Totalitaire staat in het kwadraat: het land b

De grootste bandiet, een perverse kinderverkrachter, eender welke gelukzoeker heeft er recht op: een bankrekening… maar ene Tomas Boutens niet. Dit onvolprezen land maakt het voor activist Tomas Boutens volledig onmogelijk op eender welke manier nog aan het geld te komen dat hij verdiend heeft door eerlijk werk. Hij wordt zonder enige vorm van verzet of proces volledig uitgesloten van eender welke bankdienst. En het is zijn werkgever verboden hem cash uit te betalen. Dit is de totalitaire digitale staat in werking.

Wij lazen zijn verhaal op facebook:

“Zoals sommigen onder jullie weten, besliste enkele maanden geleden mijn destijdse bank (BNP Paribas / Fortis) om eenzijdig de klantenrelatie op te zeggen, zonder enige uitleg te verschaffen over de reden.

Snel opende ik een andere rekening bij de enige bank (zover ik weet) waar dat nog onmiddelijk in het kantoor kan, de Bank van de Post. Binnen de kortste keren kreeg ik echter ook hier een schrijven dat ook zij éénzijdig de klantenrelatie besloten te verbreken.

En dus begon de zoektocht naar een nieuwe bank… álle binnenlandse banken werden aangeschreven (en ik bedoel echt álle), en állen antwoordden hetzelfde: “onze bank wenst met u geen klantenrelatie aan te gaan”. Buitenlandse banken proberen dan maar; even vruchteloos. Zelfs bij banken buiten de EU klonk hetzelfde liedje…

Wat leerde wat navragen viavia: dankzij OCAD mag geen enkele bank in binnen- of buitenland mij nog enige vorm van dienst verlenen, op straffe van zelf vervolgd te worden… Waarom? Het zal me een mysterie wezen. Moest men mij verdenken van terrorisme en dat ook hard kunnen maken, dat men mij er dan voor vervolgt zodat ik mij kan verdedigen. Want is dat niet een basis rechtsprincipe; geen straf zonder proces en kans op verdediging?

In elk geval; misschien zou werken met circulaire cheques een uitkomst bieden dan? Tenslotte werk ik al jaren trouw en perfect legaal, voor dezelfde werkgever en moet die mijn loon toch kunnen uitbetalen?

Tegenvaller; een circulaire cheque innen kan ik dus ook niet. Ik sta ‘geblokkeerd in het banksysteem’ waardoor ze hem niet mogen uitbetalen…

Geen overschrijvingen, geen cheques, en een loon cash uitbetaald krijgen is verboden…

Zeker; een basisbankdienst heet een recht te zijn, maar een recht dat men in de praktijk dus wel kan weigeren zoals ik inmiddels geleerd heb.

Er is geen enkel zicht op een uitkomst. Huur? Alimentatie? Telefoon? Elektriciteit? Water? Brandstof? Eten? Er is geen enkele legale manier meer om aan geld te geraken, zelfs niet aan het geld, duizenden euro’s intussen, die mijn werkgever me intussen al achterstallig verschuldigd is…

Ik verdien normaliter voldoende om al mijn kosten te dekken, maar nu ga ik al geruime tijd werken zonder loon… Dit is een straf zonder proces of kans op verweer, meer nog: dit is iemand het leven letterlijk onmogelijk maken.

En waarom eigenlijk? Mijn inkomsten zijn al járen afkomstig van legale arbeid, waarop ik netjes belastingen en bijdragen betaal (terwijl ik nu niet eens zou kunnen gaan stempelen, aangezien ook dat geld niet uitbetaald zou kunnen worden), en mijn uitgaven zijn heus niet van criminele aard. Geen drugs, geen illegale wapens. Nogmaals: moest dat vermoeden er wél zijn, presenteer dan een zaak voor een rechtbank waar er kans op verweer is, maar dit, dit is te belachelijk voor woorden.

Waarom vertel ik dit? Niet om de zielepoot uit te hangen, maar om iedereen duidelijk te maken dat wat heden met mij gebeurt, morgen met eender wie kan gebeuren die niet in de pas van de staat loopt, die niet akkoord gaat, die kritiek heeft…

Deel dit bericht daarom gerust, opdat zoveel mogelijk mensen beseffen hoe deze overheid haar voeten veegt aan de elementaire rechtsprincipes en steeds verder verzakt in totalitarisme.

Tomas Boutens

P.S.: En wat mij betreft… wat zal gebeuren, zal gebeuren. ‘Nood breekt wet’, ook dat is een rechtsprincipe…

En misschien wordt het ook eens tijd om het te hebben over commissaris PB van de ponyclub, over de rol van kolonel (?) BH in de zaak van Jürgen, over het vertrek van de buitenlandse speciale eenheden en over het ‘opsluiten in hun kazernes’ van bepaalde specifieke eenheden en het gewijzigde DOVO-verslag in diezelfde zaak, over een gastronomische gouden lelie en broeders aan de Gentse Kouter. Misschien wordt het eens hoog tijd om de dingen te zeggen die al lang gezegd moesten worden en de namen te noemen van wie welke rol gespeeld heeft in de zorgvuldig toegedekte smeerlapperijen van de voorbije jaren in dit land.”

Afsluitend dit citaat van Ray De Bouvre zaliger:

“Als ik dit land vandaag méér haat dan gisteren, dan ligt het eraan dat ik het gisteren niet genoeg gehaat heb!”

Is uw stem werkelijk waardeloos?

Theo Francken beweert dat een federale stem voor het Vlaams Belang waardeloos is. “Het Vlaams Belang mag en wil niet federaal besturen”, zegt hij. “Hoe groter de N-VA is, hoe sterker de hefboom aan de communautaire onderhandelingstafel. De Wever is de enige man die de job kan klaren.” Hij concludeert dat het Vlaams Belang geen federale lijsten mag indienen om Vlaams zelfbestuur te realiseren. Klopt er eigenlijk iets van dat argument?

De spelregels van het Belgisch systeem

In een democratie beslist de meerderheid. In België zijn echter de Vlamingen in de meerderheid. Niet enkel democratisch, maar ook financieel en economisch zijn wij het zwaartepunt. Logischerwijs zouden wij Vlamingen dus de dominante politieke factor moeten zijn. Dat is problematisch voor België. Daarom is het Belgisch systeem zo georganiseerd om de Vlaamse meerderheid in een minderheidspositie te manoeuvreren. Dat deden ze met behulp van het federalisme. Er zijn zo evenveel Franstaligen als Vlamingen in de Belgische regering. Waalse kiezers worden oververtegenwoordigd. In de Kamer haalt het Vlaams Belang een kwart meer stemmen dan de PS, maar toch twee zetels minder. Voor de belangrijkste politieke beslissingen zijn bijzondere communautaire meerderheden vereist. Dat geeft de Franstaligen eigenlijk een vetorecht op Belgisch federaal niveau. Zonder hun akkoord gebeurt er niets. De Franstaligen hebben bovendien geen enkel belang bij verandering van dit Belgisch systeem. De Vlamingen betalen immers toch de Belgische facturen waardoor er een jaarlijkse miljardenstroom naar Wallonië gaat. Dat zijn de spelregels van het Belgisch politiek systeem.

Wat federaal besturen oplevert

De Vlamingen verliezen bij dit Belgisch systeem. Het is dus logisch dat de Vlamingen stemmen voor politici die beloven hieraan iets te veranderen. Hij wordt er allicht niet meer graag aan herinnerd, maar confederalisme was wel degelijk een deel van de politieke vernieuwing die Guy Verhofstadt in de jaren ’90 beloofde met zijn burgermanifesten. Vervolgens kwam Yves Leterme die in 2007 een miljoen voorkeurstemmen haalde met een confederale agenda. Tenslotte haalde De Wever maar liefst 33 procent in 2014 met confederale beloftes. Ondanks de steun van de kiezer realiseerden ze alle drie helemaal niets van hun confederale beloftes, want de Franstaligen beslissen of van de Vlaamse kiezersbeloften ook maar iets in huis komt. Wie die spelregels niet volgt, sluiten ze uit, zoals niet alleen het Vlaams Belang, maar ook de N-VA in 2010 en 2019 als grootste partij meemaakte. Wie de spelregels wel volgt, mag wel federaal besturen omdat die totaal ongevaarlijk is voor het Belgisch systeem. Daarom mocht de N-VA in 2014 de cruciale veiligheidsdomeinen Defensie en Binnenlandse Zaken leiden, omdat ze politiek geneutraliseerd waren. Vlamingen die volgens de spelregels van het Belgisch politiek systeem spelen, zijn gedoemd te verliezen.

België werkt dankzij de N-VA

Met 33 procent leidde de N-VA de federale regering sinds 2014. Die bevatte maar één Franstalige partij, bovendien de (relatief) meest rechtse (de MR). De Wever noemde dat zijn droomcoalitie. De prijs die de N-VA daarvoor moest betalen was de communautaire diepvries. Bovendien moest N-VA de Vlamingen ervan overtuigen dat België niet het fundamentele probleem was, maar wel degelijk werkte. Tenminste, zolang zij maar bestuurden. Een totale strategische nederlaag voor Vlaanderen. De N-VA werd logischerwijs afgestraft voor dat wanbeleid van meer transfers, meer schulden, meer vreemdelingen en meer van hetzelfde. De best mogelijke electorale score voor de N-VA èn de best mogelijke federale coalitie konden helemaal niets van het beloofde confederalisme realiseren. Zo werken nu eenmaal de spelregels van het Belgisch systeem.

Geen federale lijsten Vlaams Belang?

In 2014 waren er 36 Vlaams-nationale Kamerzetels. 33 voor de N-VA en 3 voor het Vlaams Belang. Als Theo Francken nu beweert dat het Vlaams Belang geen federale lijsten moet indienen, gaat hij ervan uit dat die 3 VB-zetels de reden waren waarom het confederalisme niet gerealiseerd werd. Dat is natuurlijk erg lachwekkende onzin. Bovendien gaat Theo Francken ervan uit dat elke Vlaams Belang-kiezer zomaar op de N-VA zou stemmen. Ook dat is in de feiten gewoonweg onjuist. Bij de verkiezingen van 2019 won Vlaams Belang immers meer (12.5 procent) dan N-VA verloor (7 procent). Ondertussen peilt de N-VA rond de 20 procent. Waarom zou de N-VA morgen met veel minder stemmen realiseren wat men in 2014 met 33 procent niet wist, wou of kon doen? PS-voorzitter Magnette is net zoals alle anderen nu al zeer duidelijk trouwens, ook in 2029 komt er geen communautaire hervorming. Het systeem laat dat immers niet toe.

Der Untergang

Maar kan De Wever de klus dan toch niet klaren zoals Theo beweert? Het omgekeerde is waar. De Wever is de architect van de compleet gefaalde N-VA-participatiestrategie. Ze hebben hun kans gehad en verkeken. Iedereen ziet dat de keizer geen kleren heeft. Hij is het naar eigen zeggen zelf beu. Nog eens zes jaar burgemeester blijven dankzij Conner Rousseau, daarvoor moeten al die goeie N-VA-stemmen in de vuilbak van de PS verdwijnen. Uit pure onmacht wordt een soort Nero-decreet afgekondigd. Nooit een coalitie met het Vlaams Belang, bezweren Francken en De Wever in koor, uit schrik voor het onvermijdelijke. Maar de kiezers hebben al lang hun conclusie getrokken. Ze stemmen massaal voor het enige alternatief: het Vlaams Belang. Maar dat wil Theo Francken helemaal niet. Want die stemmen zijn inderdaad waardeloos voor zijn carrièrekansen om federaal minister van Defensie te worden.

Werkende Vlaamse strategie

Vlaanderen kan niet winnen binnen de spelregels van het Belgisch politiek systeem. Dat is precies het hele opzet ervan. Elke Vlaamse strategie moet dus uitgaan van het negeren van die spelregels en het definiëren van onze eigen spelregels. En dat kunnen we. Vlaanderen heeft eigen democratische instellingen. Daar besturen we autonoom en soeverein zonder dat de Franstaligen daar ook maar iets over te zeggen hebben. We moeten de kracht van onze democratie dus maximaal benutten door Vlaams in Vlaanderen besturen. Om dat te kunnen doen, moeten we het cordon sanitaire breken. Enkel de kiezer kan dat cordon breken door van Vlaams Belang de grootste partij te maken. Dan hebben we het initiatief in handen om Vlaams en lokaal nationalistische coalities op de been te brengen. België overleeft dat niet omdat Vlaanderen het financieel, politiek en economisch zwaartepunt is en zich dan ook zo gedraagt.  

Cordon tegen Vlaanderen

Maar dreigt de N-VA dan ook niet in het cordon gezet te worden, zou men kunnen opwerpen? Dat kan, maar dat toont dan meteen ook aan dat het cordon niet zozeer tegen het Vlaams Belang, maar wel tegen alle Vlamingen gericht is. Bovendien komen de Franstaligen er federaal niet zonder zogenaamde centrumpartijen als CD&V en VLD. Die worden nu al gedecimeerd na Vivaldi I. Stappen ze in Vivaldi II dreigt de politiek zelfmoord, wat de implosie van het Belgisch systeem dichterbij brengt. Tenslotte, het voorstel van Theo Francken om eerst Federaal een regering te vormen en dan pas een Vlaamse regering is een bijkomende strategische blunder van formaat. Het onderwerpt namelijk onze Vlaamse en lokale democratie aan de Federale. Het geeft een hefboom aan de PS om te bepalen wie in de lokale en regionale democratie uiteindelijk mag besturen. De capitulatie is daarbij totaal.

Vlaams Front, waar hebben we schrik van?

Zelfs als pantoffelconservatiefjes het niet willen is de Belgische chaos onvermijdelijk door de financieel rampzalige toestand waarin Vivaldi ons gebracht heeft. Het enige wat Vlaams-nationalisten nog moeten doen in de Kamer is weigeren zich te onderwerpen aan de Belgische spelregels. Het antwoord op die Franstalige arrogantie is dus geen terugtrekking van Vlaams Belang Kamerlijsten, maar wel samenwerking tussen Vlaams-nationale partijen, of waarom niet, Vlaamse federale eenheidslijsten rond gezamenlijke doelen. Die kunnen de politieke federale chaos enkel nog versterken. Tegenover de onvermijdelijke Belgische chaos staat dan de stabiliteit, de eensgezindheid en de daadkracht van de Vlaamse regering, zowel voor het buitenland als voor onze eigen burgers. Het Belgisch corrupt systeem overleeft assertief Vlaams bestuur gewoonweg niet. In 2024 zal een stem voor het Vlaams Belang het meest impact hebben, het meest verschil uitmaken en dus het meest waardevol zijn. Het is de sleutel die de ketens van onze democratie haalt. Omdat we ons dan niet meer onderwerpen aan de spelregels van het Belgisch systeem.

Wat houdt ons eigenlijk tegen?

Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid Vlaams Belang

De ondergang van het land b…

… is misschien dichterbij dan we vermoeden

Door de stijgende langetermijnrente staat België een jaarlijkse factuur van om en bij de 1 miljard euro te wachten. Al in 2031 zou de jaarlijkse rentefactuur daardoor oplopen tot een duizelingwekkende 20 miljard euro. Meer dan we jaarlijks uitgeven aan het leger, de politie, de brandweer en justitie samen.

Lees: Nog een opdoffer voor begroting: rente-uitgaven zullen verdubbelen

“Vredescharter” of oorlogsverklaring?

Wim De Wit: ‘Ze zijn gewoon politieke spelletjes aan het spelen. Wij mogen ons toch ten allen tijde beroepen op grondwettelijke rechten, die staan juridisch ver boven de tekst van een of ander ‘charter’. Dat is pure willekeur. Wij leggen ons niet neer bij het verbod op de Kameraadschapsavond en zullen dit in kortgeding voor de Raad van State aanvechten. Ze vragen ons nu om vóór 16 augustus nog eens dat charter te tekenen, en enkel voor de IJzerwake van zondag. Dat gaan we niet doen, ik zie niet in waarom. Voor ons vormen die twee luiken één geheel. Als ze ook die samenkomst van zondag verbieden, zullen we ook daarvoor naar de Raad van State trekken in spoedprocedure. De Stad Ieper zoekt de confrontatie, wij zullen alle middelen aanwenden om onze rechten te vrijwaren’.

Zondag 27 augustus IJzerwake, dé rendez-vous plek van de radicale Vlaamse beweging, en altijd wel goed voor wat hommeles omdat de organisatie elk jaar weer toelating moet krijgen van de stad Ieper, waarin die wei te Steenstrate gelegen is. Dat ex-VB kamerlid Dries Van Langenhove en bezieler van de groep Schild&Vrienden als gastspreker is uitgenodigd, en dat er de avond vooraf een zangstonde, genaamd Kameraadschapsavond is gepland, doet bij het stadsbestuur en een paar linkse organisaties weer alle alarmbellen afgaan. Zoals het Vredescollectief Ieper, waarin vooral Groen, SP.A en PVDA de plak zwaaien. Ze hielpen ook het fameuze charter mee opstellen, zie verder.

Lees: Stad Ieper zoekt de confrontatie met de IJzerwake in Acta Sanctorum

Filmmateriaal van twee jaar geleden:

Hopelijk wordt de Waalse vrees eindelijk werkelijkheid!

“… de federale motor is definitief vastgelopen. Een aanzienlijk deel van de Franstalige publieke opinie is er nu van overtuigd dat de mislukking van België onomkeerbaar is. Ze begint te rouwen en wil aan iets anders denken. Franstalige inwoners maken zichzelf wijs dat ze binnenkort een andere bestemming zullen moeten kiezen…”

“… Door vast te houden aan een ‘Belgisch project’ dat alleen in hun verbeelding bestond, konden de officiële Waalse elites de opkomst van het Vlaams nationalisme niet voorzien. Door zich te scharen achter een zogenaamd ‘Belgisch gezond verstand’, zagen ze niet — of wilden ze niet zien — dat federale, institutionele hekserij België niet kon redden. Hervorming na hervorming, nooit voltooid en altijd herhaald, namen de nadelen van het oude centralisatie-federalisme toe…”

Lees: Paul-Henry Gendebiens opiniestuk: Walen vrezen voor onomkeerbare mislukking van België – Doorbraak.be

Repatriëring nù!!!

Naar aanleiding van de verschenen cijfers over de overbevolking in de Belgische gevangenissen, reageert partijvoorzitter van het Vlaams Belang Tom Van Grieken scherp op de toestand. Hij doet dat door te verwijzen naar recente videobeelden vanuit de gevangenis van Haren op Twitter. Enkele dagen geleden kwamen de gevangenen daar in opstand. Nochtans komen ze in de gevangenis van Haren niks te kort. Van Grieken verwerpt het agressief gedrag van de gevangenen en pleit voor repatriëring van buitenlandse criminelen. 

Lees: https://www.v-nieuws.be/tom-van-grieken-pleit-voor-repatrieren-buitenlandse-gevangenen/