Maak plaats voor het “beslissend gezinshoofd”

Het kon niet uitblijven. De modernisering van het inclusieve ouderschap gaat in een stroomversnelling.

De SGP wil dat het woord ‘vader’ in het bevolkingsregister wordt vervangen door ‘beslissend gezinshoofd’. “De woorden ‘vader’ en ‘moeder’ zijn stokoude woorden en je moet als samenleving wel met je tijd mee. Laten we de zaken gewoon benoemen zoals ze zijn,” pleit SGP-Kamerlid André Flach.

Verneem meer: https://nieuwspaal.nl/sgp-wil-woord-vader-vervangen-door-beslissend-gezinshoofd/

Onze redactie verneemt dat de Heilige Stoel zich eerstdaags zal buigen over de aanpassing/afschaffing van het 4de gebod. Meer duiding op Pinksteren.

Hoeveel van deze “studenten” verrijken onze samenleving?

Zelfs met een herkenbare humoristische inslag, bevat de video een behoorlijke waarheidsdosis. In onderstaand filmpje maakt een “student” van gevorderde leeftijd duidelijk waarom hij in Duitsland studeert. Of beter: zijn broek verslijt en het belastinggeld van de Duitse belastingbetaler verkwanselt. Bovendien heeft hij – gezien het politiek-correcte denken – meer kansen om te slagen dan een doodgewone bio-Duitser die wel de cursus bijwoont en wiens examens kritisch beoordeeld worden.

“Alle paar maanden ga ik naar huis om te ontspannen…”