Martelaarsjargon

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MM9002365311.gif

Naar analogie met het beruchte Wetstraatees is ook de Vlaamse Regering in het zelfde taalbedje ziek. Lees even mee.

We moesten daarbij even denken aan BDW’s gevleugelde uitspraak in het naar hem genoemde “reality”programma van en door de nullenzender, over o.a. regeringsbeslissingen, die volgens zijne Leiderschap zodanig langdradig-overbodig moeten opgesteld worden dat niemand ze in de toekomst nog wil lezen… of ze nadien nog begrijpt.

Wat wij als wakkere burger uit onderstaande mededeling begrijpen is dat heel het land b, verenigd in de zes parlementen (Vlaanderen heeft vrijwillig van één parlement afstand gedaan…), het op een akkoordje heeft gegooid om de werkwillige én welgekomen masters, doctors, IT-tovenaars en topwetenschappers hier via één sluis – tous ensemble – naar de snakkende belgische banenmarkt te loodsen.

… Zou het “uniek elektronisch loket” even “snel, efficiënt en klantvriendelijk” werken als de vaccinatie-software???

Uniek loket gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling: uitvoering samenwerkingsakkoord Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits
De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed dat uitvoering geeft aan het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid over de toelatingen tot arbeid en het beleid over de verblijfsvergunningen en over de normen voor de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten. Het regelt de ontwikkeling van een gemeenschappelijk elektronisch platform in het kader van de gecombineerde verblijfsaanvraagprocedure met het oog op tewerkstelling. Het platform functioneert als uniek loket voor gecombineerde aanvragen en maakt het mogelijk om gegevens en documenten op elektronische wijze te verzamelen en uit te wisselen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de behandeling van deze aanvragen. Het platform maakt de procedure sneller, efficiënter en klantvriendelijker. Dit samenwerkingsakkoord regelt fase 1 en 2 van een drieledig project.

De EU bedreigt vijf lidstaten:

Digitising EU law production | ISA²

Bulgarije, Finland, Polen, Zweden en zelfs… het land b om een EU-kaderbesluit van 2008, dat “manifestaties van racisme en vreemdelingenhaat” strafbaar verklaard heeft, zo snel mogelijk volledig in de nationale wetgeving op te nemen.

De brandbrief herinnert eraan dat deze tekst, dat door de Europaraad op 28 november 2008, onder de titel VI van het EU- verdrag aangenomen werd, eist dat elke lidstaat “de nodige maatregelen treft” om te verzekeren dat “de publieke opruiing tot haat of geweld tegen een groep van personen of een lid van een dergelijke groep met een max. straf van minimum 1 – 3 jaar gevangenis” wel degelijk omgezet wordt.‘ En niet uit exclusief de b.g. terminologie, maar ook refererend naar “ras, huidkleur, religie, afstamming, nationale of etnische oorsprong”, maar ook “de publieke verheerlijking, logenstraffing of grove banalisering van genocidemisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.”

De tekst verlangt ook dat de lidstaten in geval van een strafdaad “racistische of vreemdelingenvijandige motivatie als verzwarende omstandigheid beschouwd wordt” en eist dat deze regels “ten laatste tegen 28 november 2010” dienden vervuld te worden.

Kortom: een goede verstaander begrijpt dat dit “kaderbesluit” onder de dekmantel van “racismebestrijding” in werkelijkheid tot doel heeft al degenen in Europa tot zwijgen te brengen die het wagen de invasie van ons continent en diens islamisering aan te klagen – dit met de vriendelijke hulp van de EU als bondgenoot.

In de brandbrief aan de b.g. vijf landen stond vermeld dat de Bulgaarse en belgische wetgeving het niet toelieten “racistische en vreemdelingenvijandige motieven als verzwarende omstandigheden voor een misdrijf in overweging te nemen”. Tevens vindt de EU-commissie dat Bulgarije, Finland, Zweden en Polen in verschillende mate de “criminalisering van de verheerlijking, de ontkenning en de grove banalisering van internationale misdrijven en van de holocaust” niet correct in de eigen wetgeving omgezet hadden en had bijzondere kritiek op Finland, dat nagelaten had te besluiten dat racismemisdrijven zonder een tussenkomst van het slachtoffer onderzocht en vervolgd kunnen worden. Polen kreeg ook een oorvijg omdat het “de voorschriften over de opruiing tot racistische en vreemdelingenvijandig geweld niet correct in de eigen wetgeving omgezet had.”

Tenslotte heeft de EU-commissie hen allemaal een ultimatum van twee maanden gesteld om de b.g. punten te verduidelijken en te beantwoorden. Indien hieraan niet voldaan wordt, behoudt de EU-Commissie zich het recht hen tot de orde te roepen, die tot een klacht bij het EUropees Gerechtshof zou kunnen leiden.

 Présent 

Waarom een krulkonijn?

Afbeeldingsresultaat voor white rabbit money cartoon

“Je ademt die diversiteit uit op een heel positieve manier.”

“Jij bent voor mij het Vlaanderen van morgen.”

Het krulkonijn bleek toch niet zo’n goede zet van diversiteitspredikant Somers.

Een job zonder sollicitatie: in Mechelen kan het… (… bij uitbreiding ook in politiek Vlaanderen) Stad Mechelen kreeg van het Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen om het project ‘een job zonder sollicitatie’ te lanceren en is daarmee koploper in Vlaanderen. Geen traditionele selectieprocedure waarbij ervaring, diploma, afkomst of leeftijd telt, wel motivatie. (…)

Hett filmpje is wel al gedateerd, maar we wilden het u toch nog eens tonen.

De beerput gaat open

Heeft Open Vld nog ergens 10.000 euro liggen die Sihame El Kaouakibi ontvreemd heeft van deze heren?

Image

“Erika Xuan Nguyen leidde ons rond en vroeg ons een voorschot van 10.000 euro te betalen in cash, in briefjes dus. Wettelijk max. is 3000€. Dus zwart=fraude vanwege de JJ-House sjoemelaarsters.

Na faillissement JJ House: “Ze hielden ons aan het lijntje e… (Antwerpen) – Gazet van Antwerpen (gva.be)

Audit toont verdachte transacties aan met subsidies voor Sihame El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban | Binnenland | hln.be

“Het is Kuifje in Afrika…

… maar dan andersom!”

“…Een andere stelling van anti-racisten: blanken introduceerden het concept ras en bepaalden vervolgens dat het zwarte ras inferieur is aan het witte ras.


‘Dat klopt niet, de Arabische filosoof Ibn Khaldoun schreef al in de veertiende eeuw dat zwarten meer op wilde dieren lijken dan op rationele wezens. Dit is de eerste racistische tekst waar we over beschikken, hij vormde de rechtvaardiging voor de Arabische slavenhandel. Wel is het natuurlijk zo dat het “wetenschappelijke” racisme van de negentiende eeuw van Europese makelij is. Maar waar het om gaat is: racisme kom je overal in de wereld tegen, er bestaat niets universelers. Dat geldt trouwens ook voor de slavernij. Die is niet door blanken bedacht, maar wel door blanken afgeschaft.'”

Lees: ‘Interessant: alleen blanken worden gesommeerd diverser te zijn.’

Stop terrorisme. Stop i…isme

Minister Van Quickenborne praat stoer tegen de radicale islam maar geeft subsidies aan islamisten. Het Franse ‘Collectif contre l’Islamisme en France’ (CCIF) wordt door president Macron verboden want islamistisch en een propagandakanaal voor de politieke islam en het soennitische Moslimbroederschap.

Het Belgische ‘Collectif contre l’Islamisme en Belgique’ (CCIB) krijgt dit jaar een zak subsidies van ECOLO-staatssecretaris Sarah Schlitz. Het in Frankrijk verboden islamistische CCIF richtte een CCIE op. Een ‘Collectif contre l’islamophobie en Europe’, hoofdzetel, Brussel.

En voor de Voorposters die een spandoek vasthielden met de tekst “Stop islamisering” eist de belgische onstaat 32.000 euro boete en 6 maanden effectieve celstraf. Men vergelijke met het tuig dat regelmatig auto’s, woningen, winkels in brand steekt, bushokjes vernietigt, wijken terroriseert enz… die mogen na een ritje naar het commissariaat beschikken “zonder gevolg”.

Volgens het b.g. CCIB kan de straf niet zwaar genoeg zijn: “https://ccib-ctib.be/index.php/2020/01/26/les-sanctions-actuelles-contre-les-discours-de-haine-sont-parmi-les-plus-faibles-deurope/