Ook Agatha Christie’s verhalen en James Bonds avonturen worden woke-gefileerd

Er heerste de afgelopen maanden veel onbegrip over de aanpassingen aan de boeken van Roald Dahl en Ian Fleming en nu meldt de Britse krant The Telegraph dat ook de romans van de Britse schrijfster Agatha Christie onder de loep genomen worden. Zogenoemde “sensitivity readers” – proeflezers die boeken nalezen op ongepast taalgebruik dat niet meer zou passen in onze huidige maatschappij – werden aangesteld door de uitgeverij HarperCollins...”

Verneem meer: “Moderne gevoeligheden” nu ook weggewerkt in romans van Agatha Christie

Herinnering: vanavond debat “Omvolking”

De Debatclub nodigt u graag uit voor een debat over de omvolking van Vlaanderen.

Filip Dewinter, Vlaams volksvertegenwoordiger en auteur van het boek Omvolking.
Dyab Abou Jahjah, Opiniemaker.

Moderator: Pieter Bauwens (Doorbraak)

Maandag 27 maart, 20.00 uur  – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 55 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium.

Rechtstreeks te volgen via Youtube.

Als tijd bepaald wordt door religie…

… dan krijg je een toestand zoals in Libanon.

U heeft het ongetwijfeld vernomen: in Libanon heeft de dd. premier Nadjib Mikati beslist dat de zomertijd pas binnen vier weken ingaat. Blijkbaar heerst er nog niet genoeg chaos. Nu zijn er zelfs twee tijdzones: de islamitische en de christelijke.

Mikati wou de moslims gunstig stemmen door rekening te houden met de ramadan. Door de wintertijd een maand langer te handhaven kunnen ze een uur vroeger de vasten onderbreken. In het armlastige Libanon speelt blijkbaar een uur meer daglicht geen rol voor de beleidsmakers.

De rest kan u raden. De christenen volgen de islamitische tijd niet. Media en katholieke scholen negeren de beslissing van de premier. Ook satellieten laten zich niet manipuleren. De door hen aangedreven klokken schakelden gewoon over naar zomertijd. Op de luchthavens hangen er twee tabellen met vluchten: eentje met zomertijd en eentje met wintertijd. Het voordeel: als uw vlucht vertraging heeft, kan men de tijdverwarring de schuld geven.

Een taxichauffeur draagt gewoon twee polshorloges…

Alcohol, justitie, oorlog…

In Letland heeft men een nieuwe straf verzonnen voor zondaars die met een glaasje-op achter het stuur kruipen. Bij 1.5 promille alcohol in het bloed kan de auto in beslag genomen worden. En die wordt dan verkocht of momenteel als oorlogssteun aan Oekraïne geschonken.

De BBC berichtte dat Letse alcoholzondaars in de toekomst de troost hebben dat zij, weliswaar ongewild, de strijd voor de vrijheid van het westen, ergo ook voor Letland, steunen. Want nadat hun auto in beslag genomen is, heeft justitie de keuze: de auto te verkopen of te schenken aan het Oekraïense leger of de Oekraïense gezondheidszorg. En dat is allemaal wettelijk geregeld. Eind 2022 werd dit in een wet gegoten.

En blijkbaar zijn de Letten wel bijzonder solidair met Oekraïne. 3500 personen op een bevolking van ca. 1.9 miljoen inwoners, worden per jaar door de politie betrapt met te hoge alcoholwaarden in bloed. Naar verluidt worden er momenteel elke week ca. 24 auto’s aan Oekraïne geschonken.

Berlijn, de verloren stad (22-bis)

Het referendum, opgedrongen door het groene “Klimaneustart“, waardoor Berlijn de beste gelovige van de klimaatreligie had moeten worden is mislukt. Enerzijds omdat te weinig Berlijners gingen stemmen, anderzijds omdat degenen die toch naar de stemlokalen trokken, een verkeerd advies aan de Berlijnse senatoren gaven. Verkeerd = niet het gewenste groene credo, nl. minimum 25% van alle kiesgerechtigden, zijnde 608.000 ja-stemmen. De “Laatste Generatie”-klimaatterroristen waren niet bepaald gelukkig. Naar verluidt wachtten ze samen de uitslag af en hadden zelfs een apart lokaal voorzien voor klimaatklevers die eventueel een zenuwinzinking zouden krijgen.

Meer details: Volksentscheid „Klimaneutral 2030“ scheitert, Luisa Neubauer erhebt Vorwürfe

Unser Reporter besucht die Wahlparty. Luisa Neubauer: „Es gibt Kräfte in dieser Stadt, die geben alles dafür, noch den letzten Funken Klimazerstörung rauszuholen.“

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie

In vergelijking met andere landen hebben Duitsers weinig onroerende eigendommen. Dit in tegenstelling tot “armere” landen, waar veel meer belang gehecht wordt aan het bezit van de eigen vier muren. Duitsland is een land van huurders. De plannen van de groene vice-kanselier Habeck dreigen nu de eigen woning tot een luxe te maken, die zich slechts rijken zullen kunnen permitteren.

De EU speelt dit in de hand door de eigenaars van een eigen woning te verplichten zo “klimaatvriendelijk” als enigszins mogelijk – of beter zoals gewenst door de EU-ivoren torendictators – te maken. Volgens de plannen van de EU-commissie zouden al in het jaar 2033 alle huizen in de EU een bepaalde energiestandaard moeten bereiken. Voor oudere gebouwen betekent dit dat in de volgende tien jaar daken, muren, onderkeldering, vensters, deuren moeten geïsoleerd worden. Dat klassieke verwarmingen, waarvoor enkele jaren geleden bij de nieuw-aanschaf nog een subsidie uitgereikt werd (o.a. hoog-rendementsverwarming op gas), moeten plaats maken voor zgz. moderne verwarmingsmethodes. Voor heel veel mensen is dit onbetaalbaar. Of technisch onuitvoerbaar.

Zo gek het voor ons ook mag klinken, het zijn vaak de armste landen waarin de bewoners een eigen woning hebben, zoals in Oost-Europa. Een laag inkomen en dito pensioenvoorzieningen maken dat mensen daar zelf een eigen huis willen hebben.* De rijkste landen in Europa hebben de grootste huursector. En deze zit mede dankzij de asielcrisis in de problemen. Vind maar eens een betaalbare huurwoning. Bovendien moet je bij de zoektocht naar een sociale huurwoning opboksen tegen de toenemende druk van de tsunami der asielzoekers, die sowieso voorrang krijgen op de wachtlijsten.

Onze Duitse vriendin Ute zegt dat ze verplicht zal worden haar huis te verkopen. Zij kan onmogelijk 100.000 euro of meer uitgeven aan haar woning om deze nog te ‘mogen’ bewonen als de plannen van de groene Habeck doorgaan. En vermits haar huis dan niet zal voldoen aan de energievoorschriften, zal ze dubbel gestraft worden door een quasi gedwongen verkoopprijs, die ver onder de reële waarde zal liggen.

Volgens schattingen door experten zouden in Duitsland alleen al ca. 6 miljoen gebouwen door de EU-plannen getroffen worden. “Dat is politiek uit het wolkenkoekoekstehuis. Dat is noch betaalbaar of uitvoerbaar.” reageert de voorzitter van ‘Haus Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer”, Kai H. Warnecke.

Maar in Duitsland moeten de EU-plannen volgens de regering nog aangescherpt worden. Volgens een uitgelekt rapport zouden deze plannen zelfs in een wet gegoten worden. Wie de marsbevelen niet volgt, zal dus de wet overtreden, mag vervolgens een proces verwachten, met een vonnis waardoor de eigenaar uit zijn eigen huis zal verdreven worden – tenzij hij de verplichte sanering + boete betaalt – door in beslagname en onteigening. Volgens een ontwerp van Habecks ministerie voor economie en klimaatbescherming (BMWK) en Klara Geywits (SPD) ministerie voor wonen, stadontwikkeling en bouwen, mogen er vanaf 2024 geen nieuwe olie- en gasverwarmingen meer geïnstalleerd worden. Bovendien moeten vanaf volgend jaar alle verbouwde verwarmingsinstallaties hun warmte uit minstens 65% hernieuwbare energie opwekken. In feite komt het hierop neer dat slechts nog warmtepompen of een verwarmingsnet zullen kunnen aanvaard worden. Probeer maar eens in steden windmolens en voldoende zonnepanelen te installeren om genoeg stroom te verwekken… Probeer maar eens buiten de stadskernen of industrieterreinen een warmtenet te ontwikkelen dat in een radius van tientallen km de verspreide woningen moet verwarmen… En dan hebben we het nog niet gehad over het stroomnet dat sowieso zal ineen storten als diesel- en benzinewagens moeten vervangen worden door e-auto’s.

Een studie over dit thema wees uit dat in Duitsland slechts de helft van de woningen geschikt is voor een warmtepomp-verwarming. En bovendien zou de eigenaar een onbetaalbare elektriciteitsrekening moeten slikken. De toestand zal hier niet veel anders zijn.

Keren we terug naar de mogelijke gevolgen van de onteigeningsplannen, de Habeck-wet. In de voormalige DDR had men daarvoor een oplossing; daar zou men niet lang getwijfeld hebben. Een overschot aan “vakkrachten” die gehuisvest moeten worden én een aantal moedwillige bio-Duitsers die niet willen** gehoorzamen volgens de oekazes van de klimaatgoeroe’s. De staat zou zo vriendelijk geweest zijn de milieuwetten mee te financieren – de bouwtechnische kosten te betalen – op voorwaarde dat de eigenaar alle eigendomsrechten overdraagt aan de staat. In ruil zou de oorspronkelijke eigenaar er dan gratis mogen blijven wonen zo lang hij wil. En dan zou het tweede luik van de gedwongen verkoop volgen: de verdrijving.

De staat wist sowieso hoeveel m2 per DDR-burger ter beschikking stonden. En vervolgens zou het een klein kunstje geweest zijn een gemeentelijke ruimtebeheersorganisatie op te richten die “wegens een maatschappelijke noodsituatie” heel het woningenbestand zou in kaart brengen met daarop, netjes verdeeld in verschillende kleurtjes voor m/v/kind/leeftijd, de bewoners van het pand. Gevolgd door een verplichte invasie van minder bevoorrechte “ontheemden”. Kortom: zoals onze grootouders verplicht werden Duitse soldaten onderdak te verlenen tijdens WOII. Liefst zo snel, zo veel mogelijk, zodat de huiseigenaren moe getergd uit hun – volgens de regering – te grote huizen trekken om deze over te laten aan de welgekomen exotische parels.

En daarmee is dan de cirkel rond. De huizen volgens de klimaatbijbel gesaneerd, asielzoekers opgevangen, bio-Duitsers, die vervolgens op zoek moeten naar een sociale woning. Als ze geluk hebben vinden ze een kamer die ze kunnen delen met een soortgelijke sukkelaar. Kortom: een communistisch paradijs.

Intussen is Habeck woedend… omdat zijn plan “gelekt” werd naar de pers.

*Meer info bij: huisvestingsstatistieken https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Housing_statistics/nl

**willen… = kunnen, maar dat woord stond niet in de DDR-woordenboek. Alles kan in een communistisch paradijs.

paz.de

Kentucky keert terug naar de normaliteit met:

  • de Senate Bill 150, de zgn. anti-trans-wet, goedgekeurd door de meerderheid van Republikeinen
  • Toiletten in de scholen worden terug ingedeeld volgens het geslacht waarmee de leerlingen geboren werden.
  • Rommelen met het geslacht wordt verboden onder de leeftijd van 18 jaar.
  • Vanzelfsprekend zijn de regenboogvriendelijke Democraten “ontzet”.
  • Idem dito voor de mensenrechtenvechters. Als je ze mag geloven, dan verwachten ze in Kentucky een golf van zelfmoorden door wanhopige kinderen die zich in een ander geslacht wanen. We citeren: “Deze wet zou transgender jongeren in scholen, in dokterspraktijken terroriseren en zou hen zelfs in gevaar brengen thuis.”
  • Meer info bij: https://www.hrc.org/press-releases/breaking-human-rights-campaign-condemns-the-kentucky-house-for-advancing-sweeping-anti-trans-bill-calls-on-gov-beshear-to-veto

Of hoe de kruik zolang te water ging tot ze barstte…

En er zullen nog staten volgen. Neem nota van de vooringenomen nieuwslezeres: “Een record aantal wetten die in de maak zijn, voor o.a. toegang tot medische zorg, toiletten en ‘zelfs” dragshows… “ …. Die vermaledijde Republikeinen toch! Hoe durven ze?!

Poco tunnelvisie in Zandhoven

Over een lullige burgemeester die zijn poco voeten veegt aan goed nabuurschap en een adequate leiding van zijn gemeente.

Wij kennen verschillende VB-afdelingen in de Antwerpse Kempen die elk jaar gedurende één dag per jaar het sluikafval op bermen, voet- en fietspaden, in grachten verzamelen in de straten en natuurgebieden van hun gemeente. Zomaar. Als milieubewuste burgers. Gratis. Je zou dan toch denken dat de gemeenteoverheid hiervoor enige vorm van erkenning zou geven: bv. een dankjewel. Zoals bv. in Meerhout en in Zandhoven. Op facebook vind je een aantal foto’s: (4) Mannu Dox | Facebook, – (4) Vlaams Belang Zandhoven | Facebook

In Zandhoven wordt die gratis hulp blijkbaar niet gewaardeerd door de burgemeester. Lees even mee op Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers | Vlaams Belang Zandhoven

Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers24 MAART 2023 — LOKAAL @ VLAAMS BELANG

Uit de tussenkomst van raadslid Paul Stulens tijdens de gemeenteraad van 23 maart 2023:

” Wanneer we een bericht sturen, tegenwoordig meestal per mail, of in voortreffelijk Nederlands per E-post, krijgen we steeds redelijk vlug terug een antwoord van onze gemeentelijke medewerkers, ook van onze schepenen. Maar wel niet altijd van onze burgemeester.

Op mijn laatste bericht enkele maanden geleden in verband met het probleem in de Rector de Ramstraat, nochtans gericht aan het schepencollege, kreeg ik geen enkel antwoord. 

Ook deze maandag werd een bericht gestuurd aan onze burgemeester via burgemeesteràzandhoven.be, bericht dat ik ook in kopie mocht ontvangen, en waarop tot nu geen enkel antwoord werd gegeven. Nochtans was dit bericht heel beleefd en begon het ook vriendelijk met ‘Beste Burgemeester’. We vernemen dus graag wie wel en wie niet een antwoord mag verwachten van onze burgemeester.”

Waarop Luc Van Hove vraagt door wie dit bericht dan wel werd verstuurd.

” Burgemeester, dit bericht kwam van de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang Zandhoven.”

Waarop Luc Van Hove dan antwoordt dan hij die man (nvdr: een buurman van hem) heeft geblokkeerd en dus niet zal antwoorden.

” Burgemeester, dat u deze man hebt geblokkeerd en hem dus niet wil antwoorden zal nog wel een staartje gaan krijgen.”

Hierbij het bewuste, beleefde E-postbericht:

Van: patrick ven <patrickven@hotmail.be>
Verzonden: maandag 20 maart 2023 9:25
Aan: ‘Luc Van Hove’ <burgemeester@zandhoven.be>
CC: paul.stulens@gmail.com; johan.vanslambrouck@telenet.be
Onderwerp: Lenteschoonmaak van mooimakers

Beste Burgemeester

Gisteren hielden we onze lenteschoonmaak waar we ons concentreerden op de Langestraat.
In het totaal wisten we 15 zakken te vullen met allerhande zwerfvuil…..
Een matras en klein bouwafval konden we wegens gewicht niet verwijderen.
Wat ons direct opviel was de toestand van sommige plaatsen in de gracht (zie foto).
Op sommige plaatsen zitten de buizen onder de oprit volledig dicht met bladeren.
Zijn de grachten de bevoegdheid van de gemeente? Kan U indien niet, de juiste diensten aanspreken?
Binnenkort is er wateroverlast en roepen we allen in koor “klimaatverandering”.
Ik ga er ook van uit dat wanneer een nieuwbouw afgewerkt is dat de bouwfirma de gracht ook terug in ere hersteld…. na het verwijderen van een groot stuk plastiek begon het water terug te stromen!

Met vriendelijke groeten
Patrick Ven
Voorzitter Vlaams Belang Zandhoven