Het begin van een wending?

Enkele citaten uit het vraaggesprek van Henk Dheedene met Mark Elchardus in De Tijd van 23.10.21::

Elchardus: ‘Jawel, ongeveer zeven op de tien ondervraagde mensen voelen zich niet langer thuis zoals voorheen, vooral ten gevolge van migratie.’

En het is een parallel proces. Zeven op de tien mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst zeggen dat ze hier niet worden aanvaard. Het gaat om een grote wederzijdse vervreemding.’

De meeste liberalen, mensen die voor een liberale inrichting van onze maatschappij zijn, pleiten voor migratie om zo een wereld te creëren waarin kapitaal, goederen en mensen vrij kunnen circuleren. En er zijn de mensen ter linkerzijde die hoopten op stemmen uit die groep. Je krijgt dus een coalitie tussen economisch geïnspireerde tolerante mensen die vinden dat we die arbeidskrachten nodig hebben, samen met partijen die hopen op een nieuw kiezerspubliek.’

Het betekent dat we niet langer systematisch op zoek gaan naar de boten waarmee mensensmokkelaars migranten overzetten. Maak hen duidelijk dat ze die tocht niet moeten ondernemen. Want die reddingsacties zijn net een uitnodiging om te komen. Mensensmokkelaars stemmen zich daarop af. De boodschap moet zijn: de tocht is gevaarlijk, begin er niet aan.’

‘Rechters zijn sowieso niet onpartijdig of onafhankelijk, omdat ze elk hun eigen voorkeuren en visies hebben. Daarom heb je pluralisme van rechters nodig. En de jongste tijd heb ik de indruk dat die verhouding daarin zoek is. Kijk naar de uitspraken van de rechters van het Europees Hof van de Mensenrechten in Straatsburg. Uit analyses blijkt dat de rechters zich activistisch en kosmopolitisch opstellen, en steeds minder rekening houden met de oorspronkelijke doelstelling van die rechten.’

Een splinterbom met een langdurige werking net onder de oppervlakte van het politieke en maatschappelijke gebeuren, zo zou je het jongste boek van professor em. Mark Elchardus, “Reset” (*), kunnen noemen. Opiniemaker Rik Van Cauwelaert noemt het boek een van de belangrijkste politieke boeken van de afgelopen decennia.

Prof. Em. Elchardus werd tot voor enkele jaren de huisideoloog genoemd van de Vlaamse sociaaldemocraten, maar geraakte al eerder onder vuur omwille van zijn Vrije Tribunes en zijn kritiek op het migratiebeleid.

In De Tijd lezen we vandaag over dit nieuwe boek: “Elchardus stelt vragen bij de brede interpretatie van de universele mensenrechten, neemt het op voor Polen in zijn strijd met de Europese Unie, stelt de juridisering van de maatschappij ter discussie, geeft de nieuwe radicale antiracismebewegingen en LGBTQ-strijders een veeg uit de pan, pleit voor een puntensysteem voor migratie en vreest dat het recht op asiel voor vluchtelingen niet houdbaar zal blijken als we illegale migratie niet terugdringen.”

Professor Elchardus windt er in een interview met dezelfde krant ook geen doekjes om: “Ik ben in oorsprong geen nationalist. Ik stel alleen vast dat nationalisme het gemeenschapsdenken vandaag meer draagt dan de traditionele voorstanders ervan, zoals de christendemocraten en de sociaaldemocraten (…) Ik zie geen kansen meer voor een Belgisch gemeenschapsgevoel. De oplossing ligt in meer autonomie voor de landsdelen. Ook Wallonië zou daar baat bij hebben.”

En tot slot, de kwestie van de cordon sanitaire tegen één bepaalde Vlaamse partij: “Maar er loopt iets mis met ons politiek bestel als de grootste partij van alle anderen te horen krijgt dat die er nooit mee in zee willen gaan. Het is geen gewenste situatie omdat je de indruk geeft dat je met dat soort opinies geen rekening moet houden, dat die mensen niet meespelen”.

Professor em. Elchardus vreest dat hij met zijn nieuwe boek vrienden zal verliezen. Hij zal er ongetwijfeld ook een pak lezers bijkrijgen. Mensen die dezelfde analyse maken als hijzelf en die zichzelf deze existentiële vragen stellen: hoe in een geglobaliseerde wereld zonder grenzen en dus zonder identiteit voldoende gemeenschapsgevoel kan overblijven om de gemeenschap waarin we leven, te behouden en hoe de solidariteit, de grondsokkel van elke gemeenschap, overeind kan blijven. Mis dit boek niet!

Elchardus, M., Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie”, Uitgeverij Ertsberg, 606 pagina’s. ISBN 978946469007

Kijk ook naar: Mark Elchardus in De Afspraak, waarbij hij de activistische rechters onder de loep neemt: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/20/mark-elchardus-dat-rechters-het-laatste-woord-hebben-daar-ben/

“No Polonia, no Russia… Germany!…”

... brullen bescherming zoekende jonge mannen, die de grenzen van minstens 5 à 10 veilige landen overstaken, en willen met geweld de Pools-Russische grens bestormen.

De “beschermingzoekende” sukkelaars, die mits ettelijke jaarsalarissen tot in Wit-Rusland geraakt zijn om van daar, geholpen door een krachtig duwtje in de rug van de Wit-Russische regering (bekijk video hieronder) via Polen verder naar hun eindbestemming, “Germony” te reizen, willen niet aanvaarden dat Polen de grenzen beschermt. Desnoods met de hulp van ijzeren staven en ander overtuigingsmateriaal.

Volg hier hun reis via Wit-Rusland naar de EU-grenzen:

Schakel ondertiteling, vertaling en/of geschreven tekst aan via icoontjes onderaan

Is de EU – of Duitsland als hoofdbetrokkene – Polen dankbaar dat het de buitengrenzen van de EU beschermt en verdedigt? Ook Litouwen en Letland zijn momenteel voor honderden miljoenen euro grenshekken aan het oprichten. Of de EU misschien kan bijdragen? Het antwoord kan u allicht raden. Integendeel zelfs: de ambassadeurs van EU-lidstaten die een grens delen met Oekraïne werden op het EU-matje geroepen. Wat wil de EU? Een ontvangstcomité met de fanfare op kop???

Polen, Oostenrijk en Hongarije eisten in een brief aan de EU-Commissie de EU-buitengrenzen met hekwerk of muren te beveiligen. Mede-ondertekenaars zijn Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Letland, Litouwen en Denemarken.

Deze zouden d.m.v. het EU-budget moeten gefinancierd worden. Duitsland, Frankrijk, Spanje en andere landen, populair bij de asielaanvragers, hebben de brief niet getekend. Zoals u reeds kon raden ontbreekt ook de handtekening van het land b, dat meent dat er altijd nog plaats is voor enkele tienduizenden vluchtelingen meer. De Luxemburgse buitenminister vindt dat er “absoluut niet” nog meer muren mogen gebouwd worden… men moet weliswaar weten wie er binnenkomt – hij er is echter ook “absoluut tegen” dat gelukzoekers in interneringskampen ondergebracht worden.

Alsof er geen verschil is tussen grensbescherming en een interneringskamp… Bovendien wie er zoal de EU komt verrijken… hoe kan men dat te weten komen als ze onderweg hun papieren verloren hebben?

Duitsland trekt de verzoenende kaart en wil samen met Polen de grens met Wit-Rusland gaan bewaken. Of ze dat “schaffen”?

Zwölf EU-Staaten fordern “physische Barrieren” an Außengrenzen (t-online.de)

“Flying Angels”

Naar verluidt toeren “vrijwilligers-piloten” over de Mid. Zee om toekomstige drenkelingen op te sporen en de reddingsvloot naar de juist coördinaten te loodsen.

Civil sea rescue of people in flight

Sea-Watch e.V. is a non-profit organization that conducts civil search and rescue operations in the Central Med. In the presence of the humanitarian crisis, Sea-Watch provides emergency relief capacities, demands and pushes for rescue operations by the european institutions and stands up publicly for legal escape routes. Since a political solution in the sense of a #SafePassage is not on the horizon, we have expanded our field of operation and made new plans. We are politically and religiously independent and are financed solely through donations. www.sea-watch.org/en/

Oogjes dicht en snaveltjes toe!

De dood van Mohammed-spottekenaar Lars Vilks werd quasi onmiddellijk “onderzocht” en bij de statistieken van dodelijke slachtoffers in het verkeer opgenomen. Gelooft u dit?

Onze redactie is alvast niet overtuigd van de officiële uitleg, nl. een betreurenswaardig auto-ongeval.

Sinds 2007 genoot Lars Vilks 24/24 politiebescherming, had twee persoonlijke lijfwachten. Al-Qaeda zette $ 100.000 op zijn hoofd. Hij ontsnapte aan talrijke aanslagen tot zondag een vrachtwagenchauffeur stoemelings op zijn wagen inreed. Volgens de politie zou een klapband misschien, eventueel, hoogstwaarschijnlijk de oorzaak kunnen zijn. De Zweedse cultuurministerin, Amanda Lind, plengde twee krokodillentranen toen ze het een “extreem tragisch voorval” noemde.

Lars Vilks leefde op geleende tijd. In 2007 probeerden twee mannen zijn huis in Zweden in brand te steken. In 2015 ontsnapte hij ternauwernood aan een aanslag in Kopenhagen tijdens een debat over de islam en de vrijheid van meningsuiting. In dat zelfde jaar, slechts een maand later, vond een jonge “Deen”, van Palestijnse oorsprong, dat het met de vrijheid van meningsuiting in Kopenhagen de spuigaten uitliep. Vilks en zijn gast, de Franse ambassadeur, kwamen er met de schrik vanaf. Vijf agenten werden gekwetst, een Deense filmregisseur gedood. Dezelfde Mo-supporter vermoordde ook een joodse veiligheidsagent die wacht hield voor de Kopenhaagse synagoge – pas toen ging hij over de tolerantie-schreef en werd door de Deense politie neergeschoten. In 2014 werd de Amerikaanse “Jihad Jane”, Colleen LaRose (58), tot tien jaar gevangenis veroordeeld omdat ze een moordcomplot op Vilks plande.

Lars Vilks: Swede who lived under police protection after drawing Prophet Muhammad dies in crash | Euronews

Lars Vilks och två poliser döda i trafikolycka i Markaryd (expressen.se)

Noem het probleem bij de naam

U kent de poco beschrijving van landverhuizers: het zijn volgens politici en media “mensen zonder papieren“.

Wie hen durft te noemen voor wat ze zijn, voor de status die ze volgens ons en het EUropees rechts- en asielsysteem bekleden, zijn het “ILLEGALEN“.

Dries legt de vinger op de bepleisterde wonde:

Een oud probleem:

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is vluchtelingen-welkom-het-einde-van-europa.png

In juli klonk Gerolf Annemans nog zo in het EU-parlement, d.w.z. toen de Afghaanse crisis nog aan het sluimeren was… Het ging van kwaad naar erger…

“Ik breng u even bij eerste van enkele studiedagen van onze Europese fractie in Trieste, de terminus van de fameuze Balkanroute. Getuigenissen die ons perplex achterlaten. De meest pakkende en indrukwekkende getuige was hier Fausto Biloslavo die de bronnen van de Balkanroute zeer goed kent.

Hij was reeds in de vorige eeuw gevangene van de Russen in Afhanistan. Hij is bekend van verschillende televisiereportages ter plaatse in Afghanistan maar ook in Bosnië waar de “gekleurde mannen” in kleine of grote groepen na maanden stappen de buitengrenzen van de EU bereiken. Hij toont er enkele van.

Dappere betogingen in Kabul die weliswaar op het eind uit elkaar geschoten worden door wild uitziende taliban. Ook een schrijnend verslag van de wijze waarop het Westen de mensen van de Pansjirvallei in de steek heeft gelaten zelfs toen de Pakistaanse luchtmacht de dappere strijders van de zoon van Massoud uit elkaar kwam schieten. Geen No-fly-zone deze keer, maar een gruwelijke uitlevering van Pansjir aan de schurken van het nieuwe regime.

En dan de reportages over de laatste fase van de Balkanroute op enkele kilometers van hier. Migratie is een miljardenbusiness. En ze komen nu vanuit Pakistan en Bangladesh. Met vervalste verhaaltjes over Afghanistan die hen door NGO’s worden ingefluisterd als excuus om hier beter in het asiel te kunnen binnenglippen. Ook de Afghaanse jeugd zélf komt nu hierheen. Ze verlaten tegen betaling van vele duizenden dollars hun land dat voor lange tijd een zwart en hopeloos gat dreigt te zullen worden.

Fausto Biloslavo stapt met hen mee. Tijdens hun pauzes op weg naar het Eldorado West Europa reciteert een jongeman uit Bangladesh zijn koranverzen. Als ze in Bosnië door politiemensen te veel worden gehinderd, komen ze van hun onverharde voetpaden naar beneden om de doorgang te beletten voor auto’s. Ze leggen zich massaal over de weg en scanderen luid “Allahu Akbar”. Iconische beelden.

De laatste Bosnische stad voor de grens met de Europese Unie is Bihac, waar de problemen met de ononderbroken stroom migranten immens zijn. Mensen in Bihac organiseren zich om te protesteren. Ze protesteren tegen de hypocrisie van de Europese Unie die enerzijds grenzen hanteert maar anderzijds de migratiestromen welkom heet en hen dus eindeloos blijft aantrekken.

De Balkanroute wordt “The Game” genoemd, een cynisch spel. Theoretisch is asiel aan voorwaarden gebonden maar tegelijk wakkert de EU een hele neven-industrie aan van NGO’s die de Pakistanen en Afghanen begeleidt in de procedure, ook hen leert met welke leugens over hun afkomst ze de meeste kans maken in de procedure. Ook al zijn de meesten al van veel langer dan de Afghaanse machtsovername onderweg : ze zijn nu plots allemààl Afghanen die “de hel van de taliban zijn ontvlucht”.

Sinds ze hoorden dat minderjarigen van Europa nu niet meer mogen worden uitgewezen, zeggen ze allemaal dat ze minderjarigen zijn. De NGO’s, zo beklaagt tijdens onze ontmoeting Pierpaolo Roberti, de LEGA-minister voor Migratie van de regio Trieste zich, hebben onlangs nog een verdrag dat hij met Slovenië had afgesloten over verplichte terugname van illegalen, door rechtbanken laten vernietigen op basis van Europees Recht. Hij vreest daardoor het ergste voor de komende maanden.

Illegalen, ongewenst langs beide zijden van die grens zijn het voorwerp van een cynisch spel en een cynische miljardenbusiness van mensenhandelaars, NGO’s en de Europese Unie. De Europese Unie is niettemin ten aanzien van al die illegalen dus bijzonder hypocriet en dus zowel de protesterende Bosniërs als de NGO’s geven interviews waarin ze voor het einde van de hypocrisie pleiten door gewoon de grenzen onbelemmerd open te zetten.

Hypocrisie langs alle kanten met andere woorden. De redenen liggen voor de hand. De Europese Unie is bezig ons continent, ieder van u, onder te dompelen in een migratie waar wij niks mee te maken willen hebben.”

Gerolf Annemans vanuit Triëste – (20+) Gerolf Annemans | Facebook

Bihac: bevolking protesteert tegen aanhoudende toestroom landverhuizers:

De nieuwe Balkanroute via Albanië:

Een kennismaking met b.g. journalist Fausto Biloslavo:

Nigel Farage bevestigt dat elke landverhuizer zich nu een Afghaan noemt… zoals elke Marokkaan, elke Libiër, elke Egyptenaar…. zich na Merkels welkomboodschap een Syriër noemde:

https://www.thetimes.co.uk/article/nigel-farage-embarrasses-priti-patel-by-finding-migrants-in-essex-hotel-dsfgk5x39

Onze redactie struinde op het www op zoek naar “Afghanen-die-de-hel-van-de-taliban-ontvlucht-zijn”:

Deze video over een gerenommeerd hotel in Scarborough, waar de Britse regering de Afghaanse gasten ondergebracht heeft, laat weinig of niets aan de verbeelding over. Schakel ondertiteling + vertaling in via icoontjes onderaan.