Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De “Nieuwe Wereldorde”, de “Great Reset”, de “Vierde industriële revolutie”…, ons door een (niet verkozen) wereldelite voorgehouden, lijken veelbelovend. Het blijven echter gevaarlijke technologische ideologieën. Ze blijken nu een totale ommekeer te beogen:  mechanisatie, elektriciteit, digitalisering, automatisering, informatica, artificiële intelligentie, robotten, 5 G, nano-computerchips… Niet alleen economie, politiek en samenleving zouden helemaal omgevormd moeten worden maar ook de mens. We gaan naar een transhumanisme en zelfs een post-transhumanisme. Wie met een ongeval zijn hand verliest,  die kunstmatig vervangen kan worden, zodat hij met zijn hersenimpulsen zijn hand kan bewegen, krijgt iets fantastisch. Wanneer abortus echter steeds later wettelijk mogelijk moet worden, niet om de vrouwen te helpen, maar om organen te hebben van baby’s die zo volgroeid mogelijk moeten zijn voor de erg winstgevende abortushandel, dan is dat duivels.

De covid 19 is slechts een voorwendsel om de angst te kunnen  opvoeren en de meest radicale veranderingen wereldwijd te kunnen voorstellen. Deskundigen zeggen ons al maanden lang dat alle dwangmaatregelen geen zin hebben en zelfs verwoestend zijn. Hou op met testen en verzorg de zieken gewoon zoals we met de andere griepen deden. Ziehier nogmaals het besluit van een lange studie van een topwetenschapper:

“De maatregelen  zonder voorgaande van algemene afzondering, strikte afzondering van verzorgingsinstellingen, het algemeen dragen van maskers door de hele bevolking, obsessionele hygiëne voor oppervlaktes en handen wassen en de in haast ontwikkelde vaccins zijn tegengesteld aan wat de wetenschap ons leert en tegen de desbetreffende recente studies” (Prof. Denis Rancourt, universiteit van Ottawa, Canada, 11 januari 2021)

Dat massavaccinatie (mRNA) onnodig,  totaal zinloos en bovendien roekeloos is, legt prof. dr. Theo Schetters overtuigend uit (Nederlands):(deze video werd blijkbaar door velen erg gewaardeerd).

En  de drijvende kracht achter massale vaccinatie is niet de zorg voor de volksgezondheid, maar de farmaceutische sector die, volgens Olivier Petitjean in twintig jaar tijd uitgegroeid is tot hyper-gefinancierde monsters in dienst van de aandeelhouders eerder dan van de patiënten

We moeten nuchter erkennen dat al het mooie en waardevolle van onze samenleving wordt aangetast:

“Alles wat ons leven bepaalt is verwoest: onze openbare diensten, onze kleine  ondernemingen, onze onafhankelijkheid, onze jeugd, onze economie, onze levensvreugde, onze hoop, onze vrijheid, alles… Het is een technologische, eugenetische maatschappij, een bewaakte samenleving en op afstand, bestaande uit heersers en slaven…  totalitarisme op zijn Chinees.” (Dominique Muselet, 7 januari 2021)

« Een boulevard opent zich voor de “Great Reset”… Er is geen algemene bewustwording van de problemen die hiermee verbonden zijn…niets… Er is geen echt debat over de belangrijke thema’s … van deze toekomstige economische ontwikkeling……Leugens, beschuldigingen en chaos alom… Het is nodig dat alle burgers van de wereld zich verenigen om zich een mening te vormen die goed gedocumenteerd is over de doelstellingen en de methodes van deze toekomst” (Diana Johnstone, 8 januari 2021)

Het is een “plan”demie om angst te zaaien en een totaal nieuwe technocratische tirannie door te voeren. Een elite beslist over leven en dood van 7,8 miljard mensen om alle rijkdom massaal aan zich te trekken. Hiervoor worden alle vaste waarden en de hele beschaving verwoest. We beleven eigenlijk een wereldwijde beweging van godslastering. Het is een opstand tegen God en zijn schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld (voorzegd o.m. in Openbaring 13, 5)

Deze 4e industriële revolutie zal uiteindelijk mislukken omdat ze niet tegemoet komt aan de geestelijke behoeften van de mensen. Ze kan wel onnoemelijk veel schade aanrichten voordat mensen tot bewustzijn gekomen zijn. We moeten ondertussen weerstand opbouwen door de beproefde waarden uit het verleden te koesteren: God als Schepper en de tien geboden als  handleiding, Jezus Christus als Verlosser, met zijn Evangelie, zijn Moeder Maria en zijn Kerk, het huwelijk met de eigenheid van vader, moeder en kinderen, de heiligheid van ieder mensenleven zoals heel de mensheid vóór ons, en een warm ‘samenleven’  herstellen met bijzondere zorg voor de meest kwetsbaren, zoals steeds in de beste tijden gebeurde.

*******

We voegen hier een overweging aan toe over “heiligheid” van de woestijnvaders. Niemand is heilig zoals God zelf en iedere christen is “geheiligd” door het doopsel. In die zin groet de heilige Paulus “alle heiligen in geheel Achaïa” (2 Korintiërs 1, 1). Heilig zijn is zijn leven geven in liefde en vrijheid zoals Jezus. Dit geeft ons niet alleen een diepe vrede maar ook een goed inzicht. De heilige Pastoor van Ars (+ 1859), die slechts over een gebrekkige intellectuele ontwikkeling beschikte, had meer kennis in het leven van de mensen dan alle Franse psychiaters, “-peuten” en “-logen” samen. Daarom stroomden de mensen ook naar hem toe. Hij was innig verbonden met de Bron van Leven en Kennis, God zelf. Het streven naar authentieke “heiligheid” verdient meer aandacht. We beginnen met een algemene voorstelling van de heilige Dorotheus van Gaza, die in een aantrekkelijke, innerlijke vrede leefde. Een “heilige geestdrift” kan ons tot navolging leiden.

P. Daniel

Flitsen

De zondag na Epifanie viert de Latijnse liturgie de Doop van Jezus. Na de Eucharistie zijn we heel het huis rond getrokken om alle cellen te zegenen.

Deze week ontvingen we nog verschillende vrachtwagens met hulpgoederen, vooral voor vrouwen in nood.

Wat kunnen we doen?

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Met deze Quo Vadis nemen we vandaag slechts twee thema’s onder de loep:

  1. De oproep van een VN-rapporteur om de sancties te beëindigen.
  2. Het ongelooflijke lef van Israël en de VSA om Syrië zo zwaar mogelijk te treffen.

De VSA zijn er trots op: “Assads Syria is starting to starve like Saddam’s Iraq” (Ned. Assads Syria begint uitgehongerd te geraken zoals Saddams Irak”. Hoe kan je dit als mens durven uiten? Verheugd te zijn dat ze mensen tot de hongerdood gedreven hebben…

Alena Douhan, speciale rapporteur van de VN over de impact van eenzijdig opgelegde sancties, klaagt deze aan in haar verslag over Syrië: zij stelt onomwonden dat ze de mensenrechten van het Syrische volk op talrijke gebieden schenden. Veel mensen worden in de armoede gedreven, hebben geen woning, geraken moeilijk aan voeding, medicijnen, kortom aan basisbehoeften. De bevolking wordt bijgevolg afhankelijk van humanitaire hulp en de samenleving kan zich niet herstellen of ontwikkelen. Geld overwijzen naar Syrië is onmogelijk omdat de Nationale Bank ook op de sanctieslijst staat. Degenen die willen helpen zijn uiterst voorzichtig, terughoudend, ze vrezen immers voor onrechtstreekse sancties. Ook de NGO’s. Is het nog normaal dat een arts een onderdeel van een kapotte CT-scanner in zijn land moet binnensmokkelen? Is het normaal dat tandpasta gemeld staat als een te sanctioneren artikel met als verklaring geschikt voor – “dual use” – iets dat zowel een gebruik in de burgermaatschappij als voor militaire doeleinden kan gebruikt worden? Het is pure boosheid “evil” – het Kwade – andere landen te dwingen mee te werken aan de VSA-sancties. Iedereen heeft de daver op het lijf om niet meegesleurd te worden in een neerwaartse spiraal eens de VSA een vloek uitgesproken heeft. En dat is het geval door de sancties, waarbij andere landen, die met Syrië op de een of andere manier handel drijven, hulp verlenen zoals bv. een nierdialyse-apparaat leveren, geld overmaken aan familieleden… mee door de VSA bestraft worden. Enz… enz…

U kan heel het gesprek ondertitelen en vervolgens vertalen via de icoontjes onderaan.

Zij klaagde in oktober ook al de sancties die Iran treffen aan; diabetici sterven omdat ze niet aan insuline geraken. Zelfde scenario voor kankerpatiënten. De VSA zeggen wel dat medicijnen vrijgesteld zijn van sancties; de banken echter niet. Als je de in te voeren medicijnen niet kan betalen, omdat de banken te bevreesd zijn om mee te werken, dan kan je de medicijnen ook niet invoeren.

Voor westerse media zijn de herhaalde Israëlische luchtaanvallen op Syrische grondgebied slechts bij uitzondering het mededelen waard. Sinds het begin van het jaar niet minder dan vier keer. In de Deir Ezzor regio was het de zwaarste ooit.

Israël krijgt daarbij hulp van de VSA, die ten oosten van de Eufraat “de olie beschermen” samen met hun vriendjes, de Koerden. Dezelfde Koerden, die in het noorden van Syrië in de steek gelaten werden, door dezelfde “bondgenoten, de VSA”, om plaats te maken voor een andere bondgenoot, Turkije. Toen riepen de Koerden, zoals een tijdje geleden weer het geval was in de grensstad Ain Issa, de hulp in van het Syrische leger. De Israëlische raketaanvallen van woensdag ll. op de Deir Ezzor grensstreek tillen de aanvallen naar een heel ander niveau, zowel op militaire als op burgerdoelwitten. Talrijke slachtoffers, zowel reguliere soldaten als burgerwachten. Zowel Syriërs, als Iraki’s en Iraniërs. Israël kreeg informatie over de doelwitten doorgespeeld van de VSA, die daar hun aanwezigheid zowel qua manschappen als qua materiaal opgedreven hebben. Intussen blijft Trump wel herhalen dat hij “onze jongens” naar huis wil halen...

Deze Israëlische webstek herinnert aan de inmiddels wereldwijd bekende voorspelling van Wesley Clark:

Stel u nu even voor dat enig ander land zich dit zou permitteren…

Duitsland, mecenas der jihadisten

De wonderen zijn de wereld niet uit. De Duitse Bundesanwaltschaft (federale procureur) heeft een onderzoek opgestart naar de steun aan een jihadistische terroristische organisatie, die de facto profiteert van de Syriëpolitiek der Duitse federale regering.

Further down the Abyss – 4 more years of Merkelism — Steemit

In het oog van de storm zit een internationaal netwerk dat Hayat Tahrir al Sham (HTS) financiert; HTS is zoals tot vervelens toe herhaald, het Syrische filiaal van al-Quada (nadien al-Nusra), die aan de knoppen zit van de zgn. “rebellenregering” in het minikalifaat Idlib.
HTS moet qua wreedheden en schending der mensenrechten niet onderdoen voor ISIS. Wie van echtbreuk (meestal vrouwen) of godslastering beschuldigd wordt, hoeft zelfs geen advocaat te nemen. Weggegooid geld: het oordeel staat bij voorbaat vast.

Duitsland heeft steeds weer druk op Syrië en Rusland uitgeoefend om HTS niet aan te vallen. En HTS ziet hierin een goedkeuring door het laffe Westen. Het onderzoek van de Bundesanwaltschaft tegen HTS is niet het eerste van deze aard: in 2016 werden “strijders” van een andere terreurmilitie door een Duitse rechtbank veroordeeld, een terreurmilitie die de huidige president en de toenmalige buitenminister, Frank-Walter Steinmeier, absoluut bij de vredesonderhandelingen wou betrekken.

Wij hebben van HTS op 13 maart 2019 de doopceel gelicht; het bijhorende beeldmateriaal heeft Youtube intussen verwijderd. Zoals zoveel video’s die men schadelijk acht voor uw ontvlambaar gemoed…

HTS deelt dus in Idlib de lakens uit. Andere milities zagen zich gedwongen (u mag dat woord letterlijk interpreteren) aan te sluiten.

Ze noemen zich zonder verpinken het “Syrian Salvation Government”: “De Redders van het Syrische Vaderland”. In Idlib wonen ca. 3 miljoen mensen, waarvan ca. 1 miljoen vluchtelingen uit andere Syrische regio’s – vooral salafisten en jihadisten – die na de bevrijding door het Syrische leger de keuze kregen zich over te geven of vrijwillig met vrouwen en kinderen naar het noorden te trekken, naar het jihadistisch paradijs Idlib.

Een imam, een b.g. “Redder van het Syrische Vaderland”, met beeldrijke taal tijdens de vrijdagse sermoen:

De in Londen gevestigde denktank Chatham House stelt dat “de belangrijkse machtsstructuren in Idlib hoofdzakelijk uit HTS-figuren” bestaan die “bij alle strategisch-politieke beslissingen het voor het zeggen hebben”. Bovendien beslist HTS over leven en dood, over slapen in een woning of onder de blote hemel, over werk of bedelen, over onderwijs en rechtsspraak, over energie- en voedselbedeling. HTS heeft een lange arm bij justitie, zodat concurrenten niet te gematigd of te eigengereid worden.

Aan het woord “vluchtelingen” uit Idlib die naar Raqqa konden ontsnappen (Engels)

De controle over Idlib door HTS heeft directe gevolgen voor de bevolking. Zo liet Human Rights Watch twee jaar geleden al weten dat HTS regelmatig personen arresteert die verdacht worden het HTS-credo niet volledig te steunen. Velen van hen werden gefolterd. Verleden jaar bevestigde een onderzoeksverslag van de VN dat HTS burgers, met een afwijkende mening, gevangen zet, foltert en vermoordt. Zoals bv. journalisten. Vrouwen en kinderen zouden volgens dit verslag “systematisch gediscrimineerd” worden en van hun vrijheid beroofd. In november bevestigde de VN deze aanklachten en stelde zelfs dat HTS o.a. verantwoordelijk is voor de terechtstelling van mensen die het zgz. met de huwelijkse trouw niet zo nauw namen of waarvan vermoed werd dat ze niet voor de volle 101% Allahs richtlijnen volgden. M.a.w. praktijken die karakteristiek zijn – zoals bv. ISIS, voor jihadistische regimes.
Verleden week nog bevestigden Syrische mensenrechtenorganisaties dat HTS minstens 32 gevangenissen in Idlib opgericht heeft, waarin ontelbare mensen in hechtenis verblijven met als bijkomend rantsoen “foltering”. Ook andere drukmiddelen zoals verkrachting of moord werden vermeld.

Midden verleden week heeft de Bundesanwaltschaft de woningen van 14 personen laten doorzoeken; zij worden ervan verdacht giften voor HTS te verzamelen. Zij behoren tot “een internationaal netwerk dat de terroristische activiteiten van HTS in Syrië vanuit Europa over verschillende landen verspreid door financiële giften gesteund heeft”, zo deelde het Bundesanwaltschaft mee. Er is sprake van een mogelijk misdrijf, nl. “financiering van terrorisme” en “steun aan een terroristische vereniging in het buitenland”: HTS zou… “tot doelstelling hebben de Syrische regering door geweld te doen vallen en te vervangen door hun op hun ideologie gesteunde ‘Goddelijke Staat” op te richten.
Eén der beschuldigden hield naar verluidt contact vanuit Turkije met een tussenpersoon in Syrië, die daar “een platform in het internet” onder zijn hoede had, waarop verzocht werd gelden te storten als “giften voor de terroristische organisatie en de financiering van hun bewapende jihad”. Daarbij werd bijzonder in de verf gezet dat “het HTS-lid zich vooral en uitdrukkelijk zou inzetten om met de giften wapens en toebehoor te zullen aanschaffen en te zorgen voor het levensonderhoud van de bewapende strijders”.
Drie van de in beschuldiging gestelde Duitsers (? duo-nationaliteit ? ) werden vrijdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid en zitten nu in onderzoekshechtenis.

Dit onderzoek, deze inleiding naar een proces, is niet het eerste dat in Duitsland naar steun aan terreurorganisaties, bedrijvig in Syrië, gevoerd word.
In 2015 vond bij het Stuttgarter Oberlandesgericht een proces plaats tegen vier mannen die ijverden voor een andere djihadistische militie, Ahrar al Sham. Zij werden op 6 oktober 2016 veroordeeld; na hun beroepsprocedure van 22 november 2017 werd het vonnis uitgevoerd. Het proces kreeg toen nogal wat aandacht omdat de toenmalige buitenminister Frank-Walter Steinmeier, de huidige Bundespresident (SPD), zich opvallend én officieel ingezet had om de jihadistische militie, Ahrar al Sham, bij de vredesonderhandelingen te betrekken.

Volgens toenmalige berichten in de media heette het dat Steinmeier met dit doel “in de gevangenis van Stammheim” tijdens het proces “alom tegenwoordig” was – tenslotte werd de vraag gesteld of de minister inderdaad de vervlechting van een djihadistische terreurorganisatie bij de vredesonderhandelingen wenste… Het antwoord op die vraag was overduidelijk: het Stuttgarter Oberlandesgericht bevestigde dat Ahrar al Sham “aan alle voorwaarden van een terroristische organisatie… voldeed”.

Zonder verdere gevolgen voor de carrière van dhr. Steinmeier. Hij werd zelfs beloond met het presidentschap.

Voor de huidige buitenpolitiek van Duitsland, onder de leiding van Heiko Maas (eveneens SPD) zal de steun aan HTS ook geen gevolgen hebben. Maas heeft zich tijdens de afgelopen jaren steeds weer ervoor ingezet militaire offensieven tegen HTS, die het Syrische leger met Russische steun, uitgevoerd heeft te beëindigen. Maas hamerde steeds weer op “humanitaire” bedenkingen.
Noch de huidige buitenminister, Maas, noch de Duitse regering hadden enige “humanitaire” bedenking toen de anti-IS-coalitie – mét deelname van het Duitse luchtmacht – tijdens de oorlog tegen ISIS de steden Mossoel, Raqqa en andere Irakese of Syrische steden en dorpen bombardeerden en daarbij waarschijnlijk zware oorlogsmisdaden begingen. Mogen we aan de bombardementen op Dresden herinneren?

Het werkelijke, het échte doel is de Syrische regering dwarsbomen bij haar streven heel het land terug te kunnen verenigen. En daarvoor zijn alle middelen goed, zelfs bij de duivel te biechten gaan door de de facto rugdekking van een terreurorganisatie te accepteren. (…)

Vertwijfelde poging voor oorlog met Iran

Mike Pompeo deed nog een laatste ronde in de wereld vooraleer hij zijn scepter moet doorgeven aan een Democraat. En liet zijn licht schijnen op de politieke en militaire toestand. Niet vervaard van een leugen om (VSA-Israël) bestwil herhaalde hij de retoriek dat al-Qaeda eigenlijk door Iran gesteund wordt.

Aangaande 9/11 weet heel de wereld wie er achter de aanslagen zat. Geen probleem voor de VSA, die stelde dat Iran verantwoordelijk is voor 9.11. Een rechter in N.Y. vonniste zelfs over de schadeloosstelling die Iran aan de familieleden moet betalen:

En nu een gelijkaardige beschuldiging die ons laat delen in de wetenschap dat Iran aan al-Qaeda onderdak biedt. Dat Iraanse elitetroepen in Syrië tegen al-Qaeda en soortgenoten vechten, dat Soennieten zich niet als bloedbroeders der Sjiïeten beschouwen, is hem blijkbaar ontgaan Vanzelfsprekend werd de beschuldiging niet door bewijzen of feitenmateriaal gestaafd.

De Iraanse buitenminister Javad Zarif maakte er brandhout van. “Fictie”, klonk het droge antwoord op twitter:

Javad Zarif@JZarif·

From designating Cuba to fictitious Iran “declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal” is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies. No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo‘s favorite ME destinations; NONE from Iran.

Met “we lie, we cheat, we steal”, wordt verwezen naar dit fragment waarin Pompeo, quasi lachend én trots aan het publiek kenbaar maakt welke de normale gang van zaken is bij de CIA:

De woordvoerder van het Russische buitenministerie reageerde als volgt op de vraag of Moskou enige informatie had over mogelijke Iraanse banden met al-Qaeda:

“It seems that Mr Pompeo, at the end [of Donald Trump’s presidency], wants to do something else to hurt Iran. But this is absolutely unsubstantiated and unreasonable. There is absolutely no information”

Ned.: “Het lijkt erop dat dhr. Pompeo op het einde van Trumps presidentschap nog iets uit zijn hoed wil toveren om Iran pijn te doen. Maar dit wordt absoluut door niets gestaafd en is uit de lucht gegrepen. Er is absoluut geen info hierover.”

Mogen we even eraan herinneren aan het feit wié er zich eenzijdig in 2018 uit het nucleaire akkoord met Iran (JCPOA waardoor anti-Iran sancties opgeheven werden in ruil voor terughouding van Iraanse nucleaire activiteiten) terug trok, om vervolgens aan te dringen op nieuwe onderhandelingen. Iran ging daar niet op in en kreeg opnieuw wurgende economische sancties in zijn maag gesplitst.

Israël doet zijn uiterste best om olie op het vuur te gooien. Intussen viel Syrië voor de vierde keer in het nieuwe jaar in de prijzen met raketaanvallen van Israël. Ditmaal opslagplaatsen in de buurt van Abu Kamal, naar verluidt gebruikt door sjiïetische milities, in werkelijkheid hoofdzakelijk Irakese PMF-strijders die ook over de Iraaks-Syrische grens ISIS bestrijden.

Met een Iran dat wacht op het einde van het Trump-tijdperk in de hoop op betere diplomatieke contacten met de Biden-regering, drijft Israël de spanning op door Iran of zogezegde Iraanse doelwitten aan te vallen. De afwachtende houding van Iran wordt door Israël als een teken van zwakte geïnterpreteerd. (Israel steps up attacks on Iranian targets in Syria, as Tehran awaits Biden administration)

Een Israelische bron gaf aan Bloomberg te kennen dat de Israëlische overheid hun strategie overweegt m.b.t. de relatie VSA/Iran, m.n. de keuze tussen voluit gaan tégen de JCPOA of een zachtere aanpak, achter de coulissen, met de Biden-regering. Men verwacht een gestaag over en weer gereis van Israëlische diplomaten naar Washington. Netanyahu heeft alvast zijn afkeuring van een hernieuwd JCPOA kenbaar gemaakt aan Biden. Komt daar nog de interne machtsstrijd in Israël – Netanyahu vs. Benny Gantz – bovenop. Gantz zou volgens een machtsdeelname-akkoord in november 2021 het premierschap van Israël overnemen, maar de coalitie gaf voortijdig de geest en Israël is op weg naar nieuwe verkiezingen in maart. Met verkiezingen in het vooruitzicht verwacht men dat Netanyahu snel en hard zal optreden tégen Bidens diplomatieke gesprekken met Iran. Voor een aanslag – we verwijzen naar Qassem Soleimani en Mohsen Fakhizadeh draait men noch in de VSA, noch in Israël zijn hand om.

Syrian State Media Reports ‘Israeli Aggression’ on Areas in Deir Ezzor, Abu Kamal

Israel Wants to Derail Biden’s Plan to Rejoin Iran Nuclear Deal (msn.com)

Quo vadis, Syria?

Eergisteren een telefoontje van een vriend met de vertrouwde nieuwjaarswensen. Hij vroeg zich af hoe pater Daniël het nu stelt daar in Syrië tijdens deze coronacrisis. En tevens vroeg hij naar de politieke en militaire situatie – buiten wat hier op Golfbrekers gepubliceerd wordt, is er immers niets te vinden in onze kwaliteitskranten en dito tv-zenders.

Inderdaad. Het lijkt wel of Syrië van de wereldkaart verdwenen is, behalve als Vranckx nog een oude WH*-film bij de BBC kan kopen met een flinke korting. Niet alleen oude Vlaamse reeksen zoals Witse, De Kampioenen, De Kotmadam e.d. worden tot in den treure herhaald. U betaalt immers voor “kwaliteit”, nietwaar?

Toen wij gisteren de beelden zagen van de bestorming van de Bastille het Capitool, moesten wij even terugdenken aan de honderdduizenden Syriërs die in 2011/2012 massaal de straat op trokken om hun regering, leger én president te steunen. Wie heeft die beelden gezien? Iemand?

Evenmin wordt er melding gemaakt van de honderdduizenden Syrische slachtoffers omdat ze aan de “verkeerde” kant staan. Zij verdedigen hun land tegen de terroristen, goedgepraat als de zgn. “rebellen”, die gefinancierd en aangemoedigd worden door het Westen. ISIS steekt weer zijn kop op, ook in Irak, met dit resultaat:

De aanval op de soldaten werd gevolgd door burgerdoelwitten, nl. een autobus met burgers op de Salamiyah-Ithriya weg, in het oosten van de prov. Hama. Zes slachtoffers en talrijke gewonden. Zowel het Syrische leger als de Russische luchtmacht namen de vermoedelijke plaatsen, waar ISIS-terroristen dekking zochten, op de korrel. (…)

En als het niet de terroristen zijn, dan is het wel Israël dat quasi wekelijks raketten afvuurt op Syrisch grondgebied, niet gehinderd door enige kritiek vanuit de Westerse hoek – noch vanuit de politiek, noch vanuit de media. Nochtans is dit algemeen bekend. Qassem Saleh, secr. van de Alg. conferentie van Arabische Partijen, veroordeelde de terroristische misdrijven in Syrië. Maandag verklaarde hij dat ISIS de zionistische agressie voortzet op Syrisch grondgebied en voegde eraan toe dat dit niet mogelijk zou zijn indien de VSA zich zou onthouden van steun, zowel aan Israël als aan terroristische organisaties. (…)

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Kerstmis in Syrië. Miserie in Syrië. Moed in Syrië. Wanhoop in Syrië. Bezetting in Syrië. Diefstal in Syrië. Stroomuitval in Syrië. Waterafsluiting in Syrië. Brandstichting in Syrië. Sabotage in Syrië. Koude in Syrië. Armoe in Syrië. En toch: Kerstmis in Syrië.

Een totaalpakket dat alles behalve een kerstgeschenk is en dat geen aandacht meer krijgt in de pers. Tenzij om te melden dat de VSA de sancties nogmaals uitgebreid hebben, zgz. om de Syrische overheid te dwingen zich te schikken naar de resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad. Zelfs de Syrische nationale bank moest eraan geloven. (…) Over de Amerikaanse bezetting van Syrisch grondgebied, over het stelen van olie, hullen de VSA zich in stilzwijgen.

Wie geloof hechtte aan de belofte de Amerikaanse soldaten terug te zullen trekken, zag zich bedrogen. Integendeel. Het Amerikaanse leger maakte plaats voor de Ottomaanse troepen en hun huurlingenleger; heel de noordelijke grensstreek staat op het verlanglijstje van Erdogan, die niet van plan schijnt te zijn zijn leger (ooit?) terug te trekken. De VSA verplaatsten zich, richting olievelden. Om de zoveel dagen worden er nieuwe Amerikaanse konvooien gemeld, die vanuit Irak Syrië binnen rijden met logistieke en militaire steun. 73 VSA voertuigen reden onder bescherming van de Koerden naar hun illegale basis te Khrab al-Jir (militaire luchthaven) in het NO van de prov. Hasakah. (…) In de andere richting vertrekken tankwagens met Syrische olie… Naar verluidt zou het om slechts 0.02% van de olie gaan die de VSA gebruiken. Pure pesterij. Met een enorme weerslag op de Syrische economie en grondstoffenbevoorrading. Met een bevolking die in de kou zit, die slechts sporadisch elektriciteit krijgt, die de dure prijzen voor gebruiksgoederen niet kan betalen… voor zover ze aangeboden worden. Dat er in de VN Veiligheidsraad ontelbare keren bevestigd werd per resolutie dat het grondgebied van Syrië soeverein en ondeelbaar is, dat de bezetting in strijd is met internationale wetten, schijnt niemand te deren.

Het mag duidelijk wezen: Syrië moet op de knieën, moet kapot. Volgens de Syrische buitenminister, Faisal Al-Miqdad, zouden er behoorlijk wat landen bereid zijn mee te helpen aan de heropbouw van Syrië. Zouden… moesten de VSA niet iedereen bedreigen met sancties. Zelfs de internationale conferentie die de terugkeer van vluchtelingen naar Syrië moest op gang trekken werd door de “Westerse hysterie” geboycot. Deelnemen aan een conferentie, waar iedereen wel zou bij varen – de gastlanden, de vluchtelingen én hun vaderland Syrië – stond gelijk met “hoogverraad” aan de Amerikaanse bevelen. Wie dit niet voor mogelijk houdt, moet zich maar eens beraden over de bedreigingen die de VSA geuit hebben t.o.v. “bondgenoot Duitsland” over Nord Stream 2.

Alsof de westerse sancties nog niet voldoende zijn, blokkeren de Turken en/of hun huurlingenleger regelmatig de waterbevoorrading naar de regio van al-Hasakah-stad. Opnieuw schreef Antonio Guterres een brief met de dringende bede aan Turkije om tussen te komen nadat ca. 1 miljoen mensen een maand zonder water zaten. Sinds een kleine week zou er weer water uit de kraan stromen. (…)

Peter Ford, de vroegere ambassadeur van het V.K. in Syrië (nu bestuurslid British-Syrian Society), heeft na zijn diplomatieke carrière, herhaaldelijk gewezen op wat er werkelijk gaande is. Hij stelt, in dit videogesprek, dat sinds een jaar de toestand op het terrein eigenlijk onveranderd is: de Syrische regering heeft ca. 70% van het grondgebied onder controle, er is het door de terroristen bezette Idlib en stukjes van de belendende provincies, en er is wat Ford “het wilde oosten” noemt, die driehoek grenzend aan Turkije en Irak, in realiteit een Amerikaans protectoraat met Amerikaanse troepen, gesteund door Koerdische milities, de zgn. SDF, die de opmars van het Syrische leger blokkeren. Met als resultaat dat het Syrische volk de olie en graanoogsten ontzegd wordt. De oorlog van de laatste 12 maanden was dus eerder een economische oorlog dan een militaire.

Peter Ford reageert op de Amerikaanse strategie – de wurging van het Syrische volk – opdat het in opstand zou komen tegen de eigen regering. En ja, de strategie heeft effect: er zijn lange rijen voor brood, voor benzine… de sancties hebben inderdaad effect, maar wat voor een politiek,een strategie, is dit? Het is een illusie te denken dat dit het beoogde resultaat zal geven. Het drukt een heel land in de miserie. Zelfs na tien jaar strijd is de Syrische regering verbazingwekkend veerkrachtig omdat ze de steun geniet bij het merendeel van de bevolking. Assad zal daardoor niet plooien en intussen veroorzaakt hun strategie verschrikkelijk lijden, te vergelijken met de situatie in Irak, die leidde tot de Iraakse oorlog. Twee VN coördinatoren noemden deze strategie toen zelfs “genocide” – ze werden gedwongen ontslag te nemen… Maar in het geval van Syrië hoort men geen protest of verontwaardiging, ook niet als artsen zelf onderdelen voor hun medische apparaten moeten binnen smokkelen. Ford stelt dat de westerse architecten van de sancties – vooral de VSA en het V.K. – wel beweren dat er medische uitzonderingen bestaan, maar dat is een cynische veronderstelling. Zij weten maar al te goed dat de praktijk er anders uitziet, dat de leveranciers afgeschrikt worden. Er is weliswaar geen duidelijk gespecifieerd punt in de wet (sanctie) die de handel in humanitaire goederen verbiedt, maar het heeft wel hetzelfde effect, vooral dan bij banken, die quasi verstijven, als ze in de buurt van een dollar-transactie met Syrië komen. Zelfs humanitaire instellingen, zoals bv. Amnesty International, die normaal gezien westerse landen steunen, klagen erover en noemen het een schandaal dat er beweerd wordt dat er medische uitzonderingen bestaan.

Volgende punt was de toegeving van James Jeffrey in november dat hij de president misleid had over het echte aantal soldaten in Syrië. Op de vraag wat nu buiten “het stelen van de olie”, zoals Trump triomfantelijk aan de wereld meedeelde, het geopolitieke doel is van de VSA stelt Ford dat zij een struikelsteen vormen – zelfs met een beperkt aantal militairen – mocht het Syrische leger willen oprukken over de Eufraat. Moest het Syrische leger zo onverschrokken zijn in die richting te trekken dan zou dit onmiddellijk een massale inzet van de Amerikaanse luchtmacht tot gevolg hebben. Ford vindt het merkwaardig dat de “chief executive” Jeffrey zijn baas, de Amerikaanse president Trump, om de tuin leidt over de aanwezigheid, het aantal, van het Amerikaanse leger in Syrië. Trump rekende met enkele honderden, waar het om duizenden ging. De afgang op elk gebied is voor mij – als voormalig ambassadeur en vertrouwd met het Britse systeem – totaal niet te vatten, zo verbazingwekkend… stelt Ford. Jeffrey heeft met zijn cynische vaststelling gelijk dat de aanwezigheid van deze militairen zorgt voor een groot geostrategisch plus voor de VSA en bijgevolg de Russische zege, en de normalisering van de leefomstandigheden in Syrië, beletten. Als echter het beëindigen van het conflict het doel is/was, dan wordt het tegenovergestelde bereikt. Ford voegt er nog aan toe dat wat Jeffrey in werkelijkheid zegde dat het plan A der VSA de verlenging van het conflict is om een ontstaan van een resolutie te beletten waarmee de VSA niet zo gelukkig mee zou zijn. Plan B bestaat erin een soort stroman-regering te installeren. Jeffrey gaf niet de minste aanduiding wie er in de plaats van Assad zou moeten benoemd worden. Niet moeilijk, want plan B is een lege doos. Er is geen soort Mandela in Syrië; er zijn slechts een hoop islamitische milities, die de VSA zogezegd bestrijden…

Op de vraag wat dan het doel was van de oorlog, waarom hadden de VSA & bondgenoten zoveel geld en energie over voor deze “proxy” oorlog (de CIA had hiervoor volgens de Washington Post een budget van 1 miljard dollar per jaar ter beschikking): Ford antwoordt: “ik zal zeggen waar het niet om ging. De VSA hadden niet tot doel een democratische regering op te richten. Er is immers geen enkel vooruitzicht daarop daar de VSA islamitische fanatici steunen. En bovendien feodale regimes in het M.O., zoals dat van Saoedi-Arabië, steunen. Het ging niet om democratie; het ging er enerzijds om Israël te helpen en anderzijds punten te scoren tegen Rusland. Israël omdat Syrië hardnekkig de teruggave van de Golan Hoogte eist en de Palestijnen steunt… Syrië kan deze zonden nooit vergeven worden… en sinds 50 jaar staan Syrië en Rusland elkaar na. Mocht Syrië op een ander paard (VSA) gewed hebben, dan zouden de VSA nu Assad steunen.”

De OPCW-onderzoekers, die hun bewijs – dat Syrië geen gifgasaanval in Douma uitgevoerd had in 2018 – moesten verdonkermanen – heel dit ingestudeerd verhaal, overgenomen door politici en media, dat een eigen leven ging leiden en dat leidde tot de luchtaanvallen der VSA & bondgenoten, tot de eindeloze oorlog, tot de onmenselijke sancties en leed der bevolking… wat vindt Ford daarvan? Hij antwoordt het is een herhaling van Irak. De wereld hanteert een amnesie over de zgz. aanwezigheid van massa-destructiewapens in Irak. Men herinnere zich het dossier van Colin Powell dat hij aan de VN presenteerde.*

*Lie by lie;: a timeline how we got into Iraq

Het is zoals Groundhog Day als je luistert naar de veronderstellingen over het gebruik van chemische stoffen door Assad. Het is totaal zinloos; hij zou in zijn eigen doel schieten. Het was een uitnodiging voor een massale militaire interventie. Je moet al behoorlijk krankzinnig zijn of aan waanvoorstellingen lijden om te geloven dat Assad zo stom zou zijn zijn eigen graf te graven. Puur bedrog. Of beter een reeks van bedriegerijen. Het is toch wel zeer onthullend dat geen enkele plaats door een VN of internationaal team onderzocht werd, behalve Douma, de plaats die onmiddellijk na de zgz. gifgasaanval, door het Syrische leger heroverd werd. De VSA konden dus de internationale onderzoekers niet tegenhouden maar dat belette hen niet Syrië te bombarderen. Ze wachtten zelfs niet op het resultaat van het onderzoek… en toen het rapport er was werd het verdonkermaand en moesten de onderzoekers liegen of anders…

Het wordt nog altijd misbruikt als rechtvaardiging van de onmenselijke sancties, de bezetting van NO Syrië en de wrede economische druk.

Op de vraag waarom de media zo stil zijn hierover, antwoordt Ford dat hij als voormalig diplomaat en ook werkzaam gedurende 8 jaar binnen de VN in het M.O., perfect weet hoe het daar draait en het hem niet verbaast. Hij heeft immers van binnenuit de VN “machinery” gezien hoe de westerse machten druk uitoefenen en vooral dan door de VSA. Je kan geen carrière maken bij de VN als je de VSA tot vijand maakt, door eerlijk te zijn. Een organisatie als de WHO is gemakkelijk te manipuleren door de VSA & bondgenoten, zijn eigen land inbegrepen. Gewoonlijk plaatsen ze hun poppetjes op die plaatsen, maar af en toe, glipt er eentje – een eerlijk persoon – door de mazen van het net en die maakt dan een rapport waarin staat dat een gifgasaanval geënsceneerd werd i.p.v; een echte gebeurtenis. En de campagne tégen de waarheid gaat voort en voort en voort…

Vervolgens gaat het over de Witte Helmen, hun rol bij de beschuldigingen van zgz. gifgasaanvallen. Ford stelt dat hun rol cruciaal is bij de westerse pogingen Syrië te ondermijnen. Westerse regeringen realiseren zich na het Iraakse débâcle dat ze een “smoking gun” nodig hebben om hun ingrijpen te rechtvaardigen en dat is de rol van de WH. Zij zorgen voor de gefotoshopte afbeeldingen, voor verzonnen incidenten die samengevat, hen de reden, het bewijs, geven – the smoking gun – van de beschuldigingen. Zij zijn het alibi voor de bombardementen, voor de eindeloze economische en militaire druk op Syrië. Zonder hen, zonder hun zgz. getuigenissen via geënsceneerde video’s geproduceerd door de WH, zou dit verhaal nog ongeloofwaardiger zijn dan het nu al is. Het is slechts een kleine investering voor de VSA en voor westerse regeringen. 50 miljoen dollar per jaar. Een peulschil in vergelijking met de voordelen als ze erin slagen Syrië op de knieën te krijgen. De sinistere kant – dat ze zonder schromen zij-aan-zij opereren met de terroristen – executies inbegrepen en het verhaal van hun medeoprichter, Le Mesurier, die zgz. zelfmoord pleegde, die zijn hand niet omdraaide voor een beetje fraude… wat denkt Ford daarover?

Er komt naar verluidt een film over… Misschien wil Tom Cruise wel de rol van Le Mesurier spelen? Ford doet er ook aan mee, speelt zichzelf. De dood van Le Mesurier is waarschijnlijk vervelend voor de Britse Veiligheidsdienst. Doel van de filmorganisatoren achter de schermen: het blazoen van Le Mesurier en van de WH van elke smet reinigen.

Peter Ford vindt het enigszins bemoedigend dat westerse regeringen zich uit de naad werken – via de BBC – om de inzet van Aaron Maté (YT-kanaal) en van hemzelf als zodanig beschadigend beschouwen voor het imago van de WH, cruciaal in heel hun verzonnen verhaal, dat zij een propagandakanaal zoals de BBC gebruiken om te beletten dat het WH-imago ineenstort als een kaartenhuisje. Kortom: het is een compliment.

Op de vraag wat te verwachten met Biden als president, antwoordt Ford dat hij niet optimistisch is. Hij verwacht dat de toestand eerder slechter dan beter zal worden. Waarschijnlijk een vervolg van de status quo; de politiek, zoals beschreven door Jeffries, zal voortgezet worden: het conflict laten voortduren, beletten dat Assad militaire vooruitgang boekt, het voortduren van de economische oorlog om Assad ten val te brengen en een zelfmoordbriefje te laten ondertekenen… in de vorm van het accepteren van verkiezingen, zoals voorgeschreven door de VSA. De vraag is of de toekomstige politiek niet avontuurlijker en invasiever zal worden. Met een bruggenhoofd van enkele duizend militairen, die nu al in Syrië bases opgericht hebben, vreest hij dat Biden dat aantal zou kunnen opdrijven om de militaire druk op Assad te doen toenemen en meer no-fly zones creëren. Er is immers nu al de facto een no-fly zone boven de driehoek ten oosten van de Eufraat, bezet door de VSA met hun paladijnen, de Koerden. Het zou kunnen dat dit nu ook in Idlib zal geprobeerd worden te realiseren…. Wat wel een ironisch zou zijn vermits het zou betekenen dat de Amerikaanse luchtmacht de air-wing van al-Qaeda zou worden… Dergelijke zaken hebben we al gezien. Hij is dus zeker niet optimistisch en Trump – met al zijn tekortkomingen – heeft – volgens Ford – verschillende pogingen gewaagd om het aantal troepen in Syrië te verminderen maar hij werd op de vingers getikt.

Nvdr: mocht u bovenstaande video niet kunnen bekijken (we ondervinden weer moeilijkheden bij het plaatsen), klik dan op: https://youtu.be/NbbjsMedCZg

Afsluitend: Kerstindrukken uit Syrië:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Vanaf maart werd 2020 in toenemende mate voor een groot deel van de mensheid een verschrikkelijk jaar.  Het corona virus werd driftig aangegrepen om dag na dag angst en terreur te verhogen: lockdown, mondmaskers, winkels, bedrijven, kerken dicht. Het regime beslist zelfs over de plaatsen aan de familietafel. Vaccinatie voor iedereen wordt in het vooruitzicht gesteld.  We gaan in de richting van een totale controle van de bevolking, een droom die zelfs de gruwelijkste dictators in de geschiedenis niet konden realiseren.

In de hele wereld groeit het aantal onafhankelijke wetenschappers en mensen met gezond verstand die stellen dat deze maatregelen geen wetenschappelijke verantwoording hebben. Covid 19 is als een seizoen griep, zeggen ze, met eenvoudige middelen goed te genezen. Lockdown is volgens Nobelprijswinnaar en biofysicus prof. Michael Levitt een “gigantische vergissing”, zoals blijkt uit Zweden, IJsland, Hongkong, Zuid-Korea en Japan.  Mondmaskers voor gezonde mensen hebben geen zin. De algemeen gebruikte PCR test geeft valse besluiten,  zoals de uitvinder zelf, Kary Mullis en vele deskundigen waarschuwen. Het aantal “positieven” stijgt dramatisch, maar er wordt niet bij vermeld dat nauwelijks iemand van hen ziek is of ziek wordt. Volgens vele onderzoekers is een vaccin niet nodig en zijn de huidige covid 19 overhaast gefabriceerde vaccins onveilig en mogelijk een aantasting van ons DNA. Zo worden mensen als proefdieren gebruikt. Vaccins hebben al mensenlevens gered maar ook ziekten gegeven en de vrijheid van weigeren moet gewaarborgd blijven. Het eenzijdige obsessionele verhaal van media en regeringen echter duldt geen enkele wetenschappelijke kritiek. De auteurs ervan worden bedreigd, belachelijk gemaakt,  ontslagen of zelfs opgesloten. De beste wetenschappelijke tijdschriften verspreiden valse studies, door de farmaceutische industrie betaald, om het officiële verhaal te steunen.

Wie heeft er nu gelijk? Kijken we naar de resultaten. Het officiële verhaal van media en regimes leidt naar angst, terreur, wereldwijde armoede, vernietiging van de vrijheid en de waardigheid van  mensen en massale dood. Totale afsluiting veroorzaakt onoverzienbare schade voor iedereen.  Ontelbare ouderen sterven in mensonwaardige eenzaamheid. Wat kinderen, jongeren, studenten wordt aangedaan is iedere opvoeding onwaardig. Ondernemers worden massaal tot wanhoop en zelfs zelfdoding gedreven. De Wijsheid van God, de wijsheid van onze natuur, de oeroude wijsheid van de mensheid worden afgewezen. De mens verheft zichzelf als de schepper. Individuele grillen vormen als “mensenrechten” de nieuwe tien geboden.  De  technische mogelijkheden moeten we gebruiken, ja, maar hoe? Met wijsheid en niet met psychopathische waanzin  zoals in  de openlijk geprezen spectaculaire beenhouwerij waardoor een man omgewerkt wordt tot vrouw om dan een kind te baren dat hij/zij zelf verwekt heeft!

Apocalypse - Wikipedia
Apocalyps afgebeeld in het Osogovo Klooster, Noord-Macedoniëedonia

We beleven de eindstrijd van Satan tegen God, door Jezus zelf voorspeld en beschreven in het laatste Bijbelboek, de Apocalyps. Het is de heerschappij  van de Draak  die zijn macht geeft aan “Beesten” en handlangers.  Wie hen niet aanbidt wordt vervolgd en “niemand kan kopen of verkopen als hij het teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt” (Apocalyps 13, 17). Dat is de  nieuwe wereldorde, “The Great Reset”,  “Build Back Better”,  totaal anders en beter, van o.m. Klaus Schwab en zijn privé club Wereld Economisch Forum van miljardairs, wereldleiders, bankiers, mediamagnaten, wapen bazen, Big Farma en Big Tech, de 1% wereldelite die nu alles controleert en dankzij de armoede van de wereldbevolking nog veel rijker wordt.

De geboorte van Jezus in Bethlehem is de belangrijkste gebeurtenis uit de wereld-geschiedenis, in de annalen van keizer Augustus zelfs geen voetnoot waard. Zo is nieuwe wereldorde van het Wereld Economisch Forum voor onze waardigheid niets waard, integendeel. Als een meerderheid van de bevolking dit lijdzaam blijft dulden, zal 2021 nog veel verschrikkelijker worden. Indien ze tot inzicht komt, massaal opstaat,  terugkeert naar de Wijsheid van God, van de natuur en van de mensheid van alle tijden, samenwerking met verschillende wetenschappelijke visies aanvaardt, bevrijdt ze zich van de globaliserende dictatuur.  Dit wordt een terugkeer naar eigen vrijheid en waardigheid, naar God, naar Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk, naar de eigenheid en originaliteit van ieder volk. Alleen dan krijgen we in 2021 onze menselijke waardigheid terug. De elite die niet meer door een meerderheid wordt gedragen, verliest haar macht waardoor haar ideologie van globalisatie en totale wereldcontrole eindigt. Ideologieën verdwijnen, de menselijke werkelijkheid blijft.

Wees niet bang, Jezus zegt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21, 28).

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

*******

Deze week willen we vrij houden om Kerstmis zo waardig mogelijk te vieren mét liturgische diensten, nachtmis en  dagmis, waarin we de intenties van al onze lezers, weldoeners, vrienden én eventuele vijanden uitdrukkelijk in gebed voor de Heer zullen brengen. Daarom sturen we volgende  vrijdag geen bericht.

P. Daniel, 18.12.2020

Flitsen

Terwijl de Latijnse kerk de derde zondag van de Advent viert, zondag “Gaudete” (= verheugt u!) viert de oosterse kerk de zondag van de “voorouders” van Jezus naar het vlees. Hiermee zijn niet alleen bedoeld Joachim en Anna, de ouders van Maria, Moeder van Jezus, maar ook alle “voorlopers” en patriarchen uit het Oude Verbond. Vanaf Adam worden vermeld Enoch, Melchisedech, Abraham, Isaak, Jakob. Vervolgens de 12 patriarchen en hen die onder de Wet leefden Moses, Aaron, Jozua, Samuel en David. Tenslotte alle profeten, grote en kleine, waarbij Jesaja bijzonder de profeet van de verwachting is. Dit feest wil ons hoopvol richten op de komst van God in Jezus Christus.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Heel de wereld is in de greep van de coronacrisis. In hoever deze “crisis” al dan niet georkestreerd is, laten we even in het midden. Al de andere miserie lijkt daarbij in de vergeethoek te belanden. Zoals de miserie in Syrië (waarvoor het Westen – zowel de VSA als de EU, naar verluidt “ontwikkelde landen” met “democratische” besturen en enkele belanghebbenden in het M.O. – mede verantwoordelijk zijn. Op verschillende fora en media kan men de triomfantelijke hoera-kreten voor de uithongering van de Syrische bevolking lezen. Vooral uit de VSA en het Beloofde Land. Echter ook uit Duitsland; daar hebben ze – ondanks de talrijke moeilijkheden met de verrijkers die de bevolking teisteren, de politie en justitie op hun tippen laten lopen, de media met blindheid slagen en de bedrijven die alarmtoestellen installeren rijk maken, een der belangrijkste figuren der Witte Helmen (WH), Khalid al-Saleh, samen met zijn sibbe, asiel verleend. Terwijl streng afgeraden wordt op vakantie te gaan, over de grens te gaan winkelen e.d., stuurde het Duitse buitenministerie speciaal een regeringsvliegtuig naar Jordanië om hem en zijn dierbaren te gaan ophalen.

U zal zich misschien nog wel herinneren dat – toen het Syrische leger stilaan ook Zuid-Syrië bevrijdde van de terroristen – er vanuit Israël een “Bei Nacht und Nebel” reddingsoperatie (2018) startte via de bezette Syrische Golan Hoogte om geselecteerde “rebellen” in veiligheid te brengen. Ter opfrissing deze vorige artikels, gewijd aan de WH:

Wel, dhr al-Saleh heeft lang op zijn luchtbrug naar het westerse manna moeten wachten. Hij werd immers “verdacht” van “sympathieën” voor terroristen. Het kwam zowaar tot een discussie tussen het Duitse buiten- en binnenministerie. Het buitenministerie onder de SPD-leiding van immens populaire Heiko Maas won. Bleek dat dhr. al-Saleh eigenlijk een Moeder Theresa-volgeling is. Klik hier voor poco info over de gebeurtenissen (Engels). Hoogstwaarschijnlijk zal hij eerstdaags uitgenodigd worden op televisie en/of een uitvoerig gesprek hebben met een journalist van de poco pers. Misschien heeft hij ook een foto-album aangelegd met “slachtoffers” van bommen, raketten, gifgas e.d. zoals de anonieme “vluchteling” die de aanleiding was voor de Caesar Act.

Kevork Almassian en Vanessa Beeley luiden een ander klokje:

Ondertiteling,vertaling en geschreven Engelse tekst via icoontjes onderaan

Onze redactie wil er nogmaals op wijzen dat YT-filmpjes soms plotseling de mist in gaan, d.w.z. gecensureerd worden. Als u dus een grijs/zwart scherm ziet, dan ligt dat niet aan uw ogen.

Verwijzend naar de wurgende sancties, is er meer dan ooit hulp nodig uit het buitenland. Terwijl ze in de Veiligheidsraad vooral begaan zijn met humanitaire hulp aan Idlib – de rest van het land moet de steun aan de regering Assad duur bekopen – stuurde Rusland met het vrachtschip Sparta 475 ton goederen, hoofdzakelijk voeding, die gelost werden in Tartous. De verdeling is in handen van het Russische Verzoeningscentrum. De meest zorgbehoevenden komen eerst aan de beurt, zoals de gezinnen van gesneuvelde Syrische soldaten, grote en arme gezinnen, die hun broodwinner kwijt zijn, burgers die nog onder de oorlog lijden en vluchtelingen.

In november werd 140 ton geleverd. In totaal, gedurende vijf jaar, werd er door Rusland 4500 ton humanitaire hulp geleverd aan Syrië. (…)

Het begin van de zgn. Arabische Lente, de Jasmijnrevolutie in Tunesië, wordt nu door politiek en journalisten aangegrepen om te reflecteren over de situatie in Syrië. Zoals door pater Daniël zelf ervaren, zoals door talrijke getuigenissen geschreven, herschreven, van de daken geschreeuwd was er geen sprake van een volksopstand in Syrië. Inmiddels hebben zowel de VSA als westerse landen toegegeven dat ze zelf de zgn. “rebellen” gesteund hebben om Assad uit het zadel te lichten opdat hun eigen megalomane droom en winstbejag kon werkelijkheid worden.

Haider Mustafa, journalist en hoofdredacteur van Cham Times Media: “De situatie in Syrië was beter dan in andere landen in de regio. Het Syrische volk was niet geïnteresseerd in politiek. Zij waren geen voorstander van “revolutie”. Noch wilden zij een andere regering. Eerder het omgekeerde: de regering genoot wijdverspreide steun.”

Bashar al-Assad werd als een hervormer beschouwd, een hervormer die moest rijden en omkijken vermits de meerderheid van de bevolking uit soennieten bestaat. Hij opende talrijke scholen en universiteiten, richtte de handelsbeurs op en liet concurrentie toe in bank- en handelszaken. Hij beval de vrijlating van duizenden politieke gevangen en gaf meer ruimte aan de oppositie. Deze was/is te zeer gefragmenteerd om tegen het staatsapparaat van de Syrische regering in te kunnen gaan.

Tot de Arabische Lente ook in Syrië zijn intrede deed. Straatprotesten tegen legitieme eisen op politiek, sociaal en economisch vlak werden uitvergroot en opgejut. Religie en sektarische factoren werden vlot misbruikt om olie op het vuur te gooien.

Assad weigerde te plooien voor het straatgeweld. Bijgevolg werden buitenlandse “strijders” en moslim extremisten ingevoerd. In 2014 zouden er minimum 2000 buitenlanders uit Europese landen deelnemen aan de zgn. democratische betrachtingen; snel liep het aantal op tot 10.000 en meer. Haider Mustafa: “Wij vonden dat de buitenlandse moslim terroristen onze “Lente” gestolen hadden en Syrië in chaos en instabiliteit stortten. En dat de buitenlandse machten, die tussenkwamen in het conflict, alles op de spits dreven. Buitenlandse machten hadden hun eigen agenda in Syrië, militaire machtsovername, controle over strategische gebieden en welvaart inbegrepen. Het welzijn van de Syrische bevolking liet hen Siberisch koud.”

Ondanks buitenlandse inmenging, duizenden moslimextremisten, massale vernietiging, een zieke economie, miljoenen vluchtelingen en bijna een half miljoen doden, is Assad nog steeds aan het roer in Syrië, tot verrassing en vertwijfeling van de internationale gemeenschap. Uiteraard dankzij bondgenoten Rusland en Iran. En – misschien wel de belangrijkste factor – de steun van de bevolking. En diezelfde bevolking betaalt daarvoor de prijs.

Om een einde te maken aan de miserie zou Syrië eerst erin moeten slagen de breuk bij de bevolking te dichten. Een opiniepeiling van 2018 gaf als resultaat dat 65% van de bevolking bereid is hun geschillen opzij te zetten om de eenheid – en de vrede – een kans te geven. Die eenheid zal echter niet de andere problemen oplossen. De VN schatte in 2018 dat de vernieling in Syrië 120 miljard dollar bedraagt en dat nog vele jaren nodig zijn om het land herop te bouwen.

Hoewel de Syrische regering hulp krijgt om het hoofd enigszins boven water te houden is deze slechts een druppel op een hete plaat. Er is pas een kans om uit de miserie te geraken als de buitenlandse inmenging en de economische sancties eindelijk ophouden.

“De oplossing voor de crisis ligt niet langer hoofdzakelijk bij de goede wil van de Syrische bevolking of ze een weg kunnen vinden om in harmonie samen te leven – zoals vroeger het geval was – maar wel of het Westen, Rusland, Iran, enkele Arabische landen, Israël en de VSA ondereen het een kans willen geven.”

Richard Sorge, Poetins jeugdidool

Wat doe je in deze coronatijden, buiten met de hond wandelen, braafjes de taken vervullen die je halve trouwboek je opdraagt, op je pc tokkelen of vergeten boeken lezen? In onze boekenkast prijkt een boek, geërfd van vader zaliger over Richard Sorge. We bladerden er even door en vroegen ons af wie zich deze “meesterspion” nog herinnert.

Richard Sorge. De Russische James Bond - Biografieportaal

Dus even “Sorge” gegoogeld en we belandden bij Poetin. Blijkt dat hij tijdens zijn tienertijd Sorge als zijn idool beschouwde:

En de verering beperkte zich niet tot Poetin. De Russische TV-zender produceerde een reeks over het leven van Sorge. Engelse ondertiteling. Wij kunnen de video’s (afbeelding hieronder) niet plaatsen wegens auteursrechten van StarMedienEN; u kunt de reeks echter wel op Youtube bekijken. Klik hier voor de 1ste episode van de reeks.

Voor de onwetenden of vergeetachtigen onder u:

“… Hij infiltreerde in de jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de hoogste kringen van de Duitse, Chinese en Japanse samenleving. Zijn inlichtingen met betrekking tot Operatie Barbarossa en het Japanse voornemen om Siberië niet binnen te vallen, waren in 1941 van cruciaal belang voor het Sovjet-Russische tegenoffensief in de Slag om Moskou, die op zijn beurt bepalend was voor de uitkomst van de oorlog. Sorge werd eind 1944 in Japan als Sovjetspion ontmaskerd en opgehangen…”

Lees meer bij Historieknet en hou in gedachten dat de overwinnaars de geschiedenis schrijven: Richard Sorge, de spion die het tij van de Tweede Wereldoorlog keerde

In 2008 werd hij de hoofdfiguur van een 240 blz. tellende tekenverhaal en in 2016 kreeg hij zelfs een herinneringsplaat in Berlijn:

Isabel Kreitz Die Sache mit Sorge

In Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken zijn ze Sorge nog niet vergeten:

Russian Diplomats Laid Flowers on Grave of Soviet Spy Richard Sorge on the  70th Anniversary of His Death | Voices from Russia

Richard Sorge Monument, Azerbaijan
Azerbeidjan
Monument to Richard Sorge - Moscow
Moskou

Quo vadis, Syria?

In Merkelland wil men eigenlijk de ongure elementen, zgn. vluchtelingen, die daar de samenleving verrijken met hun oudvertrouwde bezigheden, de deur wijzen. Eigenlijk. De Länder, de gewesten dus, zijn de criminele Syriërs – (wie had nu kunnen denken?) moordenaars, verkrachters, kortom criminelen, liever kwijt dan rijk. De uitwijzingsstop der Syriërs zou moeten versoepeld worden, heet het. De binnenministers van SPD en de Union zijn het erover eens dat uitwijzingen van gevaarlijke misdadigers zou moeten toegestaan worden. Zou. Echter… iets plannen en het vervolgens uitvoeren is in het door de erfzonde geplaagde Duitsland een ander paar mouwen. Voorlopig zou de uitwijzingsstop nog de volgende zes maanden gehandhaafd blijven… iets wat quasi automatisch zal omgezet worden in een jaar. Ze gaan deze zomer nog eens kijken wat er mogelijk is… “Ze hebben immers momenteel geen gesprekspartner in Syrië”... Maar de wil is er, ja hoor, zonder enige twijfel, ook wat betreft de lieverdjes uit Afghanistan. De rotte appels moeten weg… terug naar hun eigen zandbak… uiteindelijk… Ze kunnen het immers niet aan de Duitse belastingbetaler uitgelegd krijgen dat zware criminelen nog de status van “vluchteling” blijven behouden. Tenslotte geraakt ook de verdraagzaamheid van de Duitse Gutmensch opgesoupeerd. Echter… Het federale buitenministerie vindt dat er momenteel in Syrië geen enkele regio is waarheen vluchtelingen zonder risico kunnen terugkeren. Niet alleen legt Assad nog elke ochtend een “rebel” tussen zijn boterham, maar bovendien kan zijn luchtmacht op elk moment eender waar in het land toeslaan… Met uitzondering van de gebieden die onder de bescherming van de Koerden/VSA of de Turken vallen. Daar is naar verluidt alles peis en vree. Tot zover de berichten uit het grote sprookjesboek van Baron von Münchhausen.

De baas van Pro Asyl, Günter Burkhardt, wil dat “alle Syriërs voor eeuwig en altijd bescherming krijgen”. Alle… Volgens officiële statistieken leefden er eind 2018 745.645 Syriërs in Duitsland. 95% van de asielaanvragen worden goedgekeurd. Hoeveel er vandaag wonen weten wij niet. Naar schatting 1 miljoen. Tenslotte zitten er ook nog een groot aantal onder de radar. In de eerste 10 maanden van dit jaar vroegen nog 33.230 mensen uit Syrië een asielaanvraag in Duitsland. (…) Slechts een klein percentage “verdient” zijn brood met werken.

De VSA willen de sancties, vervat in de Caesar Act, uitbreiden tot andere nationaliteiten die op de een of andere manier met de Syrische regering samenwerken en/of de bevolking helpen nog voor Biden de eed zal afleggen op 20 januari. Hiermee wordt vooral Rusland bedoeld maar telt evengoed als waarschuwing voor iedereen die het overweegt economische relaties met Syrië te herstellen. (…)

Zoals de buurlanden. Jordanië durfde om die reden zelfs geen afgevaardigde te sturen naar de grote vluchtelingenconferentie die in Damascus op poten gezet werd. Nochtans hebben ze daar ook hun buik vol van de Syrische vluchtelingen. Zoals in Libanon werken die immers ‘in het zwart’ voor een habbekrats en nemen op die wijze de job weg van een belastingbetalende Jordaniër, resp. Libanees.

De regionale luchthaven van Qamishli (al-Hasakah) zal de vluchten naar Beiroet hervatten zodra de mogelijkheid van een coronatest én een bankfiliaal geïnstalleerd zijn. Deze luchthaven is van belang voor expats en om de vlotte terugkeer van vluchtelingen naar hun eigen regio mogelijk te maken. In maart werd alle commerciële burgerluchtvaart in Syrië stopgezet wegens de coronacrisis. Na de heropening van de internationale luchthaven van Damascus zullen stilaan alle regionale luchthavens – Latakia, Aleppo… – ook opnieuw operationeel worden. (…)

Lees verder