Taalspitsvondigheden

In de poco Britse pers worden exoten uit de beruchte Zandbaklanden “Asians” (Aziaten) genoemd. Kwestie van zich in te dekken tegen mogelijke racismeklachten. Azië is groot; je kan er alle kanten mee uit.

De kwaliteitskrant De Standaard, die al lang niet meer standaard in de Vlaamse gezinnen gelezen wordt – toonde zich dapper met de titel: ‘Invasie van Aziatische hoornaar niet te stoppen’... en ‘Vlaanderen zal op een bepaald moment vol zitten’, waarmee we weer bij de conclusie van Dries Van Langenhoven beland zijn.

… Exoten zijn soorten die niet in een bepaald land of bepaalde regio thuishoren, maar zich daar door toedoen van de mens hebben kunnen vestigen. Sommige exoten worden invasief: zijn breiden zich massaal uit én hebben een negatief effect op autochtone soorten of veroorzaken overlast… (…)

Ach, we weten wel dat het hier om een bovenmaatse moordwesp gaat. We vroegen ons echter af of de Britse media nu hun poco benaming van Allahs zendeliingen zullen aanpassen. Tenslotte is de vertaling van de Latijnse benaming van b.g. moordinsect “vespa velutina” heel iets anders dan deze die wij eraan gegeven hebben. Lieflijk zelfs: “Fluweelachtig behaarde wesp”. Of m. b.t. de Britse “Asians”: “met fluwelen handschoenen aanpakken”. Suggesties welkom.

Geef ons maar “Antwaarpe”…

… ook al is het naar de sjokkedeizen!

In de Frut vraagt men zich af:

Waarom kent de trotse Antwerpenaar zijn officiële volkslied niet?

Nu Antwerpen met ‘Antwaarpe’ van De Strangers er een officieus volkslied bij heeft, komt ook de ‘officiële’ hymne van stad en provincie weer in de kijker: De Schelde van de Brugse componist Karel Mestdagh. Maar geen Antwerpenaar die het kent…

Volgens onze mening is dit lied veel te theatraal, te weinig toegankelijk, te weinig volks. De Strangers daarentegen beroerden met hun “Antwaarpe” een gevoelige snaar, het chauvinisme, de fierheid, de verbondenheid, de onuitgesproken liefde voor ‘t Stad én de melancholie van verloren tijden.

Tekst onder de video

Los van het bovenstaande, smaken verschillen, wat op het eerste zicht een Antwerps-Vlaams muzikale gewetenskwestie is, legt echter de pijnpunten bloot. Hoeveel échte Antwerpenaren wonen nog in de Koekenstad? Welke “hymnes” kennen, zingen, vereren de neo-Antwerpenaren? Zingen zij überhaupt? Mogen zij wel zingen? Voer voor een volgende uitzending “Wakker op zondag”… Dries Van Langenhove wordt voor zijn conclusie nog maar eens verketterd.

En we grijpen terug naar een tumultueuze debatavond met één van de cantoren der neo-Antwerpenaren, die geen codex als gezangboek heeft, maar wel “het boek van Allah”. Wijken we nu te veel af van het thema, het zgz. Antwerpse volkslied? Ja, als de vraag retorisch is. Neen, als we de vinger op de wonde leggen, want ook het geliefde “Antwaarpe” van de Strangers is ten dode opgeschreven, zoals het Antwerpen, dat wij ons herinneren, (ben in de Pieter Van Hobokenstraat geboren, talrijke zon- en vakantiedagen gaan zwemmen in ‘t Noordkasteel, grootgebracht op ‘t Eilandje, schor-gezongen avonden doorgebracht in de Piet Pot…) nooit meer zal zijn wat het was. En dàt nemen we tot het einde onzer dagen de politici kwalijk: zij hebben Antwerpen laten bezetten, willoos overgegeven en de witte vlag gestreken. Wellicht is de dodenmars toepasselijker…

Stilaan worden onze eilanden derde wereldcampings

Na Malta, de Griekse en Italiaanse eilanden, wordt nu het Canarische archipel overspoeld door gelukzoekers uit Afrika. Binnenkort toestanden zoals op Lesbos, Rhodos, Lampedusa, Sicilië… Zou er eens iemand hen willen uitleggen dat Zwarte Pieten hier niet langer welkom zijn?

Verwacht u eerstdaags maar aan een oproep voor solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid, Guitmenschen’dom’…

Op weg naar de ketenen der EUSSR

“…Het progressieve, vrijzinnige Europa van Michel en von der Leyen, dat geweigerd heeft zijn christelijke wortels als grondslag te erkennen, past perfect in dit plaatje. Covid-19 is voor de links liberale politici, die erop uit zijn de bevolking in de pas te laten lopen, een ideaal proefterrein. Tot hoever kunnen zij gaan om de vrijheden aan banden te leggen? In België heeft  de nieuwe minister van Justitie, Van Quickenborne, die zich als een kameleon steeds heeft aangepast  aan elke nieuwe politieke trend, voor zover dit hem  goed uitkomt, plannen om iedere uiting van islamkritiek als ‘ haatspraak ‘ te bestempelen en strafbaar maken. Dat dit volledig in tegenstelling is met de houding van de Franse president Macron, die  na de bloedige aanslagen van de jongste weken, het eindelijk aandurft het islamisme als  vijand te bestempelen, is waarschijnlijk slechts een detail…België is tenslotte toch maar een surrealistisch land….

‘Europa ‘neemt ons beetje bij beetje onze vrijheden af. Drie landen laten zich echter niet in het totalitaire Europese keurslijf opsluiten: Polen, Hongarije en Slovenië. Deze drie landen , die decennialang onder de knoet van het communisme geleefd hebben, voelen beter dan wie ook aan, welke gevaren op hen afkomen. Bij ons is de bevolking allang in slaap gesust...”

Lees: “Hoe onze vrijheid versmacht wordt”

Drie jaar geleden waarschuwde Orban nog:

Nieuws uit de onovertroffen stad der dwaasheden

Gratis gepofte kastanjes voor deelnemers Lof Der Zotheid Optocht

Nog eentje dat we van facebook plukten. De titel is misleidend: u dacht waarschijnlijk aan de EUropese hoofdstad, waarvoor we binnenkort aan de poorten dienen tol te betalen. Niet toch. We hebben het over de voormalige Fiere Stede, Gent. Voormalig… inderdaad… lees dit facebook bericht over de aanwervingspolitiek, geschreven door Karim Van Overmeire. Neem gerust eerst een cognacske.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 omschreef ik Groen een extremistische partij. De vele voorbeelden die deze stelling onderbouwen, zijn nu ook aangevuld met het meerjarenplan van de Gentse schepen van personeel. In Gent zullen sollicitanten niet langer alleen op hun CV of op de resultaten van hun proeven beoordeeld worden, maar ook op hun afkomst of geaardheid.

In de campagne wordt onderstreept dat er ‘alleen bij gelijk resultaat voorrang wordt gegeven aan…’

Dat is hypocriet, zeker als men tegelijk stelt dat men ernaar streeft dat 30% van de aanwervingen buitenlandse roots moeten hebben. De twee doelstellingen zijn immers niet tegelijk te realiseren: ofwel geef je voorrang aan een gelijke behandeling van alle sollicitanten, ofwel geef je voorrang aan het behalen van het vooropgestelde quorum. Het valt dus te vrezen dat heel wat sollicitatieproeven zullen leiden tot ‘gelijke resultaten’ zodat het voorrangsbeleid in werking kan treden.

Even hypocriet is de verpakking in leuke termen als ‘samen’, ‘openheid’ en ‘diversiteit’. Het gaat niet om ‘alle’ Gentenaars. De categorieën voor wie er een bijzondere inspanning geleverd wordt, zijn immers netjes afgelijnd. Lelijke mensen maken nochtans ook minder kans bij een sollicitatie, net als mensen met een hoog BMI. Zouden ze er in Gent actief naar streven om evenveel N-VA-ers in hun personeelsbestand op te nemen als de gemeenteraads-verkiezingen aangaven?

Meer nog: zal de Groene schepen er actief voor zorgen dat er genoeg Vlaams Belang-kiezers voor de stadsdiensten werken?

Of stoppen de riedeltjes van ‘diversiteit’ en ‘samen’ dan plots?

Het idee dat het stadspersoneel een afspiegeling moet zijn van de bevolking, is natuurlijk een regelrechte zottigheid. Niemand heeft ‘recht’ op tewerkstelling bij de overheid, en groepen hebben al zeker geen recht op een ‘evenredige vertegenwoordiging’. De selectieprocedures mogen enkel tot doel hebben om de beste kandidaat te selecteren, en dit na een procedure waarbij elke sollicitant dezelfde kansen krijgt.

Werken in overheidsdienst heeft trouwens een aantal consequenties. Wie onvoldoende Nederlands kent om zich op een vlotte en correcte manier uit te drukken, heeft geen plaats in een overheidsdienst in Vlaanderen. Dat geldt ook voor wie het dragen van zichtbare religieuze symbolen belangrijker vindt dan het uitstralen van neutraliteit.

Ik nodig kandidaten die in Gent geen eerlijke kans krijgen uit om de vacatures in Aalst in de gaten te houden. Wij selecteren op basis van bekwaamheid, niet op basis van je stamboom of van je voorkeuren in de slaapkamer. Enthousiaste en bekwame medewerkers zijn van harte welkom.

De onderstaande affiche hebben we geplukt van de Groen-webstek. Daar vernemen we o.a.:

“Tegen 2025 willen we dat 30% van de nieuwe collega’s een buitenlandse herkomst heeft, met expliciete aandacht voor functies op A- en B-niveau. Ten tweede streven we naar in totaal 2% collega’s met een arbeidsbeperking. Ook personen die behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap zijn een doelgroep. De Stad wil af van het binaire man-vrouwdenken en wil het hele spectrum aan genderexpressies een plek geven op de werkvloer. Tot slot komen er acties gericht naar alle huidige medewerkers, om samen aan de slag te gaan met diversiteit binnen de teams. Stad Gent richt zich op al die doelgroepen, maar erkent tegelijk het principe van intersectionaliteit: veel mensen behoren tot verschillende doelgroepen.”

Bent u nieuwsgierig naar zoveel “Fier”heid over de “inclusie” van het “hele spectrum aan genderexpressies” en andere lichaamsverrijkingen waarvan onze redactie zelfs het bestaan niet kan vermoeden? Lees dan “het strategisch kader” van 52 bladzijden, een leidraad hoe discriminatie te bestrijden door te discrimineren.

Een tweede cognacske is toegestaan.

Stad Gent gaat voor meer diversiteit en inclusie in eigen rangen - Gent

Alle 120 minuten…

Van de onderwijsregeltjes tot bouwtoelating… als er ontevredenheid ontstaat, wordt het behandeld voor de rechtbank van bestuurlijke geschillen. Maar talrijke Duitsers moeten jaren op een proces en een vonnis wachten. Reden: de rechters zijn ook bevoegd voor alle klachten ingediend door zgz. asielzoekers. In Berlijn loopt het aantal “asielgevallen” zelfs op tot de helft van alle klachten.

Als een asielaanvraag afgewezen wordt staat heel het asielcircus met een leger advocaten gereed om alle “gerechtelijke bronnen” leeg te pompen. De lange duur der processen, de terugkerende in beroepprotesten tegen vonnissen die afgewezen illegale asielzoekers jàààren lang in het land laat verblijven met alle nodige logistieke en financiële gevolgen, zoals het voorzien van een onderkomen, kleding, eten en drinken, zakgeld en gezondheidszorg. En hoe langer het proces duurt, des te meer kans hebben ze nooit de facto uitgewezen te worden. De asielzoekers en hun criminele advocaten weten dat maar al te goed. Desnoods worden er pakkende foto’s van huilende kindjes aan de schoolpoort gemaakt en verspreid, petities opgestart, benefiets georganiseerd, ziektes verzonnen én heel de poco pers ingeschakeld.

Op de rechtbank van Moabit, Berlijn, is de toestand het ergst. Statistisch gezien komt daar alle 120 minuten – alle 2 uur – een klacht van een asielzoeker op de stapel klachtendossiers. Met als resultaat dat de rechtbank, de rechters, de griffie, het personeel hopeloos overwerkt zijn en de achterstand – voor alle “normale” zaken – van dag tot dag oploopt.

Zou het hier anders zijn? We betwijfelen het ten zeerste…

Meer info: Alle zwei Stunden eine neue Klage von Asylbewerbern

Na elke terreuraanslag wordt de politiek even wakker

Dit is de aanleiding:

Bij Tweede Kamerdebatten over de islam is het meestal PVV-leider Geert Wilders die harde kritiek uit op moslims en oproept om paal en perk te stellen aan hun vrijheden. De Kamer keert zich dan tegen hem en fluit hem terug, bijvoorbeeld als hij ageert tegen het dragen van een hoofddoek.

Donderdag liep het anders. Het was Wilders die een debat had aangevraagd over de vrijheid van meningsuiting, naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een moslimextremist. En het was Wilders die begon over de petitie die een Nederlandse imam op internet had gezet, kort na de moord op Paty en de aanslag in Nice. In die petitie wordt gepleit voor het strafbaar stellen van belediging van de profeet Mohammed. Al meer dan 121.000 mensen hadden deze donderdag ondertekend. Wilders vond het „te ziek voor woorden”. Lees verder…

Met één ding heeft hij gelijk: je ziet in de parlementen de hypocrisie…

Zelfs de PVDA (Nederland), niet te verwisselen met “onze” gelijknamige partij der communisten, werd boos:

Geert Wilders wordt om de weeromstuit met de dood bedreigd, nog steeds…

Quo vadis, Syria?

Wanneer “mogen” Syriërs terug naar huis? “Mogen”… inderdaad. Als het van de Syrische regering afhangt: liever vandaag dan morgen. Echter… het lijkt wel alsof de westerse gastlanden een beker behaald hebben bij een prijsuitreiking, een onderscheiding waarvan ze geen afstand willen doen. Wanneer is een “vluchteling” geen “vluchteling” meer? We meldden in een vorige bijdrage, Prijzenswaardig streven, dat er momenteel een internationale conferentie in Damascus loopt, waarop quasi heel de wereld uitgenodigd werd, met het doel de terugkeer van Syrische burgers mogelijk te maken. Syrië heeft hen nodig om het land herop te bouwen… en wij kunnen hen missen als kiespijn. Vinden wij. Echter… het politiek correcte denken, de slaafsheid aan de marsbevelen van de VSA, negeren elke logica. Rutte’s regering van onze noorderburen wil alvast geen afscheid nemen van hun “vluchtelingen”. En vanuit dit onzalige land hebben we helemaal geen reactie op de uitnodiging vernomen. Waarschijnlijk omdat “onze Syriërs” allemaal hun onmisbaar steentje bijdragen bij de ontwikkeling van een vaccin of het beste van zichzelf geven in de Zorg…

President Assad hield de openingstoespraak. U kan deze hier integraal in een Engelse vertaling lezen. Wij halen er enkele paragrafen uit, die we voor u vertalen naar het Nederlands.

… Als de “vluchtelingenkwestie” volgens de wereld vooral een humanitaire kwestie is, dan is het voor ons, bovenop het humanitaire, een nationale kwestie. We zijn er in de loop der recente jaren in geslaagd honderdduizenden vluchtelingen te laten terugkeren. En vandaag werken we er onophoudelijk aan opdat elke vluchteling die wil terugkeren en bijdragen aan de heropbouw van ons land, dit ook kan doen. De hindernissen zijn echter groot; immers bovenop de druk op Syrische vluchtelingen om hen te beletten terug te keren zijn er ook nog de onwettelijke economische sancties opgelegd door de VSA regering en hun bondgenoten, die de pogingen van de Syrische staat hinderen bij de herstellingen van de infrastructuur in de regio’s die door het terrorisme vernietigd werden, herstellingen die nodig zijn opdat de vluchtelingen terug kunnen keren en een waardig leven kunnen leiden in normale omstandigheden. Dit is de belangrijkste reden voor de terughoudende houding van talrijke vluchtelingen om terug te keren naar hun streek, naar hun dorpen, daar er ter plaatse het minimum aan basis leef-en woonnoodzakelijkheden ontbreekt….

… De Syrische overheidsinstellingen hebben aanvaardbare sprongen gemaakt – rekening houdend met hun potentieel en de voortdurende strijd tegen terrorisme – honderdduizenden vluchtelingen werden bij hun terugkeer geholpen via verschillende kanalen, zij het met een aanpassing van de wet – uitgestelde legerplicht – alsook het verstrekken van amnestie. Ondanks de illegale bezetting is de Syrische regering erin geslaagd een minimum van infrastructuur in talrijke streken te herstellen, zoals water- en elektriciteitsvoorziening, scholen, wegen en andere diensten…

… Krijgen we meer mogelijkheden dan zullen deze stappen sneller kunnen genomen worden. De toename hangt af van het slinken der hindernissen zoals de economische bezetting (olie-en gasbronnen, banktegoeden e.a.) en de sancties die de staat de allergewoonste middelen ontnemen voor de herconstructie en die een verslechtering van de economische en leefomstandigheden zodanig doen toenemen dat deze de bevolking een waardig leven en vluchtelingen hun kans op terugkeer ontzegt daar de jobaanbiedingen afnemen…

De conferentie wordt naar verluidt bijgewoond door 27 landen – fysisch of per video/internetverbinding – wordt geboycot door de VSA en hun bondgenoten. Als Assad Rusland, Iran en het Libanese Hezbollah buiten gooit, als hij zijn ziel verkoopt aan de VSA en Israël, als hij Syrië laat opsplitsen in drie mandaat gebieden – het zuiden aan Israël, het noorden aan Turkije, ten oosten van de Eufraat aan de Koerdische lakeien der VSA – dan kan er ergens in het centrum een “democratische Syrische regering opgericht worden met aan het hoofd een pop die de VSA/Israël naar hun pijpen kunnen laten dansen. Tenslotte, mag Assad zich dan ergens aan een zuil gaan ophangen. En dan zal de wereld juichen: de Syrische Lente is eindelijk aangetreden…

Sfeerbeelden… voorlopig zonder vertaling… we moeten wachten tot een behulpzame ziel dit onder zijn hoede genomen heeft; Arabisch hebben we niet op school geleerd… Dit verslag is verre van compleet; we vullen aan zodra we over meer details beschikken.

Keren we terug naar de werkelijkheid. Rusland beloofde tijdens de conferentie steun ten bedrage van 1 miljard dollar om het Syrisch elektriciteitsnet en basisdiensten te herstellen. Iran stelde de oprichting van een internationaal fonds voor om de herstelling van de infrastructuur mogelijk te maken.

Lees verder

Schuldig verzuim met aansluitend doofpotoperatie?

De Oostenrijkse overheid zou volledig op de hoogte geweest zijn over het potentiële gevaar van de moslim terrorist die Wenen uit een genoegzaamheidsslaap schudde. Drie geheime veiligheidsdiensten zouden zich met de dader bezig gehouden hebben. Herbert Kickl, FPÖ-voorzitter en voormalig binnenminister, vermoedt dat de terrorist via een lek in het binnenministerie gewaarschuwd werd voor een op handen zijnde razzia en daarop besloot snel tot actie over te gaan.

In april 2019 werd de terrorist, 20 jaar jong, een Albaniër met een Noord-Macedonische en Oostenrijkse dubbele nationaliteit, veroordeeld tot een jeugdstraf. Hij werd in 2018 aan de Turkse grens gevat nadat hij probeerde bij IS aan te sluiten. In december 2019 werd hij voortijdig vrij gelaten nadat hij zijn woord gegeven had dat de “deradicaliseringssessies” hem geholpen hadden zijn dwaling in te zien. Binnenminister Karl Nehammer bevestigde dat hij niet onder toezicht van de staatsveiligheid stond. Herbert Kickl stelt daarentegen dat dit onwaarschijnlijk is: “Als bewezen wordt dat dit niet klopt, dan moet de binnenminister aftreden!”

Waarmee de vraag, of de terrorist onder toezicht stond, onbeantwoord blijft. Kickl vermoedt dat er nu een grote doofpotoperatie op gang gekomen is. Het is meer dan waarschijnlijk dat de dader wel degelijk gevolgd werd en dat er reeds voorafgaande politie-onderzoeken – zij het federaal of gewestelijk – naar zijn persoontje en zijn entourage uitgevoerd werden. Tenslotte is het meer dan onwaarschijnlijk dat binnen zo korte tijd na de aanslag 18 woningdoorzoekingen en 14 arrestaties konden geteld worden indien men van nul moest beginnen! En toch blijft de binnenminister erbij dat de terrorist niet onder toezicht stond.

Herbert Kickl is niet onder de indruk: “Wij kennen met zekerheid twee geheime onderzoeksactiviteiten.”

Deel uitmakend van operatie “Ansa” (… de observatie van de islamitische scène in Wenen) werd sinds begin 2020 de islamitische scène in Wenen in het oog gehouden. Zowel de dader als zijn entourage waren daardoor zichtbaar op de radar van de staatsveiligheid. Er werd immers vastgesteld dat de neergeschoten terrorist herhaaldelijk in salafistische moskeeën gezien werd.

Ook de operatie “Zulu” (Ned. zoeloe) (… de observatie van een islamitische groep in de regio Sankt Pölten… waar dan ‘toevallig’ quasi onmiddellijk na de aanslag razzia’s in woningen plaats vonden) zou zich met de terrorist bezig gehouden hebben. (… Wie verzint dergelijke namen? Zijn die niet ronduit racistisch???) En in de nasleep van de operatie “Ramses” werd al in de vroege ochtenduren van 3 november talrijke huisdoorzoekingen in de islamitische entourage begonnen. Daarom zouden er dan ook zo veel islamisten zo snel na de aanslag gearresteerd geworden zijn, vermoedt Kickl.

En Herbert Kickl vermoedt dan ook dat er ergens bij de staatsveiligheid een lek zit. Het zou wel een zeer eigenaardig toeval zijn dat de islamist – enkele uren voor de ook bij hem geplande razzia – tot de aanslag besloot.

De 20-jarige moslimterrorist was geen onbeschreven blad. Viel al op tijdens zijn schooltijd: een probleemkind. Zijn familie zou zich steeds zorgen gemaakt hebben om hem, zorgen dat hij op het slechte pad zou belanden. Wat werkelijkheid werd: van zorgenkind naar moordenaar. In 2015 sloot hij aan bij de Kleinfeld Fußball Bund (ÖKFB) – hij wou voetballen. Na één wedstrijd gaf hij het op… hij kon geen doelpunt scoren… Drie jaar later wou hij dan bij I.S. aansluiten, wat niet lukte omdat hij bij de Turkse grens betrapt en terug naar huis, naar Oostenrijk, gestuurd werd om daar in jeugdhechtenis te belanden.
Intussen heeft I.S. de aanslag opgeëist.

Op 5 december 2019 (… Sinterklaasgeschenk…) werd de terrorist voortijdig vrij gelaten. Binnenminister Karl Nehammer gaf ruiterlijk toe dat de 20-jarige erin geslaagd was “het deradicaliseringsprogramma van justitie te bedriegen”. Ook justitieministerin Alma Zadic verdedigde het ontslag: hij werd immers, zoals de wet voorziet, na 2/3 van zijn hechtenisstraf onder voorwaarden op vrije voeten gezet, d.w.z. met de verplichting contact te houden met de organisaties “Neustart” (Ned. Nieuwe start) en “Derad“, Netzwerk Sozialer Zusammenhalt für Dialog, Extremismusprävention und Demokratie … (het pamper’netwerk sociale samenhang voor dialoog, extremismepreventie en democratie…). Derad zou de tot inkeer gekomen jonge man de kwaliteitsstempel van geslaagde deradicalisering uitgekeerd hebben, waardoor hij als “veilig” geclassificeerd werd.

Midden juli 2020 probeerde de “veilige” tot inkeer gekomen jonge man-van-Albanese-afkomst munitie voor zijn AK-47 (kalasjnikov) te kopen in Slovakije. Dat lukte niet omdat hij geen wapenvergunning kon voorleggen. De verkoper verwittigde de politie. Deze schakelde de informatie door naar de Oostenrijkse verantwoordelijke overheid. En er gebeurde niets.

Herbert Kickl vindt het onbegrijpelijk dat een islamist, die voorwaardelijk vrij was, niet opnieuw gearresteerd werd nadat hij onwettige gevaarlijke munitie voor zijn kalasjnikov wilde aanschaffen.

In oktober moet er dan opnieuw een melding over het acute gevaar – een tikkende tijdbom – dat van de islamist uitging bij de staatveiligheid gemeld geweest. Indien men daarop passend gereageerd had, dan zou de terreuraanslag niet plaats gevonden hebben.

Herbert Kickl stelt dat de Oostenrijkse bevolking recht heeft op de waarheid. Hij was eergisteren aanwezig op een vergadering van heel de Oostenrijkse politieke elite, van president tot federale en gewestelijke regering(en) en oppositie. Op zijn vraag of de dader en zijn entourage dan toch onder bewaking van de staatsveiligheid (of andere veiligheidsdiensten) stonden, of er misschien ook al voorbereidingen getroffen waren om politie-acties tegen de dader en de cel waarvan hij deel uit maakte, kreeg hij dit nietszeggend antwoord: “De dader is bij de overheid bekend.” Waarop Kickl antwoordde: “Daarvan ga ik uit…” Verder geen verduidelijkingen… Kijk en luister naar onderstaande beelden. Kickl stelt zich de vraag of de federale en/of gewestelijke overheid geen aanvraag voor bewaking ingediend heeft of werd deze geweigerd??? Eén dezer beide opties moet de oorzaak van het débâcle geweest zijn – er bestaat geen andere verklaring.

Noteer daarbij dat Kickl de voormalige binnenminister en derhalve goed op de hoogte is van het reilen en zeilen. Hij is dan ook zeker dat de terrorist en zijn entourage wel degelijk onder toezicht stonden… Dit blijkt ook uit de tekst der huisdoorzoekingsbevelen:

…Alle diese Personen sind hier amtlich einschlägig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu radikal islamistischen Szene bekannt und verkehren auch wiederkehrend an Orten (in der Regel Moscheen) die ebenfalls als der salafistischen Szene zuzuordnen sind…

Ned.: Al deze personen zijn hier formeel ter zake bekend omwille van hun lidmaatschap van de radicaal islamitische scène en verkeren ook herhaaldelijk op plaatsen (meestal moskeeën) die ook tot de salafistische scène behoren…

We kunnen niet alles vertalen, maar u kan zowel de ondertiteling, de geautomatiseerde vertaling en transcript (geschreven tekst) inschakelen.

FPÖ nach Anschlag in Wien: Täter und Umfeld standen unter Beobachtung