In de brievenbus

“Met verbijstering verneemt KVHV-Gent de recente politieke ontwikkelingen inzake het corona-debacle. Deze nepregering, die zich krampachtig vastklampt aan artificiële volmachten, zet nu haar eindoffensief in: er komt géén parlementaire onderzoekscommissie omtrent de aanpak van de coronacrisis.

Het voorstel in de Kamer sneuvelde vrijwel meteen. De zittende partijen; Open-VLD, CD&V, s.pa en Groen, met steun van N-VA, zorgden ervoor dat ze met 109 stemmen tegen 29 hun stinkende potjes vooralsnog gesloten kunnen houden. De existentiële angst voor verkiezingen neemt duidelijk de bovenhand op plichtsbewust handelen in het belang van de bevolking die ze horen te dienen. Een handig staaltje zwendelen met de transparantie van bestuur, zelfs de CCP bekijkt zo’n politieke efficiëntie met ijverzucht.

Het bewaren en dienen van de ronduit leugenachtige sfeer rondom deze crisis bleek de enige indicator van ‘standvastigheid’ waarin onze heren en dames volksvertegenwoordigers en hun cohorte aan zogenaamde ‘experten’ uitblonken. Van foutief advies rondom het nut van mondmaskers, louche bestellingen met frauduleuze personen tot het uiteindelijk te laat leveren van mondmaskers die dan finaal ook nog niet conform standaard waren. Het kon allemaal. Dit terwijl de verantwoordelijke politici en zelfverklaarde experten telkens vakkundig de dichtstbijzijnde zandbak opzochten om aldaar het hoofd in neer te planten, waarschijnlijk overvallen door het gevoel van zelfgenoegzaamheid dat ze te beurt viel. Een gevoel van schaamte, zelfreflectie en nederigheid na de onophoudelijke reeks aan blunders bleef ze immers tot nader order onbekend.

Dit is de zoveelste operatie in onze politieke geschiedenis om te voorkomen dat er lijken uit de kast vallen, opnieuw houdt men vakkundig een hele reeks systeempolitici een hand boven het hoofd. Iedereen weet dat het lijk zich in de kast bevindt, iedereen kan het riéken, de rottende geur is niet te harden en iedereen gebaart van krommenaas. Deze schijndemocratie bevindt zich in staat van ontbinding en de zetelende politici dienen niet de burger die ze het mandaat schonk, maar louter hun eigenbelang en dat van het systeem dat ze krampachtig in leven trachten te houden. Het is een samenspel van wisselwerking en wederkerigheid.

De Wetstraat is het speelterrein van een onderonsje met een ouwe gouwe insteek: ‘do ut des’. Een centrale regel in het spel dat zich achter de schone schijn van onze democratie afspeelt. Ik geef, opdat ik van jullie een gunst zal verkrijgen. Handig handelen en manouveren ze zich een weg uit het stinkend moeras dat overloopt van hun onkunde, potentieel schuldbesef en hopen aansprakelijkheid wegens schuldig verzuim. De burgers, en dan in het bijzonder de gezondheidswerkers op het terrein, die met een tekort aan volwaardige middelen toch dit virus te lijf gingen, staan wederom buitenspel en blijven verdwaasd achter. Centraal doorheen dit circus klinkt maar één devies: veel geblaat en weinig wol.

Als we de eindevaluatie opmaken behoren wij tot de landen die de crisis het slechtste hebben aangepakt. Niet dat je dat van het Belgische systeem ooit zou gehoord hebben.Samen met heel wat te betreuren burgers stierf ook het laatste stukje van politieke geloofwaardigheid van deze zogenaamde volksvertegenwoordigers.Wij hopen dan ook dat de bevolking hiervan akte zal nemen, wij doen dat alvast wel.”

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE VOLGENDE COMMUNISTISCHE REVOLUTIE

De verscheidene golven die door de mensheid worden gejaagd zijn een onderdeel van de voorlopig nieuwste “communistische revolutie”.  Eerst de milieu-problematiek, dan de corona-waanzin en nu de “Black lives matter” beweging.

Alle communistische revoluties zijn mislukt en hebben ontelbare slachtoffers gemaakt.  We beginnen (kort) met (1) de Parijse Commune (1789), begin van de Franse revolutie, begonnen na de bestorming van de Bastille.  De beulen, zoals Robespierre, werden later zelf van kant gemaakt. Vervolgens (2) de Oktober Revolutie, begonnen in de stad Petrograd (Rusland), met een overwinning van de bolsjevistische communisten.  Gedirigeerd door Lenin, zorgde Stalin er later voor dat zowat alle leiders en Rode Gardisten, soms na show-processen vernietigd werden.  Resultaat van de 2e revolutie: tientallen miljoenen doden in Rusland, Balticum en Oekraïne (Holodomor).  (3)  De Grote Marsen en de Culturele Revolutie in China: de Grote Sprong Voorwaarts kostte onder Mao het leven aan 70 miljoen mensen.  (4)  de cultuur-marxistische revolutie, begonnen in 1968: ook bekend onder de Frankfurter Schule”.  Buiten al deze professoren, was de grote inspirator van de infiltratie in het burgerlijk milieu: Antonio Gramsci.  Deze revolutie heeft overal in de wereld veel slachtoffers gemaakt: Cambodja (ook maoistisch), Cuba, Latijns-Amerika en sedert twee decennia vooral in Zuid-Afrika  (volkerenmoord van de Boeren).

De werkelijke leiders achter deze revoluties zijn geen arbeiders of studenten, maar de machtigste geheime geldmachten in New York en Londen (de club van 300).  Om de schijn op te houden hebben ze zowat overal de onderscheiden tegenstanders in een conflict massief gesteund.  Alle dictators werden gul bedacht met geld uit de eindeloze pot van Wall Street; het geld vloeide daarna des te vlotter terug (oorlogsindustrie, wederopbouw).

Tot onze spijt werd er geen vertaalmodus voorzien.

Toch wil deze reeks “Cyclus” geen “klaagzang-reeks” zijn.  Hoe indrukwekkend de krachten zijn die ons tot “slaven” willen maken, toch kunnen we een stem geven aan HET MERENDEEL VAN goede mensen, die door bewustwording tegengas kunnen geven.  Dit jaar gedenken we ook de 190-jarige bezetting van Vlaanderen door België.  De “gestelde lichamen” hadden op een orgie van belgicisme gehoopt, o.a. dankzij het EK Voetbal.  Verdorven belgicisten hadden door uitspraken en houding al een voorzetje gegeven.  In de Belgische supermarkten is alles “belgisch gevlagd” wat de klok slaat.   Maar wij hebben het al lang opgemerkt, en we zullen dat niet zo laten.

Die benaming “Cyclus” is bewust gekozen; omdat zowel vanuit christelijk, als vanuit het oogpunt van de evolutie in de natuur en het universum, alles voortdurend evolueert en uit verdwijnend leven nieuwe levenswil en hoop ontstaat.  Alles vormt echter in de positieve geest een slingering van ongelooflijk evenwicht (zoals de Gulden Snede; de perfecte verhouding in het menselijk lichaam tot de hemellichamen). 

Achterzijde
Staat op achterkant Grootzegel VSA

Daartegenover staat de spreuk van onze tegenstanders: “Orde bereiken door chaos” door Novus ordo seclorum (de Nieuwe Wereldorde).  Deze chaos betekent ook de gruwelijkste aanspraken, zoals de decimering van de blanken.  Wat men in Zuid-Afrika ziet, met de moord op de ‘witmensen’, zal hier ook gebeuren als we niet wakker worden en ingrijpen..

Zelf als heel gelovig iemand, richt ik me ook tot de Bovennatuurlijke machten.  Dit betekent niet het vertrouwen stellen op “plaasteren beelden”; en nog veel minder de andere wang aanbieden.

Als we Maria in Fatima aanroepen en de hulp vragen van de aartsengel Michael, dan beperken we ons niet daartoe alleen!  We zien echter in politiek en maatschappij, hoe weinig moed de werkelijk leidinggevenden tonen.  Een overwinning, die door enkele rechtzinnige, zelfdenkende mensen kwam, was de weigering deze week om mondmaskers te verplichten in de winkels.  Ook diegenen die straatnamen en standbeelden durven verdedigen verdienen onze lof.

In Nederland is voor de tweede keer de betoging tegen de “viruswaanzin” verboden.  Er is daar een nieuwe verzetsman opgestaan, zijn naam is “Willem Engel”.  Red dus met hen het normale leven van voor de lockdown door zo normaal mogelijk te leven!

Jos Wouters, Boom

Documentatie:
– Robert Jensen show 181 tot 184 (YT)
– Nu.NL
– Lupocattivoblog.com : “dekadenz-von-michael-winkler”
– Blog Guido Grandt
– Berichten over/van Willem Engel
– Nieuwe YT’s op Café Weltschmerz.

We blijven maar verkeerd tellen

Belgium9,72611.42851.51
United Kingdom43,23066.49650.18
Spain28,32746.72606.27
Italy34,67860.43573.84
Sweden5,23010.18513.59
France29,69466.99443.28
USA124,251327.17379.78
Ireland1,7274.85355.83
Netherlands6,10017.23354.01
Peru8,76131.99273.87
Brazil54,971209.47262.43
Chile4,90318.73261.78
Ecuador

4,34317.08254.21
Meer gegevens bij: https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants/

Tweede kolom: totaal aantal bevestigde doden, derde kolom: tweede inwonersaantal, vierde kolom: aantal doden per miljoen inwoners.

Een klein gebed naar een groot adres

PLAASMOORDE!: GENOCIDE op WITTE BOEREN in ZUID-AFRIKA – CSTV

Een gebed, een smeekbede voor hulp, want op de EU, op de VN, op de Nederlandse, Vlaamse, belgische regering moeten ze niet rekenen. Onze redactie kloeg met de regelmaat van de klok het pesten, de verdrijving, de uitroeiing van de blanke bevolking in Zuid-Afrika aan (google “golfbrekers ons vir jou”). Onderstaande video’s zijn meerdere jaren oud. Er is niets veranderd… want anti-blank racisme bestaat immers niet…

Voorpost daarentegen vroeg enkele dagen geleden nog in Brugge aandacht (… en actie) voor de verzwegen genocide op de blanke Zuid-Afrikaners.

Voorpost

Zwijgen is toestemmen

Komiek Urbanus (71) was vorige week maandag te gast in het Canvas-programma ‘De Afspraak’ om het te hebben over humor in gevoelige tijden. Enkele van zijn uitspraken – zoals “Er wordt even hard veralgemeend in de twee richtingen, wij worden ook gediscrimineerd” – zorgden voor heel wat ophef op sociale media. Na een bewogen week schreef Urbanus nu zelf een opiniestuk over die passage in het programma, over humor in tijden dat sketches worden verwijderd en over racisme.

Benieuwd of hij nog zal uitgenodigd worden door “onze nationale trots”… Men herinnere zich aan de broodroof van The Strangers, die pas nadat ze jarenlang in het poco vagevuur hun zonden beleden en afgezworen hadden, vervolgens rode slippendragers werden, terug op het podium in eer (… en geweten?) hersteld werden.

“Ik heb nog een veel beter voorstel…”

Congo Masks: Masterpieces from Central Africa - Exhibitions

… dan de eisen van deze brave meneer, die zich ook moet verontschuldigen voor alle goals op de kap van zijn zoon. Mijn idee: laten we een ultieme Wiedergutmachung doen door Congo te herstellen tot wat het was voor onze verschrikkingen” zoals hij het noemt. We laten de Arabieren er terug toestanden à la Syrie op na houden. We vervangen alle ziekenhuizen door sjamanen. We breken alle wegen af (ok, belgische wegen afbreken is nu niet zo moeilijk, dat gaat normaal vanzelf). Alle landbouw breken we af tot wat manjok naast het hutteke, waar we met plezier alle waterputtekes dichtsmijten. Schandalige scholen weg en alle analfabetisme terug zodat ze onze racistische boeken niet meer kunnen lezen. Herstel-paradijs Congo. En als kers op de taart: laat de Congo besturen door Company. Eens zien of het beter gaat dan Anderlecht.

schrijft Jan Boons refererend naar

Pierre Kompany (72) vindt dat de staat en koning Filip zich moeten excuseren voor het koloniale verleden. “Als de staat zich verontschuldigt, zou dat een grote stap zijn. Maar als de koninklijke familie dat ook doet, komen we er nog veel beter uit”, aldus de vader van Rode Duivel Vincent Kompany en burgemeester van Ganshoren in een interview met AFP. (…)

Open And Save File | NURUL IDAYA

Lees ook eens: “Congo was beter af als kolonie”

Cyclus

VLAANDEREN IS LEENROERIG AAN FRANKRIJK

De Franstalige politici volgen van nabij de gevolgde lijn in het grote moederland.  Zelfs als ze “in feite” in Vlaanderen wonen, zoals Sophie Wilmès, denken ze toch in termen als één groot Frans geheel.  Er is meer overeenkomst,tussen het totale verlies aan gezag in Brussel (de socio’s die de islamisten alles toelaten) en de situatie van Frankrijk, met talrijke no-go zones.

Cowardly Lion The Wizard Industriales, Scared Lion s, mammal, cat ...

Men leest verontwaardigde artikels over de Franse regering, die geen orde op zaken stelt bij het verlies van gezag in de wijken.  Zopas met het voorbeeld van Dijon, waar Tsjetsjeense en Noord-Afrikaanse benden burgeroorlog voerden.  Maar Macron en, met hem, heel de top van de Franc-Maçonnerie zijn perfect op de hoogte : ze voeren hun plan uit tot totale destabilisatie van Frankrijk.  Zelfs gewapende incidenten tussen eender wie zijn inbegrepen!   In dit land schreeuwt men zich (o.a. in het Parlement) allang schor over de feiten in Brussel, Molenbeek e.d.  Merkt u ook op dat er niets verandert en de nationale regering niets doet?

Of we nu Georges-Louis Bouchez of Robert Colignon beoordelen, ze zijn met zijn allen trouwe dienaren van de “francité”.  Zelfs de Groenen van Ecolo.  Als nieuw verschijnsel hebben we deze week gezien dat G.-L. Bouchez en Egbert Lachaert een aan elkaar gesmeed stel zijn; het lijkt wel een koppel!  Lachaert in opdracht van grote baas Alexander De Croo.  Door zich vast te klinken aan de (vaak ééntalige) franstaligen; en hun strijd voor belgicisme, steunen de Noord-Belgen de leenroerige situatie van Vlaanderen t.o.v. Frankrijk.  “Leenmannen beloven/beloofden trouw aan de leenheer”.  Ze stellen zich dus als dienaren op.

Intussen wordt er in Vlaanderen verder gefocust op nieuwe verkiezingen.  In haar boek “Het coronablunderboek”  hoopt Barbara Pas dat in 2024 het paradijs zal openen, met het sneuvelen van het cordon sanitaire.  Tot mijn allergrote teleurstelling klinkt er in het discours in de politieke Vlaamse beweging amper tot helemaal  niets door van de aanslag op onze vrijheid door deze Covid-crisis.  Wel zoekt men met een vergrootglas naar fouten, die beleidsmensen in de aanvang van deze crisis gemaakt hebben.  Dit zijn vijgen na Pasen.  Als de Vlaamsgezinden een onderzoekscommissie voor dit alles opeisen, dan zal daar veel volk naar komen kijken…

Daarom herhaal ik nog eens de 2 punten, die van de Vlaams-nationale politiek werkelijk vereist worden. Primo: zet alles in op het leren identitair denken van de doorsnee Vlaming; men gebruikt al de nieuwe media!  Secundo: werk intensief aan het solderen van banden met gelijklopende Bewegingen / landen in Europa: de Viségrad-landen, de volksnationale krachten.

De grote inzet na volgende verkiezingen (nu of 2024) is niet of het Vlaams Belang of N-VA grootse resultaten zullen halen.  Het essentiële is dat er een rotsvast besef is dat ze hun voornaamste politiek doel nadien niet mogen verloochenen!  Indien wel, zullen ze afgaan als een gieter!

We moeten intussen ook de dreigingen van deze Covid-crisis voor ogen houden.  De politici moeten overtuigd worden, zich tegen de massa-vacinatie te verzetten vanwege Bill Gates en zijn WHO.  Bovenddien moet het tracking- en contact-controle systeem verworpen worden omdat het een opstap is naar een slaven-controle-systeem door de satanische oppermachten.

In Nederland zijn vele kleine/grote initiatieven, om de burgers in te lichten.  Zo is er de 78-jarige C.W. Faasse uit Doetinchem, die Nederland rondrijdt met een “sandwich-aanhangwagen” tegen de verplichte maatregelen.  En de klacht-indiening van dhr Wouter Raatgever, tegen Bill Gates en de daaruit voorvloeiende maatregelen in NL*.

Wat u ook  van deze rubriek denkt, ik waarschuw en handel vanuit het besef dat onze zo kostbare vrijheid ten zeerste bedreigd wordt.  Mijn ontzetting kan ik slechts uitspreken over het gebrek aan reactie en de alles-overheersende middelmatigheid in de huidige Vlaamse Beweging.   Zien maar enkelen dat we sterker dan ooit in een machtsgreep van Frankrijk zitten?  Laat de Vlaamse beweging toe dat al haar verworvenheden één voor één terug in vraag worden gesteld?

Een belangrijke taak is de “trollen” in onze partijen te ontmaskeren.  Om bvb. te zien dat N-VA al voor de vorige regeringsdeelname haar volksnationaal programma afzegde onder invloed van de neo-liberale en Voka mollen.  Om te zien dat leiders – sommige briljant maar omstreden – de richtlijnen volgen van de hoge Heren met het schootsvel.    Indien het de (sommige gevierde) leiders in de partij(en) ernst is, dan moeten ze de particratie in eigen rangen afschaffen.  Geen “grote leiders” die uiteindelijk handpoppen van andere machten blijken, terwijl het gros van de partij moet zwijgen.

Tenslotte nog het schrijnend verhaal uit Rechts Actueel:  in het voormalig Vlaamsgezind pand Tap en Tepel  hebben allochtonen een nachtelijke inval gedaan bij een meer dan 80-jarige weduwe van Vlaamsgezinde (overleden) dierenrechten-activist Hendrik Keuleer. Deze moedige Hendrik was al 20(!) jaren mikpunt van geweld omwille van de slogans aan zijn raam.

Jarenlang systematisch ruiten ingegooid en fysieke bedreiging: wat doet het neo-liberaal-communistisch geïnspireerd bestuur van Gent? Niets. Zoals Solzjenitsyn zegde: “In het communisme worden de criminelen geëerd en maken ze de dienst uit.  Onder dat communisme worden de brave burgers vervolgd en belanden ze in de Goelag”.  In het huidige Gent  merkt men dat dit marxistisch dogma goed wordt opgevolgd!

Jos Wouters, Boom

YT : “Onze vrijheid in het Nieuwe Normaal”, gesprek met C.W. Faasse.
YT : Wouter Raatgever doet aangifte tegen coronamoordbestuurders en richt nieuwe beweging op”
Uncut-news.ch, speciaal de artikels over de wereldwijde bewakingsmaatschappij in ontwikkeling, vooral dinsdag 16.06
De afleveringen van Robert Jensen show, nu al tot nr 181.
Amerikaans forum : stillnessinthestorm.com over de opgezette onlusten.
Interview met Barbara Pas, de Zondag 14.06.20