Dat betweterige vingertje uit Nederland…

…werd door de Zwitsers niet gewaardeerd

De tegendraadse Nancy Holten uit Gipf-Oberfrick (Ned. nationaliteit) is niet op haar mondje gevallen en daarvoor kreeg ze de rekening gepresenteerd.  De inwoners (blijkbaar hebben inwoners van een gemeente medezeggenschap via een referendum over het verlenen van staatsburgerschap) wijzen haar ‘inburgeringspoging’ duidelijk af.

Ze haalde zelfs de internationale media met haar eisenpakket.  De klokken moeten zwijgen… niet alleen de kerkklokken maar ook de Zwitserse nationale trots,  de koebellen.  Verder wilt ze een verbod op dieren in het circus en moet iedereen veganist worden.  Typische betwetermentaliteit, die in het verdraagzame Zwitserland niet goed onthaald werd.

Haar naturalisatieaanvraag bij de gemeente liep onder het motto: “Ik ben hier opgegroeid, mijn kinderen zijn Zwitsers, ik ben 30 jaar geleden naar Zwitserland gekomen… ergo… ik ben Zwitserse – al het andere zou verkeerd zijn!”
Zegezekere woorden maar haar zelfingenomenheid en tegendraadsheid botste dikwijls.   Na een verhitte discussie in de gemeenteraad kreeg Nancy haar Zwitserse pas niet, hoewel men het er wel over eens was dat zijn zich positief geïntegreerd had.  Van de 206 aanwezigen stemden 144 tégen de nationaliteitsaanvraag van Nancy Holten.  Ze zocht te dikwijls de media op en dat stelt men in Gipf-Oberfrick niet op prijs.   Ze heeft beloofd ‘vreedzamer’ te worden.

Aargauer Zeitung met video       –       Nog meer beeldmateriaal hier         –       Telegraaf

 

Wereldkaart van het terrorisme

De wereldkaart van het terrorisme onder een tijdloep

Een videokunstenaar toont alle terreuraanslagen met meer dan 20 dodelijke slachtoffers vanaf december 2000 tot 13 november 2015.
De kleuren veranderen stilaan naar rood, meer en meer explosiesymbolen komen te voorschijn: “15 Years of Terror” is de naam van de actieve wereldkaart van de Duitse graficus Milan Vuckovic.
Hij bracht in zijn kaart de ergste terreuraanslagen in het b.g. tijdperk in beeld, o.m. 9/11, de bomaanslagen in Londen, talrijke aanslagen in het M.O. en de recente terroristische moslim aanslagen in Parijs.    Het feitenmateriaal haalde hij bij de Global Terrorism Database, de meest omvangrijke databank van terrorisme gerelateerde aanslagen wereldwijd.  Wat niet wil zeggen dat zijn kaart compleet is.   Ze dient slechts als richtlijn.

FT

 

Abou Jhajha politiek commissaris bij de VRT

Abou Jhajha politiek commissaris bij de VRT

In de column die Abou Jhajha elke week in De Standaard mag plegen, stond op vrijdag 13 november letterlijk te lezen dat “dankzij Ketnet de zwarte koloniale Zwarte Piet in een jaar tijd van officiële gast tot extremistisch figuur werd gedegradeerd”.

Het is immers de VRT die elk jaar de triomfantelijke aankomst van Sint Niklaas in Antwerpen organiseert en de openbare omroep had merkwaardig genoeg dit jaar hiervoor beroep gedaan op de ‘experts’(sic) die Abou Jahjha ter beschikking had gesteld, dit uiteraard met betrekking tot het ondertussen berucht geworden debat over de kleur van het gezicht van Zwarte Piet. Het feit dat het hulpje er in de traditionele voorstellingen te Afrikaans zou uitzien en bovendien slechts als de helper van de Goede Sint fungeert, zou volgens de prelaten van de linkse Kerk een soort post facto rechtvaardiging van het kolonialisme en zelfs van de slavernij inhouden. Erger: het zou ook bij de kinderen een prille vorm van racisme veroorzaken. Het spreekt vanzelf (wie had iets anders van hem kunnen verwachten) dat Abou Jhajha een van de felste aanhangers van deze stelling is. Hij is trouwens hieromtrent al een paar maal in het nieuws geweest, onder meer door vorig jaar in de Scheldestad een anti-Zwarte Piet-demonstratie op het getouw te zetten. Slechts een bijzonder kleine aantal mensen heeft hier toen aan deelgenomen maar blijkbaar was dit toch voldoende om de VRT ervan te overtuigen op de ‘deskundigen’ van onze nationale Abou beroep te doen om te bepalen hoe Zwarte Piet er dit jaar mocht uitzien. Afgesproken werd dat er slechts zwarte vegen op zijn gelaat zouden te zien zijn, zodat het duidelijk zou worden dat zijn naam niet op zijn huidskleur alludeert maar wel op het roet van de schoorstenen waar hij zijn taak verricht.

Dit zou op zichzelf helemaal niet ergerlijk zijn (het verschil tussen de Piet van dit jaar en die van verleden jaar was amper te merken) ware het niet dat dit eens te meer het gevolg is van een ‘platte’ capitulatie t.o.v. de antiracistische hysterie die onze intello’s en cuturo’s in haar greep heeft en die meer en meer de totalitaire trekken van de Spaanse inquisitie of zo u wilt die van de Chinese culturele revolutie begint te vertonen. Zwarte Piet in een zogenaamde kwaliteitskrant een racistische extremistische figuur noemen, kan het nog idioter? Waarschijnlijk wel want hysterie kent geen grenzen. Binnenkort kunnen we misschien een politiek correcte taalzuivering moeten ondergaan en worden ons woorden en uitdrukkingen verboden, zoals zwartwerk, zwartreizigers, zwarthandel, iemand zwart maken en andere. Mogelijkerwijze komen ook de werkwoorden denigreren en negeren dan in het gedrang. Het eerste omdat het afgeleid is van niger wat in het Latijn zwart betekent en het andere omdat het woord neger er in voor komt.

Alle gekheid op een stokje, maar die antiracistische hysterie heeft ook andere perverse gevolgen. Wie een beetje op de hoogte is van de wijze waarop het totalitarisme in de vroegere Sovjet-Unie functioneerde, zal zich herinneren dat de communistische partij  er in alle geledingen van de maatschappij politieke commissarissen had benoemd. Hun opdracht was er scherp op toe zien dat iedereen zich wel zorgvuldig aan de partijlijn hield en elke afwijking ter zake zo vlug mogelijk te rapporteren zodat onmiddellijk kon worden ingegrepen. Dat is nu precies wat de ‘experts’ van Abou Jahjha bij de VRT moesten doen: waken over de politiek correcte orthodoxie van een televisieproductie. Het merkwaardigste is wel dat de openbare omroep, die steeds huilt en tiert van zodra nog maar de indruk ontstaat dat een verkozen politicus kritiek op een van haar programma’s durft uiten, nu zelf op die politieke commissarissen beroep heeft gedaan en dan nog van dat allooi.

Francis Van den Eynde in Tekos Nieuwsbrief, een publicatie van Deltastichting vzw, p/a Hofstraat 3A, 1982 Elewijt
Http://www.Deltastichting.be

 

Oproep: Huizen van Vlaamse Solidariteit Z11Z11Z11

Vlaamse vrienden,

Tijdens de maand december gaan we weer een driehonderd Vlaamse mensen die het door allerlei omstandigheden financieel erg moeilijk hebben een bezoek brengen en hen een fantastisch kerstpakket bezorgen.

Elk pakket heeft een waarde van een € 60 en bestaat uit noodzakelijke levensmiddelen maar we steken er ook een goed flesje wijn in, een blok heerlijke VNJ marsepein en nog wat versnaperingen zodat het ook voor deze mensen met de eindejaarsfeesten een beetje echt feest kan zijn.

De bedelbrieven (zie onderaan) om dit alles te financieren zijn rondgestuurd en de centen komen goed binnen.
Aan al diegenen die reeds een financiële bijdrage leverden zeggen we gemeend hartelijk dank en dat in naam van die honderden die een pakket in ontvangst gaan nemen.

Mocht u geen bedelbrief ontvangen hebben dan kan u natuurlijk nog altijd een bijdrage overschrijven. Onderaan vindt u alle gegevens.

Belangrijk

De ‘Huizen van VLaamse Solidariteit’ waarvan de kerstpakkettenactie een onderdeel is hebben een apart rekeningnummer.
Deze rekening wordt enkel gebruikt voor de sociale actie van Voorpost.

Hoe kan u nog helpen?

Donderdag 3 december worden de kerstpakketten klaargemaakt in het Vlaams huis De Klokke Klokkestraat 85 Duffel. Om 16u komt de vrachtwagen. Helpende handen om die te ‘lossen’ zijn erg welkom. Vanaf 19u worden de pakketten gevuld. Ook bij deze activiteit kunnen we hulp gebruiken.

De bijna 300 pakketten moeten ook nog ter bestemming geraken en dat is een hele karwei. Ook hiervoor vragen we uw medewerking.

Hoe het werkt:
De pakketten bevinden zich in de Klokke. Men kan daar terecht alle dagen behalve maandag en dinsdag vanaf 14u. Raf de sympathieke cafébaas heeft de adressen van de bestemmelingen. Deze adressen zitten per gemeente en per postnummer. U kan zelf kiezen naar welke adressen u de pakketten wenst te brengen.
Het is de bedoeling dat de pakketten, indien mogelijk, geleverd worden voor Kerstmis.
Elk adres staat op een formulier wat u de mogelijkheid geeft eventuele aan of opmerkingen te noteren. Hoe meer gegevens we beschikken over de persoon of familie die het pakket ontvangt hoe meer we kunnen inspelen op de persoonlijke noden. Ook tijdens het jaar werkt onze sociale dienst.
Het formulier kan u :
– Terug bezorgen in De Klokke
– het opsturen of mailen naar het secretariaat van ‘Huizen van..’ (zie onderaan)
– overhandigen aan Luc Vermeulen

Mocht men een pakket niet kunnen afleveren (verhuis- overlijden enz) dan brengt u het pakket terug naar De Klokke of u bezorgt het aan iemand aan wie het goed besteed is. Naam en adres moet dan medegedeeld worden aan Luc.

Dat ALLE pakketten gaan naar mensen van  ons eigen volk spreekt voor zich. Een aantal zijn zelf actief of zijn actief geweest in de Vlaamse beweging en dat in de ruime zin van het woord.

Wij houden er aan iedereen heel erg te bedanken die ons, op welke wijze dan ook, helpt bij deze sociale actie voor het eigen volk!

Bart Vanpachtenbeke                       Nick Van Mieghem                                Luc Vermeulen
voorzitter                                            actieleider                                               organisatie
0472 827858                                       0496 846371                                          0475 295765
pachtie@gmail.com           voorpost-gent@hotmail.com             oranje1302@hotmail.com

——————————————————————————————————————–

“November: maand van de Vlaams-nationale solidariteit:  z11z11z11-actie

Secretariaat: Bart Vanpachtenbeke, Knaptandstraat 228, 9100 Sint-Niklaas 0472 827858: Z11Z11Z11@voorpost.org

Mevrouw, mijnheer, Vlaamse vrienden,

Lees verder

Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWanneer gaat er nu eindelijk iets veranderen in Vlaanderen?

Gedurende de voorbije dertig jaar hebben een stel laffe, kortzichtige, poenpakkende en totaal nutteloze beroepspolitiekers België in het algemeen en Vlaanderen in het bijzonder zeer zwaar beschadigd.

Kijk vandaag maar eens naar ons landschap. Het zijn voornamelijk de groenen en de socialisten die miljarden hebben helpen verbrassen voor het subsidiëren van grotendeels nutteloze windmolens en zonnepanelen. We hebben reeds talloze malen geschreven dat we een groot voorstander zijn van groene energie maar… dan moet de productie van die groene energie een PERMANENT karakter hebben. Elektriciteit kan men , tenminste nu nog niet, stockeren in warenhuizen zoals andere goederen. Daarom moet de productie van welke groene energie ook een permanent karakter hebben om nuttig te kunnen zijn.

Het probleem van het smeltwater uit de bergen dat slechts in de lente beschikbaar was hebben we een permanent karakter kunnen geven door de uitvinding van stuwdammen. Daarom zijn de hydro-elektrische centrales de beste vorm van groene energie. Ook wind en zonnenenergie hebben een grote toekomst maar daarvoor is nog veel studiewerk nodig om deze energievormen een permanent karakter te kunnen geven.

Misschien kan men in de toekomst windmolens gaan bouwen die een gedeelte van de opgewekte energie gebruiken om enorme tegengewichten op te trekken waarvan men de kinetische energie in tijden van windstilte zou kunnen gebruiken door die gewichten terug te laten zakken. Zoiets als bij grote hangklokken het geval is.

Geef steun aan universiteiten om oplossingen te vinden maar verbras geen belastinggeld voor zinloze subsidies. De gedurende de voorbije jaren verbraste subsidies en de voor niet minder dan 20 jaar beloofde uitkeringen zijn nu reeds nefast gebleken. Om dergelijke idiote beslissingen te nemen hoeven we geen politiekers te hebben en ze dan zeker niet nog ruim te betalen ook.

Maar niet alleen op gebied van energie werden vreselijk verkeerde beslissingen genomen. Ook wat onze samenleving betreft werden gigantische blunders gemaakt.

De voorbije weken draaide alles rond de islam. Eerst waren er de vreselijke aanslagen in Parijs  Dan bleek dat de voornaamste daders uit Molenbeek kwamen.  Toen stelde men vast dat een imam uit Antwerpen in plaats van met zijn gelovigen te gaan bidden hoogst waarschijnlijk is gaan schieten in Syrië. Deze laatste feiten speelden zich allemaal af in ons Vlaanderen waar gedurende dagen een reeks scholen werden gesloten, waar voetbalwedstrijden nu zonder toeschouwers werden afgewerkt, waar het openbaar vervoer gedeeltelijk stil lag en waarbij  men van een normaal leven niet meer kon spreken. Arm Vlaanderen!

Al onze miserie is een rechtstreeks gevolg van de zogenaamde “snel-Belgwetten”.***

Maar men kan niet ontkennen dat een man zoals Filip Dewinter ons reeds  jaren geleden heeft verwittigd van het gevaar waarvan we nu het slachtoffer zijn. Persoonlijk heb ik Filip nooit horen verklaren dat hij tegen vreemdelingen of buitenlanders zou zijn. Wel heb ik hem meermaals horen zeggen dat buitenlanders of vreemdelingen die zich niet willen aanpassen aan onze levensgewoonten, die onze taal niet wensen te leren en die niets bijdragen aan onze samenleving maar alleen van onze sociale voorzieningen komen profiteren moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Jaren geleden, en bij herhaling, citeerde Filip de Algerijnse President Boumedienne, die verklaarde dat de islam Europa zou overmeesteren via de “buik van onze vrouwen”. Filip Dewinter had steeds gelijk maar werd jaar na jaar bewust verkeerd geciteerd door jaloerse politiekers die hem zijn succes niet wilden gunnen.

immigratieMaar vandaag blijkt dat die “buik” reeds goed werk heeft afgeleverd. In gemeenten zoals Molenbeek of Borgerhout en zovele anderen geraken we stilaan in de minderheid.
Veel dankbaarheid hoeven we voor onze gulheid niet te verwachten. Integendeel zullen onze kinderen en kleinkinderen in een groeiende vijandige omgeving moeten leren leven en zullen de door onze ouders en grootouders opgebouwde reserves bij OCMW’s en andere organisaties steeds sneller gaan smelten als sneeuw voor de zon. Uiteindelijk zullen ze moeten kiezen om volgens de sharia te gaan leven of om hun eigen grondgebied te verlaten. Wie wenst hen zoiets toe?

Dat een talentvol man als Bart De Wever het maar niet kan nalaten om bij herhaling te schimpen op FDW is voor Vlaanderen een ramp. Bart krijgt meer en meer de trekjes van toenmalige Romeinse keizers maar zou moeten beseffen dat meer en meer van zijn kiezers die van het Vlaams Belang naar zijn N-VA overliepen ontgoocheld zijn.

Zijn N-VA wordt meer en meer een N-BA en de mogelijk toekomstige Vlaamse Onafhankelijkheid blijkt geen prioriteit meer te zijn. En wat FDW allemaal uitkraamt is voor Bart lulkoek. Maar wat ik wel weet is dat de meeste kiezers én van NVA én van VB feitelijk wensen de handen in elkaar te slaan om Vlaanderen nog die allerlaatste kans op onafhankelijkheid te bieden bij de eerstvolgende verkiezingen. Deze kans komt NOOIT meer terug. Het nataliteitscijfer van de nieuwe Belgen zal ons in de volgende jaren van het kastje naar de muur slaan. Indien Bart de uitgestoken hand van Filip blijft weigeren zal hij de geschiedenis ingaan als de man die de mogelijke kans voor Vlaamse Onafhankelijkheid definitief in de grond heeft geboord.

Laat ons gedurende de volgende maanden allemaal ons best doen om te trachten deze twee talentvolle Vlamingen in elkaars armen te duwen. Het is onze allerlaatste kans
om een toekomstige vreselijke ramp te vermijden.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

*** Nvdr: Volledigheidshalve geeft onze redactie nog wat cijfermateriaal.

  • Stand van zaken februari 2015: Tussen 2000 en 2011 werden zowat 568.574 mensen Belg en eind 2014 lagen er nog 40.000 dossiers op de plank. Ondertussen zijn van de 42.323 achterstallige dossiers 2.151 aanvragen goedgekeurd, 1.204 verworpen en in een meerderheid van 8.037 dossiers werd uitstel en/of bijkomend onderzoek gevraagd. De achterstand bedraagt dus nog altijd 30.931 dossiers.
  • De Kamercommissie onderzocht ‘een aantal gevallen’ en bracht op 4 maart 2015 gunstig advies uit voor 715 nieuwe Belgen.
  • 19.11.2015:  Stemming naturalisaties in de Kamer.  Barbara Pas is de énige tegenstem.  (De andere VB-parlementsleden bevonden zich op werkbezoek in het buitenland,  ze volgden nl. de vluchtelingencarrousel via de Balkanroute.)

Permalink voor ingesloten afbeelding