Over twee maten en gewichten

Grenscontroles met drones volgens Franse Raad van State onwettig

Op maandag 25 juli bevestigde de Franse Conseil d’Etat of de Raad van State de schrapping van een lokaal arrest dat het gebruik van drones toestond om illegalen aan de Frans-Spaanse grens in Baskenland op te sporen. De mogelijkheid die door de lokale prefect van de regio Pyrénées-Atlantiques was gecreëerd, werd omwille van privacyregels onwettig verklaard. De maatregel om drones in te zetten, betekende volgens de Franse Raad van State “een zware en overduidelijke niet toegestane inbreuk op het recht op respect van het privéleven”. Nou moe!

De Franse Raad van State stelde dat de prefect de absolute noodzaak om drones in te zetten niet had aangetoond en dat er dus andere manieren bestonden om de grenzen te bewaken. In zijn beslissing van 26 juni keurde de prefect het gebruik van drones door de politie in de strijd tegen de illegale migratie goed voor een beperkte periode van één maand. Het ging daarenboven om een welomschreven gebied van 20 km2, ten zuiden van Hendaye en Urrugne.

Begrijpt Justitie de ernst van de toestand in de EU?

Voor de vereniging Advocats pour la défense des étrangers (advocaten voor de verdediging van vreemdelingen) van Pau is deze beslissing van de Raad van State een “onvoorstelbare overwinning die voor de eerste keer in Frankrijk het onwettig gebruik van drones sanctioneert, omdat het een onverdraagbare inbreuk op onze vrijheden zou betekenen en het gebruik voor de controle van de Frans-Spaanse grenzen afwijst”, aldus een bericht in de Franse krant Sud-Ouest.

Sommige media herinneren er evenwel aan dat dezelfde Franse Raad van State op 24 mei het principe van het gebruik van drones door de veiligheidsdiensten had goedgekeurd, en dit in de volgende bewoordingen: “Er bestaat geen enkele twijfel over de wettelijkheid van het decreet (over het gebruik van drones), gelet op de garanties die het juridisch kader, gedefinieerd door de wet en dit decreet, voorziet voor het privéleven en de persoonlijke gegevens, zoals voorzien in het Franse en Europese recht”.

Neen, er zijn duidelijk twee categorieën mensen voor de Franse Raad van State: Fransen die tijdens manifestaties door drones van de veiligheidsdiensten worden gefilmd (en eventueel gesanctioneerd) en vreemdelingen die illegaal de grens oversteken, en die dus aan de hand van filmbeelden van dezelfde drones niét mogen worden gefilmd (en gesanctioneerd). Goed om weten…

Peter Logghe

Absurd

In het steeds verder wegzinkende Duitsland worden politie-agenten verzocht oude of niet meer gewenste kleren niet naar de kringwinkel te brengen maar te schenken aan de gevangenissen.

Nogal wat gearresteerden moeten afscheid nemen van hun kleding daar deze op sporen dienen onderzocht te worden. Vandaar dat de voorraadkasten leeg geraken. Dat het justitieministerie verantwoordelijk is voor het algemeen welzijn der gasten, inclusief hun kledij, is niet vermeldenswaard. Het is ver gekomen is de voormalige EU-gangmaker als agenten bij de arrestatie ook kleding moeten voorzien voor hun arrestant.

Verder wordt er onder de rode-groene-streepje blauwe regering met geld gegooid, maar dan wel in de richting van linkse potverteerders.

Report24

“Geschafft!”

In het gastvrije Merkelland verbaast men zich over zo veel ondankbaarheid… Wij verbazen ons erover dat het AfD – en bij uitbreiding het FPÖ, het RN en het VB niet de absolute meerderheid bereiken…

Een kort overzicht van de zwemgenoegens tijdens de recente warme dagen…

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Hoe zat het nu eigenlijk met die mep op Toms gezicht?

Opiniestuk van Wouter Bollansée, Vlaams Belang regiovoorzitter Voorkempen:

Liberalen en socialisten zijn mede verantwoordelijk voor de vuistslag op Tom Van Grieken en de kniestoot aan Ellen Samyn !

Op 13 juni omstreeks 7u ’s ochtends arriveer ik op het hoofdkantoor van Vlaams Belang. Er dienen nog enkele affiches gedrukt te worden zodat we, samen met een spandoek, onze steun kunnen gaan betuigen aan de zorgsector. Onder twee boodschappen ‘Zorg voor onze zorg’ en ‘Een hart voor onze zorg’ trekken we iets voor 10u met enkele collega’s, parlementsleden en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken richting Brussel Noord om symbolisch onze steun te uiten aan de duizenden deelnemers aan de ‘betoging van de zorg’. Bij aankomst zijn er verschillende deelnemers, zowel van de groene, rode en blauwe vakbondskleur, die vragen aan Tom Van Grieken of ze een selfie mogen nemen met hem. Hij stemt uiteraard vriendelijk toe.

Wat tijdens de politiebetoging werd toegejuicht, kon nu niet meer?

Omdat we ons niet actief in de betoging willen begeven, we willen de organisatie niet voor de voeten lopen, kiezen we bewust voor een steunactie aan de zijkant van het parcours. Exact hetzelfde als we eerder al deden bij de politie- en de boerenbetoging in Brussel. Twee acties die toen veelvuldig op steun, duimpjes en getoeter van de deelnemers konden rekenen.

Maar op 13 juni liep het anders. Nog voor de betoging vertrok werden onze 18 deelnemers aan de steunactie, van wie de helft vrouwelijk was, omsingeld door een veelvoud aan politiemensen, het merendeel bestaande uit Franstalige agenten.

Politieke orders zijn het enig mogelijke besluit

Je merkte direct dat de Nederlandstalige agenten verveeld zaten met heel de situatie. Niemand kon of wilde een deftige verklaring geven voor het overmatige machtsvertoon en de reden waarom onze steunactie niet kon doorgaan. Maar ja, ze moesten hun orders uitvoeren natuurlijk. Bij sommige, gelukkig maar enkele maar toch, Franstalige agenten was de haat in hun ogen te zien. Nog voor er gesproken werd, stond een ééntalige (Frans) agent op scherp met de pepperspray-bus in aanslag. Een andere Franstalige agent slaagde erin om vanuit de tweede rij vol op het gezicht van Tom Van Grieken te slaan. Op beeld is de slag duidelijk zichtbaar en hoorbaar. Een politiecollega weet (vreest) hoe laat het is en stuurt hem direct weg. Ongetwijfeld om de imagoschade voor het Brusselse optreden te beperken. Parlementslid Ellen Samyn krijgt later nog een ‘kniestoot’ van een (wederom) Franstalige agent waardoor ze op de grond wordt gewerkt.

Zelden zag ik zo een buitensporig machtsvertoon. Het verschil met de omgekeerde steunbetuigingen van politiemensen tijdens de politiebetoging, in combinatie met het verschil van optreden tussen Nederlandstalige en Franstalige agenten kan ik alleen maar kaderen in de politieke orders die gegeven werden vanuit het Brussels stadshuis. Het doet PS-burgemeester Close blijkbaar enorm pijn dat hij overruled werd door de Raad van State enkele weken geleden waardoor de Vlaams Belang manifestatie ‘Doe ze luisteren’ in Brussel alsnog kon plaatsvinden. Een manifestatie waarbij duizenden Vlamingen zonder enig incident in Brussel betoogden tegen de Belgische en Brusselse elite. Zag Close vandaag zijn kans om zijn kiesvee te overtuigen van zijn Vlamingenhaat? Ik vrees van wel. Kort wil ik er ook aan toevoegen dat ook de Vlaamse socialist Conner Rousseau zijn allochtoon kiespubliek op zijn wenken bediende. Aangezien hij het op zijn sociale media blijkbaar de normaalste zaak van de wereld vindt dat op het gezicht slaan van een onschuldige partijvoorzitter, behoort tot het normale werk van een politieman.

Uitspraken van Sven Gatz mee verantwoordelijk voor vuistslag op Tom Van Grieken

Iedereen die afgelopen vrijdag op Canvas naar de Afspraak keek, kon vaststellen dat Sven Gatz (Open VLD-minister) een weloverwogen doch ongefundeerde en lasterlijke uiteenzetting hield tegen Vlaams Belang en bij uitbreiding tegen alle Vlamingen die in Brussel waren komen betogen op de ‘Doe ze luisteren’-manifestatie. Iedereen werd letterlijk uitgemaakt voor fascisten. Als we de peilingen mogen geloven maakte hij dus meer dan 1 miljoen mensen uit door hen als fascisten te bestempelen. Een regelrechte schande. Het feit dat een minister dit primetime op een nationale zender zomaar doet, leidt tot het gedrag dat ik op 13 juni vanop de eerste rij kon waarnemen. Sven Gatz geeft met zijn woorden een vrijgeleide om zonder enige reden zinloos geweld te gebruiken tegen democratisch verkozenen, leden en sympathisanten van het Vlaams Belang. Vlamingenhater Sven Gatz (ooit nog een VU-man trouwens) zijn verantwoordelijkheid is dan ook enorm in deze.

Deze liberalen en socialisten zijn wel de bevoorrechte partners van N-VA ?

Enkele jaren geleden werd ik door een voormalig N-VA- gemeenteraadsvoorzitter in mijn gemeente Zoersel ook zonder enige onderbouwing weggezet in de hoek van het fascisme. Ik was toen verbolgen en reageerde zeer scherp. Ik diende ook klacht in bij de politie. Net omdat wanneer we dit allemaal maar zouden laten passeren, de sluizen worden opengezet voor fysiek geweld tegen onze mandatarissen, leden en kiezers. Er werd toen echter vanuit het Schoon Verdiep niet ingegrepen. Ik stel me dan ook meer en meer vragen bij de geloofwaardigheid van Bart De Wever wanneer hij voor een zoveelste keer Vlaams Belang de les spelt. Ziet hij deze liberalen en socialisten dan als zijn droomcoalitie? Iemand Bart De Wever al gehoord dat pakweg VLD zijn stallen eens moet uitmesten?

Wij hebben geen lessen te leren van andere partijen, het enige wat we wilden doen, is oprecht onze steun betuigen aan de zorgsector. Net zoals de steun die we betuigen aan de boeren, de hardwerkende Vlaming en de agenten die dagelijks hun werk moeten doen in moeilijke omstandigheden. En dat zullen we, ondanks de intimidatie van de socialisten en liberalen, blijven doen.

Wouter Bollansée

Gemeenteraadslid Vlaams Belang Zoersel
Regiovoorzitter Vlaams Belang Voorkempen
Organisatie & evenementen Vlaams Belang Nationaal

Afrekening voor Toms muilpeer volgt op 9 juni 2024*

Anders gezegd: in Brussel botste de vuist van agent X niet alleen tegen de kin van Tom Van Grieken, het rechtse dilemma botste ook met zichzelf. De paradox dat een anti-systeempartij als het Vlaams Belang in haar onderbewustzijn de waarden van orde en gezag hoog houdt, weerhoudt haar ervan een ‘revolutionaire’ attitude aan te nemen. Dus was het Vlaams Belang in haar communicatie opvallend mild voor de Brusselse politie (‘ze doen hun job’), en werd burgemeester Close de grote boeman.

Dat is hij natuurlijk ook, en die complottheorie zal de inzet van de verkiezingen van 2024 nog verhogen: het gerucht dat Philippe Close en de PS een staatsgreep beramen, met de Brusselse politie als stormbrigade die undercover op oefening was aan de Lesse. Laat daar maar de factcheckers eens op los. Iets zegt me dat we het laatste wapenfeit van deze performante gendarmerie nog niet gezien hebben.

Lees Johan Sanctorums beschouwingen over de wederwaardigheden van de Brusselse politie o.l.v. hun opperhoofd Close:

*vermoedelijke datum van de verkiezingen

Voor hoeveel stemmen kan Tom één mep verzilveren?

Een opvallend incident bij de betoging van de Zorg op 13 juni in Brussel voor meer middelen en een verlaging van de werkdruk: Brusselse politieagenten delen klappen uit aan Tom Van Grieken en Ellen Samyn (VB). De verklaringen van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en Vlaams Belang spreken elkaar tegen. Een filmpje lijkt nochtans eerder de versie van Vlaams Belang te bevestigen.

Lees meer: Brusselse politieagent geeft Tom Van Grieken klap in het gezicht – Doorbraak.be

Comité P onderzoekt politiegeweld tegen Van Grieken (v-nieuws.be)

C’est foutu

In “le Chicago français”, Grenoble, geen postbedeling meer uit schrik voor drugsdealers

Op de webstek van de Franse La Poste kan men het volgende lezen: “Als de groep La Poste een bijzondere plaats in het hart van de Fransen heeft veroverd, is dat dankzij haar dagelijkse dienstverlening en dit sinds 600 jaar”. Dit blijkt vandaag fictie, want in Grenoble laat de dienstverlening in bepaalde wijken meer dan te wensen over. En dit als gevolg van een laks veiligheidsbeleid.

De Franse krant Le Daupiné meldt namelijk dat “bewoners van twee appartementsblokken op het Sint-Brunoplein in Grenoble een brief van La Poste hebben ontvangen, die hen informeert dat de post er tot nader order niet meer wordt verdeeld, en dat men zijn of haar post kan ophalen in het agentschap van La Poste (…). De postbode wordt bedreigd door dealers in de wijk”.

De bewoners hebben onmiddellijk gereageerd: “We zijn in hoge mate verwonderd door uw beslissing om de bedeling van poststukken stop te zetten, en dus de algemene dienstverlening op te schorten, en dit omwille van inbreuken op de strafwet”. De burgers van deze wijk pikken het niet langer: “We ontvingen uw brief zonder datum van het hernemen van uw dienstverlenging, en we ervaren uw brief als een inbreuk op onze rechten als burger. Wij kunnen toch onmogelijk opdraaien voor strafbare feiten, waardoor uw dienstverlening wordt opgeschort?”

Voor de volledigheid nog dit: 34 procent van de aandelen van La Poste zijn in handen van de Franse staat. Dit aandeelhouderschap van de staat zou La Poste moeten toelaten haar 4 kerntaken te verzekeren: universele postbedeling, postbedeling over het ganse grondgebied, transport en verdeling van kranten”. Quod non, dus.

Samengevat: brandweerlui worden door fysieke aanvallen gehinderd in hun dienstverlening in bepaalde wijken. Politiemensen die worden opgeroepen om conflicten in wijken op te lossen, worden verhinderd in de uitvoering van hun dienstverlening. En nu wordt de postbedeling in bepaalde wijken geschrapt omwille van illegale drugshandel. Rechtsstaat? Kerntaken? Of wordt het recht van de sterkste stilzwijgend overal de nieuwe regel? Dit passeert natuurlijk niét zonder de nodige electorale gevolgen….

Peter Logghe