Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De heilige Augustinus (+ 430), die we woensdag vierden, mag geen aanleiding zijn om de grootheid en originaliteit van oosterse kerkvaders en heiligen te vergeten. Niettemin willen we nu en hier in het oosten een speciale meditatie aan hem wijden. We beschouwen hem als de grootste vormgever van het christelijk geloof in het westen, na de heilige Paulus. We willen hem voorstellen als de patroon van alle zoekers, van hen die in verwarring zijn en krampachtig verlangen naar de diepste waarheid. Zijn moeder, de heilige Monica, was een zeer gelovige vrouw. Augustinus echter beschouwde gedurende de eerste periode van zijn  leven het christelijk geloof en de Bijbel als iets voor oude vrouwen. Zelf was hij een verwoede aanhanger van het manicheïsme, de leer van de Babyloniër Mani uit het  midden van de derde eeuw. Mani bracht zogenaamd na Zarathustra, Boeddha en Jezus eindelijk de echte “gnosis” of kennis en het ware heil, gebouwd op een radicaal dualisme. Onafhankelijk zouden er twee machten bestaan, die van het goede en die van het kwade. Alleen met Mani kon men het kwade overwinnen en in de wereld van het heil geraken.

Augustinus bleef eerlijk met zichzelf en begon steeds meer tegenstrijdigheden in het manicheïsme te ontdekken. Ondertussen was hij de gevierde retor in de keizerstad Milaan en moest af en toe op feestdagen een rede houden ter ere van de keizer. Hij wist dan dat hij aan het liegen was en hij wist dat de toehoorders wisten dat hij loog. Zij genoten van zijn gedreven toespraak en hij zelf genoot er ook van, maar in zijn hart bleef hij eerlijk. Dit bracht hem uiteindelijk tot de ontdekking van de waarheid. Hij gaf zijn baan op. In de kathedraal van Milaan weende hij omwille van de schoonheid van de liturgie en van de heilige Schrift, door Ambrosius uitgelegd. Nu beleefde hij wat hij in het diepst van zijn  hart steeds had verlangd. Plots wist hij: ik heb de Waarheid gevonden, Gods Liefde in Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk.

“Laat heb ik U bemind, Schoonheid, zo oud en zo nieuw…”.

Zijn lange, zware en eerlijke strijd met zichzelf, zijn  overgave en uiteindelijk zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus en de Kerk, beschrijft hij uitvoerig in  zijn beroemde “Belijdenissen”. Hij belijdt zijn eigen zonden en onmacht  én hij belijdt de  grootheid van Gods liefde die hij altijd, ook onwetend in het diepst van zijn wezen meedroeg. “Gij waart binnen en ik zelf was  buiten”. Augustinus heeft naar de waarheid gezocht, hij heeft passioneel van een meisje gehouden, waarmee hij niet getrouwd was,   die hem zijn zoon Adeodatus gaf en waarmee hij vijftien jaar geleefd heeft. “De plaats waar ik haar uit mijn hart gerukt heb is altijd blijven bloeden…”. Hij heeft zijn moeder ontgoocheld en bedrogen door te beloven met haar naar Italië te reizen en dan ’s nachts alleen te vertrekken. Hij heeft zijn toehoorders bedrogen. In het diepst van zijn  wezen bleef hij echter eerlijk met zichzelf en daar ontmoette Hij God. Hij had de moed om aan zijn leven radicaal een andere wending te geven. Hij kon niet leven zonder gemeenschap van mensen. In zijn eerste gemeenschap nam hij zijn zoon en zijn moeder op. Later, als bisschop leefde hij samen met zijn priesters. Toch vraagt hij dat ze hem de laatste dagen van zijn leven alleen laten omdat hij zich wil voorbereiden op de grote ontmoeting.

De “belijdenissen”  bevatten zijn levensgetuigenis, strikt persoonlijk en uniek met de weergave van zijn meest intieme gevoelens. Hoe kan deze meest eigene levensgeschiedenis anderen interesseren? Omdat zijn “Belijdenissen” zo authentiek zijn, daarom zijn ze ook zo universeel.

Je krijgt enig nieuws uit de gemeenschap, een hoopvolle klank uit Syrië en een grote hoeveelheid nieuws en berichten over de politieke, militaire en morele situatie. Tenslotte geef ik je weer een hoeveelheid slechte foto’s van een slechte fotograaf met een  oude kapotte camera, als bewijs dat de inhoud van een boodschap belangrijker is dan de Hollywoodkwaliteit van beelden. (Nvdr: kunnen wij op technische redenen niet bijvoegen.)

P. Daniel

Vrijdag 30 augustus 2019

Stichtende  verhalen

In Qâra heeft een rijke Syriër een mooi huis gebouwd. Naast zijn huis heeft hij een modern sportcomplex aangelegd in dank aan de president en ter ere van de “martelaren”, nl. de vele soldaten en anderen die hun leven gegeven hebben voor de bescherming van het volk. Iedere groep en iedere persoon mag gratis het sportcentrum gebruiken. Moge de Heer deze edelmoedige Syriër zegenen.

Lees verder

Vranckx’ tegenpool

Afbeeldingsresultaat voor love for syria

De Britse Eva zu Beck realiseerde zich dat er nog een andere wereld te ontdekken viel dan die in haar straat, stad, land. Zij trok de wijde wereld in. Bezocht plaatsen waar je je dochter, vrouw, zus niet alleen zou laten reizen. En draaide er video’s. Ze heeft haar eigen YT-kanaal, heeft ca. 1 miljoen volgelingen op sociale media, maakt reisdocumentaires voor anderen – studeerde o.a. Duits en Frans in Oxford – en werkte een tijdje in het EU-parlement te Brussel. Bij: https://www.evazubeck.com/ verneem je meer.

Eva koopt geen documentaires, staat met geen Arafatsjaal en een dramatisch gezicht te declameren, zit niet in een duidingsprogramma te preken… Eva trekt de wereld rond en maakt met een onbevangen blik reisimpressies. Licht te verteren kost met in de rand vermelding van de problemen. Enthousiast, goedgezind, lachend. Meer moet dat niet zijn. Zo trok ze ook naar Syrië.

Zogezegd

Van facebook geplukte reactie n.a.v. de aangekondigde inbeslagname van Hengelhoef om er asielzoekers in onder te brengen:

Ze kunnen misschien nog asielzoekers opvangen in Plopsaland, Bobbejaanland, de Zoo van Antwerpen, … doe het vlug want de Brexit komt eraan … dan geraken al die gelukzoekers niet meer in Engeland … geef ze ook nog wat van ons betaalde belastinggelden …. en hou zelf ook nog wat over onder de vorm van “opstappremies” … HELP … België is failliet !!!”

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Red Hengelhoef

28 augustus om 13:02 ·

Afbeelding kan het volgende bevatten: 4 mensen, lachende mensen, lucht en buiten

Hengelhoef terug onwettig asielcentrum ?

In Het Belang van Limburg lazen we gisteren dat Oostappen Groep interesse toont in extra opvang van asielzoekers. Hengelhoef komt opnieuw ter sprake om eventueel als asielcentrum te functioneren. Als “Red Hengelhoef” zullen we dit dossier, zoals in het verleden, met argusogen blijven volgen. Opnieuw zal men hiermee in de onwettelijkheid treden. Volgens de stedenbouwkundige voorschriften (ref. het zeer recente Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan / PRUP toeristisch-recreatief knooppunt “Hengelhoef”) is en dient Hengelhoef een recreatiedomein te blijven. In het PRUP is zelfs mee opgenomen dat Hengelhoef enkel en alleen mag gebruikt worden als recreatiegebied. Bovendien zijn er talrijke gerechtelijke uitspraken die elke andere vorm van invulling verbieden. Red Hengelhoef blijft ijveren voor een positieve recreatieve groene invulling van Hengelhoef.

Neem een kijkje:

Zelfkolonisatie

Afbeeldingsresultaat voor nederlands uitstervende taal

Verkopen bedrijven méér als ze hun reclame in het Engels verspreiden? Wat is er toch met ons? Hebben we geen zelfrespect meer? Uw dienaar ergert zich blauw aan de taalarmoede, taalverkrachting, taaluitverkoop… die de laatste jaren als een sluipend gif de volgende generatie cultureel en taalkundig verarmt. Hoor ze eens praten… “Oh, my god… Amazing!… Are you serious?… No way!… Lucky strike… You’re kidding!…Honest?…Creepy… Outstanding!… Shit!… ” En ze vinden dat heel normaal. En dan maar klagen dat ‘begrijpend lezen’ achteruit gaat – al heeft dat ook met een ander probleem te maken, nietwaar?

Het begon na de bevrijding: coca-cola en chocolade, gevolgd door chips, “cereals“, gebakken gemalen rundvlees met véél vet (ook hamburgers genoemd)… en nu zijn huisgezinnen waar er nog normaal gekookt wordt, waar men nog samen aan tafel zit, een uitzondering. “Fast food”… “Take Away”... Het zal wel aan de leeftijd liggen – berustend – maar we denken steeds vaker aan onze ouders met hun verheerlijking van “de goede oude tijd”.

Zijn we kankeraars omdat we vinden dat de Vlaamse regering zou moeten ingrijpen bij de Amerikanisering van het taalgebruik? Een voorbeeld: gisteren in de brievenbus, een foldertje voor ZEB FOR STARS – kinderkleding – met onderstaande bloemlezing van de titels bij kledingstukken (… die op hun beurt ook een Amerikaanse benaming kregen. broeken werden pants, hemdjes t-shirts, niemendalletjes met spaghetti-schouderbandjes tank tops en dit kledingstuk kennen we nog niet “crop top”, hemden werden shirts, kleedjes dresses, sneakers vervangen sportschoenen…) Here we go, zouden we zeggen moesten we niet zo’n muggenzifters zijn:

Season Deals tot -50%
Ready for school
Boys … Girls
Pack your schoolbag
Win een meet & greet
Gamer 4 Life
Street boys
Hey, hey… Stop: boys only! Ok, girls kunnen best wel cool zijn maar deze trends zijn toch wel voor de street boys onder ons. Army green, big logo’s & coole sneakers, een topcombinatie!
Trend update
’90 Fashion trends die nu terug volledig “in” zijn!
The ’90 sitcom t-shirt
Get in style
All about the brand
Cargo pants
Sneaker love
Kaki is back
Boys with style
City streets are the real runway!
We love jumpsuits.

Het kinderkledingbedrijf voorziet in alle gemakken, zelfs een “man cave”, waar de zich vervelende papa een biertje kan drinken. Waarom dit niet gewoon een drankgelegenheid noemen? En is dit dan geen seksualisering, een typering van de man-vrouw rol? Wordt er onderhuids geïnsinueerd dat de papa geen verstand van kleren heeft, niet het geduld heeft kleren te kiezen voor en laten passen door zijn kroost? Of wordt hier gesuggereerd dat papa’s een grotere dorst hebben?

Alle gekheid op een stokje: het kan ons geen barst schelen dat er een drankje kan gekocht worden in een kledingzaak… we willen gewoon de verloedering van het Nederlands aanklagen. Eén ding staat als een Trumptoren boven water: bij ZEB zetten wij geen voet over de drempel… zelfs niet bij “an offer we can’t refuse“…

Quo vadis, Syria?

Dat Noord-Hama/grens Idlib intussen helemaal bevrijd werd van het terroristisch gespuis – met uitzondering van de observerende Ottomanen in Morek – hebben we zaterdag in pater Daniels bericht toegevoegd.

Onderstaande video biedt een overzicht. Het begint met de weigering van HTS de demilitarisering van de zgn. de-escalatiezone rond de grens met het regeringsgebied te respecteren. En eindigt met de bevrijding van heel de zuidelijke punt, waardoor de burgerbevolking niet meer het mikpunt is van “rebelse” raketten van HTS. In Morek bevindt zich nog de Turkse observatiepost, die nu geen zin meer heeft. Voorlopig weigeren de Turken te vertrekken. Het Russische leger heeft de wacht der Syrische militairen bij de Turkse observatiepost afgelost.

Chinese media gingen poolshoogte nemen in Khan Sheikhun:

Het Syrische leger kamt de regio uit en beveiligt haar stellingen.

Deze gezinnen keerden al terug naar Khan Sheikhun:

Lees verder

Gevaarlijk?

Volgens Bolton, op werkbezoek in Oekraïne, is energie-afhankelijkheid gevaarlijk. Echter niet als die energie uit de VSA geleverd wordt. Daarom verzetten de VSA zich zo sterk tegen de Nord Stream 2 gaspijplijn naar Noord-Duitsland. Uit pure goedhartigheid willen ze Duitsland waarschuwen voor het glad ijs waarop ze zich begeven. En wat doet men als een ongehoorzaam kind niet wil luisteren? Straffen! Duitsland ziet zich verplicht een LPG-terminal te bouwen om “bondgenoot” VSA te plezieren. Of dat volstaat?

Klein detail: de VSA importeren ook olie vanuit Rusland: volg bruggetje naar maandelijkse invoer per 1000 barrels.

Afrikaanse landen worden ook met sancties bedreigd als ze het wagen nog Russische wapens te kopen. Wapenafhankelijkheid is immers ook gevaarlijk. Tenzij… vul aan. (…)

Een analyse van het land b

Afbeeldingsresultaat voor haan leeuw cartoon

Tamelijk accuraat tot aan het jaar 1830. Begin er maar aan een buitenlander uit te leggen hoe belgië in elkaar steekt en waarom Vlaanderen onafhankelijk moet worden. Er wordt zelfs geen melding gemaakt van het feit dat Brussel ook Vlaanderens hoofdstad is (… naar onze mening mogen ze die titel gerust aan een échte Vlaamse stad geven).

Proactief

Afbeeldingsresultaat voor proactive margarine

Het lijkt wel alsof iedereen krampachtig de andere kant opkijkt als Israël – internationaal erkend als de énigste democratie in het M.O. – buurlanden aanvalt, als Israël grondgebied van buurlanden annexeert, als Israël bodemschatten van buurlanden – op het land of in de zee – rooft en ten gelde maakt. Israël is ‘s werelds knuffelbaby, die ten allen prijze moet beschermd worden tegen reële en fictieve belagers. Met bovenaan kinderjuf VSA, die haar baby – volgens het motto “mijn kind, schoon kind” – de hemel inprijst en alle stoute kindjes in de buurt de les leest. Het inmiddels beruchte vredesplan wordt tot na de nieuwe Israëlische verkiezingen opgeborgen in de map “Israëls uitbreiding: wie laat zich omkopen?”

Israël gaf zelf toe in drie landen aanvallen uitgevoerd te hebben: Syrië, Libanon en Irak. Doet zelfs geen poging het te ontkennen of zich van de domme te houden, vindt dat het dit mag en kan: zelfverdediging, nietwaar? Proactief, zoals dat heet. Proactief… goed hoor, dan is het in orde. Proactief is prima. Moeten we onthouden. Een argument dat we misschien in de toekomst kunnen gebruiken bij bv. het (niet) verlenen van asielvergunningen.

En de wereld kijkt weg. Reageert zelfs niet als er tijdens een persconferentie in Merkelland, Buitenlandse Zaken, een vraag over gesteld wordt. Het nietszeggend antwoord behelst slechts “Syrië” – de beide andere landen worden stomweg genegeerd.

De Libanese president, Aoun, heeft er een andere mening over. De aanval in zijn land is niets minder dan een oorlogsverklaring, vindt hij. (…)

Eind 2017 wuifde Aoun die mogelijkheid nog weg – nadat het Israëlische leger bij de Libanese grens oefeningen hield – Israël zou nooit meer Libanon aanvallen. “Nooit” bestaat niet in het M.O. Letizia Buonaparte, Napoleone’s mama, wist het al toen ze hoorde over haar zoons militaire overwinningen “Pourvu que ça dure!”

De kans op escalatie stijgt: Hezbollah dreigt met een “berekende aanval” op Israël. Geen proactieve, maar een reactieve. Dit ondanks Netanyahu’s orders aan de drie landen dat ze geen wraak mogen nemen… (…) Intussen schiet het Libanese leger quasi dagelijks op Israëlische verkennerdrones. (…)

Israëls leger is nu ook in het Farsi op sociale media (twitter, instagram en telegram) actief. Kwestie van de Iraanse bevolking de mogelijkheid te geven “zelf te kunnen beoordelen dat zij niet de vijand zijn, maar wel het onderdrukkende Iraanse regime” en “Het Iraanse volk verdient het de waarheid te horen, en dat is het wat wij willen delen.” Het Israëlische leger houdt de wereld van de waarheid in zes talen op de hoogte op sociale media. (…)