Noodoplossing

In de VSA zijn gemeentelijke overheden inventief geworden om hun standbeelden tegen de meute te beschermen. Vermits er slechts een kleine minderheid der beeldenstormers enige vorm van geschiedenislessen genoten en onthouden heeft zijn daar quasi àlle standbeelden het mikpunt van bekladding of vernieling. Daarom zijn steden en gemeenten overgegaan tot een trukje, nl. vermomming.

Het is niet meer ongewoon op het plein een standbeeld van Karl Marx te zien of – ja hoor – van Che Quevara. Tenminste… zo zien ze er uit. De plaatselijke overheden bestellen massaal pruiken, snorren, baarden, baretten, hamer en sikkel-vlaggen om “omstreden” standbeelden van bv. Teddy Roosevelt, George Washington, Columbus…een beschermend laagje te geven. Het resultaat mag er zijn: Antifa en andere stoottroepen laten de beelden ongemoeid, buigen respectvol het hoofd en trekken verder op zoek naar iconen der heersende klasse. Vanaf het moment dat het “slechts” om Karl Marx of Che Quevara blijkt te gaan is er geen vuiltje meer aan de antifascistische lucht. Bovenop de ingebeitelde tekst over de persoon in kwestie worden borden geplaatst met citaten zoals “Arbeiders aller landen verenigt u” (… het woord (prolet)ariërs bleek niet ontvankelijk wegens een (mis)verstand…)

GG ontplooit zich… en hoe!

Veerkracht na corona

GG* maakt van de nood een deugd. Nadat CNN** haar als virusexperte geëngageerd had, werd zij ook door gerenommeerde hogescholen en universiteiten aan de mouw getrokken om hen in deze barre tijden bij te staan. GG liet zich niet lang pramen. Zij geeft nu afstandslessen in quasi alle domeinen, zoals ertsdelving, wiskunde, luchtvaart, theologie, veeteelt, ontwikkeling van computerspelen, kinderpsychologie, zwemlessen, kooktips, spreekvaardigheid…

*GG = Griezelige Greta, koosnaampje van de hoogbegaafde reislustige klimaatgodin Greta Thunberg.

**Felle reacties op CNN’s uitnodiging van Thunberg als expert over het Coronavirus

Urbanus kreeg gelijk

Mogelijk is in Nederland voor het eerst een mens door een dier besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om nertsen, zo heeft de Nederlandse minister voor Landbouw Carola Schouten bekendgemaakt.

Ook blijkt uit dat onderzoek dat nertsen Covid-19 kunnen hebben zonder ziekteverschijnselen te tonen. (…)

Vakbondsactie: hongerstaking als ultiem argument voor hoger loon

De derde intifada: de historische hongerstaking van de Palestijnse ...

Momenteel weigeren moslims tijdens de ramadan gedurende bijna 17 uur per dag eten en drinken. Dit religieus voorschrift zorgt ervoor dat imams onder zware werkomstandigheden hun taak moeten vervullen. Daarom eist het vakbondsbestuur der imams de vastentijd op een aanvaardbaarder niveau in te korten. En, om hun eis kracht bij te zetten, hebben Mo’s geestelijken een federale – gewestoverschrijdende – hongerstaking uitgeroepen, die volgens onze bronnen ook weerklank blijkt te vinden over de landgrenzen.

We citeren de voorzitter van de imamvakbond, hoogedelgeboren Youssouf al-Borgorocco:

“De vastentijden worden steeds langer en langer, maar ons loon blijft hetzelfde. We willen samen één blok vormen om de iftar ten allerlaatste om 20.00 uur te houden of – als alternatief – een loonsverhoging in de vorm van een bijkomende nachtvergoeding. Ook de steeds vroeger beginnende werktijd is een probleem. Het kan niet de bedoeling zijn, dat wij als enigen over het hoofd gezien worden door de klassieke vakbonden bij de onderhandelingen met de overheid over nieuwe loonafspraken in onze groeiende sector.”

Op de vraag hoe lang de hongerstaking dan wel zal duren, antwoordde de energieke al-Borgorocco: “Als het moét, dan houden we dat nog heel de ramadan vol, waarbij we vanzelfsprekend na zonsondergang telkens de hongerstaking opschorten om ons op de volgende stakingsdag voor te bereiden. Tenslotte willen we het gezond houden…”

In de marge liet al-Borgorocco nog weten dat hun eis voor extra vakantiedagen op islamitische feestdagen onverminderd gehandhaafd blijft. Ervaring leert dat talrijke moskee- en islamitische verenigingen nog steeds weigeren hun imams voor het offer- of suikerfeest een verlofdag toe te kennen.

Onze redactie volgt – ondanks de coronacrisis – de ontwikkelingen op de voet met een dagelijks diepgaand video-gesprek.

Wat niet lachend kan gezegd worden…

House Cat Flu - Wikisimpsons, the Simpsons Wiki

Onderstaande episode van de Simpsons dateert van 2010. Het is satire, die echter tegelijkertijd een onuitgesproken waarheid onthult. De schrijver van het scenario is de bekroonde auteur en politiek commentator Michael Price.

Deze episode kwam niet zomaar aangewaaid. Toen deze episode “De huiskat-griep” werd uitgezonden, was de wereld nog aan het herstellen van de 2009 H1N1 varkensgriep-pandemie, resp. Mexicaanse griep, die achteraf op weinig feiten gebaseerd bleek te zijn.

“De Miauw-apocalyps”, met een knipoog naar de varkensgriep, was een campagne tegen de huiskat. In het echt was het een campagne tegen de varkenskweek. Honderdduizenden varkens werden afgeslacht, ook al had de WHO bevestigd dat er geen overdracht van varken naar mens kon optreden. Niettemin voorspelde de WHO met een overtuigende zekerheid dat “zelfs tot 2 miljard mensen (1/3 van de wereldbevolking) binnen de twee jaar zouden kunnen besmet worden” (juli 2009).

Dat er banden tussen De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en de grote farmabedrijven bestaan staat als een paal boven water. In 2009 bestelde de alg. directeur van de WHO, Margaret Chan, 4.9 miljard dosissen van het H1N1 vaccin bij de farma-industrie, zoals bij GlaxoSmithKline, Novartis, Merck & Co., Sanofi, Pfizer. e.a.. Kassa, kassa. Lees ook: Why The WHO Faked A Pandemic