VL2

Luc Dhondt is één der reizende vlaggers van Ivan Mertens zaliger. Hij schrijft nog steeds een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de voormalige “Vlaanderen Vlagt” nomaden, de Vlaamse Beweging, de stuiptrekkingen van het land b én de bemoeienissen der politici. Over de dadendrang der vlaggers is hij in het algemeen eerder ontgoocheld. Ondanks zijn herhaalde oproepen, blijft de inzet nogal magertjes. Steeds meer lijkt het erop alsof de wapperende leeuw vervangen werd door de Jupiler/Coca Cola-tricolore vlag van het land dat niet het mijne is. Ivan Mertens heeft zich waarschijnlijk al honderden keren omgedraaid in zijn graf!

Wij hebben in het verleden geprobeerd Lucs nieuwsbrief integraal over te nemen, kwestie van de vinger aan de pols te houden, maar de techniek – en/of onze beperkte kennis van “het a en o” der digitale communicatiemogelijkheden laten dit niet toe. Immers, als een document met andere software opgemaakt is, dan kunnen wij dit – gedeeltelijk – overnemen op voorwaarde dat we alle onderliggende opmaakprogramma’s verwijderen en de onze toepassen. Waarbij als gevolg dat het opzet van het origineel verdwijnt en men een chaotisch samenraapsel van tekst, afbeeldingen, tekeningen e.d. te voorschijn tovert.

Dit gezegd zijnde, selecteren we dit stukje – platte – tekst (technische beschrijving zonder bijbedoelingen) uit zijn bericht van gisteren, m.n. dat over Vlaanderen Vlagt, kortweg VL2.

De tijd van toen…

Is Vlaanderen Vlagt…” Vergangen, vergessen, vorüber L”?

Mag ik, ter info, voorzichtig en bescheiden, teen en tander corrigeren?

Neen, het was niet allemaal rozengeur en zonneschijn! Vlaanderen Vlagt had geen duizenden leden en honderden vooral vergaderende bestuursleden maar deed het met “een Special Force” van enkele tientallen min of meer vaste actievoerders. De meesten waren in de fleur van hunnen sleet. Hun aanvoerder, ene I. M., was gene gemakkelijke mensch! Hij eiste veel discipline van zijn vlaggers maar nog veel meer van zichzelf.  Zijn naam én geesteskind VL² zijn blijkbaar uit de “officiële” geschiedenis van de Vlaamse Beweging geschrapt. Toen wij in de beginperiode door politiek en media geviseerd werden en nog slaag kregen, meestal van Vlaamse “andersdenkenden”, ging hij steeds voorop en incasseerde de eerste klappen. Van 2002 tot 2007 presteerde Vlaanderen Vlagt gemiddeld 120 actiedagen per jaar. Zelf heb ik zo een 300 keer ergens met een vlag gestaan, tot ik in 2008 een knieprothese en het jaar daarop ook een heupprothese moest laten “monteren”… Ik keek vooral op tegen die lange acties met een zwerfwagen… Velen dachten dat het een plezierreisje was maar twee weken, met z’n zessen in zo een kleine ruimte, was heel belastend! Na één zulke actie wou ik al anderen het “voorrecht” geven maar die moeilijke mensch kon zo overtuigend uit de hoek komen… In al die jaren werd er bij mijn weten maar twee keer vergaderd L… (“Vergaderen kunnen wij nog altijd als Vlaanderen onafhankelijk is!” – I. M.).

Dat alles zonder één frank/eurocent subsidie van de Vlaamse Gemeenschap maar met de sponsoring van goedgezinden, van “de penning van de arme Vlaamse weduwe” en de verkoop van vlaggen!

Blijkbaar stonden wij toen ((en nu nog steeds J) aan de verkeerde kant van de geschiedenis van de  deftige Vlaamse Beweging en mogen/moeten wij nu met recht en reden doodgezwegen worden!

In “Runners World” van januari 2003 (toen onder de redactie van Ivan Sonck!) deed “top”journalist Maarten Michielsen ons boekje eens goed open over het schandalig misbruik van de sport voor politieke doeleinden: 

“Opgepast, dit zijn professionele huurlingen van het Vlaams Blok! Gepatenteerde vechtersbazen bovendien! Niks dan miserie met die gasten! Zowel de bestuurslui als de sympatisanten komen uit extreemrechtse hoek! Sluw en gewetenloos!” zegt een organisator uit de atletiek die liever anoniem blijft! Voor onze tegenstanders waren wij “Professionele huurlingen van het Vlaams Blok!” (Reporter Maarten Michielsen in Runners World, januari 2003).

Volgens Stefaan De Clercq, de toenmalige voorzitter van de CD&V, werd  het imago van Vlaanderen erdoor geschaad! Politieke propaganda via de sport kan en mag niet! Maar hij zou eens een briefje schrijven naar de Vlaamse Volksbeweging: Dat zijn goede vrienden van ons! J

Benno Barnhard vond ons maar “Vlaamse boerenlullen die in de Royal Albert Hall met hun onbegrijpelijke leeuwenvlaggen stonden te zwaaien!” (Knack 11.01.2006).  

Ivan Sonck noemde ons niet lovend “de loopjongens van Vlaanderen Vlagt”! (De Standaard van 18.12.2004).

De goede Vlaming Siegfried Bracke vond die Vlaamse vlag maar een vod…  

Bert Anciaux beweerde zelfs dat wij hem tijdens het WK wielrennen in Zolder hadden uitgefloten en hem een vuistslag hadden verkocht! Ik heb hem één keer ontmoet. Dat was in Athene tijdens de Olympische Spelen. Hij was toen minister van Cultuur en Sport. Toen hij aankwam met een ottoke van het IOC gingen wij hem gewoon goede dag zeggen (zonder goedendag!). Hij begroette ons met: “Ha, zijde gullie d’er ook?J. Als ’t goed is zeg ik het ook!

Toen I. M. ook de officiële leeuwenvlag (met rode tong en dito klauwen, ”de janet” J) te koop aanbood was bij de harden van de Vlaamse Beweging het kot te klein maar I. vond dat een kat zwart of wit mag zijn… als ze maar muizen vangt!

Hendrik Conscience leerde zijn volk lezen; wij leren het vlaggen!” (Erik Hebbelinck zaliger, vlagger van het eerste uur – De Morgen, 02.04.2011).

De actievoerders werd niet naar hun politieke voorkeur gevraagd en zelf groenen hebben ooit meegedaan! Uiteraard waren de meesten VB’ers en N-VA’ers.”

Tot zover Luc Dhondt in zijn nieuwsbrief “Vlaanderen Vlagt Verder”, nr. 473 van 28 september 2021. Wie deze graag zou ontvangen, stuurt een mailtje naar luc.dhondt2@telenet.be.

Over het verleden en Ivan Mertens gesproken: enkele maanden voor zijn overlijden werd hij door het 11 julicomité, de Gulden Sinjoren, uitgenodigd als gastspreker. Wellicht de langste toespraak die Ivan in zijn leven gehouden heeft… Het was snikheet en het publiek smachtte naar verfrissing… De vaten bier stonden te wachten… Achteraf bezien was het een mooi huldebetoon aan Ivan. En – belangrijk – Ivan kon er zelf mee van genieten. Angeltjes publiceerde na zijn overlijden dit in memoriam.

DCF 1.0

Hezbollah, ongenuanceerd mikpunt van het Westen

Ons contact in Libanon maakte ons attent op onderstaande video die hij een “redelijk goede documentaire” noemt over de oorlog van de VSA & bondgenoten tegen de Hezbollah, de sjiieten en het Libanese volk.

Wordt gegarandeerd niet uitgezonden in westerse media.

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan.

“Een symbool voor gerechtigheid”

De sjiietische moslims herdenken imam Hoessein, kleinzoon van de bewierookte Mohammed, zoon van diens dochter. Naar verluidt bevindt zijn hoofd zich in Damascus. Het zou van Karbala naar Damascus gebracht zijn door een christelijke monnik. Het overgrote deel van zijn lichaam werd in Karbala begraven.

https://mateenjc.com/2013/04/24/the-christian-monk-on-the-journey-from-karbala-to-damascus/

U krijgt hieronder een geschiedkundig relaas (Engels): https://whoishussain.org/who-is-hussain/the-full-story/

Maagdelijke Heinz Erhardt

Dat Heinz Erhardt één van onze tijdloze favorieten is op velerlei vlakken: als humorist, taalgoochelaar en evenwichtskunstenaar… zal u allicht niet ontgaan zijn. Dit filmpje hadden wij nog in petto vooraleer het cybervirus toesloeg. Herkent u hem nog: zo slank, zo jong??? Zijn stem en humor is in de loop der jaren echter onveranderd gebleven – zijn uiterlijk daarentegen… je kreeg 20 jaar later 2 x Erhardt voor hetzelfde geld!

U krijgt er dit pareltje bovenop. We gaan het niet vertalen… de fijne woordspelingen zijn sowieso niet om te zetten in een andere taal… Dat men Duits een harde taal kan vinden, krijg je aan ons niet verkocht.

“Ich möchte gern Dichter werden…” is het antwoord op de vraag van een “Tante” als zij vraagt wat hij wil worden… terwijl hij met een natte luier in zijn bedje ligt.

Te laat!

Wie meende met een schattig Angela-beertje in de armen naar bed te kunnen gaan moeten we ontgoochelen. Ze zijn uitverkocht.

Wie had dat kunnen denken? Ooit hoorden wij dit citaat “Napoleon ging naar de cognac. Bismarck naar de haringen. Hitler... (bleef een raadsel)… ” En Angela kreeg een teddybeer als symbool.

Op de keper beschouwd, vinden wij dit geen compliment!

VSA: Besparen op politie heeft niet het gewenste effect

De FBI meldde gisteren dat het aantal moorden in de “Buitengewone” VSA in 2020 met 29.4% gestegen zijn, m.a.w. één van de grootste stijgingen ooit.

21.570 moorden = 4.901 méér dan in 2019. Het totale misdaadcijfer, moorden, aanvallen, verkrachtingen, berovingen…, steeg met ca. 5% – eigendomsdelicten daalden met 8%. En dat in hét coronajaar met lockdowns, thuiswerken, schoolsluitingen e.d. Dat de eigendomsdelicten daalden lijkt logisch: de mensen bleven meer thuis, dieven hadden minder gelegenheid.

“In 2020 waren er naar schatting 1,277,696 gewelddadige misdrijven, zo verklaarde de FBI. “Vergeleken met 2019 verminderde het geschatte diefstalmisdrijven met 9.3% en het geschatte aantal verkrachtingen (volgens de herziene definitie) met 12%. Verspreid over heel het VSA grondgebied waren er naar schatting 6.452.038 eigendomsmisdrijven, een vermindering met het vorig jaar. Het aantal voertuigendiefstallen steeg echter met 11.8%.” Criminaliteitsexperten verwachten dat de dalende trend bij de eigendomsdelicten geen blijvertje is. Noteer dat in poco jargon men het steeds over een schatting heeft, kwestie van een slag om de arm te houden.

Wat betreft de stijgende moordcijfers durven sommige politie-groeperingen de vinger op de wonde te leggen: de BLM-activiteiten, de straffeloosheid en de inkrimping van financiële middelen zijn een niet te verwaarlozen effect op de criminaliteitsdrang der bevolking. Burgemeesters moeten een einde maken aan de wetteloosheid die criminelen een blanco pas geeft. Ook zou er veel te laks omgegaan worden met gewelddadige criminelen die tegen borgtocht vrijgelaten worden in afwachting van hun proces – waarna ze kunnen onderduiken – en hun activiteiten in de argeloze maatschappij kunnen voortzetten.

Niet getreurd: het justitieministerie heeft aangekondigd een speciale “werkgroep” (task force in modern Nederlands) op te zullen richten om wapenhandel te traceren. (…)

Wij stelden ons de politiek incorrecte vraag of er ook cijfers beschikbaar zijn die een indeling geeft wie er verantwoordelijk is voor de criminaliteit. Een indeling volgens ras, dat hier in onze gewesten niet mag bepaald, laat staan genoemd worden. Bij Prison Legal News dat zich baseert op officiële statistieken van het justitieministerie vernemen we het volgende:

Publicatie van januari 2021 – cijfers van 2018:

De zwarte bevolking = 13% van de VSA bevolking = 33% van gearresteerde personen voor niet-dodelijk geweld, zoals verkrachting, beroving, gewelddadige aanvallen en dergelijke en goed voor 36% van ernstig niet-dodelijk geweld.

Latino’s = 18% van de VSA bevolking = 21% van gearresteerde personen voor niet-dodelijk geweld.

Blanken = 60% van de VSA bevolking = 46% van gearresteerde personen voor niet-dodelijk geweld en goed voor 39% van ernstig niet-dodelijk geweld.

Randbemerking: de kleurdefinitie “zwart” of “blank” omvatte dikwijls niet degenen die men als latino’s beschouwt. In 9% van de solo-misdrijven en 12% van de bende-misdrijven kon (of werd dringend afgeraden…) het slachtoffer niet zeggen of het de dader een latino was.

En dan zijn er nog de misdrijven die niet in de officiële statistieken opgenomen worden omdat de slachtoffers “aangemoedigd” worden geen aangifte te doen. In 86% van de gevallen konden de slachtoffers het ras, resp. huidskleur van de dader vaststellen. Opvallend fenomeen: de Aziatische bewoners der VSA zijn ondervertegenwoordigd in de criminaliteitscijfers, met als uitzondering deze in de seksuele context, zoals verkrachting of misbruik. Hier zijn ze aanwezig met 5%, wat ongeveer gelijk staat met hun percentage van de bevolking, 5.7%.

Ontslagbrief voor Krulkonijn

Filip DW gooide de steen in de multiculturele corruptiepoel: Filip Dewinter opent parlementair jaar door ontslag El Kaouakibi te vragen | Binnenland | hln.be… wetende dat zij slechts de deur opent voor de postbode…

Houdt er niemand rekening met de gevoelens van de postbode? Waarom moet uitgerekend hij de boodschapper zijn dat de Vlaamse regering de broodwinning van Somers ziekelijk konijntje wil afpakken?

Wanneer volgt een klacht wegens discriminatie van de regenboogadepten?

Gisteren op het journaal – na het verplichte sportbad van 5 à 10 minuten – het huiveringwekkend nieuws dat de EU beslist heeft verschillende pigmenten te verbieden wegens ongezond. Hoe kan men dan nog tegemoet komen aan de regenboogkleuren die niet alleen de seksuele beleving, de politiek, de media, zelfs het verkeersreglement, veroverd hebben? Zeg nu zelf, een zwart-wit regenboog is toch geen zicht, heeft geen uitstraling, laat in het ongewisse of men aan een acute kleurenblindheid lijdt!

Europa verbiedt verschillende kleuren tatoeage-inkt, Fabrizio: “Het moet een keuze blijven” | Binnenland | hln.be