Twee voor de prijs van één?

De bronafbeelding bekijken…Maar van twee één, en onze Franstalige vrienden maakten ook nog eens van de gelegenheid gebruik om het Vlaams Belang in dezelfde ‘anti-democratische’ hoek te zetten. De haat van francofoon België tegen het VB, als enige Vlaamse separatistische partij, dateert al van het ontstaan ervan, eind de jaren ’70, toen nog vooral onder impuls van de PS. Geholpen door de Vlaamse partijen die met haar opmars geconfronteerd werden, leidde dit tot het beruchte cordon sanitaire in 1989, met groene politicus Jos Geysels in de hoofdrol…

… Ook de N-VA lijkt wel oren te hebben naar het voorstel. Het is alleszins een handige zet van Défi en Olivier Maingain om zich nog eens als smaakmaker van het francofone politieke landschap te profileren. Edoch, het Vlaams Belang en de Islampartij over één kam scheren is werkelijk van de pot gerukt. Ik lees nergens in het programma dat het VB de rechtstaat wil ondergraven of de parlementaire democratie wil afschaffen, en ik heb het hun verkozenen ook nooit horen zeggen, zelfs brulboei Filip Dewinter niet…

Lees het opiniestuk van Johan Sanctorum “Het Vlaams Belang en de Islampartij over één kam scheren is werkelijk van de pot gerukt.”

En de reactie van VB-voorzitter Tom Van Grieken: “Franstalige partijen willen Partij Islam… én Vlaams Belang verbieden”

“Het Vlaams Belang vertolkt als enige de immigratie-standpunten die door de meerderheid van de bevolking in dit land gedragen worden. Onze partij verbieden is die burgers ook de mond snoeren. Als het zover komt, zullen we door diezelfde burgers ook vrijgesproken worden.”

Schaf faciliteiten af!

Meer info bij VVB

Flor Grammens (1899 – 1985): In 1920 belandt Grammens als onderwijzer in de taalgrensstad Ronse. In 1927 begint hij te werken als Davidsfonds-propagandist voor de taalgrens en wordt hij secretaris van het comité Taalgrens Wakker!. Rond 1930 sticht hij de Kristen-Vlaamsche Taalgrensaktie. Hij neemt ontslag uit het onderwijs en aanvaardt een sinecure om zich volledig voor de taalgrenszaak in te zetten. Hij wil aantonen dat de taalwetgeving niet kan worden nageleefd zonder een aanpassing van de provinciegrenzen, omdat Waalse besturen en rechtbanken geen tweetaligheid willen. Daartoe lokt hij processen in beroep uit voor Waalse burgerlijke en correctionele rechtbanken.

Grammens’ Kristen-Vlaamsche Taalgrensaktie geraakt vanaf 1934 in het slop. Hijzelf evolueert in nationalistische zin en verliest zijn geloof in de parlementaire democratie. In januari 1937 begint Grammens in Edingen en omliggende gemeenten onwettige Franstalige straatnaamborden te overschilderen. Hij laat zich voortdurend opnieuw verbaliseren of zelfs opsluiten en krijgt weldra navolging van honderden, vooral Leuvense, studenten in heel Vlaanderen. Onder druk van Grammens legt de regering in 1938 de eentaligheid op als een bindende interpretatie van de bestuurswet van 1932.
Bij de parlementsverkiezingen van 1939 wordt Grammens als onafhankelijke op een VNV-lijst verkozen. Dankzij zijn parlementaire onschendbaarheid kan hij voor de Duitse inval een felle propaganda tegen de Belgische landsverdediging voeren.

Tijdens de bezetting treedt Grammens niet toe tot het VNV. Hij protesteert voortdurend bij de bezetter, onder meer tegen de verwaarlozing van het Nederlands in Duitse mededelingen. Hij wordt lid en kort nadien voorzitter van een nieuwe Commissie voor Taaltoezicht, die in het Brusselse onderwijs met grote voortvarendheid te werk gaat en op veel verzet stuit. Grammens trekt de taaltoestanden recht in allerlei besturen en in het onderwijs.
Eind oktober 1944 wordt Grammens aangehouden door een verzetsgroep. Hij wordt veroordeeld tot zes jaar opsluiting. Bij zijn vrijlating in 1950 is zijn rol uitgespeeld. (Nieuwe encyclopedie v.d. Vl. Beweging)

Dutroux wil een tweede kans

De bronafbeelding bekijkenGerolf Annemans schreef in de aanloop naar het lang-verwachte Dutroux-proces zijn bevindingen neer over een van de dossiers waarvan hij de bevoorrechte getuige was als lid van een parlementaire onderzoekscommissie. Die commissieperiode heeft een blijvend teken nagelaten, niet alleen omdat het onderwerp – de gebeurtenissen met de ontvoerde kinderen – zo beklijvend was, maar vooral omdat de concrete feiten werden omringd met tal van vraagtekens over de betrokkenheid van hoge kringen, het slecht functioneren van gerechtelijke en politiediensten, en de linken naar andere bekende dossiers zoals de Bende van Nijvel, Agusta, Di Rupo en het Koninklijk Paleis.

Stilaan kwam hij tot de bevinding dat Dutroux geen eenzame pervert was, maar een schakel in een groter raderwerk. Naarmate onderzoekers van allerhande politiediensten uiteindelijk in de Brusselse milieus terechtkwamen, die in meerdere of mindere mate gefrequenteerd werden door Jean-Michel Nihoul, sloot zich telkens het web, werden politieonderzoekers van hun onderzoek weggehaald of werden deksels stevig op onwelriekende potten vastgevezen. De vele ‘onverklaarbare’ en nauwelijks onderzochte ‘overlijdens’ in de schaduw en na de ontvouwing van het dossier Dutroux, het nooit onderzoeken van banden van Nihoul met bepaalde milieus, de ongeïnteresseerdheid van de politieke wereld in het trekken van effectieve conclusies in en na de onderzoeksrapporten,… het heeft Annemans elke keer weer verbaasd, maar telkens ook weer gesterkt in de overtuiging dat er méér diende uitgespit te worden, dat er méér was dan ‘men’ wilde doen geloven.

Een tweede kans… Kregen de ontvoerde, verkrachte en vermoorde meisjes een tweede kans?  De boswachter Stéphane Michaux had met één kogel kunnen vermijden dat Dutroux na al die jaren nog steeds ons belastinggeld opsoupeert.  Ook in het buitenland is Dutroux’s verzoek voor vervroegde invrijheidsstelling niet onopgemerkt gebleven:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Michelle Martin, ex-vrouw van, is sinds 2012 vrij.  Michel Lelièvre mocht dit jaar al eens proberen hoe de vrijheid proeft – hij kreeg trouwens 6000 euro schadevergoeding toegewezen door het EUropees Hof van de Rechten van de Misdadigers omdat hij te lang in voorarrest had gezeten in afwachting van zijn proces.  Michel Nihoul mocht in 2006 de gevangenis verlaten.  Hij woont in Zeebrugge.  Talrijke open vragen of hij bescherming genoot uit de hoogste kringen.

Tot slot, Gerolf Annemans verwees er al naar: 27 mensen gerelateerd met de zaak Dutroux stierven vooraleer zij over belastend materiaal konden getuigen.  Een zelfmoordvirus?  Spijtige ongevallen?  De beerput mag niet geopend worden.

Ondertiteling en vertaling onderaan.

 

In de brievenbus: Links is Averechts

De bronafbeelding bekijkenLinks is Averechts

 • Linksen zijn tegen dierenleed, maar… voor ritueel slachten.
 • Linksen zijn voor gelijkheid van man en vrouw, maar… verwelkomen de vrouw onderdrukkende muzelmannen.
 • Links is tegen antisemitisme, maar… importeert miljoenen antisemieten in Europa.
 • Links is voor holebirechten, maar… importeert miljoenen homohaters in Europa.
 • Linksen zijn tegen politiek geweld, maar… voor de gewelddadige Antifa.
 • Links steunt de zwarte boeren in pakweg Tanzania, maar… is blind voor degenocide op blanke Boeren in Zuid-Afrika.
 • Linksen zijn voor geboortebeperking, maar niet… in de onderontwikkelde landen waar nochtans een bevolkingsexplosie gaande is.
 • Links is tegen discriminatie, maar… voor het cordon sanitaire.
 • Links bevocht de macht van de katholieke kerk, maar… faciliteert nu de islam.
 • … vul aan…
 • Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen en buiten
 • Links is tegen het gebruik van plastic, maar gebruikt zelf een spandoek in de verboden materie… met daarop bovendien een taalfout.  Dilettanten!
 • Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, buiten

 

In de brievenbus

DE TRICOLORE VOETBALGEKTE: EEN FLANDERNDÄMMERUNG.

Twee jaren geleden schreef ik ook al een commentaar op de belgicistische voetbalgekte.  Deze keer is het nog erger geworden.  Natuurlijk kan de Vlaamse Beweging daar niet veel aan doen.  Deze gekte is wel ontstaan door een MEGA-inzet van zowat alle media : een eindeloos oppeppen van de massa, waarbij elke zin voor maat en evenwicht zoek was.

Toch kan de Vlaams/Nederlandse Beweging hier niet zomaar aan voorbijgaan.  Vele jaren strijd voor volk en taal hebben me het inzicht gegeven dat “belgicisme” wel in het DNA van velen zit.  Geen enkele redenering helpt daartegen.  Maar eveneens zijn er talrijke Vlamingen/Zuid-Nederlanders die een DNA hebben van trots en weerbaar volks-nationaal verzet.  Dit merkt men niet bij grote overwinningen van Vlaamsgezinde partijen; wel op die momenten in de geschiedenis dat talrijken bereid zijn “onvoorwaardelijk” een strijdbeweging te volgen. Zulke  periodes waren eind dertiger jaren en de fervente opgang van de Beweging in de zestiger/zeventiger jaren van vorige eeuw.

In de Vlaamse Beweging moet men wel degelijk tijdig een verhaal vinden tegen o.a. tricolore offensieven die ons wegspoelen.  Al decennialang roep ik de Vlaamse leiders op een energiek antwoord te geven op de media; vooral ook de TV-zenders; die de Vlaamse Beweging de oorlog hebben verklaard.  Het blijft bij wat vrijblijvend protest.

In dit verband wil ik verwijzen naar de Duitse blogs, die duidelijk de wacht aangezegd hebben aan de Duitse media  (Michael Mannheimer, PI-news.net,  Junge Freiheit, Guido Grandt).

Mede door hun onverbiddelijke strijd bevinden vele media zich steeds verder in de verliezen die zich opstapelen.  De Vlaamse Beweging moet de oorlogsverklaring van de “Belgische Lügenpresse” met gelijke middelen beantwoorden.

Er wordt badinerend, schertsend, geschreven over de voorbije tricoloriteit.  Maar de meesten zijn wel degelijk belgicisten; en vele anderen – onnoemelijk veel jongeren – zijn het aan het worden.  Op alle plaatsen blijven de Belgische vlaggen gewoon hangen!

Wat we kunnen bereiken is niet het bekeren tot de Vlaamse Beweging van deze “Belgische massa”; maar het re-dynamiseren van de volksbewusten.  Deze is tot een dieptepunt gedaald door een opeenvolging van flaters, ongelukkige uitspraken, onwelvoeglijkheid en bovenal angst in de Beweging om middels symbolen voor onze eigenheid uit te komen.

De evolutie in de wereld op globaal vlak is verwarrend en geeft aanleiding tot uitgesproken onrust.  De bevolking wordt naar betreden paden geleid en gesust met goedkoop vermaak.  Het “vriendelijk licht” waar Sir Henry Newman over sprak, de vaste baken voor onze toekomst, is de behoudsgezinde volkse weg.  Het behoud van een sterke cohesie binnen een volk; een vasthouden aan onze levenswijze van vele generaties; het gehoorzamen van de eeuwige onveranderlijke natuurwetten.

Het cristallisatie-punt is dat we niet meer in discussie treden  over onze vaststaande identiteit, de waarde van onze ontvoogdingsbeweging, de zin van “fatsoenlijk en beschaafd” met elkaar omgaan.Dit ligt voor ons vast: afgerond het tegendeel van “er zijn geen eeuwige zekerheden en waarden”.

Tegenover de leegte van de Belgische opperklasse, moeten we niet wijken.  Daarom moet een diepliggende argumentatie ontwikkeld worden t.o.v. de francofoon-belgicistische gekte.

We moeten zorgen dat de hoogdagen van de Kristof Calvo’s, de Jos Geysels’ en de Herman De Croo’s gedaan zijn.

Intussen is een offensief gestart tot her-federaliseren van bevoegdheden.  Dit is geen zomers tussendoortje, zoals Vuye en Wouters zeggen (artikel Doorbraak.be).  In de leidende kringen en werkplaatsen in Belgie is dit idee al een hele tijd ter uitvoering besproken.  Zoals Vuye en Wouters zelf zeggen staan de meerderheid van de partijen hierachter  (Groen, SpA, VLD en PvdA).

De basisopdracht om gedaan te maken met Vlaamse zelfbeschikking, komt rechtstreeks van de leiding van de Nieuwe Wereld Orde.  Zo is de parallel tussen wat gebeurt in Catalonië en de tricoloriteit in Vlaanderen zekerder dan men denken kan.  Na het orgastisch plezier van de Belgische Wereldbeker zien de echte leiders achter de schermen hun kans schoon om alles terug te draaien wat de Vlaamse Beweging bereikt heeft.

Zoals ik heb gewaarschuwd voor de Vlaams/Belgische Lügenpresse, zo waarschuw ik nu voor de misselijk makende plannen van de belgicistische politici.   ZEG NIET DAT U NIET VERWITTIGD WAART !  Vlaanderen, ga in het verzet!

Jos Wouters,  Boom

IJzerwake 2018: Volk word staat!

Affiche IJzerwake 2018

Meer info: https://www.ijzerwake.org/

Fronters en Aktivisten stuurden de Vlaamse beweging begin vorige eeuw op weg naar zelfbestuur. Omdat enkel zelfbestuur garant staat voor een welvarend en democratisch bestuurd Vlaanderen.

Democratisch in de zin van: bestuurd zoals de Vlamingen dat willen, los van alle Belgische of Europese betutteling.

Die boodschap blijft 100 jaar later nog altijd actueel. De Belgische staatshervormingen geven ons niet de zelfstandigheid die we nodig hebben. We hebben wel een eigen parlement en een eigen regering, maar we staan nog ver af van het zelfbestuur dat de Fronters wilden.

De miljardentransfers worden niet afgebouwd. Integendeel. De nieuw ingevoerde effectentaks zal voor 75 tot 80% door Vlamingen worden betaald. Die taks treft overigens niet de superrijken zoals beweerd wordt, maar wel zelfstandigen en bedrijfsleiders die zelf voor hun pensioen moeten zorgen. Of hoe de communautaire stilte er voor zorgt dat Vlaanderen in alle stilte verder wordt leeggemolken. De communautaire stilte versterkt België en verzwakt Vlaanderen.

In Brussel worden de Vlamingen politiek verder in de hoek van gedoogde minderheid geduwd. De kinderbijslagregeling wordt er toevertrouwd aan een Brusselse instelling waar de Vlamingen een kleine minderheid vormen. En dus de regeling die door anderen werd beslist gewoon ondergaan. Het resultaat van de zesde staatsmisvorming.

Noch de weg van staatshervormingen, noch de communautaire stilstand brengen Vlaanderen een stap verder. Het is dus tijd voor een andere keuze. Tijd om te kiezen voor eenzijdige en onomkeerbare stappen naar een zelfstandige Vlaamse staat. Volk, word staat. In de felle gebiedende wijs. Omdat het niet anders meer kan.

Tot in Steenstrate, om geworteld in onze traditie de bakens te zetten naar echte Vlaamse onafhankelijkheid.

Op zondag 26 augustus 2018, 11u. vindt de 17de IJzerwake plaats in Steenstrate.

Gastspreker dit jaar is Guido Moons, oud-voorzitter van Vlaamse Volksbeweging.

Catalonië: respecteer het zelfbeschikkingsrecht
Voor de VZW IJzerwake kan het conflict tussen Spanje en Catalonië enkel een duurzame en vreedzame oplossing krijgen door het respecteren van het recht op zelfbeschikking.

Catalonië is niet zomaar een opstandige regio, het is een volwaardige natie met een grondgebied, eigen politieke instellingen, een eigen taal en cultuur en een samenhorigheidsgevoel. Bovendien is er een democratisch draagvlak om de onafhankelijkheid op te eisen.
Dat volstaat voor een volwaardige internationale erkenning.

Landen verwerven hun onafhankelijkheid niet door een ultieme staatshervorming. Landen maken wetten, wetten maken geen landen. België is destijds ook niet ontstaan door een grondwetsherziening in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Nederland heeft zich in de zestiende eeuw van Spanje losgemaakt met een Plakaat van Verlatinge dat toen ook in strijd was met het heersende staatsrecht.

VZW IJzerwake vraag het Vlaams Parlement om de Catalaanse republiek formeel te erkennen van zodra de onafhankelijkheid wordt uitgeroepen.

Van Vlaams-nationalisten verwachten wij dat ze deze onafhankelijkheid krachtig ondersteunen op alle niveaus van het politieke leven.

De Europese Unie blijft schrijnend in gebreke om haar eigen waarden van democratie en subsidiariteit te verdedigen in dit conflict. De EU is de bondgenoot van vastgeroeste conservatieven die ten koste van alles de stilstand willen bewaren.

Met vriendelijke groeten

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

Schild en Vrienden ontmoeten Orban

Advies van Orban

Orban heeft blijkbaar geen idee van de belgische staatsvorm.  “Flemish“… wordt hij verbeterd door Dries VL.

Over de migratie, islamisering… Orban stelt dat “elke natie krijgt wat het verdient.  Word wakker”, raadt hij aan, “of jullie zullen het moeten bekopen.  België krijgt een heel ander uitzicht binnen 5 à tien jaar.  Het gaat om jullie toekomst. Doe iets!”

Dries VL: “We moeten de sterkste generatie zijn, of we zullen de laatste zijn.”  En “we hebben de familiewaarden verloren.”

Voor Orban is het eenvoudig: “Als je wilt veranderen, kan je het (doen) veranderen.  Het gaat om democratie.  Sta op en vecht.”

foto van Vlaams Belang.

Schild en Vrienden hoeft hij niet te overtuigen.  Nu nog de regeringspartijen, de Sorosmissionarissen en de media.  In het land b pieken de asielaanvragen (139.818 op één jaar tijd 2017), liet de importsecretaris bovenop de 80.000 asielaanvragen van de laatste drie jaar er nog 1835 vrijwillig extra overvliegen om zich hier te vestigen, werden we in drie jaar tijd, sinds de regering Michel verrijkt met zo’n 500.000 Prachtlanders, wordt amper 16% van de uitwijzingsbevelen daadwerkelijk uitgevoerd (2017: 45.601 uitwijzingsbevelen, waarvan 8.536 uitgevoerd), volgens kansberekening kunnen 5 van de 6 illegalen gewoon blijven, het leger illegalen – intussen 200.000 – zal hier blijven parasiteren.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Schiet niet op de pianist!

islamHet is een beproefde strategie van de al dan niet linkse politiek correctelingen, die soms ook door zelfverklaarde conservatieven wordt aangewend: het gelijkstellen van politici die de massa-immigratie en de daaruit voortkomende islamisering vurig bestrijden aan moslimfundamentalisten of Islamitische Staat.

…Wie via massa-immigratie de islamitische wereld blijft binnenhalen, wordt zélf de islamitische wereld. Dat betekent dat een samenleving, net zoals dat in het Midden-Oosten het geval is, uiteindelijk nog slechts de keuze overhoudt tussen de pest en de cholera, namelijk twee scenario’s: ofwel sharia-principes laten heersen, ofwel dit met tirannieke (seculiere) maatregelen onderdrukken en proberen te beteugelen…

…Vandaag is de paradox dus dat de zelfverklaarde tegenstanders van een tirannieke, onvrije samenleving zélf zo’n samenleving bewerkstelligen, namelijk via de massale influx van moslims en het faciliteren en subsidiëren van de islam(isering)…

Lees het opiniestuk “Sharia en jihad vergelijken met Dewinter: dom, decadent en doorzichtig” van Sam Van Rooy in Doorbraak