Barbara Pas (VB) kijkt uit naar 21 juli

CoburgOok dit jaar kijk ik uit naar 21 juli. Omdat het parlementair reces begint en ik dan tijd kan maken om met mijn dochtertjes een uitstapje naar de Efteling te maken…

…Het is moeilijk te begrijpen hoe moderne mensen, die zich niet in de donkere Middeleeuwen wanen of in hun kindertijd zijn blijven hangen reële politieke macht wensen toe te kennen aan zoiets als een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald, net zoals farao’s, vergoddelijkte keizers, harnassen, gladiatoren en de ridders van de Ronde Tafel. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw…

Lees meer in “Aftands, geldverslindend en ondemocratisch”

Steek het op ons slecht karakter en olifantengeheugen, maar onderstaande video konden wij niet laten liggen.  In 2014 stak de importsecretaris van wal over de monarchie en defensie.  Over defensie mag geen kwaad woord meer gezegd worden sinds N-VA de minister van de belgische defensie geleverd heeft.  Over de monarchie… ach… in de wandelgangen én bij de oppositie is veel mogelijk.  Daar wordt zelfs op tafel geklopt.  Maar bij de meerderheid wordt in alle talen gezwegen.  Erger op herdenkingsdag van de troonsbestijging van de eerste koning der belgen, een gebuisde bijna-prinsgemaal van Verenigd Koninkrijk, weduwnaar en opportunist Leopold von Sachsen-Coburg, op 21 juli van verleden jaar stonden ze als één, (unité), broederlijk (‘fraternité’), en gelijk voor de wet (égalité) te kijken en te applaudisseren voor de stoet der belgicisten, zij aan zij met de Coburgerdynastie der belgen.   Luister naar zijn woorden – codewoord “transparantie” – , maar…. inderdaad… u raadt het.

De bronafbeelding bekijken

Peter Ford: een analyse Trump-Poetin gesprek

Peter Ford, voormalige Brits ambassadeur in Syrië, is intussen bij alternatieve nieuwsjagers bekend voor zijn ongezouten en onverwacht politiek-incorrecte mening over de situatie in het M.O.. Een vraaggesprek met Kevork Almassian van Syriana Analysis:

K.A.: Wat is de reden dat men zich zo halsstarrig verzet (… “landverraad“!!!…) tegen de ontmoeting van de Am. president Trump met diens Russische evenknie, Poetin?

P.F.: Juist.  De reacties waren zowel hysterisch al surrealistisch, alsof men schik heeft dat er vrede zou kunnen uitbreken tussen de VSA en Rusland.  Onbegrijpelijk voor een buitenstaander.  Het Westen bevindt zich in een staat van neurotische Russofobische hysterie.   Het lijkt wel alsof de VSA nood hebben aan een viscerale vijand, lijden aan een Koude Oorlog-nostalgie. Natuurlijk hebben ze een stevige belangen.  De wapenindustrie, de vele lobbies, de zgn. denktanks (zgz. studiegroepen), hebben er belang bij de vijandigheden met Rusland en Iran op te drijven.

K.A: Ik las gisteren zelfs in de poco media dat de voetbal die Poetin aan Trump gaf wel eens zou kunnen besmet zijn met chemicaliën, dat Trump moet voorzichtig zijn… Zo ver  de samenzweringstheorie.                                                                                          Poetin gaf te kennen dat Syrië wel eens de toetssteen zou kunnen zijn van een crisisoplossing door dialoog. Denkt u dat de VSA en Rusland in een stadium gekomen zijn dat ze bereid zijn samen te werken om de Syrische crisis op te lossen?

P.F.:  Tot mijn spijt, twijfel ik daar erg aan.  Poetin was eerder diplomatisch dan objectief.  Zeker, een goede verstandhouding zou de boel kunnen vergemakkelijken: ze zouden samen kunnen werken aan de heropbouw.  Aan het einde van de conferentie ging het over humanitaire hulp.  Moeilijk te volgen omdat Trump duidelijk geen idee heeft wat er zich afspeelt in Syrië.  Heropbouw… de VSA zouden kunnen beginnen door de sancties op te heffen, maar ik vrees dat ze dit niet van plan zijn.  Een aantal zaken waren nogal verwarrend: zo bood Poetin aan humanitaire vracht te willen invliegen.  Raar.  Welke vracht?  Helemaal niet nodig.  Je hoeft slechts de Turkse, Jordaanse of Libanese grens over te steken.  Humanitaire hulp wordt niet ingevlogen.  Ik vraag me af of dit deel uitmaakt van de geruchtenmolen van bv. de evacuatie der Witte Helmen uit het zuiden.  Dat zou pas een humanitaire geste zijn…

K.A.: Poetin vermeldde de implementatie van de resolutie 338 (okt. ’74) van de VN Veiligheidsraad na de Israëlisch-Syrisch-Egyptische oorlog, die ging over implementatie van resolutie 242 van 1967.  Had hij het hier expliciet over de Golan Hoogte of over het staakt-het-vuren akkoord van 2011?

P.F.: Beide zijn mogelijk. Poetin bracht zomaar, uit het niets, resolutie 338 ter sprake.  Poetin kennende doet hij niets zonder reden.  Niemand sprak gedurende tien jaar over 338.  Hij plaatst hiermee de Israëlische bezetting van de Golan op de agenda.  De Israëlische media besteedden weinig aandacht aan de gespreksinhoud.  Ze benadrukken dat zowel de VSA als Rusland de Israëlische belangen verzorgen maar ze vergeten dat Israëls positie sinds het begin van het conflict behoorlijk verzwakt is.  Voor 2011 was het rustig in Golan, geen Hezbollah noch Iraanse aanwezigheid in de buurt,  Niet alleen is Israël er niet in geslaagd een diepere bufferzone op te richten, het werd van de agenda gehaald, maar voor het eerst in tientallen jaren werd er geschoten en werden er drones gemeld boven het grondgebied.  Het zou Israël bezorgd moeten maken en waarschijnlijk zijn hun specialisten nu Poetins opmerking over resolutie 338 – een nachtmerrie voor hen – aan het analyseren.

K.A.: U stelt dus dat het machtsevenwicht momenteel in het voordeel van Syrië en diens geallieerden overhelt?  Bijgevolg moet Israël de situatie in Zuid-Syrië op een diplomatische wijze oplossen zodat Hezbollah en Iran uit de Golan verdwijnen, opdat Syrië, zoals voorzien in het Camp David-akkoord, geïsoleerd wordt van Egypte.  De Syrische geallieerden zijn intussen gewijzigd en Israël erkent een directe dreiging, niet alleen van het Syrische leger, maar nu zijn er geallieerden die bereid zijn zij-aan-zij te vechten met het Syrische leger zoals ze gedaan hebben tegen ‘s werelds meest wrede terroristische organisatie in Syrië.

P.F.: Eén interpretatie van Poetins opmerking over resolutie 338 – niet het grote gesjacher die de VSA en Israël voor ogen hebben –  niet slechts de Iraanse terugtrekking in ruil voor de Amerikaanse exit, maar wel een complete terugtrekking van alle vreemde strijdkrachten – met uitzondering van Rusland – maar wel de VSA, Turkije en Israël.  Dat is één interpretatie van Poetins vermelding van resolutie 338.  En Ruslands lange-termijn visie voor ogen houdende zouden ze dan erin slagen de VSA en Israël aan de onderhandelings-tafel te krijgen over de Golan Hoogte.  Want als zij Iran weg willen krijgen uit Syrië, zou dit een logische discussie kunnen zijn: iedereen trekt zich terug uit Syrië.

K.A.: Laten we op een internationaal niveau gooien.  Trump stelde dat de relatie nooit zo slecht was geweest en dat daar nu verandering zou in komen dankzij de ontmoeting met Poetin.  Kunnen beide heren binnen enkele uurtjes alle problemen oplossen?  Wat zal de VSA-Rusland relatie inhouden na deze ontmoeting?

Vastgebonden Gulliver

P.F.; Ik denk dat geen der beide heren zo optimistisch is, ook al lijken ze persoonlijk het goed met elkaar te kunnen vinden.  Feit is dat Trump niet veel te zeggen heeft in de VSA.  Hij zetelt maar heeft geen macht.  Slechts om 03.00 uur ‘s nachts heeft hij het voor het zeggen… als iedereen slaapt en…hij een tweet de wereld kan rondsturen zonder dat er iemand hem kan tegenhouden of als hij een persoonlijke ontmoeting heeft met een andere internationale leider.  Voor de rest is hij vastgebonden door de “kleine mannetjes”, (Nvdr: refererend naar “Gulliver’s Travels”) die hem vasthouden… de bureaucraten, de veiligheidsdiensten, de “deep state”, die beter de “shadow state”, de schaduwstaat, die zonder enige schaamte naar de oppervlakte komen sinds het Helsinkibezoek, die spionagebeschuldigingen uiten, duidelijk een handeling van de veiligheidsdiensten – een torpedo om het resultaat van het gesprek Trump-Poetin de grond in te boren en de president persoonlijk te ondermijnen.  Het is ongelooflijk.  Amerika (VSA) is een ploertige staat, een disfunctionele staat, waarvan de leider niet alleen genegeerd maar bovendien actief ondermijnd wordt door veiligheidsdiensten die eigenlijk voor hem werken.

K.A.: Een laatste vraag over de gespreksonderwerpen van de Trump-Poetin ontmoeting.  Poetin prees het akkoord P5+1 – Trump daarentegen vindt het één der slechtste akkoorden.  Verwacht u dat Trump erin zal slagen dit te heronderhandelen met toevoeging van andere factoren?

P.F.: Daar twijfel ik erg aan.  Hoewel Poetin in een cryptische opmerking te kennen gaf dat hij de Amerikaanse bezorgdheid over de Iraanse aanwezigheid in de regio begreep.  Ik sluit niet uit dat Rusland eventueel enige welwillendheid zou kunnen tonen om Trump de mogelijkheid te bieden op zijn beslissing (het opblazen van het nucleair akkoord met Iran) terug te komen.  Naar alle waarschijnlijkheid zullen ze echter overeenkomen niet dezelfde mening te hebben (“agree to disagree”) en hun eigen weg gaan m.b.t. de Iran-politiek.  Volgens mijn mening moet Trump een harde lijn volgen over Iran, omwille van de Israël lobby in de VSA.  Hij rekent op hen om hem te beschermen tegen de “deep state”.  Hij kan zich geen vijanden rondom zich veroorloven.  Hij heeft de steun van de Israëlische lobby nodig.

K.A.: Kortom: elk rijk heeft een vijand nodig om te kunnen blijven bestaan en een reden om te kunnen uitbreiden.

Iemand een zakdoek?

Onze redactie ontving deze ochtend het trieste nieuws dat plaatsvervanger, rechtervuist en vice van de grote leider, Abu Mohammad Al Golani (of Jolani), van het Al Nusra Front in Syrië, de heer Abdurrahman Attoun aka Abu Abdullah al-Shami, in Idlib vermoord gevonden werd.  Van de daders ontbreekt elk spoor.

Men vermoedt dat ISIS-terroristen de euvele daad op hun ontbrekend geweten hebben.  Men moet dit zien in het raam van de strijd om de macht in de Idlib regio, Noord-Syrië, tussen sharia-gemotiveerde “rebellen”organisaties, m.a.w. ISIS en al Nusra (al Qaeda).

Het bruggetje naar het in memoriam, Islamic Invitation Turkey, is omwille van een of andere reden beveiligd.  U zal ons dus zonder bronvermelding moeten geloven. (wij kregen intussen van vrienden in Syrië de bevestiging)

Bovendien ontvingen wij bericht over deze groepsexecutie van 8 al-Nusra-lieverdjes door ISIS-terroristen.  Wie wraak nam op wie, konden wij niet achterhalen.

Onze redactie wenst de concurrenten een strijdvaardige zomer.

foto van Das Wahre Syrien.foto van Das Wahre Syrien.

 

 

17.7.1936: begin Spaanse burgeroorlog

Afbeeldingsresultaat voor spaanse burgeroorlog

 

De Spaanse Burgeroorlog kan moeilijk gezien worden als een strijd tussen fascisme en communisme. Het Italiaanse en Duitse fascisme, ontstaan in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, bestonden nauwelijks in Spanje. Ook de communisten, verenigd in de PCE (Partido Communista de España), hadden destijds maar weinig aanhang. Arbeiders voelden zich veel meer aangetrokken tot het anarchisme en het gedachtegoed van de revolutionaire vleugel van de socialistische partij PSOE (Partido Socialista Obrero Español). In de kern was de Spaanse Burgeroorlog een botsing tussen enerzijds zeer traditionele opvattingen van monarchisten en militairen en anderzijds links-revolutionaire krachten die met het verleden wilden afrekenen. (…)

Wie zich interesseert voor de internationale brigades, vindt bij YT een vijfdelige Duitse reeks.  Wij publiceren de eerste – voor de volgende afleveringen, klik op de YT-abonnee Spanje3639:

In dit verband, lees

“Belgische vrijwlligers in de Spaanse Burgeroorlog”

“Waar zijn de lichamen van de Belgische Spanjestrijders?”

“De vervolging van de Belgische vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog”

De oorlog in Syrië… VSA gaf herhaaldelijk toe terroristen gefinancierd te hebben

Afbeeldingsresultaat voor wat baten kaars en bril als de uil niet zien wilEen verhelderende samenvatting met verklaringen van verschillende Amerikaanse toppolitici en legerleiders op het hoogste niveau waarbij ze bekennen terroristische organisaties gefinancierd, gesteund, van wapens voorzien… hebben om de gekozen regering te kunnen afzetten en een door hen gewenste gehoorzame nieuwe regering – te kunnen installeren.  Met in de rand commentaar op de georkestreerde gifgasaanval die onmiddellijk in Assads schoenen geschoven werd.

En toch, blijven de poco media en laffe politici doen alsof hun neus bloedt.  Wat baten kaars en bril… ?

Ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via icoontjes onderaan.

De media-oorlog tegen Syrië (+video met vraaggesprek)

Wie zich afvraagt hoe het nu eigenlijk met het OPCW-onderzoek naar de inzet van chemische wapens in Syrië (Douma) gesteld is, blijft op zijn honger zitten. Ondergesneeuwd onder brood en spelen.  Koning Voetbal primeert.  Een enigszins andere situatie dan met het tussentijds rapport van 7.4.18. Enkele uren na de publicatie wisten de media immers al wat de inhoud was. Toch?

Het OPCW-verslag is zowel qua taalgebruik als inhoud ingewikkeld. Bovendien in het Engels en de grote meerderheid der politici en/of journalisten zijn niet in staat binnen die korte tijd het te begrijpen, te vertalen en te verwoorden in een samenvattend begrijpelijk artikel. Men moet niet alleen over de taal- en vakkennis beschikken, maar ook over de plaatselijke omstandigheden: geografisch, militair, weerkundig…

Of er één persmuskiet het verslag volledig gelezen en/of begrepen heeft is eerder twijfelachtig. En toch verschenen er quasi met de snelheid van het licht koppen zoals: “OPCW vindt ‘chloor’ in Douma” (Reuters). Al Jazeera (Qatar) maakte bekend: “Voorlopig OPCW-rappot heeft bewijzen van chloorgebruik in Douma”. Bij Spiegel-Online, ZDF, Tagesschau.de en andere Duitstalige media klonk het uni sono – met bronvermelding dpa – dat het OPCW “chloorgassporen gevonden had, echter geen zenuwgas”.

Geen zenuwgas. Bij vroegere onheilsberichten werd medegedeeld dat sarin ingezet werd. En ja hoor, westerse media zijn niet alleen bewuste leugenaars, ze zijn bovendien selectief waarheidsgetrouw, want niet alle media vermeldden – zelfs niet in de rand – dat er geen zenuwgas gevonden werd.

En zo werd de zeven jaar durende mediahetze tegen de Assad-regering voortgezet met vooringenomen stellingen en meningen (… geen feiten) van westerse politici, media en NGO’s. Duidelijk toch? Op een rijtje de poco nieuwsmedelingen:

  1. Er werd chloorgas (gif) in april in Douma gebruikt,
  2. Door de Assad-regering die soortgelijke misdaden al herhaaldelijk had bedreven,
  3. Omwille van 1. en 2. hadden de VSA, G.B. en Frankrijk met meer dan 60 van hun modernste raketten doelwitten in Syrië aangevallen… het moet dus de schuld van de Assad-regering geweest zijn. Omgekeerde bewijsvoering. Meer moet dat niet zijn.

De Duitse regering uitte twee dagen na de rakettenaanval haar goedkeuring: Rusland had in de VN-Veiligheidsraad de rakettenaanval geblokkeerd en daarom verheugde de Duitse regering zich dat de VSA, G.B. en Frankrijk verantwoordelijkheid opgenomen hadden tegen Syrische chemische wapenfaciliteiten.

Dat minstens één der verwoeste instellingen een onderzoekscentrum in Barzeh was, verbonden aan de universiteit van Damascus, dat regelmatig door de OPCW bezocht en onderzocht wordt op de productie van chemische wapens, werd niet vermeld. Nergens in de poco media, nergens door politici benadrukt. Ook werd stilletjes verzwegen dat er nooit een spoor van chemische wapens of hun componenten gevonden werd. En wat er dan met de omwonenden na de bominslagen gebeurd was – geen gifgaswolk, geen reddingsploegen met maskers en beschermende kleding, geen waterspoelbeurten – kreeg ook geen aandacht.
Op 20.4.18 stelde de wetenschappelijke dienst van de Duitse Bundestag dan vast dat de militaire aanval der VSA, G.B. en Frankrijk inging tegen het volkerenrecht.

Sindsdien liep er veel water door de Eufraat. Russische experten die onmiddellijk na de gifgas-beschuldiging Douma bezochten, hadden het over opgezet spel met een gelukt filmscenario. Noch gifgas, noch slachtoffers. Ooggetuigen hadden het over de filmcrew van de Witte Helmen. Artsen, medisch personeel, zelfs zgz. “slachtoffers” ontkrachtten quasi onmiddellijk de beschuldigingen.

Het op 6 juli gepubliceerde tussenrapport van de OPCW meldt daadwerkelijk heel iets anders dan de Witte Helmen, de westerse regeringen, de hulporganisaties en de media beweren. Op vier plaatsen werden stalen genomen. Geen spoor van gifgas.
Punt 2.5 van het 26 blz-tellende rapport: “De analyse resultaten van de stalen die in OPCW-laboratoria onderzocht werden werden op 22.518 door de onderzoekscommissie (Fact Finding Mission Team) ontvangen. Eer werden geen fosfor-organische zenuwgassen of hun afvalproducten vastgesteld, noch in de stalen uit de omgeving, noch in de plasmastalen van de vermoedelijke dodelijke slachtoffers. Verschillende chloor-bevattende organische chemicaliën werden in stalen van plaats 2 en 4 gevonden, met resten van springstof.”
De betekenis van deze resultaten wordt verder geanalyseerd.

“Tot op heden zijn er meer dan 1000 natuurlijke chloorverbindingen bekend en daar bovenop vele kunstmatig verwekte. Chloor bevindt zich in kunststoffen en in bijna alle ontsmettings- en reinigingsmiddelen. Chloor wordt vooral bij waterreiniging ingezet. In het OPCW-rapport worden “chloor-bevattende organische chemicaliën vermeld”. Hierbij gaat het om stoffen die in de industrie als oplossingsmiddel, in hydraulische oliën, vries-middelen of in plantenbeschermingsproducten voorkomen. Hun schade aan het milieu is bekend.

In april 2013 berichtte het NTI (Initiatief Nucleaire Bedreiging) , refererend naar een artikel in Time Magazine dat Al Nusra Front (Al Qaeda) in augustus 2012 de enige chloorgas-fabriek in Aleppo bezet had. Fabriekseigenaar Mohammad Sabbagh verklaarde dat de fabriek weliswaar niet meer werkte, maar dat er op het terrein ca. 400 containers met elk 1 ton chloorgas opgeslagen waren.
De Syrische regering had de fabrieksbezetting onmiddellijk aan de VN en het OPCW gemeld om op het gevaar te wijzen.

Na de eerste chloor- of gifgasaanval in Khan al-Assal, in de buurt van Aleppo (19.3.2013), wendde de Syrische regering zich onmiddellijk aan de VN-Veiligheidsraad en vroeg om een OPCW-onderzoeksploeg ter plaatse te sturen. Syrië werd daarbij gesteund door Rusland, maar het duurde niet minder dan vijf maanden eer de westelijke veto-machten VSA, G.B. en Frankrijk toestemden. De inspecteurs kwamen uiteindelijk op 18.8.2013 in Damascus aan om vanuit de hoofdstad hun reis naar Aleppo voort te zetten. Op 21.8.2013 gebeurde dan – toevallig?- de grote aanval met chemische wapens in de omgeving van Damascus. Khan-al-Assal werd opgeborgen, vergeten. De inspecteurs onderzochten de gebeurtenissen in de omgeving van Damascus.

Tegenstrijdig met de beweringen / beschuldigingen door media en “Syrische oppositie” heeft de Syrische regering steeds de inzet der OPCW-inspecteurs gesteund. Telkens de beschuldiging of het vermoeden van chemicaliëngebruik geuit werd, werden de inspecteurs uitgenodigd om ter plaatse de situatie te onderzoeken. Ook na de zgz. chemische aanval in Khan Sheikhun op 4.4.17 vroeg de Syrische regering de luchtmachtbasis te komen onderzoeken waar Syrische jets de giftige lading zouden geladen hebben. De inspecteurs kwamen niet. Naar verluidt: te onveilig. Bijgevolg geen onderzoek, geen bewijs… maar wel een beproefd westers vonnis: Trump had de basis al laten bombarderen…

En opnieuw werd in april 2018 de Syrische regering ervan beschuldigd de OPCW de toegang tot Douma te beletten. Rusland zou volgens de poco media – die zich op rebellenbronnen baseren – de boel aan het opkuisen zijn, de bewijzen vernietigen. NGO’s wisten te melden dat Damascus het onderzoek geweigerd had. Nochtans staat in het OPCW-verslag op blz 4 beschreven hoe de OPCW-ploeg, het ingerichte OPCW-secretariaat, de Syrische regering en het Russische leger ter plaatse samenwerken om het onderzoek uit te voeren.
De algemene onveiligheid in Douma was de reden dat het OPCW pas een week na aankomst, op 20.4.18, met het werk kon starten. Mijnen en springstoffen moesten eerst verwijderd , de aanwezigheid van “slaapcellen” van de zgn. rebellen – de lieverdjes van Jaish al Islam – uitgeschakeld worden.

In het OPCW-verslag staat: “Op 18 april 2018 – tijdens een verkenningsbezoek op twee plaatsen – werd het veiligheidsteam door een woedende menigte gestopt en met kleine vuurwapens beschoten. Een handgranaat explodeerde. Twee personen werden gedood, een persoon gekwetst.”

Ook omwille van de hoge VN-veiligheidsvoorschriften werd de start van het onderzoek vertraagd. In het verslag worden ze opgenoemd:
– de gebieden die door het FFM Team (Fact Finding Mission), de OPCW-inspecteurs, bezocht worden moeten veilig zijn.
– de gebieden moeten 24 uur voor het begin van het onderzoek veilig zijn.
– het aantal begeleiders en verkenners van het UNDSS (United Nations Department of Safety and Security) en de Russische militaire politie, die het gebied voor de aankomst van de OPCW-inspecteurs controleren, moet verhoogd worden.
– politie moet ingezet worden om de bevolking te controleren.
– het aantal burgers, die zich in de te onderzoeken regio bevinden, moet verminderd worden omdat het mogelijk is dat een zelfmoordterrorist in de directe omgeving van het onderzoeksteam zou kunnen geraken.
– op de daken der gebouwen rondom moeten scherpschutters plaats nemen.

Tenslotte werd nog vermeld dat de permanente Syrische vertegenwoordiger bij het OPCW op 10.4.18 schriftelijk het OPCW-secretariaat verzocht had om de dringende komst van een FFM-team om de beschuldiging van gifgasgebruik op 7.4.18 te onderzoeken.

Hoewel dit en veel meer in het voorlopige OPCW-rapport van 6 juli 2018 te lezen is blijft het oorverdovend stil aan de vooringenomen westerse kant. Ook toen een delegatie, samen met het in beeld gebracht slachtofferjongetje naar Den Haag trok. Een “toneelstukje”, werd het smalend genoemd.

Retorische vraag: Welke politici, welke media, hadden de ballen om een rechtzetting over hun berichtgeving en/of beschuldigingen te publiceren?
U mag het ons melden. Onze redactie was op vakantie en bemoeit zich tijdens deze periode slechts met de dagindeling en menukeuze. Het zou ons verbazen mochten wij dit onverwacht en ongebruikelijk nieuws gemist hebben.

Vrij vertaald uit het Duits door onze redactie.  Met dank aan Karin Leukefeld, sinds 2000 een onafhankelijke journaliste in het M.O., sinds 2010 geaccrediteerd in Damascus.

Nvdr: We voegen alsnog deze video bij met een vraaggesprek in het Duits.  U kan de ondertiteling en geautomatiseerde vertaling via de icoontjes onderaan oproepen.  U zal merken dat Karin Leukefeld een realistische tante is, die zowel de fouten als de deugden van Assad vernoemt.  Maar zij stelt dat het land niet kan heropgebouwd worden zonder de werkende bevolking: boeren, ingenieurs, artsen… kortom de “vakkrachten” die naar West-Europa trokken.  Zij zijn daar broodnodig.  Zij stelt ook dat de sancties, het gebrek aan humanitaire hulp in de regio, waar de Assad-regering de lakens uitdeelt, het grootste gedeelte van het land dus, tegen het humanitair recht op hulp (zonder politieke voorwaarden) indruist.  Zij bevestigt dat vele, zeer vele Syriërs terug naar huis willen keren, maar de politieke wil in EUropa ontbreekt om hen daarbij te helpen.  De vluchtelingen worden gewoon politiek misbruikt; zij worden tegengehouden in EUropa om Syrië te verzwakken.  Onze redactie heeft al erover bericht hoe ze verplicht worden opnieuw mensensmokkelaars te betalen om überhaupt terug te kunnen keren naar hun thuisland.

Terug naar huis

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het Amerikaans ministerie van Defensie heeft op 29 juni 2018 10.000 extra precisie raketten besteld, naast de 17.000 die al voorzien waren voor 2018. Het zijn laser geleide APKWS raketten en kunnen op F 16 Falcon gevechtsvliegtuigen gemonteerd worden. Zoek het zelf maar uit waarover het gaat. (Nvdr: zie video 1) Ik begrijp dat het geen humanitaire hulp is met voedselpakketjes! De verantwoording voor deze nieuwe bestelling: de IS in Syrië en Irak beter kunnen verslaan! Inmiddels weten we dat de VS in Syrië zijn om oliebronnen te controleren, het land in handen te krijgen en daarvoor de “rebellen” (ook IS) te steunen. Geen wonder dat het Syrische leger en zijn bondgenoten op verschillende plaatsen massa’s VS en andere wapens blijft vinden bij de terroristen die overwonnen worden.

En Netanyahou verklaart nu plechtig dat hij geen moeite heeft met Assad (alsof hij dat moet regelen), als hij zich maar houdt aan de eisen van het zionistische regime! (Nvdr: zie video 2 en 3) Over het einde van de 70-jarige gruwel van het zionistische regime, dat de meest fundamentele mensenrechten blijft schenden, rept hij geen woord.(Nvdr: Netanyahou deed het Perzische volk een vredesaanbod: video 4 en 5)

Marian Kotleba, voorzitter van “Ons Slovakije” bezocht samen met een Europese delegatie vorige maand Syrië. Hij was vooral getroffen door het crimineel gedrag van het zionistisch regime: zijn steun aan de terroristen, zijn verwoestingen en sabotage. Zijn besluit is duidelijk. Tegen Syrië wordt oorlog gevoerd omdat het zich moedig verzet tegen de misdaden  van  het zionistisch regime dat zijn heerschappij wil opleggen aan het Midden-Oosten en de wereld.

De VS en het zionisme kunnen wel landen vernietigen maar niet opbouwen. Ze kunnen wel oorlogen voeren maar niet winnen: niet in Afghanistan, niet in Irak, niet in Libië en zeker niet in Syrië. Moge het Midden-Oosten uiteindelijk uit  deze duisternis en geweld bevrijd worden, daarvoor baden de kerkleiders samen met de paus in Bari vorige zaterdag. (Nvdr: video 6)

P. Daniel

Vrijdag 13 juli 2018

Het Echo-team

Deze week werd in de nieuwbouw nogmaals een cursus georganiseerd door het “echo-team” (2 jongens en 2 meisjes). Er zijn ‘n 35 deelnemers, waarvan 2/3 meisjes. De meeste leden van de gemeenschap doen ook mee. Bij de eerste cursus vorig jaar hebben we uitvoerig hun werkwijze beschreven (XII/38, 22.9.17). Ik ben geen deelnemer maar wel kom ik af en toe mee genieten van de heerlijke sfeer. Het verloopt allemaal zeer levendig, iedereen wordt ingeschakeld en er wordt heel veel gelachen. Hiermee wordt ook onze dagorde grondig dooreen gehaald. ’s Middags bidden we de vespers. Om half vijf begint de cursus en duurt tot een flink eind in de avond. Dan is er voor iedereen een goed gevulde sandwich (of twee) met een beker frisdrank en een gezellig nakeuvelen.

Het overkoepelende thema is: Project Management (maar dan wel in het Arabisch). Voor zover ik het versta is het de bedoeling een grondige training te geven om een zinvol project op te starten, wat dit land zozeer nodig heeft. Dit vraagt een grondige voorbereiding: een goede omschrijving, een symbool, een timing,  de kosten, de bronnen, de risico’s, de uitvoering, de leiding, de  controle en nog zoveel meer. In groepjes van zeven worden uiteindelijk ook concrete projecten uitgewerkt, niet in de zin van neoliberale kapitalistische onzin van vergroting van “concurrentiekracht” maar in de zin van de werkelijke behoeften, in samenwerking met anderen, tot opbouw van iedereen. Het kunnen alle soorten projecten zijn van de opvang van de massa weeskinderen, gehandicapten tot kleine bedrijfjes van tapijtweverij… Het is vooral de positieve, eerlijke gemeenschapsgeest die aantrekkelijk is. En dat leren wij hier van jonge moslims! Het is het tegendeel van: “wij moeten de grootste, rijkste, sterkste worden!” of  “America first!” (terwijl bijna de helft van de Amerikanen ondertussen tot de armoedegrens gezakt is omwille van hun monsteruitgaven aan (zelf)vernietigende oorlogen over heel de wereldbol). Kortom, deze vorming is niet gebouwd op concurrentie, provocatie, overheersing, “assertiviteit” en geweld maar op broederlijke en zusterlijke gemeenschapsopbouw. Lees ons verslag van vorig jaar of kom eens kijken.

Daraa, weldra bevrijd van de “vrijheid”

De herovering van Daraa in het zuiden van Syrië is van grote strategische en symbolische betekenis. Van hieruit werd op 4 februari 2011  de zogenaamde “Syrische Revolutie” gelanceerd. Op 15 februari meldde Al Jazeera (dé toenmalige nieuwsbron voor het westen, zoals nu het Syrisch observatorium voor de  rechten van de mens!) dat 15 adolescenten in Daraa werden opgepakt en gruwelijk gemarteld omwille van vijandige slogans tegen de president. Niemand heeft ooit enige betrouwbare bevestiging kunnen geven van deze gruwelijke martelingen. Op 22 februari komt de VS senator John McCain naar Libanon en zorgt dat Syrische rebellen wapens krijgen vanuit Ersal (15 km van hier, aan de andere kant van het Anti-Libanongebergte). Ja, we hebben vooral in 2013 heel wat voor onze deur zien en horen passeren! Alle bondgenootschappen zijn voor deze senator goed, ook met IS, als ze Syrië maar op de knieën krijgen. En op 18 maart is er in Daraa een manifestatie van fundamentalistische islamisten met de bekende slogan: “Allah, Syrië, Vrijheid”. Vergis u niet, het gaat steeds om hetzelfde. Het doel is de moslimbroeders aan de macht brengen en die zorgen dan wel voor de nodige ontwrichting waardoor het westen zijn belangen kan nastreven. Het gaat dus om de vrijheid de sharia te kunnen invoeren!  Ondertussen was er echter nog een andere groep actief, zoals in Libië, Venezuela en zovele andere landen. Een groep goed getrainde scherpschutters zorgde lukraak voor enkele doden om de sfeer van een “burgeroorlog” op te roepen. En zo was de “spontane volksopstand” vertrokken. Een VRT specialist drukte het ooit zo uit, zogenaamd met de woorden van een Syriër: “Wij vroegen alleen maar brood en wij kregen kogels.” En niemand merkte op dat tien broden toen 1/10 van een € kostten! De werkelijkheid is dat vanaf het begin bij deze revolutie betrokken waren: de VS, Saoedi-Arabië en het zionistisch regime (dat gewoon is te ontkennen of te zwijgen).

Het Syrische leger en hun bondgenoten nemen geleidelijk heel Daraa in. Steeds meer (ook zware) wapens van terroristen worden hierbij buitgemaakt (van de VS, Israël, VK…). Steeds meer mensen keren al terug naar hun huizen en het leven begint zich langzaam te hernemen. Met de “val” van Daraa, de “wieg van de revolutie”, is de droom van een “regeringswissel” voorbij. Syrië ziet hoopvol uit naar de definitieve bevrijding van de “vrijheid van de sharia”, die het westen voor dit land zo ijverig had voorbereid.

(Nvdr: Daraa- stad werd intussen bevrijd: (video 7).  Enkele dagen daarvoor werden de grensovergangen met Jordanië veroverd, wat Syrische vluchtelingen in Jordanië hun terugkeer naar Syrië moest mogelijk maken.  (video 8 en 9) Israël lanceerde verschillende raketten op de T4 luchtmachtbasis in de provincie Homs en in de provincie Quneitra. waarschuwde voor interventies in de zgn. “gedemilitariseerde” zone op de Golan Hoogte (video 10 en 11).

Kinderen wenen aan de poort van het Oosten

Bari is de hoofdstad van Puglia (Zuid Italië),  de “poort op het Oosten”. In de basiliek bevinden zich de relieken van de 4e-eeuwse heilige Nicolaas, die in oost en west door katholieken en orthodoxen wordt gevierd. En voor de basiliek staat zijn groot beeld, in 2003 door president Vladimir Poetin geschonken. Daar kwamen paus Franciscus, patriarchen en kerkleiders uit het Midden-Oosten vorige zaterdag samen voor een oecumenische ontmoeting en gebed voor de vrede.

Nvdr: ter illustratie beelden van en uit de Sint Nicolaasbasiliek en van het bezoek van de paus (video 12 en 13).

De paus herinnerde de christenen aan hun plicht zich te bekeren tot het evangelie, d.w.z. een bekering tot de vrede. Hij ontstak het olielampje als teken van hoop en eenheid. Het Midden-Oosten mag niet in duisternis van oorlog en geweld gehuld blijven door een moordende onverschilligheid. Als christenen zijn we allen in het Midden-Oosten geworteld. De twee millennia oude, blijvende aanwezigheid van christenen is nu meer dan ooit noodzakelijk en mag niet in gevaar gebracht worden door de logica van macht en winstbejag. Fundamentalisme en fanatisme onder religieuze voorwendsels zijn in feite een lasteren van God,  – die vrede is -, waardoor de broeder vervolgd wordt die altijd de gebuur was.

Het was een luide roep om vrede. “Het is een zware verantwoordelijkheid die weegt op het geweten der volken, vooral van de machtigsten”. Zij moeten “afstand doen van de logica van overheersing”, geen “voordelen” willen opdringen die aan het Midden-Oosten vreemd zijn en waardoor ze in feite “hun eigenbelang” en “dominantie” opleggen. Zij brengen “geweld, door wapens gevoed”, en uiteindelijk een “ongebreidelde herbewapening”. Het is tegen ieder recht en tegen de  menswaardigheid “gebieden te  bezetten”. In feite wordt hierdoor “beslag gelegd op gas- en olielagen” van een ander, soeverein land. Tevens werden de huidige manipulaties rond Jeruzalem sterk aangeklaagd. Jeruzalem moet zijn “statut quo” bewaren zoals geëist wordt door het internationaal recht, wat ook de vraag van de christenen is. Er moet een rechtvaardige, “echte twee staten oplossing” komen voor de  betrokken volken  en geen bezet land als een open gevangenis.

Aartsbisschop Jean-Clément Jeanbart van Aleppo vertegenwoordigde ons Grieks-Melchitisch patriarchaat. Hij is een van de kerkleiders die geen behoefte heeft om door de algemene opinie geprezen te worden, maar die moedig durft opkomen voor de waarheid ook al stoort dit de “politiek correcte” menigte. Bij ons laatste bezoek aan Aleppo samen met een Zwitserse delegatie, verheugden wij ons al op een ontmoeting met hem, maar hij was helaas toen niet thuis. Vorige dinsdag morgen stond hij echter plots voor ons. Hij kwam voor medisch materiaal dat ze dringend nodig hadden. We konden gemoedelijk spreken alsof we elkaar al jaren kenden. Hij beloofde me de tussenkomst te sturen die hij gehouden heeft voor de paus en de patriarchen in Bari. Hij was nauwelijks vertrokken of ik kon zijn toespraak al lezen (met nog zijn pastorale brief n.a.v. zijn gouden priesterjubileum). Hierin dankt hij de paus voor de gelegenheid die nu aan de herders van de oosterse kerken gegeven wordt omdat hun  stem “door de massamedia versmoord wordt, verstikt door de politieke visies van de grote landen”.

Nvdr:Ter kennismaking Mgr. Jean-Clément Jeanbart tijdens een interview met RTL.  De video dateert van jan. ’16, maar doet geen afbreuk aan zijn huidige overtuiging.  Hij pleitte en pleit herhaaldelijk om de exodus te doen stoppen, het de Syrische bevolking – en dan vooral de christenen in het M.O. – mogelijk te maken in hun thuislanden te kunnen blijven.  En stelt dat het vertrek van Assad een ramp, de burgeroorlog, zou betekenen in Syrië. (video 14)

De ontmoeting in Bari leverde geen wollige diplomatieke taal op. Een goede verstaander heeft geen half woordenboek nodig om de juiste toepassingen te maken.

De westerse grootmachten, Israël en Turkije moeten hun bezetting, in welke zin ook, radicaal opgeven, anders is heel hun gepraat over “stabiliteit in de regio” onzin en huichelarij. Ze moeten allemaal weg uit Syrië, pas dan kan het Syrische volk in vrede leven zoals voorheen. In feite komen ze alleen maar wapens en steun leveren aan hun “vrijheidsstrijders”, die terroristen zijn en in het belang van de grootmachten en vooral van Israël het land komen uitmoorden en plunderen. Het laatste gedetailleerd rapport van Amnesty International geeft deze keer uitgebreid verslag van de gruwelijke (opzettelijke) oorlogsmisdaden en massaslachtingen van de VS in Raqqa, maar in heel de Atlantische pers is hiervan niet één woord te vinden.

Nvdr: ter illustratie deze film van Amnesty Int’l.  De heropbouw vinden de VSA en co. blijkbaar niet zo dringend.  Dode lichamen rotten onder het puin.  De stedelijke burgeroverheid staat er alleen voor.  Voor de bevolking geldt: ieder voor zich.  Ze voelen zich in de steek gelaten door de internationale gemeenschap. (video 15, 16 en 17)

Daar wordt nog altijd de minste aanleiding aangegrepen om te schrijven over die baarlijke duivels van de Syrische en Russische president, waardoor een voorwendsel gegeven wordt om deze laffe oorlog tegen Syrië verder te zetten. Ook in ons eigen land blijven zo velen trouw het tv-nieuws volgen en hun gazetten lezen en beseffen niet dat het pure manipulatie is voor de wapenbazen. Neen, wie de teksten van de ontmoeting in Bari leest, heeft alle reden om op zijn hoede te zijn en radicaal op te komen voor vrede en tegen iedere gewapende inmenging.

Nvdr: In de Deir Ezzor provincie, bij de stad Bukamal, een strategisch kruispunt op de grens met Irak, werd de burgerbevolking “getroffen” door Amerikaanse bommen.  Over de 30 doden –  vooral vrouwen en kinderen – werd in alle talen gezwegen.  De VSA en hun coalitie willen beletten dat het Syrische leger het grondgebied ten oosten van de Eufraat inneemt (ter herinnering… waar de oliebronnen zich bevinden). (video 18)

Dit gebed en deze oecumenische ontmoeting wilde vooral de stem laten horen van de  kinderen uit het Midden-Oosten die nog niets anders gehoord hebben dan het lawaai van bommenwerpers en ontploffingen en die nog niets anders gezien hebben dan het puin van troosteloze verwoestingen.

Heer Jezus, Gij die onze Vrede zijt, kom ons ter hulp, bevrijd ons van leugen en geweld, inmenging en overheersing”.

En dit nog

Vrienden die al zo lang zorgen voor een deskundige illustratie van onze berichten met overvloedige video’s zijn net terug uit met vakantie:

P. Daniel

 

Waar is der oudren fierheid nu gevaren?*

De bronafbeelding bekijken

 

Je moet geen robuuste nazi zijn om bij zoveel frivole antilegerwaanzin het hoofd te schudden en je af te vragen of de Duitse Wehrmacht Bundeswehr nog dieper kan zinken.

De Bundeswehr (… noteer het verschil met “Wehrmacht”) deelt mee:

“Ongebruikelijk bezoek bij de Bundeswehr: Lee Jackson en Barbie Stupid (… echt, wij verzinnen dit niet), twee bekende Hamburgse travestieten-kunstenaars, wilden per se te weten komen hoe het bij het leger aan toe gaat. Ze kozen daarvoor het Opleidingscentrum voor voertuigen in Dornstadt. Ze mochten meerijden in opleidingstanks.”

Lieb Vaterland, magst ruhig sein… behoort al lang tot controversiële liederen (Die Wacht am Rhein) die niemand nog wil horen en/of zingen.

*Titel uit Fierheid van Rodenbach

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië is langzaam én systematisch zijn land aan het zuiveren van terroristen. Het voormalige Amerikaanse congreslid en presidentskandidaat Ron Paul is hierin heel eerlijk: het zijn Syrië en zijn bondgenoten die de terroristen verslaan ondanks de tegenwerking van de  VS en hun bondgenoten, die geheel onwettig in Syrië zijn. Hij vraagt zich ook af waarom Amerika 9000 km verder een land gaat ontwrichten voor zijn  “nationale veiligheid” (zie video).

Nvdr: geen video bijgevoegd.  We vervangen die door de onderstaande, waarin Ron Paul de vraag stelt waarom de VSA zich nog in Syrië bevinden.  Zou het… misschien… eventueel… om olie kunnen gaan?  En om Iran een hak te zetten?

Steeds meer grondgebied komt onder de veilige bescherming van het Syrische leger, nagenoeg overal wordt gewerkt aan de heropbouw en steeds meer mensen keren terug in vreugde en dankbaarheid: water, elektriciteit, wegen worden hersteld, scholen, ziekenhuizen en openbare gebouwen heropgebouwd. Meer dan 500 families vierden deze week met grote vreugde hun terugkeer naar Haran al-Awamid (Damascus). Sinds Damascus bevrijd is blijven er nog drie gevaarlijke gebieden over: Z-Syrië (Deraa en Quneitra), het O. van de Eufraat (Deir ez-Zor) en Idlib. Het ziet er naar uit dat nu de zuivering van het zuiden gaat beginnen. Dit brengt het westen in paniek. De westerse coalitie blijft alles doen om de vrijheid in Syrië te beletten. Zondagnacht voerde het zionistische Israël zijn zoveelste bombardementen uit nabij Abu Kamal (aan de grens met Irak) waarbij meer dan 50 doden vielen.

Ook de media doen er alles aan om hun zeven jaar oude leugens recht te houden en de indruk te blijven geven dat het allemaal de schuld van die baarlijke duivel van een president is om zo het eigen crimineel gedrag in Syrië te rechtvaardigen. De Syriërs zelf weten echter zeer goed wie hun moordenaars en wie hun redders zijn. Ook onze Vlaamse “kwaliteitskrant” meende de terugkeer van miljoenen juichende Syriërs te moeten beschimpen als een valstrik. Het efficiënte antwoord zou moeten zijn dat mensen massaal hun abonnement opzeggen. Een kwakkel van een artikel verdient geen aandacht. Dit belet de verder gaande bevrijding van Syrië. Wees gerust, het westen zal toch ooit een soeverein Syrië moeten erkennen.

We geven wat nieuws uit het dagelijkse leven van de gemeenschap en daarna enkele bredere beschouwingen over onze huidige westerse beschaving. Volgende keer hopen we een vervolg te geven vanuit een evangelisch standpunt.

P. Daniel

P.S. Tot mijn eigen verbazing zie ik dat ik gisteravond gewoon vergat mijn bericht door te sturen. Excuus.

Nvdr: Ter illustratie van het verslag en de huidige toestand in Syrië voegen we enkele video’s bij.

De VSA zijn ongerust over de Syrische aanwezigheid in… Syrië.  Het Syrische leger moet ophouden de ISIS-terroristen in het zuiden (Daraa regio) aan te vallen (zie tweede video).  Nepredenering: het gaat daar om een de-escalatiezone, een zone die slechts erkend werd door… de VSA. Toevallig ligt die bij de Golan Hoogte en Israël.  De VSA “vergeten” erbij te vermelden dat de terroristen, zoals hun collega-terroristen elders in het land, een veilige aftocht aangeboden werden in ruil voor wapenstilstand en -overdracht van zwaar militair materiaal.  Zij weigerden.

Nvdr: 1) VSA en co bombardeerden het Syrische leger in de buurt van At Tanf (het groene gebied in het Z-O bij de Iraakse grens, waar “gematigde rebellen” bescherming genieten van de VSA en co.   2) In de Daraa regio (Z) hebben losse terroristische groepen zich verzameld tégen het Syrische leger.  Deze is erin geslaagd de groene enclave (gemakshalve vermelden we gewoon de kleur op de kaart) in twee te splitsen, een tactiek die ook in Oost-Ghouta succesvol bleek te zijn.  Hun enigste aanvoerlijn is nu nog Israël.

3) in het N zullen de Koerden zich vanaf 4 juli terugtrekken om plaats te maken voor …  de Ottomanen?    Stilaan zal het bij de Koerden toch doorgedrongen zijn dat ze op het verkeerde paard gewed hebben… ze worden laffelijk in de steek gelaten door de VSA, die hen een eigen autonoom land beloofd hebben.

Nvdr: Rond Deir Ezzor  (Eufraat regio) werd 1200 km2 bevrijd van ISIS terroristen.

Nvdr: Het gevaar van slapende ISIS-cellen blijft aanwezig.  Het Syrische leger probeert hen te localiseren en uit te schakelen.  In het N blijft het probleem van lukrake aanvallen op de burgerbevolking in de Latakia (Mid. Zee) en Aleppo provincie door terroristische groepen, zoals in Damascus jarenlang het geval was.  Ooit moet er ook daar ingegrepen worden.   Op 10 juli wordt een vergadering gepland om de grondwet te bespreken; de oppositie en de Koerden zijn ook uitgenodigd.  Probleem blijft: wie van de zgn. “gematigde rebellen” representeert het zootje terroristen dat slechts een neo-IS-kalifaat met de sharia als hoogste “grondwet” wil vormen.    Ze hebben al laten verstaan dat ze niet geïnteresseerd zijn deel uit te maken van de grondwet-commissie.

Vrijdag 22 juni 2018

Flitsen en fratsen

Blits bezoek aan Libanon

De uitstap van vorige zondag naar het Anti Libanon gebergte was zo aangenaam dat we er deze zondag opnieuw naartoe trokken. Nu was er echter heel veel wind. En deze keer wilden we het wagen door te rijden tot op de top, aan de Libanese grens. Het is maar een twaalftal kilometer. De vier soldaten van de wachtpost waren heel vriendelijk. Van de post zelf mochten we geen foto’s maken maar van al de rest wel. We mochten zelfs de grens oversteken en daar even samen zitten. En toen gebeurde het. De wind was zo krachtig dat hij een van ons tegen de asfalt (die vol stenen lag) gooide en hij werd gelukkig nog tegengehouden of de wind zou hem van de bergen hebben laten rollen. Resultaat: grote wonden aan hand en arm. De soldaten brachten water en Kleenex, op de wonden werd wat zand gelegd en een bruin (schapen?)velletje als voorlopige verzorging. Maar het hielp. Zo keerden we terug met prachtige foto’s, één gewonde en een sterke wind. Tenslotte leverde deze uitstap nog volgende origineel plan op: op deze wijze ooit eens een familiebezoek organiseren voor onze Libanese zuster.

De fruitoogst

De kersenoogst is gedaan maar het maken van confituur van kersen heeft nog enkele dagen geduurd. Deze week konden we vervolgens ook de oogst van de abrikozen (bijna) beëindigen. Hiervan worden eveneens de besten bewaard om uit te delen, om er confituur van te maken en om te verkopen. Het is deze confituur, (bijna) zonder suiker, die hier het meest gegeten wordt. Voor de verkoop mogen ze niet te rijp zijn, d.w.z. niet te zacht, ze moeten nog een zekere stevigheid hebben. Dan zijn er nog een paar bomen met ontelbare braambessen (Damascusbessen, moerbeibessen?), die van rood, als ze rijp zijn, zwart worden. Bij het plukken geven ze heel veel rood sap af. Wie daar even aan gewerkt heeft, is klaar om mee te spelen in een getrukeerde video van de Witte [Sc]Helmen. Handen, gezicht en armen zien bloedrood. Succes verzekerd… maar de confituur van deze bessen is lekker.

WK voetbal

Bijna dagelijks zijn er gebeurtenissen die de gewone dagorde door elkaar schudden. Groepen uit heel Syrië of bevriende families komen op bezoek. De bisschop kwam weer even langs. Ook een tiental gehandicapten en hun begeleidsters wilden een namiddag bij ons zijn. En juist deze week kregen we verschillende dagen bezoek van een vijftal mensen uit Damascus, die oorspronkelijk uit Qâra komen en hier nu bij hun familie verblijven. Er zijn enkele goede drummers bij. En zo werd het voor de gehandicapten een feest met muziek, zang en dans. Ondertussen konden we  thee serveren, recht uit de tuin (melisse, ‘verveine’, citroenkruid?) met een overvloed aan kersen en abrikozen. Bovendien genoten we  deze week ook zonder moeite een beetje van het WK  voetbal in Rusland. In het verkoopcentrum aan de rand van Qâra, tegen de autosnelweg, werden twee grote schermen opgesteld, een binnen en een buiten, voor allen die wilden genieten van het voetbalfeest. Het is daar altijd een gezellige ontmoeting. Ook wij gingen tweemaal kijken, wat gewaardeerd wordt. Voor de rest hebben we af en toe na het middagmaal genoten van een samenvatting van een voetbalmatch, die we van het internet konden pukken. En België zegevierde. Plots lijkt er geen verschil meer te zijn tussen separatisten en patriotten. Jawel,  alle Belgen worden trotse burgers, verenigd rond een  Antwerpenaar  zoals Lukaku. Zelfs in Syrië kunnen ze er van genieten, al was het maar omdat ze ons een overwinning gunnen.

Wanneer de levenszin zoek is

De westerse beschaving beschouwt zichzelf nog steeds als het model van de wereld en gedraagt zich ook alsof het de heerser van deze planeet moet zijn. Ondertussen is het wel duidelijk dat er aan deze “beschaving” wat schort. Neen, het is niet zomaar een “economische”, “financiële” of “politieke” crisis. Het lijkt er steeds meer op dat het westen zijn oriëntatie, zijn fundamenten en samenhang kwijt is! De periode van de grote rijken, die op hun wijze voor een (weliswaar bedenkelijke) eenheid zorgden, is voorbij. Het Ottomaanse rijk hield stand van de 14e tot begin 20e  eeuw en werd opgevolgd door de Britse en Franse koloniale rijken. Inmiddels was ook het Oostenrijks-Hongaarse rijk ontbonden. En nu loopt de Angelsaksische wereldoverheersing ten einde. Tenslotte hebben de drie pijlers van de heilige Benedictus, de vader van het westers monnikenleven, nl. gebed, studie en arbeid, nog het meest bijgedragen aan een gezonde opbouw van Europa.

De betovering van een aards messianisme

President Dwight Eisenhouwer ontving in 1953 notabele moslims, waaronder Said Ramadan, schoonzoon van Hassan al-Banna, de stichter van de moslimbroeders. De president wilde de islamitische fundamentalisten inspannen voor eigen belangen. Hun streven naar een herstel van het kalifaat, tegen het geseculariseerde westen en het herstel van de sharia, werden handig omgebogen. Ziehier de nieuwe “heilige alliantie” van de president: “Ons geloof in God moet ons een gezamenlijk objectief geven, nl. de strijd tegen het communisme en zijn atheïsme”. Hiermee veranderde het aanvankelijk doel van de islamisten. Zij werden huurlingen van de VS en het westen. En  de VS beschouwden zich als de door God aangestelde engelen van de Apocalyps om de “ongelovigen”, de slechteriken van de “as van het kwaad” hun verdiende goddelijke straf te bezorgen. Deze religieuze roeping werd uiteindelijk niets anders dan een streven naar een puur aards messianisme voor hun eigen belangen. Vanaf de jaren ’70 zullen de VS zich bedienen van het extremistisch wahabisme van Saoedi-Arabië en nu hebben ze daarvoor de fanatiekelingen van de islamitische staat gebruikt. Zo heeft het westen de voorbije decennia vele tientallen oorlogen gevoerd om zijn planetaire overheersing te handhaven. Verontrustend en nieuw is dat de communicatiemiddelen hierbij een beslissende rol spelen. Op de kortste tijd worden gewone jongeren vanuit de hele wereld gerekruteerd en opgeleid tot fanatieke djihadisten als barbaren om onschuldige burgers te onthoofden, levend te verbranden, te verminken. Vanuit een zoeken naar de zin van hun leven komen ze  tot een zelfhaat, een haat van anderen, een haat van de wereld en een haat van het leven. Ze zien hierbij hun eigen dood samen met zoveel mogelijk anderen als een heroïsche zending en een voorbereiding op het einde der tijden. De IS heeft niets te maken met het oprichten van een staat en niet veel met de gewone islam. Het is niet zozeer een radicalisatie van de islam maar een islamisatie van het radicalisme.  Het westen beschikt hiermee over een leger van criminele, islamitische barbaren die overal ingezet kunnen worden en tegelijk heeft het  een ijzersterke mediamanipulatie om “de islam” te beschouwen als de oorzaak van alle kwaad zonder dat hun eigenlijke broodheren in zicht komen.

Volgens de joodse en helaas ook christelijke zionisten is de politieke oprichting van de staat Israël de vervulling van een Bijbelse profetie die de wederkomst van de Messias moet voorbereiden. Hierbij moet Jeruzalem hun centrum worden, in feite het centrum van hun Nieuwe Wereldorde. Deze christenen hebben niets begrepen van het christelijk geloof en beseffen niet dat sinds Jezus’ dood en verrijzenis iedere plek op aarde een ”Jeruzalem” is, een Bethlehem, een Nazareth, een Golgotha…

Terwijl de joodse en christelijke zionisten al decennia ijveren om de inwoners van Palestina te verjagen om plaats te maken voor hun “Beloofde Land”,  doden de IS strijders van hun kant Iraki’s, Syriërs, Jemenieten en Libiërs om de komst van de Apocalyps voor te bereiden” (Fethi Gharbi, Mondialisation.ca , 18 juni 2018: https://www.mondialisation.ca/la-rage-identitaire-ou-le-regne-de-lanomie/5626306.). En zo kan het joodse en christelijke zionisme eveneens de grootste misdaden rechtvaardigen op valse Bijbelse gronden. Het gaat telkens om een streven naar een onaanvaardbaar aards messianisme. Het is als het bouwen van een toren van Babel voor eigen glorie en macht. Zoals IS niet veel te maken heeft met “de islam”, zo heeft het zionisme niet veel te maken het judaïsme en zeker niet met het authentieke Bijbelse Israël. Bovendien hoort bij een messianisme uiteraard het zoeken naar de ‘antichrist’ of meerdere ‘antichristen’ en die zijn voor het westen vlug gevonden: Rusland, Iran, Syrië en ieder land dat de westerse overheersing afwijst.

Zonder God geen geluk voor de mens  

Wanneer het duister wordt, ben je zelfs in je meest vertrouwde ruimte totaal verloren, totdat je ergens een vast punt vindt dat je de juiste oriëntatie geeft. Het westen is het noorden kwijt! De religieuze betovering van een aards messianisme is een voorwendsel om de zinloosheid van een beschaving op te vullen. Het westers wilde neoliberalisme en kapitalisme leiden naar de valse spiritualiteit van een nihilisme, waarin zelfmoord, abortus, euthanasie, homocultuur en morele ontwrichting samen met het terrorisme weelderig kunnen groeien. Ook de Belgische artsenvereniging Sint Lucas maakt zich zorgen over de evolutie inzake abortus en euthanasie. Zij vindt dat de ontkenning van een transcendente dimensie een fatale vergissing is: https://cathmed.be/het-respect-voor-het-leven-nog-verder-ondermijnen/. Volgens de TV keten NBC zijn er tussen 2001-2014 3.046 Amerikanen gestorven als slachtoffer van terrorisme, maar niet minder dan 153.000 door een razende, dol gedraaide schutter, een “keurige jongen” uit onze westerse beschaving. Wanneer we de hemel dicht trekken wordt het donker. Als God afwezig is, kan de mens zijn levenszin, waardigheid en geluk niet meer vinden. Sinds de jaren ’70 is de depressie steeds meer toegenomen, gepaard gaande met agressie en verslaving. Er heerst een geestelijke leegte in de westerse beschaving. Maar deze zinloosheid is tevens een schreeuw naar God: “Uit de diepte roep ik Heer, luister naar mijn stem… Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend…” (psalm 130). Aan christenen om het authentieke geloof te verkondigen en vooral te beleven in Jezus Christus, de Messias van Israël, de Zoon van God en de enige Redder van de wereld. Aan ons om intellectueel en vooral moreel weerstand te bieden aan de ontsporingen van een westerse beschaving.

En dit nog:

  • Ons vorig bericht weer heerlijk geïllustreerd met tien video’s: 3 over de inzet van de S.O.S. Chrétiens de l’Orient, 4. de “lezzab” bomen 5. kaarsjesprocesie in Bab Touma, Damascus, 6, 7 en 8 kermis en snoep, 9. terugkeer naar Douma 10. uitwisseling van gevangenen: http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-79/
  • 6 video’s over de huidige militaire situatie: http://www.golfbrekers.be/syrie-een-stand-van-zaken-6/
  • 3 video’s: 1. Herstelwerk van S.O.S. Chrétiens de l’Orient in Sadat, 2. Aleppo herleeft 3. Film met indrukwekkende getuigenissen over “de aardbeving” door terroristen in Aleppo veroorzaakt en uiteindelijke bevrijding. Wat nu door terroristen werd verwoest wordt vergeleken met de verschrikkelijke aardbeving van 1138, waarin de meeste burgers omkwamen: http://www.golfbrekers.be/aleppo-herleeft-10/
  • 5 video’s en foto’s met uitleg over de toenemende spanningen in het door de rebellen gecontroleerde Idlib: http://www.golfbrekers.be/idlib-niet-zo-gematigd/
  • Goed nieuws: ons artikel “ Gouden Jubileum van een fatale vergissing” werd vertaald in het Frans en Engels en zondag geplaatst op onze website:

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-jubil%C3%A9-d-or-d-une-erreur-fatale/

https://www.maryakub.net/2018/06/17/contraception-golden-jubilee-of-a-fatal-mistake/

En maandag 18  juni 2018 publiceerde Le Salon Beige –  blog quotidien d’activité par des laïcs catholiques (http://lesalonbeige.blogs.com) een deel van dit artikel met verwijzing naar onze website: “Le mythe de la “contraception sûre” est révolu.”

  • Het Thomas More Genootschap viert zijn patroonheilige in de Hl. Hart Basiliek, de Merodelei 12, 2600 Berchem op zaterdag 23 juni 2018 om 14.15 u (rozenhoedje, Eucharistie, toespraak door voorzitter dr. Luc Kiebooms, broodjes/koeken met koffie/thee voor 9 €, kinderen halve prijs): vermeerschrene@gmail.com; https://thmore.weebly.com/.

P. Daniel

 

 

 

 

Een Muur met éénrichtingstoegang

De Ottomanen zijn met groot vertoon Noord-Syrië binnengetrokken en houden een belangrijk gedeelte bezet.  Zgz. omdat de nationale veiligheid in het gedrang kwam door de Koerdische aanwezigheid. Omgekeerd, richting noorden, moet deze Muur elke ongewenste indringer stoppen.  Windt zich iemand hierover op?

De bronafbeelding bekijken

Waarover men ook niet spreekt: de gedwongen onteigening van de huizen en gronden die zich ‘toevallig’ op de geplande constructieplaats bevinden.

DailyMail