Salomé van Richard Strauss

klassische-musikSalomé van Richard Strauss, opera in één bedrijf.

Eerste uitvoeriing in de Kon. Opera in Dresden op 9 december 1905.

Met: De Wiener Philharmoniker – dirigent Karl Böhm

Herod: Hans Beirer
Herodias: Astrid Varnay
Jokanaan: Bernd Weikle
Narraboth: Wieslaw Ochman
Page: Hanna Schwartz

Schrijf deze datum op: 30.06.2013

We geloven het pas als ze op de buis geweest zijn.  Schrijf deze datum op: morgen, 30 juni van het jaar 2013, mogen er zomaar eventjes 2 (twéé) Vlaams Belangers present tekenen bij de nullenzender.  Het is afwachten of ze ook aan  het woord mogen komen.

Naar aanleiding van de ophef die er afgelopen week ontstond over de riante vergoedingen van het Europees politiek personeel is Europarlementslid Philip Claeys zondag te gast in het De Zevende Dag. Hij gaat er in debat met onder meer Ivo Belet (CD&V) en Saïd El Khadraoui (SP.A).

http://www.deredactie.be/permalink/1.1186157

Ook volksvertegenwoordiger Bert Schoofs mag zondag aan de debattafel schuiven. Hij kruist er verbaal de degens met Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), Carina Van Cauter (Open VLD) en Sonja Becq (CD&V) over de mank lopende justitiehervorming.

De Zevende Dag, zondag 30 juni om 11u op één.

Men maakt ons blaaskes wijs

EUSSRMen maakt ons blaaskes wijs

Europese ministers van Financiën zijn het vannacht eens geworden over regels om banken die in de problemen zitten te redden. Volgens het nieuwe akkoord zullen belastingsbetalers niet langer voor de kosten moeten opdraaien omdat de  verantwoordelijkheid bij de aandeelhouders en de schuldeisers van de banken komt te liggen.

Spaarders met een bedrag tot 100.000 euro op hun rekening worden ontzien. Voor hen blijft de depositogarantie gelden. Als hun bank failliet gaat, krijgen ze met andere woorden die spaarcenten toch terug.

‘Een vals akkoord,’ zegt Philippe Herlin, de auteur van ‘ La révolution du Bitcoin et des monnaies complémentaires : une solution pour échapper au système bancaire et à l’euro ?’ op de Franse website Atlantico.
‘Het is een akkoord om spaarders op het verkeerde been te zetten. De verliezen zullen worden verhaald op aandeelhouders en schuldeisers en dit ten belope van 8% van het passief. Daarbovenop komt een nog op te richten Europees steunfonds tussen voor maximum 5%.
Stel dat een bank een passief heeft van 100 miljard, dan wordt daar zo 13 miljard van gerecupereerd. Maar een bank die failliet dreigt te gaan riskeert een veel groter verlies dan 13% van het passief. De spaarders zullen dus wel degelijk in de brokken moeten delen.

Men vertelt ons nu dat rekeningen tot 100.000 euro gegarandeerd zijn. Wel dat bedrag heeft geen enkele betekenis: voor een privé-persoon gaat het om veel geld en zo lang hij deze drempel niet overschrijdt, voelt hij zich veilig.
Maar voor bedrijven of kmo’s is deze drempel laag, dus wanneer men de rekeninghouders boven de 100.000 euro gaat aanspreken wordt de cash flow van bedrijven gestolen wat uiteraard een recessie inleidt, we zien dat in Cyprus.
Daarenboven zullen particulieren om die drempel te vermijden steeds meer kleinere rekeningen openen, dus uiteindelijk zullen er nog amper rekeningen zijn waar meer dan 100.000 euro op staat. Men zal niet anders kunnen dan ook de rekeningen die zich onder die drempel bevinden aan te spreken.
Daarenboven moet men begrijpen dat de rekeningen onder 100.000 euro in Cyprus enkel werden ontzien omdat de EU en het IMF 15 miljard noodhulp hebben aangebracht.

Voor een land als Spanje of Frankrijk zou een veelvoud daarvan nodig zijn, geld dat geen enkel land kan aanbrengen, dus de spaarrekeningen zijn sowieso een vogel voor de kat.’

28.06.2013 http://www.express.be/business/nl/economy/de-eu-en-de-fabel-van-de-depositogarantie-van-100000-euro/192406.htm

Achterste rij, in het midden

MM900356606For whom the bell tolls

Een klassieker uit 1943 met in de hoofdrollen Gary Cooper en Ingrid Bergman, gebaseerd op het gelijknamige boek van Ernest Hemingway uit 1940.  Het verhaal speelt zich af in het jaar 1937 tijdens de Spaanse burgeroorlog.

Het is toch slecht weer: Dus kunnen jullie hier de volledige film bekijken (echter zonder Nl. ondertiteling).

Oscar

 

In NL niet anders dan hier: eerst nonkeltje, dan nonkeltjes kinderen

Rotterdamse PvdA-bestuurders schuldig aan vriendjespolitiek

Uit een rapport van onderzoeksbureau BING in opdracht van de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord blijkt dat deelraadsleden van vooral de PvdA ‘harde en ruwe’ omgangsvormen hebben en alles uit de kast halen om gelijk te krijgen.

Bestuurders in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord maken zich schuldig aan vriendjespolitiek en machtsbederf. Soms oefent met name de Turkse PvdA-achterban grote invloed uit op de lokale politie. Als deelraadsleden en bestuurders een bepaald onderwerp belangrijk vinden ‘wordt alles uit de kast gehaald om gelijk te krijgen’. Zo was er ‘een grote lobby’ om het illegale meisjesinternaat in de moskee in de wijk Feijenoord te gedogen, terwijl al lang duidelijk was dat de moskee daar geen vergunning voor had.

PvdA-voorzitter Seyit Yeyden heeft oneigenlijke druk uitgeoefend op een van zijn eigen ambtenaren bij de aanbesteding van een maatschappelijke instelling. Ook raadsleden maken zich schuldig aan het machtsbederf.

Een deelraadslid dat werkte bij een re-integratiebureau, stemde mee over subsidie voor datzelfde bedrijf. Een andere volksvertegenwoordiger heeft politieke druk uitgeoefend om een stichting, waarvan hijzelf eerder bestuurder was, aan huisvesting te helpen.

Fractieleider Marco Heijmen,PVDA, is zich “kapot”geschrokken, zo blijkt uit het filmpje.  Er volgt een “pittig” debat.

Bron: Elsevier, 28 juni 2013
Onderzoeksrapport van BING, juni 2013 (pdf)

Educatieve tv-programma’s

Ook in de Prachtlanden  heeft men televisie.  Ook daar brengt men informatieve programma’s met tips en doe-het-zelf-richtlijnen om een goed resultaat te bekomen.

Zo worden er kookprogramma’s aangeboden waarbij men uitlegt hoe men veilig een schaap keelt, zonder gevaar op zelfkwetsuren door een tegenstribbelend beest.  Of programma’s over binnenhuisinrichting waarbij men een nieuwe anti-slip-mat voorstelt.  Of techniek knopen leggen voor allerhande nuttige bezigheden.

Maar ook biedt men een rubriek over relatieproblematiek aan, waarbij men een kat een kat noemt en met gegarandeerd nuttige oplossingen alles weer in het reine kan brengen.
In  het programma wordt uiteraard een deskundige uitgenodigd, die professionele uitleg geeft.

Vrouwen schijnen in de Prachtlanden het grootste probleem bij intermenselijke relaties te vormen.  Er zouden daar nogal halsstarrige exemplaren rondlopen die niet willen aanvaarden dat er slechts één persoon – een man – aan het stuur kan zitten.  Dan heb je als man de keuze, naargelang de halsstarrigheid van de dame in kwestie, tussen verschillende vormen van bestraffing: van vriendelijk terechtwijzen tot een gezond pak rammel.
Ook daar hebben de experten een visie op, die uiteraard door de koran gedragen wordt.  Allah was toch wel voorutziend – Mohammed kon waarschijnlijk zijn geluk niet op – want het getuigt toch van een uitzonderlijke prestatie dat een godheid oplossing kon bieden voor problemen met een hormonaal instabiel wezen.
We sommen enkele richtlijnen bij de lijfelijke straffen op:
– er mogen geen wonden te zien zijn
– de gebruikte stok moet een passend formaat hebben
– omhul het stuk zeep, waarmee je de tuchtiging wilt uitvoeren, steeds in een doek
– middellang-blijvende blauwe plekken ondersteunen het herinneringsvermogen van de vrouw

Dit  alles en veel meer kunt u bekijken bij de Saoedische Iqra TV

 

EU neemt het initiatief voor een benefiet…: Life Raid 2013

EU organiseert benefietoorlog voor Syrië
Rusland ziet meer in benefietdialoog

De Europese Unie gaat de slachtoffers van het geweld in Syrië ondersteunen met een grootschalige benefietoorlog. Met ‘Life Raid 2013’ verwacht de organisatie miljoenen euro’s op te halen. Wereldwijd is steun toegezegd aan het project, waarvoor het startschot op 8 juli in Damascus zal klinken.

Voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy verwacht een hartverwarmende militaire interventie die zeer winstgevend wordt: “Met het plunderen van landelijke gebieden in Syrië hopen we de eerste dagen alvast een mooie startopbrengst te realiseren. Op de lange termijn willen we nog meer geld binnenhalen door de gasvelden en oliehavens in het hele land te veroveren.”

Een gedeelte van de opbrengsten van Life Raid 2013 vloeit terug naar de Syrische burgers, belooft de EU-president: “De organisatie van zo’n benefietconflict kost behoorlijk wat, maar met het resterende bedrag gaan we zeker enkele basisscholen bouwen. Uiteindelijk gaat het niet om het geld; we willen met deze oorlog vooral aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in het door geweld verscheurde land.”

Rusland heeft zijn zorgen uitgesproken over het evenement: “Wij zien meer in een benefietdialoog, desnoods in combinatie met sancties voor het goede doel”, aldus een Russische diplomaat.

De Verenigde Staten hebben wel hun medewerking toegezegd aan Life Raid 2013. Als line-up zijn inmiddels al 16 vliegdekschepen, 50 tanks, Beyoncé en een groot aantal apaches vastgelegd. Van Rompuy zegt dat het daar voorlopig bij zal blijven: “We willen voorkomen dat het te grootschalig wordt. Het hoeft geen benefietgenocide te worden.”

Door Alexander Brandenburg en Diederik Smit

http://www.speld.nl/2013/06/26/eu-organiseert-benefietoorlog-voor-syrie-3/

Nuchtere overwegingen over de vredevolle toestand in de Prachtlanden

Peace with the Jews and then peace with the WorldIslam is vrede.

Netanyahu zou er maar al te graag op los willen gaan. Iedereen, die deze week gezien heeft hoe hij in de Knesset in de Commissie Buitenlandse Zaken en Defensie bedreigingen uitstootte, zag een aanvoerder met de vinger aan de trekker. En hij zou gelijk kunnen hebben. Israël staat opnieuw voor de mogelijkheid dat er moderne Russische wapens uit Syrië in Libanon terechtkomen, die gestopt zouden moeten worden. Netanyahu probeert boodschappen door te geven, inclusief dreigende boodschappen, aan Assad – maar die is hiervan niet meer onder de indruk. Netanyahu´s rechtstreekse appèl aan Poetin heeft ook niet veel geholpen.

CNN heeft twee weken geleden bericht dat Russische schepen militaire uitrusting naar Syrië brengen. De klok tikt en hoge ambtenaren in het Israëlische leger waarschuwen dat deze scheepsladingen zullen verdwijnen zodra ze Libanon bereiken, als ze niet daarvoor op Syrisch grondgebied zouden worden tegengehouden.

Het Israëlische kabinet nadert het moment van de beslissing. Toeslaan of niet toeslaan, en welke risico´s worden daarbij ingegaan? Moet Israël zich in de kokende ketel van het Midden-Oosten storten om de wapenleveranties van van de russen via Syrië aan Hezbollah te stoppen? Bestaat er een conflict tussen de vloed aan raketten voor Libanon en het hoogste Israëlische belangenprincipe: dat de Arabische wereld “zijn eigen zaakjes regelt” en dat hij geen voorwendsel krijgt om zijn inspanningen om te leiden en zich “met ons bezig te houden”.

Iedere dag worden in onze buurlanden 400 tot 500 mensen gedood. In Tripolis, Libanon, vinden dagelijkse gevechten tussen de naburige woongebieden Jabal Mohsen en Bab-al-Tabani plaats. Daarbij worden zware machinegeweren en anti-tank kanonnen ingezet. Twee weken geleden werden daar 30 mensen gedood en raakten er 200 gewond. In Sidon bevechten pro-Syrische Nasseristische milities de soennitische beweging. De Libanese regering is verlamd en de politieke status van Hezbollah gaat langzamerhand achteruit.

In Syrië worden door de gevechten 80 mensen per dag gedood. De Koerden in het noordwesten van Syrië hebben zich losgemaakt van de staat. In de an-Nusayriyah bergen, het thuisland van de Alawieten, worden voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een onafhankelijke staat. Op de Berg van de Druzen bewapenen zich anderhalf miljoen Druzen uit angst voor aanvallen van de Salafisten. Het centrum van het land is een chaos: enkele honderden verschillende milities vechten tegen het Syrische leger, tegen regimegetrouwe milities, tegen sjiitische Irakese troepen en tegen Hezbollah. Tegen het einde van het jaar zal 20% van de buren van Jordanië Syrische vluchteling zijn, met alle economische en sociale consequenties van dien.

De wapens vormen geen existentiële bedreiging:
Onder de Palestijnen is geen oplossing in zicht voor de breuk tussen Hamas en de Palestijnse Autoriteit.

In Egypte is de economie en de staatsorde een chaos en op straat heerst anarchie. De moslims vallen de Kopten aan, de Moslimbroederschap bestrijdt de Salafisten, en in de Sinaï vechten de Bedoeïenen tegen het leger. Wat de Egyptenaren de meeste zorgen baart, is het feit dat Ethiopië een stuwdam aan de Blauwe Nijl bouwt. Deze rivier levert 80% van het water voor Egypte. Egypte beschouwt dit als reden om oorlog te voeren. De crisis met Israël is marginaal vergeleken met de watercrisis.

In Libië slachten de stammen en milities elkaar af. Daar worden de doden niet eens meer geteld. In de grootste Tunesische steden heerst iedere avond een uitgaansverbod. Er worden Tunesische soldaten gedood, terwijl ze vechten tegen Salafisten aan de grens met Algerije.

Irak is al in drie stukken verdeeld en de burgeroorlog is in volle omvang teruggekeerd. In het zuiden heerst een sjiitische, pro-Iraanse regering, die door Maliki wordt geleid, terwijl het centrum van het land door de Soennieten wordt gecontroleerd, waarbij gewapende milities het centrale regime bestrijden. Er vallen iedere week honderden doden, er vinden ontvoeringen en moorden plaats. De Koerden in het noorden produceren en verkopen al zelfstandig olie, zonder de tantièmes aan de regering te betalen.

We zouden ook nog moeten noemen wat er in Tsjaad, Somalië, Soedan, in Aden en in Bahrein gebeurt. Al twee jaar lang staat de Arabische wereld in brand en vernietigt zichzelf, zonder dat daarvoor interventies van buitenaf nodig zouden zijn, en dit zou nog vele jaren zo door kunnen gaan.
Waarom zouden we hen dus, vanwege enkele rusteloze generaals en een schietgrage minister-president, een reden geven om zich samen rondom de enige gemeenschappelijke noemer die ze hebben te scharen – rondom de haat tegen Israël? Laat ze elkaar in alle rust vermoorden. De voor Libanon bestemde wapens zijn gevaarlijk, maar vormen geen existentiële bedreiging. Het gaat niet om de Iraanse bom.

Opiniestuk van Alex Fishman in

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4391453,00.html

Vertaling:
http://ejbron.wordpress.com/2013/06/27/laat-ze-elkaar-in-alle-rust-vermoorden/