Neen aan Turkije in de EU

Turkije is officieel nog steeds een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Het is een blunder van de EU om deze kandidatuur te handhaven.

Eerst en vooral is Turkije geen Europees land. Het is evenmin een democratie: het Erdogan-regime legt politieke tegenstanders het zwijgen op en vervolgt minderheden. Turkije chanteert Europa met een vluchtelingendeal waarvoor we nochtans letterlijk een hoge prijs betalen.

Turkije vormt ook een rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid en soevereiniteit van EU-lidstaten als Griekenland en Cyprus. Turkije steunt islamistische terreurgroepen in Syrië, Irak, Libië en Nagorno-Karabach.

Tot slot en niet in het minst, een toetreding van Turkije tot de EU zou leiden tot een oncontroleerbare migratiestroom naar ons continent.

De onaanvaardbare provocaties van het Erdogan-regime mogen niet beloond worden met de voortzetting van eindeloze en zinloze toetredingsonderhandelingen. De fractie Identiteit & Democratie (ID) in het Europees Parlement wil definitief een einde stellen aan deze onderhandelingen. Er mag ook geen Europees geld meer vloeien naar Turkije.

Steun ons standpunt en teken hier de petitie!

De laatste ontwikkelingen in Turkije:

“Tribale entiteiten”

Gemeenten map — Région bruxelloise - Brussels Gewest

“Demografisch is Brussel voorbestemd om zich aan te passen aan derdewereldnormen, inclusief een islamisering, terwijl in de Europese wijk de limousines aan en af rijden. Heel deze région à part entière, ontstaan dankzij teveel Vlaamse inschikkelijkheid in verschillende staatshervormingen, is een verloren zaak. Vlaanderen moet zich distantiëren van deze sociologische neerwaartse spiraal, en een eigen versoepelingsregeling uitwerken van zodra de coronacijfers het toelaten. Het is dé gelegenheid voor Jambon en Beke om zich te herpakken na een lange periode van getalm en verstoppertje spelen achter de federale gezondheidslogica.”

Lees: Wat moet dat virus zich amuseren in Bruxelles/Saint-Josse

Enkele voorbeelden van “tribale bezigheden” in het bezette Sint-Joost-ten-Node:

Meer weten over het voormalige Sint Joost-ten-Node?

“Bij zijn ontstaan zag Sint-Joost-ten-Node eruit als een dorp zonder geschiedenis, een plaats waar de adel en de patriciërs die er een “buitenverblijf” gebouwd hadden, verbleven. De bekendste onder hen, Filips de Goede, liet er in 1465 het kasteel van de hertogen van Brabant bouwen. Hij liet er eveneens befaamde wijngaarden aanplanten, wat de aanwezigheid van de druiventros in het wapenschild van de gemeente verklaart.”

“… de sterkste bevolkingsdichtheid (gelijk met die van Bombay), de laagste gemiddelde leeftijd van België, samenleving met het hoogste aantal verschillende nationaliteiten, het laagste cijfer voor wat de bijdrage van de bevolking aan de gemeentelijke inkomsten betreft… meteen al extremen…”

“… De ruwe cijfers zijn beangstigend, meer bepaald het aantal werklozen, een zeer heterogene bevolking die globaal gezien minder opgeleid is dan het gemiddelde. Het persoverzicht liegt er niet om: Sint-Joost komt al te dikwijls negatief in het nieuws…”

Uit: Sint-Joost: gisteren, vandaag, morgen

Vorige publicaties over Sint Joost:

Probeert Terzake de schuld bij de oppositie te leggen?

Septische put of beerput ruimen - ledigen - Q Clean Ruimingswerken

Wat we op voorhand konden voorspellen is dat BDW er op geen enkele moment aan dacht zijn schepenen, of zichzelf, verantwoording te laten afleggen over de subsidie-generositeit die het Krulkonijn ten deel viel. Terzake’s Annelies Beck deed in de uitzending haar uiterste best om de oppositie een beentje te lichten. Zij hadden maar beter moeten oppassen…

BDW stelt dat hij met de intussen beruchte brief – die het Krulkonijn op aanraden van vriendin Nabilla aan BDW schreef – niets gedaan heeft: “slechts op de hoop gelegd”…. En dat klopt: op de carte blanche-hoop met goedgekeurde subsidies zonder enige controle. DS)

Het probleem is structureel. Het gaat niet enkel over vervalste facturen, het hele systeem zit fout. Wanneer men maar voldoende netwerkt en met het juiste verhaal komt dan kan het niet op, dan krijgt men miljoenen aan subsidies.

Figuren zoals El Kaouakibi zijn de lievelingen van de politieke elite, zij zijn het uithangbord van de diversiteit. Zij moeten de mythe van de multicultuur verkocht krijgen aan de publieke opinie én dan zijn er werkelijk geen grenzen.

Controle moet gebeuren door de bevoegde instanties, maar de politieke verantwoordelijkheid ligt bij het schepencollege. Er moet een politiek signaal komen, zij zijn gefaald, zij hebben dit door de vingers gezien. Dit is de kruisbestuiving van ons kent ons, de vriendjespolitiek die ervoor zorgt dat wanneer men connecties heeft bij het stadsbestuur, bij de burgemeester, bij de schepenen dat er altijd wel mogelijkheden zijn.

Struikelt BDW over het Krulkonijn?

Zaterdag hield de N-VA partijraad. Naar verluidt werden daarbij de krijtlijnen besproken die de verkiezingen van 2024 zullen domineren. Het zou gaan om vier thema’s: Duurzaam, welvarend, warm, kordaat.

We hebben daarbij zo onze bedenkingen. Hoe “welvarend” kan Vlaanderen zijn met een Vlaamse regering, onder de leiding van de N-VA, die honderdduizenden euro’s uitdeelt aan bv. Malawi, aan Mozambique, aan Zuid-Afrika, aan de meteo van de Mekongvallei…, met een stadsbestuur van een wereldhaven onder de leiding van de N-VA , die zonder enige discussie, zonder controle, miljoenen wegschenkt als daarom gevraagd wordt – na overleg met vriendin Nabilla – … “Wij staan vandaag met onze rug tegen de muur, we ­komen 1,6 miljoen euro tekort.’, schreef el-Kaouakibi… Met als gevolg: “De Wever beantwoordt de brief niet, maar vier maanden later verdubbelt het schepencollege bij de budgetopmaak-2019 het investeringsbudget voor de bouw van het Urban Center met 1,2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro.”

Warm” en “Kordaat“… waarmee we bij de vrijgevigheid van zowel de N-VA burgemeester als de N-VA schepenen gekomen zijn. Is “Warm” synoniem van het geld te laten rollen naar een Antwerpse minderheid die binnen niet al te lange tijd de meerderheid in Antwerpen zal uitmaken? Betekent “Kordaat” dat de betrokken gulle gevers ontslag zullen nemen als blijkt dat ze boter op hun hoofd hebben?

Duurzaam“: Zuhal Demir heeft Vlaanderens lekkende waterleidingen onder de loep genomen. Misschien kan ze meteen ook de “lekkende subsidiekraan” dichtdraaien?

Gevaarteken - Slipgevaar - Hard

Onze redactie vraagt zich al geruime tijd af waarmee het Krulkonijn vat heeft op De Grote Leider der Neo-Vlaams-Geallieerden. Het is toch ondenkbaar dat een man, die in een vroeger leven met Le Pen en Dillen op de foto stond, die ooit de rechts-radicale vleugel van de terminale Volksunie, uit het moeras trok, die de sossen uit het Schoon Verdiep verjaagde, dat zo’n man niet alleen zijn N-VA schepenen, bevoegd voor Krulkonijns wensenlijst, de hand boven het hoofd houdt… dat zo een man blijkbaar zélf stoemelings inging op haar onbeschaamde vraag naar meer geld, véél méér geld!

Zowel in De Morgen als in Het Laatste Nieuws kan u heel het artikel lezen – blijkbaar té sappig om achter een betaalmuur te steken – over een discrete gift van… 1.2 miljoen euro!

“Bart De Wever gaf El Kaouakibi in alle discretie 1,2 miljoen euro” luidt de kop van het artikel in beide kranten, die verwijzen naar DS (met betaalmuur). Klik hier voor DM (zonder betaalmuur). Klik hier voor HLN (zonder betaalmuur).

En de GVA meldt dat het nog erger had kunnen zijn. Blijkt dat – mocht het schandaal rond het Krulkonijn niet opgedoken zijn – het Antwerps schepencollege op 5 februari 2021 bijna de aankoop van een tweede keuken goedgekeurd had. Waar die geplaatst had moeten worden? Het onroerend goedpatrimonium van het Krulkonijn heeft mogelijkheden zat…

Lees: Stad Antwerpen kocht bijna opnieuw keuken aan voor Urban Cen… (Antwerpen) – Gazet van Antwerpen (gva.be)

“Dit is uw Vlaanderen” (2)

satire Vector Icons free download in SVG, PNG Format

Gerecht valt binnen bij satirisch blad ‘t Scheldt wegens “aanzetten tot haat”

De huiszoekingen zijn geen gevolg van een klacht, maar kwamen er op initiatief van het parket”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Het gerechtelijk onderzoek dat nu gevoerd wordt door de onderzoeksrechter in Mechelen gaat over feiten van belaging, inbreuken op de telecomwetgeving en aanzetten tot haat.”

Lees meer…

Intussen kunt u het verloop blijven volgen bij ‘t Scheldt: Moord op ‘tScheldt. Huiszoekingen, inbeslagnames, medewerker gearresteerd… – ‘t Scheldt

Wordt (waarschijnlijk) vervolgd. Zo niet, dan weet u wel waarom.

De Somersbank deelt mee / uit

Plaatje Geld » Animaatjes.nl

Beslissingen van de Vlaamse Regering
Ministerraad van 23 april 2021

Minderhedenforum vzw: tijdelijke projectsubsidie 2021 Op voorstel van viceminister-president Bart Somers
Op basis van het decreet over het Vlaamse Integratiebeleid werd het Minderhedenforum vzw tot eind 2020 erkend als participatieorganisatie die expertise bundelt rond inclusie van mensen met een buitenlandse herkomst, en in die hoedanigheid de overheid, bedrijven en het middenveld adviseert. 
Op 20 juli 2020 werd een oproep gelanceerd voor het indienen van erkenningsaanvragen voor de participatieorganisatie. Tegen de uiterlijke indieningsdatum van 30 september 2020 werden drie aanvragen ingediend, nl. door Minderhedenforum vzw, JOIN.Vlaanderen vzw en ACLI vzw. 
JOIN.Vlaanderen vzw werd op 9 november 2020 geselecteerd als kandidaat-participatieorganisatie.
Het Minderhedenforum heeft tegen deze beslissing een schorsingsberoep ingediend bij de Raad van State. De Raad van State beval op 25 november 2020 de schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissingen tot selectie van JOIN.Vlaanderen en niet-selectie van het Minderhedenforum.
Op 6 januari 2021 hebben de drie organisaties hun aanvraag ingetrokken. Door de intrekking van de erkenningsaanvragen van de drie organisaties kon er dan ook geen kandidaat-participatieorganisatie geselecteerd worden.
Om de uitvoering van de opdrachten van een participatieorganisatie in 2021 toch te garanderen, wordt aan het Minderhedenforum vzw een subsidie van 714.000 euro toegekend voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De facultatieve subsidie wordt toegekend in afwachting van de erkenning van een nieuwe participatieorganisatie. Bij erkenning van een nieuwe participatieorganisatie voor 1 januari 2022 wordt deze subsidie aan het Minderhedenforum vzw stopgezet. Ondertussen wordt de erkenningsprocedure wel opnieuw heropend.
Kwetsbare groepen met een migratieachtergrond bereiken - Agentschap Integratie en Inburgering

Wij proberen de situatie te begrijpen:

 • Midden juli 2020 lanceert Somers een oproep voor gegadigden die Vlaanderen willen raad geven hoe buitenlanders d.m.v. inclusie te laten participeren.
 • 30 sept. 2020: drie aanvragen ontvangen
 • 9 nov. 2020: één aanvrager valt in de prijzen, nl. JOIN-Vlaanderen
 • Na 9 nov. 2020: Minderhedenforum is zwaar ontgoocheld en gaat in beroep bij de R.v.S.
 • 25 nov. 2020: R.v.S. geeft Minderhedenforum voorlopig gelijk en beveelt schorsing van beslissing Vl. regering, d.w.z. JOIN-Vlaanderen moet in de wachtkamer
 • 6 jan. 2021: de drie kandidaat subsidie-ontvangers trekken hun aanvraag in.
 • Na 6 jan. 2021: Vlaamse regering kan bijgevolg geen “participatieorganisatie” benoemen
 • Om niet in een participatie-zwart-gat te vallen, neemt de Vlaamse regering maatregelen: het niet gekozen Minderhedenforum krijgt alsnog een subsidie van 714.000 euro “om de opdrachten van een participatieorganisatie in 2021 toch te garanderen”
 • Deze is slechts geldig voor het jaar 2021, in afwachting van een definitieve keuze/beslissing
 • Als deze beslissing in het nadeel van het Minderhedenforum valt, dan krijgt deze in 2022 geen participatiesubsidie meer.
 • Intussen wordt er op de achtergrond aan gedokterd – mits een nieuwe erkenningsprocedure.
 • Op 7 jan. 2021 werd bekend gemaakt dat JOIN-Vlaanderen en het Minderhedenforum gaan samensmelten. Heeft deze inclusie een dubbele bodem? Krijgen ze dan een dubbele subsidie?
 • Kunnen wij ons nog kandidaat stellen? We houden ons programma met uitgebreide motivatie paraat.

“Dit is uw Vlaanderen”

satire Vector Icons free download in SVG, PNG Format

‘t Scheldt kent u wellicht wel. Een webstek als geen ander, die balanceert tussen moed en overmoed. Een webstek waarvan wij ons al langer afvragen wanneer, niet of, er door de ons overheersende machten zou ingegrepen worden om deze tot zwijgen te dwingen. ‘t Scheldt kaart aan wat er achter gesloten deuren gekonkelfoesd wordt, wat in de goot belandt in de hoop dat een plensbui het wel zal doorspoelen tot in de Schelde. Onze redactie heeft niet de financiële mogelijkheden om alle mogelijke gevolgen van (over)moed te negeren – zo graag we het ook zouden willen doen. Het enigste wat wij kunnen is aanklagen wat ‘t Scheldt overkomt bij het aansnijden van brandgevaarlijke thema’s. Lees even mee… en verder via het aangereikte bruggetje:

Donderdag 22 april 2021.

Het bewijs dat persvrijheid en bronnengeheim in Vlaanderen dood is werd gisteren geleverd. Justitie voerde diverse huiszoekingen uit rond ‘t Scheldt, een medewerker werd gearresteerd.

Voor dag en dauw is de politie binnengevallen op verschillende adressen in Vlaanderen. Op de huiszoekingsbevelen prijkte in grote letters 3 x de naam ZELFA MADHLOUM, politica voor de Open Vld en woordvoerster van Egbert Lachaert, de ‘President’ van de Open Vld. Belangrijkste klacht luidde: ‘electronische belaging van Mevr Zelfa Madhloum’.

Volgens het verslag dat ‘tScheldt intussen kreeg van een gearresteerde medewerker draaide de focus tijdens de huiszoeking onmiddellijk naar “‘tScheldt”. Alle computers, gsm’s en documenten die betrekking hadden op ‘tScheldt werden in beslag genomen. Tegelijkertijd werd een kantoor in het centrum van Antwerpen opengebroken waar men vermoedde dat er materialen van ‘tScheldt konden gevonden worden. Ook op een derde adres werd onderzoek verricht….

Lees verder…Moord op ‘tScheldt. Huiszoekingen, inbeslagnames, medewerker gearresteerd…

Zelfa wie??? Zoals het Krulkonijn is zij een “onderneemster” die het “gewoon doen” van de Open VLD in haar genen heeft. Zoals het Krulkonijn is zij jong, heeft zij het poco profiel qua afkomst, ziet zij er appetijtelijk uit en vertegenwoordigt zij de neo-Vlaming die bouwt aan een “verdraagzame toekomst”.

‘t Scheldt had de euvele overmoed haar c.v. eens diepgaander te bekijken: Klik op: Het spookbedrijf van Zelfa Madhloum, woordvoerster Open-Vld

Bij kwaliteitskrant De Standaard vonden we deze beschrijving:

“Een felrood gestifte mond die stevige meningen verkondigt. Naaldhakken om mee te tackelen. Een uitstraling die grote ambities verraadt. Jong VLD-bestuurslid, onderneemster en voetbalscheidsrechter Zelfa Madhloum wil zich laten opmerken. Wie is de vrouw die Karel De Gucht op zijn plaats zette?”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Al ruim een jaar houden de media ons het volgende eenzijdige beeld voor.  Een zeer dodelijk virus is plots uitgebroken, waartegen we ons solidair moeten beschermen  met drastische maatregelen: lockdown, winkels en horeca dicht, mondmaskers voor iedereen en overal, veilige afstand, geen bezoek aan bejaarden, geen kerkdiensten, geen samenkomsten met groepen… De PCR test geeft de alarmerende toestand goed weer en alleen een covid- 19 vaccin voor de hele bevolking kan ons bevrijden.

De onafhankelijke wetenschap van nagenoeg de hele wereld beschouwt inmiddels alle elementen van deze bewering als de grootste monsterleugen aller tijden. De covid-19 blijkt een seizoensgriep te zijn, perfect met eenvoudige middelen te behandelen.  Massaal schijnen ziekte- en sterftecijfers vervalst te zijn om angst te zaaien.  De resultaten zijn dramatisch voor de waardigheid,  de vrijheid én het leven zelf van de hele mensen familie. Toch gaat de propaganda onverminderd verder.

Geen  enkele kritische wetenschappelijke opmerking wordt geduld. De Waalse specialist dr Pascal Sacré waarschuwde vanaf het begin dat de PCR test voor het grootste deel valse positieven geeft. Hij werd als intensive care arts gewoon ontslagen. De Vlaamse dr. Geert vanden Bossche,  met wereldfaam op gebied van vaccins, waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van de massale vaccinatie met mRNA. Hij wordt in de media weggehoond en krijgt geen recht op antwoord. Sam Brokken (PXL Hasselt), onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen laat enkele degelijke kritische geluiden horen en wordt geschorst. Open brieven van deskundigen aan de regering die alle punten van het corona beleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en geen vermelding in de media. Een vriend dokter die de open brief tekende van www.doc4opendebate.be  (door 743 dokters en meer dan 2000 gezondheidswerkers reeds ondertekend) kreeg prompt een oproep van de orde der geneesheren om zich binnen de 15 dagen te verantwoorden. Een verpleegster in een ziekenhuis van de Antwerpse agglomeratie vroeg aan de directeur waarom alle overledenen als covid-19 doden werden genoteerd terwijl daaraan nog niemand gestorven was. De volgende dag werd ze ontslagen.

In Frankrijk is er een openlijke vervolging van prof. Didier Raoult omdat hij aantoont dat covid-19 perfect te genezen is met de gekende eenvoudige middelen. De Franse prof.  Jean-Bernard Fourtillan werd zelfs even in de psychiatrie opgesloten omdat hij wetenschappelijk  aantoonde  dat de huidige “covid-19 vaccins” noch veilig, noch werkzaam zijn.  Alleen de stem van Bill Gates mag blijkbaar gehoord worden zowel in de media, in de regering en zelfs in de rechtspraak!

Lees verder