RIP Nederland

nl-rip | eunmask

Gisteren meldde Tom Zwitser (uitgeverij en studio van De Blauwe Tijger) het volgende:

Tom Zwitser

19u  · #FreeRypke#RypkeZeilmaker is zojuist klemgereden door 6 politieauto’s, zijn auto kapot, ruit ingeslagen, met pepperspray bespoten en minutenlang zwaar mishandeld op straat. Hij zit nu vast op een bureau in Leiden. Reden: de #politie wilde namelijk ‘even’ Rypkes DNA ophalen.

Het was niet voor het eerst:

Waarom, vraagt u zich af? Hij stapt nl. niet mee in het spoor van GG, van zgn. planeetredders, milieuactivisten… die hij “klimazi’s noemt:

De 4 van Mechelen

Chris Impens @ Valvas: De kleuren van de Vlaamse Leeuw
De miniatuur stelt een ridder met de Vlaamse kleuren voor, in een ongunstige apocalyptische context. (Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 0422 (0397 bis), f. 020, hier.)  

Luc Vermeulen (https://www.voorpost.org/) deelt mee:

Deze procesdag is voorbij. Onze beide advocaten hebben samen 1u en 15min. een schitterend pleidooi gehouden. Het is nu wachten op een vonnis. Op 12 mei kunnen onze advocaten het parket telefonisch contacteren met de vraag of er al een vonnis is. Is er een vonnis dan weten we op 12 mei uiteraard ook de uitslag. Is er nog geen vonnis dan is het wachten tot het parket klaar is met zijn werkzaamheden en overleg. Voorpost wenst alleszins iedereen te bedanken die tot op heden, op welke wijze ook, zijn solidariteit betuigd heeft.

U weet allicht wat eraan vooraf ging:

Groene Verbodspartij…

… en neen, we bedoelen niet dat er in Merkelland een Islamitische Partij naar regeringsdeelname hengelt. Wat niet per se wil zeggen dat de Grünen minder extreem zijn!

Das Wahlprogramm der Grünen.. | Lustige Bilder, Sprüche, Witze, echt lustig | Wahlprogramm, Die wahrheit tut weh, Kinderhumor

In het vooruitzicht van de verkiezingen slaan alle partijen op hol. Iedereen wil zich als regeringspartij aanbieden. De Groenen op kop. En de Union (CDU/CSU) die laat zich beïnvloeden, wil groener, lees “linkser”, zijn dan eender welke concurrent.

Dr. Martin Vincentz (AfD) telt na een inleiding vanaf 01:00​ op wat de Duitse Groenen zoal willen verbieden. Een lange lijst die dag na dag aangevuld wordt.

“De Groene verbodspartij slaat nog maar eens toe met verbodsmaatregelen, die zij wil verwezenlijkt zien, zoals:

 • het verbod op verbrandingsmotoren
 • verbod op autoreclame
 • dierentuinen
 • circusdieren
 • op nieuwjaarsvuurwerk
 • verbod om in middelbare scholen bij de voorstelling van een studievak bij het hoger onderwijs een carrière bij het leger voor te stellen
 • de afschaffing eerste klas in de trein
 • verbod op het aanbieden van waren op rommelmarkten
 • verbod op schietspelletjes (computer)
 • verbod op vlees op bepaalde dagen in kantines
 • olieverwarming (mazoutbrander)
 • on line verkoop op zondag (internetverkoop)
 • andere computerspelletjes
 • ponyrijden
 • SUV’s (terreinauto’s 4 x 4)
 • kerstbomen
 • scooters (type Vespa)
 • warmtestralers (bv. op terrassen)
 • nachtvluchten
 • Paasvuren
 • kiezelbermen
 • korte vluchten
 • ballonnen
 • knecht Ruprecht (hulp van Duitse Sinterklaas)
 • niet seizoengebonden fruit (… m.a.w. appelsienen, mandarijnen e.a. citrusvruchten worden dan niet meer aangeboden)
 • proper onderhouden akkers
 • eengezinshuizen
 • (open) haarden
 • georganiseerde reizen naar wereldbekerwedstrijden
 • seksistische reclame
 • sigarettenreclame

En dan nu komt waarop iedereen zit te wachten: de aanval op het intellectueel eigendom van ondernemers… de NRW-Groene (Nordrhein-Westfalen) willen dat de EU zich inzet voor een vaccinatiestrategie in de Derde Wereld…

Even alles op een rijtje zetten:

De NRW-Groenen zouden zich beter eerst inzetten dat de vaccinaties in de NRW vlot verlopen.

Elke inentingsstof, die we nu “onteigenen”, zal ons tijdens een tweede pandemie niet meer ter beschikking staan omdat elke weldenkende mens, die bij het wetenschappelijk onderzoek betrokken is, zich snel naar een ander werelddeel zal verkassen als we met een dergelijk fantasietje uitpakken

De énige inentingsstof, waarop wij (in NRW of zelfs in Duitsland) een fictieve invloed kunnen hebben is die van Biontech, een gezamenlijk project met Pfizer… Hoe gaan we de rest van de wereld overtuigen afstand te doen van de patenten?
Het is juist deze inentingsstof die bij -40° C moet gestockeerd worden. Ik probeer me voor te stellen hoe een vaccinatieteam – bv. ergens in Lagos bij temperaturen tussen +25 en +35° C – op een zinvolle manier daar de vaccinaties regelt. Andere vaccins, zoals bv. deze van AstraZeneca, die men bij een normale koelkasttemperatuur zou kunnen bewaren, zou daarvoor eerder in aanmerking komen ook al is volgens de plaatselijke omstandigheden nog behoorlijk moeilijk te realiseren…
… De Britten zouden naar verluidt stilaan afstand nemen van het eigendomsrecht… we snappen intussen waarom…”

Vul b.g. lijst aan met:

Wordt Pieter Laleman nu door Facebook verbannen?

bol.com | F.C. De Kampioenen 109 - De grimas van de paljas, Hec Leemans | 9789002269677 | Boeken

Meester Pieter Laleman, advocaat aan de Antwerpse Balie, begrijpt zelfs helemaal niks van Van Ranst. Dat schrijft hij op zijn Facebook:

Marc Van Ranst is een gevaarlijke leugenachtige arrogante paljas.

1. Iedereen herinnert zich het filmpje waarin hij een goed jaar geleden aangaf dat het dragen van een mondmasker buiten totaal zinloos is, en dat van zodra een bepaald percentage een masker begint te dragen, “dat besmettelijk wordt”. Dat was nog nadat hij meldde dat het om een griepje ging. Veranderde op een paar weken tijd totaal van kamp, zonder dat er ooit enige verklaring kwam. Zelfs een laconieke melding dat hij zich vergist had, kwam er niet uit. Van Ranst vergist zich nooit, dat zijn de anderen.

Lees verder…“Marc Van Ranst is een gevaarlijke, arrogante paljas” – PNWS

Wat hebben Katyn en Tom VGs vaststelling gemeen?

Op 13 april 1943 ontdekte de Duitse Wehrmacht in de bossen van Katyn, in de buurt van Smolensk, een reeks massagraven waarin uiteindelijk de stoffelijke resten van 4.200 Poolse officieren en intellectuelen blijken te liggen.

Een internationale commissie, met daarin leden uit zowel de bezette als neutrale landen, waaronder een delegatie van het Internationale Rode Kruis, moest de massagraven onderzoeken. Deze commissie leverde overtuigend bewijs dat de moorden door de Sovjets waren gepleegd maar Stalin beschuldigde de Duitsers van dit bloedbad.

Tegen beter weten in werd in 1946, tijdens het Neurenbergtribunaal, het bloedbad van Katyn door de geallieerden in de schoenen van Duitsland geschoven om Stalin niet voor het hoofd te stoten…

In april 1990 bevestigde de regering van de toenmalige Sovjet-Unie de verantwoordelijkheid van de NKVD – de Russische geheime politie – voor de massamoord waarbij naar schatting 25.700 Polen werden omgebracht.

Van ongeveer 10.000 Poolse gevangenen die in dezelfde periode verdwenen is het lot nog steeds onbekend…In de laatste week van januari 2009 wees het Russische Hooggerechtshof een verzoek van de nabestaanden van een aantal slachtoffers van Katyn van de hand om het tot een strafproces te laten komen. Eerder, in 2004 om precies te zijn, had de hoogste militaire aanklager in Rusland al bepaald dat de zaak niet zou heropend worden….

Dit belette echter niet dat de Russische Doema, het parlement, in november 2010 een verklaring goedkeurde waarin officieel werd erkend dat Stalin en andere Sovjet-kopstukken persoonlijk het bevel tot de liquidaties hadden gegeven. De communistische parlementsleden stemden tegen…

In september 2012 maakten de National Archives van de Verenigde Staten documenten openbaar waaruit duidelijk bleek dat het Witte Huis al in 1943 op de hoogte was van het bloedbad en de Sovjet-verantwoordelijkheid hiervoor maar dat de Amerikanen bewust deze betrokkenheid hebben verzwegen en zelfs verdonkermaand…

Bloedbad van Katyn – Wikipedia

Free Arrow Animations - Animated Arrow Gifs

78 jaar later…

Twitteraccount Tom Van Grieken vergrendeld: “Aanslag op vrije woord door Amerikaanse multinationals”
https://www.vlaamsbelang.org/twitteraccount-tom-van-grieken-vergrendeld-aanslag-op-vrije-woord-door-multinational/

Juridische kant van een onafhankelijk Vlaanderen

… belicht door prof. Matthias Storme

In het Witboek Vlaamse Staatsvorming wordt er nagedacht over ‘de vijf grote werkplaatsen’.
Dat zijn: Brussel, de staatsschuld, de juridische houdgreep, de faciliteiten, en de sociale zekerheid.
Vandaag belichten we de juridische kant van een onafhankelijk Vlaanderen met als gast Matthias Storme, jurist, hoogleraar. Tijdens de eeuwwisseling leidde Matthias als OVV-voorzitter mee het verzet tegen het Lambermontakkoord van de paars-groene regering. Als lid van de denkgroep In de Warande schreef hij mee aan het Warandemanifest.

Free Microphone Icon #14753 - Free Icons Library

Voor audio-opname “De juridische houdgreep” klik hier.

AfD wil terugkeer naar een normale samenleving.

Wie de schoen past, trekke hem aan. - Nederlandse gezegden, spreekwoorden; expressions, proverbes néerlandais; Dutch expressions, proverbs - profNLDS - Photos - Club Doctissimo

Tijdens het afgelopen weekeinde hield de AfD in Dresden haar partijdag met als slogan: “Deutschland. Aber normal.” Er werd o.a. beslist dat de gezinshereniging voor vluchtelingen compleet uit het partijprogramma moet verdwijnen en het streven – de EU te verlaten – werd in het programma opgenomen. Het journaille had er geen goed woord voor over. De slogan vond men totaal ongepast. Alsof de AfD wou aantonen dat er nogal wat abnormalen rondlopen in het politieke schouwtoneel. O.a. de regenboogpopulatie voelde zich zwaar beledigd… Wie het schoentje past, trekke het aan.

O.a. de Frankfurter Rundschau was hoogst verontwaardigd dat de AfD beslist had de gezinshereniging voor zgn. vluchtelingen totaal te verwerpen; voorheen werd deze gedoogd onder de noemer “voor erkende vluchtelingen uitsluitend onder strenge voorwaarden”.

Sinds gisteren staat in het partijprogramma van de AfD dat “elke gezinshereniging voor vluchtelingen geweigerd wordt”. Björn Höcke stelde duidelijk dat “Duitsland geen immigratieland is”.

Refererend naar het VN-migratiepact, die de EU-Commissie bereidwillig ondersteunt en aanmoedigt, formuleerde de AFD het uiteindelijk doel, nl. de EU te verlaten. “Wij vinden dat een uittrede van Duitsland uit de EU en de oprichting van een nieuwe Europees economische en belangengemeenschap noodzakelijk.”

De onvermijdelijke ondergang van de banken

Tom Zwitser praat met voormalige Rabobank-directeuren Cees Vingerling en Ralf Dekker over de redenen waarom de bankrekeningen van de Blauwe Tijger en Viruswaarheid zomaar afgesloten kunnen worden, waarom boeren zomaar naar de afdeling ‘speciaal beheer’ kunnen worden gezet of worden geliqiudeerd en hoe grote instellingen onder het mom van de Wet tegen witwassen en terrorismebestrijding (wwft) en UBO-wetgeving alles van de kleine ondernemers kunnen afpakken, maar de groten altijd vrijuit gaan en zelfs machtiger en rijker worden. Een inkijkje in een belangrijk deel van het kartel.


Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Onze samenleving kan maar moeilijk enige positieve zin geven aan lijden en sterven. Zijn het kapitale fouten die niet bij het leven horen en door de geneeskunde moeten uitgeschakeld worden? Moeten we ze niet gewoon verdringen? Een absoluut dieptepunt vormden de ontelbare bejaarden die in de grootste afzondering en eenzaamheid werden opgesloten, zogenaamd omwille van corona. Ze stierven zoals we dieren laten creperen. Zou er ooit een “beschaving” geweest is die in zulk een barbaars cynisme wegzakte? En dat lag niet aan het toegewijde verplegend personeel! Het was en is een plan van een wereldelite, uitgevoerd  door medeplichtige regimes. Hiermee werd ingespeeld op een gebrek aan een zinvolle betekenis van het menselijk sterven. Helaas, wanneer lijden en sterven geen betekenis meer hebben, is er ook geen zinvol leven meer. We moeten lijden en sterven voor anderen en onszelf zoveel mogelijk verzachten. Wie echter meent dat ze helemaal uitgeschakeld kunnen en moeten worden, leeft in een pijnlijke illusie. Tot welke mensonwaardige houding dit voert, toonde de fameuze grootmeester van de Franse grote loge, Pierre Simon (+ 2008) die ooit beweerde dat gehandicapten “bewijzen” dat ze “het leven niet waard zijn”!

Onze moderne wetenschap en techniek wekken grote verwachtingen, soms terecht. Velen hopen daarvan de oplossing te krijgen van al onze problemen. Toch moeten we ook eens bedenken dat de wereld nooit meer geleerden gehad heeft dan nu. En als geleerden problemen oplossen, zou je verwachten dat we al lang door al onze problemen heen zijn. Niets is minder waar. De schande van armoede, ondervoeding en tekort aan drinkwater voor miljoenen mensen was nooit zo groot. Laten we daaruit dan ook de besluiten trekken. Van hen die de “grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden”  (volgens  de Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich) georganiseerd hebben, door de mensheid in een mensonwaardige totalitaire greep te houden en onze waardigheid en vrijheid aan te tasten, op voorwendsel van een virus, kunnen we nu onmogelijk nog enig heil verwachten. De gevaarlijke illusies van “de nieuwe wereldorde”, “the Great Reset”, het “Build Back Better”, mogen ons niet opnieuw verblinden. Zij steunen op een radicale vernietiging van ons verleden en van de wortels waaruit de westerse beschaving gegroeid is en waarmee ze groot werd.

Jezus Christus, gestorven en verrezen is de kern van het christelijk geloof, de voornaamste bron van de westerse beschaving. Het is waar, onze huidige duizelingwekkende technische ontwikkelingen wekken doorgaans andere verwachtingen dan het opzien naar een Gekruisigde. Wanneer een van onze voorouders ooit tot de galg zou veroordeeld zijn, gaan we dit beeld niet fier in onze huiskamer hangen. Toch zijn Gods gedachten en plannen  eindeloos “efficiënter” dan al onze verbluffende kennis en realisaties (Jesaja 55, 8-9)! Is het niet hoogst merkwaardig dat wij geen enkele biografie van een keizer uit de oudheid hebben, die ook maar van verre de historische betrouwbaarheid benadert van wat het Evangelie ons geeft over deze Jezus van Nazareth, die als ’n slaaf werd gemarteld en gekruisigd? En vanaf de derde dag na zijn gruwelijke dood ging het nieuws als een lopend vuurtje de hele wereld rond: Hij is verrezen en leeft! Werd dit deskundig georganiseerd door een superrijke en almachtige club van een wereldelite? De meeste apostelen waren ongeletterde vissers, die overigens zelf de grootste moeite hadden om te geloven in Jezus’ Verrijzenis. Bezwaren zijn er genoeg. Niemand heeft uiteindelijk de Verrijzenis van Jezus gezien. Heeft iemand gezien hoe deze schepping precies ontstaan is? Iedere twee decennia verzint de wetenschap hierover een nieuwe theorie. Is de schepping daarom minder werkelijk? Zou het niet kunnen dat schepping en verrijzenis ons overstijgen? Verder zijn er onmiskenbare en authentieke getuigen die het lege graf, de lijkwade, de zweetdoek en de Verrezen Heer zelf hebben gezien. Kan een opgedrongen illusie de grootste en meest creatieve kracht worden voor het edelste in beschavingen twintig eeuwen lang, zonder ook maar in kracht te verminderen? Hoeveel mensen hebben een heldhaftig leven geleid omwille van hun geloof in Jezus? Voor de wonderbaarlijke, wereldwijde verspreiding van het christelijk geloof en van de Kerk blijft er maar één verklaring over: het is allemaal zoals Jezus gezegd heeft, nl. dat Hij zou verworpen worden, lijden en sterven en na drie dagen verrijzen om zijn  Geest te zenden over hen die zijn getuigen zouden worden. Hierbij zijn  lijden en dood niet alleen maar onwaarden om te bestrijden maar ook de noodzakelijke wegen voor onze omvorming en gelijkvormigheid aan het beeld van de Verrezen Heer. Willen delen in Jezus’ Verrijzenis zonder lijden en sterven, is een illusie. Anderzijds kan ieder lijden een mozaïek zijn van deze omvorming: “Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort”  (Johannes 12, 24).

Zoals de schepping ons uitnodigt om er met volle teugen van te genieten, zo nodigt ook Jezus’ Verrijzenis ons uit.  De verrijzenis van ons lichaam is voor het einde der tijden. De verrijzenis van ons hart is voor ieder moment. Pasen in de Latijnse en vooral oosterse liturgie is een uitbarsting van vreugde, een “geestelijke dronkenschap”, prachtige gewaden, gezangen en bloemen, eindeloos herhaalde  Alleluja’s, brandende kaarsen en wierook. Bij het wieroken draagt de priester de kleine versierde paaskaars van het altaar, die de grote paaskaars vertegenwoordigt, telkens in de linkerhand. En gedurende heel de paasweek weerklinkt bij iedere gelegenheid de uitroep: “Al Masiechoe qam! Chaqan qam!” (De Heer is verrezen, Hij is waarlijk verrezen!) wat als een ritmisch dans lied gezongen wordt met handgeklap. Het herinnert ons aan een verhaal uit de donkerste tijd van de Sovjetunie. De communistische partij had een grote volksvergadering georganiseerd met verschillende sprekers die vurig het materialisme prezen als de toekomst van de mensheid en genadeloos het christelijk geloof hekelden als illusie. Daarna nodigde de organisator iedereen uit die hier iets aan toe wilde voegen. Een eenvoudig  man kwam naar voren, besteeg het podium en zei met  grote overtuiging: “de Heer is verrezen!”. En vanuit de zaal weerklonk als een machtig antwoord: “Hij is waarlijk verrezen”! Jezus’ Verrijzenis moet verkondigd, gevierd en beleefd worden.

Na enige Reacties geven we onder Flitsen een verslag van onze Goede Week en Paasviering, enkele Merkwaardigheden en een zeer uitgebreide En dit  nog, boordevol wetenschappelijke gegevens o.a. over Syrië, corona en de maatregelen, de geopolitiek den over Kerk en geloof, allemaal info die hardnekkig wordt gecensureerd in de grote media.

P. Daniel

Lees verder