Briefje aan Joachim Coens

CD&V webwinkel

Ter attentie van J. Coens, voorzitter van de CD&V.
Aan alle gelovigen in de leer van Jezus.
Aan alle kiezers voor de CD&V.

U zal gemerkt hebben dat de CD&V , ondanks haar vroegere weigering toch tot de Vivaldi regering is toegetreden. Een bocht van 360 graden. Deze partij zal me vruchteloos tegenspreken en verklaren dat zij de abortus versoepeling heeft kunnen tegenhouden. Dit is schijn.

Waarom ? De deelname van de CD&V aan deze regering is mathematisch niet noodzakelijk, de CD&V kan in deze regering geen enkele beslissing doordrukken noch weigeren. Het is zeker dat de andere partijen die pro de abortusversoepeling zijn hun woord zullen herroepen en later de versoepeling zullen stemmen. Het is dus duidelijk dat de CD&V enkel toetreedt tot de Vivaldi regering voor de postjes, ondanks de verscheurdheid in de rangen van de partij, vooral van velen van haar burgemeesters die zich uitgesproken hebben tegen de deelname.

De Cd&V kiest dus ten koste van de moord op de ongeboren kinderen voor de postjes en zal alweer de C in haar benaming als een lachertje vertonen, hypocrisie ten top.

Ik roep op, samen met jullie om deze partij te bestrijden, ter land, ter zee en ter lucht. Als we allen samen ons fatsoen en het respect voor het ongeboren kind willen bewijzen dan moeten we deze houding aannemen en tevens het hoofdkwartier van de …D&V met protesten belagen.

Hugo Portier, voormalig voorzitter ANZ

Mogen wij daar nog deze bedenking aan toevoegen? De “V” mag ook uitgegomd worden. Het “Vlaams” gehalte moet je met een vergrootglas zoeken. Via Hector Van Oevelen vernamen we dat de tsjeven-jongerenafdeling zondag zal gaan protesteren tegen de Vlaamse autokaravaan tégen Vivaldi door te zwaaien met tricolore vlaggen als symbool van anti-Vlaams belgicisme.

We verwijzen i.d.v. naar:

Er is meer om zich over te schamen dan het uitblijven van een federale regering

Is het normaal dat in één van de rijkste regio’s van Europa duizenden zorgbehoevenden in de kou blijven staan?

Hier zijn geen woorden voor, geen excuses, geen verklaring of toch geen zinnige verklaring. Ik heb het dan over de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg en de hartverscheurende verhalen zoals Pano in zijn reportage laat klinken. Er is amper geld voor, klinkt het, waardoor mantelzorgers opgebrand raken en ouders financieel het gewoon niet redden. De 270 miljoen euro die de Vlaamse regering deze legislatuur hiervoor reserveert, kan de nood niet lenigen. De wachtlijsten zullen de volgende jaren – tot bijna 20 jaar zelfs – flink toenemen. Ook bij minderjarigen is de toestand schrijnend. Bijna 2.000 kinderen staan op een wachtlijst. Met de 9 miljoen die hiervoor vrijgemaakt is, zullen zo’n 240 gezinnen aanspraak kunnen maken op de persoonsvolgende financiering. Amper 240. De rest mag wachten op Godot.

De Vlaamse melkkoe

En die Godot woont zeker niet in Vlaanderen. Mocht dat wel zo zijn dan was het misschien al opgelost, want dan zouden de middelen veel meer toereikend zijn. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft berekend dat om de wachtlijsten weg te werken zo’n 1,6 miljard euro nodig is. Dat is niet weinig, maar dat is nog altijd maar 13 % van de jaarlijkse transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Jawel, maar 13 %, u leest dit goed. Elk jaar opnieuw stroomt zo’n 12,3 miljard euro van Vlaanderen naar Franstalig België. 4,8 miljard via de sociale zekerheid, 1,3 via de algemene middelen, 2,3 via de financiering van gewesten en gemeenschappen en nog eens een restje van 3,9 miljard voor de afbouw van de staatsschuld. Dus elke Vlaming stort elk jaar 1.920 euro naar zijn Waalse buur onder de noemer ‘solidariteit’.

Dat de solidariteit in Vlaanderen daardoor onder druk komt te staan, is niet de zorg van het Belgische niveau. Vlaanderen kan niet het noodzakelijke beleid voeren omdat gewoon de middelen ontoereikend zijn, want elders gespendeerd. Je kan die euro geen twee keer uitgeven. En aangezien de Belgische patiënt voorrang heeft op de Vlaamse zorgbehoevende moet die laatste maar even op de wachtlijst blijven.

De fabel van de mier Er was eens een... - Jasper Stockmans Coaching | Facebook

Dit land begint meer en meer te lijken op het land van de krekel en de mier.

Vlaanderen hoopte in 2017 dit probleem in de gehandicaptenzorg op te lossen met de persoonsvolgende financiering. Maar dat systeem heeft onvoldoende tot geen soelaas gebracht. Dat kan ook moeilijk als de middelen niet voorhanden zijn. Is het probleem al accuut voor minderjarigen met een handicap, dan is het gewoon rampzalig voor hun meerderjarige lotgenoten. Momenteel hebben zo’n 16.000 personen een actieve vraag naar een specifieke ondersteuning gesteld. Daarbij moeten ze eerst en vooral aantonen dat andere vormen van ondersteuning onderzocht zijn en niet het gewenste resultaat opleveren en tegelijk antwoorden op de vraag waarom een persoonsvolgende financiering de beste optie is. Komt daarbij dat toekomstgerichte vragen niet aan de orde zijn. Die mogen niet gesteld worden. Een moeder van 75 die voor haar kind met het syndroom van Down een aanvraag wil indienen, komt niet meer in aanmerking omdat ze de zorg na verloop van tijd niet meer zelf kan uitvoeren.
Dit land begint meer en meer te lijken op het land van de krekel en de mier. De mier die voorzienend is, krijgt het elke dag moeilijker en moeilijker om zijn huishouden aan de kant te houden en de winter veilig door te komen omdat de krekel zich van geen kwaad bewust is en rustig voortgeniet van de ondergaande zon. Als Vlaanderen niet wil eindigen als de mier en de krekel toch een klein beetje meer de attitude van de mier wil aannemen dan zouden we een pak verder komen. Dan zou de solidariteit op iets gebaseerd zijn. Dan zouden we onze eigen hulpbehoevenden kunnen geven waar ze recht op hebben zonder dralen, zonder ingewikkelde kafkaiaanse regeltjes

Elke Vlaming stort elk jaar 1.920 euro naar zijn Waalse buur onder de noemer ‘solidariteit’

Vandaar deze oproep aan de federale onderhandelaars. Responsabiliseer iedereen rond de tafel. Pak die ondoorzichtige geldstromen aan, geef aan wie het met recht toekomt en laat vooral de sociaal zwakkeren in Vlaanderen niet in de steek. Zoiets doe je niet. Gisteren, vandaag niet, nooit!

Jürgen Constandt
Algemeen directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds;
voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid

Artsenkrant 24 september 2020

Lees en (her)bekijk ook: “Deze mensen zitten in permanente lockdown”: “Pano” onderzoekt de steeds groeiende wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

Gerolf Annemans in de boeien…

… weeral honderden stemmen erbij voor het Vlaams Belang

Lees meer…

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) geboeid weggebracht na blokkering Wetstraat

VB: “Als de Wetstraat Vlaanderen blokkeert, dan blokkeren wij de Wetstraat”

Rad van Fortuin: door de ogen van de Franstaligen

Les jeux télé, royaume de la triche ? - Le Parisien

Bij alle heisa rondom Bouchez die moeilijk afstand kan en wil doen van de leidinggevende MR in de huidige beperkte-bevoegdheden-nood-interim-tijdelijke-extra-time regering zouden we bijna vergeten dat de grootheidswaanzin van de Franstaligen quasi oneindig is. Zoals mag blijken uit de toespraak van Jean-François Leclercq, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, de hoogste magistraat van het Openbaar Ministerie te Brussel, bij de opening van het gerechtelijk jaar 2011.

Albertkanaal - Wikipedia

Zij die België willen ontmantelen, moeten rekening houden met “onvoorzienbare gevolgen”. Zoals een burgeroorlog omtrent het Albertkanaal. Voor alle duidelijkheid: zijn toespraak was niet humoristisch bedoeld. Hij nam het op voor de haven van Luik in een gesplitst België.

“De zee wordt traditioneel geassocieerd met vrijheid, zelden met toeëigening. Vrije volkeren willen een toegang tot de zee. Die “zucht” mag zeker niet onderschat worden: de oorlogen tussen Bolivië en Peru omdat Bolivië niet naar de Stille Oceaan kon en de oorlogen van Saddam Hoessein tegen Koeweit over de toegang van Irak tot de Perzische Golf zijn daarvan het bewijs. Zal men in België bij een eventuele splitsing kiezen voor zo’n conflict dat onvermijdelijk een internationaal karakter krijgt?”

Uit: “Wallonië is bereid tot oorlog met Vlaanderen voor toegang tot de zee”

Oproep voor 27 september

Waar is de tijd? De tijd dat autokaravanen heel normaal waren in verkiezingstijd. Samen met de pelsen jassen werden ze verbannen achter de groene dictatuurmuur. Het VB heeft de autokaravaan opnieuw vanonder het (stik)stof gehaald. Ook al zullen we er zelf niet aan deelnemen – rugprobleem of geen rugprobleem… toch willen we graag op het verzoek van het Seniorenforum ingaan om deze kennisgeving te verspreiden m.b.t. de mogelijkheid vervoer aan te bieden, resp. in te gaan op het plaatsaanbod.

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

U hebt ongetwijfeld al vernomen dat bewust Vlaanderen op ZONDAG 27 SEPTEMBER een AUTOKARAVAAN naar BRUSSEL organiseert. Ik schrijf opzettelijk ‘bewust Vlaanderen omdat IEDEREEN die “Vivaldi” niet ziet zitten voor deze manifestatie is uitgenodigd.

Vertrekplaatsen en uren voor de provincie Antwerpen zijn de volgende:

 • Schoten, parking Carrefour: 9.20 u.
 • Wommelgem, rond punt: 9.30 u.
 • Kontich, Carpoolparking: 9.50 u.
 • Mechelen, Rode Kruisplein: 10 u.
 • Lille, P&R Gierle/Beerse: 09 u.
 • Geel, P&R, Geel-West: 9.10 u.

We weten dat er nogal wat senioren zijn welke niet zelf over een wagen beschikken maar die wellicht graag aanwezig zijn. We willen, in de mate van het mogelijke, mee helpen om IEDEREEN naar Brussel te brengen in de karavaan!

Willen zij die graag MEE-RIJDEN hun namen en gewenste opstapplaats doorsturen naar ons vertrouwd adres: seniorenforumantwerpen@telenet.be.

Anderzijds: willen zij die ZELF RIJDEN en nog VRIJE PLAATSEN in hun wagen hebben dit ook laten weten, met vermelding van hoeveel vrije plaatsen en vertrekplaats. Ook in een bericht naar seniorenforumantwerpen@telenet.be .

Bijvoorbeeld:

“Louis Michel en Sophie Wilmes, meerijden, Geel P&R”
“Bart Somers, 4 plaatsen vrij, Mechelen”
.

Wij gaan dan zorgen dat “Bart Somers” 4 personen toegewezen krijgt en zullen de “zelf rijder” en de “mee rijders” daarvan verwittigen per mail.

Vriendengroepen die onderling zullen afspreken hoeven uiteraard dit niet te laten weten. Wat we willen voorkomen is dat iemand achterblijft en een ander omzeggens alleen in de wagen zit. In “samengestelde wagens” zijn mondmaskers en een goede ventilatie aanbevolen. We noemen dat solidariteit, we noemen dat kameraadschap, we noemen dat een vriendendienst. “Vlaanderen moet zichzelf bevrijden…” Afspraak op zondag 27 september aan de vertrekplaatsen: we rekenen op jullie allen!

Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE MENS IS WAARDIG IN VRIJHEID

Nu de focus meer komt te liggen op het vervolg in de Covid-zaak – te weten de vaccins – mogen we niet zwijgen.  Het begon, voor de lock-down, met o.a. mijn mededeling dat het een niet-natuurlijke aanval op de mensheid was. In de Kronen-Zeitung (Wien) van dit weekend heb ik uitsluitend daar het relaas gelezen van de gevluchte virologe Dr. Li-Meng Yan, die meegewerkt heeft aan de virus-ontwikkeling in Wuhan – vanuit Hong-Kong gevlucht is op levensgevaar en nu ondergedoken leeft in de VSA.  Zie de YT: Virologist Dr. Li-Meng Yan claims coronavirus…. The coronavirus whistleblower”.

Het verspreiden en de algemene corona-blokkage in de wereld was fase één.  Daarvoor kunt u kijken naar “Der Covid-Plan/Rockefeller Lockstep 2010”.  Nu komt de fase van de vaccins: volgens een rondgestuurd bericht van dhr Mark Waterinckx zijn vervat in dit vaccin :

 • volledige controle bevolking
 • genetische wijziging van het DNA van de ontvanger
 • inbrengen digitale code = vaccinatie-paspoort.

De gezondheids-consequenties van een vaccinatie zijn zeer bedreigend en worden mogelijk na lange tijd zichtbaar.  Daarom hebben de producenten reeds verkregen dat zij vrijgesteld zijn van schadeclaims.

Zoals mijn – deels ingewijde – commentaar van in het begin beveel ik eenieder aan deze vaccinaties te weigeren (koste wat het kost).  Er zijn enkele belangrijke indicatoren:

 • Het is waarschijnlijk dat het virus mutaties ondergaat, waardoor de vaccinatie zijn doel voorbijschiet
 • Recente proeven wijzen uit dat de vaccin-stof al na enkele maanden uit het bloed verdwijnt en dus krachtloos wordt
 • Het vaccin vanuit Amerika (niet het Russische) zou het DNA van de mens wijzigen en fertiliteitsproblemen veroorzaken
 • Bij het vaccin, door de ideeën van Bill Gates ontwikkeld zou het bijkomende functies hebben, zoals identificatie van de persoon, betaalmiddel  en globaal controlesysteem over het menselijk individu.

Lees ook:Growing fear of Vaccines is justified”  Leonard G. Horowitz, Henrymakow.com

Intussen spreekt men in vele landen van een toename van de geconstateerde gevallen.  Het gaat nu m.i. over het vaststellen van positieve testing en niet over de zorgwekkende opnames in klinieken.  Men bereidt zo duidelijk hernieuwd maatregelen voor!  De hoofddoelstellingen in de vrije wereld moeten echter zijn: het beperken van de eindeloze controles, het afschaffen van de mondmasker-plicht overal waar dit een “farce” is en het beëindigen van beschadigende nieuwsmanipulatie om de bevolking te onderwerpen.

bol.com | Politiek incorrect, Johan Sanctorum | 9789492639455 | Boeken

De slaafsheid van de Vlaamse bevolking wordt hier telkenmale geduid.  Nu heeft Johan Sanctorum met zijn boek “Politiek incorrect”  de gepaste toon gevonden.  In zijn bespreking: “Laat u niet muilkorven!” wijst hij op de “Untertanengeist” van de Vlamingen, hun gebrek aan eigenheid en fierheid, hun onderkruipersrol in deze Belgische staat.  Heel de zaak “Chovanec” is hier in andere kolommen schitterend uit de doeken gedaan: zij toont het beeld van een staat, waar een zwaar en meedogenloos racisme tegen de Vlamingen wordt bedreven.

Telkens men G.H. BOUCHEZ (MR) ziet draagt hij trots een mondmasker met de Belgische vlag; identiek aan zijn geestesgenoten in de Vlaamse faciliteitengemeente.  Voor hen is het ideaal van de Belgische staat (onveranderd sinds 1830) deze waar de Vlamingen onderdanig hen de zolen likken.  Het interview van Mathias De Clercq in de Zondag (13.9) laat aan duidelijkheid niets over: de naam van VLD moet veranderen (mijn bemerking : het gehate woord Vlaams moet eruit) en de N-VA ‘en het Vlaams Belang moeten zo mogelijk verdwijnen (mijn bemerking: de pink op de naad voor de Loge-bevelen: het met wortel en tak vernietigen van ieder restje van Vlaamse eigenheid).  Ik herhaal voor de 3e maal: Egbert Lachaert is de willoze pion van de echte – fanatiek-belgicistische – machthebbers achter de VLD schermen.

Geschiedenis van de Nederlandse stam

Aan de lezers weze de lectuur van de Geschiedenis van de Nederlandsche Stam” van prof. P. Geyl aangeraden. (vooral deel I).  Daarin kan men lezen wat een vechtstad Gent was, die talloze keren in opstand is gekomen in de Middeleeuwen; die op zijn donder kreeg tegen VREEMDE bezetters, maar er toch telkens weer tegen opstond.  Vergeleken daarmee zijn de progressieve Gentse burgers abjecte figuren die hun stad, geschiedenis en hun zelfrespect tot grote schande maken!!

Tot slot verwijs ik naar de wraakroepende schending van het betogingsrecht in Mechelen, op zaterdag 13.9.   Een aantal vrijheidslievende burgers hadden opgeroepen tegen de bevoordeling van de islamieten door deze volmachten-regering te betogen.  Het werd verboden en Mechelen was dankzij Bart Somers en lakei burgemeester Vandersmissen een bezette stad.  Zelfs de ondergrondse parkings werden gesloten.

Diegenen die een Vivaldi-Avanti regering willen vormen; moet vijandigheid tegen de belangen van Vlaanderen en het Nederlands worden aangewreven.  De strijd van de mens tegen de macht is de strijd van het geheugen tegen het vergeten. – Milan Kundera.

Jos Wouters, Boom, 14.9.2020

De Chovanecgate (5-2)

DE DOOFPOT – DE HITLERGROET, luik 2:

We verwijzen naar de publicatie van luik 1, met onderaan de belofte Koen een handje te zullen toesteken.

2. DE HITLERGROET :

Deze Hitlergroet is al weken het probleem waarmee de linkse geobsedeerden van de “nazi’s” zitten te worstelen, weliswaar in naam van de ruim 150 miljoen doden van het communisme, stalinisme, maoïsme e.a.

Niemand kan of wil echter de Hitlergroet in het Chovanec drama duiden... Als een Franstalige (in België) een Hitlergroet brengt, dan heeft dit niets te zien met sympathie voor den “Dolf”, wel integendeel. Via deze Hitlergroet wordt de geviseerde persoon & groep duidelijk gemaakt “Je bent een nazi, je moet zwijgen, je hebt geen rechten…” en waarbij de aanvaller dan wel alle rechten heeft en zich alles kan veroorloven, ongestraft dan wel.  Het gebruik van een dergelijke Hitlergroet tegen “les flamins..” is bijgevolg een normale praktijk.(sic) Het is dan ook deze Hitlergroet die een verklaring kan geven voor het drama.

Daarvoor moeten we terugkeren naar de cel. Volgens de optredende inspecteurs sprak Chovanec een Slavische taal en Duits. Voor Franstaligen die alleen Frans kennen, kan dit ook verward worden met een Vlaams dialect.

Volgens het politieverslag werd hij geïdentificeerd door “vrienden…” (zie publicatie 2). De namen van de vrienden werden niet vermeld.

Volgens een andere bron had Chovanec heel wat Vlaamse vrienden:

“De vele Vlaamse vrienden die Jozef Chovanec in ons land had, kunnen niet begrijpen wat de Slovaak in 2018 in Charleroi is overkomen. Ze schetsen graag het portret van “deze vriendelijke, beleefde kerel”. “Jozef agressief? Hij was bijna priester geworden!….”

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen

Waren het Vlaamse vrienden die Chovanec hebben geïdentificeerd?? Voor Franstaligen is dat al voldoende om bij “les flamins” in dezelfde zak gestoken te worden.

Vervolgens was er een artikel waarin vermeld dat ze hem voor een Duitser namen:

“Ik heb de nazigroet niet zelf gezien, maar ik kan u de context schetsen. Mijnheer deed ons denken aan een Duitser. Hij sprak zoals een Duitser in de film van Louis de Funès.” Wat de betrokken agenten achteraf tegenover het Comité P te vertellen hadden over de dood van Jozef Chovanec. “

En hier hebben we een sterke aanwijzing: “Vlaming – Duitser – nazi..”, te samen in dezelfde zak, want voor de Franstaligen is er immers geen verschil tussen de drie. (zie ook:  doofpot: supra over wat ze denken over “les flamins..”.).

En het vervolg laat zich raden: Chovanec werd overmeesterd… men heeft zich dan eens laten gaan, voor al die gevallen dat men met zich de vloer moet laten aanvegen… men ging er op zitten… er werd wat gelachen en gedanst … en als kers op de taart werd dan de Hitlergroet gebracht, om de geviseerde duidelijk te omschrijven = een nazi…  een  flamin….  en daarmee moest de zaak afgelopen zijn.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, concept: 50140724

En dan de ramp van de eeuw = het is geen “sale flamin” maar een Slowaak. Hebt dan nu voor???

 

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, concept: 50140724

En dan begint snel de operatie schadebeperking en de doofpotoperatie.

De telefoonlijnen van de “broeders” en “kameraden” zullen dan ook roodgloeiend gestaan hebben, waarbij er dan ook soortgenoten in Vlaanderen mee in bad werden getrokken. Veel info zal ook mondeling doorgegeven zijn. Dit aspect lag immers te gevoelig, we zitten in 2018 met gemeenteraadsverkiezingen en met federale verkiezingen in mei 2019. Bovendien zou dit ook internationaal nadelig geweest zijn voor het “verdraagzame Wallonië en de Franstaligen in het algemeen”…

Had het werkelijk een “sale flamin…” geweest, dan was er geen letter aan vuil gemaakt  geweest, ook niet door diegenen aan Vlaamse kant die nu “moord en brand” schreeuwen.

De medische tussenkomst gaat ook in dezelfde richting:

“Op dat moment ligt de cel vol urine en uitwerpselen. De arts gaat de cel niet binnen en vraagt vanop de gang of alles oké is. Zonder Chovanec grondig te onderzoeken, oordeelt hij dat het medisch gezien mogelijk is dat hij opgesloten blijft, aldus VRT.”

En:

““Hij verdient het niet om gereanimeerd te worden”, zou een van de agenten van de luchtvaartpolitie na de arrestatie van Chovanec hebben gezegd. De verklaring komt van een ambulancier van het MUG-team dat tweeënhalf jaar geleden ter plaatse kwam en is opgenomen in het gerechtelijk dossier, schrijft De Standaard…” Bron: HLN

Nog een citaat:

“Henrieta uitte ook haar bedenkingen over de artsen. “In het onderzoek staat dat drie politiemensen en ambulanciers de dokter hoorden zeggen dat het geen groot verlies zou zijn als mijn man zou sterven door dat kalmeringsmiddel.”

Het gaat om deze quote die in het gerechtelijk dossier is opgenomen, blijkt nu:

“We zullen hem een dosis geven (een inspuiting, red.) en als hij een hartaanval krijgt, is dat geen groot verlies.” Een van de vrouwen van het MUG-team zou de uitspraak gedaan hebben, schrijft De Standaard. De quote verscheen gisteren in de Slovaakse pers.”

De verontwaardigde reacties op dit optreden van de medische diensten, geven wel blijk van een tergende selectiviteit en geheugenverlies, want Vlamingen die bv. in Brusselse ziekenhuizen terechtkomen (met uitzondering van het AZ VUB Jette), zullen dergelijke praktijken bekend voorkomen.

Neem daarbij dan de Vlaamse advocaten van de weduwe Chovanec… en voilà: “de quoi on se mêle .. ces flamingants…”, en de doofpot was een feit.

Het Pictogram Van Het Uitroepteken Groot Voor Om Het Even Welk Gebruik Vector Eps10 Vector Illustratie - Illustratie bestaande uit element, concept: 50140724

Besluit : Als ik alle elementen uit de “doofpot” en de “Hitlergroet” samen voeg en verbanden leg, dan zijn er voldoende aanwijzingen die aanduiden dat Jozef Chovanec het slachtoffer werd van o.a. Vlamingenhaat.

Ter attentie van de PVDA: als er hier sprake is van racisme, dan gaat het om een diep-geworteld anti-Vlaams racisme, dat echter niet strafbaar is, en waarvoor men gedecoreerd en in de adelstand verheven wordt, en waarmee de PVDA ook geen problemen heeft.

Het toppunt is dat een dergelijk slachtoffer nu gebruikt wordt voor aan anti-Vlaamse oorlog… of gewoon de voortzetting van wat met Jozef Chovanec begonnen was. Of het toppunt van arrogantie en cynisme.

Als het voormelde besluit in de openbaarheid zou komen, vermoed ik dat het vlug zal afgelopen zijn met het Chovanec dossier, dat vervolgens – zoals reeds gemeld – geruisloos zal verdwijnen tussen de plooien van de geschiedenis. 

H.P.

De Chovanecgate (5-1)

DE DOOFPOT – DE HITLERGROET, luik 1:

 1. De Doofpot :

Een aspect waarover niet wordt gesproken en geschreven is de oorverdovende stilte aan Franstalige kant over dit drama.  Een stilte die de “omerta” van de maffia doet verbleken. Een stilte over alle partijgrenzen heen.. en in alle geledingen van de maatschappij, waar zelfs water en vuur worden verzoend, althans tijdelijk.  Als een “donkergekleurde”  of een “bloedrode” een probleem heeft, staat bij manier van spreken, binnen het uur, het ganse “kot” in brand, desnoods letterlijk.  En “zwijgen” ligt ook niet in de aard van  “la Race des Seigneurs”.  Een dergelijke samenspanning  kan zich dan ook alleen maar voordoen in één domein en dat is in de strijd tegen “les sales flamins…” op wiens kosten men ondertussen wel leeft.   Deze  strijd vindt zijn oorsprong in de haat en verachting tegen de Vlamingen, sinds 1830, en is het fundament van het kunstmatige Belgische gedrocht en het “handelskenmerk” van de Belgische bezetter van Vlaanderen. Het begon met “les paysans.. les ménapiens…” en na WO I en WO II kwamen daar nog “les boches… les nazi’s.. les fachos..” bij.

In deze anti-Vlaamse strijd zijn er geen gematigden aan Franstalige kant, alleen valsaards… wiens maskers dan vallen en een strijd die wordt gevoerd met behulp van verraders aan Vlaamse zijde. Bij deze strijd is alles toegelaten.. !!! Het voormelde is van belang voor een goed begrip van het Chovanec drama. (zie infra).

En na 2,5 jaar doodse stilte wordt dan plotseling – via het lekken van de beelden over het gebeurde in de cel in Charleroi – het deksel van de beerput gerukt. 

Hierbij stellen zich twee vragen:

Wit vraagteken op een zwarte cirkelvormige achtergrond | Gratis Iconen
 • 1. Is dit lekken in het belang van het onderzoek?… of…
 • 2. Gaat het hier om een lek voor “politieke afrekening?”

– In het eerste geval werden bij hier, bij Golfbrekers,  tientallen concrete elementen gepubliceerd,  met bijhorende vragen  waarvan de antwoorden van die aard zijn om bij te dragen tot de waarheidsvinding. In de politiek, bij de MSM regime pers en bij de “pseudo” deskundigen  is er weinig weerklank aan gegeven.   Men schopt wild om zich heen… maar gerichte vragen over het drama en de doofpot blijven, op enkele na, achterwege.

– Bij het tweede aspect was er heel wat meer beweging. De beelden waren nog niet “koud” of er ontstond een hetze tegen Jambon en de N-VA… de samenzweerders stonden dus blijkbaar al klaar in de startblokken voor het lekken van de beelden.   Ik heb geen enkele affiniteit met Jambon en de N-VA maar ik ga evenmin meehuilen met de wolven in het bos. Ere wie ere toekomt, de advocaat Hans Rieder had hier wel een punt wat Jambon betreft. Ook in een artikel bij Doorbraak werd door dhr. Drabbe een genuanceerde opinie gegeven.

In de MSM regime pers was het echter  alle hens aan dek      in de strijd tegen de politieke vijand..  een strijd die evolueerde naar een anti-Vlaamse oorlog. Van belang hierbij is natuurlijk de aanslepende regeringsvorming en het feit dat de ministers Geens en Reynders quasi onvermeld bleven.

Deze anti-Vlaamse strijd bleek ook duidelijk uit het artikel over Els Schelfhout:

Zij zat vooral te worstelen met de N-VA en de Vlaamse nationalisten. Dit bleek uit volgende citaten:

“Daarnaast zijn er ook kiezers die geen voorstander zijn van het Vlaams-nationalisme en dus niet begrijpen waarom CD&V zo halsstarrig vast blijft houden aan N-VA.” en ” Als christendemocraat kan je moeilijk ook Vlaams-nationalist zijn.”

Affiche-FR-ELSE.jpg
ELS SCHELFHOUT: UNE AVOCATE DE LA CAUSE CONGOLAISE AU SENAT BELGE, die met een militair vliegtuig een Congolees kind ging halen

Over Geens, Reynders en de PS & logemaffia’s, geen woord. Soms zegt zwijgen meer dan spreken.

Gezien het voormelde, zijn er dan ook sterke aanwijzingen, dat het lekken van de beelden kaderde in een politieke machtsstrijd, waarvoor het drama van Jozef Chovanec wordt  misbruikt. Of:… na het ‘drama Chovanec’ , het ‘Chovanec schandaal’. Jozef Chovanec verdient echter beter.

Het is dan ook noodzakelijk de bron van het lek te kennen. Dit kan dan ook leiden naar de samenzweerders betrokken bij de doofpot operatie.

Hier dient de Min. van Justitie, Geens, desgevallend gebruik te maken van zijn positief injunctierecht. Als er een lek is bij het parket Charleroi & O.R. dient de P.G. van Bergen op te treden, gezien  de voorrang van rechtsmacht. Moest ook het parket generaal van Bergen betrokken zijn, dan dient de Min. van Justitie Geens te handelen cfr. de artikelen 485 en 486 van het wetboek van Strafvordering

Hij is dus niet machteloos, zoals hij laat blijken in De Afspraak 9.9.2020:

Krokodillentranen van EFC | De Dikke Blauwe

“Ik slaap daar niet van, ik ben daar ziek van. Dit soort zaken, de menselijke drama’s die ik al meegemaakt heb, dat zijn kerven in mijn ziel. Voor de betrokkenen zelf, is het tienduizend keer erger, maar ook voor mijn kabinet en mezelf is het zwaar, omdat je zo machteloos bent.”.

Zoals reeds vermeld in een vorige publicatie heeft de politiek, sinds het Octopus akkoord,  het gerecht en de politie volledig in zijn greep.  Een greep die er op gericht is  gevaarlijke onderzoeken te vertragen,   te saboteren en te doen verjaren, en dus niet om onderzoeken te versterken voor een goede afloop. Dit laatste gebeurt enkel wanneer het om politieke vijanden en gevaarlijke boodschappers gaat. Dan werkt het gerecht feilloos tegen topsnelheden.

Geens zit hier dan ook schijnheilig vals te lullen waarbij hij iedereen voor nuttige idioten neemt, zoals hij ook doet bij het symbool dossier bij uitstek, dàt van de Bende van Nijvel.

En dan nog een citaat uit de laatste link van de Koen :

“Hoe kan het dat de zaak Chovanec zo lang onder de radar is gebleven? Wie wist wat op welk moment? En welke fouten zijn er gemaakt? Op al die vragen wordt nog altijd naar antwoorden gezocht…”

Had Koen(tje) Golfbrekers gelezen dan stond hij al heel wat verder met zijn kennis. Hij heeft wel geluk dat de Kaaiman bij De Tijd met pensioen is.

Koen - de betekenis volgens Van Dale 1898

In het volgende punt zullen we de Koen een handje toesteken.

Morgen verneemt u meer in luik 2.

H.P.