New-Vision Alliance

Als voorzitter van een Vlaamse partij zou BDW het goede voorbeeld moeten geven. N.a.v. de vondst van “War on Drugs” – crime unit werd hij bijna lyrisch.

51 ideeën over Domme Engelse zinnen | grappige citaten, grappige teksten,  grappige gezegden

In Terzake kregen we gratis “free of charge” een “incentive” voor “multi-language adaption”, zoals

top targets: vermoedelijke misdadigers
money drops: geldoverdrachten
wake-up call: waarbij een belletje gaat rinkelen
tradeline: handelsroute
disrupteren: ontwrichten
kingpin: hoofdverdachte, spin-in-het-web
Kärcher: met alle middelen druk zetten

Wanneer krijgt Julian Assange even veel aandacht als de Oeigoeren?

Eigenlijk wou het straatkunst-collectief Captain Borderline de Britse regering, resp. justitie wakker schudden, maar dit is nu wegens de coronarestricties onmogelijk. … Voor zover men het überhaupt zou toegelaten hebben!…

Zeer toepasselijk net voor Goede Vrijdag, prijkt in Berlijn een gekruisigde Assange aan de muur van een gebouw.

Egypte’s megalomane nieuwe hoofdstad

De Egyptische bovenlaag heeft genoeg van de rommel, de drukte, de verkeersopstoppingen, het stof, het vuil van Caïro en bouwt voor zichzelf – weg van het plebs – een nieuw Caïro – 45 km verwijderd van de Nijl – met wolkenkrabbers, aansluiting op een snelspoor / wegennet, diplomatieke en universiteitscampus, handels- en regeringsgebouwen, hotels, ziekenhuizen, een nieuwe moskee en een nieuwe obelisk, één der hoogste torengebouwen ter wereld. Dit alles voorzien van de nieuwe elektronische snufjes. En het mag iets kosten. In 2015 werden de bouwkosten geraamd op 25 miljard dollar voor de eerste fase. Intussen doken de toeristeninkomsten onder nul. China heeft er al een voet tussen de deur; het stond meteen paraat om een lening te verstrekken voor het handelsdistrict. Voorlopig staan de appartementsgebouwen, aan beiden zijden van de nieuwe snelweg, te wachten op huurders/kopers. Alsof een gewone Egyptenaar zich dergelijke luxe kan veroorloven…

Brekend nieuws

Saudi Arabië geeft moord op journalist Khashoggi in consulaat toe -  DutchTurks.nl | Nieuws & Opinie

DE COVID-19 STERFTEGRAAD DAALT TOT 0,15% OP WERELDSCHAAL (griep ligt tussen 0,10 & 0,20%)

ONDERZOEK LEGT OOK DE FRAMING BLOOT DIE CIJFERS KUNSTMATIG DE HOOGTE IN JAGEN

Lector gezondheidswetenschappen en onderzoekshoofd Sam Brokken (PXL-hogeschool Hasselt):

“De IFR (Infection Fatality Rate) is de basisinschatting voor de mortaliteit bij een virale uitbraak. Het is als het ware een weergave van de kans om te overlijden, in dit geval aan COVID-19. Doorheen de tijd wordt de IFR steeds scherper gesteld, iets wat we zien bij elke uitbraak. Hoe meer data waarover we beschikken, hoe correcter de IFR.

Bij aanvang van de crisis liepen de cijfers op tot 3,6% om tegen juni 2020 al te dalen tussen de 0,3%-0,5% (1).

Naar het einde van het jaar toe bedroeg de IFR nog 0,23% (2).

Dit laatste cijfer werd ook door de WHO gepubliceerd.

Vorige week verscheen er een opvolgstudie van Prof. Ioannidis (Stanford University) gebaseerd bloedonderzoek uit wereldwijde data, de meest adequate vorm om antistoffen in kaart te brengen. De IFR blijkt gedaald tot 0,15% op wereldschaal (3)!

In deze studie verwijst Ioannidis ook naar andere artikels omtrent de IFR waarin hij de bias beschrijft die de cijfers kunstmatig hoog houden. Zo liet het Imperial College COVID-19 Response Team alle studies links liggen die minder dan 100 overlijdens hadden vastgesteld. Dit team is ook bekend van zijn Ferguson-projectie die in maart 2020 op basis van een model 40 miljoen doden voorspelde. Andere voorgaande studies worden ook onder de loep genomen, interessant om even na te lezen in de bijlage van de derde referentie.

Ook de adviseur van onze Eerste minister De Croo, Dr. Proesmans, verwijst graag naar hogere IFR’s. Zo verwees hij in de afgelopen weken constant naar een IFR van 1,36% gepubliceerd in The Lancet (4). Wat hij er niet bij vertelde was dat deze studie werd uitgevoerd in New York, meer dan 7 maanden geleden en louter op data van de lokale populatie. Op zich én op dat ogenblik een goede en relevante studie, echter valt deze niet te extrapoleren naar ons land. 32% van de populatie in New York lijdt aan zwaar overgewicht, onderliggende aandoeningen en worden geconfronteerd met een vaak onbetaalbare gezondheidszorg (5).

Zeer benieuwd of de Wereldgezondheidsorganisatie deze IFR zal ‘erkennen’ via een externe review. Het verbaasde me al bij de eerder vooropgestelde 0,23%.We kennen nu dus een globale IFR van 0,15% voor COVID-19, in een uitgesproken griepseizoen schommelt de IFR voor influenza gerelateerde mortaliteit tussen de 0,10% en 0,20% (5).

Ik laat de conclusie aan u over.

REFERENTIES

1) Mallapaty S. (2020). How deadly is the coronavirus? Scientists are close to an answer. Nature, 582(7813), 467–468.

2) Ioannidis, J. P. A. (2021). Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data. Bulletin of the World Health Organization, 99(1), 19-33F.

3) Ioannidis, J. P. A. Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: an overview of systematic evaluations. European Journal of Clinical Investigation), e13554.

4) Yang, W., Kandula, S., Huynh, M., Greene, S. K., Van Wye, G., Li, W., . . . Shaman, J. (2021). Estimating the infection-fatality risk of SARS-CoV-2 in New York City during the spring 2020 pandemic wave: a model-based analysis. The Lancet Infectious Diseases, 21(2), 203212.

5)https://www(dot)americashealthrankings(dot)org/explore/annual/measure/Obesity/state/NY6) Paget, J., Spreeuwenberg, P., Charu, V., Taylor, R. J., Iuliano, A. D., Bresee, J., Simonsen, L., Viboud, C., & Global Seasonal Influenza-associated Mortality Collaborator Network and GLaMOR Collaborating Teams* (2019). Global mortality associated with seasonal influenza epidemics: New burden estimates and predictors from the GLaMOR Project. Journal of global health, 9(2), 020421. ” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31673337/

Maak kennis met Sam Brokken:

En een recente video over de vele vragen die Sam Brokken heeft (Engels):

Mogen we nog een mening hebben?

Coronavirus, megaphone, news, speech, spread, virus icon - Free download

Onderstaand opiniestuk van Carine Knapen (facebook) werd druk bekeken, verspreid, gedeeld en van commentaar voorzien:

OPINIESTUK – MOGEN WE NOG EEN MENING HEBBEN?

Ik wil mijn vrijheid terug. Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen. Dit mag ik toch nog wel willen, niet ?

Ik moet de visie van de beleidsmakers – die uiteindelijk maar uit een handvol mensen bestaan – en de experten – die uiteindelijk ook maar uit een handvol mensen bestaan – niet volgen. Ik moet ze niet op hun woord geloven en zomaar alles wat ze op ons bord leggen zonder meer voor waar aannemen. En de media …. nou ja, zij al helemaal niet. Zij denken alleen maar in termen van kijkcijfers en winst. Angst verkoopt.

Ik heb recht op een eigen mening, een eigen visie.Ik heb het recht en zelfs de verdomde plicht om mij te informeren, alles wat er over de voorliggende problematiek geschreven is te lezen en analyseren, te luisteren naar de opinies van alle specialisten en de wereld te informeren.

We zien in de wereld verschillende strekkingen waarvan twee er sterk uitspringen : – zij die op basis van allerlei modellen, wiskundige formules en voorspellingen die ze niet hard kunnen maken ( ” we denken dat “, ” het zou wel eens kunnen dat “, ” we vermoeden dat ” …. maar nooit enig concreet bewijs ) beweren dat we hier te maken hebben met een killervirus dat er altijd zal zijn en waarvoor we de wereldeconomie volledig moeten plat leggen, de bevolking isoleren en gedurende lange tijd van hun vrijheid beroven, met gigantische gevolgen voor de maatschappij en de economie die miljarden verlies lijdt en volledig kapot gemaakt wordt.Zij hebben geen oog voor het welzijn van de mens, het belang van onze kinderen en de enorme schade die veroorzaakt wordt. In naam van de ” volksgezondheid ” moet alles er aan, terwijl – als je goed naar de cijfers kijkt – de volksgezondheid nooit op de helling heeft gestaan.en- zij die al hun tijd en energie investeren in het redden van de wereld van een totale ondergang met oog voor het welzijn van eenieder, het vrijwaren van de toekomst van onze kinderen en het beschermen van de economie die de motor is van de maatschappij.Er zijn wereldwijd duizenden specialisten en academeci die elk vanuit hun eigen expertise terrein nadenken en onderzoek doen naar andere oplossingen want die zijn er altijd. Het is nooit zwart-wit. Maar … heel eigenaardig wordt hun visie onder de mat geveegd, hun mening volledig genegeerd, ongeacht hoeveel wetenschappelijke studies zij op tafel leggen waar het bewijs van de zin of onzin van de maatregelen WEL geleverd wordt.

Overheden houden krampachtig vast aan één lijn en gaan hierin zelfs zover dat zij iedereen die er een ander mening op na houdt onderwerpen aan extreme vormen van censuur. Wie zijn hoofd boven het maaiveld durft uit te steken wordt overstelpt met kritiek en dreigementen. In mijn geval heet dit dan ” sekteleider “, ” facebookgoeroe ” en kraam ik alleen maar onzin uit. En ja, ik word regelmatig ook vanuit allerlei hoeken bedreigd. Dat ik al 9 maanden lang de materie bestudeer, elke wet, Decreet, Ministerieel Besluit, Europese richtlijn en resolutie die van ver of dichtbij iets met de zaak te maken hebben ondertussen als mijn broekzak ken, alle wetenschappelijke studies in de ene en in de andere richting gelezen heb, met honderden experten wereldwijd gesproken heb of minstens geluisterd heb naar wat zij vertellen om mij alle onderdelen van het probleem eigen te maken, al maandenlang samen met mijn team alle cijfers analyseer.en in totaal al zo’n 1.500 intellectuele uren geïnvesteerd heb in de hele zaak ( gratis ), is slechts een verwaarloosbaar detail dat van geen enkel tel is.

Wie het nog niet begrepen heeft : ik weet waarover ik spreek, wat ik helaas niet van iedereen kan zeggen, maar goed, ook zij hebben recht op een eigen mening ook al is deze mening gewoonlijk niet onderbouwd of gestaafd ( dat ik mij blauw erger aan hun onwetendheid en onkunde is voor mijn rekening ).

Wie denkt dat ik de bevolking tegen mekaar probeer op te zetten, verdeeldheid zaai, polariseer en nog meer van dat moois, vergist zich schromelijk.

Ik probeer de mensen ( opnieuw ) te verbinden en informeer over alles wat door de overheid en MSM verzwegen wordt. Ik geef een stem aan andere meningen en visies en ik rapporteer over mijn eigen bevindingen. Een onderbouwde eigen mening. Altijd met bronverwijzingen in de link.

Mensen hebben het recht op volledige informatie zodat zij zich met kennis van zaken een eigen mening kunnen vormen. Het is niet correct om halve waarheden en volle leugens te verkondigen. Het is niet correct om belangrijke informatie achter te houden en constant dezelfde eenheidsworst te produceren.In de volksmond heet dit ” de mensen blazen wijs maken “.

Mensen zijn niet dom. Ze worden dom gehouden. Hoe minder ze weten, hoe beter. Dan stellen ze geen vervelende vragen en is de kans dat ze gedwee de eenheidsworst doorslikken groter.

De vrijheidsbeperkende maatregelen duren nu al 5 maanden. We mogen mekaar al een jaar lang niet meer aanraken, kussen een knuffelen. Dit is te absurd voor woorden en dit al zeker nu de praktijk uitwijst dat de maatregelen voor geen meter werken en de gevolgen van deze maatregelen vele malen erger zijn dan de beweerde kwaal die men op basis van modellen en voorspellingen tracht te bestrijden.

Hoe is in het godsnaam mogelijk dat zovelen daar de ogen voor blijven sluiten? Hoe is het mogelijk dat ze niet zien dat ze gemanipuleerd en geconditioneerd worden ? En vooral, hoe is het mogelijk dat ze bereid zijn om al hun vrijheden aanhoudend op te offeren voor … 2.000 tot 7.000 ziekenhuisopnames ?

Als je naar de debatten op tv luistert wordt er altijd gesproken in honderdtallen ( ICU ) en duizendtallen ( “besmettingen ” en zieken ). Bloedernstig. De wereld is aan het vergaan. Geen enkel anker dat er zelfs maar aan denkt om de bemerking te maken dat er in dit land 11.508.000 mensen zijn en het ” probleem ” geen probleem is en heel gemakkelijk kan opgelost worden door het opschalen van de ziekenhuiscapaciteit. Daarmee bedoel ik niet het aantal bedden want daarvan hebben we er meer dan genoeg ( 52.265 ).

Ziekenhuizen overigens ook ( 104). Ik doel op het opschalen van de personeelscapaciteit. Eigenlijk hebben we ook op dit vlak voldoende werkkrachten ware het niet dat tal van verpleeg-en zorgkundigen van (andere ) afdelingen die op een lager regime zijn gezet, in technische werkloosheid zijn ( in plaats van ze om te scholen naar C19 verzorging ) en er bij de actieve verpleeg- en zorgkundigen een grote personeelsuitval is wegens overmoeidheid of … omdat ze in quarantaine zijn geplaatst.

Indien de overheid ab initio zou geïnvesteerd hebben in het opschalen van de ziekenhuiscapaciteit, zouden alle maatregelen overbodig zijn geweest en het land niet aanhoudend in een wurggreep blijven zitten. Je legt verdomme toch geen gans land plat voor 6 maanden of méér voor 7.000 C19 zieken waarvan de meesten amper 3 dagen in het ziekenhuis verblijven? Je laat toch geen kankerpatiënten en mensen met tumoren in de kou staan om ICU bedden vrij te houden voor 540 – 1.000 of 1.800 ernstig zieken ?

Tijdens de eerste golf werd er gesteld dat de ICU bedden konden opgeschaald worden naar 5.000. Waar zijn ze ?Tijdens de zomer van 2020 is er door Minister De Crem ( Defensie ) een nieuw veldhospitaal besteld voor 12 miljoen euro ( want we hadden er geen meer ). Waar is dat veldhospitaal ?

Waarom zijn er honderden miljoen geïnvesteerd in teststraten, PCR testen, contact tracing en de inrichting van vaccinatie centra maar niet in de ziekenzorg ?

Waarom wordt er geen enkele aandacht besteed aan focused protection ? Het is al sinds 25.02.2020 geweten dat de bejaarden en de zwakkeren ( mensen met chronische ziekten en andere aandoeningen waaronder zwaarlijvigheid ) de grootste risico groepen zijn en er bij de jongere bevolking onder de 70 jaar veel minder risico’s bestaan nu zij gewoonlijk slechts een milde vorm van de ziekte krijgen, als ze überhaupt al ziek worden ?

93-95% van de geteste personen test negatief. Van de positief getesten wordt slechts een fractie effectief ziek. Het gemiddeld profiel van een ziekenhuispatiënt is een man van 70 die 100 kg weegt. Af en toe is er een meer ernstig zieke in de categorie + 50 en +60 maar dan we spreken we over tientallen. Van hen wordt gezegd dat zwaarlijvigheid nog steeds het grootste probleem is. Amper 0,01% van alle kinderen tussen 0-18 jaar ( 2.560.000 ) test positief. Van die 0,01% is slechts een handvol dat ziek wordt. Waar hebben we het dan in godsnaam over ?

Waarom heeft noch de regering Wilmès I & II, noch de regering Vivaldi op federaal, provinciaal en lokaal niveau een algemeen en/of bijzonder nood-en interventieplan opgesteld ( ANIP of BNIP) zoals de wet van 2006 en de wet van 2019 verplicht voorschrijft ?

Waarom is er nooit een regelgevingsimpactananalyse ( RIA) opgesteld en voor advies voorgelegd aan het IAC ?

Er zijn sinds 18.03.2020, 38 Ministeriële Besluiten ( ja, 38 ! ) uitgevaardigd ter bestrijding van het C19 virus. Voor geen enkele van deze Ministeriële Besluiten is het advies van de wetgevende kamer van de Raad van State gevraagd. Van de Gegevensbeschermings-autoriteit overigens ook niet. Er is geen enkele controle, geen enkele bewaking van onze mensenrechten en de impact van de maatregelen op de bevolking, de maatschappij en de economie. Ze doen dit alles niet op grond van de zgn. ” hoogdringendheid “.Dat is iets dat ze in het begin konden inroepen maar niet meer na verloop van één jaar. Het beschikbare wettelijke instrumentarium wordt volledig genegeerd. De Minister van Binnenlandse zaken blijft Ministeriële Besluiten uitvaardigen waarvan de inhoud zo vaak aangepast, gewijzigd, aangevuld en/of opgeheven wordt, dat een kat haar jongen er niet meer in terug vindt. Maar een degelijke (pandemie)wet die het democratisch proces doorlopen heeft ? Ho maar.

Het voorontwerp van pandemiewet werd op 26.02.2021 zonder voorafgaandelijk advies van de wetgevende kamer van de Raad van State en van de Gegevensbeschermingsautoriteit voorgelegd in de kamer. Het is afgewezen en terug ingetrokken omdat het met haken en ogen aan mekaar hing.Ondertussen heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit spaanders gemaakt van dit voorontwerp en gaan we terug naar af maar… dat belet ons Annelies niet om aan hoog tempo onzinnige Ministeriële Besluiten te blijven spuien.

Het laatste nieuwe in de rij is de verplichting om in treinen richting kust op de heenweg aan het raam te zitten maar … niet op de terugweg. In treinen naar andere toeristische bestemmingen geldt deze verplichting dan weer niet. Dus… het virus is enkel actief richting kust maar niet richting binnenland en ook niet op alle andere treinen, bussen, tram en metro ? Hilarisch… slecht.

En niet-essentiële winkels mogen nu nog enkel klanten ontvangen op afspraak wat zich in de praktijk vertaalt tot een afspraak aan de inkom en 5 minuten later mag de klant binnen. Hilarisch… onzinnig.

Veel minder grappig is het feit dat de contactberoepen terug achter slot en grendel zitten, de horeca, de evenementen-cultuur-reis- sport en hobbysector al 5 maanden dicht zijn, de scholen gesloten werden en kinderen ook tijdens de Paasvakantie geen uitzichten hebben. Pro memorie, ligt er nog altijd GEEN ENKEL bewijs voor dat en waar precies er besmettingshaarden zijn. Ze weten het niet. Ze slaan er met hun klak naar. Idem dito wat betreft de avondklok.

Mogen we nog een mening hebben ? Ja zeker. De vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd door de Grondwet.

Mogen we gefundeerde kritiek hebben op het beleid en eisen dat ze het roer 180° graden draaien ? Ja zeker. Wat zij doen is een RAMP voor de maatschappij en de economie.Het zijn een stelletje prutsers. Voilà, het hoge woord is er uit.

De 150 volksvertegenwoordigers hebben hun zitje in de Kamer gekregen dankzij onze stem. Zij zijn vertegenwoordigers van het volk. Een vertegenwoordiger is een mandataris. Een mandataris moet altijd rekenschap afleggen aan zijn opdrachtgevers ( wij ).Het minste dat ze wel kunnen doen is opkomen voor hun kiezers ( in plaats van enkel eigen belangen en partijpolitiek belangen na te streven ). Waar zijn ze ? Wat doen ze voor ons ?

De Ministers zijn benoemd door de Koning. 8 van de 15 – waaronder Annelies Verlinden en Frank Vandenbroucke – zijn nooit democratisch verkozen. Zij zijn rekenschap verschuldigd aan het volk. Wij hebben inspraak in wat ze doen. Zij moeten aan ons verantwoording afleggen en de wet van 1994 op de Openbaarheid van Bestuur evenals art.32 van de Grondwet respecteren ( wat ze niet doen ). Zij zijn tevens aansprakelijk voor de schade die zijn door hun ondoordacht handelen veroorzaken.

De beleidsmakers hebben onze grondwettelijke vrijheid van vereniging onwettelijk beperkt tot maximum 4 personen buiten en 1 persoon binnen en onze recht op manifesteren afgepakt ( maximum 50 personen is even veel waard als niets ).

Voor alle duidelijkheid is dit niet enkel door Annelies Verlinden beslist maar door het Overlegcomité en de Ministerraad waar alle politieke partijen vertegenwoordigd zijn. Dus het is niet enkel CD&V, Open-Vld, Vooruit ( met de geit ) maar ook N-VA, Groen, Vlaams Belang en Pvda. De Vlaams coaltiepartners EN de oppositie hebben de rangen gesloten. Enkel de Walen roeren in de pot en vinden de strengere lockdown een driedubbele mislukking. Hebben wij, het volk, het recht om ons daartegen verzetten ? Ja zeker.

Zijn de boetes en arrestaties van bestuurlijke politie legitiem ? Neen, dat zijn ze niet. Ze zijn gebaseerd op Ministeriële Besluiten die gesteund zijn op wetten die geen van allen van toepassing zijn.

De Grondwet bepaalt dat een sanctie slechts kan opgelegd worden krachtens wet. Zelfs de wet op de civiele bescherming en de wet op de civiele veiligheid waarop de M.B.’s gestoeld zijn voorzien niet in sancties voor de inbreuken die bij deze M..B. strafbaar zijn gesteld.

Elke politie-agent die zich schuldig maakt aan geweld en slagen en verwondingen in geval van verzet tegen een bestuurlijke aanhouding is persoonlijk aansprakelijk en kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Verspreid de boodschap. Verkondig uw mening. Kom op voor uw rechten. Laat de angst los en zie de dingen zoals ze werkelijk zijn. Samen sterk.

Oproep geplaatst op facebook, 28.3.21, door Carine Knapen