Coronavaccinaties en mogelijke bijwerkingen


DE SPUIT & BIJWERKINGEN, WAAR STAAN WE?

Meer en meer mensen contacteren me met de vraag of ze al dan niet voor de spuit moeten gaan. Het is onmogelijk voor mij daar een antwoord op te formuleren. Alles hangt af van je medische achtergrond en in hoeverre je er zelf een risico in ziet om een spuit te ontvangen waar we de middenlange- en langetermijn effecten niet van kennen.

Wat zegt de wetenschap tot op vandaag?
Hieronder bespreek ik enkele wetenschappelijke vaststellingen
KANS OP OVERLIJDEN BIJ INFECTIE
0,05% onder de leeftijd van 70
0,01% onder de 25 jaar

Overlijdens in bovenstaande groepen zijn in hoofdzaak te wijten aan een combinatie met onderliggende aandoeningen. Behoort u tot deze groep?

NATUURLIJK VERWORVEN INFECTIE (NI) VS DE SPUIT
Een NI biedt een betere bescherming dan een spuit.
Naast het opwekken van antistoffen kunnen we terugvallen op B-cel en T-cel immuniteit (1).
Specifieke antistoffen verdwijnen bij de spuit na 4-6 maanden.
Plasmacellen (B-cel – terug te vinden in het beenmerg) tonen bij NI nog activiteit voor antistoffen IgA (in de luchtwegen, mucosale immuniteit) en IgG na 11 maanden. Bij de spuit bleken deze afwezig.
De onderzoekers besluiten verder dat het doormaken van een milde infectie levenslange bescherming biedt, de antistoffen verminderen maar bereiken een constant plateau en zijn bij herinfectie onmiddellijk paraat (2).
Enkele studies toonden al aan dat de huidige spuitjes niet meer voldoen om de massa aan mutaties te counteren, waarbij de efficiëntie al is teruggevallen van 0%-50% afhankelijk van de mutaties en verschillen in spike-binding (3, 4, 5). Er blijkt tevens uit verschillende studies dat het natuurlijk doormaken van de Sars-CoV-2 infectie leidt tot 80% efficiëntie in T-cel functie, zeg maar de lange termijn geheugenfunctie van uw afweersysteem. Hieruit blijkt ook dat een goed functionerende T-cel activiteit zorgt voor een minimaal ziektebeeld (5, 6).
Een andere studie in Nature beschrijft verder de efficiëntie van T-cel immuniteit tegen Sars-CoV-2 zonder dat er zelfs antistoffen werden teruggevonden (7). Blijkt dat bij contact met Sars-Cov-2, zonder het ontwikkelen van symptomen, de T-cel immuniteit zich al degelijk weet te ontwikkelen (7). Nog een andere studie in Nature Immunology toont aan dat de T-cel immuniteit na NI nog steeds bescherming zal bieden, lang nadat de antistoffen afnemen (😎. Volgens Nelde et al.(2021) blijkt het contact met eerdere verkoudsheidsvirussen (bétacoronavirussen) voor een T-cel immuniteit-opbouw te zorgen binnen 81% van de populatie, hiermee is deze groep al deels beschermt tegen Sars-Cov-2. Dit zijn vaak de mensen die de ziekte beperkt of niet actief doormaken (9).

Waar zou u zelf voor kiezen als u niet tot de risicogroep behoort? Natuurlijke verwerving of via het spuitje?

DE GEPUBLICEERDE CIJFERS VAN BIJWERKINGEN
Zijn ze betrouwbaar? Om verschillende redenen zijn ze alvast niet volledig te noemen. Veel van de registratie hangt af van de data-collectie. De woonzorgcentra melden nu met regelmaat dat ze uitbraken hebben enkele weken na vaccinatie, echter horen we dat er nog nauwelijks wordt getest vermits toch iedereen aldaar gevaccineerd is. Quod non!
Zo krijg ik ook meldingen uit ziekenhuizen waar tot de helft van de opnames patiënten betreft die al twee vaccinaties hebben ontvangen. Hear say dus! De cijfers komen alleszins niet naar boven. Daar wringt al voor een groot stuk het schoentje.

REGISTRATIE VIA FAGG, VAERS EN EUDRAVIGILANCE?
Uit onderzoek blijkt dat maar 5 – 10% van farmaceutische/medische ‘bijwerkingen’ effectief worden gemeld. 95% van de gezonheidswerkers laten na om meldingen door te geven (6). Dat laatste wordt in de hand gewerkt door de complexe meldingssystemen en door twijfel of er al dan niet een verband bestaat tussen oorzaak en gevolg (10). Het uitblijven van meldingen zorgt er natuurlijk voor dat verbanden moeilijk in kaart te brengen zijn. Het publiek heeft ook recht om zaken te melden, echter blijkt dat onze FAGG in 2018 welgeteld 365 publieke meldingen ontving op een gans jaar (11).
Steven Desanghere poogde eerder deze week al even alle meldingen met fatale afloop voor Pfizer in kaart te brengen voor de EU. Hij kwam ruim boven de 6.000 uit. Het is een huzarenwerkje van dagen om alle cijfers één voor één uit te zoeken en op te tellen. Bij het bekijken van de andere vaccins zien we gelijkaardige cijfers. Laten we er zeer conservatief mee omspringen en aannemen dat er maar 10.000 slachtoffers zijn gevallen tot op vandaag voor de vier vaccins en 90% werd NIET aangemeld. Iets om bij stil te staan. De meldingen van milde tot zware bijwerkingen lopen in de honderdduizenden. Niet bij te houden, ook hier betreft het maar het topje van de ijsberg.

DE BIJWERKINGEN
Stilaan komen er onderzoeken naar boven die problematische immuunreacties beschrijven, hier wordt echter geen woord over gerept.
· ADE (Antibody Dependent Enhancement)
Voor de vaccins op de markt kwamen werd er in de literatuur al gewaarschuwd voor het mogelijk ontstaan van ADE, het ontwikkelen van een overreactie van het immuunsysteem wat kan leiden tot superverspreiding met risico op overlijden. SARS, MERS en RSV delen dezelfde genoomstructuur als SARS-COV-2. Het ontwikkelen van vaccins voor SARS, MERS en RSV werd na vijf jaar stilgelegd door het risico op ADE. De vaccins bereikten nooit de markt (12, 13, 14, 17, 18). Mogelijks zijn een deel van de overlijdens door vaccins en de uitbraken in WZC’s en ziekenhuizen bij gevaccineerden hier aan te wijten. Om dit met zekerheid te bevestigen is het wachten op grootschalige postmortem onderzoeken, die ontbreken echter nog.

HERPROGRAMMERING VAN HET IMMUUNSYSTEEM
PFIZER
Vermits de vaccinatiecampagnes nog maar recent werden opgestart zijn onderzoeken omtrent de bijwerkingen nog schaars.
Onderzoek van de Radboud Universiteit in Nederland toont nu als eerste aan dat er bezorgdheden zijn omtrent het mRNA vaccin van Pfizer (19). Zo merken ze dat het vaccin niet alleen reageert tegen Sars-CoV-2 maar ook op andere ziekteverwekkers. Er wordt een sterke reactie opgemerkt tegen schimmels en bij bacteriën vermindert de immuunreactie. Potentieel gevaarlijk als je naast Sars-CoV-2 nog een bacterie opraapt. Zou kunnen verklaren hoe mensen die reeds ouder en zwakker zijn hier niet meer tegen bestand zijn.
Verder tonen ze aan dat T-cel immuniteit niet optimaal tot werking komt bij het vaccin. Interferonen die noodzakelijk zijn voor het aanvallen van het virus werken paradoxaal genoeg niet goed meer, wat mogelijks de verklaring is waarom gevaccineerden vatbaarder zouden kunnen worden voor de infectie. Dit zou, volgens het onderzoek, ook een indicatie zijn voor mogelijke vaccinatie-interferenties met andere vaccins (bvb. influenza) wat tot problemen kan leiden. Ook hier ligt mogelijks een verklaring dat gevaccineerden toch in het ziekenhuis belanden.
Nog opvallend, de TNF-alpha werking vermindert ook. Deze laatste heb je nodig om potentiële kankercellen te doden. Ook niet wenselijk…

MODERNA
Voor Moderna, ook een mRNA-vaccin, werd vastgesteld dat de Spike-eiwitten niet lokaal blijven zoals eerder werd gedacht. Het Spike-eiwit en het S1-antigen (ziekteverwekkers) werden teruggevonden in het bloedplasma doorheen het lichaam. Wat de mogelijke consequenties zijn blijft voorlopig onduidelijk (20).

ASTRAZENECA (Vaxzevria)
Al geruime tijd wordt dit vaccin in de media gebracht als de schuldige voor het ontwikkelen van tromboembolieën (bloedklonters). Heb dit altijd bizar gevonden gezien de cijfers steeds in het verlengde lagen van wat we binnen de normale populatie ook terugvinden. Dat is nu voor het eerst bewezen in een artikel verschenen in The Lancet (21). De onderzoekers baseren zich op de officiële gegevens en we weten dat dit een grote onderraportering kan inhouden. Anderzijds is het al maanden in de media waardoor we er zouden kunnen van uitgaan dat zowel publiek als artsen dit toch sneller zullen melden.

Wat is dan de reden dat dit vector-vaccin (een technologie de al zeer lang wordt gebruikt) nu in zulk slecht daglicht wordt geplaatst? Moet iedereen aan het mRNA?

JOHNSON & JOHNSON (Janssen)
Ook dit is een vectorvaccin en hier zien we hetzelfde verhaal in de media. Er wordt paniek gezaaid over tromboses en trombocytopenie, hoewel de aantallen nog lager liggen dan Astrazeneca? Zelfde redenering gaat volgens mij op als bij Astrazeneca. Het is nog wachten op onafhankelijk onderzoek over dit recenter vaccin.

DE OLIFANT IN DE KAMER
Onderzoekers berekenden de efficiëntie van de vaccins op populatieniveau. In The Lancet publiceerden ze de NNV (Number Needed to Vaccinate). Dit is een epidemiologische factor die nagaat hoeveel mensen je dient te vaccineren om één ziekte te voorkomen.
Voor COVID-19 is de NNV: 227 (!!) (22), voor de seizoensgriep is de NVV: 71 (23).
Hoe hoger de NNV, hoe groter de kans wordt dat de collaterale schade groter wordt dan het beoogde doel.

CONCLUSIE
De eerste onderzoeken tonen aan dat er toch enige reden tot bezorgdheid is. Er zijn behoorlijk wat aanwijzingen dat het vaccin weinig bijdraagt tot het counteren van de pandemie. Landen waar ze achterlopen met vaccinaties blijken dezelfde curves te volgen als landen die heel ver staan in de vaccinatie. Zoals ik al twee maanden geleden voorspelde gaan alle curves nu weer in dalende lijn, net zoals vorig jaar, dan wel zonder vaccins. Puur klimatologisch te verklaren. Zoals ik twee weken geleden voorspelde gingen de kinderen vanaf 12 jaar ook onderworpen worden zonder dat hiertoe enige biomedische reden is (zijn noch de vector, nog vatbaar en vermits ze de ziekte asymptomatisch beleven is overdracht zo goed als onmogelijk).

Het is aan u om zelf te beslissen wat de meerwaarde zou kunnen zijn om een vaccin te nemen. Aan u de keuze of én voor welk vaccin je zou opteren.

En nu is het tijd om alles open te gooien, zonder belachelijke niet-werkende maatregelen. Het virus slaapt, laat ons leven!
Geniet van de zon!

Auteur: Sam Leendert (ook gekend als Sam Brokken)


REFERENTIES
1) Sette, A., & Crotty, S. (2021). Adaptive immunity to SARS-CoV-2 and COVID-19. Cell, 184(4), 861–880.
2) Turner, J. S., Kim, W., Kalaidina, E., Goss, C. W., Rauseo, A. M., Schmitz, A. J., . . . Ellebedy, A. H. (2021). SARS-CoV-2 infection induces long-lived bone marrow plasma cells in humans. Nature.
3) Garcia-Beltran, W. F., Lam, E. C., St. Denis, K., Nitido, A. D., Garcia, Z. H., Hauser, B. M., . . . Balazs, A. B. (2021). Multiple SARS-CoV-2 variants escape neutralization by vaccine-induced humoral immunity. Cell.
4) Weisblum, Y., Schmidt, F., Zhang, F., DaSilva, J., Poston, D., Lorenzi, J. C., . . . Bieniasz, P. D. (2020). Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants. ELife, 9.
5) Greaney, A. J., Loes, A. N., Crawford, K. H. D., Starr, T. N., Malone, K. D., Chu, H. Y., & Bloom, J. D. (2021). Comprehensive mapping of mutations in the SARS-CoV-2 receptor-binding domain that affect recognition by polyclonal human plasma antibodies. Cell Host & Microbe, 29(3), 463-476.
6) Al Dweik, R., Stacey, D., Kohen, D., & Yaya, S. (2017). Factors affecting patient reporting of adverse drug reactions: a systematic review. British journal of clinical pharmacology, 83(4), 875-883.
7) Wang, Z., Yang, X., Zhong, J., Zhou, Y., Tang, Z., Zhou, H., . . . Ran, P. (2021). Exposure to SARS-CoV-2 generates T-cell memory in the absence of a detectable viral infection. Nature Communications, 12(1), 1724.
8.) Cromer, D., Juno, J. A., Khoury, D., Reynaldi, A., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & Davenport, M. P. (2021). Prospects for durable immune control of SARS-CoV-2 and prevention of reinfection. Nature Reviews Immunology.
9) Nelde, A., Bilich, T., Heitmann, J. S., Maringer, Y., Salih, H. R., Roerden, M., . . . Walz, J. S. (2021). SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition. Nat Immunol, 22(1), 74-85.
10) Vallano, A., Cereza, G., Pedròs, C., Agustí, A., Danés, I., Aguilera, C., & Arnau, J. M. (2005). Obstacles and solutions for spontaneous reporting of adverse drug reactions in the hospital. British journal of clinical pharmacology, 60(6), 653-658.
11) Valinciute-Jankauskiene, A., & Kubiliene, L. (2021). Adverse Drug Reaction Reporting by Patients in 12 European Countries. International journal of environmental research and public health, 18(4), 1507.
12) Cardozo, T., & Veazey, R. (2020). Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. International Journal of Clinical Practice, e13795.
13) Cloutier, M., Nandi, M., Ihsan, A. U., Chamard, H. A., Ilangumaran, S., & Ramanathan, S. (2020). ADE and hyperinflammation in SARS-CoV2 infection- comparison with dengue hemorrhagic fever and feline infectious peritonitis. Cytokine, 136.
14) Tetro, J. A. (2020). Is COVID-19 receiving ADE from other coronaviruses? Microbes and Infection, 22(2), 72–73.
15) Clark, S. A., Clark, L. E., Pan, J., Coscia, A., McKay, L. G. A., Shankar, S., . . . Abraham, J. (2021). SARS-CoV-2 evolution in an immunocompromised host reveals shared neutralization escape mechanisms. Cell.
16) Thomson, E. C., Rosen, L. E., Shepherd, J. G., Spreafico, R., da Silva Filipe, A., Wojcechowskyj, J. A., . . . Snell, G. (2021). Circulating SARS-CoV-2 spike N439K variants maintain fitness while evading antibody-mediated immunity. Cell, 184(5), 1171-1187.e1120.
17) Lee, W. S., Wheatley, A. K., Kent, S. J., & DeKosky, B. J. (2020). Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nature Microbiology, 5(10), 1185-1191.
18) Ricke, D. O. (2021). Two Different Antibody-Dependent Enhancement (ADE) Risks for SARS-CoV-2 Antibodies. Frontiers in Immunology, 12(443).
19) Föhse, F. K., Geckin, B., Overheul, G. J., van de Maat, J., Kilic, G., Bulut, O., . . . Netea, M. G. (2021). The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. medRxiv, 2021
20) Ogata, A. F., Cheng, C.-A., Desjardins, M., Senussi, Y., Sherman, A. C., Powell, M., . . . Walt, D. R. (2021). Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clinical Infectious Diseases.
21) Østergaard, S. D., Schmidt, M., Horváth-Puhó, E., Thomsen, R. W., & Sørensen, H. T. (2021). Thromboembolism and the Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine: side-effect or coincidence? The Lancet, 397(10283), 1441-1443.
22) Olliaro, P., Torreele, E., & Vaillant, M. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness—the elephant (not) in the room. The Lancet Microbe.
23) Demicheli V, Jefferson T, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Feb 1;2(2):CD001269.

Is er dan niets nog heilig?

Jezus wordt opnieuw aan het kruis genageld door Netflix.

VIDEO: Netflix Cartoon Mocks NRA with 'Blasphemous' Jesus Who Loves Guns,  Sex | Todd Starnes

Bent u een Pontius Pilatus of gaat u mee in ‘t verzet? … Teken de petitie tegen de aanstootgevende beelden van Jezus Christus

We weten allemaal dat Netflix niet bepaald verontschuldigend was in het leuren met pedofilie, toen ze “Cuties” lanceerden. Nu zetten ze hun campagne tegen christenen over de hele wereld voort. Dit is niet de eerste keer dat Netflix godslastering tegen de gelijkenis van Jezus Christus toestaat. Hun meest recente aanval op Jezus komt in seizoen drie van de tekenfilmserie Paradise P.D., dat een aflevering bevat met een videofragment van een met pistoolmitrailleurs zwaaiende Jezus dat in niets minder dan pornografie uitmondt.

De aflevering van de toch al walgelijk aanstootgevende serie bevat een scène waarin Jezus wordt misbruikt voor anti-wapen retoriek, om te laten zien hoe “geweren een betere wereld maken”. De video is gruwelijk aanstootgevend, met een Jezus die van het kruis afdaalt om zijn vervolgers met pistoolmitrailleurs te doden voordat hij seks heeft met twee vrouwen.

Op de een of andere manier is deze scène slechts iets aanstootgevender dan de rest van de show. Geloof het of niet, maar het zal vanaf nu alleen maar erger worden. Ondanks deze flagrante godslastering heeft bijna niemand er gewag van gemaakt. Hoewel zelfs ingetogen satirische afbeeldingen van Mohammed massale publieke verontwaardiging en beschuldigingen van “racisme” en “islamofobie” hebben opgeroepen, heeft deze openlijke aanval op Jezus Christus geen aandacht gekregen van de hedendaagse “journalisten”.
Netflix heeft zijn vrijheid van meningsuiting te ver doorgetrokken, door Jezus op een onzedelijke en belachelijke manier af te schilderen en wapenbezitters als paranoïde gekken te bespotten.

Netflix brengt zijn schandelijk aanstootgevende behandeling van Jezus Christus alleen maar in stroomversnelling. We kunnen niet werkloos blijven toezien, terwijl Jezus openlijk wordt bespot op Netflix.

U kan het bewuste fragment hier bekijken: https://www.mrctv.org/embed/558528

https://www.movieguide.org/news-articles/netflix-cartoon-depicts-jesus-coming-off-the-cross-with-machine-guns.html

“Onafhankelijke” rechtspraak

Dat justitie in België gepolitiseerd is, zal maar weinigen verbazen. Verschillende arresten uit het verleden hebben duidelijk aangetoond, dat de vonnissen politiek geïnspireerd waren. Justitie is van oudsher een bolwerk van de vrijmetselarij, in de volksmond, “de loge”. De meeste loge-leden zijn ook te vinden bij de liberale  politieke strekking. Dit zijn gewoonweg de feiten.

Lees: Een politieke justitie met activistische rechters

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Na het  Pinksterfeest in Jeruzalem verspreidde het christelijk geloof zich wereldwijd en werd de Katholieke (universele) Kerk geboren. Kort na Jezus verrijzenis ontstond er over de hele wereld een explosie van gemeenschappen van gelovigen. Ziehier wat zij vrijmoedig verkondigden: “Jezus is de Heer” (Romeinen 10, 9). Hij is de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Hij is geboren uit de Maagd Maria, gestorven op het Kruis, de derde dag verrezen, aan zijn apostelen en anderen verschenen, ten hemel gevaren en met Pinksteren heeft Hij zijn Geest gezonden. Gelooft in Hem en laat u dopen en je zult  zijn  heilige Geest ontvangen.”

Volgens sommigen waren de apostelen zo ontgoocheld over de totale mislukking van Jezus, van wie zij zoveel verwacht hadden, dat zij onderling afspraken om te zeggen dat Hij verrezen was. Ze zouden er dan in geslaagd zijn, dit als nieuws deskundig en wereldwijd over de gehele wereld te verspreiden. Deze opvatting mist echter iedere redelijke grond. De apostelen konden zelf aanvankelijk niet eens geloven in Jezus verrijzenis. Hoe zouden zij wereldwijd kunnen verspreiden waarin ze zelf niet geloofden? Verder was de meerderheid van hen ongeletterd. Ze konden lezen noch schrijven en als arme vissers hadden ze geen invloed, macht of geld. De enige mogelijke uitleg voor de explosie van het christelijk geloof is dat het allemaal precies verlopen is zoals Jezus zelf tijdens zijn aardse leven voorspeld heeft. Hij zou zijn Geest geven waardoor de apostelen in staat zouden zijn wereldwijd van Hem te getuigen. De Waarheid zelf en het leven van de apostelen hebben de wereld overtuigd.

Pinksteren - Wikiwand

De Geest van Pinksteren is de enige aanvaardbare bezieling voor “de nieuwe wereldorde” en de grote herstart of “reset”, die de wereld nu nodig hebben. Deze Geest van God vormde het christelijk geloof en stichtte de Kerk. Het christelijk geloof bracht onverwacht hoop. Het is zelf ontsproten uit het graf. Het Leven kwam voort uit de dood. Verrassend en onweerstaanbaar. Arme, bange, kleinmoedige apostelen werden door Jezus’ Geest omgevormd tot vrijmoedige getuigen, die geen enkele angst meer kenden en de machtigste wereldheersers weerstonden. Lijden en dood schrikten hen niet meer af en ze wilden hun leven geven voor het geloof in de persoon van Jezus Christus. Zij vormden een nieuwe wijze van samenleven en gemeenschap. De eerste christengemeenschap, vervuld van Gods Geest, heeft tenslotte het oppermachtige Romeinse Rijk van een heidense maatschappij omgevormd tot een christelijke samenleving. Dit gebeurde niet dankzij politieke beslissingen, economische of maatschappelijke mega hervormingen of machtige propaganda, maar door het leven van de  gelovigen zelf, vervuld van de heilige Geest. Zo heeft het christendom de beschaving gered.[1] Christenen beschouwden ieder mens als geschapen naar Gods beeld en daarom als gelijkwaardige broeder en zuster. Huwelijk en gezin waren voor hen een levenslange trouwe  en totale wederzijdse overgave. Handenarbeid was voor hen geen misprezen bezigheid of plicht voor slaven, maar een noodzaak, vrijheid en vreugde voor ieder mens. Zij wilden God boven alles liefhebben en de naaste zoals zichzelf. Een verantwoordelijkheid in de maatschappij was voor hen geen manier om over anderen te heersen maar om hen te dienen. Lijden en dood beschouwden ze niet als fatale mislukking maar als mogelijkheden van omvorming naar het beeld van Christus, gestorven en verrezen. Sterven met Christus was voor hen intreden in het Eeuwige Leven. 

Ook in onze tijd kan een grondige hervorming putten uit de bezieling van de eerste christenen. Het leven van de primitieve christengemeenschap was echter niet volmaakt. Daar  leefden ook ontrouw en onvolmaaktheid, maar de idealen en de pijlers van geloof en moreel leven bleven onwrikbaar overeind. Jezus en zijn Evangelie bleven centraal. Na het Tweede Vaticaans Concilie ontstond er in de Kerk een beweging van een zogenaamde terugkeer naar het wezenlijke. Eeuwenoude tradities, ontstaan uit een bezieling  van de heilige Geest, werden roekeloos overboord gegooid om zich aan te passen aan een vulgaire, moderne, heidense levensstijl. De eerbied voor het heilige, de Eucharistie, Sacramenten, kerken verdween snel. Rijke religieuze praktijken en gebeden zoals het rozenhoedje,  het Angelus, processies en zegeningen werden afgeschaft door hen die zogenaamd enkel het wezenlijke wilden behouden.  Een aan de moderne wereld aangepast christendom trok echter geen roepingen meer aan. Waarom de wereld verlaten om aan te sluiten bij een christendom dat helemaal werelds geworden is? Een onverdeelde inzet en trouw voor het sacrament van het huwelijk werd schaars. De eerbied voor het menselijk leven zelf brokkelde af.

De eerste christenen behoorden tot de meest loyale burgers van het Romeinse Rijk maar zij hielden onwrikbaar vast aan het Evangelie van Jezus Christus, aan het christelijk geloof en leven, tegen de openbare praktijken in.  Zij deden niet mee met de afgodendienst, al moesten ze daarvoor de marteldood ondergaan. Door hun leven, bezield door de heilige Geest, hebben zij uiteindelijk de heidense maatschappij overwonnen  en omgevormd. Hetzelfde is nu nodig, maar nog veel dringender. In onze tijd lijkt de hel losgebroken te zijn. Alles wat waar, schoon, goed, heilig is, wordt aangevallen en afgebroken, onder stuwing van een goddeloze werelddictatuur. Zo komt het dat niets meer veilig is, omdat ook niets meer heilig is. In deze wereld moet de verrijzenis van Jezus Christus als overgang van dood naar leven opnieuw verkondigd,  gevierd en beleefd worden.

Kom heilige Geest en vervul de harten van uw gelovigen. Geef ons inzicht en moed om te weerstaan aan het kwade. Geef ons creativiteit om in uw Naam het heilige, het goede, het ware en het mooie in ons eigen leven en rondom ons te koesteren tot uw eer en tot heil van alle mensen”.

*

In Flitsen gaan we nader in op de wijze waarop we zowel op oosterse als westerse wijze Pinksteren hebben gevierd. Vervolgens bespreken we uitgebreid de Syrische Presidentsverkiezingen. In En dit nog krijg je o.a. bijzonder nuttige wetenschappelijke informatie over de nep-pandemie en de valse corona vaccinaties. Van de meeste belangrijke video’s of teksten hebben we getracht een korte samenvatting te geven.

P. Daniel                                                                               

Flitsen

Zeven weken van zeven dagen hebben we Pasen gevierd en zeven is het getal van de volheid: 49 dagen en er nog een dag bovenop is 50, de volheid van de volheid. Dat is de betekenis van Pinksteren (Grieks: pentekosten = 50). Voor de joden was dit “wekenfeest” het landbouwfeest bij uitstek, waarbij de eerstelingen van de oogst geofferd werden. Na hun Pascha en  uittocht uit Egypte en na het zwerven met tenten door de woestijn en de intocht in het beloofde land, kon het volk uiteindelijk voor eigen oogst zorgen. Zo werd Pinksteren ook een familiefeest, waaraan iedereen deel nam, ook de slaven. Het getal 50 is een jubileum en verwijst naar het jubeljaar. Het 50e jaar moesten mens,  dier en aarde rust krijgen, alles moest terug naar de oorspronkelijke eigenaar en slaven moesten bevrijd worden. Tevens dienden de schulden kwijtgescholden te worden. Al werden deze prachtige idealen in de hele geschiedenis van het joodse volk nooit nageleefd, ze bleven een streefdoel en een belangrijke inspiratiebron voor de samenleving.  In het latere jodendom werd Pinksteren tevens verbonden met de afkondiging van de Wet aan Moses op de berg Sinaï, gepaard met donder, bliksem en bazuingeschal.

In Jezus komen al deze betekenissen tot hun hoogste vervulling. Hij schenkt ons zijn Geest, de eerstelingen van de oogst, die alle nakomende eeuwen zal duren, een lange “jubileum periode”. Hij sticht de nieuwe familiegemeenschap, zijn Kerk en geeft zijn Nieuwe Wet, het Evangelie met de Zaligsprekingen, niet geschreven op stenen tafelen maar in de harten van de mensen.

Zondag vierden we de byzantijnse liturgie met abouna Georges. Na de Eucharistie volgde “de verzoeningsdienst” waarbij priesters en gelovigen knielden tijdens de lange gebeden  (uit de vespers van Pinksteren).

Lees verder

Duitse Grünen verwerpen racistische naam van gemeente

Het gaat om de gemeente van Negernbötel in het noorden van Duitsland, in Sleeswijk-Holstein. Wie enigszins met het land en met de taal vertrouwd is, weet dat het Plattdüütsch*, de volkstaal is die veel gelijkenissen heeft met het Nederlands.

De groene jongeren, nog niet helemaal droog achter hun oren, willen nu dat de gemeente haar naam verandert, want… alle vormen van racisme moeten consequent verbannen worden.

De naam van de gemeente ontstond in 1306 en betekent “dichter bij de nederzetting”. Daar hebben de groene jongens en meisjes geen oren naar want door de geliefde multicul worden dialecten niet of nauwelijks begrepen met als gevolg dat zij zich op hun mondiale tenen getrapt voelen als zij merken dat zelfs in het “wir schaffen das”-importland bij uitstek een gemeente de onderdrukking van gepigmenteerde mensen in het blazoen draagt.

Zo zit dat. Bovendien vrezen de groene jongens en meisjes dat eventuele bedrijven die zich in de toekomst, na de coronacrisis, zich ergens in de regio willen vestigen Negernbötel links (sic.) zullen laten liggen omdat zij op hun adreskaartje liever een minder stigmatiserende plaatsnaam, zoals bv. Grünhausen, willen gedrukt zien. Maar… tegelijkertijd mag niet de indruk ontstaan dat ze de bevolking van Negernbötel willen stigmatiseren:

„Natürlich bedeutet das nicht, dass die Einwohner*innen des Dorfes rassistisch sind, aber es bedeutet, dass wir ein Wort, welches für Rassismus, Unterdrückung und Mord an Black, Indigenous, People of Color steht, ehren und uns keine Gedanken darüber machen.“

Zoals u ziet hebben de groene jongens en meisjes niets tegen de verbastering van de Duitse taal, zolang het maar niet-kwetsend is voor de importburgers.

*https://www.plattdeutsches-woerterbuch.de/

PP