Quo vadis, Syria?

Het lijkt wel alsof er weinig of geen veranderingen in Syrië meer gebeuren. De VSA en Israël voeren luchtaanvallen uit, de VSA stelen graan en olie, ze bedreigen iedereen die niet naar hun bevelen luistert, ze wurgen de bevolking met sancties De Turkse bezetters en/of hun huurlingenleger sluiten via de dammen op de Eufraat het stroomdebiet af, zodat de boeren hun landbouwgronden niet kunnen irrigeren, en/of ze sluiten gewoon bij het hoofdpompstation het drinkwater af, waardoor duizenden burgers in het midden van de zomer zonder drinkwater zitten. De moslimterroristen vallen alle ongelovigen aan die enigszins ervan verdacht worden het beleid van de Syrische regering niet ongenegen te zijn of om zichzelf te verrijken en de oorspronkelijke bevolking te verjagen naar vluchtelingenkampen. En de EU, die houdt krampachtig vast aan de instructies van Uncle Sam: sancties, sancties, sancties. We hebben het herhaaldelijk aangeklaagd: als ze alle kosten die ze aan de opvang, de zgz. integratie, de politionele verhoogde waakzaamheid en inzet… enz… aan de heropbouw van Syrië zouden besteden, dan zou binnen het jaar de overgrote meerderheid der “vluchtelingen” naar hun eigen land kunnen terugkeren.

Beginnen we met de luchtaanvallen op Syrisch grondgebied. De laatste twee jaar heeft Israël de aanvallen op Syrisch grondgebied opgevoerd. Niet alle raketten worden door het luchtafweersysteem opgevangen. En ondanks het riedeltje dat Israël “slechts” Iraanse/Hezbollah milities in het vizier neemt, vallen er ook telkens Syrische burgers en soldaten bij de slachtoffers, los van materiële schade aan huizen en infrastructuur. Na elke raketaanval stuurt de Syrische regering een brief naar de VN Veiligheidsraad om te protesteren tegen deze aanvallen… Met telkens hetzelfde resultaat: niets, noppes. Op 10.6. verklaarde buitenminister Tony Blinken bij de buitenlandcommissie: “Uit praktische noodzaak heeft Israël de controle van de Golanhoogte, ongeacht de wettelijke status. En dat zal zo blijven tenzij en tot het ogenblik dat Syrië, of iemand die vanuit Syrië actie voert, geen bedreiging meer is voor Israël… en we zijn nog ver van dat tijdstip.”

Omgekeerde wereld. Israël bezet de Golan Hoogte, beschouwt het als Israëlisch eigendom, ondanks de resolutie 497 van de VN Veiligheidsraad, waarin duidelijk gesteld en xxx keer herhaald wordt dat de bezetting van de Golan door Israël niet rechtgeldig is en oproept om de toestand te herstellen. Maar het is Syrië dat volgens de VSA een bedreiging vormt. En het zijn de VSA die elke VN resolutie tegen Israël afblokken. En de westerse landen gaan mee in de retoriek en bestraffen Syrië.

De laatste luchtaanvallen werden door de VSA op de Syrisch-Turkse grensstreek uitgevoerd, zgz. op Iraansbevriende/sjiitische milities. Volgens de VSA werd de aanval gerechtvaardigd als “wraakaanval” omwille van Amerikaanse belangen in Irak en Syrië. Hun basis bij de Omar oliebron werd immers beschoten. Of… wacht even… die werd pas beschoten nà de Amerikaanse luchtaanvallen op het grensgebied…

Stilaan worden zowel de Syrische als de Iraakse regering het beu als schietschijf te moeten dienen om Israëls paranoïde “pro-actieve” verdediging, ditmaal uitgevoerd door de VSA, te verrechtvaardigen.

Dit gezegd zijnde: de VSA bevestigden nogmaals dat ze hun troepen in Syrië laten blijven als schild tegen ISIS-terroristen en ter verdediging van hun Koerdische bondgenoten, de SDF-milities tegen de Syrische regering. Dat hun aanwezigheid ingaat tegen de internationale wetgeving is bijzaak. De VSA dienen het opperste doel “de democratie uitdragen en de bevrijde gebieden stabiliseren.”

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Over de leugenachtige berichtgeving hebben we herhaaldelijk in het lang en in het breed geschreven. We zijn niet snel meer verbaasd over de gang van zaken. Reuters deed er toch nog een schepje bovenop. Terwijl voor het oog van de wereld olie en graan gestolen wordt uit Syrië (u zal zich ongetwijfeld Trumps triomfantelijke verklaring “We’ve kept the oil” herinneren, speelt Reuters het klaar het tekort aan graan, aan brood, met een hongerende bevolking als gevolg, te wijten aan de klimaatverandering. Onderstaande video geeft de originele Reuters reportage weer.

De Syrische permanente vertegenwoordiger bij de VN Veiligheidsraad klaagt – voor de zoveelste keer – de onmenselijke sancties en de hypocrisie van de westerse landen aan. “Enerzijds uiten ze hun bezorgdheid over de humanitaire situatie, anderzijds volharden ze in de boosheid, blijven de bevolking bestraffen met sancties waardoor er een tekort is aan voedsel, medicijnen, water en andere dagelijkse benodigdheden. Bovendien worden de leveringen van humanitaire hulp bemoeilijkt. Hun zgn. bezorgdheid is in schril contrast met hun politiek. Misdaden door terroristen en secessionisten worden doodgezwegen, evenals de praktijken van het VSA bezettingsleger in het NO en de al-Tanf regio. Zij plunderen en stelen de grondstoffen van het Syrische volk: hun olie, hun landbouwoogsten en culturele artifacten…”

Hij stelt dat men de VN Veiligheidsraad misbruikt om de westerse politiek door te drukken. Dat al-Qaeda zou moeten instaan voor de verdeling van de noodhulp aan de bevolking is niet te geloven… (Lees: de verwijzing naar de Turkse maffioso Sedat Peker die uit de biecht klapte hoe er onder het mom van noodhulp wapens binnengesmokkeld werden)

Volgens de National Interest is de Arabische wereld overstag aan het gaan om Syrië na tien jaar uitsluiting opnieuw aan de Arabische boezem te drukken.

“Niet alleen hebben Egypte en Algerije uitdrukkelijk de Syrische staat gesteund, maar ook Perzische Golf-monarchieën, zoals de VAE, Koeweit en Bahrein zijn op hun stappen teruggekeerd en hun ambassades heropend met als gevolg directe vluchten tussen Damascus en Dubai… Als sommige voormalige steunverleners aan de Syrische oppositie hun mislukte politiek inzien, waarom kunnen de westerse landen dit dan niet ook doen?” met daarop het dringend verzoek de banden tussen de Europese landen en Syrië te herstellen.

Een aantal Europese landen zouden recent hun interesse in het hernieuwen van diplomatieke missies in Damascus geuit hebben, vooral nadat Assads regering met 95,1% herkozen werd. Een recent verslag in de al-Watan-krant berichtte dat diplomaten uit Griekenland, Hongarije en Servië reeds naar Damascus getrokken waren om de heropening van hun ambassades voor te bereiden. Ook in de National Interest werd dit vermeld. Griekenland zou al in mei 2020 een speciale afgevaardigde voor Syrië benoemd hebben en Cyprus zou al een ruimte gehuurd hebben waarin een toekomstige Cypriotische ambassade in Damascus zou moeten ondergebracht worden. Tsjechië trok nooit zijn ambassadeur terug. Hongarije, Polen, Oostenrijk en Italië hebben aangegeven dat zij een nieuwe omgangspolitiek met Syrië zouden willen, maar hebben nog geen stappen in die richting ondernomen. “Naarmate de tijd verstrijkt, is het vasthouden aan het verzinsel “gematigde rebellen”, dat op de één of andere manier de huidige bestaande staat zou moeten vervangen, niet alleen naïef, maar verhindert ook een effectief en verstandig engagement.”

Terwijl Denemarken sommige Syriërs hun verblijfsvergunning intrekt met als reden dat Damascus en het regeringsgebied veilig zijn, blijven de meeste Europese regeringen hun hoofd in het zand steken. Geen enkele grote “rebellen”groepering bedreigt nu nog het bestaan van de staat en het SDF zou achter de coulissen een eigen toenadering tot de Syrische regering zoeken. Zolang de Koerden dromen van hun Rojava zal Turkije rusteloos en agressief blijven, zal het zich niet terugtrekken uit de grensstreek. Anderzijds willen de VSA deze situatie laten voortduren – om Iran dwars te zitten – uit wraak voor het mislukken van hun staatsgreep in Syrië, om Rusland op kosten te jagen én om verder olie te kunnen stelen uit de Syrische oliebronnen.

Blijft natuurlijk de Turkse regering met scherpslijper Erdogan. De leider van de Turkse oppositie, de Republikeinse Volkspartij, Kemal Kılıçdaroğlu, wil een betere relatie met Syrië en pleit voor de opening van ambassades in de twee landen. We citeren: “Als wij aan de macht zouden zijn, dan zouden er geen problemen meer zijn in Syrië. In elk geval moet de relatie met Damascus verbeteren en ambassades geopend worden in de twee landen.” En voegde eraan toe: “De EU moet wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen en parken oprichten in Syrië; zij zijn de genen die dit moeten doen; dat heb ik hen ook al eerder gezegd. En dan moeten we de Syriërs in Turkije zeggen dat ze naar hun eigen land moeten terugkeren, vermits ze er dan een huis, een weg, een school, een hospitaal zullen hebben.”

Kilicdaroglu in 2019: “Terwijl Turkije een vermaard en machtig land was met de mogelijkheid het vuur te doven in onze regio, werd het juist de reden dat het vuur verspreidde in onze buurlanden door de foute buitenlandse politiek.”

Los van bovenstaande wensdromen, blijft het feit dat in Idlib en in de door de Turken bezette noordelijke grensstreek het schuim der moslimterroristen de lakens uitdelen. Ze mochten opnieuw een lading raketten in ontvangst nemen. Te verwachten dat zij hun wapens zullen neerleggen, een re-integratieproject met een beroepsopleiding op weg naar een burgerleven zullen volgen, braafjes in de pas zullen lopen, belastingen betalen… is een heikel thema. D’r zit nog een amalgaam van de wreedste islamradicalen verzameld, zoals de Oeigoeren, die geen kant uitkunnen. Niet terug naar China, niet naar Turkije (dat hen oorspronkelijk binnengehaald heeft en zich er snel vanaf gemaakt heeft richting Syrië), niet naar de Koerdische regio (die hebben nog een eitje met hen te pellen) en ook niet naar een vredelievend leven in Syrië. Niemand wil hen. Ze zijn een levende tijdbom. Zoals de al-Qaeda schoelies en soortgenoten. Waarheen met hen?

Daar waar b.g. terroristen resideren zijn de minderheden verdreven, vermoord of “verdwenen”. Zoals de christenen in de prov. Idlib: vroeger 10.000 nu naar schatting slechts zo’n 200 – oude mensen, die niet meer kunnen vluchten.

Op 7 en 8 juli zou er opnieuw een rondje Astana-Syriëbesprekingen gehouden worden met afgevaardigden uit Iran, Rusland, Turkije en Syrië en vertegenwoordigers van de oppositie, de VN, Jordanië, Libanon en Irak als toezichthouders. (…)

We proberen zoals steeds met een optimistische noot af te sluiten. Engelse taallessen op een muzikaal-didactische wijze:

Dankzij een subsidie van de Syrische Rode Halve Maan kan Ali de van vader-op-zoon-stiel van marmerbewerker (steenhouwer) voortzetten en zijn gezin onderhouden. Meer zelfs, hij heeft zelfs arbeiders moeten aannemen die op hun beurt hierdoor brood op de plank brengen.

Tartous: derde jaarlijks muziekfestival met kinderkoren:

Blanke boeren krijgen geen coronasteun

Injustice Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Blanke boeren in Illinois trekken naar de rechtbank tegen de recente covid-19 wet omdat deze federale subsidies toekent op basis van de huidskleur.

Eén van de eisers is Ryan Kent van Centralia, Illinois, een blanke boer die soyabonen, tarwe en maïs teelt op zijn ca. 2000 ha groot landbouwbedrijf dat zijn vader uit de grond stampte. De andere eisers zijn de gebr. Matthew en Joshua Morton uit Kell, Illinois, die ook blank zijn. Ook zij teelten soyabonen, tarwe en maïs. Zoals talrijke boeren hebben zij te lijden gehad door de pandemie en hebben een lopende lening met een uitstaand saldo.

Kent kreeg in 2010 een lening toegekend door het Min. van Landbouw (USDA) van $90,000 opdat hij 31 ha landbouwgrond zou kunnen bijkopen. Hij moet nu nog $43,000 terugbetalen – de aflossing brengt hem en zijn gezin nu, met de gevolgen van de coronacrisis, in financiële problemen.

Toen het Congress het American Rescue Plan Act (corona-gerelateerde wet ter ondersteuning van de economie) van $1.9 biljoen op 11 maart goedkeurde, nam hij aan dat ook hij in aanmerking kwam voor ondersteuning. Par. 1005 van de wet geeft het min. van financiën opdracht tot 120% van een lopende lening van een in de problemen geraakte landbouwer of veekweker vanaf 1 jan. ’21 te vergoeden. De eisers stellen dat het ondersteuningsprogramma tegen het 5de amendement van de grondwet zondigt, vermits het de VSA regering gelijke bescherming oplegt.

Sectie 1005 van de klacht bij de rechtbank “gaat ervan uit dat boeren en veekwekers sociaal benadeeld worden omwille hun ras” en “sluit categoriek andere boeren en veekwekers uit voor leningssteun omdat zij geen deel uitmaken van een “sociaal benadeeld ras”

USDA schat dat ca. 17,000 gepigmenteerde land- en veeteeltbedrijven in aanmerking komen voor het kwijt schelden van hun lening.

Het infoblad dat je voor de USDA dient in te vullen geeft vijf verschillende ras- en etniciteitmogelijkheden. Deze worden allemaal als “sociaal benadeeld” beschouwd, behalve als je het “blanke” vak hebt ingevuld.

Het gaat er niet om dat de eisers de lening niet willen terugbetalen. Het gaat erom dat de ene schuld kwijt gescholden wordt omdat de schuldenaar niet-blank is en dat de blanke collega daardoor oneerlijke concurrentie zal ondervinden.

Een soortgelijk probleem in andere VSA-staten:

White Illinois Farmers Sue Over Race-Based Farm Loan Relief Program

Quo vadis, Syria?

Terwijl de nieuwe Amerikaanse president in eigen land meer dan genoeg problemen heeft om zijn dagen niet in ijdelheid door te brengen, wordt er druk gespeculeerd over de buitenlandse koers die de VSA zullen varen.

Bv. Syrië. Wat met de Amerikaanse troepen in Syrië en, in het verlengde, in Irak? In beide landen beschikken ze niet over een ‘verblijfsvergunning’ van de resp. regeringen. Integendeel. Recent nog voelde senator Rand Paul de nieuwe buitenminister Anthony Blinken aan de tand. Senator Paul herinnerde Blinken aan diens rol bij de Amerikaanse “regime change” plannen in het M.O. en Noord-Afrika, m.n. Blinkens rol bij de NAVO tussenkomst in Libië in het jaar 2001 en diens steun aan de militaire invasie van Irak in 2003.

Senator Paul deed nog eens fijntjes uit de doeken dat de voormalige president Obama 250 miljoen dollar besteedde aan de training van … 60 “rebellen” – m.a.w. weggegooid geld. En hij vroeg zich of waarom Blinken de Syrische “rebellen” zou steunen wetende dat deze jihadisten zijn zoals al-Nusra (al-Qaeda).

“Regime change??? U weet tot wat dit geleid heeft in Libië, in Irak…!!! Iedereen heeft het nu hier over Iran, Iran, Iran… Wie is hun beste vriendje momenteel? … Irak!!! “

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Anthony Blinken vertegenwoordigt het Amerikaanse politieke en ideologische standpunt dat zij de wereld moeten en zullen leiden. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Het lijkt wel een Strategobord waarbij echter échte mensen gedood worden.

Military Situation In Syria On January 21, 2021 (Map Update)

Ziet het ernaar uit dat de VSA Syrië binnenkort zullen verlaten? Een groot Amerikaans militair konvooi met wapens en logistieke bevoorrading, begeleid door helikopters in de lucht, kwam donderdag via de door de SDF (Koerden) bewaakte grensovergang met Irak Syrië binnen. Duidelijk antwoord op de brief van de Syrische regering aan de Veiligheidsraad van de VN waarbij de onmiddellijk terugtrekking van Amerikaanse troepen geëist werd.

Lees verder

Lauren Southern presenteert: “Farmlands”

Verwijzend naar ons vorig artikel, waarbij – in het bruggetje – vermeld werd dat een Canadese journalist(e), de naam werd angstvallig verzwegen (… lees ook de reacties onderaan het artikel) vermits het om Lauren Southern gaat, die in het politiek correcte Westen uitgespuwd wordt, kan u hieronder de genoemde documentaire bekijken over de plaasmoorde in Zuid-Afrika, die zij met haar opnameploeg in 2018 gedraaid heeft.

De poco wereld kijkt weg: een blanke kan immers geen slachtoffer zijn van racisme. “Professoren” – quasi zonder uitzondering links georiënteerd- vinden de aandacht die het VB en ook de N-VA eraan besteden fel overdreven want “ze drijven op de fata morgana van een geordende, welvarende en op segregatie gebouwde apartheidsstaat.”

“Wij hoeven het blanke ‘broedervolk’ in de zuidelijke punt van Zuid-Afrika niet te verdedigen, alleen al omdat de Zuid-Afrikaners geen broeders en zusters zijn.” zo schreef professor Yves TSjoen (UGent) in Knack.

Lauren Southern behaalde met de documentaire een prijs in Australië en opende de ogen van menigeen. De Australische ABC-zender besteedde er vervolgens ook aandacht aan:

Waarschuwing: word geen minderheid in eigen land!

Voortrekkersmonument

Naar aanleiding van het bezoek van de Zuid-Afrikaanse ster Steve Hofmeyr aan Vlaanderen en Nederland had VBTV een gesprek met hem en de initiatiefnemers, de Europese parlementsleden Gerolf Annemans en Olaf Stuger van de Nedrlandse PVV. Het voornaamste doel van het bezoek van Hofmeyr aan Europa was de aandacht vestigen op het aanhoudende fenomeen van ‘plaasaanvalle’ (boerderijaanvallen) en ‘plaasmoorde’ op de Afrikaner boerengemeenschap in zijn land. Tegelijk had Steve Hofmeyr een waarschuwing uit Afrika mee voor ons:

‘Word geen minderheid in eigen land.’

Degenen die Afrikaans moeilijk verstaan kunnen de ondertiteling en eventuele vertalng naar het Nederlands inschakelen:

Gerolf Annemans vertelt over de ontmoeting van Zuid-Afrikaans zanger, acteur en cultuuractivist Steve Hofmeyr in het Europees parlement en het fenomeen ‘plaasmoorde’:

En dit is de inleidende video over de film waarvan sprake in bovenstaand gesprek met Gerolf Annemans: Treurgrond. Hoe toepasselijk kan een titel zijn…

De problemen in Zuid-Afrika zijn niet direct gerelateerd aan de teelt van gewassen of de veehouderij. Het heeft te maken met misdaad. Boeren in Zuid-Afrika worden namelijk op grote schaal vermoord. Al jarenlang.

‘Plaasmoorde’
De zogeheten plaasmoord (meervoud plaasmoorde) is een Afrikaans woord dat letterlijk erfmoorden betekent. Het betreft moorden op voornamelijk blanke boeren in Zuid-Afrika. Al sinds het afschaffen van de apartheid in 1990 zijn dergelijke misdaden bijna aan de orde van de dag.

Even wat cijfers op een rij. In de misdaadstatistieken van 2018/2019 zijn in totaal 47 boerderijmoorden opgenomen en 41 ‘incidenten’. Er werd gemiddeld elke dag een boerderij aangevallen en bijna elke week een boer (of zelfs heel gezin) vermoord. De boerenbevolking in Zuid-Afrika is in de afgelopen 2 decennia al ongeveer de helft gekrompen tot 30.000 boeren, mede doordat veel blanke boeren uit angst zijn geëmigreerd.

Landjepik
Volgens de blanke boeren zit er een politieke motivatie achter de vele moorden. Zo wordt er gewezen naar de corrupte Zuid-Afrikaanse ANC-regering die de grondwet wil wijzigen, zodat zij grond kunnen onteigenen van boeren om dit vervolgens terug te geven aan de niet-blanke bevolking. Bij deze vorm van landonteigening is er geen sprake van financiële compensatie.

De Zuid-Afrikaanse regering doet er echter al jaren over om dit beleid door te voeren in de grondwet. Daarom neemt een deel van de donkere bevolking het heft in eigen handen, zo stellen althans de blanke boeren. Er wordt gezegd dat de moorden en gewelddadige overvallen gebruikt worden om blanke boeren af te schrikken. De Zuid-Afrikaanse regering wil echter niet spreken van gerichte moorden op boeren en spreekt van ongerichte roofmoorden. De blanke boerenbevolking is een andere mening bedeeld, omdat van roofmoorden op de plaats delict meestal geen sprake is. (2.1.2020 …)

In de loop van ons bestaan hebben we herhaaldelijk de plaasmoorden, de discriminatie op allerlei gebieden, zelfs van de taal, het Afrikaans, en de genocide op de blanke bevolking aangeklaagd.

Quo vadis, Syria?

In Merkelland wil men eigenlijk de ongure elementen, zgn. vluchtelingen, die daar de samenleving verrijken met hun oudvertrouwde bezigheden, de deur wijzen. Eigenlijk. De Länder, de gewesten dus, zijn de criminele Syriërs – (wie had nu kunnen denken?) moordenaars, verkrachters, kortom criminelen, liever kwijt dan rijk. De uitwijzingsstop der Syriërs zou moeten versoepeld worden, heet het. De binnenministers van SPD en de Union zijn het erover eens dat uitwijzingen van gevaarlijke misdadigers zou moeten toegestaan worden. Zou. Echter… iets plannen en het vervolgens uitvoeren is in het door de erfzonde geplaagde Duitsland een ander paar mouwen. Voorlopig zou de uitwijzingsstop nog de volgende zes maanden gehandhaafd blijven… iets wat quasi automatisch zal omgezet worden in een jaar. Ze gaan deze zomer nog eens kijken wat er mogelijk is… “Ze hebben immers momenteel geen gesprekspartner in Syrië”... Maar de wil is er, ja hoor, zonder enige twijfel, ook wat betreft de lieverdjes uit Afghanistan. De rotte appels moeten weg… terug naar hun eigen zandbak… uiteindelijk… Ze kunnen het immers niet aan de Duitse belastingbetaler uitgelegd krijgen dat zware criminelen nog de status van “vluchteling” blijven behouden. Tenslotte geraakt ook de verdraagzaamheid van de Duitse Gutmensch opgesoupeerd. Echter… Het federale buitenministerie vindt dat er momenteel in Syrië geen enkele regio is waarheen vluchtelingen zonder risico kunnen terugkeren. Niet alleen legt Assad nog elke ochtend een “rebel” tussen zijn boterham, maar bovendien kan zijn luchtmacht op elk moment eender waar in het land toeslaan… Met uitzondering van de gebieden die onder de bescherming van de Koerden/VSA of de Turken vallen. Daar is naar verluidt alles peis en vree. Tot zover de berichten uit het grote sprookjesboek van Baron von Münchhausen.

De baas van Pro Asyl, Günter Burkhardt, wil dat “alle Syriërs voor eeuwig en altijd bescherming krijgen”. Alle… Volgens officiële statistieken leefden er eind 2018 745.645 Syriërs in Duitsland. 95% van de asielaanvragen worden goedgekeurd. Hoeveel er vandaag wonen weten wij niet. Naar schatting 1 miljoen. Tenslotte zitten er ook nog een groot aantal onder de radar. In de eerste 10 maanden van dit jaar vroegen nog 33.230 mensen uit Syrië een asielaanvraag in Duitsland. (…) Slechts een klein percentage “verdient” zijn brood met werken.

De VSA willen de sancties, vervat in de Caesar Act, uitbreiden tot andere nationaliteiten die op de een of andere manier met de Syrische regering samenwerken en/of de bevolking helpen nog voor Biden de eed zal afleggen op 20 januari. Hiermee wordt vooral Rusland bedoeld maar telt evengoed als waarschuwing voor iedereen die het overweegt economische relaties met Syrië te herstellen. (…)

Zoals de buurlanden. Jordanië durfde om die reden zelfs geen afgevaardigde te sturen naar de grote vluchtelingenconferentie die in Damascus op poten gezet werd. Nochtans hebben ze daar ook hun buik vol van de Syrische vluchtelingen. Zoals in Libanon werken die immers ‘in het zwart’ voor een habbekrats en nemen op die wijze de job weg van een belastingbetalende Jordaniër, resp. Libanees.

De regionale luchthaven van Qamishli (al-Hasakah) zal de vluchten naar Beiroet hervatten zodra de mogelijkheid van een coronatest én een bankfiliaal geïnstalleerd zijn. Deze luchthaven is van belang voor expats en om de vlotte terugkeer van vluchtelingen naar hun eigen regio mogelijk te maken. In maart werd alle commerciële burgerluchtvaart in Syrië stopgezet wegens de coronacrisis. Na de heropening van de internationale luchthaven van Damascus zullen stilaan alle regionale luchthavens – Latakia, Aleppo… – ook opnieuw operationeel worden. (…)

Lees verder

Planeconomie volgens Alain Maron (Ecolo)

Heeft Brussel nood aan nog meer biodiversiteit???

De groene minister van Leefmilieu in Brussel, Alain Maron (Ecolo), had ambitieuze plannen: hij wou dat Brussel in de komende maanden en jaren ‘landbouwgrond zou kopen in Vlaams- en Waals-Brabant’. Zo wil hij de ‘biodiversiteit behouden’, ‘lokale landbouw’ bevoordelen en meteen ook ‘een deel van de Brusselse bevolking voeden’.
Dat kondigde Maron, die in de coronacrisis ook al een opvallende rol speelde door uit te halen naar de kritische Nederlandstalige ziekenhuizen in Brussel, aan op LN24. ‘Het Brussels Gewest zal die gronden ter beschikking stellen van de boeren, met als doel korte circuits op te bouwen. De discussies zijn bezig’, zo stelde Maron.

De discussies waren vooral bezig op het politieke forum. En de Vlaamse boeren lieten zich ook niet onbetuigd. Zij kampen met een verstedelijking én de groene regeldrang die hen het leven zuur maakt en de grondprijzen de hoogte injaagt. Ook vanuit de gewesten, Vlaanderen zowel als Wallonië, werden de plannen neergesabeld. La Libre Belgique: “Sur quel continent, dans quel siècle, dans quel régime politique Alain Maron vit-il, ou souhaite-t-il vivre ? Le ministre bruxellois de l’Environnement (Écolo) a annoncé que la Région bruxelloise allait acheter des terres agricoles en Brabant wallon et flamand afin de préserver la biodiversité et favoriser une agriculture locale qui pourrait nourrir les Bruxellois.”


‘Op welk continent, in welke eeuw en onder welk politiek regime leeft Alain Maron, of wenst hij te leven? (…) Zijn voorstellen getuigen van een verbazingwekkend gebrek aan kennis over de landbouwsector. (…) Zijn politieke manier van denken verwijst naar een planeconomie het betere communistische regime waardig.’

Nadat Maron er een nachtje wakker van gelegen had moest hij kleintjes toegeven dat hij het weliswaar goed bedoeld had, echter… we hebben het allemaal mis begrepen…

Acheter des terres agricoles en Flandre et en Wallonie : le ministre bruxellois Alain Maron présente ses excuses

Wij hebben sterk het vermoeden dat hij zich liet inspireren door “Het gezin van Pamela“…

Alain Maron was niet aan zijn proefstuk. Tussen twee drukke wegen wil hij een strook met graansoorten laten beplanten. Brusselse bio.

“Cultiver des céréales entre deux bandes de voiture en plein Saint-Gilles? Le ministre bruxellois Alain Maron porte ce projet étonnant qui suscite l’incrédulité sur la toile.

L’avenue du Roi, par exemple, verra son allée centrale se transformer en champ de céréales, qui serviront à faire du pain qui pourra être cuit dans le four communautaire qui y sera installé! C’est le type d’action concrète que j’entends soutenir.” Ce tweet d’Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement et du Climat, a affolé la toile. Planter des céréales en pleine ville, en pleine pollution?  Lees meer…

Quo vadis, Syria?

Opnieuw een verslag over en uit het inmiddels doodgezwegen Syrië. Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische buitenministerie, benadrukte nogmaals dat de westerse sancties zwaar wegen op Syrië, zowel wat betreft de wederopbouw als hulp aan de noodlijdende bevolking. Zij gaf meer uitleg over de geplande internationale vluchtelingenconferentie van 11 en 12 november in Damascus. Rusland nodigde de buurlanden en relevante VN-instellingen uit in de hoop dat ze positief zullen reageren. Zij toonde zich in naam van de Russische regering bezorgd over de aanvallen van ISIS in de al-Jazeera regio (prov. al Hasakah) en de aanwezigheid van ISIS-cellen in oost en centraal Syrië. (…)

Gleb Desiatnikov, Russisch ambassadeur in Jordanië, bevestigde dat de b.g. internationale vluchtelingenconferentie voornamelijk over humanitaire problemen zal gaan met het oog op het repatriëren van vluchtelingen naar hun vaderland – iets wat de poco geruchtenmolen wil verdacht maken opdat er geen internationale steun verstrekt zal worden. In Moskou staat de vrijwillige terugkeer van Syrische vluchtelingen hoog op de agenda. (…) Een probleem waarvan de buurlanden zo snel mogelijk vanaf willen, vooral dan in Libanon.

De Tsjechische journaliste, Marketa Kotilova, herhaalde in de Slovak Postoy de beschuldiging aan het adres van de Turkse regering die oorlogsmisdaden in Syrië bedrijft of aanmoedigt door de onverhulde samenwerking met terroristen zoals al-Qaeda (HTS) en ISIS, om de eigen agenda – uitbreiding van het Turkse grondgebied, verdrijving van de Koerden, chantage van de EU-lidstaten i.v.m. de vluchtelingen – te verwezenlijken. Zij klaagde tegelijkertijd de laffe houding van de EU aan die de Turkse agressieve autoritaire praktijken duldt en/of negeert. (…)

Een meerderheid van de Algemene Vergadering der VN herhaalde bij stemming een resolutie die de terugtrekking van de Israëlische bezetting eist van de gehele Syrische Golanhoogte tot aan de grens van 4 juni 1967, als implentatie van de relevante resoluties van de Veiligheidsraad. 142 lidstaten stemden voor, de VSA en Israël tegen, 19 onthielden zich. Dit volgens het principe dat het grondgebied van een ander land niet door geweld mag verworven worden, volgens internationaal recht, het VN Charter en de 4de Conventie van Genève (1949). (Lees meer…)

Pakistan stuurde een vliegtuig met medische hulp, zowel medicijnen, medische apparatuur als beschermend materiaal om het coronavirus te bestrijden. Naar verluidt was het de grootste lading, 25 ton, medische hulp sinds het uitbreken van de coronacrisis. (…)

Lees verder