C’est foutu

In “le Chicago français”, Grenoble, geen postbedeling meer uit schrik voor drugsdealers

Op de webstek van de Franse La Poste kan men het volgende lezen: “Als de groep La Poste een bijzondere plaats in het hart van de Fransen heeft veroverd, is dat dankzij haar dagelijkse dienstverlening en dit sinds 600 jaar”. Dit blijkt vandaag fictie, want in Grenoble laat de dienstverlening in bepaalde wijken meer dan te wensen over. En dit als gevolg van een laks veiligheidsbeleid.

De Franse krant Le Daupiné meldt namelijk dat “bewoners van twee appartementsblokken op het Sint-Brunoplein in Grenoble een brief van La Poste hebben ontvangen, die hen informeert dat de post er tot nader order niet meer wordt verdeeld, en dat men zijn of haar post kan ophalen in het agentschap van La Poste (…). De postbode wordt bedreigd door dealers in de wijk”.

De bewoners hebben onmiddellijk gereageerd: “We zijn in hoge mate verwonderd door uw beslissing om de bedeling van poststukken stop te zetten, en dus de algemene dienstverlening op te schorten, en dit omwille van inbreuken op de strafwet”. De burgers van deze wijk pikken het niet langer: “We ontvingen uw brief zonder datum van het hernemen van uw dienstverlenging, en we ervaren uw brief als een inbreuk op onze rechten als burger. Wij kunnen toch onmogelijk opdraaien voor strafbare feiten, waardoor uw dienstverlening wordt opgeschort?”

Voor de volledigheid nog dit: 34 procent van de aandelen van La Poste zijn in handen van de Franse staat. Dit aandeelhouderschap van de staat zou La Poste moeten toelaten haar 4 kerntaken te verzekeren: universele postbedeling, postbedeling over het ganse grondgebied, transport en verdeling van kranten”. Quod non, dus.

Samengevat: brandweerlui worden door fysieke aanvallen gehinderd in hun dienstverlening in bepaalde wijken. Politiemensen die worden opgeroepen om conflicten in wijken op te lossen, worden verhinderd in de uitvoering van hun dienstverlening. En nu wordt de postbedeling in bepaalde wijken geschrapt omwille van illegale drugshandel. Rechtsstaat? Kerntaken? Of wordt het recht van de sterkste stilzwijgend overal de nieuwe regel? Dit passeert natuurlijk niét zonder de nodige electorale gevolgen….

Peter Logghe

Weinig begrip voor klimaatterroristen

Dat er uiteindelijk ongelukken gaan gebeuren staat vast. Kijk even mee. In Berlijn hebben automobilisten er genoeg van. Zelfs medische hulpwagens mogen niet door. De politie onderneemt niets. Helemaal niets.

800 klimaatterroristen vanmorgen hebben heel het verkeer lam gelegd. Op meer dan 30 plaatsen waren er blokkades. Zelf vinden ze dat ze een missie hebben: het klimaat redden en ze doen dat – naar eigen zeggen – op een vreedzame manier.

De verkeersdeelnemers – automobilisten én mensen die gebruik maken van het openbaar verkeer – hebben er geen begrip voor; ze vinden dat ze gechanteerd worden door de Duitse Grüne Khmers. Bovendien kost het honderdduizenden euro’s aan politie-inzet. Waar blijft orde en wet? Waarom laat de politiek betijen?

Islamschaduw over het Verenigd Koninkrijk

Bijgaand voorbeeld toont aan hoezeer de sluipende islamisering in het Verenigd Koninkrijk al een feit is. De politie onderzoekt in Wakefield, West Yorkshire, een “haatvoorval”, en 4 kinderen werden intussen door de school geschrapt. Het voorval zorgt voor ophef, zelfs de krant The Times berichtte erover op de titelpagina.

Vrienden vroegen een medeleerling een koran te brengen. De 14-jarige autistische jongen liet het boek echter vallen, waarbij enkele pagina’s en de omslag licht beschadigd werden. Het voorval kwam ter ore aan de islamitische gemeenschap. Uit angst voor hoogoplopende emoties reageerde de Kettlethorpe High School buiten proportie. De politie werd ingeschakeld en startte een onderzoek tegen de jongen. 4 leerlingen werden een week door de school geschrapt. De schoolleiding noemde het gebeuren “onaanvaardbaar” – hoewel het niet met opzet was gebeurd. In de islamgemeente verspreidde zich een fake bericht dat de koran verbrand werd. Een Labourgemeenteraadslid schreef op Twitter dat de koran “ontwijd” werd en dat de stad en de politie de zaak ter harte moesten nemen. De politiechef verscheen op een vergadering in de moskee en liet verstaan dat men dit ‘haatincident’ zou onderzoeken, tezelfdertijd bedankte hij de islamitische gemeente voor haar tolerantie.

Parallelle maatschappijen in de realiteit

De moeder van de jongen verklaarde dat haar zoon doodbedreigingen had ontvangen en dat hij niet meer naar school kon uit angst. Tijdens een ontmoeting in de moskee onder voorzitterschap van het gemeenteraadslid Akef Akbar zat ze met een zwarte hoofddoek bedekt als het ware in een soort rechtbank. De Noord-Engelse regio West Yorkshire kent een hoog aandeel moslims (voornamelijk uit Pakistan) en die gemeenschap groeit sterk aan door een hoog geboortecijfer. In het nabije Oldham is ongeveer 1 op de 3 inwoners moslim, en bij de jonge generaties is dat meer dan de helft.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat sinds kort het fenomeen van de ‘Non-Crime Hate Incidents’: op 5 jaar tijd werden 120.000 dergelijke incidenten geregistreerd. Het gaat om legale uitingen van vrije meningsuiting die echter “door een slachtoffer of een andere persoon als vijandig of als vooroordeel gemotiveerd worden aangevoeld”, zoals de College of Policing (beroepsorganisatie van de politie in Engeland) formuleerde. Deze ‘Non-Crime Hate Incidents’ komen vooral tegemoet aan islamitische ijveraars die elke kritiek op hun godsdienst willen bestraft zien. Hoewel van hogerhand geprobeerd werd de inflatie van vervolgingen af te remmen, lijkt de Woke-politie niet te stoppen.

Het gaat hard in het Verenigd Koninkrijk, toch één van de geboorteplaatsen van de Europese democratie.

Peter Logghe

En als ze dan mogen vastgeplakt blijven zitten…

… is het weer niet goed!

In Oostenrijk is de politie – eindelijk – van tactiek veranderd: de klimaatklevers mochten blijven zitten. Niemand legde hen een haarbreed in de weg. En dan reclameerden ze weer omdat ze niet “bevrijd” werden. Pure schande, vinden de klimaatterroristen, het gaat om mensen die zich juist voor het overleven van ons allemaal inzetten… De regering moet nù beschermende maatregelen nemen…

Eerst kwam de brandweer met een draailadder ter plaatse, maar die zouden een klimaatredder bij het losweken gekwetst hebben. Tenslotte konden de anderen zichzelf “bevrijden” en via de brandweerladder naar de begane grond terugkeren. Eentje zou hardnekkig blijven zitten zijn omdat voor zijn losweking het verkeer moest gestopt worden en dat vond de politie “des Guten zu viel”. De politie gaf achteraf meer uitleg: de klimaatredders mochten daar (een stelling met verkeersborden boven de autobaan – gerust vastgekleefd blijven zitten omdat ze geen hindernis voor het verkeer waren.

Meer: https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/polizei-laesst-klima-kleber-festgeklebt-zurueck/546260433

De échte agenda van klimaatterroristen

N.a.v. de bezetting van Lützerath, mocht een woordvoerster van de klimaatterroristen hun actie toelichten bij een journalist van Focus.

„Mittelfristig müssen wir die Polizei als Organ abschaffen, das in erster Linie die Interessen eines kapitalistischen Systems stützt und dafür immer wieder Gesundheit und Leben von Menschen aufs Spiel setzt.”

“Op middellange termijn moeten wij de politie als orgaan afschaffen, een orgaan dat in de eerste plaats de belangen van een kapitalistisch systeem ondersteunt en daarvoor steeds weer de gezondheid en het leven van mensen riskeert.”

„Wir müssen uns von unserem jetzigen kapitalistischen System abwenden. Der Kampf findet eben auch in Lützerath statt“

“We moeten ons van ons huidige kapitalistische systeem afwenden. De strijd wordt ook in Lützerath gestreden.”

Dieper ingaand op b.g. stellingnames, vraagt de Focus-journalist of deze “afwending” dan ook d.m.v. een revolutie dient te gebeuren. Daarop volgt geen concreet antwoord, maar nog maar eens de beschuldiging dat het geweld grotendeels van de politie uitging. En bij een systeemverandering hoort, volgens de woordvoerster, ook de “afschaffing van de politie”.

https://www.focus.de/politik/deutschland/proteste-gehen-weiter-wer-sind-die-aktivisten-von-luezerath_id_183837995.html

Klimaatterroristen stoten op meer en meer onbegrip | Golfbrekers

Berlijn, de verloren stad (21)

Het Landeskriminalamt (LKA), het Berlijnse bureau voor, van en tegen criminaliteit, zijnde de Berlijnse verantwoordelijke voor (de strijd tegen) mensenvijandigheid in groepsvorm*, heeft een boekje samengesteld voor de Berlijnse politie, opdat deze de juiste woordenschat zou gebruiken in de omgang met het kleurrijk pluimage dat in de Duitse hoofdstad rondzwerft.

Het boekje met de titel „Empfehlungen für einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch“ – aanbevelingen voor een poco-onderdanig taalgebruik – heeft 29 bladzijden en heeft als doel om “ambtenaren gevoelig(er) te maken voor discriminatie, zodat ze in de gesproken en geschreven taal niet de fout maken de taal van de meerderheid te gebruiken maar wel deze van de betrokkene(n)”.

De politie moet bij een eventuele tussenkomst dus eerst even het boekje uit hun binnenzak halen en de bijna gebruikte kwetsende woorden vervangen door andere die niet negatief beladen zijn.

Enkele voorbeelden van verboden woorden: vluchteling, geestelijk gehandicapt, doofstom, hoofddoekdraagster, ras, donkerhuidig, gekleurd en holocaust.

Te vervangen door: bescherming zoekende mens, verward, zintuiglijk probleem, exotisch mode-accessoire, ondersoort van de mens, zwarte persoon, shoah.

Wat betreft de identificatie van de geslachten is het iets moeilijker. De politie moet goed luisteren hoe de regenboogpersoon zichzelf noemt en vooral het passende persoonlijk voornaamwoord gebruiken. Vooral niet vragen welk geslacht de betrokken persoon heeft; dit wordt als uitermate beledigend aangevoeld. Bij twijfel: een neutrale aanspreekvorm gebruiken. En bij schriftelijk taalgebruik: de intussen ingeburgerde mogelijkheden ten volle benutten door de gekende schrijfwijze te vervolledigen met een dubbelpunt gevolgd door een andere, eventuele geslachtsmogelijkheid. Voorbeeld: Bürger:inSchwachkopf:inArschloch:in…

*Duitsers kunnen de gekste en langste titels verzinnen

“Brusselprobleem” in Frankrijk e.a. landen…

Beste De Standaard , Gazet van Antwerpen en CO…

Wanneer keer op keer honderden mensen gearresteerd worden uit dezelfde bevolkingsgroep dan

  • a) is er met die bevolkingsgroep wel degelijk een probleem
  • b) is het gewoon walgelijk om dat als volksfeest te benoemen
  • c) is er niet sprake van ‘relletjes’ en hier en daar een ‘uitspatting’ maar wel van georganiseerde en steeds weer herhalende RELLEN!

Beste Belgian Federal Police en https://justitie.belgium.be/nl

Hoeveel van de opgepakte relschoppers en straatterroristen zijn ooit opgepakt én kregen een op zijn minst adequate straf?

  • Ik weet hoe ik behandeld wordt als er zelfs nog maar een verdacht is dat ik mij agressief zou opgesteld worden naar een NMBS veiligheidsbeambte, laat staan wanneer ik in bende één of meerdere agenten en politiekantoren zou aanvallen…
  • Waarom laten jullie dat tuig steeds weer en weer en weer (gekend voor meer dan honderd feiten rings a bell?) los?
  • Onze eigen media, politici, politie en gerecht zijn in hun fanatieke drang om elk probleem gebonden aan die groep te ontkennen een even groot probleem als de dieven, vandalen, dealers, straatterroristen/relschoppers en de effectieve terroristen uit de MAROKKAANSE probleemgroep zelf!
  • Wie op straffe van FBmonddoodmaking nog durft delen mag. Als het vier keer gedeeld wordt zal ik mij al verbazen!

Geleend bij Joris Claessens op fb