Barbara Pas (VB) kijkt uit naar 21 juli

CoburgOok dit jaar kijk ik uit naar 21 juli. Omdat het parlementair reces begint en ik dan tijd kan maken om met mijn dochtertjes een uitstapje naar de Efteling te maken…

…Het is moeilijk te begrijpen hoe moderne mensen, die zich niet in de donkere Middeleeuwen wanen of in hun kindertijd zijn blijven hangen reële politieke macht wensen toe te kennen aan zoiets als een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie anti-democratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald, net zoals farao’s, vergoddelijkte keizers, harnassen, gladiatoren en de ridders van de Ronde Tafel. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw…

Lees meer in “Aftands, geldverslindend en ondemocratisch”

Steek het op ons slecht karakter en olifantengeheugen, maar onderstaande video konden wij niet laten liggen.  In 2014 stak de importsecretaris van wal over de monarchie en defensie.  Over defensie mag geen kwaad woord meer gezegd worden sinds N-VA de minister van de belgische defensie geleverd heeft.  Over de monarchie… ach… in de wandelgangen én bij de oppositie is veel mogelijk.  Daar wordt zelfs op tafel geklopt.  Maar bij de meerderheid wordt in alle talen gezwegen.  Erger op herdenkingsdag van de troonsbestijging van de eerste koning der belgen, een gebuisde bijna-prinsgemaal van Verenigd Koninkrijk, weduwnaar en opportunist Leopold von Sachsen-Coburg, op 21 juli van verleden jaar stonden ze als één, (unité), broederlijk (‘fraternité’), en gelijk voor de wet (égalité) te kijken en te applaudisseren voor de stoet der belgicisten, zij aan zij met de Coburgerdynastie der belgen.   Luister naar zijn woorden – codewoord “transparantie” – , maar…. inderdaad… u raadt het.

De bronafbeelding bekijken

De Wever vindt ‘imago’ en ‘economie’ belangrijker dan onze cultuur

… De afgelopen jaren is het percentage allochtonen in Antwerpen gestegen naar bijna de helft (49,1%); bijna 75% van de nul- tot negenjarigen in Antwerpen is nu allochtoon; het percentage leerlingen dat islamles volgt in het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen is gestegen naar meer dan de helft; het percentage leerlingen in Antwerpen dat niet het Nederlands als thuistaal heeft is gestegen naar 44%; het aantal moskeeën in Antwerpen is gestegen van 47 naar meer dan 60; meer dan de helft van de sociale woningen in Antwerpen gaat naar vreemdelingen, nog veel meer gaan er naar allochtonen. Dit zijn maar enkele van de indicatoren die de omvolking en islamisering van Antwerpen in de verf zetten…

Lees heel het opiniestuk van Sam van Rooy in Doorbraak

Waarom de kiescampagne van het Vlaams Belang de vinger op de wonde legt

“Eerst verliezen we Antwerpen, dan heel Vlaanderen” – Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang.

In dit opiniestuk reageert de voorzitter van Vlaams Belang op de uitspraken van Herman De Croo over de demografische evolutie in Antwerpen en de politieke effecten daarvan.

  • “Decennialang verzekerde men ons dat we ons geen zorgen moesten maken: onze eigenheid en onze samenleving zouden heus niet in gevaar komen door enkele nieuwkomers. En degenen die u waarschuwden dat Vlamingen een minderheid in eigen land konden worden waren leugenaars en extremistische paniekzaaiers.”
  • “Vandaag zegt men opnieuw dat het geen zin heeft om ons zorgen te maken over onze eigenheid en onze greep op eigen land: want die zijn toch al reddeloos verloren. Dit is verbijsterende boodschap die je vindt in de uitlatingen van Herman De Croo in het tijdschrift Wilfried.”
  • “De N-VA is als de brandweer die komt aangereden en de ongeruste bewoners geruststelt: ‘Geen zorg. Dankzij ons zal uw huis trager afbranden dan verwacht.’ …”
  • … Italië en Oostenrijk tonen vandaag dat het anders kan. Het is nog niet te laat, wat De Croo en co ook mogen beweren. Maar dan moet het roer in dit land zeer spoedig omgegooid worden. Anders verliezen we eerst Antwerpen. En daarna heel Vlaanderen.”

Lees heel het opiniestuk in HLN

 

De kiescampagne van de importsecretaris loopt op rolletjes

De bronafbeelding bekijkenTelkens de importsecretaris zgz. spitsroeden moet lopen, tekst en uitleg, of zelfs verontschuldigingen mag komen geven bij de premier, wrijft de N-VA in de handen.  Weeral in het nieuws.  Weeral de illusie bevestigd over zijn vermoedelijke emigratiepolitiek.

Wat het Vlaams Belang telkens weer benadrukt: Franckens immigratiepolitiek is het spreekwoordelijke voorbeeld van “Luister naar mijn woorden, maar…”

Ook ex-N-VAers Vuye en Wouters hameren op dezelfde nagel:

En stel je voor, zelfs vanuit de EU-praatbarak, komt er kritiek op de ontoereikende uitwijspolitiek: “Slechts 16.3% van uitwijzingen gebeurt effectief.”