Ziek land (7)

Tom Van Grieken stuurt open brief naar Wilmès

“Het coronamonster kunnen we alleen maar samen verslaan”

In een open brief liet Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn teleurstelling weten aan eerste minister Sophie Wilmès (MR). Van Grieken meent dat de premier minder dan eerlijk is geweest tijdens de afgelopen dagen met betrekking tot de samenstelling van haar volmachtenkabinet en begrijpt niet waarom de tweede grootste partij van het land – Vlaams Belang – niet betrokken werd in haar vergaderingen. Dit in tegenstelling tot eerdere beloftes van Wilmès. Onderaan is de brief integraal te lezen.

Beste mevrouw de eerste minister,
Beste mevrouw Wilmès,

U beloofde in het parlement dat u élke partij die de coronavolmacht steunt, zou betrekken bij de opvolging ervan. Het is tijd voor nationale eenheid, zei u met een uitgestreken gezicht. Het Vlaams Belang toonde zich pragmatisch en bereid om die volmacht te steunen. Het coronamonster kunnen we alleen maar samen verslaan.

Het is dan ook onvoorstelbaar dat u uw plechtige belofte nu al verbreekt.
U nodigde alle partijen uit… behalve het Vlaams Belang.

Zijn Vlaams Belangers die hun gezondheid op het spel zetten als arts of verpleegkundige dan van geen tel voor u?
Zijn onze geliefde familieleden, die zich als transportarbeider, dokwerker of als supermarktpersoneel blootstellen aan het coronavirus om uw land draaiende te houden, dan irrelevant voor u?
Kan u zich niet inbeelden dat er onder de zovele zelfstandigen, die niet weten of ze dit ooit financieel te boven gaan komen, ook Vlaams Belangers zitten?
Bent u dan echt niet bezorgd over onze ouders en onze grootouders die nu angstig thuis of in een rusthuis afgesloten zitten?

Dat u, zelfs vandaag, 810.000 burgers uitsluit, dat gaat er bij mij niet in.
Dat u, zelfs vandaag, liever politieke spelletjes blijft spelen, dan het coronamonster samen te verslaan, dat gaat er bij mij niet in.
Dat u, zelfs vandaag, burgers opdeelt in eerste- en tweederangsburgers enkel omdat ze op de ‘foute’ partij stemden, dat gaat er bij mij niet in.

Ik hoop dat u uw harteloze beslissing intrekt en de volgende vergadering de tweede partij van uw land wél betrekt.

Anders stelt u me niet alleen teleur als premier, maar vooral als mens.

Met vriendelijke groeten,

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Ziek land (6)

Open brief aan Wilmès Sophie

Geachte mevrouw Wilmès

Allereerst mijn excuses dat ik u niet aanspreek met ‘mevrouw de Premier’. U begrijpt dat dit als Vlaming momenteel nogal gevoelig ligt. Dat deze nieuwe vorm van Vlaamse onderdanigheid nog niet helemaal doorgedrongen is. Ik betwijfel eerlijk gezegd dat ik de woorden ‘mevrouw de Premier’ gevolgd door uw naam ooit over de lippen zal krijgen. Ik hoop dat ik jou, of jouw 16000 kiezers.. hier niet teveel mee schoffeer. Beschaving boven alles, niet?

Mag ik u allereerst feliciteren met het vertrouwen dat u vandaag gekregen heeft voor uw regering- Wilmès II in de Kamer. Na de eedaflegging van uw regering -Wilmès II dinsdag, een gitzwarte dag voor de Vlaamse, en ja ook de Belgische democratie, mogen we vandaag gerust spreken van een donkerblauwe donderdag. Deze minderheidsregering bestaat vandaag uit een ploeg die electoraal zo zwaar boven haar gewicht bokst, dat je er zelfs geen smurfendorp mee kan runnen. Ook al zien deze wezentjes allemaal blauw. Hoe heeft u dit toch allemaal voor elkaar gesmurft? Hoe bent u de Grote Smurf kunnen worden van dit status-quo land België? Uiteraard, uw smurfen-outfit als grote smurf is niet maagdelijk wit. U wordt gekleed door een Waalse rode stof, symbolischer kan haast niet, maar toch. De sluikse manier waarmee u aan de macht gekomen bent is zo Gargameliaans dat elke smurf in het dorp dit doorziet en niet in de val trapt. Zelfs pers en media in dit land, laat ons ze even laconiek de brilsmurfen noemen (verregaand politiek correct en meestal links getint) krijgen hun verontwaardiging niet meer onderdrukt. Een smurfenlied zo vals gezongen als dat van u en uw liberale smurfenvrienden.. welke wetstraat- trommelvliezen kunnen zoiets aan?

Toch is blijkbaar de eerste smurfenhit reeds een feit. Als cadeautje wordt moppersmurf Zakia Khattabi (ex voorzitster Ecolo) nu vrijdag door de Senaat benoemd als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Een functie die haar na twee eerdere weigeringen dan toch plotsklaps wordt toebedeeld. Belgische koehandel ten top. U zal het mij wel niet kwalijk nemen, dat ik de moed heb haar moppersmurf te noemen. U herinnert zich naar alle waarschijnlijk mevrouw Khattabi ook nog wel als de partijvoorzitter die weigerde Bart De Wever een hand te geven. Zich zelfs niet in dezelfde ruimte wil bevinden als Mr De Wever. Meneer De Wever, u kent hem wel. Die Vlaamse politicus die maar een schamele 242.386 voorkeursstemmen genoot. Een vijftienvoud van uw kiezers. But who’s counting today, right?Zij vond het trouwens ook wel ok destijds wanneer Ecolo- jongeren Theo Francken afbeeldden in nazi-uniform. Stel u voor dat de N-VA jongeren mevrouw Khattabi zouden afbeelden zwaaiend met een IS vlag.. De poppen, excuseer, de Waalse smurfen zouden nogal aan het dansen gaan. Maar humor is belangrijk in het leven, niet?

Dus laat ons onder dit stukje verhaal maar een lachband plaatsen en verder gaan. In de geschiedenis blijven hangen, u bent het ongetwijfeld met mij eens, daar hebben we vandaag geen baat bij, noch tijd voor.

Veel schrijnender is dat er vandaag in uw ploeg een klungelsmurf zit, op het departement volksgezondheid dan nog wel. Helaas komt een ongeluk nooit alleen en worden wij juist nu met zijn allen geconfronteerd met wat misschien wel eens de grootste gezondheidscrisis zou kunnen zijn van de voorbije eeuw(en). Ministers van Volksgezondheid in andere landen hebben zich de voorbije maanden schrap gezet (ongetwijfeld de onze ook, alle negen..) voor wat op komst was, nl het coronavirus. Ze lichtten hun burgers hierover in op een adequate manier. Onze federale minister geraakte helaas niet verder dan het sloganeske ‘blijft in uw kot, ik meen het he’..’

Alle smurfen nog aan toe. Wat hebben we toen gelachen. Want hoe kan je deze verwittiging, gebracht alsof we een bende kleuters waren, nu serieus nemen? Aangezien de fysieke verschijning van onze Klungel een op zijn zachtst gezegd Bourgondische levensstijl verraadt, waren de mopjes over frietkoten e.d. nooit ver af. Maar het lachen verging ons snel. Want ook al mag humor dan wel belangrijk zijn in het leven, het coronavirus is absoluut niet grappig! Terwijl wij met zijn allen eerst in ‘shockdown’ modus moesten voor we blijkbaar mentaal klaar waren voor de daarop volgende lockdown, lukte het deze minister niet eens om voldoende mondmaskers bijeen te smurfen. Dit terwijl ze op 02/03/2020 haarzelf nog profileerde als potige smurf in de krant De Tijd. Zij verklaarde toen, en ik citeer: ‘ Er is veel paniekzaaierij. Ons land is klaar om het coronavirus op te vangen. Maar als ik dat zeg, doen sommigen alsof ik de mensen wat wijsmaak.’

Laat dit even bezinken mevrouw Wilmès, en begrijp dan dat dit dezelfde uit de kluiten gewassen smurf betreft die niet eens onze zorgverstrekkers van de nodige mondmaskers kon voorzien. Sterker nog, voor de bestelling blijkbaar door een partijgenoot (luilaksmurf) om het tuintje geleid werd. Deze man verzaakte aan te doen waarvoor hij betaald werd. Hierdoor werden onze zorgverstrekkers zwaar in de steek gelaten. Een klein onderzoek naar deze man op voorhand had dit kunnen voorkomen. De handelsstatuten van zijn firma leren ons algauw dat er 1001 mogelijke activiteiten in vermeld staan. Maar niet eentje die zijn activiteiten in het verhandelen van mondmaskers zou kunnen verklaren.

Er ging dus helaas veel tijd verloren. Tijd, die niet diende verloren te gaan als haar kabinet eerst het nodige opzoekwerk had verricht i.p.v. paniekerig met miljoenen euro’s staan te zwaaien voor wie ‘last minute’ mondmaskers kon bezorgen. Schrijnend. Kan je haar misschien niet laten focussen op andere bevoegdheden die ze in portefeuille heeft? Haar taken overhevelen naar misschien een van de andere 8 ministers van Volksgezondheid in dit land?

Sta me toe even mee te denken. Wat heeft ze nog in portefeuille? Asiel en migratie? Laat haar misschien daar op focussen? Of nee, doe toch maar liever niet. Draag die bevoegdheid ook maar over naar iemand anders. Want het lijkt wel dat, hoe meer deze minister smurft in een bepaald departement, hoe meer er stuk gaat. Dat heeft ze op asiel en migratie ook al bewezen.

Weet u mevrouw Wilmès, ook al heeft u en uw liberale club op een Gargameliaanse, slinkse wijze de Vlaamse/ Belgische democratie gekaapt, toch wens ik u voorlopig veel succes in het bestrijden van dit virus samen met ons, het volk. Of zoals u het zo mooi formuleerde: ‘nu samenwerken in nationale eenheid’. Al had ik in uw plaats eerder voor ‘Stay strong together’ gekozen aangezien u met het vormen van deze regering de Belgische natie in de praktijk al onherroepelijk gesplitst heeft.

Mevrouw Wilmès, onze strijd om zelfbestuur in Vlaanderen kan en zal wel even on hold gezet worden. Maar vergeet niet dat je met een regeringsploeg als Wilmès II.. een draak die democratisch alle verbeelding tart.. iets onomkeerbaar in gang hebt gezet. Het venijn zit hem namelijk altijd in de staart. Alle smurfen weten dat. Daarom ook dat ze altijd een gaatje knippen in hun witte broekje. Om het staartje te respecteren.. Vriendelijke groeten

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, staande mensen, de tekst 'MR MR MR MR MR MR MR MR N-VA: 1.086.787 stemmen VB: 810.177 stemmen MR: 512.825 stemmen'

Geleend bij facebook Geef 43,3 % van de vlaamse kiezers de regering waar ze recht op hebben

Ziek land (5)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

Ook een land in crisis heeft het recht niet om de democratie te negeren. Groen, CD&V, sp.a en Open Vld laten zich ten koste van de democratie meesleuren in een Waals discours van misprijzen voor een Vlaamse meerderheid. Ze verkopen hun ziel aan een minderheidsregering mét een Vlaamse minderheid. Het is voor mij zelfs ongezien en onbegrijpelijk dat socialisten en ecologisten applaudisseren voor een regering met tien liberale ministers. Hun enige verbindingslijm is het slijm van een griepvirus.

Ziek land (4)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

“Die feiten zijn nauwkeurig en clean beschreven (DS 16 maart). De werkelijkheid was vunzig. Terwijl het volk naar het scherm keek, waren de leepste partijvoorzitters bezig met macabere machtsspelletjes. Politieke deontologie of goed bestuur waren in geen velden of wegen te bekennen. Het ging om de macht. Nog nooit heb ik zoveel leugens, bedrog, postjesjagerij en politiek gekonkel gezien in één week tijd.De burgers krijgen niet de volwaardigeregering waarop ze al een jaar recht hebben, zelfs geen noodregering.

Wat nog rest van de anderhalf jaar geleden ingestorte en door de kiezers afgekeurde regering, wordt weer op het schild gehesen en krijgt volmachten. Dat is het beste wat de partijleiders dit land te bieden hebben. Daarmee moeten de burgers het stellen…..

Sinds eind jaren 70 volg ik het politieke leven. Ik heb geregeld goed beleid gezien en heel af en toe echt politiek leiderschap. Vaak zag ik steekvlambeleid, ­partijgekonkel en slecht bestuur. Ik heb het malgoverno gezien in 1977-1981, toen de opeenvolgende federale regeringen om de haverklap vielen.

Ik heb PS-ministers gezien die staakten en de regering verlamden, zoals hun kameraden bedrijven platlegden.

Ik heb de staatsschuld zien groeien, omdat de politiek de tering niet naar de nering kon zetten.Ik heb de periode van de wafelijzers gekend: als landsdeel A iets kreeg, moest landsdeel B evenveel krijgen, desnoods met overbodige openbare werken.

Ik heb het land bijna zien barsten door de communautaire gevechten over het Vlaamse dorpje Voeren en over de Vlaamse randgemeenten rond Brussel.

Ik heb decennialang het gebrek aan moed gezien om gerecht en politie effi­ciënt te organiseren, tot het volk in de Dutrouxperiode de politiek dwong. Ik heb vreselijke politieke manipulaties gezien tijdens de dioxinecrisis.

Ik heb een partij zien ontstaan die teert op vreemdelingenhaat en die deze daarom aanwakkert.

Ik heb partijen gezien die vooral stemmen ronselen door zich af te zetten tegen het andere landsdeel of door een partij te demoniseren.

Ik dacht dat ik het absolute politieke dieptepunt gezien had in de afgelopen regeerperiode, toen federale regeringspartijen vier jaar lang kibbelend over de straat rolden. Maar het echte dieptepunt kwam pas de voorbije week. Niet ‘Eendracht maakt macht’ was het motto van de leepste onder de Belgische machthebbers, maar ‘Onenigheid en vuile trucs leveren mij postjes en macht’.”

Guy Tegenbos in Onenigheid maakt macht (DS)

Gevaarlijk precedent

Afbeeldingsresultaat voor Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich

De volmachtentechniek heeft een notoir precedent. Op 23 maart 1933 kreeg rijkskanselier Adolf Hitler op basis van artikel 48 van de Grondwet van een tweederdemeerderheid in de Reichstag volmachten met Das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. (voor tekst klik hier) Die wet is de legale basis gebleven van de nazidictatuur tot 8 mei 1945. De rechts-nationalistische partijen, die Hitler aan een meerderheid hielpen, beseften te laat welke blunder zij hadden begaan. In juli 1944 hebben zij getracht, samen met conservatieve generaals, het monster te doden, maar zij gingen er zelf aan ten onder.

Lees: Volmachten voor Wilmès
Het ultieme failliet van de Belgische democratie, een opiniestuk van Boudewijn Bouckaert

Ziek land (3)

Afbeeldingsresultaat voor ziek belgie

Als zelfs de media het inzien:

WAT BELGIË NODIG HEEFT…

Wat België nodig heeft, is niet een noodregering in tijden van corona. Wat dit land nodig heeft, is een volwaardige regering voor de zware jaren die erna komen. Jaren waarin de geldkraan opnieuw dicht moet, waarin burgers en bedrijven op een streng dieet moeten en ongeveer alles moet veranderen, willen we onze welvaart en onze ademruimte veiligstellen voor wie na ons komt. Dat is waar het om gaat, straks als we dit virus hebben overleefd. Maar laat dat nu net zijn wat de heren Magnette (PS), Bouchez (MR), Nollet (Ecolo) en Hedebouw (PTB) niet willen zien. Zalig hun Wallonië waar het geld aan de bomen groeit en aan de vierduizend kilometer extra hagen die ze daar gaan planten. Niet wij maar zij ontpoppen zich alsmaar meer tot de doodgravers van het land dat ze zo lief beweren te hebben.
JAN SEGERS ■ (HLN)

Gewoon niet te doen!

Afbeeldingsresultaat voor gewoon doen corona

Maak kennis met de maskerman, de nepleverancier van mondmaskers, een blauwe Turk, de rechterhand van de gezondheidsministerin, vriendelijk aanbevolen door De Croo junior.

Image

Bestel eens 5 miljoen mondmaskers bij een vennootschap in handen van iemand die gekend staat voor sympathieën met Milli Görus, Grijze Wolven en een startkapitaal van 1000€ had. Verder geen financiële gegevens wegens geen jaarrekening.

Image

EU helpt lidstaten bij coronacrisis…

Afbeeldingsresultaat voor eu money money

… maar dan moeten de lidstaten daar dan ook meer voor afdokken

Vrije vertaling van onderstaande tekst in telegramstijl:

De EU-schatbewaarder staat gereed om alle nodige maatregelen te nemen om de corona-noodtoestand op te lossen. Betreurt echter dat de “vrijgemaakte gelden” uit bestaande fondsen komen, m.a.w. dat deze slechts een herbestemming krijgen, en dringt erop aan dat er vers en bijkomend geld moet binnenstromen. Dit alles overgoten met de beruchte solidariteitssaus.

M.a.w. Vlaanderen heeft twee keer prijs: bijkomend betalen aan de EU voor méér coronasteun aan Wallonnië – én – een minderheids-,uitbollende, Vlaanderenhatende regering mét volmachten zonder dat het parlement er iets aan te zeggen heeft. Il faut le faire… La Belgique sera latine ou ne sera pas…

Budget MEPs ready to adopt all necessary measures to tackle the Corona emergency 

BUDG Chair and coordinators welcome Commission announcements, but deplore mere “re-use” of existing funds and insist on fresh and additional financial means to tackle the coronavirus crisis.

“The coronavirus (COVID-19) pandemic is an exceptional and global challenge for all of us, and puts our health systems and businesses under pressure. In this difficult moment, we believe Europe needs to act together and show solidarity”, Members of the Committee on Budgets said on Friday.

“We welcome the European Commission’s announcement of Friday 13 March on the mobilization of available resources within the cohesion policy destined to leverage even more funding for our health systems, SMEs and labour markets impacted. However, these measures are insufficient as they just propose to re-use funds already available to the Member States for a different purpose. We believe that in this situation Member States need to be ready to provide also fresh financial means to tackle this crisis and help mitigate the negative impacts of the COVID-19 pandemic. Therefore, in addition to the measures announced on 13 March, the Committee on Budgets urges the Commission to propose to mobilize also fresh appropriations, which are available in the 2020 budget through margins and flexibility instruments.”

“The impacts on our economy are now tangible. The Committee on Budgets stands ready to quickly process all the necessary budgetary initiatives destined to alleviate the negative impacts on our health systems, our economy and on the EU citizens”, Budget MEPs added. (…)

Ziek land (2)

Afbeeldingsresultaat voor la belgique sera latine ou ne sera pas

Een gebroken woord aan de N-VA van donderdagavond, een verraad aan z’n Vlaamse partners van sp.a en Open Vld op zondagmorgen: Paul Magnette (PS) verraste vriend en vijand, om te eindigen met een scenario waarin vooral de MR van Georges-Louis Bouchez (MR) won. Een machtsgreep van PS plus de groenen en cdH duwde de N-VA finaal over de afgrond, en hield hen uit de regering Wilmès.

Lees hoe dit merkwaardig stukje opera buffa ontstond : “Hoe verraad en bedrog de regering Wilmès een tweede leven gaf”

En “Wilmes 2 is bedrog. Achter de schermen zijn de commentaren vernietigend.”

En de EU… die erkent de francofone machtsgreep:

La Belgique. Wallonië krijgt 2/3 van Europees Corona-fonds. Vlaanderen krijgt de slachtoffers. Vive l’Union Européenne.

https://www.tijd.be/politiek-economie/europa/economie/vooral-wallonie-krijgt-europees-coronageld/10214783.html