Doofland

Afbeeldingsresultaat voor doofland

Merkelland heeft naar verluidt te weinig vluchtelingen. De asielindustrie heeft te veel open plaatsen voor gewillige wereldreizigers die bereid zijn Duitsland te helpen afschaffen.

Dit is de tweet van de dag, (met een kleine taalcorrectie: Farsi, niet Arabisch) uit het Duits-Perzische kanaal van de WDR, met de onmiskenbare boodschap in het Farsi: “we hebben niet genoeg vluchtelingen!”. Duitsers lijden méér dan alle andere Europese volkeren aan het Gutmenschen-syndroom met als diepliggende oorzaak de 80 jaar oude erfzonde, die met geen enkele penitentie te vergeven valt… behalve de éne, de ultieme oplossing, het uitwissen van de Duitsers zelf… Ze hebben daar geen euthanasiewetgeving voor nodig… ze doen het helemaal zelf zonder psychologen, adviezen, medische begeleiding of goedkeuring, en eventuele inmenging van justitie.

Tegelijkertijd getuigt het niet van nederigheid – ook al heeft het die schijn – het getuigt van een betuttelende “vluchtelingenmoraal”, alsof het om een vakantieplannetje gaat… een waar genoegen is zijn vaderland te verlaten, zowel voor het achtergelaten vaderland als voor de vluchtenden. Het genoegen aan heel dat exodusverhaal ligt uitsluitend bij degenen die eraan verdienen – de reisbegeleiders, de NGO’s, de immobiliënsector, de huisjesmelkers, de staatsomroep, de tv-zender, die zich als het Merkelse propagandasysteem tégen de nazitsunami onontbeerlijk wil maken.

Men kan zich ook de vraag stellen – met de erfzonde in het achterhoofd – of vluchtelingen het doekje voor het bloeden zijn opdat Gutmenschen zich ook “betere” mensen kunnen voelen? Eigen kweek-Samaritanen.

Vandaar de oproep: “meer vluchtelingen”? Of zit er een ratio-addertje onder het poco gras? “Meer vluchtelingen” opdat het laatste bed, de laatste stoel, van de opvangplaatsen lucratief bezet kunnen worden? Waarbij dan de stralenkrans rondom het hoofd van de helden der Gutmenschlichkeit uitbundig blijft schijnen?

… Je zou – mits een uitgesproken slecht karakter – ook kunnen stellen: “Er zijn te weinig misbruikslachtoffers”, omdat er te veel studenten “Psychologie” afstuderen, of “Er zijn te weinig verkrachte vrouwen”… Of… “Productie messen moet ingekrompen worden” wegens… het onoordeelkundig, impulsief, excessief gebruik . Retorische vraagstelling en oplossing. Noch grappig, noch beledigend bedoeld. Wij verontschuldigen ons op voorhand bij degenen die zich op hun tenen getrapt voelen.

Vlot leesbare nieuwe woordenschat…

… beschrijft de staat van het land b.

Er worden hier al eeuwen lang sloten alcohol genuttigd, maar nooit werden auto’s in brand gestoken, straatmeubilair vernield en winkels geplunderd tot een sufgeslikte en doorgesnoven multiculturele Maghrebijnse meute de macht in de straten en wijken overnam van de witte weekdieren. Als je het ene jaar de barbarij ongestraft laat, hoef je niet verwonderd te zijn dat het jaar daarop hetzelfde vuurwerk in de vuilnisbakken ontstoken wordt als toortsen van ongenaakbaarheid.

“Deugelite. Schotelantennencultuur. Semantische slangenmensen. Academische identiteitsschaamte.”

Lees Jean-Marie Dedeckers nieuwjaarswensen

De spijker op de kop

Gerelateerde afbeelding

“Jongeren”, kinderen zelfs, die tijdens de oudejaarsnacht op straat rondlopen, zich amuseren. Feestvierders, thuisblijvers, wijken terroriseren, eigendommen beschadigen… een intussen gekend fenomeen, waarvoor elk jaar weer excuses verzonnen worden. Je vraagt je af waar de ouders zijn. Welke 12-jarige mag zomaar ‘s avonds de woning verlaten? Moeten die ouders niet gestraft worden? Voldoen zij aan hun ouderlijke plichten van opvoeding en bescherming? Welk signaal geven zij aan hun kroost? Hoe gaan die hun kinderen kunnen opvoeden als zij het zelf niet meegekregen hebben?

Deze burgemeester spelde hen de les: “Wij zijn er niet om uw kinderen op te voeden!”

Gelijk heeft hij. Groot gelijk.

“Overal waren groepjes jeugd. Soms maar twaalf of dertien jaar oud. […] Gooiend met Cobra’s […]”, schetste de burgemeester. “Moesten die kinderen niet gewoon thuis zijn? […] Waar zijn die ouders überhaupt?”

Van Stappershoef heeft het naar eigen zeggen met zijn kinderen wel goed aangepakt. “Wij controleerden hun rugzakjes. Alleen normale rotjes en afsteken bij ons voor de deur. […]” Dit in tegenstelling tot andere ouders, oreerde hij: “Tegenwoordig lijkt het wel: ga je gang, als ik er maar geen last van heb en zeker niet bij ons voor de deur.” Uit de woorden van Stappershoef sprak een grote frustratie: “Wij zijn er niet om kinderen op te voeden die hun goddelijke gang maar mogen gaan.”

Verneem meer…

En dan zou onze redactie nog een stap verder kunnen gaan. Maar dat mogen we niet. Kwestie van niet beschuldigd te worden van racisme, xenofobie en andere door UNIA verboden gedachten….

In ons Kempisch dorp is het gelukkig nog niet zo ver gekomen. Ons dorp is niet populair bij wereldreizigers en vakkrachten. Ons dorp herbergt slechts een verplichte hoeveelheid gelukzoekers, een pita-zaak, een chinees restaurant en een nachtwinkel. Zonder problemen. Op de laatste dag van het jaar gaan kinderen van deur tot deur zingen. De meesten – de kleintjes – zelfs met begeleiding van een ouder of oudere zus/broer. Het verbod op, of de aanvraagverplichting, voor vuurwerk heeft resultaat gehad. Rustige nacht zonder uitbraak van paarden, zonder hondengeblaf. Prima zo.

Importwet voor vakkrachten in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor fachkräfteeinwanderungsgesetz

Duitsland moet voor vakkrachten uit niet-EU-staten attractief gemaakt worden. Volgens Merkels regering per jaar 25.000. 25.000! Dat heeft de Bundestag op 7.6.19 met de vakkrachten-importwet beslist met 369 pro- en 257 anti-stemmen. Midden december werd dit gevierd met een “vakkrachtentop” op de kanselarij.

25 000? 25.000 per jaar? Ergens denkt men dan aan een ander getal: binnen een periode van 5 jaar zijn ca. 2 miljoen volksverhuizers, ook “vluchtelingen” genoemd, naar Duitsland gekomen. Kon men de 25.000 vakkrachten dan niet uit de 2 miljoen recruteren? Ja, toch? Martin Schulz (SPD), voormalig EU-volksmenner, wist toch: “Wat de vluchtelingen naar ons brengen, is waardevoller dan goud.” En toenmalige grote baas van Daimer, Dieter Zetsche, trad hem bij: “Net zulke mensen zoeken wij.”

De toekomst kleurde goud in Merkelland. Het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (een overheidsorgaan dat de arbeidsmarkt en de vakkrachteninvulling onderzoekt) herinnerde de goegemeente te pas en onpas steeds weer aan het hoge opleidingsniveau van Merkels lievelingen. Ene professor Herbert Brückner, verbonden aan het IAB, liet nog in augustus 2016 in de „Tagesschau24“ (TV-actualiteitsprogramma) weten dat bijna de helft van de jonge vluchtelingen een gymnasium bezocht had (bij ons ASO). En hoe wist de geleerde professor dat? Hij had het gevraagd aan… 123 vluchtelingen. Bovendien, het ene gymnasium is het andere niet.

Het ifo-Institut (Institut für Wirtschafsforschung) was van bij het begon eerder sceptisch. Realistisch: “2/3 van de leerlingen der 8ste klas (2de middelbaar) in Syrië hadden in 2011, nog voor het begin van de oorlog, zelfs nog geen competentieniveau bereikt dat bij ons gelijk staat aan de onderste trap van de Pisa-test. De achterstand der jonge Syriërs is gelijk aan 4 tot 5 jaar schoolopleiding.” M.a.w.: lagere school. Hans Werner Sinn, hoofd van ifo tot 2015 bij zijn afscheidstoespraak: “65% van de Syrische bevolking kent de 4 basisbewerkingen van wiskunde niet.” De meegebrachte diploma’s zeggen niet veel over de echte competenties van de houder. Psycholoog Heiner Rindermann (Univ. Chemnitz) concludeerde begin 2016 dat vluchtelingen met een ingenieursdiploma uit het Nabije Oosten eerder op een Realschuleniveau (te vergelijken met TSO) in te delen zijn.

Niet getreurd: nu komt de vakkrachten-importwet, die per jaar 25.000 gekwalificeerde arbeidsnemers naar Duitsland moet lokken. Een “braingain” – dus een stijging aan “brain”, aan intelligentie? Niet echt. Zelfs als deze komt, de winst aan intelligentie wordt meer dan kapot gemaakt door de voortdurende “braindrain”, het verlies aan hersenkracht, aan intelligentie. Immers in 2019 verlieten ca. 180.000 Duitsers hun land. Gemiddelde leeftijd van de emigranten: 32 jaar. 76% heeft gestudeerd. Cijfers van het Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (federaal instituut van bevolkingsonderzoek) van begin december 2019 met de titel „German Emigration and Remigration Panel“ (Duitse emigratie en remigratie). Sinds 2001 bijna 2 miljoen emigranten. Duitsland is al lang geen droombestemming meer voor “verstandige koppen” als ze in andere landen veel meer kunnen verdienen, daar geen rekening moeten houden met bureaucratie, met hoge sociale lasten en belastingen.

Bovendien mag men niet vergeten dat het vakkrachtentekort in Duitsland zelf-veroorzaakte redenen heeft. Daar kan men na vier kabinetten Merkel (14 jaar Merkelse regering) niet omheen. In slaap gewiegd en blijven sluimeren. Pensioen op 63 veroorzaakte een daling van 12% der werknemers met ervaring. Pre-pensioenregelingen zorgen ervoor dat elk jaar honderdduizenden medewerkers op hun lauweren kunnen gaan rusten. Beide maatregelen zorgden voor een leegloop van kennis en ervaring.

Het onderwijssysteem, de toegang tot hoger onderwijs, is ook een reden voor het vakkrachtentekort. In de 1990ger jaren begonnen elk jaar ca. 250.000 studenten aan hoger onderwijs; nu is het aantal verdubbeld: 500.000. Sinds vijf jaar telt men in Duitsland meer jonge mensen die aan hoger onderwijs beginnen dan deze die een beroepsopleiding starten. Er zijn nu in Duitsland 330 beroepsopleidingsindelingen en 17.000 studeermogelijkheden. Bovendien worden deze “acedemische” opleidingen vooral in de geestes- en sociale wetenschappen gegeven, die eerder een job in de ambtenarij of in de door de staat ondersteunde NGO’s moeten garanderen maar geen vakkrachtentekorten invullen.

Men kan er niet naast kijken: het aanbod van de werkgelegenheid daalt. De Deutsche Bank wil 18.000 banen schrappen. Continental 20.000, waarvan 7.000 in Duitsland. Siemens 10.000, VW 7000, Ford 5400, Thyssenkrupp 4000, Airbus enkele duizenden van de huidige 12.000, C&A 100 filialen van de 450. Ook dat is “braindrain” richting werkloosheid. En dan wil de Merkelse regering nog nieuwe vakkrachten uit niet-EU-landen importeren!

Bovendien – iets wat men vrolijk negeert – de echte gekwalificeerde migranten zijn dringend nodig in hun thuislanden om daar hun eigen economie vooruit te helpen. Hoe heet het zo mooi in de politiek? “Vluchtoorzaken bestrijden”. Tot de eigen belangen primeren – kolonialisme 2.0.

Auteur: Josef Kraus, voorzitter Duitse lerarenbond 1987 – 2017 in PAZ

AfDer Gottfried Curio slaagt nagels met koppen tijdens het debat over b.g. wet: omvolkingsplan der Merkelse regering!!!

Doofland

Afbeeldingsresultaat voor Doofland

De Duitse belastingbetaler mag bijdragen aan een Arabische en Farsi versie van de nationale tv-zender WDR – foryou. Hierbij krijgen de welgekomen vakkrachten tips hoe ze kunnen integreren de boel kunnen belazeren.

Zoals “hoe kan je geduld worden”. M.a.w. niet erkende vluchtelingen die om een of andere nepreden in Merkelland hun tenten toch mogen laten staan, zelfs al hebben ze geen recht op asiel, resp. zijn ze uitgeprocedeerd. Zoals bv. als de nationaliteit niet kan vastgesteld worden, als het thuisland hun geëmigreerde vakkracht niet wil terugnemen, als de sukkelaar een of andere ziekte onder de leden heeft, als zijn bloeikes van kinderen het “o-zo-goed-doen-op-school, als… De lijst wordt ongetwijfeld binnenkort aangevuld met milieu-, resp. klimaatverbonden problemen.

De zender heeft verschillende filmpjes over het “geduld”-worden gemaakt, zoals bv. door te gaan studeren, door een stageplaats in te vullen, door een knelpunt beroepsopleiding te volgen… Er wordt ook raad gegeven hoe ze aan een woning geraken (… bio-Duitsers worden uit sociale woningen gezet om plaats te maken voor Merkels lievelingen), hoe ze aan allerhande gratis dienstverlening geraken…

Verder worden tips gegeven over de Duitse samenleving, zoals: je mag je vrouw niet slaan, je mag geen joden voor een auto gooien, gaan zwemmen betekent “zwemmen” of “plonsen” – het is geen uitnodiging voor fysisch contact, je mag homo’s niet beledigen of christenen met de dood bedreigen…enz… Messentrekkerij daarentegen wordt alom geduld…

Een voorbeeld: