Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Het gaat nog altijd slecht in Libanon, maar er is hoop. De westerse mogendheden (vooral VS-Israël-Saoedi-Arabië, steeds gesteund door  EU) proberen Libanon op een andere manier te ontwrichten dan ze met Syrië deden. Naar Syrië stuurden ze vooral terreurgroepen om het land uit te moorden en de infrastructuur te verwoesten. Dat is flink gelukt, maar het uiteindelijk doel werd niet bereikt: Syrië hield eensgezind stand.

In Libanon trachten ze op verschillende manieren chaos te zaaien en nog meer armoede te brengen. De banken zijn geblokkeerd. De mensen mogen wekelijks maar een klein bedrag afhalen. De 7 à 8 miljoen Libanezen in het buitenland, die hun familie tot heden ondersteunden kunnen dit op deze manier niet meer doen. En de boycot van de banken door VS-Israël heeft ook gevolgen voor ons. Hier gaan plots de prijzen ook de hoogte in. De Libanese Lire is met 40% gezakt tegenover de dollar. De bedoeling is uiteraard om vooral Hezbollah te treffen en dat lijkt juist niet te lukken.  De Hezbollah slaagt er in zijn volk gewoon verder uit te betalen. Een andere manier om het land te destabiliseren ligt in poging om christenen onderling en moslims onderling tegen elkaar op te zetten. Onze bisschop kwam deze week even langs en hij was net in Libanon geweest. Ook hij was bezorgd over het feit dat men probeert de mensen onderling tegen elkaar op te zetten.

Verder is er echt armoede.  De pro-Amerika partijen hebben nog steeds de voornaamste straten afgezet. Het leger laat begaan, ook wanneer er baldadigheden gepleegd worden.

Technocracy now: The US is working to turn Lebanon’s anti-corruption protests against Hezbollah

Dit is het ideale scenario om Hezbollah uit te dagen, maar zij  trappen er niet in. Hezbollah soldaten hebben opdracht gekregen iedere strijd te vermijden en de mensen eerder te overtuigen om met blokkades en wanorde op te houden.

https://uk.reuters.com/article/uk-lebanon-protests-hezbollah-idUKKBN1YH25W?fbclid=IwAR1hrJx7fAchToMaow0lmdiYbxTrslhG5z0liz1gcDN19gPolpBNYyT6nIc

Er zijn geen straatgevechten, ook al zijn er mensen die bv. hun noodzakelijke medicamenten niet krijgen. Hezbollah en de geallieerde christenen genieten een ruime steun bij de bevolking, die lijdt en protesteert tegen het corrupte politieke systeem. Een regering zonder Hezbollah is gewoon niet mogelijk. En Libanon hoeft niet afhankelijk te blijven van de Amerikaanse hegemonie. “Hoe meer Washington de Libanese regering en zijn burgers tracht te doen buigen, des te meer sluiten  dezen zich aan bij Rusland en China…Eens te meer hebben de zaaiers van chaos gefaald en de “As van de weerstand” heeft in Libanon de overhand genomen” (Elijah  J. Magnier, https://www.mondialisation.ca/les-etats-unis-et-les-manifestants-au-liban-ont-ils-reussi-a-nuire-a-liran-et-ses-allies/5639615)

Na berichten over de Kerstvoorbereiding geef ik een verantwoording waarom ik me wil inzetten om het katholiek geloof en de Kerk te bevorderen. Daarna volgen enkele merkwaardigheden en weer een hele reeks video’s en info over de huidige toestand hier en in de wereld.

P. Daniel

Afbeeldingsresultaat voor julia boutros

Nvdr: De Kerstboodschap in gedachten, koos onze redactie dit lied van Julia Boutros, Libanese christene (video 1). Zij begon te zingen op haar 12de; de meeste van haar liedjes worden gecomponeerd door haar broer Ziad. Julia geldt als één der meest geliefde zangeressen in de Arabische wereld.

Julia werd geboren op 1 april 1968 in Beiroet in een christelijke maronitische familie met een vader uit Tyrus en een Palestijns Armeense moeder.

Op 11 oktober 2006 kondigde Julia een nieuwe single aan genaamd “Ahibaii” (Mijn geliefden). (video 2) De tekst is gebaseerd op een brief die tijdens de oorlog tussen Hezbollah en Israël door Hezbollah-secretaris-generaal Hassan Nasrallah aan de strijders in Zuid-Libanon gestuurd werd. De winst uit de verkoop van het lied ging naar de families van Hezbollah-strijders en alle Libanezen die tijdens het conflict omkwamen.[1] Behalve steun voor Hezbollah heeft ze ook haar steun uit gesproken voor verzetsgroepen in Gaza.[2] (Wikipedia)

En deze oproep van de Chrétiens d’Orient mag ook niet ontbreken:

Vrijdag 13 december 2019

Voorbereidingen op Kerstmis

De grote figuren van de Adventstijd zijn vooreerst de profeet Jesaja uit de 2e helft van de 8e eeuw vóór Christus, wiens profetieën oproepen tot rustig afwachten en vertrouwen op de Heer. Hij kondigt  in Jesaja 7, 14 duidelijk de geboorte aan van de Verlosser.

Lees verder

Mia ziet de bomen door het bos

Afbeeldingsresultaat voor door de bomen het bos niet meer zien

Geef kinderen eerst de taal, en dan pas het woord

De kwaliteit van ons onderwijs dendert achteruit. Dat was al lang merkbaar, maar werd door ‘experts’ vurig tegengesproken. Met het blote oog en oor kon iedereen die een beetje inzit met onderwijs, en dus met gelijke kansen, de taal- en onderwijs­verloedering vaststellen. Maar dan werd je telkens om de oren geslagen met ‘wetenschappelijke studies’ die het tegen­gestelde wilden bewijzen. Zo is het nu eenmaal. Hoe hoger de opleiding, hoe groter de spitsvondigheid, of de ideologische verbetenheid, om aan te tonen dat wit eigenlijk zwart is, of omgekeerd. Herinner u bijvoorbeeld hoe ons jarenlang werd voorgehouden dat toenemende onveiligheid maar een ‘gevoel’ was.

Mia Doornaert in DS

Onderstaande video heeft niets met Mia te maken. Wel met de olifant die niet gezien mag worden.

Iedereen moet het met Groen eens zijn. Op straffe van…

Afbeeldingsresultaat voor groene dictatuur

Ingrid Pira, ex-Vlaams Parlementslid voor Groen en ex-burgemeester van Mortsel, onderstaande twitterde onderstaande niet te mis verstane boodschap. Intussen verwijderd wegens ‘kort door de bocht’. Niet dat ze van mening veranderd is. In hun (s)linkse gedachtenwereld is iedereen die het niet eens is met de Groene dictatoriale betweterij een misdadiger, die gestraft moet worden. Waarom niet meteen het VB en de N-VA verbieden?

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Schorsing KVHV

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en buiten

KVHV-Gent12 december om 21:35 ·

Ceci n’est pas une suspension.

Twee maand schorsing. Vijf maand zelfs, indien we niet online door het stof kruipen. Het is een sanctie die het Politiek-Filosofisch Konvent gepast vindt. Volgens het Konvent hebben wij vermeend geholpen bij het aanmoedigen van verkrachting en het normaliseren van geweld tegen vrouwen.

De feiten zijn intussen alombekend. Wij nodigden dokter Hoeyberghs uit naar aanleiding van enkele spraakmakende en uiterst controversiële quotes gedaan via de media de voorbije jaren. Eén daarvan was een heel scherp citaat over de MeToo-beweging. Het was een citaat geuit in TV-Familie in 2017, waarop er toen zelfs niet gereageerd werd. Wij kozen ervoor het evenement te promoten met dit citaat. Het was uiterst controversieel, reeds geuit in het publieke debat, niet uitgelegd noch weerlegd en zou marketinggewijs dit evenement in de kijker zetten. De reden waarom wij Hoeyberghs een relevante spreker achtten is meervoudig. Ten eerste is Jeff een succesvol plastisch chirurg en dit heeft hem financieel vermogend gemaakt. Die financiële vermogendheid zorgt ervoor dat Jeff zich kan uitspreken over de problematiek op een uiterst unieke wijze. Actoren in de bedrijfs-, juridische en academische wereld zullen eerder gehinderd worden door een zekere impliciet verwachte politieke correctheid. Academici kunnen ontslagen worden, spelers in het private bedrijfsleven geboycot. Jeff is een arts, die zich op zijn quasi-pensioen begeeft en met een ongeëvenaarde vrijheid zich kan uiten over zijn controversiële uitspraken.

Het doel was om Hoeyberghs uitleg te laten verschaffen over citaten die eerder in de media schijnbaar passeerden. De verwachting hierbij was dat verscheidene citaten wetenschappelijk zouden gestaafd worden en getoetst aan recente bevindingen. Dit alles overgoten in de klassieke en voorheen geliefde no-nonsense, over the top, stijl van Hoeyberghs. Tijdens de lezing echter werden er uitspraken geuit die op zichzelf staand ridicuul seksistisch waren, en in zijn context beschouwd ten minste getuigden van een slechte stijl en smaak.

In haar gemonteerde filmpje van enkele minuten probeerden linkse organisaties dit als het grote bewijs te zien dat wij seksisme goedkeuren en er een avond gingen van maken waar we de nieuwste tips over vrouwenonderdrukking zouden uitwisselen met een zogezegde notoire seksist. Hadden wij echt een anti-vrouwen conferentie willen oprichten, waarom maakten we de lezing dan publiek? Waarom hebben we de lezing in zijn geheel gelivestreamd op Facebook? Was er een betere blootstelling van mogelijks ongure denkbeelden mogelijk?

De redenen waarom wij ons niet genoodzaakt voelden om ons te distantiëren van zijn uitspraken zijn voor de hand liggend. Ten eerste hebben wij geen controle over de inhoud. We laten de spreker vrij zich te uiten op elke manier hij genoodzaakt voelt, en zorgen niet voor talking points, scripts of een gedragscode qua houding of stijl. Ten tweede achtten wij het verplicht distantiëren als organisator een gevaarlijk precedent. Impliceert dit dat elke mening geuit aan de UGent waar er geen afstand van wordt gedaan, de hare is? Is een organisator verantwoordelijk voor de uitlatingen van een spreker en sterker nog, moet hij dezelfde uitlatingen delen? Indien dit het precedent is dat de UGent wil scheppen, zijn er wel een lijst van evenementen waarvoor niet alleen UGent, maar ook Stad Gent zich dient te verantwoorden.

Had het format met dokter Hoeyberghs zich beter afgespeeld in debatvorm? Misschien. Impliceert het feit dat wij een spreker met ongecontesteerde uitspraken in de media een vrij podium geven dat wij het eens met hem zijn? Zeker niet. Wat wel duidelijk is, is dat dit een ideale stok is waarmee het KVHV eindelijk van de universiteit verdreven kan worden. We zijn sinds het Dries Van Langenhove-debacle al langer een doorn in het oog van de rector, en die ziet deze heisa nu als een ideale manier om te doen wat hij al langer wou. Zij die op de barricade stonden voor #JeSuisCharlie dragen nu zelf het geweer. Wanneer het doel de middelen heiligt, zijn principes slechts situatiegebonden. Want vergis u niet, dit gaat niet louter om vermeend seksisme. KVHV zal als rechts-conservatieve vereniging wel vaker botsen met bepaalde academici. Dat is ook de reden waarom niet alleen het rectoraat, maar ook proffen op deze heisa springen. Extreemlinks houdt morgen een protestactie en proffen van de UGent stellen hun lessen uit om zelf mee te kunnen marcheren.

Daarom is dit niet zomaar een schorsing. Iets wat iedereen zonder irrationele haat voor het KVHV hopelijk begrijpt. Het is een beredeneerde actie van iedereen die het KVHV al langer weg wil van haar universiteit. Het is uw goed recht om bepaalde uitlatingen Hoeyberghs misselijkmakend seksistisch te noemen. Het is uw goed recht om de gehele lezing onwetenschappelijke onzin te noemen. Het is uw goed recht de keuze van sprekers van KVHV bedenkelijk te vinden. Maar stel uzelf wel de vraag waar het grootste gevaar schuilt: een studentenvereniging die een lezing organiseerde waar toog-seksisme werd geuit, of een administratieve overheid met de slogan ‘Durf denken’ die actief meningen verbiedt en het bestaansrecht van zij die die meningen faciliteren opheft.

https://gent.kvhv.org/

Zogezegd

Afbeeldingsresultaat voor sociale woning  fraude cartoon

“De PVDA toonde zich bij de stemtest voor de Vlaamse verkiezingen tegenstander van de opsporing van buitenlandse eigendommen van sociale huurders. Blijkbaar heeft die partij liever een rijke frauderende Turk in een sociale woning dan een arme Vlaming.”

Vlaams Parlementslid Guy D’Haeseleer (VB)

https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/rechter-veroordeelt-koppel-voor-sociale-woonfraude-ze-bleken-vier-flats-en-zestien-bouwgronden-in-turkije-te-bezitten~a9868cb0/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/18/vrederechter-geeft-sociale-woningmaatschappij-gelijk-die-sociale/