In Zweden werd een record gebroken

Recordaantal doden in 2022 bij multicultureel bendegeweld in Zweden

De chef van de Zweedse politie, Anders Thornberg, die niet doorgaat voor de grootste optimist, had via de media The Local Sweden voorspeld dat “tegen het einde van 2022 de kaap van de 60 doden” zou worden gerond bij het al jaren exploderende bendegeweld in Zweden. De Zweedse politiechef was echter niet pessimistisch genoeg, want de kaap van 60 doden werd al gehaald op 11 december.

Sinds het begin van de statistieken (2016) is het jaar 2022 dus het meest moorddadige op het vlak van bendegeweld. Deze tendens, die zich dus al decennia manifesteert, zou volgens experten te verklaren zijn door de stijgende activiteit van de criminele bendes en dit dus (bijna) zonder uitzondering in grootsteden als Stockholm en Malmö.

Criminaliteit verbonden met sterke toename migratie

De nieuwe minister van Justitie, Gunnar Strömmer, was er snel bij met zijn commentaar: “Geen enkele beschaafd land kan accepteren dat er wekelijks iemand op straat wordt vermoord”. Want, stelt dezelfde Strömmer: In Noorwegen vonden bij dit soort criminaliteit slechts 4 mensen de dood, in Denemarken eveneens 4 en in Finland zelfs maar 2. Terwijl in Zweden in 2022 minstens 60 personen werden vermoord bij zwaar bendegeweld lag het cijfer in 2012 nog maar op 17. De minister verwijst naar cijfers van de Zweedse Nationale Raad voor criminaliteitspreventie.

Kwam bendegeweld in Zweden 20 jaar geleden bijna niet voor, dan nam het dus op enkele decennia exponentieel toe. Niet geheel toevallig nam ook de migratie naar Zweden toe. In 2002 lag het aantal migranten in Zweden op 20 procent, in 2017 lag dat percentage al op 30 procent. De Zweedse autochtone bevolking nam af met 94.000 inwoners, het aantal migranten steeg met 1,1 miljoen migranten.

De Zweedse socialisten, die het land decennialang bestuurden, kregen het multicultureel bendegeweld niet onder controle, integendeel. Intussen heeft de nieuwe rechtse regering een raad binnen het Ministerie van Justitie opgezet, die zal focussen op deze zware criminaliteit. Dit jaar zou dus de trendbreuk in zake criminaliteit in Zweden moeten inzetten. Hoog tijd trouwens, als u het mij vraagt.

Geleend bij Peter Logghe

Een goed gesprek doet eten

Geert Wilders: ‘‘Dus onze ouderen krijgen per dag maximaal 150 gram groente en 100 gram vlees en asielzoekers DRIE keer per dag warm eten, vlees, vis, patat, croissants, pannenkoeken, verse groenten en fruit. Nederland is ziek. Dit kabinet is gestoord. Stem ze weg.’’

Geert somt op wat ze zoal “te vreten” kregen: in Ondankbare profiteurs (pvv.nl)

Tientallen asielzoekers in hongerstaking vanwege ‘slecht eten’ in Haags hotel

Een groep asielzoekers die wordt opgevangen in een hotel is in hongerstaking gegaan. De vluchtelingen zijn niet tevreden met de warme maaltijden die ze dagelijks krijgen geserveerd. De gemeente en de eigenaren van het restaurant reageren verrast. Die laatsten zeggen er juist alles aan te doen om het de vluchtelingen naar hun zin te maken. Een deel van de groep is na een goed gesprek weer aan het eten gegaan. (... vervolg achter betaalmuur)

De onderwijslat ligt in de kelder

Onderwijsniveau in West-Europa blijft snel dalen, zeggen studies

In verschillende EU-lidstaten – niet toevallig allemaal in West-Europa – gaan de alarmbellen af als het over het onderwijsniveau gaat. In een zogenaamde “note d’information” (of informatienota) stellen medewerkers van de Franse minister van Onderwijs, Pap Ndiaye, dat niet alleen de kennis van wiskunde dramatisch daalt, maar eveneens de kennis van de Franse taal: “De leerlingen die in het kader van taalkennis in 2021 werden geëvalueerd op basis van een dictee Frans, scoren minder goed dan de leerlingen in dezelfde evaluatie van 1987, 2007 en 2015”.

De informatienota baseert zich op een dictee, dat gelijk is gebleven tijdens de betrokken jaren. Een tiental lijntjes, 67 woorden en 16 zinstekens. Vandaag maken leerlingen gemiddeld 19,4 fouten, in 2015 18 fouten, in 2007 slechts 14,7 en 10,7 fouten in 1987. Vooral het aantal ‘goede leerlingen’ is in elkaar gezakt. In 1987 maakte nog 30,7 procent van de leerlingen gemiddeld minder dan 5 fouten, in 2007 is dat aantal gedaald tot 15,6 procent, en vandaag nog amper 7 procent.

Verschillende Franse pedagogen, zoals Robert Redecker of Jean-Paul Brighelli, hebben het over “de geprogrammeerde dood van het onderwijssysteem”. Niet alleen migratie maar ook de mei 68-experimenten hebben ervoor gezorgd dat onze scholen geen kennis meer doorgeven, maar enkel nog dure bezigheidstherapie aanbieden. Is het zo anders in Vlaanderen?

Experten slaan alarm over onderwijsniveau in Duitse lagere scholen

Duitse onderwijsexperts hebben de Duitse Bondsregering opgeroepen dringend de negatieve onderwijstrend in lagere scholen aan te pakken. Veel kinderen hebben een onvoldoende basis in de Duitse taal en wiskunde. De experten Felicitas Thiel en Michael Becker-Mrotzek stelden tijdens een conferentie van ministers in Berlijn een samenvatting voor van hun wetenschappelijk onderzoek. Het lukt lagere scholen blijkbaar steeds minder om basiscompetenties aan de kinderen aan te leren.

Uit de IQB-Bildungstrend en uit de studie van het Robert Koch-Instituut over de gezondheid van kinderen was al gebleken dat één op vijf kinderen de basis van de Duitse taal en wiskunde mist. En elk vierde kind zou in dezelfde studies een verhoogd risico vertonen op gedragsstoornissen. Eén van de redenen van de opvallende achteruitgang van het Duits onderwijs zou het steeds grote aandeel van kinderen uit niet-Duitssprekende gezinnen zijn. In Duitsland gaat het momenteel om elk vijfde kind, met een stijgende trend.

Peter Logghe

Bronnen: Franse toestand: een zeer uitgebreid en uitgewerkt artikel in de weblog Boulevard Voltaire van 7 december 2022, over de Duitse toestand een achtergrondartikel in het Duitse weekblad Junge Freiheit dat verwijst naar de IQB-Bildungstrend en de Kindergesundheitsstudie van het befaamde Robert Koch-instituut – een bijdrage van 9 december 2022.

Help, we verzuipen!

Een noodkreet uit het V.K., waar ze met hun vakkrachten geen blijf meer weten. Enkele indrukken uit de hotels waar ze mogen verblijven:

Ondankbare hotelgast:

Ze brengen zelfs hun beestjes mee:

Culturele verrijking in hotelkamer:

Wie nog slechter gezind wil worden dan wij nu al zijn, kan hier nog meer filmpjes bekijken over hotelbezoekjes. Bij de meesten wordt de verslaggeefster buiten gebonjourd – dikwijls niet bepaald zachtzinnig. Telkens stelt ze de vraag of het hotel open is voor het publiek… in één groot luxueus hotel krijgt de verslaggeefster het laconieke antwoord: “alleen voor gasten van het “Home Office”, het Britse ministerie van binnenlandse zaken”… Nochtans staat op het identiteitskaartje: “The Home Office plays a fundamental role in the security and economic prosperity of the UK. Home Office is a ministerial department…

Ned. “Het ministerie van binnenlandse zaken speelt een fundamentele rol bij de veiligheid en de economische welvaart van het V.K.”

Zo érg is het intussen: illegale tafelschuimers worden “gasten van het Home Office” genoemd!

Brusselprobleem in Berlijn, censuurprobleem in de EU

Een ARD-journalist wringt zich in alle bochten als hij gevraagd wordt of “men” een vermoeden heeft wie er achter de oorlogssituatie bij de overgang van oud naar nieuwjaar in Berlijn schuilt. Wie zijn de daders? Een simpele vraag… blijft zonder antwoord.

Ik ga het zeggen, Walter: “Het ligt aan het zgn. “Brusselprobleem”!

Bild, dat nochtans in het verleden, ook niet bepaald waarheidsgetrouw berichtte over het Brusselprobleem in Berlijn, geeft enkele voorbeelden:

  • Het is een schandaal dat een journalist – eentje die zelfs voor zijn beroep gestudeerd heeft – niet durft man en paard te noemen
  • vervolgens komen er enkele “experten” aan bod, die gevraagd naar een reden, die verdoezelen onder “corona, lockdowns, de mensen hadden… ” enz.
  • de spreekwoordelijke olifant in de kamer – migratie – wordt dood gezwegen
  • TV-nieuwsprogramma “Tagesschau.de”, waarin gesteld wordt dat “de meeste verdachten, 45, Duitsers zijn”
  • in een ander actua-duidingsprogramma, “Tagesthemen”, knipt de redactie het antwoord van een brandweerman die het verboden woord “migranten” laat vallen
  • Conclusie: blijkbaar zijn de gewone mensen beter geïnformeerd dan de redacties die de nieuwsuitzendingen maken… Natuurlijk merken de mensen het dat de staatszenders dingen verzwijgen, censureren…

Nadat er 145 vermoedelijke daders het eventjes mochten komen uitleggen, lopen ze nu weer allemaal weer vrolijk en vrij rond. Wat moet er eigenlijk gebeuren eer de politie crimineel tuig achter de tralies mag steken? Zelfs deze afgevaardigde van de politievakbond draait rond de pot… “We moeten er over nadenken wat we bij een volgend oudjaar nog toelaten…” Alsof dat zal helpen. Brandstichting en vernieling van auto’s, afschieten van vuurwerk op personen, aanvallen van brandweer-, medische en veiligheidsdiensten zijn nu ook al verboden.

Allemaal dikke zever. Of het nu om een gewonnen/verloren voetbalwedstrijd gaat, of er iemand ergens in Scandinavië een koran verscheurd heeft, of iets anders, wat normaal een volksfeest zou moeten zijn, zoals oudjaar, altijd en overal waar er grote concentraties moslimjongeren verblijven – al dan niet legaal – daar maken ze amok. Men moet de oorzaak wegnemen en niet “kurieren am Symptom”. Ook onder een pleister blijft de wonde etteren.

Zelfde thema ook in het land b:

Berlijn, de verloren stad (22)

Berlijn verloochent christelijk verleden

Een recent ingericht speelpleintje heeft de gemoederen reeds doen oplaaien. Reden: één der speeltuigen, het zgn. waterslot, had op de toren een purperkleurig kruis. Enkele burgers trokken daarop naar het districtshuis. Daar reageerde men prompt: het kruis werd vervangen door een kat.

Bij de planning van het speelpleintje waren ook kinderen betrokken. Zij mochten hun voorliefde aan de hand van een tekening voorleggen, een tekening met, jawohl, kruisafbeeldingen.

Een bijbelcitaat, in gouden letters, omsluit het Berlijnse Humboldt Forum, zoals ook het geval reeds was voor de restauratie van het stadslot.

“Es ist kein ander Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, daß im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.”

Volgens Grüne Duitsland- en christenenhaatster Claudia Roth, federale commissaresse verantwoordelijk voor cultuur, is dit zonder enige twijfel een politieke boodschap, immers: “het citaat zou staan voor een koninkrijk, dat God aanvoert voor diens aanspraak van de macht, en niet de zelfbeschikking van het volk”. De tekst is volgens haar onbescheiden mening niet “weltoffen” genoeg en sluit andere religies uit. De Pruisische koning Friedrich Wilhem IV (1795-1861) kon immers niet bevroeden dat Berlijn ooit zou bezet worden door ketterse stammen uit zandbaklanden.

De rood-groene-streepje-blauwe regering vindt dat het moet weggemoffeld worden onder een soort lichtreclame met een “alternatieve, verduidelijkende, reflecterende tekst”.

https://www.katholisch.de/artikel/41819-kreuz-und-bibelzitate-ueber-berliner-humboldt-forum-weiter-umstritten