Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Er komt geen einde aan de stikstofwaanzin…

Vijf jaar geleden bouwde de boerderij Abdij van Averbode nog een heel nieuwe stal om te voldoen aan de voorschriften. Nu zou ze moeten verdwijnen omwille van de stikstofdictaten die de boeren de das omdoen.

Stikstofakkoord bedreigt 900 jaar oude boerderij abdij van Averbode | De Tijd

Weg met de boeren! Leve de boeren… elders!

Sieta van Keimpema schuift aan in de Blauwe Tijger-studio. De NCTV rectificeert namelijk de eerdere melding in haar Terrorisme Monitor aangaande Farmers Defence Force*. Verder praten Tom en Sieta over de cruciale rol van de foodmultinationals en agrobanken in Oekraïne: terwijl ze hier de boeren uitkopen, failliet laten gaan of anders uitroken, zetten de grote multinationals en banken zelf gigaboerderijen op in Oekraïne. Ze gingen ervan uit dat dat land al wel even bij de EU en de NAVO hoorde, maar dat is natuurlijk nooit zo geweest. Onze boeren gaan weg in ruil voor megafarms in het oosten.

Kortom: de 2030 Agenda in een notendop! Dat staat nu onder enorme druk. Graanschepen komen nu leeg terug uit dat land in plaats van vol. Onze hele voedselketen staat onder enorme druk. Sieta vertelt hoe dat kan.

*… Wat is er mis met het Nederlands? Iets in de zin van “Boerenverzet” bv…

Marokkaanse waterputten in het vizier

Volgens enkele bij de redactie gekende bronnen zou Amnesty International een expertencommissie naar Marokko sturen om een onderzoek uit te voeren naar de veelal illegaal geboorde waterputten. De delegatie heeft een lange lijst van vermoedelijke overtredingen, zoals mogelijke aanzetting tot volkerenmoord, kindermishandeling, ontwrichting van de staat, sabotage van de plaatselijke landbouw én omkoping van de media. Tegelijkertijd wordt een onderzoek gestart in hoever Marokko in aanmerking komt voor EU-subsidies in het raam van de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Tegen de marihuana-aanplantingen in “de getroffen regio” wil Amnesty Int’l geen actie ondernemen; het verklaarde zich “niet bevoegd” in deze materie.

De Marokkaanse regering is na de voorzet van Amnesty Int’l bereid om de niet vergunde waterputboringen onder de loep te nemen en voorziet de groepsaankoop van putdeksels.

https://atalayar.com/en/content/morocco-announces-revision-law-drilling-wells

Maakt u zich zorgen om uw voetafdruk?

De klimaatverandering verhit vooral de gemoederen! En dat zal er niet op beteren als de zgn. “elite” haar zin krijgt. Nu al schrijven deze omhooggevallen zelfaanbidders het plebs, hun “onderdanen”, voor hoe ze in de toekomst kunnen verplaatsen, rijden, vliegen, wonen… kortom hoe ze nog mógen leven. Er wordt ons een schuldgevoel aangepraat dat het niet schoon meer is. Afhankelijk van onze levensstijl dragen wij naar verluidt de verantwoordelijkheid voor de ondergang, resp. redding, van onze planeet. En als het klootjesvolk niet in de pas loopt dan zal dit wel van bovenaf met nuttige reguleringsinstrumenten, zoals belastingen, voorschriften en veto’s, “geregeld worden. Niets ontsnapt aan hun reguleringsdrift. Om snel “klimaatneutraal” te worden moeten wij met z’n allen ook anders – lees: “klimaatvriendelijker” gaan eten!

Terwijl we dit schrijven herinnerden we ons de foto’s van Greta’s Tesla met een assortiment afval van hedendaagse voeding voor de reislustige tiener… (Bekijk hier de video)

Greenpeace – die alles behalve een waarheidsgetrouwe invulling geeft aan de naam – staat daarbij vooraan in de rij van de klimaatpaniekzaaiers. Naar hun schatting zou tot in het jaar 2050 niet minder dan 44 miljoen ton koolstofdioxyde-equivalent (CO2e) aan de dierenkweek toe te schrijven zijn. M.a.w. uw keuze voor een varkenscoteletje, biefstuk, kippenbil, eitje, stukje brie, melkdrankje, yoghourt… is mede verantwoordelijk voor de ondergang van deze aardkloot.

Kortom: elke regering moet ervoor zorgen dat het aantal dieren in de veeteelt duidelijk afneemt, tot minstens de helft, vindt Greenpeace. Wij moeten dus met z’n allen minder vlees en melkprodukten eten. De getroffen landbouwers en veekwekers moeten hiervoor een compensatie krijgen, die wij – eveneens met z’n allen – mogen ophoesten in de vorm van hogere belastingen. U heeft het goed begrepen: wij mogen niet meer eten wat we willen en wij moéten in ruil hiervoor méér betalen!

De verbruiker moet warm gemaakt worden voor de consumptie van synthetisch of genetisch-technisch gemaakt vlees en vis uit het laboratorium. Op het Wereld Economisch Forum wordt zoiets het “planetair gezondheidsdieet” genoemd. En dat beperkt zich niet tot de b.g. eisen van Greenpeace. Het Wereld Economisch Forum heeft als doelstelling de vlees- en melkconsumptie van de wereldbevolking tot ca. 90% te doen afslanken en te vervangen door de b.g. synthetische levensmiddelen, granen en olie. En om ons allemaal fit en gezond te houden wordt dan een laboratoriumcocktail van proteïnen, pharma-gekweekte voedingsstoffen, vitamines en genetische veranderde organismen aanbevolen.

Het streven is dat heel het hierboven beschreven pakket “gezonder” dan echt vlees en andere klimaatonvriendelijke voedingsmiddelen moet zijn. Nu al wordt er reclame gemaakt voor “duurzame voeding” door de bio-dictators van de klimaatbescherming. Ieder is verantwoordelijk. Ieder moet voor zich zelf uitmaken of je egoïsme – te eten wat je lust – wel te verdedigen valt als daardoor het klimaat om zeep geholpen wordt. Volgens een onderzoek van de University of Illinois, gepubliceerd in het vakblad “Nature Food”, veroorzaakt ‘s werelds levensmiddelenproductie meer dan 1/3 van de drijfgassenuitstoot!

De productie van dierlijke levensmiddelen zou naar verluidt voor bijna dubbel zo veel uitstoot verantwoordelijk zijn als die der plantaardige levensmiddelen. En daarom zouden er nu “duurzame consumentenbeslissingen” moeten genomen worden. Reden genoeg om de klimaat-paniekzaaierij uit te breiden naar de supermarkt. Wie nog een biefstuk of een democratische kilo gehakt wil kopen zal daar een behoorlijk hogere prijs voor moeten betalen.

Het Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg onderzocht in 2020 voor het eerst de CO2-voetaafdruk van meer dan 200 levensmiddelen en vegetarische, resp. veganistische vervangproducten.

Volgens dit onderzoek moet vlees “in de ban” geslagen worden omdat het omwille van het gebruikte voeder- en mestmiddelen, de ingenomen oppervlakte en de methaanuitstoot van runderen die als “klimaatschadelijk” geldt.

Bv. rundvlees heeft een doorsnee CO2-voetafdruk (per kilo) van 13.6; bio-rundvlees zelfs 21.7. Een schril contrast met het industrieel gemaakte nepvlees (soja- e.d. groentenproteïne-massa) dat slechts 1.0 voetafdruk laat registreren. M.a.w. het heeft een 13 tot 20-voudige minderbelasting van het milieu. En rundbeleg voor de boterham is ook uit den boze met 7.9!

Zelfs de eigen gevangen vis (dus niet gekweekt) met een voetafdruk van 10.0 en garnalen/schaaldieren met 12.5 zouden eigenlijk niet meer op je bord mogen belanden.

Melkprodukten moeten ook verminderd worden. Oordeel zelf: boter heeft een voetafdruk van 9.0, bio-boter zelfs 11.5. Kaas – afhankelijk van de soort – drukt met 5.7 tot 7.2 op je milieugeweten. En dat er geen tropische vruchten meer mogen hierheen gevlogen worden ligt nogal voor de hand bij een ananas-voetafdruk van 15.1.

Doet ons denken aan “Soylent Green“… Mocht u zich deze niet meer herinneren: er is een nieuwe versie in aantocht:

De “duurzame voedingssystemen en consumentenmenu” geven ruimte aan nog meer fantasie. Zo worden nu al “milieubudgetten” berekend met “oriënterende doelwaarden” voor het voedingspatroon van ieder van ons. Zo’n ding bedraagt jaarlijks ca. 0.35 ton CO2-equivalente. Wat betekent maximum 600 gram per middagmaal. Om de “klimaatvriendelijke gerechten” te berekenen werden en speciale apps ontwikkeld, zoals bv. de “SUSLA” of het “klimaatbord”.

Vanzelfsprekend moet dit klimaatreddend hoofdstuk ook ingevoerd worden in de grootkeukens van kantines, bedrijven, scholen…

Het kan dus nog altijd erger. Niet alleen het wonen, de mobiliteit, maar ook onze voedingswijze moet eraan geloven. Alles wat prettig is en ons blij maakt wordt binnenkort verboden. Behoort een frituur binnenkort tot het onroerend erfgoed? Is deze reclame nog wel milieu-aanvaardbaar?

Afsluitend deze bedenkingen, die heel de door de mens veroorzaakte klimaatpaniek onderuit halen:

Tiermord und CO2-Fußabdruck für das Essen (wochenblick.at)

Quo vadis Syria?

In deze Quo Vadis laten we de militaire situatie even voor wat ze is. De geruchten worden nl. steeds hardnekkiger, dat binnen afzienbare tijd een nieuw offensief zal ingezet worden om het zuidelijke gedeelte van Idlib, tot achter de M4 snelweg, die loopt van de kust naar Aleppo, te bevrijden van het terroristisch gespuis. Dus even geduld tot we hierover meer nieuws kunnen melden. We mogen tenslotte niet vergeten dat Syrië méér is dan oorlog en terrorisme.

Newsweek plaatst deze week president Bashar al-Assad op de omslagpagina, begeleid met de titel “He’s Back – In a triumph over the U.S. Syrian leader Bashar al-Assad is reclaiming a place on the world stage.

“Hij is terug. Zegevierend over de VSA eist de Syrische leider Bashar al-Assad zijn plaats op het wereldpodium weer op.”

Opmerkelijke woordkeuze, die we niet meer gewend zijn van een westers tijdschrift: “leider”, i.p.v. “dictator” of andere minder complimenteuze beschrijvingen. In het artikel, dat niet verborgen zit achter een betaalmuur, wordt uitgelegd waarom de Arabische landen Assad niet langer als een paria willen behandelen. Moe gestreden, de geschillen, vluchtelingen en corona meer dan beu, wil men naar verluidt liever opnieuw een verstandhouding met Syrië opbouwen. De terugkeer in de schoot van de Arabische Liga is een kwestie van tijd; volgens het artikel zou zowel Israël als Egypte een (soenni)arabisering van Syrië graag zien gebeuren in de hoop dat de Iraanse invloed daardoor zou verminderen en de auteur besluit dat het voor de VSA moeilijk wordt de sancties te blijven opdringen.

“He’s Back“… tot spijt van wie het benijdt. Natuurlijk is hij “back” – hij is nooit weg geweest. Hij bleef de steun van de meerderheid der Syriërs – van eender welke religie en achtergrond – behouden. De non-stop idiote propaganda door de VSA en andere westerse regeringen en media als steunbetuiging voor de terroristen, verpakt als “regime change”, pakte geen verf in Syrië. Het volk daar is tenslotte niet gek, het ziet, ondervindt en weet hoe de vork aan de steel zit. De media hier en in het algemeen in heel het westen hebben zich bewust of onbewust laten ringeloren. Bewust… ja, dikwijls met een zichtbare en bewijsbare band met de al-Qaeda & co. terroristen. De zgz. chemische gasaanvallen horen thuis in een tweederangs Hollywood-griezelfilm. Iets in de stijl van de zgz. “afslachting van couveusebaby’s in Koeweit” (The great lie of the first Gulf War) of de “massavernietigingswapens in Irak”…(There were no weapons of mass destruction in Iraq)

We schreven het herhaaldelijk: zonder sancties, zonder de bezetting van buitenlandse machten, zonder de diefstal van olie en graan, zou Syrië alle kansen hebben om een welvarend, religieus-verdraagzaam land te zijn. Dat een “great America” zich verlaagt tot het roven van de grondstoffen van een klein – op wereldschaal eerder onbetekenend land – zegt veel, zo niet alles. In onderstaande video wordt duidelijk gemaakt hoe ingrijpend de diefstal is voor de Syrische staatskas én voor de bevolking:

“We hebben veel vrienden…”

Er worden stilaan contacten aangeknoopt of heropgenomen. Dr. Faisal Miqdad, min. van buitenlandse zaken en expats, had in Belgrado een ontmoeting met de Servische ministers van landbouw, handel, toerisme en communicatie om toekomstige samenwerkingsplannen te bespreken. (…) Hij deed tevens een oproep aan Syrische expats om in hun thuisland te investeren. (…)

Lees verder