Terugblik

Afbeeldingsresultaat voor geronimo photo frank rinehart

Deze iconische portretfoto werd in 1898 door Frank A. Rinehart gemaakt van de legendarische Apache Geronimo. Hij overleed moegestreden op 17 februari 1909 – gisteren dag op dag 112 jaar geleden – in Fort Sill. Deze gewezen medicijnman en leider van de Chiricahua – Apaches was één van de laatste Indiaanse chiefs die in de laatste decennia van de negentiende eeuw weerstand boden aan het Amerikaanse leger en onbedwingbare grondhonger van de regering in Washington.

Zijn tragische verhaal begon in 1857. In dat jaar werden de meeste van zijn familieleden waaronder zijn moeder, vrouw en kinderen afgeslacht door het Mexicaanse leger. Na de traditionele rouwperiode verzamelde Geronimo tweehonderd krijgers die jacht maakten op de militairen die Geronimo’s familie hadden uitgemoord. Of hij hen ooit te pakken heeft gekregen is niet bekend maar het is wel een historisch vaststaand feit dat Geronimo de volgende decennia een groot aantal Mexicaanse militairen heeft gedood.

Nadat de Verenigde Staten grote delen van het Mexicaanse territorium hadden ingenomen, waaronder land dat toebehoorde aan de Apachen, keerde Geronimo zich tegen de blauwjassen. Er volgde een bij tijden wijle oplaaiende guerilla-oorlog tot zijn stam manu militari gedwongen werd zich in het aan hen toegewezen San Carlos-reservaat te vestigen. Geronimo wist evenwel nog verschillende keren de autoriteiten te verschalken en uit het reservaat te ontsnappen. Uiteindelijk moest hij, in september 1886 de duimen leggen voor de overmacht.

Afbeeldingsresultaat voor geronimo grave

Meer dan vijfduizend Amerikaanse militairen waren er nodig geweest om Geronimo en de zesendertig krijgers die hem vergezelden, tot overgave te dwingen. De Chiricahua betaalden de rekening voor hun verzet. Ze werden allemaal naar Florida gedeporteerd. In 1894 werden de overlevenden formeel vrijgelaten maar in feite verplicht om zich, onder het toeziend oog van de Amerikaanse cavalerietroepen, bij Fort Sill in Oklahoma te vestigen. De legendarische krijger sleet er zijn laatste dagen in de schaduw van zijn eigen glorie, als een tamelijk welgestelde boer en verkoper van souvenirs.

Jan Huybrechts

Gent dekoloniseert

“Dekoloniseren leeft in Gent. Als stad besloten we daarom om een divers samengestelde groep Gentenaars actief te betrekken in een participatietraject, en hen te vragen wat dekolonisatie volgens hen inhoudt. Het resultaat? Een rapport met 30 aanbevelingen waaruit blijkt dat dekoloniseren raakt aan heel veel elementen van ons leven. Van praktijktesten, over kunst in de publieke ruimte tot straatnamen. Stuk voor stuk aanbevelingen die we als stadsbestuur ernstig nemen. Het rapport mag dan wel het einde inluiden van dit participatieve traject, het is vooral een doorstart van het dekoloniseren waar we als stad voor gaan.
Tine Heyse , schepen voor Internationale Solidariteit”

Eindrapport met aanbevelingen om Gent te “dekoloniseren”, opgesteld in opdracht van het Gentse stadsbestuur. Het is een lijvig rapport met tal van aanbevelingen, waarvan de ene al knotsgekker dan de andere. Een bloemlezing uit de waanzin:

1) Uit aanbeveling 1.4. (“Gent, Humane Stad”) => “Garantie van dienstverlening ongeacht legale status (dus ook mensen zonder wettig verblijf). ‘Don’t ask’-beleid waar bij dienstverlening (inclusief politiediensten) niet naar migratie status gevraagd wordt. Engagement van de Stad Gent om op haar grondgebied niet in te gaan op federale politie-opdrachten om ‘op jacht’ te gaan naar mensen zonder wettig verblijf.”

2) Uit aanbeveling 2.2. (“Quota Invoeren”) => “Er wordt transparant gecommuniceerd over hoe de quota berekend zullen worden, inclusief een correcte definitie van geracialiseerde personen. (…) Quota richten zich op geracialiseerde personen waarbij er in alle hiërarchische niveaus vertegenwoordiging wordt nagestreefd, inclusief onder A en B profielen. De mate van positieve discriminatie wordt onderzocht én ingevoerd waar mogelijk. Zo stellen we vast dat bv. mensen met een Afrikaanse achtergrond nog steeds te weinig vertegenwoordigd zijn, in vergelijking met andere geracialiseerde personen.”

3) Uit aanbeveling 2.3. (“Rekruteringsbeleid”) => “De noodzaak van het testen op het beheersen van de Nederlandse taal moet kritisch bekeken worden aangezien dit niet noodzakelijk is voor elke functie.”

4) Uit aanbeveling 4.4. (“Dekolonisering van de bibliotheek”) => “Er komt een dekoloniale checklist met criteria voor het aankoopbeleid van de Krook. (…) Veel boeken hebben historische of literaire waarde, maar bevatten racistische elementen (bv. Pipi Langkous). (…) De meest racistische werken in de kinder- en jeugdbibliotheek worden uit het aanbod verwijderd.”

Als de Gentse burgemeester Mathias Declercq nog een greintje liberaal gedachtengoed in zich draagt, dan kegelt hij dit rapport integraal en linea recta in de vuilbak. Met deze aanbevelingen maak je van Gent een vrijhaven voor illegaal verblijf, hangt de kans op een job voortaan af van de kleur van je huid, en zal de stad op een ware DDR-manier bepalen wat de Gentenaar in zijn bibliotheek mag lezen en wat niet.

Gentenaars, word wakker! Bewaak uw vrijheid van denken. Verzet u met hand en tand tegen het racistische aanwervingsbeleid dat uw stadsbestuur wil invoeren. Zeg neen tegen de nakende censuur in uw bibliotheek. Dit alles is géén grap. Het is deze mensen bittere ernst. Laat daarom uw stem horen voor het te laat is.

De Stad Gent liet de aanbevelingen niet koud worden:

Koning Leopold II-laan wordt gewijzigd en Patrice Lumumba verschijnt in het register straatnamen. Een dekoloniaal parcours als bijdrage aan internationale rechtvaardigheid wordt uitgewerkt. Praktijktesten op de arbeids- en huurmarkt. “Omstaandertrainingen” tegen haatspraak. Selectieprocedures worden aangepast. Boekenaanbod in bibliotheken wordt gescreend.

Lees hier een eerste reactie stadsbestuur

https://stad.gent/nl/vredeshuis/op-weg-naar-dekolonisering

“Een postmoderne pogrom”

“Ook de huidige coronaregels, de politionele controle en de bijbehorende repressie worden dus beschouwd als een cryptische jodenvervolging, een postmoderne pogrom onder een medisch-hygiënische dekmantel. Een visie die perfect kan wedijveren met de overal florerende complottheorieën rond het virus en de bestrijding ervan.”

Johan Sanctorum beschrijft een stukje folklore in Antwerpen. Het is niet verboden discreet achter je mondmasker te gniffelen…

Voor orthodoxe Joden is er geen corona

Nog een “diverser en inclusiever” fenomeen

Verrijking anno 2020

Toen in oktober 2018 in Freiburg een 18-jarig meisje door een groep, overwegend Syrische jongeren, urenlang verkracht werd, zorgde dit in Merkelland voor afgrijzen. Intussen een fait divers. Marc Vallender (AfD) vroeg ernaar in het Berlijnse parlement en mocht vernemen dat de politie in Berlijn een stijgend aantal groepsverkrachtingen optekent. Zelfs kinderen werden ervan het slachtoffer.

Volgens het antwoord werden in 2018 door de politie 864 verkrachtingen geregistreerd. In 93 gevallen door meerdere daders. Een zeer onrustwekkend detail is de leeftijd der slachtoffers. Volgens de politiegegevens werden verleden jaar – alleen al in Berlijn – 3 meisjes jonger dan 14 – verkracht door een groep “bescherming zoekende” testosteronbommen, beter bekend als “vluchtelingen”. Bij de leeftijdsgroep 14 – 18: 155 slachtoffers. En bij de jong-volwassenen 26. B.g. aantallen gaan uitsluitend over groepsverkrachtingen.

Vallender: “Groepsverkrachtingen zijn een relatief nieuw fenomeen. In de Europese cultuur quasi onbekend en maatschappelijk totaal verwerpelijk, zodat verkrachters meestal alleen handelden. In Berlijn wordt dit fenomeen pas sinds 2018 in kaart gebracht. Sindsdien zijn de cijfers gestegen. In 2018: 81 – in 2019: al 94 groepsverkrachtingen.”

En hij herinnert aan de beruchte Oudjaarsnacht van 2015 in Keulen waarbij het – in volle openbaarheid – ongegeneerd tot massale seksuele strafdaden kwam. Hij wil een verstrenging van de strafmaat en uitwijzingen van buitenlandse daders. De Berlijnse cijfers voor het jaar 2019 van verkrachtingen tonen 561 “vermoedelijke” daders, waaronder bijna de helft, 256, van niet-Duitse nationaliteit. En van deze 256 waren er 43 die van groepsverkrachtingen verdacht worden.

Noteer: niet-Duits betekent dat ze geen Duitse nationaliteit hebben. Dubbele nationaliteit wordt als “Duits” berekend. Er werd ook niet nagegaan aan wie en vanaf wanneer de Duitse nationaliteit verleend werd.

Al in januari 2020 hadden meerdere AfD-volksvertegenwoordigers, o.a. de Berlijner Gottfried Curio, om meer details over de groepsverkrachtingen in Duitsland verzocht. Uit het antwoord van het federale binnenministerie bleek dat in het jaar 2018 – over heel Duitsland gespreid – 52.2% der groepsverkrachtingen bij niet-Duitse daders lag.

Nochtans had na de beruchte oudejaarsnacht in Keulen de toenmalige justitieminister Heiko Maas (SPD) beloofd “dat de vrouwen in de toekomst beter voor seksueel geweld zouden beschermd worden.” Tot op heden voorziet de wet min. 2 en max. 10 jaar hechtenis. De slachtoffers lijden meestal langer… Zelfs in vergelijking met “slechts” een individuele verkrachting is een groepsverkrachting een volgende stap op de ladder der verruwing der maatschappij.
Opvallend daarbij is dat de slachtoffers daarbij dikwijls ook nog vernederd en beledigd worden. De daders kunnen hun “moment de gloire” herbeleven door de verkrachtingen te filmen, zetten ze zelfs op sociale media. Bij de standaardprocedure van de meeste daders hoort dikwijls de toediening van een verkrachtingsdrug (bv. Rohypnol) om de gegadigde(n) totaal weerloos te maken. (…)

Ter illustratie enkele YT-video’s:

Het “fenomeen” beperkt zich vanzelfsprekend niet tot Merkelland. Men herinnere zich het schandaal in Rotherham en elders waar de politiek en justitie wegkeek om racismeklachten te vermijden.

“Het grootste gevaar voor de democratie…”

Nadat ook in Wenen een “karikatuurschandaal” opdook, werden door de poco media alle pijlen gericht op mogelijke verantwoordelijken. Iedereen met een beetje gezond mensenverstand had de zichtbare olifant in de kamer al gezien, een olifant die diende onzichtbaar te blijven.

We verdenken de Duitse media ervan (… niet exclusief…) een speciale cursus “ontkenning” gevolgd te hebben. Zoals het ZDF die quasi als laatste stand hield bij de mogelijkheid dat de vermoedelijke dader bij de entourage van “lockdown” tegenstanders of neonazi’s diende gezocht te worden.

We hebben ze zien op tv verschijnen, het linkse orakel Julia Ebner, naar verluidt een Weense politieke experte gestationeerd in Londen. Ook toen er wereldwijd al beelden verspreid werden van de neergeschoten moslim terrorist. Ebner – bij ons een illustere onbekende – (… wat geen gemis is) publiceerde immers een boek met de onderliggende boodschap “islamisten en rechtsextremen zijn twee kanten van dezelfde medaille”. Haar werd door de redactie van het ZDF programma “Heute Journal” gevraagd of “de lockdown tegenstanders dan niet voor de aanslag verantwoordelijk” zouden kunnen zijn… Bovendien argumenteerde “Heute Journal” men zou officieel “toch helemaal niet” weten uit de welke politieke richting de aanslag kwam.

De islam-relativerende linkse Ebner greep de voorzet dankbaar aan en verklaarde dat ze deze niet zomaar – zeker niet op dat tijdpunt – als onwederlegbaar kon beschouwen. Het zou immers “zeer moeilijk zijn te zeggen uit welke ideologische richting het komt, daar – vanzelfsprekend – alle extremistische groeperingen zo’n avond zouden willen misbruiken.” Zij hield een na-aper van de islamitische aanslagen in Frankrijk wel “mogelijk” – echter zouden ze even goed ook uit “andere ideologische richtingen” kunnen komen.

Bij quasi alle andere poco media hield men zich met het gekende mantra op de vlakte: “wij weten het niet”, “het is onduidelijk”, “het is gevaarlijk zo vroeg te speculeren” en “zich op de islam vast te pinnen”. En – uni sono – de vermelding van de “nabijheid” van de synagoge, waarbij meestal aan het feit voorbij gegaan werd dat a) de synagoge gesloten was, b) de rabbi zelf stelde dat hij geen enkele dreiging gemerkt had, c) dat talrijke getuigenissen dat er lukraak op de terrasjes der drank- en eetgelegenheden geschoten werd.

Niet veel later moet er bij talrijke redacties even diep adem gehaald zijn. De terrorist was geen nazi, ontkenner, populist… maar wel een koelbloedige moordenaar die in Oostenrijk door justitie met fluwelen handschoenen aangepakt geweest was en zodanig de kans kreeg zijn “godsdienst van de vrede” op een passende wijze te verdedigen.

Eens de bittere waarheid doorgeslikt, moesten de media op zoek naar een uitweg: afleiden, relativeren, tegenpropaganda verspreiden om de gevareninschatting te manipuleren. Der Spiegel meende een hoogvlieger gevonden te hebben in een mededeling van het Saksische binnenministerie:Rechtsextremisten vormen momenteel de grootste bedreiging voor de democratie!”

Maar dat vermoedde u al. Voor meer duiding over de von Münchhausenverhalen der media raden wij het boek “Gekaufte Journalisten” aan. Bij De Blauwe Tijger nog steeds verkrijgbaar in het Nederlands.

Blijkbaar zijn “de mensen” dan toch slimmer dan ze door de linkse leugenpers versleten worden:

Van “Ras is ongemakkelijk” naar “Ras bestaat niet.”

Premium Vector | Menselijk ras cartoon ingesteld pictogram. mensen avatar.  geïsoleerde cartoon ingesteld pictogram menselijk ras.

Als je onderstaande uiteenzetting beluistert dan hebben we behoorlijk wat problemen met menselijke rassen. Vooral dan in het Duits of Nederlands. Voor alle duidelijkheid: niet met Duitse of Nederlandse rassen want die bestaan slechts bij fauna en flora-indelingen en dito teeltprogramma’s Ook niet te verwisselen met nationaliteit want die bestaat wel degelijk, ook voor mensen die tot een fluïde ras behoren. En om het helemaal op losse schroeven te zetten: nationaliteit kan ook een ras zijn.

We citeren een klein stukje uit de inleiding. U hoeft het niet uit te zitten. Hoe langer de les duurt, hoe onverstaanbaarder ze wordt… Waarom we dit plaatsen, wordt u nadien duidelijk gemaakt.

“Als je in het Nederlands “ras” zegt – “Rasse” in het Duits – begrippen die best heftig zijn, angst inboezemen, en bij mij ook, ik heb moeite om erover te praten, ik zou het liefst eigenlijk in de Engelse taal willen glippen en het over “race” hebben – klinkt beter – … en mobiliseert niet de zware geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog… kolonialisme… enz. Maar we moeten het met “ras” doen…

Als je in het Nederlands “ras” zegt, dan heb je ook wat, maar je hebt ook een probleem en dat probleem is dat we het moeten thematiseren en juist niet ontwijken of trivialiseren. Niet om het probleem op te lossen maar om met dat ongemak om te gaan, of om stil te staan bij het ongemak als het ware… Ras is ongemakkelijk… Het is een ongemak dat de moeite waard is…

Zijn jullie nog mee? Deze mevrouw wil aan de hand van de wetenschap bewijzen dat “ras” bepaald wordt door meer dan kleur. DNA, nationaliteit, religie… bepalen volgens haar allemaal het “ras”. Zo o.a. het proces tegen Wilders: Marokkanen werden een ras. Islamisten, joden… allemaal rassen. Christenen zijn van die klassificatie uitgesloten. Zij vormen geen ras, maar als ze bovendien blank zijn, dan zijn het racisten zonder ras. Eigenlijk het hierop neer dat er biologische verschillen zijn – hoewel… daar komt ze in het vaarwater van de maakbare mensideologie (m/v/x….) maar geen rassen.

In Merkelland willen ze nu eindelijk van de rassen vanaf. Klinkt bekend, zegt u? Hebben we al gehad, denkt u? Echter niet zoals u nu vermoedt. De ministerin van justitie en zelfverachting, Christine Lambrecht (SPD) is daarin duidelijk:

Es besteht völlige Einigkeit darüber, dass es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt“ – Ned.: “Er bestaat een volledige eensgezindheid dat er geen verschillende mensenrassen bestaan.”

Zij geeft hiermee niet haar persoonlijke mening weer, neen, de voltallige federale regering zou volgens haar het omstreden begrip “ras” uit de grondwet willen laten verdwijnen en vervangen door een nieuwe formulering met het doel racisme te bestrijden. (…)

„Das Grundgesetz muss vor Rassismus schützen, ohne dabei von „Rasse“ zu sprechen“ – Ned.: De grondwet moet tegen racisme beschermen zonder daarbij van “ras” te spreken.”

Waarbij wij ons de vraag stellen of men iets kan bestrijden dat in de toekomst volgens de grondwet niet meer zal bestaan…

De Duitsers en de erfzonde… uit het vagevuur komen ze de eerste tweehonderd jaar niet meer uit.

En dan is er afsluitend nog het goede nieuws: de VRT is een absolute pionier op dit vlak. Misschien kunnen zij een ‘expert’ naar onze oosterburen sturen om hen te leiden: “Alle mensen behoren tot hetzelfde ras”.

De Chovanecgate (5-2)

DE DOOFPOT – DE HITLERGROET, luik 2:

We verwijzen naar de publicatie van luik 1, met onderaan de belofte Koen een handje te zullen toesteken.

2. DE HITLERGROET :

Deze Hitlergroet is al weken het probleem waarmee de linkse geobsedeerden van de “nazi’s” zitten te worstelen, weliswaar in naam van de ruim 150 miljoen doden van het communisme, stalinisme, maoïsme e.a.

Niemand kan of wil echter de Hitlergroet in het Chovanec drama duiden... Als een Franstalige (in België) een Hitlergroet brengt, dan heeft dit niets te zien met sympathie voor den “Dolf”, wel integendeel. Via deze Hitlergroet wordt de geviseerde persoon & groep duidelijk gemaakt “Je bent een nazi, je moet zwijgen, je hebt geen rechten…” en waarbij de aanvaller dan wel alle rechten heeft en zich alles kan veroorloven, ongestraft dan wel.  Het gebruik van een dergelijke Hitlergroet tegen “les flamins..” is bijgevolg een normale praktijk.(sic) Het is dan ook deze Hitlergroet die een verklaring kan geven voor het drama.

Daarvoor moeten we terugkeren naar de cel. Volgens de optredende inspecteurs sprak Chovanec een Slavische taal en Duits. Voor Franstaligen die alleen Frans kennen, kan dit ook verward worden met een Vlaams dialect.

Volgens het politieverslag werd hij geïdentificeerd door “vrienden…” (zie publicatie 2). De namen van de vrienden werden niet vermeld.

Volgens een andere bron had Chovanec heel wat Vlaamse vrienden:

“De vele Vlaamse vrienden die Jozef Chovanec in ons land had, kunnen niet begrijpen wat de Slovaak in 2018 in Charleroi is overkomen. Ze schetsen graag het portret van “deze vriendelijke, beleefde kerel”. “Jozef agressief? Hij was bijna priester geworden!….”

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Waren het Vlaamse vrienden die Chovanec hebben geïdentificeerd?? Voor Franstaligen is dat al voldoende om bij “les flamins” in dezelfde zak gestoken te worden.

Vervolgens was er een artikel waarin vermeld dat ze hem voor een Duitser namen:

“Ik heb de nazigroet niet zelf gezien, maar ik kan u de context schetsen. Mijnheer deed ons denken aan een Duitser. Hij sprak zoals een Duitser in de film van Louis de Funès.” Wat de betrokken agenten achteraf tegenover het Comité P te vertellen hadden over de dood van Jozef Chovanec. “

En hier hebben we een sterke aanwijzing: “Vlaming – Duitser – nazi..”, te samen in dezelfde zak, want voor de Franstaligen is er immers geen verschil tussen de drie. (zie ook:  doofpot: supra over wat ze denken over “les flamins..”.).

En het vervolg laat zich raden: Chovanec werd overmeesterd… men heeft zich dan eens laten gaan, voor al die gevallen dat men met zich de vloer moet laten aanvegen… men ging er op zitten… er werd wat gelachen en gedanst … en als kers op de taart werd dan de Hitlergroet gebracht, om de geviseerde duidelijk te omschrijven = een nazi…  een  flamin….  en daarmee moest de zaak afgelopen zijn.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

En dan de ramp van de eeuw = het is geen “sale flamin” maar een Slowaak. Hebt dan nu voor???

 

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

En dan begint snel de operatie schadebeperking en de doofpotoperatie.

De telefoonlijnen van de “broeders” en “kameraden” zullen dan ook roodgloeiend gestaan hebben, waarbij er dan ook soortgenoten in Vlaanderen mee in bad werden getrokken. Veel info zal ook mondeling doorgegeven zijn. Dit aspect lag immers te gevoelig, we zitten in 2018 met gemeenteraadsverkiezingen en met federale verkiezingen in mei 2019. Bovendien zou dit ook internationaal nadelig geweest zijn voor het “verdraagzame Wallonië en de Franstaligen in het algemeen”…

Had het werkelijk een “sale flamin…” geweest, dan was er geen letter aan vuil gemaakt  geweest, ook niet door diegenen aan Vlaamse kant die nu “moord en brand” schreeuwen.

De medische tussenkomst gaat ook in dezelfde richting:

“Op dat moment ligt de cel vol urine en uitwerpselen. De arts gaat de cel niet binnen en vraagt vanop de gang of alles oké is. Zonder Chovanec grondig te onderzoeken, oordeelt hij dat het medisch gezien mogelijk is dat hij opgesloten blijft, aldus VRT.”

En:

““Hij verdient het niet om gereanimeerd te worden”, zou een van de agenten van de luchtvaartpolitie na de arrestatie van Chovanec hebben gezegd. De verklaring komt van een ambulancier van het MUG-team dat tweeënhalf jaar geleden ter plaatse kwam en is opgenomen in het gerechtelijk dossier, schrijft De Standaard…” Bron: HLN

Nog een citaat:

“Henrieta uitte ook haar bedenkingen over de artsen. “In het onderzoek staat dat drie politiemensen en ambulanciers de dokter hoorden zeggen dat het geen groot verlies zou zijn als mijn man zou sterven door dat kalmeringsmiddel.”

Het gaat om deze quote die in het gerechtelijk dossier is opgenomen, blijkt nu:

“We zullen hem een dosis geven (een inspuiting, red.) en als hij een hartaanval krijgt, is dat geen groot verlies.” Een van de vrouwen van het MUG-team zou de uitspraak gedaan hebben, schrijft De Standaard. De quote verscheen gisteren in de Slovaakse pers.”

De verontwaardigde reacties op dit optreden van de medische diensten, geven wel blijk van een tergende selectiviteit en geheugenverlies, want Vlamingen die bv. in Brusselse ziekenhuizen terechtkomen (met uitzondering van het AZ VUB Jette), zullen dergelijke praktijken bekend voorkomen.

Neem daarbij dan de Vlaamse advocaten van de weduwe Chovanec… en voilà: “de quoi on se mêle .. ces flamingants…”, en de doofpot was een feit.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik  Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element,  concept: 50140724

Besluit : Als ik alle elementen uit de “doofpot” en de “Hitlergroet” samen voeg en verbanden leg, dan zijn er voldoende aanwijzingen die aanduiden dat Jozef Chovanec het slachtoffer werd van o.a. Vlamingenhaat.

Ter attentie van de PVDA: als er hier sprake is van racisme, dan gaat het om een diep-geworteld anti-Vlaams racisme, dat echter niet strafbaar is, en waarvoor men gedecoreerd en in de adelstand verheven wordt, en waarmee de PVDA ook geen problemen heeft.

Het toppunt is dat een dergelijk slachtoffer nu gebruikt wordt voor aan anti-Vlaamse oorlog… of gewoon de voortzetting van wat met Jozef Chovanec begonnen was. Of het toppunt van arrogantie en cynisme.

Als het voormelde besluit in de openbaarheid zou komen, vermoed ik dat het vlug zal afgelopen zijn met het Chovanec dossier, dat vervolgens – zoals reeds gemeld – geruisloos zal verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis. 

H.P.

Nieuw taalgebruik (2)…

The Undiscussables: How to Address the Elephant in the Room

Elke dag worden er nieuwe woorden “ontdekt” om de miskende en misbegrepen dompelaars te benoemen. De inmiddels grijsgedraaide “jongeren” is u vertrouwd. Hoeft geen verdere uitleg. We waren verbaasd te horen dat inmiddels, dankzij de Blankenbergse getijden, de woordenschat uitgebreid is met “Brusselse bende uit Afrika” of “Afrikaanse bende uit Brussel”, “bekend bij justitie”, “kerfstok” en gisteren zelfs een toevoeging over het land van herkomst “Guinea” en “Haïti”.

Tot… ene professor criminologie, tevens ervaringsdeskundige, Elke Van Hellemont, tegengas mocht komen geven. Het woord “bendegroep” hoort volgens haar linkse wijsheid tot de lijst verboden woorden, die te stigmatiserend werken. Als wij haar betoog goed begrepen hebben, zouden wij door een slecht doordachte woordkeuze ook chiro- en scoutsgroepen in een verdacht daglicht kunnen plaatsen. En dat willen we toch niet, toch?

Immers:

“Bendegroepen zijn natuurlijk ontstane groepen van vrienden en daar zitten natuurlijk enkele heethoofden bij. In dit geval waren het er twee of drie, maar zij bepalen nu het beeld van al die jongeren, wat jammer is…

“Niet elk gedrag dat een bendelid pleegt, komt doordat hij in een bende zit. Niet al die jongeren hebben daaraan deelgenomen. Nu uithalen naar ‘de Brusselse jongeren’, alsof hun Brusselse afkomst het geweld verklaart, is fout.”

En hen extra controleren is helemaal uit den boze want dan wordt het alleen maar erger.

Wat moeten we dan wel doen? Hen nog meer bepamperen, laten begaan, wegkijken?

Als je de derde wereld in huis haalt, word je zelf de derde wereld.

We konden het boven aangehaalde filmfragment niet terugvinden/plaatsen. Vandaar deze kennigsmakingsvideo, waarbij ze haar “engagement” binnen een Congolese bende uitlegt aan een Brits publiek (zij geeft gastcolleges aan de Univ. Kent). Pikant detail: bij 02’03” minuut legt ze uit dat ze daar deelgenomen aan een weekeinde-samenkomst waarbij over niet-gewelddadige communicatie gesproken werd….

Als je naar haar uiteenzetting (in de video hieronder) luistert (u kan ondertiteling en vertaling inschakelen) dan vraag je je af waarom wij niet dankbaarder zijn voor deze zwarte parels. Ze zijn zeer gelovig, hebben een katten-annex-heksenfobie maar verder zijn er geen noemenswaardige problemen, behalve de taal én de Leopold-II-erfzonde. Zij prees zich bovendien gelukkig een privé beveiligingsbende ter hand te hebben… Voilà, daar ligt hun toekomst. Dat de politie hen nog niet aangeworven heeft… ruikt verdacht veel naar racisme!

Zo zie je maar dat we niet te snel mogen (ver)oordelen. Ook niet als ze een winkel leegplunderen. Troost je met de gedachte dat ze het wellicht meer nodig hebben dan de winkeluitbater.

Invalshoek van onze beruchte nullenzender: Gelukkig weten we nu, dat de strandstrijd eigenlijk een soort springvloed in de multiculturele getijden is. Misschien kan mevrouw de bendespecialiste-professor nog eens terugkeren naar haar vriendjes om hen e.e.a. uit te leggen?

BLM op strand van Blankenberge?

Toen wij gisteren de tv-beelden op het strand van Blankenberge bekeken – de klank stond af wegens inkomend telefoongesprek – dachten wij dat er daar een spontane BLM-betoging opgedoken was… Niet dus. Toch wel erg dat wij hen zelfs een plaatsje in de zon misgunnen. De Standaard wist te melden dat het om “dagjesmensen” ging met een kerfstok:

‘De meeste onruststokers zijn ondertussen gevat’…Bijna allemaal hebben ze een waslijst aan strafbare feiten. Ze zijn dus gekend bij het gerecht.’ (Voor duiding: klik op 2de bruggetje)

En daarom heeft de burgemeesteres van de stad Blankenberge beslist om vandaag àlle* dagjesmensen te weren. Niemand behalve de normale inwoners, de tweede verblijvers en meerdaagse hotelkamerbetalers mogen nog van zee en strand genieten. Groot gelijk, tenslotte heet “Blankenberge” niet zomaar “Blanken”berge…

*… naar analogie met de Kempenaars die massaal mee gestraft werden wegens het “onverantwoordelijk gedrag” van “moeilijk te bereiken Antwerpenaars met sociologische problemen”.

Blankenberge zondag afgesloten voor dagjestoeristen: ‘Time-out nodig’

Vechtpartij op strand Blankenberge: ‘Parasols vlogen in het rond, stokken van zeilen gebruikt als wapens’

Hallucinante beelden tonen hoe jongeren agenten aanvallen op strand Blankenberge

Online sharia in de maak?

File:Flag of Saudi Arabia.svg - Wikimedia Commons

Het Prachtland der Saoedi’s eist dat de VN alle vormen van islamofobie eindelijk uitwist en dergelijke misdrijven op het internet met hechtenis en boetes bestraft. Islamofobie wordt daarbij in één adem met racisme en etnische discriminatie genoemd. Ja hoor, geloof staat synoniem voor ras.

De eis werd geuit door de baas van de VN-mensenrechtenafdeling der Saoedische missie in Genève, dhr Meshaal bin Ali al-Balawi. Volgens hem is het internet dé plaats waar racisme, racistische discriminatie en xenofobie welig tieren. In het Koninkrijk der Saoedi’s geldt dit als misdrijf en wordt bijgevolg bestraft met wetten die sinds 2007 tot een jaar gevangenis en een geldboete van ca. 130.000 euro voorzien, al dan niet apart of cumulatief. Ergo: de VN moeten het goede -Saoedische – voorbeeld volgen en de strijd tegen islamofobie aangaan.

Volgens dhr. al-Balawi moet men oplossingen vinden om een veilig en passend evenwicht te viinden tussen het respect voor de vrijheid van meningsuiting en de strijd tegen racisme en etnische discriminatie. En voegde er nog aan toe dat zijn land hierbij het voortouw genomen heeft door het verbod van 2015 op het bestaan van “organisaties die racistische, religieuze en nationale haat aanmoedigen”. En, meer specifiek, door het verspreiden van boodschappen die in tegenspraak met de islamitische sharia, de publieke orde en moraal staan of de nationale eenheid in het gedrang brengen. Saudi Arabia calls for the elimination of Islamophobia

Dezelfde al-Balawi had in maart al benadrukt hoe zeer zijn land ernaar smacht alle waarden van verdraagzaamheid, broederschap en gerechtigheid te kunnen omarmen, deed een oproep voor dialoog en verwierp tegelijkertijd alle vormen van extremisme en geweld, waarbij hij nogmaals uit de doeken deed dat zijn land ernaar streeft terrorisme te bestrijden en mensenrechten te beschermen. Zijn land heeft bijgevolg een centrum opgericht dat de juiste concepten van de islam benadrukt en jonge mensen – overal ter wereld – beschermt tegen extremisme door middel van preventieve en therapeutische programma’s. Kingdom affirms its keenness to embody all its values of tolerance and brotherhood

Gevangenisstraf en financiële aderlating. Isolatie en drooglegging. Therapeutisch???

De oorlog in Jemen, de steun aan ISIS, de moord op Jamal Kashoggi werd niet vernoemd. Die horen bij de onuitgegeven Saoedische editie van ‘Sprookjes uit Duizend en Eén Nacht’.


In het Ottomaanse Rijk 2020 zit de Verheven Leider helemaal op dezelfde lijn, al wordt dit vermomd als “nationale veiligheid”: Turks parlement stemt in met controversiële wet die controle op sociale media aanscherpt