Notre Dame: geen “alleenstaand geval”

Aartsengel Michael en de duivel wegen de zielen tijdens het Laatste Oordeel: Notre Dame, midden portaal, westelijke vleugel

Gisteravond met verbijstering – hoewel niet verbaasd – naar de beelden van de brandende Notre Dame gekeken. Niet verbaasd, omdat onze redactie al jaren een dergelijke ramp min of meer verwachtte. En in Barcelona bleef de Sagrada Familia slechts gespaard omdat een doe-het-zelf-kluns van een terrorist er niet in slaagde zijn opdracht uit te voeren. We houden ons hart vast voor bv. de O.L.V-kathedraal van Antwerpen, Sint Rombouts in Mechelen en talrijke andere monumenten met kunstschatten uit een rijk christelijk-historisch verleden.

Niet verbaasd. Inderdaad, de branden in kerken worden angstvallig zo diep mogelijk in de politiek-correcte catacomben begraven. Maar als er ergens in het portaal van een moskee een varkenskop gevonden wordt, dan gaat heel de weg-met-ons meute onmiddellijk op islamofobenjacht. Kerkbranden en -vernielingen zijn inderdaad niet langer exclusief voor een islamitisch land, waar christenvervolging tot de nationale sport behoort. Wie de derde wereld naar hier haalt, wordt zelf een derde wereld.

Niet verbaasd omdat Pasen samen met Kerstmis, de dood, verrijzenis en geboorte van Christus, de hoogdagen der christelijke kerken betekenen. De Goede Week en de Advent… uitgelezen data voor “alleenstaande gevallen”.

Niet verbaasd. Omdat zij onze cultuur niet aanvaarden. Omdat zij die zelfs verwerpen. Omdat zij ons haten. Omdat zij zich perfect realiseren dat wij meer in onze mars hebben dan zij in hun Prachtlanden. En dat is bijzonder beledigend voor hun eergevoel.

Niet verbaasd. Omdat zoveel toeval, geen toeval meer is. Omdat de lijst met brandhaarden in kerken – daarnaast heb je ook nog de talrijkere vernielingen en met uitwerpselen besmeerde muren – opvallend langer en langer wordt. In Frankrijk zouden er elke dag 2 kerken delen in b.g.ongewenste “aandacht”. Volgens PI-News mocht Frankrijk verleden jaar 1063 aanvallen in diverse vormen op christelijke kerken tellen: 17% meer dan 2017, toen er ‘slechts’ 878 geregistreerd werden. Geregistreerd. Hoeveel in werkelijkheid? En gewoonlijk “tast men in het duister” of gaat het om “jongeren”, die niet weten wat ze doen. (Lucas 23)

Niet verbaasd. Bij dakwerken moet je nu eenmaal bijzonder voorzichtig zijn. Een ongelukje is snel gebeurd…

Een vluchtige blik op YT met als zoekopdracht “france incendie église” brengt binnen enkele seconden een groot aantal filmpjes met branden en/of vernielingen, resp. ontheiligingen:

Fontainebleau 2016: Bewezen brandstichting in twee kerken met verschillende brandhaarden: https://youtu.be/ZYvwErLkhJU

Lavaur februari 2019: Brandstichting en vernielingen. https://youtu.be/K1p41KhYy7A
In deze regio werden in één week tijd werden vijf kerken beschadigd, ontheiligd, in brand gestoken. Daders onbekend.

Rennes september 2001 en opnieuw op 31 juli 2018. Zware brand, toren ingestort. Oorzaak: misschien iets met de elektriciteit, maar men is niet zeker. https://youtu.be/9uQqc0UozqI

Gerstheim in de Elzas 2011. Kerk quasi compleet uitgebrand. Geen kerk ter beschikking met Kerst. Oorzaak: waarschijnlijk iets met elektriciteit, maar de oorzaak benoemen is “delicaat”. https://youtu.be/miJsjtbZ7V8

Bordeaux juni 2018: brand begon in de sacristie. Oorzaak: ? https://youtu.be/b84tErqjYkE

Trémel juni 2016: compleet uitgebrand. Oorzaak: ? https://youtu.be/CBdJFLiDk6I

Zuydcoote november 2016: brand en vernielingen. Duidelijk dat hier geen elektriciteitspanne of blikseminslag verantwoordelijk was. https://youtu.be/L00fCZpL540

L’Ile Bouchard september 2015: Bewezen brandstichting. https://youtu.be/1Pcjk9NU7Qg

Nantes maart 2017: Bewezen poging tot brandstichting. https://youtu.be/3ixzSf-8QHY

Nantes juni 2015: Mogelijke oorzaak: restauratiewerken aan het dak. https://youtu.be/CJODVePYAe8

In Duitsland en Oostenrijk ziet het er niet veel beter uit. De grotenorde ligt er anders, maar het aantal “accidentjes is wel zeer hoog”.

Lees ook:
European Churches: Vandalized, Defecated On, and Torched “Every Day”

Vorige bijdragen:“Menselijke” gevangenissen

Of de Hasseltse gevangenisdirecteur Paul Dauwe in Noorwegen zijn mosterd gehaald heeft – elke gevangene zijn eigen telefoontoestel – weten we niet. In elk geval heeft deze Noorse gevangenis niet veel meer te maken met een “straf”instelling. Het lijkt eerder op een vakantieclub. Je zou voorwaar een “straf” uitlokken in de hoop dat je daar onderdak krijgt.

Idlibistan, het democratische paradijs…

… waar zgn. “gematigde rebellen” van al-Nusra-allooi de shariawet dicteren

Een korte beschrijving en de bedenking of er wel een verschil is tussen HTS en ISIS:

Lukrake arrestaties, zonder enige uitleg, beschuldiging of proces. Niemand is veilig, zelfs de grootste HTS-fan niet. Blijkbaar was het onder Assad dan toch nog niet zo slecht.

Ziekenhuizen worden aangevallen, medisch personeel gearresteerd. Om diverse redenen: bv. iemand medische zorg verlenen die niet tot HTS behoort of weigeren een neparts in dienst te nemen. Internationale hulp wordt niet uitgedeeld. Medische hulpgoederen worden door HTS in beslag genomen, verkocht aan de hoogst biedende of uitgedeeld aan de HTS-aanhang. De rest van de bevolking mag rustig verrekken.

Vluchtelingen in Idlib moeten hun tenten binnen de 72 uur verlaten omdat ze aan HTS geen “toegang” betaald hebben. Ze hangen helemaal af van humanitaire hulp. Hoe zouden ze voor het neerpoten of gebruik van een tent kunnen betalen? Of voor voedsel, drank, brandstof, medische zorg???

Voor degenen die nu nog niet weten welke vlag de HTS-lading dekt, raden wij onze vorige artikels aan:

Over nepnieuws en de mogelijke Amerikaanse strafmaatregelen tegen de rechters van het Int. Strafhof van Den Haag

Sanctions, sanctions, sanctions… hét Amerikaanse mantra.

Afbeeldingsresultaat voor icc target bolton

De Verenigde Staten dreigen sinds 2002 met ingrijpen tegen het Internationaal Strafhof in Den Haag. Eric van de Beek heeft onderzoek gedaan naar de realiteitszin van deze ‘The Hague Invasion Act’. Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het statuut.

De VS heeft samen met Israël het ICC nooit willen erkennen. Na de bekendmaking van deze ‘Act’, was Nederland in rep en roer.

Grote verontwaardiging over deze wet tegen een bevriende natie die Amerika het recht geeft een bevriend land aan te vallen. Nadien is het vooral stil gebleven. Washington is bezorgd dat het hof mogelijke oorlogsmisdaden door Amerikanen in Afghanistan gaat onderzoeken. Als dat gebeurt zal de VS ingrijpen. Elk moment kan nu bekend worden gemaakt of de hoofdaanklaagster van het Hof een strafrechtelijk onderzoek gaat instellen.

Hallo, mr. Trump, er nog werk aan de ISIS-winkel!

Afbeeldingsresultaat voor islamic state return

Vermits u toch van plan was het grootste aantal VSA-militairen vanuit Syrië naar Irak over te brengen op een stand-by positie, kunnen ze daar meteen aan het werk om de naar verluidt uitgeroeide ISIS-terroristen, die blijkbaar een vroege on-bijbelse verrijzenis beleven, daar te vuur en te zwaard definitief naar de eeuwige maagdenhemel te verwijzen. Ter duiding deze beelden, waaruit moet blijken dat ze hun oude vakkennis van onder het stof gehaald hebben om dat te doen, waar ze in uitblinken: dreigen, stelen, roven, mensen verdrijven of erger en zich vervolgens ergens in grotten en holen verschuilen tot er zich een gunstige gelegenheid voordoet om ongelovigen mores te leren.

8 april: dag van de zigeuners

Afbeeldingsresultaat voor tag der roma sinti

… of in poco taal “Internationale Dag ter bescherming van een vervolgde minderheid, de Roma en Sinti.

In Europa leven ca. 12 miljoen Roma en Sinti. Quasi overal – behalve in Gent – zijn ze niet bepaald populair. Hun reputatie is in het huidige Europa niet verbeterd sinds WO II. In ZO-Europa gaat het hen vandaag zelfs minder goed dan tijdens de USSR-tijdperk.

Afbeeldingsresultaat voor gypsies map europe

Oorspronkelijk zijn ze uit Indië, resp. het huidige Pakistan, afkomstig. Ze trokken in de 8ste tot 10de eeuw door Perzië, Klein-Azië of de Kaukasus (Armenië), vanaf de 13de en 14de eeuw via Griekenland en de Balkan naar Midden-, West- en Noord-Europa, en verder naar Amerika. Of via Noord-Afrika naar Spanje. Waarmee aangetoond wordt dat zij de hedendaagse “vluchtelingen” van zowel de Balkan- als de Libië- en Marokkoroute, vooraf gegaan zijn. Evenals de “vluchtelingen” leden zij niet aan een onweerstaanbare trekkersdrang, maar hadden andere redenen zoals oorlogen en de bijhorende gevolgen of werden gelokt door de groenere weiden in onze gewesten.

Ook zij waren in Europa de onuitgenodigde vreemdelingen. Ze waren anders: uitzicht, cultuur, tradities, taal… alles aan hen werkte storend, vreemd, onbekend en derhalve onbemind. De moderne tijden met de verplichte verdraagzaamheid waren nog niet aangebroken. Naar gelang het uitverkoren gastland kregen ze verschillende benamingen. In N-Duitsland en Scandinavië noemde men hen “Tartaren“, in Engeland en Frankrijk “Egyptiërs“, ook “Bohemers“, of gemakshalve “heidenen“. Vanaf de 14de / 15de eeuw werden ze “cingari” (tsigani) over “volk van de farao” genoemd en ook “”Athinganoi” (= onaantastbaren), en uiteindelijk “zigeuners“. Dit begrip is algemeen bekend in het Hongaars, Roemeens, de Slavische, Romaanse en Germaanse talen. Al is het bijna-Brexiland al lang naar het poco “travellers” overgeschakeld.

Hun geschiedenis verschilt in de diverse Europese regio’s: in Oost-Europa werden ze dikwijls als lijfeigenen of slaven behandeld; in Midden-Europa werden de Sinti tegen het einde van de de eeuw vogelvrij verklaard, die zich verplicht moesten aansluiten bij reizende groepen.

“Zigeuner” wordt momenteel als een belediging ervaren. Men wordt verondersteld de woorden “Roma” en “Sinti” te gebruiken. Het woord “Sinti” zou verwijzen naar hun oude herkomstland, Sindh (Indus).

Hun taal, het Rom (of Romanes, Romani), is verwant met het Indische Sanskriet. Door hun omzwervingen ontstonden verschillende dialecten. Sommigen kennen hun taal zelfs niet meer. Vooral omdat het Rom vooral een mondelinge taal is met weinig geschriften. In de vroegere USSR bestonden er wel projecten om een soort eenheids-Rom te ontwikkelen, met weinig succes. Deels te wijten omdat de Roma, resp. Sinti, uiterst wantrouwig staan tegenover buitenstaanders. Met hun eigen dialect voelen ze zich onverstaanbaar voor niet-ingewijden. Geschiedenis en tradities worden mondeling overgeleverd.

Maatgevend is hun familie- en sibbesamenhang. De “vijandige” maatschappij rondom hen wordt buitengesloten gehouden.

Een eigen geloof hebben ze niet. Ze kunnen zowel moslim, christelijk (orthodox, protestant, katholiek), of een geloofsbuitenbeentje zijn. Eeuwenlang werden ze heidenen beschouwd, hoewel ze bij een verblijf in een christelijke samenleving hun kinderen lieten dopen. De Kerk zelf wist niet hoe met hen om te gaan; ze kregen er geen rol in te spelen en werden eerder als lastig beschouwd. Sinds de 19de eeuw probeerde de Kerk hen te bekeren en hen een rol als groep toe te zeggen. Eigenlijk begon alles als een misverstand op het einde van de 14de, begin 15de eeuw. Toen de zigeuners in Midden-Europa aankwamen werden ze als pelgrims verwelkomd. Zij kregen van de heersers vrijgeleidepapieren, die hun de doortocht mogelijk maakten, zelfs met steunverlening, maar met in het achterhoofd dat ze terug naar hun herkomstland zouden keren. Maar ze bleven – de weiden waren daar groener dan thuis – en de welwillende houding werd vervangen door een morrende afwijzing. Ook hier verwijzen we naar de huidige “vluchtelingeninvasie”: de geschiedenis herhaalt zich.

Zowel Martin Luther en in zijn zog protestante vorsten in Midden-Europa refereerden naar hen op dezelfde wijze als naar de joden: niet-christenen die vervolgd mochten en moesten worden. Het Katholieke Concilie van Trient besliste dat zigeuners niet geduld moesten worden. Tot in de 20ste eeuw zagen de christelijke kerken niet in wat een meerwaarde de zigeuners bij hun bekeringsmissie zouden kunnen spelen: ze werden liefst gewoon geïgnoreerd. Onder Hitler werden oude kerkregisters uitgepluisd om generatie-oude zigeunerherkomst vast te kunnen stellen. De protestantse noch katholieke Kerk protesteerde nauwelijks.

In het algemeen is de meerderheid van de Europese bevolking niet geneigd veel sympathie te koesteren voor de Roma en Sinti. Hun aanwezigheid schept wantrouwen en vrees voor diefstallen of onrechtmatige bezetting, overlast, vervuiling en vernieling. Met zijn allen zijn wij discriminerende racisten, vol van onszelf, gevoed door vooroordelen en onbegrip.

Enkele video’s ter illustratie. De eerste film toont hoe de inventieve zigeuners ons geld beleggen in Roemenië:

Men tast in het duister…

… naar de beweegredenen

Afbeeldingsresultaat voor elephant in the room

Katholieke kerken in Frankrijk krijgen het hard te verduren: brandstichting, vandalisme, ontheiliging en vernieling. Schering en inslag sinds het begin van het jaar.

Enkele voorbeelden:

Zondag werd er, na de misviering, brand gesticht in de de St. Sulpicekerk te Parijs, de kerk waar de Da Vinci Codefilm werd gedraaid.

In februari werd een 19-de eeuw beeld van de Maagd Maria vernield in de St. Nicholaskerk in Houilles. Het beeld is niet meer te herstellen. Drie “incidentjes” gedurende 10 dagen. Ook een kruis werd door “vandalen” op de grond gegooid.

Tevens in februari: in de St. Alainkathedraal in Lavour werden beelden en kruisen kapot gegooid, een altaarkleed in brand gestoken. Een Christus-kruisbeeld moest er ook aan geloven. Twee tieners werden opgepakt.

In Nimes werd de Notre Dame des Enfantskerk geplunderd; op de muur werd met ontlasting een kruis getekend. Hosties werden buiten bij het afval gegooid.

Een zelfde scenario in de Notre Dame in Dijon.

Op Youtube zijn er talrijke voorbeelden te vinden: zoek naar “france églises vandalisées”.

Wie of wat is HTS? (2)

Hayyat Tahrir al-Sham logo.jpg

In het eerste luik hebben we een tijdlijn geschetst: het ontstaan en de ontwikkeling, de opeenvolgende herbenamingen tot de huidige toestand.

In het tweede luik gaan we na hoe HTS aan de middelen geraakt is.

Een simpele vraag, waarop het antwoord niet eenvoudig in elkaar zit. Zou het Westen een gerenommeerde terroristische militie financieren? Zou het? Heeft de schapenvachttruuk resultaat gehad? Of had HTS er zelfs geen nood aan?

De bronafbeelding bekijken
Brennus: Vae victis

ABBA zong “The winner takes it all”. Waarmee alles gezegd is. In oorlogsvoering is het heel normaal dat de zegevierende strijdkracht zijn wil kan opleggen, het grondgebied inpalmen, de “strijders” toelaat te plunderen, vrouwen verkrachten en/of ontvoeren, brandschatten en alles wat tot de vreugderoes kan bijdragen. In vroeger tijden was het niet abnormaal dat huurlingen in plaats van soldij de belofte kregen dat ze een aantal dagen, weken, maanden, zowat alles mochten pikken wat hen beviel. Motivatie. In de huidige democratische tijden is dat niet anders; het wordt alleen anders in beeld gebracht. Als we bv. eens kijken hoe de grenzen in Europa hertekend werden na WOI en WOII dan wordt dit meteen duidelijk. En telkens is de burgerbevolking de pineut.

In een ideale wereld, zonder oorlog, wordt dit telkens na de verkiezingen in de praktijk gebracht met wat wij oneerbiedig “postjes pakken” noemen. De winnende partijen verdelen onder elkaar de buit. Vriendjespolitiek. In het Duits “Vetternwirtschaft”. Politieke benoemingen. Invloedgebruik. Ons kent ons. Of zelfs, indien nodig, achterdeurtjes en doofpotscenario’s. In het Amerikaans-Engels noemt men dit “spoils“.

Komen we terug bij HTS.

De leider van HTS, Abu Mohammed al-Goulani verklaarde op Al-Yazeera dat zijn groep geen steun krijgt – “van niemand” – (… S.A., Golfstaten, tellen die niet mee?) en dat het gros van hun inkomsten door overwinningen op anderen te verklaren is. Los daarvan accepteren ze groothartig elke steun, vanzelfsprekend zonder bijhorende voorwaarden, van eender wie, zoals bv. zakenlui en individuele personen. Of hij tevens verklaarde dat hij nooit zou liegen, konden we niet nagaan.

De bronafbeelding bekijken

Het bovenstaande is gedeeltelijk waar, want HTS’ financiering komt vooral uit de binnengerijfde buit na veldslagen tegen de regering, tegen ISIS of andere zgn. “oppositie bewegingen”, i.e. door het Westen gekoesterde “gematigde rebellen”. (tabel 1) HTS discrimineert niet: buit is buit. Geld stinkt niet.

Tijdens de veldslag van eind 2017 / begin 2018 tegen de Nour al-Din al-Zanki Beweging, voerde HTS een tactiek in waarbij de buit voor de helft aan de individuele terrorist en de helft aan de groep uitgekeerd werd. Deze aanpak verzekerde HTS van een groot aantal loyale strijders en overtuigde leden van concurrerende groepen zich bij HTS aan te sluiten. HTS groeide en bloeide.

In de voorafgaande gevechten tegen Ahrar Sham midden 2017, nam HTS de volledige buit in beslag: miljoenen dollars. Bv. alleen al in de stad Salqin, ten NW van Idlib, kon HTS heel hun kamp – wapens en voertuigen – op hun actief schrijven; naar schatting goed voor een boekingswaarde van 1 miljoen dollar. In dezelfde regio nam HTS een mediastudio in met gesofisticeerd materiaal: goed voor 500.000 dollar. Magazijnen met ca. 2000 moderne auto’s veranderden ook van eigenaar; goed voor meer dan 20 miljoen dollar.

Het hoofdkwartier van Jaysh al-Sunna, een filiaal van Jaysh al-Fatih, één van de vier terroristische groepen die toen Idlib bestuurden, ging ook over in HTS’ handen. Andere, kleinere terroristische groepen zoals de Islamitische Beweging, lieten zich ook overtuigen… hun commandant Abou Bakr werd vermoord in een HTS gevangenis. Het hoofdkwartier van Abu Ali Wishah, die door bepaalde sjeiks gesteund werd, en andere, minder in het oog vallende groepen in Noord-Syrië lieten zich ook “overtuigen”.
HTS doet daar niet flauw over “The winner takes it all.” Wie overwonnen wordt, moet zich voegen naar de wensen van de overwinnaar.

Gevangenen- en lichamenruil

Het is niet ongebruikelijk dat tegenstanders met elkaar gevangenen en lichamen van overledenen ruilen of voor een behoorlijke som geld terugsturen. Goed voor miljoenen dollars. Zowel de Syrische als de Libanese regering betaalden hiervoor grote sommen. HTS mocht bv. 15 miljoen dollar innen voor de vrijlating van Libanese militaire officieren. En dat niet uitsluitend de Syrische of de regering der buurlanden hun portemonnee open trokken mag blijken uit een soortgelijk bedrag dat de Italiaanse regering over had voor een ruilhandel. Daar bovenop de sommen voor de vrijlating van buitenlandse journalisten, de lichamen van Hezbollah of Iraanse militairen en anderen. HTS is niet kieskeurig. Geld stinkt niet. (tabel 2)

Op een zeker moment was het zelfs gebruikelijk dat Iran en Hezbollah HTS ca. 200.000 dollar betaalden voor elk lichaam van een commandant en ca. 50.000 dollar voor een soldaat. Dit werd meer dan eens aangetoond tijdens de gevechten rond Aleppo en Idlib. In enkele gevallen was er geen geld bij gemoeid. Ruilhandel in natura: een dood lichaam voor een ander dood lichaam. HTS wil liefst de dode lichamen van hun eigen strijders terug hebben en van de gevangen genomen soldaten vanaf geraken.

Handel en belastingen

Officieel worden terroristische groeperingen in Syrië niet (meer) gefinancierd door externe bronnen (*).

Investeringen en handel stagneren in noord-Syrië. Nadat HTS de grensovergang van Bab al-Hawa onder controle kreeg, werd de handel en wandel verboden, behalve dan voor goedgekeurde “handelaars”. HTS heeft de volledige controle, het monopolie, op de handel, o.a. van suiker, kippen, bananen, benzine en diesel en andere dagelijkse verbruiksgoederen.

De Kamer van Koophandel staat machteloos. Protesteren leidt er slechts toe dat alles dichtgetimmerd wordt. HTS gebruikt de Kamer van Koophandel voor interne administratieve en organisatorische taken. HTS werkt ook aan hun imago: vrienden vallen in de prijzen, krijgen bv. de toelating voor de opening van een restaurant, waarbij de toevoer van de nodige producten gegarandeerd wordt, krijgen een job aangeboden, waarvoor een minder geliefde bewoner moest plaats ruimen. HTS houdt de tankstations en grote stroomvoorzieners onder controle in ruil voor “lidgeld”. HTS legde beslag op overheidsgronden nabij de Syrisch-Turkse grens en verkocht deze als bouwgronden aan vrienden.

HTS is de noodzakelijke partner bij de grensovergangen vanuit de Idlib provincie naar het regeringsgebied en legt douanetaxen op bij de invoer van producten. Morek is de belangrijkste grensovergang; HTS laat Huras al-Din, die voorheen daar de alleenheerschappij had, delen in de inkomsten. De Bab al-Hawa grensovergang wordt met niemand gedeeld. Geld stinkt niet.

HTS richtte de Watad Company op voor het beheer, verkoop, verspreiding van brandstoffen in Noord-Syrië. Zogezegd onafhankelijk, met Abu Ragheb al-Nabhan als alg. directeur, een oud-gediende brandstoffenverkoper in de regio. Even onafhankelijk als de Idlib regering. (…)

*Geen externe financiering?

De bronafbeelding bekijken

Waar vanuit verschillende bronnen en invalshoeken zonder enige twijfel aangetoond werd dat de Witte Helmen een direct verband – een onderaannemer – met HTS, resp. al-Nusra, hebben worden zij nog altijd gefinancierd door het Westen.

De VSA gaan hen opnieuw steunen met de luttele som van 5 miljoen dollar. Ter herinnering verleden jaar kondigde Trump nog aan ermee te stoppen. Zo verklaarde hij trouwens ook met veel bombarie dat hij de Amerikaanse troepen terug naar huis zou halen, want “er viel immers niets te halen”. Geheugenverlies of teruggefloten? Met die 5 miljoen had hij een stuk van zijn geplande muur kunnen bouwen.

Louis Tobback wist het al: “Principes zijn als scheten: ophouden tot je niet meer kunt om ze dan stilletjes te laten vertrekken…” (Humo)

Arm Frankrijk, arm Europa…

Afbeeldingsresultaat voor declin de la france

De basiliek van Saint Denis (1135) kreeg verleden week onaangemeld bezoek. Glasramen ingegooid en het bijna 200 jaar oude orgel zwaar beschadigd. De dader(s) zaten waarschijnlijk ingetogen achter het orgel te bidden, merkten niet dat de kerk afgesloten werd en moesten zich – in paniek – eruit bevrijden.

Een jaar geleden werd de kerk ook al eens bestormd door extreemlinkse rakkers en illegale werkzoekers die de kerk bezetten als protest tegen een wet die de illegale stormloop op Frankrijk wou beperken. De Franse politie beschouwt de regio als een no-go zone. Blauw ziet men niet te voet op straat. Ze rijden er wel nog doorheen, mits zwaar bewapend en met minstens vier collega’s per voertuig. Volgens een rapport zouden er ca. 400.000 illegalen in Seine-Saint-Denis de Franse samenleving verrijken. (…)

Beelden uit vroegere tijden: