Is deze complottheorie uit te sluiten?

“In dit verband moet ook worden opgemerkt dat het verschijnen van het nCoV-virus in 2019 merkwaardig genoeg vergelijkbaar is met andere coronavirusziekten, zoals het ademhalingssyndroom van het Midden Oosten MERS, dat in 2012 in Saoedi-Arabië werd geïdentificeerd en vervolgens werd verspreid naar andere landen in het Midden-Oosten en de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara; zo ook het zware acute ademhalingssyndroom (SARS), dat voor het eerst werd ontdekt in China in 2002. SARS verspreidde zich toen wereldwijd, maar werd snel ingedamd. Sinds 2004 zijn er geen verdere infecties meer bekend. Beide zijn coronavirussen, die vermoedelijk zijn geproduceerd bij laboratoriumproeven op dieren, en de overdracht van de virussen op de mens was alleen mogelijk met menselijke hulp. De virussen zijn vervolgens gemuteerd om besmetting van persoon tot persoon mogelijk te maken. Zowel SARS als het nieuwe 2019-nCoV-virus hebben ook de eigenaardigheid dat ze vooral mensen van Chinese afkomst treffen…”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vriend,

Het stof van het euthanasieproces eind januari 2020 in Gent, is nog niet gaan liggen. Er is verontwaardiging over het feit dat er over euthanasie negatieve praktijken aan het licht kwamen. De voorzitter heeft ook geweigerd  de brief van de zussen te laten voorlezen.  Er mag geen kritiek geuit worden op onze euthanasiewet en zeker mag deze niet ondermijnd worden. Eventuele pogingen in deze zin moeten met “prangende” vragen onderzocht worden. En de katholieke ziekenhuizen die iets veel beters willen aanbieden, moeten gedwongen worden de dood in te voeren.  Het is duidelijk waar de onwilligen moeten gezocht worden, nl. in het christelijk geloof, bij de katholieke Kerk en bij René Stokman, de algemene overste van de Broeders van Liefde. Neen, heren van de “partij van de dood”, de bisschoppen staan niet boven de wet, maar jullie menen wel boven het menselijk leven te staan, dat van nature onaantastbaar is om jullie zogenaamde “wet”, die de natuurlijke werkelijkheid ontkent, aan allen dwingend op te leggen.

In de Vlaamse openbare opinie is maar één denkrichting toegelaten, die van de vrijmetselarij. Hiermee reageer ik niet zozeer tegen de mensen zelf,  die niet of anders geloven. Ook zij zijn “geestelijke” personen, bestaande uit een materieel lichaam en een geestelijke ziel.

Als dit niet het geval was, zouden ze lijken zijn. Puur materialistische,  rationalistische mensen bestaan niet. Bovendien hebben zij ook onmiskenbare geestelijke idealen. Wij reageren tegen die dwaze illusie dat een mens louter materialistisch zou zijn en daarom behandeld mag worden als een auto die, als hij versleten is, gewoon opgeruimd mag worden. Deze onredelijke ideologie is een vloek,  verdient geen enkele erkenning en brengt niets dan depressie mee. Een wet die zich hierop beroept kan nooit bindend worden, ook niet met een meerderheid. Deze grondgedachte van de vrijmetselarij hoort niet thuis in een menselijke beschaving omdat ze de waardigheid, heiligheid en onaantastbaarheid van het menselijk leven aantast. Waar niets meer heilig is, is ook niets meer veilig. Dit is de natuurwet en de oeroude wijsheid én levenshouding van de mensheid van alle tijden, vanaf Hippocrates  tot aan de verduistering van de zogenaamde “verlichting”. Bovendien heeft onze moderne tijd alle mogelijkheden om iets veel beters aan te bieden dan een mensonwaardige dodelijke spuit. 

Broeder René Stockman, christenen en de katholieke ziekenhuizen verdienen alle waardering omdat ze, tegen de stroom in, ijveren om aan de lijdende en stervende  medemensen van onze tijd hun waardigheid terug te geven.  Overigens, welke persoon of instelling in Vlaanderen heeft zich voor deze mensen in nood meer ingezet dan zij? Wie een onderzoek wil naar manipulatie en misbruik van dit proces in Gent, zal meer succes boeken bij de slippendragers van de vrijmetselarij. Het stond in de sterren geschreven dat dit proces in hun hoofdkwartier een triomf moest worden van de euthanasie.

Onmiddellijk daarna hoorden we  al de overwinningskreten en meteen de aankondiging dat er een uitbreiding moet komen naar een nóg ruimere praktijk! Voor het geluk van de mensen moet de huidige samenleving bevrijd worden van de dodelijke dictatuur van de  vrijmetselarij en wezenlijke vragen stellen om tot oplossingen te komen die authentiek en goed zijn. Een dodende euthanasiespuit hoort niet thuis in een samenleving die zich een “menselijke beschaving” wil noemen, zeker niet in onze tijd nu we beschikken over een waaier van moderne middelen om het lijden te herleiden tot het aanvaardbare.

P. Daniel

Vrijdag 14 februari 2020

Flitsen

Stormweer – Op het ogenblik dat er in België een zware storm woedde was dit eveneens hier het geval. Zaterdagavond was het zo erg dat we zelfs vanuit de nieuwbouw de koer niet konden oversteken om samen met de zusters de vespers te zingen. Alles wat niet vast zit wordt dan door de lucht geslingerd. In de late avond was de storm weer gaan liggen. Een deel van het dak bij de zusters werd weggerukt, een deel van het dak van het kippenhok en enkele stukken muur van het in opbouw zijnde St. Jozefsklooster. Alles samen beperkte schade. Als het erg vriest, sneeuwt of stormt moeten de kinderen niet naar school. In Moskou schijnt dat te zijn bij  -50° C maar hier kijken ze lang zo nauw niet! En zo zaten we zondagmorgen op het dak om wat voorlopige herstellingswerken uit te voeren. Het is ook zo dat bij zulk weer de priester van het dorp niet komt en daarom hielden we het op zondag bij de Latijnse ritus hoewel met het Evangelie van de byzantijnse ritus, die vandaag als inleiding op de grote vasten  de prachtige parabel van de verloren zoon gedenkt. In de Latijnse ritus werd deze zondag vroeger  “septuagesima” genoemd, de “zeventigste” dag of de negende zondag voor Pasen. De volgende dagen werd het nog kouder, – 11°/-13°, en dat betekent dat de meeste buizen bevroren zijn, geen water.  Voor het klaarmaken van het middagmaal hebben we al weken geleden een flinke houtkachel geïnstalleerd.

Uitstap – Voor de grote vasten begint, wilden we nog een uitstap maken met de gemeenschap. Omwille van zijn uitstekend schoolrapport mocht Yakub een wens doen. Hij koos een bezoek aan het groot museum in het naburige Deir Atieh en daarna samen ergens eten. Donderdag was daarvoor een geschikte dag. Wegens de koude is het nog geen school en tevens scheen de zon af en toe doorheen de  wolken. We bezochten het museum met zijn oudheidkunde, cultuur en heemkunde. Er zijn zalen met prachtige gewelven. Het museum toont hoe de mensen doorheen de eeuwen leefden, aten, werkten, zich kleedden, zich verdedigden, zich vermaakten enz… Grote aarden potten uit het tweede millennium voor Christus dienden om voedselvoorraden te bewaren, mooie ceramiek, sieraden, van sabels en dolken naar de eerste revolvers en geweren, weefgetouwen, sandalen waarvan de begeleidster zei dat ze langer meegingen dan de personen die ze heel hun leven hadden gedragen, stenen deuren met sieraden, primitieve landbouwwerktuigen. Ook troffen we nogal wat christelijke symbolen aan, vooral versierde kruisen …

Daarna bezochten we een pizzeria, waar we gezellig en goed hebben gegeten. Toen we voor de maaltijd samen het Onze Vader baden, zorgden de moslimuitbaters van de zaak dat de muziek even werd afgezet. Zo gaat het in deze respectvolle ”lekenstaat”!  We waren net op tijd thuis om Mgr. Dimitri, Grieks-orthodoxe bisschop van Safita te ontvangen (de “vallei van de christenen”, tussen Tartoes en Homs). Hij is ons erg genegen. Hij sprak over de betekenis van de voorbereidende tijd van de vasten in de byzantijnse liturgie.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Het wintert. Zoveel is duidelijk.

Het laatste stuk van de M5, die loopt van de grens met Jordanië naar het hart van de Syrische industrie, Aleppo, werd bevrijd. De prijs is zwaar. Zelfmoordterroristen willen nog steeds liever een enkeltje richting maagdenhemel dan hier op aarde in vrede verder leven met hun gezin en vrienden. Prioriteiten, nietwaar?

Image

Het gonst van de geruchten. Dat er hulp vanuit Turkije voor de terroristen gekomen is, staat boven twijfel. Dat de terroristen met de hulp vanTurkse militairen enkele veren op hun hoed mochten steken, is wellicht ook waar. Echter niet voor lang. Een heuvel, een wijk, wordt veroverd, opgegeven, heroverd. Dat de zgz. terreinwinst van HTS een noemenswaardig oorlogsfeit is, valt te betwijfelen. Bekijk even de kaart: een stuk van de Hama provincie (ten zuiden van Idlib) en meer dan een derde van de provincie Idlib zijn terug in regeringshanden. Luister even mee naar de gesprekken tussen terroristische chatgroepen. De paniek is duidelijk te horen: “waar moeten we heen???”

Een Syrische legerhelikopter werd neergehaald door de terroristen. Alle inzittenden zijn dood. Denk eraan: volgens de affiches in Brussel is er niets mis met de begeleidende vreugdekreten… immers… het is slechts een huldeblijk aan God! Ach.

In hoever Turkije daadwerkelijk – tegen Ruslands zin – tegen Syrië oorlog zal voeren is twijfelachtig. Dat Erdogan geen zin heeft om de Idlib vluchtelingen (het terroristisch zootje dat zijn biezen pakte uit zuid- en midden-Syrië) een thuis te geven is perfect te begrijpen. Dat zijn geen normale “vluchtelingen”, verdreven dompelaars, dat zijn gevaarlijke tijdbommen, die zich evengoed tegen hun Ottomaanse gastheren zullen keren (… is Erdogan minder dictatoriaal?) als ze tegen Assads regering gedaan hebben. Tenslotte is Turkije – zelfs met Erdogans AKK-partij aan het bewind – niet echt een sharia-staat zoals de moslim terroristen het wensen. Het blijft een open vraag: in hoever is Erdogan een ongeleid projectiel? Hopelijk is Poetin de betere schaker.

Net door Sputnik Arabic bekend gemaakt: de Russische luchtmacht houdt de Turkse troepenverplaatsingen in Idlib scherp in het oog:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, mogelijk herkende tekst: министерст россий транных дел ерации

Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken, verklaarde tijdens de wekelijkse persmededeling in Moskou dat de Turkse regering verantwoordelijk is voor de verslechtering van de toestand in Idlib, want Turkije voldoet niet aan zijn verplichtingen volgens het Sochi akkoord. “De reden voor de huidige verslechtering ligt aan de Turkse chronische niet-voldoen aan het Sochi memorandum van 17.9.18 én aan de overbrengingen van Turkse huurlingen in het noord-oosten van Syrië.”

Lees verder

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

We schreven vorige week dat de christelijke waarden én benamingen snel aan het verdwijnen zijn zoals de Christelijke Bond van Gepensioneerden die in OKRA veranderde. Een lezer merkte op dat OKRA staat voor Open-Kristelijk-Recreatief-Actief, wat ik niet wist. Daarom wil ik mij verontschuldigen bij deze bruisende, grootste oudervereniging van 55 plussers in Vlaanderen. Overigens blijft het wel waar, meen ik, dat onze christelijke waarden snel verdwijnen. Verder wezen we er op dat bepaalde religieuze uitdrukkingen gebruikt of misbruikt  worden tegen hun diepe betekenis in, zoals “in Gods Naam” terwijl men duidelijk spreekt ‘in naam van de vrijmetselarij”. Nog straffer was de pathetische uitroep van de gevierde advocaat van de  betrokken psychiater. Voor hem was zogenaamd de barmhartigheid van “Damiaan” het model om euthanasie te plegen!

Dit toont aan hoe grondig verziekt onze openbare opinie is, waardoor waarheid en leugen, goed en kwaad simpel verwisseld kunnen worden.

Afbeeldingsresultaat voor pater damiaan

Pater Damiaan wordt als onze “grootste Belg” erkend omdat hij zijn leven gaf voor de lepralijders, hun lichamelijk en psychisch lijden verzachtte en hen bijstond tot het einde toe  tot hun geestelijk heil, precies het tegendeel van de mensonwaardige dodelijke spuit.

Ik mocht een treffend  getuigenis ontvangen van een gewezen ziekenhuisarts, dienst-hoofd van een chirurgische afdeling, lid van meerdere internationale academische verenigingen, secretaris-generaal van de wereldfederatie van dokters die het menselijk leven eerbiedigen en de laatste 15 jaar voorzitter  van de Ethische Commissie van een algemeen ziekenhuis van +500 bedden en consulent in de afdeling Palliatieve Zorgen. Een man met bijzonder ruime ervaring met zwaar zieke en stervende patiënten. Hij pleit er voor om goed te luisteren naar de reden van de wanhoop bij de patiënt. Dan is er “vaak veel meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht. Dit geeft niet noodzakelijk hoop op een terugkeer naar de gezondheid, maar toch om een zinvol leven verder te kunnen leiden ondanks de vele beperkingen. De patiënt doelbewust doden, zelfs op zijn of haar eigen aanvraag heeft voor mij, voor verschillende reden geen plaats in het “therapeutisch arsenaal” van een arts. Maar er is meer. De patiënt doden is het absolute tegengestelde van het wezen zelf van het beroep, voor mij de roeping van de arts”. Hij klaagt ook aan dat de arts zich onder druk laat zetten door de maatschappij, de sociale zekerheid of derden. “Wat de arts wel hoort te doen is, in plaats van de patiënt te vernietigen, zijn of haar lijden aan te pakken en doen verdwijnen of tenminste tot aanvaardbare proporties te verminderen, zowel fysisch als psychisch lijden. Dat  is tegenwoordig altijd mogelijk. Dit ondanks het feit dat niet alle artsen altijd daarvan op de hoogte zijn.”

Ja, het wordt hoog tijd dat er een breed,  grondig en redelijk maatschappelijk debat komt over de vraag of euthanasie nog verantwoord is in onze tijd. Inmiddels zijn we de redactie van het weekblad Doorbraak erg dankbaar omdat ze ons artikel over euthanasie welwillend heeft opgenomen.

P. Daniel

Nvdr: Visietekst Ethisch Comité

Vrijdag  7 februari 2020

Flitsen

Afbeeldingsresultaat voor simeon icon

Hypapante – Het feest van O.L. Vrouw Lichtmis heet hier “hypapante” of “ontmoeting”. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, van het N. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de  grote rol die Maria door haar lijden zal spelen in de verlossingswerk van Jezus. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”.

Afbeeldingsresultaat voor yabroud syria

Na de byzantijnse Eucharistie was er zegening van de kaarsen, het brood, de wijn en de zalving met gewijde olie, waarna de kaarsenprocessie. Daarna kwam plots de bisschop op bezoek en onmiddellijk daarna arriveerde een groep van pastorale verantwoordelijken uit Yabroed. De zon scheen heerlijk en nodigde ons uit om buiten te zitten. Het was een erg gezellige ontmoeting vooraleer de mensen van Yabroed rondgeleid werden.

Afbeeldingsresultaat voor mar yakub monastery logo

Gisteravond was er nog een ander bezoek. Er kwam een kleine autobus (23 zitplaatsen) binnengereden, bestuurd door een van onze vaste medewerkers, met de vraag, deze te zegenen,  wat we met plezier gedaan hebben.  Deze wordt ter beschikking gesteld van onze MSJM (Monastery Saint James the Mutilated), voor de hulpverlening over het hele land. Om ons medisch personeel bijvoorbeeld naar Hassake en het fameuze vluchtelingenkamp van Al Hol (N.O. Syrië) te voeren en terug te brengen, moesten we tot heden een kapitaal betalen. Dat zal voortaan dus veel goedkoper en veel beter kunnen. Er is nog veel nood en we trachten eerst te helpen waar dit het  meest nodig is. Dit is enkele mogelijk dank zij onze weldoeners en medewerkers, waar we erg dankbaar om zijn.

Nvdr: Enkele foto’s van MSJM medewerkers, herkenbaar aan het logo: medische zorg, zieken- en ouderenbezoek, onderwijs, advies, zelfredzaamheid…

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon
Afbeelding kan het volgende bevatten: 11 mensen, zittende mensen, tafel en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en zittende mensen
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan
Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, binnen

Nvdr: Beelden uit Mar Yakub in februari vier jaar geleden:

Een oosterse inzegening – Een man die regelmatig muziekles komt geven had al lang gevraagd zijn huis, op enkele honderden meters van ons klooster, te komen inzegenen. Zondagavond trokken we er met 7 naartoe. Hij had een huis in Damascus en hier en beide zijn  door terroristen vernield. Dit heeft hij zelf terug opgetrokken.  Hij studeerde muziek in Egypte, Jordanië en was met zijn broer in Rusland. Zelf kan hij 17 instrumenten bespelen en was de directeur van het groot orkest in Damascus. Zijn  broer was de beste violist van het M.O. en werd eens in Moskou door applaus tot 9 maal toe terug op het podium geroepen. En zo werden we nu door hem en zijn vrouw bijzonder hartelijk ontvangen. De slaapkamer met een bed rechts en links tegen de muur, dient ook voor living en eetkamer, zodat ze maar één ruimte moeten verwarmen.

We hielden een plechtige dienst met Evangelie, voorbeden, gebeden en inzegening. Dan drongen zij er op aan dat we zouden blijven eten en hij haalde zelfs een fles goede oude wijn boven. Ondertussen bleef zijn vrouw, die uit  Ras Baalbek (Libanon) komt, vertellen over haar verering van O.L. Vrouw. Tijdens de oorlog in Libanon, zagen alle dorpelingen op een avond O.L. Vrouw met uitgespreide armen aan de hemel. Hun dorp is ook gespaard gebleven. Van de enkele instrumenten die de man nog heeft kunnen redden, nam hij een fluit en begon te spelen. Hij zei dat het de oudste fluit is, die oorspronkelijk door de herders gebruikt werd. Wat een heerlijke avond van oosterse gastvrijheid.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Idlib wordt nederzetting na nederzetting, dorp na dorp, stad na stad bevrijd. Het is duidelijk dat de Syrische regering niet langer zal dulden dat deze provincie onverminderd de speeltuin blijft van een verzameld zootje terroristen bewapend, bevoorraad en gesteund door Turkije, of misschien nog steeds ook door het Westen.

Volgens het Russische ministerie van buitenlandse zaken zou HTS & co. in december alleen al niet minder dan 1400 aanvallen vanuit Idlib met zware wapens en zelfs tanks uitgevoerd hebben; in januari meer dan 1000. Honderden Syrische burgers en soldaten, tevens Russische en Turkse militairen werden gedood. De zgn. de-escalatiezone was een lachertje; HTS had onmiddellijk duidelijk gemaakt dat zij zich niet gedwongen zagen aan het staakt-het-vuren mee te werken. Uiteindelijk trad het Syrische leger met de hulp van hun bondgenoten in actie om de provincie te bevrijden van de terroristen.

De Turken zetten zgn. observatiepunten op waar ze er zin in hebben. Ook al is het grondgebied in handen van de Syrische overheid – en al ze dan – per ongeluk – beschoten worden omdat ze zonder aankondiging (wat ze normaal op voorhand aan Rusland mededelen) in Idlib rondtoeren, dan laat Erdogan al zijn Ottomaanse duivels los, dreigt met een open oorlog tegen Syrië, een bezetting, en stuurt een groot konvooi met wapens naar zijn huurlingenleger om de opmars van het Syrische leger te stuiten. De prijs wordt betaald door eenvoudige militairen die hun dienstplicht vervullen. Aan beide kanten, zowel bij het Syrische als bij het Turkse leger. Erdogan verklaarde dat er zich momenteel 12 Turkse observatiepunten op regeringsgebied bevinden; hij wil dat Moskou de Syrische regering onder druk zet en dat het Syrische leger zich tegen het einde van de maand achter deze imaginaire Turkse lijn terugtrekt. Zo niet, zal Turkije de zaak in eigen handen nemen… (…)

Merkwaardig: op dezelfde dag dat het Turkse konvooi mét commando’s en 60 bewapende voertuigen Idlib binnentrok, lanceerde Israël vanuit de bezette Golanhoogte raketten op verschillende doelwitten in Syrië. (…) De meeste raketten werden onderschept door het luchtafweersysteem.

Een satirisch zicht op de toestand, wat de ernst van de miserie niet doet vergeten:

Pompeo liet weten dat hij het Turkse ‘vredes’initiatief toejuicht.

De Generale Staf van het Syrische leger gaf de terroristen in Idlib een laatste kans om hun wapens neer te leggen om zo vele levens te redden. (…) Vergeefse moeite. Vier burgers, waaronder een kind, werden gedood, 7 anderen gewond door raketten afgevuurd op de residentiële wijk Hamadaniyah in Aleppo-stad. U ziet een getuige, een slachtoffer, een burger, wiens woning geraakt werd. Hisham Kayali vraagt zich af wat Syrië de wereld misdaan heeft, waarom de Syriërs dit aangedaan wordt… “We zijn allemaal mensen…”

Ali, een jongetje, waarschuwt voor onbekende voorwerpen: voor granaten, landmijnen, of andere explosieven. Hij heeft een droom: een nieuwe voet. Ali wil politie-agent worden…

De energievoorziening ligt overal onder vuur. We berichtten al over de oliepijplijn in zee, die zwaar beschadigd werd door explosieven aangebracht door (onbekende?) duikers. Enkele dagen geleden werd het Al-Rayan gasverdeelstation in Homs het doelwit van sabotage door terroristen. Na herstelling kon de productie heropgestart worden.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

Tal Tamer elektriciteits verdeelstation 66/20 KV in het westen van Hasaka werd door de Turken (of door hun huurlingen) buiten werking gesteld daar de hoogspanningskabel vernietigd werd. Geen stroom in Tal Tamer en omgeving. (…)

Rusland verdeelt in Hasaka-stad voedselpakketten aan families gevlucht voor het Turkse geweld. Tevens geeft een medisch team gratis zorg en medicijnen. Gedurende drie weken toert deze ploeg in de Hasaka provincie rond om hulp te bieden bij allerlei medische problemen, operaties inbegrepen.

Beelden van een ondergronds al-Nusra hoofdkwartier in Idlib:

Waar een gebied bevrijd wordt vindt men wapens, munitie afkomstig uit…

Niets is heilig voor de terroristen. Dat musea en archeologische sites systematisch verwoest, leeggeroofd worden wist u al. Ook Ebla, één van de belangrijkste culturele archeologische sites ter wereld, ontsnapte niet aan vandalisme en georganiseerde diefstal. Het Syrische leger kon Ebla bevrijden van de barbaren. Er zal een gespecialiseerd team naar Tel Mrdikh, het koninkrijk Ebla, gestuurd worden om de schade op te meten. Geen sinecure en veel is onomkeerbaar beschadigd. Met man en macht en zonder enig respect voor de historische waarde werd er gegraven naar verborgen onderaardse schatten die men wel ergens kon verzilveren. Veel werd voor de toekomst definitief vernietigd.

Rusland is blijkbaar niet onder de indruk van Pompeo’s militair inzicht of van Erdogans bedreigingen. De Russische luchtmacht is de voorhoede, het Syrische leger volgt. Beelden van een gerichte luchtaanval op terroristische doelwitten:

Moskou liet er geen twijfel over bestaan dat Idlib deel uitmaakt van het Syrische grondgebied en dat de nationale regering het recht én de plicht heeft tegen de terroristen te strijden. (…)

En het gaat vooruit. Voor het eerst in verschillende jaren kon het Syrische leger (SAA) de Aleppo provincie betreden via de buurprovincie Idlib nadat vier steden en dorpen, m.n. Jdeideh Tlafah, Tlafah, Dhebiyah, Jalas, op HTS heroverd waren door het 5de Korps van het SAA, het Jeruzalem Korps (Palestijnen) en de NDF (nat. defensie strijdkrachten).

Beelden van HTS en de Oeigoeren in de video zijn authentiek; zij worden door hen zelf verspreid. R & U voorziet ze van ondertiteling.

Hiermee werd bijna heel het grondgebied ten oosten van de M5 snelweg (Aleppo-Idlib) veroverd. De strategische stad Saraqib, op het kruispunt van de M4 en de M5, is sinds gisteren helemaal omsingeld. De terroristen zouden uit de stad weggevlucht zijn, richting westen.

Niet volgens deze woordvoerder der terroristen; volgens hem komen de Turken hen helpen. We kunnen dit vandaag niet op de echtheid verifiëren. We zien wel degelijk Turkse voertuigen, tanks… weten echter niet waar de beelden gefilmd werden.

Afsluitend deze boodschap van hoop: Geliefde zanger Thaer Malko bracht deze muzikale video op de markt met een patriottisch lied: “Het (Syrië) zal heropgebouwd worden!… Niet door het Westen, maar door het volk en hun bondgenoten.”

Idlib: oorlog tegen de democratie…

Het bloedddorstige Assad-regime bedreigt de laatste democratiestekken, geplant door dhr. Al Joulani en zijn buitenlandse volgelingen in de Syrische provincie Idlib. Op 3 februari vielen zij de vreedzame al-Qaeda activisten aan in de dorpen Nayrab en Tornaba en sloten de snelweg M4 ten westen van Seraqib af, waar de hoogst gewaardeerde verzetshaarden van tolerantie en diversiteit met de beroemde brigadeleden van HTS, de Oeigoeren-gemeenschap en gelijkaardige NGO’s zich blijven verzetten tegen de slachtpartijen van Assad en partner-beschermheer Rusland op ca. 7 km van Idlib-stad. Hun missie: de opening naar de stad vanuit noordwestelijke richting (Aleppo) veilig te stellen. Volgens vijandelijke bronnen zou het Syrische leger zelfs al de euvele moed gehad hebben Idlib-stad zelf onder vuur te nemen.


Erger zelfs: het Syrische leger bestond het op een smerige laffe manier de Turkse “observatie”troepen, die zich dichtbij de al-Qaeda vredesmissie rond een kampvuur schaarden, aan te vallen.
Erdogan liet dit niet zomaar passeren en gaf opdracht 50 doelwitten van het Syrische leger in het vizier te nemen. Naar verluidt zouden daarbij 76 door Assad misleide soldaten gedood zijn.

De prille Idlib-democratie is in groot gevaar.
Turkije blijft “observatie”punten opstellen om de stad en de belangeloze activisten te beschermen. U weet toch waarom? De Syrische en Russische Luchtmacht zoeken elke ochtend bij het ontbijt naar burgerdoelwitten, ziekenwagens, ziekenhuizen, ondergrondse naai-ateliers, sprookjesvertellers en andere vreedzame bezigheidstherapieën, op poten gezet in de provincie Idlib door vredesactivisten met de onbaatzuchtige steun van Ankara.

Ook willen wij nog een ander punt van Assads expansiedrang onder de aandacht brengen: in het noordwesten van Aleppo verzetten de democratische activisten zich met alle middelen tegen Assads oprukkende leger. Zij verliezen echter stilaan terrein. De overmacht van de dictator is té groot. Hoog tijd dat Uncle Sam & bondgenoten ingrijpen.

Ergo: op 4 februari maakte het Russische defensieministerie bekend dat de Witte Helmen opnieuw een chemische provocatie aan het voorbereiden waren, waarbij 200 personen en 400 liter chemische bestanddelen betrokken zouden zijn. Locatie: Maaret al-Artik. De acteurs zijn familieleden van HTS, ook kinderen. De film is gereed; wachtend op een passende gelegenheid om de wereld op stelten te zetten. Gelukkig hebben de poco media dit al bij voorbaat ontmaskerd als “propaganda”. Het is immers algemeen bekend dat er géén, wij herhalen “geen”, geprefabriceerde, geënsceneerde gifgasaanvallen gebeuren, zelfs al worden deze door OPCW-medewerkers zelf bekend gemaakt. Assad is nu eenmaal zo’n kloefkapper, die liefst zijn eigen ruiten ingooit door telkens dat zijn leger winst boekt, grondgebied herovert, dit voor zichzelf en de geloofwaardigheid van zijn regering, naar de bliksem helpt door een dergelijke gifgasaanval uitgebreid te laten filmen en ‘s werelds banbliksems over zich heen te roepen. Gelukkig staan Turkse en andere poco media in de startblokken om – zonder enig bewijs, zonder aanwezigheid ter plaatse – als ware skype-snuffelhonden dit vast te stellen en aan te klagen.

Honderdduizenden Idlibbers zouden al gevlucht zijn. Gevlucht… naar het noorden, naar hun opdrachtgever, nadat ze de oorspronkelijke bewoners verdreven hadden, toen ze de keuze hadden zich elders in Syrië over te geven of naar het noorden te verkassen. En daarvan krijgen ze nu de rekening gepresenteerd.

Wikipedia: satire

VSA: landmijnen, niets mis mee…

Afbeeldingsresultaat voor landmijnen
U herinnert zich de inzet van prinses Diana tegen het gebruik van landmijnen…

De doelstellingen voor het jaar 2025 zullen allicht niet gehaald worden. De VSA blijven erbij dat landmijnen niet per se in ongenade moeten vallen daar ze bijdragen tot de veiligheid van hun troepen.

Op 1 maart 1999 trad het door 162 landen getekende MBT-verdrag (Mine Ban Treaty) in kracht, een verdrag dat het gebruik van landmijnen wil verbieden, resterende landmijnen wil opgraven en ontmijnen, gronden teruggeven aan de bevolking en opslagplaatsen van landmijnen wil laten vernietigen. De VSA vormen samen met de EU, het V.K., Duitsland, Noorwegen, het grootste gedeelte – 71% – van de sponsors.

Gerelateerde afbeelding
Slachtoffers van landmijnen: bovenaan vooraleer het BNT in werking trad, midden toestand vandaag: onderaan doelstelling 2025.

Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat de VSA hiermee niet aan woordbreuk doen: zij hebben het verdrag niet ondertekend, samen met deze landen.

Meer weten? Klik op Landmine Monitor 2019.

Quo vadis, Syria?

Gesteund door de Russische luchtmacht slaagde het Syrische leger erin verschillende steden, dorpen en/of nederzettingen, o.a. Ma`arat al-Nu`man, de tweede grootste stad van de provincie, in Oost-Idlib te heroveren, rukt vervolgens verder op naar het noorden, naar de strategische stad Saraqib, waar de M4 (van Latakia) en de M5 snelwegen bijeen komen. Naar Idlib-stad zijn het nog 33 km. Het leger gaat als eerste op zoek naar explosieve valstrikken, bermbommen, autobommen en probeert zelfmoordterroristen uit te schakelen vooraleer ze anderen mee de dood in kunnen sleuren.

Op de video ziet u duidelijk hoe het grondgebied rond de snelweg M5 zowel vanuit West-Aleppo als vanuit Oost-Idlib beetje bij beetje heroverd wordt.

Zelfde scenario als in andere bevrijde gebieden. Het nationale museum van Ma`arat al-Nu`man werd helemaal leeggeroofd door de terroristen, oudheidkundige artefacten verkocht, wat rest vernietigd:

Overal tunnels, kelders, wapenopslag of fabricage van granaten e.d., grote voorraden medicijnen:

De Palestijnse al-Quds troepen (ook de Jeruzalem Brigade genoemd) leveren hevig slag tegen de terroristen in Al-Zahra’a en andere oorden in west-Aleppo. Tevens wordt er gevochten om de Rashideen sector 4 ten zuid-westen van Aleppo. Aleppo moet en zal een grotere bufferzone krijgen.

https://i0.wp.com/iswnews.com/wp-content/uploads/2020/01/2-Aleppo-cut3-29jan98-9bah98.jpg?resize=360%2C325&ssl=1
Het omcirkelde gebied is een bos, dat moet uitgekamd worden wil de sector 4 (ten noorden) kunnen ingenomen worden.

De poco politici en media huilen moord en brand. Al-Qaeda terroristen zijn volgens nieuwsberichten “de laatste opstandelingen” tegen het Assad-regime. De Syrische en Russische luchtmacht zoeken naar verluidt speciaal burgerdoelwitten uit om die met een pervers genoegen te kunnen bombarderen. Dat de terroristen de burgerbevolking als menselijk schild misbruiken, zich verschuilen in scholen, ziekenhuizen, gemeenschapscentra…. dat er telkens humanitaire corridors geopend worden om de burgerbevolking te ontzetten, dat de terroristen hen weigeren doorgang te verlenen, tenzij ze hiervoor losgeld betalen… wordt elegant verzwegen.

Als zelfs het éénmansobservatorium-voor-terroristenrechten de volgende boodschap verspreidt:

SOHR: The central Idlib hospital announces it will halt all operations due to HTS installing communication equipment on the roof of the hospital that endangers the lives of the staff and it’s patients.

… dan moet men niet verwonderd zijn dat een ziekenhuis het doelwit vormt. Naar verluidt zou HTS in ware commandostijl het ziekenhuis bestormd hebben. Het medische personeel wil niet dat patiënten of zijzelf in gevaar komen. Zij hebben hun werkzaamheden dus stopgezet. (…)

enkele Idlib-bewoners konden via de humanitaire corridors vluchten…

Laatste nieuws van het front: net ontvangen. Het Syrische leger zou zich momenteel op 5 km (of 3 km?)van Saraqib bevinden, m.a.w. in één etmaal 15 km vooruitgang geboekt hebben ten oosten van de M4 snelweg.

De energiebevoorrading doet pijn in Syrië: de oliepijplijn verbonden aan de raffinaderij van Banyas (Mid. Zee haven) werd door duikers met een explosieve lading zwaar beschadigd. De pijplijn ligt op 23 m diepte, 3 km van de kust verwijderd. De territoriale wateren reiken 12 nautische mijlen, of 22.2 km van de kust.. Daders onbekend. Men heeft zo zijn vermoedens… Syriërs zijn niet zo gespecialiseerd in onderwateractiviteiten… Het is de tweede aanval; de eerste gebeurde op 22 juni 2019.

Wie geïnteresseerd is verwijzen wij graag naar de interactieve kaart van Syrië.

Coronavirus: qui bono?

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Wie gelooft dat het soepingrediënt “vleermuis” verantwoordelijk is voor de verspreiding van het virus? Welk land zit er achter de ontwikkeling (… en verspreiding) van het Coronavirus? Het werd ontwikkeld voor biologische oorlogsvoering. Qui bono?

Zit het Pentagon achter de Coronavirus? Zou het? Herinner u Agent Orange tijdens de Vietnam Oorlog:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De groeiende onrust in Libanon baart ons grote zorgen. Tegen de verwachting in  is, na het aftreden van de eerste minister  Saad Hariri (soenniet en Saoedi!), de nieuwe eerste minister Hassan Diab (ook soenniet maar  geen Saoedi!) er in geslaagd een regering op de been te brengen. 1/4e zijn vrouwen, 4 soennieten, 4 maronieten (katholieken), 3 Grieks-katholieken, 3 Grieks orthodoxen, 1 Armeens orthodox, 2 Sjiieten Hezbollah, 2 Sjiieten Amal, 2 Druzen. Allemaal nieuwe ministers.

Historisch: voor het eerst 6 vrouwen in het Libanese kabinet

Theoretisch een goede oplossing en een goede regering onder het presidentschap van de maroniet Michel Aoun, die het leger oproept om de orde te helpen herstellen. Maar…noch Saad Hariri en zijn (Saoedische) achterban, noch Samir Geagea van de Libanese strijdkrachten, noch de Druus Walid Jumblatt willen met deze regering samenwerken. Zij willen  hun  privileges behouden met de mogelijkheden van grenzeloze corruptie (door Frankrijk na W.O. II ingevoerd op basis van het confessioneel systeem). Vandaar blijvende onrust. Niet alleen soennieten vechten onder elkaar, ook christenen. Er vallen steeds meer zwaar gewonden bij betogingen en dat is eigenlijk helemaal niet “Libanees”. De banken weigeren de mensen meer dan 300 dollar per week te geven, wat geheel illegaal is. Achter de schermen zijn er grote krachten die  niets liever willen dan de chaos laten voortduren (precies zoals in Syrië). De Britse regering schreeuwt moord en brand omdat Hezbollah, die wel degelijk aan de kant van het volk staat, mee mag doen met de regering. Ondertussen lijden steeds meer mensen honger en koude. En onze media zorgen ervoor dat de echte criminele onruststokers in Libanon (VS-Israël-Saoedi-Arabië-NAVO) uit beeld blijven (precies zoals in Syrië).

In Syrië zal de oorlog eindigen. Syrië en zijn bondgenoten zijn vastbesloten verder te strijden totdat de laatste gruwel van terroristen in Idlib opgeruimd is. Krokodillentranen en allerlei huichelachtige plannen van het westen zullen dit niet meer kunnen tegen houden. En waar zullen de duizenden terroristen die er overblijven naartoe gaan of door de westerse mogendheden, de voormalige “vrienden van Syrië”, naartoe “gezonden” worden voor een nieuwe “missie”? Turkije heeft al een paar duizend overgebracht naar Libië en de  VS zijn  bezig hun vriendjes van IS over te brengen naar Irak. Helaas vallen inmiddels wekelijks nog vele slachtoffers en sneuvelen er vele soldaten.

Volgend enkele flitsen uit onze gemeenschap en een uitgebreide lijst van info en video’s, waarin ieder zijn gewenste informatie kan opzoeken. Mijn voornaamste aandacht  heb ik  echter geschonken aan het uitwerken van het tweede deel van datgene waarmee ik vorige week begon: ‘Waarden Worden Waanzin’. Suggesties altijd hartelijk welkom.

P. Daniel

Vrijdag 24 januari 2020

Flitsen

Sneeuwpret en -zorgen – Dinsdagmorgen was het terrein bedekt met een flinke laag sneeuw. Sneeuw betekent hier geen school. De kinderen zijn druk bezig met het maken van een sneeuwman. Door de lange  stroomonderbreking is het koud en bovendien beginnen  de kraantjes minder en minder water te geven totdat er niets meer uit komt. Er is echter ergens in de gebouwen altijd wel een kraantje dat nog water geeft. De volgende nacht zakt het kwik tot min drie en daarna tot min 9. We verwachten bovendien dat het nog veel kouder zal worden. Gelukkig is er de volgende morgen een stralende zon, zij het met flink vriesweer.  Er zijn mensen die heel wat meer te lijden hebben in deze winter. We bidden er voor en trachten hen te helpen.

Grote bezorgdheid – Deze week kwam een 20 jarige student uit Homs enkele dagen meeleven. Zij zitten soms twee dagen zonder elektriciteit. Hier is het 4 uur (of meer) stroomonderbreking en dan 2 uur (of minder) elektriciteit. Hij vertelde ook dat de Syrische Lire sinds de oorlog als 20 x gezakt is, wat het leven telkens duurder maakt. En voor jongeren zoals hij is het niet gemakkelijk om te beslissen wat ze best doen. Ze mogen hun studies afwerken maar daarna moeten ze naar het leger, als de oorlog nog voortduurt. En dit is het land waar eten, kleding, woning, energie, ontwikkeling, verzorging in overvloed ter beschikking was, voordat de buitenlandse mogendheden  dood en vernieling brachten. De VS verkondigen luid dat zij een “macht ten goede” zijn maar stelen wel de voornaamste energiebronnen om ons nog meer in de ellende  te storten. En wanneer hier bisschoppen en christenen worden gemarteld en gedood, staat Pax Christi Vlaanderen met de steun van onze  bisschoppen, te applaudisseren (zie onder “En dit nog”).

Lees verder