Uit de EU-praatbarak

Luister vooral naar een realistische Hans-Olav Henkel: “Het vertrek van G.B. uit de EU-gemeenschappelijke markt staat gelijk aan het vertrek van 19 kleine tot middelgrote landen.”  En “Meneer Barnier is telkens heel kritisch bij de beschrijving van de economische impact op G.B., maar hij vermeldt nooit wat de economische impact op EUropa zal zijn”.  “Indien jij, meneer Juncker, toen een akkoord over het vrije verkeer van personen had gesloten, dan was er van een Brexit geen sprake geweest.”

Harald Vilimsky: “Een democratische stem moet gerespecteerd worden, ook al betreur ik dat G.B. de EU zal verlaten.  En er mag geen enkele vorm van een wraakcampagne tegen hen opgevoerd worden.”

Farage neem het Barnier kwalijk dat hij de spanningen rond de Iers-Noord-Ierse grens (G.B.) op de spits drijft.  Voorheen was er nooit sprake van.  “Barnier wil gewoon dat G.B. bij de EU blijft; hij heeft schrik dat wij competitief worden.”  En pleit voor een vrijhandelsakkoord van 20 jaar.

Vanaf 07’40” komt ons aller Vrhfstdt en heel de EU-aanbidders aan het woord.  Let op de kadertjes in de rand, die duiding geven over de personen die de EU slaafs verdedigen.  Ze zeggen in feite allemaal hetzelfde: een “Ode an die EU”.  Mocht u het wensen, kan u de ondertiteling en vertaling onderaan inschakelen.  Kan – hoeft echter niet.

De EU-elite wil niet inzien dat de EU-burgers eigenlijk, feitelijk de EU voor overbodig houden: Volgens een recent onderzoek zou 64% “er niet van overtuigd zijn dat het ons zonder de EU slechter zou gaan”.

Het tegendeel blijkt eerder waar.  Volgens een EU-rapport moeten de “begunstigden” (EU-taal voor tafelschuimers) verdeeld worden over heel het grondgebied volgens de door hen bepaalde sleutel:  Val niet van uw stoel.  In de rood-omrande kolom ziet u welke toestroom we met z’n allen probleemloos zouden moeten door onze strot geschoven krijgen.

Als oppepper vernamen we dat Vrhfstdts EU-rijk binnenkort voorbij zou zijn.  De jonge(re) ondankbare garde staat te springen om door te schuiven naar de hoogste treden op de ladder.  Niet dat hij daardoor in financiële problemen zal geraken, want van alle landgenoten in de EU, heeft hij de meeste bijbaantjes.

In Hongarije moet hij alvast niet gaan solliciteren.  Misschien kan er op Maidan iets geregeld worden?  Een dubbele nationaliteit om als minister van corruptiebestrijding benoemd te worden? (… grapje!)

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Een goede vriend zou mij graag eens tekenen als een ridder die te paard ten strijde trekt. Inderdaad, valse overtuigingen in de openbare opinie, die een grote negatieve invloed hebben, wil ik bestrijden. Zo begon het met de strijd tegen de leugens over Syrië om het volk en het land te beschermen. Maar er zijn nog veel ander bedrog.  Sigmund Freud (+ 1939) wordt beschouwd als een van de grote wetenschappers van de 20e eeuw. Met de verering van Freud werd het christelijk geloof in feite uitgeschakeld. “De Weense kwakzalver”, zo noemt de Amsterdamse psychologiehistoricus Han Israëls hem in zijn minutieuze studie over honderd jaar Freud en de freudianen (Prometheus Uitgeverij 1999), omwille zijn vele vervalsingen. De Oostenrijkse neuroloog en psychiater Victor Frankl (+ 1997) stichtte de “logotherapie”, de therapie van de zin van het leven en heeft aangetoond dat Freud in zijn zoektocht naar de diepe menselijke strevingen halverwege is blijven steken. Dank zij deze “Weense kwakzalver”  zitten wij nu met een menigte psychologen, psychiaters, -peuten en –logen, die geen flauw benul hebben van de diepste geestelijke dimensie van de mens, nl. zijn onuitroeibaar verlangen naar algeheel geluk en liefde, welke hier op aarde nooit geheel vervuld kunnen worden, doch alleen maar in vereniging met God.  Laat dit maar een inleiding zijn, waarover we nu niet verder uitweiden. Al jaren ligt het me zwaar op de maag dat wij vooral omwille van het christelijk geloof moeten spreken over “de duistere middeleeuwen”, die dan opgevolgd worden door de schitterende periode van “de Verlichting” (de rede) met als hoogtepunt de Franse Revolutie die ons de grote waarden van de westerse beschaving zou geleverd hebben. Als hier onze identiteit ligt, moeten we niet verwonderd zijn over de ontwrichtingen van onze tijd, de ontwortelde mensen en samenlevingen.

De “Verlichting” heeft ons helemaal geen licht gebracht maar een dikke mist, waar we nog lang niet van verlost zijn. Toch wil ik eerst iets vertellen over het leven in de gemeenschap en  vervolgens ook nog enkele beschouwingen geven over de toestand in Syrië met de nodige bijgevoegde documentatie.

Van harte

P.  Daniel

P.S. Het onweer van vrijdagmorgen kwam ’s namiddags  en ‘s avonds terug. Daarom (of om een andere reden?) was er geen internet en ook zaterdag tot in de namiddag  tot nu  toe, zodat ik mijn bericht niet eerder kon versturen.

Vrijdag 12 oktober 2018

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Sergius en Bacchus

Zaterdag was het groot feest in het oude Grieks-orthodox kerkje van Qâra ter ere van de heilige martelaren Sergius en Bacchus. Deze hoge Syrische officieren in het Romeinse leger weigerden hun geloof in Jezus Christus af te zweren en werden daarom zwaar gemarteld en uiteindelijk gedood (eind 3e en begin 4e eeuw). Ze worden in heel het Midden Oosten vereerd.

Voor deze gelegenheid ging abouna Paisios van Deir Atieh voor in de heilige liturgie. Het uitstekende koor van 20 jonge mannen en vrouwen van de Grieks-orthodoxe kathedraal van Damascus verzorgde de zang. En dit was inderdaad bijzonder. De dienst is ongeveer dezelfde als onze Grieks-katholieke eucharistie maar de gezangen worden ietwat anders uitgevoerd. Het koor zong uit volle borst, zeer gearticuleerd, bijna staccato. Het was afgewerkt. Indrukwekkend. De dienst duurde meer  dan 2  uur. Er is altijd een bijzondere vreugde  wanneer  orthodoxen en katholieken van Qâra, samen met onze gemeenschap hier de liturgie vieren. Abouna Paisios drukte hiervoor ook zijn oprechte dankbaarheid uit.

Lees verder

In de brievenbus: Waarom…

Afbeeldingsresultaat voor eerst onze mensen vlaams belang…ik zondag voor het Vlaams Belang stem

Omdat de Vlaamse belangen en eisen niet in een koelkast thuis horen maar wel in het parlement.
Omdat ik voluit ga voor een onafhankelijk Vlaanderen niet voor een confederalisme. Trouwens voor een confederalisme heeft men eerst twee of meer ONAFHANKELIJKE staten nodig.
Omdat ik er van overtuigd ben dat de grenzen toe moeten en niet onze parkings.
Omdat de islamisering moet gestopt worden. Dus o.m. geen islamschool in Genk. School die er komt ondanks een vernietigend rapport van de staatsveiligheid. Rapport dat Theo Franken naast zich neerlegde.
Omdat deze regering een asociale regering is die miljoenen uitgeeft aan vluchtelingen die geen vluchtelingen zijn maar economische graaiers die hier ons sociaal stelsel komen uitzuigen en onder druk zetten. Zo dat onze eigen mensen (soms letterlijk) in de kou blijven staan.
Omdat deze regering een asociale regering is die de belastingen de hoogte injaagt o.m. benzine en diesel en energie.
Omdat ik hou van mijn volk en van Vlaanderen van onze cultuur en onze tradities. Omdat ze met hun poten van onze Zwarte Piet moeten blijven ( in Antwerpen onder burgemeester Bart De Wever van N-VA al minstens drie jaar veegpieten bij de blijde intrede van de Sint) van onze Paaseieren, van onze kerstmarkten enz.
Omdat ik, mijn kinderen en mijn kleinkinderen in een veilig Vlaanderen willen wonen.
Omdat Vlaanderen van ONS is. Ook Borgerhout ook de Sleepstraat in Gent en ook het Maximiliaanpark in Brussel.
En dan is er maar één partij die in aanmerking komt om er mijn stem aan te geven en dat is het: Vlaams Belang

Luc Vermeulen

“Voor hun eigen bestwil”

“Als we proberen de verkiezingen van andere landen te manipuleren of beïnvloeden, of zelfs als we willen hun regeringen omver te werpen, dan hebben we dat gedaan in het belang van de bevolking van die landen.”

Een citaat van James Robert Clapper Jr, voormalig hoofd van de NSA, het National Security Agency, op 8 mei 2018 bij een commissie van het Congress in Washington… zonder verpinken, zonder een greintje schaamte, toen hij probeerde de Amerikaanse electorale tussenkomsten in meer dan 80 landen te verrechtvaardigen.

Facts and Fears by James R. Clapper and Trey BrownHij ging voort op hetzelfde elan toen hij reclame maakte voor zijn boek “Facts and Fears” (feiten en bezorgdheden) over de zgn. Russische tussenkomsten tijdens de 2016 VSA presidentiële verkiezingen en bij het Syrische conflict. De VSA boden de grootste steun aan de terroristen die de rechtmatig-verkozen Syrische regering omver wilden gooien. De Amerikaanse bemoeienissen tijdens verkiezingen in meer dan 80 landen werden gemotiveerd “voor de beste belangen van het volk” van deze naties, bevestigde Clapper tijdens een vraaggesprek met Bloomberg.

Clapper zal de geschiedenis ingaan voor het verbergen van de waarheid omtrent het massale spionageprogramma, ontwikkeld door de NSA, dat door Edward Snowden aan het licht werd gebracht.
Het beïnvloeden van verkiezingen van buitenlandse naties is een constante in de loop der jaren bij Washingtons buitenlandpolitiek. Zoals in Latijns- Amerika, de verdrijving van wettelijk verkozen presidenten: Jacobo Arbenz, in Guatemala; Salvador Allende, in Chile, of Joao Goulart in Brazilië,  gevolgd door Manuel Zelaya in Honduras, Fernando Lugo in Paraguay en Dilma Rousseff in Brazilië.

Globaal gezien is het niet onbekend dat de VSA de Italiaanse regering in 1947 ertoe dwong alle communisten en socialisten in de eerste na-oorlogse regering te weren in ruil voor economische hulp bij de heropbouw na de WO. Nadien ondernam de CIA ((U.S. Central Intelligence Agency) alles wat in haar macht lag om legaal of illegaal de deelname van communisten in de Italiaanse regering te verhinderen, en tegelijk de kandidaten der christen-democraten (daar en elders in West-Europa) financieel te steunen.
De Italiaanse verkiezingen van april 1948 waren de eerste in dewelke de CIA’s tussenkomst in de zaken van andere landen voelbaar was. Zonder de CIA zou de Italiaanse communistische partij gemakkelijk gewonnen hebben. Vanaf toen hebben de VSA telkens gedreigd met uitsluiting van het Marshall Plan, als de communisten, resp. in alliantie met de socialisten, een electorale zege in het vooruitzicht hadden.

De nu gepensioneerde Clapper legt uit dat hij het boek schreef om de bevolking in te lichten over de “interne en externe” bedreigingen die de VSA moeten weerstaan en om uit te leggen dat president Trump niet het probleem is van het land maar slechts het symbool van een breder probleem want “de waarheid is relatief”. (…)

…  alsof we dat nog niet wisten…

De Wehrmacht weert zich niet meer

De bronafbeelding bekijkenHet Duitse leger, onder leiding van de zgn. “Flintenuschi”, ook gekend als Ursula von der Leyen, heeft dringend nieuwe rekruten nodig.  Vermits er in Merkelland honderdduizenden vakkrachten zich dood vervelen tot ze een job vinden die voldoet aan hun qualificaties, wil ze haar speeltuin open stellen voor nieuwe avontuurlijke dienstwilligen, die liefst hun eigen – functionerende – wapens meebrengen.

 

Quo vadis, Syria?

Rusland heeft opnieuw gewaarschuwd voor het gebruik van chemische wapens door de terroristen in Idlib.  De Russische buitenminister beschuldigde het Westen: de westerse landen zijn verantwoordelijk voor de levering (en gebruik) van chemische substanties, waarop het Westen dan uit pure menselijkheid opnieuw kan aanvallen.  Gen. Vladimir Savchenko, bevoegd voor het ministerie van verzoening,  verklaarde woensdag dat de westerse staten van plan zijn hun “gematigde rebellen” in Idlib in te schakelen bij een opgezette chemische aanval, opdat ze zich dan opnieuw volledig kunnen laten gaan nadat ze hun afschuw geuit hebben over de beestachtige praktijken van het Syrische leger…  Hij beschuldigde hen er bovendien van deze giftige stoffen aan ISIS bezorgd te hebben.  Zijn verklaring kwam niet toevallig.  Woensdag avond viel een “rebellengroep” Jabhat al-Nusra aan in de buurt van al-Latamina, ten noorden van Hama, en kwam in het bezit van een bepaalde hoeveel giftige stoffen.  Bovendien stelde hij vast dat een aantal WH deel uitmaakten van de terroristen; ontkennen had geen zin nadat hun lijken ter plaatse gevonden werden.  Twee cilinders chloorgas zouden door de aanvallende terroristen gepikt zijn.   Vervolgens werden deze naar het platteland ten zuiden van Aleppo gebracht en overhandigd aan een andere “rebellen”groep Hurras al-Din (De bewakers van het geloof), een filiaal van ISIS. (…)

Waarmee duidelijk gemaakt werd dat Jabhat al-Nusra wel degelijk in het bezit was van chloor gas… was… is… we hebben het raden naar andere opslagplaatsen en hoeveelheden. (…)

Waar hier niemand van wakker ligt, is wel het feit dat Russische militairen ook hun leven wagen bij de bevrijding van Syrië.  En zelfs niet alleen op het Syrische grondgebied lopen ze gevaar, maar zelfs in het verre Siberië.  De federale Russische veiligheidsdienst maakte woensdag bekend dat een slaapcel van de moslim terroristen In de Tomsk regio (Siberië) opgerold kon worden, die van plan was de familieleden van Russische piloten, die momenteel in Syrië ingezet zijn, te schaken. (…)

De VSA hebben een reusachtig konvooi met meer dan 300 vrachtwagens, bewapende voertuigen, munitie en logistieke steun aan de YPG (Koerden) in het NO van Syrië bezorgd.  Officiële uitleg: om hen te steunen in hun strijd tegen I.S.  Erdogan zal weer niet blij zijn. (…)

En hiermee zal Erdogan ook niet kunnen lachen: De YPG voerde een aanval uit tegen de door Turkije gesteunde “rebellen” in de Afrin regio, ten NW van Aleppo.  Een YPG slaapcel liet een bermbom ontploffen waardoor een militair voertuig van Erdogans geadopteerde rebellen de lucht in gejaagd werd.  -2 terroristen, rebellen. (…)

Dit werd vooraf gegaan door een hinderlaag die de YPG-deugnieten opgesteld hadden,  waarbij de stand -4 terroristen rebellen naar beneden dook.  (…)

Netanyahu daarentegen mag in zijn handen wrijven.  Zijn buitenminister Yval Rotem dankte Mike Pompeo voor diens openbare erkenning van Israëls “recht” pro-Iran krachten, de Hezbollah,  in Syrië aan te vallen.  M.a.w.  Israël kreeg carte blanche het buurland te bombarderen… want daar zit het vol met Iraanse heksenmeesters die zoals algemeen bekend via telepathische lijnen dood en verderf zaaien in Israël.  (…)
De relatie VSA-Israël zit goed, meer dan goed.  De USS Ross, een destroyer met lange afstandsraketten, legde aan in Ashdod als teken van vriendschap en diepe verbondenheid.  Het was het eerste Amerikaanse oorlogsschip dat Israël bezocht in 20 jaar.
En opnieuw hebben “gematigde rebellen” vanuit Idlibistan raketten afgevuurd op de burgerbevolking van Aleppo.  Waarschijnlijk is het bij hen nog niet doorgedrongen dat dit echt niet kàn vanuit een “demilitariseerde zone”.  Naar verluidt viel er één slachtoffer en is er melding van materiële schade aan huizen en andere eigendommen.  (…)

Een duizendtal terroristen zou de demilitariseerde zone in Idib intussen verlaten hebben; ze hebben van hun zwaar materiaal afstand moeten doen.   Al-Nusra zou de zone helemaal moeten verlaten.  Waarmee het probleem verplaatst en uitgesteld wordt.  Waar ze ook heen trekken, ze zullen niet als bij wonder gederadiciliseerd zijn tot koorjongens en gewillig tot een vreedzaam burgerleven terugkeren.  Er gaan stemmen op hen te verplaatsen naar Irak, waar er een juichend ontvangstcomité hen zal staan opwachten…

De Oeigoeren denken er zelfs niet aan hun zware wapens op te geven en zich uit de gedemilitariseerde zone te verwijderen.  Of toch… ze deden een poging om uit te breken in regeringsgebied, wat niet de bedoeling van het akkoord was.  (…)

Deze Syrische christen legt uit waarom hij met een aantal vrijwilligers het Syrische leger een handje toesteekt.  “Zodra ze zich tot mensen hervormd hebben, zodra Europa en de VSA stoppen met hun steun, zodra de Golfstaten hen niet meer financieren en het jihadisme in hun hoofden steken, zullen we met hen een akkoord sluiten.”.  Hij is duidelijk: het westen maakt deel uit van een samenzwering om Syrië te vernietigen. En waarschuwt dat de terroristen ook in onze landen het kwaad zullen verspreiden…. alsof we dat nog niet ondervonden hebben!

En dan is er nog de slechte graanoogst: de kleinste in 30 jaar, slechts 1.2 miljoen ton.  Ter vergelijking 4.1 ton gemiddeld in gelukkiger jaren met een export van 1.5 miljoen ton.  Niet alleen bij ons was het erg droog, ook in Syrië, waar er op vele landbouwgronden door de oorlog niets kon gewonnen worden.

Een probleem voor de regering, want brood is een hoofdbestanddeel van de dagelijkse voeding.  Bovendien vreest men dat graanhandelaars zullen verkopen aan de hoogstbiedende, zelfs in Turkije of Irak.  Een situatie die ook in Tunesië voor problemen zorgde.  De rijke Libiërs kochten alles op aan woekerprijzen.  De modale Tunesiër had het nakijken.

De Syrische regering zal zich verplicht zien graan in te voeren; men plant de import van 1.5 miljoen ton vooral uit Rusland.  Voorlopig zijn de beste landbouwgronden in het noorden bezet door de “gematigde rebellen” en Turkije.  En dan is er nog een groot tekort aan landbouwmachines, die ofwel slecht onderhouden, verouderd of verwoest zijn door de oorlog. (…)

Afsluitend een optimistische noot:

Intussen werd er hard gewerkt aan de Syrisch-Jordaanse grensovergang Jaber Nasib.  Doel: de handel tussen beide landen te reactiveren.  Als alles volgens plan gelopen is, dan ging de grensovergang eergisteren terug open.  De gebouwen voor de grensformaliteiten zijn terug in orde, 5000 Jordaanse vrachtwagens staan te wachten op lading.  Jordanië kijkt ernaar uit de handel met Syrië en andere landen te hernemen.  Hun handelsbalans kan een heropleving dringend gebruiken.

Voor het eerst in jaren werd er ondanks de zichtbare beschadigingen een mis gevierd in de kerk van O.L.Vrouw Hemelvaart in het van terrorisme bevrijde Zabadani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Open Moskee

Afbeeldingsresultaat voor tag der offenen moschee cartoonDe moslimverenigingen organiseren sinds 20 jaar op de Dag van de Duitse Eenheid, 3 oktober, een islamitische tegenvoeter: De Dag van de Open Moskee.

Met enig cynisme kan men de toestand in Duitsland (en buurlanden) eigenlijk niet beter beschrijven: nationale eigenheid werd vervangen door multicul, met op de eerste rij, de allahaanbidders.  Een directe aanval op de nationale – Duitse – feestdag en maakt meteen duidelijk met welk misprijzen de neo-Duitsers neerkijken op hun gastland.

En de eisen komen eraan. Meerdere moslimverenigingen eisen de Dag der Duitse Eenheid in te ruilen voor een Dag der Duitse Verscheidenheid. De feestelijkheden op 3 oktober vinden ze te “duits-duits” en te “blank“. De importmaatschappij zou naar verluidt nood hebben aan een symbolische daad, als erkenning van de maatschappelijke verscheidenheid in Duitsland.

De Duitse Eenheid zou gewoontegetrouw “uit een puur blank gezichtspunt” beschouwd worden. “Duits-Duitse Oostduitsers opnieuw verenigd met Duits-Duitse Westduitsers,”   (… logisch, toch?) klinkt het verwijt op het verzoekschrift bevel, met handtekeningen van o.a. de Turkse gemeenschap in Duitsland, de federale immigratie- en integratieraad, het Initiatief Zwarte Mensen in Duitsland, het verbond Duits-Syrische hulporganisaties en de Iraanse gemeenschap.

Maar… er is tegenstand. Vanzelfsprekend niet van de “Duits-Duitse” kant maar wel uit andere immigrantenkringen. Er zijn ook witte raven, zoals de oprichtster van de liberale Ibn-Rushd-Goethe moskee in Berlijn, Seyran Ates; die vindt het een fout signaal telkens op de Dag van de Duitse Eenheid ook de Dag van de Open Moskee te vieren (sinds 1997). Deze vrouwelijke imam (… hoeveel zouden er zo bestaan?) verwijt de moslimverenigingen een islamitische parallelle maatschappij ver van de idealen der Bundesrepubliek te cultiveren. (… voor zover die nog toelaatbaar zijn in Merkelland)

Ach… neen… da’s een misverstand. Dat hebben we verkeerd begrepen. De moslimverenigingen willen juist hun gastvrijheid tot uiting brengen… Zeggen ze. Welke verklaring geven ze voor het toenemend aantal mesaanvallen door moslims? Dankbaarheid voor de Duitse gastvrijheid?

De Dag van de Open Moskee is niets anders dan een affiche voor de Dag van de Open Islamitische Grenzen, die een heel andere “hereniging” voor ogen heeft.

Afbeeldingsresultaat voor AfD zielscheibeIntussen maakt men zich in Merkelland zorgen en gaan er elk jaar opnieuw stemmen op om deze nationale feestdag liefst af te schaffen. Er valt immers niet veel te vieren, zo luidt de poco kritiek, want door de hereniging met Oost-Duitsland is de kat uit de zak gelaten… de AfD, die daar op een vruchtbare bodem gedijt en zijn zaad in heel Merkelland verspreid heeft.

Wat als…

De bronafbeelding bekijken…Hillary Rodham de kandidate was geweest voor rechter bij het Supreme Court?

Als notoire vrouwenbewonderaar zonder losse handjes, sympathisant van de suffragettes, de blijf-van-mijn-lijfsters, de baas-in-eigen-buik-biologen, de dolle mina’s, de flower-power-vrije-vrijsters, de vrouwenemancipatie-matrones, de gelijke-rechten-amazones, de pussy-riot-kou-trotseersters, de roze-mutsen-brei-en-haak-beweging, de ter ziele gegane FVV, de Boerinnenbond en de huidige reïncarnatie van alle b.g. vrouwen- en aanverwante “genders”, de #MeToo activisten, stelt onze hoofdredacteur, zich de vraag wat er zou gebeurd zijn mocht de gesaboteerde Hillary Rodham (beter bekend onder de naam van haar schuinsmarcherende echtgenoot Clinton) zich kandidaat had gesteld voor de vacature van rechter bij het opperste gerechtshof der VSA, het Supreme Court?

Zou het onderzoek naar haar persoontje eindelijk begonnen zijn?
Zouden de media elke dag tot vervelens toe zich bezig gehouden hebben met hypotheses over haar bedpartners?
Zouden we van naad tot draad uitleg gekregen hebben over haar leven tijdens de laatste 30 jaar?
Zouden we eindelijk de waarheid over Benghazi vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de verwijderde e-mails vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de Clinton Foundation – en de besteding der vergaarde giften – vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de fraude, de verdwenen fondsen, in Haïti vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de dood van Vince Foster en Ron Brown vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de moord op Seth Rich en de tientallen, of meer, mysterieus overleden Clinton-opposanten vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de uraniumverkoop aan Rusland vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de kiesfraude vernomen hebben?
Zouden we eindelijk de waarheid over de “Lolita Express”, het pedofieleneiland in de Caraïben en over Whitewater vernomen hebben?                                                    Clinton Scandals: A Guide From Whitewater To The Clinton Foundation

Zouden de media dezelfde hoogstaande normen als voor Kavanaugh gehandhaafd hebben of zouden ze alles onder de mat geveegd hebben zoals met haar echtgenoot Bill Clinton?
Overbodige vragen. De media zouden alles met de mantel der liefde bedekt en iedereen in een verdacht daglicht gesteld hebben die het zou gewaagd hebben tegen haar bewijzen  voor te leggen of – god behoede – te getuigen.  De linkse meute zou de straten bezet hebben; de media zouden pakkende beelden van “slachtoffers” der hardvochtige en gewelddadige veiligheidsdiensten getoond hebben.

De media zouden haar gedekt hebben, de Democraten idem dito en er zouden  waarschijnlijk één of meerdere Republikeinen op de een of andere manier voldoende onder druk gezet zijn om toch voor de lieftallige Hillary te stemmen.

Afsluitend moet u eens dit opiniestuk uit de Volkskrant van 22 maart 2002 lezen.  Vergelijk met de hetze tegen de benoeming van Kavanaugh.  Waar in het opiniestuk de Democraten als achtervolgde jachtprooi van de Republikeinen genoemd werden, kan men die vandaag zonder meer onderling verwisselen.  Een voorbeeld dat we naar het heden aangepast hebben: “Volgens Clinton Trump zelf kwam het er op neer dat de conservatieve Republikeinen progressieve Democraten hem domweg weigerden te accepteren als president.”

 

De grote immigratiequiz…

Afbeeldingsresultaat voor de grote immigratiequiz… of een ongewenste waarheid onder ogen durven zien

Vlaams Belang heeft een quiz gelanceerd, ‘de grote immigratiequiz’, waarmee ze naar eigen zeggen de bevolking op een interactieve manier willen confronteren met de cijfers die het falende migratiebeleid pijnlijk blootleggen. “Het fake news omtrent immigratie mag nu wel eens stoppen. Als we het probleem willen aanpakken, moeten we eerst de cijfers onder ogen durven zien en daarna de juiste stappen ondernemen om het probleem in te dijken.”

 

De waarheid komt uit een onverwachte hoek

Een Koeweitse tv-presentator is blijkbaar de plezantste thuis… of niet?… Er zullen wenkbrauwen gefronst geworden zijn bij zijn bekentenis dat zijn uitzendingen gewoon  fabeltjes waren.  Nep.  En de kijkers trapten erin.  Hij blijft zich verbazen over de goedgelovigheid van het kijkerspubliek..

Jaafar Mohammad vertelt na een bezoek aan Syrië de waarheid aan zijn kijkers.  Of hij de lachers op zijn hand gekregen heeft, of hij intussen nog gezond en wel is, kunnen wij niet nagaan.  Het was allemaal toneel, vertelt hij lachend, vooraf opgenomen.  We plaatsten “live” (rechtstreekse uitzending) op het scherm.  Alle uitzendingen van een week waren nep.  Hij speelde toneel, vertelt hij openhartig, toen hij nep-aanwezigen begroette. Zelfs de uitgenodigde gasten deden alsof.  Jullie kunnen vaststellen hoe de media zaken anders kunnen voorstellen.    Hijzelf was zelfs niet in het land.

En waarom geeft hij dit nu allemaal toe?  Na het lezen van de kranten, vernam hij in de Al-Shahed krant dat sjeik Sabah Al-Mohammad, eigenaar en eindredacteur,  voorzitter van de mediastichting, de Syrische president Bashar al-Assad ontmoet had.  Het had geheim moeten blijven, maar nu geeft de goedgeluimde Jaafar Mohammad toe dat hij deel uitmaakte van het gezelschap dat naar Syrië trok.    Maar hij “wil niet hypocriet” lijken en bevestigt dat het artikel hierover uit de pen van de b.g. sjeik Sabah een staaltje van eerste klas journalistiek was…

“Ik was in Syrië”, klinkt het meloramatisch, “ik ging in mijn lievelingszetel zitten in de tv-hoek en verwijderde al-Arabia, al-Hadath, al-Jazeera, Al-Jazeera-live, Sky News, en nog twee andere zenders, ik verwijderde hen van mijn satellietontvanger.  Waarom?  Ik bracht de meeste van mijn tienerjaren met mijn ouders en broers/zusters in Syrië door; elke zomer en bleven er een tweetal maanden.  De laatste keer, ik was al een jonge man – begonnen de gebeurtenissen.  Ik kwam dus in Syrië aan en het was tot mijn verrassing nog even mooi als vroeger.  Vroeg aan de chauffeur: “was er hier oorlog?” “Neen”.  “Was er daar oorlog” “Neen”.   Ik bracht er vier prachtige dagen door.  Mooier dan in Londen, in Parijs, Beiroet, Caïro, Dubai, Milaan.  Vier dagen met herinneringen aan mijn kindertijd… Ik zal u zeggen hoe ik Syrië zag.  Ik ging naar de al-Hamidiyyeh markt, zag hoe mensen werkten, kochten en verkochten, trok door de al-Bzourieh straat, door de al-Jazmati straat, alles was zoals vroeger.  Ging naar het restaurant van het Sheraton Hotel; bomvol, zelfs op een weekdag moet je er reserveren.  Het is er vol van leven!…”

En zo gaat hij door.  Noemt andere bekende hotels, een badhuis, het platteland, bezoek aan een schrijn.  Nergens problemen.  “Overal: welkom bezoeker!  Het was er rustig en veilig.  Ik voel me bedrogen door de media (zie bovenaan)… en ik ben een professionele mediaman!  We zijn erin geluisd.”

“Ik kwam overal in Syrië en ik had geen veiligheidsteam nodig.”

“Dit was mijn reisje van vorige week.  Het had moeten geheim blijven, we mochten er niet over praten, maar nu sjeik Sabah er een artikel over schreef dat op de titelpagina verscheen, vind ik dat ik mijn gevoelens en mijn bewondering moet delen en een gemeenschap vormen met onze broers-sjiieten.  We kunnen geld verdienen en zullen door God beloond worden (grappend).  Het was iets ongelooflijk.  We kunnen er terugkeren… ”

“Ik raad jullie aan Syrië te bezoeken en erachter te komen hoe de media werken.  Ik wil niet dat de mooie zaken die ik over Syrië gezegd heb beklad worden door de misrekening van sommige media die niet godvrezend zijn.  Ik dank u..”

Assad Sits Down With for First Interview With Gulf NewspaperOnze redactie ging na of de video wel degelijk over bestaande feiten bericht en geen “hoax”, geen vervalsing is.  En inderdaad, de b.g. krant Al-Shahed kunnen wij niet lezen (Arabisch), maar we kregen bevestiging van een eensluidend artikel in het Engels, verschenen in de Syrian Observer.

Bronnen nagaan… iets wat onze kwaliteitsmedia ook eens zouden moeten proberen. Zelfs ‘t Pallieterke dat zich bij herhaling bezondigt aan het overnemen van opiniestukken uit buitenlandse media zoals The Guardian en The Economist, die in een papegaai-reflex de regering Assad verdenken van alle snode plannen die ene Bolton uit zijn pro-Israëlische krammen slaat.   De verdachtmakingen zijn schering en inslag; ongefundeerd en politiek-geïnspireerd.  Zoals o.a. over de woningbouw in Syrië die christenen zou bevoordelen t.o.v. soennieten… zonder erbij te vermelden dat het hier om christelijke privé initiatieven gaat, die proberen hun eigen mensen zo snel mogelijk een dak boven hun hoofd te bieden.  Moet de regering soms verbieden dat christelijke naastenliefde in de praktijk omgezet wordt naar… christenen toe?  Tevens zonder de vermelding van het “reconciliation” programma, op touw gezet door Rusland, waarbij tegenstanders van de regering de kans krijgen terug te keren naar huis en naar het normale leven.