Brussel: Vlaamse hoofdstad?

Sint-Joost-ten-Noode bij Brussel zou met steun van Filips de Goede als parochie naar de pestheilige Judocus van Sint-Joost genoemd zijn. Toch bestond er sinds 1360 (zo’n 30 jaar voor Filips’ geboorte) een Sint-Joostkapel in het gehucht ten Oede (nu ten-Noode door volksetymologie) ten noorden van Brussel, met toestemming van het kapittel van Sint-Goedele.[1]

Hoe diep kan het mensdom zakken?

Als het onderstaand wetsvoorstel – Maryland Senate Bill 669 – goedgekeurd wordt, dan wordt abortus uitgebreid tot 28 dagen na de geboorte. Een straf – of zelfs een onderzoek naar het voortijdig overlijden van een baby – wordt daarmee uitgesloten.

Een wetsontwerp in de Senaat van Maryland zou het mogelijk maken om baby’s te laten sterven tot 28 dagen na de geboorte, volgens de analyse van een pro-life advocate. Senate Bill 669 staat ook bekend als de Pregnant Person’s Freedom Act of 2022. De problemen gaan dieper dan het gebruik van het woke-correcte ‘persoon‘ in plaats van adequaat te verwijzen naar levende vrouwen van vlees en bloed en geest, toekomstige mama’s, die baby’s krijgen. Het uitsluitend vermelden van zwangere ‘vrouwen’ is immers een discriminatie van alle andere al dan niet ingebeelde geslachten.

Het wetsontwerp toont aan hoe ver linkse advocaten bereid zijn te gaan. Inderdaad, niet alleen mag men met het wetsvoorstel een kindje volkomen legaal laten sterven – verhongeren, gebrek aan zorg zoals het niet toedienen van intraveneuze voeding, zuurstof, medicatie – maar wordt onderzoek n.a.v. het overlijden verboden. We citeren:

“If passed, Maryland Senate Bill 669 would disallow any penalty—or even investigation—into early infant deaths. It prohibits the investigation of a “perinatal death related to a failure to act.” Perinatal is defined as the period between the 22nd week and 28 days postpartum. It is sometimes defined as extending to the first-year postpartum.”

In verstaanbare taal. De tekst van het wetsvoorstel legaliseert de bewuste beslissing om een kind te laten sterven. Spontane miskramen na 22 weken zijn eerder zeldzaam en zelden het voorwerp van onderzoek wegens “het niet ingrijpen”. Bijgevolg zal de wet de opzettelijke babydoding door verwaarlozing legaliseren. En, alsof dat nog niet erg genoeg is, verbiedt het bovendien eender welk onderzoek naar prenatale dood en geeft het de persoon in kwestie het recht naar de rechtbank te stappen, klacht in te dienen, financiële genoegdoening te eisen tegen een mogelijke onderzoeker van de dood van de baby wegens verwaarlozing, i.e. geen voeding verstrekken en/of niet ingrijpen bij medische problemen.

M.a.w. de dader krijgt bescherming, het slachtoffer niet.

Maryland is niet de enige VSA-staat die dergelijke radicale pro-abortus voorstellen wil overwegen. De voormalige gouverneur van Virginia, Ralph Northam, stelde zelfs voor dat een baby dat bij een abortus overleefde – pijnloos in leven zou gehouden worden (“keeping it comfortable “) – tot de arts en de moeder zouden beslissen of het kind in leven mag blijven. Men kan het vergelijken met een hersendode patiënt die men met de hulp van apparaten in leven houdt tot zijn organen kunnen geoogst worden voor transplantaties. Hoe de partij van de Amerikaanse president Biden hierover denkt? 44 van de 47 Democratische senaatsleden hielden een federaal wetsvoorstel tegen dat het doden van een kindje, dat genoeg levenslust en kracht had om zelfs een abortus te overleven, onwettig zou verklaren. M.a.w. zij zagen er geen graten in dat het kindje alsnog zou vermoord worden. Op wettige wijze dan. Alsof bij de aankoop van een hond tegelijkertijd een tegoedbon voor het laten inslapen inbegrepen is.

In het Oude Rome werden kinderen niet als menselijke wezens beschouwd. Vaders hadden zelfs het recht hun kinderen te doden. De praktijk van expositio – de ongewenste kinderen gewoon ergens achter laten om ze te laten sterven (of “gered” te worden en slaaf te worden) werd algemeen toegepast. Het christendom bracht daar verandering in en benadrukte de waarde van elk kind. Christenen maakten het ondenkbaar dat de maatschappij de meest kwetsbaren, de kinderen, zou in de steek laten.

Het Maryland-wetsvoorstel wil de moderne versie van expositio legaliseren: het doden van ongewenste kinderen door hen in de steek te laten.

En dan wordt er steeds weer getoeterd over de wapenwetten in de VSA… die verantwoordelijk geacht worden voor vele dodelijke slachtoffers.

Als de VSA nog eens van leer trekken over “mensenrechten”, denk dan aan het onmenselijk wetsvoorstel van Maryland.

‘Baby’s zouden 28 dagen ná de geboorte gedood… | Stirezo Pro Life

https://wng.org/opinions/modern-day-infanticide-in-maryland-1648465823

“We kunnen net zo goed dezelfde kant opgaan.”

“Als je bedenkt dat Zuid-Afrika ooit het groot experiment van globalisme is geweest… Zuid-Afrika bestond ooit uit verschillende landen… die moesten uiteindelijk onder Engelse vlag een unie worden… en toen de rainbow nation… en natuurlijk ook het focus, een echte gerichtheid op het erfgoed van blanke Afrikaners in Zuid-Afrika. Straatnamen worden veranderd, plaatsnamen worden veranderd. Monumenten worden verwijderd. De taal wordt uitgefaseerd. Hun geschiedenis wordt gecriminaliseerd… Het zijn precies die dingen die wij nu ook in Nederland een beetje zien gebeuren… Dus ja, ik ben daar heel waakzaam voor…”

Een blik achter de coulissen: kennismaking met een andere Zelensky.

De gegevens van de zgn. Pandora Papers werden door de recente gebeurtenissen – corona, Oekraïne – ondergesneeuwd maar ze zijn niet verdwenen.

Het Pandora Papers onderzoek (ca. 600 journalisten werkten eraan mee) is gebaseerd op het lekken van ca. 11.9 miljoen documenten afkomstig van 14 financiële bedrijven verspreid over heel de wereld. Ook gegevens en contacten van de komiek-acteur-president Zelensky.

Waarin hebben zij, wereldleiders, machtige politici, biljonairs, VIP’s, religieuze voorgangers, drugdealers, Tony Blair, de Jordaanse koning, de Keniaanse president, Poetin of het Duitse model Claudia Schiffer… én de Oekraïense halfgod, president Zelensky… hun verdiende centjes belegd of verstopt? In prachtige huizen, villa’s, kastelen, yachten, domeinen? In belastingparadijzen? In onroerend goed in Londen of elders?

Zelensky trad aan en beloofde twee belangrijke zaken: vrede te realiseren in de Donbass, een verstandhouding op te bouwen met Rusland én de corruptie in Oekraïne uit te roeien. Geen van deze doelstellingen werden uitgevoerd. Integendeel. Het Oekraïense leger stond gereed om de “rebellen” in de Donbass voor eens en altijd een lesje te leren, de 30 à 35% Russisch sprekende landgenoten werden tot tweede klas-bewoners verklaard en het westen (VSA/NAVO) kreeg een onbeperkte toegang tot het grondgebied.

En de corruptie bloeide als tevoren. Geld wit wassen of het land uitsluizen is immers een “oude traditie” in Oekraïne.

Blijkt dat Zelensky’s productiebedrijf Studio Kvartal 95 gedurende talrijke jaren, vooraleer de komiek de overgang maakte naar politiek drama, de opbrengsten, die weliswaar naar verluidt niet illegaal verdiend werden, onderbracht in verborgen belastingparadijzen of eigendommen in het buitenland. Eén van zijn partners verdedigde die maatregel “daar het geld anders zou verdwenen zijn in de onpeilbare diepte van het Oekraïense corrupte establishment”. Waarom die opbrengsten dan niet officieel in de Oekraïense staatskas overgeboekt werden toen Zelensky & co zelf het establishment werden? “.. We zijn ermee bezig, maar het gaat traag.”

Zijn aandeel in de firma van en met compagnon Serhiy Shefir – tevens toenmalig hoofd van de Oekraïense Veiligheid – werd voor Zelensky’s presidentsverkiezingen overgeschreven op Shefir, maar deze zou nog altijd dividenden uitbetalen aan een bedrijf, waarvan Zelensky’s echtgenote eigenares is. Indien zo, dan is dit illegaal. In elk geval zijn deze onthullingen een zgn. “smoking gun”, een bewijs dat zijn imago in fel contrast staat met de werkelijkheid, dat zijn presidentenrol slechts “make believe” is: de man van het volk die president wordt omdat hij zijn buik vol heeft van de elite en hun verborgen rijkdom in belastingparadijzen is niet meer dan een filmscenario.

Serhiy Shefir ontsnapte ternauwernood aan een aanslag in Kiev op 22.9.2021. De dag na de aanslag werd de wet goedgekeurd die oligarchen verbiedt geld te sponsoren aan politieke partijen of aan privatisering van bedrijven deel te nemen. Borys Shefir, broer van Serhiy, mede-eigenaar van Maltex Multicapital Corp., ontkent niet dat hij eigenaar is maar verklaart niet op de hoogte te zijn van de details betr. het uit het land sluizen van gelden. Daar zou vooral de huidige Veiligheidsbaas, Bakanov, voor verantwoordelijk geweest zijn.

Indien u het Engels voldoende beheerst, kan u via dit bruggetje een kijkje nemen in de financiële en politieke krabbenmand van en met Zelensky’s entourage: https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle

https://www.rferl.org/a/pandora-papers-tax-havens/31490744.html

Oekraïense vaderlandsliefde ?

Terwijl men vraagt om geen kleding meer in te zamelen en niet meer naar de Oekraïense grenzen te reppen met volgeladen auto’s, – de magazijnen met kleding zijn overvol – , maar wel uw steun te verlenen door geld te storten…

Mevrouw Anastasia Kotvitska werd betrapt door de Hongaarse overheid voor het smokkelen van enkele Oekraïense souveniertjes in de vorm van bankbiljetten, verstopt in haar valiezen, voor een bedrag van 28 miljoen dollar en 1.3 miljoen euro. Zij is de echtgenote van voormalig parlementslid Igor Kotvitsky. Zij wordt nu aangeklaagd voor het niet aangeven bij de douane, het smokkelen van een groot bedrag over de Oekraïense staatsgrenzen. Anastasia zou in het gezelschap van 2 Hongaarse mannen en haar moeder geweest zijn.

Dat zij ongehinderd door de Oekraïense douane kon geraken en pas op Hongaars grondgebied betrapt werd, leidt tot vermoedens dat deze vooraf wisten dat mevrouw Anastasia eraan zat te komen en dat ze een oogje – of meer – zouden dichtknijpen in ruil voor ???

Echtgenoot Igor was ooit de rijkste man van Oekraïne. Hij gaf toe dat zijn echtgenote het land had verlaten om in het buitenland te gaan bevallen, maar van het zakcentje dat ze meenam om de kraamkliniek te betalen was hem niets bekend. Al zijn geld staat zoals het hoort op Oekraïense bankrekeningen… Igor zou naar verluidt aan de leiding staan van de nucleaire energiesector en de uraniumvoorraden in Oekraïne. Moedwillige roddelaars, die de geruchten over de beruchte gangbare corruptie in Oekraïne gewillig verspreiden, ontkennen de vaderlandslievende berichten dat het echtpaar een zelfde bedrag als dat verpakt in de valiezen van Anastasia zou gedoneerd hebben aan minder gefortuneerde landgenoten zodat deze de hoognodige basisproducten – voeding, luiers e.d. – voor hun kindjes zouden kunnen aanschaffen.

En wie dat laatste gelooft, kan evengoed naar De Zeverende Dag kijken…

.

https://toofab.com/2022/03/22/ukraine-politicians-wife-caught-at-border-with-29million-in-cash-report/

Albright…: misschien “bright”, maar niet “all right”

Madeleine Albright is naar verluidt overleden. Dat zij moge rusten in vrede. Iets wat zij tegenstanders – politieke en religieuze – niet gunde. Als westerse politici het woord “oorlogsmisdadiger” in de mond nemen, dan mogen ze toch ook eens in het eigen exceptionalistisch hart kijken.

Stahl vraagt:

“We have heard that half a million (Iraqi) children have died. I mean, that is more children than died in Hiroshima, … and, hou know, is the price worth it?” (Ned.: We vernamen dat een half miljoen Iraakse gedood werden, dat is meer dan deze in Hiroshima. Was het dit waard?”)

Albright antwoordt:

“I think that is a very hard choice, but the price, we think, the price is worth it.” (Ned.: Ik vind dit een zeer moeilijke keuze, maar wij vinden dat het de prijs waard was.”)

Later kwam ze omwille van populariteitsredenen van haar partij heel even tot een andere conclusie. Ze was echt niet “amused”, toen de journalist bleef aandringen en doorvragen over het lot van Iraanse kinderen die moesten sterven omwille van de Amerikaanse sancties. Uiteindelijk kreeg hij een soortgelijk antwoord over hun lot. Iraakse, Iraanse kinderen… één pot nat.

Onze vraag: wat als het om joodse kinderen zou gegaan zijn, zouden zij ook de prijs waard geweest zijn?

De Chovanecgate (7)

Herinnert zich nog iemand Jozef Chovanec, de man die dankzij de goede zorgen van de luchtvaartpolitie van Charleroi sneller dan verwacht zijn opwachting mocht maken bij Sint Pieter? Eigenlijk hadden we verwacht er niets meer over te horen … maar de raderen van justitie malen blijkbaar traag, maar ze malen… tot er niets meer overblijft.

We zien hier de zoveelste aflevering in de doofpotstrategie van het Waalse gerecht, waarbij men dan de vissen verdrinkt via expertises, tegenexpertises en dergelijke justitiële spitvondigheden…!!

De familie is Chovanec is verbijsterd! En da’s waarschijnlijk heel mild uitgedrukt.

“Ook de weduwe van Jozef Chovanec is erg aangeslagen door het nieuws, zegt Van de Steen. “Ze heeft al geen vertrouwen meer in dit dossier door de Belgische justitie en uiteindelijk moet ik haar stilaan gelijk beginnen te geven. Dit kan niet, dit is justitie onwaardig.”

meldt de nullenzender.

Ik kan begrijpen dat de familie verbijsterd is, deze kent immer nog niet de gebruiken in de rot corrupte beerput van het Belgische gerecht. De advocate van de familie had echter beter moeten weten en de familie vooraf  moeten waarschuwen. Deze advocate weet immers meer, een citaat uit de voormelde brug:

“Het feit dat de informatie naar de pers werden gelekt, vinden de advocaten bovendien bijzonder verontrustend.  Op 27 en 28 september vindt een reconstructie plaats van wat er gebeurd is in de politiecel, maar volgens de advocaten doet de gelekte informatie vragen rijzen over het opzet van die reconstructie en de objectiviteit van het onderzoek. “Het lek kan volgens mij alleen maar komen van de kant van het Openbaar Ministerie”, zegt advocate Ann Van de Steen. “Ik weet dat het parket-generaal de agenten wil beschermen en dit is nog eens een mooi staaltje van hoe men een onderzoek naar de bliksem probeert te helpen.” 

De advocate wil nu de onderzoeksrechter opnieuw laten vervangen:

“De advocate heeft nu een verzoek ingediend bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) om de onderzoeksrechter van de zaak te laten halen. Ook in het verleden werd dat al eens (tevergeefs) geprobeerd. Ze dient ook een strafklacht in om te laten onderzoeken van waar de herhaaldelijke perslekken precies komen, en gaat ook contact nemen met Justitieminister Van Quickenborne (Open VLD). Het onderzoek naar de dood van Chovanec zou over enkele maanden afgerond moeten zijn, een eventueel proces is pas voor daarna. “

Ik sta perplex van de al of niet gespeelde onwetendheid van de advocaten van de burgerlijke partij. Diverse partijen hebben immers de teksten ontvangen, gepubliceerd  bij Golfbrekers over Chovanec, en die werden gevolgd door een doodse stilte.

Voor een goed begrip dient men de mentaliteit te kennen van de Franstaligen tegen “les sales flamins”.  Deze is gekenmerkt door een diepe gewortelde Vlamingenhaat.  Bij de contacten met “les sales flamins” is de Franstalige in de eerste plaats francofiel, en dan pas heeft hij een beroep, functie…!

Bij een conflict met “les sales flamins” sluiten ze de rangen, waarbij zelfs water en vuur worden verzoend. Als men dit begrijpt dan is het expertise verslag van de Waalse medische experten dan ook een normale zaak.

“De redactie van De Morgen had de documenten ook al in zijn bezit en ziet zich nu genoodzaakt om het beeld bij te stellen dat de experten tot een eensgezinde conclusie kwamen. De volledige waarheid is dat het college van Waalse wetsdokters de tegenexpertise volledig van tafel veegt. “Wie wil er dan ook toegeven dat hij fundamenteel fout zat in zo’n belangrijk dossier?”, aldus een gerechtelijke bron.”

Wie iets anders had verwacht, is meer dan naïef.

Wat is immers de grond van de zaak. De betrokken inspecteurs dachten te doen te hebben met een “sale flamin…”  die dan uiteindelijk zijn verdiende lot kreeg. Vandaar de “Hitlergroet” van de inspectrice.   Voor de Franstaligen zijn “les sales flamins”” immers allemaal “des boches, des nazi’s, des fachos..” Zij hebben het immers aan gedurfd tijdens WO II om op te staan en het hoofd te rechten tegen “La race des Seigneurs”. Dit is onvergeeflijk. En de “Hitlergroet” was dan ook de veruitwendiging van deze diepgewortelde Vlamingenhaat, waarbij dan het slachtoffer nog eens figuurlijk werd afgemaakt. En zo werd Chovanec dan slachtoffer van deze Vlamingenhaat.

En dan alle pech van de wereld, het is geen “sale flamin” maar een Slowaak, hebt dan nu voor!!!

En dan start het 2de bedrijf van het Chovanec drama, de doofpot want in Charleroi en Bergen zitten we volop in het epicentrum van de PS maffia en de logemaffia’s. Met zo een drama gaat men immers niet naar de verkiezingen in 2019.  Er wordt dan beroep gedaan op de handlangers en collaborateurs  van de voormelde maffia’s in Vlaanderen om mee het deksel op de doofpot te houden.  Vervolgens doen de voormelde maffia’s dan beroep op dit drama om de N-VA los te wrikken van Tsjeven, met het oog Vivaldi, een communistische logemaffia bende, en hier begint het verkeerd te lopen, de boemerang komt terug naar Charleroi, met daarbij dan een hoop negatieve publiciteit over de Waalse beerputten.   Men doet dan pogingen om Jan Hesp er tussen te sleuren, om de aandacht af te leiden van de voormelde maffia’s, met behulp van de leugen –  en verraderspers in Vlaanderen.

De N-VA, waarvoor ik niet de minste sympathie heb, de V staat immers voor verraad, zit  hier dan wel in een zeer lastig parket en Jan Hesp moet zwijgen. De Grote Lijder is immers bezig met het redden van de Belgische brol (vrij naar de prins Charel) samen met de PS maffia. (Bron: De Doodgravers van België – Wouter Verschelden).   Bovendien zal de Edelachtbare nog eens gebeld hebben om hem te herinneren aan Ward en de vijver van een meter diep…

Het zijn de voormelde elementen die moeten aangewend worden door de advocaten van de burgerlijke partij, maar hier spelen blijkbaar ook politieke kleuren een rol.

Het heeft dan ook weinig zin om de O.R. te vervangen of de doorverwijzing  te vragen naar het parket generaal van Luik of Brussel, het is immers overal dezelfde rot corrupte boel. 

Momenteel wordt er dan ook een verrottingsstrategie gevoerd, om de zaak uit te stellen tot na de verkiezingen van 2024.  Tal van procedures bieden daartoe de mogelijkheid.  De burgerlijke partij staat dan ook voor een hopeloze zaak, maar dat wil niet zeggen dat de advocaten op zijn minst de samenzwering niet kunnen ontmaskeren met naam en toenaam.

Bovendien  gaat men met een dergelijk dossier opnieuw niet naar de verkiezingen van 2024. En na 2024 zijn we al 6 jaar verder, en zoals reeds gemeld, zal de zaak Chovanec dan geruisloos verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis. Had natuurlijk de overledene een donker gekleurde geweest, dan waren de rollen omgedraaid geweest.  En een geluk voor de betrokken inspecteurs dat de doodstraf niet meer bestaat, want dan wachtte hun hetzelfde lot als “Coucke en Goethals”.  

H.P.

Se non è vero…

Het bekende spreekwoord ging door ons hoofd toen we de persberichten lazen over “de maatregelen” die de Marokkaanse regering zal nemen m.b.t. illegaal geboorde waterputten. In het door ons gepubliceerde voorafgaande artikel, zie onderaan, gingen wij de satirische toer op … blijkbaar werd het niet door iedereen als dusdanig begrepen.

M.a.w. wij staken de draak met de heisa die de poco media opvoerden, met de Marokkaanse overheid die liever wegkijkt dan in te grijpen, met de gulle westerse subsidies voor een scheet in een fles. Die waterputten zijn niet geboord om Saïdja’s buffels (…sic) te drenken of om de trostomaten te bewateren. De Marokkaanse overheid keek bewust weg… de lange weg van het zaaien, bewateren, bemesten, oogsten, verwerken, vervoer, verkoop…, smokkelen naar afnemers… wordt op elke tussenstop “goedgekeurd” door een omgekochte ambtenaar.

Tenzij… we helemaal fout zitten… en de illegale waterputten geboord werden om de groei van het legale medicinale cannabis te bevorderen.

Dus “Marokko gaat alle illegale waterputten in kaart brengen na de dood van Rayan (5). Waarom zijn ze daar niet eerder mee begonnen? Waren er vroeger nooit ongelukjes? Of was er nu toevallig of opzettelijk meer persaandacht?

Een illegale waterput = illegale oogst. Vanuit de lucht zijn de cannabisplantages duidelijk te onderscheiden. Je hoeft niet met een wichelaar de streek af te schuimen om de waterputten te vinden. Waar het groen is, daar is water. Logisch, toch?

P.S. De verschrikkelijke dood van het kind laat ook ons niet onberoerd. Niemand durfde echter over de verantwoordelijkheid van de ouders te spreken. In onze contreien moet je je zelfs voor de rechtbank verantwoorden als je een vijver in je tuin hebt waarin een inbreker toevallig belandt en verdrinkt of als hij een bloedvergiftiging oploopt als hij over de tuinmuur met ijzeren pinnen klimt…