslagen door gekleurd gespuis, toen hij de verkrachting van twee meisjes wilde voorkomen.Natuurlijk zult u zijn naam nooit te horen krijgen, Augustin is immers blank, en geweld tegen blanken is tegenwoordig een fait divers dat zich dagelijks voordoet in Frankrijk.

In de brievenbus

Abortus en de ‘Westelijke waarden’

Op T.V. hoorde ik Bart Somers(Open-VLD) spreken als vurige verdediger van onze Westerse ‘beschaving’ en ‘humanisme’


In ons land is de doodstraf afgeschaft, bravo!
Maar dat er elk jaar 20.000 ongeboren kleine mensjes afgeslacht worden in de moederschoot, dat wordt even over het hoofd gezien door deze liberale humanist.
Ongeveer evenveel immigranten moeten elk jaar de openstaande arbeidsplaatsen van deze niet-geboren Belgen komen innemen met alle integratieproblemen vandien.
Zowat alle beroepen worden stilaan knelpuntberoepen omdat er te weinig geboorten zijn
Dat onze toekomstige generatie vakkundig afgemaakt wordt door de abortusindustrie, daar liggen weinigen wakker van, wel ik lig daar wél wakker van
Voor elke prul gaat tegenwoordig iedereen een proces aanspannen bij het gerecht
Maar de massamoord op onze eigen kindjes blijft ongestraft
Die worden zonder advocaat op legale wijze vermoord en die barbaarsheid wordt gespijsd met ons belastinggeld
Hoe laag kan het mensDOM nog vallen?
Duizenden vrouwen hebben levenslang wroeging over de moord op hun eigen kind
De wachtzalen van de psychiaters zitten overvol, de biechtstoelen blijven leeg
Waarom toont men op T.V. nooit de harde realiteit van een abortus?
Of de film ‘Unplanned’ (meer info + introductiefilm)* of ‘A silent scream’ (meer info + film)
Of is dat de echte taboe…?

Naam bekend bij de redactie

*Nvdr: De film gaat in Vlaanderen in première op 1 december, 19 u, in de UGC Cinema’s, Van Ertbornstraat 17, Antwerpen, gevolgd door een receptie. Meer info en ticketverkoop, klik hier.

Wordt “Geschiedenis” voltooid verleden tijd in Zweden?

Afbeeldingsresultaat voor erase animated gif

Als het van de Zweedse onderwijsadministratie afhangt, zullen de oudheid, middeleeuwen en Zweedse “Gouden Eeuw” uit het leerplan geschiedenis van het lager secundair onderwijs geschrapt worden, ten voordele van “moderne” maatschappelijke thema’s zoals migratie, het klimaat, de invraagstelling van maatschappelijke normen, “kritische theorie” en de gender ideologie. Dit werd door Anna Westerholm, verantwoordelijke voor het leerplan in het Zweeds officieel onderwijs, bevestigd in een interview met Svenska Dagbladet. Lees meer…

Moeten leerlingen binnenkort op YT vernemen wat er in het verleden zich afspeelde in hun land?

In de brievenbus

Leman-Oud-directeur Centrum Gelijke Kansen: ‘Je moet in Molenbeek weten waar je als homo hand in hand kan lopen’ (…)

Binnenkort komt Pater Leman met stadskaarten van Molenbeek.
Met straten waar je normaal kan wandelen.
Andere straten waar als homo kan wandelen.
En enkele straten waar je een kort rokje kan dragen.
De overgebleven straten kan je best gewapend bewandelen als je veilig wilt zijn.

Elk plan heeft aan de achterzijde het telefoonnummer van de plaatselijke Politie
en zijn roeping indachtig…een schietgebedje…om de vijand neer te knallen….

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Lees ook: Storm van verontwaardiging na uitspraken over holebi’s in Molenbeek

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Niet alleen in Molenbeek:

In de brievenbus

THEORETISCHE HAATBOODSCHAP MET PASEN

Op Paaszaterdag 20 april verscheen er een artikel in Gazet van Antwerpen, om een aantal geloofspunten “zogenaamd op hun waarheid”” te toetsen.  Verleden jaar hebben ze dit in een bepaalde vorm, met Pasen, ook gedaan.

Als aanleiding bespreken zij een boek van een zogenaamde professor Willie Van Peer, uit München.  Hij wordt als professor voorgesteld, alhoewel hij al 72 jaren is.  Het artikel is een afgeleide uit het boek van de professor :Niet te geloven”, nota bene uitgegeven bij het Davidsfonds.*

De professor verklaart dat hij niet gelovig is, maar ”ook niets tegen het geloof heeft”.  Een aantal stellingen worden afgevinkt, praktisch alles als onwaar.  In dit artikel beperk ik mij met zijn stelling dat “Jezus niet kan verrezen zijn uit het graf”.  De professor loochent dus, op Paasdag, het meest essentiële van het christelijk geloof.

Voor mij is het duidelijk dat alle meningen moeten toegestaan zijn.  Iedereen kan trachten andermans mening te weerleggen.  Waar het hier echter om gaat, is dat de eertijds katholieke GvA voor het tweede jaar op rij, gelovige christenen, speciaal op Pasen, blameert.  Men kan het hele jaar deze problematiek aanhalen, er zelfs een academische zitting aan wijden, maar nee….. uitgerekend op Pasen verschijnt het artikel.  Voor mij, als zeer gelovig iemand, wekt dit geen twijfel op aan de verrijzenis; wel lijkt het me een geestelijke, symbolische brand van een Notre Dame, of een symbolische aanslag op christenen vergaderd in kerken.

Zoals ik reeds lang voor ogen houd, vervalt heel de constructie van het geloof in de Heer, als men overtuigt is dat de verrijzenis nooit plaatsvond.  Als dit niets betekent en onwaar is, dan kunnen de gelovigen voortaan ook beter zondags naar de Ikea of de Ten Miles gaan.  De vreugde en het paaslicht van het verrijzenis-gebeuren duiden erop dat wij, gelovigen, bestemd zijn om eeuwig te leven met de Heer.

Waarom ik dit artikel schrijf is echter, om aan te tonen, hoe diep de haat tegen het bovennatuurlijke van Jezus Christus wel doorgevoerd wordt.  Niet enkel radicale moslims voeren hun woedende afkeer uit door aanslagen; ook de occulte leer achter de schermen doet dit.  Alle kranten in dit land zijn in handen van machten, die de christelijke geloofsleer vijandig gezind zijn.  Stel dat die kranten op een belangrijk islamitisch feest een artikel zouden schrijven waarin de Koran en zijn inhoud zwaar aangevallen wordt.  Dit is gewoonweg ondenkbaar!!

De maçonnieke krachten achter de schermen, wanen zich in een roes van de eindzege.  Niet enkel worden christenen zowel lijfelijk als symbolisch aangevallen; ze worden ook nog hard bespot omdat ze geen weerwerk bieden.  De Franse president Macron had een glimlach op het gezicht, toen hij de brandende Notre Dame bezocht; dit ging via de alternatieve media Frankrijk rond.

Elke dag worden er tientallen christenen/katholieken vermoord.  Dit wordt volledig doodgezwegen, ook in de Kerken .  De paus bezoekt zijn vriend Rothschild, de absolute top van de NWO.  Hij pleit voor meer integratie en meer begrip voor de islam.  Zoals men op de website van “Open Doors” kan zien, zijn we in verdrukking, zowel door onze vijanden, als de top van de Kerk.

Dit artikel laat zien hoe brutaal de vijanden van onze transcendente geloof, hun haat tot uitdrukking brengen. 

 • Het artikel blz. 16-17, GvA van 20 april 2019
 • Jos Wouters, Boom;   Tel. 03.334.63.55. E-mail : focus@herenigingnl-vl.net

*Nvdr: Met goedkeurend woordje op de achterflap van Etienne Vermeersch

In de brievenbus

De bronafbeelding bekijken

De 10 geboden voor een politieke depressie:

 1. Neem gewoon – zonder nazicht of controle – meningen en interpretaties van politieke concurrenten over.

 2. Toon uw instemming met de voorgewende verontwaardiging van uw politieke tegenvoeter. Ga er niet tegenin.

 3. Toon uw spijt en ga niet in de tegenaanval.

 4. Blijf steeds tolerant. Wees echter waakzaam voor politieke vrienden in eigen rangen.
 5. Neem te pas en onpas, maar steeds onmiddellijk, afstand van ongemakkelijke stellingen of situaties. Verspil geen tijd aan een strategie op lange termijn.

 6. Raad een overenthousiaste partijgenoot zijn ontslag aan. Solidariteit en kameraadschap zijn voorbij gestreefd.

 7. Wees niet verbaasd als de poco media bij herhaling futiliteiten tot wereldrampen uitroepen.

 8. Reageer beledigd op kritiek van medestanders die het goed met U menen en u willen helpen.

 9. Ondersteun in geen geval Vlaams-nationale media, die uw kijk op de samenleving zouden kunnen helpen verspreiden.

 10. Leer niet uit uw fouten of situaties en blijf even politiek-gefrustreerd.
De bronafbeelding bekijken

Alle gekheid op een stokje: wie niet inziet dat men zichzelf met het “ik distantieer mij”-mantra verzwakt, die is zelf verantwoordelijk voor het inkrimpen van zijn eigen bewegingsruimte. Met het zgn. distantiëren sust men de tegenstander niet; integendeel: het biedt hem juist munitie voor een volgende, nog absurdere aanval.
Wie zich voortdurend distantieert, is zelf verantwoordelijk voor een onbeduidende rol van onmondigheidsslachtoffer. Wie iedereen naar de mond praat is een zwakkeling. Wie niet de moed heeft voor zijn mening, en de mening van zijn kiezers, uit te komen is laf, niet waard het “volk te vertegenwoordigen”.

Kortom: Speel niet volgens de spelregels van uw tegenstander. Wie problemen uit de weg gaat rijdt niet meer, maar staat geparkeerd in een doodlopend straatje. Wie iets wil veranderen moet zijn nek uitsteken.

Jan zonder Vrees