Zogezegd

“Dinsdag staat er een afspraak met Poetin in Sochi op de agenda. Wij willen een aanvaardbare oplossing vinden. Wij willen dat de gebieden (Noord-Syrië), die door de Syrische regering van de PKK en SDF overgenomen werden/worden, geneutraliseerd worden. Wij hebben geen probleem ermee dat deze gebieden onder controle van de Syrsche regering staan.”

Persmededeling van Erdogan tijdens een persconferentie in Istanboel. (Tass) Over de hervestiging van Syrische vluchtelingen geen mededeling. Mocht deze mededeling inderdaad waarheid worden, dan is een Turks-Syrische oorlog afgewend.

Kritiek op Hitlergroet is racistisch…

… Kunt u het zich voorstellen dat een Duitse politicus zo zijn verontwaardiging uit omwille van de kritiek op de Mannschaft die de Hitlergroet uitbrengt na een voetbalwedstrijd?

Niet? De Turkse ambassadeur in Duitsland haalde het Ottomaanse grof geschut boven: hij vindt dat kritiek op de militaire groet van het Turkse elftal (… die bij ons door Turkse jeugdvoetbalploegjes navolging kreeg) grenst aan “vreemdelingenhaat, discriminatie en racisme”. Die zit! (…)

Dat de groet bedacht werd door de Romeinen was u allicht bekend, maar wist u ook dat deze ook de oorspronkelijke groet tijdens de eed van trouw aan de VSA-vlag was? In 1942 werd dit – omwille van de gekende redenen – veranderd in de hand op het hart.

“Als ik hem was…”

… zou ik stilzwijgend toestaan dat Turkije een veiligheidszone inricht, maar eisen de Koerdische burgers te ontzien. Ik zou een grote humanitaire operatie opzetten om vluchtelingen te herhuisvesten; trachten de bewaking over IS-strijders over te nemen; de Koerdische milities dwingen op te gaan in het Syrische regeringsleger; en Assad dwingen harde confrontaties met het Turkse leger uit de weg te gaan…

Vervolgens zou ik een vredesconferentie organiseren. Die moet zich richten op herstel van de territoriale eenheid van Syrië, waarbinnen de Koerden beperkte autonomie krijgen. Die regeling moet ook voorzien in de Turkse terugtrekking uit de veiligheidszone. In ruil moeten de voor Erdogan zo bedreigende Koerdische YPG-milities worden ontbonden. Tot slot zou ik Europa en Amerika buiten dit vredesproces houden en hopen op de Nobelprijs voor de Vrede. Dat laatste tegen beter weten in, overigens….

Hem“… Poetin. Lees: Het droomscenario voor Poetin in Syrië

Zogezegd

“De terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit Syrië is een zware strategische fout. De Amerikaanse oorlogen zullen “eindeloos” zijn als Amerika weigert die te winnen.”

Mitch McConnell (Rep. senator) in de Washington Post

Hij refereert naar Trumps redenering over het stoppen van “eindeloze oorlogen”, waar de Amerikaanse bevolking niet naar gevraagd heeft, waarbij Amerikaanse soldaten die ergens, ver weg van huis, gedood worden omwille van een geo-politieke reden. Onderstaande video geeft dit weer:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Zoals gebruikelijk bij elk tijdelijk verblijf van pater Daniël in Vlaanderen, handhaaft onze redactie b.g. titel, daar dit voor de continuïteit eerder aangewezen is dan een andere te gebruiken.

Voor het jubileumweekend van 12-13 oktober van “Echte Liefde Wacht” (O.L.Vrouw Waver) schreef ik een manifest: “Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen. Over de heiligheid van het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.” (De Blauwe Tijger, 2019, 12 €). Door een misverstand werden de boekjes pas de volgende dag geleverd. Al kon ik niet de boekjes aanbieden, ik kon wel de inhoud in de conferenties geven.

Voor de volgende,  donderdag 24 oktober om 19.30 u in restaurant Pattaya, Hoorwege 49, Sleidingen-Evergem, is een voordracht georganiseerd door Diogenes (Peter Vereecke; peter_vereecke@hotmail.com; 055/3120755). Inkom 10 €. Vooraf inschrijven: “De hel van Syrië waar de waarheid verkracht wordt”. Ik word daar voorgesteld als een “vrijdenkende vredesduif over Syrië” en zal mijn persoonlijk levensverhaal  geven met Syrië, het grote geopolitieke gebeuren en de ondergang van het Avondland.

Afbeeldingsresultaat voor poetin en assad hebben ons leven gered
Deel I en II

Twee jaar geleden gaf De Blauwe Tijger enkele notities uit van ons oorlogsdagboek onder de titel “Poetin en Assad hebben ons leven gered”(er liggen nog enkele duizenden bladzijden te wachten). De verontwaardiging van poco-mensen, de “politiek correcte” denkers was groot.

Ondertussen valt Turkije Syrië binnen. De internationale gemeenschap is weer verontwaardigd. Nochtans waren het de VS, Frankrijk, Israël, de NAVO…, die vooreerst Turkije en zijn terroristen van het Vrije Syrische leger steunden en vervolgens het onafhankelijk Koerdistan hielpen om Irak en Syrië te breken. De Koerden worden in de steek gelaten door de VS en zo in de armen gedreven van Poetin en Assad. Turkije zelf, nog steeds een NAVO land, zorgt ondertussen voor het transport van Russisch gas naar de EU en heeft ook de S-400 van Rusland gekocht,  ondanks heftig protest van de VS. Zelfs een blinde vazal van de VS, zoals een Rik Coolsaet, begint nu te zien dat Poetin en Assad het nog zo slecht niet doen. De gruwelen die de internationale gemeenschap tegen de Syrische bevolking blijft begaan, kunnen ze helaas voorlopig nog niet helemaal stoppen.  De internationale coalitie heeft op 16 oktober de grote Franse cementfabriek Lafarge in Jalabiyeh (Turkse grens) in brand gestoken om de sporen van hun misdaden uit te wissen. Lafarge heeft jaren beton geleverd aan de IS voor hun bunkers en tunnels!

Ondertussen kwam het westen zogezegd de IS  bestrijden.  Inmiddels wordt het Syrische leger in N. Syrië op verschillende plaatsen erg enthousiast onthaald, wat Rudy Vranckx niet kon gezegd krijgen omdat hij met zijn vrienden, de terroristen, als illegaal  in allerijl moest vluchten. Laat ons dan nog eenmaal de poco mensen op de kast jagen met volgende bewering: na de laatste misdaden van het westen, zullen Poetin en Assad de oorlog tegen Syrië uiteindelijk winnen.

We prijzen een boek aan dat het licht van een dode ster moet vervangen door het licht van het christelijk geloof.  Daarna volgt weer een overvloed aan info met video’s o.m. over de situatie in N Syrië.

P. Daniel

Nvdr: PKK is nooit ver weg; een Oçalan-vlag bij de enthousiaste bevolking van Kobane.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het licht van een dode ster en de schittering van het christelijk geloof

De openheid voor het leven is  niet bijzonder  groot, noch in de gewone maatschappelijke middens, noch in de kerkelijke geledingen. Het verantwoord ouderschap volgens Humanae vitae (1968) is in de openbare opinie na meer dan een halve eeuw nog steeds niet doorgedrongen. We beschikken  nu nochtans  over vele wetenschappelijk studies die aantonen  dat het gebruik van hormonale contraceptie,  “de pil”, dramatische gevolgen heeft voor de fysische gezondheid van de  vrouw en voor het milieu. Anderzijds zijn er nu overtuigende bewijzen voor de efficiëntie en weldaden van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsbeheersing, die inmiddels volkomen wetenschappelijk gefundeerd zijn. Deze natuurlijke methoden geven het echtpaar niet alleen een gezonde  zelfstandigheid maar ook de vreugde van een zelfbewuste beheersing van hun vruchtbaarheid. Maar neen, de media zijn hieraan niet geïnteresseerd, een klassiek gevormde arts heeft hier weinig kennis van, de farmaceutische industrie kan haar dominant lobbywerk met succes verderzetten en zo blijft de schijn hangen dat kunstmatige contraceptie nog het beste is. En toch is de mythe van de “veilige contraceptie” grondig ontmaskerd. De voordelen van de pil vind je alleen nog in de reclame van de farmaceutische bedrijven. Dé vrijheid van de  vrouw en hét geluk van het huwelijk zijn met “de pil” in rook opgegaan.  Steeds meer mensen ontwaken uit een contraceptieve roes. De pil schittert nog een tijd als een dode ster.

Hierover verscheen weer  een toegankelijk en aantrekkelijk boek. Eerst worden de filosofische en theologische achtergronden van de encycliek Humane vitae van paus Paulus VI  uiteengezet. Dan volgt de zending tot bewust ouderschap met o.m. “de theologie van het lichaam” van paus Johannes Paulus II en  de merkwaardige positieve  resultaten van een internationaal onderzoek omtrent de natuurlijke methoden. De verschillende methoden van natuurlijke geboorteregeling en de symptothermale methode Sensiplan® worden deskundig uitgelegd door Pierre Hernalsteen, algemeen coördinator van NFP-Vlaanderen en gastdocent aan verschillende hogescholen.

Tenslotte volgt de tekst van Humanae vitae zelf met teksten van latere pausen. Dit boek toont aan dat hormonale contraceptie in een huwelijk niet alleen onwaardig is maar ook erg schadelijk en verouderd. Anderzijds zijn er nu uitstekende natuurlijke methoden die een huwelijksrelatie op alle gebied ten goede komen: Filip DE RYCKE, Luc SIMONS, Marc TIMMERMANS (red.), Openheid voor het leven. Bewust en verantwoord ouderschap volgens Humanae vitae, Betsaida, 2018.

Eerder konden we onze uitgebreide studie hierover publiceren: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2017. Deze kwam tot stand dank zij de medewerking van deskundige artsen en Pierre Hernalsteen, coördinator van NFP-Vlaanderen. Om op meer eenvoudige en volkse wijze een aantal van deze  thema’s onder de aandacht te brengen, schreven we nu het manifest: Als jullie zwijgen, zullen de stenen schreeuwen. Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, De Blauwe Tijger, 2019 (12 €).

We zitten volop in een strijd om onze diepste identiteit. Ofwel laten we ons meedrijven met de stroom van morele verwording, vluchtig genot, kunstmatig leven, lelijkheid, individualisme en verwarring  ofwel keren we bewust terug naar onze diepste wortels, naar waarheid, schoonheid, goedheid,   rechtvaardigheid en levensvreugde. De tijd van een katholieke renaissance is aangebroken.

En dit nog

Hoe de VSA de Syrische Koerden een nieuwe poco naam gaven…

Een Amerikaanse generaal vertelt hoe de Syrische Koerden internationaal aanvaard moesten worden – wèg van een verband met de PKK – weg van de YPG – naar de SDF, Syrian Democratic Forces. Vandaar de naamsverandering. Hij lacht met toegevoegd woordje “Democratic”… prima voor internationale goedkeuring en geloofwaardigheid als “goede” partners voor de VSA.

Quo vadis, Syria?

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen
De strijd om Noord-Syrië …

Deze Quo Vadis besteden we helemaal aan de situatie in Noord-Syrië; op Idlib en de rest van het land komen we later terug.

Je kan je afvragen of de Koerden verwoede zelfkastijders zijn. Krijgen we jarenlang te horen wat een “beest” Assad wel is, die elke ochtend na zijn licht-gekookt eitje een gemartelde Koerd bij zijn geroosterd boterhammetje verorbert en dan zie je nu de beelden van een enthousiaste bevolking die zijn troepen met open armen welkom heet. Of… zou het kunnen dat a) er dan toch niet zo veel Koerden deel uitmaken van de bevolking of b) dat Assad dan toch niet zo’n geweldenaar is als de media en politiek hem voorstellen? Of zijn de enthousiaste mensen op straat allemaal betaalde betogers, zoals hier bij de klimaatprotesten? De andere verklaring zou betekenen dat de Koerden masochistische voorkeuren hebben, die hen keer op keer foute keuzes doen maken.

De poco media zijn iets voorzichtiger geworden in hun bewoordingen. Hoewel… het terroristentuig, waarvan de Koerden zo’n schrik hadden dat ze Assads hulp inriepen, wordt nog steeds het “Syrian National Army” (FSA) genoemd.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Ook in de VSA kwam het berouw (sic) na de zonde: jarenlang werden ze de “gematigde rebellen” genoemd… (Lees ook: Turkish-Backed Forces Are Freeing Islamic State Prisoners)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

En nu wordt zelfs het “beest” Assad door Trump gerehabiliteerd:

“After defeating 100% of the ISIS* Caliphate, I largely moved our troops out of Syria. Let Syria and Assad protect the Kurds and fight Turkey for their own land … I hope they all do great, we are 7,000 miles away!”

En is er hoop dat Syrië ook internationaal weer mee mag spelen. Sancties??? De terugkeer tot de Arabische Liga zou een mooi begin zijn.

Eerst kan u een overzicht met de troepenbewegingen bekijken, vervolgens beelden van een opgeluchte bevolking:

Interactieve kaart met laatste gebeurtenissen.

Gisteravond bij De Afspraak mocht de gekke professor, intussen op pensioen, zijn licht laten schijnen op de huidige situatie. We hebben het over prof. Rik Coolsaet. De rust heeft hem blijkbaar deugd gedaan, want zijn deelname aan het gesprek over N-Syrië was er een met een onverwachte logica en inzicht. “Trump gaf het op een gouden schoteltje aan Poetin” “Assad kon het innemen zonder een schot te lossen.” En verwees naar deze beelden van een grijnzende Russische journalist of militair die quasi een rondleiding geeft in de voormalige VSA basis. In aller haast verlaten, het Syrische leger kan er zonder probleem zo intrekken:

40 VSA militairen trokken met hun voertuigen vanuit de Rahiba luchtbasis in Malikiya de grens over naar Irak. De VSA trokken zich ook terug uit de Tel Baidarbasis tussen Hasakah en Darbasiyah.

Erdogan geeft echter nog niet op. Het lijkt erop dat Poetin hem nog een tijdje zal laten betijen: zij hadden gisteren een telefonisch onderhoud. Erdogan zou naar verluidt Poetins uitnodiging voor een bezoek aanvaard hebben. Maar geen gerotzooi met het Syrische leger. Een afgevaardigde van Poetin liet weten dat Rusland geen gevechten tussen het Turkse en Syrische leger zal dulden. Lavrov heeft zonet bevestigd dat Rusland de veiligheid op de grens Turkije – Syrië zal garanderen – een soort scheidsrechter. De Russische militaire politie patrouilleert. Erdogan heeft laten weten dat de intocht van het Syrische leger in Manbij “geen slechte zaak” is, maar ze moeten wel niet in de weg lopen. Echter, àls Erdogan vindt dat hij zonder gezichtsverlies zijn troepen kan terugtrekken – omdat Rusland garandeert dat er geen gevaar meer van de Koerdische strijders te verwachten is en het Syrische leger zal ageren volgens de Adana-afspraken – dan zullen de VSA zonder schaamte de pluim op hun hoed steken. Maar zover is het nog niet. Integendeel.

Een aantal dorpen en steden in het noorden van Hasakah en Raqqa werden getrakteerd op artillerie en luchtaanvallen. In al-Hasakah bezetten Turkse troepen of hun huurlingenleger het dorp al-Manajir. Men meldt zware beschietingen tussen de huurlingen en de Koerden. Later moesten de dorpen Kuzlyia, al-Amiria en Lilyan aan de Aleppo-Tal Tamir snelweg, 10 km van de posities van het Syrische leger, zich overgeven. Ons bereikten berichten dat de overwinnaars – FSA – de huizen in al-Azizyia en Tal Halaf eerst leegroofden en nadien in brand staken, de vrouwen sloegen. Opnieuw een groot aantal vluchtelingen. In het noorden van Raqqa werden twee burgers vermoord in hun auto. (…)

De VSA – troepen zouden 250 vrouwen van buitenlandse IS-terroristen overgebracht hebben van het al-Hol kamp naar de al-Shadadi basis, ten zuiden van Hasakah stad. Er werd door de Turkse bombardementen grote schade aangericht in de dienstensector en de infrastructuur zoals aan water- en elektriciteitsvoorziening.

Intussen volgt ook Irak de situatie op de voet. De Iraakse defensieminister besprak met Syrische en Russische afgevaardigden de ontwikkelingen. Er werden meer Iraakse troepen naar de grens met Syrië ingezet, ook met het oog op mogelijke infiltratie van IS-strijders.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, zitten

Opmerkelijk: een Syrisch vluchtelingenjongetje, residerend in Merkelland, won een bronzen medaille bij de SKUDEN internationale karatewedstrijden in Praag… hij poseert trots voor de officiële Syrische vlag (… dus niet van de zgn. “gematigde rebellen”:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, lachende mensen, staande mensen

Syrië nam deel aan de 141ste alg. vergadering van de IPU (179 landen) in Belgrado, Servië. Meer dan 1700 volksvertegenwoordigers van verschillende landen uit heel de wereld overlegden samen hoe ze de internationale wetgeving konden versterken , over de rol van het parlement en regionale participatie. Tevens op de agenda: verbetering van de gelijkheid man/vrouw, aanmoediging jongeren, mensenrechten en gezondheidszorg. Ook daar de officiële Syrische vlag.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen

Wordt vervolgd.

FSA in hun blootje

Maak kennis met het Turkse huurleger, resp. het amalgaam islam terroristen dat onder de paraplu van Turkije naar goeddunken mag reilen en zeilen in de veroverde Koerdische gebieden in Noord-Syrië onder de naam van FSA, Free Syrian Army. U kan elk van hen googelen en hun doopceel lichten.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Niet voor gevoelige magen. Enkele filmfragmenten met hun heldendaden. En zo zijn er honderden, waarbij kinderen ontvoerd, vrouwen verkracht, gevangenen gemarteld en uiteindelijk gedood worden. De meeste video’s hebben ze zelf voor propaganda-doeleinden gefilmd en verspreid. Geen verschil met I.S.