Een nieuwe invasie bedreigt Brexitland

Nigel Farage geeft cijfers van illegalen die de overtocht van het Kanaal overleefd hebben. Blijkt dat de regering ze gewoon in hotels**** stopt. Zelfs in een Hilton. Waar hebben we dit nog gezien?

Neem nu eergisteren: 202 exoten verlieten Frankrijk en bereikten met hun bootje G.B.. Naar verluidt verplaatsten 48.000 wereldreizigers intussen hun tenten over het Kanaal. En dat zijn de cijfers van degenen die verkozen niet onder de radar te blijven of betrapt werden. Eens aangekomen kregen ze de rode loper in 4**** hotels met alle mogelijke luxe. De belastingbetaler is solidair met hun miserie en draagt graag zijn steentje – goed voor 4 miljard – bij. Nigel Farage wil gaan kijken of ze het goed maken… Hij wordt opgevangen in de lobby, mag geen stap verder en krijgt de boodschap dat het hotel vol zit.

De olifant kwam uit zijn kot

Elephant Print Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Onderstaande persmededeling van het Vlaams Belang plaatsen we onverkort. Wat iedereen wist, maar ‘dood’gezwegen moest worden. En binnenkort kan men dit misschien letterlijk interpreteren. Volg de bruggetjes (blauw).

Als wij hier – in ons Kempisch dorp – met de hond gaan wandelen, ontmoeten wij op minimum 2 m afstand: koeien, paarden, geiten en schapen in de weide, springen in de bomen eekhoorntjes, zien wij kikkers, vissen en eenden in vijvers, vliegen er boven onze hoofden vogeltjes, bij valavond vleermuizen (!) of zelfs af en toe een grote uil. De enigste levendige wezens die dichter dan 2 m komen zijn vliegen, dazen, muggen, wespen, bijen, sprinkhanen, spinnen en mieren. En onze hond, maar die telt niet mee vermits hij deel uitmaakt van ons gezin. Zelden kruisen wij een andere wandelaar of fietser, die, vermits onze hond nogal enthousiast reageert telkens hij iemand ontmoet, liever zo ver mogelijk van ons afstand houdt. Intelligente hond. Zouden we misschien kunnen verhuren in sociologisch problematische districten.

Blijkt dat wij vanaf nu gedurende minstens vier weken “voor onze eigen veiligheid” en de “gezondheid van het land” een masker moeten dragen. Logisch… gezien het vleermuizengevaar… Met dank aan de sociologische problemen en de laffe politici. En wij wagen het de Antwerpse burgervader De Wever tegen te spreken: er is wel degelijk een verschil tussen grenzen. Vraag het maar aan de duizenden voormalige Antwerpenaars die hun biezen gepakt hebben in bepaalde districten. En wie verhuisd is, wie het zich gelukkig kon permitteren te ontsnappen, die keert niet meer terug. Antwerpen is verloren, hebben we verloren. Onze mooie Koekenstad is naar de kl…

The Undiscussables: How to Address the Elephant in the Room

Superstrenge coronamaatregelen stad en provincie Antwerpen zijn gevolg van politieke correctheid en falend beleid

“Vandaag is iedereen in de stad Antwerpen en zelfs in de hele provincie Antwerpen de dupe van het amateuristische Antwerpse, Vlaamse en federale coronabeleid.”

Antwerps fractieleider Sam van Rooy: “De avondklok, de nóg vroegere sluiting van onze horeca en de mondmaskerplicht die nu overál in de openbare ruimte en in héél de provincie Antwerpen geldt, hadden vermeden kunnen worden als er een tiental dagen geleden ‘microchirurgisch’ was opgetreden, met na me via performante contact tracing en strikt gehandhaafde quarantaine en snelle (ultra)lokale lockdowns.”

Reeds meer dan tien dagen geleden trokken virologen en lokale artsen immers aan de alarmbel over het snel stijgend aantal coronabesmettingen in met name de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen-Noord, Kiel, Borgerhout en Deurne. Op donderdag 16 juli werd reeds melding gemaakt van een stijging van het weekgemiddelde van het aantal besmettingen van 95 op woensdag naar 111 op donderdag. Dat er overigens niet onmiddellijk opnieuw met daggemiddelden in plaats van weekgemiddelden is gestart, is een kapitale fout gebleken waardoor we in slaap zijn gewiegd.

Burgemeester De Wever wilde toen meer gedetailleerde cijfers, terwijl gouverneur Cathy Berx erop wees dat er in Borgerhout en Deurne een uitbraak van corona was. Dokters van de huisartsenwachtpost wezen erop dat de besmettingshaard een aantal families betrof in onder meer Borgerhout en Deurne en benadrukten dat er een gebrek aan communicatie was. Berx had het terecht over ‘microchirurgisch’ optreden, maar daar is niets van in huis gekomen.

Enkele dagen later, op 19 juli, had de Stad de nodige informatie waaruit bleek dat Marokkaanse wijken in Borgerhout, Deurne en het Kiel ‘precair’ waren. Dokter Wim Flipse, als arts infectiebestrijding verbonden aan het Agentschap Zorg & Gezondheid, stelde: “De lijst telt veel Marokkaanse namen, daar is wat op til.” Hij voegde eraan toe: “Er is het taalprobleem, waardoor niet iedereen alle richtlijnen even goed mee krijgt. De Marokkaanse gemeenschap heeft een cultuur van grote gezinnen, iedereen zit dichter opeen. Het is misschien ook de groep die zich niet meteen laat testen.” Gemeenteraadslid Filip Dewinter heeft hierover nu gedetailleerde cijfers opgevraagd bij het Antwerps stadsbestuur.

In de betreffende wijken werden vervolgens informatie-affiches in het Arabisch en het Turks verspreid. Vorige week pas werd in Borgerhout en Antwerpen-Noord door huisartsen en vrijwilligers met een medische achtergrond een proefproject van gouverneur Berx uitgerold inzake contact tracing. Dit blijkt vandaag too little too late te zijn. Dat dit zelfs tot op vandaag niet werkt, blijkt uit deze pijnlijke getuigenis.

Sam van Rooy: “Het lijkt er sterk op dat politieke correctheid aan de vooravond van het islamitische offerfeest ervoor heeft gezorgd dat men de coronabroeihaarden in geïslamiseerde Antwerpse wijken, die men nota bene meer dan 10 dagen geleden reeds kende, niet snel en adequaat in de kiem heeft gesmoord.”

De nieuw ingevoerde superstrenge coronamaatregelen kennen vele gedupeerden. Op economisch vlak worden onze horeca en de evenementsector alweer zwaar getroffen; op sociaal vlak moet iedereen in de stad en provincie Antwerpen nu boeten voor het uitblijven van een snel ‘microchirurgisch’ optreden. Dat had moeten bestaan uit een performante contact tracing en strikt gehandhaafde quarantaine én de invoering van (ultra)lokale lockdowns op districts -of zelfs op wijkniveau. Dat door het uitblijven hiervan nu zelfs mensen die in de Kalmthoutse Heide gaan wandelen of alleen gaan joggen of fietsen een mondmasker moeten dragen, is symptomatisch voor de traagheid en het amateurisme van de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Burgemeester De Wever geeft nota bene zelf toe dat hij geen voorstander is van de algemene mondmaskerplicht, maar stelt dat er een ‘handhavingslogica’ inzit. Hij onderwerpt zich daarmee ook aan de provinciale verordening van gouverneur Cathy Berx.

De Wever stelde ook in een reactie: “Antwerpen is Antwerpen, grenzen tussen districten, dat is een administratief gegeven, maar in de praktijk bestaan die niet. Het heeft geen zin om een aanpak per wijk of district te doen.” Dat is een drogreden omdat dat natuurlijk evenzeer geldt voor de provinciegrenzen en landsgrenzen. Die ‘administratieve grenzen’, zo is ook gebleken, kunnen mits politieke wil en de nodige politie-inzet immers perfect worden omgevormd tot gecontroleerde grenzen (zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland is gebeurd).

Luc Doms
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Tot zover de persmededeling. “Handhavingslogica”… zoals bij de boete-uitreiking? 10.000 anarchisten op straat, geweld, vernielingen = geen boete = geen aanhouding. 6 Voorposters op voorgeschreven afstand, met spandoek, statisch protest = elk 250 euro boete en de dag doorbrengen in verzekerde bewaring. Handhavingslogica of mogen we het gewoon repressie 2020 noemen?

De volgende stap…

Wordt het cordon sanitaire heruitgevonden?


Onderzoekers Harald De Cauwer (UA) en Francis Somville (UA en KU Leuven) pleiten voor een strikte isolatie van besmette coronapatiënten in hotels en nieuwe opvangcentra. ‘We hebben dat met asielzoekers toch ook gedaan?’ Professor Erika Vlieghe vindt het medisch gezien een goed voorstel, maar twijfelt aan de haalbaarheid.

“Beschouw het als een extra vakantie… Bepaalde mensen houden zich niet genoeg aan de regels…Huur desnoods Center Parcs af…”

Juist. Kunnen ze daar binnen enkele dagen het Offerfeest vieren. Eid al-Adha, congé payé, tous ensemble. شكرا. Wat kan een mens nog meer verlangen? “Center Parcs zoals je gewend bent, maar dan net even anders”… Mét tijdelijke slachtvloer?

Lees: Onderzoekers pleiten voor ‘isolatiecentra’ voor coronapatiënten

Londonistan wil censuur

Londonistan Rising: Why Britain Could Be The Next Pakistan ...

In Sadiq Khans multicultureel Londen zouden binnenkort voor de politie wel eens politiek-correcte taalregels kunnen ingevoerd worden. Tenminste… als aan de wens eis der moslim agenten voldaan wordt.

De moslim politie-unie (… bestaat er ook een r.k., een church-of-england, een boeddhistisch, een atheïstische politie-unie???) wil dat woorden zoals “islamitische terreur” of “djihadisten” door “geloofsgerelateerd terrorisme” of “volgelingen van de Osama bin Laden-ideologie” vervangen worden. Naar verluidt zouden de gangbare begrippen uitermate beledigend en stigmatiserend zijn.

Het thema stond op de agenda van de online-conferentie van de Nat. Unie van de moslimpolitie, die ca. 3000 leden telt. De conferentie werd door Neil Basu, (met “Aziatische wortels” zoals dat politiek-correct heet in het V.K.), plaatsvervangend commissaris voor terrorismebestrijding geopend.

De woordvoerders stelden dat de tot nu toe gebruikte begrippen tot negatieve waarneming, stereotypes, discriminatie en islamfobie zouden leiden. Bijgevolg moet er een “cultuurverandering” ingevoerd worden door zich af te wenden van begrippen die een directe verband met de islam of de djihad hebben. Immers: “deze hebben een negatieve werking zowel op de samenhang in de districten als op het publieke vertrouwen”.

Er werd voorgesteld het woord “djihadisten” (zgz. strijders gerelateerd met het geloof) te vervangen door het oer-Engelse “Irhabi”, إرهابي, wat in het M.O. zoveel betekent als mensen-met-extreme-visies, vrij vertaald: verwarde sukkelaars. In Arabische woordenboeken wordt het echter ook als “terrorist” geïnterpreteerd. In politiekringen is men niet zeker dat het tot een “versluierde” wijziging zal komen.

Sinds Sadiq Khan in 2016 als eerste moslim burgervader Londen leidt, bereiken de criminaliteitscijfers ongekende hoogtes én – omgekeerd evenredig – de strafmaatregelen, vervolging en rechtsspraak, ongeziene dieptes. Het budget van de politie werd – met corona als excuus – drastisch ingekort, nl. met £ 110 miljoen.

De politie is onderbezet en overbelast. Men houdt zich meer bezig met het opsporen van een “foute” mening dan met een vervolgen van criminelen.

Police may drop ‘Islamist’ term when describing terror attacks

Feestje in Frankfurt

De “jongeren” toch… Altijd zin in een “feestje”.

Markus Frank, hoofd van de veiligheidsdienst der stad Frankfurt, zag er vooral graten in dat ze geen Frankfurters waren. “Sie kamen von ausserhalb…”

Was ons ook opgevallen.

De media reageren met een sussende woordenschat, zoals bv. Krawall an Party-Treff

https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-opernplatz-randale-polizei-schlaegerei-party-corona-muell-zr-90010754.html

Na dagenlang rond de pot draaien…

The Undiscussables: How to Address the Elephant in the Room

… bleek het om een “sociologisch probleem” te gaan

Onze redactie besloot dàààgen geleden zich gedeisd te houden. Overlevingsinstinct. Maar nu is blijkbaar de olifant in de kamer in vol ornaat zichtbaar geworden.

  • Eerst werd er melding gemaakt van besmettingstoename bij de joods-orthodoxe gemeenschap in Antwerpen. Niet dat dit met zoveel woorden gezegd werd. Ho maar: er werd voorzichtig gemeld dat er nogal wat mensen teruggekeerd waren uit Israël. Waarop quasi onmiddellijk het verwijt volgde dat de joodse gemeenschap hierdoor gestigmatiseerd werd.
  • Vervolgens kregen we melding van de gemeenten met een opvallende toename. Dan werd er ons verteld dat het ging om mensen die moeilijk bereikbaar zijn. Moeilijk bereikbaar? Leven die op de achterkant van de maan?
  • Dan – voor wie het nog niet begrepen had – een verduidelijking: Antwerpen-Noord, Borgerhout, Deurne en nu ook het Kiel. En enkele plaatsen in Limburg, West-Vlaanderen en Henegouwen.
  • Laat dat nu net de gemeenten, de districten zijn waar de IJslanders zich neergelaten hebben.
  • En – als kers op de taart – een verontruste arts, verbonden aan het Stuivenbergziekenhuis, mocht zijn boodschap brengen in het tv-nieuws.
  • En nu gaan ze “influencers” inschakelen. Onze redactie wil een handje toesteken; kijk naar de video onderaan. En doe vervolgens het tegenovergestelde.
  • Om wat te doen? Voorschrift van een enkelband uitschrijven?
  • Wij wensen hen én de spionnenbrigade veel succes.
  • Beschermende kleding niet vergeten. En daarmee bedoelen we niet het mondmasker.
  • Volg dit bruggetje en vermaak u met de reacties van de lezers.

https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/-besmettingshaard-bij-marokkaanse-gemeenschap-is-sociologisch-probleem~a007554d/

Niets is heilig

Als het van Groen afhangt moeten we nog dieper door het stof kruipen:

Rzoska vroeg nog aan Jambon welke acties hij als minister-president zal nemen om van de Vlaamse feestdag een meer diverse feestdag te maken. ‘Uw voorganger, minister-president Bourgeois nam bijvoorbeeld deel aan een Iftar. Wat gaat u doen om de diversiteit om de Vlaamse feestdag te verbeteren?’. Jambon kaatste de bal terug. Hij suggereerde dat volgend jaar alle fractieleiders van het Vlaams Parlement de viering op de Groeningekouter zouden bijwonen. (…)

Om te beginnen zou de fiere Vlaamse Leeuw herdacht, herontworpen moeten worden. De afbeeldingen mogen we bij hoge uitzondering plaatsen – normaal zou hier schending van het auteursrecht* aangevoerd worden. We vragen ons af of dit een grap is, zo ja, dan is het een slechte. Waar in Duitsland gevangenisstraf en zware boetes staan op het beledigen, besmeuren, beschadigen, vernietigen, ridiculiseren… van de EU-vlag, ziet men in dit land er geen graten in een nationaal symbool te massacreren. De verschillende ontwerpen tonen een leeuw met een behoorlijk gemanicuurde staart, zelfs eentje met een hanenpluimstaart, een leeuw met zweetdruppels, een leeuw met een pint, een leeuwin met anorexia, maar geen enkele leeuw met ballen. Het is dan ook een Vlaamse leeuw, die werd in 1830 al gecastreerd. Het mag een wonder heten dat ze zijn klauwen niet getrokken hebben of dat hij geen regenboogtruitje of een fez draagt. De tanden? Ach, die zijn al jaren vervangen door een loszittend kunstgebit, dat au fur et à mesure in of uit de mond genomen wordt.

Ga naar https://www.vlaamsevlag.be/ voor meer info.

De Vlaamse leeuwenvlag krijgt een make-over: “Wij zijn ook fiere Vlamingen. Maar we durven dat niet te zeggen”

*Nvdr: Onze redactie heeft overwogen helemaal met Golfbrekers te stoppen. We zullen immers in de toekomst een pak voorzichtiger moeten zijn…De boetes zijn van een coronagehalte die wij niet kunnen ophoesten… Blijkbaar zijn toch niet alle “belgen” gelijk voor de wet… Als we zien wat anderen zich kunnen en mogen permitteren op sociale media, dan voelen we ons gediscrimineerd. Blijkbaar is het niet evident na te gaan wat er onder auteursrecht valt, ook al wordt de afbeelding zgz. “gratis” aangeboden. De mogelijkheid bestaat er er een obscuur iemand, bedrijf, krant, persbureau de rechten gekocht heeft, wat niet blijkt bij de info over de afbeelding. Of ook bij bewerkte (photoshop) of samengestelde (memes) is het oppassen geblazen; het gaat daar dan over de verhouding van originele afbeeldingen en de verwerking ervan. Men zal altijd wel een stok weten te vinden…

Nog dit: Daarentegen is de inclusieve Vlaamse Leeuw expliciet rechtenvrij: “Alle designs zijn rechtenvrij en mogen door iedereen vrijuit aan gevels, festivaltenten, mobilhomes en vlaggenstokken gehangen worden.” Die mogen we publiceren zonder dat er een boete voor onrechtmatig gebruik dreigt in de brievenbus te belanden. Voor hoe zot houden die ons?

Afsluitend: lees deze vrije tribune van twee jaar geleden nog maar eens. U herkent de neo-nieuwslezer bij de Vlaamse tv-zenders, ene prof. Van Ranst, die een trio vormt met de Apache-hoofdredacteur en de baas van de ABVV-studiedienst.

‘Wanneer herovert de Vlaamse Beweging de strijdvlag uit klauwen van uiterst rechts?’

Als er überhaupt over bericht wordt…

Als de beschrijving der daders onduidelijk is, algemeen wordt gehouden, als het over “mensen”, “mannen”, “jongeren”, “inwoners” van een land of gemeente gaat, als er gewoon een nationaliteit op gekleefd wordt zonder vermelding van de namen… dan moet je je geen vragen stellen, dan weet je gewoon dat de verrijking toegeslagen heeft.

De tekening der “verdachten” mogen wij omwille van het auteursrecht niet publiceren. We zijn zo vrij een persoonsbeschrijving bij te voegen. Humo vraagt zich af: “Wie zijn deze jongens en hoe kwamen ze tot hun plannen voor een aanslag?” en vermeldt volgende namen (ere wie ere toekomt) bij de tekening: Van links naar rechts: Nadim S., Nabil B., Morat M., Waïl el A. en Shevan A.. Allemaal “Nederlanders”, “Arnhemmers” met stoere baarden, exotisch uiterlijk, getaand maar niet gekleurd (naar analogie met “shaken not stirred”), dromerige blik…

https://www.demorgen.be/nieuws/zo-beraamden-zes-nederlanders-een-aanslag-op-een-festival-terwijl-de-politie-meeluisterde~bb132e29/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zo-beraamden-zes-arnhemmers-een-aanslag-terwijl-de-politie-meeluisterde~bb132e29/

Het O.M. eist “tot” 20 jaar cel. Murat (Morat) wou naar verluidt helemaal geen aanslag plegen. Hij wou slechts aan een wapen geraken. Een Kalasjnikov: “Ja, ik kus die AK” (…) om zijn gezin te beschermen.

Je kan toch niet iemand veroordelen omdat hij een zeldzame obsessie, of noem het gewoon “liefde”, voor metalen voorwerpen heeft of omdat hij zijn gezin wil beschermen tegen de wapendragende politie?