SS waart door Berlijn

Jarenlang hebben in Berlijn Palestijnse & solidaire groepen tegen het einde van de ramadan betogingen georganiseerd waarbij ze de énige democratie van het M.O. op de korrel namen. Het Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias) – Israëls vijfde kolonne – registreert dàgelijks – u leest het goed: dagelijks – gemiddeld 3 (drie) joodsvijandige voorvallen. En dikwijls gaat het volgens Rias om Israël-gerelateerd antisemitisme, vooral, maar niet uitsluitend, in het immigrantenmilieu. Een probleem waarbij de torenhoge huur-, benzine, elektriciteits- en gasprijzen in het niets zinken.

Wie had kunnen vermoeden dat de doodzonde nog steeds waart diep in de kern van Berlijn? De stadstaat Berlijn is (nog steeds) een antisemitisch bastion. De Berlijnse straatnamen staan onder stroom. SS-stroom…

Samuel Salzborn, SS voor de vrienden, de antisemitisme-opperfeldwebel van de Duitse hoofdstad, heeft een schokkend dossier voorgelegd, dat zich nu eens niet bezig houdt met het krapuul van de straat, maar wel met de straatnamen.

De auteur van het dossier, de politieke expert – onafhankelijk journalist, Felix Sassmannshausen, zou naar eigen zeggen “het resultaat van een uitgebreid systematisch onderzoek” op papier gezet hebben, waaruit moet blijken dat het huidige Berlijn niet veel verschilt van het Berlijn anno 1930 – 1945. De heer Sassmannshausen heeft de 290 straten en pleinen onder de loep genomen en kwam daarbij tot vaststellingen die zijn opdrachtgever, SS, niet vrolijk stemden.

De straatnamenlijst bevat naast verschillende Brandenburgse keurvorsten, Pruisische koningen, filosofen zoals Kant en Schopenhauer, schrijvers zoals Fontane en Thomas Mann, bv. ook Goethe. De auteur vond echter bij deze laatste een “bewijs van een antisemitische gevoelswereld”. Ook de DDR-burgerrechtenactivist Jürgen Fuchs staat op de lijst. Hij zou nl. – refererend naar de SED-dictatuur en de Stasi – het gewaagd hebben te stellen dat deze “een Auschwitz in de zielen” te verantwoorden hebben. Conclusie: Fuchs zou daarmee impliciet willen aangeven hebben dat hij hiermee “de shoah gerelativeerd heeft”. De schrijver-dichter Wolfgang Borchert heeft een soortgelijke doodzonde begaan; volgens het dossier zou hij “tot de relativering van de shoah bijgedragen hebben door de situatie van de verdrevenen na 1945 hiermee te vergelijken en impliciet een parallelle waarde eraan gaf”.

Lidmaatschap van de Deutsche (Christliche) Tischgesellschaft van de Pruisische architect Karl Friedrich Schinkel, of het vermoeden van deel uitgemaakt te hebben van de Bund der Frontsoldaten, is reden genoeg om op de lijst der jodenhaters te staan.

Maar het kan nog erger: zoals generaal-majoor Georg Maercker te beurt viel, kan men bovendien ook nog het etiket Reichswehr misdrijven begaan tijdens de koloniale tijd” opgekleefd krijgen. De auteur zag daarbij over het hoofd dat de Weimarrepubliek op het ogenblik dat de Reichswehr op 1.1.1921 opgericht werd over geen koloniën beschikte.

Zelfs Konrad Adenauer heeft een plaatsje op de lijst veroverd. Nochtans is zijn inzet voor een Duits-Israëlische verzoening bij vriend en vijand bekend. De reden: “Als eerste Bondskanselaar omringde hij zich in zijn regering met voormalige nazi-ambtenaren.” En bovendien “zouden er verschillende aanwijzingen geweest zijn van een antisemitische gezindheid in Adenauers denkwereld”.

Opvallend: bij de lijst van “problematische” straatnamen komt de naam van Karl Marx niet voor. Nochtans schreef hij in 1943 de recensie “Zur Judenfrage” (Vert.: “Over het jodenprobleem”), we citeren:

„Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld.“ 

Ned. vert.: “Wat is de seculiere reden van het jodendom? De praktische behoefte, het eigenbelang. Wat is de seculiere cultus der joden? De sjacheraar. Wie is zijn wereldlijke god? Het geld.”

Voor zover Marxisten het b.g. ooit vernoemden, werd het dikwijls als vroeg (… jeugdzonde…) werk van Marx van de kaart geveegd. Men vindt echter ook in de latere jaren uitlatingen die volgens de huidige poco woordenschat niets minder dan een onverbeterlijke racist en antisemist zouden beschrijven. Zoals in een brief aan Friedrich Engels (1862) toen hij de oervader der Duitse sociaal-democratie, Ferdinand Lassalle, beschreef als “de joodse neger Lassalle”... “een merkwaardig product uit de verbinding van joden- en germanendom met een negerachtige grondlaag”. Inderdaad is het heel merkwaardig dat Marx met b.g. referenties niet in het dossier vernoemd wordt!

paz.de

Ter kennismaking:

Biologisch zelfcensuur

Bij die tien miljoen (… biologisch verschillende rassen) is er ééntje waarvan we, volgens een heleboel mensen, moeten van afblijven, of in ieder geval voorzichtig mee zijn, en dat is de mens!… Als ik met een biologenoog de mens zou beschrijven zoals ik dat met een merel of een regenworm zou doen, dan zeggen een heleboel mensen ‘daar moet je toch mee oppassen, hoor!'”

Een verfrissend geluid bij een praatprogramma van de nullenzender:

Een rassenoverzicht in drie minuten:

Volendam in ‘t verzet tegen Zwarte Piet-haters

Zo was het vroeger:

En zo is het vandaag. Ze – de Zwarte Piet-haters – hielden een – onaangekondigde – demonstratie op de markt van het vissersdorp, en daar zat het vissersdorp niet op te wachten. Met vuurwerk, eieren en oliebollen (lol) werd de groep ongewenste demonstranten het dorp uit gejaagd. De politie bewaarde de rust, maar greep niet echt in.

https://nos.nl/artikel/2408169-demonstratie-kick-out-zwarte-piet-in-volendam-betogers-weg-onder-politiebegeleiding

https://www.ad.nl/noord-holland/demonstratie-kick-out-zwarte-piet-in-volendam-voorbij-bekogeld-met-eieren-en-oliebollen~a81be30e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Zoals tevoren ook in Maastricht:

Zweedse wetenschappers moeten zich verantwoorden voor de rechtbank…

… omdat zij verslag opmaakten van hun onderzoek naar verkrachtingen!

Prof. Kristina Sundquist, prof. Ardavan Khoshnood, Henrik Ohlsson en Jan Sundquist van de Lund Universiteit, Zweden, worden vervolgd door de “Kamer van Beroep voor Ethische Zaken”, een overheidsinstantie verbonden aan het Min. van Onderwijs, omdat zij in een afsluitend rapport van hun onderzoek, de vaststellingen i.v.m. het daderprofiel van verkrachtingen opstelden.

Het rapport “Swedish rape offenders – a latent class analysis”* geeft weer dat van de 3039 daders, vermeld in het onderzoek, 59.2% immigranten waren en dat 47.7% hiervan niet in Zweden geboren werden. Het gaat om feiten die gedurende de periode 2000 en 2015 plaats vonden en bevat niet de toestroom van immigranten uit het M.O. en Afrika vanaf 2015.

“Dit is een heel hoog cijfer,” zegt Khoshnood, die zelf Iraanse wortels heeft, “Ik was verbaasd dat het zo hoog lag. De overaanwezigheid van vreemdelingen is niet verrassend, maar dat het zelfs om 60% ging, dàt had ik niet verwacht”. (…)

Het rapport had 1) nooit mogen geschreven worden, 2) nooit het daglicht mogen zien. B.g. onderzoekers beschikken naar verluidt niet over een “ethische vergunning” om “gevoelig cijfermateriaal” over de etniciteit van criminelen, beschuldigd van verkrachting te “behandelen”.

Omgekeerde wereld… Hadden de verkrachters dan wel een vergunning?

*Lees: “Swedish rape offenders – a latent class analysis”

Nochtans is dit rapport geen verrassing. De verrassing ligt niet in de inhoud, maar wel in het kenbaar maken. De Zweedse Nationale Raad voor Misdaadpreventie – Brå – heeft sinds het jaar 2005 de afkomst van criminelen niet meer bekend gemaakt omwille van ethische redenen. (…) De pre-2005 rapporten duiden op een duidelijke overaanwezigheid van immigranten, cijfers die later bevestigd werden door officieuze rapporten van de pers, denktanks en privé initiatieven tijdens recente jaren. Bv. een 2018 studie door de krant Aftonbladet bracht aan het licht dat 88% van groepsverkrachters een buitenlandse afkomst had.

Vanzelfsprekend wijten de linkse importfantasten het verband tussen immigratie en criminaliteit aan socio-economische factoren en kansentekort!

Beeldmateriaal over het bovenstaande:

“Woke” breidt uit

Het zijn spannende tijden voor de klassieke muziekwereld. De voorvechters van de kritische rassentheorie (Critical Race Theory) en hun meelifters richten nu ook hun pijlen op de muziek en hakken de grond onder hen weg, veel sneller dan ze hun funderingen kunnen verstevigen.

De “wetenschap” van “systemisch racisme”

De aanval tegen de klassieke muziek verloopt volgens hetzelfde traject als in andere sectoren. Er zijn niet genoeg zwarten of allochtonen onder het publiek, de orkesten, de dirigenten, de bestuurders, de componisten of de geldschieters van de klassieke muziek. De voetsoldaten van de kritische rassentheorie laten slechts twee mogelijke verklaringen toe. Het establishment van de klassieke muziek is openlijk, maar als daar geen bewijs van wordt gevonden “systemisch” racistisch en discriminerend. Andere opties zijn er niet.

Lees: Waarom ‘woke’ klassieke muziek de nek wil omdraaien

Woke-ologie voor iedereen

De politieke correctheid heeft de kunst bereikt. Dresdener musea geven 143 kunstwerken een nieuwe naam om klachten wegens racisme en discriminatie te ontlopen.

De „Staatlichen Kunstsammlungen Dresden“ (SKD), een samenwerkingsverband van 15 musea in Dresden, lokken jaarlijks bijna 2.5 miljoen bezoekers uit de hele wereld. Nu treden de SKD met hun tentoonstellingsruimtes, zoals de Zwinger met de beroemde schilderijencollectie “Oude Meesters”, het Grüne Gewölbe, het Albertinum e.a. in actie tegen de racismeverwijten die hun vermaarde kunstschatten veroorzaken: ze worden onder de loep genomen op zoek naar twijfelachtige – lees: kwetsende, discriminerende – titels.

En dat het nodig was, mocht blijken: 143 tentoongestelde stukken werden inmiddels herdoopt.

Ook de fauna en flora ontsnapten niet aan de wokebril: meer dan 1000 vogels kregen in Duitsland door “wetenschappers” een nieuwe naam toebedeeld. Talrijke vogelnamen baseren zich naar verluidt op racistisch gedachtengoed. Zo mag de Hottentottentaling (Latijn: Spatula hottentota) zich voortaan de Stippentaling noemen. Wikipedia loopt achterop. Iedere poco burger weet dat het begrip “hottentotten” ingevoerd is door Nederlandse bezetters. Duidelijk een blijk van minachting die eeuwen later nog steeds de taal – en de fauna – beïnvloedt. Meer voorbeelden van racistische vogelnamen vindt u hier (Duits).

Niet alleen in Duitsland vliegen/vlogen er racistische vogeltjes rond. De Amerikaanse vereniging van ornithologen ging in het verweer en spande de extreemlinkse Washington Post voor hun woke-karretje.

Tucker Carlson heeft er zo zijn gedacht over:

Mocht zich iemand willen omscholen in de toepassing van het broodnodige woke-taalgebruik , dan kan die zich aanmelden voor “innovatieve Europese taallessen”:

rassistisch-kunstwerke-umbenannt-143-kunst-politisch-korrekt-dresden-museen-diskriminierung-rassismus-zr-90980515.html

https://wibnet.nl/cultuur/taal/hottentot-waar-komt-het-woord-hottentot-vandaan