Nieuwe landkaart

Afbeeldingsresultaat voor davids empire israel

Het is nu officieel: de nieuwe kaart van Israël liet niet lang op zich wachten. De Golan Hoogte keerde “heim ins Reich”. Administraties, scholen en toeristische diensten passen hun drukwerk aan.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Als het van deze groep Israëlische joden afhangt – mogen we hen extremisten noemen? – dan moet de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg verdwijnen om plaats te maken voor een derde – Bijbelse – tempel met een kosher altaar waar dierenoffers kunnen bijdragen tot hun hemelse opdracht. De woordvoerder maakt van het zijn hart geen moordkuil: hij ziet het als een volgende stap naar het oude Rijk van Koning David, een verzoening van alle volkeren. U herkent ook prof. em. Hillel Weiss.

Op 10 december 2018 wijdde het Sanhedrin een altaar dat bestemd is dienst te gaan doen in de derde tempel voor de dagelijkse offers. Profetisch gezien een belangrijke gebeurtenis. Nederlandse ondertiteling.

En Trump zag dat het goed was en beloonde hen met de Golan Hoogte:

Quo vadis, Syria?

Het lijkt wel alsof de rest van de wereld Syrië vergeten is. De media geven af en toe nog een kleine blijk van aandacht, vooral dan om de Syrische regering een veeg uit de pan te geven of om haar bondgenoten een hak te zetten, maar verder is de teneur eerder gelaten. Er wordt zelfs niet voor de Syrische bevolking gebeden.

Gisteren vierden de Syriërs hun onafhankelijkheidsdag: 73 jaar geleden verliet de laatste Franse soldaat het Syrische grondgebied.

Ook de Druzen in de Golanhoogte (video):

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, tekst

1. The Battle of Maysaloun معركة ميسلون
2. The Great Syrian Revolution الثورة السورية الكبرى
3. Birth of the Syrian Constitution ولادة الدستور
4. First Elected President of Syria: Mohamed Ali AlAbed اول رئيس لسورية محمد علي العابد
5. The 60 day Strike and the Franco-Syrian Treaty الاضراب الستيني و المعاهدة الفرنسية
6. The Iskenderun Brigade سلخ لواء إسكندرون
7. Entry of the English troops with the Free French Forces دخول القوات الانكليزية مع قوات فرنسا الحرة
8. Birth of the first Syrian Army ولادة الجيش السوري
9. Evacuation of the last French Soldier from Syrian lands

Lees verder

Het Internationaal Strafhof in Den Haag hijst de witte vlag


Afbeeldingsresultaat voor united sanctions of america

Trumps scherpslijper, John Boltons bedreigingen aan het internationaal Strafhof hebben het gewenste resultaat. De VSA gaan vrijuit. Immers: “het heeft geen nut… het is te lang geleden.”

Openbare aanklaagster Fatou Bensouda had in november 2017 een verzoek tot onderzoek ingeleid naar vermoedelijke oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid in Afghanistan sinds 1 mei 2003. Op het lijstje met verdachten, resp. beschuldigden, staan de Taliban, de Afghaanse strijdkrachten, maar ook de CIA wegens folter en ontvoeringen naar geheime gevangenissen. Bolton dreigde: “De VSA zullen alle noodwendige middelen gebruiken om onze en de burgers van onze bondgenoten te beschermen tegen een onrechtmatige vervolging door deze illegale rechtbank.”

WEST_CIA Folterreport_RZ_2.indd

In maart deed Pompeo er een schepje bovenop: Het Strafhof valt “de autonome VSA wetgeving” aan. De VSA zouden voor buitenlanders visumbeperkingen invoeren als deze van plan zouden zijn in de VSA activiteiten te ontwikkelen die ernstige negatieve gevolgen voor de VSA-buitenpolitiek zouden kunnen hebben. Bedoeld zijn hiermee alle personen “die direct voor elk Strafhofonderzoek tegen VSA burgers verantwoordelijk zijn”. Inbegrepen zijn ook zij die zulk onderzoek eisen, ook de slachtoffers, die buiten hun mond zouden houden. Hij kondigde meteen ook “maatregelen” aan.

Het Strafhof heeft het verzoek van Bensouda geweigerd; de oorlogsmisdaden in Afghanistan worden niet vervolgd wegens “het onderzoek zou de belangen van justitie niet dienen”. Het bevestigend verslag van folteringen in de Amerikaanse Senaat mag in de vuilbak.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Acht jaar lang heb ik de leugens over de oorlog in Syrië ontmaskerd en gesmeekt geen nuttige idioten te zijn in dienst van gewetenloze wapenbazen en oliebaronnen die steeds maar oorlog willen om een onschuldig volk uit  te moorden en een heerlijk land te verwoesten.

Onze strijd tegen deze valse oorlogspropaganda zal nog een tijd moeten doorgaan vooraleer een verantwoorde journalistiek met waarheidsgetrouwe berichten onze taak eindelijk overneemt.

Herhaaldelijk hebben we echter dit perspectief al verruimd (we zitten hier ook op 1250 m boven de zeespiegel!).  We keken naar de ontwrichtingen in de  westerse beschaving (en elders) en de verwarring in de Kerk. Welnu, daar willen we  in de nabije toekomst steeds meer onze aandacht op vestigen. Zovele negatieve aspecten van de huidige samenleving zijn onaanvaardbaar. We moeten allen trachten er iets aan te doen. De menselijke en christelijke waarden van onze beschaving dienen naar boven gehaald te worden opdat mensen zinvol en gelukkig kunnen (samen)leven. Dat zovele mensen  de zin van hun leven verliezen, gedesoriënteerd zijn,  depressief worden en geen enkele vreugde meer kennen, is onaanvaardbaar.

Hierover wil ik een grondige voordracht voorbereiden en met het nodige beeldmateriaal illustreren, in drie delen:  1. Enkele eigenschappen van onze ontwrichte samenleving, 2. de diepere oorzaak, 3. Wat kunnen we concreet daaraan doen? Suggesties en voorstellen hierover zijn  welkom. Er werden reeds enkele voordrachten gepland zodat ik hoop eind mei, begin juni voor enkele weken terug  in België te zijn. Ook Vlaanderen heeft een te rijke erfenis op zoveel gebied, zodat het onverantwoord is de jeugd over te laten aan allerlei vormen van verslaving. En juist nu verschijnt van emeritus paus Benedictus XVI  een  uitvoerige verklaring over de achtergronden en het ontstaan van de  schandalen in  de Kerk  (en de maatschappij). De eerste reacties in onze media zijn klungelig en afwijzend, zoals we konden verwachten. Wie echter de moed heeft hierover ernstig na te denken, zal tot dieper inzicht komen. Benedictus XVI weet wat hij schrijft. En wij willen dit grondig ter harte nemen.

Voor de komende Goede Week wil ik me zelf vrij houden en zal op Goede Vrijdag geen bericht sturen. Er zijn dan trouwens zeer lange liturgische diensten vooral gedurende  de driedaagse, onmiddellijke voorbereiding op Pasen.

Je krijgt nu ruime uitleg over het leven in Mar Yakub, waarna slechts één bezinning over de oorlog tegen Syrië die bijna, maar niet helemaal gedaan is. In de bijgevoegde info en video’s krijg je uitgebreid materiaal over de maatschappelijke, politieke en militaire situatie.

Aan allen wens ik een vruchtbare Goede Week, Moge Pasen dit jaar werkelijk een nieuw begin worden, voor uw persoonlijk leven en voor onze maatschappij.

P. Daniel

Vrijdag 12 april 2019

Flitsen

Vorige donderdag baden we “de grote canon van de boete”  met veel knielen en buigen* tot op de grond.

*Nvdr: Ter illustratie om jullie een idee te geven: deze video van slechte beeldkwaliteit – niet uit Mar Yakub – maar wel uit Mar Afrem in Maaret Saidnaya, de zomerresidentie van de Patriarch der Syriac Orthodoxe Kerk. (Klik hier voor meer info over St. Ephrem de Syriër)

De vrijdagavond werd voor het laatst de uitgebreide akathisthymne gezongen.  Die liturgie heeft iets van een Mariaal volksfeest. Met heel de gemeenschap namen we deel aan deze viering in de parochiekerk, waar een 60-tal mensen actief bij aanwezig waren en die bijna twee uur duurde. Een van de  grotere  meisjes nam de leiding om met de kinderen de Maria icoon onder een baldakijn te versieren met linten, bloemen en kaarsen. Ze waren net  klaar voor de dienst begon. Op de 5e zondag van de vastentijd wordt de heilige Maria, de Egyptische herdacht. Zij was in dienst van de verrijzeniskerk in Jeruzalem en trok dan voor 18 jaar naar de woestijn om daar een leven van gebed en strenge vasten te leiden (5e-6e eeuw). Zij wordt beschouwd als een voorbeeld van boete. Het was voor ons een gelegenheid om ’s avonds met allen de film van haar leven te  bekijken.

Nvdr: Beelden tijdens de vastentijd 2016 in Mar Yakub begeleid met gezang en vertaling naar het Engels:

Een twintigtal jongeren van het Syrisch orthodox seminarie te Seydnaya (zie eerste video bovenaan) kwam zaterdag op  bezoek, allemaal  in dezelfde eenvoudige zwarte toog. Het zijn monniken en enkele seminaristen. Het was een korte maar hartelijke ontmoeting.

Lees verder

Arabische “NAVO” komt niet van de grond

Saoedische plannen voor een Arabische NAVO gaan (… hoogstwaarschijnlijk…in het M.O. is niets evident) niet door.

Reuters schreef donderdag met verwijzing naar vier bronnen dat Egypte uit de zgn. “Arabische NAVO” gestapt is. Als reden zou de twijfel over de ernst van het initiatief, het gebrek aan een uitgekiend plan en de angst voor een toename van de spanningen met Iran aangevoerd zijn. Een streep door de rekening van Israël en Trump, die Saoedi-Arabië het “idee” in het oor gefluisterd hadden, waarop deze het voorstel in 2017 gelanceerd had. Niet dom gezien: moesten ze zelf hun handen niet meer vuil maken.

Afbeeldingsresultaat voor jordan egypt arab nato

The Economists voorspelling zou kunnen uitkomen: NATO for Arabs? A new Arab military alliance has dim prospects. States in the region already have enough trouble getting along

Zogezegd

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

“Ik ben een vriend van feiten. (…) Ik heb enkele zaken in een betere richting geleid, die zonder mij niet tot stand zouden gekomen zijn.”

Barack Obama, voormalig VSA president, op de “World Leaders Summit” (top der wereldleiders) 4 april 2019 in Keulen. Obama was de VSA president met de meeste oorlogsdagen tijdens zijn ambtstijd. Tijdens de “Obama-legislatuur” liet het VSA leger 100.000 bommen (d.w.z. alle 12 minuten een bom) vallen op 7 landen. Hij vertienvoudigde het aantal dronenmoorden – in strijd met het volkerenrecht – van 57 (onder George W. Bush) naar 563 en doodde daarmee 4000 – 6000 burgers.

Dan toch…

Is ons geliefd landje dan toch samen met Frankrijk aan het konkelfoezen met al-Nusra & co. om een geënsceneerde gifgasaanval in Idlib uit te voeren? (…)

Alain Corvez, gepensioneerd Frans kolonel, gaf meer duidelijkheid over de tactiek van westerse landen om de luchtaanvallen in Syrië onder valse voorwendsels te rechtvaardigen, zodat de politieke oplossing – die ze niet willen – zo lang mogelijk uitgesteld kan worden.

Bij de valse voorwendsels, verspreid via nepnieuws (fake news), staat de beschuldiging van het gebruik van chemische wapens met stip vooraan op de lijst, inclusief een schokkend filmscenario met terroristische groeperingen als hoofdacteurs, waarbij de Syrische regering aan de schandpaal genageld wordt.

“De Russische geheime dienst werkt zeer professioneel; zij heeft bekend gemaakt dat Franse en Belgische geheime diensten in contact zijn met de Witte Helmen en terroristische groepen in Idlib en dat zij een nep chemische aanval in deze regio plannen. De Russische geheime dienst is accuraat en ik geloof dat zij de waarheid bekend gemaakt hebben – dat heeft zij in het verleden al bewezen.”

Alain Corvez herinnerde eraan dat deze waarheid in overeenstemming is met de Franse houding vanaf het begin van de oorlog in Syrië, waarbij Frankrijk de djihadisten ondersteunde bij hun poging de Syrische regering te doen vallen… “een obsessie”, voegt hij eraan toe.

“Vanaf het begin moest de Franse diplomatie de Amerikaanse strategie volgen en zelfs de beste leerling van de klas – beter dan de leraar – worden. En nu zou blijken dat België bereid is aan dit duivels project mee te werken. Maar Duitsland heeft ook al samen met Frankrijk de terroristen gesteund. De bewijzen werden herhaaldelijk door Rusland geleverd.”
“Het is een schande dat de Franse media de bevolking niet informeren en de propaganda van de regering verkopen als humanitaire acties.”

Alain Corvez bevestigde dat nep chemische aanvallen met de hulp van westerse landen door de terroristen uitgevoerd werden en dat Turkije slechts een voorwendsel zoekt om luchtaanvallen uit te voeren op “een overheid die zijn eigen volk vermoordt met verboden chemische wapens”.

“De nep aanvallen werden georganiseerd omdat de westerse strategie, die moest leiden tot “regime change”, niet werkte; dit dankzij de sterke weerstand van het Syrische leger, gesteund door de bevolking onder de leiding van hun president, met de hulp van de ware vrienden van Syrië: Rusland en Iran, die samen naar de overwinning streven.”

Hij bevestigde dat de westerse pogingen zullen mislukken en dat de VSA uiteindelijk Syrië zullen verlaten, ook al is dit niet naar de zin van de “deep state” protagonisten in Washington die niet de Amerikaanse belangen dienen maar wel de Israëlische.

“Trump is een goede vriend van Israël maar tevens een patriot en hij snapt dat het in het belang van de VSA is deze oorlog – en andere in het M.O. – te doen stoppen. Het schept haat t.o.v. de VSA, behalve van enkele leiders, die niet begaan zijn met hun volk en van de Amerikaanse steun afhangen.” (…)

OPCW

Iraakse justitie maakte de bekentenis van Bilal Abdul-Aziz al-Marshouhi, 25, of Abu Fadhil al-Belgiki, bekend, waarin hij o.a. toegeeft dat hij onder meer chemische substanties gebruikt heeft, zoals bv. mortiergranaten gevuld met chloorgas. Initieel vervoegde hij samen met zijn echtgenote al-Nusra, maar daar kreeg hij ambras, zodat hij naar ISIS trok om daar verder aan zijn carrière te timmeren. De Iraakse rechtbank veroordeelde hem tot de doodstraf. (…)

Ter illustratie van de nepfeiten die ons dagelijks door de strot geduwd worden: In onderstaande video vertelt Alain Corvez over de “maakbare” nieuwsverspreiding : de inname van een militaire Syrisch-Iranaanse basis door de djihadisten, die compleet verzonnen, gepland, geregisseerd en gefilmd werd. Hallo… waar zat Vranckx?

Idlibistan, het democratische paradijs…

… waar zgn. “gematigde rebellen” van al-Nusra-allooi de shariawet dicteren

Een korte beschrijving en de bedenking of er wel een verschil is tussen HTS en ISIS:

Lukrake arrestaties, zonder enige uitleg, beschuldiging of proces. Niemand is veilig, zelfs de grootste HTS-fan niet. Blijkbaar was het onder Assad dan toch nog niet zo slecht.

Ziekenhuizen worden aangevallen, medisch personeel gearresteerd. Om diverse redenen: bv. iemand medische zorg verlenen die niet tot HTS behoort of weigeren een neparts in dienst te nemen. Internationale hulp wordt niet uitgedeeld. Medische hulpgoederen worden door HTS in beslag genomen, verkocht aan de hoogst biedende of uitgedeeld aan de HTS-aanhang. De rest van de bevolking mag rustig verrekken.

Vluchtelingen in Idlib moeten hun tenten binnen de 72 uur verlaten omdat ze aan HTS geen “toegang” betaald hebben. Ze hangen helemaal af van humanitaire hulp. Hoe zouden ze voor het neerpoten of gebruik van een tent kunnen betalen? Of voor voedsel, drank, brandstof, medische zorg???

Voor degenen die nu nog niet weten welke vlag de HTS-lading dekt, raden wij onze vorige artikels aan:

Hallo, mr. Trump, er nog werk aan de ISIS-winkel!

Afbeeldingsresultaat voor islamic state return

Vermits u toch van plan was het grootste aantal VSA-militairen vanuit Syrië naar Irak over te brengen op een stand-by positie, kunnen ze daar meteen aan het werk om de naar verluidt uitgeroeide ISIS-terroristen, die blijkbaar een vroege on-bijbelse verrijzenis beleven, daar te vuur en te zwaard definitief naar de eeuwige maagdenhemel te verwijzen. Ter duiding deze beelden, waaruit moet blijken dat ze hun oude vakkennis van onder het stof gehaald hebben om dat te doen, waar ze in uitblinken: dreigen, stelen, roven, mensen verdrijven of erger en zich vervolgens ergens in grotten en holen verschuilen tot er zich een gunstige gelegenheid voordoet om ongelovigen mores te leren.

Huidige militaire stand van zaken in Syrië

Geografisch toont de maand maart weinig verschillen met februari. Met uitzondering van de glorieuze overwinning door de VSA en hun bondgenoten – hoofdzakelijk de SDF (Koerden) – op ISIS. Waarbij de enclave over de westelijke oever van de Eufraat (Palmyra woestijnregio, al-Bukamal regio, al-Suweida vulkaanwoestijn), individuele slaapcellen en de ISIS bendes in Idlib over het hoofd gezien worden. Da’s hun zorg niet. Assad moet zijn plan er maar mee trekken zolang hij hun mensenrechten maar niet schendt. En HTS heeft er geen probleem mee hen te integreren in hun al-Nusra rangen.

Volgens de kaart zou de Syrische overheid 61.88% van het grondgebied in handen hebben. Het SDF (Koerden) heeft de controle van 27.92%, met de belangrijke olievelden. In Idlib verspreiden de “gematigde rebellen” onder de bezielende leiding van HTS, hun democratisch gedachtengoed op 10.3% van het Syrische territorium. Onderaan de kaart, groen ingekleurd, is de door de VSA bezette al-Tanf woestijn, onder de hoede van een verzameld zootje “gematigde rebellen”, met daarin als een soort trofee het al-Rukban vluchtelingenkamp, dat in toekomstige onderhandelingen als wisselmunt kan gebruikt worden. Bovenaan in het blauw ligt Afrin waar de Ottomanen en hun beschermde terroristenbendes de christenen en Koerden verdreven hebben. Gezien de ligging moet het voor Erdogan uiterst verleidelijk zijn Afrin te annexeren in zijn Rijk. De Israëli’s mogen dat ten slotte ook van Uncle Sam. De bezette Golan Hoogte Noord-Israël heeft een apart lichter getint kleurtje.