Wrijf het er nog maar eens in…

Afbeeldingsresultaat voor europe is not white

Joacine Katar-Moreira, afkomstig uit het Prachtland Gu!née Bissau, is een extreem linkse kandidaat-vertegenwoordigster van het Portugese volk in het EU-parlement. Wie voor haar stemt, is het eens met haar stellingen:

“Europa is niet blank.
Er is geen democratie in Europa… zonder etnische minderheden.
Er is geen democratie in Europa… zonder zwarte vrouwen op het podium.
Er is geen democratie in Europa… zonder billijkheid (eigendomsherverdeling) en gelijkheid.
Er is geen gelijkheid in Europa… zonder de stemmen van de minderheden… en ik zie er hier niet veel van.
Dus ik weet niet of “mijn” Europa.. ook “uw” Europa is.”

Onze redactie kan haar geruststellen: “ons” Europa is niet “haar” Europa.

“Witte, boze vrouwen”

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Bovenstaand artikel in De Tijd, ontlokte bij Sam Van Rooy een verontwaardigde reactie:

Sam Van RooyVolgen · Gisteren ·  Tot u spreekt een “boze, blanke man”.

Vandaag mag Hind Fraihi in De Tijd immers gratuit beweren dat er een ‘wit feminisme’ bestaat dat “minderheden uitsluit van de verworven vrouwenrechten”: “witte, boze vrouwen” die stemmen op ‘extreemrechtse partijen’. Fraihi onderbouwt in haar column werkelijk níets van wat ze beweert.

Ze beweert – ook zonder onderbouwing – dat partijen zoals het Vlaams Belang opkomen voor vrouwenrechten omdat ze uiteindelijk ambitieloze vrouwen willen die parttime werken en niet financieel zelfstandig zijn. Foei, Hind Fraihi, zo’n degoutant gratuit intentieproces.

Daartoe, aldus Fraihi, zijn “sommige (‘extreemrechtse’, SvR) politica’s geen charismatische postergirl, maar eerder the girl next door.” Heeft zij al eens de kieslijsten, parlementen en gemeenteraden bekeken? Dit geldt voor álle partijen, en óók voor de mannelijke politici: diversiteit!

No way dat je – in De Tijd of elders – een dergelijke column gepubliceerd krijgt die een tegengestelde boodschap bevat en evenmin gebaseerd is op feiten, maar op intentieprocessen. Ik weet niet of Kaaiman op Twitter zit, maar hij zou hier een mooi stuk aan kunnen besteden.

Ik zou ze de kost overigens niet willen geven: de “boze, bruine of zwarte vrouwen” die op ‘extreemrechtse’ partijen stemmen omdat ze in hun land van aankomst opnieuw de dreiging voelen of ondervinden van de islam(isering) die heerst in hun land of regio van herkomst. Zoals u weet heb ik er thuis zo eentje. 😉

Idlibistan, het democratische paradijs…

… waar zgn. “gematigde rebellen” van al-Nusra-allooi de shariawet dicteren

Een korte beschrijving en de bedenking of er wel een verschil is tussen HTS en ISIS:

Lukrake arrestaties, zonder enige uitleg, beschuldiging of proces. Niemand is veilig, zelfs de grootste HTS-fan niet. Blijkbaar was het onder Assad dan toch nog niet zo slecht.

Ziekenhuizen worden aangevallen, medisch personeel gearresteerd. Om diverse redenen: bv. iemand medische zorg verlenen die niet tot HTS behoort of weigeren een neparts in dienst te nemen. Internationale hulp wordt niet uitgedeeld. Medische hulpgoederen worden door HTS in beslag genomen, verkocht aan de hoogst biedende of uitgedeeld aan de HTS-aanhang. De rest van de bevolking mag rustig verrekken.

Vluchtelingen in Idlib moeten hun tenten binnen de 72 uur verlaten omdat ze aan HTS geen “toegang” betaald hebben. Ze hangen helemaal af van humanitaire hulp. Hoe zouden ze voor het neerpoten of gebruik van een tent kunnen betalen? Of voor voedsel, drank, brandstof, medische zorg???

Voor degenen die nu nog niet weten welke vlag de HTS-lading dekt, raden wij onze vorige artikels aan:

De thuisstad van ‘t Ros Beiaard gaf forfait

Het is zelfs twijfelachtig of het Ros ooit nog zal uitrijden. Kwestie van Gaia niet uit te dagen: vier ruiters op een onverdoofde paardenrug… Nog nooit van een hernia gehoord? Pure dierenmishandeling en dat mag niet aangemoedigd worden.

Dit zal u allicht ontgaan zijn bij alle spitsroeden die de Aalsterse carnavalisten moeten lopen. Dendermonde gaf wijselijk forfait.

Alle hens aan dek binnen het Dendermondse Karnavalcomitee. Normaal gezien moeten de carnavalisten de laatste dagen voor de cavalcade rushen om hun wagens, kostuums en choreografie tijdig klaar te krijgen. Nu gooit de brandende actualiteit roet in het eten. Doordat de Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n zich door de karikaturen op zijn wagen de toorn van de joodse gemeenschap én de Europese Commissie op de hals heeft gehaald, kiest men in Dendermonde eieren voor zijn geld. Alle wagens die misschien wellicht toevalligerwijs enigszins mogelijk ook maar iemand tegen de haren in zouden kunnen strijken worden uitgesloten. Daardoor blijven enkel nog de politiecombi’s die de stoet openen en afsluiten over. (…)

Poco carnaval

De bronafbeelding bekijken

Terwijl de storm over Aalst en de Sabbatjaarwagen waait, gaat men in Merkelland grondiger te werk. Onmerkbaar maar doeltreffender. Want daar worden kindertjes in de Kita, kort voor Kindertagesstätte, (kinderopvang) klaar gestoomd voor een carnaval, waarbij niemands gevoelens gekwetst kunnen worden.

Dieses Schreiben, das sich vor allem an Erzieher richtet, thematisiert „problematische“ Kostüme

Zo kregen de ouders van de Elbkinder-Kita, gevestigd in Ottensen, Hamburg, een schrijven waarin opgeroepen werd geen stereotype kleding te laten dragen door de peuters en kleuters onder hun hoede. Zo werd bv. streng afgeraden de kinderen te verkleden in een indianenkostuum, een sjeiksoepjurk of een ander kledingstuk waardoor minderheden zich op hun teentjes getrapt kunnen voelen: “kleding die verwijst naar een ras of een binding met een etnische of een andere minderheid en die bovendien negatief overkomt en daardoor voor “sommige” ouders kwetsend kunnen overkomen”.

Aha. Daar ligt dus het kalf gebonden.

Dat er in Merkelland een enclave indianen ergens in het noorden, tussen Bremen en Wismar, zijn tenten opgeslagen heeft is een streng behoed geheim. Dat er in Merkelland een ware sjeikinvasie plaats gevonden heeft, zal zelfs een verstokte kluizenaar wel al vernomen hebben. (…)

Burgemeester D’Haese van de ajuinenstad heeft nog veel te leren…

Ons vir jou

SAFarmMurders

De Russische staatstelevisie draaide een film over de haat van de zwarten t.o.v. de resterende blanken in Zuid-Afrika. Allicht kreeg de genocide van de blanken hun aandacht nadat de Boeren landbouwgronden én een nieuwe toekomst in Rusland aangeboden kregen. In het oude Europa werd het aanbod weggelachen – een reclamestunt – de verantwoordelijkheid van de westerse landen, die geen asiel aanbieden aan de blanke Zuid-Afrikaners is immens. In Australië, Nieuw-Zeeland en Georgië zijn de blanke Afrikaners welkom…

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, lachende mensen

De eerste twee video’s tonen een stuk geschiedenis, ons allen wel bekend, de haat van de zwarten t.o.v. de blanke Afrikaners, een grenzeloze haat: pesten, discriminatie, geweld, roof, verkrachting, verdrijving… moord… genocide.

De volgende twee tonen hoe de Boeren een nieuwe thuis vonden in Rusland.

Bij Lauren Southerns YT kanaal vindt U meerdere video’s over dit thema.

Heeft u een voorkeur?

Vraagt dienstenchequesbedrijf Sodexo zich af. Of beter gezegd: u mag geen voorkeur hebben.

Met de steun van het Vlaams Gewest
Meer info: http://www.dienstencheques-vlaanderen.be/discriminatie/

We hebben het in het verleden aan aangekaart. Wie beroep doet op hulp in het huishouden, poets- of strijkdiensten… kan zich wenden tot één van de talrijke dienstverlenende bedrijfjes die deze onmisbare hulpkrachten betaalt met de zgn. dienstencheques,, die u gedeeltelijk kunt aftrekken van uw belastbare personenbelasting.

Kan. Wat niet kan is een voorkeur naar de hulpverlenende persoon uiten. Zo mag u niet bepalen of u een bio-dorpbewoonster-met-schort verkiest boven een potige baardman of een charmante hoofddoekdraagster. Evenmin is noch de kleur van de huid, het aantal wratten, de lichaamsgeur, verdachte geluiden,de taal, exotische gewoontes, bidpauzes … maatgevend voor uw keuze.

Wat u wel mag is – nadat u eender wie uit b.g. werkwilligenarsenaal een kans hebt gegeven – een bezwaar indienen omdat de persoon in kwestie niet voldoet aan het uit te voeren werk. Zonder vooringenomenheid. Of andere fobieën. En u zal moeten bewijzen dat uw ontevredenheid niet haar oorsprong vindt in uw belachelijke achterlijkheid. En ermee akkoord gaan dat iedereen een tweede kans verdient.

Een keuze maken staat volgens de dienstenchequeswebstek – met de steun van Vlaanderen – gelijk met het maken van onderscheid, m.a.w. discriminatie.

Dus klinkt het uni sono: Discriminatie, daar zeg ik neen tegen. … Tenzij het om VBers gaat.

Gandhi racist?

Twee jaar geleden werd met veel bombarie op het universiteitsterrein van Accra, Ghana, het standbeeld onthuld van Mahatma Gandhi. Dinsdag ll. werd het stilletjes – midden in de nacht – verwijderd.
De studenten hebben hem immers onder de poco loep genomen en vastgesteld dat ze een racist vereren. In een boek van twee Z-Afrikaanse auteurs staat immers beschreven hoe Gandhi zich erover bekloeg dat Indiërs tijdens de Apartheid door dezelfde aparte deuren moesten als de inboorlingen. Hij zou bovendien zijn bezorgdheid geuit hebben over het mengen van Indiërs en negers.
De studenten zijn tevreden: een overwinning van de zwarte waardigheid en zelfrespect, heet het. (…)