Tot in Pakistan is Geert Wilders bekend… met alle gevolgen van dien

U zal zich de fatwa herinneren die tegen Salman Rushdie uitgesproken werd omwille van zijn boek ‘Satanic Verses’ of De Duivelsverzen in het Nederlands… Nu dus ook tegen Geert Wilders.

En de Tunesische president Saied wordt met de dood bedreigd omdat hij in de nieuwe versie van de grondwet, waarover de bevolking in een referendum mag beslissen, geen verwijzing naar de islam wil opgenomen zien. https://english.alarabiya.net/News/north-africa/2022/06/24/Tunisia-s-interior-ministry-confirms-threats-to-President-Saied-s-life-foils-attack

Zie vorige berichten hierover: Een seculier Tunesië? (2) | Golfbrekers (klik onderaan voor (1)

Regenboogvlag heeft een probleem… te klein!

De wereld kijkt met grote ogen naar de bevlagging in het centrum van Londen. Alsof Londen zich verzet tegen een Blitzkrieg van normale hetero mensen. De Australische redactie vraagt zich af waarom. Het zou naar verluidt de meest inclusieve vlag ter wereld zijn. Als er intussen nog nieuwe geslachten ontdekt worden, dan moeten ze er wimpels aan hangen. Zou de Queen al een passende hoed gekocht hebben?

“Er worden blijkbaar ook driehoeksmensen opgenomen. En die cirkel dan? Eigenlijk weet niemand wat de betekenis ervan is. Gewoon ondergaan. Geen vragen stellen. Gewoon erin geloven en de regenboogwaanzin volgen. Er hangen er meer dan de nationale vlag. Homo’s en lesbiennes zouden ca. 2 à 3% van de bevolking uitmaken. Ze hebben overal dezelfde rechten. Op een bepaald ogenblik moet je je gewoon gedragen zoals iedereen, maar dat eindeloos aandringen dat alle andere mensen het raar overdreven gedrag van een klein percentage van de bevolking moeten verdragen, zal uiteindelijk een omgekeerd resultaat kennen…” *

*Omgekeerd resultaat: zoals men kan vaststellen in o.a. dit beeldmateriaal:

Ook geitenboer Polle wordt bedreigd door de stikstofmaniakken

Jaren geleden hebben we Polle (Paul) weten beginnen in Westmalle. We waren bij de eerste klanten toen hij begon met de verkoop van zijn bio-geitenmelkproducten. Toen was er slechts een zeer beperkte keuze, kaas, yoghurt, melk, die altijd snel uitverkocht was. Vriendelijke lieve mensen. Idealisten. Je was er steeds welkom, ook zonder iets te kopen, maar om gewoon even om samen met je kinderen de geiten te aaien en de lammetjes te knuffelen.

Daar hij niet kon of mocht uitbreiden, verhuisde Polle naar Lichtaart om daar voluit te gaan. De opvolging is verzekerd: zijn kinderen staan mee op de markt met zowat alles wat je met melk kan maken: kaasjes in alle vormen en voor een groot assortiment culinaire gebruiken, koud, warm, zachte kaas, harde kaas, met of zonder kruiden, taart, cake… Polle staat symbool voor de korte keten – zijn kaas is erkend als streekproduct. Het is een mooi zicht op de geitenboerderij: honderden spierwitte geiten. In het lammetjesseizoen geliefd als uitstap voor lagere schoolkindjes. (2) Polle Geitenkaas | Facebook

Polle is een klinkende naam in de korte keten. D’Haene melkt zo’n 550 geiten en verwerkt de volledige eigen productie – zo’n driehonderdduizend liter melk per jaar – tot hoeveproducten als kaas, ijs en yoghurt. “Mijn vader Paul is in 1979 begonnen met de korteketenverkoop. Eigenlijk wou hij bio-groentenboer worden, maar zijn geitenkaasjes waren populairder bij zijn klanten. Wij staan al meer dan 40 jaar op de Vogelenmarkt in Antwerpen met onze producten. Ik krijg geregeld van mensen te horen dat mijn pa de Antwerpenaren geitenkaas heeft leren eten…. Hoe kunnen wij nu investeren in onze kaasmakerij als we niet weten hoeveel dieren we binnen 6 jaar mogen houden?”…”

“… .”Men lijkt zo gefocust op het sluiten van bedrijven en het afbouwen van de veestapel dat men zelfs niet in de richting van innovatieve oplossingen wil kijken. Ik zou het volledig anders aanpakken: laat ons alles doen om bedrijven niet te moeten sluiten en kijken welke oplossingen op maat er mogelijk zijn. Nu draait men het volledig om.”

Of in mensentaal de volgende metafoor, Stel:

– Uw huis heeft een EPC > 500: binnen de 2 jaar afbreken zonder discussie. U heeft geen kans meer om te renoveren. Want wij (de overheid) hebben geen/onvoldoende technologie in de lijst staan om uw EPC te doen verlagen.

– Tussen de 500-300: verplicht voor X-tien/honderd duizenden euro’s renoveren en isoleren, zoekt u het geld maar bij elkaar, of anders afbreken!

– Lager dan 300? U bent eventjes ok, maar bij een volgende aanpassing toch weer voor X-tien/honderd duizenden euro’s renoveren en isoleren.

En in ons geval is net dat huis, ons inkomen…

Daarom komen de boeren op straat en benoemen wij dit met “WAANZIN”. U zou voor minder toch?

(Uit: https://vilt.be/nl/nieuws/pionierboeren-in-verweer-tegen-stikstofakkoord)

Ook Polle is dus een mogelijk slachtoffer van de stikstofwaanzin. U ziet hieronder een reportage uit heuglijker tijden ingeleid door burgemeester Ward Kennes. Polle staat vermeld in de toeristische brochure van de provincie Antwerpen:

Zijn na de boeren de ziekenhuizen kop-van-jut?

AZ Herentals stoot jaarlijks bijna 20.000 ton CO2 uit: “Dat is het equivalent van ongeveer duizend gezinnen” kopt HLN.

Het ziekenhuis zelf stoot slechts 5% uit. De oorzaken van de 95% zijn direct en indirect verbonden met de patiënten: de zorg, de medicatie, afvalverwerking, transport, maaltijdenbereiding, waterverbruik en het woon-werkverkeer van het personeel.

Zo stilaan beginnen de klimaatredders op een gevaarlijke sekte te lijken…

Omvolking onder het mom van oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt

Vanaf eind 2022 wil de Europese Commissie de deuren openzetten voor nieuwe arbeidsmigranten. Voor sommige lidstaten van de EU is het dé manier om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.

Nederland zou zelfs Franse “werklozen” uit de banlieus willen aantrekken:

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nieuwe-arbeidsmigranten-in-nederland-de-oplossing-voor-personeelstekorten-de-arbeidsmarkt-schreeuwt-erom/

Opgedrongen samenlevingsbeeld

Zwarte Piet wordt verguisd, maar verder kan heel onze samenleving niet gekleurd genoeg zijn. Ook in de actualiteit. Bij interviews door een nieuwsraper-op-verplaatsing worden er steevast vooral gepigmenteerde neo-inwoners gevraagd naar hun mening. Zo ook in de reclamewereld. Blijkbaar zijn wij niet de enigen die ons dagelijks ergeren aan de gekleurde reclame. Je kan er niet naast kijken: zelfs tot recent Vlaams-gekende banken plaatsen goed zichtbaar reclameborden en advertenties met exotisch-getinte tevreden klanten.

Johan Sanctorum besteedde er dit lezenswaardig opiniestukje aan:

“… Eén reclameclip met gekleurde medemensen in de hoofdrol: geen probleem. Twee of drie stuks, zelfs op één avond: moet kunnen. Maar de godganse tijd, op alle zenders en voor alle mogelijke producten acteurs met een Afrikaanse achtergrond, die de indruk geven dat in Vlaanderen het multiraciale gezin de norm is: waar komt dit vandaan?

Zou men die reclamebeelden in Amerika nog kunnen zien als een weerspiegeling van de demografische realiteit, bij ons geven ze een indruk van geforceerde framing. Gewoon de cijfers: op een totale bevolking van 770 miljoen Europeanen, telt men zowat 7 miljoen mensen met een Afrikaanse achtergrond, lees ik in het onverdachte tijdschrift Mo, dat onderzoeker Stephen Small citeert. Dat is nog niet één procent van de bevolking. Aziatische types komen veel minder in beeld: zij zijn blijkbaar geen uitdragers van diversiteit…”

Lees: https://sanctorumblog.wordpress.com/2022/06/12/reclame-en-mensen-van-kleur-het-lijkt-echt-van-moetes/

En om zwart-humoristisch af te sluiten…

IJdele tijdelijke hoop… uitstel is echter geen afstel

U kent intussen het adagio van de EU-Commissie: als er iets “democratisch” weggestemd wordt – zij het in de lidstaten aan de hand van referenda of verkiezingen, zij het in het de EUropese praatbarak zelf – dan ziet de EU-Commissie hierin het teken dat zij de schroeven meer moet aandraaien om tot het gewenste resultaat te komen.

Hét EU-Klimaatplan waardoor noch het klimaat, noch de aarde, noch de burgers er beter van worden, werd verworpen:

Aan de beide uiteinden van het politieke firmament stemden de fracties tégen de nieuwe EU-wet die de CO2-uitstoot aan banden moet leggen … lees: moet belastingen opleveren!

Stemgedrag: 340 tegen, 265 voor, 34 onthoudingen. Wordt terug naar de dd. EU-milieucommissie gestuurd voor een nieuw “compromis”. Bijgevolg kan er nog geen EU-CO2-grenstaks en een klimaat sociaal fonds opgelegd worden.Divided Parliament votes down EU carbon market reform