Gapersverbod

Officieel is er geen verbod. De verwijdering wordt aangeraden. Te vergelijken met de corona-aanbevelingen, de oranje-kleurcode, die het belgisch beleid uitvaardigt aan de bevolking. Echter… de gevolgen van een gaper-uithangbord aan je gevel kan leiden tot een spontane volksopstand.

Een gaper is een beeld van het hoofd van een man, meestal van zuidelijke afkomst, een Moor of Muzelman, met open mond en vaak met uitgestoken tong. Gapers, echte volkskunstproducten, komen enkel in Nederland en Vlaanderen voor.

Een gaper deed dienst als uithangbord van apothekers, om klanten te trekken, maar tevens als kwaliteitsaanduiding voor de winkel. Aanvankelijk werd dit uithangteken op de luifel gezet, maar vanaf de 17e eeuw steeds vaker aan de gevel bevestigd, met name in Amsterdam kwam dit veel voor. De mond van de gaper staat niet open om te gapen, maar om een medicijn in te nemen. De grimas van veel gapers is te verklaren doordat het medicijn vies smaakt. (…)

Zwarte ‘gaper’ weg bij Amsterdamse drogist door ‘dreigende situatie’

“Onze eigen gaper is momenteel weer ziek van ellende ook al hij is echt prachtig gerestaureerd. Het doet ons verdriet dat er negatieve geluiden klinken en dat onze gerestaureerde gaper iets van doen heeft met een politieke beslissing. Maar nee, daar houden wij ons buiten. We hebben ditmaal gekozen voor de huidskleur van een zieke, zoals gapers moeten uitbeelden.”

Uit: Het verhaal van onze gaper

Meer weten? Ga naar het Nationaal Farmaceutisch Museum en bezoek de Gapergalerij

Waar de ooievaar overuren draait

Stork Vector Baby Black And White - Stork Baby Silhouette Png, Transparent Png

De CIA heeft waarschijnlijk één der omvangrijkste gegevensarchieven ter wereld. Zo houdt het Amerikaanse oppercommando de wereldbevolking, -samenstelling, -groei e.d. in het oog. Hier bij EU-betweters, gaat de bezorgdheid vooral naar “Hét Klimaat”, “Hét Milieu”, “De Opwarming”, “Hét Watertekort”…en – vanzelfsprekend – de verrijkende invloed der “Vluchtelingen”.

Dat hun voortplantingsdrang de grootste oorzaak is van hun armoe, van hun voedseltekort, van hun reislust naar EUropa, wordt liefst doodgezwegen. Het zou immers hun mensenrechten beperken moesten we hen willen aanmoedigen hun reproductiegedrag te ontmoedigen.

Het voedingsfiliaal WFP (World Food Program) van de holding VN zal een grote bocht maken rond elke allusie hieromtrent. Zij zullen de weersomstandigheden, de sprinkhanen, de olifanten, de stammentwisten… de schuld geven. Echter… zou het niet veel verstandiger én humaner zijn de bevolking erop te wijzen dat ze niet meer kinderen moeten op de wereld zetten dan ze kunnen (op)voeden?

Hier volgt een opsomming van de eerste 20 landen met de hoogste geboortecijfers (schatting 2020, aantal kinderen per vrouw/meisje). Opvallend: de grote meerderheid bevindt zich in Afrika. Pas op de 16de plaats verschijnt Afghanistan. Klik hier voor de volledige lijst.

1 Niger 7.00
2 Angola 5.96
3 Dem.Rep. Congo 5.77
4 Mali 5.72
5 Chad 5.68
6 S.Sudan 5.54
7 Uganda 5.54
8 Benin 5.53
9 Somalia 5.51 10 Zambia 5.49 .
11 Malawi 5.31 .
12 Burundi 5.28 .
13 Mozambique 4.97
14 Guinea 4.92
15 Liberia 4.90 .
16 Afghanistan 4.82
17 Guinea-Bissau 4.75
18 Nigeria 4.72
19 Sudan 4.72
20 Cameroon 4.66

Nemen we een kijkje bij de nummer één van b.g. lijst: Niger. Het WFP stelt dat de bevolking met 4% per jaar toeneemt terwijl de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Lees hoe het WFP de situatie onder de politiek-correcte loep neemt. Dat een vrouw, een meisje, daar gemiddeld 7 kinderen op de wereld zet wordt slechts in de rand vernoemd “high demographic growth”.

De Dem. Rep. Congo telt naar schatting 100 miljoen voormalige (be)-gekoloniseerde inwoners. Met een voortplantingstendens van 5.72 per vrouw/meisje blijft het koploper in absolute aantallen. Ook hier gaat het WFP elegant voorbij aan het feit dat men onmogelijk deze bevolkingsgroei kan voeden. Er wordt liever gewag gemaakt van oorlogstoestanden waardoor de landbouw in het gedrang komt.

Als Niger nu 18 miljoen inwoners telt, dan zijn dat er volgend jaar 720.000 meer. Ons ontbreekt de moed om dit voor elk Afrikaans land te berekenen.

Komt daarbij dat onze Gutmenschenindustrie hen ook medische hulp verleent: inentingen, kraamzorg… e.d… waardoor ze gezonder zijn, méér levensvreugde ervaren, wat dan weer tot méér bedactiviteiten leidt… en hun levensverwachting kan stijgen.

Etienne Vermeersch had er een uitgesproken mening over:

Weg met het laatste taboe: overbevolking

Volksverraad kleurt “Grün”

Contestants Fail to Pass Gas in Fart Competition | Pure Country 106.7

Wat “Grüne” jongeren zich kunnen permitteren, moet u eens als conservatieve kiezer proberen. Laat staan als patriot. Zij pleiten er onomwonden voor Duitsland te ontbinden, de bevolking zodanig te laten verkleuren dat er geen sprake meer is van een blanke meerderheid.

Het wapperen van de Duitse driekleur bij internationale voetbalwedstrijden vindt deze Grüne woordvoerster (… schermt ze haar spiegel af met een zwart doek? … zooo blank… dat moet toch pijn doen aan de ogen!…) een uitnodiging tot geweld. En vraagt zich af waarom de Duitse voetbalploeg niet gesteund kan worden door een groene vlag?

De Grüne Jugend eiste een vlagverbod – ook deze woordvoerster is even blond…

Ach… ze willen ook het kapitalisme afschaffen. Kijk even mee naar hun oplossing… meer solidariteit…

Een goed gedacht,…

… een kurken ziel en ge drijft boven, placht ons moeder te zeggen.

Met het gezamenlijk bidden van de rozenkrans, een gebaar der verzoening en een duiveluitdrijvingsgebed heeft de aartsbisschop van San Francisco, Salvatore Cordileone, gereageerd op het neerhalen van het standbeeld van de h. Junípero Serra door links crapuul. Op 19 juni werd het beeld in het Golden Gate Park door een meute van pakweg 100 linkse schurken van de sokkel getrokken. Volgens een woordvoerder begon de slavernij in Californië met de bouw van de missies. Leopold II was blijkbaar toch de kwaadste niet.

Daar een gebed en het verzoek aan God, aan diens Moeder om te bemiddelen als verzoeningsgebaar met de meute niet volstaan bij de blijken van haat en vernielzucht, van het Kwade, de Duive, voegde de bisschop er nog het duiveluitdrijvingsgebed aan toe. Dit werd in het jaar 1884 door paus Leo XIII ingevoerd, dat zich richt aan de aartsengel Michael, om de bezetenheid van personen aan banden te leggen. Tot slot werd de sokkel nog met wijwater besprenkeld.

De door paus Franciscus heilig verklaarde Junípero Serra, een Franciscaanse pater, stichtte verschillende missies in Mexico en Californië, en zette zich bijzonder in voor de autochtone bevolking. Hij is tevens de patroonheilige van Californië en wordt zowel daar als in Mexico vereerd.

Linkse extremisten zien in hem een landveroveraar. Hoog tijd dat de Indianenstammen de rekening presenteren aan Spanje. Vooral omdat hij het christendom hielp verspreiden.

Nogmaals, aan wie moeten wij de factuur sturen voor de islamisering?

Donker gepigmenteerden kùnnen geen racisten zijn…

… blanken hebben immers een eeuwigdurend patent op racisme genomen.

Volgens HLN en het Nieuwsblad waren het “vandalen“. De Zaventemse burgemeester heeft het over “daders van wandaden”. Het woord racisme wordt angstvallig vermeden…

Klik hier voor de foto met de boodschap “dood aan blanken” aan het gemeentehuis van Zaventem.

Oordeel zelf:

Niet politiek-correct genoeg?

landschap natuur wolk zwart en wit hemel atmosfeer donker toneel- weer storm stapelwolk duisternis bliksem cloudscape donder wolken onweersbui dramatisch meteorologie fenomeen storm wolken bureaubladachtergrond amber avalona meteorologisch verschijnsel

Dan geen verslag.

De Duitse federale binnenminister Horst Seehofer heeft een voor vandaag voorzien persmoment met voorstelling van het jaarlijks verslag van het fed. bureau ter bescherming van de grondwet over het jaar 2019 geannuleerd. Reden: er werd een stijging van het linksextremisme met niet minder dan 40% vastgesteld. Dit in schril contrast met de voorafgaande waarschuwing van dezelfde Seehofer over de schrikbarende toename van rechtsextremisme, die hij – we citeren – “het grootste gevaar van de democratie in de Bundesrepublik” noemde.

Ook zijn aankondiging dat hij klacht zou neerleggen tegen de Tageszeitung (taz) wegens ophitsing tegen de politie wordt na een onderonsje met bazin Merkel ergens in de onderste lade verstopt, wachtend op Godots openbare aanklager.

Emblem of the BfV.png

Het jaarlijkse verslag van en voor de bescherming van de Duitse grondwet, dat naar jaarlijks gebruik voorgesteld wordt aan de pers door de fed. binnenminister en de voorzitter van de het Grondwetsbureau, Thomas Haldenwang, werd zonder veel complimenten naar een onbestemde datum uitgesteld. Probleem: de inhoud. In 2019 werden 6.450 linksextremistische misdrijven vastgesteld, goed voor een stijging met 40%. Enkele maanden geleden had Seehofer zich nog perfect politiek ministerieel geuit met zijn aanklacht dat rechtsextremisme hét grootste gevaar voor de democratie in Merkelland vormt.

In het cijfermateriaal worden de door verzameld extreem-links aangebrachte graffitiboodschappen – zoals de geliefde hakenkruisen en antisemitische boodschappen – in de schoenen van rechtse extremisten geschoven. En de onverlaten van de “Flügel” der AfD, wiens existentie an sich – zonder dat deze ergens voor opgepakt wordt – als een extreem-rechtse actie beoordeeld wordt. De groep werd verplicht zich te ontbinden om de AfD niet in nog stormachtiger vaarwater te brengen. (…)

Lieb Vaterland, magst ruhig sein…

Krijgen wij ook verontschuldigingen?

We hebben het besef verloren hoe groot de kans op slavernij was voor degenen die rond de Middellandse Zee woonden en de dreiging die ze ondergingen. Slaven waren nog steeds slaven, of ze nu zwart of blank zijn, en of ze nu in Amerika of Noord-Afrika hebben moeten lijden.

Christian Slaves, Muslim Masters - Robert C. Davis | 9781403945518 ...

In een nieuw boek ontwikkelt Robert Davis, hoogleraar geschiedenis aan de Ohio State University, een unieke methode om het aantal blanke christenen te berekenen die langs de Barbarijse kust van Afrika tot slaven werden gemaakt, om zo te komen tot veel hogere schattingen van de slavenpopulatie dan welke eerdere studie dan ook had gevonden.

De meeste andere berekeningen van de slavernij langs de Barbarijse kust probeerden niet om het aantal slaven te schatten, of keken alleen naar het aantal slaven in bepaalde steden, zegt Davis. De meeste eerder geschatte slaven tellingen zijn dus in de duizenden, of hooguit in de tienduizenden. Davis daarentegen heeft berekend dat tussen de 1 miljoen en 1,25 miljoen Europese christenen gevangen werden genomen en gedwongen werden om in Noord-Afrika te werken.

Een nieuwe studie suggereert dat een miljoen of meer Europese christenen tussen 1530 en 1780 door moslims in Noord-Afrika tot slaaf werden gemaakt – een veel groter aantal dan ooit tevoren was ingeschat.

Davis’ nieuwe schattingen staan in het boek “Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800”.

Prof. Davis schat dat 1 tot 1.25 miljoen blanke christelijke Europeanen in Noord-Afrika in de slavernij belandden, vanaf het begin van de 16de eeuw tot het midden van de 18de eeuw. Ontvoerd door slavenhandelaars van Tunis, Algiers en Tripoli – zonder deze mee te rekenen die door Marokkaanse en andere piraten ontvoerd werden vanuit hun woningen aan de Mid. Zee. Daar bovenop komen dan nog eens de slavenimport vanuit de Zwarte Zee, verhandeld op de slavenmarkt van Istanbul, goed voor 2.5 miljoen slachtoffers tussen 1450 en 1700. (…)

Wie meent dat de wereld er nu heel anders uitziet…

Othman Al-Khamis, Imam van Koeweit, legde op 18 april 2017 – pakweg 3 jaar geleden – tijdens een vrijdagse preek duidelijk de islamitische strategie voor de onderwerping van christenen en niet-islamitische vrouwen uit:

Dit noemt men de “gematigde islam”:

Ned. vert.:

Waar komen slaven en vrouwelijke slaven vandaan? Van de jihad.
Slaven en slavinnen worden gevangen genomen in de jihad.
Als de jihad wordt uitgevoerd, heeft de Iman vier opties voor wat te doen met de gevangenen.
Dit betekent dat hij moet doen wat het beste is in het belang van de moslims.
Hij heeft vier opties: De eerste is het doden van zijn gevangenen, die strijders zijn.
Alleen de strijders, niet de vrouwen, de kinderen, de ouderen, de monniken of de slaven.
Zijn tweede optie is om ze vrij te laten voor losgeld.
Zijn derde optie is om ze gratis en zonder losgeld vrij te geven.
Zijn vierde optie is om ze tot slaaf te maken… zowel mannen als vrouwen.
De mannen worden slaven en de vrouwen worden slaven.
De slaaf is eigendom van zijn eigenaar.
Ze zijn onderworpen aan de jihad, en een moslim kan geen slaaf zijn.
Een moslim kan geen slaaf zijn.
Alleen ongelovigen mogen tot slaaf worden gemaakt.
Als een slavin trouwt, kan haar eigenaar geen seks met haar hebben.
Dit is het. Het is voorbij.
(Vraag van een luisteraar:) Ze verhuist naar het huis van haar man?
De eigenaar kan alleen seks hebben met een slavin als ze niet getrouwd is.
Als ze trouwt, is het voorbij.
Hij kan geen seks meer met haar hebben.
Maar zoals ik al zei, een (moslim)man kan niet zomaar met een slavenmeisje trouwen.
Hij zou met een vrije vrouw moeten trouwen, niet met een slavin.
Maar als hij geen vrije vrouw kan vinden om te trouwen of als hij niet genoeg geld heeft of als niemand hem wil en het moeilijk voor hem is, is er niets dat dit kan voorkomen.
In de woorden van Allah: “Als een van jullie niet de middelen heeft om te trouwen met vrije gelovige vrouwen, mag hij trouwen met gelovige meisjes onder hen die ze in handen hebben”.
Haar eigenaar kan geen seks met haar (een slavin) hebben als ze trouwt.
Is dat duidelijk?
Ze kan niet met twee mannen in bed liggen.
Dat is onmogelijk.

Groene prioriteiten in Merkelland

Radevormwald: Grüner Wahnsinn und öffentliche Toiletten | PRO Oberberg

Dit sluit perfect aan bij de retoriek van ons vorig artikel… We willen hiermee duidelijk maken hoe we bewust afgeleid worden van de institutionalisering van het nieuwe lijfeigenschap: iedereen gelijk, alle lichaams- en belevingsvormen, m/v/x/y/z, alle zgz. rassen, behalve blank, alle religies, behalve christelijke, alle partijen, behalve patriottische, alle gezinningen, behalve conservatieve…

U ziet een debat in de Bundestag, het Duitse federale parlement.

De Grüne mafkikkers hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij kinderen vanaf 14 jaar een “wilsverklaring” kunnen indienen omtrent hun “geslacht”. Let op de woordkeuze van de spreker met de allusie dat “democratische” partijen quasi verplicht zijn dit goed te keuren daar ze bij niet-goedkeuring “de waardigheid en de vrijheid” aantasten van de geslachtsverwarde of -muterende medemens. En – wat niet kon ontbreken – een gerichte aanval op de tegendraadse Hongaarse transgenderwet, die niet meeloopt in de rage van westerse landen met de betrachting een plaats in het Guinness Book of Records te veroveren met het hoogste aantal ontdekte en erkende “geslachten”.