Duits gesjacher over doodsvonnissen

Afbeeldingsresultaat voor von allen guten geistern verlassen

Bij onze oosterburen zijn ze intussen “von allen guten Geistern verlassen”, wat beleefd uitgedrukt “op hun kop gevallen en blijven botsen” wil zeggen. In Irak en oost-Syrië, waar de Koerden de oliebronnen bewaken – zitten na de ineenstorting van het IS-Kalifaat ca. 60 IS-moordenaars – met een Duits paspoort – in de cel. Zij zullen zich daar voor de rechtbank moeten verantwoorden. Tot zover heeft de Bundesregering geen bezwaren. Echter… vermits het om “Duitse” burgers gaat moeten zij ook door Duitse waarden en normen beschermd worden. M.a.w. ze mogen weliswaar daar be- en veroordeeld worden, maar… hun leven is heilig. De doodstraf mag niet uitgevoerd worden. Het is naar verluidt al erg genoeg dat ze geen enkel perspectief op vervroegde vrijlating hebben. Irak schijnt de Duitse democratische waarden en normen genegen te zijn… echter… voor een prijs. In ruil voor economische hulp – 20 miljard euro aub – beloven ze plechtig hen te voorzien van diplomatische steun en hen geen kopje kleiner te maken. Iets waarmee de zgn. “Duitse” djihadisten tijdens hun IS-inzet geen probleem mee hadden.

Journalist vindt dat er dan een probleem van klasse-justitie ontstaat; inlandse terroristen kunnen naar de 70 maagden verwezen worden terwijl buitenlandse hier op deze planeet moeten blijven. Tja. Een probleem waarover we eens serieus moeten nadenken…. Eventueel de Epstein-oplossing?

Journalist vindt dat het buitenministerie geen “mening” uit over de Iraaks-Koerdische rechtspraak, echter, maar al te graag commentaar geeft over de rest van de wereld. Tja. Zo werkt dat nu eenmaal, als men aan het handje van een wereldmacht loopt.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De oorlog tegen Syrië blijft voortduren. Iedere dag vallen er nieuwe slachtoffers van terroristische aanslagen. Iedere dag worden soldaten gewond of gedood terwijl ze hun land en volk verdedigen. Nog steeds blijft het volk verstoken van zijn noodzakelijke grondstoffen, die door buitenlandse machthebbers worden gestolen of vernietigd. Dit alles blijft in de openbare opinie verborgen omwille van een stilte in de media, afgewisseld met halve waarheden en hele leugens. Het Syrische leger schijnt wel enkele belangrijke overwinningen in de Idlib behaald te hebben maar de hel voor de bevolking die daar door terroristen met steun van het buitenland aangewakkerd wordt is nog lang niet ten einde. Daarom heeft de dynamische Italiaanse vereniging “Ora pro Siria” voorgesteld een noveengebed te houden in voorbereiding op het feest van de Hemelvaart van Maria. We willen ons hierbij aansluiten in het besef dat deze noveen even zinvol en krachtig blijft na dit grote Mariafeest. Hiervoor stelt zij deze kleine litanie voor met afsluitend gebed.

Onbevlekt Hart van Maria, bid voor Syrië, bid voor ons (3 X).
Hl. Jozef, patroon en beschermer van de universele Kerk, bid voor Syrië, bid voor ons.
Heiligen van Syrië en van het Midden-Oosten, bid voor Syrië en bid voor ons Heilige Charbel, bid voor Syrië en bid voor ons Hl. Paulus, zegen het christendom in Syrië, help de christenen, vergeet deze wieg van het christelijk geloof niet Maria, Koningin van de Vrede, bid voor Syrië, bid voor ons Laat ons bidden.
God van Mededogen, Hoor het schreien van het Syrische volk. Genees hen die leiden onder het geweld. Troost hen die treuren om hun doden.
Sterk de geburen in hun zorg voor de opvang van de vluchtelingen.
God van Hoop, beziel de leiders zodat zij vrede kiezen in plaats van geweld en verzoening met vijanden. En geef ons hoop op een toekomst van vrede, gebouwd op rechtvaardigheid voor allen. Amen.

Ditmaal een kort vakantiebericht. We geven alleen maar wat nieuws uit het leven van de gemeenschap. In de bijgevoegde informatie en video’s heb je weer een overvloed aan berichten over de militaire, politieke, economische, sociale situatie in Syrië en in de wereld, alsook over de voortschrijdende morele ontwrichting in de wereld. We laten het daarbij.

P. Daniel

Nvdr: een videogetuigenis van zr-overste Agnes-Mariam de la Croix, die “een droom” heeft:

Vrijdag 16 augustus 2019

Flitsen

Familiebezoek

De zuster van een van onze medezusters kwam deze week meeleven samen met drie van haar kinderen en de verloofde van een van hen. Het was aangenaam om zien hoe elk met eigen gaven kon hulpen bij de verschillende werkzaamheden. En ’s avonds was het steevast voetbal, echt gemengd met jongens en meisjes, kinderen en volwassenen.  De verloofden wilden van de  gelegenheid gebruikt maken voor een goede voorbereiding. Voor christenen is dat op de eerste plaats een geestelijke tocht met een ernstige biecht. In de afscheidseucharistie baden we bijzonder voor hun intenties en voor alle jongeren en gehuwden. Voor de verloofden was het een definitieve stap in de  goede richting, zo hopen en bidden wij met hen.

Lees verder

Op zoek naar een geschenk?

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is mimycri.jpg

Is uw vrouwtje binnenkort jarig? Geen enkel idee welk geschenk haar een plezier kan doen? Onze redactie vond een hebbeding mét een verleden. Akkoord, een diamant heeft dat ook, maar dit is toch van heel andere dimensie.

Een Berlijnse madam, Vera Günther, zo links als de pest, “met een visie over EUropa”, maar met een rechtse financiële hoek eraf, vond het zonde dat de opblaasbare bootjes, achtergelaten op de Griekse eilanden voor de Turkse kust, geen tweede leven gegund werd. Eigenlijk vertellen die dingen hetzelfde verhaal als de “vluchtelingen”, vindt ze. We moeten op een andere manier naar hen kijken, zegt ze. Zij was één van de Gutmenschen die de “vluchtelingen” op de “Wir schaffen das”-perrons ging opwachten om hen te omhelzen.

1 + 1 = 3, telt ze. De derde, onzichtbare 1, is haar winst. Vera maakt immers tassen – elk stuk is uniek – want sommige tassen hebben zelfs een streep of een andere merkteken die hun tragisch lot verraadt. Het lot van een uitgerangeerde rubberboot? Neen hoor, Vera is duidelijk, haar klanten kopen deze tassen omdat “ze een verhaal vertellen, ze zijn méér dan slechts een ding”.

Ziet u het groter? Dan kan u ook een EUropese vlag uit originele lappen “vluchtelingen”rubberboot kopen. Het zal u niet verbazen dat Vera zo haar gedacht heeft over de klimaatproblematiek en dat haar campagne de ronkende naam kreeg “EUropa voor iedereen”. Goed gezien van Vera. De EU is immers – aan het handje van Merkel – verantwoordelijk voor de vluchtelingentsunami. Alle info bij Mimycry.

Galgenhumor

Hasbro lanceerde een nieuwe versie van het bekende strategische bordspel Risk dat vanaf de herfst te koop wordt aangeboden. In Risk Syria zijn tot 32 spelers (Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, VSA, Duitsland, Iran, V.K. Frankrijk, Israël, China, Indië…) betrokken bij een plaatsvervangende oorlog op de slagvelden van Syrië d.m.v. een oneindige reeks teerlingworpen om over het lot van Idlib en de terroristen te beslissen.

Speciale invalshoek van Risk Syria (€55.99, US$ 64.99) is dat noch Assads regering in Damascus, noch de zgn. “rebellen” aan het spel deelnemen als betrokken partijen. Zij zijn slechts pionnen, die zonder verpinken of mededogen tegen elkaar ingezet worden – met het doel elkaar af te maken – door de echte machten op de achtergrond.

Risk spelers zullen snel met het opzet van het spel vertrouwd geraken. Vele regels zijn gelijkaardig zoals de originele, o.a. het aanval-verdedigingsmechanisme. Nieuw is echter dat voor elke gesneuvelde soldaat, ook vijf burgers uit het spel moeten verdwijnen.

Opdrachtkaart met twee mogelijkheden

Het spel eindigt als er geen Syriërs meer over blijven. Na zo’n 37 uur speeltijd – typisch voor Risk – heeft degene die de meeste voordelen door de oorlog bereikt heeft, het spel gewonnen. Kaarten met opdrachten worden bij het begin van het spel getrokken en bepalen de doelstellingen. Zij kunnen o.a. je reputatie in je thuisland opvijzelen, toegang tot energiebronnen verlenen, je invloed uitbreiden of je wapenindustrie versterken.

Indien Risk Syria goed onthaald wordt overweegt Hasbro andere spellen te ontwikkelen, die op hun beurt verwijzen naar bepaalde wereldproblemen. Zo wordt over de Griekse versie van Monopoly – Akropoly – nagedacht waarbij alle spelers het spel beginnen met een onpeilbaar diepe financiële put of de Trump Jenga, waarbij de speler die de hoogste toren kan bouwen het recht krijgt vrouwelijke spelers te bepotelen.

Risk Syria kan u bestellen bij The Postillon

Quo vadis, Syria?

Dit wekelijks artikel omvat zowel goede als slechte berichten: over de samenleving, natuur, heropstanding maar ook de problemen van het herstel te wijten aan de zware sancties opgelegd door “de ware democraten” van het Westen, en over de militaire toestand – vooral in Idlib.

We beginnen met de zwaar geteisterde stad Aleppo, die ondanks alles als een sfinx herrijst en bruist van het leven:

Deze eeuwenoude souk – Unesco werelderfgoed – mag weer gezien worden. Het herstel gebeurde volgens de oude bouwtechnieken; de originele bouwplannen werden strikt gevolgd. Er is plaats voor 53 winkeltjes; 48 worden nu geopend – de rest volgt binnenkort. Kostenplaatje: 400.000 $, waarvan een gedeelte gedragen werd door de Aga Khan Foundation.

U herinnert zich Douma? Douma, waar de geënsceneerde gifgasaanval gedraaid werd. Douma, van waar de burgerbevolking van Damascus onder vuur lag. Douma, met het uitgebreid tunnelnetwerk. Douma, van waar uiteindelijk de terroristen een vrije aftocht naar Idlib aangeboden kregen in ruil voor het stopzetten van de gevechten. Ook daar wordt heropgebouwd, al zal het nog lang duren en veel geld/inzet kosten eer het terug leefbaar is. U herkent op de beelden het jongetje dat in Den Haag ging getuigen over de zgn. gifgasaanval.

Lees verder