“Milde bijwerkingen” (4)

De Franse regering kreeg kritiek op het te trage vaccinatieprogramma. Deze week breidde de regering de lijst met prioritaire ontvangers uit met o.a. kankerpatiënten. Mèt vraagtekens van artsen, die vrezen dat patiënten met een verlaagde immuniteit – kanker-, Aids- en andere patiënten wiens behandeling een onderdrukking van het immuniteitsstelsel vereist, niet gediend zullen zijn met de vaccinatie.

Bij het testen werden immers slechts gezonde vrijwilligers ingezet. Men vraagt zich nu af of b.g. patiënten wel baat hebben bij de vaccinatie of erger: betekent een coronavaccinatie de nagel aan de doodskist voor hen?

Een zelfde vrees heerst bij allergiepatiënten. Ook zij – en kinderen, borelingen – werden bij de testen geweerd. Logisch. De cijfers over het percentage van succesrijke inenting en de productie van antistoffen zouden dan wel eens in het gedrang kunnen komen… De verkoopcijfers ook… Wie een huisgenoot heeft of zelf aan zware allergieën lijdt, weet hoe ernstig de fysische toestand kan evolueren. Een anafylactische schok, waarbij niet uiterst snel ingegrepen wordt, eindigt dikwijls fataal. Wij zijn hieromtrent ervaringsdeskundigen. In onze koelkast liggen altijd injecties gereed om in te kunnen grijpen vermits het wachten op een ziekenwagen en/of arts dan niet meer de redding kan betekenen. En daarover wordt niets nuttig gecommuniceerd; slechts de dooddoenerboodschap “bij zware allergieën wordt vaccinatie afgeraden”.

Er waart een slang rond…

… in het Engelse paradijs van rozen en blauwe regens.

Show me your garden, and I shall tell you who you are." --Alfred Austin |  American meadows, Wild flowers, Outdoor furniture sets

…Het Engelse platteland is doordrenkt van racisme… De liefde voor de fazant is bijvoorbeeld een vorm van culturele toe-eigening omdat het van oorsprong een Aziatische vogel is… Het catalogiseren van planten vertoonde overeenkomsten met de rassenleer…‘Natuurlijk, tuinieren is racistisch, tuinliefhebbers zijn racistisch, planten zijn racistisch!’…

Lees meer in: Hoogleraar en presentator: de Britse liefde voor tuinieren is elitair en racistisch

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9047499/BBC-presenter-James-Wong-criticised-claiming-British-gardening-culture-racist.html

Onze redactie is graag bereid het tegenovergestelde te bewijzen: onze gazon mag gratis en voor niks van pakweg mei t/m oktober door een gepigmenteerde benadeelde groenliefhebber gemaaid worden. Wij houden afstand – beloofd!

Lees ook: https://www.trouw.nl/binnenland/winterswijk-neemt-afscheid-van-afrikaantjes~b8c19910/

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

De crisis en de noodverordeningen etteren voort.  Het is uiterst moeilijk om de doorsnee mensen ervan te overtuigen dat heel het plaatje anders in elkaar zit.  Juist nu kreeg ik een artikel voor me dat nogmaals verhelderend is (Duits maar de moeite om te vertalen):

Der Corona-Schlachtplan gegen die Menschheit (Was sie uns antun werden in den kommenden Wochen….) 

Vanuit ons bewustzijn willen we wijzen op :

  • Zelfs als er zeer uitgebreide vaccinaties plaatsvinden, zullen noch hier noch elders, de maatregelen ingetrokken worden (mondmaskers, bubbels, e.d.)
  • Eensklaps komt er een Engelse variant te voorschijn.  Dit geeft regeringen (bv. Duitsland en Nederland) een vrijgeleide om nieuwe onmenselijke maatregelen op te leggen.  Mutaties zijn zeker mogelijk, maar het is toch wel toevallig dat deze opduikt op de dag dat in Engeland de vaccinaties van start gaan.  Dit is m.i. een misdadige manipulatie.
  • De echte leiders van onze landen, en de raadgevende medici, weten volgens mij zeer zeker de ware toedracht van deze virus-verschijning;  Mark Van Ranst  ging er in 2019 al een voordracht over geven in Engeland.  De leiders van WEF en Bill Gates zeggen het zelf!!!)

Intussen zijn zelfstandige denkers, aan de (vroegere) linkerzijde ook wakker geschoten :  zie artikel van 2.1.2021 van Jan Van Duppen:  “Links probeert al decennialang mensen zo afhankelijk mogelijk te maken” waar hij op het einde schrijft : “Het virus “verpletteren” is je reinste wetenschappelijke onzin…….Als mensen bouwen we vanaf onze geboorte ons afweersysteem geleidelijk op”.  En:  “Een aantal virologen….. is dit soort aanpak zeker niet ongenegen  (vaccinplicht), en dat zou ons zeer ongerust moeten maken”.

Ook een reactie van de linkse Sarah Wagenknecht : “Corona-Impfzwang?  Nein Danke”.

Intussen groeit de bewustwording toch in een aantal landen: in Wenen was er op 16.1 een zeer grote betoging tegen de corona-maatregelen (veel jonge mensen); het voorbije weekend in Amsterdam  (17.1) tegen Rutte en de corona-verordeningen.

Intussen regeert de “ploeg van 11 miljoen” voort.  In hun pagina-grote belgicistische advertentie van 28.11 dierven ze schrijven: “Allemaal samen kunnen we het coronavirus verslaan”.  Het is daarom dat ze elke week strengere maatregelen treffen.  Daarom zeg ik nogmaals dat ik slechts muilkorven draag, als het werkelijk niet anders kan.  En dat het verbod voor ouders om met hun uithuizige kinderen samen te komen onmenselijk is.

Onze waarschuwingen dat we met deze links-liberale regering naar een stevige repressie tegen de Vlaamsgezinden gaan, wordt nu bewust in bredere Vlaamse kring.  In wezen vormen al de deelnemende partijen één en dezelfde ideologisch profiel.  Allen volgen een links-liberaal profiel, politiek-correct en repressief inzake de corona-noodtoestand.  Een goed voorbeeld daarvan is Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken), weliswaar Cd-V maar resoluut belgicistisch.

Een goed overzicht en achtergrond geeft daarvan auteur H.P. in de Golfbrekers (16.1), wat niet genoeg kan benadrukt worden (Brussel, een bruisende stad….).

Daarom de oproep aan de leiders van Vlaams-nationale actiegroepen: pleeg overleg om een antwoord te vinden op de brutale onderdrukking door deze belgicistische schurken-regering. De recente aanvallen op Theo Francken passen trouwens ook in dat plaatje.

In het besef dat de machtige media-groepen ons trachten te vernietigen, zullen we wellicht gedwongen zijn een SAMIZDAT-pers te ontwikkelen.  Terug naar gedrukte, soms vrij primitieve vormen van informatie, om de massa te bereiken.  De voornaamste taak van het (Vlaams-nationaal) verzet is trouwens de samenhang aantonen tussen alle vormen van onderdrukking en de belgicistische golf die over ons rolt.

Jos Wouters, Boom, 19.1.2021

Pope Francis’s New book is the Catholic Reset – Dr; Taylor Marshall (video)


Bijzonder aanbevolen:
Tussen hoop en vrees – Pieter Stuurman en Karel van Wolferen – Weltschmerz video)
Nummers van tijdschrift “Gezond verstand”: info@gezondverstand.eu
Viruswaanzin.be

Big Brother in Frankrijk

De Franse regering wil het inscannen van QR-codes in/bij publieke plaatsen verplicht maken.

De verplichting zou voor alle drankgelegenheden, restaurants en sporthallen gelden. Klanten moeten binnenkort deze codes met hun smartphone scannen en de informatie betreffende hun identiteit, telefoonnummer… contactgegevens) invoeren om de “tracking” – de onzichtbare draad met de overheid die uw aanwezigheid, uw verplaatsingen in kaart brengt – mogelijk te maken. Dit om mogelijke besmettingshaarden te kunnen vaststellen. Niet dat de overheid in se zo nieuwsgierig is; het is ten bate van alle Fransen… , zegt men.

“Het is een groot project om de heropening van dergelijke plaatsen mogelijk te maken,” bevestigt het bureau van de Franse staatsssecretaris voor de digitale wtenschap, Cédric O.

 RMC: Le gouvernement va rendre obligatoire les “QR codes” dans les lieux accueillants du public

Reclame, een dagelijkse bron van ergernis

Niet alleen wegens de storende factor. Je kijkt naar een programma en na zo’n 20 minuten wordt dit onderbroken voor “broodnodige reclame”. Je kan dan in de keuken een knabbeltje of drankje halen, naar het kleinste kamertje gaan of de hond even in de tuin uitlaten. Vermits je dit scenario niet alle 20 minuten kan herhalen, pak je maar snel iets te lezen of je kijkt, over de glazen van je leesbril heen, mee naar de reclameblok.

Buiten de frustratie over de storende factor, ergeren wij ons zwart (sic) aan de raciale boodschap-van-goede-wil die bij quasi elk te verkopen product erin vervat zit. Of het nu om speelpleinwerking, om de keuze van een bank, om onderwijs, om snoep, om matrassen, om kleding, om deo of kennismakingswenken (in hedendaagse taal: “dating sites”) gaat, je kan en mag er niet omheen: we moeten en zullen ons laten doordrenken en leiden door de gemengde rassenideologie. Opvallend is wel dat in de reclamewereld het vooral blanke vrouwen zijn die de voorkeur geven aan gepigmenteerde mannen en niet andersom. Terwijl in realiteit het meestal de gescheiden, eenzame, dikbuikige, halfkale mannen van middelbare tot pensioenleeftijd zijn die een groener blaadje van een ander continent verkiezen om hun gouden jaren mee door te brengen. We hebben ons al dikwijls afgevraagd: waarover praten die eigenlijk? Voor zover ze elkaars taal begrijpen…

En waarom zou de multiraciale symbiose dan anders voorgesteld worden dan de werkelijkheid? Vermoedelijk omdat de door de donker-gepigmenteerde mannen verrijkte vrouwen een positief beeld kunnen geven; zij vertegenwoordigen hiermee goede deugden als anti-racisme, tolerantie en wereldopenheid, een voorbeeld voor de actief beleefde multicul. In het omgekeerde geval – blanke man met gepigmenteerde (liefst een generatie jongere) vrouw – valt dit allemaal weg. De man zou immers de indruk kunnen geven de arme gepigmenteerde vrouw als seksobject aan de haak geslagen te hebben. En dàt willen we toch niet…

De Duitse Grünen maakten het wel heel erg bont:

Als afsluiter deze reclame, waarbij we willen benadrukken dat dit absoluut niet door de beugel kan. Hoeveel Calgon moet er dan wel gebruikt worden met alle gevolgen van dien voor het milieu… ???…

Omvolking, een stout woord

Na decennia doelbewuste immigratie kwam Statbel voor het eerst met een officieel cijfer. Eén op de drie inwoners van België heeft ondertussen vreemde wortels. In Brussel is dat zelfs drie op de vier. Het proces waarbij de etnoculturele samenstelling van een bevolking verandert is omvolking. De originele bevolking wordt daarbij letterlijk vervangen. Dat is precies wat er aan de gang is. Lees verder onder ingesloten video.