Drugssmokkel per onderzeeër

In samenwerking met de autoriteiten van Colombia, Nederland, Portugal, het Britse NCA, het U.S. CBP en Europol ontdekte de Spaanse federale politie in een magazijn te Malaga de eerste in Europa gefabriceerde onderzeeër, die ingezet had moeten worden voor drugssmokkel. Hij is 9 m lang, 3 m breed en 3 m diep en kan tot 2 ton drugs vervoeren. Het vaartuig kan niet echt duiken; het vaart slechts met de laadruimte onder water.

ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

In de grootste productielanden is dit fenomeen niet nieuw. Vanuit Colombia worden regelmatig dergelijke “artisanale” vaartuigen, op weg naar de VSA, onderschept.

Inzicht

Solutions Icon of Glyph style - Available in SVG, PNG, EPS, AI & Icon fonts

30.3.21 – Ontboezemingen over Somers krulkonijn op fb van Karim Hassoun, die zichzelf beschrijft als “... een rasechte Marokkaan, anti-racist en potentiële nachtmerrie voor elke xenofobe of racistische Vlaming. Ik heb bij niemand wat te rapen noch van iemand schouderklopjes te krijgen voor alle duidelijkheid…”

“Neen ze wordt niet harder aangepakt omdat ze een vrouw is…

Neen ze wordt niet harder aangepakt omdat ze een POC is, m.a.w. “gekleurd” is…Wie dat beweert bagatelliseert en ridiculiseert net racisme en misogynie en beledigt echte slachtoffers van dagelijks racisme en vrouwenhaat!

Ze wordt harder aangepakt omdat ze een publieke figuur is en bewust een publiek leven leidt…

Ze wordt harder aangepakt omdat ze een volksvertegenwoordiger is met een voorbeeldfunctie…

Ze wordt harder aangepakt omdat ze zelf jarenlang niets anders deed dan zelf de media opzoeken om zich een bepaald imago aan te laten meten…

Ze wordt harder aangepakt omdat ze jarenlang haar success story en zakelijk imperium verkocht, mede dankzij diezelfde media die ze nu verguist, als een soort blauwdruk die ze dan aan de man bracht via allerlei zogenaamde consultancy bedrijven…

Ze was de heldin van ‘wit’ Vlaanderen, hun exotisch fruit, hun perfect geïntegreerde voorbeeldallochtoon. Geen gevangene van haar “barbaarse” cultuur, geen gehoofddoekte en onderdrukte slavin van “dé Islam” maar hun vrijgevochten perfect Nederlands articulerende amazone. Het summum van integratie, assimilatie zelfs!

Dus bespaar ons die onzin over “women and people of color” die geslachtofferd worden op het altaar van partriarchaal wit Vlaanderen. Die ballon gaat in dit verhaal niet op.

Ze heeft haar toekomst eigenhandig de nek omgewrongen door zich in te laten met financiële malversaties, bedrog en leugens. Ze kon niet weerstaan aan de verleiding van het gemakkelijke geld en het luxeleventje dat erbij hoort… Point à la ligne.”

Solutions Icon of Glyph style - Available in SVG, PNG, EPS, AI & Icon fonts

Voorafgegaan op 29.3.21 door onderstaand berichtje:

Dit onderzoek mag niet enkel beginnen en eindigen bij Sihame El Kaouakibi Privé. Er is veel meer aan de hand.

De totale normvervaging en het gebrek aan daderinzicht bij betrokkene zelf, alsook haar voorbeeldfunctie als publieke en politieke figuur zijn ernstige verzwarende omstandigheden, maar de verwevenheid tussen politiek en publieke & private middelen en het feit dat zij zulke zaken jarenlang met sprekend gemak gedaan kon krijgen, is even problematisch.

Naast de Open Vld zijn minstens N-VA Stad Antwerpen in hetzelfde bedje ziek. Het is immers via de innige vriendschap tussen onder meer Nabilla Ait Daoud en Sihame dat meer mogelijk werd gemaakt. Niet geheel toevallig was eerstgenoemde N-VA schepen verantwoordelijk voor onder meer jeugd in die periode. Dat ze daar eens gaan zoeken en snuffelen. Over hand- en spandiensten gesproken…#LGU #SihameGate”

5,2 miljoen euro subsidies én monsterkorting op huur clubhuis Let’s Go Urban: waarom stad Antwerpen zo verveeld zit met de zaak-El Kaouakibi

Uit het uitgebreid artikel in De Tijd: De harde val van godenkind Sihame el Kaouakibi…

“…Vanaf 2016 kan het niet meer op voor El Kaouakibi. De Antwerpse schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) lost het huisvestingsprobleem van Let’s Go Urban op door de oude feestzaal van het Kiel ter beschikking te stellen. De renovatie mag 3,4 miljoen euro kosten. Andere organisaties kijken met afgunst toe. Dat geld krijgt de vzw niet in een keer betaald, maar in schijven, na het voorleggen van bestelbons en facturen. Opmerkelijk is dat de stad niet haar eigen ontwikkelingsmaatschappij inzet, maar het projectmanagement aan Let’s Go Urban laat. Zo kan El Kaouakibi zelf meubilair kopen zonder marktbevraging. Volgens het Vlaamse departement Cultuur, Jeugd en Media, dat er nog eens 400.000 euro bovenop legt, is dat niet ongewoon. ‘De stad gaf het gebouw in concessie. Het is niet uitzonderlijk dat de concessiehouder daarbij optreedt als bouwheer.’…”

“… ‘Ze is ondernemertje beginnen te spelen met het geld van anderen. De grondslagen van de ontsporing zijn volgens mij megalomanie en een luxueuze levensstijl. Als je daar kritiek op gaf, schilderde ze je binnen haar ruime netwerk af als een racist…”

“… ‘Er waren al jaren zoveel geruchten over slecht beheer dat ik me afvroeg waarom dat niet in de pers kwam en waarom Open VLD nog het risico nam om haar binnen te halen…”

Haar beschermheer krijgt het laatste woord:

Sihamegate

Wout - Posts | Facebook

Sihame! U weet wel, Somers krulkonijn, dat de ondernemingszin “wij zijn doeners” van de Open-VLD in een passend perspectief plaatst.. Ze is niet meer uit het journaal weg te denken. Maar er is meer aan de hand: de financiële hebzucht is slechts een vlag die een andere lading dekt!

Bij dit schandaal gaat het vooral in de pocomedia over de financiële aspecten, waarbij er tal van “sponsors” betrokken zijn, die leven op de kap van de belastingbetaler. Andermans geld uitgeven is gemakkelijk.

Intussen vallen er dagelijks nog wat lijken uit de kast, maar de bedragen blijven al bij al nog beperkt. Ik speel nu even advocaat van de duivel:

Als het kruiperige klootjesvolk in Vlaanderen er geen probleem mee heeft om zich jaarlijks voor 12 à 15 miljard euro te doen bestelen door de Franstaligen, wat is dan het probleem met de enkele honderden duizenden euro’s van Sihame?

Intussen schijnt er toch wat de bewegen bij de Open-VLD, eerst was ze geschorst en nu gaat men haar er uitzetten.    Is er meer aan de hand?  En weet men intussen meer bij de Open-VLD? Heeft men een artikel gelezen op een bepaalde website, die niemand kent?

Om klaarder te zien enkele bijkomende elementen. Over wie minder gesproken wordt is haar broer, waarbij het belang van salafisme of het wahabisme met de poco mantel der multiculturele verdraagzaamheid bedekt wordt. ‘t Pallieterke publiceerde op 13.11.19 een vraaggesprek met jihadexpert Peter Velle: “Goede relatie tussen Vlaams Parlementslid en haar salafistische broer is een probleem”

Bij de jongste verkiezingen in mei jl. geraakte Sihame El Kaouakibi verkozen in het Vlaams Parlement. Sihame El Kaouakibi is de oprichtster van de multiculturele dansgroep Let’s Go Urban. Sihame werd binnengehaald door Bart Somers. Vraag is of Open Vld zo de weg vrijmaakt voor het salafistisch gedachtengoed in het parlement. ‘

t Pallieterke sprak hierover met Peter Velle. Peter Velle is een ex-moslim, voormalig informant van de Belgische Staatsveiligheid en jihadexpert. Hij volgt nog steeds de radicale moslims en hun gedachtengoed. Hij maakt zich grote zorgen omtrent de infiltratie van het salafisme in onze politiek.

Hoe legt u de link tussen Open Vld-parlementslid Sihame El Kaouakibi en de salafistische islam?

Peter Velle: Wel, de hechte band tussen Sihame El Kaouakibi en haar broer Said is bekend, maar tezelfdertijd verontrustend. Said is de voorzitter van de salafistische organisatie Al Mawada. Al in 2011 waarschuwde ik in Gazet Van Antwerpen voor de praktijken van deze radicale islamclub.”

“Een andere term die veel gebruikt wordt voor salafisme is ‘wahabisme’. Beide woorden zijn begripsinhoudelijk onderling uitwisselbaar. Volgelingen van de fundamentalistische stroming noemen zichzelf overigens vaker ‘salafist’ dan ‘wahabiet’.”

Onder de titel “Salafisme – Conservatieve stroming binnen de soennitische islam” schrijft Historiek.net: “Een andere term die veel gebruikt wordt voor salafisme is ‘wahabisme’. Beide woorden zijn begripsinhoudelijk onderling uitwisselbaar. Volgelingen van de fundamentalistische stroming noemen zichzelf overigens vaker ‘salafist’ dan ‘wahabiet’.”

Met de Wahabieten komen we in Saoedi Arabië terecht bij het House of Saud en niets is wat het lijkt te zijn.

In this investigative report by Wayne Madison a former U.S. Intelligence and US Navy officer we find out several major things That Turkey fell from the inside to crypto-jews or the “Young Turks” the Dönmeh. These jews where responsible for the Armenian genocide [a million and up where murdered] along with the genocides of thousands of Greeks. We also learn the House of Saud the family that rules Saudi Arabia are of jewish creation and blood hence also crypto-jews. This news being so dangerous to the Saudi’s they put out a contract on a researcher Mohammad Sakher who wrote openly of it. And we can see how the jews use their tool of islam to divide and rule Gentiles from within. The truth of islam…”

Ned. vert.: “In dit onderzoeksverslag door Wayne Madison, een voormalige VSA geheim agent en marine-officier, lezen we belangrijke zaken. O.a. dat Turkije van binnenuit doordrongen was door verborgen joden, of de “Jonge Turken”, de Dönmeh. Dat zij verantwoordelijk waren voor de Armeense genocide en deze van duizenden Grieken. We vernemen ook dat het Huis van de Saoedi’s, de familie die de leiding heeft van Saoedi-Arabië, via bloedafstamming een joodse creatie was. Dit gegeven was zo gevaarlijk voor de Saoedi’s dat ze een “contract”, een moordopdracht, zetten op Mohammad Sakher, die er openlijk over schreef… “

Uit: The Dönmeh: The Middle East’s Most Whispered Secret (Part I) — Strategic Culture (strategic-culture.org)

En in het licht van het voormelde is er het volgende:

“Belgique : Molenbeek “capitale du djihad”, reportage polémique sur Fox News” .Dans un reportage très orienté, la chaîne ultra-conservatrice américaine Fox News présente la commune bruxelloise de Molenbeek comme la “capitale du djihad en Europe”, provoquant la colère de la Bourgmestre, Françoise Schepmans, qui a annoncé vouloir porter plainte contre la chroniqueuse Katie Hopkins. … Les politiciens ferment les yeux parce qu’ils dépendent du vote des musulmans. C’est la raison pour laquelle des attentats ont été planifiés en Belgique .Katie Hopkins, chroniqueuse sur Fox News “ Belgique : Molenbeek “capitale du djihad”, reportage polémique sur Fox News (tv5monde.com) – En vanuit Frankrijk: Molenbeek, capitale européenne du jihad ? – Libération (liberation.fr)

Zoals te verwachten, volgden er woedende reacties in de media en politiek. De waarheid kwetst immers.  Over wie de aanslagen werkelijk plande is er wel geen woord. Katie Hopkins werd zelfs voor de rechtbank gedaagd door de burgemeesteres:

Keren we terug naar Sihame. Onze collega’s bij ‘t Scheldt berichtten:

“Zo ontving ‘t Scheldt het gênante bewijs dat Sihame en Erika het interieur van hun optrekje in de Elisabethlaan 172, 2600 Berchem lieten verfraaien. Geen slecht woord over verfraaiende vrouwen, uiteraard.

Probleempje is wel dat de verfraaiingswerken moesten gefactureerd worden aan een lege doos in…. Brussel.

‘t Is te zeggen, dat is geen échte lege doos, het is een doos die goed gevuld werd door Uw grote Roerganger, Jan Jambon. Hij parkeerde er om te beginnen 200.000 euro in. Speciaal voor de schoon ogen van Sihame El Kaouakibi. Want zij ging met deze 200.000 euro een kopie van Let’s Go Urban uitbouwen in Brussel, meer specifiek Molenbeek, onder de welluidende naam: WeLoveBXL vzw . Dat project had nogal wat voeten in de aarde, want al snel hadden mensen die écht wonen en werken in Molenbeek door dat er vooral veel gestileerde wind kwam waaien uit Antwerpen, waarmee ze bedoelden Sihame. Want eerst had Sihame gezegd dat ze naast leerkracht, dansleidster, choreograaf, marketeer, fotograaf, serial entrepreneuse, diversity coach, diversity expert, trouwfeestorganisatrice, diversiteitsboekenschrijfster, koninklijke empoweraar…. óók deradicalisatie-experte was, en dat ze met haar vzw Molenbeek wilde deradicaliseren.

Daar moesten ze in Molenbeek toch even mee lachen. Trouwens Molenbeek was op dat moment reeds het wereldepicentrum voor gesubsidieerde deradicalisatie-experten. We citeren vrijelijk en woordelijk de uitspraak van Molenbeeks gemeenteraadslid Jamal Ikazban (PS) over Sihames project: “Deradicalisering is een markt geworden. Waarom een vzw uit Vlaanderen, terwijl er ook genoeg zijn in Brussel? Het is ook dubieus dat de vzw (WeLoveBxl) pas is opgericht in juli 2017.” Daarmee alludeerde hij op het feit dat de vzw speciaal leek te zijn opgericht als vangnet voor de 200.000 euro van Jan Jambon. Wat uiteraard ook zo was.Om haar 200.000 euro te redden veranderde Sihame het geweer van schouder en zei tegen Jan en Alleman in Molenbeek (lees Achmed en Alleman) dat WeLoveBXL zich dan maar ging inzetten om potentiële terroristen aan een job te helpen via danscursussen. Van zoveel buitenhoofdelijke intelligentie vielen Vlaamse en Brusselse politici in katzwijm. De subsidie stond daags daarna op de rekening in Brussel.”

Vooral de paragraaf in het vet is van belang.  Ze gaat potentiële terroristen aan een job helpen via danscursussen!  De grap van de eeuw. Of wordt hier ongewild een tipje van de sluier opgelicht? Over welke job gaat het hier?    Voor wie wordt er hier gerekruteerd, rekening gehouden met al het voormelde?    Zijn al die VZW’s  een dekmantel voor?  Gaat er hier een al of niet buitenlandse geheime dienst achter schuil?  Sihame , een feministe en lesbische die actief is in radicale islamitische middens!!  Volgens de islam dient zo een soort van de torengebouwen gegooid te worden!. Wie is Sihame werkelijk? Ik denk hier aan de 1ste vrouw van Jempi?? En haar broer actief in salafistische middens! En dan komen we dus terecht in Saoedi Arabië, met het “House of Saud”, waar we ook al eens waren met Eurosystemsschandaal!.

In een familie van Berbers een feministe en een salafist broederlijk(sic) samen, te mooi om waar te zijn. Een zuster woont blijkbaar in Qatar, bondgenoot van Turkije, en schrijft typische logetaal op haar Facebook.

Wordt nu de aandacht afgeleid van deze “psyops” via het financiële gedoe? Is het daarom dat men beroep gedaan heeft op Johan VDL, niet zozeer als advocaat, maar als gewezen minister van binnenlandse zaken die natuurlijk het klappen van de zweep kent?

Maar het belangrijkste is wel te weten wie er werkelijk schuil ging achter deze islamitische terreur?   Hier dient er immers een onderscheid gemaakt te worden tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders, zoals bij elke “”false flag” waar er gewerkt wordt met “frontstores” en “patsy’s”. En daarbij komt dan de vraag: Cui Bono? Over de rol van Molenbeek als rekruteringsbasis van  deze “patsy’s” voor deze “false flags” werden ten andere berichten overgemaakt aan het gerecht dat dan ook weet wat daar gaande is.

Nebula: A Politcal Murder Traces back to NWO's Absolute Power

En al dit “false flag” terrorisme is een onderdeel  & gevolg van tal van andere bloedige  Nebula schandalen, die onopgelost en bijgevolg ook ongestraft zijn gebleven, zoals dat van de Bende van Nijvel. (Bron: The Nebula van W. Baeyens -pagina  VI). In het boek is ook het Atlas rapport opgenomen met de ware aard van de Nebula. Bij deze “false flag” terreur zijn ook tal binnenlandse en buitenlandse veiligheidsdiensten betrokken, en daar wringt natuurlijk het schoentje. Dit moet verborgen blijven, want een ongeluk is vlug gebeurd. Gezien al het voormelde en de samenhang er tussen, zijn er heel wat zaken die niet kloppen, en dekt er geen enkele vlag hier de werkelijke lading.  

Waar zit de Staatsveiligheid? Waar zit de OCAD?  Waar zit het Brusselse en federale parket?  Men heeft er weliswaar de handen vol met de reis van Dries naar Parijs, of liggen de activiteiten van Sihame in Molenbeek te gevoelig – vooral wie er kan achter schuilgaan – en dan komen we terecht bij de “usual suspects”, met o.a. de “duivel”.   Dit kan dan ook een verklaring zijn voor haar snelle opgang, en de onuitputtelijke geldbronnen, bij alle partijen met uitzondering van het V.B.  

H.P. 

P.S. Dit konden we niet laten liggen: vandaag vernemen we dat Sihame’s peetvader – ene Somers uit Mechelen – o.a. 100.000 euro plus nog eens 450.000 euro uit eigen zak zal terugstorten – zo blijkt dat de rechter oordeelt dat Somers krulkonijn zich al “doende” verrijkt heeft. Hij staat dan ook voor de volle 100% achter de beslissing Sihame uit de partij te zetten. Met sjoemelaars willen ze bij de liberalen niets te maken hebben… als ze er zelf geen profijt uit kunnen halen!

Initialenrebus

R E B U S . I D E N T I T Y - Anthony Marra

In de kwaliteitsmedia vernamen we het onthutsende nieuws dat de rechtbank begrip heeft voor verkrachters. Verkrachters die – naar alle waarschijnlijkheid – eerst hun slachtoffer een Rohypnolpilletje in haar drankje gemixt hebben – en die haar – wat een dappere helden! – vervolgens met z’n tweeën, de ene na de andere, in de toiletruimte verkrachtten en filmden. Het verkrachte meisje kende het duo; ze speelden immers in dezelfde voetbalploeg als haar broer.

“Getuigen verklaarden dat ze niet meer op haar benen kon staan en na de feiten stond te wenen”, zegt de procureur. “De vrouw kon geen toestemming geven en het gaat hier effectief om verkrachting.” (Nieuwsblad, 3.3.21)

En de rechter oordeelt dat ze daarvoor niet naar de gevangenis hoeven omdat ze “niet louter een criminele ingesteldheid hadden”. Ah neen, want dan hadden ze haar gsm en portefeuille wel meegenomen. “Niet louter”. Welke andere instelling hadden ze dan nog? Op hol geslaagde liefde???

In alle kranten vernamen we dat de lieverdjes beide 22 jaar jong, onbezonnen (we zijn ook jong geweest…) zijn. En in het Nieuwsblad van vandaag:.. “Daar kwam ze S.N. (22) en B.V. (22) tegen, twee twintigers met de Belgische nationaliteit.

De krant vindt het blijkbaar nodig dit in de verf te zetten. Vraagt u zich ook af waarom?