Heer, vergeef het hen niet…

… want ze weten maar al te goed wat ze doen!

Verbod op erediensten: Zoals steeds wordt onze politiek beleid geleid door Frankrijk. Iets zegt ons dat de beslissing om alle erediensten – van eender welk geloof – te verbieden vooral geïnspireerd werd door de vrijdagse gebedsstonden in volle moskeeën. Trouwens, hoeveel besmettingen kunnen er gebeuren in onze quasi lege kerken?

In België besloot de regering om de heilige Missen opnieuw te verbieden vanaf 2/11, zeker t.e.m. 13 december (en wellicht daarna ook nog). In de kerken mogen verder maximaal 4 mensen tegelijk aanwezig zijn. Waarschijnlijk zal dit leiden tot kerksluitingen her en der. In heel wat andere landen in Europa is er opnieuw ‘lockdown’ afgekondigd, en zijn de heilige Missen opnieuw verboden. Uiteraard was er in België geen enkel verzet van de kant van de Belgische bisschoppen, die enkel spreken van ‘droefheid’ en ‘solidariteit.’

De ultieme droom van bepaalde beleidsmakers, de afschaffing van de Kerk, gaat dankzij corona bijna in vervulling. Tijdens een overgangsperiode wordt de moderne versie – via het internet, radio, tv – nog aangeboden, waarbij de priester alleen met God, die zich al veel langer in onze maatschappij achter een Gutmenschenmombakkes moet verstoppen, plaatsvervangend ons zieleheil bepleit.

Lees in het verslag hoe andere landen omgaan met het risico van een coronabesmetting tijdens erediensten: Restrictions on Religious Freedom in Europe in the Name of the Fight Against Covid-19 (Engels of Frans, u kan eventueel de vertaalmodus instellen)

Covid 19 lockdown: Britse Bisschoppen eisen bewijs dat openbare eredienst besmettelijk is

Doe het licht niet uit!

Radeloos - Folkert Buiter

Het is hier al donker genoeg…

Petitie voor het open houden van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 na 2025

In 2003 besloot Verhofstadt I onder impuls van Agalev (nu Groen) de sluiting van de kerncentrales in 2025 op te leggen. Desondanks fors veranderde tijden en steeds toenemende energienood, kiest minister Van Der Straeten (Groen) voor een duidelijke koers, nl de sluiting van alle kerncentrales en de bouw van gascentrales ter vervanging. 

Energieproductie BE heden:
– Kernenergie = 48%  
– Windenergie = 9% 
– Fotovoltaïsch (Zon) = 4% 
– Andere hernieuwbare bronnen = 5%
– Fossiel en andere = 34%

CO2 productie per KWh:
– Kernenergie = 12g 
– Windenergie = 11g 
– Fotovoltaïsch (Zon) = 45g 
– Gas = 490g 

Bij sluiten alle kerncentrales:

– 72 Mio EUR per jaar aan nucleaire rente
+350 OF 614 tot 940Mio EUR per jaar aan CRM kosten (kost voor gascentrale wanneer niet in functie). Bronnen verschillen hier in.
+ 113 toenemend tot 240Mio EUR per jaar aan CO2-emissie rechten.
Onzekerheid over voldoende stroomvoorziening met noodzaak tot afkopen stroom bij buurlanden evenals stroompannes.
Een van de vuilste stroomproducenten in Europa voor de komende 10 jaar.
Wind- en zonneE is flucturerend, waardoor het net onder- en overbelast kan worden.
Toenemend elektrisch wagenpark, met een verwachte fore toename in energienood welke niet in rekening gebracht is.
Hoewel de Vivaldi coalitie officieel nog geen beleidskeuze gemaakt heeft, zijn de intenties van minister Van Der Straeten (Groen) duidelijk. Zo reageert nu ook Engie dat zij geen levensduurverlengende maatregelen zullen treffen, noch bekostigen, voor de kerncentrales gezien het beleidsklimaat onder deze minister. Zij gaan dus resoluut van een sluiting uit.

Zoals Kristof Calvo al liet weten; Bij het bekomen van 25.000 handtekeningen kunnen wetsvoorstellen op de agenda van de Kamer komen. Laat ons als burgers onze kracht bundelen en ervoor zorgen dat we gehoord worden, alvorens we de komende generaties met miljardenfacturen en een ongeziene energiecrisis opzadelen!

Teken hier de petitie!

Misschien moet De Croo eens op bezoek gaan bij Mark Rutte. De VVD heeft alvast kernenergie terug op de agenda geplaatst:

Finland staat al verder:

En Groene Tinne zoekt Bob-de-Bouwers voor gascentrales:

“Quickie”

Op de lijst der Vivaldi ministers zijn Van Quickenborne en Frank VDB geen toeval. Zij verdienden hun strepen bij Verhofstadt II.

Covid 19 is immers ook een oorlog tegen Vlaanderen door alles wat francofiel, links en loge is. Veiligheidshalve moet het vuile werk dan opgeknapt worden door (pseudo) Vlamingen… als geëerde vertegenwoordigers van zowel links als de loge, gesteund door de “verantwoordelijkheidsopnemende” tsjevenpaladijn  Verlinden. Frank voert de psychologische en economische oorlog tegen de bevolking en Vincent neemt het verzet daartegen voor zijn rekening.   De afrekeningen tegen het verzet van Coudenhove Kalergi-plan en agenda 21 -30 gaan in één moeite door.

De neo-zonnekoning kreeg al onze ongestoorde aandacht. Vandaag komt zijn “partner in crime” aan de beurt: Vincent Van Quickenborne, minister van justitie en volkscommissaris in bijberoep, door Lewie, het orakel van Leuven, vriendschappelijk Van Quickendinges genoemd. Wij houden het bij “Quickie”, in het schoon Vlaams “de snelle” wat in bepaalde dialecten een dubbele betekenis heeft.

Het lot, nietwaar? Quickie was liever minister van evenementen geweest. Corona besliste er anders over. Wat heb je aan je tomeloze ijver, inzet, fantasie… als er geen evenementen mogen georganiseerd worden? Retorische vraag, natuurlijk. Bijgevolg liet Quickie zich overtuigen en nam zuchtend het ministerie van justitie onder zijn hoede; tenslotte kreeg hij als troostprijs ook “De Noordzee” toegewezen. Wat meteen beloftevol klinkt om op kosten van de belastingbetaler andere zeeën en continenten te gaan ontdekken, kwestie van ervaringen te kunnen uitwisselen en nieuwe ideetjes te lanceren. In feite was deze anderhalve ministerportefeuille nog zo slecht niet: van de Pensioenen had hij zijn buik vol. De gepensioneerden meenden allemaal op het eeuwige leven geabonneerd te zijn en dat kan de staatskas onmogelijk trekken. Ter illustratie, naar analogie met het rijbewijs een pensioen met punten… We zijn even heel stout: wie te veel ziek is, te veel kost aan de maatschappij, die mag genieten van een ‘voltooid leven’. (… gelukkig werd dit probleempje met de coronacrisis rechtgezet … ze mochten gewoon ‘in alle rust” overlijden in de rusthuizen…). Krokodillentranen en semi spijtbetuigingen in de aanbieding. “Bijna mijn ontslag ingediend”, snikte een tsjeef. En toeval… de twee protagonisten zaten toen – bij de opnames van de pensioendiscussie, ook al naast elkaar in de studio van de 7de dag.

En dat hij een “Snelle” is mag blijken uit zijn dadendrang: hij zat nog niet goed op zijn stoel, of hij trok al ten strijde tegen de niet-betalers van de GAS-boetes wegens het niet dragen van “muilbanden”. “Politie en parketten gaan de komende periode extra inzetten op de correcte handhaving van de nieuwe coronamaatregelen. Wie tegen de lamp loopt, zal zijn of haar boete moeten betalen,” klonk het waarschuwend op Radio 1.”

Het gerecht werd gemobiliseerd, en plotseling was er geen tekort aan middelen, geen sprake meer van een overbelasting. Met de stevige aanpak van de misdaad is het echter nog wat wachten, er zijn immers andere prioriteiten. Ingevolge de “recente aanslagen gepleegd in de EUSSR door moslims” , was het ogenblik gekomen om ten strijde te trekken tegen de “islamofobie”. Johan Sanctorum zette de puntjes op de ‘i’:

“Spokenjacht – Ik vond het nuttig om die historiek nog eens in herinnering te brengen, omdat kersvers Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne afgelopen dinsdag zijn beleidsverklaring bracht, waarin de strijd tegen haattaal en islamofobie een speerpunt vormen. ‘Dat leidt tot polarisering die we kunnen missen in dit land’, luidde het. In het licht van de recente gebeurtenissen in Frankrijk is dat bepaald schokkend: een liberale minister die hét alibi van het moslimextremisme (‘islamofobie’) overneemt, en het probleem van de ‘haat’ in het kamp van de critici en verdedigers van de rechtsstaat brengt. “

De Snelle neemt hier de islam, een bloedig terreur systeem, verantwoordelijk voor 250 miljoen doden, in bescherming.  Een islam die door de roden (= 150 miljoen doden) gebruikt wordt als wapen om onze westerse beschaving te vernietigen.   Van linkse en logemaffiosi kan men echter niet anders verwachten. Zowel haattaal en nepnieuws zijn in feite gevaarlijke waarheden die de voormelde maffiosi haten, en die een gevaar betekenen voor hun verborgen agenda’s, die ons moeten leiden naar een communistische NWO.

Doet ook denken aan Duitsland:

“Eens de bittere waarheid doorgeslikt, moesten de media op zoek naar een uitweg: afleiden, relativeren, tegenpropaganda verspreiden om de gevareninschatting te manipuleren. Der Spiegel meende een hoogvlieger gevonden te hebben in een mededeling van het Saksische binnenministerie: “Rechtsextremisten vormen momenteel de grootste bedreiging voor de democratie!”

Een citaat uit “Het grootste gevaar voor de democratie” – terwijl tal van steden in Duitsland kreunen onder de linkse en vreemdelingenterreur is het rechtsextremisme (sic) het grootste gevaar…

Ondertussen zijn er in het land andere problemen waar Quickie niet zo ‘snel’ of geen aandacht aan schenkt.   Men dient zelfs een petitie te starten om zijn aandacht hierop te vestigen

Het Vlaams Forum voor Democratie (VfvD) vraagt zich in een open brief geadresseerd aan de Procureur-Generaal af waarom het Parket nog geen onderzoek heeft geopend tegen de verantwoordelijken van de meer dan 10.000 coronadoden in ons land. Ook in juli van dit jaar kondigden Bart De Meulenaer en Werner Niemegeers reeds aan dat ze bij het uitblijven van dergelijk ambtshalve onderzoek desnoods zelf juridische stappen zouden ondernemen. Daarbij verwijst het Forum naar de manier waarop het Parket zoiets wel deed, toen na het vertonen van de Pano-reportage over Schild en Vrienden een onderzoek is gestart tegen Dries Van Langenhove.”

Het is al ver gekomen dat men een dergelijke petitie moet opstarten opdat het gerecht zijn werk zou doen, daar waar de parketten hier ambtshalve dienen op te treden, en bij elk overlijden een dossier te openen met vordering van een wetsdokter.  Als deze Covid 19 epidemie dan toch zo gevaarlijk is, en zelfs een mogelijk een biologisch wapen, dan dient het parket consequent te handelen, elk overlijden dan ook te beschouwen als een misdaad, waarbij er dan ook naar de daders moet gezocht worden.  Door dit niet optreden van de parketten, worden deze de facto op zijn minst medeplichtig aan deze misdaden.  Als deze parketten, en ook  de parketten generaal niet willen optreden, komt het aan de Minister van Justitie toe, desnoods gebruik te maken van zijn “injunctierecht” .

Als er in hoofde van de parketten generaal,  zich op zijn minst een medeplichtigheid  stelt, dan is er ook nog artikel 485 en 486 van het wetboek van strafvordering. Wat voor GAS boetes voor niet dragen van muilbanden kan, kan blijkbaar niet voor duizenden verdachte overlijdens.   Voor het bevechten van “politieke vijanden”  is er echter geen probleem.  Dit is niet verwonderlijk met Vivaldi , een communistische logemaffia regering, en kan het best verwoord worden met een uitspraak van een “ervaringsdeskundige”:

Solschenizyn über Marxismus – gloria.tv

Of spelen hier nog andere zaken een rol, waar ook al naar verwezen werd in de publicatie  over Frank , de neo-zonnekoning, nl. de simulatie van een pandemie door de VN anno 2005.

Naast Frank VDB zat Van Quickenborne immers ook in de regering Verhofstadt II en is nu in Vivaldi terecht gekomen op een andere sleutelpost, deze van Justitie.  Een sleutelpost van belang om de strijd aan te binden tegen alle  “vijanden”,  die dan in het verzet staan tegen de NWO met het Coudenhove Kalergi – Agenda 21 -30 en Covid 19-plannen!! De drie wapens die worden ingezet tegen onze beschaving en waar Jos Wouters in zijn recente Cyclus ook naar verwezen heeft.  

Hieraan meewerken, actief dan wel passief, zijn daden van hoogverraad.

Waar zit eens te meer de Staatsveiligheid??

H.P.

Enerzijds, anderzijds…

Enerzijds is er het goede nieuws dat het met de overlijdens van coronapatiënten best wel meevalt. Wij beweren dat niet zomaar. De WHO (World Health Organization) heeft in een verslag bevestigd dat het gemiddelde IFR (sterftepercentage van bevestigde coronazieken) voor mensen onder de 70 slechts 0.05% bedraagt. Dàt krijgt u natuurlijk niet te horen van de paniekzaaiers en manipuleerders – politici, virologen, poppenspelers met geheel andere agenda. In het verslag staat letterlijk dat het sterftecijfer te hoog ingeschat werd. Het verslag, opgesteld door John P.A. Ioannidis, alom beschouwd een der meest gezaghebbende epidemiologen ter wereld, is al enige tijd bekend. Een eerste versie werd in mei 2020 opgesteld, en werd onlangs aangevuld met de nieuwste cijfers en kennis.

Dit gezegd zijnde moet u zich eerder zorgen maken over de griep, waarbij het sterftecijfer gemiddeld 0.1% bedraagt. Zelfs als het verhoogd risico van 70-plussers bij de coronacijfers ingecalculeerd wordt, dan nog worden er met de griep meer slachtoffers geteld.

Wat u wel te horen krijgt is de gratuite vermelding “aan de gevolgen van” en quasi fluisterend “onderliggende zware ziekten” of “obesitas”. Tip: volg de sterfgevallen bij de begrafenisondernemers. Het overgrote aantal overlijdens zijn hoogbejaarden. De bovengenoemde cijfers worden bevestigd door dr. Campbell die op zijn beurt verwijst naar een onderzoek van het WHO en de Stanford Universiteit, waarbij duidelijk een verschil moet gezien worden tussen bevestigde covid-19-besmette zieken en onbevestigde besmette personen die zelf niet weten dat ze besmet werden.

Anderzijds is er het alarmerende nieuws dat exoten blijkbaar slechter bestand zijn tegen virusaanvallen. De situatie van de Marokkaanse gemeenschap in Brussel is zorgwekkend, aldus de Marokkaanse parlementariër Latifa El Hammoud…. De politica zegt dat er op de intensive care voornamelijk Marokkaanse coronapatiënten liggen. Volgens haar heerst er onder de Marokkaanse gemeenschap paniek. Ook meldt ze dat er gebrek is aan exacte cijfers. Van de Belgische autoriteiten wil zij duidelijkheid over het aantal coronapatiënten van Marokkaanse afkomst…(…)

Dàt willen wij natuurlijk ook weten. Ligt het aan de onverteerbaarheid van het racisme dat ze dagdagelijks moeten ondervinden? Heeft dit hun weerbaarheid aangetast? Een andere mogelijkheid – horresco referens – is dat zij i.p.v. “zorg” een “duwtje” krijgen…

In deze video wordt de laatste stelling min of meer bevestigd…

Frank, de neo-zonnekoning…

… of “Na mij de zondvloed…”

File:Flood destroying the world.jpg

Jean-Marie Decker was nog heel beleefd toen hij Frank, een volbloed marxist zoals mentor Lewie, beschreef als “professor Zonnebloem” in zijn opiniestuk “Vlamingen zijn het grootste leibandvolkje ter wereld”.

Bij Wikipedia vernemen we o.a.:

“Vandenbroucke heeft een katholieke achtergrond en groeide op als jongste kind in een vooraanstaande Leuvense artsenfamilie. Hij behaalde in 1978 een licentiaatsdiploma in de Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven[4], waar hij al in 1974 de eerste studentencursus marxistische economie hielp mee organiseren. Hij trad toe tot het nationaal bestuur van de Trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL)[5], een voorloper van de Stroming voor een Antikapitalistisch Project (SAP). Hij studeerde van 1981 tot 1982 eveneens economie aan de Universiteit van Cambridge en van 1996 tot 1999 aan de Faculty of Social Studies van de Universiteit van Oxford

… Frank Vandenbroucke is door Louis Tobback naar de toenmalige SP gehaald, waar hij al snel opklom in de partij…

Als men van goeden huize is, dan is het gemakkelijk de “saloncommunist” en de “kaviaarrevolutionair” uit te hangen, en met de bedoeling het marxisme op te leggen aan anderen zonder dat men die zelf moet ondergaan! Ter illustratie: toen hij naar aanleiding van het Agustaschandaal opstapte, vroeg een journalist: “Is geld verbranden toegestaan?”, waarop hij hautain antwoordde met de wedervraag: “Wat moet je anders doen?” … en op de vraag of het dan wel wettelijk is, klonk het even hautaine antwoord: “Daar heb ik geen flauw idee van!”. Juist. Als kaviaarsocialist heb je daar geen idee van…

In dit filmfragment wordt de spek-met-eieren-vraag gesteld “Wie is de partij van de kleine man?” PVDAer Mertens stelt voor de grote kapitalen te activeren… en op de vraag of de partij van Frank dan niet de partij is van “de kleine man”, wordt de kijker aangeraden naar de resultaten te kijken… En dan gaat Frank voluit als een paling-in-een-emmer-snot… leidt af, herschikt de vraagstelling als een geoefende demagoog, kijkt op het klootjesvolk neer vanop zijn spreekgestoelte, vermeldt niet dat zijn “maatregelen” vooral de exotische neo-Vlamingen als begunstigden hadden… We herhalen bij deze even zijn gevleugelde woorden: “Socialisme, dat is altijd opnieuw herbeginnen… Ik ben ooit minister van pensioenen geweest en het zou nuttig zijn dat men eens gaat kijken naar…”… de studies over het Zilverfonds? (Dat laatste heeft hij niet gezegd – een sinister grapje van onze redactie.) Maar zijn voorspelling werd intussen feit, hij is inderdaad opnieuw begonnen; de rode wonderknaap op zijn merkbasketters drukte Frank terug aan de partijboezem en op het belgische toneel…

Wat u bij Wikipedia niet leest, is Jean-Marie Dedeckers analyse vervat in deze zin:

“Tussen 1999 en 2004 in de paars-groene regeringen was hij een complete catastrofe als minister van Pensioenen…”

Lees verder

In ‘t verzet tegen Covid 19(84)? (4)

Op 31 oktober vielen in de krantenkoppen m.b.t. de lockdown vooral het triomfalisme op van de MSM leugenpers… de virusterroristen… de internetdrollen … nuttige idioten… (vrij aan te vullen) Kwijlend van genoegdoening, van een wensdroomvervulling… de lockdown, hij was er eindelijk… vraaggesprekken met het publiek die uni sono de verheffende zaligmaking der strafkampmaatregelen bewierookte… dé lockdown mét dé muilband… letterlijk en figuurlijk.

In hoever we échte cijfers over de aantal besmettingen en ziekenhuisopnames mogen weten, daarover stelt zich geen enkele journalist een vraag. Dàt het in hoofdzaak om hoogbejaarden gaat waarvoor elke bijkomende ziekte, kwetsuur een verhoogd sterfterisico vormt… Niemand trekt de ‘expertises’ in twijfel – de banbliksems der eeuwige verdoemenis dreigen immers om de coronahoek. Het beste recente in het oog springende voorbeeld was de berichtgeving over de dood van de ere-gouverneur van de Nationale Bank “aan de gevolgen van corona”… de man is 90 geworden… dat hij zonder een virusbesmetting de 120 zou gehaald hebben is m.i. meer dan twijfelachtig!

Af en toe krijgen we in de rand te horen dat overgewicht, diabetes, hart- en longziektes een serieuze bijdrage leveren aan de “coronadoden”. Iedere patiënt met een corrigerende medicatie voor een levensbedreigende ziekte is kwetsbaar(der) voor besmettingen allerhande, zoals de griep, zoals de ziekenhuisbacterie, longontsteking en ook voor kwetsuren die als gevolg een verplichte immobilisatie met als bijkomend risico bloeddoorstromingsproblemen, resp. -klonters, kunnen opwekken.

De dagelijkse cijfers over de aanwezigheden in de ziekenhuizen geven niet weer wie met welke onderliggende medische toestand daar de bedden bezet, noch horen we wat de exacte doodsoorzaak is van de overledenen.

Stel nu dat het om een bacteriële longbesmetting zou gaan… veroorzaakt door het dragen van het mondmasker? Zouden we dat ooit mogen vernemen? Kunnen de experten ons voor 100% verzekeren dat wij door het dragen van een mondmasker géén schimmels, bacteriën inademen?

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

In Tulsa trekt een groep mensen, zakenlui en twee artsen naar de rechtbank, om de mondmaskerplicht op te heffen. Hun argumentatie is dat er einde moet komen aan de angstverspreiding en de toename van bacteriële infecties. Dr. James Meehan, MD, stelt dat hij patiënten ontvangt met gezichtsuitslag, met schimmel- en bacteriële infecties. En dat hij berichten krijgt van collega’s dat bacteriële longontstekingen toenemen. Reden: de mensen dragen medische maskers op een niet-steriele manier. En de stoffen maskers zouden de aerosollen juist doen toenemen. (…)

Stel nu dat massahysterie een niet geringe bijdrage levert aan het ziek-zijn?

“Bij de medicijnen, die tot op heden voor een – door de experten niet goedgekeurde – behandeling in aanmerking komen zijn het malariamiddel chloroquin of het antivirale breedspectrum Remdesivir intussen bekend. Daar komt nu nog een mogelijke derde bij, eentje dat zelfs nog veelbelovender is – en bovendien het voordeel biedt dat het quasi wereldwijd een verkoopknaller is: het antidepressivum Prozac, ook bekend als Fluctin, naar zijn basisstof Fluoxetin. Het verscheen ca. 35 jaar geleden op de markt als eerste vertegenwoordiger van de zgn. SSRI-generatie (serotonine-heropnameremmer), heeft intussen een degelijke reputatie opgebouwd als zelfvertrouwenstimulerende, angstverminderende en antidepressieve “volksdrug”, – happy pills – die in de VSA door overspannen directeuren en dito huisvrouwen als suikerbonen genuttigd worden. We herinneren aan de intussen legendarische film “Prozac Nation” van 2001.” (…)

Als Prozac werkt, dan duidt dit erop dat het grondprobleem van mentale aard is, gevolgd dan door psychosomatische stoornissen.  Een mentaal probleem dat dan zijn oorsprong vindt in angst – stress – depressies e.d.  ingevolge de “lockdown” en waarvoor dan ouderen – alleenstaanden en zwakkeren  zeer  gevoelig voor zijn.

Impact Covid-19 dictaten op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid is gigantisch

Het paradoxale is nu dat “experten” zich  intussen zorgen maken over te weinig zieken met de seizoengriep… Stel nu dat deze intussen een nieuw kleedje gepast kreeg, nl. dat van het coronavirus?

Meer bij: Seasonal Flu Rates Plunge, Baffling ‘Experts’ Who Predicted Deadly ‘Superbug’ en bij Flu-tracker. Ook meer info bij: Flu away: Scientists baffled at disappearance of influenza…but is it really gone or just masked by Covid-19?

Of mogen we op ons twee oren slapen met de jaarlijkse griepvaccinatie? Kruipt covid-19 dan terug in zijn kot? … Het einde van de paniek, geen geldverspilling meer aan de ontwikkeling van een zoveelste vaccin, een terugkeer naar het normale leven???

H. P.

“Vlamingen zijn het grootste ‘leibandvolkje’ ter wereld”

20 Dying Sunflower Illustrations, Royalty-Free Vector Graphics & Clip Art -  iStock

“Dat men Frank Vandenbroucke binnenhaalt als de grote verlosser, daar heb ik het moeilijk mee. Voor mij is hij professor Zonnebloem. Tussen 1999 en 2004 in de paars-groene regeringen was hij een complete catastrofe als minister van Pensioenen. Zijn Zilverfonds was een oplichterstruc waarvoor ze hem in elke bananenrepubliek achter slot en grendel zouden steken. Hij heeft zo de pensioenkas van Belgacom, Belgocontrol en de NMBS voor 5 miljard geplunderd.”

Dit en veel meer liet Jean-Marie Dedecker optekenen in: “Verhofstadt is één van de grootste verraders die Vlaanderen gekend heeft”

Geen volk, geen volksgezondheid

… Helaas voelen mensen zich amper nog vertegenwoordigd door de politieke klasse. De particratie heeft een flink deel van dat mooie driemachtenstelsel uitgehold. De parlementsleden hebben zichzelf gedegradeerd tot knopjesdrukkers. Dáár ligt het kalf gebonden. Het parlement is oerlui en ambitieloos, stelt ook Matthias Storme vast. En erger nog: de burger/kiezer trekt er cynische conclusies uit. België is vandaag het EU-land met de hoogste besmettingsgraad, en een evenredig laag bodempje burgerzin. Toevallige samenloop?…

… In een failed state als België, met een Vlaamse deelstaat die evenmin daadkracht uitstraalt, is de overheid gedoemd om steeds strengere regels uit te vaardigen die steeds minder worden opgevolgd. De opgedrongen multicultuur en het gevoel van vreemde te zijn in eigen land, drukken elk identitair gemeenschapsbesef, onmisbaar in het beheersen van deze crisis, de kop in. Finaal zijn en blijven we individualistische plantrekkers en ontduikers. In tijden van pandemie bepaald ongezond. De ene dag vervloek je de Chinezen, de andere dag benijd je hen. Wat zij teveel hebben, hebben wij misschien wel te weinig. Geen volksgezondheid zonder volk, zullen we van die simpele vaststelling toch maar vertrekken?

Lees: Johan Sanctorums ‘Geen volk, geen volksgezondheid