De neocons en hun eindspel voor Europa

De neocons of neoconservatieven zijn een ideologische richting die veel invloed heeft in de VS. Je vindt ze terug in sleutelposities onder Bush II maar nog meer onder Biden. Ze willen de VS-dominantie verankeren door concurrenten Rusland, China en bondgenoten frontaal aan te pakken. Tot die richting behoren impliciet heel wat Europese leiders (Merkel, de Baltische staten, Polen…), intellectuelen en talking heads in Frankrijk (Bernard Henry Lévy, Cohn-Bendit..), Duitsland enz.

Tucker Carlson in gesprek met John Bolton, neocon boegbeeld en “regime changer”

Onvoorwaardelijke keuze voor Israël – Een aantal van hen zijn joods maar lang niet allen. Ze kiezen wel allemaal onvoorwaardelijk voor Israël maar dan niet zozeer voor het concrete land maar wel voor het anglo-zionistische project. Het historische zionisme ging over het stichten van een staat, dit gaat veel verder. Het anglo-zionisme is sterk aanwezig in de Angelsaksische wereld maar ook in de EU. Hun project is het globalisme, m.a.w. de Westerse wereldheerschappij onder Amerikaanse leiding waarbij Israël met zijn netwerking over de hele wereld het symbool en de speerpunt is. Tevens een mooie plek voor een wereldregering.

Jeruzalem, hoofdstad van de wereld

2015.  Jacques Attali, de joodse mentor van verschillende presidenten (Sarkozy, Macron..) droomt van “een Jeruzalem dat de hoofdstad  wordt van de planeet die verenigd is rond een wereldregering

 Als we spreken over Amerikaanse leiding van het globale systeem moeten we bedenken dat de joodse lobby daar de meest invloedrijke is. ZieThe Israel Lobby and US Foreign Policy” (2007) van John Mearsheimer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de universiteit van Chicago, en Stephen Walt, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Harvard Kennedy School.

Het rijk en de vijf koningen – Keren we terug naar Europa. Bernard Henry-Lévy (BHL) helpt ons op weg met zijn “L’ empire et les cinq rois” van 2019. Hij is een zelf verklaard atheïst zoals praktisch alle neocons maar dat neemt niet weg dat hij zonder scrupule uit de joodse Bijbel put om zijn oorlogszuchtige doctrine te illustreren. De koningen van de titel komen uit het bekende boek Daniël, de droom van Nebukadnezar. Vier koningen zullen worden omvergeworpen, Daniël interpreteert dat voor de keizer als het rijk van de Perzen, de Meden, de Macedoniërs en de Romeinen. In de Bijbel vier rijken, bij BHL vijf.

De rabbi’s interpreteren de schriftelijke en de mondelinge wet in de Talmoed. Zij zien in Rome een voortzetting van Edom. Edom is een andere naam voor Esau, de man die zijn recht verkocht aan zijn broer Jakob voor een bord linzensoep. Er rust een vloek op Esau. Het heidense Rome en de opvolger ervan het christelijke Europa is Esau. Rome is Edom/ Esau.

De vervloeking van Esau/ Edom

Joodse groep Genesis – 2019 (klik op ‘bekijken op youtube)

In deze video hoort u dat Esau ook Turkije en Iran omvat. Dit sluit aan bij BHL. Zijn hedendaagse vervloekte koningen zijn Saoedi-Arabië en Turkije als vertegenwoordigers van de soennitische islam, Iran als vertegenwoordiger van de sjiitische islam, maar ook Rusland en China. Het “imperium” van de titel is de VS, een goedaardig imperium. Ze hebben als taak af te rekenen met die vijf autoritaire rijken, de vervloekte koningen. Dat allemaal in naam van de uitbreiding van de ‘democratie’ en de ‘rules based order.’

U moet hierbij bedenken dat BHL dan wel een atheïstische jood is maar toch de interpretatie van de rabbijnen overneemt. De vijandschap met Esau/ Edom is eeuwig. Andere godsdiensten zoals het christendom en de islam hebben geen eeuwige vijanden omdat ze universeel zijn en geen onderscheid maken van ras of volk. In praktijk werken christelijke en islamitische landen vaak goed samen, bv. Rusland en Iran, Armenië en Iran.

Zijn vijandschap tegenover bv. Rusland is niet rationeel te verklaren. De Russen hebben het Duitse leger zware verliezen toegebracht (80% van de verliezen) in de Tweede Wereldoorlog. De Russen hebben Auschwitz bevrijd. Dat speelt geen enkele rol. De enige uitweg is de vernietiging van Esau / Edom.

Europa is Edom, de VS niet

Een typische rabbijnse argumentatie, 2022

Wat denkt BHL over West-Europa? Hij gaat ervan uit dat West-Europa zijn christelijke erfenis heeft verloren en is overgegaan tot het globalisme, de woke ideologie enz. Dàt Edom (het christelijke Rome) is dus al gevallen.

De zus van BHL heeft zich niettemin tot het katholicisme bekeerd.

Is de VS Edom? Nee, de puriteinse protestanten die de eerste kolonies gesticht hebben, zagen zich als een nieuw Jeruzalem en keerden zich af van het “corrupte” Europa (Rome). Vele Amerikaanse “herboren” christenen gaan mee met  het verhaal van de eindstrijd tegen Edom. Vooral Iran moet het daarbij ontgelden maar ook Rusland en China.

De Amerikanen voelen zich veilig op hun continent omgeven door oceanen.

Voor BHL is het duidelijk: Edom moet weg, we moeten strijden tegen die vervloekte koninkrijken tot desnoods de laatste Oekraïner, Europeaan, Koerd, Taiwanees enz. Dan pas zal de democratische wereldregering gegrondvest zijn. 

Tenax

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie (2)

Blijkbaar heeft een professor voor woningbouw een zelfde analyse gemaakt als onze redactie. Wij plaatsten in het vorig artikel hoe de DDR-visie en de daaruit volgende maatregelen op de huidige woning-energie-asiel-toestand er zou kunnen uitzien. Blijkt dat die hypothetische gedachtengang toch niet ver ernaast zat. Het verschil is dat de professor er voorstander van is.

Prof. Andreas Hild, die aan de TU München de leerstoel ontwerpen, ombouw en monumentenzorg bezet, deelde aan MDR Aktuell mee dat er in heel de Bundesrepubliek ca. 16 miljoen gebouwen ondergebruikt worden. Er zouden volgens hem te weinig mensen op veel te grote oppervlaktes leven. En ja, hij is zich ervan bewust dat een aanzienlijk aantal eigenaars zich een doeltreffende energiebesparende renovatie niet kunnen veroorloven. Daarom sloeg hij voor de één- en/of tweegezinswoningen te vergroten. Hij bedoelt niet uitbreiden. Hij bedoelt die te splitsen zodat uit één woning twee woningen kunnen gemaakt worden.

In die Welt on Line kreeg hij applaus. Een reactie:

“Ik deel de mening dat we niet te weinig woonruimte hebben maar dat die ongelijkmatig verdeeld is. Waarom moeten alleenstaanden op 90 m2 of meer wonen? De Bundesregering zou er goed aan doen een wet op te stellen die dit duidelijk regelt. Eén persoon heeft recht op 45 m2. Een gezin van twee personen: 70 – 75 m2.”

Mooie vooruitzichten in Duitsland: buiten de marsbevelen hoe lang ze mogen douchen, hoe warm het in hun woning mag zijn, hoe ze zich mogen voort verplaatsen, wat ze nog mogen eten, wat ze nog mogen denken (liefst niet), krijgen ze misschien ook nog voorgeschreven hoeveel “Lebensraum” ze mogen innemen!

Schwab krijgt gedeeltelijk gelijk: we zullen niets hebben en doodongelukkig zijn!

“De omvolking van Vlaanderen”

In de Debatclub kruisten Filip Dewinter en Dyab Abou Jahjah gisteravond de degens. Pieter Bauwens was verantwoordelijk voor de regie.

Om de een of andere reden kunnen wij de video met het beeldverslag niet insluiten. Klik daarom op het onderstaand bruggetje. Er is niets mis met uw pc. U krijgt pas klank als het debat begint op 04’50”.

https://www.youtube.com/live/75O4s-SFPQk?feature=share

Filip Dewinter verwijst naar een vorig debat met Abou Jahjah, waarbij hij het voor gezien hield na de beledigingen die gifkikker Joel De Ceulaer naar zijn hoofd slingerde. Onze redactie heeft daar nog beeldmateriaal van gevonden.

Ook Agatha Christie’s verhalen en James Bonds avonturen worden woke-gefileerd

Er heerste de afgelopen maanden veel onbegrip over de aanpassingen aan de boeken van Roald Dahl en Ian Fleming en nu meldt de Britse krant The Telegraph dat ook de romans van de Britse schrijfster Agatha Christie onder de loep genomen worden. Zogenoemde “sensitivity readers” – proeflezers die boeken nalezen op ongepast taalgebruik dat niet meer zou passen in onze huidige maatschappij – werden aangesteld door de uitgeverij HarperCollins...”

Verneem meer: “Moderne gevoeligheden” nu ook weggewerkt in romans van Agatha Christie

Herinnering: vanavond debat “Omvolking”

De Debatclub nodigt u graag uit voor een debat over de omvolking van Vlaanderen.

Filip Dewinter, Vlaams volksvertegenwoordiger en auteur van het boek Omvolking.
Dyab Abou Jahjah, Opiniemaker.

Moderator: Pieter Bauwens (Doorbraak)

Maandag 27 maart, 20.00 uur  – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)
Inkom: 5 euro (studenten 3 euro)

Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 55 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium.

Rechtstreeks te volgen via Youtube.

Taal is… fierheid op je eigen cultuur

“… De universiteiten botsen naar eigen zeggen op organisatorische en financiële grenzen, omdat de Vlaamse regelgeving hen nu verplicht om voor elke Engelstalige master in Vlaanderen ook nog altijd een Nederlandstalig alternatief  te voorzien. Mochten de verenigde rectoren nu hun zin krijgen, dan zou onder meer de master in de ingenieurswetenschappen in Vlaanderen nog uitsluitend in het Engels worden aangeboden. Decretaal is dat verboden — Nederlands is de enige officiële onderwijstaal in Vlaanderen — maar universiteiten of hogescholen kunnen hiervoor een uitzondering aanvragen bij de Vlaamse regering… “

Lees: Hoe Nederland zichzelf in de voet schoot met verengelsing van het hoger onderwijs

Berlijn, de verloren stad (22-bis)

Het referendum, opgedrongen door het groene “Klimaneustart“, waardoor Berlijn de beste gelovige van de klimaatreligie had moeten worden is mislukt. Enerzijds omdat te weinig Berlijners gingen stemmen, anderzijds omdat degenen die toch naar de stemlokalen trokken, een verkeerd advies aan de Berlijnse senatoren gaven. Verkeerd = niet het gewenste groene credo, nl. minimum 25% van alle kiesgerechtigden, zijnde 608.000 ja-stemmen. De “Laatste Generatie”-klimaatterroristen waren niet bepaald gelukkig. Naar verluidt wachtten ze samen de uitslag af en hadden zelfs een apart lokaal voorzien voor klimaatklevers die eventueel een zenuwinzinking zouden krijgen.

Meer details: Volksentscheid „Klimaneutral 2030“ scheitert, Luisa Neubauer erhebt Vorwürfe

Unser Reporter besucht die Wahlparty. Luisa Neubauer: „Es gibt Kräfte in dieser Stadt, die geben alles dafür, noch den letzten Funken Klimazerstörung rauszuholen.“

De droom van een eigen huis wordt een nachtmerrie

In vergelijking met andere landen hebben Duitsers weinig onroerende eigendommen. Dit in tegenstelling tot “armere” landen, waar veel meer belang gehecht wordt aan het bezit van de eigen vier muren. Duitsland is een land van huurders. De plannen van de groene vice-kanselier Habeck dreigen nu de eigen woning tot een luxe te maken, die zich slechts rijken zullen kunnen permitteren.

De EU speelt dit in de hand door de eigenaars van een eigen woning te verplichten zo “klimaatvriendelijk” als enigszins mogelijk – of beter zoals gewenst door de EU-ivoren torendictators – te maken. Volgens de plannen van de EU-commissie zouden al in het jaar 2033 alle huizen in de EU een bepaalde energiestandaard moeten bereiken. Voor oudere gebouwen betekent dit dat in de volgende tien jaar daken, muren, onderkeldering, vensters, deuren moeten geïsoleerd worden. Dat klassieke verwarmingen, waarvoor enkele jaren geleden bij de nieuw-aanschaf nog een subsidie uitgereikt werd (o.a. hoog-rendementsverwarming op gas), moeten plaats maken voor zgz. moderne verwarmingsmethodes. Voor heel veel mensen is dit onbetaalbaar. Of technisch onuitvoerbaar.

Zo gek het voor ons ook mag klinken, het zijn vaak de armste landen waarin de bewoners een eigen woning hebben, zoals in Oost-Europa. Een laag inkomen en dito pensioenvoorzieningen maken dat mensen daar zelf een eigen huis willen hebben.* De rijkste landen in Europa hebben de grootste huursector. En deze zit mede dankzij de asielcrisis in de problemen. Vind maar eens een betaalbare huurwoning. Bovendien moet je bij de zoektocht naar een sociale huurwoning opboksen tegen de toenemende druk van de tsunami der asielzoekers, die sowieso voorrang krijgen op de wachtlijsten.

Onze Duitse vriendin Ute zegt dat ze verplicht zal worden haar huis te verkopen. Zij kan onmogelijk 100.000 euro of meer uitgeven aan haar woning om deze nog te ‘mogen’ bewonen als de plannen van de groene Habeck doorgaan. En vermits haar huis dan niet zal voldoen aan de energievoorschriften, zal ze dubbel gestraft worden door een quasi gedwongen verkoopprijs, die ver onder de reële waarde zal liggen.

Volgens schattingen door experten zouden in Duitsland alleen al ca. 6 miljoen gebouwen door de EU-plannen getroffen worden. “Dat is politiek uit het wolkenkoekoekstehuis. Dat is noch betaalbaar of uitvoerbaar.” reageert de voorzitter van ‘Haus Grund Deutschland – Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer”, Kai H. Warnecke.

Maar in Duitsland moeten de EU-plannen volgens de regering nog aangescherpt worden. Volgens een uitgelekt rapport zouden deze plannen zelfs in een wet gegoten worden. Wie de marsbevelen niet volgt, zal dus de wet overtreden, mag vervolgens een proces verwachten, met een vonnis waardoor de eigenaar uit zijn eigen huis zal verdreven worden – tenzij hij de verplichte sanering + boete betaalt – door in beslagname en onteigening. Volgens een ontwerp van Habecks ministerie voor economie en klimaatbescherming (BMWK) en Klara Geywits (SPD) ministerie voor wonen, stadontwikkeling en bouwen, mogen er vanaf 2024 geen nieuwe olie- en gasverwarmingen meer geïnstalleerd worden. Bovendien moeten vanaf volgend jaar alle verbouwde verwarmingsinstallaties hun warmte uit minstens 65% hernieuwbare energie opwekken. In feite komt het hierop neer dat slechts nog warmtepompen of een verwarmingsnet zullen kunnen aanvaard worden. Probeer maar eens in steden windmolens en voldoende zonnepanelen te installeren om genoeg stroom te verwekken… Probeer maar eens buiten de stadskernen of industrieterreinen een warmtenet te ontwikkelen dat in een radius van tientallen km de verspreide woningen moet verwarmen… En dan hebben we het nog niet gehad over het stroomnet dat sowieso zal ineen storten als diesel- en benzinewagens moeten vervangen worden door e-auto’s.

Een studie over dit thema wees uit dat in Duitsland slechts de helft van de woningen geschikt is voor een warmtepomp-verwarming. En bovendien zou de eigenaar een onbetaalbare elektriciteitsrekening moeten slikken. De toestand zal hier niet veel anders zijn.

Keren we terug naar de mogelijke gevolgen van de onteigeningsplannen, de Habeck-wet. In de voormalige DDR had men daarvoor een oplossing; daar zou men niet lang getwijfeld hebben. Een overschot aan “vakkrachten” die gehuisvest moeten worden én een aantal moedwillige bio-Duitsers die niet willen** gehoorzamen volgens de oekazes van de klimaatgoeroe’s. De staat zou zo vriendelijk geweest zijn de milieuwetten mee te financieren – de bouwtechnische kosten te betalen – op voorwaarde dat de eigenaar alle eigendomsrechten overdraagt aan de staat. In ruil zou de oorspronkelijke eigenaar er dan gratis mogen blijven wonen zo lang hij wil. En dan zou het tweede luik van de gedwongen verkoop volgen: de verdrijving.

De staat wist sowieso hoeveel m2 per DDR-burger ter beschikking stonden. En vervolgens zou het een klein kunstje geweest zijn een gemeentelijke ruimtebeheersorganisatie op te richten die “wegens een maatschappelijke noodsituatie” heel het woningenbestand zou in kaart brengen met daarop, netjes verdeeld in verschillende kleurtjes voor m/v/kind/leeftijd, de bewoners van het pand. Gevolgd door een verplichte invasie van minder bevoorrechte “ontheemden”. Kortom: zoals onze grootouders verplicht werden Duitse soldaten onderdak te verlenen tijdens WOII. Liefst zo snel, zo veel mogelijk, zodat de huiseigenaren moe getergd uit hun – volgens de regering – te grote huizen trekken om deze over te laten aan de welgekomen exotische parels.

En daarmee is dan de cirkel rond. De huizen volgens de klimaatbijbel gesaneerd, asielzoekers opgevangen, bio-Duitsers, die vervolgens op zoek moeten naar een sociale woning. Als ze geluk hebben vinden ze een kamer die ze kunnen delen met een soortgelijke sukkelaar. Kortom: een communistisch paradijs.

Intussen is Habeck woedend… omdat zijn plan “gelekt” werd naar de pers.

*Meer info bij: huisvestingsstatistieken https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Housing_statistics/nl

**willen… = kunnen, maar dat woord stond niet in de DDR-woordenboek. Alles kan in een communistisch paradijs.

paz.de

Poco tunnelvisie in Zandhoven

Over een lullige burgemeester die zijn poco voeten veegt aan goed nabuurschap en een adequate leiding van zijn gemeente.

Wij kennen verschillende VB-afdelingen in de Antwerpse Kempen die elk jaar gedurende één dag per jaar het sluikafval op bermen, voet- en fietspaden, in grachten verzamelen in de straten en natuurgebieden van hun gemeente. Zomaar. Als milieubewuste burgers. Gratis. Je zou dan toch denken dat de gemeenteoverheid hiervoor enige vorm van erkenning zou geven: bv. een dankjewel. Zoals bv. in Meerhout en in Zandhoven. Op facebook vind je een aantal foto’s: (4) Mannu Dox | Facebook, – (4) Vlaams Belang Zandhoven | Facebook

In Zandhoven wordt die gratis hulp blijkbaar niet gewaardeerd door de burgemeester. Lees even mee op Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers | Vlaams Belang Zandhoven

Zandhovens burgemeester blokkeert eigen burgers24 MAART 2023 — LOKAAL @ VLAAMS BELANG

Uit de tussenkomst van raadslid Paul Stulens tijdens de gemeenteraad van 23 maart 2023:

” Wanneer we een bericht sturen, tegenwoordig meestal per mail, of in voortreffelijk Nederlands per E-post, krijgen we steeds redelijk vlug terug een antwoord van onze gemeentelijke medewerkers, ook van onze schepenen. Maar wel niet altijd van onze burgemeester.

Op mijn laatste bericht enkele maanden geleden in verband met het probleem in de Rector de Ramstraat, nochtans gericht aan het schepencollege, kreeg ik geen enkel antwoord. 

Ook deze maandag werd een bericht gestuurd aan onze burgemeester via burgemeesteràzandhoven.be, bericht dat ik ook in kopie mocht ontvangen, en waarop tot nu geen enkel antwoord werd gegeven. Nochtans was dit bericht heel beleefd en begon het ook vriendelijk met ‘Beste Burgemeester’. We vernemen dus graag wie wel en wie niet een antwoord mag verwachten van onze burgemeester.”

Waarop Luc Van Hove vraagt door wie dit bericht dan wel werd verstuurd.

” Burgemeester, dit bericht kwam van de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang Zandhoven.”

Waarop Luc Van Hove dan antwoordt dan hij die man (nvdr: een buurman van hem) heeft geblokkeerd en dus niet zal antwoorden.

” Burgemeester, dat u deze man hebt geblokkeerd en hem dus niet wil antwoorden zal nog wel een staartje gaan krijgen.”

Hierbij het bewuste, beleefde E-postbericht:

Van: patrick ven <patrickven@hotmail.be>
Verzonden: maandag 20 maart 2023 9:25
Aan: ‘Luc Van Hove’ <burgemeester@zandhoven.be>
CC: paul.stulens@gmail.com; johan.vanslambrouck@telenet.be
Onderwerp: Lenteschoonmaak van mooimakers

Beste Burgemeester

Gisteren hielden we onze lenteschoonmaak waar we ons concentreerden op de Langestraat.
In het totaal wisten we 15 zakken te vullen met allerhande zwerfvuil…..
Een matras en klein bouwafval konden we wegens gewicht niet verwijderen.
Wat ons direct opviel was de toestand van sommige plaatsen in de gracht (zie foto).
Op sommige plaatsen zitten de buizen onder de oprit volledig dicht met bladeren.
Zijn de grachten de bevoegdheid van de gemeente? Kan U indien niet, de juiste diensten aanspreken?
Binnenkort is er wateroverlast en roepen we allen in koor “klimaatverandering”.
Ik ga er ook van uit dat wanneer een nieuwbouw afgewerkt is dat de bouwfirma de gracht ook terug in ere hersteld…. na het verwijderen van een groot stuk plastiek begon het water terug te stromen!

Met vriendelijke groeten
Patrick Ven
Voorzitter Vlaams Belang Zandhoven