Vlaamse regering verbant “Sint”

Afbeeldingsresultaat voor decreet vlaamse regering

Decreet Vlaamse regering 31.3.2019


In uitvoering van het REGEERAKKOORD 2014-2019 van de VLAAMSE REGERING,
Zoals ondertekend door N-VA, CD&V en Open VLD,
Beslist de regering tot aanpassing van de namen van gemeenten:


1. Alle gemeenten met ‘Sint’ in de benaming verliezen dit voorvoegsel.
2. Om begrijpelijke redenen wordt de Brugse deelgemeente ‘Sint-Kruis’ helemààl afgeschaft, net als het Dilbeekse ‘Sint-Ulriks-Kapelle’ en het Gentse ‘Mariakerke’. Aan deze polariserende namen viel eenvoudigweg niet te remediëren.
3. Teneinde het inclusief karakter van ons Gewest te benadrukken, worden voorts alle naamgevingen met ‘Maria’ en ‘Kapel’ eveneens afgeschaft. Zo zal men vanaf 1.1.2020 niet langer wonen in ‘Bachte-Maria-Leerne’ maar wel degelijk in ‘Bachte-Leerne’.
4. Op advies van Paula D’Hondt, CD&V-Minister van Staat en voormalig Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid, wordt het dorp ‘Kerksken’ afgeschaft en een inclusief deel van de gemeente Haaltert.
5. Aangezien niet alle inwoners van ons inclusief Gewest alcohol nuttigen zal ‘Bierbeek’ omgezet worden in ‘Waterbeek’.
6. De Boechoutse deelgemeente ‘Vremde’ wordt omwille van haar xenofobe bijklank omgedoopt in ‘Vriende’.
7. Omwille van de ongelukkige raciale connotatie wordt de benaming ‘Blankenberge’ gewijzigd in ‘Bleekzandberge’.
8. Tot slot wordt het gehucht ‘Neerhespen’ herdoopt in ‘Schapendarm’ en de gemeente ‘Zwijndrecht’ wordt ‘Schapendrecht’, om aldus onze mohammedaanse medemens niet nodeloos te kwetsen.
Kondigt dit decreet af, beveelt dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 31 maart 2019
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

Nieuwe vliegtoeslag

Afbeeldingsresultaat voor boeing 737 max cartoon

Boeing zou de oplossing voor de problemen met de 737 Max gevonden hebben. Wie veilig en wel op zijn bestemming wil landen, moet daarvoor een toeslag betalen. Boeing meent dat reizigers begrip zullen hebben voor de bijkomende dienstverlening. Wie niet extra wil betalen moet zich dan maar wenden aan een goedkope luchtvaartmaatschappij die geen gebruikt maakt van het gesofisticeerde Boeing-luchtvervoer.