Reisadvies

“Moslims die kerken aanvallen… een uitzondering.  We willen allemaal in vrede leven.  Terrorisme heeft immers niets met religie te maken.”

Afbeeldingsresultaat voor pope in egypt afficheDe paus is het er helemaal mee eens.

 

Allen daarheen.  Of blijf gewoon in eigen land.  Wat Egypte te bieden heeft, hebben wij ook.

Studio Rony is uw gids.

Erdogans censuur breidt uit, de EU staat erbij en kijkt ernaar

Court order for block approved by Ankara 1st Criminal Court of Peace

De censuur van Wikipedia (in alle talen) werd door een vonnis van de rechtbank bevestigd.  Niks nieuws onder de zon.  Turkije blijft qua censuur op het hoogste trapje staan.  Drie jaar op rij wereldkampioen censuur, nog steeds kandidaat lidstaat EU.  Alleen Oostenrijk pleitte in de Raad van EUropa voor het stoppen der toetredingsonderhandelingen.  Niemand anders durfde de stekker eruit te trekken. Pappen en nat houden.  Het land b… ach… verwachten we nu echt dat deze regering de ballen heeft om onze identiteit / vrouwenrechten te verdedigen?

Meer bij Turkeyblocks

 

Vluchtelingen ‘schaffen’ hoge cijfers in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor bereicherung(Bekende) Criminaliteit onder vluchtelingen is met 52.7 % gestegen.

Cijfers die ondanks a) aanmoedigingen om geen aangifte te doen, b) verticaal te klasseren, c) klassieke excuses, zoals ‘wist niet dat het verboden was, getraumatiseerd, verward, andere cultuur, niet geïntegreerd…’ boekdelen spreken.  De cijfers werden bekend gemaakt door het BKA, (Bundes Kriminal Amt) de Duitse federale recherchedienst.

Binnenminister Thoma de Maizière mocht het komen uitleggen in het parlement.  Hoe kan het nou dat de criminele daden der geliefde ‘vluchtelingen’ met niet minder dan 52.7% toenamen in 2016?  Een groei, bovenop de gekende criminaliteitscijfers.

Let wel, in de cijfers zitten niet de reeds gevestigde vreemdelingen die al een, twee of drie generaties in de Bundesrepublik wonen en eventueel zelfs een Duits paspoort verworven hebben.   De cijfers werden uitsluitend ‘geschafft’ door de nieuwkomers, de broodnodige vakkrachten.

In 2016 werd er dus een groei gerealiseerd van 52.7%, d.w.z. 174.438 ‘erkende’ wetsovertredingen en criminele daden (ook wetsovertredingen, maar van zwaarder gewicht) op het konto van Angela’s lieverdjes.  In totaal noteerde men 616.230 erkende criminaliteitsgevallen, ergo een kwart veroorzaakt door de nieuwelingen.  Let wel,de Duitsers-van-vreemde-oorsprong werden er niet uitgefilterd.  Dat zou pas stigmatiserend en racistisch zijn!

Wetende dat het aantal tafelschuimers 2% bedraagt van de totale Duitse bevolking, kan men niet anders dan hieruit concluderen dat de herkomstlanden niet bepaald hun elite naar de EU gestuurd hebben.

Conclusie: immigranten zijn niet allemaal slechte mensen, maar ze hebben gewoon meer slechte gewoontes.

Verwijzend naar het bovenstaande, deze video’s.  U vindt er talrijke op YT, zoek ‘importierte Kriminalität’:

Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 7

Heitor Villa-Lobos. Deze Braziliaanse componist werd geboren in Rio de Janeiro op 5 maart 1887 en reeds als klein kind leerde hij spelen op een altviool die zijn vader had omgebouwd tot een cello, daarna leerde hij ook piano en klarinet. De liedjes die hij op straat hoorde spelen en zingen vormden zijn favoriet repertorium en de ‘chorôes’ (populaire muzikanten) waren zijn leraars.

Toen hij zestien was, wou zijn moeder dat hij geneeskunde zou gaan studeren, en daar had hij zo’n hekel aan dat hij wegvluchtte en zich gedurende vier jaar aansloot bij een groep muzikanten die Brazilië doorkruisten in alle mogelijke richtingen. Zo leerde hij de populaire muziek van alle streken van zijn land kennen; vooral de muziek van de Afro-Brazilianen boeide hem.

Afbeeldingsresultaat voor Heitor Villa-LobosNa deze vier jaren rondzwerven kon hij al cello, altviool, piano, gitaar, klarinet, en nog een hele reeks aërofonen bespelen. Hij vestigde zich definitief in Rio in 1913 en leerde als autodidact de werken van de grote componisten kennen. Hij werd echter gedreven door zijn instinct, door zijn kennis van de Braziliaanse folklore en door zijn bewondering voor Johann Sebastian Bach. Zijn twee lange reizen naar Parijs (1923-1925 en 1927-1930) laten voor het verfijnde en verblufte Europa een indruk van een wilde, sensuele, zelfs irrationele kunst achter. De opvoering van zijn eerste ‘Chôros’ (wat werd gedefinieerd als een ‘nieuwe vorm van muzikale compositie die de verschillende modaliteiten van de Braziliaanse, Indiaanse en populaire muziek samenbrengt’), was een onvoorstelbaar succes.

Vanaf 1930 toont hij zijn bewondering voor Bach in de serie van de ‘Bachianas Brasilieras’, waarin zijn Braziliaanse inspiratie zich aanpast aan de klassieke vormen en in contrapuntische composities. De samensmelting van deze twee totaal verschillende genres in de muziek hebben tot verbluffende resultaten geleid.

Afbeeldingsresultaat voor Heitor Villa-Lobos stampIn 1930 werd Heitor Villa-Lobos benoemd tot surintendant van de Muzikale Opleiding van de Staat van Rio. Hij begint dan aan een pedagogisch werk die dat in 1942 uitmondt in de stichting van zijn eigen Conservatorio Nacional de Canto Orfeônico en de creatie van talrijke populaire werken voor koor, vooral in zijn scholen (waar hij de leerlingen toelaat te roepen, te krijsen, in de handen te klappen en met de voeten te stampen gedurende de repetities). Hij slaagde erin maar liefst 40.000 zangers bijeen te brengen voor een concert in het Vasco da Gama-stadion. Hij had ook een eigen symfonisch orkest gevormd, waarmee hij de grootste werken van de grootste componisten aan de Brazilianen liet ontdekken. Hij richtte monsterlijk grote ensembles op, zowel vocaal als instrumentaal, grotendeels gevormd door amateurs.

Hij componeerde met een enorme snelheid en deed honderden dingen tegelijk met veel enthousiasme en zonder ooit een indruk van vermoeidheid of ontmoediging te geven. Hij stierf op 72-jarige leeftijd, op 17 november 1959 in zijn geboortestad. (Componistennet)

Bachianas Brasileiras, een reeks van negen suites, gecomponeerd tussen 1930 en 1945, door Heitor Villa-Lobos, voor verschillende muziekinstrumenten en stemmen.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een tweekoppige draak overheerst steeds driester onze wereld: de leugens zonder grenzen van de mainstream pers en de oorlogsmisdaden zonder schaamte van de westerse grootmachten. De enen worden gebruikt om de anderen te rechtvaardigen. De westerse “beschaving” is gebouwd op oorlogsmisdaden. De zes jaar durende oorlog tegen Syrië is een misdaad met onnoembaar lijden voor het volk. Toch komen hieruit ook wonderen van goedheid, wederzijdse opoffering en heldenmoed voort.

Deze oorlog is tegelijk een uitnodiging om nog meer in harmonie met en voor elkaar te leven. En uiteindelijk zal Jezus Christus de overwinnaar zijn. Dat is ons geloof, onze hoop en onze kracht om het religieuze gemeenschapsleven en de inzet van iedere dag verder te zetten. In het jaar 150 was Qâra al een bisschopsstad en gedurende eeuwen waren hier 13 kerken totdat sultan Baibers in 1266 de religieuzen van het klooster en de christenen van het dorp uitmoordde.

Vele moslims weten goed dat hun voorouders christenen waren en hebben ook een oprecht verlangen naar het geloof in Jezus Christus. Het bloed van de martelaren zal vruchten voortbrengen.

P. Daniel

Vrijdag 28 april 2017

Pasen voor iedereen

Heel het terrein kleurt licht groen, zoals nooit voorheen. Tijdens de paasdagen is er enkele keren abnormaal veel water gevallen, tot vreugde van iedereen. En nu zie je onder een stralende zon tussen de vruchtbomen overal gras opschieten. Dieren en planten die ook hun deel kregen van het lijden van deze oorlog, beginnen te herleven. Voor de schapen is het dagelijks feest. De natuur roept ons toe: Pasen voor iedereen!

Een reeks containers heeft wat vertraging opgelopen maar is uiteindelijk toch toegekomen in Tartoes. Zaterdagmorgen vertrokken een zuster en twee fraters voor dringend werk in de opslagplaats van de hulpgoederen aldaar. Er moet een lijst gemaakt worden van wat beschikbaar is en enkele vrachtwagens moeten meteen gevuld worden. Donderdagavond arriveerden hier dan vier containers, juist op het ogenblik dat we klaar stonden om aan ons wekelijks uur van aanbidding te beginnen. Iedereen was present om te helpen, ook vele vrijwilligers uit het dorp. We genoten van de manier waarop die chauffeurs konden manoeuvreren om hun grote gevaartes op de juiste plaats te krijgen en van de kraanman die twee van die grote gevaartes van de truck moest plukken en heel zachtjes op de autobanden op de grond plaatsen, recht onder ons terras aan de achterkant van de nieuwbouw. En dan de man boven op de containers die de kabels aan de vier hoeken bevestigt! We konden ghet allemaal volgen. Zwaar en deskundig werk. De containers bevatten vooral medisch materiaal alsook banken en stoelen, die nu dringend nodig zijn voor de lessen hier en in het dorp. De stoelen en banken zijn gebruikt of misschien wel afgeschreven maar in zeer goede staat. En het medisch materiaal uit Zweden is nieuw en voldoende voor een volledig modern ziekenhuis. Drie containers werden leeg gemaakt… tot drie uur ’s morgens. Eén lege container vertrok weer, twee lege en een volle staan hier.

Zaterdagnamiddag stond plots de patriarch voor de deur: Gregorius III Laham om ons een zalige Pasen te wensen en enkele exemplaren te overhandigen van zijn paasboodschap. En donderdagmiddag kwam een sympathieke orthodoxe priester uit Damascus ons bezoeken en bleef twee dagen bij ons. Het werd een hartelijke wederzijdse en geestelijke uitwisseling. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.

“Kastelen van de lafaards”

Eens werd de preekstoel “het kasteel van de lafaard” genoemd omdat er geen debat mogelijk is. G.K Chesterton (+ 1936) antwoordt hierop met scherpzinnige humor. Een pastoor – zo zegt hij – kun je na zijn  preek op straat gemakkelijk een pak slaag geven, maar de persbureaus verbergen zelfs de mensen en instanties die de berichten feitelijk hebben gefabriceerd. Dat zijn de echte “kastelen van de lafaards” (in The Everlasting Man, briljante verdediging van de unieke God-Mens Jezus Christus, het christelijk geloof en de katholieke Kerk).

Ondertussen is de toestand nog veel erger geworden dan Chesterton wilde aanklagen. Het maakt geen enkel verschil meer uit of je nu Engelse, Franse, Duitse of Nederlandse berichten leest. Ze zijn over de geopolitiek allemaal even leugenachtig. Al het nieuws komt van 3 persbureau’ s: Associated Press (AP), Reuters, Agence France Press (AFP). En deze drie staan onder de controle van de CIA et het Pentagon. Zij bepalen wat er mag verschijnen, hoe en met welke foto’s. Plaatselijke redacteurs mogen hun verhaal op eigen wijze bevestigen om de indruk te geven dat het van hen komt.

De inmiddels overleden Udo Ulfkötte van de Frankfurter Algemeine heeft aangetoond hoe dit in zijn werk gaat. Als je het voorgeschreven artikel niet wil tekenen, verlies je je baan. De algemene trend van deze berichten in heel de Atlantische pers is duidelijk: pro-Amerikaans, anti-Russisch, voor een oeverloze globalisatie en de nieuwe wereldorde, tegen de soevereiniteit van de volken, voor massale immigratie, pro-islam en anti-christelijk, links-progressistisch voor de afbraak van de christelijke waarden.

In het begin van de oorlog tegen Syrië moesten alle berichten komen van de Amerikaans-Israëlische terroristenzender Al Jazeera uit Qatar. Ik heb ooit een voordracht gevolgd van een mevrouw in Belgisch Limburg die sprak in naam van Pax Christi en Broederlijk Delen. Ze voerde propaganda voor het steunen van de ”gematigde opposanten” in Syrië, had geen enkele kennis van het standpunt van de Syrische christenen noch van de gewone Syriërs. Ze projecteerde beelden en teksten op de muur en besloot met een dia “Bronnen”, waarop niets anders dan “Al Jazeera” vermeld stond!

Lees verder

Soroscard

Afbeeldingsresultaat voor soros mastercard refugeesIeder zijn kredietkaart.  Ook’ vluchtelingen’.  U heeft er toch ook één of meerdere?  Soros wil onder het mom van ‘menslievendheid’ een graantje meepikken d.m.v. een samenwerkingsakkoord met Mastercard. 

Officieel heet het dat Soros met de ‘vluchtelingen’ begaan is.  Hij wil hen helpen een eigen zaak op te richten, toegang te verlenen tot onbereikbare diensten en humanitaire hulp verlenen.  Dat Soros open grenzen wil is bekend.  Met de Mastercard wil hij het  ‘vluchtelingen’ gemakkelijker maken toegang te krijgen tot onze contreien.  Mensensmokkelaars zijn immers vertrouwd met moderne betaalmiddelen.    Daarom moet elke ‘vluchteling’ zijn eigen kredietkaart krijgen.  Of meerdere.  Tenslotte is het niet ongewoon dat ‘vluchtelingen’ meerdere identiteiten hebben.

Afbeeldingsresultaat voor humanity venturesOok al kost een ‘vluchteling’ hier 50 keer meer hier dan in eigen land of in de buurlanden. Twee vliegen in één klap: de afschaffing van het contant geld wordt hierdoor aangemoedigd én ‘vluchtelingen’ zitten gemakkelijker in een schuldenval.  Mogen we ons afvragen wie die schulden zal betalen?

Soros heeft samen met Mastercard Inc een samenwerking met de welluidende naam, Humanity Ventures, (Mensheid Ondernemingen), op poten gezet om de ‘economische en sociale status’ van ‘vluchtelingen’ op te krikken.
Afbeeldingsresultaat voor humanity venturesSoros doet dit uit pure menslievendheid, want ‘ondanks biljoenen humanitaire en ontwikkelingshulp, blijven miljoenen mensen gemarginaliseerd.  Dit kan door hulp van de privé sector opgelost worden: “Immigranten worden dikwijls gedwongen een leven vol  wanhoop te leiden omdat ze geen toegang hebben tot financiële, gezondheids- en overheidsdiensten.” ‘ Snik.
Soros wil  hiervoor 500 miljoen dollar verzamelen.  Hij hoopt dat zijn bijdrage in Humanity Ventures, 50 miljoen dollar, zakenmensen kan overtuigen mee in de boot te stappen onder voorwaarde dat de investeringen niet zullen leiden tot uitbuiting van ‘kwetsbare gemeenschappen-die-we-willen (be)dienen’.  Snik.

Now for Some Good News on Refugees: Big Soros Money Is Starting to Flow to Help the Displaced

Reuters