Men maakt ons blaaskes wijs

EUSSRMen maakt ons blaaskes wijs

Europese ministers van Financiën zijn het vannacht eens geworden over regels om banken die in de problemen zitten te redden. Volgens het nieuwe akkoord zullen belastingsbetalers niet langer voor de kosten moeten opdraaien omdat de  verantwoordelijkheid bij de aandeelhouders en de schuldeisers van de banken komt te liggen.

Spaarders met een bedrag tot 100.000 euro op hun rekening worden ontzien. Voor hen blijft de depositogarantie gelden. Als hun bank failliet gaat, krijgen ze met andere woorden die spaarcenten toch terug.

‘Een vals akkoord,’ zegt Philippe Herlin, de auteur van ‘ La révolution du Bitcoin et des monnaies complémentaires : une solution pour échapper au système bancaire et à l’euro ?’ op de Franse website Atlantico.
‘Het is een akkoord om spaarders op het verkeerde been te zetten. De verliezen zullen worden verhaald op aandeelhouders en schuldeisers en dit ten belope van 8% van het passief. Daarbovenop komt een nog op te richten Europees steunfonds tussen voor maximum 5%.
Stel dat een bank een passief heeft van 100 miljard, dan wordt daar zo 13 miljard van gerecupereerd. Maar een bank die failliet dreigt te gaan riskeert een veel groter verlies dan 13% van het passief. De spaarders zullen dus wel degelijk in de brokken moeten delen.

Men vertelt ons nu dat rekeningen tot 100.000 euro gegarandeerd zijn. Wel dat bedrag heeft geen enkele betekenis: voor een privé-persoon gaat het om veel geld en zo lang hij deze drempel niet overschrijdt, voelt hij zich veilig.
Maar voor bedrijven of kmo’s is deze drempel laag, dus wanneer men de rekeninghouders boven de 100.000 euro gaat aanspreken wordt de cash flow van bedrijven gestolen wat uiteraard een recessie inleidt, we zien dat in Cyprus.
Daarenboven zullen particulieren om die drempel te vermijden steeds meer kleinere rekeningen openen, dus uiteindelijk zullen er nog amper rekeningen zijn waar meer dan 100.000 euro op staat. Men zal niet anders kunnen dan ook de rekeningen die zich onder die drempel bevinden aan te spreken.
Daarenboven moet men begrijpen dat de rekeningen onder 100.000 euro in Cyprus enkel werden ontzien omdat de EU en het IMF 15 miljard noodhulp hebben aangebracht.

Voor een land als Spanje of Frankrijk zou een veelvoud daarvan nodig zijn, geld dat geen enkel land kan aanbrengen, dus de spaarrekeningen zijn sowieso een vogel voor de kat.’

28.06.2013 http://www.express.be/business/nl/economy/de-eu-en-de-fabel-van-de-depositogarantie-van-100000-euro/192406.htm

1 gedachte op “Men maakt ons blaaskes wijs

  1. Wie betaald de riante ontslagvergoedingen van de heren topfunctionarissen bij de banken die alles mee naar de kl…. hebben geholpen !

Reacties zijn gesloten.