De prijs voor “optimisme” gaat naar…

Gisteren heeft de partij van bijna ex-voorzitster Rutten onze dag enigszins opgefleurd met de bijna voorzittersverkiezingen die op een niet gewone doe-wijze georganiseerd werden. Vandaag herkansing, op hoop van zegen. Of – misschien onderschatten we de liberalen – is het een strategie om de spanning op te drijven?

Tijd om even terug te schakelen naar pre-verkiezingstijden:

Hoe we ons slaafs schikten naar de oekazes van EUSSR

Het Duitse Grondwettelijk Hof ( genoegzaam “Karlsruhe” genoemd ) heeft de euvele moed gehad – en dit niet voor het eerst- tegen een beslissing van de EU te vonnissen. (zie vorige bijdragen onderaan)

Een tijdbom, stelt de specialist ter zake van en voor de nullenzender. Als we het woord ‘expert’, ‘specialist’, ‘deskundige’ of neutrale berichtgeving zien vermeld staan bij een ‘expertise’ van de nationale zender, dan gaan er onmiddellijk alarmbellen af. Het is duidelijk welke ‘neutrale’ kant hij (ver)kiest.

Dat we als lidstaat van de EU te veel en te uitgebreide bevoegdheden aan de EU overgedragen hebben, zal eenieder van ons – die een beetje de uitgestippelde EU-koers volgt – met als toeteraard en loods de alom geliefde Vrfstdt – zich realiseren dat dit slechts bij benadering de juiste omschrijving is van een onvoorwaardelijke overgave. Niet alleen aan speciaal hiervoor opgerichte juridische instanties, maar ook aan internationale instellingen die hun zicht op de maatschappij via besluiten van congressen en vergaderingen stoemelings binnen de rechtspraak laten infiltreren, uiteindelijk een precedent vormen, waarop men zich dan wereldwijd kan beroepen, en heel ons eigen rechtssysteem ondergraven.

We citeren prof.. Matthias Storme (toespraak 16.11.2007 opening Gerechtelijk jaar 2007-2008 Oudenaarde):

“Het Hof van Cassatie heeft een aantal basisrechten overgeleverd aan vreemde heersers. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid die voortvloeit uit de private eigendom, worden gegarandeerd door onze grondwet. Maar het Hof van Cassatie heeft die grondwet in een ondraaglijk licht arrest van 9 december 2004 ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat is dan weer een excuus voor het parlement om die rechten en vrijheden verder uit te hollen. Zo beslissen vreemde heersers over onze rechten en dat is meestal een beperking”.

Op 16 november 1813 brak in Vlaanderen de opstand tegen de Franse bezetting uit en nog op 16 november 1776 erkende Nederland (de “Republiek der Verenigde Provinciën”) als eerste land ter wereld de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika, die in opstand waren gekomen tegen Engeland. Storme grijpt beide gebeurtenissen aan om een recht op secessie te bepleiten. Maar ook om concrete bedreigingen van fundamentele rechten en vrijheden uit onze grondwet te becritiseren.

Volgens Storme heeft de magistratuur, en dan vooral het Hof van Cassatie, onze grondwettelijke rechten en vrijheden ondergeschikt gemaakt aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en aan andere internationale verdragen. Zo worden die rechten en vrijheden “overgeleverd aan vreemde heersers”. Lees hier meer.

Meer recent, kan u prof. Matthias Storme’s visie – nèt voor de coronacrisis uitbrak – beluisteren tijdens een toespraak in Rome over de “Rule of Law” – waarbij hij vorige standpunten én het vonnis van het Duitse Grondwettelijk Hof, dat toen nog moest geveld worden, herhaalt en steunt. Een aanrader!


De regenboog werd gekaapt

Slecht weer op Koningsdag? Echt niet! | IVN

In stille verwondering naar het fenomeen van een regenboog kijken, hoe de kleuren verschijnen, verwasemen, vervagen, verdwijnen… een zonnestraal door de wolken… en er plots een tweede regenboog verschijnt… dat plezier heeft de oversekste, multigeslachtenreligie voorgoed verpest.

Wij zullen nooit meer onbevangen, met eerbiedige bewondering, naar een regenboog kunnen kijken zonder in ons achterhoofd het beeld van het poco regenboogsymbool, dat ons elke dag, in alle maatschappelijke geledingen, bij elke gelegenheid door de strot geduwd wordt. Kotsbeu zijn we de vlaggen, de symbolen, de ge- en verboden, de indoctrinatie van onze kinderen en geesten. Je voelt je bijna schuldig dat je als normaal geboren mens – man of vrouw – door het leven gaat. Negeren en wegkijken uit zelfbehoud. Wie de regenboogdoctrine durft in twijfel te trekken, kan niet anders dan een rechtse – wat zeg ik, een extreemrechtse – zak zijn. Wanneer en waar houdt de waanzin op?

Iemand die de laatste tijd spitsroeden moet lopen is Broeder Stockman. Een moedig man, die tegen de stroom in durft roeien.

Wij zien dagelijks hoe onverdraagzaam en venijnig de politiek correcte opgedrongen mening is. Iedereen die durft afstand nemen van dat opgelegde vrijzinnige en anti-christelijke denkpatroon wordt belachelijk gemaakt, veroordeeld en uitgesloten, Aan deze strategie wordt heel volgzaam of zelfs militant meegewerkt door de kudde van eenzijdig geformateerde “journalisten” of hoe zij zich zelf ook noemen.

Het doelwit van de nieuwe haatcampagne is de Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, die het aangedurfd heeft de genderideologie als een gevaarlijke dwaling te bestempelen. De aanval komt van een aantal progressieve wetenschappers, “ethische denkers ” en professoren van de oh zo tolerante universiteit van Gent, waar de vrijmetselarij, zoals algemeen geweten, zeer sterk staat.

Waarom die haatcampagne?

In het jongste nummer van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de katholieke Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas heeft Broeder Stockman een lange bijdrage geleverd, met als titel : ” Gender, een gevaarlijke dwaling”. Hij  geeft daarin een diepgaande analyse van deze ideologie, uitgedacht door de marxistische, lesbische en anti-christelijke Joods-Amerikaanse ” denkster” Judith Butler, (zie kennismakingsvideo onderaan) die in enkele jaren tijd, dankzij een goed geoliede propagandamachine, haar denken aan een bepaalde progressieve elite heeft weten op te dringen. In een mum van tijd werd het een dogma, een nieuw geloof, waar iedereen zich aan te houden heeft, op straf van sociale uitsluiting…!

Lees de volledige tekst: Genderideologie: het totalitaire opgedrongen éénrichtingsdenken

Ter kennismaking met Judith Butler plaatsen we onderstaande video. “I rest my case”, zouden ze in het Shakespeare’s taal zeggen…

Vrhfsdt wil de EU-lidstaten niet nog meer belasten….

… – ze gaan immers dan allemaal in het rood – maar… hij wil wel – bij herhaling – een eigen EU-belasting, “normale, democratische inkomsten”, die de EU niet via de lidstaten, als doorgeefsluis, wil innen maar wel direct bij de EU-burgers.

Oef! Da’s even een geruststelling. Alsof het enig verschil maakt of we nu aan de lokale overheid, aan het Vlaamse Gewest, aan het onzalige land b of aan de EU betalen… Je kan een euro maar één keer uitgeven.

IJskonijn krijgt koude ontvangst

Wilmès houdt vooral de angst vast als bondgenoot | Acta Sanctorum

Gisteren trok Wilmès, virus-akela van het land b, naar twee ziekenhuizen in het Brusselse. Er wachtte haar een onverwachte ontvangst…

Gevleugelde woorden van Wilmès: “Het was niet onze bedoeling de zaken nog moeilijker te maken… “ Na “Gewoon doen” is dit wel het toppunt van cynisme.

“L’objectif du gouvernement, c’est de venir en soutien à la gestion de la crise et certainement pas de la rendre plus difficile…”

Meer info bij RTL mét video:

Wilmès kreeg hiermee wereldbekendheid. De beelden zijn overal te zien, worden vlot gedeeld en doorgestuurd. Overal. Indië, Australië, Zuid-Amerika, VSA (met een reactie dat zij 3 x het monstergehalte van Trump heeft) …

Cyclus

Dagblad010 | Nida zeurt over foto's mondkapjes bij moslima's

HET TIJDPUNT WAAROP DE GLIMLACH ONS WERD ONTNOMEN!

Alsof het niet beter afgesproken kon worden,  duiken overal de mondkapjes op.  Mensen worden panisch van angst en dan dus maar een mondkapje op.  Het mooiste dat een aanvang van erkenning tussen mensen aangeeft verdwijnt: de glimlach.  Het begint aller tederst bij de eerste glimlach die een baby voor zijn moeder en vader heeft!

Ik ga hier niet de noodzaak van mondmaskers in ziekenhuizen, bij verpleging en ernstige sanitaire bedreigingen veroordelen.  Wel de mondkapjes, die het openbare leven nu moeten regelen, en eigenlijk “muilkorven” zijn.  Zoals steeds ben ik naar een dieper inzicht gaan zoeken, en vermoedt achter dit verschijnsel esoterische en kabbalistische  motieven.  Daarbij kreeg ik de aanwijzing, dat in het slavendom, muilkorven niet ongebruikelijk waren.  De ware bedoeling kan dus verder liggen; zeker als men zich aanvraagt wanneer deze attributen terug afgeschaft gaan worden.  De “kabbala” is de leer waarnaar talmudische volgelingen verwijzen, en die de buitennatuurlijke aspecten via symboliek, getallenleer en volkerenkennis aangeeft.

Ik haalde een belangrijke openbaring bij Dr. Walter Veith, een 7-dags adventist, die daarom ook niet op elk vlak navolgbaar is.  Vooral door zijn afkeer voor het katholicisme in zijn geheel.  Wel is zijn opmerking over die kerk juist nu zo geldig, waar hij zegt: de leer die verspreid wordt bestaat uit 2 onderscheiden cultussen.  De leer voor de gewone leek is voor de gojim, dit is een talmudische term, die de ongelovige, het vee, aanduidt.  In de afgeschermde top wordt een andere leer gevolgd die veelal diametraal t.o.v. de eerste staat.  Dit stellen veel bezorgde katholieken nu vast met een paus, die de anti-paus genoemd wordt.

Een voorbeeld (beknopt) is de discussie (in deze Covid tijd!) over de gender-verklaring van broeder van Liefde René Stockman.  Dit onooglijk bericht, dat niemand zou opmerken, krijgt de grootste verklaring(en) over zich heen van decaan Piet Hoebeke en artsen Petra De Sutter, Marleen Temmerman en Guy T’sjoen. De decaan noemt deze verklaring WAANZIN.  Deze dokters in kwestie onderscheiden zich door hun voortdurend gemorrel aan de morele en ethische standaarden in onze samenleving.  Maar de kers op de taart is dat de Belgische bisschoppen een communiqué hebben verspreid : “zij drukken hun grootste waardering uit voor het engagement van de Broeders van Liefde in België”. (dS 16.5).  Diegenen dus die broeder Stockman terechtwijst.  Een communiqué over het opheffen van de grondwetten i.v.m. de erediensten en de reusachtige stijging van de armoede n.a.v. de Covid maatregelen heb ik van hen nog niet mogen vernemen

Intussen schrijft gelukkig Pieter Bauwens in Doorbraak van 16.5.: Erediensten horen bij fase 1.

Terwijl ook professor Raoult  laat weten dat de plaag aan het verdwijnen is (YT), blijft toch de timing van de maatregelen hoogst verdacht.  Frankrijk (Macron was een vroeg-ingewijde) wil deze zomer geen toeristen in Frankrijk toelaten.  Dit kan niet anders dan een poging van totale controle te zijn op het vrijetijdsgedrag van de Europeanen.  Hier zie ik toch een eenvormige lijn, met de maatregelen over de horeca, ook in ons land.  Verklaringen daarover, o.a. in Trends (A.De Croo), zijn wellicht niet zo toevallig.  Kan over de hypothese gesproken worden dat in de “werkplaatsen” van de elite het concept wordt ontwikkeld om een controleerbaar gedrag van de “Gojim” in te stellen.  Men lijkt doelbewust een groot deel van de toeristen- en ontspanningswereld op te offeren……

Op de voorbije bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (oktober), onder de benaming “Event 201” is er voor de aanwezigen een computer-simulatie getoond over de afwikkeling van een pandemie.  Daarvoor verwijs ik naar een bericht van enkele dagen terug op Uncut-news.ch (vele interessante berichten) waarop Peter König  publiceert : “Der globale Lockdown – eine todbringende Farce und ein teuflischer Plan”.  Uit meerdere bronnen blijkt immers dat Gates, Soros en tutti quanti al op voorhand bezig waren met het meest abjecte plan dat deze Nieuwe Wereld Orde ooit uitvoerde.

Nvdr: Verneem meer over Event 201 bij Live Simulation Exercise to Prepare Public and Private Leaders for Pandemic Response U kan de vijf video’s gewijd aan de zgn. “Pandemic Exercise” hier terugvinden. Ze bevatten vijf gebieden: medische tegenmaatregelen, handel en reizen, financieel, communicatie en epiloog, evaluatie.

Mijn excuses dat ik steeds maar anderstalige bronnen moet voorleggen.  Ik ageer in mijn rubriek, die tot doel heeft, de bevrijding van Vlaanderen/Nederland uit de terreur, niet om mezelf in het zonnetje te zetten.  Ik dank ingewijde reageerder Lovenaar hartelijk voor zijn deskundigheid.

Toch blijf ik de oproep doen aan de Vlaamse intelligentsia om duidelijk te begrijpen dat in deze Covid kwestie een reusachtige brain-washing plaatsvindt.  De enige weg die we hebben is het publiek andere bronnen voorleggen (ook al zijn we niet altijd met alles akkoord).  Er moet de moed zijn om nu al de dwang-vaccinatie af te wijzen, het track-systeem in te voeren voor mensen die verdere reizen maken bestrijden, het afschaffen van baar geld tegengaan en de monsterachtige overtredingen van de grondwet aanklagen.

Kontrast.at a Twitter: "Für die nationalen Hysteriker ...

Ik eindig voorlopig met een uitspraak van Berthold Brecht :  “Wie de Waarheid niet kent is wellicht enkel een domkop.  Maar die de Waarheid verneemt en ze een leugen noemt, is een misdadiger”.

Jos Wouters, Boom

Verwijzingen :

  • Publicaties van Duitstalige specialisten: Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, immunoloog Dr. Stefan Hockertz, viroloog Dr. Carsten Scheller, Dr. Bodo Schiffman.
  • Robert Jensen show, vele afleveringen
  • “Der Gotteswahn von Bill Gates und Co”, Dr. Wodarg.  (blog Michael Mannheimer).
  • Berichten over World Economic Forum, 18.10.19.