Gambia – EU, vakantiebestemming in beide richtingen

De bronafbeelding bekijkenSenegal en Gambia staan als zonzekere reisbestemmingen op ca. 6 uur vliegen in de reisbrochures met slogans als “elke dag is rokjesdag” en “breed lachende locals” die klaar staan om je te bedienen. Voor ca. 300 euro vlieg je heen en weer naar “de lachende kust”. Bijkomend voordeel: er is geen tijdverschil.
Europeanen trekken er als toeristen heen en de Gambianen, resp. Senegalezen, komen in omgekeerde richting als asielzoekers.

De bronafbeelding bekijkenDe voor 30 jaar uit Duitsland afgewezen en gedeporteerde asielzoeker Adama Barrow is sinds 2017 de democratisch verkozen staatspresident van Gambia. Hoewel sindsdien politieke vrijheden zijn toegenomen, stijgt het aantal asielzoekers uit Gambia in EUropa. En wij worden vriendelijk verzocht als toeristen erheen te trekken om de economie van het failliete land weer op de sporen te krijgen. Adama Barrow vertelde over zijn EUropa-avontuur: “Ik trok eerst naar Frankrijk, reed per trein naar Straatsburg, stak de grens over naar Duitsland, naar Baden-Baden. Vroeg in Karlsruhe asiel aan. Na twee jaar werd ik uiteindelijk in 1988 teruggewezen.” 

Toen bestond de staat Gambia nog niet; het grondgebied maakte samen met Senegal de eerder dictatoriaal geleide federatie Senegambië uit, die in 1989 ontbonden werd.
In december 2016 won de naar huis gekeerde Barrow, intussen een ondernemer, de presidentsverkiezing tegen de sinds meer dan 22 jaar autocratisch regerende president Yahya Jammeh. Deze laatste was nog door een militaire coup aan de macht gekomen en viel tijdens zijn lange carrière op door willekeur, bijgeloof en tovenarij. Jammah vocht de verkiezingsresultaten aan; pas toen Ecowas, de economische unie van West-Afrikaanse staten, soldaten stuurde, vluchtte Jammeh naar Equatoriaal Guinea. Zijn privévermogen en een gedeelte van de staatskas nam hij mee.

De euforie over de nieuwe democratie is intussen in Gambia geluwd. Barrow en zijn ministers hebben quasi geen politieke ervaring en hebben geen kaas gegeten hoe een land te leiden, laat staan het financieel te redden. Hoewel Barrow de meeste politieke gevangenen vrij liet, bevindt het land zich nog altijd in een overgangsfase. Daarom gelden nog quasi alle wetten uit het Jammeh-tijdperk. Zo is homoseksualiteit in het islamitische land nog steeds illegaal en kan met levenslange hechtenis bestraft worden. Polygamie daarentegen is in de voormalige Britse kolonie toegestaan. Barrow zelf heeft twee echtgenotes.

De bronafbeelding bekijken

Jammeh riep Gambia uit tot islamistische staat

Uitgebreidere hervormingen werden aangekondigd. Binnen twee jaar moeten de grondwet en de wetgeving door een gespecialiseerde commissie onder de loep genomen en aangepast worden. Bovendien onderzoekt een andere commissie waar het geld gebleven is, dat onder de Jammeh-dictatuur verdween en waardoor het land nu failliet is. Om die reden zijn de troepen van Ecowas nog steeds in het land.

Om de economie een duwtje in de rug te geven wordt het toerisme aangemoedigd. Gambia was, vooraleer het failliet ging, al een der populairste reisbestemmingen in Afrika. Voor ca. 1000 euro kan je er twee weken verblijven, zelfs tijdens de kerstperiode. In de reisbrochures vind je geen negatief reisadvies. Slechts zon, lachende mensen, stranden, palmen… In het klein gedrukt wordt aanbevolen zeker een retourticket en “genoeg financiële middelen” te voorzien. De Gambianen daarentegen, die de reis in de omgekeerde richting ondernemen, hoeven niets bij zich te hebben.

Hoewel Gambia met ca. 2 miljoen inwoners een der kleinste Afrikaanse landen is staat het in de lijst der asielaanvragen in de top 10 van de Afrikaanse oorsprongslanden. Relatief gezien is Gambia het Afrikaanse land dat de meeste asielzoekers naar EUropa levert. De linkse Gutmenschen weigeren Gambia als veilig oorsprongsland te beschouwen. Ca. 140.000 Gambianen leven in het buitenland, vooral in Duitsland en Italië.

Momenteel is er geen terugname-akkoord met Gambia, maar de EU is in gesprek met Barrow over een terugkeermodel voor zijn landgenoten. Dat er niet snel zal komen… want 22% van het BNP komt uit buitenlandse overschrijvingen van de Gambianen die hun geluk buiten de grenzen gezocht hebben. Een groot gedeelte der families – én de staat zelf – is afhankelijk van deze overschrijvingen uit het buitenland; een terugkeer doet hen financieel de das om. In Barrows eerste ambtsjaar, 2017, werden in Duitsland 2562 nieuwe asielaanvragen genoteerd – van een vermindering weinig of geen sprake. Slechts 153 werden van het Duitse grondgebied verwijderd.

Blijkbaar werden in 1988 onder Helmut Kohl meer afgewezen Gambiaanse asielzoekers teruggestuurd dan onder Merkel. In 1988 heerste toen in Senegambië een dictatuur – men mocht eigenlijk niemand terugsturen. Vandaag heerst er de geprezen democratie… die blijkbaar niet toelaat dat afgewezen Gambianen een enkele reis terug van de Merkelse regering krijgen.

Maar toeristen, die zijn er welkom.  Ook alleenreizende dames.

TUI       TC    Corendon

Achterlijke godsdienst?

Nog eenmaal mag deze christelijke boerenvrouw samen met haar advocaten proberen om een acht jaar oud doodvonnis voor belediging van Mohammed ongedaan te maken…

…Volgens de moslimvrouwen had ze water verontreinigd door als christen uit dezelfde kom te drinken als zij. Toen ze haar daarop aanspraken, zou ze een vergelijking hebben gemaakt tussen Jezus en Mohammed, die ongunstig uitpakte voor de laatste. Er dreigde een dorpsgericht, meteen of pas na enige dagen. De vrouwen maakten haar gezicht zwart en tilden haar op een ezel. De politie greep in, maar maakte wel verbaal op voor blasfemie en daarop staat de doodstraf. En ineens was Asia Bibi voor geloofsgenoten een heilig icoon en voor anderen een duivelin. Door een slok water…

Lees meer: De Pakistaanse Asia Bibi is ter dood veroordeeld, om een slok water

Uit de EU-praatbarak

Luister vooral naar een realistische Hans-Olav Henkel: “Het vertrek van G.B. uit de EU-gemeenschappelijke markt staat gelijk aan het vertrek van 19 kleine tot middelgrote landen.”  En “Meneer Barnier is telkens heel kritisch bij de beschrijving van de economische impact op G.B., maar hij vermeldt nooit wat de economische impact op EUropa zal zijn”.  “Indien jij, meneer Juncker, toen een akkoord over het vrije verkeer van personen had gesloten, dan was er van een Brexit geen sprake geweest.”

Harald Vilimsky: “Een democratische stem moet gerespecteerd worden, ook al betreur ik dat G.B. de EU zal verlaten.  En er mag geen enkele vorm van een wraakcampagne tegen hen opgevoerd worden.”

Farage neem het Barnier kwalijk dat hij de spanningen rond de Iers-Noord-Ierse grens (G.B.) op de spits drijft.  Voorheen was er nooit sprake van.  “Barnier wil gewoon dat G.B. bij de EU blijft; hij heeft schrik dat wij competitief worden.”  En pleit voor een vrijhandelsakkoord van 20 jaar.

Vanaf 07’40” komt ons aller Vrhfstdt en heel de EU-aanbidders aan het woord.  Let op de kadertjes in de rand, die duiding geven over de personen die de EU slaafs verdedigen.  Ze zeggen in feite allemaal hetzelfde: een “Ode an die EU”.  Mocht u het wensen, kan u de ondertiteling en vertaling onderaan inschakelen.  Kan – hoeft echter niet.

De EU-elite wil niet inzien dat de EU-burgers eigenlijk, feitelijk de EU voor overbodig houden: Volgens een recent onderzoek zou 64% “er niet van overtuigd zijn dat het ons zonder de EU slechter zou gaan”.

Het tegendeel blijkt eerder waar.  Volgens een EU-rapport moeten de “begunstigden” (EU-taal voor tafelschuimers) verdeeld worden over heel het grondgebied volgens de door hen bepaalde sleutel:  Val niet van uw stoel.  In de rood-omrande kolom ziet u welke toestroom we met z’n allen probleemloos zouden moeten door onze strot geschoven krijgen.

Als oppepper vernamen we dat Vrhfstdts EU-rijk binnenkort voorbij zou zijn.  De jonge(re) ondankbare garde staat te springen om door te schuiven naar de hoogste treden op de ladder.  Niet dat hij daardoor in financiële problemen zal geraken, want van alle landgenoten in de EU, heeft hij de meeste bijbaantjes.

In Hongarije moet hij alvast niet gaan solliciteren.  Misschien kan er op Maidan iets geregeld worden?  Een dubbele nationaliteit om als minister van corruptiebestrijding benoemd te worden? (… grapje!)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een goede vriend zou mij graag eens tekenen als een ridder die te paard ten strijde trekt. Inderdaad, valse overtuigingen in de openbare opinie, die een grote negatieve invloed hebben, wil ik bestrijden. Zo begon het met de strijd tegen de leugens over Syrië om het volk en het land te beschermen. Maar er zijn nog veel ander bedrog.  Sigmund Freud (+ 1939) wordt beschouwd als een van de grote wetenschappers van de 20e eeuw. Met de verering van Freud werd het christelijk geloof in feite uitgeschakeld. “De Weense kwakzalver”, zo noemt de Amsterdamse psychologiehistoricus Han Israëls hem in zijn minutieuze studie over honderd jaar Freud en de freudianen (Prometheus Uitgeverij 1999), omwille zijn vele vervalsingen. De Oostenrijkse neuroloog en psychiater Victor Frankl (+ 1997) stichtte de “logotherapie”, de therapie van de zin van het leven en heeft aangetoond dat Freud in zijn zoektocht naar de diepe menselijke strevingen halverwege is blijven steken. Dank zij deze “Weense kwakzalver”  zitten wij nu met een menigte psychologen, psychiaters, -peuten en –logen, die geen flauw benul hebben van de diepste geestelijke dimensie van de mens, nl. zijn onuitroeibaar verlangen naar algeheel geluk en liefde, welke hier op aarde nooit geheel vervuld kunnen worden, doch alleen maar in vereniging met God.  Laat dit maar een inleiding zijn, waarover we nu niet verder uitweiden. Al jaren ligt het me zwaar op de maag dat wij vooral omwille van het christelijk geloof moeten spreken over “de duistere middeleeuwen”, die dan opgevolgd worden door de schitterende periode van “de Verlichting” (de rede) met als hoogtepunt de Franse Revolutie die ons de grote waarden van de westerse beschaving zou geleverd hebben. Als hier onze identiteit ligt, moeten we niet verwonderd zijn over de ontwrichtingen van onze tijd, de ontwortelde mensen en samenlevingen.

De “Verlichting” heeft ons helemaal geen licht gebracht maar een dikke mist, waar we nog lang niet van verlost zijn. Toch wil ik eerst iets vertellen over het leven in de gemeenschap en  vervolgens ook nog enkele beschouwingen geven over de toestand in Syrië met de nodige bijgevoegde documentatie.

Van harte

P.  Daniel

P.S. Het onweer van vrijdagmorgen kwam ’s namiddags  en ‘s avonds terug. Daarom (of om een andere reden?) was er geen internet en ook zaterdag tot in de namiddag  tot nu  toe, zodat ik mijn bericht niet eerder kon versturen.

Vrijdag 12 oktober 2018

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Sergius en Bacchus

Zaterdag was het groot feest in het oude Grieks-orthodox kerkje van Qâra ter ere van de heilige martelaren Sergius en Bacchus. Deze hoge Syrische officieren in het Romeinse leger weigerden hun geloof in Jezus Christus af te zweren en werden daarom zwaar gemarteld en uiteindelijk gedood (eind 3e en begin 4e eeuw). Ze worden in heel het Midden Oosten vereerd.

Voor deze gelegenheid ging abouna Paisios van Deir Atieh voor in de heilige liturgie. Het uitstekende koor van 20 jonge mannen en vrouwen van de Grieks-orthodoxe kathedraal van Damascus verzorgde de zang. En dit was inderdaad bijzonder. De dienst is ongeveer dezelfde als onze Grieks-katholieke eucharistie maar de gezangen worden ietwat anders uitgevoerd. Het koor zong uit volle borst, zeer gearticuleerd, bijna staccato. Het was afgewerkt. Indrukwekkend. De dienst duurde meer  dan 2  uur. Er is altijd een bijzondere vreugde  wanneer  orthodoxen en katholieken van Qâra, samen met onze gemeenschap hier de liturgie vieren. Abouna Paisios drukte hiervoor ook zijn oprechte dankbaarheid uit.

Lees verder

In de brievenbus: Waarom…

Afbeeldingsresultaat voor eerst onze mensen vlaams belang…ik zondag voor het Vlaams Belang stem

Omdat de Vlaamse belangen en eisen niet in een koelkast thuis horen maar wel in het parlement.
Omdat ik voluit ga voor een onafhankelijk Vlaanderen niet voor een confederalisme. Trouwens voor een confederalisme heeft men eerst twee of meer ONAFHANKELIJKE staten nodig.
Omdat ik er van overtuigd ben dat de grenzen toe moeten en niet onze parkings.
Omdat de islamisering moet gestopt worden. Dus o.m. geen islamschool in Genk. School die er komt ondanks een vernietigend rapport van de staatsveiligheid. Rapport dat Theo Franken naast zich neerlegde.
Omdat deze regering een asociale regering is die miljoenen uitgeeft aan vluchtelingen die geen vluchtelingen zijn maar economische graaiers die hier ons sociaal stelsel komen uitzuigen en onder druk zetten. Zo dat onze eigen mensen (soms letterlijk) in de kou blijven staan.
Omdat deze regering een asociale regering is die de belastingen de hoogte injaagt o.m. benzine en diesel en energie.
Omdat ik hou van mijn volk en van Vlaanderen van onze cultuur en onze tradities. Omdat ze met hun poten van onze Zwarte Piet moeten blijven ( in Antwerpen onder burgemeester Bart De Wever van N-VA al minstens drie jaar veegpieten bij de blijde intrede van de Sint) van onze Paaseieren, van onze kerstmarkten enz.
Omdat ik, mijn kinderen en mijn kleinkinderen in een veilig Vlaanderen willen wonen.
Omdat Vlaanderen van ONS is. Ook Borgerhout ook de Sleepstraat in Gent en ook het Maximiliaanpark in Brussel.
En dan is er maar één partij die in aanmerking komt om er mijn stem aan te geven en dat is het: Vlaams Belang

Luc Vermeulen

Waarom Filip Dewinter gelijk heeft

In Molenbeek willen onze pensioenredders dat hun buurt omgevormd wordt in een islamitisch paradijs, compleet met een totaal alcoholverbod.  De politicus-in-spe van de partij ISLAM wilde zelfs niet aangeraakt worden door een visagiste voor de tv-opnames. Kwestie van niet in verleiding te komen?

De wensen en dromen van de geïmporteerde toekomstige leiders reiken ver.  Molenbeek is volgens hen het begin van een volledig geïslamiseerd belgië, waar mannen en vrouwen apart in het openbaar vervoer moeten reizen, waar de man meerdere vrouwen mag en kan hebben.  Dit uit pure goedertierendheid, want – naar verluidt – lopen er nogal wat vrouwen rond die heimelijk verliefd zijn op een getrouwd man en – gezien de wet op de polygamie – een triestig ouwe vrijstersbestaan moeten leiden omdat de man van hun dromen al een echtgenote heeft.  Voor de partij ISLAM is dit pure discriminatie en druist dit in tegen alle wetten van de menselijkheid.  In het verlengde wordt dan ook nog geëist dat er minder uren gewerkt moeten worden.  Klinkt logisch: met meerdere vrouwen in huis.

Vraagje: minder uren werken… betekent dat dan ook minder uitkeringen?

“Voor hun eigen bestwil”

“Als we proberen de verkiezingen van andere landen te manipuleren of beïnvloeden, of zelfs als we willen hun regeringen omver te werpen, dan hebben we dat gedaan in het belang van de bevolking van die landen.”

Een citaat van James Robert Clapper Jr, voormalig hoofd van de NSA, het National Security Agency, op 8 mei 2018 bij een commissie van het Congress in Washington… zonder verpinken, zonder een greintje schaamte, toen hij probeerde de Amerikaanse electorale tussenkomsten in meer dan 80 landen te verrechtvaardigen.

Facts and Fears by James R. Clapper and Trey BrownHij ging voort op hetzelfde elan toen hij reclame maakte voor zijn boek “Facts and Fears” (feiten en bezorgdheden) over de zgn. Russische tussenkomsten tijdens de 2016 VSA presidentiële verkiezingen en bij het Syrische conflict. De VSA boden de grootste steun aan de terroristen die de rechtmatig-verkozen Syrische regering omver wilden gooien. De Amerikaanse bemoeienissen tijdens verkiezingen in meer dan 80 landen werden gemotiveerd “voor de beste belangen van het volk” van deze naties, bevestigde Clapper tijdens een vraaggesprek met Bloomberg.

Clapper zal de geschiedenis ingaan voor het verbergen van de waarheid omtrent het massale spionageprogramma, ontwikkeld door de NSA, dat door Edward Snowden aan het licht werd gebracht.
Het beïnvloeden van verkiezingen van buitenlandse naties is een constante in de loop der jaren bij Washingtons buitenlandpolitiek. Zoals in Latijns- Amerika, de verdrijving van wettelijk verkozen presidenten: Jacobo Arbenz, in Guatemala; Salvador Allende, in Chile, of Joao Goulart in Brazilië,  gevolgd door Manuel Zelaya in Honduras, Fernando Lugo in Paraguay en Dilma Rousseff in Brazilië.

Globaal gezien is het niet onbekend dat de VSA de Italiaanse regering in 1947 ertoe dwong alle communisten en socialisten in de eerste na-oorlogse regering te weren in ruil voor economische hulp bij de heropbouw na de WO. Nadien ondernam de CIA ((U.S. Central Intelligence Agency) alles wat in haar macht lag om legaal of illegaal de deelname van communisten in de Italiaanse regering te verhinderen, en tegelijk de kandidaten der christen-democraten (daar en elders in West-Europa) financieel te steunen.
De Italiaanse verkiezingen van april 1948 waren de eerste in dewelke de CIA’s tussenkomst in de zaken van andere landen voelbaar was. Zonder de CIA zou de Italiaanse communistische partij gemakkelijk gewonnen hebben. Vanaf toen hebben de VSA telkens gedreigd met uitsluiting van het Marshall Plan, als de communisten, resp. in alliantie met de socialisten, een electorale zege in het vooruitzicht hadden.

De nu gepensioneerde Clapper legt uit dat hij het boek schreef om de bevolking in te lichten over de “interne en externe” bedreigingen die de VSA moeten weerstaan en om uit te leggen dat president Trump niet het probleem is van het land maar slechts het symbool van een breder probleem want “de waarheid is relatief”. (…)

…  alsof we dat nog niet wisten…

De Wehrmacht weert zich niet meer

De bronafbeelding bekijkenHet Duitse leger, onder leiding van de zgn. “Flintenuschi”, ook gekend als Ursula von der Leyen, heeft dringend nieuwe rekruten nodig.  Vermits er in Merkelland honderdduizenden vakkrachten zich dood vervelen tot ze een job vinden die voldoet aan hun qualificaties, wil ze haar speeltuin open stellen voor nieuwe avontuurlijke dienstwilligen, die liefst hun eigen – functionerende – wapens meebrengen.