Plastische chirurgie aan Moeder Aarde

Ondanks toenemende twijfel aan de stelling dat fossiele brandstoffen een fatale klimaatverandering veroorzaken is elk middel goed om dit te weerleggen. In de VSA wekt een plan, dat de straling van de zon wil verminderen door de wolken te manipuleren, opzien. Het wordt “Geo-Engineering” genoemd, m.a.w. plastische chirurgie aan Moeder Aarde.

De theorie achter het “CAARE” genoemde project is als volgt: de mensengemaakte CO2 verhindert de aarde de door de zon ontvangen energie weer in de ruimte terug te stralen. Bijgevolg moeten we ervoor zorgen dat de zon niet meer haar volle stralingsvermogen naar de aarde zendt. Hoe? Door wolken. En wat zijn wolken?

De zonnenstralen verwarmen de aarde- en zeeoppervlaktes. De verwarmde lucht stijgt en dus ook het geabsorbeerde water. Hoeveel hangt af van de temperatuur. Bij 20°C is dit max. 17 gr per m3, bij lagere temperaturen minder. Daarom wordt een fles bronwater uit de koelkast aan de buitenkant vochtig, want de 20°C warme omgevingslucht verkoelt op de fles – bijgevolg condensatie.

Lucht die in contact komt met de aarde- of zeeoppervlaktes wordt warmer, lichter en stijgt omhoog, genoemd ‘thermiek’. Daarbij zet die uit en koelt weer af. En dan kan deze op een bepaald ogenblik het geabsorbeerde water niet meer opgehouden worden, druppeltjes worden gevormd die dan als wolken aan de hemel zweven. Wolken zien vanuit voetgangersperspectief donker uit, maar vanuit een vliegtuig wit. Dat komt omdat ze het zonlicht reflecteren; m.a.w. de zonnenenergie dringt niet meer tot de aarde door. Ze wordt in de ruimte teruggestuurd. Logisch dus dat wolken vanuit het benedenzicht donker uitzien.

Een fenomeen dat sinds miljarden jaren bestaat. Quasi de thermostaat van de aarde: hoe warmer, des te vochtiger is de lucht. Hoe vochtiger de lucht, des te meer wolken. Hoe meer wolken, des te minder zon dringt door tot op de aarde. En aan deze bewezen kringloop zou dus nu moeten gedokterd worden.

Men heeft vastgesteld dat wolken aan de bovenzijde niet allemaal even wit zijn, dat bijgevolg sommige meer en andere minder zonlicht terug in de ruimte reflecteren. Waaraan ligt dat? Aan de grootte van de druppels: hoe kleiner de druppels, des te witter de wolk. Men kan in de wolkenformatie ingrijpen door kleine zoutkristallen in de vochtige lucht te verdelen. Deze kristallen, kleiner dan 1/1000 mm worden door de vochtigheid al welgekomen “condensatiekiemen” benut. Als men dus genoeg kristallen toevoegt, zullen zich steeds meer nieuwe kleine druppels vormen in plaats dat er de reeds voor handen zijnde druppels zo groeien als de natuur het voorzien heeft.

De kunstmatig helderder gemaakte wolken zouden dan aan hun oppervlakte meer zonlicht terug in de ruimte reflecteren en daardoor de aarde voor de gevreesde klimaatkatastrofe redden.

Het bleef niet bij filosoferen: aan de kust van San Francisco werd een eerste experiment gerealiseerd. Het zout kwam uit de zee, onder extreme druk versnipperd en door een soort sneeuwkanon (zoals men in wintersportplaatsen ziet) in de lucht geschoten. Heel deze machinerie werd op een uitgerangeerd vliegdekschip gemonteerd.

Het experiment werd niet publiek gemaakt en de groen-religeuse en bijzonder gewokete Californiërinnen hebben ertegen geprotesteerd alsof in hun voortuin de lont van een bom aangestoken werd. Echter, om überhaupt een effect op de gemiddelde wereldtemperatuur te bereiken zou heel de wereld zo lang met zout bestrooid moeten worden tot elke regendruppel een door mensenhand geproduceerde kristal in zijn kern kan bevatten. Dat dit quasi onmogelijk te bereiken is en dat de schadelijke neveneffecten waarschijnlijk tot dat tijdpunt nog meer onheil zullen veroorzaken dan de mondiale “vaccinaties” tegen corona. Je kan je dan ook terecht afvragen of de CAARE wetenschappers dit ook niet onmiddellijk erkenden.

Wellicht hadden zij een andere visie: de lukraak gebruikte titels met het woord “klimaatverandering” in elk soortgelijk project werken zoals de magische woorden “Sesam, open u” op de geldkluizen met miljarden belastingsgeld of ze openen de portefeuilles van de Bill & Belinda Gates Foundation. De Gates hebben trouwens reeds van bij het prilste begin in dit wolkenproject geïnvesteerd, zoals ook het geval was bij corona.

Origineel artikel verscheen bij Think-Again.

CO2-vrij fata morgana van onze oosterburen

Van gerenommeerde autonatie naar het land der stilstand.

Ca. 55 dagen per jaar zou het verkeer – auto’s en vrachtwagens – moeten stilstaan zo de Duitse federale regering de vooropgezette emissiedoeleinden wil realiseren. Dat heeft de ADAC voor Bild uitgerekend. Buiten een nationale verkeerschaos zou ook de aanvoer van goederen in de problemen geraken en de omzetcijfers van de hotel-restaurant en vrije tijdsbranche onder druk komen te staan.

Ach ja, er zijn immers verschillen tussen Grüne dromen en de dagdagelijkse realiteit. Volgens ADAC zouden er 27 autovrije weekends nodig zijn om het CO2-gat te dichten.

Talentaanmoediging: maar dan alleen met een donker kleurtje

Een speciaal programma om hoogbegaafde leerlingen aan te moedigen werd in Seattle geannuleerd omdat het niet voldeed aan de politiek-correcte invulling.

Naar verluidt zal een programma, dat zich richt tot hoogbegaafde kinderen, ophouden te bestaan omdat er vooral blanke en Aziatische kinderen aan deel nemen. In totaal zullen er 11 scholen en honderden leerlingen door getroffen worden. Dus niet omdat de scholen niet voldeden aan de educatieve eisen, of omdat de leerlingen niet intelligent genoeg waren. Eerder het tegenovergestelde. Echter… in het schooljaar 2022 – 2023 bleek 52% van de leerlingen blank te zijn, 16% Aziatisch en slechts 3,4% zwart. En dat bleek onverteerbaar voor inclusiviteitsgedachte. Dus afschaffen die racistische boel!

https://www.naturalnews.com/2024-04-12-seattle-parents-furious-termination-gifted-children-program.html

.

Nieuws van het racismefront

Het logo met “USA” op bv. hemdjes, petten of truien (… in hedendaagse taal ‘T-shirts, caps, sweatshirts’) geldt nu ook al als extreemrechts. Zalando en de Hamburgse vereniging “Laut gegen Nazis” (luid tegen nazi’s) hebben immers een campagne op poten gezet Fashion against Fascism“ (mode tegen fascisme) om de verspreiding van extreemrechtse boodschappen op mode-artikelen te bestrijden.

Wat zou de mondiale afkorting voor de “United States of America” – USA – volgens b.g. protagonisten dan wel betekenen? Niets minder dan een Hitlerboodschap, nl. “Unser seliger Adolf”!

Of de Duitse legalisering van cannabis iets met het bovenstaande te maken heeft???

https://www.bz-berlin.de/berlin/ist-der-schriftzug-usa-jetzt-ploetzlich-rechtsextrem

Jan Zonder Vrees

In den tijd dat Jan zonder Vrees over Vlaanderen en Boergondië regeerde, woonde er in het Krabbenstraatje te Antwerpen eene oude vrouw, Moeder Neeltje genaamd, met heuren kleinzoon Jan. (….) Jan stond bekend als de geduchtste straatkapoen die er onder de zon liep.”

Wie herinnert zich nog de boeken over Jan zonder Vrees uit het Krabbenstraatje in Antwerpen? Wij hebben ze verslonden. De door de tand des tijds aangevreten boeken liggen nog bij oude rapporten en tekeningen op zolder. Onze nazaten – kinderen of kleinkinderen – wilden niet eraan beginnen. Ergens hebben kinderen hun fantasie verloren. Sprookjes, ridderverhalen, of heldensagen zijn niet “cool” genoeg. Lezen (en schrijven) is sowieso iets dat liefst vermeden wordt.

Maar wie was de Jan Zonder Vrees die in geschiedenisboeken vermeld wordt?

Jan zonder Vrees wordt gezien als een van de aartsvaders van de Lage Landen. Maar wie was Jan zonder Vrees en wat voor rol heeft hij gespeeld in de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen? In deze video staat zijn levensloop centraal. Van geboorte tot huwelijk met Margaretha van Beieren, het conflict met Lodewijk van Orléans over de voogdijschap van de Franse koning Karel VI, de strijd met de Armagnacs en zijn tragische dood in 1419.

Mocht u nog eens willen terugkeren naar “onze” Jan zonder Vrees, dan kan u misschien plezier beleven aan onderstaande tekenfilm, al hadden we liever een Antwaarpse tongval bij de ingesproken tekst gehoord.

Hoogmoedswaanzin of realiteitsverlies?

Auto’s met een verbrandingsmotor zijn in Ethiopië niet meer gewenst. Ze zullen in de toekomst niet meer mogen geïmporteerd worden. Voor een land zonder voldoende elektriciteitsaanbod is dit zonder meer een gewaagde keuze… of eerder… een nogal onrealistische gok. De klimaataanbidders in de regering zetten hiermee de economische ontwikkeling van het arme land op het spel.

Immers, Ethiopië is niet bepaald het meest welvarende Afrikaanse land dat steeds weer door droogte- en hongercatastrofen geplaagd wordt. Het ca. 128 miljoen inwoners tellende Oost-Afrikaanse land staat op de 159ste plaats qua BNP per inwoner. Niet moeilijk dat er slechts 10 auto’s per 1000 inwoners* geregistreerd staan. Ter vergelijking: 628 in Duitsland, 908 in de VSA. Nog een opmerkelijk cijfer: slechts 54% der bevolking heeft toegang tot elektriciteit.

En toch wil de regering in het kader van een tienjarenplan voor de CO2-terugstoot alle verbrandingsmotoren (ver)bannen.

*Auto’s per land

https://twitter.com/

Een bisschop vindt dat hij zich met de politiek moet bemoeien

Hebben we ook beleefd: of het nu om een paus, een kardinaal, een bisschop of een pastoor op de preekstoel ging, allemaal meenden ze dat men geen goede katholiek kon zijn als men zich een politieke mening toeëigende die niet in de politieke Kerkplaatje paste.

De Berlijnse R.K. aartsbisschop Heiner Koch vindt dat katholieke christenen geen lid kunnen of mogen zijn van de AfD. En wie aan de AfD zijn stem in het kieshokje geeft, krijgt geen tweede kans in het vagevuur.

Klanten lopen weg uit café

Terwijl wij de nare berichten over honden op de Chinese spijskaart beestachtige praktijken vinden, blijkt dat de Chinesen – integendeel – bijzonder diervriendelijk zijn.

Blijkt… uit het feit dat ca. 100 huskies konden ontsnappen uit een huisdierencafé nadat een klant de deur had laten open staan. Ze maakten plezier in een groot winkelcentrum en lieten zich niet snel verleiden om terug te keren naar hun café. En ja, uiteindelijk werden ze allemaal gevangen vooraleer een onverlaat een of meerdere exemplaren in de stoofpot kon steken.