Beleggingsadvies

… Volgens de statistieken van de VN – wat die ook waard zijn – is praktische alle heroïne Afghaans en gaat die voor 95% naar Europa. Met steun dus van ons Belgisch leger!! Vraag is wat nu gaat gebeuren. In 2000 stopten de Taliban met de drugsproductie. Waarna de VS kwam. Gaan de Taliban dit – zoals Laos in 1975 – stoppen?

Elk moreel besef missend individu – en zo zijn er heel wat – kan maar best de nu nog goedkope heroïne opkopen en bewaren tot de prijzen door het plafond schieten? Of gaat de VS een nieuw land als slachtoffer uitkiezen voor de productie van dit gif? Je weet nooit…

Lees: De VS en Afghanistan–Drugs en salafistische terreur op Willy Van Damme’s Weblog

https://www.ninefornews.nl/vs-afghanistan-binnen-heroine-industrie/

https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-de-oorlog-in-afghanistan-heroinehandel-alle-ruimte-geeft~b59787d9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Voor “Regime Change” in Syrië…

… mocht de Britse belastingbetaler meer dan £ 350 miljoen ophoesten

Kevork Almassian, Syriër van Aramese afkomst, haalt een onthullend artikel aan van Mark Curtis in “Declassified“. Onze redactie heeft het in grote lijnen voor u vertaald. Vanaf 5’55” wordt Vanessa Beeley, onafhankelijke journaliste, erbij betrokken.

schakel ondertiteling en vertaling in via icoontjes onderaan

Het zgn. CSSF, het Conflict, Stability and Security Fund (Ned Conflict, stabiliteit en veiligheidsfonds), een omstreden regeringsinstelling, heeft grote sommen van het Britse hulpbudget overgemaakt als steun aan de oppositie in Syrië.

Declassified maakt voor het eerst duidelijk hoe omvangrijk de steun wel was en berekende dat de Britse regering minstens £ 350 miljoen heeft uitgegeven aan de zgn. oppositie en hun “projecten”. M.a.w. de Britse regering steunde de zgn. “gematigde rebellen”, zijnde de Syrische tak van al-Qaeda en soortgenoten sinds 2015, maar geeft geen inzage in details.

Alleen al in de laatste vijf jaar werden 13 projecten – goed voor £ 215 miljoen overgemaakt aan zgn. Syrische “rebellen” en hun “activiteiten”. De Britse regering weigert echter mee te delen om welke “oppositiegroepen” het gaat. Sommige hulpprojecten zaten vervlochten met “gewapende groeperingen” en dienden om hen te helpen “de controle te handhaven”. Minstens £ 162 miljoen werd overgemaakt uit het hulpbudget, dat volgens de regering dient om “armoede te verslaan, instabiliteit tegen te gaan en voorspoed te creëren in ontwikkelingslanden”. Deze fondsen moet men apart zien van het Britse humanitaire hulpprogramma in Syrië.

In april 2018 deelde de Britse regering het parlement mee dat het CSSF “enkele projecten waarbij bepaalde gewapende groeperingen van de Syrische gematigde oppositie betrokken waren van financiële steun voorzien had.”

O.a. “Security Strand” zou “technische steun en uitrusting” verlenen aan de “gematigde gewapende oppositie” om te helpen bij “het onder controle houden van het grondgebied tégen extremisten en de regering (onder Assad)”. Eén van de vooropgestelde doeleinden was het “sterker maken van de “gematigde gewapende oppositie in Zuid-Syrië om het grondgebied, onder hun controle, beter te besturen.” Enkele documenten tonen aan dat extremistische groeperingen van de Britse hulp konden profiteren. Eentje kreeg zelfs een “hoog risico” factor wegens de belangrijke aanwezigheid van gewapende groeperingen”.

Het “Strengthening governance structures in Syria”, onder de leiding van het DFID, de Britse internationale ontwikkelingsafdeling, moest het de “oppositie mogelijk maken broodnodige nutsvoorzieningen te voorzien als alternatief voor deze van de regering en extremistische groeperingen”. Dit project behelsde vier provincies in NW Syrië, het platteland rond Damascus, Aleppo, Idlib en Dara’a, die als “bezette regio’s” beschouwd werden waar de “gewapende groepen druk uitoefenden”. Het project moest “met gewapende groepen coördineren om het verlenen van diensten te vergemakkelijken”. In september 2017 botste dit met de heropstanding (sic) van HTS (Hay’at Tahrir al-Sham), voorheen al-Nusra, voorheen al-Qaeda, in Idlib.

De Britse regering maakte zich vooral zorgen dat de jihadisten de pluimen (steun) op hun hoed zouden steken…

Zoals hier herhaaldelijk geschreven, beschreven en aangeklaagd is een gedeelte van NW Syrië, m.n. de prov. Idlib, goed voor 4 miljoen inwoners, onder controle van de extreme islamisten van HTS & co., die moeten leven volgens de wetten van de sharia. We verwijzen naar: The living hell of Syrians under the jihadi ideology of HTS, al-Qaeda copycat (alaraby.co.uk)

De Britse regering is maar al te goed op de hoogte van de toestand ter plaatse en van het feit dat het CSSF programma hoog controversieel is en noemt het in een rapport “politiek gevoelig”. Ze verstopt zich achter “veiligheidsredenen” om de namen der steunkrijgende rebellengroepen niet bekend te maken. Met reden. Volgens in 2016 ontdekte documenten zou de Britse regering zowel Harakat al-Hazm (beruchte jihadisten) en Jaish al-Islam (door Saoedi-Arabië gesteunde salafisten die een Soennitische theocratie in Syrië wilden oprichten) als “gematigd” beschouwd hebben. In 2015 werd een proces nietig verklaard nadat Bherlin Gildo, Zweeds staatsburger beschuldigd van terrorisme, kon aantonen dat hij voor feiten vervolgd werd die in feite door de Britse regering actief gesteund werden… Feiten… hij maakte deel uit van een terroristisch trainingskamp, kreeg wapens om in Syrië te vechten en “werkte” samen met al-Nusra. (Terror trial collapses after fears of deep embarrassment to security services | UK news | The Guardian )

Het begrip “gematigd” is meer dan omstreden. Zoals Peter Ford, de Britse ambassadeur in Syrië 2003 – 2006, aan een parlementaire onderzoekscommissie mededeelde: “het bestaan van gematigde groepen in Syrië is vooral een hersenspinsel!”

De Britse regering ziet het enigszins anders: gematigd is een beschrijving van noch vis, noch vlees, noch terroristen-, noch regeringssympathisanten. Het CSSF liet optekenen dat als zij de oppositie kunnen laten samenwerken dit zou aantonen dat zij een alternatief zijn voor Assad en de terroristen. Een hulpproject, genaamd “Syria Resilience”, goed voor £ 26.9 miljoen gedurende de jaren 2017-2020, o.l.v. Buitenlandse Zaken, was bedoeld om “geloofwaardigheid te geven aan de gematigde oppositie” door hen in staat te stellen diensten te verlenen aan plaatselijke gemeenschappen.

Het CSSF heeft vele jaren de “oppositie” van steun voorzien. Zoals blijkt een uit rapport van december 2015 voorzag de Britse regering raadgevers, opleiding, logistieke steun aan het “oppositie” secretariaat en mediacentrum in Istanboel en bood ook “onderhandelings- en communicatiesteun” aan. Dit opdat de “oppositie samenhangende politieke posities zou ontwikkelen, verspreiden en in staat is om beter te onderhandelen”.

Een uitermate omstreden CSSF project was de Britse steun aan de zgn. “Free Syria Police”, bedoeld als een soort gemeentelijk veiligheidscorps, of burgerwacht, in oppositie-gecontroleerde regio’s zoals Idlib, in Aleppo en Oost-Ghouta, voordat deze laatste twee door het Syrische leger bevrijd werden. Deze Britse steun kwam er via een programma, genaamd AJACS (kort voor Access to Justice and Community Support), ofwel een privé firma Adam Smith Int’l, een niet onbelangrijke Britse hulpverlener. AJACS werd tijdelijk op non-actief gezet in dec. 2017 na een BBC programma met de alles verhullende naam “Jihadis You Pay For”, over corruptie en hulpfondsen die in de handen van terroristen belanden. Hierin wordt gesuggereerd dat Adam Smith Int’l maar al te goed wist dat hij terroristen financierde en / of dat hij tekort schoot toen hij “ontdekte” dat er gelden bij de terroristen beland waren. Het programma onthulde banden tussen twee Free Syria Police eenheden en rechtbanken onder de leiding van al-Nusra; het onthulde dat sommige agenten gedwongen werden fondsen te overhandigen aan de islamitische extremisten die de controle hadden over de regio. (UK-Syria aid scandal prompts questions about risk in conflict zones | Devex)

Zowel de Britse regering als Adam Smith Int’l ontkenden en hervatten het project begin 2018. In juni 2016 had de Britse regering nochtans getoeterd dat “begunstigden zeer voorzichtig uitgezocht werden om te verhinderen dat er uitrusting bij extremisten zou belanden.” Echter met het voorbehoud: “Het risico van een afleidingsmanoeuvre is reëel.” M.a.w. de Britse regering was/is zich maar al te goed bewust dat er gelogen en bedrogen werd/wordt.

De Free Syria Police mocht zich gedurende vier jaar verheugen over de Britse financiering; er kwam een einde aan in september 2018. Uit CSSF documenten blijkt dat het V.K. minstens £ 8 miljoen eraan gespendeerd had (training, communicatietoestellen en voertuigen). Uit een document blijkt dat ook het ZW van Syrië gesteund werd tot het Syrische leger medio 2018 de regio heroverde.

De Britse regering zag er geen graten in het parlement voor te liegen. In maart 2018 werd het parlement medegedeeld dat de financiering via het CSSF tijdens de periode 2011-2017 £ 32 miljoen bedroeg (politieke steun en niet-dodelijk materiaal inbegrepen).

Enkele maanden daarvoor, in sept. 2017, verklaarde buitenminister lord Ahmad dat de CSSF Syrië-financiering opliep tot £ 199 miljoen voor de drie jaren tot 2017/18. Hij zegde dat fondsen besteed werden aan “zowel verzetsgroepen tegen ISIS en Assad als Syrische burgers en gemeenschappen”.

En twee jaar daarvoor, in dec. 2015, verklaarde de regering dat het “meer dan £ 67 miljoen aan de Syrische oppositie gegeven had, daarbij inbegrepen de gewapende oppositie, de zgn. Syrische nationale oppositie en media activisten”.

Declassified heeft e.e.a. opgeteld en kwam tot de volgende conclusie: het CSSF heeft 13 projecten voor een bedrag van £ 215 miljoen belastinggeld besteed als steun aan de zgn. Syrische oppositie en de voorziening van hun “diensten” in de door extremisten bezette regio’s.

Het V.K. was al lang een belangrijke media-poppenspeler ten bate van de zgn. Syrische oppositie. Journalist Ian Cobain bracht in 2016 aan het licht dat de Britse regering een “informatie oorlog” voerde in Syrië door media activiteiten van bepaalde rebellenstrijders te financieren. De Britse regering financierde vijf geheime programma’s in Syrië, die begonnen in 2012, waarbij een netwerk van burger-journalisten op poten gezet werd om een bepaalde perceptie van het conflict te creëren. Het V.K. “leidde” heimelijk de zgn. Syrische oppositie, het “beloonde” mediabedrijven die welbespraakte oppositieleden uitzocht en opleidde, nam hun resp. persbureaus onder Britse hoede en ontwikkelde hun profielen op sociale media. Volgens Ian Cobain waren deze heimelijke propagandaprogramma’s “slecht gepland, waarschijnlijk onwettelijk en ze kostten bovendien mensenlevens”. (EXCLUSIVE: British propaganda efforts in Syria may have broken UK law | Middle East Eye)

De CSSF documenten tonen aan dat de Britse regering trachtte de wereldopinie te misleiden.

Sommige van deze projecten zijn waarschijnlijk nog steeds actief. Het zgn. “Future Syria Programme”, goed voor £ 6.96 miljoen gedurende 2019-2021, heeft als doel een tegengewicht te zijn voor de “Russische / regeringsmededelingen en disinformatie”. Het dienaangaande document maakt duidelijk dat het “de waarheid en de mening van de gematigde Syriërs wil verspreiden”. Het project loopt onder Buitenlandse Zaken maar de namen van de verantwoordelijken werden “aangepast” – lees geheim gehouden – derhalve is het niet bekend wie uiteindelijk voor deze campagne verantwoordelijk is.

In dec. 2015 gaf de Britse regering toe dat het £ 5.3 miljoen uitgegeven had aan de opleiding van “meer dan 300 Syrische journalisten en activisten… met het doel een onafhankelijk Syrische pers te ontwikkelen”. Hierbij moest een “netwerk van onafhankelijke media verspreid over Syrië” opgericht worden om de Syrische bevolking te bereiken via radio, tv en gedrukte pers.

De Britse rol in de Syrische oorlog werd opvallend onderbelicht en foutief beschreven in de poco pers van het V.K. Terwijl de pers uitgebreid aandacht besteedde aan de Britse inzet tegen ISIS, bleef het opvallend stil over de heimelijke acties tegen de Assad regering én over de eveneens heimelijke steun aan de zgn. oppositie groeperingen. De zgn. wreedheden van de Assad regering werden herhaaldelijk uitvergroot , maar de “gematigde rebellen” kregen een gratis rittenkaart. In de meeste artikelen of verslagen over Syrië wordt er geen gewag gemaakt van het feit dat de “gematigde rebellen” in feite grotendeels of helemaal gedomineerd of beïnvloed worden door islamitische extremisten.

Bewijsmateriaal doet vermoeden dat het V.K. eind 2011 of begin 2012 geheime acties voerde tegen de Assad regering. De Britse geheime dienst MI6 was naar verluidt betrokken bij wapenleveringen, trainingen en het organiseren van de oppositie tijdens een geheime operatie met hun bondgenoten uit de VSA en het M.O.

Het staat als een paal boven water dat de geheime en open politiek ter ondersteuning van de zgn. “rebellen” door buitenlandse protagonisten, zoals het V.K., het conflict tot een oorlog hebben laten ontploffen en aan het voortduren ervan bijgedragen hebben.

En toch blijven kranten beweren dat het V.K. zich grotendeels afzijdig houdt in Syrië. Een opiniestuk in de Observer was helemaal erover met de titel The Observer view on Syria and the west’s shameful failure to act | Observer editorial | The Guardian (… Het Westen moest zich schamen voor het wegkijken…) en de beschrijving van westerse regeringen die de oorlog negeren…

Waarmee we bij het uitgangspunt gekomen zijn: de door het CSSF betaalde media acties.

Revealed: The UK has spent £350-million promoting regi… (dailymaverick.co.za)


Afsluitend laten we Peter Ford nog eens aan woord over de leugens, het bedrog, van westerse landen in het M.O. die tot oorlogen, enorme materiële schade, voedseltekort en talrijke slachtoffers geleid hebben. Vanaf 35′ komt Syrië en de VSA aan bod. Hij stelt dat er ongeacht de politieke partij van de president en nooit veel verandert. “Slechts Trump – bless his soul – wou een andere koers varen. Twee keer zou hij bevel gegeven hebben dat de VSA troepen Syrië dienden te verlaten. Twee keer werd hij teruggefloten door de échte machthebbers: de wapenindustrie, het Pentagon, de geheime diensten, de diplomatische regelneven, het Washington establishment… en dat zal zo blijven. Biden lijkt me niet de man met de constitutie of de hersenen om de boel op zijn kop te zetten. Och… we zullen wat meer over mensenrechten horen… en andere nonsens… “

Op de vraag hoe hij terugkijkt op 10 jaar oorlog in Syrië, hoe die begon: “Het was op voorhand gepland door een goddeloze alliantie. De westerse mogendheden hadden die gepland vanuit Jordanië, hadden voor jihadisten gezorgd en aan de andere kant had je de Moslimbroederschap die al sinds vele jaren actief was in Syrië en die zat te wachten op een uitgerekende kans, die eraan kwam met de Arabische Lente… Ze kregen wat burgers op hun hand, die met een betoging begonnen, de Syrische veiligheidsdiensten overreageerden een beetje en zo kreeg je het vuur aan de lont met agents-provocateurs, met sluipschutters die in de menigte schoten…en de boel ontplofte.”

Over de huidige toestand: “het is een stilstand. Assad controleert 70% van het land; er zijn slechts twee verzetshaarden in het noorden en het noordoosten. De ene onder controle van al-Qaeda in Idlib, gesteund door het westen, de andere is onder controle van de VSA in samenwerking met enkele Koerdische milities. Laat dat nu toevallig het gebied zijn waar de Syrische olie zit en waar de meeste vruchtbare graanvelden zich bevinden. Zij ontzeggen de rest van Syrië zeer belangrijke grondstoffen. Dit gecombineerd met de sancties heeft Syrië het bijzonder zwaar. Alles zit muurvast….”

Schakel vooral de ondertiteling en vertaling in. Peter Ford schopt tegen zere schenen. Zo verklaart hij dat hij tegen de monarchie is, heeft hij zijn ongezouten mening over de coronacrisis, stelt dat wij schapen zijn, dat wij “onze meesters” liefhebben… Zou er in dit ongeliefd land een oud-diplomaat zich zo laagdunkend over de Coburgers durven uitlaten? Lijkt ons een moedig man, die Peter Ford.

Duiding over “hocus pocus”-wetenschappers…

… die menen alles te weten over het “Klimaat”

Regent het te weinig… regent het te veel… hebben we een warme zomer… hebben we een kwakkelzomer… hebben we een zachte Paasweek… hebben we enkele onweders… hebben we een winderige lente… een stormachtige herfst… een milde winter… een natte winter… een koude Kerst… d’r is maar één conclusie: hét Klimaat!!!

Intussen zijn de onheilsprofeten van vroeger op pensioen, Grimmige Greta gaat terug naar school, verdreven door een nieuwe dada, de coronacrisis: de zure regen is verdwenen, het gat in de ozonlaag is dichtgegroeid, de kust is nog steeds niet in de Noordzee verdwenen, in Limburg zijn de stacaravans nog niet vervangen door een groepsproject “bouw je eigen ark” …

Ferdinand Meeus is een verfrissend geluid in heel de klimaathysterie. Een aanrader! Kijk en luister ernaar vooraleer Youtube dit ook doet verdwijnen.

En als u denkt dat het dan toch allemaal wel meevalt, dan komen de geruchten over een andere – een drastischer lockdown – op ons af, nl. een klimaat-lockdown met een verbod op voertuigen, op rood vlees, op olie… kortom: kruipt allemaal in uw recycleerbare kist, trek het deksel toe en stop met ademen!

U zal de eeuwigheid ingaan als een redder van de planeet aarde.

Censuur Youtube neemt toe

Het populaire conservatieve Sky News Australia werd voor een week door Youtube in de strafkelder verbannen wegens… het verspreiden van verboden informatie over Covid-19. De oude “brave” video’s mogen blijven staan en er kunnen tijdens de strafperiode geen nieuwe video’s geplaatst worden.

Het zou gaan om oude filmpjes waarbij het gebruik van hydroxychloroquine of ivermectin aangeraden wordt als alternatief voor de vaccinatie. Alle video’s die een alternatieve bescherming, genezing of het ontkennen van het virus behandelen, werden verticaal geklasseerd. Weg ermee, in de YT-ban geslagen.

Een schorsing van 7 dagen die, mocht dit zich binnen een periode van 90 dagen drie keer herhalen, betekent dat het YT-kanaal onherroepelijk gesloten wordt.

Critici stellen dat het Witte Huis aan enkele touwtjes getrokken heeft omdat Sky News Australia regelmatig aandacht besteedt de aftakelende president … (zie voorbeeld onderaan)

https://www.theguardian.com/media/2021/aug/01/sky-news-australia-banned-from-youtube-for-seven-days-over-covid-misinformation

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Ieder mens is geschapen naar Gods Beeld, met een (op aarde) onverzadigbare verlangen naar God.  De heilige Augustinus heeft  dit perfect begrepen én doorleefd.   Ziehier nu een negatief voorbeeld.

Sigmund Freud (1856-1939) was een Oostenrijks zenuwarts en de grondlegger van de “psychoanalyse”. Volgens hem is de seksuele drift zowat de meest belangrijke  primaire drift en zijn de verdrongen seksuele verlangens de oorzaak van psychologische problemen, die hij ijverig “analyseert”.  Niet alleen in de universiteiten werden zijn theorieën onderwezen, ze hadden ook veel invloed in het dagelijkse leven. Onbewuste versprekingen of handelingen werden dikwijls geïnterpreteerd  als verdrongen seksuele behoeften. Zijn invloed drong ook door tot de kunst, zoals bij de Franse schrijver André Breton (+ 1966), de grondlegger van het “surrealisme”. Het surrealisme tracht het onzichtbare uit te drukken door het on/onderbewuste weer te geven.

Wist je dat de slappe, uitgelopen uurwerken die Salvator Dali in 1931 schilderde, wijzen op impotentie? (aldus werd ik zelf door een “kunstkenner” deskundig voorgelicht!) De invloed van Freud is en blijft groot. Hij werd en wordt door sommigen nog beschouwd als een van de grote wetenschappers.

Vanuit verschillende hoeken kwam er scherpe kritiek.  De Britse auteur Richard Webster (+ 2011) stelt dat hysterie helemaal geen psychische oorsprong heeft, zoals Freud beweert, maar het gevolg is van hersenbeschadiging.  De voormalige psychoanalytica Alice Miller (+ 2010) wijst de psychoanalytische theorie en praktijk radicaal af als ongeschikt om de ware  oorzaken van traumatische herinneringen te  ontdekken. Hiermee worden volgens haar de ware seksuele misbruiken eerder toegedekt.

Uiteindelijk heeft de Nederlandse socioloog en historicus,  professor Han Israëls, Sigmund Freud ontmaskerd, vooral in zijn grondige studie: De Weense kwakzalver. Honderd jaar Freud en de freudianen, Amsterdam, Bakker, 1999.

Een van de beroemdste patiënten van Freud is Anna O, waarvoor  dr. Jozef Breuer, de leermeester van  Freud, een praatkuur (“gesprekstherapie”) onder hypnose had uitgedacht. Freud vond dit zo geweldig dat hij er samen met Breuer een boek over schreef. Hij stelde de behandeling voor als een geweldig therapeutisch succes en beweerde dat ze daarna op vakantie vertrok. Voor hem was dit zowat het startpunt van zijn psychoanalyse. In feite stopte de behandeling omdat ze in een gekkenhuis moest worden opgenomen. Haar echte naam was  Bertha Pappenheim, een joodse activiste tegen vrouwenhandel.

Een andere beroemde patiënt is de “Wolvenman” (Sergei Konstantenovitsj Pankejev), die Freud opvoert als het bewijs van het succes van zijn methode. Deze man was echter op 80 jarige leeftijd nog steeds de dwangneuroticus die hij in het begin van de behandeling was. Freud geeft uitvoerige beschrijvingen van beroemde personen. Van Leonardo Da Vinci zegt hij dat hij latent homoseksueel is, waarvoor hij steunt op een zogenaamde autobiografische passage, waarvan Freud goed wist dat ze vervalst was. Het grondige speurwerk van Han Israëls levert resultaten op die elke verbeelding tarten. Sigmund Freud en de Berlijnse chirurg Wilhelm Fliess hebben even de excentrieke opvatting gekoesterd dat bepaalde seksuele problemen verholpen kunnen worden door een operatie aan de neus. Freud stuurt de jonge patiënte Emma Eckstein naar de chirurg. Na de operatie laat Fliess gaasverband in de wonde achter zodat ze niet geneest en blijft bloeden. In zijn briefwisseling met de chirurg beweert Freud dat de bloedingen veroorzaakt worden door de onbewuste verlangens van zijn patiënte (“wensbloedingen”!). In de briefwisseling die zijn dochter Anna in 1950 uitgeeft worden alle hinderlijke passages netjes geschrapt.

Het besluit van prof. Israëls is sterk onderbouwd. Sigmund Freud was een bedrieger, een leugenaar. De enkele feiten die hij aanbracht waren verzonnen of gemanipuleerd. De manier waarop hij patiënten behandelde was onverantwoord en onethisch.  De grote invloed van Freud in de moderne maatschappij belet niet dat hij  een kwakzalver  is en dat  zijn pseudo wetenschappelijk werk kwakzalverij blijft.

Ziehier nog een waar gebeurd verhaal ter bevestiging. Een jonge vrouw wordt opgenomen in een bekend Vlaams psychiatrisch instituut, dat nog onder leiding staat van religieuzen en waarvan de directrice een zuster/religieuze is. De jonge vrouw heeft een ongelukkige relatie met haar moeder en lijdt aan anorexia. Ze vraagt om tijdens het weekend vrij te zijn omdat ze graag een priester wil bezoeken, zonder te zeggen waarom. Jaren geleden had zij immers met heel het gezin bij die priester een gezinsretraite gevolgd, wat op haar een grote indruk had gemaakt. Telkens wanneer ze het moeilijk had schreef ze een lange brief naar deze priester. De psychiater en het verplegend personeel hadden het sterke vermoeden dat ze hiermee een seksuele relatie had, wat geenszins het geval was. Weken lang werd ze onder druk gezet opdat ze zou toegeven dat ze met deze man een relatie had. Zij bleef ontkennen en verder zwijgen.  Wanneer ze na lange tijd voor het eerst een weekend naar huis mocht, ging ze recht naar deze priester. Ze was zich bewust van ernstige zonden en wilde biechten om het sacrament van de verzoening te ontvangen. Ze kreeg vergeving en keerde verlicht en met een blij gemoed terug. Na korte tijd werd ze ontslagen uit de psychiatrie. Haar verhaal en de weldaad van het sacrament van de verzoening heeft ze uitvoerig op cassette gezet en bezorgd aan de  zuster directrice van het psychiatrisch instituut, die hierop niet heeft gereageerd.

Dit toont aan dat  sommige psychiaters nog bevrijd moeten worden van freudiaanse illusies. Hun dieptepsychologie mist vooral hoogte, zoals Victor Frankl ( + 1997) leert.  Ze moeten begrijpen dat het realiseren van bepaalde waarden en het zin geven aan zijn leven belangrijker zijn dan seksuele driften te bevredigen of lust te verwerven.  Dit draagt ook meer bij aan onze geestelijke gezondheid. Dat zulks inspanningen en lijden kost, is geheel menswaardig en goed.  Het kan de verantwoordelijkheidszin versterken. Een zelfverwezenlijking nastreven louter door het voldoen van onze verlangens naar lust leidt tot  frustraties. We zijn  geroepen om onszelf te overstijgen en de rest krijgen we er dan bij. Een oog dat zichzelf wil zien, is ziek. Met onze ogen kunnen  wij wel heerlijk genieten van een panorama en van de mensen om ons heen. We zullen hierop later nog terugkomen.

Als besluit van de twee vorige uitweidingen kunnen we stellen: al kan de seksuele drang in een mensenleven soms zeer sterk zijn, het is niet ons diepste streven en een heilige Augustinus is voor ons een veel betere gids  naar een gelukkig leven dan een Sigmund Freud. We gaan volgende keer verder met de derde eigenschap van ons mens zijn: we zijn gewond door de zonde.

P. Daniel

Na enkele Flitsen  geven we twee heel kleine hoopvolle tekens te midden van een wereld en een Kerk, de in de  in grootste verwarring verkeren. David en Goliath over de moedige blijvende weerstand van het Syrische volk. Zovelen hongeren naar waarheid en liefde over een hindoe die katholiek werd en priester wil worden. En dit nog biedt weer een brede waaier aan informatie over Syrië, Libanon, corona, vaccins, wereldpolitiek en Kerk.

Lees verder

“Onmisbare VSA”…

… hebben geen last van valse bescheidenheid!

“Let me say that we are doing everything possible so that American men and women in uniform do not have to go out there again… But if we have to use force, it is because we are America; we are the indispensable nation. We stand tall and we see further than other countries into the future, and we see the danger here to all of us. I know that the American men and women in uniform are always prepared to sacrifice for freedom, democracy and the American way of life.”

Vert.: “Sta me toe te zeggen dat we alles doen opdat Amerikaanse mannen vrouwen in uniform niet opnieuw erop uit moeten gaan… Echter, als we geweld moeten gebruiken, dan is dat omdat we Amerika (VSA) zijn; wij zijn de onmisbare natie. Wij staan pal en we zien verder in de toekomst dan andere landen en we zien hier het gevaar voor ons allemaal. Ik weet dat de Amerikaanse mannen en vrouwen in uniform altijd bereid zijn zich op te offeren voor vrijheid, democratie en de Amerikaanse levensstijl.”

Met dit citaat van Madeleine Albright, voormalig VSA minister van binnenlandse zaken, wordt de lezer duidelijk gemaakt hoe de VSA in de spiegel kijken. Zij beschouwen zichzelf als essentieel in het wereldgebeuren, zij zien zichzelf als leider, als redder, als leraar, als visionair, als bestraffer, als jury, als scherprechter… als almachtige god op aarde. Het dateert van februari 1998 tijdens een gesprek met anker Matt Lauer in de Today show op NBC. Ze keerde toen net terug van een M.O.-reis, waar ze zich onledig had gehouden met het overwegen van een mogelijke Irak-oorlog tegen Sadam Hoessein.

Op het einde van het gesprek vroeg Lauer haar: “Wilt u voor mij met de ouders van Amerikaanse mannen en vrouwen gaan praten die binnenkort zullen gevraagd worden zich in gevaar te begeven en die het gevoel zullen hebben dat de meeste andere landen van de wereld stilletjes aan de kant blijven staan terwijl de VSA opnieuw gevraagd worden de puinhoop op te ruimen voor de rest van de wereld?”

In 1998 was er niets vreemds aan de pretentie van de VSA dat zij verder zagen dan eender welke andere natie en dat de VSA, “de laatste supermacht op de planeet” inderdaad de énige onmisbare natie was op aarde. In de daarop volgende jaren zouden Amerikaanse politici en overheid – presidenten inbegrepen – over de VSA spreken als het énige, echte, overgebleven “buitengewoon” land op aarde – en dit zelfs zonder de intentie te willen snoeven en over het VSA leger als “de grootste strijdkracht voor menselijke bevrijding die de wereld ooit gezien heeft” (George W. Bush) of “de allerbeste strijdkracht die de wereld ooit gekend heeft” (Barack Obama).

https://1997-2001.state.gov/statements/1998/980219a.html

In 2015 probeert Madeleine Albright haar uitspraak “onmisbare natie” af te zwakken… zij zou naar verluidt niet bedoeld hebben dat de VSA in hun eentje het exclusiviteitsrecht op de titel “onmisbare natie” dragen. Zij zwakt in zover af dat ze er deze wending aan geeft: “onmisbaar met partners, met bondgenoten”. En in de loop van het gesprek is deze uitsmijter (vanaf 2’22”) bijna hilarisch: “De USA does not want to run the M.E…. There is no question that we don’t want to run it… The question is how and who are the partners…”

Ned. vert.: “De VSA willen niet de baas zijn in het M.O…. Er is geen twijfel over dat we dat niet willen… De vraag is hoe en met wie…”

Twee vragen

Te pas en te onpas verwijst de VRT in het journaal en andere programma’s naar de Zelfmoordlijn 1813. Waarom nu niet? Hongerstaking is toch een vorm van zelfdoding. Dus?

Tweede vraag: zullen de kerkelijke en universitaire instanties die meehelpen aan deze pogingen tot zelfdoding worden vervolgd voor medeplichtigheid? In een rechtsstaat moet dat de regel zijn. Toch?

Lees: De enige humane oplossing voor de hongerstakers: repatriëring

Berouw komt na de zonde

Muriel Bowser, burgemeesteres van Washington DC is een bewonderaarster en trouwe volgelinge van BLM. Zij liet niet alleen het wereldberoemdeberuchte “BLM” op de straten, die naar het Witte Huis voeren, aanbrengen maar knipte ook voor 15 miljoen dollar in de politiebudget voor 2021. In de nasleep van de BLM-hysterie n.a.v. de dood van George Floyd kwam het in de VSA tot een regelrechte kruistocht tegen de zgz. racistische politie.

Bij alles wat met BLM te maken heeft, vind je Hollywoods chouchou Whoopi Goldberg

De budgetinkrimping in Washinton leidde ertoe dat in dit jaar slechts 42 nieuwe agenten aangeworven werden – ter vergelijking: in een normaal jaar 250 nieuwe aanwervingen.

Muriel Bowser is – zoals u allicht vermoedde – lid van de partij van de huidige president: de Democraten. Zij eist nu een bijkomende 11 miljoen dollar om dit jaar nog 20 bijkomende agenten te kunnen aanwerven, op te leiden en … 150 nieuwe agenten in 2022. Of het stadsbestuur hiermee zal instemmen is onwaarschijnlijk.

Onaanvaardbaar, zegt de politiebaas, verleden jaar werden er 922 mensen neergeschoten, 198 mensen vermoord…

De burgemeesteres gaf als reden dat ze het licht gezien had… Grapje, ze gaf het niet als zodanig toe, maar het komt in feite wel op hetzelfde neer: zij moest erkennen dat “het systeem niet meer met volle capaciteit functioneert”. Vooral en in het bijzonder wordt de regeringshoofdstad der VSA geteisterd door hoge moordciijfers. Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar telde men officieel 112 moorden – ter vergelijking in vorige jaren: 108 in dezelfde tijdspanne. In een brief aan het stadsbestuur eiste ze “een sterke duurzame politie-aanwezigheid” en refereerde naar de “voortdurende toename van wapengeweld”. Klein detail: vooral de wijken met een meerderheid van “afro-Amerikanen” viert de criminaliteit hoogtij. (…)

Wat de oorzaak is? Bowser tast in het duister… BLM kan ook staan voor “Black Lives Murders”…