Twee vragen

Te pas en te onpas verwijst de VRT in het journaal en andere programma’s naar de Zelfmoordlijn 1813. Waarom nu niet? Hongerstaking is toch een vorm van zelfdoding. Dus?

Tweede vraag: zullen de kerkelijke en universitaire instanties die meehelpen aan deze pogingen tot zelfdoding worden vervolgd voor medeplichtigheid? In een rechtsstaat moet dat de regel zijn. Toch?

Lees: De enige humane oplossing voor de hongerstakers: repatriëring

“Ik wil die zieke ideologie niet naar hier brengen.”

Citaat van Sebastian Kurz, Oostenrijks regeringsleider, refererend naar de te verwachten exodus van Afghanen nu de VSA & bondgenoten daar hun democratieproject verlaten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Niets-te-doen-met-de-islam2-Brilleke-nodig-1024x723.jpg

Volgens VN-statistieken zijn Afghanen de laatste tijd de grootste groep onder zandbakparels, tendens stijgend. Naar schatting zouden er zich momenteel ca. 300.000 Afghanen in Duitsland bevinden, in Oostenrijk 45.000, in het land b waren Afghanen met 21% (mei ’21) de grootste groep internationale beschermingaanvragers. Om een idee te geven hoe snel dit aantal groeit: In 2000 telde Antwerpen ongeveer tweehonderd Afghanen. Twintig jaar later zijn er dat ruim 7.500. De Afghaanse gemeenschap is daarmee uitgegroeid tot de vijfde grootste nationaliteit in de stad, na de Belgen, de Nederlanders, de Marokkanen en de Turken. Maar de recente instroom van veelal jonge mannen – opvallend hierbij het aantal “onbegeleide minderjarigen” – houdt bepaalde uitdagingen in…

“Uitdagingen”… poco synoniem voor problemen.

– Ich will diese kranke Ideologie nicht nach Europa bringen“, zegde Sebastian Kurz, die zich – terecht – zorgen maakt over de verspreiding van een extremistische islamitische ideologie en die naar verluidt, ondanks de terugtrekking van buitenlandse militairen uit Afghanistan, toch Afghaanse vluchtelingen zal blijven afwijzen en uit het land zetten, ook al zou de Taliban heel Afghanistan onder controle krijgen. . Enkele dagen nadat zelfs “Mutti” Merkel gesteld had dat de vluchtelingencrisis van 2015 niet voor herhaling vatbaar is, uitte Kurz een zelfde mening. Hij vindt dat ze niet naar Europese staten zoals Oostenrijk, Duitsland, Zweden…e.a…. moeten komen; ze kunnen immers ook hun heil zoeken in de buurlanden. Immers “de opname van voor de Taliban vluchtende burgers in Oostenrijk of Duitsland zal de problemen van Afghanistan niet oplossen”.

De Bild-journalist provoceert Kurz, probeert hem erin te luizen door hem de sharia van de Taliban onder de neus te wrijven, en vraagt: wil Kurz echt die mensen in de steek laten? Alsof Kurz persoonlijk verantwoordelijk is voor de shariapraktijken der Taliban…

En… Kurz stelde ook dat met de toename van Afghaanse vluchtelingen het gevaar op een stijging van de criminaliteitscijfers reëel is. Immers “heeft de overheid nu met gevallen te maken die voor de grote migrantentoestroom niet voorkwamen en cijfers over bepaalde misdrijven, zoals geweld tegen vrouwen e.d. stijgen.”

Onze redactie vond dit interessant artikel, waarbij de vraag gesteld werd of Afghanen in de Oostenrijkse crminaliteitscijfers oververtegenwoordigd zijn: “Faktencheck: Sind Afghanen in der Kriminalitätsstatistik überrepräsentiert?” Het antwoord: “Ja, maar…”

Ja, maar, dat is normaal bij een groep die overwegend uit jonge mannen bestaat… Ja, maar, dat is normaal omdat buitenlandse daders sneller aangeklaagd worden… Ja, maar, dat ligt aan hun patriarchale structuur, geweld als socialiseringsvorm, een “hyperseksualisering omwille van het sex-taboe” en ook wegens een “niet ter zake doende conditionering van geweld tegen vrouwen voor migratiepolitieke doeleinden”… m.a.w. het mes wordt omgekeerd: de dader wordt als slachtoffer uitgeroepen!

Zelfs Merkel gaf toe dat de laatste tijd de veiligheid in heel Europa door de migrantentsunami verslechterd was. “Historische Kehrtwende” kopt Bild, een “historische ommekeer” daar miljoenen Afghanen in de startblokken staan om Duitsland (en andere West-Europese landen) te overspoelen. Op de vraag of de Duitse regering een gelijkaardige welkomcultuur zal handhaven t.o.v. de te verwachten vluchtelingenstroom uit Afghanistan, antwoordde Merkel dat Duitsland reeds veel Afghanen onderdak verschaft had en dat de Afghanen van een tocht naar Duitsland moesten afzien. Van “Wir schaffen das” naar… “wij kunnen niet iedereen opnemen“. Maar zo ver als de Oostenrijkse regering wil ze het niet drijven: voorlopig worden geen Afghaanse vluchtelingen uitgewezen. En de Afghanen die sinds 2013 voor de Duitse Bundeswehr, actief in Afghanistan, gewerkt hebben en door de Taliban hiervoor waarschijnlijk de rekening gepresenteerd zullen krijgen, die mogen naar Duitsland komen. Desnoods wil ze zelfs hiervoor chartervluchten inzetten.

Magyar Nemzet

Abschied von der Willkommenskultur

Ter illustratie van de verhuisbereidschap der Afghanen:

En opnieuw bleek een minderjarige “vluchteling” meerderjarig

Österreich: Vergewaltiger lockten Leonie (†13) über Insta in Falle

U herinnert zich waarschijnlijk nog de moord op de 13-jarige Leonie die door vier Afghaanse geweldenaars (sommigen met een strafblad) gedrogeerd, uren lang zwaar mishandeld, verkracht en vervolgens gewurgd en als een stuk vuil weggegooid werd. (zie artikel onderaan).

Het is niet voor het eerst dat pas bij een misdrijf blijkt dat een geïmporteerde tiener uit de zandbaklanden in werkelijkheid verschillende jaren ouder is dan hij aan de overheid opgegeven heeft… en waaraan de “bevoegde” instanties niet durven te twijfelen.

Ook nu werd dit weer vastgesteld – volgens een medisch onderzoek zou een zgz. 16-jarige Afghaanse puber, die samen met drie andere Afghanen, verdacht wordt van de moord op de 13-jarige Leonie, een pak ouder zijn dan door hemzelf aangegeven toen hij “bescherming” vroeg in Oostenrijk. Na een medisch onderzoek zou op 14 juli 2019 blijken dat één van Leonie’s beulen een leeftijd van 20.6 jaar opgekleefd gekregen hebben. Zijn advocaat ontkent; op hem maakt het lieverdje niet de indruk al de volwassen leeftijd van 18 of 20 bereikt te hebben.

En waarom is dit belangrijk? Wel omdat jonge criminelen mogen rekenen op meer begrip én op een lagere straf. Als de b.g. niet-minderjarige in juli 2019 al 20 jaar oud was, dan is hij nu – tijdens de Leonie-moord – 22 jaar en zou theoretisch levenslang kunnen krijgen. Zou.

De moord op Leonie herinnert aan de moord op Mia die op 27 december 2017 in Kandel door een zgz. 15-jarige Afghaan – eveneens een “beschermingzoekende parel” met talrijke messteken vermoord werd. Mia’s vader liet na de moord optekenen: “Nooit ofte nimmer is hij slechts 15 jaar oud. Wij hopen dat wij nu, n.a.v. het proces, zijn echte leeftijd te weten komen.” De asielaanvraag van Mia’s moordenaar werd maanden voor de moord al afgewezen. De dader kreeg slechts 8 1/2 hechtenis…

Een soortgelijk scenario speelde zich af in Freiburg, oktober 2016, met de moord op de 19-jarige studente medicijnen Maria Ladenburger door nog een beschermingszoekende zandbaklander, Hussein Khavari, eveneens door de Duitse overheid erkend als minderjarige asielzoeker. De rechtbank van Freiburg veroordeelde hem in maart 2018 tot levenslang. In dit geval kon door een medisch onderzoek elke twijfel omtrent zijn leeftijd weggenomen worden: toen hij Mia vermoordde was hij minstens 22 jaar oud. Zijn vader gaf immers tijdens een telefoongesprek met de rechtbank toe dat zijn zoon in 1984 geboren was… wat betekent dat Hussein in de herfst 2016 zelfs ouder dan 30 was!

Zijn ze bij de jeugdinstellingen bij de “goedkeuring” der minderjarige vluchtelingen-zonder-papieren ziende blind?

Door als “minderjarige onbegeleide vluchteling” geregistreerd te worden krijgen de zandbaklanders niet slechts een zeer omvangrijk pakket steun, ze krijgen ook de mogelijkheid te studeren en nemen zelfs gegeerde studieplaatsen van bio-Duitsers af. Je kan je ook de vraag stellen of ze met hun toekomstig slachtoffer überhaupt kennis gemaakt zouden hebben als ze hun echte leeftijd zouden opgegeven hebben. Al te dikwijls weigeren instanties vluchtelingen op hun leeftijd te onderzoeken – u kent het riedeltje “inbreuk privé sfeer” – met als logisch gevolg dat er misbruik van gemaakt wordt. Pas als ze een ernstig misdrijf begaan, dan wordt er plotseling wel naar hun leeftijd gekeken omdat die de strafmaat bepaalt.

Hoeveel er onder de radar blijven is niet bekend. In Oostenrijk werd bv. in het jaar 2016 de helft der asielzoekers, die zich als minderjarig meldden, onderzocht en dat waren afgerond 2300 personen. De testresultaten gaven aan dat 40% van hen ouder was dan oorspronkelijk aangenomen werd.

Of de zoveelste moord op een jong meisje of vrouw tot een bedachtzamer asielbeleid zal voeren… ???

Compact

Als u de twee onderstaande artikels over de moord op Mia en Maria opent, zal u merken dat de hierop betrekking hebbende video’s en afbeeldingen door een onzichtbare hand verwijderd werden. Het wordt met de dag erger…

Onder en achter de hoofddoek

Ik zie… ik zie... wat jij niet ziet!. - ppt video online download

JMDD heeft een zeer voorzichtige, maar in feite halfbakken poging gedaan om de aandacht te vestigen op het gevaar van de Omvolking. Als men het niet aandurft om te wijzen op het Coudenhove Kalergi plan en de 2 Olifanten in de kamer die achter dit plan schuil gaan… En waarbij de eerste de operationele arm is van de tweede… een overduidelijk probleem.  Het gaat bij deze Omvolking niet alleen om het importeren van een stemmenreservoir voor links, van welke kleurschakering ook, maar ook om een openlijke oorlog tegen de autochtone blanke bewoners van de EUSSR, die moeten vervangen worden door een bastaardsoort, cfr. het voormelde plan. Of een etnische zuivering met een culturele genocide. In dit geval echter niet strafbaar. M.b.t. België  had JMDD duidelijk moeten stellen dat Vivaldi, een communistische logemaffia-bende, actief betrokken is bij de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan, en zich bijgevolg schuldig maakt aan hoogverraad. Na WO II zijn er bij manier van spreken, veel meer, voor veel minder tegen de muur gezet.

Coudenhove-Kalergi plan - Het Nieuwe Brein | Fenneke Lammerink

Bij de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan door de 2 Olifanten in de kamer, speelt de islam een sleutelrol.  Een islam, die geen godsdienst  &  ideologie is, maar een bloeddorstig terreursysteem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, een aantal dat elke dag nog stijgt.  Een islam die het wapen is, maar diegenen die het wapen hanteren zijn echter van een doorslaggevender belang. 

In het licht van het voormelde is de discussie over de scheiding tussen Kerk en Staat dan ook zonder voorwerp.  Dit geldt ook voor de oeverloze discussie over het hoofddoek van madame Ihsane Haouch.

Belangrijker is echter : Wie heeft die daar geparachuteerd en waarom?  En dan komen we terecht bij Vivaldi, waar niemand nog kan en mag beweren dat ze niet wisten, welk vlees ze in de kuip hadden. Haar “parachutage” maakt dan ook deel uit van de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan door Vivaldi. 

Al-Hijra: immigratie als paard van Troje van de islam – Uitgeverij Egmont

Het ging hier dan ook om een doelbewuste provocatie, via het Islam-Paard van Troje, om onze maatschappij verder te vernietigen.  Haar uitspraken over de herziening van de verhouding tussen Kerk en Staat op basis van de demografische evoluties, lees: invasies, passen dan ook in dit Coudenhove Kalergi plan, waarbij de islam niet alleen de Kerk moet vervangen maar ook de Staat. 

Het probleem met haar uitspraken ging niet over de inhoud, maar wel dat ze vroegtijdig de verborgen agenda’s op tafel heeft gegooid.  Uiteindelijk bleef er niets anders meer over voor madame Haouach, dan het af te bollen.   En voor deze islam als wapen, moet dan ook alles wijken en offeren de Loge, links, groenen, feministen e.a. alles op waarvoor ze jaren lang model hebben gestaan en gestreden. Het bevestigt dan ook de leugens, het bedrog en het verraad , waarmee de voormelde soorten al die jaren hebben rond gezeuld. Ter attentie van Barbara: De Croo gaat dan ook zijn boekje niet te buiten, hij en de rest voeren gewoon het Coudenhove Kalergi plan uit!

Het is steeds van belang een onderscheid te maken tussen het “wapen” en diegenen die het hanteren.

Spreekwoorden - De website van stellazeijlmans!

Een aspect dat echter na het incident over uitspraken opdook, was het verslag van de Staatsveiligheid over haar eventuele banden met het Moslimbroederschap en wanneer, resp. wie bij Vivaldi hiervan kennis had. Een geluk dat Peter, van Els(ke), in het vuur sprong, om de zaak uit te spitten.  Er zijn nog zekerheden…

“De nota van de inlichtingendiensten, die voormalig regeringscommissaris Ihsane Haouach linkt aan de Moslimbroederschap, dateert van dinsdag 6 juli. Nochtans zei premier Alexander De Croo (Open Vld) afgelopen donderdag in de Kamer dat zijn partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de nota ontving “op woensdagavond”. “Het is wel erg sterk dat een nota van Staatsveiligheid drie dagen moet reizen om de premier te bereiken, wetende dat de minister van Justitie tot dezelfde partij behoort”, reageert N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover…. (Uit: Sinds wanneer weet premier De Croo van nota Staatsveiligheid over Haouach?)

PDR zou beter moeten weten. Er is de “officiële kennisgeving” en er is de “officieuze” via de “tam tam” van de broeders.  Vermoedelijke was Bartje, de “Grote Lijder”, via dit kanaal ook al snel op de hoogte, maar moest zwijgen.

Via de “tam tam” van de broeders wist Vivaldi dan ook onmiddellijk wat er gaande was en begon de operatie schadebeperking.  Het gelul over de datum van kennisname leidt echter de aandacht af van de mogelijke contacten van Haouach met de Moslimbroeders.   En hier zit het gevaar.  Van belang is vooral wie er werkelijk schuil gaat achter de Moslimbroeders. Weten ze dit niet bij de Sv.? Met die nota  brengt de Sv. immers Vivaldi in moeilijke papieren,  gezien Vivaldi hierdoor in conflict komt met diegenen die werkelijk schuilgaan achter het Moslimbroederschap. Over deze achtergronden verwijs ik naar De islamisering van België en Nederland in 2013, naar De paarden van Troje komen niet uit de mythologie en naar de volledige tekst van Unmasking the Muslim Brotherhood: Syria, Egypt, and Beyond. Een zaak staat er niet letterlijk in, namelijk dat het broederschap indertijd werd opgericht door de Britten in Egypte met als 1ste leider (sic): Hassan Al Banna.  Dit broederschap was in feite een instrument in handen van de Britse subversie. (Bron: Das Schwarze Reich van E.R. Carmin, p. 487)

Als madame Haouach of personen uit haar omgeving,  inderdaad banden dan wel contacten, zouden hebben met dit broederschap (sic), waarachter de sporen lopen naar Londen, Washington en Tel Aviv,  dan is er inderdaad een probleem, niet met die “banden” als dusdanig maar wel met het verslag van de Sv. Een tipje van de sluier wordt, al of niet gewild, opgelicht in “Dallemagne (cdH): “Rapport over Haouach is zorgwekkend”.

“Volgens de cdH’er is staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo), die Haouach aanstelde, politiek verantwoordelijk. “Ik vraag niet om iemands kop. Ik vraag duidelijkheid, zodat we ophouden onze kop in het zand te steken door te zeggen dat deze kwesties niet bestaan”, klinkt het. “Deze problemen bestaan wel degelijk. Er zijn derde landen die nu invloed uitoefenen op ons land om onze democratie en onze vrijheden te ondermijnen. Ze zijn erin geslaagd om contact te maken met de hoogste regionen van de staat. Ik vind dat dit volledig moet worden opgehelderd.”

In de voormelde brug zijn ook de reacties interessant, alleen al om te illustreren over wat er zoal gesproken wordt, maar waarbij de grond van de zaak niet wordt aangeraakt.  En nu komt het:

  • Over welke “kwesties” gaat het hhier?
  • Wie zijn die landen die druk uitoefenen?
  • Met welke “hoogste regionen” van het land zijn er contacten?
  • Voor wie reed madame Haouach werkelijk? Binnenlandse of buitenlandse belangen – al dan niet vijandige?
  • Wie binnen Vivaldi is de werkelijke verantwoordelijke voor haar ‘parachutage’ op die plaats? Handelde deze in opdracht van die buitenlandse belangen?

Deze vragen hadden deel moeten uitmaken van het betoog van JMDD en Peter DR.

In ’t Scheldt wordt er ook een analyse gemaakt die vooral betrekking heeft op de interne politieke strubbelingen rond dit dossier, maar voorbij gaat aan het aspect “Moslimbroederschap” en de internationale aspecten ervan, rekening gehouden met de commentaren van Georges Dallemagne.

Na de mislukte “psyops” met Jurgen C, nu dit geknoei. Neem daarbij de ontluikende “romance” tussen Eveline en Alexander, die de internationale pers haalde, met foto’s en al van Eveline, die blijkbaar door de natuur niet werd misdeeld… en we zitten opnieuw in de laatste dagen zoals bij de ondergang van het Oude Rome, met een zondvloed aan corruptie en decadentie, met daarbij dan de klassieke chantage, de olie die het ganse rot-corrupte criminele systeem smeert.

H.P.

Over een hoofddoek en een sjerp

The Radical Islam Pendulum – Grrr Graphics

“Uit welk doosje kwam het idee om juist een moslima met hoofddoek te benoemen tot regeringscommissaris voor gelijkheid van vrouwen en mannen?

 Is het de doos van onwetendheid of pure provocatie? Hoe je het ook draait of keert en ongeacht het antwoord van de gesluierde moslima, een hoofddoek heeft de symbolische waarde van vrouwendiscriminatie, inherent aan elementen in de islam.

Voorbeelden? Het feit dat de man de vrouw mag verstoten zonder dat zij dat met hem mag doen. Het feit dat de getuigenis van een vrouw maar half zoveel waard is als die van een man. Het feit dat in erfrecht man en vrouw niet gelijk zijn. Deze vormen van discriminatie zijn geen opinies. Het zijn feiten…”

Lees het opiniestuk van Hind Fraihi in De Tijd (niet achter een betaalmuur):

“Politieke diversiteitskoorts”.

Een muilpeer uit onverwachte hoek

Ongemakkelijke waarheid - Online tegeltjes bakken - WBVB Rotterdam

Homo’s aanbidden de partij met in haar naam de kleur van de islam, geloven aan het bestaan van 173 geslachten (tendens stijgend) en wensen zich voor Sinterklaas, Nieuwjaar en hun verjaardag nog meer immigratie.

Zo ziet de wensdroom van de poco media eruit. En dan is er ook nog de werkelijkheid. Onderstaande video is een absolute aanrader.

Sven Tritschler is dàt wat naar verluidt onmogelijk is: een AfD-politicus die tegelijkertijd homo is. En nog erger: in het parlement van NRW (Nordrhein-Westfalen) hield hij een humoristisch-rake toespraak waarin hij de geslachtenwaanzin verketterde. Hij leest daar bovenop nog een brief voor, keurt Viktor Orbans wetgeving ter bescherming van de jeugd goed “Ik ben zeer blij dat men in Hongarije de opvoeding aan de ouders overlaat en niet aan een zotgeworden geslachtsideoloog…”... en vermeldt en passant dat zijn partij als enigste in de Bunterepublik Deutschland de voorzitster verkozen heeft met een 2/3 meerderheid, een voorzitster die …. ja hoor, lesbisch is… wie doet beter?

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan.