Klimaat-Frans zit in uw zakken…

Afbeeldingsresultaat voor frans timmermans cartoon

Na zijn immigratie-adagio heeft Frans Timmermans een nieuwe dada gevonden. Het “Klimaat”-met-hoofdletter.

Het gaat niet om een peulschil: één miljoen keer een miljoen euro (1.000.000.000.000 euro) of waarschijnlijk zelfs meer, die u geheel vrijwillig aan de EU overmaakt via uw nationaal betaalde belastingen of – als het van de EU afhangt – met een eigen, apart aangerekende, EU-belasting. Heel de planeet zal door zijn beleid, de uitvoering van het EU-groen akkoord, waarvoor u noch ik gekozen hebben, twee hele graden afkoelen. Hoe? Maakt niet uit. We moeten hem gewoon geloven, zoals u ook de VSA moet geloven als ze zeggen dat ze “bewijzen” dat ‘s lands veiligheid in gevaar was, bewijzen, die ze weliswaar niet kunnen bekend maken, waardoor ze zichzelf een vrijgeleide op bombardementen ergens ver van huis toekennen.

Wanneer kunnen we asiel aanvragen in het V.K.?

“De banken doen allemaal mee.”

BH-reclame met mannelijke fotomodellen?

Afbeeldingsresultaat voor male model with bra

Idiote vraag, zegt u. De werkelijkheid is dichterbij dan u denkt. Een pc-bedrijfje in Brexitland is nog niet mee in de hedendaagse mallemolen, werd op de vingers getikt omdat het een reclamefilmpje toonde die het gros van hun doelgroep – hun klantenbestand telt 87.5% mannen – zou aanspreken. Het bedrijf, de PC Specialist, nam nochtans aan dat de video niet tegen iemands haren in zou strijken met een blanke, een negroïde en een Aziatische man als mogelijke klant. Niet dus. De klacht: “kwetsende geslachtsstereotypering”, door enkele politiek-correcte bleiters werd bij de ” Advertising Standards Authority”, de reclamestasi, ingediend wegens het tonen van drie mannen en nul vrouwen. Alsof vrouwen te dom zijn om in de pc-race mee te lopen.

Volgens de recente richtlijnen mag iedereen die zich benadeeld, gekwetst, achteruit gesteld, gediscrimineerd… voelt rekenen op de steun van de overheid.

Zeggen en schrijven 8 klachten werden ingediend wegens “aanmoedigen van de misvatting dat alleen mannen geïnteresseerd zijn in speciale IT-technologie” . Het bedrijf PC Specialist werd verplicht hun reclamecampagne in de vuilbak te gooien. Voor bedrijven is het quasi uitgesloten zich expliciet te richten op de mensen die hun producten (willen) kopen. Volgens PC Specialist bestaat hun klantenbestand uit bijna 90% mannen, 35 jaar en jonger. Degenen die zelfs niet overwegen hun producten te kopen voelden zich echter genegeerd. Vandaar de titel bovenaan.

De mediastasi gaf als motief voor hun actie dat zij “hoe mensen zichzelf zien, hoe anderen hen zien, en de levensingrijpende beslissingen ze nemen” te willen sturen.

Uiteraard gaat dit verder dan reclamesturing. Het maakt deel uit van een groter geheel, waar een minderheid zijn wil kan opleggen aan de meerderheid, waar de abnormaliteit heerst, moét heersen, het nieuwe “normaal” wordt. Daarom wèg met creativiteit, de vrijheid van meningsuiting en alles wat niet in de politiek-correcte hutsepot past.

Sociale media bannen om de meest krankzinnige redenen teksten en/of afbeeldingen. Een blote borst in een schilderij van een Oude Meester: censuur. Scènes uit tv-series worden retroactief verwijderd. Gangsterfilms moeten met collegejongetjes-dialogen (… met onze verontschuldigingen aan de beledigde internaatmeisjes…) gedraaid worden. Satire en humor worden verbannen in de kerkers-der-domheid.

Heineken werd verplicht deze reclame in te trekken:

Beter voorkomen dan genezen…

Importwet voor vakkrachten in Merkelland

Afbeeldingsresultaat voor fachkräfteeinwanderungsgesetz

Duitsland moet voor vakkrachten uit niet-EU-staten attractief gemaakt worden. Volgens Merkels regering per jaar 25.000. 25.000! Dat heeft de Bundestag op 7.6.19 met de vakkrachten-importwet beslist met 369 pro- en 257 anti-stemmen. Midden december werd dit gevierd met een “vakkrachtentop” op de kanselarij.

25 000? 25.000 per jaar? Ergens denkt men dan aan een ander getal: binnen een periode van 5 jaar zijn ca. 2 miljoen volksverhuizers, ook “vluchtelingen” genoemd, naar Duitsland gekomen. Kon men de 25.000 vakkrachten dan niet uit de 2 miljoen recruteren? Ja, toch? Martin Schulz (SPD), voormalig EU-volksmenner, wist toch: “Wat de vluchtelingen naar ons brengen, is waardevoller dan goud.” En toenmalige grote baas van Daimer, Dieter Zetsche, trad hem bij: “Net zulke mensen zoeken wij.”

De toekomst kleurde goud in Merkelland. Het Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (een overheidsorgaan dat de arbeidsmarkt en de vakkrachteninvulling onderzoekt) herinnerde de goegemeente te pas en onpas steeds weer aan het hoge opleidingsniveau van Merkels lievelingen. Ene professor Herbert Brückner, verbonden aan het IAB, liet nog in augustus 2016 in de „Tagesschau24“ (TV-actualiteitsprogramma) weten dat bijna de helft van de jonge vluchtelingen een gymnasium bezocht had (bij ons ASO). En hoe wist de geleerde professor dat? Hij had het gevraagd aan… 123 vluchtelingen. Bovendien, het ene gymnasium is het andere niet.

Het ifo-Institut (Institut für Wirtschafsforschung) was van bij het begon eerder sceptisch. Realistisch: “2/3 van de leerlingen der 8ste klas (2de middelbaar) in Syrië hadden in 2011, nog voor het begin van de oorlog, zelfs nog geen competentieniveau bereikt dat bij ons gelijk staat aan de onderste trap van de Pisa-test. De achterstand der jonge Syriërs is gelijk aan 4 tot 5 jaar schoolopleiding.” M.a.w.: lagere school. Hans Werner Sinn, hoofd van ifo tot 2015 bij zijn afscheidstoespraak: “65% van de Syrische bevolking kent de 4 basisbewerkingen van wiskunde niet.” De meegebrachte diploma’s zeggen niet veel over de echte competenties van de houder. Psycholoog Heiner Rindermann (Univ. Chemnitz) concludeerde begin 2016 dat vluchtelingen met een ingenieursdiploma uit het Nabije Oosten eerder op een Realschuleniveau (te vergelijken met TSO) in te delen zijn.

Niet getreurd: nu komt de vakkrachten-importwet, die per jaar 25.000 gekwalificeerde arbeidsnemers naar Duitsland moet lokken. Een “braingain” – dus een stijging aan “brain”, aan intelligentie? Niet echt. Zelfs als deze komt, de winst aan intelligentie wordt meer dan kapot gemaakt door de voortdurende “braindrain”, het verlies aan hersenkracht, aan intelligentie. Immers in 2019 verlieten ca. 180.000 Duitsers hun land. Gemiddelde leeftijd van de emigranten: 32 jaar. 76% heeft gestudeerd. Cijfers van het Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (federaal instituut van bevolkingsonderzoek) van begin december 2019 met de titel „German Emigration and Remigration Panel“ (Duitse emigratie en remigratie). Sinds 2001 bijna 2 miljoen emigranten. Duitsland is al lang geen droombestemming meer voor “verstandige koppen” als ze in andere landen veel meer kunnen verdienen, daar geen rekening moeten houden met bureaucratie, met hoge sociale lasten en belastingen.

Bovendien mag men niet vergeten dat het vakkrachtentekort in Duitsland zelf-veroorzaakte redenen heeft. Daar kan men na vier kabinetten Merkel (14 jaar Merkelse regering) niet omheen. In slaap gewiegd en blijven sluimeren. Pensioen op 63 veroorzaakte een daling van 12% der werknemers met ervaring. Pre-pensioenregelingen zorgen ervoor dat elk jaar honderdduizenden medewerkers op hun lauweren kunnen gaan rusten. Beide maatregelen zorgden voor een leegloop van kennis en ervaring.

Het onderwijssysteem, de toegang tot hoger onderwijs, is ook een reden voor het vakkrachtentekort. In de 1990ger jaren begonnen elk jaar ca. 250.000 studenten aan hoger onderwijs; nu is het aantal verdubbeld: 500.000. Sinds vijf jaar telt men in Duitsland meer jonge mensen die aan hoger onderwijs beginnen dan deze die een beroepsopleiding starten. Er zijn nu in Duitsland 330 beroepsopleidingsindelingen en 17.000 studeermogelijkheden. Bovendien worden deze “acedemische” opleidingen vooral in de geestes- en sociale wetenschappen gegeven, die eerder een job in de ambtenarij of in de door de staat ondersteunde NGO’s moeten garanderen maar geen vakkrachtentekorten invullen.

Men kan er niet naast kijken: het aanbod van de werkgelegenheid daalt. De Deutsche Bank wil 18.000 banen schrappen. Continental 20.000, waarvan 7.000 in Duitsland. Siemens 10.000, VW 7000, Ford 5400, Thyssenkrupp 4000, Airbus enkele duizenden van de huidige 12.000, C&A 100 filialen van de 450. Ook dat is “braindrain” richting werkloosheid. En dan wil de Merkelse regering nog nieuwe vakkrachten uit niet-EU-landen importeren!

Bovendien – iets wat men vrolijk negeert – de echte gekwalificeerde migranten zijn dringend nodig in hun thuislanden om daar hun eigen economie vooruit te helpen. Hoe heet het zo mooi in de politiek? “Vluchtoorzaken bestrijden”. Tot de eigen belangen primeren – kolonialisme 2.0.

Auteur: Josef Kraus, voorzitter Duitse lerarenbond 1987 – 2017 in PAZ

AfDer Gottfried Curio slaagt nagels met koppen tijdens het debat over b.g. wet: omvolkingsplan der Merkelse regering!!!

Doofland

Afbeeldingsresultaat voor Doofland

De Duitse belastingbetaler mag bijdragen aan een Arabische en Farsi versie van de nationale tv-zender WDR – foryou. Hierbij krijgen de welgekomen vakkrachten tips hoe ze kunnen integreren de boel kunnen belazeren.

Zoals “hoe kan je geduld worden”. M.a.w. niet erkende vluchtelingen die om een of andere nepreden in Merkelland hun tenten toch mogen laten staan, zelfs al hebben ze geen recht op asiel, resp. zijn ze uitgeprocedeerd. Zoals bv. als de nationaliteit niet kan vastgesteld worden, als het thuisland hun geëmigreerde vakkracht niet wil terugnemen, als de sukkelaar een of andere ziekte onder de leden heeft, als zijn bloeikes van kinderen het “o-zo-goed-doen-op-school, als… De lijst wordt ongetwijfeld binnenkort aangevuld met milieu-, resp. klimaatverbonden problemen.

De zender heeft verschillende filmpjes over het “geduld”-worden gemaakt, zoals bv. door te gaan studeren, door een stageplaats in te vullen, door een knelpunt beroepsopleiding te volgen… Er wordt ook raad gegeven hoe ze aan een woning geraken (… bio-Duitsers worden uit sociale woningen gezet om plaats te maken voor Merkels lievelingen), hoe ze aan allerhande gratis dienstverlening geraken…

Verder worden tips gegeven over de Duitse samenleving, zoals: je mag je vrouw niet slaan, je mag geen joden voor een auto gooien, gaan zwemmen betekent “zwemmen” of “plonsen” – het is geen uitnodiging voor fysisch contact, je mag homo’s niet beledigen of christenen met de dood bedreigen…enz… Messentrekkerij daarentegen wordt alom geduld…

Een voorbeeld:

Als dit de-escalatie is, dan willen we niet weten wat escalatie inhoudt

Wat een GORE SMEERLAPPERIJ toch…!
1) Trump verzocht Iraaks premier Adil Abdul-Mahdi om met Iran te onderhandelen bij monde van Iraans Gen. Qassem Soleimani.
2) Soleimani begeeft zich naar Bagdad met de Iraanse respons op een Saoedisch voorstel met maatregelen om de spanningen te verminderen.
3) Trump doet Soleimani en z’n onderhandelingsmissie bij aankomst in Bagdad aan flarden schieten…!

Vervolgens:
4) Trump bedreigt Iran met beschietingen en bombardementen op 52 Iraanse doelwitten, o.a. historische/culturele sites, mocht Iran het in z’n hoofd halen Trumps oorlogsmisdaad te beantwoorden
5) Irak verzoekt de VSA haar troepen weg te halen, waarop Trump dreigt en zegt dat de bezettingsmacht niet teruggeroepen wordt voordat de VSA daarvoor betaald worden…
6) Bij monde van de NATO scharen alle Europese poedeltjes zich achter Trump (het Ollands poedeltje stuurde inmiddels reeds een fregat)

(reactie op onderstaand artikel)

The Washington Post: 6 jan. ’20

Protesters hold a portrait of President Trump tainted with paint during a rally against the U.S. strike that killed Iranian commander Qasem Soleimani in Iraq.  (TED ALJIBE/AFP/Getty Images)

In early 2019, a coalition of pro-Iranian Iraqi groups tried to expel U.S. forces after a series of perceived American transgressions. In December 2018, an unannounced visit by President Trump to al-Asad Air Base was interpreted by some Iraqis as yet another sign of disrespect for Iraqi sovereignty. Then in February, Trump stated that U.S. forces would remain in Iraq to “watch Iran.” This was unpopular and out of step with the Iraqi government’s stated policy. In October 2019, Iraqi officials contradicted a unilateral U.S. announcement that American forces withdrawing from Syria would stay in Iraq.

There is no treaty or status of forces agreement (SOFA) authorizing the presence of U.S. troops in Iraq. The American military presence is informal and at the pleasure of the Iraqi government, which means that the government can rescind this invitation at any time. Yet it is not clear that the Iraqi parliament has the authority to eject the U.S. forces. This vote was nonbinding, and the Iraqi caretaker government cannot pass laws, but the vote does indicate that a majority in parliament wants U.S. forces to leave, and that makes such an outcome increasingly likely.

Hoe een de-escalatiegesprek escaleerde

Afbeeldingsresultaat voor verraad spreuken

De uittredende Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi maakte bijkomende informatie bekend over de Amerikaanse aanslag op Qassem Soleimani. Deze vloog naar Bagdad n.a.v. een officiële uitnodiging van de Iraakse regering om een de-escalatievoorstel te bespreken waarvoor Saoedi-Arabië de bemiddeling van Irak gevraagd had. Naar verluidt was Trump hiervan op de hoogte en verwelkomde hij het idee.

De Standaard publiceerde de vertaalde reconstructie die verscheen in de New York Times:

Daarom koos Trump donderdag – aangespoord door de belangrijkste haviken in zijn regering, vicepresident Pence en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo – voor de meest extreme optie. Naar verluidt tot ontzetting van de belangrijkste officials in het Pentagon: zowel president George W. Bush als president Obama hadden een aanval op Soleimani in het verleden al verworpen als ‘te provocerend’.
Soleimani was namelijk ontegensprekelijk een belangrijk lid van de regering van een ander soeverein land, hij werd door velen zelfs beschouwd als de belangrijkste man in Iran na ayatollah Khamenei. De laatste keer dat de Verenigde Staten een aanval uitvoerden op een belangrijke militaire leider van een ander land, dateerde uit 1943: toen schoot de Amerikaans luchtmacht het vliegtuig met de Japanse admiraal Isoroku Yamamoto neer.
Bovendien was er in de hoogste kringen van de Amerikaanse inlichtingendiensten geen eensgezindheid over de dreiging die uitging van Iran: volgens sommigen was een aanval op Amerikaanse doelwitten nakend, een logica die president Trump later ook aanhaalde om zijn aanval op Soleimani te rechtvaardigen. Maar volgens anderen was het ‘business as usual’, ‘een gewone dag in het Midden-Oosten’.

Lees heel het artikel: New York Times reconstrueert Trumps beslissing om Soleimani te doden

Heikel punt was de mogelijke aanwezigheid van Iraakse overheidsafgevaardigden. Volgens De Standaard (resp. New York Times) waren die afwezig… Ergo: groen licht voor de aanslag. De Iraakse Kataib Hezbollah leider, Abu Mahdi al-Muhandis, verwelkomde de Iraanse delegatie, waarvan ook de schoonzoon van Soleimani, tevens lid van de Libanese Hezbollah, deel uitmaakte. In totaal 10 doden: 5 Iraniërs, 5 Irakezen.

Nadat het Iraakse parlement gisteren in ijlzitting bijeen kwam werd een voorstel aanvaard dat àlle vreemde strijdmachten op Iraakse bodem wil verwijderd zien. Trump reageerde op zijn eigen onnavolgbare manier met een opgeheven middelvinger: “dan komen er sancties “like never seen before” en “moeten ze eerst de miljoenen betalen voor de bouw van de bases”.

Voorafgaand had hij Iran en de wereld laten weten dat hij na eventuele Iraanse vergeldingsacties ook Iraans “cultureel” erfgoed in het vizier zou nemen. Een president van de VSA die zich laat inspireren door ISIS?

Mogen we dit even in herinnering brengen? Be careful Americans!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

De gepensioneerde Amerikaanse senator Richard Black, majoor, marine-veteraan met meer dan 260 vechtmissies, tevens constitutioneel rechter bij het opperste gerechtshof, publiceerde na de Amerikaanse aanval in Bagdad:

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Hij verwijst in zijn laatste paragraaf naar deze bekende mededeling van generaal Wesley Clark: