Over ons

Golfbrekers is de naam van de nieuwe blog, die zal trachten Ray De Bouvre’s geesteskind, Angeltjes, op te volgen.

De keuze voor deze naam ligt voor de hand.

Golfbrekers worden gebouwd als kustverdediging om het land te beschermen tegen nadelige invloeden vanuit de zee, om een beschut gebied te creëren, om erosie van het land tegen te gaan.   Vanuit deze definitie nam het idee gestalte het werk van Ray De Bouvre voort te zetten opdat we voor Vlaanderen een – zij het bescheiden – dam kunnen opwerpen tegen de belgische en mondiale bedreigingen.

Verbonden maar niet aan banden. 

Verbonden met ons land, met onze cultuur, met onze taal en gebruiken, met onze geschiedenis en met onze toekomst.

Niet aan banden omdat de auteurs op deze blog onafhankelijke geesten zijn, die weigeren een muilkorf te dragen.

Vlaams-radicaal en anti-belgicistisch.  Euro-kritisch en ruimdenkend.  Groothartig en kleingevoelig.  Soms humoristisch en dikwijls zwartgallig.  Absoluut politiek-incorrect en waarheidsgetrouw.

U hoeft het niet met ons eens te zijn, maar wie het is, bevindt zich in goed gezelschap.  Uw reacties en aanbevelingen zijn altijd welkom.  Scheldpartijen komen niet door de censuur van onze pr-verantwoordelijke.

Houzee!

Redactie Golfbrekers