Broederstrijd begint

Als de vooruitzichten dag na dag slechter worden, dan zal het volk zijn leider ontrouw worden. Ook aan Zelensky’s rijk zal een einde komen. En dat zal van binnenuit op gang getrokken worden. Intussen wordt er gestolen alsof de laatste dagen aangebroken zijn.

Maar de EU-opperakela blijft volhouden dat Oekraïne aan de EU-boezem moet gedrukt worden.

https://kyivindependent.com/klitschko-says-ukraine-is-turning-authoritarian-as-conflict-with-president-persists/

Why Zelensky and Klitschko are Having a Public Falling Out: https://www.kyivpost.com/post/4799

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12151415/Zelenksys-biggest-fight-duel-Kyiv-mayor-former-boxer-Vitali-Klitschko.html

Ukraine’s Other Battle: Zelensky vs. the Mayors: https://carnegieendowment.org/politika/89833

Mogen we aan ons initieel artikel herinneren?

Op 21 oktober 2021 schreven we over de niet zo fraaie poging van een over het paard getilde zanger om de Duitse erfzonde te verzilveren: Calimero-rol als opstapje naar zangcarrière | Golfbrekers.

Vandaag, twee jaar later, werd er een afsluitend vervolg aan gebreid: Gil Ofarim gaf in de rechtbank toe dat heel zijn verhaal, alle beschuldigingen, uit zijn duim gezogen waren. Zijn “ego” als wereldster kon het niet verkroppen dat hij zoals iedereen zijn beurt moest afwachten aan de receptie. Zijn zgz. “verontschuldigingen” zijn larie en apekool. Het vonnis is een lachertje.

Wij hadden daar geen rechtbank, geen advocaten voor nodig. Antisemitisme kan in Duitsland àltijd op sympathie rekenen. Ook als het duidelijk een gefantaseerd verhaal is met het doel “Wiedergutmachung” te kunnen innen, media-aandacht te krijgen en zijn carrière een duw te geven..

Bon, vandaag is wat krom was, recht gezet. Hoewel… niet recht genoeg. Hopelijk leren politici en media er iets uit.

Bekijk onderstaande video en bekijk vooral de ondertiteling en bijhorende vertaling:

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Rekenen voor dummies…

… een euro kan men slechts één keer uitgeven

De Duitse federale regering – bekend als de Ampel – heeft ondanks het bevriezen van bijna alle uitgaven (begroting) beslist toch te “investeren” in Oekraïne. De Wall Street Journal legt de vinger op de wonde: Duitsland zal keuzes moeten maken; een euro kan men immers slechts één keer uitgeven.

Maar de Duitse regering volhardt in de boosheid. De Duitse hulp aan Oekraïne wordt voortgezet hoewel het betekent dat het de marsbevelen van de EU, o.a. voor migratie en andere nuttige doeleinden die prioritair aan de beurt moeten komen, niet zal kunnen volgen. Te noteren: Duitsland staat in voor bijna 1/4 van alle EU-uitgaven, zo stelt de WSJ.

Nadat de meeste uitgaven door het Grondwettelijk Hof bevroren werden, bevindt Duitsland zich nu in moeilijke papieren. De Ampelregering moet beslissen waar het zuurverdiende Duitse geld voorrang krijgt: de versterking van de zgz. collectieve verdediging van Europa, d.w.z. de ondersteuning van Oekraïne, of een helpende hand aan de bevolking bij de stijgende energieprijzen en de inflatie. Wie of wat krijgt voorrang: Oekraïne of de eigen bevolking?

Op 21 november besliste het Duitse min. van financiën bijna alle middelen uit de begroting van dit jaar voorlopig te bevriezen, nadat het Grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht) beslist had dat de overheveling van oude, niet opgeëiste kredietmiddelen t.b.v. 60 miljard euro ter bestrijding van de corona-waanzin, naar klimaat– en milieuprojecten niet toegelaten is.

https://www.wsj.com/articles/germany-net-zero-energy-transition-court-ruling-olaf-scholz-christian-lindner-fc59d5b6?mod=hp_opin_pos_5#cxrecs_s

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

“Willekeurig schuldenbeleid en lukraak schulden maken is niet in overeenstemming met de grondwet!”

Vrhfstdt als vaandeldrager van de EUSSR

Het Vlaams Belang vindt het voorstel van Europees Parlementslid Guy Verhofstadt (Open Vld) om af te stappen van de unanimiteitsvereiste bij belangrijke beslissingen van de Europese Unie totaal verwerpelijk. “De EU dwaalt steeds verder en steeds sneller af van het pad van de democratie”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “Het is waanzinnig dat zich democratisch noemende Vlaamse partijen hierin meegaan.”

Met een nipte meerderheid van 291 stemmen tegen 274 heeft het Europees Parlement een reeks voorstellen goedgekeurd om het verdrag van Lissabon aan te passen. In dat verdrag werd in 2007 de werking van de EU vastgelegd. Zo werd er onder meer in bepaald hoeveel macht de lidstaten en verschillende instellingen hebben in het nemen van beslissingen. “Verhofstadt wil de vleugels van de lidstaten, die toen al stevig geknipt werden, nu nog verder knippen”, aldus Vandendriessche. “Als het van deze ‘liberaal’ afhangt, hoeft met dissidente stemmen, zoals bijvoorbeeld die van de Hongaarse eerste minister Viktor Orban, in de toekomst geen enkele rekening meer te worden gehouden. In Verhofstadts democratie is enkel ja knikken en de pas lopen de boodschap.”

“Verhofstadt plannen betekenen het einde van de natiestaat”

“Het vetorecht waar Verhofstadt van af wil, heeft als bedoeling dat kleine landen beschermd worden, dat ze niet vertrappelt worden door de grote landen”, vervolgt Vandendriessche. “Daarom werd de EU ook opgericht destijds.” Het Vlaams Belang zal zich met hand en tand verzetten tegen Verhofstadts EU-rijk. “Voor zo’n EUSSR hebben we nooit getekend. In 2024 zullen we de nipte eurofanatieke meerderheid in het Europees Parlement breken.”

“Dissidente stemmen via regelgeving monddood maken is trouwens een handelsmerk van dictators en duidelijk ook van Verhofstadt”, gaat Vandendriessche verder. “Tijdens zijn Belgisch premierschap werd bijvoorbeeld meermaals wetgeving gewijzigd, louter en alleen om het toenmalige Vlaams Blok veroordeeld te kunnen krijgen. Aanpassing van regelgeving à la tête du client dus, zoals nu tegen Victor Orban gebeurt.”

“Verhofstadt is aan de laatste maanden van zijn politieke carrière bezig, en daar zijn weinigen rouwig om, maar overal waar hij komt, laat hij helaas een pad van vernieling achter zich. Dat was niet enkel in België zo”, merkt Vandendriessche tot slot op. “Maar hier gaat het om bijzonder grondige vernielingen, om verschroeide aarde. Zijn plannen betekenen zonder meer het einde van de natiestaat en een ernstige bedreiging voor de democratie. Het is onbegrijpelijk dat Vlaamse partijen in die waanzin meegingen.”

12 jaar geleden deed hij al een poging:

Ontnuchterende cijfers der asielindustrie bij onze oosterburen

Officieel: Eén “vluchteling” kost meer dan een Duitse gepensioneerde krijgt na 45 jaar werken

Hendrik Wüst, minister-president van Noordrijn-Westfalen, onthulde angstaanjagende cijfers die tot nu toe zoveel mogelijk verborgen werden gehouden.

Onbedoelde openbaarmaking – Het forfaitaire bedrag van 7.500 euro per “vluchteling” dat op de Conferentie van minister-presidenten werd aangeboden om de kosten te verdelen, was namelijk te laag voor de deelstaten. En dan legde Wüst het magische getal op tafel: elke “vluchteling” kost de belastingbetaler eigenlijk 20.000 euro – per jaar.

Geld vloeit vooral naar asielindustrie – Omgerekend moet de Duitse belastingbetaler 1.666 euro per maand per asielzoeker betalen.

Het geld vloeit echter vooral naar de zogenaamde asielindustrie, d.w.z. de zakken van de velen die leven van vluchtelingenbeheer: zorgverleners, maatschappelijk werkers, accommodatieverschaffers en beveiligingsdienstverleners zullen waarschijnlijk de meerderheid in hun zak steken. De alleenstaande “vluchteling” zelf ontvangt slechts een klein bedrag van de 1.666 euro, namelijk momenteel 410 euro per maand.

Aanzienlijke stijging in januari – Na 18 maanden heeft elke asielzoeker dan recht op de burgertoeslag, d.w.z. 502 euro per maand; dit is ook ver verwijderd van de 1.666 euro per maand die Wüst noemde. De burgertoeslag gaat op 1 januari 2024 met twaalf procent omhoog, waardoor de kosten zullen stijgen, vooral omdat bijna geen enkele asielzoeker het land meer verlaat en bijgevolg veel langer dan 18 maanden in Duitsland blijft, bij voorkeur voor de rest van zijn leven.

Meer dan gepensioneerden en mensen met een minimumloon – Dit betekent dat de kosten per “vluchteling” hoger zijn dan het gemiddelde pensioen in de Bondsrepubliek Duitsland. Na 45 jaar bijdragen is dat 1.543 euro per maand, en slechts 1.323 euro per maand voor vrouwen.

Maar ook voor de werknemers ziet het er niet goed uit: een enkele voltijdse werknemer die het minimumloon verdient, gaat uiteindelijk naar huis met 100 euro minder dan een ‘vluchteling’ kost, namelijk 1.505 euro. Om een “vluchteling” te financieren is echter de inkomstenbelasting van twaalf minimumloners vereist.

Offiziell: Ein „Flüchtling“ kostet mehr als ein deutscher Rentner nach 45 Jahren Arbeit bekommt – Unzensuriert

Ze “schaffen” het niet meer

Integratie van nog meer asielzoekers is onmogelijk, zeggen Duitsers

Terwijl de asielcijfers in Duitsland blijven stijgen, klinkt ook luider een nieuwe kreet: “Wir schaffen das nicht”. De grote meerderheid van Duitsers uit grote twijfel bij de integratie van bijkomende groepen asielzoekers. Uit een opiniepeiling van het onderzoeksinstituut Insa in opdracht van de Duitse krant Tagespost blijkt dat 64 procent van de ondervraagden die mening is toegedaan. Slechts 21 procent vindt integratie van nog meer asielzoekers wél mogelijk, en 16 procent heeft geen mening.

Uit de peiling blijkt verder dat de meningsverschillen tussen West- en Oost-Duitsers in zake migratie en integratie bijna volledig verdwenen zijn. Er zijn wel verschillen in de leeftijdscategorieën merkbaar. Bij de 18- tot 29-jarigen houdt 44 procent de integratie van nog meer asielzoekers voor onrealistisch, in de groep vanaf 40 jaar stijgt dat percentage tot bijna 70 procent.

Blijft de minderheid beslissen over migratiebeleid?

89 procent van de AfD-kiezers vindt de integratie van nieuwkomers onmogelijk. Bij CDU en CSU bedraagt dat aandeel 72 procent, bij de linkse partij Die Linke 65 procent, bij de liberale FDP 55 procent en bij de sociaaldemocratische SPD 52 procent. Enkel bij de Grünen wordt het geloof in een integreerbaarheid van nog méér asielzoekers gedeeld door 44 procent. 38 procent is overtuigd van het tegendeel.

Intussen stijgen de migratiecijfers dus verder. In de eerste 6 maanden van 2023 dienden meer dan 175.000 personen een “Erstantrag” in, een asielaanvraag in het eerste land van aankomst dus, een stijging van 78 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Opvallend toch, hoe een kleine minderheid van pro-migratiekiezers het migratiebeleid in het grootste West-Europese land blijft bepalen. Hoelang nog, is de vraag op ieders lippen.

Peter Logghe

WHO wil alleen heersen

Advocaat Philipp Kruse legt uit wat de WHO (World Health Organisation) van plan is onder de naam van “New Pandemic Treaty and Amendments to the international health regulations” (Nieuw Pandemieverdrag en wijzigingen aan de internationale gezondheidsregels).

“We zijn hier vandaag samen omdat we allemaal bezorgd zijn over de sterke druk die de WHO uitoefent om zijn bevoegdheden, zijn macht, zijn structurele en financiële mogelijkheden met een blijvend karakter op de soevereiniteit van de landen en de zelfbeschikking van het volk uit te breiden.”

“De macht om op elk moment onze grondwetten op te schorten, onze mensenrechten en internationale wetgeving te omzeilen.”

Philipp Kruse legt bij het Europees Parlement op 4 juli jl. treffend uit waarom WHO, Gavi en Europese Cie een totalitaire permanente machtsstructuur vormen:
 
1. De General Director kan met een druk op de knop een gezondheidscrisis uitroepen.
 
2. Alles wat de WHO aanbeveelt zal uiteindelijk verplicht worden.
 
3. Er is geen effectieve bescherming van grondrechten op landsniveau.
 
4. De WHO zal de enige zijn die beslist wat ‘waarheid’ is t.a.v. gezondheid, incl. de welbekende censuur van onwelgevalligheid.
 
5. Er is geen mechanisme van correctie of controle meer. Ze kunnen gewoon door blijven gaan met bs zonder evaluatie.
 
Dit zal leiden tot:
 
* schending van mensenrechten
* geen evaluaties of correcties
* geen scheiding meer van machten

Meer info bij: https://stichtingvaccinvrij.nl/toespraak-advocaat-philipp-kruse-in-europese-parlement-over-de-machtsgreep-van-de-who-gaat-viraal/

En in dit verband:

South Africa leads the way in Africa withdrawing from the controversial and unelected W.H.O

Bill Gates heeft een nieuw plan om de aarde te redden

Het nieuwe plan van Bill Gates: kap 28.327.995 hectare bomen – meer dan 28 miljoen hectare – om “de opwarming van de aarde te bestrijden”

Bill Gates en andere globalistische miljardairs investeren nu in nieuw opgerichte klimaatbedrijven zoals Kodama Systems om een miljard ton ‘biomassa’ te oogsten en te begraven om ‘de planeet te redden’. Miljoenen bomen, die ons van zuurstof voorzien en waardevol hout hadden kunnen zijn, zullen in plaats daarvan worden begraven. Dit zal leiden tot stijgende prijzen voor hout, brandhout, pulp en andere houtproducten als gevolg. De veelal opzettelijk aangestoken bosbranden over de hele wereld deze zomer worden nu gebruikt als primair argument voor ontbossing. De vernietiging van Amerikaanse bossen “omwille van het klimaat” wordt geleid door een Chinese professor. Samen met het planten van bomen op bouwland en economische prikkels voor boeren om over te schakelen op “koolstoflandbouw” in plaats van voedselproductie, zal de toch al gespannen wereldwijde voedselproductie binnenkort niet langer in staat zijn om de wereldbevolking te voeden.

Bill Gates, de oprichter van Microsoft en een van ‘s werelds rijkste globalisten, financiert nu een nieuw initiatief om “de opwarming van de aarde te bestrijden” en “de planeet te redden”. De organisatie van Gates, Breakthrough Energy, heeft $ 6,6 miljoen geïnvesteerd in het project onder leiding van een bedrijf genaamd Kodama Systems, opgericht in 2021. Het plan is om maar liefst 28 miljoen hectare bos te oogsten, voornamelijk in het westen van de Verenigde Staten. Na de massale oogst zullen de miljoenen bomen in de grond worden begraven, zodat niemand ze kan gebruiken. Dit komt omdat klimaatalarmisten geloven dat “het begraven van bomen de opwarming van de aarde zal verminderen” omdat het voorkomt dat ze koolstofdioxide in de lucht vrijgeven.

Koolstofdioxide in de lucht is nodig voor planten en bomen om koolstof te absorberen en te gebruiken om hun plantendelen te bouwen en te groeien. Door fotosynthese komt zuurstof vrij, die wij mensen inademen. Daarom leggen bomen tijdens hun leven grote hoeveelheden koolstofdioxide vast. Wanneer ze sterven en ontbinden of verbranden, komt de gebonden koolstofdioxide vrij. Wanneer bomen aan het einde van hun levensduur worden geoogst, wanneer ze het meest waardevol zijn als hout of brandhout, en worden begraven in plaats van te worden verkocht, is het idee dat de koolstofdioxide wordt gebonden en gescheiden wordt gehouden van de atmosfeer van onze planeet. Daarom zijn de coördinatoren van het project, bekend als het Carbon Lockdown Project, van plan om de “biomassa in zuurstofvrije boomgewelven” nog lang op te slaan. De bomen zullen worden begraven of ondergedompeld in water in plaats van te worden gebruikt voor zaken als hout voor huisvesting of pulp, wat de prijzen van hout, brandhout, papier en alle op hout gebaseerde producten verder zal verhogen.

Tijdige bosbranden

De houtkap is geen toekomstidee; Het is al begonnen. Het Amerikaanse zakenblad Forbes meldt dat Kodama Systems mede-oprichter Merritt Jenkins momenteel de testkap leidt in Stanislaus National Forest, gelegen aan de voet van het Sierra Nevada-gebergte in Noord-Californië. Het natuurreservaat beslaat bijna 900.000 hectare en wordt beheerd door de U.S. Forest Service, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Landbouw. 31% van de Amerikaanse bossen is federaal eigendom.

Momenteel test en verbetert Kodama een semi-autonome oogsteenheid, die acht meter lang is en 17 ton weegt. Het doel is om volledig autonome houtoogstmachines te bouwen die de klok rond kunnen werken zonder menselijke operators, van het kappen van de bomen tot het uit het bos halen. De huidige testmachine van Kodama kan ‘s nachts werken, maar vereist nog steeds menselijke operators. Met satellietconnectiviteit en geavanceerde lidar-camera’s (lichtdetectie en -bereik), vergelijkbaar met die in zelfrijdende auto’s, kan het werk op afstand worden gericht en bewaakt. Degenen die de film Avatar hebben gezien, kunnen ongeveer begrijpen hoe het eruit zou zien.

Kodama gebruikt bosbranden als een van de belangrijkste verkoopargumenten, omdat ze ook aanbieden om te zorgen voor omgevallen bomen en kreupelhout, evenals het uitdunnen van het bos – het bosbeheer dat niet langer wordt uitgevoerd zoals voorheen. Kodama wijst op de bedreiging van leven en eigendommen, evenals de gezondheidsrisico’s van bosbrandrook. Jimmy Voorhis, directeur biomassagebruik en -beleid bij Kodama, vertelt Forbes dat besluitvormers nu naar hen luisteren, vooral nadat de Canadese bosbranden van deze zomer gevaarlijke luchtomstandigheden creëerden in grote steden als New York, Washington, DC en Chicago.

Lees verder