Quo vadis, Syria?

Zonder verpinken of enige schaamte stelen de VSA, met de regelmaat van een klok, olie; vervoeren die met tankwagens via een illegale grensovergang naar hun bases in Irak. Stelen de graan- en gerstoogsten, vervoeren die eveneens naar Irak. Wat ze niet kunnen pikken, steken ze in brand. Ze maken er geen geheim van. Integendeel. Ze zijn er fier op. Voormalig president Trumps spontane uitbarsting van vreugde ging de wereld rond: “We’ve kept the oil!” Maar deze wereldvreemde negationist, Farhan Haq, woordvoerder van de vice secretaris-generaal bij de VN, “heeft geen weet van de aanwezigheid van VSA-troepen in Syrië.” Zoals de westerse media, die zich wel kunnen opwinden over het lot van een overreden wolf of de zgz. discriminatie der neo-geslachten, maar verder weigeren de bewuste en moedwillige uithongering van de Syrische bevolking, als westerse straf voor hun regeringskeuze, te erkennen.

Op 24 maart had dit absurde gesprek plaats tijdens de wekelijkse persconferentie van de VN. Een Chinese journalist besloot eens enkele kritische vragen te stellen.

 • Journalist: “Enkele vragen over Syrië. Gisteren gebeurde er een dronenaanval op een VSA-basis in het NO van Syrië, waarbij één dodelijk slachtoffer en zes gekwetsten vielen. Daarna hebben de VSA een luchtaanval uitgevoerd, waarbij elf mensen in Syrië gedood werden. Heeft de generaal-secretaris (van de VN) een reactie mee te delen over dit voorval?”
 • Farhan Haq: “Wij zijn vanzelfsprekend ongerust omwille van de toenemende spanning en zien verder wat er kan gedaan worden om de spanning bij de verschillende machten in Syrië te doen afnemen en wij zullen onze inspanningen voortzetten.”
 • Journalist: “Pleit u dan niet ervoor om de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië te respecteren?”
 • Farhan Haq: “Euh… natuurlijk, dat spreekt vanzelf en natuurlijk is het belangrijk dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië gerespecteerd wordt. Tegelijkertijd kent U de complexiteit van het probleem der buitenlandse machten.”
 • Journalist: “Vindt u de aanwezigheid van VSA-troepen in Syrië illegaal of niet?”
 • Farhan Haq: “Euh… dat is niet iets waarmee wij te maken hebben… euh… er was daar een oorlog…”
 • Journalist: “Dat klinkt allemaal heel bekend want deze week wordt er veel gesproken over het VN-Charta, het volkerenrecht en de resp. resoluties. Maar de aanwezigheid van een buitenlandse militaire basis zonder daarvoor een uitnodiging gekregen te hebben… dat klinkt voor mij naar iets anders… begrijpt U?”
 • Farhan Haq: “Euh… ik laat de analyse voor uw rekening, maar nu… “
 • Journalist: “Wat is het verschil tussen VSA-troepen in Syrië en Russische troepen in Oekraïne?”
 • Farhan Haq: “… Er zijn geen VSA-gewapende troepen in Syrië. Dat is geen vergelijkbare situatie.”
 • Journalist: “Bent u zeker dat er geen VSA-troepen in Syrië zijn?”
 • Farhan Haq: “Ik ben zeker dat er daar militaire activiteit is, maar van bodemtroepen weet ik niets.”
 • Journalist: “OK, vijf VSA-soldaten werden bij de aanval gekwetst. Als er geen VSA-soldaten in Syrië zijn, hoe konden ze dan gekwetst worden?”
 • Farhan Haq: “Euh…”
 • Journalist: “Raar, nietwaar? Moet ik u dat vragen? En overigens, als we dan toch over het volkerenrecht spreken, dan is het internationaal volkerenrecht hier de resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad, voor zover ik weet. Daarin staat duidelijk vermeld: “Wij verzekeren onze diepe steun bij de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Syrische Arabische Republiek en de principes van de VN-Charta.”
 • Farhan Haq: “Ja, dat is mij bekend en zoals u kan zien werd het door de leden van de Veiligheidsraad zelf aanvaard.”
 • Journalist: “Opnieuw. Terug naar mijn vraag: is het illegaal dat de VSA een militaire basis in Syrië hebben? Volgens de resp. resolutie die ik juist voorgelezen heb?”
 • Farhan Haq: “Euh… de resp. resolutie eist dit en wij eisen dat alle landen dit respecteren. Euh… verder wil ik er nu niet op ingaan.”
B.g. vertaling van het over-en-weer gesprek met de Chinese journalist begint bij 09’14”

Ter herinnering en staving van het bovenstaande:

Dit is slechts één van de talrijke video’s die de diefstal van olie bewijzen.

Onderstaand videogesprek had plaats nadat de VSA uiterst aarzelend, omdat quasi heel de wereld Syrië ter hulp schoot na de aardbeving, de sancties tijdelijk en zeer miniem (Syrië wordt slechts toegelaten medische zorg op de internationale markt te kopen en betalen) opschortte.

“Ten eerste, de sancties opschorten voor 180 dagen is een grap. Het is een politiek spelletje dat de VSA proberen te spelen. Da’s één. Sancties zijn één ding maar het andere maakt de sancties compleet. Zelfs als ze ons met sancties straffen, als ze ons onze olie en graanoogsten laten in het oosten van Syrië, als de VSA het oosten van Syrië verlaten, de bezetting stoppen en ermee ophouden het graan, de olie en het gas te stelen, kan Syrië zichzelf (herop)bouwen, de fabrieken doen draaien, de ziekenhuizen laten werken, de auto’s, de ziekenwagens laten rijden. Immers, in 2010, voor de oorlog, importeerde Syrië praktisch niets. We waren zelfvoorzienend, we produceerden alles, ons voedsel. Maar door de sancties, door de oorlog, en omdat de VSA zich illegaal in het oosten van Syrië bevinden, de olie stelend, het gas stelend, het graan stelend… moet Syrië het graan voor brood invoeren, moet het olie en gas invoeren, gas om mee te koken en om elektriciteit mee te produceren en voor auto’s. We leven momenteel in Syrië met soms slechts 10 minuten elektriciteit… 5 minuten elektriciteit in 24 uren. Niemand in deze eeuw op deze planeet leeft met slechts 5 minuten elektriciteit per dag. Ik moest soms uren lopen om babymelkpoeder voor mijn eigen baby te vinden. Omwille van de sancties geraakt die niet meer gemakkelijk tot in Syrië. Hetzelfde met pampers, met medicijnen, met alles. Vroeger, voor de oorlogen, waren we in Syrië…”

En dan wordt de verbinding verbroken. Geen elektriciteit meer. De 10 minuten zijn verstreken. De journalist maakt verbinding via een batterij. En geeft antwoord op de vraag of er geen elektriciteit meer was.

“Ja, omdat er geen olie is voor de elektrische generatoren. De regering heeft niet genoeg olie. Indien we onze oliebronnen in het oosten van Syrië zouden hebben… we hadden vroeger 24/24 elektriciteit voor de oorlog. We moesten nooit leven zoals nu. We zijn in de 21ste eeuw en nu zijn er mensen die kaarsen moeten gebruiken omdat ze zich niets anders kunnen veroorloven. Syrische studenten studeren bij kaarslicht. Omdat het Witte Huis, in Washington D.C., en hun buitenlandse politiek niet kunnen verdragen dat er iemand “neen” zegt tegen hen en zij willen dat heel de wereld aan hun kant staat. Zij moeten niet weten van de regering in Damascus. Bijgevolg moeten 25 à 30 miljoen mensen lijden omwille van een andere politiek.”

Mogen wij meepraten hoe de oorlog in Oekraïne kan beëindigd worden?

Leidse studentenvereniging Ekklesia hield een overleg over de oorlog in Oekraïne. Aan het woord: de voormalige PVDA-politicus Jan Pronk. Hij vindt dat wij – het westen – op twee sporen moeten inzetten om een einde te maken aan de toestand. Enerzijds helpen bij de verdediging, anderzijds bijdragen om tot een wapenstilstand en een oplossing te komen door middel van onderhandelingen.

Enerzijds… anderzijds… er zijn twee kanten aan een medaille. Toch wel de moeite om even naar hem te luisteren.

Alexander Dugin en Oekraïne (deel 6, luik 2)

Dit is geen beschrijving van het conflict en van wat Dugin daarover denkt. Het gaat ook niet over de door geheime agenten uitgevoerde moord op zijn dochter. We bekijken het land vanuit de denkvormen die Dugin in de beschavingen onderscheidt. Zie een eerste artikel: Alexander Dugin en het moderne Europa: de aftelling | Golfbrekers

Succesvolle Oekraïense handboeken

Met Oekraïne bedoelen we hier alles behalve de etnisch Russische gebieden (Krim en Donbass). Die hebben een eigen schoolsysteem.

De meeste Oekraïense intellectuelen gaan mee met het ultranationalisme van de westelijke provincies. Het doet er niet toe of het uit overtuiging, uit indoctrinatie of intimidatie is. Het is gewoon een feit. In deze video leggen universiteitsdocenten uit waarom de Russische cultuur minderwaardig is en eigenlijk uit de beschaafde wereld moet worden gebannen. Hun literatuur voert minderwaardige wezens op geslingerd tussen fatalisme en straffeloosheid. Zet u vooral de vertaalfunctie van Youtube daarbij aan..

Oekraïne is genoemd naar de westelijke grensprovincies (de Karpaten) waar het Oekraïens vandaan komt. Centraal-Oekraïne is dichter bevolkt en vruchtbaarder, het is het gebied van Kiev tot Kharkiv en Odessa. Daar wonen veel tweetaligen (Russisch thuistaal). De tieners, twintigers, dertigers en veertigers zijn sinds 1991 “geoekraïniseerd” dankzij het onderwijs. Dat onderwijs is zeer laag gequoteerd in de OESO-ranking (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De genummerdheid en geletterdheid is pover in vergelijking met de Sovjettijd. Geletterdheid wordt bemoeilijkt omdat de opgelegde taal, het Oekraïens, zelf nog niet volledig uitgekristalliseerd en genormeerd is. Alleen enkele universiteitsprofessoren spreken het foutloos. Het grote succes van het onderwijs zijn de anti-Russische handboeken die vanaf 1991 ingevoerd zijn. Die hebben de houding van de bevolking jonger dan vijftig grondig beïnvloed. De Russen (als veronderstelde opvolgers van de Sovjets) worden voor alles geblameerd: de corruptie, het kelderende BNP enz. Die houding wordt doorgetrokken: nu zijn Russische boeken verbannen, de Russische orthodoxe kerk is verboden..

Oekraïens Stockholm-syndroom

Een grote reden waarom mensen flippen is ten slotte het Stockholm-syndroom. Als extreme krachten steeds meer vat krijgen op je samenleving, is (passief?) meedoen dé 
overlevingsstrategie.  Hoe dan ook, de Russen hebben zich misrekend wat de cultuur betreft. Ze hebben niet ingeschat in welke mate het land (zonder de etnische gebieden) en de vele tweetaligen van hen weggeëvolueerd zijn. Ze hebben te veel vertrouwd op de kennis uit deSovjettijd toen de republiekgrenzen niet zo’n rol speelden en de mobiliteit tussen republieken groot was.

Oekraïne, het ultieme westerse land

De primitieve Cybele-culten in Rome met ontmande priesters

Dugin ziet in het moderne Europa de oeroude cybelische denkvorm terugkeren. Dat komt van de moedergodin Cybele, die vereerd werd in de oudste landbouwsamenlevingen. Die vorm verdringt in de hedendaagse periode de traditionele apollinische vorm (standen, rangorde, kerkdoctrine) en dionysische vorm (de religieuze en andere bemiddelaars).

Cybele staat voor het ontketenen van radicaal materialisme, het aanboren,  ontginnen en herscheppen van alle krachten tot uw DNA toe, het vervagen van grenzen van gender, mens en niet mens (hybrides). Aangezien het een oeroude vorm is, bevat het primitieve religieuze resten.

De ultranationalisten in Oekraïne hebben hun zwarte zonnen, hun wolfsangels, hun vuurrituelen uit de geïsoleerde gemeenschappen in de Karpaten gehaald, jaren voor die symbolen in Nazi-Duitsland gangbaar werden. Die oeroude symbolen spoken ook nu nog rond in het ontwikkelde West-Europa. Denk aan hardrockers als Ramstein: “Deutschland”.

Zwarte zonnen, fakkels, SM folteringen en Dominatrixen, Nazi-outfits en grootstedelijke multiculti’s. Dit in het ontwikkelde Duitsland en niet in een geïsoleerd berggebied in de Karpaten.

Oorlog als de ultieme zwendel

In het ultieme westerse land kan het allemaal, uiterst links en uiterst rechts voeren hun nummer op, totale privatisering (land, water) en totale commercialisering (verkoop van organen, leveren van kinderen voor prostitutie) zetten zich door. De EU voert er virtue signaling op met transparantie te promoten terwijl miljarden steun verdwijnen in de zakken van oligarchische netwerken in de ministeries en het leger die dan weer in crypto een deel recycleren naar de Amerikaanse en Europese partijen die hen sponsoren.

Het akkoord voor graanexport wordt nu verlengd. Voor de arme landen? Vergeet het. De EU legt de hand op het leeuwendeel en gebruikt het grotendeels als veevoer. Dat scheelt. Ze moeten dan zelf minder voeder verbouwen, beperken zo hun nitraat-voetafdruk en Rutte kan nog wat meer boerderijen sluiten en tot natuurpark omvormen.

Volgens CBS (vier maand geleden) komt 2/3 van de NATO-wapens nooit aan en voedt die zwarte markt de conflicten in Afrika en het Midden Oosten en de logistieke uitbouw van autochtone en allochtone maffia’s. “War is a racket” (Oorlog is een zwendel) zei majoor-generaal Smetley Butler (VS) in zijn gelijknamige boek (1935) als terugblik op zijn carrière die een halve eeuw oorlog besloeg.

We dalen af in het nihilisme

Februari 2023

Massa’s Oekraïense vlaggen zie je nu niet meer in de straten maar op de kerkhoven. Jongeren van 16 worden als lichamen voor de NATO afgevoerd naar het front in Bakhmut en hebben daar een levensduur van enkele uren of dagen. Leven heeft geen enkele waarde meer. Het nihilisme van de NATO om Rusland te bevechten tot de laatste Oekraïner en onderhandeling af te blokken (zoals het bijna bereikte bestand in Istanboel, eind maart 2022).

Verder het nihilisme van de ultranationalisten. Het in de strijd werpen van vrouwen, ouderen en kinderen zoals in de “Volkssturm” (Duitsland, 1945) om de oorlogsmachine nog te voeden tot de mirakelwapens (“Wunderwaffen”) er aan komen. Komen die er niet, dan maar alleman meesleuren in de ondergang, de “Götterdämmerung”.

De media vertellen u ondertussen het omgekeerde: het zijn de Russen die menselijke golven de dood in sturen. Het zijn de Russen die de Oekraïense cultuur en godsdienst vervolgen. De mediaberichtgeving is puur projectie geworden.

December 2022. De orthodoxen patriarchaat Moskou worden buitengezet uit het Lavra Holenklooster buiten Kiev (in 1051 gesticht door de Griek Antonius). De met steun van de patriarch van Istanbul (een Westerse stroman) afgescheurde Oekraïens-orthodoxen nemen over.

Niets is nog van waarde. De traditionele kerk wordt verboden maar primitieve culten tieren welig. Moeten monniken zich straks barricaderen en ingraven zoals bij de invallen van de Tartaren (12de eeuw) om niet afgevoerd te worden?

We dalen met de Cybele-fase af tot in het minder dan menselijke, het nihilistische...

Tenax

20 maart 2003: invasie van Irak

Gisteren, 20 jaar geleden, op 19 maart 2003, kondigde VSA president George W. Bush, in een televisietoespraak aan de natie het begin van de Irak-oorlog aan, met eenzelfde terminologie die Poetin verweten wordt, nl. “militaire operaties, ontwapening van extremen, bevrijding van het volk, verdediging van heel de wereld voor grotere gevaren”.

Hoe het begon… zonder dat de wereld zich realiseerde wat er nog zat aan te komen. Het getuigenis van gepensioneerd generaal Wesley Clark, dat bijzonder verhelderend de VSA-visie – met het “exceptional” statuut verwoordt. Heel het sprookje van “de verdediging van de democratie en westerse waarden” is gewoon dikke zever:

“Tien dagen na 9/11 ontmoette ik Rumsfeld en één der generalen riep me en vroeg me binnen te komen voor een gesprek. Ik zegde: ‘we hebben het te druk.’ En hij zegde ‘Neen, neen, we hebben iets beslist: we gaan een oorlog beginnen tegen Irak.’ Daarop ik: ‘We gaan een oorlog beginnen tegen Irak? Waarom?’ En hij zegde: ‘Ik weet het niet! Ik denk dat ze niets anders te doen hebben.’ Waarop ik vroeg: ‘Is er dan informatie gevonden waaruit blijkt dat Saddam met al-Qaeda een band heeft?’ En hij: ‘Neen, neen, in dat verband is er niets nieuws. Ze hebben gewoon beslist een oorlog te beginnen tegen Irak. Ik vermoed omdat we niet goed weten wat te doen met terroristen, maar we hebben een goed leger en we kunnen regeringen doen vallen.’ Enkele weken later had ik weer een ontmoeting met hem en tegen die tijd waren we Afghanistan aan het bombarderen. Ik vroeg: ‘Gaan we nog steeds een oorlog beginnen tegen Irak?’ En hij antwoordde: ‘Het is erger dan dat. Ik vernam net van boven – hij bedoelde de toenmalige defensieminister – dit is een memo die een toelichting geeft hoe we 7 landen binnen de komende 5 jaar gaan uitwissen, beginnende met Irak, vervolgens Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en uiteindelijk Iran.’ Ik vroeg: ‘Is dit geheim?’ Waarop hij: ‘Ja, mijnheer!’ En ik: “Wel, dan toon je het beter niet aan mij!’

En hiermee werd de noodzakelijkheid van de Irak-oorlog aan de goegemeente verkocht: met een angstaanjagend riedeltje dat Sadam Hoessein “weapons of mass destruction” liet produceren waarmee hij ons quasi van de wereldkaart kon vegen. Quod non. Er waren er geen… Het ware verzinsels, gaf Colin Powell, nadien toe, verzinsels die klakkeloos overgenomen waren van een Irakees die Sadam Hoessein van de macht wou verwijderd zien.

Deze voormalige VSA marinier hechtte er – samen met ervaren militairen – geen geloof aan, maar desondanks “diende hij zijn vaderland”:

Ook het V.K. vervoegde maar al te graag de oorlogslustige VSA: “eender hoe, eender wat”:

De Amerikanen en bevriende landen waren gemakkelijk te overtuigen na de aanslag van 9/11. Sinds die dag werd de wereld gemasseerd om deze oorlog aanvaardbaar en zelfs essentieel te maken: angst als raadgever en overtuigingskracht. De media speelden vlotjes mee, luisterden naar hun Master’s Voice.

“…to defend the world of great danger…”

De rest is geschiedenis die waarheid werd.

Onderstaande video probeert u duidelijk te maken waarom de VSA non-stop wel ergens oorlog voeren:

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States

‘s Werelds politie-agent moet nieuwe taken vervullen

De VSA moeten zich terug trekken uit Syrië…Onderstaand pleidooi voor een terugtrekking werd gehouden door Republikeinse verkozene voor Florida, mevrouw Anna Paulina Luna; zij stelt dat de VSA eigenlijk, feitelijk, niets te maken hebben in Syrië en dat ze er bovendien niet welkom zijn. Tja. Met dat laatste argument heeft ze niet bepaald overdreven: integendeel. De VSA-militairen bevinden zich illegaal op Syrisch grondgebied.

Wie dacht dat de aardbeving de VSA tot een vreedzamer inzicht zouden kunnen gebracht hebben, dat de VSA-strijdkrachten in Syrië eindelijk naar huis zouden geroepen worden, moet nog eens luisteren wat deze mevrouw Luna dan wel voor hen in petto heeft. Zij vindt dat alle VSA strijdkrachten zich gebundeld moeten voorbereiden op een oorlog met China. Tja. Zou mevrouw Luna nog nooit over de “interventies” van de VSA in bv. Korea en Vietnam gehoord hebben? En hoe die afliepen?

Of, zo zet ze haar politieke analyse voort, bij gebreke aan een échte oorlog met China, zouden de VSA strijdkrachten beter ingezet kunnen worden in Zuid-Amerika waar ze sterkere – én nuttige – allianties, die écht met hen samen werken, kunnen vormen. Immers, daar zitten de Chinezen de kaas tussen de VSA-boterham weg te eten.

Haar relaas werd bevestigd door generaal Laura Richardson, aan het hoofd van de US Southern Command (SouthCom), die stelt dat China als een roofdier de grondstoffen uit Latijns-Amerika weghaalt en er havens bouwt.

Natuurlijk wordt er geen melding gemaakt van SouthCom en zijn “theaterarchitectuur” in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, of zijn lange geschiedenis van militaire interventie, gesponsorde staatsgrepen, het trainen van doodseskaders, het illegaal financieren van moorddadige proxy-misdadigers (de “Contra’s”) en het ondersteunen van wrede dictators (bijvoorbeeld Augusto Pinochet, Anastasio Somoza, generaal Castelo Branco, Jorge Ubico, generaal Manuel Noriega, Jorge Rafael Videla).

Het begon met James Monroe en zijn minister van Buitenlandse Zaken John Quincy Adams en werd later gecodificeerd (door partijdige Democraten) als “Manifest Destiny”, een imperialistisch en expansionistisch beleid dat zogenaamd is begiftigd door USG “voorzienigheid” (of “goddelijkheid”).

China heeft geen militaire bases in Latijns-Amerika gevestigd.

Aan de andere kant… zijn er nogal wat VSA en NAVO-bases verspreid over heel Zuid-Amerika. Meer info uit het jaar 2017; er kunnen intussen enkele bijgekomen zijn: Más tropas de EEUU en Latinoamérica: Señales de una invasión anunciada (+ Infografía)

China heeft één militaire basis buiten zijn grenzen, in Djibouti, in de Hoorn van Afrika.

“Er moet een rol zijn voor China als een economische wereldmacht, maar ze moeten zich houden aan wereldwijde regels”, verklaarde Adm. Craig. S. Faller, SouthCom-commandant, in 2020.

“Wereldwijde regels” … zo lang ze maar ten gunste zijn van de “exceptional” USA, die menen zich alles te mogen en kunnen veroorloven.

Global Research

Uit von Münchhausens verhalenboek

von Münchhausen op zoek naar Nord Stream pijpleidingen

Dus dit is waarom Scholz naar Washington geroepen werd en er geen delegatie mee was, geen journalisten en er zelfs geen tolk aanwezig was

Het nieuwe, volkomen ongeloofwaardige, verhaal werd geïnstrueerd en bij terugkomst vrijwel tegelijk gepubliceerd door de resp. staatsmedia van beide landen; The New York Times en Die Zeit.

De gegijzelde Duitse regering, die lijdt aan ‘s werelds ergste vorm van Stockholm-syndroom, helpt de VS om hun bombardementen op de Nord Stream-pijpleidingen te verdoezelen.

Lees meer: Yanks in paniek – Beweren nu dat “Oekraïense groep” Nord Stream opgeblazen heeft

De New York Times vermeldt wel dat het over vermoedens en geen bewijzen gaat. Eigenlijk gaat het om denkoefeningen om de VSA uit de wind te zetten. Zo wordt er gesteld dat “de daders waarschijnlijk ervaren duikers zijn die noch voor het leger, noch voor de geheime dienst lijken te werken”. Maar hielden ruimte voor “de mogelijkheid dat de daders in het verleden een speciale regeringsopleiding gekregen hadden”.

Er werd geen verklaring gegeven hoe deze onzichtbare vrijbuiters aan minstens een halve ton explosieven geraakten die voor de veroorzaakte schade aan de pijpleidingen nodig waren.

Oekraïne ontkent:

Quo vadis, Syria?

De zelf-geproclameerde “enige democratie in het M.O.”, Israël, is weer bezig zich “pro-actief” te verdedigen tegen buurland Syrië dat op 6 februari zwaar te lijden had onder een vernietigende aardbeving, waarvan de naschokken nog steeds voelbaar zijn.

 • Begin 2023 werd de luchthaven van Damascus aangevallen met veel materiële schade en de dood van 2 Syrische soldaten.
 • Op 19 februari trok de Israëlische luchtmacht met vier F-16’s op jacht in de Damascus regio.  Verschillende doden en gewonden. 
 • Verschillende bronnen meldden vandaag Israëlische vliegtuigen die vanuit de Mid. Zee een luchtaanval op de luchthaven van Aleppo verrichtten.   Luchthaven buiten werking, startbaan beschadigd, ook voor de humanitaire missies naar het aardbevingsgebied.  Alle geplande vluchten worden omgeleid naar Damascus of Latakia.(www.washingtonpost.com/world/2023/03/06/syria-israel-strikes-aleppo-airport/) Over dodelijke slachtoffers en gewonden ontbreekt nieuws. Dagelijks landen er ca. 15 vliegtuigen met hulpgoederen uit de VAE, Iran, China, Rusland e.a. Doordat de vliegtuigen omgeleid moeten worden, duurt het langer eer er hulp kan verstrekt worden. Er wordt wanhopig op medicijnen gewacht. 500.000 daklozen moeten begrip hebben voor Israëls pro-actieve zelfbescherming…
 • En de wereld zwijgt…

Hierbij nog enkele voorlopige cijfers van de aardbeving:

 • 91794 gezinnen met 414304 gezinsleden werden getroffen
 • 6700 doden
 • 14.500 gekwetsten
 • 1553 geredde overlevenden
 • 6 vermisten
 • 4444 onveilige en onbeschermde gebouwen
 • 29751 gebouwen heeft ondersteuning nodig om terug veilig te worden
 • 292 gebouwen moesten gesloopt worden
 • onderzoek van gebouwen is afgerond
 • plannen nieuwe woongelegenheden voorbereid

Naar verluidt wordt Syrisch president Assad midden maart in Moskou verwacht.  Op de agenda: bilaterale relaties, Oekraïne,  de toenadering Turkije-Syrië, humanitaire hulp, oliebevoorrading en mogelijke investeringen in Syrië.

Het Turkse buitenministerie riep de VSA ambassadeur Jeff Flake op het appel n.a.v. bezoek van een Amerikaanse top generaal, Mark Milley,  aan de Syrische regio, die door het SDF (Koerden) gecontrolleerd wordt onder de hoge “bescherming” van het Amerikaanse leger.  Journalisten in zijn gevolg vroegen of de inzet van ca. 900 Amerikaanse soldaten in Oost-Syrië en op de Al-Tanf basis op de grens met Jordanië  het risico wel waard zijn.  Antwoord: een volmondig ja.  Sinds 2015 zijn is het VSA leger – zonder uitnodiging – in Syrië actief.  In Irak, waar ze officieel door de regering verzocht werden het grondgebied te verlaten, zouden er nog zo’n 2500 gestationeerd zijn. 

Dàt het de moeite waard is mag blijken uit de oliediefstal.  Aardbeving of geen aardbeving: het was “business as usual”.  Op 27 februari werden er minstens 34 tankwagens met gestolen olie via de illegale Al-Mahmoudiya grensovergang naar de Amerikaanse bases in Irak gebracht. 

Uiteraard protesteerde de Syrische regering tegen Milley’s verrassingsbezoek: wegens illegaal, een flagrante inbreuk op de soevereiniteit en integriteit van het Syrische grondgebied.

Na ca. 10 jaar, besloot ook Tunesië de diplomatische relaties met Syrië terug aan te halen.  Tunesisch president Saied vindt dat “de keuze van een Syrische regering een interne zaak is die uitsluitend de Syriërs aangaat.”

Stilaan gaan er meer en meer stemmen op om de isolatie van Syrië te doorbreken en de wurgende sancties op te heffen. Enkele Jordaanse jongeren starten een wereldwijde campagne om de door de VSA-geleide westerse, moordende sancties op het Syrische volk te beëindigen. “Elk westers land is medeplichtig aan deze trage genocide en oorlogsmisdaden tegen het volk…” … End the siege now…

Beelden uit Tunesie

Ook tijdens de Veiligheidsconferentie in München kwam dit thema aan bod.  De Saoedische buitenminister, prins Faisal bin Farhan Al-Saud, stelde dat de Arabische regio stilaan een consensus bereikt heeft tégen de Syrische uitsluiting.  En dat overleg met de Syrische regering nodig is om problemen, zoals de vluchtelingen en de gevolgen van de aardbeving, te bespreken.  Het huidige “status quo” zou niet langer houdbaar zijn.  De conclusies zouden nogal voor de hand liggend zijn: de internationale isolatie doet de Syrische bevolking lijden en heeft weinig of geen effect op de leefbaarheid van de Syrische regering.  Bovendien werden de banden met Iran steeds meer aangehaald.

Voormalig VSA ambassadeur in Qatar, Patrick Theros, stelt dat “Saoedi Arabië de realiteit erkent, dat Assad het overleefd heeft, en dat alle pogingen om hem ten val te brengen mislukt zijn.  Een verdere instabiliteit in Syrië bedreigt de Saoedische belangen.   De djihadistisch Al-Qaeda (HTS)-enclave in Idlib is zieltogend en Riyad zou de banden met Moskou willen aanhalen.” 

Een Saoedisch-Syrische toenadering zou voor de Syrische regering van het grootste belang zijn. Voor een hernieuwd lidmaatschap van de Arabische Liga is echter een consensus van de lidstaten nodig.  Qatar en / of Koeweit zijn de dwarsliggers, al heeft de emir van Qatar kritiek geuit op het politiseren van de ramp voor het eigen groot gelijk.    Als er iemand hen kan overtuigen is het wel het Saoedische koninkrijk.  Ook al zal de Syrische top van de regering niet snel vergeten dat de Saoedi’s  de extremistische milities materieel en logistiek gesteund hebben; toch zal de pragmatische aanpak het halen.  Saoedi-Arabië is de sleutel tot de Arabische diplomatische poort.

En toch is er wel degelijk een toenadering.  Op 20 februari bezocht Assad Oman, na Abu Dhabi en Dubai.  En parlementaire delegaties uit Egypte, de Emiraten, Irak, Jordanië, Libanon, Libië, Oman en PA bezochten Damascus op 26 februari.  Dergelijke diplomatieke missies maken duidelijk dat Arabische staten stilaan van mening zijn dat de Amerikaanse politiek t.o.v. Syrië mislukt is en dat hun resp. regeringen beter een onafhankelijke koers zouden varen om hun eigen nationale belangen in Syrië veilig te stellen, belangen die niet gediend worden door Assads regering blijvend te isoleren en Syrië verder richting Iran te drijven.

Irak stuurde 400 geprefabriceerde containerkamers, compleet met sanitair.

Zowel Saoedi-Arabië als de VAE beschouwen Syrië als een bijzonder kwetsbaar land, vooral door de economische sancties en… de aardbeving.  Daarom zien zij de “aardbevingsdiplomatie” als een opportuniteit om Assad in hun richting te doen manoeuvreren.  Vooral door Irans invloed te beperken of zelfs te doen omkeren; zij kunnen dat omdat het hen niet aan financiële middelen ontbreekt in de hoop dit ook tot in Washington te laten doordringen.  Gezien de sancties, de beruchte Caesarwetten, zullen ze voorzichtig zullen moeten laveren, gezien de mogelijke gevolgen.  Niemand in de Arabische wereld durfde het aan met Syrië handel te drijven, er te investeren of te helpen bij de heropbouw. 

Voor het moment ziet het er niet naar uit dat de VSA een andere politieke en militaire koers zullen varen.  Er was een aardbeving met meer dan 50.000 slachtoffers in Turkije en Syrië nodig eer der VSA hun wraaksancties voor een periode van 6 maanden d.m.v. de General License No. 23 afzwakten om humanitaire hulp aan Syrië mogelijk te maken.  Durven Saoedi-Arabië en de VAE na deze periode nog steeds hun Syrische broeders aan de Arabische borst te drukken?

Bovenop alle ellende heeft Turkije opnieuw de doorstroming van de Eufraat verhinderd, waardoor miljoenen Syriërs en Iraki’s in de problemen komen.  Niet alleen omdat ze hun velden niet kunnen bevloeien, maar ook omdat de watervoorziening achter de stuwdammen in het gedrang komt, waardoor hydro-elektrische energiestations stil zullen vallen en de bevolking geen elektriciteit en geen drinkbaar water heeft.  Dit wordt een humanitaire catastrofe in drie Syrische provincies: Raqqa, Deir Ezzor en Hasakah plus in 7 Iraakse provincies.

Het waterpeil is 4.5 m lager…

Meer info:

Afsluitend een klein teken van hoop:

Donderdag wordt op de luchthaven van Damascus de eerste Europese vlucht sinds 11 jaar verwacht. Air Mediterranean plant twee vluchten heen en weer per week: op donderdag en maandag uit Athene naar Damascus en op vrijdag en dinsdag in de omgekeerde richting.