VSA wapenindustrie = VSA politici

De top-5 van de Amerikaanse wapenindustrie, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics en Raytheon, gaven in 2020 meer dan 60 miljoen $ uit aan politieke steun, waarmee ze in feite politieke kandidaten en partijen omkochten in het belang van hun eigen portemonnee.

Een voormalig lid van de Raad van Bestuur van Raytheon (bekijk promotiefilmpje “We need new ideas”), tevens gepensioneerd 4* generaal, Lloyd Austin, werd recent benoemd als minister van “defensie”. Dat hij een macabere zin voor zwarte humor heeft mag blijken uit: “We want to lead with diplomacy…” In Irak en Syrië een algemeen bekend gegeven: diplomatieke bommen en granaten zijn in feite paaseieren van de Amerikaanse vredesduif.

De draaideur tussen het Pentagon, de oorlogsindustrie en het Congress wordt voortdurend gesmeerd. Republikeinen = Democraten = Republikeinen = Democraten = Amerikaanse wapenindustrie. Al de rest – “democratie verdedigen” en soortgelijke praat-voor-de-vaak – is dikke “bullshit”.

Linkse paus

Bestand:Coat of arms of Jorge Mario Bergoglio.svg - Wikipedia

… Paus Franciscus staat bekend om zijn ongenuanceerde uitspraken als het er op aan komt conservatieve katholieken te schofferen. Hij profileert zich graag als “progressieve ” paus en schuwt het niet zich te mengen in de politiek van landen, die een koers varen, die hem niet links genoeg lijkt. “Populisten” moeten het ontgelden, ook al zijn het mensen, die christelijke waarden verdedigen, zoals de bescherming van het ongeboren Leven of de verdediging van het christelijk huwelijk tegen diegenen, tot in de katholieke Kerk toe, die het willen uithollen en vernietigen. Hij koestert de islam, uit naïviteit of uit cynisme, terwijl hij terzelfdertijd kritiek uit op degenen die de massa-migratie van moslims en dus de islamisering willen inperken…

Lees verder…

Een bericht uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Decennia geleden  gaf  ik bij het opruimen van mijn kamertje in de abdij van Postel  een stapel boeken aan de bibliothecaris. Hij kwam terug met  het boek van de Parijse chirurg Pierre BARBET, De Passie van Onze Heer Jezus Christus gezien door een chirurg, (Brepols, 1951) en zei dat het een boek van grote waarde was. Ik begon het te lezen en heb het gedurende vele jaren tijdens de Goede Week herlezen.

Dr. Barbet ziet in de lijkwade van Turijn de perfecte illustratie van de Passie van Jezus, geheel in overeenstemming met het Evangelie. De weergave van de wonden op het doek zijn voor hem allemaal zo anatomisch correct, dat hij dit doek als de authentieke lijkwade van Jezus Christus beschouwt. De afbeeldingen zijn volgens hem van menselijk bloed. Later werd vastgesteld dat het van de groep AB is. Het gestolde bloed is op het doek tot bloedvezelstof en serum herleid.

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

De geseling was geen joodse straf met 40 – 1 stokslagen, maar een gruwelijke Romeinse geseling waarbij meermaals het slachtoffer gedood werd. De 2 loden bolletjes drongen diep in het lichaam door en maakten ruim 120 wonden. Andere artsen hebben later aangetoond dat dergelijke geseling behalve onbeschrijfelijk pijnlijk ook dodelijk kan zijn door het blokkeren van de nieren, hartinfarcten en blijvende krampen. Op Jezus’ Hoofd werd een doornenkroon vooral achteraan ingedrukt. Op de rug zijn de vele wonden van het dragen van de dwarsbalk van het kruis te zien. Volgens dr. Barbet werden de nagels voor de kruisiging door de polsen gedreven. Anderen hebben later gemeend dat het toch iets meer door de handen was.  De pijn moet in ieder geval immens geweest zijn, zodat de duim helemaal naar binnen getrokken werd en ook niet zichtbaar is op de lijkwade. De nagels door de voeten moeten eveneens een enorme pijn veroorzaakt hebben. Zijn benen zijn niet gebroken. Dit gebeurde bij de andere gekruisigden om te beletten dat ze zich nog konden oprichten om te ademen. Jezus’ hart werd met een lans doorboord, waaruit bloed en serum vloeide. Barbet bevestigt ook de echtheid van wat het Evangelie vermeldt over het zweten van bloed in de Hof van Olijven. Bij extreme angst worden de poriën zo verwijd dat het zweet zich met bloed vermengt. Hij was zo getroffen door dit immense lijden, dat hij niet meer in staat was de Passie uit het Evangelie tot het einde toe te lezen.

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Latere onderzoekers hebben de studie van P. Barbet aangevuld met de beschrijving van het gelaat, bedekt met wonden en geheel bebloed. Rond de afbeelding van de gebroken neus op de lijkwade werden pollen aangetroffen die toen veel voorkwamen in de straten van Jeruzalem. Vermoedelijk is deze man brutaal op de grond gevallen of geduwd.

Lees verder

De wereld is een schouwtoneel (vervolg)

Gerelateerde afbeelding

Als enigszins geïnteresseerde wereldburger volg je de politieke spanningen tussen de wereldmachten, zoals VSA vs. China, VSA vs. EU, VSA vs. Venezuela, VSA vs. Syrië, VSA vs. Rusland, VSA vs. diverse staatsleiders… enz. Waarbij de VSA als ultieme chantage met sancties dreigen. Zoals tegen Duitsland en iedereen die eraan meewerkt, resp. niet tegenwerkt, voor de bijna afgewerkte Nord Stream 2-gaspijplijn van Rusland naar Noord-Duitsland. Zoals tegen Rusland voor de Krim-terugkeer naar de oude schaapstal.

Je zou dan toch denken dat alle handel tussen de VSA en Rusland (… de EU volgde de VSA-bevelen en mocht daarvan de economische schade incasseren) op nul staat. Niets is minder waar. De handel tussen Rusland en de VSA is sinds 2015 redelijk stabiel, zelfs stijgend tot 2018. In 2019 importeerde de VSA voor $ 22.26 miljard, in 2020 voor $ 16.84, en exporteerde voor $ 5.78 miljard in 2019, en voor $ 4.88 $ in 2020. U kan de cijfers raadplegen op https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4621.html. Het lijkt wel als of de handel en de politiek zich op twee verschillende planeten bevinden.

In 2020 importeerden de VSA een record tonnage ruwe olie uit Rusland, waardoor Rusland naar de derde plaats van olieleverancier gestegen is, vòór Saoedi-Arabië. Uit cijfers van het jaar 2019 blijkt dat het percentage geïmporteerde olieproducten (ruwe olie inbegrepen) vanuit Saoedi-Arabië en Rusland toen nog gelijk was (elk 6% van het totaal). Volledigheidshalve: slechts 3.3% van het gemiddeld dagelijks olie(producten)gebruik komt uit het buitenland. Cijfermateriaal vindt u hier: https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-exports.php / https://www.statista.com/statistics/191236/petroleum-imports-into-the-us-from-russia-since-2000/

De woordvoerder in onderstaande video verwijst naar het https://www.eia.gov/, het US Energy Information Administration, waar u alle nuttige info kunt terugvinden.

Maar als Duitsland, en in het verlengde Europa, gas wil kopen van Rusland, dan mag dat niet. Dan worden we naar verluidt te afhankelijk… Maar het duurdere Amerikaanse schaliegas, het natuurbedreigende, -vernietigende “America First”-gas, dàt mogen we wel kopen… daarvan mogen – moéten – we wel afhankelijk zijn voor onze energiebevoorrading!

Mafia Protection wallpaper by sachinjyotish - 1c - Free on ZEDGE™

Bidens buitenminister Blinken kwam speciaal even over en weer om ons nogmaals de les te spellen én te bedreigen met sancties voor het geval we (Duitsland & buitenlandse partners) zo driest zijn Nord Stream 2 af te werken en de gaspijpleiding in gebruik te nemen. En ja, de Fortuna legt vlijtig de hand aan de laatste kilometers buizen op de bodem van de Baltische Zee. De positie van het schip vindt u hier: https://www.vesselfinder.com/nl/?imo=8674156

De buitenlandse politiek der VSA begint steeds meer te lijken op de beruchte Pizzopraktijk die “protectie” verleent aan winkeliers en bedrijven. Zo niet…

… en dan hebben we het in deze bijdrage nog niet gehad over de openlijke diefstal van olie in Syrië…

The Godfather President: Legend, Bobby: 9780990937326: Amazon.com: Books

https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c4621.html

Ongehoord Nederland

 • Islamitisch Broederschap in Nederlands parlement
 • Partijvoorzitters zonder mondmasker
 • Ingekorte quarantaine
 • Fysiek vergaderen
 • Mortaliteit griep = corona… wordt gecensureerd
 • Kritiek volksvertegenwoordiger op regeringsbeleid wordt gecensureerd
 • Tweet Baudet wordt gecensureerd
 • Enz. enz.
 • Hypocrisie eenzijdig racisme
 • Aanpak coronacrisis Zweden, Florida…
 • Vooringenomenheid nieuwsredacties
 • Verkiezingen, regeringsvorming Nederland
 • Recht op betogen, meningsuiting
 • Bidens recht op pensioen…

Palmzondag

Pietro Lorenzetti (ca.1280–1348) fresco ca. 1320 – Basiliek van San Francesco d’Assisi, Assisi.

Met de cantate Himmelskönig, sei willkommen (BWV 182) laat Bach de Stille Week beginnen. Jezus trekt hier Jeruzalem in, nederig zittend op een ezel. In het instrumentale openingsdeel van de cantate heeft Bach dit beeld prachtig op muziek gezet, met een hoorbaar ‘stappende’ beweging.

Intocht in Jeruzalem

Toen Jezus verder trok naar Jeruzalem, nam Hij de twaalf leerlingen apart, en onderweg zei Hij tegen hen: ‘Kijk, we gaan op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en schriftgeleerden, en ze zullen Hem ter dood veroordelen. Ze zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten, Hem te geselen en te kruisigen, en op de derde dag zal Hij tot leven gewekt worden.’ (Matt. 20:17-19)

Ze naderden Jeruzalem en kwamen in Bethfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden, die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: “De Heer heeft ze nodig. Maar Hij stuurt ze meteen terug.” ’ Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet gezegd is:
Zeg tegen de dochter Sion:
zie, uw koning komt naar u toe,
zachtmoedig en zittend op een ezel,
op een veulen, het jong van een lastdier. (Mattheus 21:1-5)

Vrees niet, dochter Sion! Zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen. (Johannes 12:15)

Ze gingen weg en vonden een veulen, vastgebonden bij een deur, buiten aan de straat, en ze maakten het los. Sommige omstanders zeiden tegen hen: ‘Wat doen jullie daar, waarom maken jullie dat veulen los?’ Ze antwoordden hun zoals Jezus gezegd had. En ze lieten hen hun gang gaan. Ze namen het veulen mee naar Jezus, wierpen er hun kleren overheen, en Hij ging erop zitten. (Marcus 11:4-7)

Hij kwam steeds dichter bij de stad. Waar de weg de Olijfberg afgaat begonnen al zijn leerlingen vrolijk en uit volle borst God te prijzen om alle machtige daden die ze hadden gezien. Ze riepen:
‘Gezegend is de koning, die komt in de naam van de Heer!
In de hemel vrede, glorie in de hoogste hemel!’
Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Hem: ‘Meester, wijs uw leerlingen terecht.’ Hij antwoordde: ‘Ik zeg u, als zij zwijgen, zullen de stenen schreeuwen.’ (Lucas 19:37-40)

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan kwamen, riepen luidkeels:
‘Hosanna voor de Zoon van David!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hemel!’ (Mattheus 21:6-9)

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen:
‘Hosanna!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ (Johannes 12:12-14)

Velen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen deden hetzelfde met twijgen die ze op het veld gesneden hadden. Zowel de mensen die voorop gingen als die volgden, schreeuwden:
‘Hosanna!
Gezegend is Hij die komt
in de naam van de Heer.
Gezegend het koninkrijk
dat komen gaat,
van onze vader David.
Hosanna in de hoogste hemel!
Hij trok Jeruzalem binnen en ging naar de tempel. Toen Hij alles in ogenschouw genomen had, ging Hij, omdat het al laat was, samen met de twaalf naar Bethanië. (Marcus 11:8-11)

Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.’ (Mattheus 21:10-11)

Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. (Johannes 12:16)

Wist u…

… dat regeringsdeelname voor een verhoogd risico van een disproportionele toename van hersenverweking zorgt?

Oordeel zelf:

Naar verluidt is het coronavirus bijzonder actief op treinen richting kust – op de terugweg is het door de gezonde zeelucht in slaap gewiegd en mag men zowel aan het raampje als op een ander vrij zitje plaats nemen. Mèt mondmasker uiteraard!

Vensterplicht enkel voor reizigers die náár de kust reizen: ‘Vreemd, op terugritten zit net meer volk’ | De Morgen

Naar verluidt zouden gebruikers van dienstencheques verplicht een camera in de poetsen kamers moeten laten plaatsen opdat de Vlaamse minister van werk kan controleren of de klant binnen zijn eigen vier muren wel een mondmasker draagt. Op onze vraag of dit ook in het kleinste kamertje wel nodig is, of dit wel in lijn is met de privacybescherming, kwam het korte en laconieke antwoord: als de poetshulp niet de wc moet schrobben én als zij buiten in de hof haar gevoeg kan doen, dan is de installatie niet verplicht. Zo niet, gelden alle maatregelen én de daarmee verbonden sancties onverkort in alle kamers.

… Crevits wil de mogelijkheid invoeren om stappen te ondernemen in het geval dat de gebruiker de veiligheidsmaatregelen niet naleeft en zo de gezondheid en veiligheid van de huishoudhulpen in gevaar brengt. Het schenden van de coronaveiligheidsmaatregelen zal als een bijkomende grond tot schorsing of terugvordering van de subsidies beschouwd worden. De Vlaamse regering keurde de plannen reeds goed…

Wie geen mondmasker opzet bij poetshulp krijgt geen dienstencheques meer | De Morgen