“Diversiteit is in gevaar in het EU-parlement”

Prof. Ryszard Antoni Legutko (Pools parlementslid van de ECR-fractie: Europese Conservatieven en Hervormers) leest de EU-schouwstukken de les tijdens zijn tussenkomst:

Mevrouw de voorzitster, eerste ministers, twee minuten waarheid, bittere waarheid: de bittere waarheid is dat het Europese parlement veel schade veroorzaakt heeft in Europa. Het heeft een valse boodschap gestuurd. Het vertegenwoordigt het Europese "demos" (volk). Er is geen en er zal ook nooit een Europees "demos" zijn. 

Het parlement infecteerde Europa met schaamteloze partijdigheid en de ontsteking werd zodanig besmettelijk dat het zich verspreidde in andere instituten, zoals de EUropese Commissie. 
Het parlement heeft de fundamentele functie - de vertegenwoordiging van de mensen - over boord gegooid en in de plaats daarvan werd het een machine voor het zgn. "EUropese project", waarbij miljoenen kiezers genegeerd werden.

Het parlement werd een vehikel van links om hun monopolie op te leggen met een krachtige onverdraagzaamheid ten opzichtige van eender welke afwijkende mening. Maakt niet uit hoe dikwijls je het woord "diversiteit" herhaalt, diversiteit wordt een uitgestorven soort in de Europese Unie en dan vooral hier, in deze zaal. 

Het parlement is een nep-parlement omdat het de essentie van de parlementsziel verwerpt, nl. verantwoording afleggen. Een (volks)vertegenwoordiger is gekozen door de kiezers en moet verantwoording afleggen aan de kiezers die hem gekozen hebben.  Dat is niet het geval in de Europese Unie. Het idee dat Spaanse, Duitse, Franse... enz... volksvertegenwoordigers verantwoordelijk zouden zijn t.o.v. hun eigen nationaal electoraat, dat zij iets kunnen opleggen aan bv. Hongaren of anderen, aan dewelke zij geen verantwoording kunnen afleggen en die hen niet tot de orde kunnen roepen, is gewoon belachelijk. 

Noem het zoals je wilt, maar het is géén "democratie". Kortom: het parlement vertegenwoordigt het "volk" dat niet bestaat, werkt voor het project dat de werkelijkheid en de wet negeert, vermijdt verantwoording, keert miljoenen mensen de rug toe en dient de belangen van één politieke richting en dit is slechts het topje van de ijsberg."

Unieke factoren

Het zal u misschien verbazen dat Israël wereldwijd op de 5de plaats staat als een veilige toeristische bestemming, stelt de krant Jerusalem Post.

Enkele cijfers:

 • In 2020 stonden er in Israël 30.4 misdrijven per 1000 inwoners op de teller: van zakkenrollerij tot moord.
 • Vergelijking met westerse landen 2020-statistieken: Engeland 77.5 misdrijven, Duitsland 63.8 misdrijven per 1000 inwoners.
 • De zgn. witte-boorden criminaliteit zal uw veiligheidsgevoel niet beïnvloeden; moord echter wel. In 2019 bedroeg het aantal moorden, resp. doodslag, in Israël 1.47 per 100.000 inwoners.
 • Ter vergelijking de VSA: 5.07 (drie keer meer); England 1.12, Duitsland 0.75, Spanje 0.71 per 100.000 inwoners.
 • Zuid-Amerika: Mexico 26.6, Brazilië 23.6 per 100.000 inwoners.

De Jerusalem Post maakt dan volgende analyse:

Hoewel het aantal moorden per inwoners inderdaad hoger ligt in Israël dan in ‘enkele’ Europese landen, kan dit veroorzaakt zijn door verschillende unieke factoren zoals een hoog moordpercentage in de Arabisch-Israëlische sector en terreuraanvallen, waarvan Europese landen minder het slachtoffer zijn. Bv. werden er 7 mensen in 2019 gedood door “terreur aanvallen”. Als we die uit de statistieken filteren, dan daalt het moordcijfer met 0.06. Moord is in Israël vooral een fenomeen in de Arabische samenleving. Volgens politiegegevens zouden er sinds het begin van dit jaar in het land 62 mensen vermoord zijn in de Arabische samenleving. De politie heeft tot op heden slechts 12 moordgevallen kunnen oplossen.

Of u vrolijk en vrij, zonder zorgen, volgende vakantie naar Israël kunt trekken? Wie zijn wij, om u daarin raad te geven. Wel viel ons iets anders op: terwijl hier alle misdrijven, die door de “Arabische samenleving” begaan werden, quasi verkrampt verzwegen, verdoezeld (initialen bij allochtoon, volledige naam bij autochtoon), onder de mat geveegd en zelfs goedgepraat worden, doen de Israëlische media net het omgekeerde.

Unieke factoren…

www.jpost.com

“Mensen die menstrueren…”

De stad Mainz volgt de druk der geslachtenreligie. Enkele dagen geleden keurde het stadsbestuur het voorstel goed dat overal in publieke gebouwen gratis hygiënische producten zoals maandverband en tampons ter beschikking zullen zijn. Ook voor mannen. Dus ook in de herentoiletten. Je mag er niet aan denken hoe “transmannen” of “tussengeslachtelijke wezens” zich zouden voelen mochten ze tijdens “die bepaalde dagen” geen gratis verzorging aangeboden krijgen. We citeren:

„Bei der Wahl des Abgabeortes ist zudem die diskriminierungsfreie Zugänglichkeit der Produkte mitzudenken. Menschen, die menstruieren, unabhängig davon, welcher geschlechtlichen Identität sie sich zuordnen, müssen leicht auf das Angebot zugreifen können.”

Ned.: “Bij de keuze van de geschikte plaats moest er bovendien rekening gehouden worden met een discriminatie-vrije toegang tot de producten. Mensen, die menstrueren, onafhankelijk welke geslachtelijke identiteit ze zichzelf toekennen, moeten gemakkelijk aan het aanbod geraken.”

Wie meent dat Mainz, als bekende carnavalsstad, hierbij de kop afbeet van de geslachtengekte, heeft het fout voor. Ook Stuttgart is door dezelfde groene microbe gebeten:

Het is wachten op een of andere grappenmaker, die de intergeslachtelijke hygiëneproducten uit protest tegen de heersende waanzin in de wc-pot gooit.

Waar zijn de vroegere nuchter-denkende Duitsers gebleven? Waarom volgen ze blindelings de groen-linkse waandenkbeelden?

Brusselprobleem

Gisteren meende Sammy Mahdi, CD&V-voorzitter, Tom Van Grieken, voorzitter Vlaams Belang, te moeten terechtwijzen in de 7de Dag. Hij vond dat Toms uitlating over de extreme vreugde-uitingen der Marokkanen in Brussel vèr over de schreef gingen. Met name het woord “Marokkanenprobleem” zou stigmatiserend, opruiend en hautain klinken. Sammy vond dat we het in de toekomst over een “Brusselprobleem” moeten hebben.

Hoe we het moeten noemen als dit “Brusselprobleem” zich afspeelt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag… heeft hij niet toegelicht.

Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Niet alleen de wereld, maar ook de kerk geraakt steeds meer in een diepe crisis. Een blik in het verleden kan ons licht en kracht geven. In de vierde eeuw bracht het arianisme een grote verdeeldheid, vooral in het oosten. De meeste Germaanse stammen die daarna het Romeinse Rijk binnenvielen, waren eveneens ariaans. Zo bleef in Spanje het arinanisme, wegens de Visigoten leven tot het einde van de 6e eeuw en in Italië zelfs tot het einde van de 7e eeuw, wegens de Lombarden.

Arius (+ 336), een priester uit Alexandrië, verkondigde rond 315 dat Jezus en de Vader eigenlijk niet gelijk zijn. Jezus zou ondergeschikt  zijn aan de Vader en in feite door Hem geschapen zijn en de heilige Geest zou ondergeschikt zijn aan Jezus. Hieruit groeiden verschillende ketterse opvattingen over Jezus en over de Drie-eenheid. Tien jaar later zal het oecumenisch concilie van Nicea (325) deze ketterijen veroordelen. Aan het keizerlijk hof van Constantinopel bleven deze ketterijen echter sterk leven. Hierdoor was in sommige streken zelfs de meerderheid van de bisschoppen ariaans-ketters. Zo werden Athanasius (+373) en andere verdedigers van het concilie van Nicea herhaaldelijk verbannen. Het arianisme zal definitief overwonnen worden op het eerste concilie van Constantinopel (in 381).

Ondertiteling, vertaling en geschreven tekst via icoontjes onderaan

Tijdens de eerste eeuwen hebben de oecumenische concilies het mysterie van God, de menswording van Jezus Christus, de godheid van de heilige Geest, de verlossing en de plaats van Maria steeds duidelijker trachten te begrijpen en te beleven, doorheen verschillende tegenstrijdige stromingen. Dat Jezus een mens was zagen zijn tijdgenoten wel, maar was Hij ook God? Toen men achteraf op zijn wonderen terugkeek, betwijfelden sommigen of Hij wel mens was. De zondagse geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is uiteindelijk een meesterlijke samenvatting. En na zovele eeuwen beschikken we nu over een grondige verantwoording van het christelijk geloof en leven, bijvoorbeeld in de monumentale Catechismus van de katholieke Kerk.

Er zijn in onze tijd geheel andere problemen. Doorheen de eeuwen zijn wetenschap  en techniek zo gegroeid dat velen de indruk krijgen dat geloof en dogma’s helemaal voorbij zijn. De moderne mens tracht met de wetten van de mechanica de tastbare en zichtbare werkelijkheid in kaart te brengen. De toepassingen hiervan hebben het moderne leven op duizelingwekkende wijze  van aanschijn doen veranderen. Denk aan de vele apparaten die het dagelijkse leven gemakkelijker maken en aan onze communicatiemogelijkheden met tv en internet, maar ook aan de angstwekkende mogelijkheden van vernietigingswapens. Vele[H1] n zijn verblind door een positivistische wetenschap die mens en wereld opvat als een mechanisme, een soort horloge waarvan de werking nauwkeurig in wetten kan achterhaald worden.

Lees verder

Oorzakelijk verband

Help! Ziet iemand het verband tussen deze krantenberichten?

In een populaire Vlaamse krant op dinsdag 29 november 2022 staan krantenberichten die het hebben over zware criminaliteit in dit land. Omdat de grote meerderheid van ‘onze’ politici blijkbaar het verband niet ziet (of niet wilt zien, of niet durft zien), vraag ik het aan u: Ziet iemand het verband tussen deze berichten, tussen deze criminele feiten?

 • “De relschoppers die zondag Brussel op stelten zetten, zijn vooral jongeren uit de buurt”, stelt de krant. ‘De jongste die we arresteerden, was 15 jaar, de oudste 22 jaar. Onze agenten hielden zelfs een jongen van 11 tegen die tussen de stenenwerpers stond’, aldus de politie. Sommige jongeren die werden aangehouden, zijn bij de politie bekend voor vandalisme. Een jaarlijks terugkerend fenomeen is voor de politie oudejaarsavond. “Maar waarom ze dat doen, is ook voor ons niet altijd duidelijk’, zegt De Landsheer. Het gaat – maar dat was voor iedereen intussen duidelijk – over de zware Marokkaanse rellen in Brussel na de gewonnen voetbalmatch tegen België van enkele dagen geleden.
 • Diezelfde dag meldt de krant 3 steekpartijen in een halfuur in Brussel, met twee doden tot gevolg. Van de eerste steekpartij ontbreekt elk spoor naar de dader (voorlopig?), bij de tweede (dodelijke) steekpartij in Brussel zou het gaan om een afrekening in het Braziliaanse milieu (wat dat ook moge zijn, ik had er nog nooit van gehoord), en de derde steekpartij speelde zich af in een opvangcentrum voor vluchtelingen.
 • Nog in dezelfde krant en op dezelfde dag: “Gemaskerde mannen in valse politiepakken ontvoerden in juni 2020 een 13-jarige jongen uit Genk. Na de betaling van 330.000 euro losgeld geraakt de jongen weer veilig thuis. Nu raakt bekend dat de hoofdverdachten in dit dossier al weken geleden werden vrijgelaten in afwachting van de doorverwijzing van het dossier. De twee vermeende spilfiguren, Khalid Bouloudo en Lahoussine E.H., lopen zelfs rond zonder enkelband”. Oef, twee die vrij rondlopen waarvan we tenminste al kunnen vermoeden dat ze braaf de door Justitie opgelegde voorwaarden zullen opvolgen…
 • En dan, om af te sluiten, iets uit de lokale pagina’s, opnieuw dezelfde krant en dezelfde dag: “Na een verblijf van 8 maanden in de gevangenis mag een dealer de cel verlaten. Op 18 maart werd Chakib C. in Roeselare opgepakt, hij had 60 gram cocaïne op zak. Hij werd veroordeeld tot 18 maanden celstraf, maar de rechter sprak enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit.

Ziet iemand de olifant in de porseleinwinkel, die zovele dames en heren politici toch maar niet lijken te kunnen opmerken? Alles uit één krant en op één enkele dag.

Peter Logghe

Help, de Marokkanen vieren feest!

Onze Duitse vriendin vroeg zich af wat er bij ons gebeurd was nadat de Marokkaanse voetbalploeg gewonnen had. Even ging ze ervan uit dat Marokko verloren had… En ze vervolgde dat het er bij ons net zo uitzag als in Berlijn. We gaven haar – zuchtend – meer duiding. Dat het geen exclusiviteit is van Duitsland, dat alle landen die verrijkt werden met zandbaklanders dezelfde problemen hebben, dat ze volgend jaar, na haar pensioen, niet hierheen moet trekken met de verwachting dat het Avondland hier nog bewaard werd. Ach… we kunnen hier niet alles schrijven wat we haar verteld hebben. Feind hört mit…

Ook Nederland likte nogmaals zijn wonden. Nadat de vlammen gedoofd, de straten opgekuist, de verontwaardiging is gaan liggen, vragen de poco media en politici zich af waarom “kansarme jongeren”, “enkele jeugdbendes”, “uitzonderingen” zo graag rel schoppen, handelszaken en alles wat ze op hun pad tegen komen vernielen, in brand steken. Waarom laten we dat zomaar gebeuren? Gaan we wachten tot we niet meer op straat durven komen, het openbaar vervoer gebruiken… Oeps, zo ver is het al. Wie waagt zich ‘s avonds nog op straat in de verrijkte steden? Wie draagt nog juwelen, heeft een handtas bij zich als men met de tram bepaalde wijken moet doorkruisen? Wie durft zich te verzetten tegen het tuig dat onze samenleving om zeep helpt?

Vele vragen. Weinig antwoorden. Nog minder acties. Help!