Quo vadis, Syria?

Een wekelijks overzicht van de situatie in Syrië:

Deze week was het in vergelijking met de vorige weken relatief rustig in het NW van Syrië; de terroristen waren de enigen die met een grondaanval terrein wilden winnen op het Syrische leger. Dinsdag probeerde HTS de stad Qasabiyah te heroveren op de regeringstroepen – echter zonder succes. Er vielen meer dan 30 doden in hun rangen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 18june_Syria-War-Map-541x516.jpg

Turkije opende het vuur op het Syrische leger – naar verluidt in antwoord op een aanval tegen een observatiepost. Over de aanval van terroristen in de Latakia provincie (N) die via Turkije een omcirkelende beweging konden maken, werd geen woord geuit.

Wie kritiek heeft op de herovering van Idlib vraagt zich nooit af hoe de burgerbevolking omgaat met de aanvallen vanuit de terroristenenclave op burgerdoelwitten in regeringsgebied. 12 Burgers in het dorp al-Wadehi (Z-Aleppo) werden door een raketaanval van HTS vanuit de richting Khan Touman en al-Rashedin gedood, 15 zwaar gekwetst. (…)

In midden Syrië stak ISIS nog eens de kop op met een verrassingsaanval op het Syrische leger ten noorden van Al-Sukhnah (Palmyra regio). Het Syrische leger zou ca. 10 verliezen moeten noteren. Ook over de Eufraat waar de Koerden op vraag van de VSA op de Syrische landbouw- en oliegronden mogen passen werden er door ISIS aanslagen gepleegd in Raqqa en Hassakeh, met slachtoffers zowel bij de strijdkrachten als de burgerbevolking. (…)

Oogsten worden in brand gestoken. Een rondje zwartepieten… De bevolking heft een beschuldigende vinger naar de YPG (Koerden) omdat ze geen deel van de oogst willen afstaan – de YPG doet hetzelfde in de omgekeerde richting.

De zgn. Syrische oppositie is niet te spreken over de Libanese samenleving, beschuldigt deze zelfs van haat en racisme. Libanon heeft inderdaad meer dan genoeg eigen problemen en wil de Syrische vluchtelingen liefst zo snel mogelijk zien vertrekken. Libanezen vinden dat Syriërs hun job afpakken daar zij onder de gangbare tarieven werken. Maar “racisme”… Is de Syrische nationaliteit ook een ras? De Libanese overheid laat door Syriërs lukraak neergeplante woningen – zonder bouwvergunning – afbreken – als stimulans om zo snel mogelijk hun biezen te pakken, hoewel het verklaard wordt als een inbreuk tegen de bouwvoorschriften.

De Libanese minister voor buitenlandse-, emigratie- en immigratiezaken, Gebran Bassil, draaide niet rond de pot: 600.000 Syrische vluchtelingen in Libanon ontwrichten de economie, zorgen voor werkeloosheid bij de eigen bevolking, betalen geen belastingen, kunnen perfect naar huis want met hun “vluchtelingenpas” gaan ze ongehinderd van Libanon naar Syrië en terug mét hun in Libanon verdiende spaarcentjes om ze in hun thuisland te gaan deponeren. Dit met de hulp van internationale en nationale NGO’s… die hij onomwonden een “maffia netwerk” noemt, die slechts de terugkeer van de Syriërs wil uitstellen tot sint juttemis. Hij voegde er nog aan toe dat de “internationale motivatie om Palestijnen in Libanon te hervestigen ook van toepassing is op de Syriërs en stelde dat heel de Libanese bevolking, eender van welke afkomst of geloof, daar het slachtoffer van is.”… Eigen volk eerst, nietwaar!

Deze activist waarschuwt voor een 5de kolonne in Libanon:

De Syrische regering heeft als stimulans voor de kleinschalige voedingsproductie 1 miljard Syrische ponden ($ 2.3 miljoen) uitgetrokken voor de verdeling van gratis kippen en hun voer aan gezinnen op het platteland. Voor elk gezin 15 leghennen en 50 kg voer. (…)

In Merkelland begint stilaan het besef te komen dat er een keerkant aan vluchtelingenmedaille zit. Syrische vluchtelingen sturen geld – dat ze door de Duitse Gutmenschenkliek toegeschoven krijgen – naar huis.

Afbeeldingsresultaat voor aristoteles het doel van de oorlog is vrede
Aristoteles

In Jeruzalem zullen de drie “veiligheidsadviseurs” van de VSA, Rusland en Israël elkaar op 24 juni treffen om de situatie rond Syrië en Iran te bespreken. Verwacht wordt dat de VSA zich uit het M.O. zullen terugtrekken om zich volledig aan de herverkiezing van Trump te kunnen wijden, dat de Golan Hoogte aan Syrië teruggegeven wordt, en dat Rusland, na het tekenen van het vredesakkoord, zich in de Veiligheidsraad uitgebreid zal verontschuldigen voor het in gevaar brengen van de westerse democratie. (…)

Het Aramese volk, slachtoffer van westerse bemoeienissen in het M.O.

Het lot van het Aramese volk in Irak zal bij u een belletje doen rinkelen: … Na Irak kwam Syrië aan de beurt en momenteel wordt Iran in het vizier genomen…

Het Aramese volk: Het Aramese volk (niet te verwarren met ‘Armeniërs’) spreekt Aramees, de taal van Abraham, Mozes en Jezus Christus. Zij zijn het inheemse volk van wat in vroegere tijden ‘Aram-Nahrin’ werd genoemd en in onze dagen bekend is geworden onder de naam ‘Mesopotamië’
Sommige Arameeërs noemen zich in onze dagen “Assyriërs”, dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de Westerse missionarissen en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameeërs zijn bekend geworden als “Chaldeeërs”. Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar U het woord “Assyriërs” tegenkomt dient U het als Arameeërs te lezen. In Turkije zijn de Arameeërs bekend geworden als “Süryani” en in Arabische als “Al-Suryan”.

Conclusie uit het omvattend artikel “Bevrijding” van Irak en de ondergang, vervolging en marginalisatie van het Aramese volk”. U kan de volledige tekst hier (en veel meer) lezen:

… Irak was een rijk en een welvarend land, met sterke economie, goede onderwijs en gezondheidssysteem waar alle bevolkingsgroepen relatief in vrede met elkaar leefden ongeacht hun geloof. Er was stabiliteit en veiligheid. Saddam Hoessein was de garantie voor de bescherming van minderheden van Irak zodat ze niet onder voeten werden gelopen door de meerderheid. De fanatieke Islamitische krachten in Irak maakten geen enkel kans onder Saddam Hoessein, ze werden effectief en krachtig bestreden.

De Arameeërs van Irak hadden het goed onder het bewind van Saddam Hoessein. Ze waren goed opgeleid, bekleedden hoge maatschappelijke functies, konden hun geloof ongestoord en in vrijheid beoefenen, waren veilig en tevreden.

De criminele en illegale invasie door de Amerikanen en hun bondgenoten in 2003 om het bewind van Saddam Hoessein omver te werpen, heeft de ondergang van het Aramese volk in Irak bewerkstelligd. Onder toeziende oog van de Amerikanen en Britten werden de Arameeërs door de Westerse doodseskaders, die in de Westerse nepnieuws media onder diverse exotische namen werden gepresenteerd, vermoord , hun kerken in brand gestoken, hun geestelijken ontvoert en vermoord waardoor overgrote meerderheid van hen noodgedwongen het land heeft verlaten.

Met verdwijning van Saddam Hoessein, begon ook de Aramese aanwezigheid in Irak te verdwijnen. En dat was ook de bedoeling van de criminele koloniale Westerse illuminatie machten, namelijk om Irak te ontdoen van haar inheemse Aramese bewoners.

Ze zijn gemarginaliseerd, worden gediscrimineerd, niet serieus genomen en hun huizen, landerijen en eigendommen worden geconfisqueerd.

De anti-Aramese, antichristelijke, verdeeldheid zaaiende, occulte en onheilige koloniale Westerse product “Assyriërs” hebben een cruciale rol gespeeld in de ondergang van de Arameeërs van Irak. Ze werden door hun koloniale Westerse meesters en scheppers gebruikt om Irak te verwoesten en te vergiftigen en het land etnisch te zuiveren van de oorspronkelijke Aramese inwoners…

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Ons verblijf van drie weken in de abdij van Postel is vlug voorbij gegaan. Ik ben dankbaar om de grote vriendschap, het begrip en de steun die ik van velen mocht ontvangen. Sinds de blikseminslag op de abdij, dinsdag van vorige week, hebben we gans de week geen internet meer gehad. Wel ben ik als internetbedelaar in de onmiddellijke omgeving af en toe met open armen ontvangen zodat ik toch enkele mails kon versturen. Woensdag morgen vlogen we van Zaventem naar Beiroet.

Vanuit het klooster was er een goede taxidienst voorzien. De chauffeur met een Nederlands journalisten echtpaar stond ons op te wachten.

Vermits Syrische auto’s niet op de luchthaven van Beiroet mogen komen, had onze chauffeur een Libanese  wagen voorzien tot juist buiten de luchthaven. Hij was blij en fier dat hij een priester met een kruis in zijn wagen had, wat tevens de controles vergemakkelijkte. Nadat we de Syrische grens gepasseerd waren kregen we zelfs van een Syrische soldaat een roos als teken van welkom. ’s Avonds om half elf arriveerden we in Qâra waar de jongens nog een stevig avondmaal voorzien hadden, ijverig en fier door Firaaz (de jongen die we opvangen) opgediend.

Op zaterdagnamiddag vóór Pinksteren was er nog een laatste presentatie geweest in de mooie Rafaëlzaal van het gasthof de Beiaard te Postel.

De tvmol.be heeft er een opname van gemaakt en beloofde ons het resultaat te sturen zodra het klaar is. Het Geopolitiek instituut Vlaanderen en Nederland (GIVN) had vele foto’s van hun recent bezoek aan Syrië en aan ons klooster op tafels uitgestald en Rohalt, de bezieler van het  GIVN, gaf de nodige toelichting met beelden. Verder waren er nog oude en nieuwe foto’s van het leven van de  gemeenschap van Mar Yakub, naast souvenirs en producten. Zelf gaf ik een bondige samenvatting van de inhoud van mijn boekje “De kansen van onze samenleving en het evangelie”, samen met een PowerPoint. De tijd dat we heftige reacties kregen tegen onze visie op de toestand in Syrië is voorbij. Ondertussen gaat onze  aandacht meer naar de grote crisis van onze  westerse beschaving zelf. We hopen ons hiervoor in de nabije toekomst steeds meer te kunnen inzetten om een beweging van actieve en positieve weerstand tegen een morele afbraak te steunen. Morele afbraak maakt mensen ongelukkig en herleidt volkeren tot slaven. We zijn geschapen naar Gods beeld om gelukkig te zijn. Om hieraan bij te dragen willen we graag samenwerken met hen die een gelijkaardige bezieling koesteren.

P. Daniel

Vrijdag 14 juni 2019

Terwijl het westen verder slaapt…

De tijd dat ik tijdens mijn  lezingen heftige reacties kreeg, schijnt voorbij te zijn. De meesten beseffen dat ze door de media ronduit belogen worden over de oorlog in Syrië Toch blijven de monsterleugens van het begin nog ruimschoots leven, over een  “ongewapende volksopstand”, “bloedig onderdrukt” door een “verschrikkelijke dictator”, waaruit een “burgeroorlog” ontstond… nl. de westerse oorlogspropaganda die zo in  de openbare opinie een permanente oorlog wil rechtvaardigen. Al die valse meningen kwamen we terloops weer tegen, ook in eigen midden. Sommigen menen echt dat het hier de godsdiensten zijn die onderling oorlog tegen elkaar voeren en ze beweren dat het beter is alle godsdiensten aan banden te leggen. En onze kranten schreven weer over Idlib precies zoals ze het deden over Aleppo, nl. dat het Syrische leger en de Russen scholen en ziekenhuizen bombarderen en zo onder de bevolking de zoveelste humanitaire crisis veroorzaken. Dat de “internationale gemeenschap” (VS, zionisten, NAVO, golfstaten) op alle mogelijke manieren terroristen steunt om in Syrië gruwelen te  blijven plegen om te beletten dat het leger heel het land zou bevrijden, blijft krampachtig verborgen. Een Vlaamse vriend, gehuwd met een Syrische, vroeg een van onze  topjournalisten of hij stilaan klaar was om Assad in ere te herstellen… maar zijn inzicht bleek nog lang zo ver niet te zijn. De “internationale gemeenschap” is nog steeds ongevoelig voor haar eigen misdaden in de  wereld.

Lees verder

Amerikaans mantra

Afbeeldingsresultaat voor usa warmonger

Oorlog, oorlog, oorlog… Ditmaal tegen Iran. Want Iran zou volgens Pompeo met zekerheid – hij toont de bewijzen – de ontploffingen en de branden op de twee tankers veroorzaakt hebben. Het bewijs? Een filmpje van een beeldkwaliteit de VSA onwaardig waarbij men inderdaad een tanker en een klein bootje met bemanning waarneemt dat een bepaalde handeling uitvoert. Pompeo weet met zekerheid dat Iran daarbij een niet ontplofte mijn – hét bewijs – van de romp verwijderde. Pompeo heeft met zijn havikblik het etiket “made in Iran” gezien. Iran weerlegt: ze hebben hulp geboden, wat sowieso voor de publicatie van de “bewijzen” reeds bekend was. Waarop Pompeo de bal in het open doel kopte met een – zie je wel! – ze waren wel degelijk daar ter plaatse. Je verwacht toch niet dat Iran een hulpbehoevende bemanning gaat helpen? En kwam dan vlot met een meer voor de hand liggende uitleg – met passend beeldmateriaal – op de proppen.

Gemakshalve wordt daarbij “vergeten” dat zo’n brandende tanker op drift – de Japanse tanker drijft af naar Iraans grondgebied of is er zelfs al – een gevaar betekent voor de scheepvaart die door die flessenhals moet passeren.

Merkwaardig is echter dat zelfs bij CNN tijdens een debat gesteld werd “dat is de retoriek maar niemand hecht er geloof aan”. Vooral omdat de Japanse premier Abe daar net op bezoek is en al in een persmededeling bevestigde dat Iran geen enkele intentie heeft nucleaire wapens te gebruiken. Nu is de redactie van CNN geen beste maatje van Trump en zijn entourage maar als het gaat om de Amerikaanse veiligheid en oorlogsbereidheid, dan trekken ze wel aan hetzelfde zeel. Nu dus niet.

Eigenlijk is dit net hetzelfde scenario als toen het Syrische leger flinke vooruitgang bij het heroveren van het Syrische grondgebied boekte en dan – volgens Amerikaanse bewijzen (… Witte Helmen, al-Nusra & co) – uit pure vreugde dan maar besliste de eigen bevolking op chemische gassen te trakteren. Logica?

Paradoxaal verklaarden de VSA , die zich uit het atoomakkoord van 2015 met Iran teruggetrokken hebben, zonder verpinken dat Iran als doel heeft “het conflict met Washington te laten escaleren” omdat Iran “niet geïnteresseerd is in een gesprek met de VSA”.

Rare jongens, die Iraniërs. Onder het oog van de USS Bainbridge, van een Amerikaanse verkennersdrone die zelfs een vlieg op een schedel ziet zitten en een Amerikaans P-8 verkennersvliegtuig, trekken de oorlogszuchtige Iraniërs – volgens Pompeo – in het zicht van heel de wereld met een klein bootje naar een tanker-in-nood om daar een mijn op de romp te verwijderen… Je moet maar durven! Of zijn ze soms levensmoe?

De bemanning van de tanker ontkent de plaatsing van de mijnen, maar bevestigt de impact van een projectiel, boven de waterlijn:

Qui bono? Wie Engels begrijpt moet maar eens de reacties op het artikel in The American Conservative lezen… O.a. “Het enige dat nog gemist wordt is een aantal paspoorten die “toevallig gevonden werden” nabij de schepen met een grote drijvende pijl in hun richting voor het geval we het niet begrepen hebben…” en “Wie moeten er volgens de VSA ten oorlog trekken tegen Iran? Iran?” of “Waarschijnlijk 50/50 kans dat het een VSA-Saoedi “false flag” was” en “Ruikt naar een “false flag” excuus voor oorlog der neo-cons. Ik wed dat de VSA, de Saoedi’s of de Israëli’s er verantwoordelijk voor zijn – of allemaal.” Nog eentje: “Indien ik zou wedden, dan zou ik mijn geld op de “echte” bandieten zetten, nl. Mossad, CIA, MI6 of eender welke combinatie van de drie. De neo-cons en zionisten in Washington zijn verraders aan onze constitutionele republiek! Laat hen ons niet in een andere buitenlandse oorlog ten bate van Israël meeslepen! Denk aan de USS Liberty! Vergeet dit nooit!” Neem hier eens een kijkje voor meer info en commentaar.

We herinneren ons nog het beeldmateriaal dat de VSA ons door de strot duwde om de oorlog in Irak te rechtvaardigen. Bewijzen van massa-vernietingswapens? Noppes. De laatste steen omgedraaid en behalve een weglopende schorpioen niets gevonden van die zgn. bewijzen die we toen ook dagelijks in het nieuws mochten aanschouwen. Kijk even mee naar dit filmpje

… en naar achteraf bekende feiten en gevolgen:

We hebben het al geschreven en herhalen het bij deze: zou Pompeo zich ook zo druk maken mochten er in Iran slechts dadelpalmen staan?

Westerse verdeel-en-heers strategie, ten koste van de christenen in het M.O.

Afbeeldingsresultaat voor verdeel en heers usa

De VSA is bereid Italië te helpen in Libië en op andere fronten. Maar in ruil willen de VSA een Italiaanse inzet in Syrië, dixit senator Lindsey Graham in de Corriere della Sera. Dit werd via diplomatische kanalen officieel bevestigd. Ter herinnering: ook Duitsland werd op het appel geroepen. Van hen wordt verwacht hun Tornado’s in Idlib in te zetten.

Enkele weken geleden overwoog het Pentagon – om vervolgens het idee terug af te voeren – om 120.000 militairen naar het M.O. te sturen. De VSA hebben militaire basis in 13 landen in het M.O. met 54.000 soldaten. Hun aantal werd verhoogd met 30% tijdens de periode 2017/2018. Officiële cijfers tonen een lager aantal.

De VSA trachten hun hegemonie op de hele aardbol in stand te houden. En wel op een zeer radicale wijze: ze gaan in de politieke, economische – en indien nodig militaire – aanval tegen China, Rusland, Europa, Latijn-Amerika, Midden-Amerika. Kortom in alle windrichtingen.

De media en politici blijven het offensief van het Syrische leger in de zgn. de-escalatiezone van Idlib aanklagen en veroordelen. De dood van een ex-voetballer “een symbool van de revolutie tegen Assad” werd breed uitgesmeerd. Zijn pacifistische bedoelingen worden u duidelijk gemaakt in onderstaande video. Maar het probleem van de vervolging, verdrijving, het moorden van christenen krijgt weinig of geen belangstelling. Je zou bijna kunnen stellen dat ze het niet waard zijn omdat zij het riedeltje van de “gematigde rebellen” en de “oppositie” doorprikken. Zij probeerden herhaaldelijk hun visie op de toestand in het Westen bekend te maken – zonder succes – want het verhaal, de verschrikkingen, de noodkreet van de christenen past niet in het poco plaatje dat hier dagelijks herhaald wordt. Zelfs door een intelligent man als Bart De Wever…

De christenen in Syrië probeerden steeds weer kond te maken dat de situatie aangaande de zgn. oproer in Syrië niet was zoals deze hier in het Westen verkocht werd en vroegen telkenmale aandacht van het Westen voor het feit dat christenen dreigen uitgeroeid te worden en dat de bescherming van de christenen in het middelpunt van de belangstelling hoort te staan.

Niemand wil toegeven dat in “bevrijd” Irak de christenen quasi uitgeroeid werden; hun aantal slonk sinds 2003, voor de Anglo-Amerikaanse invasie, tot minder dan 1/5.

De Syrische overheid krijgt ononderbroken kritiek, wordt autoritair genoemd, maar niemand schijnt zich zorgen te maken over de religieuze minderheden in het land. Na 8 jaar oorlog werd het aantal christenen gehalveerd. Wat in onze media compleet genegeerd wordt, want het past niet in de westerse visie van de situatie. Voor de oorlog maakten de christenen 10% van de bevolking uit, in Egypte 10% in Libanon 30%. In sommige landen zijn er minder maar hun aanwezigheid speelt een belangrijke rol: zij zijn niet bewapend maar hebben een wijd-verspreide invloed op de samenleving. Bv.: als christelijke scholen in Israël of Palestina hun deuren zouden sluiten, dan zou dit tot een crisis in het onderwijssysteem leiden. Hetzelfde geldt voor Syrië.

De christelijke aanwezigheid in het M.O. zorgt voor een derde element dat het evenwicht in de maatschappij bevordert. Tussen de meerderheden van soenieten en shiïten zorgt hun christelijke minderheid voor pluralisme.

Het christendom zit in het Syrische DNA. Syrië was de wieg van het christendom. Geboren in Jeruzalem en Palestina, opengebloeid en gegroeid in Syrië. (video onderaan)

Men zou zich de vraag kunnen stellen of de uitroeiing van het christendom in het M.O. zorgvuldig gepland werd. Kwestie van de soennitisch-sjiitische tegenstellingen op de spits te kunnen drijven. Waarbij er een lachende derde ongestoord en ongestraft – met de hulp van Uncle Sam – zijn territorium en invloedssfeer kan uitbreiden.

Hoeveel geld wordt er zoal uitgegeven aan “landverdediging”?

Afbeeldingsresultaat voor sipri world military expenditure 2018

Het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – Stockholm Internationaal Vredesonderzoek Instituut – meldt voor 2018 een absoluut topjaar voor ‘s werelds militaire uitgaven: 1.822 miljard US dollar. Goed voor een groei t.o.v. 2017 van 46 miljard dollar, of 2.6%. De groei is even groot als heel het defensiebudget van bv. Japan: 46.6 miljard dollar. De VSA hadden er 27 miljard dollar, zijnde 59% van de groei, voor over; China 12 miljard, zijnde 26%. De mondiale defensie-uitgaven bedroegen 2.1% van ‘s wereld BNP. Per wereldburger bedroegen de kosten voor leger en wapens 239 dollar of 214 euro. Meer details vindt u bij SIPRI, fact sheet april 2019.

De top-15 staten waren goed voor 81% van ‘s werelds militaire uitgaven. De VSA met 4% van de wereldbevolking namen daarvan 36% voor hun rekening. Rusland, niet langer in de top-5, zakte van plaats 4 naar 6 na Frankrijk.

Onderstaande video toont de tijdlijn vanaf het jaar 1914 tot 2018:

Onzichtbare kinderen

Syria War Diary | As Suqaylabiyah

Het lijkt wel alsof het offensief van het Syrische leger in de noordelijke provincie Idlib in de westerse media beantwoord wordt – neen, niet met wapens, alleszins niet met fysische – maar wel met gif – neen, niet met gif dat de longen of de huid verbrandt – maar wel met gif dat de hersenen van een doorsnee kijker, resp. lezer, binnensluipt en zijn beoordeling en mening beïnvloedt.

Enkele dagen geleden nog op de Duitse staatszender: het riedeltje over de “dictator” Assad die zijn volk uit pure bloedlust uitmoordt werd gewoon tijdens het journaal herhaald, begeleid met beelden van ruïnes en wanhopige burgers. Gisteren deed de nullenzender in Terzake er nog een serieuze schep bovenop. Als “duiding” bij de herdenking van 75 jaar landing in Normandië trok de cameraploeg naar een oorlogskerkhof in de Westhoek, naar de Menenpoort, met als hoofdcommentator een Witte Helm-acteur die ook zijn versie over de chemische aanvallen van Assad, begeleid door beelden van hun eigen cameraploeg over dappere reddingsacties, mocht herhalen. Suggestieve vragen van de reporter, hoeveel namen men zou moeten beitelen voor Syrische slachtoffers, over het verschil van gifgas in Syrië en de loopgraven van WOI. Met als afsluitende conclusie dat Assad nog steeds zijn eigen bevolking uitmoordt… in Idlib. Met in de rand de opmerking dat er zich islamitische terroristen in Idlib bevinden, maar dat deze niet mogen verdreven worden als daarbij de burgerbevolking het slachtoffer wordt. Alsof de burgerbevolking nu niet het slachtoffer is van de genoemde terroristen. Zelfs vluchtelingenkampen worden niet ontzien…

Wat ons bij het thema Idlib brengt. Je kan je afvragen of journalisten verplicht oogkleppen moeten dragen. Of ze hun eigen leugens geloven.

Het akkoord tussen Turkije en Rusland, waarbij overeengekomen werd dat er langs heel de grens een de-escalatiezone moest komen, waaruit terroristen zich samen met hun (zware) wapens moesten terugtrekken, met observatieposten bemand door het Turkse leger die verondersteld werden de vrede te verzekeren, werkt niet. Kan niet werken vermits de terroristen weigerden zich terug te trekken en de zone over te laten aan de daar wonende burgerbevolking. Nou én, schijnen de protagonisten te denken. Het tegendeel blijkt, waarom zouden ze? Ze weten perfect dat heel de provincie Idlib hun énige kans nog is om het westen te overtuigen het Syrische regeringsgebied onder een bommentapijt te begraven. En die tactiek ziet u weerspiegeld in de nieuwsuitzendingen in de westerse media, die hun “neutrale” informatie nog steeds halen bij het éénmans zgn. Observatorium in Londen, dat uitsluitend nieuws van de zgn. “rebellen” als waarheid verkondigt. Het heeft totaal geen zin over de hoofden van de belanghebbenden heen akkoorden te sluiten, die toch niet nageleefd zullen worden.

We hebben het bij herhaling aangeklaagd: niemand in de westerse pers heeft het over de raketaanvallen van de terroristen op de burgerbevolking in regeringsgebied, op woonwijken, op het industrieterrein van Aleppo, op doelwitten in de provincies Latakia en Hama. Met een échte de-escalatiezone zouden deze grotendeels onmogelijk zijn. Quod non. Turkije observeert en laat begaan. Stuurt wapens naar hun beschermelingen. Eens moest het er van komen: de Syrische regering kon niet anders dan ingrijpen. Ook omdat er herhaaldelijk berichten over geplande chemische aanvallen gemeld worden, die dan in de schoenen van Assad kunnen geschoven worden.

Maar niemand in de poco westerse media besteedt daar aandacht aan. Ook niet aan de slachtoffers in regeringsgebied. Burgerslachtoffers. Waarmee we bij de titel komen: “Onzichtbare kinderen”, die wij een gezicht gaven.

Kinderen in de oorlog. Niemand is er ongevoelig voor. De zgn. “rebellen” met hun HTS-cameraploeg der Witte Helmen waren lange tijd meester in het bespelen van intuïtieve gevoelens der publieke opinie. Reddingsoperaties met bloedende, bestofte kinderen. Of dramatische scènes in ziekenhuizen waarin kinderen ogenschijnlijk gereanimeerd worden na een chemische aanval. Steeds gevolgd met een beschuldigend “Assad”. Maar geen woord over verdwenen, ontvoerde kinderen: niet door Assad, maar door de moslimterroristen.

De afbeelding bovenaan toont kindslachtoffers, gedood door de terroristen in Idlib, die vanuit de zgn. de-escalatiezone de burgerbevolking van enkele christelijke dorpen en stadjes herhaaldelijk beschieten, terroriseren.

Op 12 mei werd het christelijk stad Hala Mkashkash,, dichtbij de “de-escalatiezone” bezet door HTS & co het doelwit van Jaish Al Izza, een filiaal van HRS. De aanval gebeurde net nadat buurstad Qalaat Al Madiq door het Syrische leger heroverd werd. HTS nam burgerwijken en het klooster in het vizier. Dit klooster bevindt zich bovenop een heuvel; het huisvest bovendien een school en een gemeenschapscentrum. HTS schokschoudert: zij zien het als een militair doelwit. Hun eigen Amjad News persbureau signaleerde “3 inslagen door Grad raketten. 3 Shabiha gedood.” (Shabiha is de beledigende naam voor iedereen die trouw is aan de Syrische overheid, maar wordt in werkelijkheid gebruikt om de moord op iedereen die niet hun extreme islamversie aanhangt goed te praten). Een retoriek die door de westerse media gevolgd wordt; de gedode burgers en kinderen worden vlotjes door de westerse pers verzwegen of geminimaliseerd. Slachtoffers worden zo nummers, ontmenselijkt, uitgegomd voor de westerse bewustvorming, terwijl het omgekeerde, de zgz. “moedwillige aanvallen van Assads leger tegen de burgerbevolking” in Idlib breed uitgesmeerd worden. Een voorbeeld dat hier nauwelijks aandacht kreeg: de slachtpartij (je kan het niet anders noemen) in Rashideen in april 2017 toen de al-Nusra-terroristen, die een vrijgeleide kregen naar Idlib, een zelfmoordcamion lieten ontploffen in Kafarya en Foua in de zuidelijke rand van Aleppo. Meer dan 100 doden, de meerderheid kinderen. Zij werden in de westerse media “regeringssupporters” genoemd. Niet erg dus.

Vier kinderen — Bashar Nemeh, Jessica Karajian, Suhair Adnan and Engi Faisal Razouk — samen met een volwassen vrouw, Hala Mkashkash, stierven tijdens de aanval op As Suqaylabiyah, door de Grad raketten, geleverd door… rebellen-bevriende westerse landen. (foto bovenaan)

Vijf andere kinderen werden gekwetst door scherven (shrapnel), ook Marcel, broer van Bashar Nemeh, één van de gedode kinderen. Marcel had zware hoofdletsels, werd naar het ziekenhuis in Hama gebracht, waar hij zes dagen later overleed.

De vader van de twee Nemeh broertjes werd in 2014 gedood. Hij nam dienst in het Syrische leger om zijn dorp en land te verdedigen tegen moslimterroristen. Yasmeen Zarrouf, weduwe, blijft nu alleen achter.

Onze redactie heeft herhaaldelijk geschreven en beeldmateriaal geplaatst over de belaagde christelijk stad Mhardeh waar de Chrétiens d’Orient hun hemel verdienen door de christenen daadwerkelijk te helpen. Ondanks het gevaar voor eigen leven door raketaanvallen vanuit Idlib. In september 2018 werden zowel Mhardeh en As Suqaylabiyah getroffen door verboden clustermunitie en Grad raketten. In Mhardeh vielen 13 burgerslachtoffers. Was de poco pers toen verontwaardigd? Of… werd dit überhaupt in het nieuws gebracht?

Kindslachtoffers. Ook de niet gedode kinderen zijn slachtoffers in As Suqaylabiyah. Kunnen ze nog naar school? Wat met hun examens? Ouders vrezen dat hun kinderen opnieuw het doelwit zullen worden. Wanhopige burgers steken honderden kaarsen aan in de straten waar hun gedode kinderen speelden.

Syria War Diary | As Suqaylabiyah
Marcel en Bashar, de twee gedode broertjes, rechts een foto van hun gevallen vader. Opvallend is de gelijkenis met hun papa.

Marcel werd zes dagen na zijn broertje begraven. Zonder enige vorm van medeleven in de westerse media, zonder foto, zonder een verontwaardigde journalist, zonder een triest-kijkende nieuwslezeres. In hun stad werd hun foto toegevoegd aan een muur van verdriet, met ca. 106 namen van burgerslachtoffers.

Syria War Diary | As Suqaylabiyah
Syria War Diary | As Suqaylabiyah

Zoals de Chrétiens d’Orient bekend maakten, als er niet voor gezorgd wordt, dat deze christelijke dorpen en steden, beschermd worden, dan zullen zij – de christenen – moeten wegtrekken. Het is niet normaal dat er noodgedwongen een burgerinitiatief opgestart werd om vrouwen een schuttersopleiding te geven zodat ze hun gezin en woonst kunnen verdedigen tegen mogelijke aanvallen van moslim terroristen.

Als u in de toekomst nog eens om de oren geslagen wordt met poco duiding over de militaire toestand in Idlib, over de betichting van wreedheden waaraan de Syrische overheid en diens bondgenoten zich schuldig maken op onschuldige burgers, denk dan ook even aan deze “onschuldige” burgers en kinderen, waaraan geen letter gewijd wordt.

Volgens de laatste berichten gaat HTS nu duidelijk in het offensief, richting zuiden, Hama, waardoor de christelijke dorpen en steden nog meer in hun vizier komen:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Nvdr: Zoals in het verleden, toen pater Daniël even terug in het land was, handhaven we de titel waarmee we wekelijks zijn nieuwsbrief plaatsen en toelichten.

Goede Vrienden,

Jawel, zelfs in de VS zijn  er (erg zeldzame) nuchtere politici met een juiste kijk. Senator Richard Black zei donderdag (interview met Novosti News Agency) dat Syrië snel zijn stabiliteit zal herwinnen zo vlug de VS en geallieerden uit Syrië weg zijn. Overigens, zo voegde hij er aan toe, zijn zij het die de crisis veroorzaakt hebben.

Nvdr: Senator Richard Black ging zich persoonlijk van de situatie in Syrië vergewissen.

De laatste dagen van mijn verblijf in de abdij breken aan. De voordracht van vrijdagavond in Brugge voor een 40-tal vrienden en bekenden was weer zeer aangenaam. Ook tijdens het vragenuurtje bleek een grote eensgezindheid omtrent de morele ontwrichting van onze samenleving en bereidheid om er iets aan te doen. Een “ander geluid”van iemand die ongelovig was en meende dat het beter is omdat nu alles mag, werd degelijk en ruimschoots weerlegd. Met een kleine wandeling in het centrum van Brugge en in het Begijnhof konden we ervaren hoezeer het hier nu toeristische hoogdagen zijn. Zondag was het in de laan voor de abdij “kaasmarkt” van 10.00 u tot 11.00 u . Wij vierden echter eerst de Eucharistie in de  abdijkerk om 10.00 u zodat we ons kraampje pas daarna konden opbouwen aan de overkant van de weg. Het is uiteindelijk erg goed geweest en ook de ontmoeting met verschillende “oude getrouwen” deed veel deugd. Vervolgens heb ik familie van medebroeders mogen bezoeken  wat bijzonder aangenaam was.  

Afbeeldingsresultaat voor gasthof de beiaard postel

Rest ons nog een ontmoeting en lezing in de Rafaelzaal van het gasthof de Beiaard van de Postelse abdij, nu zaterdag  8 juni om 14.00 u. Dit wordt georganiseerd samen met het GIVN (Geopolitiek instituut Vlaanderen-Nederland). Zij zullen een PowerPoint tonen van hun bezoek aan Syrië, wat ik daarna ook zal doen, met de nodige uitleg over ons leven daar. En alle vragen zijn toegelaten.

Dinsdag- en woensdagnacht hebben storm, donder en bliksem lelijk huis gehouden in Postel zodat er nu nog steeds geen internet is. Ik kon dus mijn e-mails niet beantwoorden zoals het hoort. Elders maak ik nu van de gelegenheid gebruik om mijn  berichtje te verzenden. De apostelen werkten met het visnet, wij met het internet.

P. Daniel

Vrijdag 7 juni 2019

Een hoogmis voor uitgelezen  wereldheersers

Van 30 mei tot 2 juni vergaderde het kruim van de wereldelite in Montreux (Zwitserland) met een 130 tal personen uit de politiek, de economie, de media, de geheime diensten en het leger. De vergadering heeft traditioneel plaats in een hermetisch afgesloten luxehotel en met draconische veiligheidsmaatregelen.  Geen journalisten of waarnemers worden geduld en er volgt geen mededeling. Deze groep werd in 1954 opgericht door zogenaamde eminente burgers uit de VS en west Europa. In feite waren het de CIA en de Britse geheime diensten die de strategie van de VS en de NAVO wilden steunen tegen Rusland. De centrale figuren zijn  nu nog de stokoude Henry Kissinger en de bankier David Rockefeller, naast o.m. Mike Pompeo, David Petraeus en Jens Stoltenberg. Vanuit België is Etienne Davignon een vaste waarde. Vanuit Nederland waren o.m. de eerste minister en de koning aanwezig.  Alles wijst er op dat ze het in hun geheime gesprekken gehad hebben over het behoud of herstel van het westers neokapitalisme tegen Rusland en China. Ze beschikken over de machtigste media om de Bilderberggroep in de openbare opinie voor te stellen als een van de  onmisbare redders van de  wereld.

JPEG - 25.2 kb

Het oordeel van de vorig jaar overleden Italiaanse Fernando Imposato, ere voorzitter van het Hof van Cassatie, klinkt evenwel geheel anders: ”de Bilderberggroep is een van de verantwoordelijken van de spanningen en van de massamoorden” van onze tijd, samen met de CIA, Gladio, Loge P2, de neofascisten en de Amerikaanse vrijmetselaarsloges in de NAVO.

Nvdr: leessuggestie in het Engels: The long arm of the Bilderberg Group

En dit nog

P. Daniel

*Nvdr: Deze open brief, die niemand van de poco media wilde publiceren, werd door onze redactie vertaald (foto van de schrijver, Majd Abboud, werd inmiddels door duistere machten verwijderd): https://www.golfbrekers.be/open-brief-van-een-syrische-vluchteling-aan-angela-merkel/

Quo vadis, Syria?

We durven niet voorspellen hoe lang de onhoudbare situatie in de Syrische noordelijke provincie Idlib nog gaat duren. Te lang. Quasi heel het terroristenzooitje zit daar verzameld, geniet de steun van Turkije en – (on)rechtstreeks – van Israël en de VSA-alliantie. Zodra er daar iemand “gifgas” roept, staan alle westerse democratievendelzwaaiers te popelen om een rakettenaanval te lanceren tegen doelwitten in regeringsgebied. De nieuwste vondst, resp. beschuldiging, is fosfor. Laat dat nu net door de VSA & co. in Deir Ezzour, bij de bevrijding van de zgz. laatste I.S.-enclave gebruikt zijn. Voorlopig schijnt niemand in die val te trappen; de filmbeelden, die moeten bewijzen dat het Syrische leger het eigen volk in Idlib aanvalt en die dagelijks door de terroristen verspreid worden, zijn nl. deze van de fosforbommen in Deir Ezzor!

Onderstaande video dateert van 2013. Hij werd verwijderd van YT en recent weer geladen. De woordvoerder van het FSA, met name de Oeigoeren en al-Akrad (Koerdisch Front), dreigt ermee de Alawietische steden en dorpen in de westelijke kuststreek van Latakia – (Nvdr: Assad is Alawiet), mochten zij in de buurt komen van de berg der Koerden, … te zullen aanvallen met chemische bestanddelen. Vervolgens ziet u een test op levende konijnen. En als bewijs dat ze het menen tonen ze u de chemische grondstoffen. Wie zei ook alweer dat ze “Knutselen aan de keukentafel”???

Na een korte mislukte wapenstilstand van 48 uren, die Turkije te baat nam om hun vriendjes naar het zuiden van Idlib te laten oprukken en waarvan HTS profiteerde, gaat de strijd onverminderd voort.

Maandag bestormde het Syrische leger het stadje Al-Qasabiyah, niet lang daarna gevolgd door Hardinah, Hamirat en Qayroutiyah, hiermee oprukkend naar het noorden van Hawash. Momenteel is de artillerie heel actief op de heuveltop van Tal Sakher om de oostelijke flank van Kafr Naboudeh te beveiligen. Na de herovering van Tal Sakher trekt het leger naar Al Hobeit, een belangrijke stad in het Z-W van Idlib.
Intussen stuurt Turkije meer wapens naar de terroristen in een poging het Syrische offensief te doen stoppen.

Israël lanceerde 3 aanvallen in één week op Syrisch grondgebied, waarbij verschillende Syrische militairen het leven lieten. Eentje was nabij de bezette Golan Hoogte waar een Syrische luchtafweerinstallatie buiten bedrijf gesteld werd; een tweede, door Israël zelf bekend gemaakt (zie satellietafbeelding hieronder), raakte een drone-basis in een T4-basis nabij Homs. Dat er daar een drones-basis is, resp. was, zal niemand ontkennen: deze werd immers gebruikt in de strijd tegen I.S.. Volgens de bron, al Masdar – Libanon, werd Rusland op voorhand verwittigd en bleef de T4-basis ongeschonden.

De VSA coalitie vernietigde – voor de zoveelste keer – een olietransport met tankschepen op de Eufraat, die de Koerden verkocht hadden aan de Syrische regering: illegaal, immoreel en wraakzuchtig, stelt de commentator.

Er worden steeds meer wapendepots in de bevrijde gebieden gevonden. Made in USA & Israël.

Blijkbaar kunnen Syrische vluchtelingen in Turkije ongehinderd naar Aleppo reizen om Eid al-Fitr thuis te vieren:

Eid al-Fitr in Damascus:

en in Homs:

Patriarch Irinej van Servië bezoekt de christelijke stadjes Saidnaya en Maaloula:

Recente video van Chrétiens d’Orient, een boodschap die u bij onze poco media niet zult horen:

En afsluitend deze beelden uit het klooster van onze pater Daniël, Mar Yakub. U bent dankzij zijn wekelijkse nieuwsbrief intussen vertrouwd met het reilen en zeilen, met de problemen en met de heropstanding van het Syrische volk.