Is 0.32% representatief?

De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) leggen zich niet neer bij het verkiezingsresultaat van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad. Volgens VBJ-voorzitter Filip Brusselmans hebben amper 4.700 jongeren of 0,32 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Op die manier zijn de verkiezingen volgens Brusselmans “allesbehalve representatief”. Hij dringt met de VBJ bij minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) aan op nieuwe verkiezingen.

Van 4 tot 19 november organiseerde de Vlaamse Jeugdraad nieuwe verkiezingen. Woensdag werden de zestien nieuwe adviseurs bekendgemaakt en voorgesteld in het Vlaams Parlement. Maar volgens de Vlaams Belang Jongeren was de opkomst te laag om te kunnen spreken van representatieve verkiezingen. Zo bracht volgens VBJ-voorzitter Filip Brusselmans maar 0,32 procent van de stemgerechtigden een stem uit. “Met zo een bezwaarlijk laag cijfer kunnen we ze allesbehalve representatief noemen”, aldus Brusselmans.

De Vlaams Belang Jongeren hebben al langer kritiek op de verkiezingsprocedure bij de Vlaamse Jeugdraad en herbevestigen nu hun “wantrouwen” in de Vlaamse Jeugdraad. De Vlaams Belang Jongeren gaat nu bij minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) aandringen op nieuwe verkiezingen.

Vlaams Belang Jongeren weigeren verkiezingsresultaat Vlaamse Jeugdraad te erkennen (msn.com)

Drie jaar geleden kaartte Filip Brusselmans reeds de eenzijdige vooringenomenheid én de gebrekkige verkiezingen van de Jeugdraad aan. Zonder succes, blijkt nu.

De klucht tijdens de tragedie…

… met als hoofdrolspelers een heruitgevonden duo, Don Quichot en Sancho, én een missionaris op zoek naar een nieuwe kerk.

Niemand gelooft hier nog een politicus van enige betekenis als die gewoon op een stoel gaat staan en het volk toespreekt. Op een boogscheut echter van de wereldbrand, waarop alle ogen van deze planeet gericht zijn en zelfs president Biden nachten over piekert, daar ruiken Vlaamse en Belgische politici een kans to knock themselves in the publicity.

Lees Johan Sanctorums dagboek: It is the hole in the emmer, my friend.

Mocht u Franckens gedachtengang willen volgen, bekijk dan deze video:

Operation Unthinkable

“Gedankenspielerei” van Winston Churchill: een “ondenkbare” militaire actie tégen de USSR.

Wat àls “Operation Unthinkable” uitgevoerd zou geweest zijn? Zouden we het overleefd hebben? Hoe zou Europa er dan nu uitzien?

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onder

“Operation Unthinkable” werd inderdaad “ondenkbaar” geacht. Gelukkig maar. Of Van Quickenborne tegen een politiecombi plaste, of Rousseau een zigeunerhater is, of Francken avondlessen “Engels” moet volgen, of Wilders Nederlands premier mag worden, of Liekens bronzen vagina vlot verkocht wordt, of uw dienaar überhaupt geboren zou zijn… het is allemaal eerder onwaarschijnlijk vermits er van ons Avondland wellicht niet veel overeind zou gebleven zijn.

Operatie Unthinkable was de naam die werd gegeven aan twee gerelateerde mogelijke toekomstige oorlogsplannen die in 1945 door de Britse stafchefs tegen de Sovjet-Unie werden ontwikkeld. De plannen zijn nooit uitgevoerd. De oprichting van de plannen werd bevolen door de Britse premier Winston Churchill in mei 1945 en ontwikkeld door de Joint Planning Staff van de Britse strijdkrachten in mei 1945 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa.

Een plan ging uit van een verrassingsaanval op de Sovjet-troepen die in Duitsland waren gestationeerd om “de wil van de Verenigde Staten en het Britse Rijk” [2]op te leggen aan de Sovjets. “Het testament” werd gekwalificeerd als een “square deal voor Polen”, [3(een eerlijk akkoord ]die waarschijnlijk de uitvoering van de ondertekende Jalta-overeenkomst betekende. De planners besloten dat de Britten zonder Amerikaanse hulp waarschijnlijk zouden falen. De beoordeling, ondertekend door de stafchef van het leger op 9 juni 1945, concludeerde: “Het zou buiten onze macht liggen om een snel maar beperkt succes te behalen en we zouden ons inzetten voor een langdurige oorlog tegen zware kansen”. De codenaam werd nu hergebruikt voor een tweede plan, dat een defensief scenario was waarmee de Britten zich moesten verdedigen tegen het oprukken van de Sovjets naar de Noordzee en de Atlantische Oceaan na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Toen de Labour Party de macht verwierf bij de algemene verkiezingen van 1945, werd het ontwerpplan genegeerd.

De “Gedankenspielerei” werd het eerste rampenplan van de Koude Oorlog – het noodplan voor oorlog tegen de USSR.[5] Beide plannen waren zeer geheim en werden pas in 1998 openbaar gemaakt [6], hoewel een Britse spion voor de Sovjets, Guy Burgess, op dat moment enkele details aan de Sovjets had onthuld

Lees meer: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable (vertalingsmogelijkheden in rechter bovenhoek)

Mogen we aan ons initieel artikel herinneren?

Op 21 oktober 2021 schreven we over de niet zo fraaie poging van een over het paard getilde zanger om de Duitse erfzonde te verzilveren: Calimero-rol als opstapje naar zangcarrière | Golfbrekers.

Vandaag, twee jaar later, werd er een afsluitend vervolg aan gebreid: Gil Ofarim gaf in de rechtbank toe dat heel zijn verhaal, alle beschuldigingen, uit zijn duim gezogen waren. Zijn “ego” als wereldster kon het niet verkroppen dat hij zoals iedereen zijn beurt moest afwachten aan de receptie. Zijn zgz. “verontschuldigingen” zijn larie en apekool. Het vonnis is een lachertje.

Wij hadden daar geen rechtbank, geen advocaten voor nodig. Antisemitisme kan in Duitsland àltijd op sympathie rekenen. Ook als het duidelijk een gefantaseerd verhaal is met het doel “Wiedergutmachung” te kunnen innen, media-aandacht te krijgen en zijn carrière een duw te geven..

Bon, vandaag is wat krom was, recht gezet. Hoewel… niet recht genoeg. Hopelijk leren politici en media er iets uit.

Bekijk onderstaande video en bekijk vooral de ondertiteling en bijhorende vertaling:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Luister naar mijn woorden, maar kijk vooral niet naar mijn daden!

Lees eerst dit artikel: Ruzie over EU-plan om Russische sluiproutes aan te pakken | De Standaard

En kijk dan naar de realiteit!!!

Tegen 2027 wil de EU volledig komaf maken met de import van Russische energievoorziening. Dan zal er nog behoorlijk veel zonnen- en windenergie moeten geproduceerd worden. Of een of andere tot op heden onbekende energiebron moeten aangeboord worden.

Estland en Litouwen hebben dit jaar volgens gegevens van Eurostat Russisch vloeibaar gas (LNG) gekocht voor een waarde van … 6.1 miljard euro. Het aantal LNG-tankers, dat vanuit het vermaledijde Rusland koers zet naar Europa, stijgt.

De Russische LNG-leveringen aan de EU bedroegen in 2022 16.7 miljard m3; in het jaar 2021 ‘slechts’ 12.3 miljard m3.

Spanje en het land b waren in de EU de grootste afnemers van gas uit Rusland. Spanje kocht van januari tot oktober 5.21 miljard m3: het land b 3.14 miljard m3. Het aandeel Russisch LNG-gas in Spanje steeg naar 26.5%, in het land b naar 37.2%.

Spanje betaalde 1.8 miljard euro aan Rusland; Frankrijk 1.5 miljard euro en het land b 1.36 miljard euro.

De Russische LNG-leveringen aan de EU stijgen, maar niet alle EU-landen hebben toegang tot de zee en LNG-terminals. Er daarom, lieve kijkbuiskinderen, zijn Spanje en het land nu bijzonder geliefd als draaischijf voor de omzetting van vloeibaar LNG naar gas. En noteer daarbij dat dit gas, nadat het schoongewassen werd in Spanje en het land b, géén Russisch gas meer is.

Financial Times: EU imports record volumes of liquefied natural gas from Russia

EUObserver: Spain and Belgium increased Russian LNG imports, study finds

“Hoe krijgen we weer vaste grond onder onze voeten?”

Er is een groot probleem in de moderne westerse democratie: de kneedbare meute is definitief op drift geraakt. Kiezers horen niet meer bij een partij of bij een klasse en hebben geen vaste levensovertuiging of sekse meer. We zijn vloeibaar geworden en de gevaarlijke profeten die deze vloeibaarheid propageren, hebben de mond vol van de (eveneens vloeibaar geworden) democratische rechtstaat. Alles wat we hadden om tegenstand tegen Big Money en Big Governement te bieden, vloeit nu als water tussen onze vingers door. Hoe komt dat en krijgen we onze vaste grond weer terug? Wat zijn de kansen om ons weer te kunnen verankeren en opnieuw ons eigen bestaan in eigen hand te krijgen?

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

We zijn allen geschapen naar Gods beeld met een onstilbaar verlangen  dat alleen in God kan voldaan worden. Ziehier nu de derde eigenschap van ons mens-zijn: we zijn gewond door de zonde.

Het begrip zonde is nagenoeg geheel verdwenen  uit de moderne maatschappij. Waar God uit het openbare leven verdwijnt en het christelijk geloof verzwakt, daar verdwijnt ook het besef van zonde of wordt in omgekeerde zin gebruikt. Zij die openlijk in een homoseksuele relatie leven, daardoor de kerkgemeenschap en zichzelf verwonden, worden beschouwd als zijnde gekwetst en uitgesloten door de Kerk.

Al komt zonde niet meer voor in de openbare opinie, vanuit onze dagelijkse ervaring zien we duidelijk een ontwrichting in de samenleving, in de wereld en in ieder van ons. Zelfs kleine kinderen die zo lief  zijn, kunnen heftig boos worden in de strijd om het grootste stuk chocolade. Ook in de samenleving kunnen we vaststellen hoezeer deze gevuld is met na-ijver en geweld, leugen en bedrog, haat en moord. Iedereen kan met zijn menselijk verstand inzien dat liegen en bedriegen, elkaar hatelijk bejegenen en oorlog voeren groot kwaad veroorzaken. Toch is het pas de christelijke openbaring die ons aantoont dat de diepere oorzaak hiervan de zonde is. En de joods-christelijke openbaring toont ons verder in het licht van Gods Liefde en van het verlossingswerk van Jezus Christus wat zonde eigenlijk is.

De eerste hoofdstukken van het boek Genesis verdienen een zeer aandachtige studie omdat ze ons het geheim van Gods schepping en de zonde van de mens openbaren. Met behulp van beelden worden op meesterlijke wijze de diepste mysteries onthuld. Er zijn twee scheppingsverhalen.  Het eerste is een cosmogenese en vertelt het ontstaan van het heelal. Het tweede, dat ouder blijkt te zijn, is een antropogenese en geeft meer uitleg over het gedrag van de mens. Deze twee verhalen vullen elkaar aan.

Wat is de diepere zin? God geeft de mens het uitdrukkelijk gebod om vrij van alle bomen in de tuin te eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad (Genesis 2, 16) want als hij daarvan eet, zal hij sterven. God wil de mens er toe brengen overvloedig te eten van de bomen en vruchten van het leven om zo in te treden in de gemeenschap van het eeuwige leven met God. De mens weigert echter te eten en daardoor weigert hij de gemeenschap met God. Hierna doet God een nieuwe poging en zegt: “Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past” (2, 18).We kunnen dit onmogelijk interpreteren alsof het gaat om het werk van een architect die achteraf ziet dat zijn werk niet goed is. In het voorgaande werd immers telkens gezegd: en God zag dat het goed was en zelfs heel goed. Hoe kan dit dan plots niet goed zijn? De verklaring is dat het tekort niet bij God ligt maar bij de mens. De mens volgt het gebod van God niet op door te eten van de vruchten van het leven en in gemeenschap te treden met Hem. Het is niet goed dat de mens alleen blijft, namelijk teruggeworpen op zichzelf en niet in gemeenschap met God. De eerste mens blijft alleen, nl. gescheiden van God en dat is niet goed. In die zin zegt ook Jezus: “Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen maar indien hij sterft brengt hij veel vrucht voort” (Johannes 12, 24). Door met Christus te sterven, treden we in gemeenschap met zijn sterven en verrijzenis. Ook in het scheppingsverhaal ligt de nadruk op de gemeenschap met God en het intreden in zijn eeuwig geluk. Met de schepping van de vrouw, die gelijk is aan de man, krijgt Adam een nieuwe uitnodiging om niet  op zichzelf te blijven maar samen met zijn  vrouw op Gods uitnodiging in te gaan. De man zal inderdaad jubelen om de gave van zijn vrouw (2, 23), maar ze zullen zich toch niet keren naar hun Schepper. Dat is de zonde.

In Genesis 3 wordt de heerlijkheid die God voorzien heeft voor de mens tot ellende. Het begint met de verleiding door het sluwe serpent, “de oude slang die de Duivel en Satan heet” (Apocalyps 12, 9), de leugenaar en moordenaar vanaf het begin. Hij zaait twijfel en maakt hen wijs dat ze als god zullen worden wanneer ze doen wat verboden is. Man en vrouw staan open voor de illusies van de duivel en de verboden vrucht trekt hen aan. Zij willen de vergoddelijking grijpen maar buiten God om. Ze zijn eensgezind in  het kwaad, eten van de boom van kennis van goed en kwaad en willen zelf god zijn. Ze breken de relatie met God en daaruit komt de ontwrichting voort  in zichzelf, onder elkaar en met de schepping. De mens werd geschapen om als Gods afgevaardigde te waken over de schepping en er volop van te genieten. Hij was als een hogepriester in een heilige tempel om te delen in Gods eeuwig leven. Door hun zonde en breuk met God worden zij nu teruggeworpen in de eindigheid van tijd en ruimte om uiteindelijk te sterven. “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood…” (Romeinen 5, 12). De harmonische omgang met elkaar waardoor ze van elkaar  genoten als beeld en gelijkenis van God, wordt verbroken. In hun naaktheid erkenden ze de grootheid van hun schepping in God. Nu worden ze in hun naaktheid de prooi van elkaars begeerlijkheid.  Het brengt angst teweeg en ze willen zichzelf beschermen, war ze niet meer kunnen. God zal hen opzoeken en opnieuw uitnodigen in gemeenschap te treden met Hem. Nu zullen ze echter de verantwoordelijkheid voor hun zonde moeten dragen. De man beschuldigt de vrouw en de vrouw beschuldigt de slang. De aarde zal vervloekt zijn, doornen en distels voortbrengen en de man zal moeten  zwoegen voor zijn bestaan. De vrouw zal naar de man verlangen, maar de man zal over haar heersen en zij zal in grote pijn kinderen ter wereld brengen. De slang wordt vervloekt. Tenslotte  wordt de eindoverwinning in het vooruitzicht gesteld. De nieuwe Eva (Maria) zal de kop van de slang verbrijzelen. Apocalyps 12 beschrijft dit in de strijd van de Vrouw en de Draak.

Hoewel vele theologen en schriftgeleerden, geheel ten onrechte, de eerste hoofdstukken van Genesis nog steeds als mythen beschouwen, zijn ze in werkelijkheid de sleutel om gans de openbaring van Gods Liefde en het verlossingswerk van Christus te verstaan. Ze geven ons een inzicht in de verwoestingen die door de verleiding en de zonde sindsdien worden aangebracht. Waarom  God het zo beschikt heeft, blijft voor ons een geheim. We zullen deze hoofdstukken 1, 2 en 3 van Genesis hernemen om goed te begrijpen wat zonde eigenlijk is.

De Catechismus van de katholieke Kerk geeft in nr.  1871 deze algemene samenvatting: “De zonde is een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet. Ze is een belediging van God. Ze stelt zich op tegen God, in een ongehoorzaamheid die tegengesteld is  aan de gehoorzaamheid van Christus” (zie uitgebreide uitleg over de zondeval in nr. 385-421 en zonde in nr. 1846-1876).                                                                              

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 25.11.23

Flitsen

Mijn nieuw e-mail! Op woensdag 15 november 2023 was mijn oud e-mail (maesdaniel3@gmail.com) plots geblokkeerd. Wil er rekening mee houden dat al wat mij gestuurd werd vanaf die datum tot nu toe op dit oud e-mail, niet door mij gelezen kon worden. Mijn nieuw email: abunadaniel@yandex.com. Ons eenmansnieuwsagentschapje heeft bijna een week stil gelegen: technisch werkloos. Er waren geen protestbetogingen en geen “naakte ontslagen”! Werkzekerheid en wedden blijven onveranderd op hetzelfde peil: 0. Helaas is er is voorlopig in de gemeenschap geen internet en dikwijls geen elektriciteit. Voor internet moet ik me verplaatsen. Maar geen nood, we trachten de draad weer op te nemen en verder te gaan. Hopelijk zijn er nu geen klachten meer van mensen die zeggen dat ze geen annex ontvingen of zelfs helemaal geen mail. Als dat toch het geval is, laat het me weten.

Lees verder