Quo vadis Syria?

In deze Quo Vadis laten we de militaire situatie even voor wat ze is. De geruchten worden nl. steeds hardnekkiger, dat binnen afzienbare tijd een nieuw offensief zal ingezet worden om het zuidelijke gedeelte van Idlib, tot achter de M4 snelweg, die loopt van de kust naar Aleppo, te bevrijden van het terroristisch gespuis. Dus even geduld tot we hierover meer nieuws kunnen melden. We mogen tenslotte niet vergeten dat Syrië méér is dan oorlog en terrorisme.

Newsweek plaatst deze week president Bashar al-Assad op de omslagpagina, begeleid met de titel “He’s Back – In a triumph over the U.S. Syrian leader Bashar al-Assad is reclaiming a place on the world stage.

“Hij is terug. Zegevierend over de VSA eist de Syrische leider Bashar al-Assad zijn plaats op het wereldpodium weer op.”

Opmerkelijke woordkeuze, die we niet meer gewend zijn van een westers tijdschrift: “leider”, i.p.v. “dictator” of andere minder complimenteuze beschrijvingen. In het artikel, dat niet verborgen zit achter een betaalmuur, wordt uitgelegd waarom de Arabische landen Assad niet langer als een paria willen behandelen. Moe gestreden, de geschillen, vluchtelingen en corona meer dan beu, wil men naar verluidt liever opnieuw een verstandhouding met Syrië opbouwen. De terugkeer in de schoot van de Arabische Liga is een kwestie van tijd; volgens het artikel zou zowel Israël als Egypte een (soenni)arabisering van Syrië graag zien gebeuren in de hoop dat de Iraanse invloed daardoor zou verminderen en de auteur besluit dat het voor de VSA moeilijk wordt de sancties te blijven opdringen.

“He’s Back“… tot spijt van wie het benijdt. Natuurlijk is hij “back” – hij is nooit weg geweest. Hij bleef de steun van de meerderheid der Syriërs – van eender welke religie en achtergrond – behouden. De non-stop idiote propaganda door de VSA en andere westerse regeringen en media als steunbetuiging voor de terroristen, verpakt als “regime change”, pakte geen verf in Syrië. Het volk daar is tenslotte niet gek, het ziet, ondervindt en weet hoe de vork aan de steel zit. De media hier en in het algemeen in heel het westen hebben zich bewust of onbewust laten ringeloren. Bewust… ja, dikwijls met een zichtbare en bewijsbare band met de al-Qaeda & co. terroristen. De zgz. chemische gasaanvallen horen thuis in een tweederangs Hollywood-griezelfilm. Iets in de stijl van de zgz. “afslachting van couveusebaby’s in Koeweit” (The great lie of the first Gulf War) of de “massavernietigingswapens in Irak”…(There were no weapons of mass destruction in Iraq)

We schreven het herhaaldelijk: zonder sancties, zonder de bezetting van buitenlandse machten, zonder de diefstal van olie en graan, zou Syrië alle kansen hebben om een welvarend, religieus-verdraagzaam land te zijn. Dat een “great America” zich verlaagt tot het roven van de grondstoffen van een klein – op wereldschaal eerder onbetekenend land – zegt veel, zo niet alles. In onderstaande video wordt duidelijk gemaakt hoe ingrijpend de diefstal is voor de Syrische staatskas én voor de bevolking:

“We hebben veel vrienden…”

Er worden stilaan contacten aangeknoopt of heropgenomen. Dr. Faisal Miqdad, min. van buitenlandse zaken en expats, had in Belgrado een ontmoeting met de Servische ministers van landbouw, handel, toerisme en communicatie om toekomstige samenwerkingsplannen te bespreken. (…) Hij deed tevens een oproep aan Syrische expats om in hun thuisland te investeren. (…)

Lees verder

Het klimaatprobleem (?) ga je niet oplossen door de boeren weg te treiteren

Volgens René wordt het de boer steeds lastiger gemaakt om zijn of haar bedrijf staande te houden, omdat het ‘stikstofprobleem’ als stok wordt gebruikt om boeren mee te slaan. ‘Boer worden is niet zo moeilijk, maar boer blijven, dat is moeilijk.’ Het groeiende aantal regels en de verplichte vervanging van techniek worden onder de noemer ‘algemeen belang’ ingevoerd. Hierbij lijkt de voedselvoorziening van de Nederlander niet als algemeen belang te worden aangemerkt.

Het voldoen aan het alsmaar groeiende aantal regels maakt het financieel bijna onmogelijk om voor boeren hun werk te doen en als dat wel lukt, is dat nog steeds niet altijd voldoende. Zo worden ook van bedrijven die aan de rand van een natuurbied staan vergunningen ingetrokken, puur op basis van hun locatie.

Het stikstofprobleem is volgens René in feite slechts een papieren probleem. De depositiewaarden die worden gehanteerd zijn te laag en de berekeningen zouden selectief zijn. Zo wordt ook land opgekocht en gebruikt om windmolens te plaatsen. Het idee dat huishoudens hiervan profiteren zou een illusie zijn, omdat vooral datacentra van onder andere Microsoft hierop draaien.

De zogenaamde aeriusberekening waarmee ook de depositiewaarden van deze centra worden berekend noemt René ‘sjoemelsoftware’, omdat deze voordeliger lijkt uit te pakken bij datacentra dan bij boerenbedrijven.

Lijdt de overheid aan tunnelvisie, of speelt er meer?

“Gates Groene Revolutie”

Weinig groen. Nog minder revolutie.

Peace in Africa - Posts | Facebook

Bill Gates en de dicht bij hem staande Rockefeller Stichting stichtten in 2006 de “Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika”. Deze organisatie beloofde tegen het jaar 2020 een verdubbeling van het inkomen van 30 miljoen Afrikaanse kleine boeren.

Hoe ziet de huidige toestand eruit nadat de wereldberuchte filantroop Bill Gates zich ermee bemoeide? Wegens de totale afhankelijkheid van gelicentieerd zaaigoed, kunstmest en pesticides van de chemiereus Monsanto, konden talrijke Afrikaanse kleine boeren na mislukte oogsten hun “royaal toegestane” leningen niet meer terugbetalen en kregen zo de doodssteek.

Monoculturen met genetische gemanipuleerde maïs hebben de eeuwenlang geteelde lokale soorten zoals gierst, maniok, zoete aardappelen en de daarmee verbonden actieve kleinhandel op markten verdreven. En zo werd het levensonderhoud van vele Afrikaanse kleine landbouwgezinnen vernietigd.

De enige, die uit de “alom geprezen Groene Revolutie” winst boekte, was de miljonair-filantroop, tevens groot-aandeelhouder van Monsanto, Bill Gates.

Intussen koopt Bill Gates landbouwgronden op in de VSA. Hij is nu de grootste landbouwgrondeigenaar van de VSA. In de video komt ook b.g. probleem aan bod, nl. het vergiftigd geschenk van genetisch gemanipuleerd zaaigoed & bijhorigheden aan onderontwikkelde landen.

Onderstaande video geeft een ander aspect weer van Gates filantropische bezigheden. We geven een ingekorte vertaling. Melinda Gates trok naar Afrika met een plan, een plan dat de Afrikanen moest overtuigen van de noodzaak minder kinderen op de wereld te zetten. Tot zover niets mis mee. Merkwaardig was wel dat ze zich bij haar voorlichtingsleer liet begeleiden door Pfizer. Pfizer die de Afrikaanse markt wou veroveren met het anticonceptiemiddel dat door middel van een injectie toegediend wordt. Zelfs dat klinkt logisch, vermits het meer dan waarschijnlijk is dat bij de doorsnee Afrikaanse-vrouw-in-de straat de noodzaak van punctualiteit i.v.m. het slikken van een anticonceptiepil niet per se zal doordringen. Of gewoon omdat de echtgenoot dit zal verbieden en dat hij in zijn mannelijke trots gekrenkt wordt als er verwacht wordt dat hij een condoom gebruikt.

Echter… Pfizer bracht het omstreden Depo-Provera mee, dat naar verluidt het risico van een HIV-besmetting verhoogt en een waslijst aan andere ernstige bijwerkingen met zich meebrengt . Het is op de markt onder de naam “Sayana Press”, dat in de VSA noch beschikbaar is, noch een goedkeuring kreeg.

De Gates Stichting wilden in 69 van de armste landen “Sayana Press” prikken in vruchtbare vrouwen.

Verder wordt uit de doeken gedaan hoe Gates in 2014 enerzijds verkondigt – en op applaus onthaald wordt – dat zijn stichting abortus niet meer zou financieren. Wat blijkt? De Gates Stichting geeft gewoon geld aan onderaannemers…

Gynuity is een Amerikaanse onderzoeksorganisatie die in Burkina Faso abortussen uitvoert op zwangerschappen in de tweede trimester. Uitgerekend in Burkina Faso waar abortus illegaal is. Wie staat er bovenaan op de lijst van Gynuity-sponsors? De Gates Stichting.

In 2013 – 2015 werd een wereldwijde vaccinatiecampagne tegen tetanus door de WHO op gang getrokken. In Kenia richtte de campagne zich vooral op vruchtbare meisjes en jonge vrouwen. Enkele katholieke artsen konden ampullen van het vaccin onderscheppen en stuurden deze naar een laboratorium. Bij de analyse bleek dat de vaccinatievloeistof Beta-HCG hormoon bevatte dat tot sterilisatie kan leiden. Zoals algemeen bekend is de Gates Stichting dé grootste NGO-sponsor van de WHO.

Afsluitend: in se is onze redactie het eens dat de wereld overbevolkt geraakt en dat niemand er gebaat bij is dat er massa’s kinderen geboren worden in de armste landen, die dan door westerse humanitaire hulp in leven gehouden worden tot ze uiteindelijk hun boeltje pakken, naar onze contreien komen om te ontsnappen aan hun miserabel leventje. Waardoor onze samenleving zeer ernstig bedreigd wordt op allerlei gebieden en we uiteindelijk meegezogen worden in een neerwaartse spiraal. En waarschijnlijk zouden de landverhuizers niet hierheen trekken als ze daar een lucratief, gezond leven kunnen opbouwen. Maar zij kiezen wel voor corrupte leiders, die de bodemschatten uit handen geven aan internationale bedrijven, die hun eigen volk in de steek laten en zich verheugen dat ze wegtrekken en via onze sociale voorzienigheden geld overmaken naar de thuisblijvers. En zo worden we langs alle kanten gestroopt. Als je de derde wereld binnenhaalt, word je zelf de derde wereld.

De Gates Stichting parasiteert op de rug van de zwaksten. Misantropie verpakt als filantropie. De Gates kassa blijft rinkelen.

https://www.jacobinmag.com/2020/12/agribusiness-gates-foundation-green-revolution-africa-agra

https://theecologist.org/2020/aug/14/gates-failing-green-revolution-africa

Quo vadis, Syria?

Het lijkt wel alsof er weinig of geen veranderingen in Syrië meer gebeuren. De VSA en Israël voeren luchtaanvallen uit, de VSA stelen graan en olie, ze bedreigen iedereen die niet naar hun bevelen luistert, ze wurgen de bevolking met sancties De Turkse bezetters en/of hun huurlingenleger sluiten via de dammen op de Eufraat het stroomdebiet af, zodat de boeren hun landbouwgronden niet kunnen irrigeren, en/of ze sluiten gewoon bij het hoofdpompstation het drinkwater af, waardoor duizenden burgers in het midden van de zomer zonder drinkwater zitten. De moslimterroristen vallen alle ongelovigen aan die enigszins ervan verdacht worden het beleid van de Syrische regering niet ongenegen te zijn of om zichzelf te verrijken en de oorspronkelijke bevolking te verjagen naar vluchtelingenkampen. En de EU, die houdt krampachtig vast aan de instructies van Uncle Sam: sancties, sancties, sancties. We hebben het herhaaldelijk aangeklaagd: als ze alle kosten die ze aan de opvang, de zgz. integratie, de politionele verhoogde waakzaamheid en inzet… enz… aan de heropbouw van Syrië zouden besteden, dan zou binnen het jaar de overgrote meerderheid der “vluchtelingen” naar hun eigen land kunnen terugkeren.

Beginnen we met de luchtaanvallen op Syrisch grondgebied. De laatste twee jaar heeft Israël de aanvallen op Syrisch grondgebied opgevoerd. Niet alle raketten worden door het luchtafweersysteem opgevangen. En ondanks het riedeltje dat Israël “slechts” Iraanse/Hezbollah milities in het vizier neemt, vallen er ook telkens Syrische burgers en soldaten bij de slachtoffers, los van materiële schade aan huizen en infrastructuur. Na elke raketaanval stuurt de Syrische regering een brief naar de VN Veiligheidsraad om te protesteren tegen deze aanvallen… Met telkens hetzelfde resultaat: niets, noppes. Op 10.6. verklaarde buitenminister Tony Blinken bij de buitenlandcommissie: “Uit praktische noodzaak heeft Israël de controle van de Golanhoogte, ongeacht de wettelijke status. En dat zal zo blijven tenzij en tot het ogenblik dat Syrië, of iemand die vanuit Syrië actie voert, geen bedreiging meer is voor Israël… en we zijn nog ver van dat tijdstip.”

Omgekeerde wereld. Israël bezet de Golan Hoogte, beschouwt het als Israëlisch eigendom, ondanks de resolutie 497 van de VN Veiligheidsraad, waarin duidelijk gesteld en xxx keer herhaald wordt dat de bezetting van de Golan door Israël niet rechtgeldig is en oproept om de toestand te herstellen. Maar het is Syrië dat volgens de VSA een bedreiging vormt. En het zijn de VSA die elke VN resolutie tegen Israël afblokken. En de westerse landen gaan mee in de retoriek en bestraffen Syrië.

De laatste luchtaanvallen werden door de VSA op de Syrisch-Turkse grensstreek uitgevoerd, zgz. op Iraansbevriende/sjiitische milities. Volgens de VSA werd de aanval gerechtvaardigd als “wraakaanval” omwille van Amerikaanse belangen in Irak en Syrië. Hun basis bij de Omar oliebron werd immers beschoten. Of… wacht even… die werd pas beschoten nà de Amerikaanse luchtaanvallen op het grensgebied…

Stilaan worden zowel de Syrische als de Iraakse regering het beu als schietschijf te moeten dienen om Israëls paranoïde “pro-actieve” verdediging, ditmaal uitgevoerd door de VSA, te verrechtvaardigen.

Dit gezegd zijnde: de VSA bevestigden nogmaals dat ze hun troepen in Syrië laten blijven als schild tegen ISIS-terroristen en ter verdediging van hun Koerdische bondgenoten, de SDF-milities tegen de Syrische regering. Dat hun aanwezigheid ingaat tegen de internationale wetgeving is bijzaak. De VSA dienen het opperste doel “de democratie uitdragen en de bevrijde gebieden stabiliseren.”

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Over de leugenachtige berichtgeving hebben we herhaaldelijk in het lang en in het breed geschreven. We zijn niet snel meer verbaasd over de gang van zaken. Reuters deed er toch nog een schepje bovenop. Terwijl voor het oog van de wereld olie en graan gestolen wordt uit Syrië (u zal zich ongetwijfeld Trumps triomfantelijke verklaring “We’ve kept the oil” herinneren, speelt Reuters het klaar het tekort aan graan, aan brood, met een hongerende bevolking als gevolg, te wijten aan de klimaatverandering. Onderstaande video geeft de originele Reuters reportage weer.

De Syrische permanente vertegenwoordiger bij de VN Veiligheidsraad klaagt – voor de zoveelste keer – de onmenselijke sancties en de hypocrisie van de westerse landen aan. “Enerzijds uiten ze hun bezorgdheid over de humanitaire situatie, anderzijds volharden ze in de boosheid, blijven de bevolking bestraffen met sancties waardoor er een tekort is aan voedsel, medicijnen, water en andere dagelijkse benodigdheden. Bovendien worden de leveringen van humanitaire hulp bemoeilijkt. Hun zgn. bezorgdheid is in schril contrast met hun politiek. Misdaden door terroristen en secessionisten worden doodgezwegen, evenals de praktijken van het VSA bezettingsleger in het NO en de al-Tanf regio. Zij plunderen en stelen de grondstoffen van het Syrische volk: hun olie, hun landbouwoogsten en culturele artifacten…”

Hij stelt dat men de VN Veiligheidsraad misbruikt om de westerse politiek door te drukken. Dat al-Qaeda zou moeten instaan voor de verdeling van de noodhulp aan de bevolking is niet te geloven… (Lees: de verwijzing naar de Turkse maffioso Sedat Peker die uit de biecht klapte hoe er onder het mom van noodhulp wapens binnengesmokkeld werden)

Volgens de National Interest is de Arabische wereld overstag aan het gaan om Syrië na tien jaar uitsluiting opnieuw aan de Arabische boezem te drukken.

“Niet alleen hebben Egypte en Algerije uitdrukkelijk de Syrische staat gesteund, maar ook Perzische Golf-monarchieën, zoals de VAE, Koeweit en Bahrein zijn op hun stappen teruggekeerd en hun ambassades heropend met als gevolg directe vluchten tussen Damascus en Dubai… Als sommige voormalige steunverleners aan de Syrische oppositie hun mislukte politiek inzien, waarom kunnen de westerse landen dit dan niet ook doen?” met daarop het dringend verzoek de banden tussen de Europese landen en Syrië te herstellen.

Een aantal Europese landen zouden recent hun interesse in het hernieuwen van diplomatieke missies in Damascus geuit hebben, vooral nadat Assads regering met 95,1% herkozen werd. Een recent verslag in de al-Watan-krant berichtte dat diplomaten uit Griekenland, Hongarije en Servië reeds naar Damascus getrokken waren om de heropening van hun ambassades voor te bereiden. Ook in de National Interest werd dit vermeld. Griekenland zou al in mei 2020 een speciale afgevaardigde voor Syrië benoemd hebben en Cyprus zou al een ruimte gehuurd hebben waarin een toekomstige Cypriotische ambassade in Damascus zou moeten ondergebracht worden. Tsjechië trok nooit zijn ambassadeur terug. Hongarije, Polen, Oostenrijk en Italië hebben aangegeven dat zij een nieuwe omgangspolitiek met Syrië zouden willen, maar hebben nog geen stappen in die richting ondernomen. “Naarmate de tijd verstrijkt, is het vasthouden aan het verzinsel “gematigde rebellen”, dat op de één of andere manier de huidige bestaande staat zou moeten vervangen, niet alleen naïef, maar verhindert ook een effectief en verstandig engagement.”

Terwijl Denemarken sommige Syriërs hun verblijfsvergunning intrekt met als reden dat Damascus en het regeringsgebied veilig zijn, blijven de meeste Europese regeringen hun hoofd in het zand steken. Geen enkele grote “rebellen”groepering bedreigt nu nog het bestaan van de staat en het SDF zou achter de coulissen een eigen toenadering tot de Syrische regering zoeken. Zolang de Koerden dromen van hun Rojava zal Turkije rusteloos en agressief blijven, zal het zich niet terugtrekken uit de grensstreek. Anderzijds willen de VSA deze situatie laten voortduren – om Iran dwars te zitten – uit wraak voor het mislukken van hun staatsgreep in Syrië, om Rusland op kosten te jagen én om verder olie te kunnen stelen uit de Syrische oliebronnen.

Blijft natuurlijk de Turkse regering met scherpslijper Erdogan. De leider van de Turkse oppositie, de Republikeinse Volkspartij, Kemal Kılıçdaroğlu, wil een betere relatie met Syrië en pleit voor de opening van ambassades in de twee landen. We citeren: “Als wij aan de macht zouden zijn, dan zouden er geen problemen meer zijn in Syrië. In elk geval moet de relatie met Damascus verbeteren en ambassades geopend worden in de twee landen.” En voegde eraan toe: “De EU moet wegen, bruggen, scholen, ziekenhuizen en parken oprichten in Syrië; zij zijn de genen die dit moeten doen; dat heb ik hen ook al eerder gezegd. En dan moeten we de Syriërs in Turkije zeggen dat ze naar hun eigen land moeten terugkeren, vermits ze er dan een huis, een weg, een school, een hospitaal zullen hebben.”

Kilicdaroglu in 2019: “Terwijl Turkije een vermaard en machtig land was met de mogelijkheid het vuur te doven in onze regio, werd het juist de reden dat het vuur verspreidde in onze buurlanden door de foute buitenlandse politiek.”

Los van bovenstaande wensdromen, blijft het feit dat in Idlib en in de door de Turken bezette noordelijke grensstreek het schuim der moslimterroristen de lakens uitdelen. Ze mochten opnieuw een lading raketten in ontvangst nemen. Te verwachten dat zij hun wapens zullen neerleggen, een re-integratieproject met een beroepsopleiding op weg naar een burgerleven zullen volgen, braafjes in de pas zullen lopen, belastingen betalen… is een heikel thema. D’r zit nog een amalgaam van de wreedste islamradicalen verzameld, zoals de Oeigoeren, die geen kant uitkunnen. Niet terug naar China, niet naar Turkije (dat hen oorspronkelijk binnengehaald heeft en zich er snel vanaf gemaakt heeft richting Syrië), niet naar de Koerdische regio (die hebben nog een eitje met hen te pellen) en ook niet naar een vredelievend leven in Syrië. Niemand wil hen. Ze zijn een levende tijdbom. Zoals de al-Qaeda schoelies en soortgenoten. Waarheen met hen?

Daar waar b.g. terroristen resideren zijn de minderheden verdreven, vermoord of “verdwenen”. Zoals de christenen in de prov. Idlib: vroeger 10.000 nu naar schatting slechts zo’n 200 – oude mensen, die niet meer kunnen vluchten.

Op 7 en 8 juli zou er opnieuw een rondje Astana-Syriëbesprekingen gehouden worden met afgevaardigden uit Iran, Rusland, Turkije en Syrië en vertegenwoordigers van de oppositie, de VN, Jordanië, Libanon en Irak als toezichthouders. (…)

We proberen zoals steeds met een optimistische noot af te sluiten. Engelse taallessen op een muzikaal-didactische wijze:

Dankzij een subsidie van de Syrische Rode Halve Maan kan Ali de van vader-op-zoon-stiel van marmerbewerker (steenhouwer) voortzetten en zijn gezin onderhouden. Meer zelfs, hij heeft zelfs arbeiders moeten aannemen die op hun beurt hierdoor brood op de plank brengen.

Tartous: derde jaarlijks muziekfestival met kinderkoren:

Blanke boeren krijgen geen coronasteun

Injustice Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project

Blanke boeren in Illinois trekken naar de rechtbank tegen de recente covid-19 wet omdat deze federale subsidies toekent op basis van de huidskleur.

Eén van de eisers is Ryan Kent van Centralia, Illinois, een blanke boer die soyabonen, tarwe en maïs teelt op zijn ca. 2000 ha groot landbouwbedrijf dat zijn vader uit de grond stampte. De andere eisers zijn de gebr. Matthew en Joshua Morton uit Kell, Illinois, die ook blank zijn. Ook zij teelten soyabonen, tarwe en maïs. Zoals talrijke boeren hebben zij te lijden gehad door de pandemie en hebben een lopende lening met een uitstaand saldo.

Kent kreeg in 2010 een lening toegekend door het Min. van Landbouw (USDA) van $90,000 opdat hij 31 ha landbouwgrond zou kunnen bijkopen. Hij moet nu nog $43,000 terugbetalen – de aflossing brengt hem en zijn gezin nu, met de gevolgen van de coronacrisis, in financiële problemen.

Toen het Congress het American Rescue Plan Act (corona-gerelateerde wet ter ondersteuning van de economie) van $1.9 biljoen op 11 maart goedkeurde, nam hij aan dat ook hij in aanmerking kwam voor ondersteuning. Par. 1005 van de wet geeft het min. van financiën opdracht tot 120% van een lopende lening van een in de problemen geraakte landbouwer of veekweker vanaf 1 jan. ’21 te vergoeden. De eisers stellen dat het ondersteuningsprogramma tegen het 5de amendement van de grondwet zondigt, vermits het de VSA regering gelijke bescherming oplegt.

Sectie 1005 van de klacht bij de rechtbank “gaat ervan uit dat boeren en veekwekers sociaal benadeeld worden omwille hun ras” en “sluit categoriek andere boeren en veekwekers uit voor leningssteun omdat zij geen deel uitmaken van een “sociaal benadeeld ras”

USDA schat dat ca. 17,000 gepigmenteerde land- en veeteeltbedrijven in aanmerking komen voor het kwijt schelden van hun lening.

Het infoblad dat je voor de USDA dient in te vullen geeft vijf verschillende ras- en etniciteitmogelijkheden. Deze worden allemaal als “sociaal benadeeld” beschouwd, behalve als je het “blanke” vak hebt ingevuld.

Het gaat er niet om dat de eisers de lening niet willen terugbetalen. Het gaat erom dat de ene schuld kwijt gescholden wordt omdat de schuldenaar niet-blank is en dat de blanke collega daardoor oneerlijke concurrentie zal ondervinden.

Een soortgelijk probleem in andere VSA-staten:

White Illinois Farmers Sue Over Race-Based Farm Loan Relief Program

Quo vadis, Syria?

Terwijl de nieuwe Amerikaanse president in eigen land meer dan genoeg problemen heeft om zijn dagen niet in ijdelheid door te brengen, wordt er druk gespeculeerd over de buitenlandse koers die de VSA zullen varen.

Bv. Syrië. Wat met de Amerikaanse troepen in Syrië en, in het verlengde, in Irak? In beide landen beschikken ze niet over een ‘verblijfsvergunning’ van de resp. regeringen. Integendeel. Recent nog voelde senator Rand Paul de nieuwe buitenminister Anthony Blinken aan de tand. Senator Paul herinnerde Blinken aan diens rol bij de Amerikaanse “regime change” plannen in het M.O. en Noord-Afrika, m.n. Blinkens rol bij de NAVO tussenkomst in Libië in het jaar 2001 en diens steun aan de militaire invasie van Irak in 2003.

Senator Paul deed nog eens fijntjes uit de doeken dat de voormalige president Obama 250 miljoen dollar besteedde aan de training van … 60 “rebellen” – m.a.w. weggegooid geld. En hij vroeg zich of waarom Blinken de Syrische “rebellen” zou steunen wetende dat deze jihadisten zijn zoals al-Nusra (al-Qaeda).

“Regime change??? U weet tot wat dit geleid heeft in Libië, in Irak…!!! Iedereen heeft het nu hier over Iran, Iran, Iran… Wie is hun beste vriendje momenteel? … Irak!!! “

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Anthony Blinken vertegenwoordigt het Amerikaanse politieke en ideologische standpunt dat zij de wereld moeten en zullen leiden. Is het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

Het lijkt wel een Strategobord waarbij echter échte mensen gedood worden.

Military Situation In Syria On January 21, 2021 (Map Update)

Ziet het ernaar uit dat de VSA Syrië binnenkort zullen verlaten? Een groot Amerikaans militair konvooi met wapens en logistieke bevoorrading, begeleid door helikopters in de lucht, kwam donderdag via de door de SDF (Koerden) bewaakte grensovergang met Irak Syrië binnen. Duidelijk antwoord op de brief van de Syrische regering aan de Veiligheidsraad van de VN waarbij de onmiddellijk terugtrekking van Amerikaanse troepen geëist werd.

Lees verder

Lauren Southern presenteert: “Farmlands”

Verwijzend naar ons vorig artikel, waarbij – in het bruggetje – vermeld werd dat een Canadese journalist(e), de naam werd angstvallig verzwegen (… lees ook de reacties onderaan het artikel) vermits het om Lauren Southern gaat, die in het politiek correcte Westen uitgespuwd wordt, kan u hieronder de genoemde documentaire bekijken over de plaasmoorde in Zuid-Afrika, die zij met haar opnameploeg in 2018 gedraaid heeft.

De poco wereld kijkt weg: een blanke kan immers geen slachtoffer zijn van racisme. “Professoren” – quasi zonder uitzondering links georiënteerd- vinden de aandacht die het VB en ook de N-VA eraan besteden fel overdreven want “ze drijven op de fata morgana van een geordende, welvarende en op segregatie gebouwde apartheidsstaat.”

“Wij hoeven het blanke ‘broedervolk’ in de zuidelijke punt van Zuid-Afrika niet te verdedigen, alleen al omdat de Zuid-Afrikaners geen broeders en zusters zijn.” zo schreef professor Yves TSjoen (UGent) in Knack.

Lauren Southern behaalde met de documentaire een prijs in Australië en opende de ogen van menigeen. De Australische ABC-zender besteedde er vervolgens ook aandacht aan: