Vlaamse struisvogels

“… De neergang heeft zich vanaf het begin van deze eeuw ingezet, toen het begrip ‘inclusiviteit’ opgang maakte, als alternatief voor excellentie. Niet toevallig zaten toen socialistische onderwijsministers (Frank Vandenbroucke, Pascal Smet) aan de knoppen.

De regel van drie werd vervangen door de gelijkheidsregel: iedereen moest mee kunnen, en het welzijn van de leerling werd de alles bepalende factor. Deze pret- en pamperpedagogie werd vooral vanuit linkse hoek aangeprezen als een bezegeling van de diversiteit. Terwijl ze vooral een motor van de nivellering werd. De leerachterstand van allochtone kinderen en jongeren, meestal te wijten aan het feit dat hun thuistaal het Nederlands niet is, waardoor ouders soms niet eens een rapport kunnen lezen, creëerde een klasnorm die de middelmatigheid institutionaliseerde. Uitblinkers werden een probleem.

Soit, dat is allemaal oud nieuws, maar de malaise maakt dat we ondertussen steeds verder verwijderd geraken van toplanden als Singapore, Finland en Estland, landen die beseffen dat grijze hersencellen de belangrijkste grondstof vormen.  Ze koppelen cultureel identiteitsbesef aan gezonde principes van meritocratie (niet de afkomst telt, wel inzet en gedrevenheid), waarin persoonlijk initiatief wordt aangemoedigd….”

Enkele citaten uit het deprimerend opiniestuk van Johan Sanctorum: “Beste Jan Jambon, hoe ga je innoveren met quasi-analfabeten?” Hoewel quasi iedereen met een beetje gezond verstand weet wat de oorzaak is van de neergang van het Nederlandstalig onderwijs, mag dit niet gezegd worden… op straffe van excommunicatie. We willen hier niet op de man spelen, maar wat voor nut heeft een zgz. Vlaams-nationale partij aan het hoofd van de Vlaamse regering als die slaafs de marsbevelen en denkwereld van de linkse, politiek-correcte kerk overneemt en uitvoert? … Binnen tien dagen zingen we weer uit volle borst “Ze zullen hem niet temmen…” De huidige leeuwen hoeven niet getemd te worden, integendeel. Het lijkt wel alsof ze massaal op een groepsoperatie lobotomie ingeschreven hebben.

Willen we het nog eens over verloren stemmen hebben?

“Jongeren” werden “gemoederen”…

… en “controle” werd “sfeerbeheer”

DS zet in op politiek-correct taalgebruik. We citeren een stukje; de rest zit achter een betaalmuur. Doe niet de moeite de kwaliteitskrant te kopen… u verneemt jaar na jaar sowieso hetzelfde.

“Als de temperaturen stijgen, verhitten de gemoederen op zwemplekken

Verstrengingen in de toegangsregels worden stilaan de regel op de Vlaamse openluchtzwemplekken. In De Blaarmeersen in Gent probeert men de vrede te bewaren met ‘sfeerbeheer’.”

2021… zelfde “gemoederen”, zelfde problemen

Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Nederland: Volgens de laatste opiniepeilingen van Maurice de Hond heeft de stikstofwaanzin politieke gevolgen. De bevolking is het duidelijk niet eens met de aanpak van de door de EU gestuurde Nederlandse regering o.l.v. premier Rutte.

De Boer Burger Beweging (kort: BBB) stijgt snel:

Enkele tussenkomsten in het parlement:

Regenboogvlag heeft een probleem… te klein!

De wereld kijkt met grote ogen naar de bevlagging in het centrum van Londen. Alsof Londen zich verzet tegen een Blitzkrieg van normale hetero mensen. De Australische redactie vraagt zich af waarom. Het zou naar verluidt de meest inclusieve vlag ter wereld zijn. Als er intussen nog nieuwe geslachten ontdekt worden, dan moeten ze er wimpels aan hangen. Zou de Queen al een passende hoed gekocht hebben?

“Er worden blijkbaar ook driehoeksmensen opgenomen. En die cirkel dan? Eigenlijk weet niemand wat de betekenis ervan is. Gewoon ondergaan. Geen vragen stellen. Gewoon erin geloven en de regenboogwaanzin volgen. Er hangen er meer dan de nationale vlag. Homo’s en lesbiennes zouden ca. 2 à 3% van de bevolking uitmaken. Ze hebben overal dezelfde rechten. Op een bepaald ogenblik moet je je gewoon gedragen zoals iedereen, maar dat eindeloos aandringen dat alle andere mensen het raar overdreven gedrag van een klein percentage van de bevolking moeten verdragen, zal uiteindelijk een omgekeerd resultaat kennen…” *

*Omgekeerd resultaat: zoals men kan vaststellen in o.a. dit beeldmateriaal:

Economische zotheid…

… met uiterst explosieve gevolgen!

De Europese Commissie publiceerde in de zomer van 2020 een “groene waterstofstrategie”. Daarin werd waterstof aangeprezen als structurele basis om de EU-economie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Sindsdien is er een hype rondom waterstof ontstaan als dé groene oplossing voor de energievoorziening...

  • … Het wondermiddel voor een klimaatneutraal Europa heet – uiteraard – “groene” waterstof, waarbij de productie van waterstof geschiedt met behulp van “groene” elektriciteit (verkregen uit zon en wind).  Dat vindt plaats via elektrolyse van water, waarbij geen CO2 wordt uitgestoten. En dat klopt op het eerste gezicht…
  • … Maar bij enige reflectie wordt al snel duidelijk dat het hier gaat om een economische zotheid. Waarbij men een zelf gecreëerd probleem vanwege de Groene Transitie (de wiebelstroom met zon en wind) wil oplossen door de creatie van een nog veel groter probleem met groene waterstof…
  • … Dat je bij dit proces 70% van de energiebron verliest wordt wijselijk verzwegen. De groene waterstofstrategie van de EU heeft, volgens energie-expert prof. Samuele Furfari van de Vrije Universiteit Brussel, een totaal economisch rendement van amper 28%. Groene waterstof is daarmee drie tot zeven keer duurder dan de bestaande grijze waterstof. Het plan van de Europese Commissie heeft dus alleen kans van slagen als er miljardensubsidies worden toegekend….
  • … Daimler-Benz en BMW hebben, na GM, ook lang gesleuteld aan nieuwe verbeterde brandstofcellen met waterstof. Dat waren allemaal veelbelovende onderzoeksprojecten met kleinschalige prototypes, die na dertig jaar experimenteren geen succes opleverden. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege het feit dat waterstof moet worden gekoeld tot -254 °C. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme explosiviteit van waterstof….

Het volledig artikel van dr. Ferdinand Meeus kan u lezen bij: OpinieZ

Intussen heeft de EU-Commissie in haar oneindige wijsheid beslist dat de productie en verkoop van wagens met een verbrandingsmotor vanaf het jaar 2035 zullen verboden worden!

Er zijn uitzonderingen die uitstel van executie krijgen. Wie dacht dat dit zou afhangen van het inkomen der burgers (… wie kan zich zo’n dure auto permitteren?), moeten we ontgoochelen. De uitzonderingen noemt men het “Ferrari amendment”. Het gaat hier om de zgn. “niche” autoproducenten, die minder dan 10.000 auto’s per jaar ineen steken, m.a.w. luxe auto’s die we als normale burger slechts op tv of in de bioscoop zien…

De EU-praatbarak krijgt het laatste woord… De EU-lidstaten zullen als makke schapen de EU-herder volgen…

Een raadgeving uit het verleden: goed bestuur

In onderstaande video wordt verwezen naar een tekst, toegeschreven aan Jan van Boendale (ca. 1280 – ca. 1351), die een aanbeveling is voor goed bestuur. Mocht u het Middelnederlands niet begrijpen, dan wordt in aansluiting de huidige AN-versie voorgelezen.

De laatste beeldfragmenten uit het stadhuis van Brussel met bijhorende uiting van hoop kunnen intussen in het museum van middeleeuwse volksdevotie opgeborgen worden…