Zogezegd

“Ik lig wakker van het grote vraagstuk van de migratie. Ik ben politiek mislukt indien heel Vlaanderen zoals Brussel en Antwerpen wordt. Met een bevolking die vooral van vreemde origine is. Nu al is in Antwerpen 70 procent van de kinderen onder de zes jaar van allochtone afkomst. Ik heb niets tegen wat diversiteit, ik ben opgegroeid in een school met diversiteit. Maar het is geen diversiteit meer, autochtonen worden een minderheid in eigen stad. Dat zal consequenties hebben voor de vrijheid van meningsuiting, voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw… Waar het fundamenteel over gaat, is dat burgerlijke wetten ondergeschikt geraken aan religieuze wetten. Dat is een gevaarlijke tendens… Ik denk dat er moeilijkere tijden aankomen. Ik ben een kind van mijn tijd. Mijn generatie is pessimistisch over de toekomst. Maar dat kan geen kwaad. Want makkelijke tijden hebben softe mensen voortgebracht, waardoor we nu in de problemen zitten…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

“… België blijft bestaan. Wetenschappelijk en zelfs puur ideologisch is de case voor België sterker dan je denkt. Het Europese waardenonderzoek toont wetenschappelijk aan dat Vlamingen het dichtst bij de Walen staan wat onze culturele waarden betreft. We staan zelfs dichter bij Spanje dan bij Nederland. Verder is er ook de sociale zekerheid die ons uniek maakt. De ruggengraat van ons land ga je niet zomaar opsplitsen.Tenslotte bestaat er ook geen echt alternatief. Confederalisme is hetzelfde als een vlexit, een Vlaamse brexit… Ik ben een heel vurige pleitbezorger van een federale kieskring… Ik weiger Tom Van Grieken een hand te geven. De (voor de verkiezingen van mei) 600.000 kiezers van het Vlaams Belang geef ik een hand. Absoluut…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

“… Ik geloof trouwens daarom ook niet in referenda. Jean-Luc Dehaene wees erop dat je dan dikwijls een antwoord krijgt op de vraag die je niét gesteld hebt. Dan versterk je het populisme eerder dan de democratie… Waar ik nog van droom? Een onafhankelijk Vlaanderen? Een klimaat-neutraal Vlaanderen? (lange stilte) Neen…. Laten we de voeten op de grond houden…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Wouter Beke, voorzitter CD&V, in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

“… Als kind droomde ik van een soort almacht. Geprojecteerd op historische figuren die tot het collectieve erfgoed zijn gaan behoren. Tot een soort pantheon. Met hen ga je jezelf identificeren en normaal gezien verschuift die identificatie in je volwassenwording. In mijn geval is dat van Julius Caesar opgeschoven naar Augustus. Hij heeft ook met het zwaard geleefd, maar is in zijn machtsuitoefening van potestas verschoven naar auctoritas. De macht niet langer met het zwaard en door angst uit te oefenen, maar door het opbouwen van een vanzelfsprekend gezag… De particratie is wellicht de enige manier waarop dit land kan functioneren. Moest de democratie écht spelen, met een parlement dat ten volle zijn rol opneemt, ongeremd door de particratie, dan houdt België binnen de vijf jaar op te bestaan. Zo eenvoudig is het. Dit land kan alleen overleven doordat je in de coulissen pakketten maakt waarbij eenieder zijn gram haalt. Waarna je dan alles democratisch in de markt zet via een meerderheid in het parlement. Alleen wordt dat steeds problematischer…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Bart De Wever, voorzitter N-VA in “Zeven politieke dromers”

Zomaar, dit filmpje waarmee de Walen kunnen lachen, BDW als Julius Caesar:

Zogezegd

“… De vraag naar directe democratie sluimert al een hele tijd. De vraag is alleen hoe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze volksvertegenwoordigers niet stemmen tegen de wil van de bevolking in?… Ik ben een enorme liefhebber van Vlaanderen en heel erg pro-België. Ik denk dat ons land zal blijven bestaan maar het zal er structureel anders uitzien. Er komen nog staatshervormingen. Die zullen in twee richtingen gaan. Enerzijds is er nood aan herfederaliseren… Van de splitsing van ons land lig ik niet wakker. Die komt er niet…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

John Crombez, voorzitter SP-a, in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

“…Democratieën die op een eenvoudigere manier georganiseerd zijn kunnen uiteraard sneller schakelen… Kunnen we eens in plaats van meer staat bij te maken, wat minder staat maken?… We willen het over staatsvermindering hebben om het systeem beter te laten werken. Dat is wat mij stoort aan communautaire discussies… Daarom dat het communautaire de komende jaren opnieuw best in de frigo blijft…”

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Gwendolyn Rutten, voorzitster Open-VLD in “Zeven politieke dromers”

Zogezegd

“… De Wever is een ongelooflijk intelligent en strategisch iemand. Ik zit drie keer per maand samen met hem op het fractieoverleg van de gemeenteraad en ik leer enorm bij van zijn manier van denken. Volgens mij is hij een van de gevaarlijkste figuren in Europa. Ik ben heel blij dat hij niet in Duitsland leeft, dat had pas echt problematisch kunnen worden…

Afbeeldingsresultaat voor zeven politieke dromers

Peter Mertens, PVDA voorzitter, in “Zeven politieke dromers”