Als er geen vijanden meer zijn, dan worden er nieuwe gecreëerd

Het Koude Oorlog-tijdperk van 1945 – 1990 eindigde met de Val van de Muur. De Sovjetunie verviel in stukken en de bevolking in de voormalige satellietstaten kreeg grotere vrijheden.

Voor de militaire industrie begon een periode met grote onzekerheden. Zonder een grote vijandige bedreiging kon de wereldbevolking niet langer door een globale scheidingslijn tegen elkaar opgejut en gemakkelijk gemanipuleerd worden: de “Verdeel en heers” tactiek leek hiermee naar de geschiedenisboeken verwezen.
Bovendien konden de miljarden uitgaven aan militair materieel (vervat in de begrotingen en budgetten der resp. defensieministeries en dito organisaties) niet langer verrechtvaardigd worden.

De toenmalige Amerikaanse minister van defensie, Colin Powell, de militaire topadviseur van Amerikaanse presidenten, verwoordde het in 1991 in de Boston Globe als volgt: “Ik heb een tekort aan demonen. Ik vind geen schurken meer. Ik heb alleen nog Castro en Kim II Sung. Ik zou echt verrast zijn als een nieuw Irak zou opduiken. Irak was goed voor ca. $ 50 à $ 60 miljard tijdens de voorbije 10 – 12 jaar. Of een dergelijke weelde er nog is, of iemand bereid is nog zoveel te investeren in oorlogstuigen is onwaarschijnlijk.”

Cuba en Noord-Korea vormden echter noch qua grootte of militaire impact een bedreiging die belangrijk genoeg was om de vertrouwde oorlogsretoriek – en de daaruit volgende defensie-uitgaven – te verantwoorden.

Daarom moesten nieuwe vijanden gecreëerd worden. En die werden ons de laatste jaren non stop rond de oren geslagen. Waarop actie diende ondernomen te worden. Zo niet… De strijd tegen terreur, de strijd tegen zgn. dictators, de strijd tegen de klimaatverandering, de strijd tegen de pandemie werden als nieuwe mogelijkheden ontdekt om de mensen schrik aan te jagen en hen uit elkaar te spelen en tot gehoorzaamheid te dwingen.

Als de NAVO met veel ophef voor de drempel van St. Petersburg grote manoeuvers houdt, dan is dit OK. Als Rusland binnen het eigen grondgebied hetzelfde doet, dan is dit quasi het synoniem van oorlogsdreiging. Als Snowden, Assange, zonder proces voor de rest van hun leven gevangen gezet worden, dan is dit OK. Als Navalny door een Russische rechtbank gevonnist wordt, dan vindt het westen dat de Russische overheid hiertoe het recht niet heeft. Als de VSA in heel de wereld militaire basissen bouwt, dan is dit OK. Als Rusland er een bouwt in Syrië, dan is dit niet OK. Als Rusland samen met privé investeerders een gaspijpleiding bouwt – met instemming van alle betrokken landen – dan is dit niet OK. Als de VSA het sterk vervuilende én duurdere fracking gas naar Europa vervoert en verkoopt, dan is dit OK. Als Israël gebieden bezet en annexeert, dan is dit volgens de VSA OK. Als er na een instemmende bevolkingsenquête in de Krim, besloten wordt dat het gebied terugkeert naar het oorspronkelijke vaderland, dan is dit niet OK. Intussen bezet Turkije al jaren het noorden van Cyprus en nu ook het noorden van Syrië. En dat is ook OK.

In 2001 hield men in de VSA een zgn. oefening “Samenwerking van de nationale veiligheid en de gezondheidsinstellingen” met de naam “Dark Winter” – donkere winter. De titel moest verwijzen naar de hoge sterftegevallen. Toen ging het erom strategische maatregelen te kunnen doen uitvoeren. Toen reeds waren dezelfde protagonisten actief die in 2019, de coronacrisis verpakt als “Event 201”, moest inluiden. Sindsdien beleven we onze “Dark Winter”, waarbij het seizoen an sich geen rol speelt. De huidige president Joe Biden beschreef zijn coronastrategie op 9.11.2020 met de woorden “Ons wacht een donkere winter.” Je moet al ziende blind zijn om hierin geen rode draad te zien.

Op initiatief van de Amerikaanse regering werd in 2001 de Global Health Security Initiative opgericht met als deelnemende landen Canada, de VSA, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Mexico en G.B. De WHO fungeert hierbij als technische raadgeversinstantie. Waarom werd dit opgericht? Men beweerde dat Sadam Hussein of Osama bin Laden over heel de wereld met de post uiterst gevaarlijke miltvuurbacteriën, beter bekend onder de naam Anthrax, zouden kunnen versturen. Conclusie: heel de wereld was in gevaar! De buitenministers der deelnemende landen kwamen regelmatig bijeen. Slechts één jaar later, in 2002, stelde men vast dat er grote gelijkenissen bestonden tussen de noodplanning bij bio-terreur en bij een grieppandemie. Deze scenario’s werden vanaf toen regelmatig internationaal gecoördineerd getest. In 2002- 2003 begonnen de pandemievoorbereidingen met de “Global Mercury”-oefeningen en in 2005 met het “Atlantic Storm”– doemscenario. Nationale overheidsdiensten bereidden internationaal gecoördineerde grenssluitingen, quarantainemaatregelen en beperkingen van de bewegingsvrijheid der bevolking voor; zij onderzochten hoe en in welke mate deze zgn. beschermingsdoelstellingen konden bereikt worden. De coronacrisis leert ons dat het toen wel degelijk om een generale repetitie ging.

De meerderheid der mensen die voortdurend in angst leven zijn niet geneigd het waarheidsgehalte uit te pluizen. Daarom was het in de loop der tijden altijd de strategie der heersers het volk door middel van een al dan niet opgeklopte angst in een gewenste richting te sturen. Bij een vermoedelijke terreur- of pandemiegevaar is de oorlogslist duidelijk: de bevolking in een angstgreep te houden om zo de agenda van de nieuwe wereldorde te kunnen uitvoeren. Daarom moeten we de dingen die ons angst aanjagen beter onder de loep nemen, het citaat van Marie Curie indachtig: “Men heeft geen angst meer van zaken die men geleerd heeft te begrijpen.”

Épinglé sur Citations

United Sanctions of America

lijfstraf2

Het gaat van kwaad naar erger. Het wordt niet uitgesloten dat wie het Russische vaccin Sputnik V koopt, zou kunnen gestraft worden door de VSA.

Men heeft blijkbaar een stok gevonden om de hond te slaan: het Russisch wetenschappelijk onderzoekscentrum, dat bij de ontwikkeling van Sputnik V betrokken was, wordt door de Amerikaanse overheid ervan verdacht – zoals gewoonlijk zonder enig bewijs – betrokken geweest te zijn bij een vermoedelijke chemische wapeninzet.

Weliswaar wordt een Amerikaanse regeringsmedewerker geciteerd “VSA sancties richten zich in het algemeen niet tegen legitieme humanitaire leveringen of hulp”, maar… prof. politieke wetenschappen, Judy Twigg van de Virginia Commonwealth University, wijst erop dat Sputnik V niet als “humanitaire levering”, maar wel als een normale aankoop naar Duitsland en andere EU-lidstaten eventueel zou geleverd worden, resp. al geleverd werd. (Hongarije, Slovakije… ??)

Ten laatste als er voldoende andere inentingsstoffen ter beschikking staan, zou de Amerikaanse regering kunnen overschakelen naar sancties tegen het Russische vaccin. (…)

Het EMA doet intussen wat er door de VSA verwacht wordt: het rapport over het onderzoek naar de betrouwbaarheid van Sputnik V, dat op 4 maart gestart werd, wordt op de lange baan geschoven. Dit ondanks de publicatie in The Lancet van februari 2021, waarbij gesteld wordt dat het vaccin “safe and effective” beoordeeld werd. Het EMA noemt deze procedure “een versnelde beoordeling”… Alle westerse vaccins kregen inmiddels een noodprocedure.

Hongarije keurde Sputnik V in januari goed. Slovakije heeft het inmiddels ook al aangeschaft.

https://www.state.gov/u-s-sanctions-and-other-measures-imposed-on-russia-in-response-to-russias-use-of-chemical-weapons/

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/122767/Bundesregierung-plant-bilaterale-Gespraeche-ueber-Sputnik-V

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Al ruim een jaar houden de media ons het volgende eenzijdige beeld voor.  Een zeer dodelijk virus is plots uitgebroken, waartegen we ons solidair moeten beschermen  met drastische maatregelen: lockdown, winkels en horeca dicht, mondmaskers voor iedereen en overal, veilige afstand, geen bezoek aan bejaarden, geen kerkdiensten, geen samenkomsten met groepen… De PCR test geeft de alarmerende toestand goed weer en alleen een covid- 19 vaccin voor de hele bevolking kan ons bevrijden.

De onafhankelijke wetenschap van nagenoeg de hele wereld beschouwt inmiddels alle elementen van deze bewering als de grootste monsterleugen aller tijden. De covid-19 blijkt een seizoensgriep te zijn, perfect met eenvoudige middelen te behandelen.  Massaal schijnen ziekte- en sterftecijfers vervalst te zijn om angst te zaaien.  De resultaten zijn dramatisch voor de waardigheid,  de vrijheid én het leven zelf van de hele mensen familie. Toch gaat de propaganda onverminderd verder.

Geen  enkele kritische wetenschappelijke opmerking wordt geduld. De Waalse specialist dr Pascal Sacré waarschuwde vanaf het begin dat de PCR test voor het grootste deel valse positieven geeft. Hij werd als intensive care arts gewoon ontslagen. De Vlaamse dr. Geert vanden Bossche,  met wereldfaam op gebied van vaccins, waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van de massale vaccinatie met mRNA. Hij wordt in de media weggehoond en krijgt geen recht op antwoord. Sam Brokken (PXL Hasselt), onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen laat enkele degelijke kritische geluiden horen en wordt geschorst. Open brieven van deskundigen aan de regering die alle punten van het corona beleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en geen vermelding in de media. Een vriend dokter die de open brief tekende van www.doc4opendebate.be  (door 743 dokters en meer dan 2000 gezondheidswerkers reeds ondertekend) kreeg prompt een oproep van de orde der geneesheren om zich binnen de 15 dagen te verantwoorden. Een verpleegster in een ziekenhuis van de Antwerpse agglomeratie vroeg aan de directeur waarom alle overledenen als covid-19 doden werden genoteerd terwijl daaraan nog niemand gestorven was. De volgende dag werd ze ontslagen.

In Frankrijk is er een openlijke vervolging van prof. Didier Raoult omdat hij aantoont dat covid-19 perfect te genezen is met de gekende eenvoudige middelen. De Franse prof.  Jean-Bernard Fourtillan werd zelfs even in de psychiatrie opgesloten omdat hij wetenschappelijk  aantoonde  dat de huidige “covid-19 vaccins” noch veilig, noch werkzaam zijn.  Alleen de stem van Bill Gates mag blijkbaar gehoord worden zowel in de media, in de regering en zelfs in de rechtspraak!

Lees verder

“Van kwaad opzet is geen sprake…” (vervolg)

N-VA toont in memo hoe leden over Donald Trump best kop in het zand kunnen  steken - Het beleg van antwerpen

Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderzoeksverslag (audit) van de Stad Antwerpen omtrent het el-Kaouakibi-sjoemeldossier, klik hier. (… “onder voorbehoud beschikbaarheid info”… ) Ga er even bij zitten:

Een citaat:

“Exploitatie
De aanbevelingen moeten er voor zorgen dat risico op fraude / bedrog
wordt beperkt MAAR volledig uitsluiten kan nooit”

Hoewel … ze recht in haar schoenen staat en ze niet langer wil zwijgen:

Had Koen “kennis” van zaken?

Het was de Grote Leider zelf, die de naam van partijgenoot-tot-in-de-dood, Koen Kennis, liet vallen i.v.m. de sjoemelpoedel, de intussen beruchte Sihame el-Kaouakibi, die de kredietkaartenaffaire der sossen doet vergeten. Opmerkelijk hoe Sihame’s vriendin, N-VA schepen Nabila Ait Daoud, bijna krampachtig doodgezwegen wordt (zie artikel onderaan).

De kruik gaat zo lang te water, tot hij/ze breekt. - Nederlandse gezegden,  spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions,  proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Vermits wij al geruime tijd afscheid genomen hebben van de multiculturele geneugten der Koekenstad en Koen Kennis niet tot onze knuffelcontact(en) rekenen, is zijn aanwezigheid, resp. bevoegdheid als schepen voor financiën in het Antwerps college ons even ontgaan. Het moet zijn dat BDW nattigheid voelt. Zijn uitspraak “Ik wil geen klopjacht op de stadsdiensten.” klinkt als een symptoombehandeling bij een uitbrekende ziekte.

De titel bovenaan is een knipoog naar Koens webstek https://metkennisvanzaken.be/ En op financieel vlak heeft hij dat inderdaad: “kennis”. Iedereen zal dat beamen. Eigenlijk staan we in stille bewondering voor zijn dadendrang en vindingrijkheid. Zijn naam en deze van zijn webstek heeft hij voorwaar niet gestolen: hij is immers sinds jaar en dag mandatenkampioen. Volgens Cumuleo (cijfers van het jaar 2018) verdient hij aan en met zijn kennis per jaar ergens iets in de buurt van 145.691,52 tot 235.681,52 euro bruto. We citeren een paragraaf uit de GVA dd. 14.2.2020:

“Als schepen van Financiën, Mobiliteit, Toerisme, Binnengemeentelijke Decentralisatie en Middenstand in Antwerpen krijgt hij een verloning tussen 100.000 en 150.000 euro, want er staat ‘afgerond op 100.000’. Daarnaast krijgt hij als voorzitter van de raad van bestuur van Participatiemaatschappij Vlaanderen NV 27.276 euro, 15.374 euro als ondervoorzitter van de raad van bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV, 1.584 euro als bestuurslid van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen en dan zijn er nog meerdere mandaten waarvoor hij tussen 1 en 5.000 euro krijgt.”

Koen reageerde op zijn webstek als door een horzel gestoken; de in vetjes gedrukte woorden werden door hemzelf als zodanig in de verf gezet. Koen heeft duidelijk geen minderwaardigheidscomplex.

“Liefst worden die mandaten opgenomen door mensen met kennis van zaken, mensen die bestuurservaring hebben, en die kunnen terugvallen op netwerken die ze door de jaren heen hebben opgebouwd….Op de kwaliteit van die selectie kan wat mij betreft niet streng genoeg toegekeken worden… Mijn achtergrond als ingenieur en jarenlange werkervaring als consultant, zowel in de privé- als de publieke sector, zijn een meerwaarde om dossiers met grote publieke belangen op te volgen… Dit gaat immers over democratische controle...”

Het incassobureau van el-Kaouakibi viel blijkbaar niet onder het b.g. hoofdstuk “democratische controle”. Volgens de Grote Leider waren de contacten – en de daaruit volgende geldstromen – gebeurd “in volle vertrouwen”. Vandaar dat controle wellicht overbodig werd beschouwd. En dat is helemaal in lijn met de vooropgezette strategie van Koen Kennis. We citeren opnieuw:

“We hebben in Vlaanderen maar al te lang een aangroei gezien van steeds meer nieuwe structuren, wat zich vertaalde in meer postjes, meer zitpenningen, zonder garantie op een betere werking of – dienstverlening… Ik hoop dat dit besef in heel Vlaanderen doordringt… Kortom, ik blijf een aantal mandaten behouden, en ik blijf er verder afschaffen om te komen tot relevante en efficiënte bestuursposten, zonder overdreven bestuurlijke overhead…”

Tja. Eigenlijk valt heel die heisa dus onder de hoofding “deugdelijk bestuur” zonder “overdreven bestuurlijke overhead”… (… wat dat laatste ook moge betekenen.)

We kunnen er hier nu wel de draak mee steken, maar eigenlijk is het om te huilen. Probeer maar eens als Vlaams-nationale vereniging een subsidietje van enkele honderden euro’s (… of enkele tientallen) los te krijgen… op eender welk niveau: stad, gewest of federaal. Vooraleer je afgewezen wordt, moet je je hele boekhouding, een begroting, een actieplan, een ledenlijst… enz… voorleggen samen met een goedkeuring van de veiligheidsdiensten (brandweer + politie). Nog een kleine anekdote: toen wij voor de toelating van onze 11-viering op het Conscienceplein naar een loket van het “deugdelijk bestuur” der stad Antwerpen trokken, vroeg de dd. Feldwebelin “of wij een sekte waren”... Geen grap.

Lees ook: Zaak-El Kaouakibi: Vlaams Belang wil de stopzetting van alle Antwerpse subsidies aan de diversiteits- en integratie-industrie – Vlaams Belang Antwerpen