Twee vragen

Te pas en te onpas verwijst de VRT in het journaal en andere programma’s naar de Zelfmoordlijn 1813. Waarom nu niet? Hongerstaking is toch een vorm van zelfdoding. Dus?

Tweede vraag: zullen de kerkelijke en universitaire instanties die meehelpen aan deze pogingen tot zelfdoding worden vervolgd voor medeplichtigheid? In een rechtsstaat moet dat de regel zijn. Toch?

Lees: De enige humane oplossing voor de hongerstakers: repatriëring

“Dit beleid lijkt om meer te gaan dan het virus alleen.”

Ad Verbrugge in gesprek met lector gezondheidswetenschappen Sam Brokken over diens ontwikkelende visie omtrent de coronamaatregelen en de risico’s van vaccins. “Angst is een slechte raadgever.”

Hoewel recent onderzoek uitwijst dat het coronavirus minder dodelijk is dan aanvankelijk gedacht, lijkt het dwingende karakter van de maatregelen alleen maar toe te nemen. Momenteel zijn alle pijlen gericht op het vaccin. Wie zich niet laat vaccineren draagt willens en wetens bij aan de verspreiding van het virus, wordt gezegd.

Maar bestaat er inderdaad een causaal verband tussen vaccinatie en verspreiding? Over dit thema en meer sprak Ad Verbrugge met een oude bekende van de Nieuwe Wereld, Sam Brokken, in zijn eerste bezoek sinds de coronakritiek tot zijn ontslag leidde. “De kritiek op de maatregelen heeft mij alles gekost.” Een openhartig gesprek met Sam Brokken.

Lees in dit verband ook:

Het debat zorgde destijds voor heel wat tophef, omdat critici vonden dat VRT geen podium had mogen geven aan wetenschappers die kritisch zijn voor het coronavaccin. Nu blijken de critici in dat controversiële debat in De Zevende Dag gelijk te hebben. Vaccinoloog Pierre Van Damme, die aan de andere kant van de tafel zat, zat fout.

Ontslagen vaccin-kritische wetenschapper blijkt nu gelijk te hebben in debat met vaccinoloog Pierre Van Damme

BB

Uilenspiegel maakte een nachtelijke ronde om BB een duwtje in de rug te geven.

Als Uilenspiegel is opgestaan en trekt door de Dietse landen.
De Dietsers zullen met hem gaan
Weldra zal de storm ontbranden.

Als Uilenspiegel de trommel roert,
de vreemde tirannen ten schande,
dan is ‘t of opnieuw ons ten aanval voert
de Leider der Nederlanden.

Hij heeft in zijn vlammende geuzen vlag,
de kreet der opstanding geschreven.
Een vloek aan de nacht en een groet aan de dag
zijn wil en zijn wet is leven.

21 juli België BARST

België is bijna voorbij - Doorbraak.be

Francis Van den Eynde zaliger verwoordde het zo:

Cui bono?

Af en toe ruimt de onverschrokken voorzitter van de N-VA, tevens burgemeester van de voormalige Sinjorenstad, BDW zijn zolder op en vindt hij schrijfsels van zichzelf toen hij nog niet gestoken was door de belgische verantwoordelijkheidsmuskiet. En misschien, heel misschien, kijkt hij dan eens in de spiegel en ‘s avonds voor het slapen gaan peilt hij in zijn hart en maakt de balans op van zijn streven, zijn leven, en waartoe dat in zijn huidige politieke werkelijkheid geleid heeft.

Dàt ging er door ons hoofd toen we gisteravond het gesprek volgden op het programma Trends Talk.

Of was het, gaat het om politieke realiteit, ijskoude berekening van kansen en risico’s nu de N-VA – ooit ontstaan uit de frustratie van een partij die de raison d’état verkoos boven de durf, de moed, de strijdkracht ontstaan uit liefde voor Vlaanderen – door de kiezer als ongeloofwaardig beoordeeld wordt?

BDW is iemand die zelden of nooit “zomaar” iets vertelt aan aan journalist. Dat dit gesprek mét dergelijke uitspraken (volg bruggetje) plaats vindt net nu de Franstalige linkse partijen dreigden de regering te verlaten omwille van onuitgenodigde illegalen, die proberen het land b te chanteren, kan geen toeval zijn. Cui bono?

Gewoon even erover nadenken. Wat bereikt hij, wil hij bereiken?

  • de flamingante N-VA kiezers worden duidelijk gemaakt dat het Vlaams-nationalisme nog steeds bovenaan zijn lijstje staat
  • de niet-flamingante N-VA kiezers worden duidelijk gemaakt dat hij de belgische knoeiboel in het oog houdt en desgevallend onopvallend een steentje in de kikkerpoel zal werpen
  • hopelijk wordt volgens dezelfde redenering hiermee de leegloop van de N-VA en ipso facto de groei van het Vlaams Belang gestopt
  • én worden de Franstalige linkse partijen even met hun voetjes op de grond gezet waarmee de regering De Croo uit verdrinkingsgevaar komt…

Cui bono? De linkse Franstalige partijen roeien terug… “de regering verlaten bij de eerste dode” was slechts een “lapsus lingae”. De uitlatingen van BDW dienen volgens onze bescheiden mening een zelfde doel. En dat allemaal op pakweg drie dagen tijd. Toeval???

Cyclus

Niets is wat het lijkt. - ppt video online download

Deze wisselvallige zomer kabbelt rustig verder; behoudens de watersnoodramp.  Maatregelen zijn een beetje versoepeld.  Terwijl men versoepelt, verstrengen de misdadigers van deze links-liberale regeringen al terug sommige maatregelen.  Men kan zelfs niet wachten tot een eind in de herfst de varianten zullen opduiken.

Het is een sociopatisch spel dat ze opvoeren: de mensen enige vrijheid beloven en terwijl reeds waarschuwen dat er iets nieuws op komst is.  Met de nodige omzichtigheid wil ik oproepen de signalen niet als “samenzweringsverhalen” te zien.  Heel het draaiboek van de “great reset” is tot heden al uitgekomen  De waarschuwing geldt hier dan ook voor een cyber-catastrofe die herhaald aangekondigd wordt, en (wat we al in Zuid-Afrika zien) het in gang zetten van ernstige BLM rellen.  Deze zaken zullen worden uitgelokt door de Rothschild-Rockefeller psychopaten en als gevolg hebben dat er een gigantische voedsel- en samenlevingscrisis ontstaat.

Met de nodige voorzichtigheid wil ik toch vragen in overweging te nemen een afgelijnde levensmiddelenvoorraad te voorzien, het treffen van schikkingen om ook zonder internet/digitale middelen verder te kunnen en het zoeken naar antistoffen tegen de vaccins.

Er zijn in een bepaald opzicht meer opposanten, mensen die zich vragen stellen, dan men denkt.  Vooral dan (spijtig genoeg) in andere landen, zoals Nederland en Oostenrijk.  We moeten ook de transcendente kant inschakelen, het beroep op de Allerhoogste, om wijsheid te verwerven en te weerstaan aan de immense druk.  Ik citeer uit Wijsheid, hoofdstuk 1 : “Niet God heeft de dood gemaakt en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden.  Hij toch heeft alles geschapen om te leven: gezond zijn de schepselen der aarde, geen dodelijk vergif wordt in hen gevonden en de onderwereld heeft geen macht op aarde, want de gerechtigheid is onsterfelijk!……..”

Dr. Vladimir Zelenko, arts, die het HCQ zink protocol ontwikkelde, zegt zelfs: “Het onder steeds grotere dwang opleggen van de Covid injecties is een ‘moorddadig complot van psychopaten’, en een misdaad van historische en Bijbelse opvang.  Hij zegt dat de vraag of je hierin meegaat zelfs een keuze is “voor of tegen God”. (…)

Intussen is politiek in dit land, zo rond 11 juli, veel duidelijk geworden  (er hingen op 11 juli op sommige plaatsen tien maal meer Belgische vlaggen dan Vlaamse).  De Graaf van St. Germain heeft in een vorige commentaar op een artikel de zaken omtrent  N-VA loepzuiver op punt gezet.  We hebben intussen Bart De Wever gezien, die tijdens de voorstelling van de “Gay-parade” eiste dat Hongarije uit de EU zou gegooid worden. Ieder fatsoenlijk mens weet dat president Viktor Orban de kinderen wil beschermen tegen drekkige uitspattingen en sexualisering op gender-wijze.  Waarom kiest De Wever dan de kant van de Illuminati?  Hetzelfde verhaal is het toekennen van prijzen aan diegenen die ons Vlaams-nationaal concept willen vernietigen.

VUB-rector Caroline Pauwels kreeg het “Vlaams ereteken”, tesamen met Martine Tanghe, die heel haar leven voor het belgicisme heeft gestreden.    Als lugubere component kreeg het bedrijf, en zijn CEO, Pfizer, ook een ereteken.  De talloze huidige en toekomstige doden van de vaccins “danken u”. (video)

Dit is zo verregaand en verwijst naar zelfs meer dan “gecontroleerde oppositie”, dat dit een breekpunt is.  Auteur dezer, verklaart dat de N-VA, analoog aan hun spitsbroeders van de VLD, geen waardering, welkdanige ook, verdienen in een fatsoenlijke, moreel hoogstaande samenleving.  Hiermede roep ik alle leden op, die nog enig moreel kader huldigen, deze twee partijen te verlaten!  Dit herhaal ik in de geest van mijn ontslagbrief en oproep van 26 mei 1977 toen het Egmontpact bekend werd. 

protest egmontpact rand brussel

Zoals in de navolgende en huidige geschiedenis zal blijken is er voor N-VA geen beterschap meer mogelijk; als men zijn ziel aan de duivel verkocht heeft kan dat niet herroepen worden.

Vandaag werden de nieuwe maatregelen van de NWO Belgische regering bekend: er wordt een Covid Safe Ticket verplicht gesteld voor deelname aan  (grotere) bijeenkomsten.  Door deze maatregel kan ik niet aan de IJZERWAKE deelnemen, alhoewel ik er het ganse jaar voor ijver.  Samen met gelijkgezinde Vlaamsnationalisten weiger ik in alle omstandigheden de vaccins en de even misdadige corona-testen.  Dit houdt, in de geest van hun opperste baas, Grand Orient président Macron, het einde van de vrijheid van oppositie in. 

Hiermee wil ik Pater Daniel nog eens prijzen, voor de grote moed om in zoveel moeilijker omstandigheden strijdbaar te zijn.  Hoe deze strijd zal aflopen, is vooral voor Syrië, de grote vraag.  Maar overal moet er onverzettelijkheid zijn, gedragen door velen, door wanhoop omringd, om datgene wat Vaclav Havel en Alexander Solzjenitsyn deden.  Zie het boek van Havel:De macht der machtelozen” (1978)Hij werd daarna president van Tsjecho-Slovakije en eerste president van Tsjechië.

We zitten nu in de faze van een “3e Wereldoorlog”. Deze werd ontworpen en wordt gevoerd door een bende psychopaten.  Hun voornaamste kracht is de verspreiding van angst.  Ze kregen het ook gedaan dat de overgrote meerderheid van de oppositie-bewegingen hun bevelen mee opvolgt.   De Vlaamse Beweging maakt een fout “op leven en dood” door niet in de allerhoogste modus van verzet te gaan.  Wanneer in het najaar en verder in de toekomst de maatregelen tot controle en slavernij zullen bekrachtigd worden, zal het te laat zijn.  Volg goed wat er nu in Australië en Canada reeds gebeurt!

Elke dag vraagt onze onverzettelijkheid naar onze moed, maar het is alsof we door een moeras omringd zijn.  Gedenk o Vlamingen, alle hoge woorden, die je ooit sprak en zong!

Jos Wouters, Boom, 19.7.2021

Onder en achter de hoofddoek

Ik zie… ik zie... wat jij niet ziet!. - ppt video online download

JMDD heeft een zeer voorzichtige, maar in feite halfbakken poging gedaan om de aandacht te vestigen op het gevaar van de Omvolking. Als men het niet aandurft om te wijzen op het Coudenhove Kalergi plan en de 2 Olifanten in de kamer die achter dit plan schuil gaan… En waarbij de eerste de operationele arm is van de tweede… een overduidelijk probleem.  Het gaat bij deze Omvolking niet alleen om het importeren van een stemmenreservoir voor links, van welke kleurschakering ook, maar ook om een openlijke oorlog tegen de autochtone blanke bewoners van de EUSSR, die moeten vervangen worden door een bastaardsoort, cfr. het voormelde plan. Of een etnische zuivering met een culturele genocide. In dit geval echter niet strafbaar. M.b.t. België  had JMDD duidelijk moeten stellen dat Vivaldi, een communistische logemaffia-bende, actief betrokken is bij de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan, en zich bijgevolg schuldig maakt aan hoogverraad. Na WO II zijn er bij manier van spreken, veel meer, voor veel minder tegen de muur gezet.

Coudenhove-Kalergi plan - Het Nieuwe Brein | Fenneke Lammerink

Bij de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan door de 2 Olifanten in de kamer, speelt de islam een sleutelrol.  Een islam, die geen godsdienst  &  ideologie is, maar een bloeddorstig terreursysteem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, een aantal dat elke dag nog stijgt.  Een islam die het wapen is, maar diegenen die het wapen hanteren zijn echter van een doorslaggevender belang. 

In het licht van het voormelde is de discussie over de scheiding tussen Kerk en Staat dan ook zonder voorwerp.  Dit geldt ook voor de oeverloze discussie over het hoofddoek van madame Ihsane Haouch.

Belangrijker is echter : Wie heeft die daar geparachuteerd en waarom?  En dan komen we terecht bij Vivaldi, waar niemand nog kan en mag beweren dat ze niet wisten, welk vlees ze in de kuip hadden. Haar “parachutage” maakt dan ook deel uit van de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan door Vivaldi. 

Al-Hijra: immigratie als paard van Troje van de islam – Uitgeverij Egmont

Het ging hier dan ook om een doelbewuste provocatie, via het Islam-Paard van Troje, om onze maatschappij verder te vernietigen.  Haar uitspraken over de herziening van de verhouding tussen Kerk en Staat op basis van de demografische evoluties, lees: invasies, passen dan ook in dit Coudenhove Kalergi plan, waarbij de islam niet alleen de Kerk moet vervangen maar ook de Staat. 

Het probleem met haar uitspraken ging niet over de inhoud, maar wel dat ze vroegtijdig de verborgen agenda’s op tafel heeft gegooid.  Uiteindelijk bleef er niets anders meer over voor madame Haouach, dan het af te bollen.   En voor deze islam als wapen, moet dan ook alles wijken en offeren de Loge, links, groenen, feministen e.a. alles op waarvoor ze jaren lang model hebben gestaan en gestreden. Het bevestigt dan ook de leugens, het bedrog en het verraad , waarmee de voormelde soorten al die jaren hebben rond gezeuld. Ter attentie van Barbara: De Croo gaat dan ook zijn boekje niet te buiten, hij en de rest voeren gewoon het Coudenhove Kalergi plan uit!

Het is steeds van belang een onderscheid te maken tussen het “wapen” en diegenen die het hanteren.

Spreekwoorden - De website van stellazeijlmans!

Een aspect dat echter na het incident over uitspraken opdook, was het verslag van de Staatsveiligheid over haar eventuele banden met het Moslimbroederschap en wanneer, resp. wie bij Vivaldi hiervan kennis had. Een geluk dat Peter, van Els(ke), in het vuur sprong, om de zaak uit te spitten.  Er zijn nog zekerheden…

“De nota van de inlichtingendiensten, die voormalig regeringscommissaris Ihsane Haouach linkt aan de Moslimbroederschap, dateert van dinsdag 6 juli. Nochtans zei premier Alexander De Croo (Open Vld) afgelopen donderdag in de Kamer dat zijn partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de nota ontving “op woensdagavond”. “Het is wel erg sterk dat een nota van Staatsveiligheid drie dagen moet reizen om de premier te bereiken, wetende dat de minister van Justitie tot dezelfde partij behoort”, reageert N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover…. (Uit: Sinds wanneer weet premier De Croo van nota Staatsveiligheid over Haouach?)

PDR zou beter moeten weten. Er is de “officiële kennisgeving” en er is de “officieuze” via de “tam tam” van de broeders.  Vermoedelijke was Bartje, de “Grote Lijder”, via dit kanaal ook al snel op de hoogte, maar moest zwijgen.

Via de “tam tam” van de broeders wist Vivaldi dan ook onmiddellijk wat er gaande was en begon de operatie schadebeperking.  Het gelul over de datum van kennisname leidt echter de aandacht af van de mogelijke contacten van Haouach met de Moslimbroeders.   En hier zit het gevaar.  Van belang is vooral wie er werkelijk schuil gaat achter de Moslimbroeders. Weten ze dit niet bij de Sv.? Met die nota  brengt de Sv. immers Vivaldi in moeilijke papieren,  gezien Vivaldi hierdoor in conflict komt met diegenen die werkelijk schuilgaan achter het Moslimbroederschap. Over deze achtergronden verwijs ik naar De islamisering van België en Nederland in 2013, naar De paarden van Troje komen niet uit de mythologie en naar de volledige tekst van Unmasking the Muslim Brotherhood: Syria, Egypt, and Beyond. Een zaak staat er niet letterlijk in, namelijk dat het broederschap indertijd werd opgericht door de Britten in Egypte met als 1ste leider (sic): Hassan Al Banna.  Dit broederschap was in feite een instrument in handen van de Britse subversie. (Bron: Das Schwarze Reich van E.R. Carmin, p. 487)

Als madame Haouach of personen uit haar omgeving,  inderdaad banden dan wel contacten, zouden hebben met dit broederschap (sic), waarachter de sporen lopen naar Londen, Washington en Tel Aviv,  dan is er inderdaad een probleem, niet met die “banden” als dusdanig maar wel met het verslag van de Sv. Een tipje van de sluier wordt, al of niet gewild, opgelicht in “Dallemagne (cdH): “Rapport over Haouach is zorgwekkend”.

“Volgens de cdH’er is staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo), die Haouach aanstelde, politiek verantwoordelijk. “Ik vraag niet om iemands kop. Ik vraag duidelijkheid, zodat we ophouden onze kop in het zand te steken door te zeggen dat deze kwesties niet bestaan”, klinkt het. “Deze problemen bestaan wel degelijk. Er zijn derde landen die nu invloed uitoefenen op ons land om onze democratie en onze vrijheden te ondermijnen. Ze zijn erin geslaagd om contact te maken met de hoogste regionen van de staat. Ik vind dat dit volledig moet worden opgehelderd.”

In de voormelde brug zijn ook de reacties interessant, alleen al om te illustreren over wat er zoal gesproken wordt, maar waarbij de grond van de zaak niet wordt aangeraakt.  En nu komt het:

  • Over welke “kwesties” gaat het hhier?
  • Wie zijn die landen die druk uitoefenen?
  • Met welke “hoogste regionen” van het land zijn er contacten?
  • Voor wie reed madame Haouach werkelijk? Binnenlandse of buitenlandse belangen – al dan niet vijandige?
  • Wie binnen Vivaldi is de werkelijke verantwoordelijke voor haar ‘parachutage’ op die plaats? Handelde deze in opdracht van die buitenlandse belangen?

Deze vragen hadden deel moeten uitmaken van het betoog van JMDD en Peter DR.

In ’t Scheldt wordt er ook een analyse gemaakt die vooral betrekking heeft op de interne politieke strubbelingen rond dit dossier, maar voorbij gaat aan het aspect “Moslimbroederschap” en de internationale aspecten ervan, rekening gehouden met de commentaren van Georges Dallemagne.

Na de mislukte “psyops” met Jurgen C, nu dit geknoei. Neem daarbij de ontluikende “romance” tussen Eveline en Alexander, die de internationale pers haalde, met foto’s en al van Eveline, die blijkbaar door de natuur niet werd misdeeld… en we zitten opnieuw in de laatste dagen zoals bij de ondergang van het Oude Rome, met een zondvloed aan corruptie en decadentie, met daarbij dan de klassieke chantage, de olie die het ganse rot-corrupte criminele systeem smeert.

H.P.

Over een hoofddoek en een sjerp

The Radical Islam Pendulum – Grrr Graphics

“Uit welk doosje kwam het idee om juist een moslima met hoofddoek te benoemen tot regeringscommissaris voor gelijkheid van vrouwen en mannen?

 Is het de doos van onwetendheid of pure provocatie? Hoe je het ook draait of keert en ongeacht het antwoord van de gesluierde moslima, een hoofddoek heeft de symbolische waarde van vrouwendiscriminatie, inherent aan elementen in de islam.

Voorbeelden? Het feit dat de man de vrouw mag verstoten zonder dat zij dat met hem mag doen. Het feit dat de getuigenis van een vrouw maar half zoveel waard is als die van een man. Het feit dat in erfrecht man en vrouw niet gelijk zijn. Deze vormen van discriminatie zijn geen opinies. Het zijn feiten…”

Lees het opiniestuk van Hind Fraihi in De Tijd (niet achter een betaalmuur):

“Politieke diversiteitskoorts”.