Er worden meer boeren verdreven dan illegale tafelschuimers

Terwijl Fransje Timmermans zijn natuurherstelwet door probeerde te drukken, vaart er hier in Nederland een boot de haven van Rotterdam binnen.

Niet zomaar een boot.
Nee. Het is het grootste containerschip ter wereld.
Het kan 24.346 containers bevatten.
Dat is een rij containers van Amsterdam tot aan achter Enschede.
Het verbruikt 270.000 liter zware stookolie per dag. Dat maakt een containerschip net zo vervuilend als tot wel 50 miljoen auto’s.
De zestien grootste schepen stoten evenveel CO2-emissies uit als alle auto’s op de wereld. De zeventien grootste schepen ter wereld stoten meer zwavel uit dan alle auto’s ter wereld bij elkaar.
Heb ik het nog niet eens gehad over de plastic rotzooi die deze zeegigant vervoert.
Rotzooi die wij eigenlijk kunnen missen als kiespijn. Maar het is goedkoop en leuk om even te hebben.
En daarna gaat het een andere container in. De vuilcontainer!
En dan is men trots dat deze varende vuilnisbelt ons land aandoet!
Het stond in kranten, is op het nieuws en op de radio.

Om even later op diezelfde radio weer een boer voor gek te zetten door te zeggen dat men moet gaan “koekeloeren”.
Met hun plastic tasjes en polyester jasjes.
Afkomstig van deze vuilnisboot uit China!
Terwijl we hier wel echte groene klasse in dit land hebben!
De meest duurzame boeren ter wereld.
Maar het grootste containerschip ter wereld, en dus ook de meest vervuilende, dat krijgt applaus.

Wil een veehouder uitbreiden van 140 naar 180 koeien?
Dan ben je ineens een megabedrijf.
En dan ben je blijkbaar ineens een milieuvervuiler.
Terwijl deze mega,- mega-, megaboot met trompetgeschal wordt binnen gehaald.
Tig vergunningen moet de boer dan extra hebben, dure Aerius berekeningen uit laten voeren, en tienduizenden euro’s aan extra milieu-investeringen moet hij gaan doen om vergunning te krijgen.
Want oh!!! De “natuur” op 4 kilometer afstand zal er wel eens last van kunnen krijgen!!
Maar dit roetschip stoomt rustig onze havens binnen.


Nederlandse boeren produceren, volgens de “groene” deskundigen teveel voor de export. (Hoewel 70 % van alle hier geproduceerde voedsel gewoon binnen de 400 km van onze grens blijft, en dus bijna een streekproduct is)
En daarom vinden de groene clubjes dat we hier wel met veel minder, minimaal de helft, van de boeren toekunnen.
Maar hun t-shirt van 4 euro, geproduceerd met kinderhandjes in India, kunnen ze niet missen. Net zo min als die nieuwe telefoon uit China, met zeldzame metalen uit de mijnen in Afrika!
Want ze moeten er natuurlijk wel een beetje hip en modern bijlopen tijdens al die protestacties voor het milieu!
En dus vaart deze varende zwarte rookpluim alle wereldzeeën over zodat we hier in “luxe” kunnen leven.

De dubbele moraal.
Ze halen plastic prut uit China, vliegen boontjes in uit Kenia, en klagen dan over een bruin plekje op een Nederlandse appel omdat deze bijna niet bespoten is.

Wilma Buijsmann (FB)

De EU-Commissie wil de EU veranderen in een groot Bokrijk

Dat Timmermans & co niet zullen rusten vooraleer de laatste boer naar een appartementje verhuisd is, kan u vernemen uit het onderstaande:

“Zo zou er een nationale herstelstrategie opgemaakt moeten worden waarbij er nieuwe gebieden aangeduid worden om natuur te herstellen, buiten de reeds gekende Natura2000-gebieden. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken om in landbouwgebruik zijnde drooggelegde veengebieden te herstellen. Begrijp daaronder gerust dat die opnieuw natter moeten worden waardoor landbouwgebruik onmogelijk zou worden.”

Die extra maatregelen zouden bovenop de bestaande Habitatrichtlijn komen. “De Habitatrichtlijn heeft nu al hele grote gevolgen voor onze boeren”, vervolgt Vandamme. “De SBZ-gebieden (Speciale Beschermingszone, red.) die onder die richtlijn vallen, zijn meer dan ooit bepalend geworden voor het vergunningenbeleid, het stikstofdossier drukt ons met de neus op de feiten. De natuurdoelen vanuit de habitatrichtlijn zorgen voor een enorme ruimtelijke druk op het landbouwgebruik binnen en buiten de habitatrichtlijngebieden. Zo dient er 7.500 tot 10.000 ha van deze natuurdoelen te worden gerealiseerd door een effectieve uitbreiding. Dat betekent dat er heel wat landbouwgrond dient te verdwijnen voor de ontwikkeling van deze Natura2000-gebieden en het realiseren van de doelstellingen.”

Lees: https://vilt.be/nl/nieuws/kritiek-op-en-onrust-over-natuurherstelwet-zwelt-aan

Het gaat om meer dan landbouw. Zo wil het plan ook dat bepaalde dammen op rivieren afgebroken worden opdat de rivier zijn natuurlijke loop en bedding kan volgen. Wat met de huizen naast de rivier? Wat met watertekorten? Stilaan begint de realiteit door te dringen in de EU-praatbarak: de realiteit van de verkiezingen in de lidstaten. Quasi overal maken rechtse partijen, kritisch voor de EU-dictatuur, opgang. De grootste EU-fractie, deze van de christen-democraten, de Europese Volkspartij, voelt nattigheid: Europese Volkspartij wil omstreden natuurherstelwet van tafel

Geen draagvlak voor dwangbeleid

De diepere oorzaken van de afstraffing van Rutte IV

De slogans klimaatneutraliteit, inclusiviteit en diversiteit bepalen steeds meer de agenda van het kabinet-Rutte IV. Andere economische belangen, zoals een minder kostbare energietransitie en het halen van een gezond rendement voor het bedrijfsleven, worden er ondergeschikt aan gemaakt.

De samenleving is echter niet maakbaar. Afdwingen van deze ‘nobele’ doelstellingen door het kabinet, actiegroepen en de rechter heeft desastreuze gevolgen. Dwangbeleid faalt en de economie verschraalt. Maar een ommekeer dient zich aan, schrijft Johannes Vervloed.

Lees verder: https://opiniez.com/2023/04/05/de-diepere-oorzaken-van-de-afstraffing-van-rutte-iv/johannes-vervloed/

“Hoeveel duiding heeft het kabinet Rutte nog nodig????”

https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/algemeen/rutte-krijgt-volle-laag-van-nederlandse-oppositie-die-op-ontslag-hint/10458775.html

Gedachten in gedichten

BYE BYE BOERDERIJEN
Mijn allerliefste boer, mijn vader, draait zich nu om in zijn graf
want hoe men de boeren tergt dat is ongelooflijk straf
En de heren in hun pakken weten het maar goed genoeg
dat het echt niet meer te doen was wat men van de boeren vroeg
Jaren hoge eisen stellen aan hun productiviteit
men heeft hen zo uitgemolken in een ongelijke strijd
En men heeft de stok gevonden om hen keihard mee te slaan
Als men hen nog langer tergt is het met de boer gedaan
Misschien is dat de bedoeling van hun stik in t stof gedram
om de boer te koei-oneren met hun eindeloos gezwam
Zij zullen hun steak niet laten en hun uitstoten ook niet
maar wat ligt er voor ellende voor de rest in het verschiet
En ja, ik geef om het milieu en de zorg voor het klimaat
maar dat is al lang niet meer waar het hier nu over gaat
Want het gaat hier om controle en hun waanzin op jouw bord
en het zal hen een worst wezen wat een zooitje dat dan wordt
En nee, ik hou niet van vlees maar van keuze op mijn bord
en ik ga geen rommel eten omdat dat hun willetje wordt
Ik eet bio-fruit en groenten laat hen maar insecten vreten
maar of dat een beter gas geeft dan gezonde koeienscheten
Misschien moet men in ‘t vervolg daarvoor meters installeren
maar of dat ook ooit een feit wordt tja, dat zal de toekomst leren

Met dank geleend bij Patrick De Roo