Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor cyclus

HET CATALAANSE TIJDPERK VAN DE VLAAMSE BEWEGING.

Het was alweer op 26 mei ll. dat er verkiezingen werden gehouden.  Intussen weten we, als actieve Vlaams-nationalisten, eigenlijk nog niet veel van een nieuwe periode Vlaamse geschiedenis.  Sedert de jaren tachtig ben ik actief voor de symbolen van Vlaanderen; toendertijd was de term “identiteit” nog ongebruikelijk als we het in het debat brachten.

Intussen zijn er 2 symbooldossiers in orde gekomen.  Eerst was er het geel-zwart schilderen van de verkeerspalen; beslist door het kabinet van Johan Sauwens (VU).  Nu is het tweede symbooldossier in orde : burgemeesters kunnen – vrijblijvend – een geel-zwarte sjerp kiezen i.p.v. een tricolore.  Daartegenover staan een veelvoud van belgicistische optredens, zoals Penanti treffend verteld in ’t Pallieterke van 17.10.  Ik citeer hem : “De unitaristen hebben al jaren de sport ingezet in een offensief om met Belgische symbolen…….aan belgicistische recuperatie te doen.  Voor het vele Vlaamse topsportgeld eiste Vlaanderen niet dat het …..herkenbaar werd. Daarentegen pronkte de sportminister Muyters…….. met de tricolore BOIC-kledij.”   Afscheidnemend minister Muyters was gewoonweg een doortrapte belgicist!!!!  Hij voerde een on-Vlaams sportbeleid.

Wat moeten we van “den grooten Leider” verwachten?  Even enkele persstemmen uit het verleden : “We willen geen radicale splitsing.  Dat is conservatisme.”  (de Zondag 19.05.19); “Jaarlijks vloeit 8 miljard euro naar Brussel en Wallonië”  (de Standaard!, 6.05.15);  “De collaboratie was vreselijk fout; burgemeester van Antwerpen veroordeelt zo expliciet de collaboratie”  (HLN,7.05.15) – en dit nadat de amnestie of excuses voor de wrede repressie volledig van de agenda zijn verdwenen!

De huidige toestand zou iedereen moeten leren, dat er geen federale regering meer nodig is!

Dit land kan perfect bestuurd worden, door de regionale regeringen; en men kan een soort overleg-orgaan in het leven roepen.  De Vlaamse Beweging zou dus kunnen eisen: vorm geen federale regering meer!

We zitten nu echter in het tijdperk dat veel energie en emotie naar de Catalaanse kwestie gaat.  Als spelbreker wil ik nog eens herhalen dat de meeste Catalaanse Bewegers een grondige afkeer van het rechtse Vlaams Belang hebben.  Zelfs de N-VA is voor hen fout.  Dat wil niet zeggen dat er in Vlaanderen geen sympathie voor Catalonië zou zijn.  Maar zoals Hans de Groot in “Rechtsactueel” terecht opmerkt : de Catalaanse Beweging is grotendeels extreem-links en één van hun hoofdpunten is “Refugees welcome in Europe”.  Ze worden nu spijtig genoeg hard aangepakt; met jarenlange gevangenisstraffen.  Maar als ze ooit onafhankelijk worden zullen ze met de NWO-orde in de EU eisen dat Europa en Vlaanderen overspoeld worden door de bevolking van het Midden-Oosten en Afrika.

Dit artikel komt er nu “geagiteerde Vlaamsgezinden” het recht eisen om in regeringen te zitten.  Tom Van Grieken heeft “onderhandeld” en de perfiede Peter De Roover heeft daarna gezegd dat het VB bereid was alles te verloochenen en zelfs desnoods een wit blad te ondertekenen.  Wat gaat het VB met zo’n mentaliteit in een toekomstige regering doen?   Al haar tegenstanders staan klaar om  hen de genadeslag toe te dienen.  De N-VA zal nog eerder de vernietiging van het VB nastreven, dan hun eigen eerste programma-punt.  Bijna dagelijks geeft de N-VA toe op cruciale punten – in een breedst mogelijk spectrum – om de machten achter de schermen terwille te zijn.

Een Vlaams-nationalist moet zich ervan bewust zijn dat “België” en belgicisme de meest onzindelijke begrippen zijn.  België is een “failed state”.  (Zie de Dutroux affaire die terug boven komt!).  Daarom betreur ik dat mijn 5-jaar durende strijd tegen de N-VA deelname aan België zo weinig respons kende. 

Daarom nogmaals de waarschuwing : de VLD  (deel van de Vlaamse en toekomstige(?) federale regering) is extreem-belgicistisch.  Ze worden daar vanuit de N-VA en nauwelijks vanuit de Vlaamse Beweging op aangesproken.  Dit is tevens het geval met de partij Groen; waar Kristof Calvo in de kiescampagne ongemeen vurige Belgische propaganda heeft gemaakt.  Deze partijen moeten dus de dieperik in; want  hun extreem belgicistische houding overvleugelt al hun andere programma-punten.

De Vlaamse Bewegers kunnen hun “verbondenen” kiezen, als ze niet met ooglappen rondlopen.  In Europa moet men daarbij naar Midden-Europa, de Lega Nord en de partij van Wilders kijken!  Het gaat om steun die we in de toekomst hard zullen nodig hebben!

Jos Wouters, Boom

Zogezegd

“De terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit Syrië is een zware strategische fout. De Amerikaanse oorlogen zullen “eindeloos” zijn als Amerika weigert die te winnen.”

Mitch McConnell (Rep. senator) in de Washington Post

Hij refereert naar Trumps redenering over het stoppen van “eindeloze oorlogen”, waar de Amerikaanse bevolking niet naar gevraagd heeft, waarbij Amerikaanse soldaten die ergens, ver weg van huis, gedood worden omwille van een geo-politieke reden. Onderstaande video geeft dit weer:

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Zoals gebruikelijk bij elk tijdelijk verblijf van pater Daniël in Vlaanderen, handhaaft onze redactie b.g. titel, daar dit voor de continuïteit eerder aangewezen is dan een andere te gebruiken.

Voor het jubileumweekend van 12-13 oktober van “Echte Liefde Wacht” (O.L.Vrouw Waver) schreef ik een manifest: “Als jullie zwijgen zullen de stenen schreeuwen. Over de heiligheid van het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.” (De Blauwe Tijger, 2019, 12 €). Door een misverstand werden de boekjes pas de volgende dag geleverd. Al kon ik niet de boekjes aanbieden, ik kon wel de inhoud in de conferenties geven.

Voor de volgende,  donderdag 24 oktober om 19.30 u in restaurant Pattaya, Hoorwege 49, Sleidingen-Evergem, is een voordracht georganiseerd door Diogenes (Peter Vereecke; peter_vereecke@hotmail.com; 055/3120755). Inkom 10 €. Vooraf inschrijven: “De hel van Syrië waar de waarheid verkracht wordt”. Ik word daar voorgesteld als een “vrijdenkende vredesduif over Syrië” en zal mijn persoonlijk levensverhaal  geven met Syrië, het grote geopolitieke gebeuren en de ondergang van het Avondland.

Afbeeldingsresultaat voor poetin en assad hebben ons leven gered
Deel I en II

Twee jaar geleden gaf De Blauwe Tijger enkele notities uit van ons oorlogsdagboek onder de titel “Poetin en Assad hebben ons leven gered”(er liggen nog enkele duizenden bladzijden te wachten). De verontwaardiging van poco-mensen, de “politiek correcte” denkers was groot.

Ondertussen valt Turkije Syrië binnen. De internationale gemeenschap is weer verontwaardigd. Nochtans waren het de VS, Frankrijk, Israël, de NAVO…, die vooreerst Turkije en zijn terroristen van het Vrije Syrische leger steunden en vervolgens het onafhankelijk Koerdistan hielpen om Irak en Syrië te breken. De Koerden worden in de steek gelaten door de VS en zo in de armen gedreven van Poetin en Assad. Turkije zelf, nog steeds een NAVO land, zorgt ondertussen voor het transport van Russisch gas naar de EU en heeft ook de S-400 van Rusland gekocht,  ondanks heftig protest van de VS. Zelfs een blinde vazal van de VS, zoals een Rik Coolsaet, begint nu te zien dat Poetin en Assad het nog zo slecht niet doen. De gruwelen die de internationale gemeenschap tegen de Syrische bevolking blijft begaan, kunnen ze helaas voorlopig nog niet helemaal stoppen.  De internationale coalitie heeft op 16 oktober de grote Franse cementfabriek Lafarge in Jalabiyeh (Turkse grens) in brand gestoken om de sporen van hun misdaden uit te wissen. Lafarge heeft jaren beton geleverd aan de IS voor hun bunkers en tunnels!

Ondertussen kwam het westen zogezegd de IS  bestrijden.  Inmiddels wordt het Syrische leger in N. Syrië op verschillende plaatsen erg enthousiast onthaald, wat Rudy Vranckx niet kon gezegd krijgen omdat hij met zijn vrienden, de terroristen, als illegaal  in allerijl moest vluchten. Laat ons dan nog eenmaal de poco mensen op de kast jagen met volgende bewering: na de laatste misdaden van het westen, zullen Poetin en Assad de oorlog tegen Syrië uiteindelijk winnen.

We prijzen een boek aan dat het licht van een dode ster moet vervangen door het licht van het christelijk geloof.  Daarna volgt weer een overvloed aan info met video’s o.m. over de situatie in N Syrië.

P. Daniel

Nvdr: PKK is nooit ver weg; een Oçalan-vlag bij de enthousiaste bevolking van Kobane.

Vrijdag 18 oktober 2019

Het licht van een dode ster en de schittering van het christelijk geloof

De openheid voor het leven is  niet bijzonder  groot, noch in de gewone maatschappelijke middens, noch in de kerkelijke geledingen. Het verantwoord ouderschap volgens Humanae vitae (1968) is in de openbare opinie na meer dan een halve eeuw nog steeds niet doorgedrongen. We beschikken  nu nochtans  over vele wetenschappelijk studies die aantonen  dat het gebruik van hormonale contraceptie,  “de pil”, dramatische gevolgen heeft voor de fysische gezondheid van de  vrouw en voor het milieu. Anderzijds zijn er nu overtuigende bewijzen voor de efficiëntie en weldaden van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheidsbeheersing, die inmiddels volkomen wetenschappelijk gefundeerd zijn. Deze natuurlijke methoden geven het echtpaar niet alleen een gezonde  zelfstandigheid maar ook de vreugde van een zelfbewuste beheersing van hun vruchtbaarheid. Maar neen, de media zijn hieraan niet geïnteresseerd, een klassiek gevormde arts heeft hier weinig kennis van, de farmaceutische industrie kan haar dominant lobbywerk met succes verderzetten en zo blijft de schijn hangen dat kunstmatige contraceptie nog het beste is. En toch is de mythe van de “veilige contraceptie” grondig ontmaskerd. De voordelen van de pil vind je alleen nog in de reclame van de farmaceutische bedrijven. Dé vrijheid van de  vrouw en hét geluk van het huwelijk zijn met “de pil” in rook opgegaan.  Steeds meer mensen ontwaken uit een contraceptieve roes. De pil schittert nog een tijd als een dode ster.

Hierover verscheen weer  een toegankelijk en aantrekkelijk boek. Eerst worden de filosofische en theologische achtergronden van de encycliek Humane vitae van paus Paulus VI  uiteengezet. Dan volgt de zending tot bewust ouderschap met o.m. “de theologie van het lichaam” van paus Johannes Paulus II en  de merkwaardige positieve  resultaten van een internationaal onderzoek omtrent de natuurlijke methoden. De verschillende methoden van natuurlijke geboorteregeling en de symptothermale methode Sensiplan® worden deskundig uitgelegd door Pierre Hernalsteen, algemeen coördinator van NFP-Vlaanderen en gastdocent aan verschillende hogescholen.

Tenslotte volgt de tekst van Humanae vitae zelf met teksten van latere pausen. Dit boek toont aan dat hormonale contraceptie in een huwelijk niet alleen onwaardig is maar ook erg schadelijk en verouderd. Anderzijds zijn er nu uitstekende natuurlijke methoden die een huwelijksrelatie op alle gebied ten goede komen: Filip DE RYCKE, Luc SIMONS, Marc TIMMERMANS (red.), Openheid voor het leven. Bewust en verantwoord ouderschap volgens Humanae vitae, Betsaida, 2018.

Eerder konden we onze uitgebreide studie hierover publiceren: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2017. Deze kwam tot stand dank zij de medewerking van deskundige artsen en Pierre Hernalsteen, coördinator van NFP-Vlaanderen. Om op meer eenvoudige en volkse wijze een aantal van deze  thema’s onder de aandacht te brengen, schreven we nu het manifest: Als jullie zwijgen, zullen de stenen schreeuwen. Het menselijk leven is heilig vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, De Blauwe Tijger, 2019 (12 €).

We zitten volop in een strijd om onze diepste identiteit. Ofwel laten we ons meedrijven met de stroom van morele verwording, vluchtig genot, kunstmatig leven, lelijkheid, individualisme en verwarring  ofwel keren we bewust terug naar onze diepste wortels, naar waarheid, schoonheid, goedheid,   rechtvaardigheid en levensvreugde. De tijd van een katholieke renaissance is aangebroken.

En dit nog

Debatclub: 13 november 2019

anaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het lichte diner.
Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 40 euro p.p. (inkom van 5 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Actief op Facebook? Nodig dan ook uw vrienden uit via dit medium:
Rechtstreeks te volgen via Youtube

Duidelijk, toch?

Het voordeel van de duidelijkheid: gisteren stemden alle andere partijen tegen ons voorstel om de toetredingsonderhandelingen met Turkije DEFINITIEF te stoppen en de geldkraan dicht te draaien. Ons standpunt is glashelder: Turkije behoort NIET tot Europa. Vandaag niet, morgen niet!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 6 mensen, lachende mensen, tekst

Onze (Anne)man(s) in de EU-praatbarak

Afbeeldingsresultaat voor gerolf annemans

Gerolf Annemans: “Nog in maart jongstleden pleitte ik in het Europees Parlement voor de onmiddellijke stopzetting van de zogenaamde pre-toetredingssteun aan Turkije. Tevergeefs. Een ruime meerderheid keurde het rapport van Fleckenstein goed en de miljarden bleven stromen.”

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Waar gaan EU-miljarden voor Turkije naartoe? Rekenkamer is kritisch

De financiële steun van de Europese Unie aan Turkije heeft nauwelijks rechtsstatelijk effect in het land. Tussen 2007 en 2020 ontvangt Turkije als pre-toetredingssteun meer dan 9 miljard euro om de rechtsstaat in lijn te brengen met regelgeving in de EU.

Tot nu toe heeft dat weinig effect, concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport over de pre-toetredingssteun. Lees verder…

Project Veritas

Afbeeldingsresultaat voor onder de loep nemen

Je hoeft het niet met alles eens te zijn maar Jensen is een verademing in vergelijking met de opvoedende programma’s op onze nullenzender. Jensen heeft het o.a. over de tweezakkerij omtrent het beschermen van kinderogen en -oren, hij heeft het over “honderden” genders, over de betaalde klimaatbetogers, over de “elitaire” leiding van onze landen, over de ongekozen EU-leiders die ons leven bepalen op een manier die wij niet willen, over persmuskieten die op de loonlijst staan van geheime diensten, kortom, zo stelt hij, “wij zijn het beu”! Kijken!

Syrisch pokeren voor gevorderden

Afbeeldingsresultaat voor kurds poker cartoon

Op 9 oktober vroegen wij ons af in hoever Rusland van het Turkse offensief op de hoogte was… En het goedkeurde. Immers: het is opvallend stil in Russische media en politieke kringen. Buiten een herhaalde bevestiging dat het Syrische grondgebied onaantastbaar is, dat alle onuitgenodigde buitenlandse militaire troepen hun biezen moeten pakken, dat de territoriale integriteit moet hersteld worden, viel er weinig commentaar te rapen.

Of de VSA de bui zagen hangen? Trump wist maar al te goed dat het Turkse leger niet slechts een pamfletten & affichecampagne in Noord-Syrië zou voeren; tenslotte zou hij naar verluidt tijdens een telefoongesprek met Erdogan zijn fiat gegeven hebben. Wie het niet zag aankomen? De EU en poco media. Die dragen oogkleppen.

Wie het met een quasi zekerheid kon voorspellen? De Syrische regering.

En wie wilden het niet geloven? De Koerden.

Pokeren voor gevorderden. Wie deelde de kaarten? Naar onze schatting Rusland. In de Atoma-schriftjes van de Astana-bijeenkomsten staat wellicht de strategie beschreven. Turkije gebruikt de zgn. PKK-YPG dreiging als excuus. De terugkeer van ongewenste “vluchtelingen”, die Turkije uit pure naastenliefde opvangt, waarbij een groot aantal radicale extremisten van al-Nusra/ISIS-allooi, wordt dan in het plan verpakt zodat Erdogan zijn shownummertje bij de VN als vredesduif en bouwer van sociale woningen kon ontvouwen. De VSA gaan akkoord – doen zelfs geen poging om het te ontkennen al wordt benadrukt dat dit op een vreedzaam-overtuigende manier moet gebeuren.

En dan begint het Turkse offensief. De Syrische regering protesteert sotto voce. Plotseling hebben alle landen – zelfs deze in de Perzische Golf – de integriteit van het Syrische grondgebied (her)ontdekt. Met de “integriteit van het Syrische grondgebied” hadden ze voordien geen van allen een probleem: de Amerikanen, Britten, Fransen, Turken… iedereen welkom. Iedereen behalve de Syrische regering onder de leiding van president Assad. De Arabische Liga doet een oproep aan de VN om Turkije te doen stoppen. Erdogan fulmineert na beschuldigingen uit internationale hoek én krijgt rocksterfaam in eigen land. Trump overstijgt zijn retoriek met de dreiging van ongeziene economische sancties en biedt aan… te bemiddelen. Ingestudeerd nummertje. Je moet maar durven. De Turkse regering reageert “wij doen niet aan bemiddelen… wij onderhandelen niet met terroristen… de politieke weg is een doodlopend straatje… ze moeten de wapens neerleggen…” Trump stelt dat het M.O. een “hopeloze zaak is”, ondanks jarenlange VSA militaire betrokkenheid en financiële inbreng: “Het is er nu onveiliger, minder stabiel en ze vechten… Dàt is het wat ze doen. Ze vechten.” Maar hij kondigt aan dat hij opdracht gegeven heeft 50 miljoen dollar vrij te maken voor noodhulp aan christenen en andere religieuze minderheden ter plekke.

De Syrische regering wacht af. Intussen trekt ook Frankrijk haar militairen uit de regio terug. De opmars van Turkije en hun huurlingenleger gaat snel. Heel snel. Logisch vermits de Koerden over geen luchtmacht beschikken. En dan komen de eerste berichten. Onze poco media ontdekken plotseling dat het FSA, de “gematigde rebellen” die zich onder Erdogans paraplu schaarden, dan toch niet zo “gematigd” blijken te zijn. … “al-Nusra, IS-strijders, moordenaars, verkrachters, terroristen”… klinkt het. Iets dat de Syrische regering al jaren verkondigt, maar dat doodgewoon onder de mat geveegd werd. Nu dat de Koerden, de lievelingen van het westen en van de poco media, in het gedrang komen kan de realiteit niet meer genegeerd worden. En de Koerden maken er geen geheim van dat ze als de dood zijn voor het FSA. Ze hebben het tenslotte al meegemaakt in Afrin en Jarablus.

De kampen met IS-aanhangers worden als argument ingezet door de Koerden. En ze laten er een aantal lopen om de druk te verhogen. Niet de zwaarste terroristen, liefst niet, dan hebben ze ook nog met hen af te rekenen, maar wel de bewoners van een quasi open kamp met vooral vrouwen en kinderen. Daar bovenop de geruchtenmolen dat ook IS-terroristen het hazenpad gekozen hebben. Erdogan ontkent: “stemmingmakerij voor het westen”. Koen Geens op tv: “die zitten in gevangenissen, niet in kampen”.

Volgens de VN zouden zo’n 130.000 burgers op de vlucht geslagen zijn en voorspellen dat dit aantal kan stijgen tot 400.000. Turkije en hun huurlingen -leger dringen tot 30 – 35 km diep in Syrische grondgebied, bereiken de autobaan M4.

Na vier dagen herontdekken de Koerden hun Syrische wortels. En overleggen met de Syrische regering in de Russische luchtmachtbasis Hmeimim in de Latakia provincie. Geven officieel toelating om Kobani binnen te trekken “voor de beveiliging tegen Turkije”. Citaat uit Koerdische mededeling: “De afspraak met de Damascus regering effent het pad om de rest van de Syrische steden, bezet door het Turkse leger, zoals Afrin, te bevrijden”. Noteer: “Syrische steden”.

Frankrijk bevestigt vandaag in een persmededeling dat de regering maatregelen neemt om Franse militaire en burgereenheden te beveiligen. Geen verdere details. Indien de VSA hun bondgenoten, de Koerden, geen eigen autonome staat, zich uitstrekkend vanaf de Mid. Zee tot aan de Iraakse grens – dus heel de zuidelijke grensstreek van Turkije – beloofd hadden, dan zou de Turkse invasie hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd zijn. De Koerden wedden op het verkeerde paard, dat niet uit Troje maar uit Washington kwam. Trouwens, met welk recht kan een buitenlandse staat een gedeelte van een ander land zomaar weggeven?

Keren we terug naar de huidige situatie. De Koerden krijgen van de Syrische regering een tweede kans. Onze redactie kan niet inschatten welke afspraken er hieromtrent met Poetin en Erdogan gemaakt zijn. Of er afspraken gemaakt werden. We gaan er gewoon van uit. Noch Poetin of Erdogan zijn onervaren pokerspelers. Of Assad een fout begaat door geloof te hechten aan de goede intenties van de Koerden? Zij – de Koerden – hadden in januari 2018 al de kans kleur te bekennen en gebruikten die kans niet. Terwijl het Turkse leger en hun huurlingen Afrin binnen drongen, wachten Rusland en de Syrische regering tevergeefs geduldig op een boodschap van de Koerden. Afrin bleek slechts het voorspel van een veel groter scenario. De Koerden kozen voor de vazallenrol en hoeder der Syrische oliebronnen, die ze dan ook nog aan Israël verkochten. Onderhandelingen met Damascus werden door de haviken in de VSA getorpedeerd. Het verdwijnen van John Bolton is een gouden kans voor de redelijkheid.

Als de SDF/YPG (Koerden) in niet te misverstane woorden tot uitdrukking brengen dat ze de soevereiniteit van Syrië erkennen en ernstige onderhandelingen niet langer afwijzen, dan is er een kans dat de grenscontrole door het Syrische leger overgenomen kan worden, dan vervalt het excuus van Erdogan voor zijn interventie in Noord-Syrië. Hij beroept zich op het Adana-verdrag met Syrië (1998) waarin vermeld staat dat het Syrische leger – niet de Koerdische veiligheidskrachten – verplicht is de grens in richting Turkije te beveiligen. En juist dat hebben de VSA bij hun “autonome Koerdische Staat”-belofte verkozen te negeren.

Koerdische politici hebben de verdomde plicht voor hun volk zorg te dragen. Beter een slechte vrede, dan een goede oorlog. Of in het Vlaams: “Beter blode Jan, dan dode Jan.” Rusland, dat een stabiele relatie met zowel Syrië, Turkije als de Syrische en Iraakse Koerden onderhoudt, kan een belangrijke bemiddelende rol spelen. Het is bijzonder cynisch dat de Koerden meer schrik hebben van Erdogan dan van Assad, die jarenlang verketterd werd als een baarlijke duivel.

Het Syrische leger rukt op bij Hasakah en bij Manbij. Ook deze troepenbeweging werd door bemiddeling van Rusland bereikt. Het zou de luchthaven van Tabaqa bereikt hebben en zal spoedig de stad binnentrekken – voor het eerst sinds 2014.

Wie graag een algemeen beeld op de interactieve kaart bekijkt – klik op symbooltjes – kan deze hier raadplegen. In de rechterkolom vindt u meer uitleg.

Hasakah en Qamishli: bevolking reageert duidelijk enthousiast op de komst van het Syrische leger.

Wordt zonder enige twijfel vervolgd.