Het kan niet rap genoeg gedaan zijn…

De bronafbeelding bekijken


“Respect voor het voltooid leven”!

Ongewenste kinderen, ongewenste ouderen. Niet productief, niet recycleerbaar. Weg met overbodige en nutteloze ballast, tenzij als Soylent Green.

D66 heeft haast met levenseindedebat en verpakt het humanitair streven met woorden zoals: “…een beleving van leegte en neergang in het bestaan, het ontbreken van een toekomstperspectief of de angst voor wat nog komt… een dusdanige fysieke, sociale of emotionele ontluistering dat zij een stervenswens ontwikkelen… (…)

“Er zijn genoeg ballerina’s…”

Afbeeldingsresultaat voor sergei polunin

Een recent genaturaliseerde Russische top-balletdanser van Oekraïense oorsprong, Sergeï Polunin, mag niet optreden in de Opéra de Paris; nochtans was hij uitgenodigd om de rol van Siegfried te dansen in het Zwanenmeer. De bezwaren tegen hem zijn overweldigend. a) Hij verkoos de Russische nationaliteit boven de in het westen gekoesterde Oekraïense. b) Naar het schijnt zou hij een grote bewonderaar van Poetin zijn. c) Volgens geruchten op sociale media is hij niet alleen homofoob, maar bovendien grossofoob, wat dat ook mag inhouden. d) Hij zou een “stoute jongen” zijn want… hij is zo goed, dat hij foute jaloeziegevoelens uitlokt.

En waarom wordt hij als een homohater afgeschilderd? Wel, in een onverdacht moment, heeft hij de bedenking geuit dat er genoeg ballerina’s zijn in het klassieke ballet en dat er bijgevolg geen nood is aan mannelijke dansers die zich als vrouwen gedragen.

Daarom mag en moet men een geniale danser uitsluiten want de homokerk moet en zal men aanbidden. Vooral als balletdanser – die hebben sowieso al die reputatie te verdedigen. (…)

Beoordeel zelf zijn kunnen:

We passen ons aan

De Al-Hijrah school in Birmingham houdt jongens en meisjes nog steeds apart, ook al werd de school bij vonnis in 2017 veroordeeld omdat dit het tegen de wet is.
De school trekt er zich niets van aan. Een voorbeeld: de meisjes mogen pas aan hun middageten beginnen nadat de jongens gedaan hebben.

De schoolinspectie noteert de gevallen – er zijn zo talrijke scholen – maar er wordt niets aangedaan. Zo worden er geen lessen gegeven die iets van ver of nabij met seksuele opvoeding te maken hebben. (…)

De school kwam in 2015 al in nauwe schoentjes te zitten toen bleek dat de fondsen, subsidies van de overheid bestemd voor de school, naar Pakistan doorgesluisd werden, waardoor de school een schuldenlast van ca. 3 miljoen Br. Pond verzameld had en leerlingen o.a. op de grond moesten zitten omdat het geld voor de aankoop van stoelen en tafels in Pakistan een bestemming gekregen had. Zo kreeg daar een jongensschool 1 miljoen Br. Pond doorgeschoven. U kan er hier meer over vernemen.

De Al-Hijrah School maakt deel uit van de Al-Hijrah Trust, opgericht in 1988, met het doel onderwijs te verlenen aan moslim kinderen binnen een islamitisch kader.

Spaanse “menselijkheid”

Afbeeldingsresultaat voor adios espana

Het socialistische Koninkrijk neemt grootmoedig asielzoekers op en stuurt ze vervolgens wandelen richting noorden. Spanje blij – asielzoekers blij.

Meer dan 2100 immigranten zijn in de twee eerste weken van het nieuwe jaar over de westelijke Mid.Zee-route in Spanje aangekomen; anderen via de twee Spaanse enclaves in Noord-Afrika Ceuta en Melilla. Meer dan in heel de voorgaande maand december, die op zich al een recordcijfer telde. Voor heel 2018 had het UNHCR voor heel Spanje 60.000 nieuwkomers gemeld, drie keer zo veel als in het voorgaande jaar. En in 2019 zouden het wel drie keer zo veel, m.n. 180.000, kunnen zijn.

Slechts uitzonderingen blijven in Spanje. De meesten trekken onmiddellijk verder naar midden Europa – met de bereidwillige hulp van de Spaanse overheid door middel van betaalde autobusritten van Andalusië naar het noorden van het land. Daar moeten ze overstappen op andere autobussen, die heimelijk ‘s nachts naar Frankrijk rijden. De reisbestemming van de meesten is Merkelland, een minderheid blijft in Frankrijk of wil zich hier bij ons vestigen. Nochtans had Angela Merkel in de herfst van verleden jaar met de socialistische Spaanse premier Pedro Sanchez een bilateraal immigrantenterugname-akkoord getekend, maar dat is de inkt niet waard waarmee het geschreven werd.

Het akkoord telt namelijk voor de (uitzonderlijke) gevallen waarbij asielzoekers zich in Spanje hebben laten registreren en via een omweg over Italië en Oostenrijk het Duitse grondgebied binnendringen en zich daar laat vangen. Moeten we er nog bij vermelden dat in heel 2018 geen enkele immigrant zo dom was?

Het Duitse binnenministerie houdt zich van de domme: de Frontex-agenten zouden wel in Spanje de nodige vaststellingen doen…

Over de immigratie binnen het controleloze Schengen bestaan er geen juiste cijfers. Te moeilijk, luidt de conclusie in de actuele risico-analyse van Frontex. Het Duitse importsecretariaat vraagt weliswaar bij de nieuw aangekomen vakkrachten welke reisroute ze genomen hebben, maar de meesten zijn geen aardrijkskunde-genieën of lijden aan voortijdige Alzheimer. Nochtans is deze vorm van illegale immigratie goed voor maandelijks 10.000 à 15.000 asielaanvragen. Niet alleen via de Pyreneeënroute maar ook nog altijd over de oude vertrouwde Balkanroute.

Frankrijk heeft de grenscontroles opgevoerd en is een getuige van de Spaanse socialistische doorvoerpolitiek. Zo kan Frankrijk vaststellen dat Spanje niet de minste moeite doet de nationaliteit van de landbestormers te controleren. Het is immers hun probleem niet – ergens over de grens zullen ze het varkentje wel wassen.

Terugkeertoerisme mag iets kosten

Afbeeldingsresultaat voor nicht ärgern nur wundern

Sinds september 2018 betaalt het Beierse binnenministerie in opdracht van de belastingbetaler 420.000 euro per maand aan de Münchner Flughafengesellschaft (FMG) voor een reusachtig grote hal waarin twee jumbo jets kunnen parkeren. In de helft werden containerhuisjes geïnstalleerd, waarin slechts bij uitzondering een vluchteling-met-een-retour-ticket verblijft, want Merkelland kan moeilijk afscheid nemen van de hooggewaardeerde vakkrachten. Schulz ziet zijn woorden “waardevoller dan goud” in de praktijk omgezet… al zal de belastingbetaler er allicht een andere mening op na houden.

In de reusachtige exit-wachtzaal is er plaats voor max. 30 vakkrachten, maar in de praktijk verblijven er slechts 2 à 10 terugkeerders. Volgens info van het Beierse asielsecretariaat: momenteel 6. Het gaat zowel om “alleenstaande gevallen” met een strafregister van München tot Rostock of om economische toeristen die hun toeristenvisum niet konden verlengen, maar niet vrijwillig terug naar huis wilden keren. Of de twee bovenstaande beschrijvingen gecombineerd.

Afbeeldingsresultaat voor schulz wertvoller als gold

Toch merkwaardig als men weet dat er – een voorzichtige schatting – zo’n 500.000 illegalen in Merkelland hun tenten opgeslagen hebben, dan zou de hal tot aan het dak gevuld moeten zijn. Maar… het federale importsecretariaat doet liever zijn werk grondig – op zoek naar de door Schulz beloofde gouden vakkrachten – en aarzelt, aarzelt, controleert, controleert… en weigert vervolgens de exportpapieren in te vullen. De enkelingen die daar voor 420.000 euro per maand wachten op een privé jet met bestemming Prachtland zouden perfect in een 5* hotel à 1.000 euro per nacht kunnen ondergebracht worden…

De huur van de vliegtuighal is niet de enige kost, want 10 politie-agenten én een dozijn privé veiligheidsagenten moeten 24/24 de lieverdjes bewaken. En dan – als kers op de taart – de vliegtuigreis zelf. Dikwijls met een Learjet à ca. 45.000 euro per vlucht. Of meer (zie artikel onderaan). (…)

Mission Lifeline prijst nieuwe “reddingsmogelijkheden” aan

De bronafbeelding bekijken

Mission Lifeline vergelijkt zichzelf met de vrijwillige brandweer, de civiele bescherming of onbetaalde medische hulpverleners. Sinds de ontvangende EU-landen niet meer zo scheutig zijn op de dagelijkse nieuwe aanvoer van vakkrachten hebben de veerdiensten het moeilijk. Daarom gingen ze op zoek naar andere mogelijkheden om “vluchtelingen” een veilige toekomst te bieden.

Mission Lifeline posted a tweet on Wednesday last week in which it called on those who 'weren't married yet' to 'fall in love with someone who doesn't have the right to stay here'

Poepsimpel als je vrijgezel bent: je kan er met eentje trouwen. Wat op VTM kan, moet toch ook op de Middellandse Zee mogelijk zijn: blind getrouwd.

Of mocht je een over een boot beschikken, dan kan je aansluiten bij het project #yachtfleet. Vergeet het walvisspotten, het duiken naar oude scheepswrakken, het ronddobberen rond de Griekse eilanden. Ga voor het avontuur, ga op potentiële drenkelingenjacht met uw yacht. Volgens de redenering van Mission Lifeline is het bijzonder moeilijk de vlag van een persoonlijk yacht af te nemen. Daarom doet de organisatie beroep op yachteigenaars, die willen meedoen aan de actie “Schipper, mag ik overvaren… ”

Doe je niet mee, dan ben je een moordenaar.

Wat je niet van de voormalige importsecretaris kon beweren. Zo kennen en achten wij hem: hij streek in juni over zijn humanitair hart.

De reddingsactie van de Spaanse kleuter Julen uit de geboorde waterput werd misbruikt voor hun doeleinden, zoals de vluchtelingenstroom (WOII) uit de Duitstalige gebieden in het Oostblok ook misbruikt werd om de oneindige, onbeperkte asieltoestroom een alibi te geven.

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Dragen, lenen, kweken, broeden…

Afbeeldingsresultaat voor broedmachine

Hoe moet je dit voorplantingsproces nu noemen? Is een vrouw die andervrouws bevruchte eicel uitbroedt een draag-, leen-, een kweek- of een broedvrouw? We weigeren het woord “moeder” eraan toe te voegen. Ergens wringt deze beschrijving.

Wij hebben het over een “draagmoeder”. In de Duitse taal wordt zij een “Leihmutter” genoemd, een leenmoeder. Noch “leen”, noch “moeder” zijn correct. Het gaat het om een betaalde broedopdracht.

In de video lijkt het fenomeen bijna op een wereldreis met een internationaal theatergezelschap van acteurs die elk hun een eigen rolletje vervullen.

Sinds de oubollige man-vrouw relatie niet meer de exclusiviteit van het huwelijk en de voorplanting kan opeisen, willen ook de moderne partnervariaties hun kinderwens vervuld zien. Zoals het man-man koppel van 47 in bijgaande video, dat bereid is daarvoor 50.000 euro te betalen. Niet voor een adoptiekind – je weet tenslotte niet wat je in huis haalt – maar wel met een geselecteerde eicel van een blanke vrouw uit Zuid-Afrika en het sperma van één der papa’s (… of misschien van een geklutst mengsel zodat geen der beide heren zich buiten spel geplaatst moet voelen?).

Twee weken duurde de speurtocht naar een geschikte donor-eicel. Aan welke criteria die moest voldoen, wordt niet medegedeeld. Dat de eicel echter door een blanke vrouw moest voorzien worden, was voor de toekomstige papa’s evident “om de discriminatie in het dagelijkse leven te vermijden”. De vrucht wordt uitgebroed door een Keniaanse baarmoeder. Of de dame in kwestie vooraf bewijs moest leveren van een breed bekken en voorspoedig lopende voormalige geboortes wordt niet vermeld.

De papa-in-wording is zich ervan bewust dat hij gebruik maakt van een twee-klassen-voorplantingssysteem dat een minder begoed iemand niet tot zijn mogelijkheden heeft. Over de gevolgen voor het kind – afkomst, ouderdom van de papa’s, genen – maakt hij zich blijkbaar geen zorgen. O tempora, o mores!