Ook in Nederland komt de heksenjacht op gang

FvD’er Van Meijeren noemt timing Openbaar Ministerie ‘typisch’

FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren vindt de timing van het Openbaar Ministerie om hem te vervolgen voor opruiing, twee maanden voor de verkiezingen, ‘typisch’. “Dat vind ik toch echt wel de schijn hebben van een politiek proces, een heksenjacht”, zegt Van Meijeren.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/video/5407260/fvder-van-meijeren-beticht-openbaar-ministerie-van-heksenjacht

Amerikaanse toestanden: Openbaar Ministerie start politiek proces tegen Gideon van Meijeren

Oekraïense bevolking argwaant eigen president…

… maar wij mogen wel verder blijven afdokken

Volgens een enquête houdt gemiddeld 78% van de Oekraïense bevolking Zelenski verantwoordelijk voor de corruptie in het land. Dat beweren niet wij – hoe zouden we? – maar wel verschillende eigen bronnen, nl.

  • 70% van de jongere bevolking, leeftijden tussen de 18 en 29
  • 81% van de 60plussers.
  • dus vindt slechts minder dan een vierde dat hun president de heilige is zoals hij in het westen aanbeden wordt

https://kyivindependent.com/poll-most-ukrainians-consider-president-directly-responsible-for-corruption-in-government/

https://www.kyivpost.com/post/20258

https://www.teletrader.com/poll-78-of-ukrainians-blame-zelensky-for-corruption/news/details/60627142?ts=1694531655880

https://english.almayadeen.net/news/politics/majority-of-ukrainians-blame-zelensky-for-widespread-corrupt

Moét Nederlands uitsterven?

Je zou die indruk kunnen krijgen. Zoals men in Zuid-Afrika erin geslaagd is het Afrikaans als het eerste het beste stammenkoeterwaals te classificeren. Kwestie van een taal en cultuur der zgn. racisten uit te gommen. Bovendien worden we om de oren geslagen met Amerikaanse uitdrukkingen en stopwoorden. Zoals de berichten op sociale media bewijzen. Het lijkt wel alsof iedereen zo snel mogelijk onze taal wil verbannen of zodanig kreupel maken dat ze de moeite waard niet meer is.

We verwijzen naar onderstaand opiniestukje op Seniorennet:

06-09-2023
Taaltest voor Anderstalige Nieuwkomers
Er circuleren de laatste tijd nogal wat warrige berichten over een taaltest voor nieuwkomers. Eerst zeggen ze dat de verplichte test niet betrouwbaar is, dat ze niet meet wat ze hoort te meten, en dat ze niet haalbaar is tegen september. Het inburgeringstraject zit met de handen in het haar. Tegen volgend jaar zou er pas een betrouwbare test kunnen komen.
Daarna wordt gezegd dat anderstalige nieuwkomers een verplichte gestandaardiseerde taaltest moeten afleggen vanaf 1 september. Die gestandaardiseerde NT2-taaltest zal uitmaken of iemand voldoende ingeburgerd is. De inburgeraars volgen een opleiding “Nederlands als tweede taal’, bekend als het beruchte en verdoemde NT2. Let op, beste lezer. Nederlands als TWEEDE TAAL Hier begint de achterstelling al van de Nederlandse taal. En zo worden de nieuwkomers al wijsgemaakt dat het Nederlands minderwaardig is.
NT2 was vroeger ook een migrantenproject in het onderwijs waarmee Koen Jaspaert fortuinen en eer verdiende, maar NT2 in het onderwijs werd een grote flop en bracht migrantenleerlingen geen stap verder. In tegendeel, ze segregeerden meer en meer van hun blanke klasgenoten en de minachting voor de zuivere Nederlandse taal bleef groeien. Van gebuisde nieuwkomers wordt verwacht dat ze terugkeren naar het land vanwaar ze gekomen zijn, maar onderduiken als illegaal ligt meer voor de hand. Tja, taaltesten en illegalen…
En dan gaan ze bij de testafnamen ook nog tolken gebruiken. Ideaal om achterlijke nieuwkomers de juiste antwoorden in te fluisteren, of om hen te helpen bij  verbale expressies bij de test. 06-09-2023 om 21:21 geschreven door lieve vandenhoudt

Hoe vooringenomen zijn de media en justitie bij het proces van Dries & vrienden?

Vanmorgen kwam mr. Jos Vander Velpen uitgebreid aan het woord. Specialist “mensenrechten”. M.a.w. voorstander en sympathisant der zandbaklanders.

https://radio1.be/luister/select/de-ochtend/wat-kunnen-we-verwachten-van-het-proces-tegen-schild-vrienden

Vier jaar geleden kloeg Dries de partijdige nullenzender reeds aan:

Een verslag uit Syrië zonder poco bril

Goede Vrienden,

We blikken nog even terug op de 15-daagse van de acht Belgen. Het is de eerste keer sinds de oorlog  dat we een groepje landgenoten mochten  ontvangen. Pogingen van de voorbije jaren mislukten, niet omwille van de onwil van de jongeren maar omwille van de schrik van de ouders, die vroegen: wilt ge dat onze kinderen in een doodskist terugkeren? De negatieve mentaliteit  tegenover Syrië in de openbare opinie is nog groot maar deze groep heeft hiertegen weerstand geboden.

In deze kleine groep waren grote verschillen. Gepensioneerden en een 80 plusser hebben een andere ingesteldheid dan jongeren van 18 jaar of twintigers. Welnu, in de oosterse monastieke traditie bestaat de “idioritmie”, d.w.z. met de zegen van de overste in gemeenschap leven maar met een eigen ritme, volgens eigen aanleg. Volgens dit principe hebben we ook sommigen die het wensten een ietwat eigen ritme laten volgen.

Verder blijft er een groot verschil tussen een leven in Europa en het oosterse/arabische Syrië. In vele Europese kloosters zal alles precies op het vastgestelde uur gebeuren. Middageten bv. om 12.30 u precies. Hier is het middageten meestal zo rond half vier, wanneer het klaar is en wanneer er geen andere dringende zaken tussen komen. In Europa worden bepaalde zaken weken op voorhand georganiseerd. Hier kunnen belangrijke zaken drie dagen op voorhand geregeld worden en op de dag zelf kan nog alles veranderen. We gaan hier niet de grote waarde van een goede dagorde betwijfelen. Feit is dat het leven hier wat soepeler, eenvoudiger, spontaner, familialer verloopt, wat voor de enen aangenamer is en bij de anderen mogelijk op de zenuwen werkt. Toegegeven, afspraken zijn hier soms een catastrofe. Anderzijds kan het leven ook gemoedelijker zijn en openheid geven voor het onverwachtse, de ingeving van de Heilige Geest als een oefening in geduld. Laten we het zo zeggen: in Europese kloosters volgt de gemeenschap de regels, hier volgen de regels de gemeenschap.

Voor de retraite hebben we in de conferenties o.m. de vraag behandeld: wat is de mens? We gaven als antwoord hierop de millennia oude wijsheid van de joods-christelijke visie vanuit katholiek perspectief.

Ziehier de zeven wortels van ons mens-zijn:

1.     Geschapen naar Gods Beeld
2.     Met een onstilbare hunker naar volmaakt geluk/God
3.     Gewond door de zonde
4.     Hartstochtelijk bemind
5.     Geroepen om door lijden en sterven omgevormd te worden tot de gelijkenis met Jezus Christus
6.     Geroepen om steeds meer zelfgave te worden
7.     Om tenslotte de Gelijkenis van Christus te bereiken die de Icoon van de Vader is, waardoor we Gods gelijkenis verwerven.

Deze thema’s zullen we trachten uit te werken in onze volgende wekelijkse bijdragen

Ziehier nog enkele slotindrukken van een deelnemer die een erg goede samenvatting geeft.

P. Daniel, Mar Yakub, Qâra, Syrië, 8.9.23

Flitsen

De laatste dagen van  deze grote vakantie waren bijzonder druk. Het groepje Belgen vertrok voldaan, aan beide kanten. De volgende dag vertrokken het Duitse en Zwitserse meisje. Zij hebben een maand lang het leven in de gemeenschap intens meegemaakt. Dezelfde dag kwamen 60 jongeren uit Mamura voor een tweedaagse bezinning. Zij vierden met ons de Eucharistie en ook plechtig de Vespers, voorgegaan door abouna Georges, die pastoor is van Qara én Mamura. Zaterdagmorgen werd deze groep afgewisseld door een groep van 40, ietwat oudere jongeren van Mamura .Het zijn universitairen of jongeren die al werk zoeken. Op zondag 3 september begon hier het schooljaar, dus ook voor onze Jakob (15 jaar). Cfr Jean en ik zorgden voor de beide groepen voor de onderrichtingen. Zondag kwam de bisschop, gaf een kort onderricht en ging voor in de Eucharistie. ’s Middags aten we allen samen in de grote zaal van de nieuwbouw, op de grond of op een bank, terwijl er onafgebroken werd gezongen of gedanst. Er werd nog een rondleiding voorzien met een uitgebreide uitleg over de heilige Jakob de verminkte en over de lijkwade van Turijn waarvan we in de crypte de kopie bewaren voor het Midden Oosten. Op de grote koer vond het afscheid plaats met een eindeloze reeks fotosessies. Mamura kan werkelijk een model worden van een levende christelijke gemeenschap, waaraan we willen meewerken. We gaan nu voor hen een degelijke geloofsvorming voorzien, waarvoor we tevens uw gebed vragen. Waarlijk, onder deze jongeren is iets aanwezig van wat Paulus noemt “het reukwerk van Christus” (2 Korintiërs 2, 15).

Dinsdagavond waren we met heel de gemeenschap aanwezig in de parochiekerk van Qâra voor de viering van de patroonheilige de aartsengel Michael. Na de mis was er nog een gezellig samenzijn met de parochianen. Tenslotte werden we uitgenodigd door de zus van onze oblaat Ibrahim, waarvan de man, die in Dubai werkt voor twee weken thuis was.

Lees verder

Stilaan komt het besef dat “er iets aan de hand is” met president Biden

Recente enquêtes tonen aan dat 2/3 der Democraten zich intussen zouden realiseren dat Biden te oud – of beter fysisch en psychisch ongeschikt is – om zich opnieuw kandidaat voor het presidentschap te stellen én zijn termijn uit te zitten.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Kamala Harris, de excuustruus (minderheid, vrouw, getint) die tot vice-presidente gebombardeerd werd, beaamt volmondig dat zij bereid en voorbereid is om – indien nodig – de presidentiële scepter over te nemen. Er doen talrijke filmpjes de ronde over haar uitspraken en doelstellingen die even veel waard zijn als de dromen van een vijftienjarige puber. Bij 1’33” hoort u haar antwoord over het buitenlands beleid…

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

De Debatclub…

… nodigt u graag uit voor een volgend debat over 2024.

Peter De Roover, voorzitter kamerfractie N-VA
Gerolf Annemans, Europees parlementslid Vlaams Belang

Moderator: Pieter Bauwens (Doorbraak)

Woensdag 11 oktober, 20u. – Hotel de Basiliek (Trooststraat 22, Edegem)

Inkom: 10 euro (studenten 3 euro)


Vanaf 18u heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de receptie en het diner. Op voorhand inschrijven is hiervoor verplicht: info@debatclub.org – 0498/77 48 71 – 55 euro p.p. (inkom van 10 euro inbegrepen) over te maken op rekening van de Debatclub: BE20 7350 4124 1556.

Ook nadien te bekijken via Youtube

Namens de grootste debatclub van Vlaanderen,

Hugo Broeckaert, Frans CrolsMeer info over de debatclub: www.debatclub.org

Doofland

Duiding bij Doofland: onze vriendin Ute noemt haar vaderland “Doofland”. “Doof” in de betekenis van “idioot, stom, dom, achterlijk…”

Duitsland regulariseert illegalen en weet niet eens wie ze zijn.

Door nieuwe wetgeving verstrekte Duitsland in de eerste helft van dit jaar niet minder dan 18.000 verblijfsvergunningen aan tot hiertoe illegalen. Daaronder zijn er bijzonder veel, waarvan de staat geen enkel besef heeft van de identiteit van de personen. In het begin van dit jaar werd een nieuwe wet van kracht, het zogenaamde “Chancen-Aufenthaltsrecht”. Sinds de invoering hiervan hebben 1.277 vreemdelingen van wie de identiteit niet vaststaat, een officiële verblijfsvergunning gekregen. In totaal tot 30 juni profiteerden 17.788 vreemdelingen van deze nieuwe wet, zo blijkt uit het antwoord van de federale Bondsregering op een vraag van een christendemocratisch parlementslid.

Tot hiertoe werden deze mensen, van wie noch de herkomst noch de naam bekend is, in de staat geduld in het kader van de zogenaamde “Duldung für Personen mit ungeklärter Identität”. Intussen hebben ongeveer 49.000 van hen, die eigenlijk het land zouden moeten verlaten, een aanvraag ingediend om van dit “Chancen-Aufenthaltsrecht” te kunnen gebruik maken. Naast de ongeveer 18.000 uitgereikte verblijfsvergunningen werden 2.100 aanvragen afgewezen. De rest moet nog worden behandeld door de betrokken diensten.

Migranten, die eigenlijk moeten worden uitgewezen, kregen jarenlang van de Duitse overheid een zogenaamd “Duldungs”-statuut, omdat de overheid hen niet kon of wilde uitzetten. Een grote hindernis bij het uitzetten was namelijk dat de identiteit niet kon worden vastgesteld. Van de nieuwe wet zouden die mensen uitgesloten blijven, die “herhaaldelijk en opzettelijk valse aangiften hebben ingediend” en daardoor hun uitzetting hebben verhinderd. Maar die uitsluiting zou niet overeind blijven, zo valt in commentatoren te lezen.

Ook veroordeelde criminelen zouden niet kunnen genieten van de nieuwe wet. Wie wel kan genieten van dit nieuwe “Chancen-Aufenthaltsrecht” krijgt na 18 maanden een definitief verblijfsrecht. Hij of zij mag hiervoor geen strafbare feiten plegen en moet “in grote mate” zelf voor zijn of haar levensonderhoud zorgen.

Zo gaat de migratiedeur elke maand opnieuw wat verder open bij onze oosterburen. Tot er absoluut géén draagvlak meer is, kameraden?

Peter Logghe

Klik op “Bekijken op YouTube”