Heeft Bibi een molensteen rond zijn nek?

U zal tussen de lijntjes moeten lezen. Als we schrijven wat we denken, wat we willen zeggen – en wat zelfs in de poco media leeft – dan zal onze bescheiden Golfbrekersstek weer door een onzichtbare hand op non-actief gezet worden. Deze man is geen goed nieuws voor de vrede in het land van het uitverkoren volk en bij uitbreiding in het Midden Oosten en de wereld. Deze man is aartsgevaarlijk – ook voor het politieke voortbestaan van Netanyahu.

Hij maakt van zijn idealen, overtuiging en doelstellingen geen geheim: zijn land is het land dat voorbehouden werd door een Hogere Macht voor Joden, voor niemand anders. En de grenzen van zijn land zijn rekbaar tot ze botsen op geografische of militaire hindernissen. Bijgevolg zal iedereen die daar nog niet verdreven is, zijn biezen en koran moeten pakken om te verkassen – liefst naar een plaats waaruit geen terugkeer mogelijk is.

We gaan hem niet vergelijken met iemand die ook vond dat zijn volk verheven was boven alle andere, die ook de grenzen van zijn land verlegde, die… Neen, we doen het niet. Niet hier. Hoewel we zo onze mening hebben. Tot nader order zijn de gedachten altijd nog vrij.

Beeldmateriaal vindt men gemakkelijk op het internet; achtergrondinfo ook. Zoals dit klein staaltje van ‘s mans ingesteldheid: als een Palestijnse parkingmedewerker hem vraagt om zijn auto te verzetten, schiet hij in een colère, trekt zijn pistool uit zijn broeksriem en tiert als een wraakgod.

Zelfs bij het brave Euronews ondertitelt men zijn naam met “het fascistisch zionisme”:

Probeer u nu even in te beelden dat bv. ene Filip Dewinter, ene Geert Wilders…. zich zo zouden gedragen… en wat er dan zou gebeuren.

Oppervlakkige pigmentatie

“Het verkeerde soort zwart”... De olifant in de Britse Kamer van volksvertegenwoordigers. De voormalige Britse minister van Financiën, Kwasi_Kwarteng, die zelfs voor onze politieke geplogenheden uitermate snel zijn biezen moest pakken is volgens een koffie-met-melk gekleurde volksvertegenwoordigster (Indisch, Pakistaans???) geen échte zwarte want “als je hem slechts aan het woord hoort en niet ziet, dan kun je niet vermoeden dat hij zwart is want hij ging immers naar een (dure) privé school, hij is slim, hij ging naar Eton en omdat hij “posh” is (… negatief beladen woord voor elitair) is hij niet zoals een echte neger.

Kortom een conclusie, die wij nooit ofte nimmer zouden durven poneren: échte negers zijn bijgevolg dom en arm… de anderen, de “posh”, de stoefers… zijn naar verluidt van “het verkeerde soort zwart”, nl. zwart aan de buitenkant maar met een blanke pit. Zo, dat weten we dan weer… Wat zou er binnenin een groene zitten?

Presentatrice Nana Akua is een tegenstandster van het knielen om te sympathiseren met de BLM-beweging: zij vindt dat het een overdreven uiting is van deugdzaamheid.

Zowel Kwasi Kwarteng als Nana Akua zijn van Ghanese afkomst.

“Woke”- meteo

Wie had kunnen denken dat een vreugdevol filmpje van een blije Drew Barrymore in de regen de verontwaardiging van de donker-gepigmenteerde calimeristen zou gewekt hebben?

Volgens deze woke-madam mag een blanke wel van de regen genieten maar de vreugde te delen met iedereen is slechts voorbehouden voor degenen die er een patent op genomen hebben. Schending auteursrecht. Geen respect. Racisme.

Lees: Drew Barrymore beticht van racisme na video in de regen

“Eigen volk eerst” mag in … Nigeria!

In Europa worden we overspoeld met reclame waarin duidelijk gemaakt wordt hoe onze toekomst er moet uitzien. Bv. in het V.K., waar donkergetinte mensen ca. 3% van het totaal der bevolking uitmaken, is hun tegenwoordigheid in tv-reclamefilmpjes ca. 50%. Ook in het land b. Af en toe doen we ‘s avonds bij de tv de moeite hun “inclusiviteits- en diversiteitsstreven” eens op te tellen: laatst een opdringerig filmpje waarin 5 van de 8 acteurs geen blanken of mensen uit het Verre Oosten waren. 5 van de 8. Zou het kunnen dat de koopkracht van een minderheid – negers en Arabieren – dermate groot is, dat zij om die reden oververtegenwoordigd zijn in reclamefilmpjes?

In Nigeria houden ze zich niet met politieke correctheid bezig. Waarom zouden ze ook? Wordt er één doos waspoeder of een ijskast meer verkocht omdat blije blanke gezichten het te verkopen product mee aanprijzen?

In het filmpje ziet u op 0’51” een officiële aankondiging van de Nigeriaanse regering, van het ministerie van informatie & cultuur, waarin bekend gemaakt wordt dat buitenlandse modellen en mensen die reclameboodschappen inspreken vanaf 1 oktober niet meer zullen toegelaten worden. Hadden wij maar eenzelfde fierheid… of gewoon ouderwets gezond verstand.

Lees ook de reacties onderaan… bv. deze over de Titanic…

Winnetou naar de eeuwige jachtvelden verbannen

Ach ja, denkt u, alles wordt tegenwoordig onder de “woke”loep gehouden. Ook de in Duitsland immens geliefde Winnetouverhalen en dito filmen.

Ze zijn ook daar in Duitsland tot Indianen-inkeer gekomen. Op de kap van het leed der Indianen mogen er geen boeken verschijnen. Ook al zijn het gefantaseerde verhalen. Ook al heeft nazi-Duitsland geen enkele Indiaan naar de strafkampen gestuurd heeft, ook al hebben de Duitsers al tot in het oneindige “mea culpa” van de daken geschreeuwd… voor zowat iedereen die ooit in het verleden – mondiaal – belaagd werd.

Winnetou wordt met pluimen, totem en vredespijp begraven omdat het lijden der inheemse bevolking niet mag geminimaliseerd of geridiculiseerd worden. Over het lijden van de Europese bevolking… geen woord.

“Wij zijn tot het late inzicht gekomen dat de geschiedkundig bewezen werkelijkheid, de onderdrukking van de oorspronkelijke bio-bevolking, herkneed werd tot een geromantiseerd beeld met goedpratende clichés en daar willen wij niets mee te maken hebben.” …. Oef!

“De tirannie van de politieke correctheid”, stelt Henryk Broder, verbonden aan Welt, en voegt eraan toe dat slechts enkele anonieme klachten volstaan om zoiets op gang te trekken. Tja. Zolang het maar om klachten gaat tegen alles wat conservatief is. Probeer maar eens een klacht neer te leggen tegen immigratie en de daarmee verbonden problemen.

Wat met het betuttelend vingertje van Nederland? Moet Bassie en Adriaan op YouTube gecensureerd worden?

Dit filmpje zal dan ook wel verboden worden…

SS waart door Berlijn

Jarenlang hebben in Berlijn Palestijnse & solidaire groepen tegen het einde van de ramadan betogingen georganiseerd waarbij ze de énige democratie van het M.O. op de korrel namen. Het Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) – Israëls vijfde kolonne – registreert dàgelijks – u leest het goed: dagelijks – gemiddeld 3 (drie) joodsvijandige voorvallen. En dikwijls gaat het volgens Rias om Israël-gerelateerd antisemitisme, vooral, maar niet uitsluitend, in het immigrantenmilieu. Een probleem waarbij de torenhoge huur-, benzine, elektriciteits- en gasprijzen in het niets zinken.

Wie had kunnen vermoeden dat de doodzonde nog steeds waart diep in de kern van Berlijn? De stadstaat Berlijn is (nog steeds) een antisemitisch bastion. De Berlijnse straatnamen staan onder stroom. SS-stroom…

Samuel Salzborn, SS voor de vrienden, de antisemitisme-opperfeldwebel van de Duitse hoofdstad, heeft een schokkend dossier voorgelegd, dat zich nu eens niet bezig houdt met het krapuul van de straat, maar wel met de straatnamen.

De auteur van het dossier, de politieke expert – onafhankelijk journalist, Felix Sassmannshausen, zou naar eigen zeggen “het resultaat van een uitgebreid systematisch onderzoek” op papier gezet hebben, waaruit moet blijken dat het huidige Berlijn niet veel verschilt van het Berlijn anno 1930 – 1945. De heer Sassmannshausen heeft de 290 straten en pleinen onder de loep genomen en kwam daarbij tot vaststellingen die zijn opdrachtgever, SS, niet vrolijk stemden.

De straatnamenlijst bevat naast verschillende Brandenburgse keurvorsten, Pruisische koningen, filosofen zoals Kant en Schopenhauer, schrijvers zoals Fontane en Thomas Mann, bv. ook Goethe. De auteur vond echter bij deze laatste een “bewijs van een antisemitische gevoelswereld”. Ook de DDR-burgerrechtenactivist Jürgen Fuchs staat op de lijst. Hij zou nl. – refererend naar de SED-dictatuur en de Stasi – het gewaagd hebben te stellen dat deze “een Auschwitz in de zielen” te verantwoorden hebben. Conclusie: Fuchs zou daarmee impliciet willen aangeven hebben dat hij hiermee “de shoah gerelativeerd heeft”. De schrijver-dichter Wolfgang Borchert heeft een soortgelijke doodzonde begaan; volgens het dossier zou hij “tot de relativering van de shoah bijgedragen hebben door de situatie van de verdrevenen na 1945 hiermee te vergelijken en impliciet een parallelle waarde eraan gaf”.

Lidmaatschap van de Deutsche (Christliche) Tischgesellschaft van de Pruisische architect Karl Friedrich Schinkel, of het vermoeden van deel uitgemaakt te hebben van de Bund der Frontsoldaten, is reden genoeg om op de lijst der jodenhaters te staan.

Maar het kan nog erger: zoals generaal-majoor Georg Maercker te beurt viel, kan men bovendien ook nog het etiket Reichswehr misdrijven begaan tijdens de koloniale tijd” opgekleefd krijgen. De auteur zag daarbij over het hoofd dat de Weimarrepubliek op het ogenblik dat de Reichswehr op 1.1.1921 opgericht werd over geen koloniën beschikte.

Zelfs Konrad Adenauer heeft een plaatsje op de lijst veroverd. Nochtans is zijn inzet voor een Duits-Israëlische verzoening bij vriend en vijand bekend. De reden: “Als eerste Bondskanselaar omringde hij zich in zijn regering met voormalige nazi-ambtenaren.” En bovendien “zouden er verschillende aanwijzingen geweest zijn van een antisemitische gezindheid in Adenauers denkwereld”.

Opvallend: bij de lijst van “problematische” straatnamen komt de naam van Karl Marx niet voor. Nochtans schreef hij in 1943 de recensie “Zur Judenfrage” (Vert.: “Over het jodenprobleem”), we citeren:

„Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld.“ 

Ned. vert.: “Wat is de seculiere reden van het jodendom? De praktische behoefte, het eigenbelang. Wat is de seculiere cultus der joden? De sjacheraar. Wie is zijn wereldlijke god? Het geld.”

Voor zover Marxisten het b.g. ooit vernoemden, werd het dikwijls als vroeg (… jeugdzonde…) werk van Marx van de kaart geveegd. Men vindt echter ook in de latere jaren uitlatingen die volgens de huidige poco woordenschat niets minder dan een onverbeterlijke racist en antisemist zouden beschrijven. Zoals in een brief aan Friedrich Engels (1862) toen hij de oervader der Duitse sociaal-democratie, Ferdinand Lassalle, beschreef als “de joodse neger Lassalle”... “een merkwaardig product uit de verbinding van joden- en germanendom met een negerachtige grondlaag”. Inderdaad is het heel merkwaardig dat Marx met b.g. referenties niet in het dossier vernoemd wordt!

paz.de

Ter kennismaking:

Biologisch zelfcensuur

Bij die tien miljoen (… biologisch verschillende rassen) is er ééntje waarvan we, volgens een heleboel mensen, moeten van afblijven, of in ieder geval voorzichtig mee zijn, en dat is de mens!… Als ik met een biologenoog de mens zou beschrijven zoals ik dat met een merel of een regenworm zou doen, dan zeggen een heleboel mensen ‘daar moet je toch mee oppassen, hoor!'”

Een verfrissend geluid bij een praatprogramma van de nullenzender:

Een rassenoverzicht in drie minuten:

Volendam in ‘t verzet tegen Zwarte Piet-haters

Zo was het vroeger:

En zo is het vandaag. Ze – de Zwarte Piet-haters – hielden een – onaangekondigde – demonstratie op de markt van het vissersdorp, en daar zat het vissersdorp niet op te wachten. Met vuurwerk, eieren en oliebollen (lol) werd de groep ongewenste demonstranten het dorp uit gejaagd. De politie bewaarde de rust, maar greep niet echt in.

https://nos.nl/artikel/2408169-demonstratie-kick-out-zwarte-piet-in-volendam-betogers-weg-onder-politiebegeleiding

https://www.ad.nl/noord-holland/demonstratie-kick-out-zwarte-piet-in-volendam-voorbij-bekogeld-met-eieren-en-oliebollen~a81be30e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Zoals tevoren ook in Maastricht: