Een soutane of een broek?

Afbeeldingsresultaat voor priester soutane

…Wat maakt het trouwens uit of priesters in soutane of spijkerbroek rondlopen? Zowel traditionalisten als progressieven dragen uiteindelijk slechts een uniform. Men zou zich vooral de vraag kunnen stellen of dit modedispuut nog te iets maken heeft met het geloof? Christus droeg het plunje van de arme, en toch is Hij de Zoon van God. Misschien kan onze Paus maar best ophouden met zeuren over de modegrillen van de “jeugd van tegenwoordig”, en zich verheugen dat er überhaupt nog jonge mannen priester willen worden.  Of ze daarbij graag een soutane willen dragen of niet is eigenlijk bijzaak. Als het om de kwaliteit van een priester gaat, lijkt het me onwaarschijnlijk dat kleren de man maken….

Een soutane of een broek? Bergoglio heeft zo zijn mening… Lees: Franciscus hekelt conservatieve jonge priesters in soutane

Wordt er reclamecensuur bij Facebook voorbereid?

Afbeelding weergeven op Twitter

… Hoeveel de partij precies uitgaf en hoeveel mensen ze precies wist te bereiken, is niet te achterhalen. “We zien wel duidelijk dat Vlaams Belang beloond is voor het financieel risico dat het heeft genomen in de aanloop naar de verkiezingen in mei”, zegt expert politieke communicatie Peter Van Aelst (Universiteit Antwerpen). “De erkiezingswinst in mei heeft ervoor gezorgd dat ze nu opnieuw voldoende fondsen hebben om hun strategie te blijven voortzetten.”

“Voor Vlaams Belang zijn sociale media dé manier om constant te communiceren met hun achterban”, zegt Van Aelst. “Het past heel goed bij hun DNA om op die manier kritiek te geven op het beleid. Bovendien lenen sociale media zich goed tot ‘negative campaigning’”. Kunnen andere partijen dit soort strategieën ook niet toepassen? “Ten eerste is op die manier communiceren veel minder evident dan het lijkt. Ten tweede moet je ook iets hebben waarover je wil communiceren”, zegt Van Aelst. “Neem nu CD&V, zij kunnen moeilijk een bericht sponsoren waarin staat dat er zeven kandidaten zijn voor het voorzitterschap.”

Lees hier het volledige artikel in DM.

Transferten-EU

Afbeeldingsresultaat voor transfert eu

Voor de betalende EU-lidstaten is een verhoging der bijdragen aan de centrale EU-kas uit den boze. Voor de ontvangende EU-lidstaten kan het nooit genoeg zijn.

Het zijn van die berichten die eurofoob Nederland schuimbekkend in de gordijnen jagen: meer geld naar Brussel! Nu de spanning over de nieuwe EU-meerjarenbegroting (2021-2027) toeneemt, weten dergelijke onbevestigde berichten de onrust in netto-betaal-landen zoals Nederland inderdaad aardig op te stoken, zoals dinsdag het geval. Onder meer het FD meldde dat de Nederlandse bijdrage aan de EU de komende jaren met 62,5 procent ‘dreigt’ te stijgen, ‘als de Europese Commissie haar zin krijgt’. Die bijdrage, volgend jaar nog 8 miljard euro, zou tegen 2027 weleens gestegen kunnen zijn naar 13 miljard.

Lees meer: Het rituele gevecht over de Europese begroting is feller dan ooit

Het charmeoffensief van de EU om meer geld over te hevelen van lidstaat naar EU-portefeuille:

De nieuwe EU-commissaris die op de centen mag passen, Johannes Hahn, noemt het een “uitdrukking van EUropese solidariteit”. Solidariteit… Vlaanderen met Wallonië, met de EU, met de derde wereld, met de “vluchtelingen”, met het klimaat… Het komt er gewoon op neer dat telkens het woord “solidariteit” klinkt, er een geplande aanval op onze bankrekening komt. “Het budget is één van de belangrijkste middelen om de “mensen” te steunen”. We verzinnen dit niet…

Als het van Vrhfstdt afhangt, zal de EU niet meer moeten bedelen aan de poorten van lidstaten. Hij wil gewoon de lidstaten ontmondigen.

Al jààren klopt hij op dezelfde nagel:

“Behandeling”

Eergisteren in de 7de Dag op de nullenzender: een debat tussen “behandelings”voorstanders” en “kindermoord”tegenstanders. Abortus staat opnieuw op de politieke agenda. Er lijkt een parlementaire meerderheid – van liberalen, socialisten, de PVDA en groenen – in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren, op te trekken van 12 naar 18 weken. Die 18 weken, die zijn dan zelfs een toegeving want idealiter zou het volgens de initiatiefnemers gerust 22 of nog uitgebreider mogen zijn.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst

Abortus. Zwangerschapsonderbreking. Uitgelokte miskraam. Verschillende woorden voor het opzettelijk doden van een ongeboren kind omdat het “niet gepland” was. Carine Vrancken (vzw Luna, vereniging van abortuscentra) ging een stapje verder in het gebruik van de poco woordenschat… Van “versoepeling abortusregeling” naar “behandeling“. Alsof een steenpuist open geprikt wordt…

Marijke Dillen stelde dat zij de advocaat van het ongeboren kind is. En toonde een poppetje dat de grootte had van een kindje dat, als de “versoepeling” erdoor komt “behandeld” mag worden omdat het niet “gepland” was.

In de bioscoop zou dit najaar de film “Unplanned” getoond worden. Donderdagavond 23 oktober vond de première plaats in de Basiliek te Veenendaal. Stichting Schreeuw om Leven heeft in samenwerking met de Belgische uitgever Neema de film naar Europa gehaald en de rechten gekocht om deze in de Benelux te vertonen.

De film zelf laat de rauwe werkelijkheid zien van wat er achter de deuren van abortusklinieken gebeurt. Abby Johnson was acht jaar lang directrice, maar kende zelf de realiteit niet. Daar kwam een einde aan toen zij door een collega werd gevraagd om te assisteren bij het uitvoeren van een abortus. Johnson bediende de echoscoop en zag met eigen ogen het te aborteren kindje bewegen en tegenstribbelen om uiteindelijk weggezogen te worden uit de baarmoeder.Meer info: Unplanned toont rauwe werkelijkheid van de abortuspraktijk