Galgenhumor

Hasbro lanceerde een nieuwe versie van het bekende strategische bordspel Risk dat vanaf de herfst te koop wordt aangeboden. In Risk Syria zijn tot 32 spelers (Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, VSA, Duitsland, Iran, V.K. Frankrijk, Israël, China, Indië…) betrokken bij een plaatsvervangende oorlog op de slagvelden van Syrië d.m.v. een oneindige reeks teerlingworpen om over het lot van Idlib en de terroristen te beslissen.

Speciale invalshoek van Risk Syria (€55.99, US$ 64.99) is dat noch Assads regering in Damascus, noch de zgn. “rebellen” aan het spel deelnemen als betrokken partijen. Zij zijn slechts pionnen, die zonder verpinken of mededogen tegen elkaar ingezet worden – met het doel elkaar af te maken – door de echte machten op de achtergrond.

Risk spelers zullen snel met het opzet van het spel vertrouwd geraken. Vele regels zijn gelijkaardig zoals de originele, o.a. het aanval-verdedigingsmechanisme. Nieuw is echter dat voor elke gesneuvelde soldaat, ook vijf burgers uit het spel moeten verdwijnen.

Opdrachtkaart met twee mogelijkheden

Het spel eindigt als er geen Syriërs meer over blijven. Na zo’n 37 uur speeltijd – typisch voor Risk – heeft degene die de meeste voordelen door de oorlog bereikt heeft, het spel gewonnen. Kaarten met opdrachten worden bij het begin van het spel getrokken en bepalen de doelstellingen. Zij kunnen o.a. je reputatie in je thuisland opvijzelen, toegang tot energiebronnen verlenen, je invloed uitbreiden of je wapenindustrie versterken.

Indien Risk Syria goed onthaald wordt overweegt Hasbro andere spellen te ontwikkelen, die op hun beurt verwijzen naar bepaalde wereldproblemen. Zo wordt over de Griekse versie van Monopoly – Akropoly – nagedacht waarbij alle spelers het spel beginnen met een onpeilbaar diepe financiële put of de Trump Jenga, waarbij de speler die de hoogste toren kan bouwen het recht krijgt vrouwelijke spelers te bepotelen.

Risk Syria kan u bestellen bij The Postillon

Grote broer verzet zich tegen liegende junior…

… want “de familie krijgt een slechte naam”.

wij liegen de wever

Onze redactie noemt hem de “Grote Leider”; broer Bruno is minder kwistig met complimentjes: de “Liegende Leider”.

Kain – Telkens als de liegende leider in het politieke moeras bijna kopje-onder gaat, verschijnt op de oever van de poel zijn broer: gewezen CIA-agent Bruno De Wever.

Slechte naam – “Nu moeten we toch eerst de erelijst van de liegende leider even oplijsten. Het Vlaams Belang vernietigd. De socialisten uit het Antwerpse stadhuis gejaagd. De PS uit de federale regering verdreven. De Vlaamse autonomie versterkt. De monarchie afgeschaft. De Senaat afgeschaft. De provincies afgeschaft. De particratie afgeschaft. De lijststem afgeschaft. Het bedrog met de opvolgers afgeschaft. De ministeriële kabinetten afgeschaft. De onderwijskoepels afgeschaft. De zedenleer afgeschaft. De wereldoriëntatie afgeschaft. De migratiestromen afgeschaft. De bestuurlijke wirwar in Brussel afgeschaft. De politieke cumul afgeschaft. De politieke benoemingen afgeschaft. De federale regelneverij afgeschaft. De regionale regelneverij afgeschaft. De lokale regelneverij afgeschaft. Het begrotingstekort afgeschaft. De kinderarmoede afgeschaft. Kris Peeters afgeschaft.

“Op zijn broer, nooit verder gekomen dan een eeuwig herhaald opstel over de Vlaamse Beweging, maakt dat alles weinig indruk. Vanuit de duinen van West-Oostduinkerke, niet toevallig waar Irma Laplasse woonde, fileert hij bladzijden en bladzijden lang de N-VA, die hij wegzet als een fascistische partij geleid door een stel in democratische schapenvacht gehulde neonazi’s. Daar is iets van natuurlijk, maar men verwacht een dergelijke afrekening niet van de broer van de voorzitter, gestudeerden zullen zelfs hopen dat een wetenschapper een genuanceerder oordeel velt. Bruno De Wever is wel docent aan de Universiteit Gent, dat moeten we erbij zeggen.

“‘Maar waar ik dus niet tegen kan,’ besluit de professor zijn tirade, ‘is dat liegen van hem. Eerst zegt hij dat hij zeker zes jaar burgemeester blijft. Een week later dat hij géén burgemeester blijft maar als de kiezer op hem stemt minister-president wordt. En als de kiezer dan effectief op hem stemt, wordt hij toch geen minister-president. Zo krijgt onze familie een slechte naam.’”

Afbeeldingsresultaat voor kaaiman de tijd

Geleend bij facebook. Auteur: Kaaiman (Koen Meulenaere)

Doordenkertje

Afbeeldingsresultaat voor climate change humor

Zo zie je maar hoe groot de impact van de klimaatverandering wel is: hoeveel fabrieken stonden er toen, hoeveel diesels reden er rond, hoeveel vliegvakanties werden er geboekt?

Er is het laatste jaar veel te doen geweest om vage en grotendeels onjuiste genetische gegevens over een immigratie in India ca. -1500. Veel nauwkeuriger gegevens vindt men via de genen van het vee, dat maar over oncomfortabele bergpassen kan gemigreerd zijn omdat menselijke landverhuizers het daartoe dwongen. Welnu, we vinden dat de koeien in C Azië en tot in Oekraïne rond -3000 massaal door Indiase zeboes (“Asian humped bull”) bevrucht worden; het is van daaruit dat vanaf -2900 de Indo-Europese stammen Europa stormenderhand innemen. En blijkens bijgaande paper, idem in het Midden-Oosten rond -2000. Deze gegevens bevestigen de Out-of-India Theory volledig. Het eerste klopt met de schriftuurlijke gegevens over de noordwestwaartse emigratie van de militair verslagen Druhyu-stam (van wie wij dus de taalkundige afstammelingen zijn); het tweede met de westwaartse (naast oostwaartse, naar het oostelijk Ganga-bekken) migratie na de verdroging van het Saraswati-bekken tegen -1900 van een deel van de Paurava’s, van wier Sanskrit we tal van overblijfselen vinden rond -1500 in de Mitanni-taal in Syrië en het Kassitisch in Irak.

Met dank geleend bij Koenraad Elst, die verwijst naar “Ancient genomics pinpoint origin and rapid turnover of cattle in the Fertile Crescent”