Heeft u alles goed begrepen?

Crazy Icon #170333 - Free Icons Library

Gerolf Annemans analyseert de “regels” van de regering:

“Dank u wel Vivaldi. Wat een TOPWEEKEND gaan we tegemoet!

We gaan dit weekend een terraske doen, wel maximum met 4 met een mondmasker aan. Tenzij er nog mensen meewillen? Dan kunnen we naast het terras met 10 man op de grond gaan zitten, zonder mondmasker. Als we dan willen en goesting hebben kunnen we bootje varen, maar dan moeten we nog volk bij zoeken want dat mag met 16, maar wel apart in groepjes gaan want we mogen maximum met 10 naar het bootje stappen.

Als we dan terug zijn van de boottocht, kunnen we terug met 4 op het terras gaan zitten tot 22 uur om de horeca te steunen. Als we dan van het terras moeten, kunnen we nog wel wat rondlopen in ‘t stad met 10 man terug, maar wel maar tot 0:00 want om 0:01 moeten we terug opsplitsen in groepjes van 3.

MAAAAR, we kunnen dan wel in onzen hof een feestje gaan doen, want da mag met 10, hoe zalig is dat??? Als we naar huis gaan voor 5 uur van ‘t feestje, moeten we wel maximum terug me 3, tenzij dat na 5 uur is, dan kan heel den hoop tegelijk vertrekken. Als ge nu wel, en dat versta ik maar al te goed, door het huis moet van den tuin tot op ‘t straat, das maximum per 1 dat ge door het huis moogt. Dat is een duidelijke regel en tenminste coronaproof.

Ik heb er ZIN in. Dank u Vivaldi om de regels nu eindelijk eens duidelijk te maken… nu zit er tenminste een lijn in.”

Heeft de federale regering echt 838 kabinetsmedewerkers nodig? Of kan het  ook zoals in Nederland? | VRT NWS: nieuws

We krijgen waarschijnlijk een nieuwe, bijzonder onderlegde, grondwetspecialiste…

… die “niet alleen spoken ziet”

“Dit gaat niet over cadeaus, het Grondwettelijk Hof is een heel belangrijke instelling. De beslissing over de benoeming ligt uiteindelijk bij de Senaat.” (dixit Joachim Coens)

Volgens Joachim Coens, de voorzitter van CD&V, voldoet ex-minister Joke Schauvliege (CD&V) aan alle criteria om deel uit te maken van het Grondwettelijk Hof. Schauvliege wordt genoemd als nieuwe rechter aan het Hof. Maar haar kandidatuur kreeg de afgelopen dagen veel kritiek. Schauvliege moest in 2019 ontslag nemen als Vlaams minister na omstreden uitspraken over de klimaatmarsen en de Staatsveiligheid. Lees verder… en volg bruggetjes naar vorige artikels onderaan.

“Tribale entiteiten”

Gemeenten map — Région bruxelloise - Brussels Gewest

“Demografisch is Brussel voorbestemd om zich aan te passen aan derdewereldnormen, inclusief een islamisering, terwijl in de Europese wijk de limousines aan en af rijden. Heel deze région à part entière, ontstaan dankzij teveel Vlaamse inschikkelijkheid in verschillende staatshervormingen, is een verloren zaak. Vlaanderen moet zich distantiëren van deze sociologische neerwaartse spiraal, en een eigen versoepelingsregeling uitwerken van zodra de coronacijfers het toelaten. Het is dé gelegenheid voor Jambon en Beke om zich te herpakken na een lange periode van getalm en verstoppertje spelen achter de federale gezondheidslogica.”

Lees: Wat moet dat virus zich amuseren in Bruxelles/Saint-Josse

Enkele voorbeelden van “tribale bezigheden” in het bezette Sint-Joost-ten-Node:

Meer weten over het voormalige Sint Joost-ten-Node?

“Bij zijn ontstaan zag Sint-Joost-ten-Node eruit als een dorp zonder geschiedenis, een plaats waar de adel en de patriciërs die er een “buitenverblijf” gebouwd hadden, verbleven. De bekendste onder hen, Filips de Goede, liet er in 1465 het kasteel van de hertogen van Brabant bouwen. Hij liet er eveneens befaamde wijngaarden aanplanten, wat de aanwezigheid van de druiventros in het wapenschild van de gemeente verklaart.”

“… de sterkste bevolkingsdichtheid (gelijk met die van Bombay), de laagste gemiddelde leeftijd van België, samenleving met het hoogste aantal verschillende nationaliteiten, het laagste cijfer voor wat de bijdrage van de bevolking aan de gemeentelijke inkomsten betreft… meteen al extremen…”

“… De ruwe cijfers zijn beangstigend, meer bepaald het aantal werklozen, een zeer heterogene bevolking die globaal gezien minder opgeleid is dan het gemiddelde. Het persoverzicht liegt er niet om: Sint-Joost komt al te dikwijls negatief in het nieuws…”

Uit: Sint-Joost: gisteren, vandaag, morgen

Vorige publicaties over Sint Joost:

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

Traditie Graafschap Vlaanderen: verzet tegen vreemde overheersing

Hetgeen nu gebeurde is zowat het summum aan vrijheidsbeperkingen in de geschiedenis.  Zelfs in iemands huis kan men naar believen binnenvallen  (in de grondwet: onschendbaarheid van de woonst).  Als ik in Mechelen boodschappen doe en mijn mondmasker niet opzet, dan moet ik heel de tijd angst hebben voor de alom aanwezige repressietroepen (politie en boa’s).  Ik ben van een eind na de oorlog, maar ik kan me niet inbeelden dat tijdens WOII de mensen in Mechelen zo met de daver op het lijf moesten rondlopen!

De Graven van Vlaanderen

In het boek “De Graven van Vlaanderen” G.A. Van de kerckhove, Uitgeverij Sintal Leuven, wordt verhaald over de 25 graven van Vlaanderen (met stamboom), van 861 tot 1384.   Maar belangrijk aan dit boek (en ook de Geschiedenis der Nederlanden van Prof. Geyl *) is dat de overheid niet zomaar onbeperkt zijn onderdanen kon onderdrukken.  Het is vooral de vechtstad Gent, maar ook coalities vanuit Vlaanderen en Brabant, die soms met hachelijk resultaat, de tirannie van de vorsten bestreden.  Uiteindelijk is uit deze trant van Keuren en Vrijheden ook het Plakkaat van Verlaetinghe ontstaan, dat in 1581, de Spaanse koning Filip II afzette als heerser. 

Dus onze voorouders, zoals Zannekin, Filips van Artevelde, Evrard ‘’t Serclaes pleegden wel (gerechtvaardigd) verzet tegen hun onderdrukkers (lijst niet volledig).

*Joos Florquin: Ten Huize van Prof. Geyl

Plakkaat van Verlatinghe

We bevinden ons nu in een toestand, dat (gewelddadige) oppositie tegen de regering(en) met alle middelen wordt bestreden.  Het monopolie van het geweld berust in de handen van de koningshuizen, presidenten en regeringen.  In principe is het zelfs niet meer mogelijk een wapen in het bezit te hebben zonder de toelating van de overheid.  Er wordt ten treure toe gezwaaid met een begrip als zouden we in de beste van alle democratieën leven.  Dat hebben we nu gezien – met als voorwendsel corona – om af te schaffen:

a) de onschendbaarheid van de woning; 

b) de lichamelijke integriteit onschendbaar bewaren (bv. betogingen tegen regime in Mechelen, Antwerpen en Terkamerenbos), maar ook indirecte vaccinatiedwang;  vrijheid van eredienst volledig afgeschaft;  censuur kan zogezegd nooit worden ingevoerd  (zie bevel onderzoek vanuit Mechelen bij ’t Scheldt); opheffing recht vreedzaam te vergaderen; onmogelijkheid om nog fysiek een oppositie op te richten (zie Viruswaanzin).

Deze ontwapening van de burgers, stamt vanuit de principes van de Franse Revolutie.  Deze Franse Revolutie, en de kinderen daarvan zoals de Russische Revolutie en de twee Wereldoorlogen, waren bedoeld vanuit de wereldelite, om het volk volledig te verzwakken en te verdelen.  Tijdens een Kerst aan het Front in WOI  verbroederden (terecht) de Duitse en Engelse soldaten.  Ze waren van verwante Germaanse stammen en werden tot een bloedige slachting geleid door de banksters-wereld en de Vrijmetselarij.  In Amerika vinden er zogenaamd heel wat schietpartijen plaats; de Demo-rats willen in dit verband het wapenbezit afschaffen.  Maar een groot deel van deze schietpartijen zijn false-flags, opgezet om de vrijheid om zichzelf te verdedigen van vooral de farmers, af te schaffen.

Hier ga ik in het kort de situatie nog eens analytisch schetsen:  Er is opzettelijk een corona-virus op de mensen losgelaten.  Wat daarmee bedoeld is, kunnen de meesten als de olifant in de kamer niet zien;  m.a.w.  een angstpandemie om maatregelen in te voeren om de Great Reset af te werken.  Als ik de resp. kampen zie (believers en non-believers), dan blijkt dat deze toestand al lang voorbereid werd.  Op twee manieren: primo het kneden van de meerderheid tot volgzame Gutmenschen en secundo in zoveel mogelijke landen het aan de macht brengen van een links-liberale “loge-regering”.  Goede voorbeelden zijn Justin Trudeau in Canada, Emmanuel Macron in Frankrijk en Alexander De Croo in België.

Men rammelt met de volksmassa’’s dat het niet mooi meer is.  Een voorbeeld is de wekendurende discussie over de opening van de terrassen.  De vraag die iedereen echt zou moeten stellen is: wanneer worden de muilkorven afgeschaft en mogen families (bvb. kinderen en ouders) terug samenkomen?  Een heel ander voorbeeld: er is grote beroering rond El Kaouakibi en Zelfa Madhloum, maar vergeet niet dat de echte gevaarlijke, supermachtige leiders van O-VLD zo in de luwte verder hun ding kunnen doen!  Men snapt het toch bij ’t Scheldt: in de cartoon wordt “de Waarheid” (’t Scheldt), gefusilleerd door de Grand Orient de Belgique, de Open VLD, de Politie, en DPG-MEDIA.   Eén pot nat.

Dat men Sihame en andere multi-culturele rolmodellen bijna onbeperkt middelen ging geven; dat is immers het bevel van de echte machthebbers achter de schermen, diegenen die ook deze corona-dictatuur handhaven.  Het traditionele Europa met zijn christelijke beschaving moet immers met alle middelen vernietigd worden.  In het geval van de “Katholieke Kerk” zijn ze al aardig op weg: heel het instituut wordt tot stof verpulverd en het merendeel van zijn leden zijn dociele schapen die zelf de sloophamer mee hanteren.

Voordat dit corona-tijdperk begon, heb ik herhaaldelijk gewaarschuwd en gemiliteerd tegen het dreigende “Belgische machtsoffensief”.  En ook verwezen naar O-VLD en Groen.  Nu luistert men nog steeds niet naar iemand die profetisch optreedt.  Er is heel de tijd gezemel en gesteggel over minuscule details.  Wie legt de grote machtsgreep van de Frans-Belgisch gezinden eens bloot?   Waar zijn onze parlementairen, juristen en mensenrechters, die naam waardig?

Tot slot nogmaals aandacht voor de poging om ’t Scheldt te doen zwijgen.  Zoals uit mijn bovenstaande tekst te lezen is, moet in de strijd voor ‘vrijheid en tegen tirannie” de hoofdzaken en kronkelpaden gescheiden worden gehouden.  Het hoofddoel kan niet anders zijn dan de gecumuleerde tirannie in dit land te laten verdwijnen.  Deze hangt volledig samen met de “probleemstaat België”.   Daarom sympathie voor oprecht activisme met zuivere doelstellingen. 

Jos Wouters, Boom, 27.4.2021

Aanbevolen: