Quo vadis, Syria?

Wordt Syrië geen vrede gegund? Langs drie kanten onder vuur. In het noord-oosten door het huurlingenleger van Turkije, in het noorden de al-Qaeda terroristen van HTS (Hay’at Tahrir al-Sham, in de provincie Idlib onder de beschermingsparaplu van Turkije en de Moslimbroeders die al-Nusra financierden via Qatar en in het zuid-oosten door Israël, dat ondanks de regeringswissel de meedogenloze vervolging voortzet, op gang gebracht door Netanyahu, oogluikend goedgekeurd door de VN. Komt daarbij dat de Koerden er geen bezwaar tegen hebben dat het VSA leger de oogsten en olie in beslag nemen, waardoor zowel brood als brandstof peperduur geworden zijn en de bevolking in regeringsgebied hiervan het slachtoffer is.

De opvolging van de militaire inzet voor een zgn. proactieve en etnisch-religieuze oorlog tegen de pro-Iran paramilitaire milities in Syrië (Libanese Hezbollah en de Quds milities van de Pasdaran van Teheran) is nu in de handen van de voormalige stafchef van het IDF (Israeli Defense Forces) , Binyamin Gantz, (Benny voor de vrienden), de leider van de Blauw & Wit Partij (Kakhol Lavan), die als defensieminister de continuïteit vertegenwoordigt tussen de voormalige Netanyahu en de huidige Naftali Bennet-regering.

Degenen die verwachtten dat Israël de koers i.v.m. Syrië zou veranderen werden onmiddellijk teleurgesteld. De luchtaanvallen gaan onverminderd voort: deze week niet minder dan drie.

En de VN zijn opvallend stil. Slechts een resolutie die de voortdurende bezetting van de Syrische Golanhoogte aanklaagt, mag de volgzame schapenkudde heel even doen opzien.

Wil de Biden regering de nucleaire afspraak met Iran wel hernieuwen? Zelfs de grootste naïeveling zal eraan twijfelen. Ganz, de brug tussen de Israëlische en Amerikaanse zionisten, Ganz met zijn postgraduaat masterdiploma van de US National Defense University, met als doelstellingen: “Educating, Developing and Inspiring National Security Leadership” (Opleiding, ontwikkeling, inspiratie leiding der nationale veiligheid).

Nadat hij de rang van majoor generaal (de tweede hoogste rang in het Israëlische leger) kreeg, bekleedde hij de commandopost van de Judea & Samaria divisie tussen 2000 en 2002, de tweede intifada. Na enkele belangrijke binnenlandse posten tussen 2007 en 2009, werd hij naar de VSA gestuurd als militaire attaché. In 2013 werd hij met Commander of the Legion of Merit-onderscheiding (VSA) beloond. Op 17 mei 2020 werd hij door Netanyahu, na een akkoord tussen Likoed en de Blauw & Wit Partij, benoemd tot Israëls defensieminister en op 13 juni 2021 door Bennet.

De politieke geschiedenis van Ganz lijkt als twee druppels op het ondernemerschap van Michael Federmann, eigenaar van de internationale holding Elbit System, Israels belangrijk defensie bedrijf, dat meer dan behoorlijk winst kon boeken dankzij de nationale militaire strategie i.v.m. drones. Iemand die over lijken gaat maar die er desondanks in slaagde erkenning van de Britse koningin te krijgen en een liefdadigheidsonderscheiding van de B’nai B’rith Masonic Zionist loge in Washington (https://www.bnaibrith.org/)

http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/bnaibrith_en.html

Dat laatste was niet bepaald moeilijk: zelfs de paus kreeg een prijs voor geleverde diensten: hij stelde immers de niet-erkenning van Israël gelijk met antisemitisme:

De B’nai B’rith loge heeft connecties tot in de hoogste politieke kringen, zowel bij de VN als in de VSA. Ook in het Witte Huis:

Het dubbel-verzegelde verbond van de zionisten met de soenni-moslims, hernieuwd tijdens de Trumptijd en het Abraham Pact, dat tegens een einde maakte aan de eerder diplomatische dan echte schermutselingen tussen Tel Aviv en de Golf staten, maakten Israël tot vijand van de sjiietische moslims, zoals deze van Iran en ook van de gematigde Alawieten van Assads Ba’th partij in Syrië. Daarom is er weinig of geen hoop dat het IDF zal ophouden Syrië aan te vallen.

Ondanks het gedrag van een schurkenstaat, zoals recent nog bewezen tijdens de zoveelste Gazacrisis uitgelokt door provocaties bij de Palestijnse inwoners van Jeruzalem (uit-huis-drijvingen) heeft Rusland de aanvallen op Syrische grondgebied geduld. Israël is in feite een onmisbare partner van Rusland in de Mid. Zee, in contrast met de russofobische vijandschap van de NAVO, van de EU en de VSA. Nochtans werd er enkele dagen geleden ook onderhuids melding gemaakt dat Rusland niet wil dat Israël Syrië verder gaat ontwrichten. Dit zou blijken uit een bericht in de Asharq al Awsat, dat “volgens Russische bronnen” Washington niet langer Israëls aanvallen zonder meer zou goedkeuren. Naar verluidt zouden Rusland en Israël een “deconflicting mechanisme” hanteren, wat meer dan waarschijnlijk het geval is. Rusland wil dat Israël mogelijke bedreigingen in Syrië meldt, zodat Rusland deze kan “uitschakelen” i.p.v. zelf het recht in handen te nemen en “pro-actief” toe te slaan met slachtoffers als gevolg.

Veterans Today

De naam ‘Israël’ betekent “Strijder Gods”…

Soest1 israel21092018

Gods naam wordt maar al te dikwijls als excuustruus voor menselijk gedrag misbruikt. Zoals vervat in de naam van het Heilig Land, Israël.

“Israël is in alle opzichten een militaire grootmacht. Het bezit een hoogontwikkelde militaire industrie, is een van de belangrijkste wapenexporteurs en is een kernwapenmacht…

… Israël beschikt over een leger (officieel: Israëlische Defensiemacht – IDF) met 170.000 actieve militaire personeelsleden. Daarnaast zijn er nog 3 miljoen dienstplichtigen of reservetroepen. Dat betekent dat 1 op de 3 bewoners een rol vervuld bij de IDF…

… Israël is sinds eind de jaren 1960 een kernwapenmacht. Het hanteert daarover een dubbelzinnige politiek door dat te bevestigen, noch te ontkennen. De schattingen variëren sterk, maar het zou om minstens 80 tot mogelijks 160 kernwapens gaan. Het land is geen lid van het Non-proliferatieverdrag en anders dan Iran krijgt het land daarvoor geen internationale tegenwind…

… Israël heeft een goed uitgebouwde militaire industrie. In de marketing pakt het graag uit met het feit dat deze ‘battle tested’ zijn…”

Niemand die hieraan durft te twijfelen…

Lees: https://vrede.be/nl/nieuws/israel-een-militaire-grootmacht

Erdoğan daagt opnieuw uit

De machtstrijd tussen Turkije en de EU dreigt opnieuw te escaleren – ditmaal over Cyprus. Erdoğan creëert gaten in de bufferzone.

Een volgende ronde armworstelen tekent zich af. De Turkse president Erdoğan heeft recent zijn eis van de herfst 2020 bevestigd: hij wil een tweestatenoplossing voor Cyprus. Hiermee ondergraaft hij de tot op heden geldende positie, ook die der VN, dat er een hereniging van EU-lidstaat Republiek Cyprus met de, uitsluitend door Turkije erkende, Turkse Republiek Noord-Cyprus moet nagestreefd worden.


Erdoğan en de Noord-Cypriotische “president” Ersin Tatar zetten druk met hun manoeuvre – waardoor een gedeelte van het militaire spergebied Varosha voor de Noord-Cypriotische bevolking toegankelijk wordt. De EU wijst dit resoluut af. Tegelijkertijd deelde Erdoğan mee binnenkort weer onderzoeksschepen voor proefboringen naar mogelijke gasvoorraden te zullen uitzenden in een regio die Zuid-Cyprus als haar territoriale wateren beschouwt. Waarmee opnieuw een confrontatiestorm op komst is.

Het Cyprusconflict begon op 15 juli 1974 met een staatsgreep door het Cypriotische leger ondersteund, resp. geïnspireerd, door de toenmalige Griekse militaire dictatuur. Het doel: Cyprus bij Griekenland te doen aansluiten, de sgn. “enosis”. De staatsgreep mislukte.
Maar Turkije vond hierin een reden om op 20 juli 1974 op te treden als “beschermingsmacht” voor de Turkstalige minderheid, stuurde het Turkse leger en bezette Noord-Cyprus, zijnde 1/3 van het grondgebied. Een door de VN gecontroleerde bufferzone scheidt tot vandaag beide landsdelen.

Het noorden noemt zich sinds 1983 Turkse Republiek Noord-Cyprus, maar wordt slechts door Turkije als staat erkend. Het zuiden, de republiek Cyprus, is sinds 2004 lidstaat van de EU. Officieel is het streven beide landsdelen, noord en zuid, te herenigen. De laatste poging van VN-secr. gen. Kofi Annan met een redelijke kans op succes dateert van 2004. Terwijl 2/3 van de Noord-Cypriotische bevolking hiermee instemden, wees 3/4 van het zuiden het voorstel van de hand. Sindsdien worden af en toe onderhandelingsgesprekken gevoegd, echter zonder enig resultaat.

Verleden jaar begon Erdoğan het probleem naar zich toe te tredden. In november 2020 bezocht hij Noord-Cyprus en eiste af te zien van de herenigingsplannen en in de plaats te opteren voor een officiële tweestatenoplossing. Dit volgens zijn adagio: “er bevinden zich twee volkeren en twee afzonderlijke staten op Cyprus. (1) Ersin Tatar, de zgzn. “president” van een niet erkende staat, steunt dit plan. Erdoğan heeft dit streven nogmaals bevestigd als hij n.a.v. de 47ste verjaardag van de Turkse invasie Noord-Cyprus met een bezoek vereerde. Onderhandelingen over de oplossing van het Cyprusconflict zullen in de toekomst uitsluitend nog door “de twee staten” gevoerd worden, zo liet hij de internationale gemeenschap weten. De soevereiniteit van Noord-Cyprus en de gelijkberechtiging met de Republiek Cyprus moeten internationaal erkend worden. (2) En om zijn stelling te steunen, wees hij erop dat alle tot nu toe gevoerde gesprekken sinds bijna 50 jaar geen succes konden doen optekenen, mede door de halsstarrige afwijzing van het Annan-voorstel in 2004 door de zuidelijke Cyprioten. We kunnen niet nog eens 50 jaar voortboeren, gaf hij te kennen.

Om de druk te verhogen wordt Varosha, een in vergetelheid geraakte staddeel van Famagusta, ingezet. Famagusta, intussen herdoopt in het Turks “Gazimağusa”, hoort tot Noord-Cyprus. Varosha was tot 1974 geliefd voor zijn stranden. In 1974 vluchtten ca. 40.000 Griekstalige Cyprioten, die in dit stadsdistrict woonden, voor de Turkse troepen. Sindsdien is Varosha, dat aan de bufferzone grenst, onbewoond en militair spergebied. De toestand werd in resoluties van de VN-Veiligheidsraad bevestigd én – niet onbelangrijk – met vermelding dat de eigendommen van de Griekstalige Cyprioten moeten teruggegeven worden aan de eigenaars.

Erdoğan en Tatar hebben reeds in de herfst 2020 een stuk van een strand heropend; Erdoğan hield daar in november een optreden. (3) Bij zijn recent bezoek heeft hij zijn steun uitgesproken om een gedeelte van Varosha te heropenen, een niet nader te bepalen “3.5%”. (4) Voor een Erdoğan-analfabeet van geen of amper betekenis die echter wel praktische gevolgen heeft. De EU en internationale politiek mogen dit niet laten passeren.

De Duitse regering en de EU hebben onmiddellijk gereageerd. Het Duitse buitenministerie eiste “de controle van en over Varosha moet in de handen van de VN-missie in Cyprus overgedragen worden” en Erdoğans cavalier seul-stappen zouden “de vooruitgang der laatste maanden bij de EU-Turkije relaties” in gevaar brengen. (5)
EU-bazin von der Leyen toeterde dat een tweestatenoplossiing “nooit zou erkend” worden door de EU. (6) En EU-commissaris buitenlandse zaken, Joseph Borell, noemde de Turks-Noord-Cypriotische zet een “onaanvaardbare eenzijdige beslissing”. De Franse buitenminister Jean-Yves Le Drian had het over een “provocatie“. En de VSA lieten zich niet onbetuigd: Blinken sloot zich aan bij de “gelijkgezinde partners” en wil de “zorgwekkende situatie naar de VN-Veiligheidsraad” verwijzen en “op een krachtige reactie aandringen.” (7)

Alsof dat Erdoğan op andere gedachten zou brengen. Sinds jaar en dag wordt in de VN-Veiligheidsraad Israëls grondgebiedsuitbreiding veroordeeld, zonder enig merkbaar effect. En wat met de Turkse bezetting van Noord-Syrië? Wie heeft Turkije toestemming gegeven dat autonoom land binnen te dringen en te bezetten?

Stilaan worden de debatten niet meer uitsluitend verbaal gevoerd. Verleden week kwam het tot een aanvaring toen een Turkse patrouilleboot waarschuwingsschoten loste op een schip van Cypriotische kustwacht, dat zich naar verluidt te dicht naar de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Cyprus begaf. Turkije ontkent.(8)

Begin van deze maand had Erdoğan de wereld medegedeeld dat hij opnieuw – ook in de territoriale wateren van de Republiek Cyprus – onderzoeksschepen voor proefboringen zou sturen. (9) Iets wat in 2020 tot behoorlijke zware confrontatietoestanden geleid had. (10)

De Turkse regering meent zich alles te kunnen permitteren. Als ze zich gedwarsboomd voelt, dreigt het ermee de vluchtelingensluis open te zetten. En kijkt verachtend neer op een zwakke EU, die machteloos staat tegenover de Ottomaanse arrogantie en uitbreidingsdrang in bv. Syrië, Libië en de zuidelijke Kaukasus. (…)

Ter duiding van de politieke belangen i.v.m. mogelijke gasvoorraden rond Cyprus:

[1] Erdogan fordert dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung für Zypern. dw.com 15.11.2020.
[2], [3] Erdogan fordert erneut Zwei-Staaten-Lösung für Zypern. n-tv.de 20.07.2021.
[4] EU, US reject Erdogan’s plans for a two-state solution in Cyprus. euractiv.com 21.07.2021.
[5] Zypern-Konflikt wird Fall für den Sicherheitsrat. tagesschau.de 21.07.2021.
[6] EU, US reject Erdogan’s plans for a two-state solution in Cyprus. euractiv.com 21.07.2021.
[7] Zypern-Konflikt wird Fall für den Sicherheitsrat. tagesschau.de 21.07.2021.
[8] Zypern: Türkisches Patrouillenboot feuert Warnschüsse ab. orf.at 16.07.2021.
[9] Gerd Höhler: Wieder droht Gas-Ärger im Mittelmeer: Erdogan kündigt neue Bohrungen an. rnd.de 05.07.2021.
[10] S. dazu Eskalation im Mittelmeer und Eskalation im Mittelmeer (II).

Het mooiste (militair) uniform

حلق سدد دينك نفسي hugo boss ss uniformen - porkafellas.com

Eerst krijgt u een geschiedenisles: hoe n.a.v. de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) alle Duitse mini-staatjes samensmolten tot één Duits Rijk, hoe daarbij het veelvoud van operettenuniformen verdween en vervangen werd door een functionele uniforme militaire kledij.

En dan komt de videomaker tot de conclusie dat hét mooiste uniform dat der SS was. De politieke, strategische, militaire conclusies die de videomaker uit, zijn niet per se de onze (… of de uwe?), maar hij vindt wel degelijk dat het SS-uniform boven alle uniformen uitsteekt qua stijl. Daarbij zet hij ook Hugo Boss uit de wind, die zichzelf na de oorlog en het overlijden van de vader, zichzelf heruitvond, die er op Nürnberg met een symbolische boete vanaf kwam wegens het inzetten van dwangarbeiders. De SS-uniformontwerper zou ene Karl Diebitsch zijn. In diens Wikipedia-CV wordt daar trouwens met geen woord over gerept.

Hugo Boss, 1924-1945: Die Geschichte einer Kleiderfabrik zwischen Weimarer Republik und "Drittem Reich": Köster, Roman: 9783406619922: Amazon.com: Books

Deze video heeft verder geen verdienste; de maker haalt de gekende feiten en vooroordelen aan. Maar dat SS-uniform heeft hem blijkbaar toch enorm geboeid, want zo stelt hij – kijk naar filmbeelden – keer op keer wordt de slechterik uitgebeeld in het zwart: een knappe verschijning, in een zwart maatuniform, stalen blik en bereid te doden, zonder scrupules.

Waarom we nu hierover iets publiceren? “Nichts für ungut”… We moesten denken aan mama zaliger, bij het uitbreken van WOII was ze nog een tiener, die vond dat ze nooit een mooier en/of gedisciplineerder leger gezien heeft dan het Duitse bij de intocht in Vlaanderen.

Zo worden Turkse Lira omgezet in USD

Turkey's lira sinks to 8 against US dollar for first time

Turkije beloofde deze week een lening voor een bedrag van 500 miljoen US dollar aan het door Turkije bezette Noord-Cyprus, de zgn. Turkse Republiek van Noord-Cyprus (KKTC), alleen als dusdanig erkend door Turkije.

Turkije verleent deze lening in Turkse Lira (TL), maar Noord-Cyprus moet dit terugbetalen in US dollars. Iets wat voor de Turks-Cyprioten bijzonder lastig wordt gezien de waardevermindering van de Turkse Lira t.o.v. de US dollar.

Reden van de lening: herstructurering van de publieke en financiële sector van Noord-Cyprus. Zowel de leningverstrekking als de terugbetaling zullen in termijnen gebeuren; ingang 36 maanden na de goedkeuring van de lening, verdeeld over 14 beurten alle zes maanden. De koers? Deze die de Turkse Centrale Bank op de dag van de lening, resp. terugbetaling goedkeurt.

Hoewel de Turkse regering vooropstelt dat de lening zal gebruikt worden voor infrastructuur en gezondheidsgerelateerde uitgaven, wordt algemeen verwacht dat de gelden in werkelijkheid zullen besteed worden aan financiële uitgaven, zoals salarissen, die Noord-Cyprus boven het hoofd groeien. Logisch, vermits Turkse Cyprioten voornamelijk afhangen van het verblijf van toeristen, slechts een heel kleine minderheid mogen ontvangen gezien de internationale boycot nadat Turkije Noord-Cyprus bezette in 1974.

Niettemin – typisch Erdogan – raadde hij de bouw van een presidentieel paleis aan op een perceel van 5.000 m2 “omdat zulke gebouwen de perceptie van het buitenland veranderen.”(…) Men vermoedt dat de lening eigenlijk bedoeld is om dit door Erdogan aanbevolen paleis te financieren.

“Perceptie van het buitenland”??? Juist. Maar niet helemaal zoals hij het bedoelt. (zie vorige bijdragen onderaan)

Terwijl de economische toestand in Turkije eerder lamentabel mag genoemd worden, heeft Erdogan – hoewel aangekondigd werd dat de uitgaven aan buitenlandse operaties zouden beperkt worden – plannen geuit over Turkse inzet in het hiaat dat in Afghanistan optreedt na het vertrek van de VSA.

https://www.france24.com/en/asia-pacific/20210714-turkey-offers-help-securing-afghan-airport-but-has-erdogan-bitten-off-more-than-he-can-chew

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De eerste en belangrijkste eigenschap van onze identiteit en menselijke waardigheid  ligt, zoals we vorige keer hebben aangetoond, in het feit dat we door God geschapen zijn naar Zijn Beeld. God laat ons delen in zijn eigen Leven door ons verstand en vrije wil te geven, nl. een bewustzijn, iets dat uniek is in het hele universum. Hiermee zijn we in staat Hem te kennen en op zijn uitnodiging in te gaan om te delen in Zijn Leven.  

Onze tweede eigenschap is: we zijn geschapen met een onverzadigbaar verlangen. Mens zijn is zonder ophouden verlangen.  We lijken op een bundeling van eindeloze verlangens. Hebben we een fantastische droom, dan zeggen we dat we voor de rest van ons leven volmaakt gelukkig zullen zijn, als we die kunnen verwezenlijken.  En we weten zelf dat het een illusie is, omdat we daarna weer naar iets anders verlangen. We moeten immers zeggen dat we verlangen zijn en niet zomaar dat we verlangens hebben. Als kind  kwamen we schreiend uit de moederschoot. Daar leefden we veilig geborgen en afgeschermd. Geluid, licht en aanrakingen werden gedempt. Dan kwamen we naakt ter wereld en werden rechtstreeks blootgesteld aan het felle licht, het harde geluid en directe aanrakingen. We weenden omdat we zo behoeftig waren en in niets voor onszelf konden zorgen.

Iets van dit schreiende kind blijven we heel ons aardse leven meedragen omdat we zelf nooit in staat zijn onze diepste verlangens te voldoen. Ons hart is te groot om ooit door iets op aarde helemaal voldaan te worden.  De reden hiervan ligt in  het feit dat God ons geschapen heeft naar zijn Beeld om eens volmaakt gelukkig te zijn in Hem. We zijn niet geschapen voor deze vergankelijke wereld. Deze wereld is geschapen voor ons en wij zijn geschapen voor het volmaakte geluk en eeuwige leven in God. We worden als het ware zoals een ijzer naar een magneet aangetrokken. In feite zijn al onze verlangens slechts verschillende uitingen van het ene Grote Verlangen naar God. We kunnen onszelf voorstellen met een heel grote V en daarin niets anders dan kleine v’s.  

De kunst van het leven bestaat er nu in dit te aanvaarden en er naar te leven. Het is een erkennen dat alle aardse waarden ons slechts op beperkte wijze kunnen voldoen. Dan kunnen we ook echt (beperkt) genieten. Daarom zegt Jezus in de zaligsprekingen: zalig gij die  arm zijt…, die nu honger lijdt…, die nu weent… (Lucas, 6, 20-22). Geniet (beperkt) van het leven, maar blijf dat schreiende kind in u koesteren, blijf die honger naar het absolute in uw hart bewaren, blijf uw arm en onverzadigd zijn erkennen en laat u niet misleiden door de illusie dat er ook maar  iets op aarde is dat u voor altijd en volmaakt gelukkig zou kunnen maken. Zorg er voor dat de diepste stroming in  uw leven niet geblokkeerd geraakt door u aan ’n aardse waarde te hechten alsof het uw hoogste goed zou zijn, want dan wordt  het een bedrieglijke  afgod. Het eerste gebod in de Bijbel is: God liefhebben boven alles. Het eerste verbod luidt: gij zult geen afgoden vereren. Jezus wil dat wij zijn vreugde ten volle in ons zouden bezitten (Johannes 17,13). We zijn voor niets minder geschapen dan voor het volmaakte Geluk, de oneindige Liefde van God zelf en het Eeuwige Leven met Hem. En al het andere, waar wij te zeer aan gehecht zijn, kan een belemmering, een afgod worden. Dit geldt niet alleen voor aardse rijkdom, bezit, geld, eer, macht, alcohol, drugs, seks… maar  ook voor de hoogste morele waarden, zoals de liefde van man en vrouw, de liefde van ouders tegenover hun kinderen enz. Dit alles blijven ondergeschikte waarden. Daarom zegt Jezus ook dat wie zijn  echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders… ‘meer lief heeft dan Mij’, niet waard is zijn leerling te zijn (Mattheus 10, 37). Dit is geen uitnodiging  om de onderlinge  liefde te verminderen, integendeel, het is een aansporing om ons uiteindelijk doel voor ogen te houden en onze  liefde voor God te vermeerderen. Wanneer deze centrale cabine van de hoofdstroom in orde is, zullen we hieruit ook alle energie krijgen om de onderlinge liefde te vermeerderen. Jezus zegt: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vruchten want los van Mij kunt ge niets” (Johannes 15, 5).

Wanneer we dit oer-verlangen naar God in ons niet erkennen noch op de juiste wijze voeden, is het alsof de hoofdstroom uitvalt. Er komt een kortsluiting tussen ons diepste Verlangen en de vele beperkte verlangens.   We vluchten dan in de jacht naar kortstondig genot en hechten ons krampachtig vast aan voorbijgaande bevredigingen, die een steeds grotere onvoldaanheid achter laten.  En dit zoeken naar kortstondig genot kan in alles liggen. Sommigen worden zodanig in beslag genomen  door de zorg voor hun lichamelijke gezondheid dat het hun  ziekte wordt. Sommigen vluchten in drank, computerspelletjes, drugs, seks… een vlucht die hen niets anders oplevert dan de illusie van geluk én een verslaving. Wanneer iedere band met de diepste stroom in ons ontbreekt, spreken we van “existentiële frustratie”. Veel mensen zien geen zin meer in hun leven, ze weten niet voor wie of wat ze zich moeten inzetten. Hun geestelijke leegte wordt voor hen zo ondraaglijk, dat sommigen zelfs definitief willen vluchten en hun leven zelf beëindigen. Ze hebben geen kracht meer om te strijden. Zolang iemand zin ziet in zijn  lijden, zal hij blijven strijden, hoe groot het lijden ook is. Sinds de jaren ’70 van vorige eeuw hebben we duidelijk een spectaculaire toename kunnen waarnemen van een soort driekoppige draak: agressie, verslaving (obsessie), depressie. Je hebt geen wetenschappelijk onderzoek nodig om te zien hoe sterk de agressie in het openbare leven toegenomen is en blijft  toenemen. Hetzelfde voor de vele vormen van verslaving. En het duidelijkst is de depressie omwille van een pijnlijke geestelijke leegte, die nu bijna alom tegenwoordig is. Bovendien treden er voortdurend nieuwe vormen op waarvan steeds meer mensen het slachtoffer zijn: burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom… En de uitvoerige psychologische verklaringen hiervan zijn  niet in staat de geestelijke leegte op te vullen.

Wat kunnen we doen? Een deugdelijk innerlijk leven opbouwen. Positief onze liefde  tot God, Jezus, het Evangelie, Maria, de Kerk, de anderen versterken door gebed, meditatie, liturgie, sacramenten. Wat zuurstof is voor het fysisch leven, is gebed voor een menselijk, spiritueel leven. Negatief kunnen we de “koorts van het leven”, de jacht naar het aardse, de  verlangens naar vergankelijke waarden, de drukte en het lawaai verminderen en onszelf niet verliezen noch in grote vreugden, noch in zware tegenslagen. Gun uzelf de nodige innerlijke rust en stilte opdat de diepste stroom in uw leven zijn vrije, onstuimige loop kan gaan en ruim alle “afgoden” op.

Sommigen zullen het grondig oneens zijn met deze voorstelling. Voor Sigmund Freud met zijn verwrongen godsbeeld (en zijn volgelingen),  was/is een verwijzing naar God, naar het geloof of naar het gebed, een capitulatie. Voor ons is het een weg naar authentieke bekering. In een afzonderlijke bijdrage zullen we grondig afrekenen met deze hardnekkige en verstikkende “freudiaanse illusie”. Eerst willen we echter een schitterende illustratie geven van deze tweede eigenschap van ons mens zijn, nl. hoe ons hart onrustig is totdat het rust in God. We doen het aan de hand van de ommekeer die de heilige Augustinus zo levendig  beschreef.

P. Daniel

In Flitsen geven we een verslag van ons bezoek aan Sadad . In Het christendom sterft waar het geboren is handelen we nogmaals over de christenen in het Midden Oosten. Terwijl het orkest speelt …handelt over de ondergang van onze beschaving. En dit nog geeft weer een overvloed aan info over Syrië, corona, geopolitiek en Kerk.

Flitsen

Sadad: naaiatelier voor doofstommen

Eind vorige week nodigde Abouna Michaël, de jonge dynamische Syrisch-orthodoxe priester van Sadad ons uit. Hij wilde ons het naaiatelier laten zien. Sadad is een uitsluitend christelijk dorp met verschillende kerken en zonder moskee. Het wordt tweemaal in de Bijbel vernoemd (Numeri 34, 8 en Ezechiël 47, 16). Je ziet er ook geen gesluierde vrouwen of meisjes, zoals overal elders. We werden ontvangen door een joviale man, die de tweede verdieping van zijn huis gratis ter beschikking gesteld heeft voor het atelier. Hij is een handige kerel die allerlei kapotte toestellen en apparaten van de mensen repareert, allemaal gratis. De trap ligt vol met resten van afgedankte apparaten.  De tweede verdieping is een ruime zaal met vier ramen en veel licht.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Sinds dagen proberen we de humanitaire hulppuzzel ineen te passen. En zijn er nog steeds niet in geslaagd er enige logica in te vinden. Als alle partijen met tegengestelde doelstellingen juichen, is er minstens eentje die komedie speelt. Of werden er achter de coulissen andere afspraken gemaakt??? Jarenlang beperkten Rusland en China de aanvoer van zgn. “hulpgoederen” via de grensovergangen met Turkije omdat dit de aanvoerlijn was van wapens en munitie verstopt tussen de noodhulp. En nu roepen alle protagonisten hoera… Ook de Syrische regering. Bovendien is er een duidelijk interpretatieverschil van de duur van het akkoord: Rusland zegt 6, de VSA 12 maanden.

Bovendien functioneerde de grensovergang van Bab al-Hawa ook als smokkelroute van Syrische olie en historische artifacten naar Turkije.

China maakt van de gelegenheid gebruik om nogmaals te pleiten voor de opheffing van de unilaterale sancties die de bevolking wurgen:

Nederlandse vertaling van het standpunt der Syrische regering:

Fayssal Mikdad, min. van buitenlandse zaken en Syr. in het buitenland, stelt dat resolutie 2585 in zijn huidige vorm tegemoet komt aan alle aspecten die westerse landen weigerden in te voegen en legde de nadruk dat humanitaire hulp vanuit Syrië moet komen en niet via de grensovergangen. Mikdad stelt dat de resolutie het sterke vertrouwen in de territoriale integriteit van Syrië hernieuwt en dat dit tot gevolg heeft dat de Turkse en VSA regering, die de separatisten (Koerden) steunt in N-Syrië niet tevreden zijn. Het betekent ook dat de milities en terroristen het onderspit moesten delven in deze resolutie, die in alle paragrafen m.b.t. de hulpvoorziening aan Syrië, duidelijk maakt dat deze vooral vanuit Syrië moet komen. De VN resolutie betekent dat de overgangen aan de buitengrenzen niet langer de hoofdzakelijke toegangen zijn waarvan het westen gebruik maakte om hulp aan Syrië te verlenen, en dat het centrum (… regering) de basis wordt.

Hij liet optekenen dat het westen drie grensovergangen wilde heropenen maar dat het er slechts in slaagde een halve grensovergang te openen, nl. Bab al-Hawa, en dat zij ook de duur voor 1 jaar wilden verlengen, maar dat de vrienden (Nvdr: Rusland en China) slechts voor 6 maanden akkoord gingen. Het zou bijgevolg betekenen dat de Syrische staat alles moet weten over datgene wat het land binnenkomt en waarheen voedsel en humanitaire bevoorrading geleverd wordt. Bijgevolg zou het moeilijk worden voor westerse landen wapens aan terroristen te bezorgen, dixit Mikdad. Hij stelt dat de Russische en Chinese vrienden en anderen in de Veiligheidsraad erin slaagden de vrije toegang van westerse en Turkse hulp aan de terroristen en gewapende bendes te beperken, en voegde eraan toe, dat dit een nodige stap is om tot de sluiting van Bab al-Hawa te komen … immers: respect voor de Syrische soevereiniteit wordt bereikt door respect voor ‘s lands grenzen.

Mikdad liet verstaan dat de nieuwe resolutie talrijke beperkingen op het vervoer van goederen gelegd heeft en ook op de westerse staten, die lak hadden aan de internationale grenzen en die de grensovergangen gebruikten om de eenheid van het Syrische land en volk te beschadigen. “De grensovergangen werden gebruikt door westerse landen, de VSA en degenen die het terrorisme ondersteunen om zo terroristen en milities te voorzien van wapens.” en voegde eraan toe dat de VN tekort geschoten was bij haar opdracht de goederen te controleren. Bovendien zou de VN én de westerse landen gefaald hebben in de échte hulpverlening aan het Syrische volk, daar de noodhulp geleverd werd aan grenzen, vervolgens aan gewapende groepen en hun organisaties om deze te verdelen onder de terroristen of deze aan hoge prijzen te verkopen aan de bevolking.

Mikdad gaf verder nog mee dat drie grensovergangen al-Ramtha, Bab al-Salam en al-Yarubiyah gesloten werden en dat nu nog slechts Bab al-Hawa open blijft nadat de VSA, zgn. onderzoekscentra, westerse landen & politici, er een grote campagne rond gevoerd hebben alsof de wereld geen andere problemen kent dat de Bab al-Hawa grensovergang.

Tot zover de reactie vanuit de VN Veiligheidsraad en de Syrische regering. Onze redactie heeft meermaals de wantoestanden in Idlib (… en de Bab al-Hawa grensovergang) beschreven. We verwijzen o.a. naar:

Officieel worden terroristische groeperingen in Syrië niet (meer) gefinancierd door externe bronnen (*).

Investeringen en handel stagneren in noord-Syrië. Nadat HTS de grensovergang van Bab al-Hawa onder controle kreeg, werd de handel en wandel verboden, behalve dan voor goedgekeurde “handelaars”. HTS heeft de volledige controle, het monopolie, op de handel, o.a. van suiker, kippen, bananen, benzine en diesel en andere dagelijkse verbruiksgoederen.

De Kamer van Koophandel staat machteloos. Protesteren leidt er slechts toe dat alles dichtgetimmerd wordt. HTS gebruikt de Kamer van Koophandel voor interne administratieve en organisatorische taken. HTS werkt ook aan hun imago: vrienden vallen in de prijzen, krijgen bv. de toelating voor de opening van een restaurant, waarbij de toevoer van de nodige producten gegarandeerd wordt, krijgen een job aangeboden, waarvoor een minder geliefde bewoner moest plaats ruimen. HTS houdt de tankstations en grote stroomvoorzieners onder controle in ruil voor “lidgeld”. HTS legde beslag op overheidsgronden nabij de Syrisch-Turkse grens en verkocht deze als bouwgronden aan vrienden.

HTS is de noodzakelijke partner bij de grensovergangen vanuit de Idlib provincie naar het regeringsgebied en legt douanetaxen op bij de invoer van producten. Morek is de belangrijkste grensovergang; HTS laat Huras al-Din, die voorheen daar de alleenheerschappij had, delen in de inkomsten. De Bab al-Hawa grensovergang wordt met niemand gedeeld. Geld stinkt niet.

HTS richtte de Watad Company op voor het beheer, verkoop, verspreiding van brandstoffen in Noord-Syrië. Zogezegd onafhankelijk, met Abu Ragheb al-Nabhan als alg. directeur, een oud-gediende brandstoffenverkoper in de regio. Even onafhankelijk als de Idlib regering. (…)

Intussen werden quasi alle andere terroristische groeperingen in Idlib opgeslokt door HTS. Hoog tijd dat HTS herdoopt wordt, een ander visitekaartje uitgereikt krijgt als loyale partner van NAVO-lidstaat Turkije en uiteindelijk kan vervellen tot een geëerde “oppositiepartij” aan de onderhandelingstafel. Het is tenslotte niet voor het eerst dat deze moslimterroristen vervellen: van al-Qaeda naar al-Nusra naar Hay’at Tahrir al-Sham, kortweg HTS. Als een boef een hoge hoed opzet, blijft hij nog steeds een boef.

Via de illegale grensovergang(en) naar Irak blijven de VSA wapens binnensmokkelen en olie, resp. graan, buitensmokkelen. En daar kijkt de VN Veiligheidsraad gefascineerd naar als een sterrenwichelaar naar een komeet. Opnieuw trok op 12 juli een konvooi van 37 vrachtwagens, geladen met wapens, munitie en logistieke bevoorrading, en 3 opleggers met nieuwe bewapende voertuigen, 8 opleggers met een onbekende inhoud verpakt in reusachtige kratten en 3 4×4 voertuigen met machinegeweren via de al-Walid grensovergang van Irak naar Syrië, naar de zgn. “autonome zone”, dat enkele jaren geleden nog stemde tegen de afscheuring van Syrië. Zeg nu niet dat de VSA daar aan proactieve landverdediging doen. Op onderstaand kaartje ziet u de drie door de VSA grensovergangen voor import van wapens/munitie/logistiek en export van gestolen olie/graan.

Het verschil tussen Trumps en Bidens “humanitaire” handelingen in Syrië: Trump liet graanvelden met hete luchtballons afbranden; Biden daarentegen laat eerst het graan oogsten en steelt het vervolgens uit de graansilo’s.

Op 7 juli was het VSA konvooi een beetje groter met 44 voertuigen, olietankwagens, koelwagens, bulldozers… Alsof de Amerikaanse bezetting van Afghanistan vervangen wordt door de Syrische.

US coalition sends 25 trucks of weapons and logistics equipment to Syria – IWN

Zoals gebruikelijk plaatsen we ook bij deze aflevering een positief einde: Syrië is zoveel meer dan terrorisme, oorlog, armoe en honger.

“Syrië is méér dan een land, het is een beschaving”. Een analyse:

Zenobia (240-274 AD) op een kleine rots in de Mid. Zee voor de kust van Latakia.

Nadat Damascus bevrijd werd van ISIS werd het standbeeld van Zenobia met haar koets voor vier dagen opgericht op het Omayyad plein in Damascus samen met dat van Palmyra’s conservator, Khaled al-Assaad, die publiekelijk onthoofd en opgehangen werd door ISIS op 18 juli 2015. (…)

En een hymne voor de koningin van Palmyra, Zenobia:

“Bescherming” van Uncle Sam

We Want You In Out Team Uncle Sam, Uncle Sam United States Wanted poster Wedding invitation, we need you, Uncle Sam, United States, Wanted poster png | PNGWing

Onderstaande video begint met een veronderstelling. Stel dat de imaginaire supermacht Spanje over heel de wereld militaire bases zou bouwen… om ons te “beschermen” tegen boze niet-Spanjaarden.

Of, stel dat het geen westerse bondgenoot zou zijn, maar bv. China… Hoe zouden de VSA zich dan voelen? Iets om over na te denken. Denk nu niet, dat het onovertroffen land b met zijn Lego-leger, niet in de prijzen valt. Vanaf 5’15” kom je te weten waar er een VSA-basis een beschermende hand boven onze hoofden houdt: in Chièvres. (… het bruggetje dat via het Pentagon naar deze locatie loopt, is inactief). De basis resideert onder SHAPE, wat eigenlijk niets anders wil zeggen dat het kind een andere naam heeft, maar in feite dezelfde vader heeft. En van daar kan u dan een uitstapje maken naar het NAVO hoofdkwartier in Mons. Vermits het b.g. bruggetje inactief is, dan maar op de “Recreation” webstek “We are the army’s home” gaan kijken en dan wordt er niet rond de pot gedraaid. Het uitgebreide aanbod richt zich wel degelijk naar de VSA militairen die hier gestationeerd worden om ons “bescherming” te bieden: onderwijs, hondenkennel, bib, en nog veel meer nuttige zaken die van pas kunnen komen bij een “deployment abroad”. Hoewel, wat is “abroad” als je heel de wereld in je broekzak hebt?

Weet iemand hoeveel we de VSA betalen voor hun bescherming???

Kijk even mee naar 15 min. leerrijke informatie:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden

Vanuit een religieus oerinstinct hebben mensen altijd gezocht naar hun oorsprong en einddoel, hun diepste identiteit met het pantheïsme (alles is God) of het dualisme of manicheïsme (goed en kwaad zijn  de twee eeuwige beginselen) en in de moderne tijd met het materialisme (alles is louter materie). De joods-christelijke openbaring onthult op onovertroffen wijze: “En God schiep de mens (Adam) als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1, 27). Dit is als een bazuinstoot die  een hele symfonie in zich draagt.

De oorsprong, het einddoel en de waardigheid van de mens liggen in het feit dat God ons naar “zijn beeld” geschapen heeft. Dit geldt voor heel de mens. Al zijn hoofd en hart voor de lichamelijke gezondheid belangrijker dan onze voeten, de waardigheid van het “beeld Gods” kan niet herleid worden tot een bepaald orgaan maar omvat heel ons wezen. We zijn helemaal “beeld Gods”. En dit geldt op gelijke wijze voor alle mensen. Al worden koningen, ministers en grote geleerden in de maatschappij belangrijker geacht dan anderen, toch bezit de  armste, ongeletterde, zieke  burger dezelfde menselijke waardigheid als zij.

Dit betekent ook dat al de rest aan deze menselijke waardigheid niets kan bijdragen of verminderen.  God heeft ons bij de schepping een goddelijk stempel meegegeven waardoor we voor altijd zijn beeld zijn. Gezondheid, rijkdom, bezit, eer, macht… vermeerderen in  niets deze menselijke waardigheid. Bijgevolg kunnen ziekte, lijden, armoede, oneer ook niets van onze ware grootheid wegnemen. Een mens die lichamelijk én psychisch totaal afgetakeld is of door iedereen verworpen en uitgejouwd wordt, blijft de volle heerlijkheid van het beeld Gods  in zich bewaren en dus ook de gehele menselijke waardigheid. Zelfs de grootste zonden kunnen wel het beeld Gods in ons bezoedelen maar niet vernietigen. God blijft zijn schepping trouw. Vanaf het moment van onze schepping, nl. vanaf de ontvangenis, wanneer 23 chromosomen van vader en 23 chromosomen van moeder zich met elkaar verenigen, zijn we Gods beeld. Prof. J. Lejeune (+ 1994) kon een eindeloze lofzang aanheffen op deze eerste cel, minuscuul klein als het puntje van een speld. Zelfs vijf encyclopedieën zijn volgens hem niet in staat  alle informatie, hierin vervat, uit te schrijven. Vanaf dat moment zijn we beeld Gods en dat blijven we over de dood heen, voor eeuwig. Ons bestaan heeft een historisch bepaald begin maar geen einde. Daarom spreken we niet van een louter biologisch proces maar van een ”conceptie”, dat het mysterie van het geestelijk gebeuren uitdrukt. De moderne genetica leert ons dat vanaf dat moment alles aanwezig is, er  komt niets wezenlijks meer bij: de lichamelijke eigenschappen, de kleur van de haren, van de ogen… Er is alleen nog bescherming, voeding en tijd nodig om alles tot volle ontwikkeling te laten uitgroeien.

Als mens zijn we een twee-eenheid van lichaam en ziel, een belichaamde ziel of een bezield lichaam. We wijzen een bepaald Platonisch dualisme af waarbij het lichamelijke, het materiele  beschouwd wordt als slecht en de ziel als geestelijk en uitsluitend goed. Een uitloper hiervan treffen we soms nog aan in het gebruik van de woorden als “zielenheil”, “zielenherder” of in de vraag “”hoeveel zielen” een parochie telt, alsof de lichamen niet mee tellen. Bovendien zal Jezus ons duidelijk maken dat het kwaad zoals hoogmoed en afgunst eigenlijk juist vanuit onze geestelijke vermogens voortkomen (Mattheus 15, 11.19). De echte tegenstelling tussen goed en kwaad ligt  in het feit dat heel de mens, lichaam én ziel, geleid wordt door de geest van deze wereld of door de heilige Geest. Dat is de oproep om  over te gaan van de “oude” naar de “nieuwe” mens.

Dit komt overeen met de visie van de heilige Paulus als een eenheid in een drie-eenheid: “Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam, moge ongerept bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus” (1 Thessalonicenzen 5, 23).  In de ziel onderscheiden we onze gedachten, gevoelens, herinneringen, emoties, onze wil, kortom dat kostbare heiligdom dat we geweten noemen, waardoor wij goed en kwaad kunnen  onderscheiden. Toch is er in de ziel nog een soort innerlijke kern waarin alleen God woont. Het is als het ware het “puntje van de ziel”, de “landingsplaats van de heilige Geest”, de geest, onderscheiden maar niet gescheiden van de ziel. Het is ons “heilige der heiligen”, onaantastbaar, onverwoestbaar als “inwoning Gods”, “de afglans van het eeuwig licht, de onbeslagen spiegel van Gods werkzaamheid en het beeld van zijn goedheid” (Wijsheid 7, 26). Naargelang men de Latijnse of Griekse woorden gebruikt, spreken we van “corpus” (lichaam), “anima” (ziel), “animus” (geest) of van “sôma” (lichaam), “psychè” (ziel), “pneuma” (geest). (Pneuma betekende in  de christelijke oudheid de creatieve kracht van de heilige Geest. Wij hebben dit woord in de auto-industrie gedumpt en gereduceerd tot luchtdruk voor “pneumatische systemen”). Zo verstaan we hoe mensen louter in hun geest door God kunnen geraakt worden. André Froissard (+ 1995), zoon van de stichter van de Communistische Partij in Frankrijk, heeft als agnost nooit enige religieuze opvoeding gekend. ”Per ongeluk” gaat hij in Parijs een openstaande deur binnen en komt in een kapel waar zusters het uitgestelde allerheiligste Sacrament aanbidden. Twee minuten daarna staat hij weer op straat en zegt: “Ik ben gelovig, ik ben katholiek”. Later  schrijft hij zijn verbluffend getuigenis: “God bestaat, ik heb Hem ontmoet”!

Ontdekken en aanvaarden dat wij samen met alle mensen van goddelijke adel zijn, een heiligdom van de onverwoestbare “inwoning Gods”, dat is onze eerste stap.  Grote heiligen hebben deze goddelijke werkelijkheid vanuit hun eigen ervaring beschreven. Origines (+ 253/4) spreekt van een “dynamisch élan”. De heilige Basilius de Grote (+ 379) spreekt van “een goddelijke kiem”. De heilige Teresia van Avila (+ 1582) onderscheidt zeven ruimtes en de diepste kern in ons noemt zij de “innerlijke burcht”.

Sommigen zoeken in onze tijd naar het “onbewuste” of “onderbewuste” om  bv.  verdrongen seksuele verlangens op te sporen. De drang naar seksualiteit, naar macht, naar bevestiging … zijn inderdaad wezenlijke krachten.  Zij zijn echter niet ons diepste onderbewuste, doch slechts tussenstadia. Onze drang naar God, die ons naar zijn beeld schiep is de diepste drang in ieder mens (wat in een volgende stap verder wordt uitgelegd).  Weet of geloof je dit niet, dan is dit je diepste onbewuste. Viktor Frankl (+1997) overleefde het concentratiekamp. Daar leerde hij dat er in de mens een veel diepere kracht schuilt dan hij van S. Freud (+ 1939) leerde. Hij stichtte  de “logotherapie”, een therapie om “de zin van het leven” te helpen ontdekken, in plaats van de zin van een therapie op te dringen. Hij heeft sindsdien menige “freudiaanse illusie” ontmaskerd en beweert terecht dat de  “dieptepsychologie” vooral hoogte nodig heeft! 

P.  Daniel 

Flitsen

Een wonder voor Libanon

We sluiten ons aan bij het wereldwijde gebed om een wonder te vragen voor de redding van Libanon. Vanaf 4 juli tot 4 augustus (verjaardag van de ontploffing/aanslag op de haven van Beiroet) bidden we als gemeenschap het rozenhoedje  om 20.30 u, in navolging van de ontmoeting in het Vaticaan van de Libanese religieuze leiders op 1 juli 2021 en samen met alle vrienden van Libanon over de hele wereld. De maronitische patriarch Boutros Raï  en de religieuze leiders zijn het eens over de eis dat de buitenlandse inmenging en de corruptie moeten stoppen, dat de 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen niet gemanipuleerd mogen worden om te blijven maar om terug te keren naar hun land. Er zijn al meer dan een halve eeuw Palestijnse vluchtelingen die niet meer terugkeren en waardoor het land al overwegend soenitisch is geworden.

Oosterse gastvrijheid

Een bevriende christenfamilie in een klein buitenverblijf juist achter ons domein heeft ons al herhaaldelijk uitgenodigd en zondag namiddag trokken we er met de gemeenschap naar toe. De man is professor genetica in Damascus en heeft voor ons de onderzoeken gedaan op de Arabische artemisia, die volgens hem zeer geneeskrachtig is. Ze hebben grotendeels zelf hun buitenverblijf gemaakt: 2 kamers beneden en een boven, eenvoudig maar erg artistiek.  Rond het huis zorgt de vrouw voor de bloemen en hij voor de kruiden, groenten en vruchtbomen. Hun eerste vraag was dat we het huis zouden zegenen. Na het traditionele kleine tasje koffie, werd gezondheidsthee met kruiden uit de tuin geserveerd. Van alles wat op ons terrein nog niet groeit werden zaadjes of stekjes meegegeven. Het eerste rijpe tomaatje werd gedeeld en geproefd. Hun dochters hadden enkele vriendinnen  uitgenodigd en zo had de jeugd onder elkaar genoeg te vertellen. De hartelijkheid van deze namiddag is een bijzonder deugddoende ervaring.

Nvdr: om u een idee te geven aan de verscheidenheid van kruiden en gewassen in Syrië, al dan niet voor geneeskundig gebruik:

”Metokion” bijna onder dak

Het annex kloostertje St. Jozef is bijna onder dak. De planken en boomstammen zijn gebeitst en dienen nu als plafond. De boomstammen komen uit het  Anti-Libanongebergte en worden hier “genevrier” genoemd, het zijn oersterke bomen die blijkbaar alleen aan deze  kant en aan de andere kant van het gebergte groeien.

Lees verder

Een puinhoop van 20 jaar “vrijgevigheid”

Voormalig Afghaans president, Hamid Karzai: “Wij zijn het slachtoffer!”

Over de terugtrekking der VSA uit Afghanistan wordt veel geschreven. Veel en weinig positiefs. Men vergelijkt met de oneervolle terugtrekking uit Vietnam.

Is dit een normaal einde van een oorlog? Niet echt.

 • WOI werd besloten met de wapenstilstand op 11.11.18, gevolgd door het Verdrag van Versailles.
 • WOII werd in alle “bevrijde” landen gevierd met “V-dag”, 8.5.45, de officiële capitulatie van Duitsland. Japan volgde enkele maanden later na de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki.
 • De Korea-oorlog werd besloten met een wapenstilstandsakkoord op 27 juli 1953 – technisch gezien duurt de oorlog nog altijd voort, vermits er nooit een vredesverdrag getekend werd.
 • Andere oorlogen waarbij de VSA betrokken waren, zoals in Vietnam en Irak, zijn minder duidelijk afgelijnd.
 • De VSA begonnen aan de Vietnamoorlog met een leugen: het beruchte1964 Tonkin-incident. Er werd nooit een formele oorlogsverklaring uitgesproken. De VSA trokken hun troepen terug uit Vietnam in 1973, een totaal mislukte oorlog, die pas in 1975 als afgesloten beschouwd werd na de val van Saigon. De akkoorden van Genève werden noch door Vietnam, noch door de VSA ondertekend.
 • De VSA lieten het niet bij deze truc; hoe ze de oorlog tegen Irak begonnen, is algemeen bekend. Als je lang genoeg een leugen herhaalt, wordt deze vanzelf een “waarheid”. De aanwezigheid, de bedreiging door “massavernietigingswapens” bleek een leugen, een alibi om in 2003, samen met bondgenoot G.B. tegen Irak ten strijde te trekken. Ook gaven zowel Colin Powell als Donald Rumsfeld achteraf toe dat er geen bewijs was voor de band Irak-Al-Qaeda.
 • Toen de VSA in 2011 Irak verlieten werd dit met een ceremonie bevestigd, maar drie jaar later keerden ze terug om de Iraakse militairen bij te staan toen ISIS bijna tot aan de poorten van Bagdad oprukte. Het Iraakse parlement stemde intussen voor de verwijdering van de VSA troepen van het grondgebied, wat de VSA slechts met mondjesmaat uitvoeren.
 • Syrië: de VSA gaven de Koerden de indruk dat zij voor een onafhankelijk Koerdistan zouden zorgen. Niet dus. Trump trok zijn troepen weg uit de noordelijke grensstreek, de Koerden achterlatend aan de genade van Erdogans leger en de moslimterroristen, om lucratievere weiden op te zoeken, de oliebronnen om deze te “beschermen”. Geen oorlogsverklaring tegen Syrië. Ook geen uitnodiging, resp. verblijfsvergunning van de Syrische regering. De VSA blijven daar tot… ???

Afghanistan: verleden week verliet het Amerikaanse leger de zwaar beveiligde Bagram luchtmachtbasis (met de grootte van een stad) op een eerder onorthodoxe wijze. 20 jaar zaten ze daar. En ze gingen als een dief in de nacht. Toen de Afghaanse generaal de basis overnam, waren de Amerikanen nog maar twee uur weg, nadat ze de elektriciteitsvoorziening afgesloten hadden. Zonder ceremonie. Zonder een afscheid “hier zijn de sleutels, veel geluk!”. Van talrijke voertuigen die ze achterlieten namen ze zelfs de contactsleutels mee. Tussen het vertrek der VSA en de aankomst van het Afghaanse leger werd de Bagram basis leeggeroofd.

Waarom verliep het vertrek zo overhaast? Je moet er geen tekening bij maken. De Taliban rukken op. Het vertrek “met de staart tussen de poten” had als motto “safety first”. Laat achter wat niet snel mee te nemen is, vernietig wat eventueel militair kan gebruikt worden.

De VSA hebben Afghanistan niet helemaal verlaten; volgens het Pentagon zal een ongewoon groot veiligheidscontingent van 650 militairen instaan voor de veiligheid van Amerikaanse diplomaten en mogelijk ook van de internationale luchthaven van Kaboel. Maar de VSA zullen niet langer de Afghaanse troepen opleiden of adviseren.

En zoals steeds en overal “behouden de VSA zich het recht voor aanvallen uit te voeren tegen al-Qaeda en/of andere terroristische groeperingen in Afghanistan als zij een bedreiging vormen voor de VSA.” Tenslotte hebben de VSA een uitgebreide keuze aan Amerikaanse militaire basissen en VSA-oorlogsschepen in de Golf-regio.

https://www.abc.net.au/news/2021-07-09/us-military-leave-bagram-air-base-afghanistan-equipment-handover/100277452