Maskerverbod als anti-criminaliteitsmaatregel

Los Angeles, de stad die niet bepaald invulling geeft aan haar naam. De boeven komen binnen met een masker, een trui met kap en zonnebril. Niemand kan hen identificeren. Overvallen zijn gestegen met meer dan 19% sinds 2021. De burgemeester geeft niet thuis. Genoeg is genoeg! Daarom – zoals in vroegere tijden – een vermommingsverbod! Weg met dat masker!

Het land van de onbeperkte mogelijkheden

Portland was ooit bekend als de stad van de rozen. Of de stad nog geurt zoals rozen is twijfelachtig, maar dat Portland stilaan de stad van de doornen is, lijdt geen twijfel. Het is een voornamelijk “Democratisch”, links bestuurd bastion waar het verval én de vertwijfeling toeslaan. De officieuze slogan van de stad “Keep Portland weird!” wordt volop in de praktijk omgezet. “Weird” zoals “Woke”. “Weird” zoals zo weinig mogelijk inmenging van de politie. “Weird” zoals “we geven het op”.

“Het lijkt alsof een andere pandemie de stad getroffen heeft!”

Niet iedereen stelt de bizarre toestand van Portland op prijs. Talrijke huizen staan te koop. Daklozen en criminaliteit overal. Ze kamperen aan de rand van de weg, in voortuinen of breken in woningen. Zowel huiseigenaars als daklozen voelen zich in de steek gelaten.

Explosieve verrijking in Antwerpen

Schakel even door naar de GVA, die in het artikel duiding geeft over wat er zoal in het explosieve Antwerpen gebeurt. Onder de bijhorende foto, die we omwille van auteursrecht niet mogen publiceren, staat deze tekst:

“In het misdaadmilieu* circuleren filmpjes van twee jongemannen* die onderschept, gekidnapt en gemarteld werden omdat ze een aanslag wilden plegen tegen een Berchemse drugsfamilie*”

De foto en een filmpje geven u – *ondanks de poco woordenschat – meer achtergrondkennis over de multiculturele verrijking in de voormalige Sinjorenstad. En neen, het zijn geen “sinjoren”, geen “heren”.

In onderstaand filmpje heeft u het raden naar de onherkenbaar gemaakte “jongemannen”, alsof de filmlens selectief een blinde vlek heeft. Mogen we dit discriminatie-journalistiek noemen? Heeft niet iedereen het recht om gehoord en gezien te worden? De stem op de achtergrond spreekt over “onzichtbare criminaliteit”. De bommen, de schietpartijen maken dat de “onzichtbaarheid” maar al te zichtbaar wordt.

“Zorgelijk voor de samenleving”…

… Operatie Nachtwacht… BDW’s oorlog tegen drugs, bekeken door een humoristische bril:

Zonder uitnodiging mag je bij ons thuis ook niet komen logeren

Het is overal hetzelfde. Verontwaardiging dat ze niet met toeters en bellen verwelkomd worden in een all-in opvanghotel. Dat we ze niet uitgenodigd hebben, dat ze hierheen kwamen op eigen risico, dàt wordt gemakshalve vergeten.

En die vuile wc’s… wie maakt er zo’n rotzooi van?

Met de inwoners wordt geen rekening gehouden:

Probleemoplossing? Creëer nog meer asielopvang.

Zit het geslacht dan toch niet in het koppeke?

U weet intussen dat te pas en onpas aangevoerd wordt dat het geslacht niet biologisch bepaald wordt, maar wel gevoelsmatig… nl. hoe men zich voelt: man, vrouw… en verder alle mogelijke alfabetversies die in het regenbooglexicon voorkomen.

In deze tijden, waar bijna alle (on)denkbare varianten op het menselijk geslacht (moeten) mogelijk zijn, viel ons dit nieuwsberichtje op.

... Demi Minor, een 27-jarige transvrouw, moet deze week een vrouwengevangenis in New Jersey verlaten. M., die een gevangenisstraf van maar liefst 30 jaar uitzit voor doodslag, heeft in de vrouwengevangenis twee mede-bajesklanten zwanger gemaakt...
Uit: https://panorama.nl/artikel/483512/transvrouw-moet-vrouwengevangenis-verlaten-na-bezwangeren-mede-gevangenen

Ooit, toen er nog geen sprake was van de geslachtenvariëteiten, werd een veroordeelde met typisch mannelijke lichamelijke attributen in een mannengevangenis geplaatst om zijn straf uit te zitten. Nu niet meer. Nu houdt de staat rekening met de rechten van de gevangenen en dat betekent dat zij hun straf ondergaan in een instelling op basis van hun gevoelde “gender-identiteit”. Of de andere 26 “transvrouwen” mogen blijven hebben we niet kunnen nagaan.

Krankzinnige wereld!

Meer info: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11022631/Trans-inmate-27-impregnated-two-women-New-Jersey-jail-moved-mens-prison.html

“Jongeren” werden “gemoederen”…

… en “controle” werd “sfeerbeheer”

DS zet in op politiek-correct taalgebruik. We citeren een stukje; de rest zit achter een betaalmuur. Doe niet de moeite de kwaliteitskrant te kopen… u verneemt jaar na jaar sowieso hetzelfde.

“Als de temperaturen stijgen, verhitten de gemoederen op zwemplekken

Verstrengingen in de toegangsregels worden stilaan de regel op de Vlaamse openluchtzwemplekken. In De Blaarmeersen in Gent probeert men de vrede te bewaren met ‘sfeerbeheer’.”

2021… zelfde “gemoederen”, zelfde problemen

Hoera, een waterpark! Waterpark???

Op 1 juni werd in het recreatiepark Vlietland het grootste waterpark van Nederland ingehuldigd. Na slechts drie weken was het uit met de pret. ‘s Nachts hebben “vandalen” onder de waterlijn de speeltuigen kapot gesneden. Er loopt een politie-onderzoek. Wie doet nu zoiets?

https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/138327/zware-vernielingen-bij-storm-aquapark-in-vlietland

In liefde en oorlog…

… u kent het gezegde. Vooraleer het onderstaande te lezen, moet u zich het Nayirah-getuigenis nog even voor de geest halen. Het getuigenis dat de aanleiding zou zijn voor de VSA om in te grijpen in Koeweit, resp. de oorlog tegen Irak. Het getuigenis dat de onmenselijkheid van de vijand in beeld moest brengen.

Lyudmyla Denisova, commissaris voor mensenrechten in het Oekraïense parlement, maakte het wel erg bont toen zij gedetailleerde beschrijvingen van groepsverkrachtingen van vrouwen en kinderen door Russische soldaten in Oekraïne verspreidde…

Zij maakte het zó bont dat ze door het Werchowna Rada, het parlement, ontslagen werd omdat ze geen bewijzen kon leveren bij de betichtingen. Lyudmyla gaf als excuus dat ze zich zodanig verdiept had in haar werk dat ze de noodzakelijke bewijzen uit het oog verloren had. Eigenlijk ging het niet om de verkrachtingen, het ging slechts om overtuigend genoeg over te komen op buitenlandse politici zodat er méér, nog méér wapens geleverd werden en Rusland onder druk gezet werd. Een leugentje om bestwil…

Haar gefantaseerde verhaaltjes moesten de wereld overtuigen dat Rusland quasi tot elke gruweldaad in staat is. Enkele voorbeelden van haar griezelverhalen:

  • een éénjarig jongetje dat door Russische soldaten dood geslagen werd.
  • vrouwen die “drie dagen lang verkracht werden en bovendien moesten toekijken bij de verkrachting van andere vrouwen”
  • We citeren Lyudmila: “Ook mannen en kinderen werden verkracht. Een moeder, vastgebonden op een stoel, moest toekijken hoe haar 11-jarige zoon tien uur lang seksueel misbruikt werd. Een 45-jarige man ontsnapte amper aan de dood toen hij zijn schuilplaats verliet om water te halen. Ze (de Russen) vonden hem en verkrachtten hem.”
  • haar verhalen werden door de poco media, o.a. door de Spiegel en de Berliner Zeitung voor waarheid aanzien en verder verspreid, met alle verzonnen gruwelijke details.
  • Bijzonder schokkend waren haar berichten over 25 jonge meisjes en vrouwen, die door Russische troepen verkracht werden. 9 van hen zouden volgens Lyudmilla zwanger geworden zijn. Deze beschuldigingen werden ook door de VN overgenomen. “Er zijn geloofwaardige beweringen over seksueel geweld tegen kinderen door de Russische strijdkrachten,” beweerde Barbara Woodward, vertegenwoordigster van het V.K. bij de VN.

Oekraïense journalisten en mensenrechtenactivisten reageerden verontwaardigd over de gehanteerde toon in de zgz. berichten, die ook op de webstek van het Oekraïense parlement gepubliceerd werden. “Seksuele misdrijven in oorlogen zijn tragedies, maar geen thema die in een “schandaalrubriek” thuis horen,” zo luidde de open brief.

Als zelfs in Oekraïne, bij de eigen media en de mensenrechtenapostelen, kritiek gegeven wordt, dan kan men er vanuit gaan dat er str. aan de knikker is. De schrijvers van de b.g. open brief trokken de publicatie van de schokkende details in twijfel. Niet alleen het waarheidsgehalte, maar ook of de gruwelijkheden per se moesten gepubliceerd worden, zoals bv. de zgz. verkrachting van kleine kinderen. In de open brief werd Lyudmilla gesommeerd “de feiten eerst na te gaan, vooraleer ze te publiceren” én slechts “informatie te publiceren waarvoor voldoende duidelijke bewijzen voorhanden zijn.”

Lyudmilla werd op 31 mei ontslagen. Het parlement stemde op die dag een motie van wantrouwen wegens “een herhaalde niet vervulling van haar plichten“. De woordvoerder van het presidentspartij “Dienaar van het volk”, Pawlo Frolow, gaf onomwonden weer wat hij van Lyudmilla leugens vond: zij zou haar aandacht tijdens gesprekken met de media te zeer op de talrijke gruwelijke details van de zgz. “tegennatuurlijke seksuele daden” en het misbruik van kinderen door Russische soldaten in bezette gebieden, gericht hebben. Deze werden niet bewezen. Dergelijke beweringen zouden “Oekraïne slechts schade toegebracht hebben en de media afgeleid van de echte noden van Oekraïne.” M.a.w. er werd zo erg met spek geschoten dat zelfs de eigen achterban wantrouwig werd.

Dit alles werd bevestigd door de Oekraïense procureur Iryna Wenediktowa; zij gaf toe dat ze geen enkel concreet bewijs ontvangen had: “slechts brieven maar geen bewijzen – en dat zijn twee verschillende zaken.”

In Rusland kwamen de te verwachten reacties. De regering had steeds weer ontkend dat de Russische soldaten zich – zoals bij verovering en bezetting van Duitsland (WOII) – gedragen hadden als beesten. En eiste verontschuldigingen van westerse media die maar al te graag de leugens verspreid hadden.

De westerse media reageerden met een de kennisgeving dat Lyudmilla bij de beschrijvingen van de niet bewezen wandaden duidelijk overdreven had.

Lyudmilla reageerde uiteindelijk als volgt: “Ik ben het ermee eens dat de beschrijvingen soms zeer wreed waren… maar ik heb ze gebruikt zoals de (zgz.) slachtoffers het zelf voorgesteld hebben… ” En: “Ja, de gebruikte woordenschat was hard, inderdaad, heb ik misschien overdreven. Maar ik heb geprobeerd het doel te bereiken, nl. de wereld ervan te overtuigen wapens te leveren en Rusland onder druk te zetten.”

En dat lukte zelfs. Na een toespraak voor het Italiaanse parlement kon ze dankzij haar gruwelverhalen de 5-sterren partij, die tegen wapenlevering was, overtuigen zware wapens aan Oekraïne te leveren.

En over haar ontslag: dat zou niet omwille van haar gefantaseerde gruwelverhalen zijn maar wel als politieke wraak, omdat ze kritiek zou geuit hebben op de zgn. anti-oligarchenwet. De president heeft iets tegen haar omdat zij inbreuken op de mensenrechten verzamelt. Ze zal haar ontslag voor de rechtbank aanvechten.

Mit Massenvergewaltigungen „übertrieben“? Ukrainische Beauftragte erklärt sich (berliner-zeitung.de)

Soros greep op justitie in de VSA

Volgens het Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF), een vereniging die zich inzet voor de versterking van politie en strafvervolging, zouden er in de VSA minstens 75 linkse gewestelijke procureurs luisteren naar de “stem van de baas” George Soros.

Samen zijn ze goed voor meer dan 1/5 van het totaal van procureurs en vertegenwoordigen zij meer dan 72 miljoen mensen in meer dan 50 districten en steden.

Tussen 2018 en 2021 gaf Soros 13 miljoen dollar uit voor de kiescampagne van slechts 10 procureurs. In de VSA worden gewestelijke procureurs – bij ons ongebruikelijk – door het volk gekozen. En hier ziet Soros weer een kans de wereld naar zijn hand te zetten door de door hem “geschikt” gevonden kandidaat financieel te steunen. In totaal gaf Soros in de laatste 10 jaar meer dan 40 miljoen dollar uit voor de verkiezing van procureurs.

En vanzelfsprekend “voor wat, hoort wat”. Volgens het LELDF voeren zij de plannen van hun mecenas uit – ze zijn immers schatplichtig: afschaffing van borgstelling, niet-vervolging van strafbare feiten en mildere straffen. Met als gevolg: criminaliteit en geweld zijn na de verkiezing van Soros’ procureurs sterk gestegen – dit bovenop de stijging in heel de VSA n.a.v. gedoogpolitiek, politiefobie en de quasi verplichte knievalrage.

ZurZeit

Enkele vorige bijdragen over hetzelfde thema. U zal merken dat enkele afbeeldingen en video’s intussen door een onzichtbare hand verwijderd werden… “Nicht ärgern, nur wundern…” … we zullen het maar als een compliment opvatten…

Het document “Reliable allies in the European Parliament” is nog steeds actief. Waarschijnlijk omdat het vanuit Soros’ oogpunt een aanbeveling is…

Waarschuwing

Ook wij ontvingen een mailtje met daarin het verzoek ons rekeningnr. te willen bevestigen – lees: mededelen – om de beloofde 125 euro energiesubsidie te kunnen ontvangen.

Fluvius waarschuwt dat het hier om misleiding gaat: “phishing”. Klik dus niet op het bruggetje.

Opgelet: valse e-mail (phishing-mail) in omloop

Er is momenteel een valse e-mail uit naam van Fluvius in omloop, zie hieronder.
In de e-mail staat dat je als gezin 125 euro compensatie bij Fluvius kan aanvragen door de stijgende energieprijzen en situatie in Oekraïne.
Deze informatie is NIET WAAR.
Verwijder deze e-mail zo snel mogelijk uit je mailbox en klik niet op de link.

Hoe herken je een e-mail van Fluvius?

De afzender is altijd een e-mailadres @fluvius.be (zie je iets anders staan, dan is dit geen e-mail van Fluvius)!

Het valse bericht zoals veel klanten het ontvangen hebben:

Voorbeeld van phishing e-mail in naam van Fluvius