Een verjaardag in mineur

De euro wordt vandaag twintig! Inderdaad, 20 jaar geleden, kregen we – eindelijk – dè opbeurende aankondiging die werkelijkheid werd om zonder de vervelende wissel van onze eigen munt naar andere landen te trekken. Joepie! Eén EU, één munt. Nog een enkelband extra. En dat sinds de komst van de euro alles behoorlijk duurder geworden is, dat willen de EUro-bollebozen niet geweten hebben. Mochten de Britten de euro ingevoerd hebben, ze hadden de Brexit nooit kunnen realiseren!

In het begin kon men bij de bank een etui kopen met de gangbare munten. Wie meent dit dat pakketje nu een bijzondere (meer)waarde gekregen heeft, vergist zich schromelijk. Waarmee niet gezegd wil worden dat sommige euro-munten geen grotere waarde hebben dan hun nominatieve. Zoals de eerste munten van de Europese dwergstaatjes (… met onze oprechte verontschuldigingen aan de woke-kommissariaten… we bedoelen er niets stouts of denigrerend mee): Vaticaanstad, Monaco, San Marino of Andora. Prijzen tot 4000 euro zijn geen uitzondering. Kijk snel even na of u dit kleinood bezit: de munt van het vorstendom Monaco van 2007 met wijlen Gracia Patricia als afbeelding. Die werd slechts 20.001 keer geslagen… de munt, niet Grace Kelly.

U verneemt er hier meer over: https://www.bz-berlin.de/berlin/2002-wurde-der-euro-eingefuehrt-lohnt-sich-das-sammeln-noch

Het houdt niet op. Een enkelband is niet genoeg. Met het motto “Stilstaan is achteruit gaan” plannen de euromagiërs een nieuw ontwerp van de euro bankbiljetten. Kwestie van de zwarte euro’s boven water te doen komen als de eigenaars verplicht worden ze in te wisselen voor een nieuwe versie wegens de vervaldatum van de oude. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de papieren biljetten helemaal verdwijnen en ingeruild worden in digitale. Kwestie van de totale bewaking der burgers erdoor te drukken.

De witte vlag – de aftocht der blanken

Enkele overpeinzingen over de meest waarschijnlijke toekomst van Europa.

Haïti was ooit de financieel vruchtbaarste kolonie van Frankrijk.  De ca. 20.000 à 40.000 Fransen hebben echter zoveel Afrikaanse slaven geïmporteerd dat ze in de kortste tijd in de minderheid waren.  De slavenopstand begon in nasleep van de Franse revolutie, waardoor de slaven in Haïti – ver weg van Frankrijk – volledige burgerrechten kregen. 

De blanken werden regelrecht afgeslacht.  In slechts enkele jaren was 60% dood.  De rest vluchtte naar de VSA en Europa. 

Sindsdien is Haïti 100% zwart en één der armste landen ter wereld – dit ondanks verschillende tussenkomsten om scholen, ziekenhuizen, wegen e.d. te bouwen en de economie op gang te brengen.  Binnen enkele jaren bleef er van de nieuwe infrastructuur niet veel meer over.  Alles loopt via een corruptielijn.

Detroit was ooit de rijkste stad der VSA.  Daar bevond zich het hart van de handel voor alle goederen uit het koude noorden, zoals goud, pelsen e.d.  Daar bovenop kwam dan de auto-industrie van Ford.   Het geld kwam grotendeels de 80% blanke bevolking met de eerste elektrificatie en de vele culturele instellingen ten goede.  Samen met de fabrieken en in het zog daarvan de verhoogde productienood tijdens WOII kwamen steeds meer zwarten naar de stad.  Als gevolg van de anti-discriminatiewetten (civil rights act) voor zwarten, werden de blanken tot “samen-leven” gedwongen met de zwarten (diversiteit), naar dezelfde scholen te gaan e.d. .  En werd er veel geld gepompt over de balk gegooid in het algemeen welzijn der zwarten. 

Met de typisch Amerikaanse rechtsspraak, bij dewelke straffen, boetes en compensatiebetalingen voor “geleden discriminatie” uitgesproken werden, die in de xxx miljoenen belopen, werd de stads- en staatskas geplunderd – de bedrijven wachtte een zelfde lot.   Met als resultaat dat de blanken met hun bedrijven de stad verlieten, wat meteen een sterke vermindering van de bevolkingscijfers inhield, zodat Detroit nu bevolkt is met ca. 90% zwarten.  Sinds het midden van de ’70-er jaren wordt de stad uitsluitend door – de een al wat minder of meer – corrupte zwarten geleid.  De stad heeft de hoogste criminaliteitscijfers van de VSA en is permanent bankroet.

Soortgelijke catastrofale ontwikkelingen in Venezuela, ooit geregeerd door etnische Spanjaarden (1512-1823), die daarna door militante Hispanos (Hispanics) verdreven werden.  De Spanjaarden blonken voordien ook niet uit door een hoffelijke omgang met de oer-bewoners.  Tot 1958 regeerden verschillende militaire junta’s.  Tijdens de olie-opgang – tot in de ’80-er jaren – immigreerden ook weer talrijke Spanjaarden en Zuid-Europeanen.  Maar vanaf ’98 kwam Chavez op het toneel, met grote onteigeningen en… opnieuw vluchtten de blanken, resp. Europeanen, uit het land.

Washington, D.C., was in de ‘40–jaren voor 70% blank en in 1970 voor 70% zwart.  Vandaag is de situatie ca. 50:50 zwart-blank.  De oorzaken: dezelfde als in Detroit: gedwongen desegratie – de blanken werden gedwongen de zwarten proportioneel volgens hun bevolkingsaandeel in overheidsinstellingen en privé bedrijven te integreren.

Rhodesië (Zimbabwe) was een Britse kolonie in Afrika.  De Britten begonnen met de mijn- en landbouw daar het klimaat in het hoger gelegen land eerder vergeleken kan worden met het Europese dan met het tropische of kurkdroge Afrikaanse.  Vanaf het begin van de 18de eeuw kwamen zwarten naar Rhodesië om als “gastarbeiders” op de Britse, resp. Europese, boerderijen te werken .   Niet als slaven, maar als werknemers.   En waar het hen een pak beter ging dan in hun stammen in hun eigen vaderland.   Echter de linkse betweters der wereld staken hun belerend vingertje op en dwongen de Rhodesische (puur Europese regering) de zwarte “gast”arbeiders als burgers te accepteren en hun kiesrecht te geven (1965-1979).  Toen waren er nog 5% blanken en 95% zwarten.  De door buitenlandse krachten gefinancierde burgeroorlog eindigde met het verlies van alle rechten, van alle gronden en eigendommen der blanken, die ofwel systematisch vermoord of tot de vlucht gedwongen werden.

In 1979 werd de “democratie” ingevoerd, die – vanzelfsprekend – door de zwarten gedomineerd werd, wat meteen tot gevolg had dat de economie binnen de kortste tijd ineen stuikte.  Nog meer gevolgen: hoge criminaliteitscijfers, de levensverwachting daalde met 15 jaar, hyperinflatie, corruptie en een 20% HIV besmetting.

Zuid-Afrika: met andere namen, maar in se de b.g. geschiedenis van Rhodesië.

Iran is een eerder merkwaardig geval, daar het land sinds de 7de eeuw islam-gedomineerd is, maar zich echter nooit volledig van zijn Perzische identiteit los gemaakt heeft.  De Perzische levenswijze verschilt aanzienlijk van de Arabische.  Men noteert op de tijdlijn steeds weer zeer vrijheidskenmerkende fases tijdens dewelke de religie minder belangrijk was.  De voortdurende strijd tussen soenni- en shia-islam heeft waarschijnlijk ook een etnische reden.  Het zoroastrisme was immers de dominante religie in deze regio vooraleer de islam overnam.  En juist in Iran waren er steeds weer periodes van grote verdraagzaamheid t.o.v. andere religies en ook t.o.v. een Europese levenswijze. 

Waarom wordt Iran dan onder de hoofding “Blanke vlucht” opgelijst?  Afhankelijk van de – grove of fijne – kam die je gebruikt om de rassen te definiëren, horen de Perzen tot het Kaukasische ras en niet tot het Aziatische of zwarte.  Daar voltrekt zich sinds eeuwen een steeds opduikend conflict op tussen een “vrije” en een zeer “gesloten” levenswijze.  De “vrije” Perzen verliezen steeds weer omdat ze tijdens hun machtsperiode nooit de moed hadden autoritair genoeg te zijn om hun vrijheden duurzaam te verzilveren.  Ook al lijkt het in tegenspraak met elkaar… denk er maar eens over na.

Wat hebben b.g. scenario’s met elkaar gemeen?  Dat een meerderheid der heersende klasse hun over het paard getilde liberale ideologie volgens hun eigen normen wil doen implementeren en bijgevolg de stabiliteit der verhoudingen en de welvaart ten gronde richt.

Vanzelfsprekend pleiten wij niet voor een terugkeer van de slavernij.  De hedendaagse “Gutmenschen” berekenen met hun smartphone hoeveel geld ze méér kunnen verdienen met méér mensen op historisch blank grondgebied, met gekleurde immigranten.  De Sorossen en Schwabs van deze wereld, de “drenkelingenreddende” NGO’s, de banksters, de beursgoeroe’s, het WEF, de toppolitici … gaan over lijken.

De humanistische aspecten van “vluchtelingenhulp” worden uitsluitend voor propagandistische doeleinden gebruikt.  Het gaat slechts hierom dat jaarlijks minstens 20 à 30 miljard euro aan bijkomende omzet gegenereerd wordt.  “Mutti” Merkel gaf de toon en de marsrichting aan in 2015 met de oprichting van een nieuw concern: de vluchtelingenhulpindustrie.

Dit concern produceert niet, verkoopt zelf ook niets, biedt slechts een massa arbeidsplaatsen aan, die al dan niet gedeeltelijk onmiddellijk door belastinggeld betaald worden of door royale winstmarges die het geld in de kassa van de multicul-propagandisten doen stromen. 

Zoals meestal zit er een relatief kleine groep bij de kassa, die gevuld wordt door de belastingbetaler.  Ook de kerken – met de huidige paus op kop – spelen mee door de gelovigen een schuldgevoel aan te praten en te herinneren aan de 7 werken van barmhartigheid.

De Amerikaanse zwarten hebben te pas en onpas ongebreideld geweld gebruikt tegen blanken.  Hun offensief beperkt zich niet tot vreedzame betogingen, maar wordt gekenmerkt door straatblokkades, brandstichting, plunderingen, verkrachtingen, doodslag, moord en bewapende gevechten tegen de politie.   En ze kregen geld, veel geld.  En via de anti-discrminatie-dictatuur macht, veel macht.

Een zelfde strategie tekent zich nu in ons Europa af.  Moslims eisen, eisen, eisen.  Voelen zich steeds weer verongelijkt.  Ze vluchten hun achterlijke regimes om hier een soortgelijke samenleving op te dringen, weliswaar met de steun van de blanke belastingbetaler.  Als het eventjes stil rondom hen wordt, dan wordt er wel een blaar op een lange teen gevonden.  Of gaat er ergens een bom af.  En dan hebben we het nog niet over de randverschijnselen zoals verkrachtingen, zakkenrollerij, inbraken gehad.  Dan doen ze zolang tot de blanken zich terugtrekken: eerst uit wijken (Borgerhout, Molenbeek…), dan uit steden (stadsvlucht).   Daardoor krijgen grote steden een moslimmeerderheid.  Slechts de minder vermogende blanken blijven omdat ze niet de financiële middelen hebben om te kunnen vluchten.  Mogen we het een etnische zuivering noemen?

En dan komt het voorbeeld Detroit weer op de proppen met alle gevolgen van dien.  De infrastructuur verrot.  Door de hoge uitgaven (verschillende alternatieve inkomens: OCMW, huisvesting, onderwijs, ziekenzorg… enz… ) gaan de steden bankroet.   Door voortplantingsdrang der immigranten wordt de omvolking nog versterkt. 

Wat de blanke Gutmensch zich niet realiseert is dat hij zelf de tak doorzaagt waarop hij zit.

Roos op straat

We vergissen ons niet. We schreven wel degelijk “roos” i.p.v. blauw refererend naar de politie. De Italiaanse politie is behoorlijk boos: zij kregen nl. roze mondmaskers uitgereikt.

Hun vakbond stuurde een verontwaardigde brief naar het ministerie van binnenlandse zaken; ze vinden dat hun reputatie geschaad wordt als ze met zo’n roze neus/mondbedekking dienst moeten kloppen. Ze willen zwarte, witte of blauwe maskers, passend bij hun uniform. En vroegen zich af hoe het mogelijk is dat er op het einde van het tweede coronajaar zo’n kemel geschoten wordt.

Vakbondsleider Osvaldo Paoloni stelt dat een politie-agent moet zweren zijn uniform eer aan te doen… de kleur van het masker – roze – ondermijnt die eed.

De minister heeft nog niet geantwoord.

https://www.reuters.com/world/europe/italian-police-red-faced-over-pink-covid-masks-2022-01-14/

Lees ook de reacties: https://www.rt.com/news/546053-police-upset-color-mask/

Wackeres Deutschland

De Duitse federale regering heeft haar eerste “Queer-Beauftragten”: de mens Sven Lehmann (m/v/x/?). Hij is Groen, maar geen groentje, hij komt uit Keulen, waar niemand opkijkt van kleurrijke kledingdracht, zetelt in de Bundestag en wil nu in sneltreinvaart werk maken van een Duitsland dat “de leiding neemt in de strijd tegen discriminatie”. Dat de titel een knipoog is naar de geprezen woke-status van de maatschappij had u wellicht al begrepen.

Wat is nu een “Queer-Beauftragter”? Volgens onze bescheiden mening: iets dat je kan missen als kiespijn. Het is een parlementaire staatssecretaris verbonden aan het federale ministerie van het gezin. De opdracht van de mens Lehmann: de aanvaarding van seksuele en geslachtelijke meervuldigheid door de strot van de Duitsers duwen. Geïmporteerde “vakkrachten” krijgen uitstel tot voortschrijdend inzicht hen doet afstand nemen van hun ouderwetse levensstijl.

Svens motto: “Ieder mens moet vrij veilig en evenwaardig kunnen leven.” Hij wil een nationaal actieplan uitrollen tegen LGBTQ…(vul aan….)-vijandigheid. En dat reikt tot ver over de grenzen… zelfs tot in Afghanistan. Hij wil nu dringend werk maken dat lesbiennes, homo’s, biseksuele, transgenders en intergeslachtswezens binnen de kortste tijd voorrang krijgen in het opnameprogramma voor Afghanistan, waaraan groene buitenministerin Annalena Baerbock, nu de laatste hand legt. Waarmee twee vliegen in een klap gevangen worden: méér moslims én regenboogadepten. Duitsland schafft es.

Duitsland staat nog meer te wachten: Sven wil “het gezin” hervormen. Hij wil “de kinderen beter beschermen”. En daarvoor moet het familierecht aangepast worden. Het zorgrecht moet in de toekomst naar vier personen, vier ouders uitgebreid worden. Hiervan zou niet alleen het kind profiteren maar ook de zgn. regenboog- maar ook de lapwerk-gezinnen.

En hij wil de grondwet aanpassen aan de moderne geslachtenwetenschap. Volgens Sven bestaat de geslachtenjojo en heeft die altijd bestaan. Hoogste tijd dat de grondwetspecialisten dit eindelijk inzien.

Ter illustratie krijgt u van ons dit filmpje van enkele jaren geleden in de Bundestag over “geschlechtliche Vielfalt”:

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sven-lehmann-wird-queer-beauftragter-der-bundesregierung-a-1bb2895b-76e6-4cf3-a755-34984ceeac77

Over de superioriteit en almacht der banken

Vandaag kwam de manager van mijn bank iets kopen bij mijn slagerij.

Eerst liet ik hem ongeveer dertig minuten op een stoel zitten. Toen ik er
zin in had, vroeg ik hem wat hij wilde, hij antwoordde dat hij hamburgers
wilde.
Ik vertelde hem dat we nu alleen nog hamburgers verkopen op vrijdag.

Hij bestelde worsten en ik vertelde hem dat we ze op dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 10.00 uur verkopen.

Geconfronteerd hiermee bestelde hij een kip in vier gesneden.
Ik gaf hem de kip, messen en schaar en zei dat hij het zelf moest knippen.
Zoals ik had gehoopt, vertelde hij me dat hij niet wist hoe hij het moest
doen en dat het mijn werk was.

Mijn antwoord: omdat het de eerste keer was, zou ik hem helpen, maar vanaf
nu zou hij het alleen moeten doen, omdat de instructies over hoe het te doen
beschikbaar zijn op de website en op de mobiele app.

Dus vroeg hij me nu te spreken, en ik vertelde hem dat als hij niet om een
afspraak zou vragen, het helemaal onmogelijk zou zijn om met me te praten.

Uiteindelijk nam hij de kip en worst, maar ik pakte hem in en, naast de
kosten van beide, voegde ik de onderhoudscommissie voor het snijden van de
kip toe en toen vestigde ik zijn aandacht dat hij eigenaar was van het
account * ENTRECOST MEGA GOLD PLUS * dat hem verplicht om elke 15 dagen twee master gold steaks te kopen.Kun je je voorstellen dat klanten in de slagerij zo worden behandeld?

Nou, dat is precies hoe banken ons behandelen, naast het toevertrouwen van
ons geld, als ze crashen, moeten we ze helpen herstellen met het geld van iedere belastingbetaler!

Ze moeten de service verlenen en iets meer respect hebben. We betalen er ook
voor. Nog een kleine anekdote die uw dienaar overkwam bij het geld afhalen uit de bankautomaat.

Kaart in automaat, code ingetikt, vervolgens naar het keuzescherm, gewenst bedrag aangeduid… en dan liep alles fout. Cryptische boodschap dat het de opperste rechter van het bankwezen behaagd had mijn kaart in te slikken wegens onrechtmatig gebruik. Lap. Op geen enkele manier bleek er nog leven in de automaat te zitten. Drie wachtenden achter mij die stilaan begonnen te morren. Vervolgens – ook volgens instructies op de gesloten deur – druk op de knop. Geen antwoord. Druk opnieuw op de knop. Geen antwoord. Intussen vijf wachtenden aan de betaalautomaat, die van hun ongenoegen geen geheim maakten. Nog maar eens op de knop geduwd, waarop dan uiteindelijk een koleirige stem uit de luidspreker vroeg of wat er aan de hand was. Probleem geschetst. Vervolgens de vraag: “Heeft u een afspraak?”… Ietwat verbouwereerd mijn antwoord: “Neen, dat hoeft toch niet om geld uit de automaat te halen…” Opnieuw stem door de luidspreker: “Wij kunnen u niet zonder afspraak bedienen. Maak een afspraak!”. Toen werd uw dienaar enigszins geprikkeld: “… Maar uw automaat heeft mijn kaart ingeslikt! en ik heb XXX euro aangeduid die ik wenste af te halen, wie zegt mij dat nu iemand anders dat geld in zijn zak steekt?” Achter mij boze wachtenden, die hun kaart in het apparaat willen steken… waarop ik nogmaals waarschuw dat hun kaart mogelijk ook zal ingeslikt worden. Ze begrijpen de toestand en wachten. Stem door de luidspreker: “Ik kan niet zomaar iedereen die aan de automaat komt een voorkeurbehandeling geven!” … Stilaan begin ik mijn geduld te verliezen: “Komt u dan uit uw stoel en los de blokkering van de automaat op, zodat ik mijn kaart terug krijg!”… Een inmiddels zeer boze stem aan de andere kant: “Geef uw kaartnummer!” Ik: “Kan ik niet, uw automaat heeft mijn kaart ingeslikt!” Donderende stem: “Uw naam!”… Ik geef mijn naam. “Uw adres!”… Aarzelend wil ik mijn adres geven – de rij wachtenden luistert belangstellend mee – … maar de stem onderbreekt me met “… en uw geboortedatum!”… Dan is mijn geduld op! Ik antwoord: “Ik heb mijn bloedgroep- en mijn bibliotheekkaart bij me. Wilt u die nummers ook weten?”… De stem aan de andere kant begeeft, briest… heeft het over respect… en dan plotseling – alsof de opperste rechter van het bankwezen zich ermee bemoeid heeft, spuwt de automaat mijn kaart eruit. Triomferende kreten van de rij wachtenden. Moet ik er nog aan toevoegen dat ik die dag gewoon naar huis gereden ben zonder geld af te halen…Maar er is ook “goed” nieuws. De banken schijnen zich stilaan te realiseren dat niet heel de de samenleving de drang naar ontmenselijking der diensten gevolgd heeft. Er zou dus nu een samenwerking tussen enkele – belangrijke – banken georganiseerd worden waar de niet-geletterden – hulp kunnen vragen aan het loket. Mits afspraak – dat spreekt vanzelf! En dat màg zelfs gevraagd worden via een doodgewone vaste lijn en zou niet meer mogen kosten dan 60 euro per jaar. Lees meer: Universele bankdienst voor niet-digitale klanten van start | De Tijd

Van deze EU, verlos ons, Heer!

De poging van Eurocommissaris Helena Dalli om kerst te verbannen uit het taalgebruik van de EU-ambtenaren stootte op veel kritiek. Vanwege de commotie trok Dalli, bevoegd voor gelijkheid in de Europese Commissie, haar omstreden handleiding voor inclusief taalgebruik terug. In deze aflevering van Doorbraak Radio geeft Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang, zijn analyse.

Lees en luister verder: Tom Vandendriessche: ‘Democratie moet worden gevoed door debat’ – Doorbraak.be

Hieronder kan u kennis nemen van haar belijdenis toen ze een floche van de EU-mallemolen mocht trekken:

Wereldvreemde elite

Heel af en toe rijst er protest op bij het gewone volk én bij nog een grotere uitzondering in het parlement als het ‘establishment’ meent dat een riant pensioen niet volstaat om de inmiddels uit de actualiteit verdwenen politicus , VIP of – laat ons wel wezen – iemand van koninklijken bloede te moeten vereren met een eretitel. Dit kan dan de gestalte aannemen van een adeltitel of van een eredoctoraat van een universiteit. Beide hebben generlei échte waarde, behalve een (symbolische) buiging voor een hoger wezen… Moeten wij deze plannen zomaar blindelings en stilzwijgend goedkeuren?

Zo ook is in het Verenigd Koninkrijk, waar stilaan barsten in het verenigd-zijn beginnen te komen.

U zal intussen wel weten over wie het gaat: over de onovertroffen charmante Tony Blair, die zonder verpinken bommen en raketten liet regenen over Irak en xxx aantal Britse soldaten het leven kostte en aan het handje van de oorlogszuchtige VSA talrijke terreuraanslagen uitlokte. Zo klonk hij in 2003 “met een proper geweten en een sterk hart”:

In 2009 meende hij nog kans te kunnen maken op de ronkende titel van EU-president. Het heeft niet mogen zijn…

En zo klonk hij in 2016:

Wel, die Tony Blair, die zou dus geridderd worden. U ziet een discussie in het Common House, het parlement van de verkozenen, niet van de adel. Maar het klootjesvolk roert zich ook: een petitie, enkele dagen geleden opgestart, haalden intussen meer dan 1 miljoen handtekeningen.

Waarom de Oekraïense crisis de schuld is van het westen…

Heel af en toe hoort men ook eens een ander geluid. Zoals van prof. John Mearsheimer, tijdens een lezing in de universiteit van Chicago in het jaar 2015. Het is zes, zeven jaar later nog even actueel als toen. Het zou ons te ver leiden dit in zijn geheel te vertalen, vermits er geen ondertiteling of geschreven tekst beschikbaar is. We citeren niettemin een behoorlijk stuk dat we van de audio vertaald hebben:

“Er zijn drie sleutelelementen in onze (VSA) strategie:

1) de uitbreiding van de NAVO – sinds Clintons presidentschap zijn we steeds verder naar het oosten opgeschoven – de Russen vinden dit een rode lijn.

2) de uitbreiding van de EU die als doel heeft Oekraïne economisch in het westen op te nemen. Ook hier een zelfde betrachting: Oekraïne steeds verder van Rusland te verwijderen.

3) een oranje revolutie aanmoedigen… met gekende motto: “democratie” in Oekraïne en elders neerpoten. Zoals u weet lopen de VSA heel de wereld af waarbij het probeert regeringen te doen vallen en te doen vervangen door “democratisch gekozen” regeringen. En ja, wie houdt er nu niet van democratie?…

Wij willen dus regeringen doen vallen en vervangen door democratisch gekozen leiders. We gaan ervan uit dat de “democratisch gekozen leiders” ons, de VSA, goed gezind zullen zijn, waardoor we twee vliegen in een slag vangen: de ongewenste regering is weg en de gewenste leiders zitten op hun troon.

Begrip voor de Russische houding: de Krimbevolking koos met een overgrote meerderheid voor een terugkeer naar Rusland. De Krim is weg. En komt nooit meer terug. Dat Rusland Oekraïne wil heroveren gaat niet gebeuren. Poetin is veel te intelligent om dit te doen; men herinnere zich het débâcle met de Russische invasie van Afghanistan, met de Amerikaanse invasie van Afghanistan, van Irak, met de Israëlische invasie van Zuid-Libanon… we moeten daaruit wegblijven. Als je echt Rusland wil treffen, moet je het juist aanmoedigen Oekraïne te heroveren.

Poetin is veel te slim voor dit scenario. Hij wil Oekraïne treffen. Wat hij wil duidelijk maken is: tot daar en niet verder, terug naar het status quo van februari 2002 of jullie (het westen) doen vrolijk verder en dan zullen we Oekraïne kapot maken.

Rusland zal nooit toelaten dat de VSA & hun bondgenoten een groot stuk onroerend goed binnenrijven aan hun westerse grens, op hun deurdrempel. Dit is en kàn geen verrassing zijn voor de VSA. Wij hebben immers de Monroe doctrine: de westelijke hemisfeer is onze achtertuin en niemand vanuit een veraf regio mag er militaire uitrusting plaatsen. En hij verwijst naar de Cuba rakettencrisis*… en stelt dat “wij ( de VSA)totaal gek werden bij het idee dat de Sovjetunie troepen (bases, raketten e.d.) zou stationeren op Cuba… totaal onaanvaardbaar… kunt u zich voorstellen dat bv. binnen 20 jaar er Chinese kanonnen in Mexico staan? Natuurlijk zal dat niet gebeuren, màg dat niet gebeuren, want we gaan dan opnieuw de Monroe doctrine inroepen!

Dus moet er niemand verbaasd zijn dat de Russen het een rode lijn noemen als het westen Oekraïne als één grote militaire basis gaat uitrusten en bewapenen…. Maar we hielden niet op…”

Op 7 december bood Terzake een verrassend neutraal inzicht met een analyse door prof. Bart Kerremans, prof. Amerikaanse politiek en Ria Laenen, experte Rusland. U kan de uitzending mits aanmelding hier (her)bekijken.

*We verwijzen in dit verband naar onderstaand artikel van 24.12.21:

Vluchten kan niet meer…

Enkele koppen uit de media:

  • Kakkerlakkenmelk is 3 x voedzamer dan koemelk.
  • De woke-beweging zou het volgende groots Amerikaans exportproduct kunnen worden.
  • V.K. enkele inches dichterbij het verbod op privé autobezit
  • Bolivia: regering dreigt met 10 jaar gevangenis voor degenen die hun vaccinatiebewijs bij sociale bijeenkomsten niet bij zich hebben.
  • “Weeg me niet” kaartjes moeten stress in dokterskabinetten wegnemen.
  • Terwijl Israël overweegt een 4de vaccinatie goed te keuren, waarschuwen sommige wetenschappers voor een omgekeerd effect: te veel vaccinaties zouden als resultaat hebben dat het lichaam het virus minder goed kan bestrijden.
  • Overbelasting van het internet

Bekijk het filmpje voor meer duiding: