Een pijnlijke waarheid

Afbeeldingsresultaat voor merz afd

Als zelfs Merkels partijgenoten kritiek uiten op het beleid, dan reageert de poco kerk uiterst gepikeerd. Friedrich Merz, voormalig fractievoorzitter van de CDU en gebuisde CDU-kandidaat-voorzitter, is een gebeten hond sinds hij voor vriend en vijand verkondigde dat de Duitse veiligheidsdiensten – leger en politie – bij de AfD hun heil zoeken… en dat de regering, met name Merkel, dat zelf veroorzaakt heeft.

Immers ze voelen zich door de politieke leiders in de steek gelaten. Criminelen worden amper vervolgd, zo snel mogelijk vrij gelaten wegens sociale redenen, veiligheids- en medische diensten zijn vrij wild, honderdduizenden “vluchtelingen” krijgen asiel ook al ze er geen recht op hebben en worden niet uitgewezen… het lijkt wel alsof de politie slechts in aanmerking komt voor bezigheidstherapie. De criminelen en fraudeurs lachen hen in hun gezicht uit. (…) Onze redactie is niet van gisteren en sluit niet uit dat hij eventjes op tafel klopt om als strijdvaardige kanselierskandidaat uit de asse te verrrijzen.

Zeer herkenbaar. Het is hier niet anders. Moordenaars en verkrachters laten ze lopen, maar o wee, als je enkele takken opstookt of het afval slecht sorteert.

Vooral herkenbaar voor Hans-Georg Maaßen, de voormalige baas van de Duitse Veiligheidsdienst, die moest opstappen omdat hij niet wou liegen voor Merkel.

Lees ook: “Jeder weiß, dass Merz Recht hat”

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Om misverstanden en verkeerde verwachtingen te  vermijden geef ik nu enige toelichting  op ons  wekelijks schrijven. Onze berichten hebben over het algemeen vier delen. We beginnen steeds met gebeurtenissen uit het leven van de gemeenschap Mar Yakub, die enerzijds als contemplatieve gemeenschap leeft, weliswaar in gezinsverband, anderzijds zo goed mogelijk de noden van de Syrische bevolking tracht te lenigen. Kinderen in (grote) moeilijkheden worden opgevangen. Dit verslag is uiteraard subjectief maar toch willen we een zo goed mogelijk beeld geven van wat er die week zoal beleefd  werd.

Vervolgens geven we een of andere gedachte over de ontwikkeling van de oorlog tegen Syrië en/of een belangrijk gebeuren op geopolitiek vlak. We willen ons helemaal niet uitgeven als deskundige politieke analist. Wij verzetten ons tegen een openbare opinie die het aanvaardbaar vindt dat er permanent oorlog gevoerd wordt, de hele wereldbol rond. Daarvoor worden al decennia lang door een machtige mediacampagne de grofste leugens  verzonnen. De hele mainstream pers doet hieraan mee.

Wij willen mensen oproepen niet langer nuttige idioten te zijn die onwetend en naïef de meest moordende acties van criminele wereldleiders steunen om het ene onschuldige volk na het andere uit te moorden en hun land te verwoesten. Dit wordt voorgesteld als “humanitaire” tussenkomst en hulp terwijl het in feite gaat om de bodemrijkdommen te  bemachtigen, waarover dan in alle talen gezwegen wordt.

Verder richten we onze aandacht steeds meer op de dramatische morele ontwrichting van het westen en de  Europese beschaving, waardoor mensen in gemeenschap en individueel in hun ongeluk gedreven worden.Werkelijk, het westen is het noorden kwijt! Hierbij willen we de goede bewegingen steunen die weerstand  bieden en onverschrokken de menselijke en christelijke waarden verdedigen tegen de stroom in. We hopen zo bij te dragen aan een brede en authentieke stroming van bewustwording voor een rechtvaardig en gelukkig leven van jong en oud, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Tenslotte geven we een keuze uit de overvloed aan informatie die me wordt toegestuurd. Waar een journalist slechts van kan dromen, dat krijg ik zomaar in de schoot geworpen. Vrijdags verstuur ik een bericht en enkele dagen later krijg ik die tekst teruggestuurd, geïllustreerd (soms zeer overvloedig) met de nodige video’s. En daarbij nog veel andere nuttige informatie. Hartelijk dank.

P. Daniel

Nvdr: Onze bewondering voor de Chrétiens d’Orient is grenzeloos: in onderstaande video bent u nogmaals getuige van hun belangeloze inzet, met als leidraad christelijke naastenliefde. Zij verdelen voedselpakketten met een waarde van minimum 50 euro en gasvuurtjes in Khabab.

Vrijdag 21 juni 2019

Flitsen

De dagorde kan hier ieder ogenblik veranderen. Het is niet zozeer de gemeenschap die de regels volgt maar het zijn de regels die het leven van de gemeenschap volgen. En zo werd deze week grotendeels bepaald door het plotse sterven van een nauwe verwante, de vader van een van onze trouwe toegewijden.

Lees verder

Quo vadis, Syria?

Een wekelijks overzicht van de situatie in Syrië:

Deze week was het in vergelijking met de vorige weken relatief rustig in het NW van Syrië; de terroristen waren de enigen die met een grondaanval terrein wilden winnen op het Syrische leger. Dinsdag probeerde HTS de stad Qasabiyah te heroveren op de regeringstroepen – echter zonder succes. Er vielen meer dan 30 doden in hun rangen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 18june_Syria-War-Map-541x516.jpg

Turkije opende het vuur op het Syrische leger – naar verluidt in antwoord op een aanval tegen een observatiepost. Over de aanval van terroristen in de Latakia provincie (N) die via Turkije een omcirkelende beweging konden maken, werd geen woord geuit.

Wie kritiek heeft op de herovering van Idlib vraagt zich nooit af hoe de burgerbevolking omgaat met de aanvallen vanuit de terroristenenclave op burgerdoelwitten in regeringsgebied. 12 Burgers in het dorp al-Wadehi (Z-Aleppo) werden door een raketaanval van HTS vanuit de richting Khan Touman en al-Rashedin gedood, 15 zwaar gekwetst. (…)

In midden Syrië stak ISIS nog eens de kop op met een verrassingsaanval op het Syrische leger ten noorden van Al-Sukhnah (Palmyra regio). Het Syrische leger zou ca. 10 verliezen moeten noteren. Ook over de Eufraat waar de Koerden op vraag van de VSA op de Syrische landbouw- en oliegronden mogen passen werden er door ISIS aanslagen gepleegd in Raqqa en Hassakeh, met slachtoffers zowel bij de strijdkrachten als de burgerbevolking. (…)

Oogsten worden in brand gestoken. Een rondje zwartepieten… De bevolking heft een beschuldigende vinger naar de YPG (Koerden) omdat ze geen deel van de oogst willen afstaan – de YPG doet hetzelfde in de omgekeerde richting.

De zgn. Syrische oppositie is niet te spreken over de Libanese samenleving, beschuldigt deze zelfs van haat en racisme. Libanon heeft inderdaad meer dan genoeg eigen problemen en wil de Syrische vluchtelingen liefst zo snel mogelijk zien vertrekken. Libanezen vinden dat Syriërs hun job afpakken daar zij onder de gangbare tarieven werken. Maar “racisme”… Is de Syrische nationaliteit ook een ras? De Libanese overheid laat door Syriërs lukraak neergeplante woningen – zonder bouwvergunning – afbreken – als stimulans om zo snel mogelijk hun biezen te pakken, hoewel het verklaard wordt als een inbreuk tegen de bouwvoorschriften. Tenzij ze het zelf doen… Wat dan meestal ook gebeurt omdat ze nog willen redden wat er te redden valt vooraleer een bulldozer alles met de grond gelijk maakt vanaf 1 juli. Slechts stenen muurtjes tot aan de heupen zijn toegelaten.

De Libanese minister voor buitenlandse-, emigratie- en immigratiezaken, Gebran Bassil, zelfverklaarde beschermheer van de christenen en schoonzoon van de huidige 84-jarige president Michel Aoun, draaide niet rond de pot: 600.000 (anderen spreken over 1 miljoen) Syrische vluchtelingen in Libanon ontwrichten de economie, zorgen voor werkeloosheid bij de eigen bevolking, betalen geen belastingen, kunnen perfect naar huis want met hun “vluchtelingenpas” gaan ze ongehinderd van Libanon naar Syrië en terug mét hun in Libanon verdiende spaarcentjes om ze in hun thuisland te gaan deponeren. Dit met de hulp van internationale en nationale NGO’s… die hij onomwonden een “maffia netwerk” noemt, die slechts de terugkeer van de Syriërs wil uitstellen tot sint juttemis. Hij voegde er nog aan toe dat de “internationale motivatie om Palestijnen in Libanon te hervestigen ook van toepassing is op de Syriërs en stelde dat heel de Libanese bevolking, eender van welke afkomst of geloof, daar het slachtoffer van is.”… Eigen volk eerst, nietwaar!

Op een meeting met als motto “Stel een Libanees te werk” scandeerde het publiek “Syriërs buiten!”. Heethoofden probeerden een winkeltje van een Syriër te vernielen. In de sociale netwerken en in het straatbeeld verschijnen affiches met de oproep Syriërs die zonder arbeidsvergunning werken aan te geven. Libanon heeft het hoogste aantal vluchtelingen per inwoner (1 op 5). (…)

Deze activist waarschuwt voor een 5de kolonne in Libanon:

Volgens Libanese autoriteiten keerden tussen december 2017 en maart van dit jaar 170.000 Syriërs terug naar huis. Sinds de beslissing over de afbraak van stenen onderkomens viel, meldden tientallen Syriërs hun bereidheid terug te keren naar huis. Degenen die per se willen blijven hebben diverse redenen: ofwel zijn ze in hun thuisland alles kwijt, zowel eigendom als familie, ofwel zijn ze extreme islamisten, tegenstanders van Assad, ofwel zijn het ondergedoken ISIS-strijders (de angst voor een 5de kolonne is niet denkbeeldig), ofwel hebben ze criminele feiten op hun kerfstok en riskeren ze gevangenisstraf, ofwel willen ze gewoon niet in het leger opgeroepen worden.

De Syrische regering heeft als stimulans voor de kleinschalige voedingsproductie 1 miljard Syrische ponden ($ 2.3 miljoen) uitgetrokken voor de verdeling van gratis kippen en hun voer aan gezinnen op het platteland. Voor elk gezin 15 leghennen en 50 kg voer. (…)

In Merkelland begint stilaan het besef te komen dat er een keerkant aan vluchtelingenmedaille zit. Syrische vluchtelingen sturen geld – dat ze door de Duitse Gutmenschenkliek toegeschoven krijgen – naar huis.

Afbeeldingsresultaat voor aristoteles het doel van de oorlog is vrede
Aristoteles

In Jeruzalem zullen de drie “veiligheidsadviseurs” van de VSA, Rusland en Israël elkaar op 24 juni treffen om de situatie rond Syrië en Iran te bespreken. Verwacht wordt dat de VSA zich uit het M.O. zullen terugtrekken om zich volledig aan de herverkiezing van Trump te kunnen wijden, dat de Golan Hoogte aan Syrië teruggegeven wordt, en dat Rusland, na het tekenen van het vredesakkoord, zich in de Veiligheidsraad uitgebreid zal verontschuldigen voor het in gevaar brengen van de westerse democratie. (…)

Mobiscore – megamanipulatie

Pure manipulatie. Een poging om na de mislukte aanloop naar het invoeren van een kilometerheffing de huizen van de burgers extra te belasten?

Uw dienaar woont op het platteland. Onze woning krijgt vandaag op Mobiscore 5/10. Gisteren was het nog 4.7/10. Geen idee wat er veranderd is, behalve dat het goed geregend heeft. Mobiscore = meteoscore? In de analyse staan volgende punten. Wie de logica snapt, mag ze ons eens komen uitleggen. Eenzelfde afstand krijgt verschillende punten, naar gelang er belang aan gegeven wordt.

Openbaar vervoer: aanbod beperkt. Lachen, gieren… Beperkt??? We moeten 2.5 km te voet naar de eerstvolgende halte. Enkele jaren geleden werd er een belbusdienst naar de centrumstad op 12 km afstand aangeboden. Werd afgevoerd wegens te weinig interesse. Niet moeilijk als je weet hoe knullig die georganiseerd werd.
Onderwijs: goed bereikbaar. Zelfde afstand: 2.5 km.
Winkels en diensten: matig bereikbaar. Winkels: zelfde afstand, 2.5 km. Diensten: 3 à 3.5 km.
Ontspanning, sport en cultuur: matig bereikbaar, 3 à 3.5 km.
Gezondheid & zorg: goed bereikbaar. Huisarts: 2.5 km, ziekenhuis 12 km.

Onze redactie sluit zich volledig aan bij het antwoord van Frank Wouters uit Weelde:

“Laat ik me maar onmiddellijk zelf aan de schandpaal nagelen: Ik woon in Weelde in de Kempen en mijn huis heeft een Mobiscore van 4,5/10. Gebuisd dus. Overal wordt getoeterd dat de Mobiscore alleen maar een indicatie is. Fiscale of financiële gevolgen hangen er voorlopig nog niet aan vast, zo staat letterlijk in de nieuwsartikelen te lezen. Voorlopig … nog niet…. ” Lees het antwoord op het manipulatief stukje mening dat ons allemaal naar de steden moet doen verhuizen of voor onze rijkeluisleventje in de rand en op het platteland wil doen extra betalen.

En dan is er nog dit: de #mobiscore kaart van Vlaanderen vergelijken met de luchtkaart (nr. 2) laat zien waar het schoentje knelt. Het is ongezond om overal dichtbij te wonen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Geen recht op antwoord na smaad en laster in kwaliteitskrant DS

De profielfoto van Sam Van Rooy, Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, pak en tekst

In een opiniestuk in De Standaard vandaag (19.6.19) wordt het Vlaams Belang gebrandmerkt als ‘fascisme’. Mijn reactie daarop wil de krant niet publiceren. Opgegeven reden: een gebrek aan ‘plaats’.

De Standaard maakt dus wel plaats voor iemand die ons op gratuite wijze beschuldigt van geweld en totalitarisme, maar niet voor een Vlaams Belang-parlementslid dat een onderbouwde reactie schrijft ter weerlegging van die walgelijke, lasterlijke aantijging.

Gelukkig is er nog Doorbraak, waar u nu mijn reactie kunt lezen: ‘Fascisme verpakt als antifascisme’

Sam van Rooy, Vlaams parlementslid & Antwerps gemeenteraadslid voor het VB

Fascisme verpakt als antifascisme

Sinds onze verkiezingsoverwinning is de demonisering van het Vlaams Belang terug van nooit echt weggeweest. De pensée unique, zowel in krantencommentaren als van menig politiek analist op televisie, luidt dat ‘boze’ en/of ‘bange’ ‘witte’ kiezers ‘zwart’ en dus ‘slecht’ hebben gestemd, op ‘het kwaad’ dus. Deze flutconclusie is in wezen een pathetische schreeuw van onbegrip en onmacht, en een poging om het chronische gebrek aan argumenten, evenals het failliet van de opvattingen en ideologie van de traditionele partijen, te maskeren. Heel wat mensen die deel uitmaken van het establishment – in de media, de culturele sector, de academische wereld en de politiek – klinken radeloos, redeloos en reddeloos.” Lees verder…

HLN had wel plaats…

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, tekst

Arabieren zionistischer dan vele joden…

Afbeeldingsresultaat voor saints in heaven cartoon

… stelde Mike Evans, stichter van het Zionist Heritage Center (Zionistisch Erfgoed Centrum), tijdens de jaarlijkse conferentie van de Jerusalem Post. Nadat hij verschillende golfstaten bezocht had verklaarde hij dat “de leiders meer pro-Israël zijn dan vele joden” (video 5’40”), en hij prees daarbij uitdrukkelijk de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman en collega-kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed.

Men moet deze verklaring zien in het licht van de lancering van het “Akkoord van de Eeuw”, waarbij het de bedoeling is de Palestijnse nationale rechten uit te gommen in ruil voor de belangen van de overwinnaar.

Hij begint met een dikke merci en een “God Bless You” aan de “grootste president in de geschiedenis van de VSA”. Hij gaat dan verder op een verkiezingselan die Trump zo kan copiëren en plakken om in een volgende toespraak te gebruiken; zoals bv. “Wij voeren oorlog tegen het kwaad… Israël is goed en de vijanden zijn slecht… ” Netanyahu is volgens hem quasi een heilige, een “poster boy zoals Donald Trump.

U kan via de icoontjes onderaan de ondertiteling en de hieraan verbonden vertaling inschakelen voor heel het relaas.