Planeconomie volgens Alain Maron (Ecolo)

Heeft Brussel nood aan nog meer biodiversiteit???

De groene minister van Leefmilieu in Brussel, Alain Maron (Ecolo), had ambitieuze plannen: hij wou dat Brussel in de komende maanden en jaren ‘landbouwgrond zou kopen in Vlaams- en Waals-Brabant’. Zo wil hij de ‘biodiversiteit behouden’, ‘lokale landbouw’ bevoordelen en meteen ook ‘een deel van de Brusselse bevolking voeden’.
Dat kondigde Maron, die in de coronacrisis ook al een opvallende rol speelde door uit te halen naar de kritische Nederlandstalige ziekenhuizen in Brussel, aan op LN24. ‘Het Brussels Gewest zal die gronden ter beschikking stellen van de boeren, met als doel korte circuits op te bouwen. De discussies zijn bezig’, zo stelde Maron.

De discussies waren vooral bezig op het politieke forum. En de Vlaamse boeren lieten zich ook niet onbetuigd. Zij kampen met een verstedelijking én de groene regeldrang die hen het leven zuur maakt en de grondprijzen de hoogte injaagt. Ook vanuit de gewesten, Vlaanderen zowel als Wallonië, werden de plannen neergesabeld. La Libre Belgique: “Sur quel continent, dans quel siècle, dans quel régime politique Alain Maron vit-il, ou souhaite-t-il vivre ? Le ministre bruxellois de l’Environnement (Écolo) a annoncé que la Région bruxelloise allait acheter des terres agricoles en Brabant wallon et flamand afin de préserver la biodiversité et favoriser une agriculture locale qui pourrait nourrir les Bruxellois.”


‘Op welk continent, in welke eeuw en onder welk politiek regime leeft Alain Maron, of wenst hij te leven? (…) Zijn voorstellen getuigen van een verbazingwekkend gebrek aan kennis over de landbouwsector. (…) Zijn politieke manier van denken verwijst naar een planeconomie het betere communistische regime waardig.’

Nadat Maron er een nachtje wakker van gelegen had moest hij kleintjes toegeven dat hij het weliswaar goed bedoeld had, echter… we hebben het allemaal mis begrepen…

Acheter des terres agricoles en Flandre et en Wallonie : le ministre bruxellois Alain Maron présente ses excuses

Wij hebben sterk het vermoeden dat hij zich liet inspireren door “Het gezin van Pamela“…

Alain Maron was niet aan zijn proefstuk. Tussen twee drukke wegen wil hij een strook met graansoorten laten beplanten. Brusselse bio.

“Cultiver des céréales entre deux bandes de voiture en plein Saint-Gilles? Le ministre bruxellois Alain Maron porte ce projet étonnant qui suscite l’incrédulité sur la toile.

L’avenue du Roi, par exemple, verra son allée centrale se transformer en champ de céréales, qui serviront à faire du pain qui pourra être cuit dans le four communautaire qui y sera installé! C’est le type d’action concrète que j’entends soutenir.” Ce tweet d’Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement et du Climat, a affolé la toile. Planter des céréales en pleine ville, en pleine pollution?  Lees meer…

Het verborgen gezicht van de groene energie (+)

Fantasy mage wizard sorcerer art artwork magic magician wallpaper |  3360x1890 | 685286 | WallpaperUP

Op ARTE liep gisteren een documentaire “La face cachée des énergies vertes”, over de leugens van de groene stroomreligie. Een “live” uitzending met reacties van kijkers. Voorlopig nog zonder Nederlandse vertaling. Of de nullenzender dit durft te programmeren? Waarschijnlijk niet wegens niet links, groen, dogmatisch genoeg. Als men de groene luchtdroombel doorprikt, wordt men sowieso niet gehoord.

De reportage begint bij 16’15”. Schuif de tijdlijn door.

(+) De video is intussen nog slechts tegen betaling zichtbaar. Kan echter op 29.11. opnieuw op ARTE bekeken worden. Meer info: Documentaire : La face cachée des énergies vertes

Of u kan de Duitse versie bekijken met mogelijkheid tot ondertiteling en geautomatiseerde vertaling:

In dit verband viel ons een artikel in een vaktijdschrift van de automobielwereld op. Terwijl de EU-Commissie binnen vier jaar de verkoop van alle auto’s met benzine- en dieselmotoren wil verbieden, is deze analyse over de uitstootwaarden der hybride wagens bijzonder ontluisterend. Echter… wie luistert ernaar in deze waanzinnige milieutijden?

… We weten al langer dat die extreem lage uitstoot van plug-in hybrides op papier niet zo veel zegt in de praktijk, want het hangt allemaal af van het gebruik: alleen als je de batterij regelmatig oplaadt en vooral korte ritten doet, is het mogelijk om die theoretische waarden te halen. Althans, dat is wat we dachten… Volgens de ngo-koepel Transport & Environment (T&E) zijn uitstootcijfers van minder dan 50 gram een utopie, zelfs als je vertrekt met een volle batterij…

“Plug-in hybrides zijn valse elektrische wagens gebouwd voor labotests en belastingsvoordelen, niet voor de echte wereld. Overheden zouden moeten stoppen met miljarden aan belastinggeld in subsidies te pompen voor deze auto’s.” 

Verneem meer bij de Autowereld: “PHEV’s veel vervuilender dan wat constructeurs beweren”

“1984” in Shanghai

1984 - Luisterboek - George Orwell - Storytel

“1984” is natuurlijk een verwijzing naar het boek van George Orwell, u allen bekend. Bekijk deze beelden. Dit is wat opgeklopte groepsangst met ons doet.

Op de luchthaven van Shanghai moet en zal iedereen op de coronabesmetting getest worden. De beelden in de video zijn een samenraapsel van verschillende opnames met smartphones die gedeeld werden. Niet veel later waren deze filmbeelden plotseling van de smartphones verdwenen. De filmbeelden bij de ontvangers – die aan het bijna alziend oog van de Chinese Big Blothel ontsnapten – werden verzameld. De video hieronder is het resultaat. Angstaanjagend… die angst…

De droogleggingsplannen van de EU

Daniel Mikhailov / Projects / Horse | Dribbble

Binnen vier jaar wil de EU-Commissie een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto’s. Binnen vier jaar…

Er moet nl. een nieuwe uitstootnorm opgedrongen worden, een norm die technisch-mechanisch niet op te lossen is. Het komt erop neer dat een auto – in elke verkeers- of rijsituatie – uitstootvrij is. Zelfs de slijtage van de banden, door schuren op de bodem, moet zonder enige invloed zijn. Telt echter niet voor elektrische auto’s – die rijden op luchtkussens… Bovendien zou heel de EU in zones moeten opgedeeld worden waarin men in zondige en niet-zondige regio’s zich mag/niet mag voortbewegen. Vanzelfsprekend hangt er een penitentie boven het hoofd van de zondaars…

De ondergang van de Europese auto-industrie. Heel het linksgroene sprookje moet volgend jaar al beslist worden – vindt de EU-opperakela van der Leyen.

Waar moet de stroom vandaan komen? Hoeveel gaat die kosten? In dit vermaledijde land dat het mijne niet is, maar dat ik wel mee mag onderhouden, wil men de kerncentrales sluiten en vervangen door gascentrales, die niemand kan betalen. En het gas dat uit Rusland naar Duitsland met de Nord Stream 2 pijpleiding moet komen wordt door de VSA gesaboteerd. Tegen het duurdere frackinggas uit de VSA (hallo milieufanaten!) zijn er zeker geen bezwaren? Los van de bijzonder milieu-onvriendelijke winning is er ook nog het milieuvervuilend plaatje van de tankschepen.

Gelukkig is de verkoop van kaarsen voorlopig nog niet verboden. Hoewel… heeft Greta in de school al uitgerekend hoeveel de aarde opwarmt als elk gezin ‘s avonds pakweg 20 kaarsen aansteekt?

Lees ook de analyse van Dr. Hans Werner Sinn, Hoogleraar economie Universiteit München, voormalig voorzitter Ifo Instituut en lid adviesraad Duits ministerie van Economie, vertaald naar het Nederlands in de De Tijd (30.11.2019):

… Die formule van de EU is een reusachtig boerenbedrog. Ook elektrische wagens stoten flink wat CO2 uit, het enige verschil is dat de uitlaatpijp bij de energiecentrale ligt. Zolang met steenkool of gas gestookte centrales nodig zijn om de energielevering te verzekeren in periodes dat er wind noch zon is, draaien elektrische wagens, net als benzine- of dieselwagens, voor een stuk op koolwaterstoffen. En zelfs als ze opgeladen worden met energie opgewekt door zon of wind, worden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt om batterijen te maken in China of elders, die meteen de veronderstelde uitstootbeperking tenietdoen….

De Europese regelgeving voor het brandstofverbruik van het wagenpark zal het klimaat niet beschermen. Ze zal wel jobs vernietigen, de economische groei aantasten en het wantrouwen van de bevolking in de ondoorzichtige Europese bureaucratie vergroten. Lees: “EUropa bedot ons met elektrische wagens”

Nieuws uit de onovertroffen stad der dwaasheden

Gratis gepofte kastanjes voor deelnemers Lof Der Zotheid Optocht

Nog eentje dat we van facebook plukten. De titel is misleidend: u dacht waarschijnlijk aan de EUropese hoofdstad, waarvoor we binnenkort aan de poorten dienen tol te betalen. Niet toch. We hebben het over de voormalige Fiere Stede, Gent. Voormalig… inderdaad… lees dit facebook bericht over de aanwervingspolitiek, geschreven door Karim Van Overmeire. Neem gerust eerst een cognacske.

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 omschreef ik Groen een extremistische partij. De vele voorbeelden die deze stelling onderbouwen, zijn nu ook aangevuld met het meerjarenplan van de Gentse schepen van personeel. In Gent zullen sollicitanten niet langer alleen op hun CV of op de resultaten van hun proeven beoordeeld worden, maar ook op hun afkomst of geaardheid.

In de campagne wordt onderstreept dat er ‘alleen bij gelijk resultaat voorrang wordt gegeven aan…’

Dat is hypocriet, zeker als men tegelijk stelt dat men ernaar streeft dat 30% van de aanwervingen buitenlandse roots moeten hebben. De twee doelstellingen zijn immers niet tegelijk te realiseren: ofwel geef je voorrang aan een gelijke behandeling van alle sollicitanten, ofwel geef je voorrang aan het behalen van het vooropgestelde quorum. Het valt dus te vrezen dat heel wat sollicitatieproeven zullen leiden tot ‘gelijke resultaten’ zodat het voorrangsbeleid in werking kan treden.

Even hypocriet is de verpakking in leuke termen als ‘samen’, ‘openheid’ en ‘diversiteit’. Het gaat niet om ‘alle’ Gentenaars. De categorieën voor wie er een bijzondere inspanning geleverd wordt, zijn immers netjes afgelijnd. Lelijke mensen maken nochtans ook minder kans bij een sollicitatie, net als mensen met een hoog BMI. Zouden ze er in Gent actief naar streven om evenveel N-VA-ers in hun personeelsbestand op te nemen als de gemeenteraads-verkiezingen aangaven?

Meer nog: zal de Groene schepen er actief voor zorgen dat er genoeg Vlaams Belang-kiezers voor de stadsdiensten werken?

Of stoppen de riedeltjes van ‘diversiteit’ en ‘samen’ dan plots?

Het idee dat het stadspersoneel een afspiegeling moet zijn van de bevolking, is natuurlijk een regelrechte zottigheid. Niemand heeft ‘recht’ op tewerkstelling bij de overheid, en groepen hebben al zeker geen recht op een ‘evenredige vertegenwoordiging’. De selectieprocedures mogen enkel tot doel hebben om de beste kandidaat te selecteren, en dit na een procedure waarbij elke sollicitant dezelfde kansen krijgt.

Werken in overheidsdienst heeft trouwens een aantal consequenties. Wie onvoldoende Nederlands kent om zich op een vlotte en correcte manier uit te drukken, heeft geen plaats in een overheidsdienst in Vlaanderen. Dat geldt ook voor wie het dragen van zichtbare religieuze symbolen belangrijker vindt dan het uitstralen van neutraliteit.

Ik nodig kandidaten die in Gent geen eerlijke kans krijgen uit om de vacatures in Aalst in de gaten te houden. Wij selecteren op basis van bekwaamheid, niet op basis van je stamboom of van je voorkeuren in de slaapkamer. Enthousiaste en bekwame medewerkers zijn van harte welkom.

De onderstaande affiche hebben we geplukt van de Groen-webstek. Daar vernemen we o.a.:

“Tegen 2025 willen we dat 30% van de nieuwe collega’s een buitenlandse herkomst heeft, met expliciete aandacht voor functies op A- en B-niveau. Ten tweede streven we naar in totaal 2% collega’s met een arbeidsbeperking. Ook personen die behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap zijn een doelgroep. De Stad wil af van het binaire man-vrouwdenken en wil het hele spectrum aan genderexpressies een plek geven op de werkvloer. Tot slot komen er acties gericht naar alle huidige medewerkers, om samen aan de slag te gaan met diversiteit binnen de teams. Stad Gent richt zich op al die doelgroepen, maar erkent tegelijk het principe van intersectionaliteit: veel mensen behoren tot verschillende doelgroepen.”

Bent u nieuwsgierig naar zoveel “Fier”heid over de “inclusie” van het “hele spectrum aan genderexpressies” en andere lichaamsverrijkingen waarvan onze redactie zelfs het bestaan niet kan vermoeden? Lees dan “het strategisch kader” van 52 bladzijden, een leidraad hoe discriminatie te bestrijden door te discrimineren.

Een tweede cognacske is toegestaan.

Stad Gent gaat voor meer diversiteit en inclusie in eigen rangen - Gent

11 november, anders bekeken

Der Krieg ist für die Reichen“

„Wir kämpfen nicht für Vaterland,
Wir kämpfen nicht für Gott,
Wir kämpfen für die reichen Leut´,
Die Armen schießt man tot.“

tekst op een muur 1916 –

Deze documentaire kreeg terecht de titel “anti-oorlogsfilm” mee. Met feitenmateriaal waarvan u nooit in de geschiedenislessen iets zal gehoord hebben. Hoe de uiteindelijke overwinnaars hun duit in het zakje deden om de gemoederen zodanig op te jutten dat men in iedere Duitser, of beter gezegd in iedere “Duitstalige”, de baarlijke duivel meende te zien. Vooral de toespraak van de Engelse priester op 31’30” geeft u rillingen.

“Een ongelooflijk eerlijk, gevoelig en net daarom des te meer schokkend relaas van een Frans soldaat over de gruwel van de stellingenoorlog van WOI – en de zinloosheid van de oorlog an sich. Een fascinerend verhaal gedocumenteerd met ademberovende historische beelden.”

In het Duits gesproken verhaal van een Frans soldaat. De laatste ogenblikken van de documentaire ontbreken maar zijn van geen belang. U kan via de icoontjes onderaan de ondertiteling en vervolgens vertaling inschakelen.

Ter reflectie dit citaat van Erich Maria Remarque:

“Jeder Mensch sei gegen den Krieg, bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen.“

Mia bella Nigeria

De Napolitaanse politie zag zich verplicht het verkeer te versperren op de Corso Garibaldi omwille van een interventie in een herberg – de Borgo Sant’Antonio in de Via Michele Morelli. Na 18 uur greep de politie in en sloot de door een Nigeriaan uitgebate bar. Daar waren toen minstens 200 Afrikanen aanwezig. Die lieten de sluiting niet zomaar gebeuren en werden gewelddadig. De politie werd door de met messen gewapende meute aangevallen. Minstens één agent werd gekwetst. Twee gepantserde voertuigen en meerdere politiepatrouilles moesten ingezet worden om één bar te kunnen ontruimen.

Wie de derde wereld importeert, wordt zelf de derde wereld. Italië, Frankrijk, Duitsland, Zweden… overal soortgelijke problemen…

Bron: VoxNews

De smerige trukendoos der “reddende” NGO’s

Lesbos, Moria-vluchtelingenkamp. De Griekse politie fileerde het NGO-milieu en ontdekte een verborgen alliantie van NGO-Gutmenschen met mensensmokkelaars.

De Griekse politie heeft einde september op Lesbos niet alleen vier Afghaanse brandstichters gearresteerd – u herinnert zich de oproep aan de EU-lidstaten door de linkse schijnheiligaards om de dakloze dompelaars onderdak te verschaffen – nadat deze zelf het kamp in de fik staken… De Griekse politie slaagde er bovendien een mensensmokkelaarsbende te ontmaskeren die talrijke der zgn. 15.000 “vluchtelingen” residerend op het eiland, daarheen gebracht had. Daarbij waren ook enkele op Lesbos actieve NGO’s betrokken.

Volgens de Griekse krant “Proto Thema” werden 33 NGO-medewerkers uit Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Noorwegen, Frankrijk, Bularije en Zwitserland gearresteerd. Zij worden ervan beschuldigd samen met de mensensmokkelaars 32 vaarten georganiseerd te hebben en daarmee in totaal meer dan 3000 illegalen naar Griekenland vervracht te hebben.

De NGO’s zouden informatie aan de smokkelaars bezorgd hebben over het vluchtelingenkamp – in ruil gaven de smokkelaars de aankomsttijden en landingsplaatsen der vluchtelingenboten door. De politie onderzoekt nu ook welke geldstransacties er over en weer gestroomd zijn. Een smokkelaar heeft nl. verleden jaar de samenwerking met zgn. vluchtelingen’hulp’organisaties aan een Italiaanse journalist bevestigd. Reeds tijdens de asielcrisis 2015 / 2016 deden al geruchten de ronde dat immigranten bij hun aankomst op EUropese bodem vanuit het Turkse grondgebied door NGO’s geholpen werden.
De concentratie der uit Turkije toegereisde asielzoekers op de Griekse eilanden nam vooral toe na het zgn. EU-Turkije-migratie-akkoord van 2016. Met als gevolg een grote toename der immigrantencijfers op enkele eilanden, die door de linkse Tsiprasregering in samenwerking met internationale NGO’s met dubieuze agenda’s onderdak op de eilanden geboden werd.

Al in het jaar 2016 kwamen berichten van vervolging der christenen en Jeziden in de kampen aan de oppervlakte – vervolgingen waartegen de NGO’s – met een eerder politieke dan wel een humanitaire agenda – niets ondernamen. Toen paus Franciscus onder grote media-aandacht in 2016 het eiland Lesbos en de daar verblijvende asielzoekers bezocht, verscheen er een foto van hem en Jeziden met een plakaat: “Papa (paus), help ons aub”.

Pope Francis takes 12 Syrian refugees to vatican after lesbos visit |  HeraldScotland

De paus nam echter niet de Jeziden maar wel drie (soeni) moslim gezinnen uit Syrië mee naar het Vatikaan. Christenen had hij in het kamp niet meer gevonden – die waren voor de radicale moslims in het kamp weggevlucht – het bos in. En naar het vasteland mochten ze ook niet, daar de meesten uit Pakistan afkomstig waren. Vermits er geen oorlog in Pakistan heerst, moesten de Pakistani hun asielprocedure op het eiland afwachten.

Sinds de regeringswissel – ex Tsipras – naar de conservatieve Mitsotakis in 2018 staat Griekenland nu ook meer en meer inzet van eigen organisaties in de kampen toe. Ook de katholieke parochiewerking op Lesbos – de de paus niet met een bezoek vereerd heeft – werd in de asielhulp actief.

De internationale NGO’s waren nooit geïnteresseerd in hulp van de lokale organisaties. Ze zouden te slecht opgeleid zijn. Ze kregen bijgevolg geen toegang tot de kampen – alsof de internationale NGO’s een monopolie te verdedigen hadden. De eerste hulpverlening mochten slechts de internationale NGO’s leveren – de katholieke parochiewerking mocht slechts een Caritaskraampje naast de kerk van Mytilene openen. Een welkomcultuur – zoals in andere landen!!! – kon bijgevolg in Griekenland niet ontstaan. Grieken hebben normaal gezien geen vreemdvijandige houding. De negatieve beeldvorming werd door de NGO’s gevoed om Griekenland te kunnen beschuldigen en zichzelf van een heiligenstatus te voorzien.

De arrestaties in NGO-kringen van 30 september hebben duidelijk gemaakt hoe diep de NGO’s in criminele circuits ingebed zijn en waarom hun “monopolie” zo belangrijk was. In hoever de leiding der NGO’s, die dikwijls met links-groene partijen samenwerken, op de hoogte was, resp. is, van de criminele activiteiten van hun medewerkers ter plaatse, is iets dat nog moet uitgeklaard worden. (…)

We maken ons geen illusies…