NGO’s gaan gelukzoekers gewoon oppikken nadat ze hun positie bekend gemaakt hebben

U kan het gewoon af en toe eens proberen. Zoek op Marinetraffic.com of op de meer toegankelijke Vesselfinder.com in de buurt van Sfax (Tunesië) of een havenstad in Libië. U kan zoeken op de naam van het schip, op een haven, op een bepaald gebied in de Mid. Zee of elders. Volg de afgelegde vaarroute én de bestemming van het bewuste “reddingsschip”. We hebben er eerder al over bericht: vooraleer de toekomstige noodlijdende vluchtelingenboot vertrekt, stuurt één der mensensmokkelaars een berichtje aan een NGO-schip dat vervolgens met volle kracht naar de toekomstige “bijna”-drenkelingen vaart om hen triomfantelijk te gaan redden en naar Europa te brengen. De NGO-schepen zijn moeilijk te lokaliseren vooraleer ze het seintje gekregen hebben dat ze een lading kansenparels kunnen gaan oppikken. Ook zij schakelen vooraf hun responder uit.

Gastvriendelijkheid of gastvrijheid?*

Is er een verschil tussen b.g. begrippen? Eigenlijk niet. Alles wordt sowieso door de belastingbetaler opgehoest.

5.500 euro belastinggeld aan vluchtelingenfamilie van 3. Maandelijks!

U kent de Facebookberichten en andere van de sociale media ook wel: berichten over duizenden euro belastinggeld die in de zakken van nieuwkomers verdwijnen. Nieuwkomers met grote families. Men benadert dergelijke cijfers best steeds met grote omzichtigheid. Zo moet men ook in Duitsland gedacht hebben. Maar nu heeft districtsvoorzitter (CDU), Thomas Balcerowski, de op internet gepubliceerde cijfers bevestigd. Duitsers die op sociale bijstand (het zogenaamde Bürgergeld) beroep moeten doen, krijgen slechts een fractie van deze sommen.

In een chatgroep van het Jobcenter van het district Harz werd dit bericht verspreid: van november 2022 tot april 2023 heeft de Duitse belastingbetaler voor een vluchtelingenpaar uit Oekraïne met één kind maandelijks ongeveer 5.553 euro betaald. Thomas Balcerowski bevestigde aan Bild-Zeitung deze bedragen. De familie ontving “rechtstreeks” weliswaar slechts 1.093 euro, de overige 4.460 euro werden betaald aan de uitbaters van het opvangcentrum.

De ‘gewone’ Duitser blijft steeds vaker in de kou staan

Het district Harz bracht in het voormalige vakantiepark in Güntersberge 210 vluchtelingen en asielzoekers onder. Tot aan de sluiting van die vakantiepark/opvangcentrum waren twee broers de uitbaters. Omwille van gestegen verwarmingskosten en andere gestegen prijzen van basisproducten werden torenhoge verwarmings- en andere kosten aangerekend. En braafjes betaald door de overheid.

In het Duitse sociale zekerheidssysteem ontvangen families met 3 personen, die beroep doen op het zogenaamde Bürgergeld, naast dit Bürgergeld nog maximaal 376,60 euro voor de huur en 99,40 euro voor verwarming – maximaal dus 476 euro voor het wonen. Ook de Duitse districtsraad erkent intussen dat de financiële steun voor migranten en vluchtelingen overdreven is, maar door de stijgende migratiecijfers moeten gemeenten sneller schakelen om vluchtelingen onderdak te bezorgen. Geld lijkt absoluut geen rol te spelen, maar de belastingbetaler zal het gat moeten dichten.

Peter Logghe

Elon Musk bemoeit zich met de “drenkelingen”redding op de Mid. Zee

Miljardair, tevens Tesla-oprichter en overnemer van Twitter (nu X), Elon Musk, deelde vrijdag een video dat de “redding” van landverhuizers in de Mid. Zee toont. En durft te stellen dat acht Duitse gesubsidieerde NGO’s in de Mid. Zee actief zijn om – we citeren – “illegale immigranten op te pikken en vervolgens in Italië af te leveren”. Waarna deze boodschap volgt: “Hopen we dat de AfD de verkiezingen wint om deze Europese zelfmoord te doen stoppen”.

Orbàn laat zijn grondgebied beschermen tegen invasie

Stilaan lijkt het wel degelijk op een oorlogssituatie. Wie zich verzet tegen de tomeloze asielinvasie is niet alleen kop van jut bij de EU, de mensenrechters, de linkse weg-met-ons politici en media, maar moet bovendien afzien van financiële EU-middelen waarop het recht heeft. Neem een kijkje wat er aan de hand is aan de Hongaarse grenzen en hoe de grenswachters met gevaar voor eigen leven hun grondgebied én – in het verlengde – het onze verdedigen. Hou in uw achterhoofd dat de “vluchtelingen” allemaal onschuldige slachtoffers zijn van geweld, die in het beste geval slechts hun gsm als bagage meedragen, tijdens hun “drenkelingen”tocht hun paspoort en diploma’s verloren hebben en die geplaagd door trauma’s hier veiligheid en rust opzoeken.

In werkelijkheid willen ze zich met automatische wapens toegang verschaffen:

Stilaan dringt de werkelijkheid zich op

Het is gedaan met EUropa... àls men er niet in slaagt, als men niet eindelijk beslist om de duizenden jonge Afrikanen terug te dringen naar hun eigen landen. Maar dan moet er een andere asielpolitiek gevolgd worden. Een asielpolitiek zoals in Australië, waar niemand toegang krijgt als deze niet officieel aangevraagd èn toegekend wordt.

Is dit kleine eiland – Lampedusa – in de Mid. Zee de plaats waar EUropa instort?

Sfax, Tunesië, is de populaire vertrekplaats van bootjes gevuld met smokkelaars én gelukzoekers. De plaatselijke bevolking is hen even beu als deze in Lampedusa:

Tunesië probeert hen tegen te houden:

12-jarige timmert aan zijn carrière

Multirecidivist te jong om te worden veroordeeld – steeds meer vragen bij Franse Justitie.

Een jongen van 12 jaar werd enkele weken geleden door de Parijse politie gearresteerd. Hij was de woning van een apothekersvrouw binnengedrongen en had er geld en juwelen gestolen. Volgens de krant Le Parisien ging het om een “sans-papier”, en was hij “goed gekend bij de politie voor verschillende criminele feiten” – 12 jaar oud dus. Hij heeft de Marokkaanse nationaliteit. Een dik dossier, dat “veel beloftes bevat voor een gouden toekomst als crimineel’, aldus een cynische opmerking van de krant. De jongen werd door Justitie onmiddellijk na de arrestatie terug vrijgelaten.

Dit incident staat model voor de problematiek in Frankrijk van de zogenaamde Niet Begeleide Minderjarige vluchtelingen (of MNA, mineurs non accompagnés). Want deze leeftijdscategorie kent een criminaliteitsboom, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal MNA in Frankrijk steeg van 2.500 in 2005 naar 31.000 in 2019. Sindsdien zouden er meer dan 40.000 zijn.

De quasi-zekerheid dat men onbestraft blijft

Volgens een Frans parlementair rapport is een minderheid binnen deze groep (geschat op ongeveer 3.000 personen) actief crimineel bezig: diefstallen, overvallen, drughandel. Meestal gaat het om jongeren uit Noord-Afrika, veelal in de steek gelaten door de ouders, drugverslaafd, zonder het minste normbesef. Twee derden van alle minderjarigen die voor een Parijse jeugdrechter verschijnen, zijn MNA!

Rémy Heitz, voormalig procureur bij de rechtbank van Parijs, stelde in 2020 voor een Senaatscommissie: “Deze zogenaamde minderjarigen genieten van een quasi garantie dat ze niet worden gestraft”. Het zal dus niet verbazen dat de jonge vreemdelingen in veel gevallen het vuile werk opknappen voor allerlei professionele criminele bendes. Die weten immers maar al te goed dat minderjarigen in Frankrijk wettelijk slechts kunnen worden gestraft als ze ouder zijn dan 13 jaar.

Het is duidelijk dat Frankrijk – net als de rest van West-Europa trouwens – met de massamigratie haar culturele homogeniteit heeft verloren. Het is even duidelijk dat de Franse Justitie geen greep heeft op de groeiende culturele diversiteit. Denemarken reageerde hierop wél alert en heeft aangekondigd misdrijven en misdaden in bepaalde, geografisch omschreven gebieden harder te bestraffen.

Peter Logghe