Quo vadis, Syria?

De diefstal van de Syrische olie krijgt stilaan een meer georganiseerde vorm. Verleden week refereerden zowel senator Lindsey Graham als buitenminister Mike Pompeo naar een akkoord tussen de SDF (Koerden) en een Amerikaans oliebedrijf om de “olievelden in het NO van Syrië te moderniseren”. Pompeo: “De ondertekening van het akkoord duurde ietwat langer dan we gehoopt hadden, maar nu zitten we in het stadium van uitvoering.”

Onnodig eraan toe te voegen dat de Syrische regering dit akkoord – dat het stelen van de olie tot doel heeft – als niet geldig en illegaal, beschouwt: een schending van de soevereiniteit van Syrië. Ook de Verheven Leider der Ottomanen heeft dezelfde mening al is zijn uitgangspunt (Koerden = terroristen) enigszins anders. De VSA werden ervan beschuldigd “de separatische agenda van het SDF (Koerden) te ondersteunen door het in beslag nemen van de natuurlijke rijkdommen behorende aan het Syrische volk” en noemde het stelen van de olie “de financiering van het terrorisme”. Erdogan vergeet daarbij te vermelden dat hij de extremisten in Idlib – voorheen ISIS – een zelfde voorkeurbehandeling gaf.

Dean Henderson, auteur en geopolitiek anal!st uit Missouri, noemde het akkoord “piraterij”: “Het akkoord toont sterke gelijkenis met een piraat die een schip kaapt, vervolgens een aannemer benoemt om het schip “te moderniseren”. Deze olie is eigendom van het Syrische volk en niet van een Amerikaanse multinational en hun CIA-handlanger… Buitenlandse-politiek-door-diefstal is sinds de Monroe Doctrine een zuil van de Amerikaanse “diplomatie”…” De enige oplossing is dat Syrië de neo-kolonisatoren manu militari uit het land moet drijven. Zijn eerste boek ““Big Oil and Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen، Eight Families and Their Global Intelligence، Narcotics and Terror Network” gooide hoge ogen evenals The Illuminati Agenda 21. Henderson doorkruiste ca. 50 landen en schreef artikels voor verschillende kritische media zoals o.a. Global Research, Paranoia en Veterans Today. Zijn weblog werd niet alleen gecensureerd maar zelfs verwijderd. Meer duiding en video vindt u hier.

We geven ter herinnering nog mee dat de VSA hiermee niet aan hun proefstuk toe zijn en verwijzen naar de vorige zet via een Israëlische makelaar. (zie: Trumps mantra heeft ook een keerzijde van 5.12.19)

Ook de plaatselijke bevolking is er niet blij mee. Syrië is een immers een lappendeken van verschillende stammen, etnische afstamming, religies. Dat het gebied ten oosten van de Eufraat zomaar door de VSA integraal aan de Koerden toegekend wordt wordt niet in dank aanvaard. In de provincie Deir Ezzor waren er weer protesten waarbij de terugtrekking van het Amerikaanse leger & co. gevraagd en het ongenoegen geuit werd over de Koerdische druk op de bevolking zich te assimileren. Jongeren worden ontvoerd om verplicht dienst te nemen bij het SDF. Telecommunicatie en elektriciteitsverdeling zijn onder Koerdische controle geplaatst. De betoging werd neergeslagen met kogels. Een man verloor het leven; men noteerde verschillende gewonden. Burgers waren erin geslaagd SDF (Koerden)-strijders uit hun check points en scholen te verjagen – plaatsen die ze ingepalmd hadden en gebruikt hadden als hun bases.

Trouwens, de tactiek van het bezetten van overheidsgebouwen werd het SDF ingefluisterd door het Amerikaanse leger. Ook andere strategisch belangrijkse gebouwen, zoals het graanverdeelcentrum in de stad al-Hasakah. 120 werknemers moesten er vertrekken nadat het SDF hen buitengegooid had. Het bureau behandelde de verkoop aan bakkerijen van graanproducten, die opgeslagen worden in silo’s, goed voor ca. 13.000 ton.

Soortgelijke protesten werden in andere steden en dorpen in de provincie Deir Ezzor georganiseerd, o.a. in al-Hawaij, Jadeed Ekedat, Tayaneh, al-Sobhah, Abu al-Nitel, al-Shuhayl en Shinan; hun eis: de terugtrekking van het SDF en Amerikaanse strijdkrachten. Het SDF moest versterking laten aanrukken uit al-Shaddadi, al-Susah en al-Baghouz om de situatie onder controle te krijgen. Naar verluidt werd het verzet der Syrische burgers bestraft met Amerikaanse luchtaanvallen in al-Shuhayl en al-Hawaij.

Duidelijk toch? De VSA krijgen via de Koerden totale controle over energie, over water, over voeding, over communicatie, media, inlijving bij het leger, indoctrinatie, uitwissing van de etniciteit, verplichte leerstof op scholen…

Dat de VSA niet van plan zijn te vertrekken mag blijken uit de gestage aanvoer van materiaal en manschappen. Opnieuw kwam een groot konvooi met ca. 50 grote vrachtwagens, begeleid door 7 bewapende voertuigen, het land binnen via een illegale grensovergang in het NO vanuit Irak.

Volgens (nog) niet bevestigde berichten werd een Amerikaanse basis in het NO van Syrië, m.n. in al-Shaddadi, provincie al-Hasakah, waar ze de olie bewaken, bestookt met raketten. Amerikaanse voertuigen worden regelmatig tegengehouden of zelfs aangevallen door de bevolking, maar dit is nieuw. Er heeft zich geen verantwoordelijke gemeld.

De Syrische luchtmacht heeft maandag een groot wapen- en munitiedepot in de buurt van Binnish (ten noorden van Idlib-stad) van HTS-terroristen in Idlib aangevallen en vernield. De opslagplaats werd ontdekt door verkenningsdrones. Daarbij zouden ca. 20 doden of gewonden gevallen zijn. In Mayadin, provincie Deir Ezzor, ontdekte het Syrische leger nog meer wapens, ditmaal achtergelaten door ISIS.

En in het zuiden, communicatiemateriaal, granaten, wapens en munitie van verschillende types, van Israëlische en Amerikaanse makelij:

Military Situation In Syria On August 4, 2020 (Map Update)

Tekst in bovenstaande kaart:

  • Een Turkse soldaat werd dood aantroffen in Ras Al-Ayn, prov. Hasakah
  • Het Israëlische leger bestookte SAA posities in de prov. Quneitra – zgz. omwille van “verdachte achtiviteiten” in de Golan Hoogte
  • Het Syrische leger bestookte terroirsten in de regio’s Kabani, Tufahiya, Kanasfara en Muzarra
  • Betoging in Hajwaij om de moordenaar(s) van sjeik Mutashar al-Hafel (een Akidat-stamleider) bekend te maken (zie boven)
  • Turks huurlingenleger bestookt SAA posities nabij Kafr Nubl
  • en in Tadef (Noord-Aleppo)

Een Turkse gevechtsdrone bestookte een fabriek van elektrische kabels in het district Qanat al-Suis, ten oosten van de stad al-Qamishli, in N-Hasakah. Een zwaar gekwetste en veel materiële schade. In de fabriek verdienen tientallen burgers hun brood en worden uitsluitend materiaal voor burgergebruik geproduceerd.

Het Turkse leger zet meer druk in het NO van Syrië. Een dag daarvoor werden nog twee Koerden (SDF) gedood door granaatinstlagen in N-Raqqa. Duidelijk een flagrante inbreuk op het Turks-Russisch de-escalatie-akkoord. Voorlopig houden de Koerden zich gedeisd en gaan niet in op provocaties.

Liwa Fatemiyoun, een door Iran gesteunde Afghaanse gevechtsgroep actief in Syrië, kamt de regio in Z-Deir Ezzor – tussen al-Mayadin en al-Bukamal, uit op zoek naar ISIS-cellen. De laatste tijd duiken ze meer en meer op in regeringsgebied in de buurt van de olievelden onder regeringscontrole. Een aantal regeringsstrijders werd toen gedood en gekwetst. (…)

Ook in het oosten van Hama doken ze op – voor de tweede keer zelfs binnen een week – en vielen posities en check points van het SAA aan in de buurt van Jundya.

In het noorden van de provincie Latakia probeert het Syrische leger terrein te veroveren op HTS en andere terroristische groepen. (…) Hevige gevechten. Het zou om een tegenactie gaan na de raketten die vanuit Idlib naar Latakia afgevuurd worden. Ca. een week geleden lieten SAA soldaten het leven. De Russische luchtmacht trad in actie op 3.8.20. Geruchten doen de ronde dat er een groot offensief ter verovering van Idlib (tot 6 km boven de M4?) gepland wordt.

Rusland schopt een open deur in met de verklaring van hun Verzoeningscentrum dat de militaire aanwezigheid der VSA ten oosten van de Eufraat (… bij de olie!) een belangrijke rem zetten op de dialoog tussen de verschillende partijen in Syrië. De toestand in de regio’s buiten de controle van de Syrische overheid gaat van kwaad naar erger. M.n. in Deir Ezzor. Rusland en Syrië zijn gereed om “alle nodige stappen te zetten om de situatie ten oosten van de Eufraat op te lossen en de nationale dialoog te hervatten.”

Niet alleen Deir Ezzor, ook Idlib, waar de Turkse beschermelingen en HTS-terroristen geen zin hebben aan tafel te gaan om te praten, de wapens neer te leggen, zolang Turkije hen de hand boven het hoofd houdt en de noordelijke grensstreek bezet houdt. Bovendien werd nogmaals herhaald dat Rusland zichzelf “het recht voorbehoudt de activiteiten der terroristen passend te beantwoorden als deze een gevaar vormen voor regio’s dichtbij de de-escalatiezone in Idlib.” (…)

De dood in Vlaanderen

Dit gaat niet over corona. Het gaat over een lied uit WOI. Een macaber – zij het berustend – lied over de dood waaraan geen ontsnappen is. Het is bekend onder verschillende titels: “Vlaamse dodendans” of “De dood in Vlaanderen”, of ook “Vlaandren in nood” en zelfs met de eerste zin van het lied. Het lied zou afkomstig zijn uit de 15de eeuw en werd vertaald naar het Duits door Elsa Laura von Wolzogen.

Op een gitzwarte hengst daar rijdt de dood,
dicht en grauw is zijn masker als lood.
Als de soldaten het veld in marcheren,
laat hij zijn ros ernaast galopperen.

Keerzang:
Vlaand’ren in nood ! In Vlaand’ren rijdt de dood !
In Vlaand’ren rijdt de dood ! Lalalala, lalalala.

De dood kan ook de trommen slaan,
zijn roffel de harten sneller doet gaan.
Hij trommelt luid, hij trommelt luid !
Nu trommelt hij op een dodenhuid !

Toen hij zijn eerste roffel sloeg,
het bloed van al hun harten joeg.
En toen de tweede roffel klonk,
de landsknecht in zijn graf verzonk.

De derde roffel zolang ging,
tot hij van God de zege ontving.
De derde roffel is traag en klinkt,
alsof een moeder haar kind toezingt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Tod_in_Flandern

Duitse tekst Flandern in Not

Duitsland bijt van zich af… (2)

… en laat zich niet verder chanteren door de VSA

File:Nord Stream 2 logo.svg - Wikimedia Commons

Voormalig officier bij de Duitse Bundeswehr, Oberstleutnant a.d. Jochen Scholz, voormalig beleidsmedewerker in het Duitse defensieministerie, heeft zo zijn mening over de Amerikaanse bemoeienissen – of liever chantage – tegen de gaspijplijn Nord Stream 2. Hij stelt dat deze ronduit tegen internationaal recht ingaan. Meer zelfs:

“Wat hier op het spel staat is niets anders dan dat de rechtsorde, bepaald in het VN-Handvest (26.6.1945) steeds meer vervangen wordt door het “Faustrecht” (het recht van de sterkste), een ontwikkeling, die sinds het einde der Sovjetunie in vaart toegenomen is.”

Opdat u zich een beeld kan vormen van Oberstleutnant der Luftwaffe, Jochen Scholz voegen wij dit vraaggesprek met hem toe. Een citaat: “Met Rusland kan men niet meer zo omgaan wie men het tot enkele jaren geleden gewend was. En daaraan zijn de Amerikanen nog niet gewoon geraakt…

Jochen Scholz raadt de Duitse regering zich binnen het kader der VN tegen de Amerikaanse ongerechtvaardigde eisen te weren: “Daardoor belandt het onderwerp op mondiaal niveau en wordt breder opgemerkt terwijl het momenteel eigenlijk slechts binnen de Amerikaanse en Europese kringen een strijdthema is.” Volgens Scholz moet Duitsland zich tegenover de VSA te weer stellen. Hij raadt af kwaad met kwaad te vergelden, m.a.w. sancties op te leggen. Duitsland is tot het einde van het jaar lid van de Veiligheidsraad. Daar moet het initiatief genomen worden door zich te beroepen op artikel 96 van het VN-Handvest.

Volgens Scholz bemoeien de VSA zich – wat in de Duitse media zo goed als nooit aan bod komt – om duidelijk geopolitieke redenen. We citeren:

Onafhankelijk van wie er net president is, blijft de belangrijkste reden voor de tegenwerking door de machtselite der VSA van geopolitieke aard. De samenwerking tussen Duitsland en Rusland in de energiesector is zonder twijfel een bouwsteen op de lange weg naar een eurasische economische ruimte, die onvermijdelijk ook een nieuwe veiligheidsarchitectuur met zich meebrengt. Daardoor zou de sinds decennia voortdurende Anglo-Amerikaanse strijd om het “Wereldeiland” een maat voor niets geweest zijn, waarvan de overheersing volgens Halford Mackinder de voorwaarde voor ‘s werelds dominantie is. Andere redenen, zoals de verkoop van het vloeibare Amerikaanse frackinggas aan de EU, spelen hierbij een ondergeschikte rol en dienen president Trump hooguit als verkiezingsthema. (…)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,
In onze gewone media, de mainstream, herinner ik me niet, de voorbije 9 jaren een artikel gelezen te hebben over Syrië dat recht doet aan hetgeen hier werkelijk gebeurt. Het gaat nog steeds over een zogenaamde ongewapende “volksopstand”, bloedig onderdrukt door een dictatoriaal “regime”, dat gifgasaanvallen pleegt, bomvaten op eigen volk gooit, hospitalen en scholen bombardeert, waaruit een “burgeroorlog” ontstaat.

Dat er deze week in al-Ghadfa (10 km ten O. van Maarat al-Numan, Z. Idlib) een door terroristen gebruikt mini-laboratorium gevonden werd met een grote hoeveelheid menselijke
organen op chloroform, blijkbaar voor de verkoop, zul je uiteraard niet lezen. De berichtgeving van de mainstream is één grote zeepbel die het westen zolang mogelijk wil laten zweven.

En plots komt er toch een artikel in de openbaarheid, dat een heel ander geluid laat horen, vanuit een beweging die een kritische en geëngageerde bewustwording nastreeft, democratisch wil zijn en tegen maatschappelijk onrecht (maar blijkbaar wel het grootste onrecht steunt: de doodstraf voor het ongeboren leven!). Het handelt over het officiële rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) dat Syrië beschuldigde van een gifgasaanval op Douma, een buitenwijk van Damascus,  waarbij 50 mensen zouden gedood zijn.
Met deze beschuldigingen gaven de VS (met het VK en Frankrijk) zichzelf het recht om een week later, op 18 april 2018 Syrië te bombarderen.  Sinds mei 2019 kwamen echter bijzonder onfrisse praktijken aan het licht, mede dank zij documenten van WikiLeaks. Twee
erg gerespecteerde, bekwame onderzoekers van het OPCW hadden geen enkele aanduiding gevonden voor enige schuld van het Syrische leger. Gasflessen die aangetroffen werden konden onmogelijk door militaire vliegtuigen gedropt zijn maar werden handmatig geplaatst. De twee integere onderzoekers werden onder politieke druk verwijderd en
vervangen door anderen die geen onderzoek hadden gedaan. Het oorspronkelijk rapport werd vervalst om Syrië de schuld te geven.(*zie vorige bijdragen hieronder)
Bovendien bleek dat er vroeger al onaanvaardbare druk werd toegepast. Toen José Bustani, de eerste directeur generaal van het OPCW een onderzoek wilde instellen naar het (niet) bestaan van chemische wapens in Irak, werden hij en zijn familie zwaar bedreigd door de toenmalige staatssecretaris John Bolton. J. Bustani werd gedwongen ontslag te nemen waardoor de weg vrij was voor een militaire inval in Irak. Deze onthullingen zijn bijzonder explosief voor een internationale organisatie die moet doorgaan als deskundig en onafhankelijk. Ze werden evenwel in de VS en wereldwijd onthaald op een onthutsende, collectieve onverschilligheid.Het feit dat deze grove wantoestanden bij ons nu toch aan het licht gebracht worden, en nog wel vanuit eerder linkse hoek, getuigt dat er toch ergens nog enige moed en eerlijkheid overgebleven zijn. Of men ook bereid is hieruit de passende conclusies te trekken, is nog lang niet het geval, maar dit is wel een voorbereidende stap
https://www.dewereldmorgen.be/community/bombardeerde-trump-syrie-op-valse-gronden/).

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Wat heeft een 18-jarige jongen, een student, misdaan dat hij gebrandmerkt wordt? Hij neemt niet deel aan rellen, hij is geen drugsdealer, hij is geen inbreker, geen verkrachter en is zelfs geen lid van Reuzegom. De VSA plaatsten hem op hun zwarte lijst: ze vonden het nodig een jongen, wiens enig misdrijf eruit bestaat dat hij verwekt werd door een staatsleider die verondersteld werd tien jaar geleden naar de pijpen van een wereldmacht te dansen. Hij moet boeten voor de vermoedelijke “zonden der vaadren”. Het gaat om de oudste zoon van president Assad, die naar zijn grootvader Hafez genoemd werd. Er is een woord voor, nl. “repressie”, zoals talrijke Vlaamse nationalisten mochten ondervinden toen het land b “bevrijd” werd.

Pompeo zit helemaal op die lijn. Hij stelt dat de Kaïnstempel goed bedoeld is, het is immers een vervolg op de sanctiescampagne om president Assad en zijn “regime” te dwingen op te houden met hun “wrede” oorlog tegen het Syrische volk en zich helemaal over te geven aan de politieke oplossing “made in USA/Israël”. Het scheelt niet veel of hij wil Hafez Jr. beschermen tégen zijn vader… Hij voegde er ter verduidelijking aan toe dat “de druk van zijn land tot doel heeft de politieke oplossing, zoals bepaald in resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad toe te passen… het is immers het énige geloofwaardige pad naar de vrede, die het Syrische volk verdient.” Met uitzondering van Hafez Jr. (…) Die mag als het ware gegijzeld worden om de wil van een gefrustreerde wereldmacht door te drukken.

Dat er in Syrië parlementaire verkiezingen gehouden werden, zal u misschien niet vernomen hebben. Tenslotte vindt een zgn. denktank, Atlantic Council, dat deze compleet moeten genegeerd worden. Zolang de uitslag niet naar de zin van de VSA regering is, tellen de verkiezingen niet mee. Duidelijk? (…)

Er wordt een gezamenlijk initiatief gestart van de Damascus-stedelijke overheid en het Ministerie van Binnenlandse Handel om producten zo goedkoop mogelijk, zonder tussenpersonen, aan de man te brengen:

Misschien heeft u de beelden gezien van gekwetste passagiers in een Iraans burgervliegtuig dat van Teheran via het Syrische luchtruim op weg was naar Beiroet. Gekwetst, omdat de piloot heksentoeren moest uithalen om het vliegtuig niet te laten crashen. Het werd immers belaagd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen boven het al-Tanf gebied dat de VSA als hun achtertuin beschouwen om terroristen onderdak te verlenen en op te leiden tot vredesapostelen (groen veld onderaan landkaart).

Lees verder

Oliebescherming…

De VSA lieten de Ottomanen vrij spel in het noorden van Syrië, trokken naar het zuid-oosten, naar de oliebronnen die ze blijvend “beschermen” samen met de Koerden. De boeren protesteerden tevergeefs tegen de hoge dieselprijs; hun tractoren staan dikwijls stil wegens een tekort aan (betaalbare) brandstof.

En dit is het resultaat. Zo ziet de bescherming eruit. Als de prijs van de olie te hoog is, als de plaatselijke bevolking die niet kan betalen, dan wordt er illegaal olie opgepompt en op ambachtelijke wijze geraffineerd. Dit is het resultaat. Het drinkwater vervuild, het vee vergiftigd, landbouwlanden onbruikbaar. Confronterende foto’s bij Black waters: Oil spills pollute northeast Syria creeks. De grotere semi-professioneel-uitgebate oliebronnen leveren hun producten op de oliemarkt, dankzij de VSA en de gewillige Koerden, die een graantje “mogen” meepikken van de beschermheer Uncle Sam. Wij hebben regelmatig bericht over konvooien met olietankwagens op weg naar een grensovergang met Irak. Van daar gaat de olie naar de havenstad Basra, waar de olie met olietankers naar de VSA verscheept wordt.

Negen jaar verwoesting van Syrië

Wat pater Daniël al jarenlang schrijft, aanklaagt, is vervat in deze korte documentaire met persoonlijke getuigenissen. Wie zich diepgaander wil informeren verwijzen wij graag naar de dagboeken die pater Daniël erover bijgehouden heeft. U kan ze nog steeds kopen bij De Blauwe Tijger (speciale aanbieding deel I en II samen). Of volg de toestand op deze webstek.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Groot feest voor de katholieke, Maronitische gemeenschap in  Aleppo.

Op maandag 20 juli 2020, feest van de profeet Elias, werd hun St. Eliaskathedraal plechtig heropend. Het is een 19e-eeuws heiligdom, gebouwd op de plaats van een 15e-eeuws kerkje. De kathedraal werd herhaaldelijk en grondig verwoest door terroristen gedurende de oorlog. Kerk in Nood, dat Syrië al met ‘n 38 miljoen dollar geholpen heeft, hielp ook hier stevig bij de reconstructie. De Maronitische aartsbisschop Yousef Tobji sprak over de zending van de christenen om daar te blijven. De apostolische nuntius en kardinaal Mario Zenari bracht de gelukwensen van paus Franciscus over. De groot Mufti, dr. Ahmed Badreddin Hassoun zei dat de oorlog wel gebouwen kan verwoesten maar niet het geloof. Aartsbisschop Yousef Matar van Beiroet bracht de boodschap over van de Maronitische patriarch en kardinaal Bechara Boutros Rai: christenen en moslims in Syrië, Libanon, Palestina en Jordanië zijn allen broeders en hebben eenzelfde zending! Er zijn in Aleppo nu nog ‘n 30.000 christenen terwijl ze voor de oorlog met 180.000 waren.

Het lijkt een onbeduidende gebeurtenis te midden van de voortdurende militaire, economische, politieke en religieuze oorlog die Syrië blijft verwoesten. Recep Tayyip Erdogan wil heel N. Syrië “zuiveren”van christenen en inlijven in zijn neo Ottomaans Rijk. Zijn oorlogen zijn een catastrofe, zijn partij AKP staat op instorten  en zijn economie is een mislukking. En toch,  met de omvorming van de Hagia Sofia tot moskee wil hij zich aanstellen als de wereldleider van de islam in navolging van sultan Mehmet die op dinsdag 29 mei 1453 de Hagia Sofia tot moskee verklaarde. Hiermee eindigde het Byzantijnse Rijk, gesticht door Constantijn de Grote op maandag 11 mei 330.

Vandaag wordt de Hagia Sofia weer voor het eerst als moskee (mis)bruikt. Ondertussen blijft het westen de terroristische aanslagen, de plunderingen, het verstikken van het volk en de bezetting van Syrië volop steunen. Maria Zakharova, Woordvoerster van het Russisch ministerie van buitenlandse zaken herhaalde donderdag nogmaals dat westerse landen de criminele club van de “Witte Helmen” nog steeds blijven steunen en hun terreurdaden bestempelen als humanitaire hulp. Het zionistische Israël blijft Syrië willekeurig bombarderen terwijl het Syrische leger de handen nog vol heeft met de bescherming en bevrijding van het Noorden.

De kracht van Syrië ligt in de overwegende vaste wil van het volk om met alle geloofsgroepen en etnische verschillen, harmonieus samen te leven. Ook de overgrote meerderheid van soennieten wil geen chaos of onderlinge strijd met christenen, sjiieten en druzen, wat het westen telkens weer tracht uit te lokken met behulp van de moslimbroeders.

Lees verder

Ik vlucht en ik neem mee…

Vandaag is dat buiten je internationaal paspoort, je rijbewijs, bloedkaart en resem diploma’s, die je meestal ergens kwijt geraakt, je slimme draagbare telefoon, waarop je de contactgegevens van de gids, de ferry, de busverbindingen, Western-Union-agentschappen, én onderduikadressen kan raadplegen.

Hausspruch: "Das Schönste im Leben das Gott kann geben ist ein ...

Vroeger, toen 12 miljoen Duitsers uit Midden- en Oost-Europa verdreven werden, had men nog geen smartphone… Slechts snuisterijen – dingen zonder commerciële waarde – herinneringen aan gelukkiger tijden… zoals een houten plankje met daarin een huiszegenspreuk, overleefden de “Flucht”. Een tentoonstelling voert ons terug in het verleden, naar de tragische afloop van WOII, naar het vergeten, genegeerd, doodgezwegen leed van de verdreven Duitsers.

Wie zich interesseert voor de vlucht en verdrijving der Duitsers kan via onderstaande bruggetjes het trieste relaas bekijken. Wij plaatsen de eerste video van een reeks van 5; de volgende afleveringen vindt u onderaan via de bruggetjes.

Video 2: Der Untergang der Gustloff

Video 3: Die Festung Breslau

Video 4: Die Zeit der Frauen

Video 5: Die verlorene Heimat