Opgezet spel

Dries Van Langenhove

10 uur ·

BEWIJS: Brusselse oproerpolitie geeft toe dat burgemeester Close hen heeft opgedragen om “er op te kloppen” en “zo veel mogelijk arrestaties” uit te voeren. Ik ben benieuwd of de media dit zullen brengen. DEEL dit filmpje. De waarheid heeft haar rechten!


VTM zegt dat ze werden “aangevallen” en spreekt van “geduw en getrek”. Deze beelden van een opmerkzame betoger bewijzen dat dit Fake News is. Delen

“Niet bindende” boeien

Afbeeldingsresultaat voor aan  handen en voeten geboeid

“…Het Migratiepact is geen verdrag, en is dus niet bindend voor de staten die het onderhandeld hebben. Anderzijds staat het bol van verwijzingen naar mensenrechten- en grondrechteninstrumenten, die wel degelijk bindend zijn.  Het Migratiepact bevat zelfs verwijzingen naar verdragen die door de meeste Europese landen niet geratificeerd zijn, en loodst zo toch de rechtskracht van die verdragen in het intrastatelijk recht binnen. Het Migratiepact draagt dus bij – niet meer dan dat maar ook niet minder – tot de creatie van een supranationale, globale rechtsorde waarin het laatste woord door supranationale rechtsinstanties gesproken wordt, en waarop de klassieke democratische instellingen nog weinig impact kunnen doen gelden. Een dergelijke verrechterlijkte globale orde wordt geheel zelf-referentieel; elke externe invloed loopt noodzakelijkerwijze over rechtscolleges.

Ook hier zijn de gevolgen niet dezelfde als internationaalrechtelijke normen niet of niet in gelijke mate primeren op nationaalrechtelijke normen. Het wekt dan ook geen verwondering dat staten als China of Rusland weinig problemen zien in de aanvaarding van een instrument als het Migratiepact; deze staten beschikken in hun rechtsorde over alle instrumenten om de toepassing ervan te sturen.

Anders is het gesteld in staten waar die voorrang wel bestaat. Zoals bij ons…”

Mr. Fernand Keuleneer in “De hiërarchie van rechtsnormen is een bij uitstek “politieke” beslissing”

Lemmingenmentaliteit bij de hoogste rechtbanken

De bronafbeelding bekijken

“Tot slot moeten we durven na te denken over de hiërarchie tussen nationaal en internationaal recht. Tot nu toe gaan we er steeds van uit dat internationaal recht primeert op nationaal recht. Een regel van internationaal recht kan dus leiden tot de niet toepassing van het nationale recht.

Alleen heeft het parlement zich hierover nooit uitgesproken. Het zijn rechters die dit principe hebben geponeerd.

Zo hebben de Raad van State en het Hof van Cassatie in één zin geoordeeld dat het internationaal recht zelfs primeert op de Grondwet.

Veel uitleg valt er niet te lezen in de arresten. Hebben rechters wel een voldoende democratische legitimiteit om zo’n belangrijke beslissing te nemen? Laten we rechters bepalen hoever de soevereiniteit van ons land reikt? Dat is toch een beslissing die aan het parlement toekomt?”

Hendrik Vuye in ‘De val van Michel I was niet meer dan een schimmenspel over politieke macht en postjes’

We hebben zo onze twijfels…

… in hoever de N-VA geen strategisch-doordacht plan had/heeft om hun terugkeer naar de oppositie te verzilveren bij de volgende verkiezingen.

Hendrik Vuye maakte het in één zin duidelijk: of “onze” premier nu naar Marrakesh gaat of niet, of hij in New York officieel in naam van u en mij dat Zelfmoordverdrag gaat ondertekenen, het speelt in se geen rol.  Zolang het land b lid is van de VN maken wij met z’n allen deel uit van het wereldvreemd geheel dat schuil gaat achter de tegensprekelijke naam “Verenigde Naties”… terwijl die naties liefst zo snel mogelijk dienen afgeschaft te worden om plaats te maken van een geglobaliseerd geheel waar we allemaal even arm, even dom, even egaal gekleurd moeten en zullen zijn. 

Vanmorgen op de radio Lorin Parijs, rijzende ster aan het N-VA firmament (vice-voorzitter), gebuisde VLDer, drijvende kracht achter U-Place, schitterende vertegenwoordiger van een minderheidsgroep,  die het tekort aan opvangplaatsen voor pleegkinderen aan de kaak stelde, ondanks een toename van kandidaat-pleegouders.  Goede reclame, toch?  Voor de N-VA, bedoelen we dan.  Een “menselijk” gelaat voor de zwakkeren in de maatschappij, na vier jaar donkerblauw bestuur waarbij u en ik steeds dieper in onze portemonnee moeten tasten om niet alleen basisbehoeftes (water, elektriciteit, openbaar vervoer, benzine, diesel…) maar ook voedingswaren te kunnen betalen.   Terwijl de overheid steeds minder haar taak als “goede huisvader” naar behoren vervult.  O.a. vinden wij het niet kunnen dat de organisatie en opwekking van energie steeds meer in de schoenen van de bewoners van dit apenland geschoven wordt.  Het is de taak en de plicht van de overheid ervoor te zorgen dat er elektriciteit voor de bevolking geproduceerd en bereikbaar gesteld wordt, dat deze betaalbaar is, dat we niet afhangen van het buitenland, dat we ook na een werkdag thuis kunnen koken, wassen, tv-kijken.  Herinner u het voorstel dat we met z’n allen ‘s middags moesten koken… het zou de druk op het elektriciteitsverbruik ‘s avonds verlichten…  Moeten we een kampeervuurtje meenemen naar kantoor?  Wat volgt?  Kliklijnen, spijtoptanten voor de weigeraars van groene energie?  Worden er in elke gemeente dakloerders aangeworven om de nog naakte daken in kaart te brengen?

Wij zijn niet zo naïef om te geloven dat de N-VA geen Plan B had/heeft.  Of de N-VA geen andere mogelijkheid zag dan stilletjes te hopen dat het Zelfmoordverdrag tussen de mazen van de politieke blindheid zou glippen, kunnen we niet beoordelen.  Evenmin weten we of dat kleine landje, waarin we wonen, iets in de pap te brokken had, resp. had kunnen hebben, in de VN-constellatie.  Of – zoals we al eerder schreven – het als pasmunt gebruikt werd om een tweejarig zitje in de VN-Veiligheidsraad te veroveren.  “Wij zijn te vertrouwen”, praalde Michel. 

De N-VA zit tegelijkertijd in verkiezings- – Vlaamse trom – en in de solliciteermodus voor een volgende regeringsdeelname.   Met Francken en Jambon als protagonisten.  Calimero en Raison d’Etat.  Pappen en nathouden.  Elke dag in het nieuws.  Een betere – en goedkopere – pre-kiescampagne kan je niet dromen.  En de kiezer?  Ach? Die lijdt sowieso aan geheugenverlies.    Al is het heel spijtig dat net nu geen wereldbeker voetbal georganiseerd wordt…

Zogezegd

This image has an empty alt attribute; its file name is MM9002365311.gif

Overigens: onder deze regering kwamen er 500.000 nieuwe vreemdelingen bij en werden 105.000 nieuwe Belgen gecreëerd. Dit wàs dus reeds een Marrakesh-coalitie. Het lijkt er dus op dat de N-VA louter omwille van politiek-strategische redenen dan wel om inhoudelijke redenen van koersrichting verandert. Zo camoufleert het ontslag hun desastreus sociaaleconomisch palmares, maskeert het de communautaire nulprestatie en verhult het de staalharde en ronduit slechte immigratiecijfers. Kortom: een desastreus parcours, waar ze in de komende maanden wellicht zelf oppositie tegen gaan voeren.

Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang