Waarom zouden we die moordmachines naar hier halen?

Afbeeldingsresultaat voor isis

Filip Dewinter ontmoet Syrische ambassadeur over berechtiging IS-strijders

“Er dient helemaal niets te worden onderzocht: Irak en Syrië zijn klaar om IS-strijders te berechten”

Het is moeilijk nog een lijn te vinden in het bochtenparcours dat Bart De Wever de afgelopen dagen maakte over de berechtiging van ‘Belgische’ IS-strijders. Vrijdag klonk het nog uit de mond van de N-VA-voorzitter dat IS-strijders dienden te worden teruggehaald om hier te worden berecht. Francken had het in het VTM-nieuws dan weer over het ontnemen van de nationaliteit om vandaag tot slot opnieuw een ander standpunt in te nemen bij monde van De Wever. Dat luidt dat België de berechtiging van IS-strijders in Irak of Syrië moet laten onderzoeken.

Volgens Kamerlid Filip Dewinter zit hij daarmee eindelijk op de lijn van het Vlaams Belang. “Ik verdedig dat standpunt al jaren”, aldus Dewinter. Volgens Dewinter weigerde de N-VA-regering echter om die stap te zetten. “Het is cynisch dat de N-VA vandaag een standpunt verdedigt dat ze jarenlang heeft bekampt. Blijkbaar zorgt de verkiezingskoorts voor nieuwe inzichten.”

Dewinter verwijst concreet naar de halsstarrige weigering van minister van Buitenlandse Zaken, Reynders om de berechtiging van ‘Belgische’ IS-strijders te laten plaatsvinden in Syrië of Irak. “België is steeds op de rem gaan staan omwille van de mogelijkheid tot doodstraf.” Volgens het Vlaams Belang-Kamerlid dient er overigens niets te worden onderzocht. “Syrië en Irak zijn zelf vragende partij om hen te berechten. Het is enkel een kwestie van politieke wil langs Belgische zijde. In de verschillende ontmoetingen met Iraakse en Syrische ministers en staatshoofden in 2015, 2017 en 2018 hebben wij dat standpunt steeds met succes bepleit. Ik heb hierover deze week nog een ontmoeting met de Syrische en Iraakse ambassadeur.”
Klaas Slootmans, persverantwoordelijke Vlaams Belang

Nvdr: Moeten we nog in herinnering brengen hoe de belgische justitie met onze jongens en mannen omgegaan is die op verzoek van de preekstoel naar het Oostfront trokken om de bosjevistische duivel te gaan bestrijden? Met hun vrouwen, dochters, zusters en andere familieleden?

Moest het niet zijn dat onze redactie niet in de doodstraf gelooft, dan zouden we ervoor pleiten de IS-beesten daar ter plaatse te executeren.

Men vergelijke met Irma Laplasse (video) en dr. August Borms (video). En talrijke anderen, die slechts omwille van hun Vlaams idealisme vervolgd, uit hun rechten gezet en zelfs geëxecuteerd werden door de belgische onstaat. (terechtgestelden)

Calimero-Trump wil de Nobel Prijs voor de Vrede

Afbeeldingsresultaat voor trump peace

“Zij gaven hem aan Obama. Hij wist niet eens waarom hij hem kreeg. Hij was er net – iets van een 15 seconden – en hij kreeg de Nobel Prijs. Hij zei: ‘Oh, waarom kreeg ik hem?’

Ik zal hem waarschijnlijk nooit krijgen. Maar als je even kijkt naar de Idlib provincie in Syrië… ik stopte de slachting van misschien wel 3 miljoen mensen. Niemand spreekt erover.”

Trump klopte fier op zijn borst: hij zou drie miljoen mensen gered hebben van de bloeddorstige Syriërs, Iraniërs en Russen in Idlibistan.

“Rusland en Iran en Syrië zouden erin trekken en misschien 3 miljoen mensen de dood in jagen om 45.000 terroristen te kunnen vangen. En ik vernam dit van een vrouw, wiens ouders en broers daar wonen, en zij zei “-‘Please, please,’ en ik dacht, en ik zei ‘Neen, dat mag niet gebeuren,’ volgde Trump zijn relaas. “En ik gaf een officiële waarschuwing mededeling uit ‘jullie zullen dat beter laten’… En, in alle eerlijkheid t.o.v. Rusland en Iran en Syrië, zij vielen niet aan,”, klonk het verder.

“Deze regering doet een ongelooflijke job en wij krijgen er geen waardering voor.”, voegde Trump er ontgoocheld aan toe. (Newsweek)

Afbeeldingsresultaat voor trump life savior

Misschien strijkt de Paus over zijn hart en verleent hem een zaligverklaring in afwachtng van zijn hemelvaart.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Namens  het Syrisch ministerie van Buitenlandse zaken heeft minister Faisal Miqdal maandag laten weten dat alle plannen voor de heropbouw, opgesteld in Beiroet, in de golfstaten of in Brussel zonder goedkeuring van Syrië zelf,  categoriek zullen verworpen worden. De heropbouw van Syrië is begonnen en contracten daarvoor zijn  gegeven aan Iran, Rusland en China. Terecht stelt ook Maria Zakharova, woordvoerster van Moskou, dat Erdogan – indien hij een veilige zone wil installeren – daarvoor de toestemming van Damascus nodig heeft. Syrië heeft genoeg van de niet aflatende bemoeizucht van  de westerse en andere mandarijnen die hun keizerrijk willen opleggen om onder de schone schijn van humanitaire hulp het land toch nog aan hun belangen te onderwerpen.

Amerika zou beter iets doen voor de groeiende massa armen in eigen land, de zionisten zouden beter leren menswaardig samen te leven met het Palestijnse volk in het land dat ze nog steeds onrechtmatig  bezetten, de Franse zonnekoning kan beter leren voor zijn volk iets te doen dan slaaf te blijven van een rijke elite en daarvoor zijn land in een dictatuur omvormen, en de Europese luidsprekers kunnen beter eens raad vragen aan Viktor Orban, eerste minister van Hongarije, die zondag in zijn jaarlijkse toespraak voor het volk aangekondigd heeft dat moeders die vier kinderen opvoeden geen belastingen meer moeten betalen, naast andere voordelen voor de (grote) gezinnen.

De promotors van ons neoliberaal kapitalistisch paradijs zouden overigens op deze wijze de economie een veel grotere dienst bewijzen dan door  krampachtig propaganda te blijven voeren voor hun doodcultuur. En dan maar klagen dat het ziekteverzuim, de  agressie, de verslaving en de depressie onrustwekkend blijven toenemen! Het hele westen zou beter eens voor eigen deur keren dan altijd maar bezig te zijn met het manipuleren van andere landen en ondertussen de morele afbraak in eigen land verder te organiseren. Wil je de wereld veranderen,  begin met jezelf. Vergeten we niet: wanneer niets meer heilig is, is ook niets meer veilig.

We geven eerst enig nieuws over de wijze waarop wij aan het herstel van het klooster werken en daarna geven we een ernstige bezinning  over de islam en het christelijk geloof. Hierna volgt weer een hele reeks info die ik ontving, over de situatie in Syrië,  in de  wereld en …in de Kerk.

P. Daniel

Vrijdag 15 februari 2019

Restaureren en verbouwen

We gaan er van uit dat we niet meer onverwachts aangevallen worden of verraderlijke projectielen op ons dak krijgen en dus best aan de restauratiewerken beginnen. Eindelijk werd deze week een nieuwe grote voordeur geplaatst. In  november 2013 werd  de vorige (hout met brons bekleed) door een bom weggeblazen samen  met alles wat er zich achter in de hal bevond. Plots zagen we niets meer dan een dikke stofwolk. Als bij wonder werd niemand  getroffen, al  was een zuster een seconde vroeger daar nog gepasseerd. In deze hal achter de voordeur is bijna altijd iemand.  We komen er samen  of gaan vandaar naar de kerk en de  refter. Bij de ontploffing was bij toeval juist niemand daar. Bovendien bleef die nacht alles open, terwijl er duizenden zwaar bewapende en zwart bebaarde mannen rondom ons waren, tot in onze tuin. Pas de volgende dag konden we opruimen en de  grote opening met cementblokken afsluiten. Nu staat er dus een nieuwe voordeur, die voorlopig alleen aan de binnenkant te zien. Tegelijk werden enkele nieuwe deuren  van ingemaakte kasten aangebracht.

Verder hebben de fraters hun bezigheid gehad met het bouwen van een ruimte op het dak van de nieuwbouw voor de waterketel. Alles in de stijl van de rest van het klooster. Hoe dat gaat? Vier maal zijn  ze met tractor en aanhangwagen rondgereden op het terrein om gepaste rotsblokken te verzamelen. Met een katrol en een emmer werden die naar boven getrokken. Daar werden er vier muurtjes van gemaakt. Er moet nog een dak op en de stenen worden nu opgevuld met een mengsel van cement, zand en water, wat eveneens naar boven wordt getrokken. Vandaar heb je een goed zicht op het klooster zelf. Zo kunnen we hier mooi bouwen zonder één steen te moeten betalen. Je moet het wel zelf doen, met de hulp van een deskundige metser.

Zang en beelden van februari 2016:

Ondertussen komen enkele S.O.S. Chrétiens d’Orient ons wekelijks helpen om hulpgoederen klaar te maken. De zusters hebben hun eigen werk. Zij dragen ook zorg voor 3 meisjes (15-16 j) terwijl wij zorgen voor de ene jongen (10 j). Tijdens   schooldagen (zondag tot en met donderdag) zijn ze op school en werken thuis aan hun schoolwerk maar ze hebben ook hun eigen taken bij afwas en poetsen. Bovendien krijgen ze regelmatig een goede catechese.

Lees verder

Zogezegd

” Nieuwvlaamse repressieprocessen zonder proces. Degoutant.

Advocaat Fernand Keuleneer op facebook

Antwerps schepencollege gaat naam Delwaidedok nu al veranderen.

Ondanks de waarschuwing dat suggesties niet aanvaard worden, trok deze aanbeveling onze aandacht: “Gewoon De Weverdok. Als binnen enkele jaren Anuna Bart opvolgt blijft die naam nog een tijdje bruikbaar… “

Delwaidedok

Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor klimaatspijbelaars cartoon

VRIJHEID OF KLIMAAT- DICTATUUR

De jongerengolf in de klimaatbeweging moet onze grootste onrust opwekken.  De ware doelstellingen, die deze acties verbergen, liggen op heel andere terreinen!  De hoogste beslissingscentra in de wereld willen het kneedbare deel van de bevolking  voor hun specifieke doelen klaarstomen.

De absolute vrijheid wordt op twee terreinen bedreigd :

  1. Het is in de middens, die er toe doen (jongeren, heersende elite, partijen) niet meer toegestaan afwijkende standpunten over de milieu-problematiek op een duidelijke wijze te uiten.  Wat doet bvb. een leraar-klimaatscepticus in een school die volledig spijbelt?  Of wat doet een sceptisch journalist bij een krant, die zich volledig achter de klimaatacties schaart?  De vrijheid van meningsuiting is sterk bedreigd of  afgeschaft.
  2. Er worden harde eisen gesteld inzake de te halen klimaat.doelstellingen.  Deze zullen een enorme financiële inspanning vragen.  Men spreekt in dit verband over verscheidene miljarden euro. 

De kosten hiervoor zullen verhaald worden op de gewone inkomens, hetzij van arbeid of van de lage middenklasse.  De belastingdruk bedraagt in dit land reeds tussen 45% en 50%.  Een voorzichtige schatting geeft een stijging van 3% extra belastingdruk.  De vrijheid van de verdieners-onder-mediaal om uit de armoedezone te blijven, zal afnemen.  Financiële krap leven of armoede betekenen, minder vrijheid.

De hamvraag of deze acties spontaan zijn, werd deze week door het Pallieterke behandeld.  Daarbij werd verwezen naar extreem-links, georganiseerd in en rond de PvdA.  De betoging van deze spijbelaars is het perfecte vervolg op de anti-rakettenbetoging van 23.10.1983.  Tijdens deze betoging werd eenzijdig betoogd tegen de Westerse kernraketten.  De misleide massa, 200.000 deelnemers groot, werd achter de schermen geleid door de neo-marxisten van mei ’68.  Ze kregen toen al veel steun in de media.  Kenmerkend was dat de jeugdbewegingen Chiro en Scouts en vele “christelijke standenorganisaties” als volleerde nuttige idioten de eenzijdige ontwapening van het Westen steunden.

De werkelijke bedoeling van de “intelligentsia” die de betogingen aansturen, is het kneden tot gewillige burgers.  Er moeten een aantal radicale voorstellen ingang vinden, op het vlak van nataliteitspolitiek,  controlesystemen, afschaffing contant geld, een intensere multicultuur.  In België komt daar nog in de 1e plaats de opdracht bij van het establishment om de Belgische structuren terug unitair te maken.  De partij die dit perfect zal/wil oplossen is de unitaire Groenen, samen met de VLD. De Waalse partijen zijn allemaal pro-klimaat-lobby, want als dit lukt halen ze alle trofeeën binnen.

De trofeeën die de Waalse partijen in dit geval binnenhalen zijn : het thema immigratie verdwijnt op het achterplan, de geldtransfers naar Wallonië blijven doorgaan, op ethisch vlak worden de progressieve voorstellen aangekaart (uitbreiding abortus, euthanasie, gender-diversiteit),  de macht van een naar onafhankelijkheid strevende Vlaamse Beweging wordt definitief afgeblokt.   Kassa-kassa op alle niveaus……

De bedreiging voor de vrijheid der Vlamingen, na 26 mei ’19 is immens.  Bijna alle (Vlaamse) partijen bieden geen weerwerk tegens deze klimaat-hysterie.  Is het echt alleen Jean-Marie Dedecker die duidelijk tegen is?  Hier moet dringend gesmeekt worden aan Vlaams Belang en N-VA om weerwerk te bieden en heel deze groen-dictatoriale putsch te weerstaan.

De regeringsvorming na 26.05 zal moeilijk zijn, maar de inzet die de unitaristen (vanuit de service-clubs en werkplaatsen van de Loge) gesteld hebben is een oorlogsverklaring aan Vlaanderen.    Daarvoor trommelen  de milieugoeroes zelfs kinderen van de pap-klassen op.  Wie gelooft er nog dat die jeugd (die niets weet van geschiedenis, heden en toekomst) op andere partijen dan Groen of extreem-links zal stemmen?

Een glimp van hun meedogenloosheid was al te zien, toen Arno Kempynck  met zijn sms-actie  Joke Schauvliege naar huis stuurde.  Dat is hetzelfde absolute gebrek aan enige goedwilligheid,waarmee de media nu al decennia lang de Vlaamse Beweging en zijn voormannen/vrouwen behandelt….  Daarom moet de politieke tak van de Beweging eindelijk radicaal in het verzet gaan.  Het is dat of door de tegenstander van het veld gespeeld  worden.

Het Westen staat op de rand van de ineenstorting die het met eigen handen heeft bewerkt” zei Alexander Solzjenitsyn destijds.  Maar toen waren er nog de sterke middenklasse en de arbeiders, die hun oren niet naar de neo-marxisten lieten hangen.  Nu trekt de rotverwende jeugd op, klaar om hun eigen ouders aan te geven, als het moet.  Solzjenitsyn zei daarop :” Ik heb als richtsnoer: liever dood dan schoft”.

Jos Wouters, Boom

Wie is het grootste gevaar voor de wereldvrede?

Afbeeldingsresultaat voor danger world pêace

De Merkellanders hebben een onverwachte mening bij deze opiniepeiling geuit.

Een meerderheid van hen vindt de VSA het grootste gevaar voor de wereldvrede: 56%. Gevolgd door Noord-Korea met 45%, Turkije met 42% en Rusland met 41%.

Ook ziet een duidelijke meerheid (62%) de houding van bepaalde staatsopperhoofden als het grootste risico voor de wereldstabiliteit, zelfs nog voor militaire conflicten (52%) en – verrassing! – de klimaatproblematiek (43%).

Bij een diepere analyse blijkt dat de mensen (40%) zich vooral zorgen maken over hun ouderdom, resp. dementie, en de vereiste, resp. tekortschietende, zorg. Iets meer dan 30% ligt wakker van armoederisico als ze de pensioenleeftijd bereikt hebben; een zelfde aantal voor de mogelijkheid een ziekte als kanker te ontwikkelen.

Een duidelijke meerderheid wil dat de Duitse overheid meer geld uitgeeft aan:

70% voor de gezondheid, 69% voor de ondersteuning der gezinnen en 65% voor pensioenen. Voor het onderwijs zou 76% meer geld willen uitgegeven zien. Andere pijnpunten zijn de politie, milieu, strateninfrastructuur, spoorwegen, zwembaden en bibliotheken. (…)

Quo vadis, Syria?

In Sochi kwamen de zgn. guarantor states, (voogden) Rusland, Turkije en Iran, voor de vierde keer bijeen om nogmaals een strategie te bespreken over de toekomst van Syrië. Poetin blijft herhalen dat de oplossing voor het NO van Syrië, Idlib, er slechts kan komen met inachtneming van de territoriale integriteit en soevereiniteitsrechten van de Syrische staat.

En Erdoğan bleef op zijn nagel kloppen: de “terroristen”, verwijzende naar de YPG, de Koerden, moeten weg van de Turkse grens, zowel ten westen als ten oosten van de Eufraat.

De Iraanse president Rouhani toonde begrip voor de Turkse zorgen en vindt dat de VSA terugtrekking “geluk aan het Syrische volk zal brengen.”

Erdoğan verklaarde dat zijn land zowel met de VSA als met Rusland onderhandelt over de zgn. “veiligheidszone” en hoopt dat dit in samenwerking met Rusland kan georganiseerd worden. Deze opmerking volgde op een Russisch standpunt dat Turkije eerst Assads goedkeuring (…) over een de facto bezette zone binnen het Syrische grondgebied moet krijgen. Citaat van woordvoerster Zakharova: “Het probleem over de aanwezigheid van een militaire eenheid, handelend in naam van een derde land op het grondgebied van een onafhankelijk land, – m.n. Syrië -, moet rechtstreeks door Damascus beslist worden.” Dat de Syrische overheid zo’n “safe zone”, een poco woord voor een bezettingszone, radicaal van de hand wijst, zal niemand verbazen. (…)

Image: Iranian President Hassan Rouhani, shakes hands with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin during a meeting in Sochi, Russia, on Feb. 14, 2019.

De vergadering van de drie leiders duurde iets meer dan een uur. Het Turkse staatspersagentschap Anadolu verklaarde – in een gemeenschappelijke mededeling van de drie actoren – dat de leiders er de nadruk op legden dat een VSA terugtrekking uit NO Syrië zou bijdragen tot stabiliteit en veiligheid in de regio àls deze zou doorgaan en herhaalden hun bereidheid veiligheidsacties in het NO van Syrië te coördineren, met nadruk op hun vaste wil separatische agenda’s in het land te zullen tegenwerken.

Zo wollig deze persmededeling ook mag klinken: ze maakt duidelijk dat de Koerdische onafhankelijkheid verder wegdeemstert. En ook dat er van een gezamenlijk militair offensief – Rusland, Turkije, Iran – om de terroristen in Idlibistan uit te roken (voorlopig?) geen sprake kan zijn. Zolang Erdoğan zijn Ottomaanse uitbreidingsplannen niet opbergt, zijn de handen van Rusland (en Iran) gebonden. Opvallend: er werd slechts over de VSA terugtrekking in NO Syrië gesproken. De andere VSA bases in Syrië zijn blijkbaar niet prioritair al werd wel benadrukt dat de VSA troepen zo snel mogelijk het land moeten verlaten en dat het Syrische volk moet beslissen over haar eigen toekomst. (…)

Bekijk hier het video verslag.

Over coördinatie gesproken: voor het eerst sinds het begin van dit 8 jaar lang durende conflict betrad het Russische leger een zgn. Turkse militaire zone in N Syrië. De Russische militaire politie zou naar verluidt begonnen zijn te patrouilleren in de Turks-bezette gebieden rond de stad Manbij. En wat later vervoegden Turkse militairen de SAA (Syrische leger) gebieden rond Manbij om samen met de Russische militaire politie te patrouilleren. (video)

Erdoğan bevestigde dat Turkije al het mogelijke doet om terroristische aanslagen op de Russische militaire basis in Syrië, Hmeymim, te voorkomen, eveneens “op een gecoördineerde wijze”. Deze verklaring gebeurde niet toevallig, want in januari had Al-Nusra nog aanvallen gepleegd. Rusland noteerde verleden jaar talrijke drone aanvallen op de luchtmachtbasis. (…)

“Al het mogelijke”? Verleden jaar nog werden 3 Turkse HTS-terroristen, die in Syrië mee wilden vechten, door een Turkse rechtbank vrijgesproken en -gelaten. (…)

En een ISIS-cel in Adana, de grensstreek, kan vrij en onbezorgd haar bezigheden ontplooien. (…)

De Syrische overheid slaagde erin een grote smokkelactie via Jordanië van historische artefacten naar Saoedi-Arabië te voorkomen. (…)

HTS (Al-Nusra) deden een poging hun reputatie te verzachten. Alle opruiende borden, met haatboodschappen aan de sjiieten, oproep tot de djihad en verplichting tot het dragen van de hijab, werden overschilderd. “Gematigde rebellen”, toch? (…)

Tegelijkertijd doen hun quasi dagelijkse aanvallen – over de grenzen van Idlibistan – het “gematigde” imago geen goed. Een dichtbevolkte buurt van Aleppo kreeg weer een rakettenregen te verwerken, afgevuurd door dezelfde HTS. (video)

Een groot militair konvooi van het Syrische leger (SAA) trok via de Damascus-Aleppo snelweg naar het noorden van de Hama regio. (…) Dit volgde op de verplaatsing van het 5de Korps en de 9de gewapende divisie. In afwachting van de bereikte onderhandelingsresultaten bereidt het Syrische leger zich voor op een uitgebreid offensief om de zgn. “20 km gedemilitariseerde zone” te heroveren op de frontlijnen van Hama, Idlib, Latakia en Aleppo. Eigenlijk was de bedoeling dat deze strook helemaal van zware wapens en terroristen zou ontruimd worden, maar HTS (Al-Nusra) weigerde zich hieraan te houden en probeert dagelijks vanuit deze zone uit te breken in regeringsgebied, waarbij telkens slachtoffers vallen. (…)

In Idlibistan lijdt de bevolking onder de HTS (Al-Nusra) dictatuur (scholen worden verplicht te sluiten omdat ze niet voldoen aan de strenge islamregels (video), hulpgoederen in beslag genomen en tegen woekerprijzen verkocht), westerse landen worden stilaan wakker en stoppen met medische en andere steun:

Irak heeft intussen beloofd alle in Syrië gevangen genomen Iraakse terroristen te zullen repatriëren en in Irak voor de rechtbank te brengen. Het zou om zo’n 20.000 lieverdjes gaan. (…)

De laatste ISIS-enclave in Baghouz, (Deir Ezzor regio), wordt eerstdaags door de Koerden ingenomen. Vele terroristen en hun gezinnen gaven zich over, de uithongering nabij. Vrouwen, kinderen werden gescheiden van de mannen. Enkele honderden terroristen, de meesten van buitenlandse nationaliteit, vechten tot ter dood vanuit hun bastion op de Iraakse grens. In totaal zouden een 1000tal van geen ophouden willen weten. Baghouz heeft een uitgebreid tunnelnetwerk; verschillende zelfmoordterroristen – waaronder ook vrouwen – pleegden wanhopige aanslagen.

De VSA-coalitie bombardeert regelmatig; talrijke burgerslachtoffers worden via verschillende kanalen herhaaldelijk gemeld. (…) Syrië protesteerde herhaaldelijk bij der VN Veiligheidsraad en wil een onafhankelijk internationaal onderzoek. (…)

De verstandhouding onder de terroristen is zoek; buitenlandse djihadi’s weten niet waarheen en strijden tot ze hun opwachting in de maagdenhemel mogen maken – de binnenlandse terroristen scheren hun baarden af en proberen onder de burgerbevolking te verdwijnen. Algemeen wordt verwacht dat de VSA eerstdaags de totale VSA-overwinning op ISIS zullen van de daken schreeuwen. (…)

Het Syrische leger doodde een aantal resterende ISIS terroristen in Badyah (Palmyra), neemt wapens en voertuigen in beslag (video). (…)

Ook in de zgn. Damascus woestijn moet het Syrische leger nog steeds ISIS cellen uitroeien. Het Syrische leger zond versterkingen naar de Golan Hoogte, waar Israël opnieuw toesloeg. Ook een autobus die Iraanse militairen vervoerde werd geraakt.

Syrië en Irak bespreken de voorbereidingen van de heropening der Al-Bukamal-Husseibeh grensovergang. Tevens op de agenda: de verbetering der bilaterale relaties en coördinatie tussen Syrië en Irak. (…)

Tot slot deze film van RT over de impact van de Syrische oorlog op kinderen: “de verloren kindertijd”.

Soros maakt zich zorgen om de EU

Afbeeldingsresultaat voor soros worried

Hij vergelijkt de situatie met het einde van de USSR: “De mensen in EUropa moeten dringend wakker worden!”

Volgens het opperhoofd der Gutmenschenliga, filantroop, mensenrechtenactivist, sponsor van trekvogels en migranten, zouden de EU-verkiezingen van dit jaar een keerpunt kunnen betekenen. De anti-EU-partijen zijn in opmars; slechts de Groenen blijven de EU-bijbel trouw.
Citaat Soros: “Het verouderde partijensysteem verhindert hen, die de EU-waarden willen behouden en helpen hen, die deze waarden door iets anders – vul in: radicaal, extreem, nationalistisch, anti-democratisch, populistische prietpraat… – willen vervangen. De partijen zijn niet mee met de tijd, ze oriënteren zich nog altijd naar de problemen uit de 19de en 20ste eeuw, bv. de scheiding tussen kapitaal en arbeid. Maar vandaag zijn vooral de spanningen tussen de pro- en anti-EUropese krachten van belang.”

Soros heeft vooral aandacht voor Duitsland, het “dominerende land in de EU”. Hij vreest dat de Union, de alliantie tussen de CDU en CSU, op barsten staat. En vanzelfsprekend is de AfD daarvoor verantwoordelijk. Immers, zolang in de Freistaat Bayern geen partij bestond rechts van de CSU, m.a.w. zolang de CSU het monopolie had van de verbale vuist-op-tafel, was de samenwerking sterk. Echter, bij de laatste gewestverkiezingen in Beieren moest de CSU het slechtste resultaat in 60 jaar incasseren, terwijl de vermaledijde AfD tot het parlement toegang kreeg.

Niet alles is echter kommer en kwel. Soros zet zijn hoop-in-bange-dagen op de Groenen. Citaat Soros: “De situatie is niet hopeloos. De Duitse Groenen hebben zich als énige consequent pro-EUropese partij van Merkelland ontwikkeld en stijgen volgens de opiniepeilingen nog, terwijl de AfD (behalve in Oost-Duitsland) haar maximum schijnt bereikt te hebben.” De Union-kiezers worden heden vertegenwoordigd door een partij wiens engagement voor de EUropese waarden eerder tweeslachtig is.

En hij heeft een zelfde vrees voor over het Kanaal. Citaat Soros: “Ook in G.B. verhindert een oude partijstructuur dat de wil van het volk (… Soros die naar de wil van het volk wil luisteren???…) een passend gevolg krijgt.” Zowel Labour als de Conservatieven zijn intern verdeeld, maar “hun leiders, Corbyn en May, zijn zo vastbesloten de Brexit te laten doorgaan dat ze zelfs willen samenwerken om dit doel te bereiken.” En: “De situatie is dermate ingewikkeld dat de meeste Britten het gewoon achter de rug willen hebben, ook als dit dé belangrijkste gebeurtenis is voor het land in de komende tientallen jaren.”

Soros en zijn kritiek op G.B. zijn – mild uitgedrukt – behoorlijk onpassend. In 1992 verdiende hij door te speculeren op de koers van het Britse Pond miljarden dollar. (…)